Stöd och hjälp för kommunernas arbete med öppna data

749 views

Published on

SKL:s aktiviteter och samarbetsprojekt för vägledningar till kommuner, april 2013

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
749
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Stöd och hjälp för kommunernas arbete med öppna data

 1. 1. Stöd och hjälp för kommunernas arbete med öppna data April 2013 Peter Krantz AB
 2. 2. Bakgrund
 3. 3. Öppna Data – viktig del i arbetetmed att utveckla e-samhälletÖvergripande målsättningarna i SKL:s strategi föreSamhället: Enklare vardag för privatpersoner och företag. Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet. Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.Handlingsplan med förväntat läge för Öppna data2015 : Antalet öppna och kvalitetssäkrade datakällor från kommuner, landsting och regioner som finns lättillgängliga för tjänsteutvecklare har årligen fördubblats.
 4. 4. Kommunförbundet i Stockholms län– IT-forum Uppdrag: att bidra till e-förvaltningsutvecklingen i Stockholms län För att marknadsaktörer ska kunna bidra till utvecklingen av e-tjänster krävs att kommuner och landsting tillhandahåller öppna data
 5. 5. Utmaningar för kommunerna Svårt att prioritera arbetet med öppna data Kommunerna saknar kompetens och resurser Upplevs som en fråga för några få eldsjälar Svagt eller obefintligt intresse hos medborgarna Det kostar pengar men det är svårt att se hur kommunen tjänar på öppna data
 6. 6. Vårt uppdrag Identifiera vägval och utarbeta vägledande principer för kommunernas arbete med öppna data. Bidra till att förenkla och underlätta införande av e-förvaltning utifrån de inriktningsmål som fastställts i SKL:s nationella strategi för e-samhället. Utveckla mallar och verktyg som kan stödja kommunerna i deras arbete med öppna data
 7. 7. Vad hoppas vi uppnå? Skapa utväxling genom bredd och samordning Öka intresset hos kommunerna Bidra till utvecklingen av en informationsmarknad Identifiera hinder och vägval för samverkan Göra det svåra enkelt
 8. 8. Två viktiga frågeställningar Vilket behov av stöd har kommunerna? Vilka behov och förväntningar har vidareutnyttjarna?
 9. 9. Vägledande principer (version 0.9)
 10. 10. Vägledande principer för öppna dataSKL tar utifrån det arbete som genomförs av IT-forum Stockholmslän fram vägledande principer samt checklistor för kommunernasarbete med öppna data.Principerna omfattar: Checklistorna omfattar: Informationshantering  Komma igång med arbetet Interna processer och system  Publicera dataset Avgifter och övriga villkor Publicering och semantik
 11. 11. Informationshantering1. Att samtliga verksamheter publicerar sina beskrivningar över hur de organiserar allmänna handlingar2. Att en arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan finns publicerade på hemsidan3. Att en maskinläsbar beskrivning över organisationen finns publicerad4. Att en aktuell beskrivning av möjligheterna att exportera och utbyta information ur sina verksamhets- och stödsystem finns
 12. 12. Interna processer och system5. Att vid anskaffning av nya it-baserade verksamhets- och stödsystem överväga behovet av funktionalitet för att exportera data i öppna maskinläsbara format automatiskt.6. Att de delar av informationssäkerhetspolicyn som beskriver informationssäkerhetens förhållande till öppna data publiceras på hemsidan7. Att det finns en utsedd person som är ansvariga för arbetet med öppna data
 13. 13. Avgifter och övriga villkor8. Att information om avgifter och övriga villkor för öppna data finns publicerat på hemsidan
 14. 14. Publicering och semantik9. Att ha en egen en katalog för öppna data10. Att medverka till regional samverkan kring prioriterade dataset11. Att data i första hand publiceras i öppna maskinläsbara format12. Att betygsätta publicerad data i enlighet med femstjärnemodellen13. Att beskriva innehållet och kvalitén i varje dataset som publiceras14. Att samtliga data publiceras med adresser som är enhetliga och beständiga över tid15. Att använda etablerade vokabulärer för att skapa maskinläsbar, semantisk, data16. Att det finns beskrivningar över samtliga tillgängliga publika api:er
 15. 15. Checklistor (version 0.9)
 16. 16. Checklista för att komma igång medarbetet med öppna data1. Besluta om ansvariga för arbetet med öppna data (Princip 7)2. Inventera och beskriv kommunens informationsresurser samt de it- baserade verksamhets- och stödsystemens förmåga att exportera och utbyta information (Princip 1,2, 4, 5 och 6)3. Besluta om avgifter och övriga villkor för vidareutnyttjande av kommunens information (Princip 8)4. Upprätta en lokal publiceringsplan utifrån (den regionala publiceringsplanen samt) identifierad efterfrågan, nytta och enkelhet att publicera (Princip 4 och 10)5. Skapa en katalog för kommunens öppna data (Princip 9)6. Publicera dataset (Princip 11-16)
 17. 17. Checklista för arbetet att publiceradataset1. Identifiera vilka dataset som ska publiceras utifrån publiceringsplanen (Princip 4 och 10)2. Kontrollera eventuella tredjepartsrättigheter i relation till publicering3. Stäm av publiceringen med informationsägare och behöriga beslutsfattare4. Säkerställ att datasetet har korrekt informationsklassning och att publicering är möjlig (Princip 6)5. Avlägsna eventuella personuppgifter och sekretessbelag information som inte får tillgängliggöras som öppna data (Princip 6)6. Välj vilket format datasetet ska publiceras i och omvandla det eventuellt till maskinläsbara, semantiska data (Princip 14 och 15)
 18. 18. Checklista för arbetet att publiceradataset7. Betygsätt datasetet enligt femstjärnemodellen (Princip 11)8. Beskriv datasetet med hjälp av DCAT (Princip 12)9. Beskriv eventuellt api (Princip 16)10. Säkerställ och dokumentera hur informations- och förändringshantering ska ske.11. Informera informationsägare och behöriga beslutsfattare att datasetet är färdigt för publicering och inhämta slutgiltigt beslut12. Publicera datasetet och beskrivningen i datakatalogen (Princip 9)
 19. 19. Förslag på gemensamma projekt
 20. 20. Förslag på gemensamma projekt förStockholms länPublicera geografisk information om kommunala intressepunkter: Parkeringar  Ledig mark Återvinningscentraler  Lediga villatomter Motionsspår  Badplatser Återvinningsstationer  Industriområde Grundskolor  Gymnasieskolor Förskolor  Hundlatriner
 21. 21. Förslag på gemensamma projekt förStockholms länPublicera: Information om  Kallelser, handlingar och parkeringsplatser (exempelvis protokoll från samtliga styrelser servicetider, platser för buss, och nämnder lastbil respektive motorcykel,  Jämför servicedata för LOV platser för personer med  Jämför servicedata om funktionsnedsättning, gymnasieskolorna parkeringsautomater)  Den kommunala författningssamlingen
 22. 22. Mallar och verktyg
 23. 23. Mallar och verktyg för publicering avöppna kommunala data Tillsammans med IT-forum Stockholms län/ Kommunförbundet Stockholms län, PwC och Peter Krantz AB arbetar SKL med stöd av Vinnova för att utveckla ett antal mallar och verktyg som ska hjälpa kommunerna att tillämpa de Peter Krantz AB vägledande principerna och på så sätt enklare komma igång med sitt arbete med öppna data. (Klart november 2013)
 24. 24. OrganisationStyrgrupp Projektgrupp Jon Arwidson (PwC)  Björn Söderlund (Lidingö stad/ Per Mosseby (SKL) IT-forum och SKL) Staffan Ingvarsson (Stockholms  Karin Bengtsson (IT-forum) stad/IT-forum)  Peter Krantz (Peter Krantz AB)  Stefan Svensson (Stockholms stad/IT-forum)Projektledare  Stijn Goedertier (PwC) Magnus Kolsjö (PwC)  Åsa Zetterberg (SKL) Tre olika referensgrupper
 25. 25. EffektmålProjektet syftar till att hjälpa kommunerna kunna: Få en överblick över sina informationsresurser På ett enhetligt sätt publicera information om sina informationsresurser Prioritera vilka informationsresurser som ska tillgängliggöras Ställa relevanta krav vid upphandlingar för att kunna anpassa systemen till en öppen förvaltning På ett enkelt sätt kunna beskriva avgifter och övriga villkor för vidareutnyttjande av kommunal information Ha medvetenhet om hur de på ett standardiserat sätt kan beskriva och klassificera kommunal information
 26. 26. Produktmål Vägledning och mallar för att på ett enkelt sätt kunna framställa beskrivningar av hur kommunen organiserar allmänna handlingar Vägledning och mallar för att beskriva och kvalitetsbestämma den information som kommunen redan tillgängliggjort Vägledning och mallar för att kunna prioritera vilka data som bör tillgängliggöras i första hand Vägledning och mallar för hur kommuner kan besluta om avgifter och övriga villkor för vidareutnyttjande
 27. 27. Produktmål Vägledning och mallar för hur krav kan ställas vid upphandlingar för att upphandlade system ska möta de krav som ett arbeta med öppna data ställer En vägledning för beständiga URI:er Vägledning och mallar för maskinläsbara organisationsbeskrivningar En grundläggande vokabulär för kommunala data
 28. 28. Vad gör vi just nu? Identifierar begrepp som kommunerna och landsting använder för att beskriva sin verksamhet och kopplar ihop dem med SNI-koder och lagrum Undersöker möjligheterna att dra nytta av Eurovoc och Core Public Service Vocabulary Undersöker vad det finns i form av vägledningar och verktyg som tagits fram i andra länder och som vi kan återanvända För en dialog med närliggande Vinnovafinansierade projekt för att inte dubbelarbeta och för att dra nytta av varandras arbete Bygger upp referensgrupper
 29. 29. Milstolpar 12 april – Medverkar vid Forum öppna data i Stockholm 18 april – Presentation för SKL:s beredning för e-samhället 7 maj – Medverkar vid SKL:s nätverksdag för öppna data 28-30 maj – Medverkar vid Offentliga rummet i Jönköping med nätverksdag och seminarium 13 juni – Rapport till SKL:s beredning för e-samhället 19-21 november – Presenterar det färdiga resultatet vid Kvalitetsmässan i GöteborgProjektet arbetar för att kunna ha ”remissversioner” klara att presenteras engång under våren och en gång under början av hösten.
 30. 30. Magnus Kolsjö magnus.kolsjo@se.pwc.com 010-212 49 49Peter Krantz AB

×