Karlbergs slott 14 maj 2012

543 views

Published on

Föredragningen på Karlbergs slott för Ann Fagraeus nätverk, HR i framtiden,

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
543
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Karlbergs slott 14 maj 2012

 1. 1. Nätverksträff  Karlbergs  slo2   2012-­‐05-­‐14   -­‐     Om  utmaningar  för  organisa?on,  ledarskap  och   HR/personalarbete   Magnus Dalsvall HR-akuten 1  
 2. 2.      Magnus  Dalsvall      Med  passion  för  HR  Personalchef/föreläsare/bloggare/deba2ör/  trendspanare/förfa2are/Vd    27-­‐års  HR-­‐erfarenhet  på  Volvo,  SAS,  BP,  Telia  Data,  FMV,  Solna  stad  nu  HR-­‐akuten.    
 3. 3.      Magnus  Dalsvall      Med  passion  för  HR  Personalchef/föreläsare/bloggare/deba2ör/  trendspanare/förfa2are/Vd    27-­‐års  HR-­‐erfarenhet  på  Volvo,  SAS,  BP,  Telia  Data,  FMV,  Solna  stad  nu  HR-­‐akuten.    
 4. 4.      Magnus  Dalsvall      Med  passion  för  HR  Personalchef/föreläsare/bloggare/deba2ör/  trendspanare/förfa2are/Vd    27-­‐års  HR-­‐erfarenhet  på  Volvo,  SAS,  BP,  Telia  Data,  FMV,  Solna  stad  nu  HR-­‐akuten.    
 5. 5.      Agenda   .   HRM-­‐  framväxt  och  konsekvenser   Är  vår  organisa?onssyn  en  tankefälla?   A2  arbeta  i  dagens  organisatoriska  arena  Finns  det  e2  chefsförakt  –  chefen  som  slasktra2?   HR  back  to  basics   Mjuka  frågorna  kommer   Vad  ser  vi  kommer  i  fram?den  
 6. 6. De organisatoriska grundfrågorna Riktning Image Makt Kommunikation Effektivi tet Osäkerhet Tillit Ledarskap... Intern & Extern Struktur/ Tid gränser Chefsskap... Kompeten s 6
 7. 7. Agenda  • Det  organisatoriska  landskapet  • Chefsrollen  • Nya  medarbetarna  • HR-­‐Back  to  Basics?  • Mjuka  frågornas  återkomst  • Vad  ser  vi  i  fram?den   7  
 8. 8. HR  utmaningar  för  fram?den  • Det  organisatoriska  landskapet  • Ledaren  som  administra?v  slasktra2  • Är  vi  så  intresserade  av  80-­‐talisterna  egentligen?  • De  mjuka  frågornas  återkomst  • Vad  kommer  eer  Ulrich?  •   HRM  back  to  basics?  • HR  &  de  humanoida  robotarna?   8  
 9. 9. 9  
 10. 10. ”2000-­‐talets  största  managementutmaning  är  a2  inse  a2  det  inte  finns  en  perfekt  organisa?on”    Peter  Drucker  Management  Challange  for  the  21:st  century   10  
 11. 11. Ägare/börs - politiker FörändringsMatris arbete? Nätverk Hierarki? Professioner ? Linje/Stab Kollegiala system Flöde/process/Lean? Projekt? IT-system? 11   ”Standards”?
 12. 12. 12  
 13. 13. HR  utmaningar  för  fram?den  • Det  organisatoriska  landskapet  • Ledaren  som  administra<v  slasktra=  • Är  vi  så  intresserade  av  80-­‐talisterna  egentligen?  • De  mjuka  frågornas  återkomst  • Vad  kommer  eer  Ulrich?  •   HRM  back  to  basics?  • Vad  ser  vi  I  fram?den?  • HR  &  de  humanoida  robotarna?   14  
 14. 14. 16  
 15. 15. 17  
 16. 16. 18  
 17. 17. Ledningen - Uppföljning av medarbetarindex, chefers egna mål mm mm HR-funktionen -Uppföljning avMatris Förändrings Jämställdhetsplaner, lönerevisioner, medarbetarssamtal, Samhället arbete? arbetsmiljöuppföljn mm Uppföljning av Hierarki? likabehandlingsplaner mm Nätverk Linje/Stab Professioner Chef/ Chefen= Administrativ Ledarskap? slasktratt? Kvalitetsenheten/ Ekonomi-funktionen Flöde/process? motsv - Uppföljning av budget, - Uppföljning av kvalitetssystem, ISO etc Projekt? måluppfyllnad, BSC ”Standards”? 20  
 18. 18. HRM  –  Back  to  basics?  •  HUMAN  Resource  Management?  •  Från  kortsik?ghet  ?ll  långsik?ghet  *  •  Från  “change”  ?ll  strategisk  stabilitet?  •  Leder  ?ll  ökat  tryck  på  ledarskap  ?ll  större  behov   av  direkt  avlastning?  förhandlingar,  rekrytering,   rehab,  utvecklingssamtal  etc.    •  Posi?vt  organisa?onstänkande  mer  lösningsfokus   än  problemfokus  (KBT)  •  Facket  tar  HR:s  tradi?onella  roll?  •  Från  distanserad  management  ?ll  “passion  for   people”?  •  Bli  en  mästare  på  sociala  medier   21  
 19. 19. Hårda Taylorism Operation management Lean Production Mjuka Utopism Human Relations Företagskultur 1885 1910 1935 1960 1985 2010 Martin Rogberg, IPF 22  
 20. 20. 23  
 21. 21. 24  
 22. 22. Professor Rosabeth Moss Kanter, Harvard Business School 25  
 23. 23. 26  
 24. 24. 27  
 25. 25. 28  
 26. 26. 29  
 27. 27. 30  
 28. 28. 31  
 29. 29. 32  
 30. 30. Robotar  som  kan...  • Prata  • Skoja  • Känna  • Ana  dina  inten?oner  • Rodna  • Visa  känslor  • mm  mm     33  
 31. 31. 34  
 32. 32. Några  förutsägelser  •  Future  Society...   –  Ar8ficella  nervsystem  för  humanoida  robotar  2010     –  25%  av  alla  TV-­‐kändisar  kommer  a2  vara  synte8ska  2015   –  Självreparerande  robotar  2015   –  Hus  byggs  av  robotar  2015   –  Elektroniska  livsformer  ges  grundläggande  räKgheter  2020     –  Antalet  robotar  större  än  antalet  människor  i  ”den  utvecklade  delen   av  världen”  2025   –  Robotar  kommer  a2  vara  fysiskt  och  mentalt  överlägsna  människor   2030   –  Robotar  har  helt  ersa2  människan  som  arbetskraO  2035   35  
 33. 33. Några  exempel  •   Militärt  • Robotsoldater  • Pilotlösa  flygplan  • Nano  kläder  • Turisndusrin  • Robotar  bakom  servicediskar  och  robotar  med  spännande  extratjänster…  • Arbetsmarknaden  i  övrigt  • ”Robotar  kommer  a2  användas  för  merparten  av  alla  jobb  i  hemmen  och  inom  äldreomsorgen  2015  (future  Society)  • Robotbrandmän  • Robotkirurger  • Kriminalitet  och  robotar  • Robocrime  • Sedan  har  vi  sexindustrin…..   36  

×