Marketingový plán snadno a rychle

7,239 views
6,781 views

Published on

Marketingový plán je jednoduchý nástroj, díky němuž dokážete zvýšit svůj zisk i obrat a mít marketing vaší firmy pod kontrolou.
Zjistíte, jak si stanovit motivující cíle.
Ujasníte si, kdo je váš zákazník a jak se na něj zaměřit.
Pochopíte, že za úspěchem firmy vždy stojí správná marketingová strategie.
Poznáte rozdíl mezi cílem, strategií a taktikou.
Zjistíte, jak si sestavit rozpočet na marketing.

Published in: Business
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,239
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
41
Actions
Shares
0
Downloads
69
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Vysoká škola ekonomie a managementu Doc. Ing. D. Jakubíková, Ph.D.
 • Vysoká škola ekonomie a managementu Doc. Ing. D. Jakubíková, Ph.D.
 • Marketingový plán snadno a rychle

  1. 1. Marketingový plán snadno a rychle Mgr. Magdalena Čevelová, MBA
  2. 2. Co vás čekáZískáte jednoduchý nástroj pro marketingovéplánování, který dokážete používat.Zjistíte, jak si stanovit motivující cíle.Ujasníte si, kdo je váš zákazník a jak se na nějzaměřit.Pochopíte, že za úspěchem firmy vždy stojí správnámarketingová strategie.Poznáte rozdíl mezi cílem, strategií a taktikou.Zjistíte, jak si sestavit rozpočet na marketing.
  3. 3. Mgr. Magdalena Čevelová, MBAMarketingová čarodějnice,poradkyně a lektorkaSpecializace na malé firmya živnostníky17 let v marketingu nastraně klienta i agentury10 let na volné noze
  4. 4. AnketaPřipravujete marketingový plán? A. Ano, pravidelně. B. Zatím ne, ale chceme co nejdříve začít. C. Zatím ne, ale uvažujeme o tom do budoucna. D. Ne, nevidíme v tom žádný smysl.Odpovídejte, prosím, do chatového okna.
  5. 5. Anketa proMarketing.cz:Z celkem 9629 hlasujících: 2657 (27,59 %) připravuje marketingový plán 2361 (24,52 %) chce začít co nejdříve 2238 (23,24 %) marketingový plán nepřipravuje, ale snad začne někdy v budoucnu 2373 (24,64 %) marketingový plán nepřipravuje, protože si myslí, že pro ně nemá význam Zdroj: www.promarketing.cz
  6. 6. Proč malé firmy neplánují?Nemají dostatek peněz, času a lidí.Nemají dost zkušeností s plánováním.Nepotřebují papír, mají všechno v hlavě.Jsou malá firma, takže nic takového nepotřebují,zákazníky získávají na základě doporučení, což jimstačí. Blažková, M.: Marketingové řízení a plánování pro MSP, Grada 2007)
  7. 7. Proč plánovat?Plán umožňuje identifikovat konkurenční výhody.Mapuje, nakolik je firma úspěšná.Zvyšuje pravděpodobnost správného směru.Problémy lze řešit už v zárodku.Napomáhá zvýšit zisk i obrat.Motivuje informované zaměstnance.Vytváří v marketingu systém, usnadňuje orientaci.Pravidelné plánování je rychlejší a levnější. Blažková, M.: Marketingové řízení a plánování pro MSP, Grada 2007)
  8. 8. Jak plánovat?
  9. 9. Předpoklady úspěchu:Osvojení si principů strategického myšlení.Správný odhad budoucích trendů.Dostatek informací: Okolí podniku Dostupné zdroje Trh a konkurence Zákazníci
  10. 10. Marketingový plánSituační analýza, SWOT.Poslání, konkurenční výhoda, příběh.Marketingové cíle – hlavní a dílčí.Cílová skupina (primární i ty, které ji ovlivňují).Marketingová strategie.Marketingová taktika.Rozpočet.Kontrolní mechanismy.
  11. 11. Situační analýzaInterní faktory Produkty a služby, konkurenční výhody Zaměstnanci, organizační struktura Technologie a vybavení Firma, značka, dobré jménoKonkurence, substituty, komplementyTrh, odvětví, dodavateléZákazníci, odběratelé, distribuční cestyMakroprostředí (politické, sociálně-kulturní,ekonomické, technologické, přírodní)
  12. 12. SWOT analýzaAnalýza silných a slabých stránek firmy (interní) apříležitostí a hrozeb, které vycházejí z prostředí.Systematický základ marketingového plánu.Cílem je zjistit, nakolik je firma schopna se vyrovnatse změnami tržního prostředí.Jak jsou využity příležitosti, jak jsou eliminoványhrozby?Jak jsou zhodnocovány silné stránky a klíčovékvalifikace? Jak se napravují slabé stránky, jak se jimpředchází?
  13. 13. SWOT analýzainte Silné stránky Slabé stránkyr STRENGTHS WEAKNESSESníexte Příležitosti Hrozbyr OPPORTUNITIES THREATSní pozitivní negativní
  14. 14. Poslání (mise)Stručné a jasné prohlášení o tom, co firma dělá ajaký to má smysl.Stanovuje se na začátku podnikání a pokud funguje,v zásadě se nemění.Mělo by být: Jedinečné, originální, snadno zapamatovatelné Vymezující firmu vůči konkurenci Jednoduché, srozumitelné, přesvědčivé, motivujícíLze jej promítnout do firemního sloganu.
  15. 15. VizeOdpovídá na otázky, kam jdeme, kudy a za jakdlouho se tam dostaneme.Stanovuje se obvykle v definici podnikatelskéhozáměru nebo je součástí strategie na delší obdobíJak bychom svou firmu chtěli vidět za 3 – 5 let.Pro malé firmy není nezbytná, případně lze vizi spojitdo jedné věty s posláním.
  16. 16. Příběh firmyPropagační aktivity fungují, pokud firma navenekkomunikuje to, co uvnitř skutečně je.Reklama musí stát na reálných hodnotách.Zaměstnancům a dodavatelům je třeba říkat totéžjako zákazníkům.Za silnými značkami stojí silný důvěryhodný příběh.Marketéři vyprávějí příběhy, které zákazníci chtějíslyšet.Pozor na chyby v příběhu a nesoulad mezi sliby askutečností.
  17. 17. Hodnota pro zákazníkaRozdíl mezi hodnotou, kterou zákazník získá zvlastnictví a užívání produktu, a náklady, které musívynaložit na to, aby si daný produkt opatřil.Subjektivně vnímaná veličina!Firmy prodávají produkty, ale zákazníci kupujíužitek, který z produktů mají. Fén - usušení mokrých vlasů. Mobilní telefon - možnost být v kontaktu s blízkými. Kniha - rozšíření obzoru, vyplnění chvíle volna.
  18. 18. Marketingový cílVytyčte si cíl a specifikujte ho do maximálníchpodrobností.Celý marketingový plán je formován vytčeným cílem.Cíl musí být užitečný, jasný a snadno pochopitelný.Jeden plán – jeden hlavní cíl.Určete, jakou hodnotu má výš vytčený cíl.Vypočítejte jeho přínos (zpravidla zisk nebo obrat).Promyslete následky – pozitivní i negativní.
  19. 19. Jaký má být cíl?Specifický - přesný popis, čeho konkrétně má býtdosaženoMěřitelný - kvantifikovatelný, umožňuje kontroluúspěšnosti a stupně plněníAmbiciózní - představuje výzvu, motivujeRealistický – za stávajících podmínek a s dostupnýmizdroji je ho možné dosáhnoutTermínovaný – obsahuje časové určení, do kdy mábýt cíle dosaženo
  20. 20. Cílová skupinaPoznejte svého zákazníka.Kdo bude kupovat váš produkt nebo službu?Kdo je ovlivňuje? Na čí názor opravdu dají?Co si myslí a co dělají?Co si přesně myslí o vašich výrobcích a službách?Co chcete, aby si mysleli a dělali?Všechno se tvoří dvakrát - pokud chcete, aby lidédělali něco jiného, musíte změnit jejich myšlení.
  21. 21. Marketingová strategiePopis obecného směru, jak se dostaneme kvytčenému cíli.Na růži si všimneme květu, ale ten by nevyrostl bezstonku, kořenů a listů.Reklamní sdělení je nejviditelnější částímarketingového procesu, ale může fungovat, jen kdyžorganicky vyrůstá z firemního poslání, vize, cílů astrategie. Jakubíková, D.: Strategický marketing, VŠEM, Praha 2008
  22. 22. Marketingový mixSoubor taktických marketingových nástrojů -výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky,které firmě umožňují upravit nabídku podle přánízákazníků na cílovém trhu.Všechny aktivity, které firma vyvíjí, aby vzbudilapoptávku po svých výrobcích nebo službách. Kotler, P., Armstrong, G.: Marketing (Grada, Praha 2004)
  23. 23. 4P marketingového mixuProduct - výrobková politika sortiment, kvalita, design, značkaPrice - cenová politika ceníky, slevy, náhrady, platební podmínkyPlace - distribuční politika distribuční cesty, dostupnost distribuční sítě, prodejní sortimentPromotion - komunikační politika reklama, osobní prodej, podpora prodeje, public relations
  24. 24. Rozpočet na marketingNejdříve spočítejte očekávané náklady a tržby zaplánované období.Stanovení rozpočtu: Na základě cílů (optimální) Na základě minulého období Procentem z tržebKde chybí peníze, pomůže nápad.Potřebné zdroje musíte znát dřív, než se pustíte dopráce.
  25. 25. Předpověď rozpočtuBuďte realističtí, respektujte limity (např. prodejcemůže za den objet jen určitý počet zákazníků).Nejdříve proveďte výzkum trhu nebo komplexníanalýzu, zjistěte všechny potřebné informace.Získejte zpětnou vazbu od prodejců, zákazníků,odběratelů a obchodních zástupců.Můžete stanovit pesimistickou, realistickou aoptimistickou variantu.
  26. 26. HodnoceníJak zjistíme, že jsme tam, kde jsme chtěli být?Při hodnocení návratnosti marketingu identifikujtenejdříve, co hodnotit.Hodnotit lze: Finanční ukazatele (objem prodejů, tržby, obraty). Znalost značky (spontánní vs. s dopomocí) Návštěvnost internetové stránky. Zákaznickou odezvu (telefonáty, osobní návštěvy, poptávky).
  27. 27. Další krokyMarketingový plán převeďte do písemné podoby.Rozdělte si plán na stravitelné kousky.Pro každou část definujte konkrétní termín aodpovědnost.Dosažení svého cíle řádně oslavte.
  28. 28. Doporučená literaturaKnight, P.: Vysoce efektivní marketingový plán(Grada 2007)Blažková, M.: Marketingové řízení a plánování promalé a střední firmy (Grada 2007)Čevelová, M.: Marketingový plán, článek nawww.cevelova.cz
  29. 29. KontaktyPotřebujete pomoc se sestavením marketingovéhoplánu? Chcete si ověřit, jestli máte správně nastavenécíle? Rádi byste našli svou konkurenční výhodu?Objednejte se na marketingovou konzultaci!E-mail: madla@cevelova.czTel.: 603 866 242Web: www.cevelova.cz

  ×