Presentatie pom ersv zorg innovatie

464
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
464
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentatie pom ersv zorg innovatie

 1. 1. Nieuwe innovatiepremies voor Limburgse zorginstellingen provincie Limburg 8 april 2011
 2. 2. <ul><li>Waarom een innovatiepremie </li></ul><ul><li>Doel van deze premie </li></ul><ul><li>Wie komt in aanmerking </li></ul><ul><li>Voorwaarden </li></ul><ul><li>Bedrag van de premie </li></ul><ul><li>Hulp bij opstellen dossier </li></ul><ul><li>Procedure </li></ul><ul><li>Aandachtpunten </li></ul>Innovatiepremie voor Limburgse zorginstellingen
 3. 3. 1. WAAROM EEN INNOVATIEPREMIE? <ul><li>De provincie Limburg wil innovatie stimuleren in de zorgsector </li></ul><ul><li>Reglement bestond reeds voor kmo’s, de provincie breidt dit nu uit naar speerpuntsector zorg en naar sociale economie </li></ul><ul><li>Platformwerking ‘zorgeconomie’ van POM Limburg stelt nood vast aan impulsen innovatie; daarom vandaag specifiek informatie voor zorginstellingen </li></ul>
 4. 4. 2. DOEL VAN DE INNOVATIEPREMIE <ul><li>inwinnen van advies bij een kennisinstelling in binnen- of buitenland </li></ul><ul><li>een ‘innovatief’ antwoord op een probleem of uitdaging binnen een zorgorganisatie </li></ul><ul><li>studiewerk is een essentieel onderdeel van het advies </li></ul><ul><li>Moet leiden tot concrete verandering, nieuw product of dienst, andere aanpak binnen de zorginstelling </li></ul>
 5. 5. 3. WIE KOMT IN AANMERKING ? <ul><li>Verzorgingsinstellingen en –diensten zoals: </li></ul><ul><li>Ziekenhuizen </li></ul><ul><li>Woonzorgcentra </li></ul><ul><li>Revalidatiecentra </li></ul><ul><li>Geïntegreerde diensten voor thuisverzorging </li></ul><ul><li>Geestelijke gezondheidszorg </li></ul><ul><li>Laboratoria </li></ul><ul><li>Palliatieve zorg </li></ul><ul><li>… . </li></ul><ul><li>Opgelet: de aanvrager mag geen overheidsinstelling of intergemeentelijk samenwerkingsverband zijn </li></ul>
 6. 6. 4. VOORWAARDEN - inhoudelijk <ul><li>Innovatieproject bevat volgende elementen: </li></ul><ul><li>Analyse en studie van problemen, belemmeringen in de organisatie </li></ul><ul><li>Verzamelen informatie, literatuurstudie </li></ul><ul><li>Berekeningen, simulaties, enquêtes, testen </li></ul><ul><li>Zoeken naar oplossingen, vergelijkende studie met alternatieven </li></ul><ul><li>Geen opleiding, geen routinematige testen, … </li></ul>
 7. 7. VOORWAARDEN - organisatie <ul><li>Innovatieproject dient gekaderd binnen een globaal plan en moet leiden tot vervolg en concrete veranderingen </li></ul><ul><li>De organisatie moet aantonen dat zij beschikt over de financiële, personele,materiële middelen om project om te zetten in de praktijk. </li></ul>
 8. 8. VOORWAARDEN - indiening <ul><li>- aanvraagformulier invullen met:  </li></ul><ul><li>          - werkplan </li></ul><ul><li>          - verklaring voldoen aan 'de minimisregelgeving' (max. € 200.000 overheidssteun voorbije 3 belastingjaren) </li></ul><ul><li>          - verklaring projectadviseur geen andere subsidiemogelijkheden </li></ul><ul><li>- ondertekende offerte kennisinstelling </li></ul><ul><li>- getuigschrift RIZIV </li></ul>
 9. 9. 5 . BEDRAG VAN DE PREMIE <ul><li>  -  Max. 50% van de gemaakte kosten met een maximum van €7000 per aanvraag </li></ul><ul><li>Minstens 50 % van de kosten dienen naar een kennisinstelling te gaan. Vb. innovatiedossier voor 20.000 € in totaal  10.000 € naar de kennisinstelling </li></ul><ul><li>Welke kosten komen in aanmerking? </li></ul><ul><ul><li>Kosten van de kennisinstelling </li></ul></ul><ul><ul><li>Directe en indirecte loonkosten van eigen personeelsleden </li></ul></ul><ul><ul><li>Verplaatsingskosten </li></ul></ul><ul><ul><li>Werkingskosten volgens de projectbegroting </li></ul></ul>
 10. 10. 6. HULP BIJ OPSTELLEN DOSSIER <ul><li>Verplicht: samen met een ‘projectadviseur’ een dossier opstellen, begeleiding bij aanvraag </li></ul><ul><li>Een projectadviseur is een deskundige van ofwel: </li></ul><ul><ul><li>Innovatiecentrum Limburg </li></ul></ul><ul><ul><li>Agentschap Ondernemen </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderzoeksinstituut Hasselt </li></ul></ul><ul><ul><li>TechTransfer UHasselt </li></ul></ul><ul><ul><li>Limburgse hogescholen </li></ul></ul><ul><li>Projectadviseur gaat ook mogelijke alternatieve subsidiemogelijkheden na </li></ul>
 11. 11. 7. PROCEDURE NA INDIENING <ul><li>Ontvankelijkheid nagaan </li></ul><ul><li>Beoordelingscommissie – houdt rekening met: </li></ul><ul><ul><li>Innovatief karakter </li></ul></ul><ul><ul><li>Aanvaardbaarheid studieactiviteiten </li></ul></ul><ul><ul><li>Economisch/maatschappelijk meerwaarde </li></ul></ul><ul><ul><li>Vervolginvesteringen - organisatorische werkveranderingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Capaciteit van de organisatie om er iets mee te doen </li></ul></ul><ul><ul><li>Financiële en praktische haalbaarheid </li></ul></ul><ul><li>Tijdspad: periode tussen indiening en goedkeuring = 2 à 3 maanden </li></ul>
 12. 12. 8. AANDACHTSPUNTEN <ul><li>Geen goedkeuring als er alternatieve subsidiemogelijkheden zijn / projectadviseur maakt deze kenbaar </li></ul><ul><li>Minstens de helft van de middelen naar kennisinstelling </li></ul><ul><li>Elk initiatief één keer gesubsidieerd </li></ul><ul><li>Organisatie mag in het jaar van indiening nog geen subsidie hebben toegekend gekregen ihkv dit reglement. </li></ul><ul><li>Project binnen de 12 maanden realiseren </li></ul><ul><li>Rapport indienen met beschrijving projectresultaten en financiële bewijslast </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Indienen uiterlijk 15 september </li></ul><ul><li>Bij provincie, dienst economie </li></ul><ul><li>Documenten via www.limburg.be/subsidies </li></ul>
 14. 14. Verdere aanpak <ul><li>Vandaag creatieve denkoefening: </li></ul><ul><ul><li>Hoe deze innovatiepremie inzetten voor uitdagingen of knelpunten binnen uw werking? </li></ul></ul><ul><ul><li>Welke ideeën leven er? </li></ul></ul><ul><ul><li>Elkaar inspireren </li></ul></ul><ul><ul><li>… .. </li></ul></ul>
 15. 15. INFORMATIE Lydie Geelen Roel Hendrikx Dienst Economie Directie Ruimte Provincie Limburg Universiteitslaan 1 3500 Hasselt Tel 011 23 74 24 [email_address] www.limburg.be/subsidies

×