Af presentatie-2nov2011-definitief

619 views

Published on

Concept-presentatie t.b.v. WOV AHA/MWI

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
619
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Af presentatie-2nov2011-definitief

 1. 1. SCIENCE, MEDIA & DESIGNPROJECTVOORBEELDENvoor een mogelijk nieuwe profilering van PCC Fabritius Inleiding 1. Hard ware 2. Soft ware 3. SMD-projecten 4. Links 5. Tips 6. Conclusie 7. Bronnen en voetnoten
 2. 2. INLEIDINGWaarom is Science, Media & Design een prima idee voor een profilering?• Science is inhoudelijk wenselijk (maatschappelijke behoefte, aansluiting op AL), maar op zichzelf niet ‘sexy’ (wervend) onder 11/12-jarigen.• Voor gebruik en toepassingen van Social media/nieuwe media hebben jongeren een sterk intrinsieke motivatie• Onderzoek heeft uitgewezen dat jongeren van elkaar willen leren; heel populair zijn de how to-filmpjes ,,Docenten weten absoluut niet wat wij als jeugd met ict kunnen” citaat van Freek, 14 jaar1 ,,Veel leerlingen weten meer van computers en ict dan de docenten. Daar maken wij gebruik van. We moedigen de leerlingen aan om hun kennis te delen, met andere leerlingen én met docenten.” citaat van Herman Rigter, directeur VO-school2• Toestaan/stimuleren van het gebruik van nieuwe media spreekt leerlingen nog meer aan op hun zelfstandigheid, kritisch denkvermogen en flexibiliteit.3• Mediaprofilering bereidt jongeren voor op de realiteit waar ze op afkoersen• School kan een mediabedrijf worden: • kennis vergaren (onderzoek, analyse) • kennis delen (publiceren) • samenwerken en communiceren• Nieuwe media kunnen op nog veel meer plaatsen in het onderwijs worden toegepast; in zomereditie van inDRUK (van kennisnet) wordt een aantal voorbeelden gegeven (zoals: Twitteraccount voor roosterwijzigingen)4
 3. 3. 1. HARD WAREUitgangspunt bij het samenstellen van de voorbeeldprojecten:Leerlingen gebruiken • aanwezige schoolcomputers • op school aanwezige presentatiefaciliteiten (projectruimte, mediatheek) • thuiscomputers en tablets • eigen smartphones/blackberry/iPhone
 4. 4. 52. SOFT WARE• Animoto (eenvoudige clip maken)• Audacity (meertalige audio-editor en recorder)• Delicious (favorieten delen met anderen)• Drawanywhere (diagrammen tekenen)• Dvolver (moviemaker voor animatiefilmpjes)• EOL: Encyclopedia of life (on-line encyclopedie)• Evernote – (notities maken)• Excel (digitaal rekenblad)• Exploratorium (on-line encyclopedie)• Facebook (netwerk)• Twitter (netwerk)• Hyves (netwerk)• Flickr – (foto’s delen)• Freemind Wisemapping - Mindmeister – Mindomo (mindmap tools)• Garageband (muziek componeren)• Glogster (on-line poster maken) – voorbeeld poster ‘Grieks’ en voorbeeld ‘Scheikunde-proef’• Google – sites (webpagina maken en delen)• Google Docs (gratis officepakket, alle documenten beschikbaar op iedere internet-computer. Ook is gezamenlijk werken aan één bestand mogelijk)• Google Earth (virtuele rondleiding)• Google Maps (kaarten)• Historypin (foto’s en tijdbalken)• Irfanview (grafische bewerkingen van bijv. foto’s)• Jigzone (puzzels maken)• Make belief comics (on-line strips maken met tekst)• Mapwing (virtuele rondleiding maken) – voorbeeld 01• Mixbook (on-line digitaal boekje maken)• Moviemaker- iMovie (videobewerking)• Paint (grafische bewerkingen)• Picozine (on-line minitijdschrift maken via picozone.nl) – voorbeeld 06 voorbeeld – het ontstaan van geld voorbeeld – opdracht Frans voorbeeld - Abraham de Swaan voorbeeld - Astronomie Pinnacle (zelf video’s maken: niet gratis)• Prezi (presentatie-programma) – voorbeeld 02• Proprofs.com (quiz maken)• Sketchup (experimenteren met bouwen en ontwerpen)
 5. 5. • Skype (videogesprekken en instant messaging via het internet)• Slideshare (presentaties delen) – voorbeeld: deze presentatie!• Storybird (on-line platenboekje maken)• SurveyMonkey (online enquête maken en afnemen) – voorbeeld 04• Timetoast (tijdbalken maken)• Videolog of vlog – voorbeeld 05 (ook handig voor stageverslagen)• Voicethread (video/plaatjes/documenten van commentaar voorzien)• Voki (avatar maken die kan spreken)• Wallwisher (on-line prikbord)• Weblog of blog (digitaal logboek) – voorbeeld 07 (handig voor stageverslagen)• Wikispaces (webtoepassing waarbij documenten gezamenlijk worden bewerkt)• Wordle (visualiseren van woorden en teksten)• Wordpress (persoonlijke blog maken)• Wrts.nl (overhoormethode) – Voorbeeld 02: Duitse woordjes (‘m.wiegmans@telfort.nl’ en ‘darling’)• XtraNormal (animatiefilmpje maken in meerdere talen)• Youtube• Zelfkrantmaken.nl – voorbeeld 03• Zoho Sheet (spreadsheet)
 6. 6. 3. SMD-PROJECTEN
 7. 7. VOORBEELD-SCIENCEPROJECT 01MUSSENFLATWiskunde, Mens&Maatschappij, Mens&Natuur (en NE)Bestaand AF-project waarbij leerlingen onderzoeken hoe het komt dat mussensteeds meer verdwijnen uit woonwijken, wat de huidige mussenstand is en hoehet leefgebied kan worden uitgebreid. Aan het eind van dit project bouwenleerlingen een eigen mussenflat die in de wijk wordt opgehangen.Media & Design: • Leerlingen maken een digitale presentatie over de leefwereld van de mus, met tekst, beeld en evt. geluid • Leerlingen ontwerpen de ideale mussenflat, incl. bouwtekening • Leerlingen schrijven een persbericht en/of ontwerpen een affiche om het ophangen van de mussenflats in de wijk onder de aandacht te brengen • Leerlingen selecteren een aantal goede plekken om een mussenflat op te hangen (incl. motivatie) en maken hiervan een plattegrond – voorbeeld 01 (Mapwin.com) • Leerlingen maken een videoverslag maken van het project • Leerlingen maken foto’s t.b.v. hun verslag • Eventueel kan een mussenflat in de schooltuin worden voorzien van webcam, en worden de beelden live vertoond op de vestigingssite
 8. 8. VOORBEELD-SCIENCEPROJECT 02XANTENMens&Maatschappij, Mens&Natuur (en NE, VT, KC)Xanten is historisch een interessante Duitse stad, omdat hier ooit eenlegerplaats was gevestigd van het Romeinse legioen. Er zijn nog veelbezienswaardigheden uit deze tijd.Een dag-excursie naar deze plaats zou passen in een project waarbij vanuitverschillende gezichtspunten wordt stilgestaan bij de Romeinse geschiedenis enhet leven in die tijd (in Xanten).amfitheater, badhuizen, herbergen, tempels, bouwstijlen, oorlogen.Media & Design: • Leerlingen maken een digitale presentatie over een relevant onderwerp naar keuze (bouwstijlen, oorlogsvoering, Romeinse overheersing, leven in de vroege middeleeuwen, etc) – voorbeeld 02 (Prezi) • Leerlingen ontwerpen een Romeins badhuis; wat was de functie van een badhuis, hoe was de watervoorziening, wie werkten er en in welke omstandigheden, wie kwamen er, etc. • Leerlingen maken in het Duits een (beeld/geluid/tekst-)verslag van een gladiatorenwedstrijd • Leerlingen ontwerpen een affiche in het Duits om een gladiatorenwedstrijd te promoten • Leerlingen presenteren hun digitale werkstuk (slideshare) • Een steeds wisselend groepje leerlingen maakt voor de rest van de klas een overhoring in wrts.nl, die gebruik kan worden door alle leerlingen bij de voorbereiding van een SO. De overhoring wordt gepubliceerd door de link bekend te maken – Voorbeeld 02 (Wrts.nl) (‘m.wiegmans@telfort.nl’ en ‘darling’)
 9. 9. VOORBEELD-SCIENCEPROJECT 03MEET MY STREETMens&Maatschappij, Mens& Natuur (en NE, KC)Bestaand project (zie http://www.meetmystreet.nl/) vertalen naar eenproject, waarbij leerlingen hun eigen woonwijk in beeld brengen; wie wonen er,welke bedrijven zijn er gevestigd, wat is de culturele kleur van de wijk.Leerlingen ontdekken en leren de omgeving kennen door opnieuw te kijken. Zeleggen als wijkreporters contact en gaan in gesprek met buurtbewoners, zeverdiepen zich in onderwerpen die in de wijk spelen (wijkgebeurtenissen en(culturele) activiteiten worden belicht), verdiepen zich in de historie van deplaats, beplanting, etc.Media & Design: • Leerlingen doen (via internet e.d.) onderzoek naar de historie • Leerlingen halen actuele informatie uit de plaatselijke (digitale) media • Leerlingen nemen interviews af met bewoners en vastleggen op video • Leerlingen maken een korte docuclip over de wijk • Leerlingen maken ‘digitales’ (foto’s met een persoonlijk verhaal) • Leerlingen maken geluidsopnames • Leerlingen maken een digitale presentatie • Leerlingen maken een editie van een eigen buurtkrant – voorbeeld (Zelfkrantmaken.nl) • ‘The Making of..’, een impressie van proces en makers • De digitale presentaties worden opgenomen op de vestigingssite, zodat de buurtbewoners de resultaten terug kunnen zien.
 10. 10. VOORBEELD-SCIENCEPROJECT 04WATT ‘N ZOOIMens&Maatschappij (en NE, KC)Vertaling van bestaand project: Elke dag maken we een hoop afval. We gooienhet in de vuilnisbak, we brengen het weg. Daarnaast verbruiken we elke dagmet elkaar veel energie. Hoe verhouden deze twee zich tot elkaar? Wat gebeurter nu precies met ons afval, is afval ook echt grondstof? Kan je van afval energiemaken? Leerlingen gaan in groepjes aan de slag met gerichte onderzoeksvragenen opdrachten, zoals: Welke weg legt afval af? Waarom is afvalscheiding eengoed idee? Wat gebeurt er met de restproducten?Media & Design: • Leerlingen maken een digitale presentatie over een relevant onderwerp • Leerlingen doen onderzoek naar afvalscheiding: ze maken een digitale enquête (met Surveymonkey) en nemen deze af binnen hun eigen netwerk – resp. voorbeeld 04a en voorbeeld 04b • De resultaten van de enquête worden teruggekoppeld (exell) • Leerlingen maken korte films/docuclips/digitales (‘aangeklede‘ foto’s) met persoonlijk verhaal.
 11. 11. VOORBEELD-SCIENCEPROJECT 05PRINSJESDAGWiskunde, Mens&Maatschappij (en NE)Bestaand project dat met gerichte opdrachten ingaat op de Rijksbegroting, deMiljoenennota, maar ook op de Algemene Beschouwingen en het debat metmaatschappelijke organisaties, gekoppeld aan de vakken economie,geschiedenis, maatschappijleer en Nederlands.Media & Design: • Leerlingen gebruiken kranten (internet) van de dag na Prinsjesdag als bronnen bij de opdrachten • Leerlingen onderzoeken bezuinigingsplannen middels • Leerlingen debatteren en maken hiervan videoverslag • Leerlingen brengen het politieke landschap in beeld met gebruikmaking van digitale presentatiemiddelen • Leerlingen doen onderzoek • Leerlingen twitteren met een politicus • Leerlingen maken een vlog (video-blog) over een gekozen onderwerp en plaatsen deze op Youtube.com – voorbeeld (vlog) • Leerlingen richten een partij op en ‘verkopen’ zich middels flyers, affiches, website • Leerlingen koppelen met een blog terug wat ze hebben begrepen
 12. 12. VOORBEELD-SCIENCEPROJECT 06WATERMens&Maatschappij, Mens&Natuur (en NE)Bestaand project6 waarbij – naast allerlei andere zaken – ook onderzoek wordtgedaan naar het leven in slootwater; er wordt door leerlingen een monstergenomen van slootwater, dit wordt onder de microscoop bekeken enbijbehorende opdrachten worden gemaakt.Media & Design: • Leerlingen maken een verslag over het leven in en rond sloten – voorbeeld (Picozine) • Leerlingen doen onderzoek in een sloot en koppelen gegevens terug via een digitale presentatie • Leerlingen maken een videoverslag van hun onderzoek • Leerlingen ontwerpen een waterdier van een andere planeet; wat zijn de leefomstandigheden van het waterdier en wat heeft het nodig om te overleven.
 13. 13. VOORBEELD-SCIENCEPROJECT 07LIVING PLANET - WWFBestaand project van Codename FutureMens&Maatschappij, Mens&Natuur, WiskundeMensen hebben steeds meer ruimte nodig om te leven. Het gebruik van dezeruimte gaat meestal ten koste van de natuur en de natuurlijke hulpbronnen opaarde. In dit project leren leerlingen hoe hun gedrag als consument invloedheeft op de natuur. Allereerst maken ze aan de hand van een test eenpersoonlijke voetafdruk. Vervolgens kan gekozen worden uit 6 onderwerpen:- Living Planet- Bossen- Oceanen- Bescherming van dieren- Klimaatverandering- ZoetwatergebiedenLeerlingen gaan op verschillende manieren aan het werk: als Young reporter, alsonderzoeker of als reclamemaker . Ze doen een creatieve opdracht, een buitenopdracht en een thuisopdracht.Media & Design: • Leerlingen houden een tweewekelijks blog bij gedurende de projectperiode (over het verloop van het project of juist over relevante onderwerpen) – voorbeeld (blog) van een 15-jarig meisje . Ze leren daarvan: - kennis vergaren - verhalen vertellen - verhalen opbouwen - spelling - stijl (vorm van de inhoud_ - verhaal verkopen (publiek vinden, sterke kopteksten) - met reacties omgaan - discipline (2xweek) • foto’s maken • PP-presentatie maken • videoverslag maken • interviews afnemen, • persbericht schrijven • campagne bedenken • campagne bedenken incl. affiches/advertenties
 14. 14. 4. TIPS • Praktische hulp: o Decaan Wouter van der Helm (heeft bij SBS6 gewerkt) o Machteld Wiegmans (persberichten) o Ict-afdeling • Lezing: Rogier de Wit heeft twee oudklasgenoten die in medialand zijn terechtgekomen • Lezing: partner MWI is journalist bij NHD
 15. 15. 5. CONCLUSIE
 16. 16. 6. BRONNEN en voetnoten • Project 01 ‘Mussenflat’: PCC Fabritius • Project 04: http://wattnzooi.hvcgroep.nl/docenten en http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/websites-over-afval-voor- scholieren • Project 05: http://www.nieuwsindeklas.nl/lesmateriaal/?detail=9&title=Prinsjesdag+VO&search=& vak=0&type=0&niveau=9%2C3%2C4&tw=0 • Project 07: http://codenamefuture.nl/living-planet/93-714.aspx • Kennismakingsprojecten nieuwe media: uit ‘Ideeënboek Sociale media in het onderwijs – Erno Mijland (gratis download) • Internet: zoeken op onder meer ‘projecten voortgezet onderwijs’ • http://www.zeeuwsebibliotheek.nl/onderwijs/mediawijsheid/voortgezet/: Een overzicht van de documenten die gezamenlijk de leerlijn media-educatie voortgezet onderwijs vormen: documenten die de relatie aangeven tussen de kerndoelen, eindtermen en de stappen in de leerlijn, tevens een schematisch productenoverzicht en een beschrijving van alle afzonderlijke producten. Met: projectvoorstellen en – uitwerkingen, inclusief onderbouwing (leerlijnen, eindtermen) • www.teachertube.com: allerlei demonstratiefilmpjes, zoals http://www.teachertube.com/viewVideo.php?video_id=247766&title=Pendulum_Waves • “Handboek nieuwe media” van Tom Bakker en Piet Bakker (Kluwer) • ‘Mediawijsheid in de klas’ door Renée Hobbs1 Uit ‘In de Praktijk’ uit inDRUK (kennisnet), najaar 20112 Uit ‘In de Praktijk’ uit inDRUK (kennisnet), najaar 20113 Uit ‘In de Praktijk’ uit inDRUK (kennisnet), najaar 20114 Uit ‘In de Praktijk’ uit inDRUK (kennisnet), zomer 20115 Opsomming op basis van overzicht van Liesbeth Breek en eigen internet-vondsten6 Project van PCC Heiloo

×