Tatu Leppänen, Pekka Bollström 15.12.2011: Hybridiprojektin rahoitus

664 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
664
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tatu Leppänen, Pekka Bollström 15.12.2011: Hybridiprojektin rahoitus

 1. 1. Hybridiprojektin rahoitus osa ”Hybridienergian avaimet käteen -palvelukonseptin pilotointi” projektiaTatu Leppänen, Pekka Bollström
 2. 2. SISÄLTÖ• Selvityksen tavoite• Hybridiprojekti• Hybridiprojektin vaiheet• Tulovirta• Rahoituskonseptit• Julkinen tuki• Rahoittajat• Energian myynti• Syöttötariffi
 3. 3. SELVITYKSEN TAVOITESelvitys on tehty osana ”Hybridienergian avaimet käteen-palvelukonseptin pilotointi” projektia elo-joulukuussa 2011Tavoitteena on kehittää käyttäjälähtöinen konsepti, jollapystytään vastaamaan erikokoisten kasvihuoneyrittäjienenergiatarpeisiin ja heidän kokemiinsa ongelmiinHankkeiden toteutus vaatii riittävää rahoitusta kaikissavaiheissa – selvityksessä on kartoitettu tarjolla olevatrahoitusvaihtoehdot, tuet sekä toimintamallitKorkotasoja, vakuusvaatimuksia tai muita yksityiskohtia ei oleilmoitettu, koska ne määräytyvät joka projektissa erikseenmarkkinatilanteen, hintataso-olettamien, ennustetuntuotannon sekä investoinnin koon mukaan
 4. 4. HYBRIDIPROJEKTIHybridienergiaprojekti käsittää nykyisten energialähteidenkäytön selvityksen, tarjolla olevien vaihtoehtojen arvioinninsekä kahden tai useamman energialähteen laitesuunnittelun,asennuksen sekä käytönTässä hankkeessa selvitetän nimenomaan uusiutuviaenergianlähteitä käyttäviä laitteita – maalämpöä, tuulivoimaa,biopolttoaineita, aurinkoenergiaaHybridienergiainvestoinnin arvo muodostuu sekä suorastataloudellisesta kannattavuudesta että energiakustannustenriskien poistosta, ympäristöarvoista ja imagohyödyistä
 5. 5. HYBRIDIPROJEKTIN VAIHEET riskivaraukset, vakuutukset, huoltosopimukset... optimointi Käyttö ja tulevaisuuden kunnossapito suunnitelmat, rahoittaja- nykyiset laitteet, uskottavuus hintaolettamat, Asennus markkinatilanne... Hankinta Ennenaikainen Investointipäätös lopetus toimitusvalvonta Mittaukset ja suunnittelu PurkuAlkuselvitys datan laatu
 6. 6. TULOVIRTAHybridienergiaprojekti tuottaa positiivista kassavirtaa useampaa kautta, haasteena on kuitenkin tulovirran takapainoisuus: Energiasäästöt, eli kuinka paljon edullisemmaksi energia tulee verrattuna nykyisiin tuotantotapoihin Ylijäämäenergian myynti ulkopuolelle sekä energiaoston/myynnin optimointimahdollisuus Mahdolliset tuet ja avustukset Tuotantokustannusten varmuus mahdollistaa lisätuotantoinvestoinnit ja sitä kautta suuremman myynnin sekä pitkällä tähtäimellä paremman katteen
 7. 7. RAHOITUSKONSEPTIT 1/3• Perinteinen: omistaja suunnittelee, maksaa omarahoitusosuuden, hakee lainaa vakuuksilla ja teettää työt, laitteet taseessa ja korkomenot vaikuttavat tulokseen• Laitevalmistajan rahoitus: omistaja suunnittelee ja teettää, laitetoimittaja rahoittaa sopivilta osin toimittamiaan laitteita, rahoituksen hinta yleensä kalliimpi, laitteet näkyvät taseessa heti ja korkomenot vaikuttavat tulokseen, vakuudet sekä ennenaikainen purku ovat haasteellisia• “Avaimet käteen”: pääurakoitsija ottaa vastuun koko toimituksesta ja myy sen valmiina omistajalle, laitteet siirtyvät taseeseen, kulut tulokseen, lainoitus joko perinteisillä tai allaolevilla tavoilla...• ESCO: virallisesti hyväksytty toimittaja toimittaa suunnitelmat ja laitteet, joilla tehdään selvää energiasäästöä, ESCO-toimijan rehoitus tapahtuu energiasäästöjen kautta. Tämä ei toistaiseksi toimi hankkeen tapauksessa...
 8. 8. RAHOITUSKONSEPTIT 2/3• Osamaksu: omistajan maksamat maksupostit sovitaan pitkälle aikavälille, laitteet siirtyvät taseeseen heti, lainajärjestely näkyy korkeampina rahoituskuluina (vakuudet ja ennenaikainen purku?)• Leasing: omistaja joko hankkii “avaimet käteen” -toimituksen yhdeltä toimijalta, jolla on jo leasing-rahoittajan tuki tai hankkii leasing-rahoituksen valitsemilleen laitteille, laitteiden omistus siirtyy lyhennysten lopussa jäännösarvolla, lyhennykset näkyvät tuloksessa. Leasing-sopimus voi käsittää pelkät laitteet tai myös huollon, varaosat, vakuutukset jne.• Paikallinen yhteisomistus: useampi paikallinen omistaja omistaa sovitusti ja yhteisesti yhden energiaa tuottavan laitteen, ja energia jaetaan omistajien kesken. Taseeseen kirjattava omistus, vakuudet, kulut ja tulot jakaantuvat kaikkien omistajien kesken
 9. 9. RAHOITUSKONSEPTIT 3/3• Energiaomistus: omistaja on osakkaana energiaa tuottavassa laitoksessa, joka voi sijaita missä tahansa Suomessa. Omistaja saa ostaa siltä omistusosuutensa edestä energiaa omakustannushintaan. Omistuksen arvo siirtyy taseeseen ja ostotoiminta näkyy kuluina• Energiamyynti: omistaja tekee sopimuksen “avaimet käteen” toimittajan kanssa energian ostosta sovittuun hintaan ja toimittaja sitoutuu toimittamaan sitä kaikissa olosuhteissa, laitteet eivät siirry omistajan taseeseen, energian hinnan on oltava riittävä kattamaan toimittajan investoinnin ja voitto-odotukset• Palkkiosopimus: “avaimet käteen” -toimittaja jakaa investoinnin hinnan ja voitto-odotukset sekä suoraan myyntihintaan että energiasäästöistä tai -myynnistä tulevaan palkkioon; mitä suurempi tuotto, sitä suurempi palkkio myös toimittajalle
 10. 10. JULKINEN TUKI Alkuselvitykset:• Pienimuotoisiin alkuselvityksiin (luokkaa 1.100 Eur) saatavilla tukea sekä MMM:n että TEM:n/ELY-keskusten kautta• MOTIVA:n hyväksymiin energiakatselmuksiin jopa 40-50% tukea, maatilat ovat kuitenkin tämän ulkopuolella, MMM valmistelee laajempien energiakatselmusten mahdollisuutta• Mikäli hanke saa ELY-keskuksen investointitukea, myös asiantuntijapalvelujen käytölle on mahdollista saada tukea, haettava ennen hankkeen aloitusta. Mm. tuulivoimaloille tai tuulimittauksille investointitukea ei myönnetä• Julkisesti ylläpidettyjä palveluita mm. Tuuliatlas, EMV:n ohjeistukset jne, näiden tarjoamien tietojen taso ei yksin riitä investointipäätöksen tekemiseen
 11. 11. JULKINEN TUKISuunnittelu ja Rakentaminen:• Finnveran yrittäjälainat tapauskohtaisia, lainojen takauksissa 100% takaus ei mahdollinen ja vakuusvaatimukset kovat• Tekesilla ei ole tähän suoraan sopivaa ohjelmaa, eivätkä ole ilmaisseet kiinnostusta• ELY-keskukset tukevat yrityksiä investointitukien muodossa, näiden saantiperusteet vaihtelevat paljon ja mm. tuulivoima on rajattu ulkopuolelleKäyttö:• Ei varsinaisia tukia saatavilla
 12. 12. RAHOITTAJAT• Pankit: voivat rahoittaa projektin kokonaisuutena, vaativat yleisesti 30-40% omarahoitusosuutta, hankittavat laitteet eivät yksin riitä vakuudeksi, perusteellinen suunnitelma helpottaa hyvän lainapäätöksen saantia• Laitevalmistajat: rahoittavat vain omat laitteensa, lainan hinta ja vakuusvaatimukset vaihtelevat voimakkaasti sen mukaan, onko kyse markkinoille pyrkivästä uudesta tulokkaasta vai hyvin etabiloituneesta isosta toimijasta• Tavoiterahastot: tälle nimenomaiselle alalle ei ole löytynyt tavoiterahastoja. Tuulivoimarakentamiseen sijoittavia rahastoja löytyy, vaativat yleensä hyvää investointisuojaa (= takuut, huoltojärjestelyt, purkuehdot...) ja korkeaa korkotasoa
 13. 13. RAHOITTAJAT• Yksityissijoittajat: tekevät tapauskohtaisia päätöksiä, voivat sijoittaa esimerkiksi jos heille taataan osa voimalan tuotannosta; ei yleinen sijoituskohde, eli vaatii paljon perustelua ja valmistelutyötä• Energiamyyjät: “avaimet käteen” -toimittajat voivat sopia rahoitukset omille toimituksilleen ja siirtää nämä asiakkailleen; isompia energiakokonaisuuksia rakentavat voivat suostua pienemmän osan rahoittamiseen mikäli siitä on selkeää hyötyä heidän kokonaishankkeelleen, esim. yksi tuulivoimala paikalliselle ja loppuosa puistosta energiamyyjälle
 14. 14. ENERGIAN MYYNTI 3 4 Tuotantolaitos 1 Sähkön myyntiyhtiö Kulutuspiste 2 1 2Sähköverkkoyhtiö 1 Kantaverkko Sähköverkkoyhtiö 2Sähkön siirto Sähkön myynti 1 Sähkönsiirtosopimus 1 3 Sähkönostosopimus 2 Sähkönsiirtosopimus 2 4 Sähkönmyyntisopimus
 15. 15. ENERGIAN MYYNTI• Sähkön kuluttajan käyttämä sähkö mitataan sähkömittarilla, samoin tuotettu sähkö• Tietyn sähköyhtiön kulutuksen ja tuotannon välinen ero tasataan tasesähköjärjestelmän avulla• Jokaisella sähkömarkkinoiden osapuolella ja verkonhaltijalla on oltava yksi avoin toimittaja, joka tasapainottaa ko. toimijoiden sähkötaseen• Tasevastaava vastaa siitä, että sähkökaupan osapuolen tuotanto ja hankinta kattavat tämän kulutukset ja sähkön toimitukset kunkin tunnin aikana• Sähkön hinta koostuu energian hinnasta, siirtohinnasta ja verosta• Energian hinta määräytyy markkinatilanteen mukaan, ja se määritetään myyjän ja ostajan välisessä sopimuksessa• Sähkön siirtohinnan määrää jakeluyhtiö
 16. 16. SYÖTTÖTARIFFI• Koskee uusia tuulivoimaloita (>0,5 MVA) sekä biokaasu- (>0,1 MVA) tai puupolttoainevoimaloita (>0,1 MVA, <8,0 MVA), jotka eivät ole saaneet muuta valtiontukea• Ennakkoilmoitus tehtävä 1 kk:n sisään rakentamispäätöksen tekemisestä• Hyväksymispäätös tehtävä ennen kaupallisen käytön aloittamista (paitsi metsähakevoimalat!)• Hankkeelle voi hakea ennakkotietopäätöstä, joka on kahdeksi vuodeksi sitova EMV:lle• Toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset tulee selvittää hyväksynnän saamiseksi (mm. riittävä vakavaraisuus, hankkeen kannattavuus syöttötariffi huomioiden, kyky harjoittaa toimintaa seuraavat 12 vuotta)• Vaatii hyväksyttyä todentajaa!• Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta 30.12.2010/1396: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101396• Valtioneuvoston asetus uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta 30.12.2010/1397: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101397
 17. 17. SYÖTTÖTARIFFIHyväksymispäätöksen hakemuksessa on esitettävä seuraavat selvitykset:Tuuli-, biokaasu- tai puupolttoainevoimalan suunnitellun kaupalliseen käyttöönoton ajankohta.Seurantasuunnitelma eli kuvaus menetelmistä, joilla tukeen oikeutettu sähkön tuotanto määritetään. Seurantasuunnitelma sisältää kuvauksen sähkö- ja lämpöenergian mittausmenetelmistä sekä polttoaineiden määrien ja energiasisältöjen määritysmenetelmistä.Selvitys sähkön tuottajan ja voimalan toiminnallisista ja taloudellisista edellytyksistä.Selvitys siitä, ettei voimala ole saanut valtiontukea tai että mahdollinen valtiontuki on maksettu takaisin.Todentajan varmennus seuraavista asioista:- Voimalaitos sijaitsee Suomessa tai Suomen aluevesillä, pois lukien Ahvenanmaan maakunta;- Voimalaitos on uusi, eikä sisällä käytettyjä osia;- Voimalaitoksen nimellisteho ylittää laissa säädetyn vähimmäistehon;- Biokaasu- ja puupolttoainevoimalat tuottavat lämpöä hyötykäyttöön (biokaasuvoimalan osalta, jos hakee lämpöpreemiota); ja- Biokaasu- ja puupolttoainevoimalan hyötysuhde ylittää laissa säädetyn vähimmäistason (biokaasuvoimalan osalta, jos hakee lämpöpreemiota)
 18. 18. SYÖTTÖTARIFFI• Syöttötariffi on jälkikäteen maksettava sähkön markkinahinnan (3kk keskiarvo) ja annetun takuutason erotus, eli markkinahinnan keskiarvon ollessa 50 Eur/MWh ja syöttötariffin 83,5 Eur/MWh maksetaan tuottajalle jälkikäteen jokaisesta tuotetusta MWh:sta 33,5 Eur• Tuulivoimaloille se on 12 vuoden ajan 83,5 Eur/MWh (ellei 2.500 MVA yhteinen asennusteho tule täyteen tai 6.000 TWh tuotantomäärä ylity), 2015 loppuun, mutta enintään 3 vuoden ajan korotettu 105,3 Euroon• Biokaasu- ja puupolttoainevoimaloille 83,5 Eur/MWh sekä vastaavasti 50 Eur ja 20 Eur lämpöpreemio (vastaavana rajoituksena yhteinen asennusteho 19 MVA sekä 150 MVA)• Sähkön hinnan ollessa alle 30 Eur/MWh maksetaan erotus 30 euroon, hinnan ollessa negatiivinen tariffia ei makseta• Metsähakevoimaloiden syöttötariffi 0–18 Eur/MWh sidotaan päästöoikeuden hintaan
 19. 19. SYÖTTÖTARIFFITärkeitä kohtia:• 20101396 §5 mom 2: ”tuulivoimalalla voimalaitosta, jossa tuotetaan tuuliturbiineilla sähköä ilman virtauksen liike-energiasta yhdessä tai useammassa samaan verkonhaltijan mittariin kytketyssä generaattorissa;”• 20101396 §18 mom 3, hyväksymispäätös raukeaa mikäli:”sähkön tuottajan omaisuutta on ulosmitattu, hän on joutunut selvitystilaan tai hänet on haettu konkurssiin taikka tuomioistuin on tehnyt päätöksen häneen kohdistuvan velkajärjestely- tai saneerausmenettelyn aloittamisesta”• 20101396 §21: “Energiamarkkinaviraston on siirrettävä hyväksymispäätös toiselle sähkön tuottajalle, jos päätöksessä mainitun voimalaitoksen hallinta siirtyy toiselle sähkön tuottajalle ja sähkön tuotantoon on edelleen toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset. Siirtämistä varten sähkön tuottajan on kirjallisesti ilmoitettava Energiamarkkinavirastolle voimalaitoksen hallinnan siirtymisestä sekä toimitettava tarpeelliset tiedot siirron saajasta ja tämän suostumuksesta siirtoon. Siirron saaja vastaa hallinnassaan olevan voimalaitoksen osalta sähkön tuottajalle tässä laissa säädetyistä velvollisuuksista ja on oikeutettu syöttötariffiin saatuaan tiedon hyväksymispäätöksen siirtämisestä”

×