Eeva Hellström 11.11.2011: Biotaloudella kyytiä ja kysyntää, mistä kiikastaa?
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Eeva Hellström 11.11.2011: Biotaloudella kyytiä ja kysyntää, mistä kiikastaa?

on

 • 1,451 views

Eeva Hellströmin esitys 11.11.2011 MTT:n ”Suomesta biotalouden huippu" -tapahtumassa.

Eeva Hellströmin esitys 11.11.2011 MTT:n ”Suomesta biotalouden huippu" -tapahtumassa.

Statistics

Views

Total Views
1,451
Views on SlideShare
1,451
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
8
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial LicenseCC Attribution-NonCommercial License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Eeva Hellström 11.11.2011: Biotaloudella kyytiä ja kysyntää, mistä kiikastaa? Presentation Transcript

 • 1. Biotaloudella kyytiä ja kysyntää,mistä kiikastaa?11.11.2011 Suomesta biotalouden huippu -tapahtuma Eeva Hellström
 • 2. Globaali lähtökohta: 27.9.2011 Maailman luonnonvarojen”Kun yksi maapallo ei riitä” ylikulutuspäivä Tulevaisuudessa ne Ylikulutus ja ”Maailman yritykset menestyvät, pelastamisesta ja kiihtyvä kilpailu hyvästä elämästä jotka ratkaisevat maailman ekologisia jaluonnonvaroista on tehtävä sosiaalisia ongelmia bisnestä” © Sitra 2009
 • 3. Mistä kiikastaa? 2. Kestävä liiketoiminta 1. Mitä on biotalous? (Yhteisen näkemyksen puute) 3. Mahdollistava yhteiskunta 8.11.2011 3 © Sitra 2009
 • 4. ”Biotalouden” eri tasot Talous- ja yhteiskunta- Yhteiskunnallinen järjestelmä Liiketoiminta strategia - Miten yhteiskunnan - Biojalostus - Miten bioliiketoiminnan rakenteita ja edistämisellä voidaan - Bioteknologia toimintamalleja uudistetaan edistää yhteiskunnallisten kestävän hyvinvoinnin tavoitteiden saavuttamista? mahdollistamiseksi? 8.11.2011 4 © Sitra 2009
 • 5. Kansainvälinen verkkokysely:Biotalouden tulevaisuuden haasteet(Sitra 15.9.2011) Tärkeä KYSYMYS Iso pallo = Paljon ehdotuksia - Mitkä ovat biotalouden tärkeimmät tulevaisuuden haasteet?Yksimielisyys Kyselyn tulokset: http://www.slideshare.net/Maam erkit/bioeconomy-challenges 8.11.2011 5 © Sitra 2009
 • 6. Kansainvälinen verkkokysely:Biotalouden tulevaisuuden haasteet(Sitra 15.9.2011) “ENSIMMÄINEN AJATUS” (avoin kysymys) - Bioliiketoiminnan kilpailukykyisyys (raaka-aineiden saanti ja bioteknologian hyödyntäminen) - Mahdollistava toimintaympäristö tarpeen (politiikka, regulaatio, rahoitus, kannusteet) - Eri bioliiketoiminta-alojen keskinäinen kilpailu rajallisista resursseista (materia vs. energia; ruoka vs. energia) Kyselyn tulokset: http://www.slideshare.net/Maam erkit/bioeconomy-challenges 8.11.2011 6 © Sitra 2009
 • 7. Kansainvälinen verkkokysely:Biotalouden tulevaisuuden haasteet(Sitra 15.9.2011) “PIENEN POHDINNAN JÄLKEEN” (ehdotusten arviointi) - Biotalouden olennaisin ydin on ravinteet, vesi, maa-ala, …., EI biomassa ! - Tulevaisuuden taloudessa ja yhteiskunnassa vahva tarve paradigman muutokselle luonnonvarojen ja hyvinvoinnin välisestä suhteesta - Uusia yhteiskunnallisia rakenteita tarvitaan, jotta kasvavan globaalin väestön ravinto- ja energian tarpeet voidaan tyydyttää niukkenevien resurssien oloissa Kyselyn tulokset: http://www.slideshare.net/Maam erkit/bioeconomy-challenges 8.11.2011 7 © Sitra 2009
 • 8. Kansainvälinen verkkokysely:Biotalouden tulevaisuuden haasteet(Sitra 15.9.2011) ”YLEENSÄ UNOHTUU” - Ainevirtoihin ja ekosysteemipalveluihin liittyvät liiketoimintamahdollisuudet ovat osa biotaloutta - Paikalliseen ainekiertoon perustuva tuotanto “TOTUTUSTA POIKETEN” - Bioenergia on tilapäistä - Kansainvälisten suhteiden merkitys korostuu - Tuotteiden turvallisuus nousee ydinkysymykseksi (mm. ruoka) Kyselyn tulokset: http://www.slideshare.net/Maam erkit/bioeconomy-challenges 8.11.2011 8 © Sitra 2009
 • 9. Mistä kiikastaa? 2. Kestävä liiketoiminta 1. Mitä on biotalous? (Yhteisen näkemyksen puute) 3. Mahdollistava yhteiskunta 8.11.2011 9 © Sitra 2009
 • 10. Kestävä uudistuminen teollisen ajan rakenteista ihmiskeskeiseen palveluyhteiskuntaan  Suomen syvä lama  Globaali talouskriisi NL:n romahdusTalouskasvun ja hyvinvoinnin kehitys  2008 1980 Kestävä ihmis- keskeinen palveluyhteiskunta Teollinen hyvinvointiyhteiskunta Geopolitiikan aika Globalisaation aika 1.0 Globalisaation aika 2.0 1980 1990 2000 2010 © Sitra 2009
 • 11. Teknologiset läpimurrotLupaava liiketoimintasektori tuottavat laajan- menestystä globaaleista kestävyyspyrkimyksistä valikoiman biopohjaisia tuotteita esim. kemiassa, energiateknologiassa, lääketieteessä ja elintarviketeollisuudessa Biojätteiden jalostus Biomassan keitto biopolttoaineksi, selluksi ja biokaasuksi ja biopolttoaineiksi biokemikaaleiksi Biomassojen jalostus kemikaaleiksi eri teol- Biomassan tuottaminen ja lisuudenaloille (ruoka, vaatteet, lääkkeet) biokapasiteetin hallinta? Kaikenlaisen Biomassan termaalinen biomassan jalostus muuntaminen energiatuotteiksi energiantuotteiksi Ainekierron konseptit ja ja lähteiksi Erilaisten bio- (biopolttoaineet ja biokaasu) massojen jalostus palveluliiketoiminta? nestemäisiksi Biomassan jalostus biopolttoaineiksi yksinkertaisiksi energian Luontoympäristö lähteiksi (sähkö, lämpö ja pelletit) palveluliiketoiminnan lähteenä? Puurakentaminen Hiilinielun ja ja puutuotteet? ekosysteemipalvelujen tuotteistaminen? 08/11/2011 © Sitra 2009
 • 12. Biotalouden ydinkysymysMitä ? Miten ? 8.11.2011 12 © Sitra 2009
 • 13. Yhteinen kieli ja visio ? Metsä Maata- Metsä lous Ympä- Maa- ristö talous Energia Materia Materia Kemia Ruoka Energia Glo- Paikal- Biotek- Energia baali linen nolgia 8.11.2011 13 © Sitra 2009
 • 14. Mistä kiikastaa? 2. Kestävä liiketoiminta 1. Mitä on biotalous? (Yhteisen näkemyksen puute) 3. Mahdollistava yhteiskunta 8.11.2011 14 © Sitra 2009
 • 15. Biotalous haastaa yhteiskunnanspatiaaliset rakenteet Biotalous – hajautetusti läsnä Fossiilitalous – keskittyneinä rikastumina 8.11.2011 15 © Sitra 2009
 • 16. Glokaali biotalous Visio 2050: Ajantasaiset vaihdantajärjestelmät mahdollistavat glokaalia maailmantalouttaPaikallinen ainekierto• Perustarpeet kuten ruoka ja energia• Ravinteet biopohjaiseen tuotantoon PAIKAL-• Biopohjaiset sivuvirrat toisten paikallisten LINENtuotantoprosessien raaka-aineina• Suljettuihin paikallisiin arvoketjuiin PAIKAL-perustuvat liiketoimintaverkostot PAIKAL- LINEN LINEN GLOBAALIGlobaalit markkinat• Keskitettyjen tuotantojärjestelmien tuotteet•Mineraalitalouden ja erikoistuneenbiotalouden tuotteet•Erityistuotteet, joita on saatavilla vain PAIKAL-harvoista paikoista PAIKAL- LINEN•Sähkö ja kaasu älykkäistä LINENenergiaverkostoista•Globaalisti monistettavat, modulaarisetbiotalouden konseptit•Globaalit on-line palvelut 8.11.2011 16 © Sitra 2009
 • 17. Esimerkki paikallista ainekiertoa tehostavasta“biotaloushybridistä” Biokaasulaitos hyödyntää paikallisen kasvihuoneen ja kalankasvattamon jätteitä sekä muita jätteitä tuottaakseen paikallista lämpöä ja sähköä, samoin kuin lannoitteita paikallisille viljelijöille ja kasvihuoneille 08/11/2011 © Sitra 2009
 • 18. Tulevaisuuden biotaloudessa kestävää kasvua luodaan edelleen arvoketjuissa, mutta yhä enemmän myös arvosykleissä Sivu- virrat (Bio-) Suuruuden Biomassa Biotuote technologia ekonomia PAIKALLINEN AINEKIRTOBiomassa Lisäarvo Ruoka Hyvinvointi Resurssi- MääränBiomassa Ravin- Ener- tehokkuus ekonomia teet gia PaikallisetBiomassa arvoverkot 08/11/2011 © Sitra 2009
 • 19. Sääntelyn fokuksen muutos? Lajien elinympäristö Luonnon monimuotoisuus Ihmisen Maapallon elinympäristö elinympäristöPäästöjen ja myrkkyjen Ilmastonmuutoksen Seurauksiin hallinta hillintä vaikuttaminen Kielteisten vaikutusten hallinta Syihin vaikuttaminen Kestävien toimintatapojen edistäminen Ihmisen toiminta Luonnonvarojen käyttö 8.11.2011 19 © Sitra 2009
 • 20. Mahdollistava rahoitus Riskirahoitus Kärsivällinen pääoma Uuden teknologian kannattavuus • Fossiilisilla tuotteilla on kilpailuetu (koeteltu massatuotantoteknologia, ympäristövaikutukset eivät hinnoissa) • Julkista tukea tarvitaan jossakin muodossa varmistamaan, että investoinnit ovat taloudellisesti mielekkäitä Rahoittajien kiinnostus heikkoa • Alan määrittelemättömyys ja imago: Risupaketti, uutta energiaa ja liiketoimintaa vako lääke- ja kemianteollisuutta, tai GMO:ta? • Keskittyneet monopolisoituneet rakenteet, joissa uusien pk-yritysten mahdollisuudet jäävät paitsioon • Uusien konseptien kehittäjät usein teknologia- ja tuotantolähtöisiä; markkinapotentiaalia ei ymmärretä taikka tuoda esiin sujuvasti Erikoistuneiden ja asiantuntevien yksityisten rahoittajien tarve • Pääomasijoittajat hakevat teknologiayrityksiä rahastojen rakenteen ja tuottovaatimuksen vuoksi • Laitosinvestointien logiikka on lähempänä esim. kiinteistösijoittamista; tarvitaan samanlaisia erikoistuneita yhtiöitä ja rahastoja kuin kiinteistösijoittamiseen 8.11.2011 20 © Sitra 2009
 • 21. Mistä kiikastaa? - Teollisen ajan tuotantolähtöinen paradigma - Suppea bioliiketoiminnan ymmärrys - Keskinäinen kilpailu ja yhteisen kielen puute 2. Kestävä liiketoiminta 1. Mitä on biotalous? - Ymmärrys biotalouden käsitteestä ja sisällöstä - Yhteisen vision ja strategian puute 3. Mahdollistava yhteiskunta - Mahdollistava sääntely - Mahdollistava rahoitus 8.11.2011 21 © Sitra 2009
 • 22. 15.9.2011 8.11.2011 22 © Sitra 2009