• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Eero Kokkonen 13.04.2011: Mikä ihmeen biotalous?
 

Eero Kokkonen 13.04.2011: Mikä ihmeen biotalous?

on

 • 1,070 views

Sitran Maamerkit-ohjelman Eero Kokkosen esitys 13.4.2011 Jyväskylän ammattikorkeakoulun Saarijärven Luonnonvarainstituutin ammattilaispäivillä.

Sitran Maamerkit-ohjelman Eero Kokkosen esitys 13.4.2011 Jyväskylän ammattikorkeakoulun Saarijärven Luonnonvarainstituutin ammattilaispäivillä.

Statistics

Views

Total Views
1,070
Views on SlideShare
1,070
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Sitran perustehtävä on rakentaa huomisen menestyvää Suomea ja Sitran tehtävät on kirjoitettu lakiin.Vaikka perustehtävä on säilynyt samana koko Sitran olemassa olon ajan, ovat tavat toteuttaa sitä vaihdelleet aina sen mukaan, miten Sitra on parhaiten voinut auttaa Suomea menestymään-> Esimerkiksi 70-luvun energiakriisin myötä pohdittiin vaihtoehtoisia energialähteitä, 80-luvulla aloitettiin geeniteknologian tutkimuksen edistäminen sekä tuotiin pääomasijoitus Suomeen. 90-2000 –lukujen vaihteessa Sitra teki paljon työtä esimerkiksi globalisaation ja Euroopan unioniin liittyvien asioiden kanssa. Nyt toiminta on puolestaan painottunut syvällisten ja kokonaisvaltaisten, eli systeemisten muutosten edistämiseen tärkeäksi katsotuilla aloilla.Suomen valtiolle Sitra oli aikoinaan huomattava investointi tulevaisuuteen. Perustamisvuoden 100 milj. markkaa vastaa nykyään 150 miljoonaa euroa.Sitra on riippumaton ja itsenäinen toimija -> toiminta rahoitetaan peruspääoman ja yritysrahoituksen tuotoilla.Vuonna 2009 Sitran budjetti oli n. 54 miljoonaa euroa.Sitraa johtaa yliasiamies Mikko Kosonen
 • - Sitratoimiimatriisimaisestiniin, ettäsillä on jatkuvaatoimintaasekätietynaikajaksonkestäviäohjelmiajakehitysohjelmia.  - Jatkuvatoimintakutenennakointi, kokeilut, strategiaprosessitjaliiketoiminnankehittäminenjasijoituksettukevatohjelmianäidenoperatiivisessatyössä.  - Kaikkitoimintatähtäästrategisiintavoitteisiin. - Sitratunnistaajatulkitseemuutoksenmerkkejä, kokoaatietoapäätöksenteontueksijaherättääkeskustelua. Strategiaprosesseissaetsitääneritahojenkeskenyhteistävisiotajatahtotilaakulloinkinkyseessäolevastaaiheesta. Kokeiluinvoidaankonkreettisestiarvioidatoimiviamenettelytapoja. - TekijänäSitrapuolestaanedistääkäytännöntoiminniitäasioita, jotka on nähtytulevaisuudenhaasteiksi. Sitranohjelmissatoteutetaankäytännöntoimia, joidenavullarakennetaanhuomisenmenestyvääSuomea. Sitrannykyisetohjelmatovat: Terveydenhuolto (päättyyvuoden 2009 lopussa)KuntaEnergiaKoneteollisuusLisäksi 2010 aloittavatMaamerkitsekäJulkishallinnonjohtamisohjelma

Eero Kokkonen 13.04.2011: Mikä ihmeen biotalous? Eero Kokkonen 13.04.2011: Mikä ihmeen biotalous? Presentation Transcript

 • JAMKMikä ihmeen biotalous ?
  13.04.2011
  Eero Kokkonen/Maamerkit-ohjelma
 • Rakennamme huomisen menestyvää Suomea
  Eduskunnan alaisuudessa toimiva rahasto, jonka tehtävät on määritelty laissa
  Sitra edistää:
  • Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä
  • Talouden määrällistä ja laadullista kasvua
  • Kansainvälistä kilpailukykyä ja yhteistyötä
 • Rakennamme huomisen menestyvää Suomea
  • Perustettu 1967
  • Peruspääoma n. 700 miljoonaa
  • Budjetti n. 50 miljoonaa
  • Töissä n. 120 henkeä
 • Sitra maailman muutoksessa
  2010
  2000
  Nuoriteollinenjasuljettutalous
  Hyvinvointivaltion
  rakentaminen
  Avoinglobaalitalous
  1980
  1990
  Ihmiskeskeisen
  palveluyhteiskunnan
  rakentaminen
  1970
  1967
  > Sitra
  Pääomasijoittajajataustavaikuttaja
  Teknologiankehittäjäjarahoittaja
  Yhteiskunnallinen
  Vaikuttajajamuutosagentti
 • Megatrendit

  Suomen menestysmalli on vakavasti uhattuna
  Ilmastonmuutos
  Globalisaation 2. vaihe
  Väestön ikääntyminen
  • Jos jatkamme nykyisin toimintavoin niin 150 000 teollisuuden työpaikkaa katoaa vuoteen 2025 mennessä. Samalla 120 000 ihmistä tarvitaan Terveydenhuoltoon väestön ikääntyessä vuonna 2025.
  • Jos julkisen sektorin tuottavuus ei kasva, ja palkat kasvavat muun talouden tahdissa, pelkkä talouskasvu ei voi pelastaa julkista sektoria
  Talous-
  kriisi
  }
  Suuri systeemisen/rakenteellisen muutoksen tarve ja mahdollisuus
 • Tätä olemme
  Strategiset tavoitteet
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ->
  Sitra uudistaa ajattelua
  hyvästä elämästä
  Kuntaohjelma
  Julkishallinnon johtamisohjelma
  Sitra etsii yhteiskuntaa
  uudistavia toimintamalleja,
  joissa lähtö-kohtana
  on ihminen
  Koneteollisuuden kasvuohjelma
  Energiaohjelma
  Maamerkit -ohjelma
  Sitra vauhdittaa
  liiketoimintaa, joka
  tähtää kestävään
  hyvinvointiin
  Kehitysohjelmat
  Ennakointi Tiedustelu
  Strategiaprosessit
  Kokeiluhankkeet
  Liiketoiminnan kehittäminen & sijoitukset
 • Ympäristöongelmat ja luonnonvarojen kasvava kysyntä vihreän talouden ajureina
  Vihreässä taloudessa työtä ja hyvinvointia luodaan niin, ettei ympäristölle aiheudu siitä haittoja.
  • Kulutuksen painopiste materiaaleista palveluihin ja määrästä laatuun
  • Edellyttää systeemistä muutosta, jonka keskiössä ovat energia- ja materiaalitehokkuus, hajautettu uusiutuvan energian tuotanto sekä ekotehokkaat palvelu- ja toimintainnovaatiot
  • Biotalous merkittävässä roolissa
  • Biomassa raaka-aineena fossiilisten sijaan
  • Ekosysteemipalvelut
  23.5.2011
  7
  Bio-
  talous
 • Energiaa vai tuotteita? - Mitä korkeampi puun jalostusarvo, sitä paremmat työllisyys- ja ilmastovaikutukset
  Matkailu, virkistys, marjastus, sienestys, metsästys, hiilinielu, ekosysteemipalvelut
  Puurakentaminen ja –tuotteet
  Arvokemikaalit, esim. lääketeollisuus
  Paperi ja kartonki
  Bulkkikemikaalit
  Energia
  23.5.2011
  8
  Korkea jalostusarvo
  Palvelut
  Teollinen
  tuotanto
  Matala jalostusarvo
  Pitäisikö Suomessa vielä miettiä, miten biomassaa kannattaa todella hyödyntää?
 • 23.5.2011
  9
  • Monissa maissa vihreä talous jo prioriteetti
  • Toteutuminen edellyttää johdon sitoutumista, poliittisia ohjauskeinoja, julkista rahoitusta ja koulutusta
  • Vihreä talous merkittävä uusien työpaikkojen synnyttäjä
 • BIOTALOUDEN LÄHIRATKAISUT
 • Fossiilitalous ja biotalousVertikaalinen / horisontaalinenKeskitetty / hajautettu
  23.5.2011
  Eero Kokkonen/Maamerkit-ohjelma
  11
 • Keskitettyjä ratkaisuja ja rakenteita suosivan asennemaailman rinnalle hajautettua biotaloutta hellivä asennemaailma
  Biotalouden lähiratkaisuille selkeä visio ja strategia
  Hajautetun biotalouden veturiksi monistettavien konseptien kehittäminen sekä kokonaisuuksien hallitseminen ja ratkaiseminen teknologiakehitystä useammin
  Hajautetussa biotaloudessa toimivien ja siihen liittyvien sidosryhmien verkostoitumista ja järjestäytymistä on kiihdytettävä
  Hajautetussa biotaloudessa toimivien pienten ja keskisuurten yritysten demonstraatio- ja kokeiluhankkeita tuettava enemmän
  Normit ja viranomaiskäytännöt uuteen tarkasteluun
  Hajautetusta energiantuotannosta ekoälykkäisiinbiotalouden lähiratkaisuihin
  Vaatii uusia rahoitus- ja kehittämisratkaisuja
  Tavoitteena globaalisti monistettavia konsepteja
  23.5.2011
  Eero Kokkonen/Maamerkit-ohjelma
  12
 • Vihreä paikallistalous liiketoiminnan ja uusien työpaikkojen synnyttäjänä: case Uusikaupunki
  Tavoitteena vähentää päästöjä 85% vuoteen 2020 mennessä
  Hinku-hanke otettu osaksi elinkeinopolitiikan välineitä
  kaavoitus, kaupungin palvelut ja koulutus, energiakonseptit
  tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa
  Syntynyt jo uutta liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja
  Biotalouden hybridiyritys: kalankasvatus, kasvihuone ja energiantuotanto yhdessä
  Elintarvikesoijan tuotanto
  Uusiutuvan energian hankkeet
  Sähköautotuotantoa
  23.5.2011
  Karoliina Auvinen / Maamerkit-ohjelma
  13