2gie spotkanie

899 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
899
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2gie spotkanie

 1. 1. KOŁO NAUKOWE PROGRESSIVE2. spotkanie 2011/2012
 2. 2. Agenda1. Omówienie misji i celów strategicznych KNP2. Prezentacja zainicjowanych projektów3. Prezentacja Punktowego Systemu Motywacyjnego4. Role i ich obowiązki w Zarządie KNP5. Prezentacja i wybór kandydatów do Zarządu KNP6. Przywileje i obowiązki Członków KNP7. Inauguracja warsztatów z tworzenia dokumentacji projektowej8. Panel dyskusyjny
 3. 3. Misja Koła Naukowego ProgressiveMisją Koła jest pozyskanie najzdolniejszych studentów wszystkich wydziałów Politechniki Wrocławskiej i nie tylko, stworzenie warunków inkubacji własnychprojektów oraz pomoc w zdobyciu wiedzy iumiejętności PM niezbędnych do transferu innowacyjnych projektów do biznesu, zaspokajając realne potrzeby rynku
 4. 4. Cele Strategiczne Koła Naukowego Progressive• Przeprowadzenie 1 szkolenia PRINCE2 Foundation i 1 szkolenia PRINCE2Practicioner do 31 maja 2012 r.• Posiadanie certyfikatów z zarządzania projektami przez 100% członków KołaNaukowego Progressive do 31 maja 2012 r.• Przekształcenie w międzywydziałowe koło naukowe do 31 maja 2012 r.• Nawiązanie współpracy z 1 kołem naukowym w Polsce i 1 uczelnią lub kołemnaukowym z za granicy do 31 maja 2012 r.• Organizacja 1 międzynarodowej konferencji do 31 maja 2012 r.• Zrealizowanie 1 autorskiego projektu do 31 maja 2012 r.• Organizacja 5 praktyk studenckich do 31 maja 2012 r.• Zatrudnienie w firmach 3 członków KNP do 31 maja 2012 r.• Założenie 1 działalności gospodarczej przez Członka(-ów) KNP do 31 maja 2012 r.•Wyróżnienie przez Politechnikę Wrocławską do 31 maja 2012 r.• Przepływ pieniężny w wysokości 150 000 zł do 31 maja 2012 r.• Zwycięstwo w 1 konkursie dla kół naukowych na najlepszy projekt do 31 maja 2012 r.
 5. 5. Planowane projektyPodczas spotkania zaproponowano rozpoczęcie następujących projektów:• Projekt „Odkrycie i Inicjalizacja Wydobycia Gazu Łupkowego w Polsce”• Projekt „Międzynarodowa Konferencja o Tematyce Zarządzania Projektami”• Projekt „Multimedialno-Interaktywna Strona Internetowa Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej”• Projekt „Strona Internetowa Koła Naukowego Progressive”• „Projekt PRINCE2 Foundation” (realizowany)• „Projekt PRINCE2 Practitioner” (realizowany)• Projekt „Szkolenia SAP” (realizowany)• Projekt „Przegląd Projektów Studenckich”
 6. 6. Prezentacja zainicjowanych projektów1. „PRINCE2 Foundation” (Sławomir Grabowski)2. „PRINCE2 Practitioner” (Bartosz Berus)3. „Szkolenia SAP” (Mateusz Cieciera)
 7. 7. Zarząd Koła Naukowego Progressive Opiekun KNP Przewodniczący Wiceprzewodniczący Sekretarz SkarbnikDr inż. Kazimierz Marcin Praczyk FrączkowskiRzecznik Prasowy Specjalista ds. Specjalista ds. IT Kierownik Projektu Kierownik Projektu Kadr i Administracji #1 #n
 8. 8. Obowiązki Przewodniczącego Koła• Reprezentowanie KNP na zewnątrz• Angażowanie, zapewnianie szkolenia i motywowanieCzłonków KNP• Inicjowanie lub koordynowanie współpracy międzyczłonkami KNP, zespołami projektowymi, aorganizacjami• Aktywne poszukiwanie wartościowych informacji• Przekazywanie odpowiednich informacjiodpowiednim osobom w odpowiednim czasie• Formalne przekazywanie informacji ludziom spozaKNP• Dobrowolny inicjator zmian• Przeciwdziałanie zakłóceniom• Dysponent zasobów• Negocjowanie z organizacjami zewnętrznymi• Zapewnienie dobrej współpracy z Opiekunem KNP•Monitorowanie prowadzonych działao w KNP•Prowadzenie spotkao Zarządu i spotkao ogólnych KNP
 9. 9. Obowiązki Opiekuna Koła• Pomoc w nawiązywaniu kontaktów z osobamii organizacjami spoza KNP•Proponowanie kierunków działao• Korygowanie działao prowadzonych w KNP• Dzielenie się własnym doświadczeniem• Aktywne poszukiwanie i dostarczaniewartościowych informacji• Motywowanie Członków KNP
 10. 10. Obowiązki Wiceprzewodniczącego Osoba piastująca w Zarządzie stanowisko Wiceprzewodniczącego współdzieli obowiązki razem z przewodniczącym. Po wyborze Wiceprzewodniczącego obowiązkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego jest podzielenie się obowiązkami przypisanymi Przewodniczącemu.
 11. 11. Obowiązki Sekretarza• Protokołowanie spotkao Zarządu KNP•Protokołowanie spotkao ogólnych KNP• Prowadzenie ewidencji na spotkaniachogólnych KNP• Tworzenie raportów po spotkaniachZarządu oraz spotkaniach ogólnych KNP• Egzekwowanie od innych CzłonkówZarządu dokumentowania swojej pracy• Egzekwowanie od KierownikówProjektów prowadzenia ewidencji naspotkaniach zespołów projektowych•Egzekwowanie od KierownikówProjektów tworzenia raportów pospotkaniach zespołów projektowych
 12. 12. Obowiązki Skarbnika• Prowadzenie rachunku bankowego ześrodkami pieniężnymi należącymi do KNP• Przyjmowanie składek od Członków KNP• Przyjmowanie środków pieniężnych od osób iorganizacji spoza KNP• Prowadzenie księgowości KNP• Dokonywanie analizy budżetu KNP i bieżąceinformowanie Zarządu o jego realizacji• Zapewnienie pod względem finansowymprawidłowości zawieranychumów, terminowego ściągania należności irozliczeo spornych oraz spłaty zobowiązao• Wykonywanie dyspozycji środkamipieniężnymi KNP zgodnie z decyzjami Zarządu
 13. 13. Obowiązki Rzecznika Prasowego• Publiczne prezentowanie działao KNP• Organizowanie kontaktów publicznych KNP,realizowanych z udziałem lub zapośrednictwem środków masowego przekazu• Wyjaśnianie polityki Zarządu KNP, w tymwydawanie oświadczeo• Udzielanie odpowiedzi na publikacje prasoweoraz audycje radiowe i telewizyjne, a takżemateriały rozpowszechniane w innychśrodkach masowego przekazu, a zwłaszcza nakrytykę i interwencję prasową• Przekazywanie komunikatów KNP doopublikowania na stronie KNP, plakatach lubinnych środkach masowego przekazu
 14. 14. Obowiązki Specjalisty ds. Kadr i Administracji • Ustalenie ostatecznych funkcji w Zarządzie i obowiązków nałożonych na Członków Zarządu • Monitorowanie pracy Członków Zarządu • Informowanie danych Członków Zarządu o niewywiązywaniu się ze swoich obowiązków • Przekazywanie informacji Pzewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu o dalszym niewywiązywaniu się ze swoich obowiązków • Rezerwowanie sal i sprzętu na spotkania KNP • Organizacja transportu i noclegu Członków KNP reprezentujących KNP podczas wizyt oficjalnych • Ocena aktywności Członków Zarządu
 15. 15. Obowiązki Specjalisty ds. IT• Założenie, administrowanie, pozycjonowaniei aktualizowanie oficjalnej strony KNP naserwerze Politechniki Wrocławskiej• Administrowanie forum KNP• Założenie oficjalnych kont pocztyelektronicznej na PWr Członkom Zarządu KNP• Dbanie o aktualnośd danych KNP na stronachPolitechniki Wrocławskiej
 16. 16. Obowiązki Kierownika ProjektuObowiązki nałożone na KierownikówProjektów będą identyczne z tymi, jakienakłada na nich metodyka PRINCE2.
 17. 17. Dołącz do Zarządu! Opiekun KNP Przewodniczący Wiceprzewodniczący Sekretarz Skarbnik Dr inż. Kazimierz Marcin Praczyk Bartosz Berus Paulina Szymon Kulioski Frączkowski Pawełkiewicz Rzecznik Prasowy Specjalista ds. Specjalista ds. IT Kierownik Projektu Kierownik ProjektuTomasz Piechaczek Kadr i Administracji Patryk Sypko #1 #n Katarzyna Jurdziak
 18. 18. Jak widzisz siebie wtej roli?
 19. 19. Przywileje i obowiązki Członków KNPPrzywileje:• Pierwszeostwo w otrzymywaniu informacji o nowych inicjatywach orazpierwszeostwo w uczestnictwie w nich• Dofinansowanie własnych projektów oraz uczestnictwa w inicjatywach KNPObowiązki: Współudział w realizowaniu misji i celów strategicznych KNP• Uczestnictwo w spotkaniach KNP
 20. 20. Punktowy System MotywacyjnyPunktowy System Motywacyjny został opracowany w celu nagradzaniapracy najaktywniejszych Członków Koła Naukowego Progressive, orazuniknięcia finansowania osób unikających pracy na rzecz Koła.Sposoby na zebranie punktów:• Praca w Zarządzie Koła• Realizacja misji i celów strategicznych KNP• Aktywne uczestniczenie w zebraniach Koła
 21. 21. Punktowy System Motywacyjny Aktywnośd = IP*JP*PGdzie:IP- ilośd pracyJP- jakośd pracyP- priorytet
 22. 22. Punktowy System Motywacyjny Skala Ilośd pracy *zadanie+ Jakośd pracy priorytet Krótkie (0;2> 1 Mierna 0,5 normalny 1Średnie (2;5> 4 Normalna 1,5 podwyższony 5 Długie (5;8> 10 Dobra 3 Wysoki 10b. Długie (8;10> 25 Bardzo 5 - - dobraDelegacja (10;24> 100 Doskonała 10 - -
 23. 23. Warsztaty ztworzenia dokumentacji projektowej
 24. 24. Panel Dyskusyjny
 25. 25. KontaktDr inż. Kazimierz Frączkowski, Opiekun Koła Naukowego Progressive: kazimierz.fraczkowski@pwr.wroc.pl Marcin Praczyk, Prezes Koła Naukowego Progressive: marcin.praczyk@gmail.com

×