A magyar vasút liberalizációja
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

A magyar vasút liberalizációja

on

 • 3,390 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,390
Views on SlideShare
3,381
Embed Views
9

Actions

Likes
0
Downloads
37
Comments
0

1 Embed 9

http://www.slideshare.net 9

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial-NoDerivs LicenseCC Attribution-NonCommercial-NoDerivs LicenseCC Attribution-NonCommercial-NoDerivs License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  A magyar vasút liberalizációja A magyar vasút liberalizációja Presentation Transcript

  • A MAGYAR VASÚT LIBERALIZÁCIÓJA ANTAL Dániel E l n ö k H a l l e, 2 0 0 7. szeptember 26.
  • Magyar Vasúti Hivatal 2007 Magyarország: vasúthálózat
  • Vasútsűrűség, 2006 (km/1000 km 2 ) Magyar Vasúti Hivatal 2007
  • Villamosított vonalak aránya, 2006 (%) Magyar Vasúti Hivatal 2007
  • Kétvágányú vonalak aránya, 2006 (%) Magyar Vasúti Hivatal 2007
  • Magyar Vasúti Hivatal 2007 A nagyobb szállítási távolságoknak és a kisebb népsűrűségnek köszönhetően a vasút Közép- és Kelet-Európában versenyképesebb. Hátrány az alacsonyabb költséghatékonyság. Csehországban, Finnországban, Magyarországon és Szlovéniában kedvezőbb a közlekedési munkamegosztás, mint a többi uniós tagállamban. Ausztriában, Észtországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában és Svédországban a vasúti szállítás aránya még nagyobb. Magyarország: viszonylag magas a vasúti szállítás aránya az intermodális versenyben, hozzáférés olyan, a vasúttól nagyobb mértékben függő gazdaságokhoz, mint a román és az ukrán. Közlekedési munkamegosztás az áruszállításban EU-27, 2005
  • Egy kilométerre eső dolgozói létszám, 2005 Magyar Vasúti Hivatal 2007
  • Vasúti hálózat-hozzáférési díjak EU-27, 2005 Magyar Vasúti Hivatal 2007 Az EU15-ben, Romániában, Bulgáriában, Csehországban és Szlovéniában alacsonyabbak a hozzáférési díjak. Lengyelországban, Szlovákiában és Lettországban magasabbak. Magyarországon, Litvániában és Észtországban hasonlóak a hozzáférési díjak. Az új tagországok államilag általában nem támogatják a vasúti infrastruktúra fenntartását, de gyorsan növekvő szállítási piacokhoz biztosítanak hozzáférést. Ezekben az országokban a pályahálózat-üzemeltetőknek is alacsonyabb a hatékonyságuk. Magyarország: versenyképes hozzáférési díjak Ukrajna, Románia és Délkelet-Európa irányába, ill. felől.
  • Vasúti hálózat-hozzáférési díjak EU-27, 2005 Magyar Vasúti Hivatal 2007 Észtország, Lettország, Litvánia: széles nyomtáv, magasabb hozzáférési díjak, nagyobb forgalomsűrűség Lengyelország, Szlovákia: magasabb hozzáférési díjak, nagyobb forgalomsűrűség. Portugália, Dánia: alacsonyabb hozzáférési díjak, alacsonyabb forgalomsűrűség. Többi EU-tagállam: alacsonyabb hozzáférési díjak, alacsonyabb forgalomsűrűség. Magyarország: versenyképes hozzáférési díjak Ukrajna, Románia, Szerbia és Délkelet-Európa irányába, ill. felől. Új kezdeményezések a határátlépés megkönnyítésére Horvátország és Szerbia felé/felől.
  • Magyar Vasúti Hivatal 2007 Magyarország: a vasúti árufuvarozási piac
  • Magyar Vasúti Hivatal 2007 Vasúti áruszállítási teljesítmény, 2006 (millió át-km)
  • Magyar Vasúti Hivatal 2007 A hálózat kihasználtsága, 2006 (ezer át-km/km)
  • Magyar Vasúti Hivatal 2007 Herfindahl-Hirschmann Index Magyarországon, 2005-2007
  • Magyar Vasúti Hivatal 2007 Közlekedési munkamegosztás az áruszállításban EU-27, 2005
  • Magyar Vasúti Hivatal 2007 Magyarország: személyszállítási piac
  • Magyar Vasúti Hivatal 2007 Egy lakosra jutó vasúti utazás, 2005
  • Magyar Vasúti Hivatal 2007 Személyszállítási teljesítmény, 2006 (millió ukm)
  • Magyar Vasúti Hivatal 2007 A személyszállítás változása 2001-2006 (%)
  • Magyar Vasúti Hivatal 2007 Magyarország: intézmények
  • Magyar Vasúti Hivatal 2007 Vasútliberalizációs Index, 2004
  • Magyar Vasúti Hivatal 2007 Vasútliberalizációs Index, 2004
   • A 2185/2005. (IX. 9.) Kormányhatározat a vasúti közlekedéspolitika stratégiai kérdéseiről célul tűzte ki a Magyar Államvasutak átalakítását , 2007. január 1-ig történő szétválasztását.
   • Törvény a vasúti közlekedésről, hatályos 2006. január 1-től.
   • Kapacitás-elosztási szerv, mint elosztó és díjszabási szerv, Hálózati Üzletszabályzat. www.vpe.hu
   • Magyar Vasúti Hivatal, mint szabályozó szerv és engedélyező hatóság, létrejött 2006. január 1-én.
   • A MÁV Cargo ( árufuvarozó leányvállalat ) vasúttársaságként időben megalakult és jelenleg privatizáció alatt áll. A MÁV Start ( személyszállító leányvállalat ) késéssel alakult meg és nincs teljesen leválasztva a MÁV-tól.
   • A MÁV továbbra is egy vertikálisan integrált társaság, a GySEV/Raaberbahn pedig az marad Nyugat-Magyarországon és Burgenlandban.
  • Magyar Vasúti Hivatal 2007 Engedélyesek Magyarországon CER tagok : MÁV, MÁV Cargo, GySEV, VPE, CER és MAVE (vasúti ágazati lobbicsoport) ERFA tagok : jelenleg nincs . EIM tagok : jelenleg nincs . 15 20 20 Személyszállítás (térségi) 3 2 2 Személyszállítás (országos) 3 0 0 Árutovábbítás (térségi ) 13 11 7 Árutovábbítás (országos) 2007 . 09 . 25 2006 . 12 . 31 2005 . 1 2. 31 Kiadott engedélyek száma
  • Hatáskör, döntések, ügyfelek Magyar Vasúti Hivatal 2007 A Magyar Vasúti Hivatal
  • Magyar Vasúti Hivatal 2007 Létrejött 2006. január 1-én, törvényes intézményi jogelőd nélkül. Engedélyező hatóság: Magyarországon minden áruszállítási, személyszállítási és pályahálózati szolgáltatást engedélyeztetni kell. A 95/18/EK Irányelv alapján a Magyar Vasúti Hivatal engedélyező hatóság, és a korábbi engedélyező hatóságok utódja. Hasonló nemzeti engedélyezési rend a térségi, elővárosi, helyi és saját célú társaságok, valamint két hazai pályahálózat-működtető, nevezetesen a MÁV ZRt és a GySEV ZRt (Raaberbahn) esetében. Szabályzó szerv: A 91/440/ EGK és a 2001/14/EK Irányelv alapján a Magyar Vasúti Hivatal szabályozó szerv. A hatóságnak jogelődje nincs, 2006 előtti ügyeket nem vihet tovább. Utasjogok: A Magyar Vasúti Hivatal hagyja jóvá az üzletszabályzatokat minden személyszállító vasúttársaság esetében Magyarországon. 2007. augusztus 31-én új utasjogi biztos lett kinevezve. Az MVH lesz felelős a megalkotandó közösségi szabályozás végrehajtásáért. Az aktuális feladatokat a Vtv. határozza meg. Egyéb feladatok: A számviteli elkülönítés felügyelete, az áruszállítási piac bizonyos fokú szabályozása, valamint a vasúti szektorban bizonyos feladatok az állami támogatással kapcsolatban. A feladatokat a Vtv. határozza meg. A biztonsági tanúsítványokat a Nemzeti Közlekedési Hatóság bocsátja ki, amely a biztonsági szabályozásért felelős minden közlekedési ágazat esetében. Hatáskör
  • Magyar Vasúti Hivatal 2007 A Magyar Vasúti Hivatal határozatai Határozatok : A Magyar Vasúti Hivatal határozatai annak eljárásain alapulnak. A határozatokat egyszemélyben a Hivatal elnöke hozza. Az elnök a határozathozatali jogot bizonyos típusú, ill. egyes ügyekben átruházhatja az elnökhelyettesre vagy a főosztályvezetőkre. Jogi átruházás nincs: az elnökhelyettes akkor hoz döntést, ha előre nem látott sürgős helyzet miatt a törvényes határidők betartása veszélybe kerülne. . Az elnök Tanácsadó Testületet nevezhet ki, amely véleményezheti a határozatokat. A Testület 2008-ban jön létre. Átláthatóság és az ügyfelek jogai: Az MVH eljárásait a közigazgatási eljárásról szóló 2004/CXL. tv. szabályozza, bizonyos módosításokkal. Az érintett felek számára az eljárások nyilvánosak. Az MVH minden határozata és néhány kivétellel a jogilag kötelező érvényű indokolások (a jogi tényállás, a nem bizalmas adatok, azok teljes értelmezése) elérhetők a www.vasutihivatal.gov.hu címen. Eljárások : http://www.magyarorszag.hu/english/keyevents/a_kozig/a_foglalk/a_alligazelj20051026 A politikai döntésektől való függetlenség : A Hivatal a gazdasági és közlekedési miniszter felügyelete alatt működik (általános költségvetési és eljárási ügyek). A Vtv. megtiltja a miniszternek, hogy a Hivatal döntéseit érvénytelenítse, amely kizárólag a bíróság hatáskörébe tartozik. Másfelől a miniszter nem hozhat a Hivatalt kötelező határozatot. Ez kizár minden befolyást a döntéshozatali folyamatban. Bírósági felügyelet: A magyar kormány egyetlen szerve sem módosíthatja a Hivatal határozatait. A határozatok közvetlenül kötelező érvényűek és kétszintű bírósági felügyeletnek vannak alávetve. Az eljárás során a bíróság ideiglenesen felfüggesztheti a határozatokat.
  • Magyar Vasúti Hivatal 2007 A Magyar Vasúti Hivatal határozatai Összes határozat 2007-ben (2006-ban) 116 (26), beleértve eljárási és egyéb határozatokat is Határozatok EGT-tagállamokban érvényes engedélyekről Árutovábbítás +8,-2 (+3) http://vasutihivatal.gov.hu/vasut_tarsasagok/arutovabbitas Személyszállítás +3 (0) http://vasutihivatal.gov.hu/vasut_tarsasagok/szemelyszallitas Határozatok hazai engedélyekről Pályahálózat +1 (0) Saját célú pályahálózat 29 (0) http://vasutihivatal.gov.hu/palyahalozatok Térségi vasút +16 (0) Elővárosi vasút 0 (0) Szabályozási határozatok Kapacitás-elosztás 1 (1) Feltételek és árazás 2 (1) Üzletvitel 2 (0) http://vasutihivatal.gov.hu/hivatal/ugyintezes/piacfelugyelet Kiszabott bírságok MÁV Zrt: 50 millió Ft VPE Kft 5 millió Ft
  • Kapcsolat
   • Múzeum u. 11., 1088 Budapest
   • http://vasutihivatal.gov.hu/hivatal/megkozelites
   • Pf. 132, 1461 Budapest
   • www.vasutihivatal.gov.hu
   • tel.: +36 1 511 3131
   • fax: +36 1 511 4669
   • Kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.
   Magyar Vasúti Hivatal 2007
  • Magyar Vasúti Hivatal 2007 Köszönöm a figyelmet!