• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

Harald Hegstad, Menihgedsudvikling i Den norske Kirke

on

 • 851 views

 

Statistics

Views

Total Views
851
Views on SlideShare
851
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Hvor skal vi så gjøre dette – i tillegg til her: Vi skal prøve og evaluere, og deretter bearbeide for at det skal bli enda bedre. Forsøksmenigheter
 • Noe om temaområder/innhold – og målgrupper. Utakst til spørreskjema er utviklet, men det er åpenhet for å diskutere detaljer her sammen med dere.
 • Vi kaller dette samtaler/intervju. Vi ønsker mest mulig åpen fortelling, samtidig som vi har en bestemt struktur: Vi tenker oss 4 standardspørsmål – innen tema som er nevnt her – og 4-5 valgfrie tema, som vi velger ut for den enkelte menighet. Målgruppen: tre sirkler – ut fra aktivitet i menigheten. Utvalg av personer er noe vi så må diskutere nærmere med dere lokalt (lyttegruppe/medforsker ev. styringsgruppe)

Harald Hegstad, Menihgedsudvikling i Den norske Kirke Harald Hegstad, Menihgedsudvikling i Den norske Kirke Presentation Transcript

 • Tittel på foredraget Navn foredragsholder Tid og sted
 • Menighetsutvikling i folkekirken København 8. nov. 2010 Harald Hegstad
 • Treårig prosjektperiode 2008-2011
  • Grunnfinansiering fra OVF/Kirkerådet
  • Støtte fra MF/Areopagos/NMS
  • Bredt sammensatt referansegruppe
  • Organisatorisk forankret ved MF
  • Prosjektleder: Professor Harald Hegstad
  • Forsker: Dr. art. Erling Birkedal
  • Stipendiat: Turid Skorpe Lannem
 • Internasjonale partnere
  • Danmark: Hans Raun Iversen og Sabine Kleinbeck
  • USA
   • Church Innovation, St. Paul
   • Center for parish development, Chicago
  • Sør-Afrika: Communitas, Stellenbosch
  • Kontakter i Sverige, Tyskland, Nederland
 • Målsetting for prosjektet
  • Målet for prosjektet er å bidra til premisser og metoder for menighetsutvikling i en folkekirkelig kontekst. Dette søkes oppnådd gjennom følgende delmål:
  • a. Analysere teologiske og organisasjonsfaglige premisser for å drive menighetsutvikling i en folkekirkelig kontekst.
  • b. Utvikle et verktøy for menighetsanalyse.
  • c. Undersøke hvordan en gjennomført menighetsanalyse kan danne utgangspunkt for en utviklingsprosess i en menighet.
  • (Prosjektbeskrivelse nov. 2007)
 • Teologisk grunnlag
  • Den norske kirkes offisielle selvforståelse og målsettinger
  • Sammenholde misjonsperspektiv og folkekirkeperspektiv
  • Utnytte impulser og perspektiver fra ”misjonal ekklesiologi”
 • Hovedaktiviteter
  • Generelt arbeid med teoretiske og faglige perspektiver
  • PhD-prosjekt: Empirisk undersøkelse av pågående utviklingsprosesser (Lannem)
  • Utvikling og utprøving av analyseverktøy i rammen av en utviklingsprosess i utvalgte menigheter
  • Videreutdanningskurs for prester
 • Ti forsøksmenigheter 2008-11
  • Tunsberg:
  • Hedrum, Bugården, Ramnes, Våle, Strømsø, Vestfossen
  • Møre:
  • Sykkylven, Ikornnes, Øksendal (Sunndal), Nesset
 • Hva har vi gjort - ønsker vi …
  • Invitere til en reise på 2-3 år sammen
  • Målet med reisen:
  • Bli bevisst sin fortid , som menighet.
   • Hva er vår tradisjon og særpreg?
   • Hva kan vi være stolte av?
  • Utforske sin nåtid , sin kontekst
   • Hvordan er geografi og demografi i vårt sokn?
   • Hvilke tanker og holdninger har folk i soknet?
   • Hvilke erfaringer har folk?
 • Hva ønsker vi …
  • Utvikle visjoner, mål og tiltak for menighetens fremtid
   • selvkritisk refleksjon, ut fra en analyse
   • eksperimentere og ta risiko
   • tenke helhetlig / helhetsplan
   • styrt utviklingsprosess
 • Hvem er med på ”reise”?
  • Hele menigheten – så mange som mulig.
  • Menighetsrådet
  • Staben, alle ansatte
  • Styringsgruppe – ansvarlig for prosessen
  • Medforsker/intervjuer – lytte til folk i soknet
  • Møte andre menigheter – dele erfaringer
 • Verdier for arbeidsprosessen
  • Åndelig prosess
  • Stedegen prosess
  • Helhet og fokus
  • Tilrettelagt og systematisk
  • Åpen og kontinuerlig prosess
 • Å være menighet – fem dimensjoner
  • Ved tro – gudvendt
  • I verden – utadvendt
  • I fellesskap – inkluderende
  • Med deltakelse – involverende
  • I endring – dynamisk
 • Arbeidsmåter/redskaper – fortid:
  • Lage menighetens tidslinje
   • Hva har skjedd hos oss de siste årene
   • Hendelser i menigheten/lokalsamfunnet/ nasjonalt/globalt
   • > skape et kollektivt minne, bevissthet om menigheten og dens kontekst
  • Samling i menigheten om menighetens fortid
 • Tidslinje – eksempel Nesset
 • Arbeidsmåter – nåtid:
  • Samle og bearbeide statistikk
  • Spørreskjema-undersøkelse
  • Intervju/samtaler
  • Lage menighetskart
  • Samling i menigheten om menighetens nåtid
 • Statistikk om folk og kirke
  • Statistikk
   • om befolkningen i soknet
   • -om kirkelig aktivitet
 • Spørreskjema
  • Forhold til kristen tro, kirke og menighet
  • Erfaringer med den lokale kirke
  • Forventninger og ønsker til kirken
  • Målgruppe:
  • - Samlinger, gudstj, konsert, konf.foreldre …
  • - Geografisk område
  • - Tilfeldig utvalg
  • - Alle innbyggere
 • Samtaler/intervju
  • Flere målgrupper – ulike roller i menigheten:
   • Ledere: Stab/råd/frivillige
   • Deltakere: Aktive medlemmer
   • Medlemmer: Øvrige medlemmer
  • Intervjuene gjennomføres av lokale ”medforskere”
  • Intervjuene rapporteres skriftlig og anonymisert
 • Analyse av nåsituasjonen
  • Rapport fra ekstern ”lesegruppe” – som analyserer innsamlet data, og gir råd og utfordringer til lokal styringsgruppe
  • Drøfte situasjonen og utfordringer i styringsgruppe og menighetsråd
 • Arbeidsmåter - fremtid
  • Bevisstgjøre på deltakende ledelse
  • Arbeide med visjoner, mål / helhetlig plan
  • Ta risiko / eksperimentere –> tre tiltak
  • Stab og råd arbeider sammen
  • Samling om menighetens visjoner og mål
  • Plattform for videre prosess
 • Kontinuerlig arbeidsmåter
  • Lytte til bibeltekster – og hverandre
  • Lokal styringsgruppe – i prosjektperioden, melder til menighetsrådet
  • Dele erfaringer med andre menigheter
  • Prosessveileder utenfra;
   • legger til rette for ulike arbeidsredskaper
   • Gir faglige innspill til refleksjon om det å være menighet
 • Erfaringer med arbeidet 2008-10
  • Nyttig arbeidsprosess – gir trygt rom for møter / dialog
  • Data om og fra egen menighet skaper interesse og engasjement
  • Får hjelp til å se ulike perspektiver – men ikke umiddelbare / raske endringer
 • Erfaringer med arbeidet 2008-10
  • Behov for å klargjøre premisser og arbeidsoppgaver for menigheten i starten
  • Behov for tydeligere og enklere prosedyre med innsamling av data
  • Behov for fleksibilitet, både i innhold og fremdrift for den enkelte menighet
  • Viktig å ha med rette nøkkelpersoner i menigheten – og gi tid til å samvirke
 • Resultater fra prosjektet
  • Publikasjoner
   • Delrapport om statistikk 2010
   • Rapport fra prosjektet 2011
   • Faglig artikkelsamling 2011
   • Populær artikkelsamling 2011
  • Videreføring av utviklingsarbeidet med nye menigheter 2011-2014?
  • www.mf.no/menighetsutvikling