• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Medijska terminologija
 

Medijska terminologija

on

 • 1,825 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,825
Views on SlideShare
1,277
Embed Views
548

Actions

Likes
2
Downloads
17
Comments
1

8 Embeds 548

http://www.universalmedia.rs 412
http://universalmedia.rs 97
http://mrmserbia.com 22
http://mrmbeograd.com 8
http://www.mrmbeograd.com 5
http://www.slideshare.net 2
http://www.mrmserbia.com 1
http://universalmedia.co.rs 1
More...

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Medijska terminologija Medijska terminologija Presentation Transcript

  • Medijska Terminologija
  • Koga je lakše razumeti?
   Marsovca
   ili
   Govor medija
  • Apsolutnovs. Procentualno
   Većina medijskih karakteristika se mere u odnosu na neku populaciju
   Mogu da se pokazuju kao apsolutni broj ili kao procenat populacije
   Formula je ABS.= % x UNIVERZUM
   * ABS. je apsolutni broj
   * % je procenat populacije
   * UNIVERZUM je veličina populacije
  • Primer
   • Univerzumtotalne populacije u Srbiji koja gleda TV (4 godine i stariji) je 7,066,760
   • Koji je apsolutan broj ljudi koji gledaju TV Pink ako je njegova gledanost 50 %?
   • Koji procenat populacije čita Gloriju ukoliko je broj čitalaca 1,7 miliona?
  • Rating Points
   Rejting poen(koristi se u medijskom istraživanju)
   Rejting je broj ljudi koji su:
   • Gledali određeni TV reklamni spot ili program
   • Videli bilbord
   • Slušali radijski reklamni spot ili program
   • Čitali magazin ili novine
   Rejtinzi se obično mere procentima
   • Ako spot ima rejting od 5%, znači da je 5% ciljne grupe je videlo taj spot
  • Kontakti (Impresije)
   • Kada je osoba videla vašu reklamu, ostvarili ste kontakt
   • Ukoliko je ova osoba videla vašu reklamu 10 puta, ostvarili ste 10 kontakata
   • Ukoliko je 10 osoba videlo vašu reklamu po jedanput, takođe ste ostvarili 10 kontakata
   • Totalni broj kontakata generisan od strane svake osobe tokom kampanje je # kontakata (impresija)
  • 10 kontakata je generisano ako jedna osoba vidi reklamu 10 puta
  • …ili 10 kontakata mogu da se generišu ukoliko 10 osoba vidi jednu reklamu
   USPUT, 5% rejtinga generiše broj kontakata koji je jednak 5% populacije
  • GRP
   GRP (Gross Rating Points) je broj kontakata koji se meri u procentima naspram univerzuma ciljne grupe
   Formula je
   GRP = Kontakti / Univerzum X 100
   Note: iako se GRP meri kao procenat, niko ga ne tretira kao procentualni broj. Znak za procenat (%) se takođe ne koristi u medija planovima ili prezentacijama
  • Primer
   Koliko kontakata je50 GRP-jeva ako je totalni univerzum 7,066,760?
   Da li je moguće ostvariti 10,000 GRP-jeva? Koji bi bio broj kontakata u tom slučaju?
  • GRP kao suma rejtinga
   Postoji još jedna definicija GRP-ja
   GRP je suma rejtinga svakog individualnog spota
   Formula:
   GRP=Rejting1+ Rejting 2+…+ Rejting N
  • 381 605
   7 066 760
   Rejting
   Gledaoci
   381 605
   1. spot
   5.4
   2. spot
   1 738 422
   24.6
   3. spot
   197 869
   2.8
   Suma rejtinga
   32.7
   GRP
   Primer GRP
   Da li rejting može da bude preko 100?
   A da li GRP može da bude preko 100?
   Ne, maksimum 100% ciljne grupe može da gleda određeni program.
   Da, kao zbirna cifra, može vrlo lako da pređe 100.
  • Primer
   Šta je bolje: 100 ili 1000 spotova?
   Zavisi od kanala.
   Primer:
   Pink 100 spotova x 5,1% rejtinga = 510 GRPs
   STB 1000 spotova x 0,3% rejtinga = 300 GRPs
  • 30” GRP
   30” GRP je GRP koji je jednak GRP-ju koji bi se ostvario kada bi dužina spota bila 30”
   Formula30” GRP = D1 x GRP1/30 + … + Dn x GRPn/30
   • D1, D2, … Dn – dužinaspotovaza spot 1,spot 2, …, spot n
   • GRP1, GRP2, …, GRPn – GRP vrednostiostvarene od spota 1, spota 2, …, spota n
   USPUT, TV stanice prodaju 30” GRP-jeve
  • Primer
   Ostvarili smo 100 GRP-jeva.
   Koliko bi ostvarili 30” GRP-jeva kada bi dužina spota bila:
   45”?
   10”?
   30”?
  • Ciljna grupa
   • Obično, rezultati se mere u odnosu na određenu ciljnu grupu
   • Ciljna grupa je demografska grupa koja je identifikovana kao ključni potrošač određenog brenda.
   • Ciljna grupa može biti “Žene od 20 do 55 godina, prosečnog ili nadprosečnog društvenog staleža, studentkinje ili domaćice”
   Uvekpostojirazlika u ciljnojgrupipremadefinicijibrenda i medija
   • Medijikoristesamodemografskekarakteristike (pol, godine, društvenistalež, obrazovanje, posao,…)
   • Ne možemo da definišemo one koji “vole da igrajufudbal” ili “kojinajćešćeidukolimanaposao” itd.
  • TRP
   TRP – Target rating point
   TRP (Rejting poen za našu ciljnu grupu) je GRP koji se meri na osnovu određene ciljne grupe
   Procenat određene ciljne grupe (medijska ciljna grupa proizvoda), koja je došla u kontakt sa određenim programom/publikacijom. Po definiciji ima isto značenje kao i GRP, ali ova terminologija nam pomaže da napravimo razliku između različitih rejtinga ostvarenih za različite ciljne grupe.
   C.G.
   Žene 25-54U
   Svi 18-49
   Muškarci 18-39
   1. spot
   5.4
   5.6
   4.3
   2. spot
   24.6
   19.0
   18.6
   3. spot
   2.8
   2.4
   2.0
   TRP
   32.7
   24.9
   TRP
   27.0
   TRP
  • Affinity index (konverzija)
   Affinity index je indeks vrednosti kampanje ili rejtinga ostvarenih za određenu ciljnu grupu u poređenu sa totalnom populacijom
   Pokazuje vrednost određene ciljne grupe u poređenju sa baznom ciljnom grupom za neki program/kanal…
   Ukoliko je ova vrednost viša/niža od 1 (100%), to znači da određena ciljna grupa više/manje koristi neki medijski kanal od bazne populacije.
   Formula:Affinity = TRP / GRP
   Note: affinity index se običnomeri u %
  • Reach, Coverage, Frequency
   GRP
   Prosečan OTS/OTH
   Reach
   Reach, Coverage
   • Reach je broj ljudi koji su bili u kontaktu sa određenom kampanjom. Odnosno, broj ljudi koji je ostvario barem jedan kontakt
   • Reach može da bude prikazan kao apsolutna vrednost ili kao procenat
   Prosečan OTS/OTH (Frequency)
   • Prosečan broj puta koji je kampanja viđena među onima koji su videli barem jednu od reklama.
   17%
   8
   Reach × OTS = GRPGRP / Reach = OTSGRP / OTS = Reach
  • Efektivni Reach i Frequency
   Efektivna Frequency
   U zavisnosti od kampanje i marketinških ciljeva, određeni spot funkcioniše ako je viđen barem x putaReach 4+
   Efektivni ReachProcenat ciljne grupe koji su imali priliku da vide poželjan broj TV spotova, ili čuju radio spot, ili videštampanu reklamu itd.najmanje x puta (koliko zahteva efektivna frequency). Reach 4+: 50%
   Nivo frequency
   1 tačno jedan put 1+ barem jedan put2 tačno dva puta 2+ barem dva puta3 tačno tri puta 3+ barem tri puta
  • Coverage kriva
  • Udeo publike
   Udeo kanala ili publike
   Ovo je procenat publike koji gleda određeni TV kanal u poređenju sa svim TV kanalima koji se gledaju u bilo kom vremenksom intervalu. Zbirni učinak publike je uvek 100% iako broj gledalaca može da varira.
  • Prirodna Raspodela,Gledanost Day Part-a
   Prirodna raspodela gledanosti po svim TV kanalima - prosečan udeo publike TV kanala u bilo kom vremenskom periodu
   Day Part – specifični vremenski okvir u toku dana
   Prirodna raspodela gledanosti po day part-ovima – prosečan udeo gledanosti TV kanala u bilo kom day part-u
  • Udeo u potrošnji, Udeo u gledanosti
   Udeo u potrošnji (SOS)
   • Učešće određenog brand-a ili oglašivača izraženog kao procenat celog definisanog tržišta ili segmenta tržišta u određenom vremenskom periodu.
   • Vrednosti se definišu u odnosu na potrošnju.
   Da li je moguće da se dostigne SOV od 100%, dok je SOS 20%?
   Da, zato što se SOV bazira na TV reklamiranju. Dakle, ako dva oglašivača koriste rezličiti medijski miks, moguće je da dve cifre ne budu slične jedna drugoj.
   Udeo u gledanosti (SOV)
   • Učešće određenog brand-a ili oglašivačaizraženog kao procenat celog definisanog tržišta ili segmenta tržišta u određenom vremenskom periodu.
   • Vrednosti se defninšu u odnosu na rating (GRP).
  • Koliko GRP-jeva nam je potrebno da bi ostvarili 30% SOV u svakoj od kategorija?
  • Sezonalitet, Advertising weights,Miks kanala, Day part miks
   Sezonalitet– u zavisnosti od vrste proizvoda, njegovog životnog ciklusa i potrošnje određujemo u kojim mesecima ili vremenskim uslovima treba da pružimo trajnu podršku našem brand-u
   Advertising weights – nivo TRP-jeva potrebnih na mesečnom/nedeljnom nivou koji zavisi od vrste proizvoda, kategorije i medijskogokruženja
   Miks kanala – distribucija TRP-jeva kroz kanale u našoj medijskojstrategiji
   Day Part Mix– distribucija TRP-jeva po day part-ovima
  • Dodatna tehnička terminoligija
   Tehnička pokrivenst (penetracija) – procenat ljudi koji su tehnički i mogućnosti sa primaju signal određene TV stanice
   Tiraž– broj štampanih kopija novina ili magazina
   Lica/ lokacije – OOH površine
   UC – (User Click) – broj jedinstvenih korisnika koji su načinili prvi klik
   CTR – (Click Through Rate) – koeficijent koji pokazuje odnos broja impresija (prikaza banera) i broja klikova
  • HVALA NA PAŽNJI