Competency- Based Language Teaching<br />Raymond P. Reyes<br />Tagapag-ulat<br />
Nag-ugatsaEstadosUnidosnoong 1970<br />napinatutungkulanangisangsamahangnagtataguyodsamithiinngedukasyonsalaranganngtiyakn...
Ang focus ng CBL ay angkalalabasan o kahahantunganngmgamag-aaralmataposangpag-aaral.<br />May-pagkakahawigsamgasumusunod:<...
Nakikibagaysapabagubagongpangangailanganngmag-aaral, guro at ngkomunidad.<br />Angkompitensi ay nag-iiba-ibabataysamithiin...
CBLT-positivongtulaysapagbabago! Paano?<br />Naglalaansagurongpanahonupangmapaunladangpag-aaral at mgaprograma.<br />Napa-...
kasamaangkalidadngpagkatutongguro at mag-aaraldahilsamalinawnaispesipikonginaasahangkalalabasan.<br />
CBLT?Pagdulog:teoryangwikaat pagkatuto<br />Nakabasesakagamitan at interaksyunalnaperspektiva<br />Nakikitaangwikabilangmi...
CBLT?Pagdulog:teoryangwikaat pagkatuto<br />Nakabatayangpagtuturongwikasamgasitwasyongangmag-aaral ay may ispisipikongpang...
“certain life encounters call for certain kinds of language”<br />
Nakikitangmgatagadisenyong CBLT angkainamansavokubularyo at istrukturanamakasasalamuhasaisangpartikularnasitwasyonnanakase...
“constructed from smaller components correctly assembled”<br />
nalikhasapaligidnghinuhangkomunikativongkompitensi at humahanapngpag-unladnggamiting pang-komunikatibongkasanayan.<br />CB...
SILABUS:<br />Sa tradyunalnapagdulogangpag-unawasapaksangtatalakayin ay angpinakabasihansapagpaplano. (Docking, 1994)<br /...
Sa pagsukat, maaaringmagkaroonngparehongmarkaangdalawa o ilansamag-aaralngunitmalalamanna may iba’tibangkompetensisilangpa...
Aurbach (1986)<br />Naglaanngilangpamantayangsaliknakasamasaimplementasyonngprogramang c b e saesl, at nagbigayng 8 susing...
3. Task- or perfomance-centered naoryentasyon.<br />4. Instruksyongmodyular<br />5. Outcome that are made explicit a prior...
CBLT>Anongkagandahannito?<br />>Angbawatkompetensi ay ispisipiko at praktikal<br /> >maaaringmakita at maiuugnaysapangang...
CBLT>Anongkagandahannito?<br />3.Ang kompitensinanaituro at nasubu-kan ay isipesipiko at pangkalahatan- dahilditoalamngmag...
CBLT>PAMAMARAAN<br />Inisyalnapagsukat<br />STAGE 1 AT STAGE 2 PAGLINANG PA SA kompitensi NA NALALAMAN NA UPANG MAPAYABONG...
Kaalaman at kompitensingpagkatuto<br />Oral nakompitensi<br />Pagbasangkompitensi<br />Pagsulatnakompetensi<br />Pagkakaha...
Unang –araw<br />Pakikinig<br />2. Ikalawangaraw<br />Pagbasa<br />3. Ikatlongaraw<br />Pagsasalita (gramatika)<br />4. Ik...
Pagtuklas<br />Paglinang<br />Pagpapalalim<br />Paglalapat<br /><ul><li>Essential question
Anglayunin ay sumasaklawsapaggagamitansahinaharapnabuhay
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Mon demo report

308

Published on

PAMAMARAAN NG PAGTUTUR

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
308
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Mon demo report"

 1. 1. Competency- Based Language Teaching<br />Raymond P. Reyes<br />Tagapag-ulat<br />
 2. 2. Nag-ugatsaEstadosUnidosnoong 1970<br />napinatutungkulanangisangsamahangnagtataguyodsamithiinngedukasyonsalaranganngtiyaknapagsukatngdapattaglayinngisangmag-aaral.<br />CBLT?Anoito?<br />
 3. 3. Ang focus ng CBL ay angkalalabasan o kahahantunganngmgamag-aaralmataposangpag-aaral.<br />May-pagkakahawigsamgasumusunod:<br />Performance-based instruction<br />Mastery learning<br />Individualized instruction<br />CBLT?Anoito?<br />
 4. 4. Nakikibagaysapabagubagongpangangailanganngmag-aaral, guro at ngkomunidad.<br />Angkompitensi ay nag-iiba-ibabataysamithiinngmag-aaral at layuninnainilalarawanangabilidadngmag-aaralsaaplikasyon at iba pang kagalingansamgasitwasyonsa pang-arawarawnapamumuhay. Schenk(1978)<br />CBLT?Anoito?<br />
 5. 5. CBLT-positivongtulaysapagbabago! Paano?<br />Naglalaansagurongpanahonupangmapaunladangpag-aaral at mgaprograma.<br />Napa-uunlad din nitoangkalidadngpagsukatngevalwasyon-<br />
 6. 6. kasamaangkalidadngpagkatutongguro at mag-aaraldahilsamalinawnaispesipikonginaasahangkalalabasan.<br />
 7. 7. CBLT?Pagdulog:teoryangwikaat pagkatuto<br />Nakabasesakagamitan at interaksyunalnaperspektiva<br />Nakikitaangwikabilangmidyumnginteraksyon at komunikasyon<br />
 8. 8. CBLT?Pagdulog:teoryangwikaat pagkatuto<br />Nakabatayangpagtuturongwikasamgasitwasyongangmag-aaral ay may ispisipikongpangangailanagnsaisangpartikularnagampaninnaangkasanaayansawikangkakailanganin ay mainamnanakikinita at nadedetermina.<br />
 9. 9. “certain life encounters call for certain kinds of language”<br />
 10. 10. Nakikitangmgatagadisenyong CBLT angkainamansavokubularyo at istrukturanamakasasalamuhasaisangpartikularnasitwasyonnanakasentrosabuhayngmag-aaral at saibangkapamaraanansamaayosnapagtuturo at pagkatuto.<br />CBLT, Pagpapatuloy……..<br />
 11. 11. “constructed from smaller components correctly assembled”<br />
 12. 12. nalikhasapaligidnghinuhangkomunikativongkompitensi at humahanapngpag-unladnggamiting pang-komunikatibongkasanayan.<br />CBLT, Pagpapatuloy……..<br />
 13. 13. SILABUS:<br />Sa tradyunalnapagdulogangpag-unawasapaksangtatalakayin ay angpinakabasihansapagpaplano. (Docking, 1994)<br />Angnilalamanngkurso ay napapaunladsapaksa<br />May tamangpagsukatsanatutunanngmag-aaralmataposangpag-aaral.<br />May basehansapaggagrado(rubriks) may paliwanag.<br />CBLTDISENYO ATBP.<br />
 14. 14. Sa pagsukat, maaaringmagkaroonngparehongmarkaangdalawa o ilansamag-aaralngunitmalalamanna may iba’tibangkompetensisilangpangangailanganbataysapagtatamanito.<br />Ditopapasokangkompyutasyonng item analysis nalubhangnapakahalaga. (Phil. setting)<br />CBLTDISENYO ATBP.<br />
 15. 15. Aurbach (1986)<br />Naglaanngilangpamantayangsaliknakasamasaimplementasyonngprogramang c b e saesl, at nagbigayng 8 susingkatangian.<br />Pagbibigayfokussakatagumpayanngmamayansapamayanan.<br />Pagfokussakasanayang pang-araw-araw<br />CBLTDISENYO ATBP<br />
 16. 16. 3. Task- or perfomance-centered naoryentasyon.<br />4. Instruksyongmodyular<br />5. Outcome that are made explicit a priority<br />6.Patuloy at Tuloy- tuloynapagsukat<br />7. Pagpapakitangsapatnakaalamansalayunin<br />8. Pag-iisa-isa, sentrong pang mag-aaralnainstruksyon<br />
 17. 17. CBLT>Anongkagandahannito?<br />>Angbawatkompetensi ay ispisipiko at praktikal<br /> >maaaringmakita at maiuugnaysapangangailangan at interesngmag-aaral.<br />2. Maaaringhusgahanngmag-aaral kung angkompitensi ay mahalaga at mapakikinabangan.<br />
 18. 18. CBLT>Anongkagandahannito?<br />3.Ang kompitensinanaituro at nasubu-kan ay isipesipiko at pangkalahatan- dahilditoalamngmag-aaralangeksaktongpaksangdapatpag-aralan pa.<br />4. Angbawatkompitensi ay maaaringmatutunanng pa-isa-isaupangmalamanangdapatmatutunan, natutunan at kailangan pang matutunan.<br />
 19. 19. CBLT>PAMAMARAAN<br />Inisyalnapagsukat<br />STAGE 1 AT STAGE 2 PAGLINANG PA SA kompitensi NA NALALAMAN NA UPANG MAPAYABONG AT MAIPAGPATULOY ANG PAG-AARAL<br />Pangkatanbataysakompitensinakinakailangan<br />Pagsukatmuli<br />
 20. 20. Kaalaman at kompitensingpagkatuto<br />Oral nakompitensi<br />Pagbasangkompitensi<br />Pagsulatnakompetensi<br />Pagkakahati<br />
 21. 21. Unang –araw<br />Pakikinig<br />2. Ikalawangaraw<br />Pagbasa<br />3. Ikatlongaraw<br />Pagsasalita (gramatika)<br />4. Ika-apatnaaraw<br />paglalapat<br />Basic Education Curriculum<br />
 22. 22. Pagtuklas<br />Paglinang<br />Pagpapalalim<br />Paglalapat<br /><ul><li>Essential question
 23. 23. Anglayunin ay sumasaklawsapaggagamitansahinaharapnabuhay
 24. 24. Facilitator angguro</li></ul>Secondary Education Curriculum<br />
 25. 25. “Banking model of education” <br /><ul><li>“Socially prescribed knowledge to be mastered by students”
 26. 26. “Transfer knowledge and to socialize learners”.
 27. 27. “The teachers job is to devise more and more effective ways to transmit skills”</li></ul>Aurbach<br />Kongklusyon<br />

×