Rituale Romanum

 • 779 views
Uploaded on

Rituale Romanum é o livro que reúne todos os rituais da Igreja Católica Apostólica Romana. …

Rituale Romanum é o livro que reúne todos os rituais da Igreja Católica Apostólica Romana.
O livro é destinado a sacerdotes e descreve desde a cerimônia de batismo ao exorcismo.
OBS: Em latin.

More in: Spiritual
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
779
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
16
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. RITUALE ROMANUM PAULI V PONTIFICIS MAXIMI JUSSU EDITUM ALIORUMQUE PONTIFICIUM CURA RECOGNITUM ATQUE AUCTORITATE SSMI D.N. PII PAPÆ XI AD NORMAM CODIS JURIS CANONICI ACCOMMODATUM EDITIO JUXTA TYPICAM VATICANAM© Laudate Dominum Liturgical Editions 1
 • 2. DECRETUM VATICANAM RITUALIS ROMANI EDITIONEM APPROBANS cHANC Ritualis Romani Vaticanam editionem, diligenter revisam, emendatam et auctam adnormam Codis Juris Canonici, Rubricarum Missalis Romani atque Decretorum Apostilicæ Sedis,Sanctissimus Dominus noster Pius Papa XI, referente infrascripto Cardinali Sacræ RituumCongregationi Præfecto, ratam habuit et approbavit, atque uti typicam habendam esse decrevit, cuifuturæ editiones ejusdem Ritualis Romani conformandæ erunt. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 10 Junii 1925. † A. CARD. VICO EPISC. PORTUENSIS ET S. RUFINÆ S.R.C. Præfectus L†S ALEXANDER VERDE, Secretarius.© Laudate Dominum Liturgical Editions 2
 • 3. PAULI PAPÆ V CONSTITUTIO APOSTOLICA DE RITUALIS ROMANI EDITIONE c PAULUS PAPA V AD PERPETUAM REI MEMORIAMAPOSTOLICÆ Sedi per abundantiam Divinæ gratiæ, nullis suffragantibus meritis, præpositi,Nostræ sollicitudinis esse intelligimus, super universam Domum Dei ita invigilando intendere, utopportunis in dies magis rationibus provideatur, quo, sicut admonet Apostolus, omnia in ea honesteet secundum ordine fiant, præcipue vero quæ pertinent ad Ecclesiæ Dei Sacramentorum adminis-trationem, in qua religiose observari Apostolicis traditionibus et Ss. Patrum decretis constitutos rit-us et cæremonias pro Nostri Officii debito curare omnino tenemur. Quamobrem fel. rec. Pius PapaV Prædecessor Noster, hujus Nostri tunc Sui officii memor, ad restituendam sacrorum rituum ob-servationem in sacrosancto Missæ sacrificio, divinoque Officio, et simul ut Catholica Ecclesia infidei unitate, ac sub uno visibili capite B. Petri successore Romano Pontifice congregata, unumpsallendi et orandi ordinem, quantum cum Domino poterit, teneret, Breviarium primum, et deindeMissale Romanum, multo studio et diligentia elaborata, pastorali providentia edenda censuit. Cujusvestigia eodem sapientiae spiritu secutus similis memoriae Clemens Papa VIII etiam prædecessorNoster, non solum Episcopis et inferioribus Ecclesiæ Prælatis accurate restitutum Pontificale dedit,sed etiam complures alias in Cathedralibus et inferioribus Ecclesiis cæremonias promulgato Cære-moniali ordinavit.His ita contitutis, restabat, ut uno etiam volumine comprehensi, sacri et sinceri Catholicæ Ecclesiæritus, qui in Sacramentorum administratione, aliisque ecclesiasticis functionibus servari debent abiis, qui curam animarum gerunt, Apostolicæ Sedis auctoritate prodirent, ad cujus voluminispræscriptum, in tanta Ritualium multitudine, sua illi ministeria tamquam ad publicam et obsig-natam normam peragerent, unoque ac fideli ductu inoffenso pede ambularent cum consensu. Quodsane jampridem agitatum negotium postquam Generalium Conciliorum graece latineque divinagratia editorum opus morari divisit, sollicite ugere Nostri muneris esse existimavimus. Ut autemrecte et ordine, ut par erat, res agretur, nonnullis ex Venerabilibus Fratribus Nostris S.R.E. Cardi-nalibus pietate, doctrina et prudentia praestantibus, eam demandavimus, qui cum consilio erudito-rum virorum, variisque præsertim antiquis, et, quæ circumferuntur, Ritualibus consulti, eoque inprimis, quod vir singulari pietatis zelo et doctrina bonæ memoriæ Julius Antonius S.R.E. Cardi-nalis S. Severinæ nuncupatus, longo studio, multaque industria et labore plenissimum composuer-at, rebusque omnibus mature consideratis, demum divina aspirante clementia, quanta oportuit bre-vitate, Rituale confecerunt. In quo cum receptos et approbatos Catholicæ Ecclesiæ ritus suo ordinedigestos conspexerimus, illud sub nomine Ritualis Romani merito edendum publico Ecclesiæ Deibono judicavimus. Quapropter hortamur in Domino Venerabiles Fratres Patriarchas, Archiepisco-pos, Episcopos, et dilectos Filios eorum Vicarios, nec non Abbates, Parochos universos, ubique lo-corum existentes, et alios ad quos spectat, ut in posterum tamquam Ecclesiæ Romanæ filii, ejus-dem Ecclesiæ omnium matris et magistræ auctoritate constituto Rituali in sacris functionibus utan-tur, et in re tanti momenti, quæ Catholica Ecclesia, et ab ea probatus usus antiquitatis statuit,inviolate observent.Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Anul Piscatoris, die XVII Junii MDCXIV, Pontifica-tus Nostri Anno X. S. COBELLUTIUS.© Laudate Dominum Liturgical Editions 3
 • 4. RITUALE ROMANUM TITULUS I CAPUT UNICUM DE IIS QUÆ IN ILLUSTRATIONE SACRAMENTORUM GENERALITER SERVANDA SUNTUt, ea quæ ex antiquis catholicæ Ecclesiæ institutis, et sacrorum Canonum, Summorumque Pon-tificium Decretis, de Sacramentorum ritibus ac cæremoniis hoc libro præscribuntur, qua par estdiligentia ac religione custodiantur, et ubique fideliter observentur; illud ante omnia scire, et obser-vare convenit, quod Sacrosancta Tridentina Synodus, Sess. VII, Can. XIII, de iis ritibus decrevit inhæc verba:2. “Si quis dixerit, receptos et approbatos Ecclesiæ Catholicæ ritus in solemni Sacramentorum ad-ministratione adhiberi consuetos, aut contemni, aut sine peccato a Ministris pro libito omitti, aut innovoxs alios per quemcumque Ecclesiarum Pastorem mutari posse: anathema sit.”3.Cum igitur in Ecclesia Dei nihil sanctius, aut utilius, nihilque excellentius, aut magis divinumhabeatur, quam Sacramenta ad humani generis salutem a Christo Domino instituta, Parochus, velquivis alius Sacerdos, ad quem eorum administratio pertinet, meminisse in primis debet, se sanctatractare, atque omni fere temporis momento ad tam sanctæ administrationis officium paratum esseoportere.4. Quamobrem illud perpetuo curabit, ut integre, caste, pieque vitam agat; nam etsi Sacramenta abimpuris coinquari non possint, neque a pravis Ministris eorum effectus impediri: impure tamen etindigne ea Ministrantes, in æternæ mortis reatum incurrunt. Sacerdos ergo si sit peccati mortalissibi conscius (quod absit), ad Sacramentorum administrationem ne audeat accedere, nisi priuscorde pœniteat; sed si habeat copiam Confessarii, et temporis locique ratio ferat, convenit confiteri.5. Quæcumquæ diei ac noctis hora ad Sacramenta ministranda vocabitur, nullam officio suo præs-tando (præsertim si necessitas urgeat) moram interponat. Ac propterea populum sæpe, prout seseofferet occasio, præmonebit, ut, cum sacro ministerio opus erit, se quamprimum advocet, nullatemporis, aut cujuscumue incommodi habita ratione.6. Ipse vero antequam ad hujusmodi administrationem accedat, paululum, si opportunitatas dabitur,orationi et sacræ rei, quam acturus est, meditationi vacabit, atque ordinem ministrandi, et cæremo-nias pro temporis spatio prævidebit et perleget.7. In omni Sacramentorum administratione superpelliceo sit indutus, et desuper stola ejus coloris,quem Sacramenti ritus exposcit; nisi in Sacramento Pœnitentiæ ministrando occasio, vel consuetu-do, vel locus interdum aliter suadeat.8. Adhibebit quoque unum saltem, si habeat, vel plures Clericos, prout loci et Sacramenti ratio pos-tulabit, decenti habitu, et superpelliceo pariter indutos.9. Curabit etiam, ut sacra suppelex, vestes, ornamenta, linteamina, et vasa ministeriiintegra, niti-daque sint et munda.© Laudate Dominum Liturgical Editions 4
 • 5. Titulus I—Caput unicum10. In Sacramentorum administratione eorum virtutem, usum, ac utilitatem, et cæremoniarum sig-nificationes, ut Concilium Tridentinum præcipit, ex Sanctorum Patrum et Catechismi Romani doc-trina, ubi commode fieri potest, diligenter explicabit.11. Dum Sacramentum aliquod ministrat, singula verba, quæ ad illius formam et ministerium perti-nent, attente, distincte, et pie, atque clara voce pronuntiabit. Similiter et alias orationes et precesdevote ac religiose dicet; nec memoriæ, quæ plerumque labitur, facile confidet, sed omnia recitabitex libro.Reliquas præterea cæremonias ac ritus ita decenter, gravique actione peraget, ut adstantes adcælestium rerum cogitationem erigat, et attentos reddat.12. Administrandum procedens, rei, quam trataturus est, intentus sit, nec de iis, quæ ad ipsam nonpertinent, quidquam cum alio colloquatur; in ipsaque administratione actualem attentionem haberestudeat, vel saltem virtualem, cum intenione faciendi, quod in eo facit Ecclesia.13. Illud porro diligenter caveat, ne in Sacramentorum administrationem aliquid, quavis de causavel occasione, directe vel indirecte, exigat, aut petat; sed ea gratis ministret, et ab omni simoniæ,atque avaritiæ suspicione, nedum crimine, longissime absit. Si quid vero nomine eleemosynæ, autdevotionis studio, peracto jam Sacramento, sponte a fidelibus offeratur, id licite pro consuetudinelocorum accipere poterit, nisi aliter Episcopo videatur. Licet tamen exigere aut petere oblationesseu taxas quae a Concilio provinciali aut a conventu Episcoporum provinciæ fuerint præfinitæ etab Apostolica Sede approbatæ. Gratitum vero ministerium ne deneget Parochus iis qui solvendopares non sunt.14. Vetitum est Sacramenta Ecclesiæ ministrare hæreticis aut schismaticis, etiam bona fide erran-tibus eaque patentibus nisi prius, erroribus rejectis, Ecclesiæ reconcilliati fuerint.15. Omnes autem, qui Sacramenta suscipiunt, loco et tempore opportuno monebit, ut, remoto inani collo-quio, et habitu actuque indecenti, pie ac devote Sacramentis intersint, et ea, qui par est, reverentia suscipi-ant.16. Librum hunc Ritualem (ubi opus erit) semper cum ministrabit, secum habebit, ritusque et cæremoniasin eo præscriptas diligenter servabit.17. Ceterum illorum tantum Sacramentorum, quorum administratio ad Parochos pertinet, ritus hoc operepræscribuntur, cujusmodi sunt Baptismus, Pœnitentia, Eucharistia, Extrema Unctio, et Matrimonium. Reli-qua vero duo Sacramenta, Confirmationis et Ordinis, cum propria sint Episcoporum, ritus suos habent inPontificali præscriptos. Et ea, quæ de iis, atque aliis Sacramentis scire, servare, et docere Parochi debent,cum ex aliis libris, tum præcipue ex Catechismo Romano et Codice Juris Canonici summi possunt. Siqui-dem hic de iis fere tantum agere instituti operis ratio postulat, quae ad ipsorum quinque Sacramentorumritus pertinent.18. Postremo quisquis Sacramenta administrare tenetur, habeat libros necessarios ad officium suum perti-nentes, eosque præsertim, in quibus variarum parochialium functionum notæ ad futuram rei memoriam d e-scribuntur, ut ad finem hujus Ritualis habetur.© Laudate Dominum Liturgical Editions 5
 • 6. TITULUS II CAPUT 1 DE SACRAMENTO BAPTISMI RITE ADMINISTRANDOSacrum Baptisma, christianæ religionis et æternæ vitæ janua, quod inter alia novæ Legis Sacra-menta a Christo instituta primum tenet locum, omnibus in re vel saltem in voto necessarium essead salutem, ipsa veritas testatur illis verbis:”Nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu Sancto, nonpotest introire in regnum Dei” (Joann. 3, 5). Itaque summa ad illud opportune, riteque administran-dum ac suscipiendum diligentia adhibenda est.2. Cum autem ad hoc Sacramentum conferendum alia sint de jure divino absolute necessaria, utmateria, forma, minister; alia ad illius solemnitatem pertineant, ut ritus, ac cæremoniæ, quas exApostolica et antiquissima traditione acceptas et approbatas, nisi necessitatis causa, omittere nonlicet; de iis aliqua præmonenda sunt, ut sacram hoc ministerium rite et sancte peragatur.3. Cum Baptismus ministratur servatis omnibus ritibus et cæremoniis quæ in hoc Rituali libropræcipiuntur, apellatur “solemnis”; secus “non solemnis” seu “privatus”. DE MATERIA BAPTISMI4. Primum, intelligat Parochus, cum hujus Sacramenti materia sit aqua ac naturalis, nullam aliumliquorem ad id adhiberi posse.5. Aqua vero solemnis Baptismi sit eo anno benedicta in pervigilio Paschatis vel Pentecostes, quæin fonte mundo nitida et pura diligenter conservetur; et hæc, quando nova benedicenda est, in ec-clesiæ, vel potius Baptisterii sacrarium effundatur.6. Si aqua benedicta in Baptisterio adeo sit imminuta, ut minus videatur sufficere, alia non benedic-ta admisceatur, etiam iterato, minore tamen copia. Si vero corrupta fuerit, aut effluxerit, aut quovismodo defecerit, Parochus in fontem bene mundatum ac nitidum, recentem aquam infundat, eamquebenedicat ex formula, quæ infra præscribitur.7. Sed si aqua conglaciata sit, curetur, ut liquefiat: sin autem ex parte congelata sit, aut nimiumfrigida, poterit parum aquæ naturalis non benedictæ calefacere, et admiscere aqua baptismali invasculo ad id parato, et ea tapefacta ad baptizandum uti, ne noceat infantulo. DE FORMA BAPTISMI8. Quoniam Baptismi forma his verbis expressa: Ego te baptízo in nómine Patris, et Fílii, et Spíri-tus Sancti, omnino necessaria est; ideo eam nullo modo licet mutare, sed eadem verba uno et eo-dem tempore, qui fit ablutio, pronuntianda sunt.9. Latinus Presbyter latina forma semper utatur. Cum Baptismum absolute iterare nullo modoliceat, si quis sub conditione (de quo infra) sit baptizandus, ea conditio explicanda est hoc modo:Si non es baptizatus, ego te baptizo in nomine Patris, etc. Hac tamen conditionali forma non pas-sim aut leviter uti licet, sed prudenter; et ubi, re diligenter pervestigata, prudens dubium existat,num revera vel num valide Sacramentum Baptismi collatum fuerit.10. Licet Baptismus conferri valide possit aut per infusionem aquæ, aut per immersionem, aut peraspersionem; primus tamen, vel secundus modus, aut mixtus ex utroque, qui magis sit in usu, proEcclesiarum consuetudine retineatur; ita ut trina ablutione caput baptizandi perfundatur, vel im-mergatur in modum crucis uno et eodem tempore, quo verba proferuntur, et idem sit aquam ad-hibens et verba pronuntians.© Laudate Dominum Liturgical Editions 6
 • 7. De sacramento Baptismi rite administrando11. Ubi vero Baptismus fit per infusionem aquæ, cavendum est, ne aqua ex infantis capite infontem extructum defluat, aut in aliquo vase ad hunc usum parato recepta, in ipsius Baptisterii, velin ecclesiæ sacrarium effundatur. DE MINISTRO BAPTISMI12. Minister ordinarius Baptismi solemnis est Sacerdos; sed ejus collato reservatur Parocho vel aliiSacerdotii de ejusdem Parochi vel Ordinarii loci licentia, quæ in casu necessitatis legitime præsum-itur.Etiam peregrinus a arocho proprio in sua Parœcia solemniter baptizetur, si id facile et sine morafine potest; secus peregrinum quilibet Parochus in suo territorio potest solemniter baptizare.13. In alieno territorio nemini licet, sine debita licentia, Baptismum solemnem conferre ne sui qui-dem loci incolis.14. Ubi Parœciæ aut quasi-parœciæ nondum suntconstitutæ, statutorum peculiarium et receptarumconsuetudinum ratio habenda est, ut constet cuinam Sacerdoti, præter Ordinarium, in universo ter-ritorio vel in ejus parte jus insit baptizandi.15. Extraordinarius Baptismi solemnis minister est Diaconus; qui tamen sua potestate ne utatursine loci Ordinarii vel Parochi licentia, juste de causa concedenda, quæ ubi necessitas urgeat, legit-ime præsumitur.16. Baptismus non solemnis, in mortis periculo, potest a quovis ministrari, servata debita materia,forma et intentione; quatenus vere fieri potest, adhibeantur duo testes vel saltem unus, quibus bap-tismi collatio probari possit.Si tamen adsit Sacerdos, Diacono præferatur, Diaconus, Subdiacono, Clericus laico et vir feminæ,nisi pudoris gratia deceat feminam potius quam virum baptizare, vel nisi femina noverit melius for-mam et modum baptizandi.Patri aut matri suam prolem baptizare non licet, præterquam in mortis periculo, quando alius præs-to non est, qui baptizet.17. Curet Parochus ut fideles, præsertim obstetrices, medici et chiurgi, rectum baptizandi modumpro casu necessitatis probe ediscant.18. Adultorum Baptismus, ubi commode fieri possit, ad loci Ordinarium deferatur, ut, si voluerit,ab eo vel ab ejus delegato solemnius conferatur. DE BAPTIZANDIS PARVULIS19. Cum agitur de Baptismo:1º Parvulorum seu infantium nomine veniunt, qui nondum rationis usum adepti sunt, eisdemqueaccensentur amentes ab infantia, in quavis ætate constituti:2º Adulti autem censentur, qui rationis usu fruuntur; idque satis est ut suo quisque animi motuBaptismum petat et ad illum admittatur.20. nemo in utero matris clausus baptizetur, donec probabilis spes sit ut rite editus baptizari possit.Si infans caput emiserit et periculum mortis immineat, baptizetur in capite; nec postea, si vivusevaserit, est iterum sub conditione baptizandus.Si illud memnrum emiserit, in illo, si periculum immineat, baptizetur sub conditione; at tunc si na-tus si vixerit, est rursus sub conditione baptizandus.Si mater prægnans mortua fuerit, fetus ab iis ad quos spectat extractus, si certo vivat, baptizetur ab-solute; si dubie, sub conditione.Fetus in utero baptizatus, post autem denuo sub conditione baptizari debet.© Laudate Dominum Liturgical Editions 7
 • 8. De sacramento Baptismi rite administrando21. Currandum ut omnes fetus, abortivi, quovis tempore editi, si certo vivant, baptizentur absolute;si dubie, sub conditione.22. Monstra et ostenta semper baptizentur saltem sub conditione: Si tu es homo, ego te baptizo, etc.in dubio autem unusne an plures sint homines. Unus absolute baptizetur. ceteri sub conditione: Sinon es baptizatus, ego te baptizo, etc.23. Infantes expositi et inventi nisi, re diligenter investigata, de eorum Baptismo constet, sub con-ditione baptizentur.24. Infans infidelium, etiam invitis parentibus, licite baptizatur, cum in eo versatur vitae discrim-inæ, ut prudenter prævideatur moriturus, ante usum rationis attingat.Extra mortis periculum, dummodo catholicae ejus educationi cautum sit, licite baptizatur:1º Si parentes vel tutores, aut saltem unus eorum, consentiant;2º Si parentes, idest pater, mater, avus, avia, vel tutores desint, aut jus in eum amiserint, vel illudexercere nullo pacto queant.25. Circa Baptismum infantium duorum hæreticorum aut schismaticorum, aut duorum catholico-rum qui in apostasiam vel hæresiam vel schisma prolapsi sint, generatim serventur normæ in supe-riore rubrica constitutæ. DE RITIBUS ET CÆREMONIIS BAPTISMI26. Baptismus solemniter conferatur, salvo præscripto rubr. num 28.Loci Ordinarius potest, gravi et rationabilii de causa, indulgere ut caeremoniæ præscriptæ pro Bap-tismo infantium adhibeantur in Baptismo adultorum.27. Proles ritu parentum baptizari debetSi aliter parentum pertineat ad ritum latinum, alter ad orientalem, proles ritu patris baptizetur, nisialiud jure speciali cautum sit.Si unus tantum catholicus, proles hujus ritu baptizanda est.28. In mortis periculo Baptismum privatim conferre licet; et, si conferatur a ministro qui necSacerdos sit nec Diaconus, ea tantum ponantur, quæ sunt ad Baptismi validitatem necessaria; si aSacerdote vel Diacono, serventur quoque, si tempus adsit, cæremoniæ quæ Baptismum sequuntur.Extra mortis periculum Baptismum privatum loci Ordinarius permittere nequit, nisi agatur dehæreticis qui in adulta aetate sub conditione baptizentur.Cæremoniæ autem quæ in Baptismi collatione prætermissæ quavis ratione fuerint, quamprimum inecclesia suppleantur, nisi agatur de hæreticis qui in adulta ætate sub conditione privatim baptizatifuerint ex Ordinarii loci licentia, ut supra29. Cum Baptismus sub conditione iteratur, cæremoniæ, si quidem in priore Baptismo omissæfuerunt, suppleantur, salvo præscripto rubr. num. 28; sin autem in priore Baptismo adhibitæ sunt,repeti in altero aut omitti possunt.30. Curent Parochi ut ei qui baptizatur, christianum imponatur nomen; quod si id consequi nonpoterunt, nomini a parentibus imposito addant nomen alicujus Sancti et in libro baptizatorumutrumque nomen prescribant. DE PATRINIS31. Ex vetustissimo Ecclesiæ more nemo solemniter baptizetur nisi suum habeat, quatenus fieripossit, patrinum.Etiam in Baptismo privato patrinus, si facile haberi queat, adhibeatur; si non interfuerit, adhibeaturin supplendis Baptismi cæremoniis, sed hoc in casu nullam contrahit spiritualem cognationem.© Laudate Dominum Liturgical Editions 8
 • 9. De sacramento Baptismi rite administrando32. Cum Baptismus iteratur sub conditione, idem patrinus, quatenus fieri possit, adhibeatur, qui inpriore Baptismo forte adfuit; extra hunc casum in Baptismo conditionato patrinus non est necessar-ius.Iterato Baptismo sub conditione, neque partrinus qui priori Baptismo adfuit, neque posteriori, cog-nationem spiritualem contrahit, nisi idem patrinus in utroque Baptismo adhibitus fuerit.33. Patrinus unus tantum, licet diversi sexus a baptizando, vel ad summum unus et una adhibean-tur.34. Ut quis sit patrinus oportet:1º Sit baptizatus, rationis usum assecutus et intentionem habeat id munus gerendi;2º Ad nullam pertineat haereticam aut schismaticam sectam, nec sententia condemnatoria sit ex-communicatus aut infamis infamia juris aut exclusus ab actibus legitimis, nec sit clericus depositusvel degregatus;3º Nec sit pater vel mater vel conjux baptizandi;4ºAb ipso baptizando ejusve parentibus vel tutoribus aut, his deficientibus, a ministro sit designa-tus;5º Baptizandum in actu Baptismi per se vel procuratorum physice teneat aut tangat vel statim levetseu suscipiat de sacro fonte aut de manibus baptizantis.35. Ut autem quis licite patrinus admittatur, oportet:1º Decimum quartum suae ætatis annum attigerit, nisi aliud justa de causa de ministro videatur;2º Non sit propter notorium delictum excommunicatus vel exclucus ab actibus legitimis vel infam-is infamia juris, quin tamen sententia intercesserit, nec sit interdictus aut alias publice criminosusvel infamis infamia facti;3º Fidei rudimenta noverit;4º In nulla religione sit novitius vel professus, nisi necessitas urgeat et expressa habeatur venia Su-perioris saltem localis;5º In sacris ordinibus non sit constitutus, nisi accedat expressa Ordinarii proprii licentia.36. In dubio utrum quis valide vel licite admitti possit, necne, ad patrini munus, parochus, si tem-pus suppetat, consulat Ordinarium.37. Ex Baptismo spiritualem cognationem contrahunt tantum baptizato baptizans et patrinus.38. Patrinorum est, ex suscepto munere spiritualem filium perpetuo sibi commendatum habere,atque in iis quae ad christianæ vitæ institutionem spectant, curare diligenter ut ille talem in tota vitase præbeat, qualem futuram esse solemni cæremonia spoponderunt. DE TEMPORE ET LOCO BAPTISMI CONFERENDI39. Infantes quamprimum baptizentur; et Parochi ac concionatores frequenter fideles de hac gravieorum obligatione commoneant.40. Baptismus privatus urgente necessitate, quovis tempore et loco administrandus est.41. Etiam solemnis Baptismus qualibet die administrari potest; decet tamen adultorum Bap-tismum, secundum antiquissimum Ecclesiæ ritum, conferri, si fieri commode queat, in pervigilioPaschatis et Pentecostes, præcipue in metropolitanis aut cathedralibus ecclesiis.42. Proprius Baptismi solemnis administradni locus est Baptisterium in ecclesia vel in oratoro pub-lico.© Laudate Dominum Liturgical Editions 9
 • 10. De sacramento Baptismi rite administrando43. Quaelibet Parœcialis ecclesia, revocato ac reprobato quovis contrario statuto vel privilegio velconsuetudine, baptismalem habeat fontem, salvo legitmo jure cumulativo aliis ecclesiis jam quæsi-to.Loci Ordinarius potest pro fidelium commoiditate permittere vel jubere ut fons baptismalis ponaturetiam in alia ecclesia vel publico oratorio intra parœciæ fines.44. Si ad ecclesiam parœcialiam, aut ad aliam quæ jure fontis gaudeat, baptizandus, propter loco-rum distantiam aliave adjuncta, sine gravi incommodo aut periculo, accedere aut transferri nequeat,Baptismus solemnis a Parocho conferri potest et debet in proxima ecclesia aut oratorio publico in-tra parœciæ fines, licet hæc baptismali fonte careant.45. In domibus autem privatis Baptismus solemnis administrari non debet, nisi hisce in adjunctis:1º Si baptizandi sint filii aut nepotes eorum qui supremum actu tenent populorum principatum veljus habent succendi in thronum, quoties isit id rite poposcerint;2º Si loci Ordinarius, pro suo prudenti arbitrio et consentia, justa ac rationabili de causa, in casualiquo extraordinario id concedendum consuerit.In memoratis casibus Baptismus conferendus est in sacello domus aut saltem in alto decenti loco,et aqua baptismali de more benedicta.46. Baptisterium sit decenti loco et forma, materique solida, et quæ aquam bene contineat, decenterornatum, et cancellis circumseptum, sera et clave munitum, atque ita obseratum, ut pulvis, vel aliæsordes intro non penetrent, in eoque, ubi commode fieri potest, depingatur seu collocetur imagosancti Joannis Christum baptizantis. DE SACRIS OLEIS, ET ALIIS REQUISITIS47. Sacrum Chrisma, et sanctum Oleum, quod et Catechumenorum dicitur, quorum usus est inBaptismo, debent esse ab Episcopo benedicta Feria V in Cœna Domini proxime superiore; nequeadhibeantur vetera, nisi necessitas urgeat.48. Curet Parochus, ut ea suo tempore quamprimum habeat a suo Ordinario, et tunc vetera in eccle-sia comburat.49. Mox deficienti Oleo benedicto aliud Oleum de olivis non benedictum adjiciatur, etiam iterato,minore tamen copia.50. Chrisma, et Oleum sacrum sit in suis vasculis argenteis aut saltem stanneis, bene obturatis: quævascula sint inter se distincta et proprium unumquodque inscriptionem habeat, majusculis litterisincisam, ne quis error commitatur.51. Ad usum vero quotidianum minora habeantur vascula ex argento, si fieri potest, aut stanno,sive separata, sive etiam conjuncta: apte tamen distincta, et bene cooperta, et cum suis inscription-ibus, ut supra, ne Parochus aberret, et unum pro altero sumat, quod cavere debet diligenter.52. In ea igitur ex majoribus vasculis Chrismatis et Olei, quod sufficiat, infundatur, atque ut effu-sionis periculum caveatur, commodum erit, in his vasculis bombacium, seu quid simile habere,Oleo sacro, et Chrismate separatim perfusum, in quo pollex, cum opus est, ad inguendum immi-tatur.53. Hæc vascula ita paratur in ecclesia, loco proprio, honesto, ac mundo, sub clave, ac custodia de-center asserventur, ne ab aliquo, nisi a Sacerdote, temere tangantur, aut eis sacrilege quisquamabluti possit; nec ea domi Parochus retineat, nisi propter necessitatem aliamve rationabilemcausam, accedente Ordinarii licentia.54. Parochus, quantum fieri potest, curet, ne per laicos, sed per se, vel aliam Sacerdotem, vel© Laudate Dominum Liturgical Editions 10
 • 11. De sacramento Baptismi rite administrandosaltem per alium Ecclesiæ ministrum hæc Olea deferantur: caveat item, ne de iis quidquam ulliumquamtribuat cujusvis rei praetextu.55. Sal, quod in os baptizandi immittendum est, sit benedictum sua peculari benedictione, quæ in-fra præscribitur; neque utatur sale exorcizato ad benedicendam aquam; sitque prius bene confrac-tum et attritum, siccum ac mundum. Sal ita benedictum nemini tradatur, neque etiam iis, quibenedicendum attulerint, reddatur, sed ad alios baptizandos servetur, aut sacrarium abjiciatur.56. Cum igitur Baptismi Sacramentum jam administrandum est, hæc in promptu esse debent:57. Vascula sacra Olei catechumenorum, et Chrismatis.58. Vasculum cum sale benedicendo, vel jam, ut dictum est, benedicto.59. Vasculum, seu cochleare ex argento, vel alio metallo nitidum, ad aquam Baptismi fundendamsuper caput baptizandi, quod nulli præterea alii usui deserviat.60. Pelvis, seu bacile ad excipiendam aquam ex capite defluentem, nisi statim in sacrarium defluat.61. Gossipium, alio nomine bombacium, seu quid simile, ad abstergenda loca sacris Oleis inuncta.62. Stolæ duæ, ubi commode haberi possunt, una violacea, et altera alba, ut infra notatur, mutanda;sin minus, una saltem adhibeatur.63. Medulla panis, qua inuncti Sacerdotis digiti, cum manus lavat, abstergantur; et vas pro manumlotione post Baptismum, quod huic tantumusui deservire decet.64. Alba vestis in modum pallioli, seu linteolum candidum, infantis capiti imponendum.65. Cereus, seu candela cerea, baptizato ardens tradenda.66. Hic denique Ritualis liber sit paratus; et item liber Baptismalis, in quo baptizati describuntur.67. Omnibus igitur opportune præparatis, Sacerdos ad tanti Sacramenti administrationem, lotismanibus, superpelliceo et stola violacea indutus, accedat: Clericum unum, seu plures, si potest, se-cum adhibeat, superpelliceo pariter indutos, qui sibi ministrent.68. Ita paratus accedat ad limen ecclesiæ, ubi foris expectant qui infantem detulerunt.69. Interroget (nisi de his bene sibi constet), an sit suæ parœciæ , masculus, an femina, an sit domibaptizatus, et a quo, et quam rite, et qui sint compatres, qui infantem tenant, pro eoque re-sponedant: quos pie ac decenter assistere, ac prout opus erit, pro baptizando ad interrogationes re-spondere admoneat.70. Et quoniam iis qui baptizantur, tamquam Dei filius in Christo regenerandis, et in ejus militiamadscribendis, nomen imponnitur, curet ne obscœna, fabulosa, aut rediciula, vel inanium deorum,vel impiorum ethnicorum hominum nomina imponantur, sed potius, quatenus fieri potest, Sancto-rum, quorum exemplis fideles ad pie vivendum excitentur, et patrociniis protegantur.71. His igitur expeditis, et accepto nomine baptizandi, positi, si infans fuerit, super brachiumdexterum illius, qui eum defert, Parochus ad Baptismum procedat, in hunc modum nominatum in-terrogans.© Laudate Dominum Liturgical Editions 11
 • 12. Titulus II— Caput 2 CAPUT 2 ORDO BAPTISMI PARVULORUMSacerdos interrogat infantem (si plures sint baptizandi singulariter singulos):N. Quid petis ab Ecclésia Dei?Patrinus respondet: Fidem.Sacerdos: Fides, quid tibi præstat?Patrinus respondet: Vitam ætérnam.2. Sacerdos (etiam singulariter singulis):Si ígitur vis ad vitam íngredi, serva mandáta. Díliges Dóminum Deum tuum ex toto corde tuo, etex tota ánima tua, et ex tota mente tua, et próximum tuum sicut teípsum.3. Deinde ter exsufflat leniter in faciem infantis, et dicit semel (singulariter singulis):Exi ab eo (ea), immúnde spíritus, et da locum Spirítui Sancto Paráclito.4. Postea pollice facit signum Crucis in fronte, et in pectore infantis, dicens (singulariter singulis):Accipe signum Crucis tam infron + te, quam in cor + de, sume fidem cæléstium præceptórum: ettalis esto móribus, ut templum Dei jam esse possis. Pro uno vel una Pro pluribusOrémus Oratio Orémus OratioPreces nostras, quǽsumus, Dómine, cleménter Preces nostras, quǽsumus, Dómine, cleménterexáudi: et hunc eléctum tuum N. (hanc eléctam exáudi: et hos eléctos tuos N. (si feminætuam N), Crucis Domínicæ impressióne tantumadsint has eléctas tuas N.) crucissignátum(-am), perpétua virtúte custódi: ut, Domínicæ impressione signatos (signatas)magnitúdinis glóriæ tuæ rudiménta servans, per perpétua virtúte custódi: ut magnitúdinis glóriæcustódiam mandatórum tuórum ad tuæ rudiménta servans, per custódiamregeneratiónis glóriam perveníre mereátur. Per mandatórum tuórum ad regeneratiónis glóriamChristum Dóminum nostrum. R. Amen. perveníre mereántur. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.5. Deinde imponit manum super caput infantis (singulorum infantium) , et postea manum extensamtenens dicit: Pro uno vel una Pro pluribusOrémus Oratio Orémus OratioOmnípotens, sempitérne Deus, Pater Dómini Omnípotens sempitérne Deus, Pater Dómininostri Jesu Christi, respícere dignáre super hunc nostri Jesu Christi, respícere dignáre super hosfámulum tuum N.,quem (hanc fámulam tuam fámulos tuos N. (has fámulas tuas N.) quemN.,quam) ad rudiménta fídei vocáre dignátus es: (quas) ad rudiménta fídei vocáre dignátus es;omnem cæcitátem cordis ab eo (ea) expélle: omnem cæcitátem cordis ab eis expélle;disrúmpe omnes láqueos sátanæ, quibus fúerat disrúmpe omnes láqueos sátanæ quibus fúerantcolligátus (-a): áperi ei, Dómine, jánuam colligáti (colligátæ); aperi eis, Dómine, jánuampietátis tuæ, ut, signo sapiéntiæ tuæ imbútus pietátis tuæ, ut signo sapiéntiæ tuæ imbúti(-a, ómnium cupiditátum fœtóribus cáreat, et ad (imbútæ), ómnium cupiditátum fœtoribussuávem odórem præceptórum tuórum lætus (-a) cáreat, et ad suávem odórem præceptórum© Laudate Dominum Liturgical Editions 12
 • 13. Ordo Baptismi parvulorumtibi in Ecclésia tua desérviat et profíciat de dietuórum læti (lætæ) tibi in ecclésia tuain diem. Per eúmdem Christum Dóminum desérviant, et profíciant de die in diem. Pernostrum. R. Amen. eúmdem Christum Dóminum nostrum. R. Amen.6. Deinde Sacerdos benedicit sal, quod semel benedictum alias ad eumdem usum deservire potest.Exorcízo te, creatúra salis, in nómine Dei + Patris omnipoténtis, et in caritáte Dómini nostriJesu + Christi, et in virtúte Spíritus + Sancti. Exorcízo te per Deum + vivum, per Deum +verum, per Deum + sanctum, per Deum +, qui te ad tutélam humáni géneris procreávit, et pópuloveniénti ad credulitátem per servos suos consecrári præcépit, ut in nómine sanctæ Trinitátisefficiáris salutáre sacraméntum ad effugándum inimícum.Proínde rogámus te, Dómine Deus noster, ut hanc creatúram salis sanctificándo sanctí + fices,et benedicéndo bene + dices, ut fiat ómnibus accipiéntibus perfécta medicína, pérmanens inviscéribus eórum, in nómine ejúsdem Dómini nostri Jesu Christi, qui ventúrus est judicáre vivos etmórtuos, et sǽculum per ignem. R. Amen.7. Deinde immittit modicum salis benedicti in os infantis, dicens (singulariter singulis):N. Accipe sal sapiéntiæ: propitátio sit tibi in vitam ætérnam. R. Amen.Sacerdos: Pax tecum. R. Et cum spíritu tuo. Pro uno vel una Pro pluribusOrémus Oratio Orémus OratioDeus patrum nostrórum, Deus univérsæ Deus patrum nostrórum, Deus univérsæcónditor veritátis, te súpplices exorámus, ut cónditor veritátis, te súpplices exorámus, ut hoshunc fámulum tuum N. (hanc fámulam tuam fámulos tuos N. (has fámulas tuas N.) respícereN.) respícere dignéris propítius, et hoc primus dignéris propítius, et hoc primus pábulum salispábulum salis gustántem, non diútius esuríre gustántes, non diútius esuríre permíttas, quopermíttas, quo minus cibo expleátur cælésti, minus cibo expleátur cælésti, quátenus sitquátenus sit semper spíritu fervens, spe semper spíritu fervéntes, spe gaudéntes, tuogaudens, tuo semper nómini sérviens. Perduc semper nómini serviéntes. Perduc eos (eas),eum (eam), Dómine, quǽsumus, ad novæ Dómine, quǽsumus, ad novæ regeneratiónisregeneratiónis lavácrum, ut cum fidélibus tuis lavácrum, ut cum fidélibus tuis promissiónumpromissiónum tuárum ætérna prǽmia cónsequi tuarum ætérna prǽmia cónsequi mereántur. Permereátur. Per Christum Dóminum nostrum. Christum Dóminum nostrum.R Amen.Ame R. Amen.Exorcízo te, immúnde spíritus, in nómine Pa + Exorcizo te, immúnde spíritus, in nómine Pa +tris, et Fi + lii, et Spiritus + Sancti, ut éxeas, et tris, et Fí + lii, et Spíritus + Sancti, ut éxeas, etrecédas ab hoc fámulo (hac fámula) Dei N.: recédas ab his fámulis (hac fámulabus) Dei N.:Ipse enim tibi ímperat, maledícte damnáte, qui Ipse enim tibi ímperat, maledícte damnáte, quipédibus super mare ambulávit, et Petro pédibus super mare ambulávit, et Petromergénti déxteram porréxit. mergénti déxteram porréxit.© Laudate Dominum Liturgical Editions 13
 • 14. Titulus 2—Caput 2Ergo, maledícte diábole, recognósce senténtiam Ergo, maledicte diábole, recognósce senténtiamtuam, et da honórem Deo vivo et vero, da tuam, et da honórem Deo vivo et vero, dahonórem Jesu Christo Fílio ejus, et Spirítui honórem Jesu Christo Filio ejus, et SpirítuiSancto, et recéde ab hoc fámulo (hac fámula) Sancto, et recéde ab his fámulis(hac fámulabus)Dei N., quia istum (istam) sibi Deus, et Dei N., quia istos (istas) sibi Deus, et DóminusDóminus noster Jesus Christus ad suam noster Jesus Christus ad suam sanctam grátiam,sanctam grátiam, et benedictiónem fontémque et benedictiónem fontémque BaptismátisBaptismátis vocáre dignátus est. vocáre dignátus est.8. Hic pollice in fronte signat infantem, dicens (singulariter singulis):Et hoc signum sanctæ Cru + cis, quod nos fronti ejus damus, tu, maledícte diábole, numquamáudeas violáre. Per eúmdem Christum Dóminum nostrum.R. Amen.9. Mox imponit manum super caput infantis (singulorum infantium), et postea manum extensamtenens dicit: Pro uno vel una Pro pluribusOrémus Oratio Orémus OratioÆ térnam ac justissímam pietátem tuam Æ térnam ac justissímam pietátem tuamdéprecor, Dómine sancte, Pater omnípotens, déprecor, Dómine sancte, Pater omnípotens,ætérne Deus, auctor lúminis et veritátis, super ætérne Deus, auctor lúminis et veritátis, superhunc fámulum tuum N. (hanc fámulam tuam hos fámulos tuos N. (has fámulas tuas N.) utN.) ut dignéris eum (eam) illumináre lúmine dignéris eos illumináre lúmine intélligentiæintélligentiæ tuæ: munda eum (eam) et tuæ: munda eos (eas) et sanctífica: da eissanctífica: da ei sciéntiam veram, ut dignus sciéntiam veram, ut digni (dignæ) grátia(digna) grátia Baptísmi tui efféctus (effécta), Baptismi tui effécti (efféctæ), téneant firmamténeat firmam spem, consílium rectum, spem, consílium rectum, doctrínam sanctam.doctrínam sanctam. Per Christum Dóminum Per Christum Dóminum nostrum.R. Amen.nostrum.R. Amen.10. Postea Sacerdos imponit extremam partem stolae pendentem a suo humero sinistro superprimum infantem, et introducit eum (quam sequunter ceteri) in ecclesiam, dicens: Pro uno vel una Pro pluribusN. Ingrédere in templum Dei, ut hábeas partem N. et N. Ingredímini in templum Dei, utcum Christo in vitam ætérnam. R. Amen. habeátis partem cum Christo in vitam ætérnam. R. Amen.11. Cum fuerint ecclesiam ingressi Sacerdos procedens ad Fontem, cum susceptoribus conjunctuimclara voce dicit:C redo in Deum, Patrem omnipoténtem, Creatórem cæli et terræ. Et in Jesum Christum,Fílium ejus únicum, Dóminum nostrum; qui concéptus est de Spíritu Sancto, natus ex MaríaVírgine, passus sub Póntio Piláto, crucifíxus, mórtuus, et sepúltus: descéndit ad ínferos; tértia dieresurréxit a mórtuis; ascéndit ad cælos; sedet ad déxteram Dei Patris omnipoténtis: inde ventúrusest judicáre vivos et mórtuos.Credo in Spíritum Sanctum, sanctam Ecclésiam cathólicam, Sanctórum communiónem,remissiónem peccatórum, carnis resurrectiónem, vitam ætérnam. Amen.© Laudate Dominum Liturgical Editions 14
 • 15. Ordo Baptismi parvulorumP ater noster, qui es in cælis, sanctificétur nomen tuum. Advéniat regnum tuum. Fiat volúntastua, sicut in cælo, et in terra. Panem nostrum quotidiánum da nobis hódie. Et dimítte nobis débitanostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris. Et ne nos indúcas in tentatiónem: sed líbera nosa malo. Amen.12. Ac deinde, antequam accedat ad Baptisterium, versis renibus ostio cancellorum Baptisterii,dicit: Exorcismus Pro uno vel una Pro pluribusE xorcízo te, omnis spíritus immúnde, in E xorcízo te, omnis spíritus immúnde,innómine Dei + Patris omnipoténtis, et in nómine nómine Dei + Patris omnipoténtis, et inJesu + Christi Fílii ejus, Dómini et Júdicis nómine Jesu + Christi Fílii ejus, Dómini etnostri, et in virtúte Spíritus + Sancti, ut Júdicis nostri, et in virtúte Spíritus + Sancti,discédas ab hoc plasmatáe Dei N., quod ut discédas ab his plasmátibus Dei N.N., quæDóminus noster ad templum sanctum suum Dóminus noster ad templum sanctum suumvocáre dignátus est, ut fiant templum Dei vivi, vocáre dignátus est, ut fiant templa Dei vivi, etet Spíritus Sanctus hábitet in eo. Per eúmdem Spíritus Sanctus hábitet in eis. Per eúmdemChristum Dóminum nostrum,qui ventúrus est Christum Dóminum nostrum,qui ventúrus estjudicáre vivos et mórtuos, et sǽculum per judicáre vivos et mórtuos, et sǽculum perignem.R. Amen. ignem. R. Amen.13. Postea Sacerdos pollice accipit de saliva oris sui (quod omittitur quotiescumque rationabilisadest causa munditiei tuendae aut periculum morbi contrahendi vel propagandi quin tamen in talicasu tactus praescriptus cum sua formula omitatur); et tangit aures et nares infantis: tangendo veroaurem dexteram et sinistram, dicit (singulariter singulis):Ephpheta, quod est adaperíre.Deinde tangit nares dicens:In odórem suavitátis. Tu autem effugáre, diábole; appropinquábit enim judícium Dei.14. Postea interrogat baptizandum nominatim, dicens (singulariter singulis):N. Abrenúntias satanae?Respondet patrinus: Abrenúntio.Sacerdos: et ómnibus opéribus ejus?Respondet patrinus: Abrenúntio.Sacerdos: Et ómnibus pompis ejus?Respondet patrinus: Abrenúntio. Unctio Olei15. Deinde Sacerdos intingit pollicem in Oleo Catechumenorum, et infantem ungit in pectore, et interscapulas in modum crucis, dicens semel (singulariter singulis):Ego te línio + Oleo salútis in Christo Jesu Dómino nostro, ut hábeas vitam ætérnam. R. Amen.16. Subinde pollicem et inuncta loca abstergit bombacio, vel re simili. In Baptisterio17. Stans ibidem extra cancellos, deponit stolam violaceam, et sumit stolam albi coloris. Tunc ingrediturBaptisterium, in quod intrat etiam patrinus cum infante.Sacerdos ad Fontem interrogat, expresso nomine, baptizandum (singulos baptizandos), patrino respondente:© Laudate Dominum Liturgical Editions 15
 • 16. Titulus II—Caput 2N. Credis in Deum Patrem omnipoténtem, Creatórem cæli et terræ?R. Credo.Sacerdos: Credis in Jesum Christum, Fílium ejus únicum, Dóminum nostrum, natum, et passum?R. Credo.Sacerdos:Credis in Spíritum, sanctam Ecclésiam cathólicam, Sanctórum communiónem, remis-siónem peccatórum, carnis resurrectiónem, et vitam ætérnam?R. Credo.18. Subinde, expresso nomine baptizandi, Sacerdos dicit (singulariter singulis):N. Vis baprizári?Respondet patrinus: Volo. Baptismus19. Tunc patrino vel matrina, vel utroque (si ambo admittantur) infantem tenente, Sacerdosvasculo, seu urceolo accipit aquam baptismalem, et eam ter fundit super caput infantis in modumcrucis, et simul verba proferens, semel tantum distincte et attente, dicit (singulariter singulis):N. Ego te baptízo in nómine Pa+ tris (fundit primo), et Fí + lii (fundit secundo), et Spíritus +Sancti (fundit tertio).20. Ubi autem est consuetudo baptizandi per immersionem, Sacerdos accipit infantem, et advertensne laedatur, caute immergit, et trina immersione baptizat, et semel tantum dicit:N. Ego te baptízo in nómine Pa+ tris , et Fí + lii , et Spíritus + Sancti .21. Mox patrinus, vel matrina, vel uterque simul infantem de sacro Fonte levant, suscipientes illumde manu Sacerdotis.22. Si vero dubitetur, an infans fuerit baptizatus, utatur hac forma:N. Si non es baptizátus (-a), ego te baptízo in nómine Pa + tris, et Fí + lii,et Spíritus + Sancti. Unctio Chrismatis, etc.23. Deinde intingit pollicem in sacro Chrismate, et ungit infantem in summitate capitis in modumcrucis, dicens (singulariter singulis):D eus omnípotens, Pater Dómini nostri Jesu Christi, qui te regenerávit ex aqua et SpírituSancto,quique dedit tibi remissiónem ómnium peccatórum (hic inungit), ipse te líniat + Chrísmatesalútis in eodem Christo Jesu Dómino nostro in vitam ætérnam. R. Amen. Sacerdos: Pax tibi. R. Et cum spíritu tuo.24. Tum bombacio, vel re simili, abstergit pollicem, et locum inunctum, et imponit capiti ejus lin-teolum candidum loco vestis albae, dicens (singulariter singulis):Accipe vestem cándidam, quam pérferas immaculátam ante tribúnal Dómini nostri Jesu Christi, uthábeas vitam ætérnam.R. Amen.25. Postea dat ei, vel patrino, candelam accensam, dicens (singulariter singulis):Accipe lámpadem ardéntem, et irreprehensíbilis custódi Baptísmum tuum: serva Dei mandáta, ut,cum Dóminus vénerit ad núptias, possis occúrrere ei una cum ómnibus Sanctis in aula cælésti, etvivas in sǽcula sæculórum. R. Amen.26. Postremo dicit: Pro uno vel una Pro pluribusN. Vade in pace et Dómnus sit tecum. N.N. Ite in pace, et Dóminus sit vobiscum. R. Amen.R. Amen.© Laudate Dominum Liturgical Editions 16
 • 17. Ordo Baptismi parvulorum27. Ritus superius descriptus servandus est etiam a Diacono Baptismum solemnem ministrante, quitamen sale et aqua utetur a Sacerdote ad hunc usum rite prius benedictis.28. Si vero sint plures baptizandi, sive masculi, sive feminæ, in catechismo masculi statuantur addexteram, feminæ vero ad sinistram; et omnia pariter dicantur ut supra, in proprio genere, etnumero plurali. Verum prima nominis interrogatio, exsufflatio, crucis impressio, seu signatio,tactus aurium et narium cum saliva, abrenuntiationis interrogatio, unctio Olei Catechumenorum,interrogatio de Fide, seu Symbolo, et ipse Baptismus, inuncto Chrismatis, candidae vestisimpositio, atque accensæ candelæ traditio, singulariter singulis, et primum masculis, deindefeminis, fieri debent.Sed pro majori commoditate adnotatum est propriis locis in rubricis parenthesi notatis; ita ut,quando dicitur intali rubrica “singulariter singulis”, intelligatur quod illa verba, vel actiones, usquead aliam rubricam dici, vel fieri debent singulariter singulis, et primum masculis, deinde feminis,mutato solum genere, ut dictum est supra. Quando vero in simili rubrica dicitur “in plurali propluribus”, intelligatur, quod illa verba usque ad aliam rubricamdici debent semel, sed pro pluribusin plurali, mutato solum genere, si omnes sint feminæ.29. Si infans, vel adultus ægrotus adeo graviter laboret, ut periculum immineat, ne pereat antequamBaptismus perficiatur, Sacerdos, omissis quæ Baptismus præcedunt, eum baptizet, ter,vel etiam semel infundens aquam super caput ejus in modum crucis, dicens: Ego te baptízo, innómine Patris, etc., ut supra, pag. 16Si non habeatur aqua Baptismalis, et periculum impendeat, Sacerdos utatur aqua simplici.Deinde si habeat Chrisma lineat eum in vertice, dicens: Deus omnípotens, etc., ut supra, pag. 16Postea dat ei linteolum candidum dicens: Accipe vestem etc., ut supra, pag. 16Ac demum dat ei ceream candelam accensam, dicens: Accipe lámpadem, ut supra, pag. 16Si supervixerit, suppleantur alii ritus omissi.30. Si plures sint baptizandi, et periculum mortis immineat, tempusque non suppetat, ut singuliseparatim baptizentur, poterit minister singulorum capitibus aquam infundens omnes simulbaptizare, dicendo: Ego vos baptízo in nómine Pa + tris, et Fí + lii, et Spíritus + Sancti. Quamtamen formam ad plures simul baptizandos solum in mortis periculo, et ubi tempus non patiatur, utsinguli separatim baptizentur, alias numquam licet adhibere.31. Admonendi sunt susceptores de spirituali cognatione, quam contraxerunt cum baptizato; quæcognatio impedit Matrimonium, ac dirimit.32. Curet Parochus parentes infantis admoneri, ne in lecto secum ipsi, vel nutrices parvulumhabeant, propter oppressionis periculum; sed eum diligenter custodiant, et opportune adchristianum disciplinam instituant.33. Commendendi sunt etiam parentes, et alii, si opus fuerit, ne filios hebræis, aliisve infidelibus,vel hæreticis mulieribus ullo modo lactandos, aut nutriendos tradant.34. Antequam infans ex ecclesia asportetur, aut susceptores discedant, eorum nomina, et alia deadministratio Baptismo ad praescriptam formam in Baptismali libro Parochus accurate describat.35. Si Baptismus nec a proprio Parocho nec eo praesente administratus fuerit, minister de ipsocollato quamprimum proprium ratione domicilii Parochum baptizati certiorem reddat.36. Ad collatum Baptismum comprobandum, si nemini fiat præjudicium, satis est unus testis omniexceptione major, vel ipsius baptizati jurisjurandum si ipse in adulta ætate Baptismum receperit.© Laudate Dominum Liturgical Editions 17
 • 18. Prænotanda de Baptismo Adultorum CAPUT 3 DE BAPTISMO ADULTORUM1. Adultus, nisi sciens et volens probeque instructus, ne baptizetur; in super admonendus ut depeccatis suis doleat.In mortis autem periculo, si nequeat in præcipius fidei dum, ut aliquo modo ostendat se eisdemassentire serioque promittat se christianæ religionis mandata servaturum.Quod si Baptismum ne petre quidam queat, sed vel antea vel in præsenti statu manifestaverit aliquoprobabili modo intentionem illum suscipiendi, baptizandus est sub conditione;Si deinde convaluerit et dubium de valore Baptismi collati permaneat, sub conditione Baptismusrursus conferatur.2. Adultorum Baptismus, ubi commode fieri possit, ad loci Ordinarium deferatur, ut, si illiplacuerit, ad eo vel ab ejus delegato solemnius conferatur, alioquin Parochus ipse baptizet, statacæremonia.3. Decet autum hujusmodi Baptismum, ex Apostolico instituto, in pervigilio Paschatis velPentecostes solemniter celebrari.4. Quare si circa haec tempora Catechumeni sint baptizandi, in ipsos dies, si nihil impediat,Baptismum differri convenit.5. Verum si circa, seu post tempus Pentecostes aliqui conversi fuerint, qui ægre fuerunt suumBaptismum in lingum tempus differri, et ad illud festinent, instructique, ac rite parati essenoscantur, citius baptizari possunt.6. Catechumenus instructus baptizetur in ecclesia, seu Baptisterio, patrinus ei assistat, et ipseCatechumenus ad Sacerdotes interrogationes respondeat, nisi mutus sit, aut omnio surdus, velignotæ linguæ: quo casu vel patrinum, si illam intelligat, aut aliam interpretem, vel nutuconsensum explicet suum.7. Tam Sacerdotem, qui adultos baptizaturus est, quam ipsos adultos, qui sani sint, decet essejejunos.Nisi graves urgentesque causæ obsint, adultus baptizatus statim Missæ sacrificio assist et sacramcommunionem percipiat.8. Quare non post epulas, aut prandia, sed ante meridiem (nisi ex rationabili causa aliter faciendumsit) eorum Baptismus celebretur.9. Amentes et furiosi ne baptizentur, nisi tales a nativitate vel ante adeptum rationis usum fuerint;et tunc baptizandi sunt ut infantes.Si autem dilucida habeant intervalla, dum mentis compotes sunt, baptizentur, si velint.Baptizentur quoque, imminente periculo mortis, si antequam insanirent, suscipendi Baptismidesiderium ostenderint.Qui lethargo aut phrenesi laborat, vigilans tantum et volens baptizetur; at si periculum mortisimpendeat, et prius ille ostenderit suscipiendi Baptismi desiderium baptizetur.10. Sacerdos diligenter curet, ut certior fiat de statu et conditione eorum, qui baptizari petunt,præsertim exterorum: de quibus facta diligenti inquisitone, num alias, ac rite sint baptizati, caveat,ne quis jam baptizatus, imperita, vel errore, aut ad questam, vel ob aliam causam, fraude, doloveiterum baptizari velit.© Laudate Dominum Liturgical Editions 18
 • 19. Titulus II—Caput 311. Omnes autem, de quibus, re diligenter investigata, prudens dubium existat, num revera vel numvalide baptizati fuerint, sub conditione iterum baptizentur.12. Hæretici vero ad Catholicam Ecclesiam venientes, in quorum Baptismo debita forma, autmateria servata non est, rite baptizandi sunt; sed prius errorum suorum pravitatem agnoscant etdetestentur, et in fide Catholica diligenter instruantur: ubi vero debita forma et materia servata est,omissa tantum suppleantur, nisi rationabili de causa aliter loci Ordinario videatur.13. Ceterum legantur, et serventur ea, quae supra de Baptismo in communi præscripta sunt cap. 1.© Laudate Dominum Liturgical Editions 19
 • 20. Titulus II—Caput 4 CAPUT 4 ORDO BAPTISMI ADULTORUM1. In primis Sacerdos, paratis his, quæ supra de observandis in administratione SacramentiBaptismi parvulorum dicuntur, indutus superpelliceo et stola, vel etiam pluviali violacei coloris,cum suis Clericis accedit ad gradus Altaris, et genibus flexis, pias mente ad Deum præcenseffundit, ut tantum Sacramentum digne valeat ministrare, et ad implorandum divinum auxilium,surgens, se signat, et, si temporis ratio ferat dicit:V. Deus in adjutórium meum intende.R. Dómine, ad adjuvandum me festina.V. Glória Patri.R. Sicut erat.2. Postea incipit, prosequentibus Clericis, Antiphonam: Psalmus 8Quóniam eleváta est magnificéntia tua, * super Ex ore infántium et lacténtium perfecísticælos laudem propter inimícos tuos * ut déstruas inimícum et ultórem.© Laudate Dominum Liturgical Editions 20
 • 21. Ordo Baptismi AdultorumQuóniam vidébo cælos tuos, ópera digitórum Omnia subjecísti sub pédibus ejus, * oves ettuórum: * lunam et stellas, quæ tu fundásti. boves univérsas: insuper et pécora campi.Quid est homo, quod memor es ejus? *aut fílius Vólucres cæli, et pisces maris, * quihóminis, quóniam vísitas eum? perámbulant sémitas maris.Minuísti eum paulo minus ab Angelis, glória et Dómine, Dóminus noster, * quam admirábilehonóre coronásti eum: * et constituísti eum est nomen tuum in univérsa terra!super ópera mánuum tuárum Glória Patri. Psalmus 28A Et commínuet eas tamquam vítulum Líbani: * fférte Dómino, fílii Dei: * afférte Dómino et diléctus quemádmodum fílius unicórnium. Vox Dómini intercidéntis flammam ignis: *fílios aríetum. vox Dómini concutiéntis desértum Cades.Afférte Dómino glóriam et honórem, afférte Vox Dómini præparántis cervos, et revelábitDómino glóriam nómini ejus: * adoráte condénsa: * et in templo ejus omnes dicentDóminum in átrio sancto ejus. glóriam.Vox Dómini super aquas, Deus majestátis Dóminus dilúvium inhabitáre facit: * et sedébitintónuit: * Dóminus super aquas multas. Dóminus rex in ætérnum.Vox Dómini in virtúte: * vox Dómini in Dóminus virtútem pópulo suo dabit: *magnificéntia. Dóminus benedícet pópulo suo in pace.Vox Dómini confringéntis cedros: * et Glória Patri.confrínget Dóminus cedros Líbani. Sicut erat. Psalmus 41Q Abýssus abýssum invocat, * in voce uemádmodum desíderat cervus ad fontes contractárum tuárum. Omnia excélsa tua, et fluctus tui * super meaquárum: * ita desíderat ánima mea ad te, Deus. transiérunt.Sitívit ánima mea ad Deum fortem vivum: * In die mandávit Dóminus misericórdiam suam:quando véniam et apparébo ante fáciem Dei? * et nocte cánticum ejus.Fuérunt mihi lácrimæ meæ panes die ac nocte: * Apud me oratio Deo vitæ meæ, * dicam Deo:dum dícitur mihi quotídie: ubi est Deus tuus? suscéptor meus es.Hæc recordátus sum, et effúdi in me ánimam Quare oblítus es mei? * et quare contristátusmeam: * quóniam transíbo in locum tabernáculi incédo, dum afflígit me inimícus?admirábilis, usque ad domum Dei. Dum confringúntur ossa mea, * exprobavéruntIn voce exsultatiónis, et confessiónis: * sonus mihi, qui tribulánt me inimíci mei.expulatiónis. Dum dicunt mihi per síngulos dies: ubi estQuare tristis es, ánima mea? * et quare Deus tuus? * quare tristis es ánima mea? etcontúrbas me? quare contúrbas me?Spera in Deo, quóniam adhuc confitébor illi: * Spera in Deo quóniam adhuc confitébor illi: *salutáre vultis mei, et Deus meus. salutáre vultis mei, et Deus meus.Ad meípsum ánima mea contúrbata est: * Glória Patri.proptérea memor ero tui de terra Jordánis, etHermóniim a monte módico.© Laudate Dominum Liturgical Editions 21
 • 22. Titulus II—Caput 4Et repetitur Antiphona:3. Deinde dicitur. Kýrie ,eléison, Christe, eléison, Kýrie eléison. Pater noster secreto usque adV. Et ne nos indúcas in tentatiónem.R. Sed líbera nos a malo.V. Dómine, exáudi oratiónem meam.R. Et clamor meus ad te véniat.V. Dóminus vobíscum.R. Et cum spíritu tuo.Orémus OratioO mnípotens, sempitérne Deus, qui dedísti fámulis tuis in confessióne vere fídei, ætérneTrinitátis glóriam agnóscere, et in poténtia majestátis adoráre unitátem: quǽsumus; ut, ejúsdemfídei firmitáte, ab ómnibus semper muniámur advérsis. OratioA désto supplicatiónibus nostris, omnípotens Deus: et quod humilitátis nostræ geréndum estministério, tuæ virtútis impleátur efféctu.4. Si plures sint baptizandi, sequens Oratio dicatur in numero pluarli (et in genere masculino, nisiomnes sint feminæ). Pro uno vel una Pro Pluribus Oratio OratioD a, quǽsumus, Dómine, Elécto (-æ), ut D a, quǽsumus, Dómine, Eléctis nostris, utsanctis edóctus (-a), mystériis, et renovetur sanctis edócti (-æ) mystériis, et renovénturfontæ Baptísmtis, et inter Ecclésiæ tuæ membra fonte Baptísmatis, et inter Ecclésiæ tuænumerétur. membra numeréntur.Per Christum Dóminum nostrum. Per Christum Dóminum nostrum.R. Amen. R. Amen.5. Deinde Sacerdos procedit ad fores ecclesiæ, et stat in limine: catechizandus vero extra limen. Etsi sint plures, mares et feminæ, illi ad dexterem Sacerdotis, hæ vero ad sinistram statuantur.© Laudate Dominum Liturgical Editions 22
 • 23. Ordo Baptismi AdultorumTum Sacerdos interrogat Catechumenorum (singulariter singulos, si plures, usque ad Orationem Tedéprecor exclusive, pag.24):Quo nómine vocaris?Catechumenus respondet: N.Sacerdos: N. Quid petis ab Ecclésia Dei?R: Fidem.Sacerdos: Fides, quid tibi præstat?R: Vitam ætérnam.Sacerdos: Si vis habére vitam ætérnam, serva mandáta. Díliges Dóminum Deum tuum ex totocorde tuo, et ex tota ánima tua, et ex tota mente tua, et próximum tuum sicut te ipsum. In hisduóbus mandátis tota Lex pendet, et Prophétæ. Fides autem est, ut unum Deum in Trinitáte, etTrinitátem in uninitáte veneréris, neque confúndendo persónas, neque substántiam separándo. Aliaest enim persóna Patris, alia Fílii, alia Spíritus Sancti; sed horum trium una est substántia, etnónnisi una Divínitas.6. Et rursus interrogat: N. Abrenúntias satanæ?R. Abrenúntio.Interrogat: Et ómnibus opéribus ejus?R. Abrenúntio.Interrogat: Et ómnibus pompis ejus?R. Abrenúntio.7. Deinde Sacerdos interrogat de Symbolo Fidei, dicens:Credis in Deum Patrem omnipoténtem, Creatórem cæli et terræ?R. Credo.Interrogat: Credis in Jesum Christum Fílium ejus únicum Dóminum nostrum?R. Credo.Interrogat: Credis et Spíritum Sanctum, sanctam Ecclésiam Cathólicam, Sanctórumcommuniónem, remissiónem peccatórum, carnis resurrectiónem, et vitam ætérnam?R. Credo.8. Tunc Sacerdos exsufflat ter in faciem ejus, et dicit semel:Exi ab eo (ea) , spíritus immúnde, et da locum Spirítui Sancto Parácleto.9. Hic in modum crucis halat in faciem ipsius, et dicit:N. Accípe Spíritum bonum per istam insufflatiónem, et Dei + benedictiónem. Pax tibi.R. Et cum spíritu tuo.10. Deinde pollice facit crucem in ejus fronte, et in pectore, dicens:N. Accípe signum crucis tam in fron + te, quam in cor + de: sume fidem cæléstium præceptórum.Talis esto móribus, ut tempulum Dei, jam esse possis: ingressúsque (ingréssaque) ecclésiam Dei,evasísse te láqueos mórtis, lætus (-a) agnósce.________________________________________________________Et si Catechumenus venerit de gentilitatis errore, seu de ethnicis et idolatris, Sacerdos dicat:Horrésce idóla, réspue simúlacra.Si ex Hæbris dicat:Horrésce Judáicam perfídiam, réspue Hebráicam superstitiónem.Si ex Mahumetanis:Horrésce Mahuméticam perfídiam, réspue pravam sectam infidelitátis.© Laudate Dominum Liturgical Editions 23
 • 24. Titulus II—Caput 4Si ex Hæreticis, et in ejus Baptismo debita forma servata non sit, dicat:Horrésce hæreticam privitátem, réspue nefárias sectas impiórum N., exprimens proprio nomine dequa venit._______________________________________________________________________________Inde prosequitur:Cole Deum Patrum omnipoténtem, et Jesum Christum, Fílium ejus únicum, Dóminum nostrum,qui ventúrus est judicáre vivos et mórtuos, et sǽculem per ignem. R. Amen. Pro uno vel una Pro PluribusOrémus Oratio Orémus OratioT e déprecor, Dómine sancte, Pater T e déprecor, Dómine sancte, Pateromnípotens, ætérne Deus: ut huic fámulo tuo N. omnípotens, ætérne Deus: ut his fámulus tuis N.qui (fámulæ tuæ N., quæ) in hujus sǽculi nocte et N. (has eléctas tuas N. et N., quæ) in hujusvagátur incértus (-a), ac dúbius (-a), viam sǽculi nocte vagántur incérti (-æ) ac dúbii (-æ),veritátis et agnitiónis tuæ júbeas demonstrári: viam veritátis et agnitiónis tuæ júbeasquátenus, reserátis óculis cordis sui, te unum demonstrári:quátenus, reserátis óculis cordisDeum Patrem in Fílio, et Fílium in Patre cum sui, te unum Deum Patrem in Fílio, et Fílium inSpíritu Sancto recognóscat, atque hujus Patre cum Spíritui Sancto recognóscant, atqueconfessiónis fructum, et hic, et in futúro sǽculo hujus confessiónis fructum, et hic, et in futúropercípere mereátur.Per Christum Dóminum sǽculo percípere mereántur. Per Christumnostrum. R. Amen. Dóminum nostrum. R. Amen.11. Deinde pollice signat Electum (singulos Electos) signo crucis in fronte dicens (singularitersungulis):Signo tibi fron + tem, ut suscípias Crucem Dómini.In auribus: Signo tibi au + res, ut áudias divína præcépta.In oculis: Signo tibi óc + ulos, ut vídeas claritátem Dei.In naribus: Signo tibi na + res, ut odórem suavitátis Christi séntias.In ore: Signo tibi os +, ut loquáris verba vitæ.In pectore: Signo tibi pe + ctus, ut credas in Deum.In scapulis: Signo tibi scá + pulas, ut suscípas jugum servitútis ejus.In toto corpore, illud non tangens, manu producit signum crucis, et dicit:Signo te in totum in nómine Pa + tris, et Fí + lii, et Spíritus + Sancti, ut hábeas vitam ætérnam,et vivas in sǽcula sæculórum. R. Amen. Pro uno vel una Pro pluribusOremus Oratio Orémus OratioP reces nostras, quǽsumus, Dómine, clem- P reces nostras, quǽsumus, Dómine, clem-énter exáudi, et hunc Eléctum tuum N. (hanc énter exáudi, et hos Eléctos tuos N. et N. (hasEléctam tuam N.) crucis Domínicæ impressióne Eléctas tuas N. et N.) crucis Domínicæsignátum (-am), perpétua virtúte custódi: ut, impressióne signátos (-as), perpétua virtútemagnitúdunis glóriæ tuæ rudiménta servans, per custódi: ut, magnitúdinis gloriæ tuæ rudiméntacustódiam mandatórum tuórum ad reg- servántes, per custódiam mandatórum tuórumeneratiónis glóriam perveníre mereátur. Per ad regeneratiónis glóriam perveníre mereántur.Christum Dóminum nostrum. R. Amen. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.© Laudate Dominum Liturgical Editions 24
 • 25. Ordo Baptismi AdultorumOrémus. OratioD eus, qui humáni géneris ita es cónditor, ut sis étiam reformátor, propitiáre pópulis adoptívis, etnovo testaménto sóbolem novæ prolis ascríbe: ut fílii promissiónis, quod non potuérunt ássequi pernatúram, gáudeant suscepísse per grátiam. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.12. Tunc imponit manum super caput Electi (Singulorum Electorum), et postea manum extensamtenens dicit: Pro uno vel una Pro pluribusOrémus Oratio Orémus OratioO mnípotens, sempitérne Deus, Pater Dómini O mnípotens, sempitérne Deus, Pater Dómininostri Jesu Christi, respicére dignáre super hunc nostri Jesu Christi, respicére dignáre super hosfámulum tuum N., quem (hanc fámulam tuam fámulos tuos N. et N., quos (has fámulas tuasN., quam) ad rudiménta fídei vocáre dignátus N. et N., quas) ad rudiménta fídei vocárees: omnem cæcitátem cordis ab eo (ea) expélle: dignátus es: omnem cæcitátem es: omnemdisrúmpe omnes láqueos sátanæ, quibus fúerat cæcitátem cordis ab eis expélle: disrúmpecolligátus (-a): áperi ei, Dómine, jánuam pietátis omnes láqueos sátanæ, quibus fúerant colligátituæ, ut, signo sapiéntiæ tuæ imbutus (-a), (-æ): áperi eis, Dómine, jánuam pietátis tuæ, ut,ómnium cupiditátum fœtóribus cáreat, et ad signo sapiéntiæ tuæ imbúti (-æ), ómniumsuávem odórem præceptórum tuórum lætus (-a) cupiditátum fœtóribus cáreant, et ad suávemtibi in Ecclésia tua desérviat, et profíciat de die odórem præceptórum tuórum læti (-æ) tibi inin diem, ut idóneus (-a) efficiátur accédere ad Ecclésia tua desérviant, et profíciant de die ingrátiam Baptísmi tui, præcepta medícina. Per diem, ut idónei (-æ) efficiántur accédere adeúmdum Christum Dóminum nostrum. grátiam Baptísmi tui, percépta medicína. PerR. Amen. eumdem Christum Dóminum nostrum. R. Amen.13. Deinde Sacerdos benedicit sal. Benedictio salisE xorcízo te, creatúra salis, in nómine Dei + Patris omnípotentis, et in caritáte Dómini nostriJesu + Christi, et in virtúte Spíritus + Sancti. Exorcízo te per Deum + vivum, per Deum +verum, per Deum + sanctum, per Deum +, qui te ad tutélam humáni géneris procreávit, et pópuloveniénti ad credulitátem per servos suos consecrári præcépit, ut in námine sanctæ Trinitátisefficáris salutáre sacraméntum ad effugándum inimícum. Proínde rogámus te, Dómine, Deusnoster, ut hanc creatúram salis sanctificándo sancti + fices, et benedicéndo bene + dícas, ut fiatómnibus accipiéntibus perfécta medicína, pérmanens in viscéribus eórum, in nómine ejúsdemDómini nostri Jesu Christi, qui ventúrus est judicáre vivos et mórtuos, et sǽculum per ignem.R. Amen.14. Quod si Catechumenus fuerit gentilis, seu ex idoloatris venerit ad fidem, benedictio sale,antequam ejus medicinam gustet, Sacerdos addat sequentem Orationem, quæ tamen provenientibus ex Hebræis vel aliis, ut supra, non dicitur.© Laudate Dominum Liturgical Editions 25
 • 26. Titulus II—Caput 4 Pro uno vel una Pro pluribusOrémus Oratio Orémus OratioD ómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Dómine sancte, Pater omnipotens, ætérne Deus, qui es, qui eras, et qui pérmanes usque inDeus, qui es, qui eras, et qui pérmanes usque infinem, cujus orígo nescítur, nec finis finem, cujus orígo nescítur, nec finiscomprehéndi potest: te súpplices invocámus comprehéndi potest: te súpplices invocámussuper hunc fámulum tuum N., quem (hanc super hos fámulos tuos N. et N., quos (hasfámulam tuam N., quam) liberásti de erróre fámulas tuas N. et N., quas) liberásti de erróregentílium, et converstióne turpíssima: dignáre gentílium, et conversatióne turpíssima; dignáreexaudíre eum, qui (eam, quæ) tibi cervíces suas exaudíre eos, qui (eas, quæ) tibi cervíces suashumíliat ad lavácri fontem, ut, renátus (-a) ex humíliant ad lavácri fontem, ut, renáti (-æ) exaqua et Spíritu Sancto, exspoliátus (-a) véterem aqua et Spíritu Sancto, exspoliáti (-æ) véteremhóminem, índuat novum, qui secúndum te hóminem, índuant novum, qui secúndum tecreátus est; accípiat vestem incorrúptam, et creátus est; accípiant vestem incorrúptam etimmaculátam, tibique Deo nostro servíre immaculátam, tibique Deo nostro servíremereátur. Per Christum Dóminum nostum. mereántur. Per Christum Dóminum nostrum.R. Amen. R. Amen.15. Tunc pollice et indice accipit de ipso sale, et immitit in os Catechumeni, dicens (singulariter singulis):N. Accípe sal sapiéntiæ: propitátio sit tibi in vitam ætérnam. R. Amen, Sacerdos: Pax tibi. R. Et cum spíritu tuo. Pro uno vel una Pro PluribusOrémus. Oratio Orémus. OratioD eus patrum nostrum, Deus univérsæ D eus patrum nostrum, Deus univérsæcónditor veritátis, te súpplices exorámus, ut cónditor veritátis, te súpplices exorámus, ut hoshunc fámulum tuum N. (hanc fámulam tuam fámulos tuos N. et N., (has fámulas tuas N. etN.) respícere dignéris propítius, et hoc primum N.,) respícere dignéris propítius, et hocpábulum salis gustántem, non diútius esuríre primum pábulum salis gustántes, non diútiuspermíttas, quo minus cibo expleátur cælésti, esuríre permíttas, quo minus cibo expleánturquátenus sit semper spíritu fervens, spe cælésti, quátenus sint semper spíritu fervéntes,gaudens, tuo semper nómini sérviens. Perduc spe gaudéntes, tuo semper nómini serviéntes.eum (eam), Dómine quǽsumus, ad novæ Perduc eos (eas), Dómine, quǽsumus, ad noværegeneratiónis lavácrum, ut cum fidélibus tuis regeneratiónis lavácrum, ut cum fidélibus tuispromissiónum tuárum ætérna prǽmia cónsequi promissiónum tuárum ætérna prǽmia cónsequimereátur. mereántur. Per Christum Dóminum nostrum.Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.R. Amen.Si inter Electos adsint feminæ, recedent ipsæ in partem, quoadusque dictus fuerit pro masculis uterqueExorcismus, ut infra sub n. 21, pag. 29. Pro uno masculo Pro pluribus masculis16. Deinde Sacerdos dicit super masculum stantem: 16. Deinde Sacerdos dicit super masculos stantes:Ora, Elécte, flecte génua, et dic: Pater noster. Oráte, Elécti, fléctite génua, et dícite: Pater noster.© Laudate Dominum Liturgical Editions 26
 • 27. Ordo Baptismi AdultorumEt Electus, genu flexo, orat et dicit:Pater noster, Et Electi, genu flexo, orant et dicunt: Paterusque ad sed líbera nos a malo, inclusive. noster,usque ad sed líbera nos a malo, inclusive.Sacerdos subjungit: Leva, comple oratiónem Sacerdos subjungit: Leváte, compléte oratiónemtuam et dic: Amen. vestram, et dícite: Amen.Et ille surgens respondet: Amen. Et illi surgentes respondent: Amen.Sacerdos dicit patrino: Signa eum. Sacerdos dicit patrinis: Signáte eos.Deinde Electo: Accéde. Deinde Electis: Accédite.Et patrinus pollice signat eum fronte, dicens: In Et patrini pollice signant Electos suos in fronte,nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti. dicentes:In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti.17. Tum Sacerdos quoquefacit crucem in fronte 17. Tum Sacerdos quoque facit crucem inejus, dicens: In nómine Patris, et Fílii, et fronte singulorum, dicens:Spíritus Sancti. In nómine patris, et Fílii, et Spíritus Sancti.Deinde imponit manum super eum, et postea Deinde imponit manum super singulos, etmanum extensam tenens dicit: postea manum extensam tenens dicit:Orémus. Oratio Orémus OratioD eus Abraham, Deus Isaac, Deus Jacob, D eus Abraham, Deus Isaac, Deus Jacob,Deus qui Móysi fámulo tuo in monte Sínai Deus qui Móysi fámulo tuo in monte Sínaiapparuísti, et fílios Israël de terra Ægýpti apparuísti, et fílios Israël de terra Ægýptieduxísti, députans eis Angelum pietátis tuæ, qui eduxísti députans eis Angelum pietátis tuæ, quicustodíret eos die ac nocte: te quǽsumus, custodíret eos die ac nocte: te quǽsumus,Dómine; ut míttere dignéris sanctum Angelum Dómine; ut míttere dignéris sanctum Angelumtuum de cælis, qui simíliter custódiat et hunc tuum de cælis, qui simíliter custódiat et hosfámulum tuum N. et perdúcat eum ad grátiam fámulos tuos N. et N. et perdúcat eos adBaptísmi tui. Per Christum Dóminum nostrum. grátiam Baptísmi tui. Per Christum DóminumR. Amen. nostrum. R. Amen. Exorcismus ExorcismusE rgo, maledícte diábole, recognósce E rgo, maledícte diábole, recognóscesenténtiam tuam, et da honórem Deo vivo et senténtiam tuam, et da honóre Deo vivo et vero,vero, da honórem Jesu Christo Fílio ejus, et Sp- da honórem Jesu Christo Fílio ejus, et Spirítuiirítui Sancto, et recéde ab hoc fámulo Dei N., Sancto, et recéde ab his fámulis Dei N. et N.,quia istum sibi Deus et Dóminus noster Jesus quia istos sibi Deus et Dominus noster JesusChristus ad suam sanctam grátiam, fontémque Christus ad suam sanctam grátiam, fontémqueBaptísmatis vocáre dignátus est: et hoc signum Baptísmatis vocáre dignátus est: et hoc signumsanctæ cru + cis (signat eum), quod nos fronti sanctæ cru + cis (signat singulos), quod nosejus damus, tu, maledícte, diábole, numquam fronti eorum damus, tu, maledícte diábole,áudeas violáre. Per eúmdem Christum numquam áudeas violáre. Per eúmdemDóminum nostrum, qui ventúrus est judicáre Christum Dóminum nostrum, qui ventúrus estvivos et mórtuos, et sǽculum per ignem. judicáre vivos et mórtuos, et sǽculum perR. Amen. ignem. R. Amen.18. Sacerdos iterum dicit Electo: 18. Sacerdos iterum dicit Electis:Ora, Elécte, flecte génua, et dic: Pater noster. Et Oráte, Elécti, fléctite génua, et dícite: PaterElectus, genu flexo, orat et dicit: noster. Et Electi, genu flexo, orant, et dicunt:© Laudate Dominum Liturgical Editions 27
 • 28. Titulus II—Caput 4Pater noster, usque ad Sed líbera nos a malo, Pater noster, usque ad Sed líbera nos a malo,inclusive. inclusive.Sacerdos subjungit: Leva, comple oratiónem Sacerdos subjungit. Leváte, compléte oratiónemtuam et dic: Amen. vestram et dicite: Amen.Et illi surgens respondet: Amen. Et illi surgentes respondent: Amen.Sacerdos dicit patrino: Signa eum. Sacerdos dicit patrinis:Signáte eos.Deinde Electo: Accéde. Deinde Electis: Accédite. Et patrini pollice signant Electos suos in fronte,Et patrinus pollice signat eum in fronte, dicens: dicentes:In nómine Patris, et Fílii, et SpíritusIn nómine Patris, et Fílii,et Spíritus Sancti. Sancti. 19. Tum Sacerdos quoque facit crucem in fronte19. Tum Sacerdos quoque facit crucem in fronte singulorum, dicens:ejus dicens: In nómine Patris, et Fílii,et Spíritus Sancti.In nómine Patris,et Fílii, et Spíritus Sancti. Deinde imponit manum super singulos, etDeinde imponit manum super eum, et postea postea manum extensam tenens dicit:manum extensam tenens dicit:Orémus Oratio Orémus OratioD eus, immortále præsídium ómnium post- D eus, immortále præsídium ómnium post-ulántium, liberátio súpplicum, pax rogántium, ulántium, liberátio súpplicum, pax rogántium,vita credéntium, resurrèctio mortuórum: te vita credéntium, resurrèctio mortuórum: teínvoco super hunc fámulum tuum N., qui ínvoco super hos fámulos tuos N., qui,Baptísmi tui donum petens, ætérnam cónsequi Baptísimi tui donum peténtes, ætérnamgrátiam spirituáli regeneratióne desíderat: cónsequi grátiam spirituáli regeneratióneáccipe eum, Dómine, et quia dignátus es dícere: desíderant: áccipe eos, Dómine, et quiaPétite, et accipiétis; quǽrite, et inveniétis; dignátus es dícere: Pétite, et accipiétis; quǽrite,pulsáte, et aperiétur vobis: peténti prǽmium et inveniétis; pulsáte, et aperiétur vobis:pórrige, et jánuam pande pulsánti, ut ætérnam peténtibus prǽmium pórrige, et jánuam pandecæléstis lavácri benedictiónem consecútus, pulsántibus, ut ætérnam cæléstis lavácripromíssa tui múneris regna percípiat: Qui cum benedictiónem consecúti, promíssa tui múnerisPatre, et Spíritui Sancto vivis et regnas Deus in regna percípiant: Qui cum Patre, et Spíritusǽcula sæculórum. R. Amen. Sancto vivis et regnas Deus, in sǽcula sæculó- rum. R. Amen. Exorcismus ExorcismusA udi, maledícte sátana, adjurátus per nomen A udi, maledícte sátana, adjurátus per nomenætérni Dei, et Salvatóris nostri Jesu Christi Fílii ætérni Dei, et Salvatóris nostri Jesu Christi Fíliiejus, cum tua victus invídia, tremens ge- ejus,cum tua victus invídia, tremens geménsqueménsque discéde: nihil tibi sit commúne cum discéde: nihil tibi sit commúne cum servis Deiservo Dei N., jam cæléstia cogitánte, N.et N., jam cæléstia cogitántibus, renunciatúrisrenunciatúro tibi et sæculo tuo, et beátæ imm- tibi et sæculo tuo, et beátæ immortalitítiortalitáti victúro. Da ígitur honórem adveniénti victúris. Da ígitur honórem adveniénti SpírituiSpíritu Sancto, qui ex summa cæli arce Sancto, qui, ex summa cæli arce descendéns,descendéns, proturbátis fráudibus tuis, divíno proturbátis fráudibus tuis, divíno fonte purgátafonte purgátum pectus, sanctificátum Deo péctora, sanctificáta Deo templa et habitáculatempulum et habitáculum perfíciat: ut, ab perfíciat: ut, ab ómnibus pénitus nóxiis© Laudate Dominum Liturgical Editions 28
 • 29. Ordo Baptismi Adultorumómnibus pénitus nóxiis præteritórum críminum præteritórum críminum liberáti, servi Deiliberátus, servus Dei grátias perénni Deo réferat grátias perénni Deo réferant semper, etsemper, et benedícat nomen sanctum ejus in benedícant nomen sanctum ejus in sǽculasǽcula sæculórum. R. Amen. sæculórum. R. Amen.20. Sacerdos tertio dicit Electo: 20. Sacerdos tertio dicit Electis:Ora, Elécte, flecte génua, et dic: Pater noster. Oráte, Elécti, et fléctite génua, et dícite: PaterEt Electus, genuflexo, orat, et dicit: Pater noster, noster.usque ad Sed líbera nos a malo, inclusive. Et Electi, genu flexo, orant et dicunt: PaterSacerdos subjungit: Leva, comple oratiónem noster, usque ad Sed líbera nos a malo,tuam et dic: Amen. inclusive.Et ille surgens respondet: Amen. Sacerdos subjungit: Leváte, compléte oratiónemSacerdos dicit patrino: Signa eum. vestram et dícite: Amen. Et illi surgentes respondent: Amen. Sacerdos dicit patrinis: Signáte eos.Deinde Electo: Accéde. Deinde Electis: Accédite.Et patrinis pollice signat eum in fronte, Et patrini pollici signant Electos suos in fronte,dicens: In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus dicentes: In nómine Patris, et Fílii, et SpíritusSancti. Sancti.21. Tum Sacerdos quoque facit crucem in fronte 21. Tum Sacerdos quoque facit crucem in fronteejus, dicens: singulorum, dicens:In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti. In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti.Deinde, imponit manum super eum, et postea Deinde imponit manum super singulos, et posteamanum extensam tenens dicit: manum extensam tenens dicit: Exorcismus ExorcismusE xorcízo te, immúnde spíritus, in nómine Pa E xorcízo te, immúnde spíritus, in nómine Pa+ tris, et Fí + lii, et Spiritus + Sancti, ut + tris, et Fí + lii, et Spíritus + Sancti, utéxeas, et recédas ab hoc fámulo Dei N., Ipse éxeas, et recédas ab his fámulis Dei N. et N.,enim tibi ímperat, maledícte damnáte, qui Ipse enim tibi ímperat, maledícte damnáte, quipédibus super mare ambulávit, et Petro mergénti pédibus super mare ambulávit, et Petrodéxteram porréxit. mergénti déxteram porréxit. Exorcismus ExorcismusE rgo, maledícte diábole, recognósce sen- E rgo, maledícte diábole, recognósce sen-téntiam tuam, et da honórem Deo vivo et vero, téntiam tuam, et da honórem Deo vivo et vero,da honórem Jesu Christo Fílio ejus, et Spirítui da honórem Jesu Christo Fílio ejus, et SpirítuiSancto, et recéde ab hoc fámulo Dei N., quia Sancto, et recéde ab his fámulis Dei N. et N.,istum sibi Deus et Dóminus noster Jesus quia istos sibi Deus et Dóminus noster JesusChristus ad suam sanctam grátiam, fontémque Christus ad suam sanctam grátiam, fontémqueBaptísmatis vocáre dignátus est: et hoc signum Baptísmatis vocáre dignátus est: hoc signumsanctæ cru + cis (signat eum), quod nos fronti sanctæ cru + cis (signat singulos), quod nosejus damus, tu, maledícte diábole, numquam fronti eórum damus, tu, maledícte diábole,áudeas violáre. Per eúmdem Christum numquam áudeas violáre. Per eúmdemDóminum nostrum, qui ventúrus est judicáre Christum Dóminum nostrum, qui ventúrus estvivos et mórtuos, et sǽculum per ignem. judicáre vivos et mórtuos, et sǽculum perR. Amen. ignem. R. Amen.© Laudate Dominum Liturgical Editions 29
 • 30. Titulus II—Caput 4Si inter Electos adsint feminæ, retrahunt se masculi in partem, et accedunt feminæ. Pro una femina Pro pluribus feminis22. Sacerdos dicit super Electam stantem: 22. Sacerdos dicit super Electas stantes:Ora, Elécta, flecte génua, et dic: Pater noster. Orate, Eléctæ, fléctite génua, et dícite: Pater noster.Et Electa, genu flexo, orat et dicit: Pater noster, Et Electæ, genu flexo, orant et dicunt: Pater noster,usque ad Sed líbera nos a malo, inclusive. usque ad Se líbera nos a malo, inclusive.Sacerdos subjungit: Leva, comple oratiónem tuam Sacerdos subjungit: Leváte, compléte oratiónemet dic: Amen. vestram et dícite: Amen.Et illa surgens respondet: Amen. Et illæ surgentes respondent: Amen.Sacerdos dicit patrino vel matrinæ: Signa eam. Sacerdos dicit patrinis vel matrinis: Signáte eas.Deinde Electæ: Accéde. Deinde Electas: Accédite.Et patrinus vel matrina pollice signat eam in fronte, Et patrini vel matrinæ pollice signant Electas suasdicens: In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti. in fronte, dicentes: In nómine Patris, et Fílii, et23. Tum Sacerdos quoque facit crucem in fronte Spíritus Sancti.ejus, et dicit: 23. Tum Sacerdos quoque facit crucem in fronteIn nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti. singularum dicens:Deinde imponit manum super eam, et postea In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti.manum extensam tenens dicit: Deinde imponit manum super singulas, et postea manum extensam tenens dicit:Orémus Oratio Orémus OratioD eus cæli, Deus terræ, Deus Angelórum, D eus cæli, Deus terræ, Deus Angelórum,Deus Archangelórum, Deus Patriarchárum, Deus Archangelórum, Deus Patriarchárum,Deus Prophetárum, Deus Apostlórum, Deus Deus Prophetárum, Deus Apostlórum, DeusMártyrum, Deus Confessórum, Deus Vírginum, Mártyrum, Deus Confessórum, Deus Vírginum,Deus ómnium bene vivéntium, Deus, cui omnis Deus ómnium bene vivéntium, Deus, cui omnislingua confitétur, et omne genu flécitur, confitétur, et omne genu flécitur, cæléstium,cæléstium, terréstrium, et infernórum: te terréstium, et infernórum: te ínvoco, Dómine,ínvoco,Dómine, super hanc fámulam tuam N., super has fámulas tuas N. et N., ut eas custo-ut eam custodíre, et perdúcere dignéris ad díre, et perdúcere dignéris ad grátiam Baptísmigrátiam Baptísmi tui. Per Christum Dóminum tui. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.nostrum. R. Amen. Exorcismus ExorcismusE rgo, maledícte diábole, recognósce sent- E rgo, maledícte diábole, recognósce sent-éntiam tuam, et da honórem Deo vivo et vero, éntiam tuam, et da honórem Deo vivo etda honórem Jesu Christo Fílio ejus, et Spíritui vero,da honórem Jesu Christo Fílio ejus, etSancto, et recéde ab hac fámula Dei N., quia Spíritui Sancto, et recéde ab his fámulabus Deiistam sibi Deus et Dóminus noster Jesus N. et N., quia istas sibi Deus et Dóminus nosterChristus ad suam sanctam grátiam, fontémque Jesus Christus ad suam sanctum grátiam,Baptísmatis vocáre dignátus est: et hoc signum fontémque Baptísmatis vocáre dignátus est: etsanctæ cru + cis (signat eam), quod nos fronti hoc signum sanctæ cru + cis (signat singulas),ejus damus, tu, maledícte diábole, numquam quod nos fronti ejus damus, tu, maledícteáudeas violáre. Per eúmdem Christum Dóm- diábole, numquam áudeas violáre. Per eúmdeminum nostrum, qui ventúrus est judicáre vivos et Christum Dóminum nostrum, qui ventúrus estmórtuos, et sǽculum per ignem. judicáre vivos et mórtuos, et sǽculum perR. Amen. ignem. R. Amen.© Laudate Dominum Liturgical Editions 30
 • 31. Ordo Baptismi Adultorum 24. Sacerdos iterum dicit Electæ: 24. Sacerdos iterum dicit electis:Ora, Elécta, flecte génua, et dic: Pater noster. Oráte, Electæ, fléctite génua, et dícite Pater noster.Et Electa, genu flexo, orat et dicit: Pater noster, Et Electæ, genu flexo, orant et dicunt: Pater noster,usque ad Sed líbera nos a malo, inclusive. usque ad Sed líbera nos a malo. inclusive.Sacerdos subjungit: Leva, comple oratiónem tuam, Sacerdos subjungit: Leváte, compléte oratiónemet dic: Amen. vestram et dícite: Amen.Et illa surgens respondet: Amen. Et illæ surgentes respondent: Amen.Sacerdos dicit patrino vel matrinæ: Signa eam. Sacerdos dicit patrinis vel matrinis: Signáte eas.Deinde Electæ: Accéde. Deinde Electis: Accédite.Et patrinus vel matrina pollice signat eam in fronte, Et patrini vel matrinæ pollice signant Electas suasdicens: In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti. in fronte dicentes:In nómine Patris, et Fílii,et25. Tum Sacerdos quoque facit crucem in fronte Spíritus Sancti.ejus, dicens: In nómine Patris, et Fílii,et Spíritus 25.Tum Sacerdos quoque facit crucem in fronteSancti. singularum,dicens:Deinde imponit manum super eam, et postea In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus sancti. Deindemanum extensam tenens dicet: imponat manum super singulas, et postea manum extensam tenens dicit:Orémus. Oratio Orémus. OratioD eus Abraham, Deus Isaac, Deus Jacob, D eus Abraham, Deus Isaac, Deus Jacob,Deus, qui Móysi fámulo tuo in monte in Sínai Deus, qui Móysi, fámulo tuo in monte Sínaiapparuísti, et fílios Israël de terra Ægýpti apparuísti, et filios Israël de terra Ægýptieduxísti, députans eis Angelum pietátis tuæ, qui eduxísti, députans Angelum pietátis tuæ, quicustodíret eos die ac nocte: te quǽsumus custodíret eos die ac nocte: te quǽsumusDómine: ut míttere dignéris sanctum Angelum Dómine: ut míttere dignéris sanctum Angelumtuum de cælis, qui simíliter custódiat et hanc tuum de cælis, qui simíliter custódiat et hasfámulum tuum N., et perdúcat eam ad grátiam fámulas tuas N. et N.,et perdúcat eas ad grátiamBaptísmi tui. Per Christum Dóminum nostrum. Baptísmi tui. Per Christum Dóminum nostrum.R. Amen. R. Amen. Exorcismus ExorcismusE rgo, maledícte diábole, recognósce sent- E rgo, maledícte diábole, recognóse sent-éntiam tuam, et da honórem Deo vivo et vero, éntiam tuam, et da honórem Deo vivo et vero,da honórem Jesu Christo Fílio ejus, et Spirítui da honórem Jesu Christo Fílio ejus, et SpirítuiSancto, et recéde ab hac fámula Dei N., qui Sancto, et recéde ab his famuláribus Dei N. etistam sibi Deus et Dóminus noster Jesus N., quia istas sibi Deus et Dóminus noster JesusChristus ad suam sanctam grátiam, fontémque Christus ad suam sanctam grátiam, fontémqueBaptísmatis vocáre dignátus est: et hoc signum baptísmatis vocáre dignátus est: et hoc signumsanctæ cru + cis (signat eam), quod nos fronte sanctæ cru + cis (signat singulas), quod nosejus damus, tu, maledícte diábole, numquam fronti eárum damus, tu, maledícte diábole,áudeas violáre. Per eúmdem Christum numquam áudeas violáre. Per eúmdemDóminum nostrum, qui ventúrus est judicáre Christum Dóminum nostrum, qui ventúrus estvivos et mórtuos, et sǽculum per ignem. judicáre vivos et mórtuos, et sǽculem perR. Amen. ignem. R. Amen.26. Sacerdos tertio dicit Electæ: 26. Sacerdos tertio dicit Electis:Ora, Elécta, flecte génua, et dic: Pater noster. Oráte, Elécte, fléctite génua, et dícite: Pater noster.© Laudate Dominum Liturgical Editions 31
 • 32. Titulus II—Caput 4Et Electa, genu flexo, orat et dicit: Pater noster, Et Electæ, genu flexo, orant et dicunt: Paterusque ad Sed líbera noster, usque ad Sed líbera nos a malo,nos a malo, inclusive. inclusive.Sacerdos subjungit: Leva, comple oratiónem Sacerdos subjungit: Leváte, compléte oratiónemtuam et dic: Amen. vestram et dícite: Amen.Et illa surgens respondet: Amen. Et illæ surgentes respondent: Amen.Sacerdos dicit patrino vel matrinæ: Signa eam. Sacerdos dicit patrinis vel matrinis: Signáte eas.Deinde Electæ: Accéde. Deinde Electis: Accédite.Et patrinus vel matrina pollice signat eam in Et patrini vel matrinæ pollice signantfronte, dicens: In nómine Patris, et Fílii, et Electas suas in fronte, dicit: In nómine Patris, etSpíritus Sancti. Fílii, et Spíritus Sancti.27. Tum Sacerdos quoque facit crucem in fronte 27. Tum Sacerdos quoque facit crucem in fronteejus dicens: singularum, dicens:In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti. In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti.Deinde imponit manum super eam, et postea Deinde imponit manum super singulas, etmanum extensam tenens dicit: postea manum extensam tenens dicit: Exorcismus ExorcismusE xorcízo te, immúnde spíritus, per Pa + E xorcízo te, immúnde spíritus, per Pa + trem, et Fí + lium, et Spíritum + Sanctum, uttrem, et Fí + lium, et Spíritum + Sanctum, ut éxeas, et recédas ab his famuláribus Dei N. etéxeas, et recédas ab hac fámula Dei N.: Ipse N.: Ipse enim tibi ímperat, maledícte damnáte,enim tibi ímperat, maledícte damnáte, qui cæco qui cæco nato óculos apéruit, et quatriduánumnato óculos apéruit, et quatriduánum Lázarum Lázarum de monuménto suscitávit.de monuménto suscitávit. Exorcismus ExorcismusE rgo, maledícte diábole, recognósce sent- E rgo, maledícte diábole, recognósce sent-éntiam tuam, et da honórem Deo vivo et vero, éntiam tuam, et da honórem Deo vivo et vero,da honórem Jesu Christo Fílio ejus, et Spíritui da honórem Jesu Christo Fílio ejus, et SpírituiSancto, et recéde ab hac fámula Dei N., quia Sancto, et recéde ab his famuláribus Dei N. etistam sibi Deus et Dóminus noster Jesus N., quia istas sibi Deus et Dóminus noster JesusChristus ad suam sanctam grátiam, fontémque Christus ad suam sanctam grátiam, fontémqueBaptísmatis vocáre dignátus est: et hoc signum Baptísmatis vocáre dignátus est: et hoc signumsanctæ cru + cis (signat eam), quod nos fronti sanctæ cru + cis (signat singulas), quod nosejus damus, tu, maledícte diábole, numquam fronti eárum damus, tu, maledícte diábole,áudeas violáre. Per eúmdem Christum numquam áudeas violáre. Per eúmdemDóminum nostrum, qui ventúrus est judicáre Christum Dóminum nostrum, qui ventúrus estvivos et mórtos, et sǽculum per ignem. judicáre vivos et mórtuos, et sǽculum perR. Amen. ignem. R. Amen. Pro omnibusPostmodum accedunt iterum masculi, qui se retraxerant, et ipsi ad dexteram, feminæ vero ad sinistramSacerdotis, ut in principio, disponuntur.28. Tum Sacerdos imponit manuum super Electum, vel si sint plures, super singulos, tam masculos quamfeminas, et postea manum extensam tenens dicit (in pluarli pro pluribus, tam masculis quam feminis):© Laudate Dominum Liturgical Editions 32
 • 33. Ordo Baptismi Adultorum Pro uno vel una Pro pluribusOrémus Oratio Orémus OratioÆ térnam ac justissímam pietátem tuam Æ ternam ac justíssimum pietátem tuamdéprecor, Dóomine sancte, Pater omnípotens, déprecor, Dómine sancte, Pater omnípotens,ætérne Deus, auctor lúminis et veritátis, super ætérne Deus, auctor lúminis et veritátis, superhunc fámulum tuum N. (hanc fámulam tuam hos fámulos tuos N. et N., (has fámulas tuas N.N.), ut dignéris eum (eam) illumináre lúmine et N.), ut dignéris eos (eas) illumináre lúmineintelligéntiæ tuæ: munda eum (eam), et intelligéntiæ tuæ: munda eos (eas), etsanctífica: da ei sciéntiam veram, ut dignus (-a) sanctífica: da eis sciéntiam veram, ut digni (-æ)efficiátur accédere ad grátiam Baptísmi tui, efficiántur accédere ad grátiam Baptísmi tui,téneat firmam spem, consílium rectum, téneant firmam spem, consílium rectum,doctrínam sanctam, ut aptus (-a) sit ad doctrínam sanctam, ut apti (-æ) sint adpercipiéndam grátiam tuam. Per Christum percipiéndam grátiam tuam. Per ChristumDóminum nostrum. Dóminum nostrum. R. Amen.R. Amen.29. His peractis, Sacerdos sinistra manu apprehendens dexteram Electi prope brachium, vel ei porrigensextremam partem stolæ, ex humero sinistro pendentem, introducit eum in ecclesiam; et si Electi sint plures,primus sinistra manu trahit secundum, et secundus tertiam, etc.Dum autem Sacerdos illum vel illos introducit, dicit (in pluarli pro pluribus ): Pro uno vel una Pro pluribusN. Ingrédere in sanctam ecclésiam Dei, ut N. et N. ingredímini in sanctam ecclésiam Dei,accípias benedictiónem cæléstem a Dómino ut accipiátis benedictiónem cælestum a DóminoJesu Christo, et hábeas partem cum illo et Sanc- Jesus Christo, et habeátis partem cum illo ettis ejus. R. Amen. Sanctis ejus. R. Amen.30. Et ingressus Electus procumbit, seu posternit se in pavimento, et adorat (si plures, omnes simul).31. Deinde surgit (si plures, omnes simul), et Sacerdos imponit manum super caput ejus (singulorum, siplures), et Electus cum eo recitat Symbolorum Apostolorum, et Orationem Dominicam.32. Ita etiam si plures sint, omnes simul recitant:C redo in Deum, Patrem omnipoténtem, Creatórem cæli et terræ. Et in Jesum Christum, Fíliumejus únicum, Dóminum nostrum: qui concéptus est de Spíritu Sancto, natus ex María Vírgine,passus sub Póntio Piláto, crucifíxus, mórtuus, et sepúltus: descéndit ad ínferos; tértia die resurréxita mórtuis; ascéndit ad cælos; sedet ad déxteram Dei Patris omnipoténtis: inde ventúrus estjudicáre vivos et mórtuos. Credo in Spíritum Sanctum, sanctam Ecclésiam cathólicam, Sanctórumcommuniónem, remissiónem peccatórum, carnis resurrectiónem, vitam ætérnam. Amen.P ater noster, qui es in cælis, sanctificétur nomen tuum. Advéniat regnum tuum. Fiat volúntas tua,sicut in cælo, et in terra. Panem nostrum quotidiánum da nobis hodie.Et dimítte nobis débitanostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris. Et ne nos indúcas in tentatiónem: sed líbera nosa malo. Amen.33.Tunc Sacerdos, versis renibus ostio cancellorum Baptisterii, rursus imponit manum super caputElecti (singulorum Electorum), et postea manum extensam tenens dicit:© Laudate Dominum Liturgical Editions 33
 • 34. Titulus II—Caput 4 Pro uno vel una Pro pluribus Exorcismus ExorcismusN ec te latet, sátana, imminére tibi pœnas, N ec te latet, sátana, imminére tibi pœnas,imminére tibi torménta, imminéri tibi diem imminére tibi torménta, imminéri tibi diemjudicii, diem supplícii sempitérni; diem, qui ve- judicii, diem supplícii sempitérni; diem, qui ve-ntúrus est velut clíbanus ardens, in quo tibi, ntúrus est velut clíbanus ardens, in quo tibi,atque univérsis ángelis tuis præparátus atque univérsis ángelis tuis præparátussempitérnus erit intéritus. Proínde damnáte, sempitérnus erit intéritus. Proínde damnáte,atque damnánde, da honórem Deo vivo et vero, atque damnánde, da honórem Deo vivo et vero,da honórem Jesu Christo Fílio ejus, da honórem da honórem Jesu Christo Fílio ejus, da honóremSpíritui Sancto paráclito, in cujus nómine atque Spíritui Sancto paráclito, in cujus nóminevirtúte præcípio tibi, quicúmque es, spíritus atque virtúte præcípio tibi, quicúmque es,immúnde, ut éxeas, et recédas ab hoc fámulo spíritus immúnde, ut éxeas, et recédas ab hisDei N., quem (hac fámula Dei N., quam) hódie fámulis Dei N. et N., quos ( his fámulabus Deiidem Deus et Dóminus noster Jesus Christus ad N. et N., quas) hódie idem Deus et Dóminussuam sanctam grátiam et benedictiónem, noster Jesus Christus ad suam sanctam grátiamfontémque Baptísmatis dono vocáre dignátus et benedictiónem, fontémque Baptísmatis donoest: ut fiat ejus tempulum per aquam vocáre dignátus est: ut fiant ejus tempulum perregeneratiónis in remissiónem ómnium aquam regeneratiónis in remissiónem ómniumpeccatórum. In nómine ejúsdem Dómini nostri peccatórum. In nómine ejúsdem Jesu Christi,Jesu Christi, qui ventúrus est judicáre vivos et qui ventúrus est judicáre vivos et mórtuos, etmórtuos, et sǽculum per ignem. R. Amen. sǽculum per ignem. R. Amen.34. Postea Sacerdos pollice accipit de saliva oris sui (quod ommittitur quotiescumque rationabilis adestcausa munditiei tuendæ aut periculum morbi contrahendi vel propagandi quin tamen in tali casu tactuspræscriptus cum sua formula omitatur); et tangit aures et nares Electi (singulorum Electorum);Tangendo vero auram dexteram et sinistram, dicit:Ephpheta, quod est, Adaperíre,Deinde tangendo nares, dicit:In odórem suavitátis. Tu autem effugáre, diábole; appropinquábit enim judícium Dei.35. Deinde interrogat Electum (singulos, si plures):Quis vocáris? Et ipse respondet: N.Interrogat: N. Abrenúntias sátanæ?R. Abrenúntio.Interrogat: Et ómnibus opéribus ejus?R. Abrenúntio.Interrogat: Et ómnibus pompis ejus?R. Abrenúntio. Unctio Olei36. Tum Sacerdos intingit pollicem dexterae manus in Oleo sancto Catechumenorum, et inungitElectum (singulos Electos) primum in pectore, deinde inter scapulas in modum crucis, dicens(singulariter singulis):Ego te línio + Oleo salútis in Christo Jesu Dómino nostro, ut hábeas vitam ætérnam. R. Amen. V. Pax tibi. R. Et cum spíritu tuo.© Laudate Dominum Liturgical Editions 34
 • 35. Ordo Baptismi Adultorum37. Mox bombacio, vel re simili, tergit pollicem et loca inuncta, et subjungit, dicens (singulis, si plures):Exi, immúnde spíritus, et da honórem Deo vivo et vero. Fuge, immúnde spíritus, et da loco JesuChristo Fílio ejus. Recéde immúnde spíritus, et da locum Spíritui Sancto Paráclito.Stans sibi extra cancellos, Sacerdos deponit pluviale ac stolam coloris violacei, et sumit stolam ac pluvialealbi coloris.Tunc ducitur Electus ad Baptisterium: ubi si ob aliquam causam no habeatur, sive præparata non fuerit aquabaptismalis, fiat benedictio Fontis, ut infra ponitur, pag. 56. In BaptisterioEt cum fuerit prope Fontem, Sacerdos interrogat Electum (singulos, si plures):Quis vocáris?Respondet: N.38. Interrogat (singulos, si plures): Credis in Deum Patrem omnipoténtem, Creatórem cæli etterræ?R. Credo.Interrogat: (singulos si plures): Credis in Jesum Christum, Fílium ejus únicum, Dóminum nostrum,natum, et passum?R. Credo.Interrogat: (singulos, si plures): Credis in Spíritum, sanctam Ecclésiam cathólicam, Sanctórumcommuniónem, remissiónem peccatórum, carnis resurrectiónem, et vitam ætérnam?R. Credo.Iterum interrogat (singulos, si plures): N. Quid petis?Respondet: Baptismum.Interrogat: (singulos, si plures): Vis baptizari?Respondet: Volo. Baptismus39. Tunc patrino, vel matrina, vel utroque (si ambo admittantur), admota manu, tenente seu tangenteElectum, vel Electam, aperto capite, et laxatis a collo vestibus, inclinatum, Sacerdos vasculo vel urceolohaurit aquam baptismalem de Fonte, et cum ea sub trina supra caput in modum crucis infusione baptizatElectum, seu Electam, in nomine Ssme Trinitatis, sic dicens:N. Ego te baptízo in nómine Pa + tris, fundit primo; et Fí + lii, fundit secundo; et Spíritus +Sancti, fundit tertio.40. Si aqua, ex capite baptizati defluit, non dilabatur in sacrarium Baptisterii, recipiatur in subjecta aliquapelvi, et in illud postmodum projiciatur.Cum plures sunt Electi, singillatim singuli interrogantur et baptizantur, ut supra. Si sint mares et feminæ,primum mares, deinde feminæ.Verum si probabiliter dubitetur, an Electus fuerit alias baptizatus, dicat Sacerdos:N. Si non es baptizátus (-a), ego te baptízo in nómine Pa + tris, et Fí + lii, et Spíritus + Sancti. Unctio Chrismatis etc.41. Deinde Sacerdos intingit pollicem dexterum in sacro Chrismate, et perungit verticem Electi(singulorum Electorum) in modum crucis dicens:D eus omnípotens, Pater Dómini nostri Jesu Christi, qui te regenerávit ex aqua et Spíritu Sancto,quique dedit tibi remissiónem ómnia peccatórum (hic inungit), ipse te líniat + Chrismáte salútis ineódem Christo Jesu Dómino nostro in vitam ætérnam. R. Amen.© Laudate Dominum Liturgical Editions 35
 • 36. Titulus II—Caput 4 V. Pax tecum. R. Et cum spíritu tuo.42. Tunc bombacio vel re simili pollicem tergit, et imponit capiti Electi chrismale, seu candidum linteolum,et dat illi vestem candidam, dicens (singulis, si plures):Accipe vestem cándidam, quam pérferas immaculátam ante tribúnal Dómini nostri Jesu Christi, uthábeas vitam ætérnam. R. Amen.43. Et Electus deponit priores vestes, et induitur novis albi coloris, vel saltem exteriore candida, quam aSacerdote accepit.Postea dat ei Sacerdos cereum, seu candelam accensam in manu dextera, dicens (singulis, si plures):Accipe lámpadem ardéntem, et irreprehensíbilis custódi Baptísmus tuum: serva Dei mandáta, ut,cum Dóminus vénerit ad núptias, possis occúrrere ei una cum ómnibus Sanctis in aula cælésti etvivas in sǽcula sæculórum. R. Amen.44. Ipse vero Neophytus eumdem cereum accensum manu tenet usque in finem, præterquam dumconfirmatur.45. In ecclesiis autem, ubi Baptismus fit per immersionem, sive totius corporis, sive capitis tantum,Sacerdos accipit Electum per brachia prope humeros, et superiore parte corporis nudatum, reliqua honestecontectum, ter illum, vel caput ejus immergendo, et toties elevando, baptizet sub trina immersione, sanctamTrinitatem semel tantum sic invocando:N. Ego te baptízo in nómine Pa + ris, immergit primo, et Fí+ lii,immergit iterum, et Spíritus + Sancti, immergit tertio; patrino vel matrina, vel utroque eum tenente, veltangente.46. Et cum Electus surrexit de Fonte, patrinus vel matrina cum linteo in manibus suscipit eum de manuSacerdotis: et Sacerdos intincto pollice dextero in sacro Chrismate, illum in vertice in modum crucis perungit, dicens: Deus omnípotens, etc., pag. 35.47. Deinde Sacerdos imponit capiti ejus linteolum, seu chrismale, et dat ei vestem candidam, dicens:Accipe vestem cándidam, etc., ut supra48. Et statim prædicto linteo abstergitur, et in loco semoto vestitur novis et albis vestibus, et exteriorecandida, quam accepit.49. Postea dat ei Sacerdos candelam accensam in dextera manu, dicens:Accipe lampadem, etc., ut supra. Eodem modo, si plures sint, fit pro singulis.50. Postea Sacerdos dicit: Pro uno vel una Pro pluribusN. Vade in pace, et Dóminus sit tecum. N. et N. Ite in pace, et Dóminus sit vobíscum.R. Amen. R. Amen.51. Ritus superius descriptus servandus est etiam a Diacono Baptismum solemnem ministrante, qui tamensale et aqua utetur a Sacerdote ad hunc usum rite prius benedictis.52. Si adsit Episcopus, qui id legitime præstare possit, ab eo Neophyti Sacramento Confirmationisinitantur. Deinde si hora sit congruens, celebratur Missa, cui Neophyti intersunt, et SanctissimamEucharistam devote suscipiunt.53. Si vero ob baptizandorum multitudinem, ut quandoque contingit, in singulorum Baptismo præscriptiritus ad Baptismi essentiam non pertintes adhiberi non possint, tunc vel pluribus simul adhibeantur, velurgente necessitate ommittantur.© Laudate Dominum Liturgical Editions 36
 • 37. Supplenda super infantem baptizatum CAPUT 5 ORDO SUPPLENDI OMISSA SUPER INFANTEM BAPTIZATUM1. Cum, urgente mortis periculo, vel alia cogente necessitate, parvulus sacris precibus accæremoniis pratermissis, fuerit baptizatus, ubi convaluerit, vel cessaverit periculum, et adecclesiam delatus fuerit, omissa omnia suppleantur.2. Sacerdos itaque, lotis manibus, superpelliceo et stola violacea indutus, accedat: Clericum unum,seu plures, si potest, secum adhibeat, superpelliceo pariter indutos, qui sibi ministrent.3. Ita paratus accedat ad limen ecclesiae, extra quam expectant, qui infantem (vel infantes)detulerunt. Tum illum proprio nomine eidem imposito appelat, et dicit (si plures sint, singularitersingulis):4. N. Quid petis ab Ecclésia Dei?Patrinus respondet: Fidem.Sacerdos: Fides,quid tibi præstat?Patrinus respondet: Vitam ætérnam.5. Sacerdos (etiam singulariter singulis):S i ígitur vis ad vitam íngredi, serva mandáta. Díliges Dóminum Deum tuum ex toto cordetuo, et ex tota ánima tua, et ex tota mente tua , et próximum tuum sicut te ipsum.6. Deinde ter exsufflat leniter in faciem infantis, et dicit semel (singulariter singulis):Exi ab eo (ea), immúnde spíritus, et da locum Spirítui Sancto Paráclito.7.Postea pollice facit signum crucis in fronte, et in pectore infantis dicens (singulariter singulis):Accipe signum Crucis tam in fron + te, quam in cor + de, sume fidem cæléstium præceptórum, ettalis esto moribus, ut templum Dei jam esse possis. Pro uno vel una Pro pluribusOrémus Oratio Orémus OratioP reces nostras, quǽsumus, Dómine, P reces nostras, quǽsumus, Dómine,cleménter exáudi, et hunc Eléctum tuum N. cleménter exáudi, et hos Eléctos tuos N. et N.(hanc Eléctam tuam N.) Crucis Domínicæ (has Eléctas tuas N. et N.) Crucis Domínicæimpressióne signátum (-am) perpétua virtúte impressióne signátos (-as) perpétua virtútecustódi: ut, magnitúdunis glóriae tuæ rudiménta custódi: ut, magnitúdinis glóriæ tuæ rudiméntaservans, per custódiam mandatórum tuórum ad servántes, per custódiam mandatórum tuórumregeneratiónis glóriam perveníre mereátur. Per ad regeneratiónis glóriam perveníre mereántur.Christum Dóminum nostrum. R. Amen. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen. 8. Deinde imponit manum super caput8. Deinde imponit manum super caput infantis, singulorum infantium, et postea manumet postea manum extensam tenens dicit: extensam tenens dicit:© Laudate Dominum Liturgical Editions 37
 • 38. Titulus II—Caput 5Orémus Oratio Orémus OratioO mnípotens sempitérne Deus, Pater Dómini O mnípotens sempitérne Deus, Pater Dómininostri Jesu Christi, respícere dignáre super hunc nostri Jesu Christi, respícere dignáre super hosfámulum tuum N., quem (hanc fámulam tuam fámulos tuos N. et N., quos (has fámulas tuasN., quam) dudam ad rudiménta fidei vocáre N. et N., quas) dudum ad rudiménta fídeidignátus es: omnem cæcitátem cordis ab eo (ea) vocáre dignátus es: omnem cæcitátem cordis abexpélle: disrúmpe omnes láqueos sátanæ, eis expélle: disrúmpe omnes láqueos sátanæ,quibus fúerat colligátus (-a): áperi, ei, Dómine, quibus fúerant colligáti (-æ): áperi eis, Dómine,jánuam pietátis tuæ, ut, signo sapiéntiæ tuæ jánuam pietátis tuæ, ut, signo sapiéntiæ tuæimbútus (-a) ómnium cupiditátum fœtóribus imbúti (-æ), ómnium cupiditátum fœtóribuscáreat, et ad suávem odórem præceptórum cáreant, et ad suávem odórem præceptórumtuórum lætus (-a) tibi in Ecclésia tua desérviat, tuórum læti (-æ) tibi in Ecclésia tua desérviant,et profíciat de die in diem, ut idóneus (-a) sit et profíciant de die in diem, ut idónei (-æ) sintfrui grátia Baptísmi tui, quem suscépit, salis frui grátia Baptísmi tui, quem suscepérunt, salispercépta medicína. Per eúmdem Christum Dóm- percépta medicína. per eúmdem Christuminum nostrum. Dóminum nostrum.R. Amen. R. Amen.9. Deinde Sacerdos benedicit sal, quod semel benedictum, alias ad eumdum usum deservire potest. Benedictio SalisE xorcízo te, creatúra salis, in nómine Dei Patris+, omnipoténtis, et in caritáte Dómini nostriJesu +. Christi, et in virtúte Spíritus +. Sancti. Exorcízo te per Deum +. vivum, per Deum +,verum, per Deum +, sanctum, per Deum +, qui te ad tutélam humáni géneris procreávit, etpópulo veniénti ad credulitátem per servos suos consecrári præcépit,ut in nómine sanctæTrinitátis efficiáris salútare sacraméntum ad effugándum inimícum. Proínde rogámus te, DómineDeus noster, ut hanc creatúram salis sanctificándo sancti + fices, et benedicéndo bene + dícas, utfiat ómnibus accipiéntibus perfécta medicína, pérmanens in viscéribus eórum, in nómineejusdem Dómini nostri Jesu Christi, qui ventúrus est judicáre vivos et mórtuos, et sǽculum perignem. R. Amen.10. Deinde immittit modicum salis benedicti in os infantis, dicens (singulariter singulis):N. Accipe sal sapiéntiæ: propitiátio sit tibi in vitam ætérnam. R. Amen. Sacerdos: Pax tecum. R. Et cum spíritu tuo. Pro uno vel una Pro pluribusOrémus Oratio Orémus OratioD eus patrum nostrórum, Deus univérsæ D eus patrum nostrorum, Deus univérsæcónditor veritátis, te súpplices exorámus, ut cónditor veritátis, te súpplices exorámus, ut hoshunc fámilum tuum N. (hanc fámulam tuam fámulos tuos N. et N., (has fámulas tuas N. etN.)respícere dignéris propítius, et hoc pábulum N.) respícere dignéris propítius, et hoc pábulumsalis gustántem, non diútius esuríre permíttas, salis gustántes, non diútius esuríre permíttas,quo minus cibo expleátur cælésti, quátenus sit quo minus cibo expleántur cælésti, quátenussemper spíritu fervens, spe gaudens, tuo semper sint semper spíritu fervéntes, spe gaud-nómini sérviens: et quem (quam) ad novæ éntes, tuo semper nómini serviéntes: et© Laudate Dominum Liturgical Editions 38
 • 39. Titulus II—Caput 5regeneratiónis lavácrum perduxísti, quǽsumus, quos (quas) ad novæ regeneratiónis lavácrumDómine, ut cum fidélibus tuis promissiónum perduxísti, quǽsumus, Dómine, ut cumtuarum ætérna prǽmia cónsequi mereátur. Per fidélibus tuis promissiónum tuarum ætérnaChristum Dóminum nostrum. prǽmia cónsequi mereántur. Per ChristumR. Amen. Dóminum nostrum. R. Amen.Exorcizo te, immúnde spíritus, in nómine Pa + Exorcízo te, immúnde spíritus, in nómine Pa +tris, et Fí + lii, et Spíritus + Sancti, ut éxeas, et tris, et Fí + lii, et Spíritus + Sancti, ut éxeas, etrecédas ab hoc fámulo Dei (hac fámula) Dei N.: recédas ab his fámulis (fámulabus) Dei N. etIpse enim tibi ímperat, maledícte damnáte, qui N.: Ipse enim tibi ímperat, maledícte damnáte,pédibus super mare ambulávit, et Petro qui pédibus super mare ambulávit, et Petromergégenti déxteram porréxit. mergénti déxteram porréxit.Ergo, maledícte diábole, recognósce senténtiatm Ergo, maledícte diábole, recognósce senténtiamtuam, et da honórem Deo vivo et vero, da tuam, et da honórem Deo vivo et vero, dahonórem Jesu Christo Filio ejus, et Spíritui honórem Jesu Christo Fílio ejus, et SpírituiSancto, et recéde ab hoc fámulo (hac fámula) Sancto, et recéde ab his fámulis (fámulabus)Dei N., quia istum (istam) sibi Deus et Dei N. et N., quia istos (istas) sibi Deus etDóminus Jesus Christus ad suam sanctam Dóminus noster Jesus Christus ad suamgrátiam, et benedictiónm, fontémque sanctam grátiam, et benedictiónem, font-Baptísmatis vocáre dignátus est. émque Baptísmatis vocáre dignátus est.11. Hic pollice in fronte signat infantem , dicens (singulariter singulis):Et hoc signum sanctæ Cru + cis, quod nos fronti ejus damus, tu, maledícte diábole, numquamáudeas violáre. Per eúmdem Christum Dóminum nostrum. R. Amen.12. Mox imponit manum super caput infantis (singulorum infantium), et postea manum extensam tenensdicit: Pro uno vel una Pro pluribusOrémus Oratio Orémus OratioÆ térnam, ac justissímam pietátem tuam Æ térnum, ac justíssimam pietátem tuamdéprecor, Dómine sancte, Pater omnípotens, déprecor, Dómine sancte, Pater omnípotens,ætérne Deus, auctor lúminis et veritátis, super ætérne Deus, auctor lúminis et veritátis, superhunc fámilum tuum N. (hanc fámulam tuam hos fámulos tuos N.et N. (has fámulas tuas N.N.), ut dignéris eum (eam) illumináre lúmine et N.), ut dignéris eos (eas) illumináre lúmineintelligéntiæ tuæ: munda eum (eam) et intelligéntiae tuæ: munda eos (eas) etsanctífica: da ei sciéntiam veram, ut dignus (-a) sanctífica: da eis sciéntiam veram, ut digni (-æ)sit frui grátia Baptísmi tui quem suscépit: téneat sint frui grátia Baptísmi tui quem suscepérunt:firmam spem, consílium rectum, doctrínam téneant firmam spem, consílium rectum,sanctam, ut aptus (-a) sit ad retinéndam grátiam doctrínam sanctam, ut apti (-æ) sint adBaptísmi tui. Per Christum Dóminum nostrum. retinéndam grátiam baptísmi tui. Per ChristumR. Amen. Dóminum nostrum. R. Amen.13. Postea Sacerdos imponit extream partem 13. Postea Sacerdos imponit extremam partemstolæ pendentem a suo humero sinistro super stolæ pendentem a suo humero sinistro superinfantem, et introducit eum in ecclesiam, primum infantem, et introducit eum (quemdicens: sequuntur cateri) in ecclesiam dicens:© Laudate Dominum Liturgical Editions 39
 • 40. Supplenda super infantem baptizatumIngrédere in tempulum Dei, ut hábeas partem Ingredímini in tempulum Dei, ut habeátiscum Christo in vitam ætérnam. R. Amen. partem cum Christo in vitam ætérnam. R. Amen.14. Cum fuerint ecclesiam ingressi, Sacerdos procedens ad Fontem, cum susceptoribus conjunctimclara voce dicit:C redo in Deum, Patrem omnipoténtem, Creatórem cæli et terræ. Et in Jesum Christum,Fílium ejus únicum, Dóminum nostrum; qui concéptus est de Spíritu Sancto, natus ex MaríaVírgine, passus sub Póntio Piláto, crucifíxus, mórtuus, et sepúltus: descéndit ad ínferos; tértia dieresurréxit a mórtuis; ascéndit ad cælos; sedet ad déxteram Dei Patris omnipoténtis: inde ventúrusest judicáre vivos et mórtuos. Credo in Spíritum Sanctum, sanctam Ecclésiam cathólicam,Sanctórum communiónem, remissiónem peccatórum, carnis resurrectiónem, vitam ætérnam.Amen.P ater noster, qui es in cælis, sanctificétur nomen tuum. Advéniat regnum tuum. Fiat volúntastua, sicut in cælo, et in terra. Panem nostrum quotidiánum da nobis hódie. Et dimítte nobis débitanostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris. Et ne nos indúcas in tentatiónem: sed líbera nosa malo. Amen.15. Ac deinde, antequam accedat ad Baptisterium, versis renibus ostio cancellorum Baptisterii, dicit ( inplurali pro pluribus): Pro uno vel una Pro pluribus Exorcismus ExorcismusE xorcízo te, ómnis spíritus immúnde, in E xorcízo te, ómnis spíritus immúnde, innómine Dei + Patris, et in nómine Jesu + nómine Dei Pa + tris, et in nómine Jesu +Christi Fílii ejus, Dómini et júdicis nostri, et in Christi Fílii ejus, Dómini et júdicis nostri, et invirtúte Spíritus + Sancti, ut discédas ab hoc virtúte Spíritus + Sancti, ut discédas ab hisplasmáte Dei N., quod Dóminus noster ad plasmátibus Dei N. et N., quæ Dóminus nostertempulum sanctum suum vocáre dignátus est, ut ad tempulum sanctum suum vocáre dignátusfíeret tempulum Dei vivi, et Spíritus Sanctus est,ut fíerent tempulum Dei vivi, et Spiritushábitet in eo. Per eúmdem Christum Dóminum Sanctus hábitet in eis. Per eúmdem Christumnostrum, qui ventúrus est judicáre vivos et mór- Dóminum nostrum, qui ventúrus est judicáretuos, et sǽculum per ignem. vivos et mórtuos,et sǽculum, per ignem.R. Amen. R. Amen.16. Postea Sacerdos pollice accipit de saliva oris sui (quod ommittitur quotiescumque rationabilis adestcausa munditiei tuendæ aut periculum morbi contrahendi vel propagandi quin tamen in tali casu tactuspræscriptus cum sua formula omittatur); et tangit aures et nares infantis: tangendo vero aurem dexteram etsinistram dicit (singulariter singulis):Ephpheta, quod est adaperíre.Deinde tangit nares, dicens:In odórem suavitátis. Tu autem effugáre, diábole; appropinquábit enim judícium Dei.17. Postea interrogat baptizatum nominatim, dicens (singulariter singulis):© Laudate Dominum Liturgical Editions 40
 • 41. Titulus II—Caput 5N. Abrenúntias sátanæ?Respondet patrinus: Abrenúntio.Sacerdos: Et omnibus opéribus ejus?Respondet patrinus: Abrenúntio.Sacerdos: Et ómnibus pompis ejus?Respondet patrinus: Abrenúntio. Unctio Olei18. Deinde Sacerdos intingit pollicem in Oleo Catechumenorum, et infantem ungit in pectore etinter scapulas in modum crucis, dicens semel (singulariter singulis):Ego te línio + Oleo salútis in Christo Jesu Dómino nostro, ut hábeas vitam ætérnam. R. Amen.19. Subinde pollicem et inuncta loca abstergit bombacio, vel re simili.20. Stans ibidem extra cancellos, deponit stolam violaceam, et sumit stolam albi coloris. Tuncingreditur Baptisterium, in quod intrat etiam patrinus cum infante. In BaptisterioSacerdos ad Fontem interrogat, expresso nomine, baptizatum (singulos baptizatos), patrinorespondente:N. Credis in Deum Patrem omnipoténtem, Creatórem cæli et terræ?Patrinus: Credo.Sacerdos: Credis in Jesum Christum, Fílium ejus únicum, Dóminum nostrum, natum, et passum?Patrinus: Credo.Sacerdos:Credis in Spíritum, sanctam Ecclésiam cathólicam, Sanctórum communiónem, remis-siónem peccatórum, carnis resurrectiónem, et vitam ætérnam?Patrinus: Credo. Unctio Chrismatis21. Sacerdos intingit pollicem in sacro Chrismate, et ungit infantem (quem patrinus vel matrina,vel uterque simul tenet) in summitate capitis in modum crucis, dicens (singulariter singulis):D eus omnípotens, Pater Dómini nostri Jesu Christi, qui te regenerávit ex aqua et Spíritu Sancto,qui-que dedit tibi remissiónem ómnium peccatórum (hic inungit), ipse te líniat + Chrísmate salútisin eódem Christo Jesu Dómino nostro in vitam æternam. R. Amen. Sacerdos: Pax tibi. R. Et cum spirítu tuo.22. Tum bombacio, vel re simili, abstergit pollicem, et locum inunctum, et imponit capiti infantislinteolum candidum loco vestis albae, dicens (singulaiter singulis):Accipe vestem cándidam, quam pérferas immaculátam ante tribúnal Dómini nostri Jesu Christi, uthábeas vitam ætérnam. R. Amen.23. Postea dat ei, vel patrino, candelam accensam dicens (singulariter singulis):Accipe lámpadem ardéntem, et irreprehensíbilis custódi Baptísmum tuum: serva Dei mandáta, ut,cum Dóminus vénerit ad núptias, possis occúrrere ei una cum ómnibus Sanctis in aula cælésti, etvivas in sǽcula sæculórum.R. Amen.© Laudate Dominum Liturgical Editions 41
 • 42. Supplenda super adultum baptizatum24. Postremo dicit: Pro uno vel una Pro pluribusN. Vade in pace, et Dominus sit tecem. N. et N. Ite in pace, et Dominus sit vobiscum.R. Amen. R. Amen.25. Ritus superius descriptus servandus est etiam a Diacono Baptismi cæremonias supplente, qui tamensale utetur a Sacerdote ad hunc usum rite prius benedicto.26. Si vero sint plures infantes, masculi seu feminæ, in catechismo masculi statuantur ad dexteram, feminævero ad sinistram; et omni pariter dicantur, ut supra, in proprio genere, et numero plurali. Verum primanominis interrogatio, ex sufflatio, crucis impresso, seu signatio, tactus aurium et narium cum saliva,abrenuntiationis interrogatio, unctio Olei Catechumenorum, interrogatio de fide, seu Symbolo inunctioChrismatis, candidæ vestis impositio, atque candelae accensae traditio singulariter singulis, et primummasculis, deinde feminis fieri debent.Sed pro majori commoditate adnotatum est propriis locis in rubricis parenthesi notatis; ita ut, quandodicitur in tali rubrica “singulariter singulis”, intelligatur, quod illa verba, vel actiones, usque ad aliamrubricam dici, vel fieri debent singulariter singulis, et primum masculis, deinde feminis, mutato solumgenere, ut dictum est supra. Quando vero in simili rubrica dicitur “in plurali pro pluribus”, intelligatur,quod illa verba usque ad aliam rubricam dici debent semel, sed pro pluribus in plurali, mutato solumgenere, si omnes sint feminæ. CAPUT 6 ORDO SUPPLENDI OMISSA SUPER ADULTUM BAPTIZATUM1. In primis Sacerdos, indutus superpelliceo et stola, vel etiam pluviali violacei coloris, cum suis Clericisaccedit ad gradus Altaris, et genibus flexis, pias mente ad Deum preces effundit, ut sacram actionem dignevaleat explere; et ad implorandum divinum auxilium surgens se signat, et si temporis ratio ferat, dicit V.Deus in adjutórium, etc., cum Antiphona, Psalmis, Versiculis, et Orationibus, ut supra in Baptismoadultorum notatur pag. 20.2. Deinde Sacerdos procedit ad fores ecclesiæ, et stat in limine, catechizandus vero extra limen. Et si sintplures, mares et feminæ, illi ad dexteram Sacerdotis, hac vero ad sinistram statuantur. Tum Sacerdosinterrogat Electum, (singulariter singulos, si plures, usque ad Orationem Te déprecor exclusive, pag. 43.Quo nómine vocáris?Electus respondet: N.Sacerdos: N. Quid petis ab Ecclésia Dei?R. Fidem.Sacerdos: Fides, quid tibi præstat?R. Vitam ætérnam.Sacerdos: Si vis habere vitam ætérnam, serva mandáta. Díliges Dóminum tuum ex toto corde tuo,et ex tota ánima tua, et ex tota mente tua, et próximum tuum sicut te ipsum. In his duóbus mandátistota Lex pendet, et Prophétæ. Fides autem est, ut unum Deum in Trinitáte, et Trinitátem in unitátevenéris, neque confundéndo persónas, neque substántiam separándo. Alia est enim persóna Patris,ália Fílii, ália Spíritus Sancti; sed horum trium una est substántia, et nónnisi una Divínitas.© Laudate Dominum Liturgical Editions 42
 • 43. Titulus II—Caput 63. Et rursus interrogat: N. Abrenúntias sátanæ?Respondet Electus: Abrenúntio.Interrogat: Et omnibus opéribus ejus?Respondet: Abrenúntio.Interrogat: Et ómnibus pompis ejus.R. Abrenúntio.4. Deinde Sacerdos interrogat de Symbolo Fidei, dicens:N. Credis in Deum Patrem omnipoténtem, Creatórem cæli et terræ?R Credo.Sacerdos: Credis in Jesum Christum, Fílium ejus únicum, Dóminum nostrum, natum, et passum?R Credo.Sacerdos:Credis in Spíritum, sanctam Ecclésiam cathólicam, Sanctórum communiónem, remis-siónem peccatórum, carnis resurrectiónem, et vitam ætérnam?R Credo.5.Tunc Sacerdos exsufflat ter in faciem ejus, et dicit semel:Exi ab eo (ea), spiritus immunde, et da locum Spiritui Sancto Paraclito.6. Hic in modum crucis halat in faciem ipsius, et dicit:N. Accipe spiritum bonum per istam insufflationem, et Dei bene + dictionem. V. Pax tibi. R. Et cum spíritu tuo.7. Deinde pollice facit crucem in ejus fronte, et in pectore, dicens:N. Accipe signum Crucis tam in fro + nte, quam in cor + de: sume fidem cæléstium præceptórum.Talis esto móribus, ut tempulum Dei jam esse possis: ingressúsque (ingressáque) ecclésiam Dei,evasísse te láqueos mórtis, lætus (-a) agnósce._______________________________________________________________________________Et si Electus venerit de gentiliatis errore, sive de ethnicis et idoloatris, Sacerdos dicat:Horrésce idóla, réspue simulácra.Si ex Hebraeis dicat:Horrésce Judáicam perfídiam, réspue Hebráicam superstitiónem.Si ex Mahumetanis:Horrésce Mahuméticam perfídiam, réspue pravam sectam infidelitátis.Si ex Hæreticis, et in ejus Baptismo debita forma servata non sit, dicat:Horrésce hæreticam pravitátem, réspue nefárias sectas impiórum N. experimens proprio nominesectam, da qua venit._______________________________________________________________________________Inde prosequitur:Cole Deum Patrem omnipoténtem, et Jesum Christum, Fílium ejus, únicum, Dóminum nostrum,qui ventúrus est judicáre vivos et mórtuos, et sǽculum per ignem. R. Amen. Pro uno vel una Pro pluribusOrémus Oratio Orémus OratioT e déprecor, Dómine sancte, Pater omní- T e déprecor, Dómine sancte, Pater omní-potens, ætérne Deus: ut huic fámulo tuo N., qui potens, ætérne Deus: ut his fámulis tuis N. et(fámulæ tuæ N. quæ) in hujus sǽculi nocte N., qui (fámulabus tuis N. et N., quæ) hujusvagátur incértus (-a) ac dúbius (-a), viam sǽculi nocte vagántur incerti (-æ) ac dúbii (-æ), viam veritátis et agnitiónis tuæ© Laudate Dominum Liturgical Editions 43
 • 44. Supplenda super adultum baptizatumveritátis et agnitiónis tuæ júbeas demonstrári: júbeas demonstrári: quátenus reserátus óculisquátenus reserátis óculis cordis sui, te unum cordis sui, te unun Deum Patrem in Fílio, etDeum Patrem in Fílio, et Fílium in Patre cum Fílium in Patre, cum Spiritu SanctoSpíritu Sancto recognóscat, atque hujus recognóscat, atque hujus confessiónis fructum,confessiónis fructum, et hic, et in futúro sǽculo et hic, et in futúro sǽculo percípere mereántur.percípere mereátur. Per Christum Dóminum Per Christum Dóminum nostrum.nostrum. R. Amen.R. Amen.8. Deinde pollice signat Electum (singulos Electos) signo crucis in fronte, dicens (singulariter singulis):Signo tibi fron + tem, ut suscípias Crucem Dómini.In auribus: Signo tibi au + res, ut áudias divína præcépta.In oculis: Signo tibi óc + ulos, ut vídeas claritátem Dei.In naribus: Signo tibi na + res, ut odórem suavitátis Christi séntias.In ore: Signo tibi os +, ut loquáris verba vitæ.In pectore: Signo tibi pe + ctus, ut credas in Deum.In scapulis: Signo tibi scá + pulas, ut suscípas jugum servitútis ejus.In toto corpore, illud non tangens, manu producit signum crucis, et dicit:Signo te in totum in nómine Pa + tris, et Fí + lii, et Spíritus + Sancti, ut hábeas vitam ætérnam,et vivas in sǽcula sæculórum. R. Amen. Pro uno vel una Pro pluribusOrémus Oratio Orémus OratioP reces nostras, quǽsumus, Dómine, clem- P reces nostras, quǽsumus, Dómine, clem-énter exáudi, et hunc Eléctum tuum N. (hanc énter exáudi, et hos Eléctos tuos N. et N., (hasEléctam tuam N.) Crucis Domínicæ impre- Eléctas tuas N. et N.) Crucis Domínicæssióne signátum (-am), perpétua virtúte impressióne signátos (-as), perpétua virtútecustódi: ut, magnitúdinis glóriæ tuæ rudi- custódi: ut, magnitúdinis glóriæ tuæ rudi-ménta servans, per custódium mandatórum ménta servántes, per custódiam mandatórumtuórum ad regeneratiónis glóriam perveníre tuórum ad regeneratiónis glóriam perveníremereátur. Per Christum Dóminum nostrum. mereántur. Per Christum Dóminum nostrum.R. Amen. R. Amen.Orémus. OratioD eus, qui humáni géneris ita es cónditor, ut sis étiam reformátor, propitiáre pópulis adoptívis, etnovo testaménto sóbolem novæ prolis adscríbe: ut fílii promissiónis, quod non potuérunt ássequiper natúram gáudeant se recepísse per grátiam. Per Christum Dóminum nostrum.R. Amen.9. Tunc imponit manum super caput Electi (singulorum Electorum), et postea manum extensam tenensdicit: Pro uno vel una Pro pluribusOrémus Oratio Orémus OratioO mnípotens, sempitérne Deus, Pater Dómini O mnípotens, sempitérne Deus, Pater Dómininostri Jesu Christi, respícere dignéris super nostri Jesu Christi, respícere dignéris super© Laudate Dominum Liturgical Editions 44
 • 45. Titulus II—Caput 6hunc fámulum tuum N., quem (hanc fámulam hos fámulos tuos N. et N., quos (has fámulastuam N. quam) dudum ad rudiménta fídei tuas N. et N., quas) dudum ad rudiménta fídeivocáre dignátus es: omnem cæcitátem cordis vocáre dignátus es: omnem cæcitátem cordisab eo (ea) expélle: disrúmpe omnes láqueos ab eis expélle: disrúmpe omnes láqueossátanæ, quibus fúerat colligátus (-a): áperi ei, sátanæ, quibus fúerant colligáti (-æ): áperiDómine, jánuam pietátis tuæ, ut, signo eis, Dómine, jánuam pietátis tuæ, ut signosapiéntiæ tuæ imbútus (-a) ómnium cupidit- sapiéntiæ tuæ imbúti (-æ), ómnium cupiditátemátum fœtóribus cáreat, et ad suávem odórem fœtóribus cáreant, et ad suávem odórempræceptórum tuórum lætus (-a) tibi in Ecclésia præceptórum tuórum læti (-æ) tibi in Ecclésiatua desérviat, et profíciat de die in diem, ut tua desérviant, et profíciant de die in diem, utidóneus (-a) sit frui grátia Baptísmi tui, quem idónei (-æ) sint frui grátia Baptísmi tui, quemsuscépit, salis percépta medicína. Per suscepérunt, salis percépta medicína. Pereúmdem Christum Dóminum nostrum. eúmdem Christum Dóminum nostrum.R. Amen. R. Amen.10. Deinde Sacerdos benedicit sal. Benedictio salisE xorcízo te, creatúra salis, in nómine Dei + Patris, omnípotentis, et in caritáte Dómini nostriJesu + Christi, et in virtúte Spíritus + Sancti.Exorcízo te, per Deum + vivum, per Deum + verum, per Deum + sanctum, per Deum +, qui tead tutélam humáni géneris procreávit, et pópulo veniénti ad credulitátem per servos suos consecráripræcépit, ut in nómine sanctæ Trinitátis efficiciáris salutáre sacraméntum ad effugándum inimí-cum. Proínde rogámus te, Dómine, Deus noster, ut hanc creatúram salis sanctificándo sanctí +fices, et benedicéndo bene + dícas, ut fiat ómnibus accipiéntibus perfécta medicína, pérmanens inviscéribus eórum, in nómine ejúsdem Dómini nostri Jesu Christi, qui ventúrus est judicáre vivos etmórtuos, et sǽculum per ignem. R. Amen. Pro gentilibus et idoloatris11. Quod si Electus fuerit gentilis, seu ex idoloatris venerit ad fidem, benedicto sale, antequamejus medicinam gustet, Sacerdos addat sequentem Orationem, quae tamen pro venientibus exHebræis vel aliis, ut supra, non dicitur: Pro uno vel una Pro pluribusOrémus. Oratio Orémus. OratioD ómine sancte, Pater omnípotens, ætérne D omine sancte, Pater omnípotens, ætérneDeus, qui es, et qui eras, et qui pérmanes usque Deus, qui es, et qui eras, et qui pérmanes usquein finem, cujus orígo nescítur, nes finis in finem, cujus origo nescítur, nec finiscomprehéndi potest: te súpplices invocámus comprehéndi potest: te súpplices invocámussuper hunc fámulum tuum N., quem (hanc super hos fámulos tuos N. et N. quos (hasfámulam tuam N. quam) liberásti de erróre fámulas tuas N. et N. quas) liberásti de erróregentílium et conversatióne turpíssima: dignáre gentílium et conversatióne turpíssima: dignáreexaudíre eum, qui (eam, quæ) tibi cervices suas exaudíre eos, qui (eas, quæ) tibi cervices suashumíliat ad lavácri fontem, ut, renátus (-a) ex humíliant ad lavácri fontem, ut, renáti (-æ) exaqua et Spíritu Sancto, exspoliátus (-a) véterem aqua et Spíritu Sancto, exspoliáti (-æ) véterem© Laudate Dominum Liturgical Editions 45
 • 46. Supplenda super adultum baptizatumhóminem, índuat novum, qui secúndum te hóminem , índuant novam, qui secúndum tecreátus est; accípiat vestem incorrúptam, et creátus est; accípiant vestem incorrúptam, etimmaculátam, tibique Deo nostro servíre immaculátam, tibique Deo nostro servíremereátur. Per Christum Dóminum nostrum. mereántur. Per Christum Dóminum nostrum.R. Amen. R. Amen.12. Tunc pollice et indice accipit de ipso sale benedicto, et immittit in os Electi, dicens (singularitersingulis):N. Accipe sal sapiéntiæ: propitiátio sit tibi in vitam ætérnam. R. Amen. Sacerdos: Pax tecum. R. Et cum spíritu tuo. Pro una vel una Pro pluribusOrémus Oratio Orémus OratioD eus patrum nostrórum, Deus univérsæ Deus patrum nostrórum, Deus, univérsæcónditor veritátis, te súpplices exorámus, ut cónditor veritátis, te súpplices exorámus, ut hoshunc fámulum tuum N. (hanc fámulam tuam fámulos tuos N. et N. (has fámulas tuas N. etN.) respícere dignéris propítius, et hoc N.) respícere dignéris propítius, et hoc pábulumpábulum salis gustántem, non diútius esuríre salis gustántes, non diútius esuríre permíttas ,permíttas, quo minus cibo expleátur cælésti, quo cibo expleántur cælésti, quátenus sintquátenus sit semper spíritu fervens, spe semper spíritu fervéntes, spe gaudéntes, tuogaudens, tuo semper nómini sérviens: et quem semper nómini serviéntes: et quos (quas) ad(quam) ad novæ regeneratiónis lavácrum novæ regeneratiónis lavácrum perduxísti,perduxísti, quǽsumus, Dómine, ut cum quǽsumus, Dómine, ut cum fidélibus tuisfidélibus tuis promissiónum tuárum ætérna promissiónum tuárum ætérna prǽmia cónsequiprǽmia cónsequi mereátur. Per Christum mereántur. Per Christum DóminumDóminum nostrum. R. Amen. nostrum. R. Amen.13. Si inter Electos adsint feminæ, recedant ipsæ in partem, quoadusque dictus fuerit pro masculisuterque Exorcismus, ut infra sub n. 19. pag. 49. Pro uno masculo Pro pluribus masculisOrémus. Oratio Orémus. Oratio14. Deinde Sacerdos dicit super masculum 14. Deinde Sacerdos dicit super masculosstantem: stantes:Ora, Elécte, flecte génua, et dic: Pater noster. Oráte, Elécti, fléctite génua, et dícite: PaterEt Electus genu flexo, orat et dicit: noster.Pater noster, usque ad Sed líbera nos a malo, Et Electi, genu flexo, orant, et dicunt: Paterinclusive. noster, usque ad Sed líbera nos a malo,Sacerdos subjungit: Leva, comple oratiónem inclusive.tuam et dic: Amen. Sacerdos subjungit: Leváte, compléte oratiónemEt ille surgens respondet: Amen. vestram et dícite: Amen.Sacerdos dicit patrino: Signa eum. Et ille surgentes respondnet: Amen.Deindo Electo: Accéde. Sacerdos dicit patrinis: Signáte eos.Et patrinus pollice signat eum in fronte, dicens: Deinde Electos: Accédite.In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti. Et patrini pollice signant Electos suos in fronte singulorum, dicens: In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti.© Laudate Dominum Liturgical Editions 46
 • 47. Titulus II—Caput 615. Tum Sacerdos quoque facit crucem in 15. Tum Sacerdos quoque facit crucem in frontefronte, dicens: singulorum, dicens:In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti. In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti.Deinde imponit manum super eum, et postea Deinde imponit manum super singulos, etmanum extensam tenens dicit: postea manum extensam tenens dicit:Orémus Oratio Orémus OratioD eus Abraham, Deus Isaac, Deus Jacob, D eus Abraham, Deus Isaac, Deus Jacob,Deus qui Móysi fámulo tuo in monte Sínai Deus qui Móysi fámulo tuo in monte Sínaiapparuísti, et fílios Israël de terra Ægýpti apparuísti, et fílios Israël de terra Ægýptieduxísti, députans eis Angelum pietátis tuæ, qui eduxísti, députans eis Angelum pietátis tuæ, quicustodíret eos die ac nocte: te quǽsumus, custodíret eos die ac nocte: te quǽsumus,Dómine, ut míttere dignéris sanctum Angelum Dómine, ut míttere dignéris sanctum Angelumde cælis, qui simíliter custódiat et hunc de cælis, qui simíliter custódiat et hos fámulosfámulum tuum N., et perdúcat eum ad grátiam tuos N. et N., et perdúcat eos ad grátiamBaptísmi tui. Per Christum Dóminum nostrum. Baptísmi tui. Per Christum Dóminum nostrum.R. Amen. R. Amen. Exorcismus ExorcismusE rgo, maledícte diábole, recognósce sent- E rgo, maledícte diábole, recognósce sent-éntiam tuam, et da honórem Deo vivo et vero, éntiam tuam, et da honórem Deo vivo et vero,da honórem Jesu Christo Fílio ejus, et Spirítui da honórem Jesu Christo Fílio ejus, et SpirítuiSancto, et recéde ab hoc fámulo Dei N. quia Sancto, et recéde ab his fámulis Dei N. et N.,istum sibi Deus et Dóminus noster Jesus quia istos sibi Deus et Dóminus noster JesusChristus ad suam sanctam grátiam, fontémque Christus ad suam sanctam grátiam, fontémqueBaptísmatis vocáre dignátus est: et hoc signum Baptísmatis vocáre dignátus est: et hocsanctæ Cru + cis (signat eum), quod nos fronti signum sanctæ Cru + cis (signat singulos),ejus damus, tu, maledícte diábole, numquam quod nos fronti eórum damus, tu, maledícteáudeas violáre. Per eúmdem Christum diábole, numquam áudeas violáre. Per eúmdemDóminum nostrum, qui ventúrus est judicáre Christum Dóminum nostrum, qui ventúrus estvivos et mórtuos, et sǽculum per ignem. judicáre vivos et mórtuos, et sǽcu-R. Amen. culum per ignem. R. Amen.16. Sacerdos iterum dicit Electo: 16.Sacerdos iterum dicit Electis:Ora, Elécte, flecte génua, et dic: Pater noster. Oráte, Elécti, fléctite génua, et dícite: PaterEt Electus, genu flexo, orat, et dicit: Pater noster.noster, usque ad Sed líbra nos a malo, Et Electi, geno flexo, orant et dicunt: Paterinclusive. noster, usque ad Sed líbera nos a malo,Sacerdos subjungit: Leva, comple oratiónem inclusive.tuam et dic: Amen. Sacerdos subjungit: Leváte, compléte oratiónemEt ille surgens respondet: Amen. vestram et dícite: Amen.Sacerdos dicit patrino: Signa eum. Et illi surgentes respondent:Amen.Deinde Electo: Accéde. Sacerdos dicit patrinis:Signáte eos.Et patrinus pollice signat eum in fronte dicens: Deinde Electis: Accédite.In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti. Et patrini pollice signant Electos suos in fronte singulorum dicens: In nómine Patris et Fílii, et Spíritus Sancti.© Laudate Dominum Liturgical Editions 47
 • 48. Supplenda super adultum baptizatum17. Tum Sacerdos quoque facit crucem in fronte 17. Tum Sacerdos quoque facit crucem in fronteejus, dicens: In nómine Patris, et Fílii,et Spíritus singulorum, dicens:Sancti. In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti.Deinde imponit manum super eum, et postea Deinde imponit super singulos, et posteamanum extensam tenens dicit: manum extensam tenens dicit:Orémus Oratio Orémus OratioDeus, immortále præsídium ómnium post- Deus, immortále præsídium ómnium post-ulántium, liberátio súpplicem, pax rogántium, ulántium, liberátio súpplicum, pax rogántium,vita credéntium, resurréctio mortuórum: te vita credéntium, resurréctio mortuórum: teínvoco super hunc fámilum tuum N., qui, ínvoco super hos fámulos tuos N. et N., quiBaptísmi tui donum petens, ætérnam cónsequi Baptísmi tui donum peténtes, ætérnam cónsequigrátiam spirituáli regeneratióne desíderat: grátiam spirituáli regeneratióne desíderant:áccipe eum, Dómine, et quia dignátus es áccipe eos, Dómine, et quia dignátus es dícere:dícere: Pétite, et accipiétis; quǽrite et Pétite, et accipiétis quǽrite et inveniéntis;inveniétis; pulsáte, et aperiétur vobis: peténti pulsáte, et aperiétur vobis: peténtibus prǽmiumprǽmium pórrige, et jánuam pande pulsánti, ut pórrige, et jánuam pande pulsántibus, ut,ætérnam cæléstis lavácri benedictiónem ætérnam cæléstis lavárci benedictiónemconsecútus promísa tui múneris regna percípiat: consecúti, promíssa tui múneris regnaQui cum Patre, et Spíritu Sancto vivis et regnas percípiant: Qui cum Patre, et Spíritu SanctoDeus, in sǽcula sæculórum. R. Amen. vivis et regnas Deus, in sǽcula sæculórum. R. Amen. Exorcismus ExorcismusAudi, maledícte sátana, adjurátus per nomen Audi, maledícte sátana, adjurátus per nomenætérni Dei, et Salvatóris nostri Jesu Christi Fílii ætérni Dei, et Salvatóris nostri Jesu Christi Fíliiejus, cum tua victus invídia, tremens geménsque ejus, cum tua victus invídia, tremens,discéde: nihil tibi sit commúne cum servo geménsque, discéde: nihil tibi sit commúneDei N., jam cæléstia cogitánte, renunciatúro cum servis Dei N. et N., jam cæléstiatibi et sǽculo tuo, et béatæ immortalitáti cogitántibus, renunciatúris tibi et sǽculo tuo, etvictúro. Da ígitur honórem adveniénti Spíritui béatæ immortalitáti victúris. Da ígiturSancto, qui ex summa cæli arce descéndens, honórem advieniénti Spíritui Sancto, qui, exproturbátis fráudibus tuis, divíno fonte summa cæli arce descéndens, proturbátispurgátum péctus, sanctificátum Deo templum et fráudibus tuis, divíno fonte purgáta péctora,habitáculum perfécit: ut ab ómnibus pénitus sanctificáta Deo templa et habitáculanóxiis præteritórum críminum liberátus, servus perfécit: ut, ab ómnibus pénitus nóxiis præ-Dei grátias perénni Deo réferat semper, et teritórum críminum liberáti, servi Dei grátiasbenedícat nomens anctum ejus in sǽcula perénni Deo réferant semper, et benedícantsæculórum. R. Amen. nomen sanctum ejus in sǽcula sæculórum. R. Amen.18. Sacerdos tertio dicit Electo: Ora, Elécte, flecte 18.Sacerdos tertio dicit Electis: Oráte, Elécti,génua, et dic: Pater noster. fléctite génua, et dícite: Pater noster.Et Electus, genu flexo, orat, et dicit: Pater noster, Et Electi, genu flexo, orant, et dicunt:Pater noster,usque ad Sed líbra nos a malo, inclusive. usque ad Sed líbera nos a malo, inclusive.Sacerdos subjungit: Leva, comple oratiónem tuam, Sacerdos subjungit: Leváte, compléte oratiónemet dic: Amen. vestram, et dícite: Amen.Et ille surgens respondet: Amen. Et illi surgens respondent: AmenSacerdos dicit patrino: Signa eum. Sacerdos dicit patrinis:Signáte eos.Deinde Electo: Accéde. Deinde Electis: Accédite.© Laudate Dominum Liturgical Editions 48
 • 49. Titulus II—Caput 6Et patrinus pollice signat eum in fronte dicens: Et partini pollice signant Electos suos in fronte,In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti. dicentes:In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti.19. Tum Sacerdos quoque facit crucem in fronte 19. Tum Sacerdos quoque facit crucem inejus, dicens: In nómine Patris, et Fílii, et frontes singulorum diceens:In nómine Patris,Spíritus Sancti. et Fílii, et Spíritus Sancti. Deinde imponitDeinde imponit manum super eum, et postea manum super singulos, et postea manummanum extensam tenens dicit: extensam tenens dicit: Exorcismus ExorcismusExorcízo te, immúnde spíritus, in nómine Pa Exorcízo te, immúnde spíritus, In nómine Pa+ tris, et Fí + lii, et Spíritus + Sancti, ut + tris, et Fí + lii, et Spíritus + Sancti, utéxeas, et recédas ab hoc fámulo Dei N.: Ipse éxeas, et recédas ab his fámulis Dei N. etenim tibi ímperat, maledícte damnáte, qui N.:Ipse enim tibi ímperat, maledícte damnáte,pédibus super mare ambulávit, et Petro qui pédibus super mare ambulávit, et Petromergénti déxteram porréxit. mergénti déxteram porréxit. Exorcismus ExorcismusErgo maledícte diábole, recognósce senténtiam Ergo maledícte diábole, recognósce senténtiamtuam, et da honórem Deo vivo et vero, da tuam, et da honórem Deo vivo et vero, dahonórem Jesu Christo Fílio ejus, et Spirítui honórem Jesu Christo Fílio ejus, et SpirítuiSancto, et recéde ab hoc fámulo Dei N., quia Sancto, et recéde ab his fámulis Dei N. etistum sibi Deus et Dóminus noster Jesus N., quia istos sibi Deus et Dóminus nosterChristus ad suam sanctam grátiam, fontémque Jesus Christus ad suam sanctam grátiam,Baptísmatis vocáre dignátus est: et hoc signum fontémque Baptísmatis vocáre dignátus est: etsanctæ cru + cis (signat eum), quod nos fronti hoc signum sanctæ cru + cis (signant singulos),ejus damus, tu, maledícte diábole, numquam quod nos fronti eórum damus, tu, maledícte diá-áudeas violáre. Per eúmdem Christum bole , numquam áudeas violáre. Per eúmdemDóminum nostrum, qui ventúrus est judicáre Christum Dóminum nostrum, qui ventúrus estvivos et mórtuos, et sǽculum per ignem. judicáre vivos et mórtuos, et sǽculum perR. Amen. ignem. R. Amen.Si inter Electos adsint feminæ, retrahunt se masculi in partem, et accedunt feminæ. Pro una femina Pro pluribus feminis20 Sacerdos dicit super Electam stantem: 20.Sacerdos dicit super Electas stantes: Oráte, Eléctæ, fléctite génua, et dícite : PaterOra, Elécta, flecte génua, et dic : Pater noster. noster.Et Electa, genu flexo, orat, et dicit: Pater noster, Et Electæ, genu flexo, orant, et dicunt: Pater noster,usque ad Sed líbera nos a malo, inclusive. usque ad Sed líbera nos a malo, inclusive.Sacerdos subjungit: Leva, comple oratiónem tuam, Sacerdos subjungit: Leváte, compléte oratió-nemet dic: Amen. vestram, et dícite: Amen.Et illa surgens respondet: Amen. Et illæ surgentes respondent : Amen.Sacerdos dicit patrino vel matrinæ: signa eam. Sacerdos dicit patrinis vel matrinis: Signáte eas.Deinde Electæ: Accéde. Deinde Electis: Accédite.Et patrinus vel matrina pollice signat eam in Et patrini vel matrinæ pollice signantfronte, dicens: In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Electas suas in fronte, dicentes: In nómine Patris, etSancti. Fílii, et Spíritus Sancti. 21. Tum Sacerdos quoque facit crucem in fronte21. Tum Sacerdos quoque facit crucem in fronte singularum, dicens:In nómine Patris, et Fílii, etejus, dicens: In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Spíritus Sancti.Sancti.© Laudate Dominum Liturgical Editions 49
 • 50. Supplenda super adultum baptizatumDeinde imponit manum super eam, et postea Deinde imponit manum super singulas, et posteamanum extensam tenens dicit: manum extensam tenens dicit:Orémus Oratio Orémus OratioDeus cæli, Deus terræ, Deus Angelórum, Deus Deus cæli, Deus terræ, Deus Angelórum, DeusArchangelórum, Deus Patriarchárum, Deus Pro- Archangelórum, Deus Patriarchárum, Deus Pro-phetárum, Deus Apostolórum, Deus Márty-rum, phetárum, Deus Apostolórum, Deus Márty-rum,Deus Confessórum, Deus Vírginum, Deus ómnium Deus Confessórum, Deus Vírginum, Deus ómniumbene vivéntium, Deus cui ómnis lingua confitétur, et bene vivéntium, Deus cui ómnis lingua confitétur,omni genu fléctitur, cæléstium, terréstrium, et et omni genu fléctitur, cæléstium, terréstrium, etinfernórum: te ínvoco, Dómine, super hanc fámulam infernórum: te ínvoco, Dómine, super has fámulastuam N., ut eam custodíre, et perdúcat dignéris ad tuas N. et N., ut eas custodíre, et perdúceregrátiam Baptísmi tui. Per Christum Dóminum dignéris ad, grátiam Baptísmi tui. Per Christumnostrum. R. Amen. Dóminum nostrum. R. Amen. Exorcismus ExorcismusErgo, maledícte diábole, cognósce senténtiam Ergo, maledícte diábole, recognósce senténtiamtuam, et da honórem Deo vivo et vero, da honórem tuam, et da honórem Deo vivo et vero, da honóremJesu Christo Fílio ejus, et Spirítui Sancto, et Jesu Christo Fílio ejus, et Spirítui Sancto, et recéderecéde ab hac fámula Dei N. quia istam sibi ab his famaulábus Dei N. et N. , quia istas sibiDeus et Dóminus noster Jesus Christus ad suam Deus et Dóminus noster Jesus Christus ad suamsanctam grátiam, fontémque Baptísmatis vocáre sanctam grátiam, fontémque Baptísmatis vocáredignátus est: et hoc signum sanctæ cru + cis (signat dignátus est: et hoc signum sanctæ cru + ciseam), quod nos fronti ejus damus, tu, maledícte (signat singulas), quod nos fronti eárum damus, tu,diábole, numquam áudeas violáre. Per eúmdem numquam áudeas violáre. Per eúmdem ChristumChristum Dóminum nostrum, qui ventúrus est Dóminum nostrum, qui ventúrus est judicárejudicáre vivos et mórtuos, et sǽculum per ignem. vivos et mórtuos, et sǽculum per ignem.R. Amen. R. Amen.22. Sacerdos iterum dicit Electæ (in plurali pro pluribus):Ora, Elécta, flecte génua, et dic : Pater noster.Et Electa, genu flexo, orat, et dicit: Pater noster, usque ad Sed líbera nos a malo, inclusive.Sacerdos subjungit: Leva, comple oratiónem tuam, et dic: Amen.Et illa surgens respondet: Amen.Sacerdos dicit patrino vel matrinæ: Signa eam.Deinde Electæ: Accéde.Et patrinus vel matrina pollice signat eam in fronte, dicens: In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti.23. Tum Sacerdos quoque facit crucem in fronte ejus (singularum), et dicit: In nómine Patris, et Fílii, etSpíritus Sancti.Deinde imponit manum super eam (singulas), et postea manum extensam tenens dicit:DEUS Abraham, Deus Isaac, Deus Jacob, Deus, qui per Móysi fámulo tuo in monte Sinai apparuísti, etfilios Israël de terra Ægýpti eduxísti, députans eis Angelum pietátis tuæ, qui custodíret eos die ac nocte: tequǽsumus Dómine; ut míttere dignéris sanctum Angelum tuum de cælis, qui simíliter custódiat et hancfámulam tuam N. et perdúcat eam ad grátiam Baptísmi tui. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen. Exorcismus (In plurali pro pluribus)ERGO, maledícte diábole, recognósce senténtiam tuam, et da honórem Deo vivo et vero, da honórem JesuChristo Fílio ejus, et Spirítui Sancto, et recéde ab hac fámula Dei N. quia istam sibi Deus et Dóminusnoster Jesus Christus ad suam sanctam grátiam, fontémque Baptísmatis vocáre dignátus est: et hoc signumsanctæ cru + cis (signat singulas), quod nos fronti ejus damus, tu, maledícte diábole, numquam áudeasvioláre. Per eúmdem Christum Dóminum nostrum, qui ventúrus est judicáre vivos et mórtuos, etsǽculum per ignem. R. Amen.© Laudate Dominum Liturgical Editions 50
 • 51. Titulus II—Caput 624. Sacerdos tertio dicit Electæ: Ora, Elécta, 24. Sacerdos tertio dicit Electis: Oráte, Eléctæ,flecte génua, et dic: Pater noster. fléctite génua, et dícite: Pater noster.Et Electa, genu flexo, orat et dicit: Et Electæ, genu flexo, orant, et dicunt: PaterPater noster, usque ad Sed líbera nos a malo, noster, usque ad Sed líbera nos a malo,inclusive. inclusive.Sacerdos subjungit: Leva, comple oratiónem Sacerdos subjungit: Leváte, compléte oratiónemtuam et dic: Amen. vestram et dícite: Amen.Et illa surgens respondet: Amen. Et illae surgentes respondent: Amen.Sacerdos dicit patrino vel matrinæ: Signa eam. Sacerdos dicit patrinis vel matrinis: SignáteDeinde Electæ: Accéde. eas.Et patrinus vel matrinus pollice signat Deinde Electis: Accédite.eam in fronte, dicens: In nómine Patris, et Fílii, Et patrini vel matrinae pollice signant Electaset Spíritus Sancti. suas in fronte, dicens: In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti.25. Tum Sacerdos quoque facit crucem in fronte 25. Tum Sacerdos quoque facit crucem in fronteejus, dicens: In nómine, Patris, et Fílii, et singularum, dicens: In nómine Patris ,et Fílii, etSpíritus Sancti. Spíritus Sancti.Deinde imponit manum super eam, et postea Deinde imponit manum super singulas, etmanum extensam tenens dicit: postea manum extensam tenens dicit: Exorcismus ExorcismusExorcízo te, immúnde spíritus, per Pa + trem, Exorcízo te, immúnde spíritus, per Pa + rem,et Fí + lium, et Spíritum + Sanctum, ut éxeas, et Fi + lium, et Spiritum + Sanctum, ut éxeas,et recédas ab hac fámula Dei N.: Ipse enim et recédas ab his famulábus Dei N. et N.: Ipsitibi ímperat, maledícte damnáte, qui cæco enim tibi ímperat, maledícte damnáte, quinato óculos apéruit, et quatriduánum Lázarum cæco nato óculos apéruit, et quatriduánumde monuénto suscitávit. Lázarum de monuménto suscitávit. Exorcismus ExorcismusErgo, maledícte diábole, recognósce sentént- Ergo, maledícte diábole, recognósce sentént-iam tuam, da honórem Deo vivo et vero, iam tuam, da honórem Deo vivo et vero, dahonórem Jesu Christo Fílio ejus, et Spirítui honórem Jesus Christo Fílio ejus, et SpirítuiSanto, et recéde ab hac fámula Dei N., quia Sancto, et recéde ab his famulábus Dei N. etistam sibi Deus et Dóminus noster Jesus N., quia istas sibi Deus et Dóminus nosterChristus ad suam sanctam grátiam, fontémque Jesus Christus ad suam sanctam grátiam,Baptísmatis vocáre dignátus est: et hoc signum fontémque Baptísmatis vocáre dignátus est: etsanctæ cru + cis (signat eam), quod nos fronti hoc signum sanctæ cru + cis (signateejus damus, tu, maledícte diábole, numquam singulas), quod nos fronti eárum damus, tu,áudeas violáre. Per eúmdem Christum Dóm- maledícte diábole, numquam áudeas violáre.inum nostrum, qui ventúrus est judicáre Per eúmdem Christum Dóminum nostrum, quivivos et mórtuos, et sǽculum per ignem. ventúrus est judicáre vivos et mórtuos etR. Amen. sǽculum per ignem. R. Amen. Pro omnibusPostmodum accedunt iterum masculi, qui se retraxerant, et ipsi ad dexteram, feminæ vero adsinistram Sacerdotis, ut in principio, disponuntur.26. Tum Sacerdos imponit manum super Electum, vel si sint plures, super singulos tammasculos quam feminas, et postea manum extensam tenens dicit ( in plurali pro pluribus tammasculis quam feminis):© Laudate Dominum Liturgical Editions 51
 • 52. Supplenda super adultum baptizatum Pro uno vel una Pro pluribusOrémus Oratio Orémus OratioÆ térnam ac justíssimam pietátem tuam Æ térnam ac justíssiman pietátem tuamdéprecor, Dómine sancte, Pater omnípotens, déprecor, Dómine sancte, Pater omnípotens,ætérne Deus, auctor lúminis et veritátis, super ætérne Deus, auctor lúminis et veritátis, superhunc fámilum tuum N. (hanc fámulam tuam hos fámulos tuos N. et N. (has fámulas tuas N.N.), ut dignéris eum (eam) illumináre lúmine et N.), ut dignéris eos (eas) illumináre lúmineintelligéntiæ tuæ: munda eum (eam), et sa- intelligéntiæ tuæ: munda eos, (eas), etnctífica: da ei sciéntiam veram, ut dignus (-a) sit sanctífica: da eis sciéntiam veram, ut digni (-æ)frui grátia Baptísmi tui, quem suscépit; téneat sint frui grátia Baptísmi tui, quem suscepérunt;firmam spem, consílium rectum, doctrínam tenéant firmam spem, consílium rectum,sanctam, ut aptus (-a) retinéndam grátiam doctrínam sanctam, ut apti (-æ) sint adBaptísmi tui. Per Christum Dóminum nostrum. retinéndam grátiam Baptísmi tui. Per ChristumR. Amen. Dóminum nostrum. R. Amen.27.His peractis, Sacerdos sinistra manu apprehendens dexteram Electi prope brachium, vel eiporrigens extremam partem stolæ, ex humero sinistro pendentem, intriducit eum in ecclesiam; et siElecti sint plures, primus sinistra manu tarhit secundum, et secundus tertiam, etc. Pro uno vel una Pro pluribusN. Ingrédere in sanctam ecclésiam Dei ,ut N. et N., Ingredímini in sanctam ecclésiam Dei,accípias benedictiónem cæléstium a Dómino ut accipiátis benedictiónem cæléstem a DóminoJesu Christo, ut hábeas partem cum illo et Jesu Christo, et habeátis partem cum illo etSanctis ejus. Sanctis ejus.R. Amen. R. Amen.28. Et ingressus Electus procumbit, seu prosternit se in pavimento, et adorat (si plures, omnessimul).29. Deinde surgit (si plures, omnes simul), et Sacerdos imponit manum super caput ejus(singulorum, si plures), et Electus cum eo recitat Symbolorum Apostolorum, et OrationemDominicam.30. Ita etiam si plures sint, omnes simul recitant:C redo in Deum, Patrem omnipoténtem, Creatórem cæli et terræ. Et in Jesum Christum, Fíliumejus únicum, Dóminum nostrum: qui concéptus est de Spíritu Sancto, natus ex María Vírgine,passus sub Póntio Piláato, crucifíxus, mórtuus, et sepúltus: descéndit ad ínferos; tértia die resu-rréxit a mórtuis; ascéndit ad cælos; sedet ad déxteram Dei Patris omnipoténtis: inde ventúrus estjudicáre vivos, et mórtuos. Credo in Spíritum Sanctum, sanctam Ecclésiam cathólicam, Sanctórumcommuniónem, remissiónem peccatórum , carnis resurrectiónem, vitam ætérnam. Amen.P ater noster, qui es in cælis, sanctificétur nomen tuum. Advéniat regnum tuum. Fiat volúntas tua,sicut in caelo, et in terra. Panem nostrum quotidiánum da nobis hódie. Et dimitte nobis débitanostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris. Et ne nos indúcas in tentatiónem: sed líbera nosa malo. Amen.31.Tunc Sacerdos, versis renibus ostio cancellorum Baptisterii, rursus imponit manum super caputElecti (singulorum Electorum), et postea manum extensam tenens dicit:© Laudate Dominum Liturgical Editions 52
 • 53. Titulus II—Caput 6 Exorcismus Pro una vel uno Pro pluribusN ec te latet, sátana, imminére tibi pœnas, N ec latet, sátana, imminére tibi pœnas,imminére tibi torménta, imminére tibi diem imminére tibi torménta, imminére tibi diemjudícii, diem supplícii sempitérni: diem qui judícii, diem supplícii sempitérni: diem quiventúrus est velut clíbanus ardens, in quo tibi ventúrus est velut clíbanus ardens, in quo tibiatque univérsis ángelis tuis præpártus atque univérsis angelis tuis præpártussempitérnus erit intéritus. Proínde, damnáte, at- sempitérnus erit intéritus. Proínde, damnáte, at-que damnánde, da honórem Deo vivo et vero, que damnánde, da honórem Deo vivo et vero,da honórem Jesu Christo Fílio ejus, et Spíritui da honórem Jesu Christo Fílio ejus, et SpírituiSancto Páraclito, in cujus nómine atque virtúte Sancto Páraclito, in cujus nómine atque virtútepræcípio tibi, quicúmque es, spíritus immúnde, præcípio tibi, quicúmque es, spíritus immúnde,ut éxeas, et recédas ab hoc fámulo Dei N. quem ut éxeas, et recédas ab his fámulis Dei N. et N.,(has fámula Dei N. quam) hódie idem Deus et quos (fámulabus Dei N. et N., quas) hódie idemDóminus noster Jesus Christus, ad suam Deus et Dóminus noster Jesus Christus ad suamsanctam grátiam et benedictiónem, fontémque sanctam grátiam et benedictiónem, fontémqueBaptísmatis dono vocáre dignátus est: ut fíeret Baptísmatis donovocáre dignátus est: ut fíerentejus tempulum per aquam regeneratiónis in ejus tempulum per aquam regeneratiónis inremissiónem ómnium peccatórum. remissiónem ómnium peccatórum. In nómineIn nómine ejúsdem Dómini nostri Jesu Christi, ejúsdem Dómini nostri Jesu Christi quiqui ventúrus est judicáre vivos et mórtuos, et ventúrus est judicáre vivos et mórtuos, etsǽculum per ignem. R. Amen. sǽculum per ignem. R. Amen.32. Postea Sacerdos pollice accipit de saliva oris sui (quod omittur quotiescumque rationabilisadest causa munditiei tuendæ aut periculum morbi contrehendi vel propagandi quin tamen in talicasu tactus præscriptus cum sua formula omittatur); et tangit aures et nares Electi (singulorumElectorum); tangendo vero aurem dexteram et sinistram, dicit: Ephpheta, quod est, Adaperíre.Deinde tangendo nares dicit: In odórem suavitátis. Tu autem effugáre, diábole; appropinpinquábitenim judícium Dei.33. Deinde interrogat Electum (singulos, si plures):Quis vocáris?Et ipse respondet: N.Interrogat: Abrenúntias sátanæ?R. Abrenúntio.Interrogat: Et ómnibus opéribus ejus?R. Abrenúnto.Interrogat: Et ómnibus pompis ejus?R. Abrenúntio. Unctio Olei34. Tunc Sacerdos intingit pollicem dexteræ manus in Oleo sancto Catechumenorum, et inungitElectum (singulos Electos) primum in pectore, deinde inter scapulas in modum crucis, dicens(singulariter singulis)Ego te línio + Oleo salútis in Christo Jesu Dómino nostro in vitam ætárnam. R. Amen. V. Pax tibi R. Et cum spíritu tuo.© Laudate Dominum Liturgical Editions 53
 • 54. Supplenda super adultum baptizatum35. Mox bombacio, vel re simili, tergit pollicem et loca inuncta, et subjungit, dicens (singulis, siplures):Exi, immúnde spíritus, et honórem Deo vivo et vero. Fuge, immúnde spíritus, et da locum ChristoFílio ejus. Recéde, immúnde spíritus, et da locum Spíritui Sancto Paráclito.36. Stans ibidem extra cancellos, Sacerdos deponit pluviale ac stolam coloris violacei, et sumitstolam ac pluviali albi coloris. In Baptisterio37. Tunc ducitur Electus ad Baptisterium, ubi Sacerdos interrogat Electum (singulos, si plures):Quis vocáris? Respondet: N.38. Interrogat (singulos, si plures):N. Credis in Deum Patrem omnipoténtem, creatórem cæli et terræ?R. Credo.Interrogat (singulos, si plures)Credis in Jesum Christum, Fílium ejus únicum, Dóminum nostrum, natum et passum?R. Credo.Interrogat (singulos, si plures):Credis et in Spíritum Sanctum, sanctam Ecclésiam cathólicam, Sanctórum communiónem,remissiónem peccatórum, carnis resurrectiónem, et vitam ætérnam?R. Credo. Unctio Chrismatis39. Deinde Sacerdos intingis pollicem in sacro Chrismate, et perungit verticem Electi (singulorumElectorum) in modum crucis, dicens:D eus omnípotens, Pater Dómini nostri Jesu Christi, qui te regenerávit ex aqua et Spíritu Sancto,quinque debit tibi remissiónem ómnium peccatórum (hic ingungit), ipse te líniat + Chrísmatesalútis in eódum Christo Jesu Dómino nostro in vitam ætérnam. R. Amen. V. Pax tecum. R. Et cum spíritu tuo.40. Tunc bombacio vel re simili pollicem tergit, et imponit capiti Electi chrismale, seu candidumlinteolum, et dat illi vestem candidam dicens (singulis, si plures):Accipe vestem cándidam, quam pérferas immaculátam ante tribúnal Dómini nostri Jesu Christi, uthábeas vitam ætérnam. R. Amen41. Et Electus deponit priores vestes, et induitur novis albi coloris, vel saltem exteriore candida,quam a Sacerdote accepit.Postea dat ei Sacerdos cereum, seu candelam accensam in manu dextera, dicens (singulis, siplures):Accipe lámpadem ardéntem, et irreprehensíbilis custódi Baptísmum tuum: serva Dei mandáta, ut,cum Dóminus vénerit ad núptias, possis occúrrere ei una cum ómnibus Sanctis in aula cælésti etvivas in sǽcula sæculórum. R. Amen.42. Ipse vero Neophytus eumdem cereum accensum manu tenet usque in finem, præterquam dumconfirmatur.43. Postea Sacerdos dicit:© Laudate Dominum Liturgical Editions 54
 • 55. Titulus II—Caput 7 Pro uno vel una Pro pluribusN. Vade in pace, et Dóminus sit tecum. N. et N. Ite in pace, et Dóminus sit vobíscum.R. Amen. R. Amen.44. Ritus superius descriptus servandus est etiam a Diacono Baptismi cæremonias supplente, quitamen sale utetur a Sacerdote ad hunc usum rite prius benedicto.45. Si adsit Episcopus, qui id legitime præstare possit, ab eo Neophyt, sim sint confirmandi,præmissa, si opus sit, sacramentali confessione, Sacramento confirmationis initantur.Deinde si hora sit congruens, celebartur missa, cui Neophyti intersunt, et SanctissimumEucharisticum devote suscipiunt. CAPUT 7 RITUS SERVANDUS CUM EPISCOPUS BAPTIZAT1. Si Episcopus, vel S. R. E. Cardinalis parvulos vel adultos baptizare voluerit, parantur etserviantur omnia, ut superius de ordine Baptismi dictum est, atque prætera hæc, quæ infra notantur.2. Adsint Cappelani, vel alii Presbyteri, et Clerici superpelliceis induti, qui ei assistant, acministrent.3. Ipse vero super rochettum accipiat amictum, albam, cingulam, stolam, et pluviale violaceicoloris, ac mitram auriphrygiatam, atque ita paratus, cum ministris procedat ad Baptismiministerium . Et dum interrogat: Quid petis ab Ecclésia Dei? ac dum facit reliquas interrogationes,sedet cum mitra: cum vero exsufflat, dicendo Exi, ab eo, immúnde spíritus, surgit cum mitra.Rursus sedet, cum signat Catechumenum signo crucis in fronte, et in pectore, vel dicit: Accipesignum crucis, etc. Et dum dicit Orationes, quæ præcedunt, vel sequuntur benedictionem salis,surgit deposita mitra; similiter cum ipsum sal benedicit. Cum autem sal benedictum immittit in osbaptizandi, mitram accipit, et sedet. Cum vero legit Exorcismos, et dum, saliva aures et naresCatechumeni tangens dicit: Ephpheta, ac dum introducit eum in ecclesiam, stat cum mitra. Cumautem dicit:Credo in Deum Patrem, etc., et Pater noster, super Catechumenum, stat sine mitra. Sed cum nomenquærit, et interrogat: N. Abrenúntias sátanæ, etc., et baptizandum Oleo sacro in pectore et interscapulas inungit, sedet cum mitra; quo facto accipit stolam et pluviale album. Et cum rursusinterrogat de fide: Credis in Deum Patrem, etc., Vis baptizári, etc., et cum baptizat perinfusionem,sedet cum mitra. Si vero baptizet per infusionem, mitrem retinens stare debet.4. Cum demum Chrismate verticem baptizati linit, et dat ei vestem candidam, et candelamaccensam, ac dicit: Vade in pace etc., sedet cum mitra.5. Si autem Pontifex quempiam, a Presbytero jam catechizatum, tantum baptizare voluerit, sicparatus vestibus albis incipiat, postquam ad Baptisterium deventum fuerit, dicens: Quo nóminevocáris? R. N. Episcopus interrogat: N. Credis in Deum Patrem omnipoténtem, etc., et prosequiturusque in finem ordinem Baptismi, ut supra.© Laudate Dominum Liturgical Editions 55
 • 56. Benedictio aquæ baptismalis CAPUT 8 BENEDICTIO FONTIS SEU AQUÆ BAPTISMALIS extra pervigilium Paschæ et Pentecostes, cum aqua consecrata non habetur1. Primum lavatur, et mundatur vas Baptisterii deinde limpida aqua repletur. Tum Sacerdos cum suisClericis, vel etiam aliis Presbyteris, cruce et duobus cereis præcedentibus, ac thuribulo et incenso, et cumvasculis Chrismatis et Olei Catechumenorum accedit ad Fontem, et ibi, vel ante Altare Baptisterii, dicitLitanias ordinarias, prout habentur infra (pag. 85.) , post septem Psalmos Pœnitentiales.2. Potest etiam dicere Litanias breviores, ut in Missali in Sabbato Sancto.3. Sed ante V. Ut nos exaudíre digneris, dicat et secundo repetat sequentem versum:Ut Fontem istum ad regenerándem tibi novam prolem bene + dícere, et conse + cráre dignéris.R. Te rogámus, audi nos.4. Dico autem ultimo Kýrie, eléison, Sacerdos dicit: Pater noster et Credo in Deum etc. (pag. 52.),omnia clara voce: quibus finitis dicit:V. Apud te, Dómine, est fons vitæ.R. Et in lúmine tuo vidébimus lumen.V. Dómine, exáudi oratiónem meam.R. Et clamor meus ad te véniat.V. Dóminus vobícum. R. Et cum cum spíritu tuo.Orémus OratioO mnípotens sempitérne Deus, adésto magnæ pietátis tuæ mystériis, adésto sacraméntis: et adrecreándos novos pópulos, quos tibi fons Baptísmatis párturit, spíritum adoptiónis emítte; ut quodnostræ humilitátis geréndum est ministério, virtútis tuæ impleátur efféctu. Per Dominum nostrumJesum Christum Fílium tuum, qui tecum vivit, et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómniasǽcula sæculórum. R. Amen. Exorcismus aquæE xorcízo te, creatúra aquæ, Per Deum + vivium, per Deum + verum per Deum + sanctum, perDeum, qui te in princípio verbo separávit ab árida: cujus Spíritus super te ferebátur, qui te paradísomanáre jussit.5. Hic manu aquam dividit, et deinde effundit eam extra marginem Fontis, versus quator mundi partes,prosequens:Et in quátor flumínibus totam terram rigáre præcépit: qui te in desérto amáram per lignum dulcemfecit atque potábilem; qui te petra prodúxit, ut púpulum, quem ex Ægýpto liberáverat, sitifatigátum recreáret. Exorcízo te per Jesum Christum, Fílium ejus únicum, Dóminum nostrum: quite in Cana Galilǽæ signo admirábili sua poténtia convértit in vinum: qui te super pédibusambulávit, et a Joánne in Jordáne in te baptizátus est. Qui te una cum sánguine de látere suoprodúxit: et discípulis suis jussit, et credéntes baptizérent in te, dicens: Ite, docéte omnes gentes,baptizántes eos in nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti; ut efficicáris aqua sancta, aquabenedícta, aqua, quæ lavat sordes, et mundat peccáta.© Laudate Dominum Liturgical Editions 56
 • 57. Benedictio aquæ baptismalisTibi ígitur præcípio, omnis spíritus immúnde, omne phantásma, omne mendácium, eradicáre eteffugáre ab hac creatúra aquæ, ut qui in ipsa baptizándi erunt, fiat eis fons aquæ saliéntis in vitamætérnam, regénerans eos Deo Patri, et Fílio, et Spíritui Sancto, in nómine ejusdem Dómine nostriJesu Christi, qui ventúrus est judicáre vivos et mórtuos, et sǽculum per ignem. R. Amen.Orémus. OratioD ómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus, aquárum spirituálium sanctificátor, tesupplíciter deprecámur: ut ad hoc ministérium humilitátis nostræ respícere dignéris, et super hasaquas, abluéndis et purificándis homínibus præparátas, Angelum sanctitátis emíttas, quo, peccátisvitæ prióris ablútis, reatúque detérso purum Sancto Spirítui habitáculum regeneráti éfficimereántur. Per Dóminum nostrum. R. Amen.6. Tunc sufflat ter in aquam versus tres partes secundum hanc figuram Ψ deinde imponitincensum in thuribulo, et Fontem incensat. Postea infundens de Oleo Catechumenorum in aquamin modum crucis, clara voce dicit:Sancficétur, et fœcundétur fons iste óleo salútis renascéntibus ex eo in vitam ætérnam, in nóminePa + tris, et Fí + lii, et Spíritus + Sancti. R. Amen.7. Deinde infundit de Chrismate, modo supra, dicens:Infúsio Chrísmatis Dómini nostri Jesu Christi, et Spíritus Sancti, Parácliti, fiat in nómine sanctæTrinitátis. R. Amen.8. Postea accipit ambas ampullas dicti Olei sancti et Chrismatis, et de utroque simul in modumcrucis infundendo, dicat:Commíxtio Chrísmatis sanctificatiónis, et Olei unctiónis, et aquæ Baptísmatis páriter fiat innómine Pa + tris, et Fí + lii, et Spíritus + Sancti. R. Amen.9. Tum, depositis ampullis, dextera manu Oleum sanctum, et Chrisma infusum miscet cum aqua etspargit per totum Fontem. Deinde medulla panis manum tergit; et ei quis baptizandus sit, eumbaptizat, ut supra.Quod si neminem baptizet, statim manus abluat, et ablutio effundatur in sacrarium.© Laudate Dominum Liturgical Editions 57
 • 58. TITULUS III CAPUT 1 DE SACRAMENTO PŒNITENTIÆS anctum Pœnitentiæ Sacramentum, ad eos, qui post Baptismum lapsi sunt, in gratiam Deirestituendos a Christo Domino institutum, eo diligentius administrandum est, quo frequentior estejus usus, et quo plura requiruntur ad illud recte digneque tractandum ac suscipiendum. Cumautem ad illud constituendum tria concurrant, materia, forma, et minister: illius quidem remotamateria sunt peccata, proxima vero sunt actus pœnitentis, nempe contritio, confessio, et satisfactio.Forma autem, ilia absolutionis verba: Ego te absólvo, etc. Minister denique est Sacerdos habenspotestatem absolvendi vel ordinariam vel delegatam. Sed in periculo mortis omnes Sacerdotes,licet ad confessiones non approbati, valide et licite absolvunt quoslibet pœnitentes a quibusvispeccatis aut censuris, quantumvis reservatis et notoriis, etiamsi præsens sit Sacerdos approbatus. Inejus ministro requiritur etiam bonitas, scientia, atque prudentia, cum sigillo secretæ confessionissub exacto, perpetuoque silentio. Quibus et aliis ad id opportunis ut optime sint instructi, omnistudio curare debent Confessarii.2. In primis meminerit Confessarius, se judicis pariter et medici personam sustinere, ac divinæjustitiæ simul et misericordiæ ministrum a Deo constitutum esse, ut tamquam arbiter inter Deum ethomines, honori divino et animarum saluti consulat.3. Ut ergo recte judicare queat, discernens inter lepram et lepram, et tamquam peritus medicusanimarum morbos prudenter curare, et aptca cuique remedia applicare sciat, quantam potestmaximam ad id scientiam atque prudentiam, tum assiduis ad Deum precibus, tum ex probatisauctoribus, præsertim e Catechismo Romano, et prudenti consilio peritorum studeat sibicomparare.4. Sciat casus et censuras Sedi Apostolicæ, et Ordinario suo reservatas, et suæ cujusque Ecclesiæconstitutiones, easque diligenter observet.5. Denique hujus Sacramenti doctrinam omnem recte nosse studebit, et alia ad ejus rectamadministrationem necessaria. Atque in hoc ministerio ita procedat, ut infra præscribitur. ORDO MINISTRANDI SACRAMENTUM PŒNITENTIÆ6. Sacerdos ad audiendam confessionem vocatus, promptum facilemque se præbeat; ac priusquamad audiendum accedat, si tempus suppetat, ad hoc ministerium recte, sancteque obeundum,divinum auxilium piis precibus implorabit.7. Sacramentalis confessionis proprius locus est ecclesia vel oratorium publicum aut semi-publicum.8. Sedes confessionalis ad audiendas mulierum confessiones semper collocetur in loco patenti etconspicuo, et generatim in ecclesia vel oratorio publico aut semi-publico mulieribus destinato.Sedes confessionalis crate fixa ac tenuiter perforata inter pœnitentem et confessarium sit instructa.9. Feminarum confessiones extra sedem confessionalem ne audiantur, nisi ex causa infirmitatisaliave veræ necessitatis et adhibitis cautelis quas Ordinarius loci opportunas judicaverit.Confessiones virorum etiam in ædibus privatis excipere licet.© Laudate Dominum Liturgical Editions 58
 • 59. Titulus III—Caput 110. Superpelliceo, et stola violacei coloris utatur, prout tempus, vel locorum feret consuetudo.11. Pœnitens, si opus sit, admoneatur, ut qua decet humilitate mentis et habitus accedat, et flexisgenibus signo crucis se muniat.12. Mox Confessarius inquirat de illlus statu (nisi aliter notus sit) et quampridem sit confessus, etan impositam pœnitentiam adimpleverit; num rite atque integre alias confessus fuerit; numconscientiam suam, ut debet, prius diligenter discusserit.13. Quod si pœnitens aliqua censura, vel casu reservato sit ligatus, a quo ipse non possit absolvere,ne absolvat, nisi prius obtenta facilitate a Superiore.14. Si vero Confessarius, pro personarum qualitate, cognoverit pœnitentem ignorare Christianasfidei rudimenta, si tempus suppetat, eum breviter instruat de articulis fidei et aliis ad salutemcognitu necessariis, et ignorantiam ejus corripiat, illumque admoneat, ut ea postmodum diligentiusaddiscat.15. Tum pœnitens confessionem generalem latina, vel vulgari lingua dicat, scilicet Confíteor, etc.,vel saltem utatur his verbis: Confíteor Deo omnipoténti. et tibi, pater. Peccata sua exindeconfiteatur, adjuvante, quotiescumque opus erit, Sacerdote: qui confitentem non reprehendet nisifinita, ut dicetur, confessione; neque interpellabit, nisi opus sit aliquid menus intelllgere; proindefiduciam ei præbeat, et humaniter suggerat, ut omnia peccata sua rite et integre confiteatur, remotastulta ilia quorumdam verecundia, qua præpediti, suadente diabolo, peccata confiteri non audent.16. Si pœnitens numerum, et species, et circumstantias peccatorum explicatu necessarias nonexpresserit, eum Sacerdos prudenter interroget.17. Sed caveat, ne curiosis, aut inutllibus interrogationibus quemquam detineat, præsertimimprudenter interrogans juniores utriusque sexus, vel alios, de eo, quod ignorant, ne scandalumpatiantur, indeque peccare discant.18. Demum, audita confessione, perpendens peccatorum, quae ille admisit, magnitudinem, acmultitudinem, pro eorum gravitate, ac pœnitentis conditione, opportunas correptiones acmonitiones, prout opus esse viderit, paterna caritate adhibebit, et ad dolorem et contritionemefficacibus verbis adducere conabitur, atque ad vitam emendandam ac melius instituendam inducet,remediaque peccatorum tradet.19. Postremo salutarem et convenientem satisfactionem, quantum spiritus et prudentiasuggesserint, injungat, habita ratione status, conditionis, sexus, ei ætatis et item dispositionispœnitentium. Videatque, ne pro peccatis gravibus levissimas pœnitentias imponat, ne si fortepeccatis conniveat. Alienorum peccatorum particeps efficiatur id vero ante oculos habeat, utsatisfactio non sit tantum ad novæ vitæ remedium, et infirmitatis medicamentum, sed etiam adpræteritorum peccatorum castigationem.20. Quare curet, quantum fieri potest, ut contrarias peccatis pœnitentias injungat, veluti avariseleemosynas, libidinosis jejunia, vel alias carnis afflictiones, superbis humilitatis officia, desidiosisdevotionis studia. Rarius autem vel serius confitentibus vel in peccata facile recidentibus,utilissimum erit consulere, ut sæpe, puta semel in mense, vel certis diebus solemnibus,confiteantur, et si expediat, communicent.21. Pœnitentias pecuniarias sibi ipsis Confessarii ne applicent, neve a pœnitentibus quidquamtamquam ministerii sui præmium petant, vel accipiant.© Laudate Dominum Liturgical Editions 59
 • 60. Titulus III—Caput 222. Pro peccatis occultis, quantumvis gravibus, manifestam pœnitentiam ne imponant.23. Videat autem diligenter Sacerdos, quando, et quibus conferenda, vel deneganda, vel differendasit absolutio, ne absolvat eos, qui talis beneficii sunt incapaces: quales sunt qui nulla dant signadoloris; qui odia et inimicitias deponere, aut aliena, si possunt, restituere, aut proximam peccandioccasionem deserere, aut alio modo peccata derelinquere, et viam in melius emendare nolunt: autqui publicum scandalum dederunt, nisi publice satisfaciant, et scandalum tollant: neve etiam eosabsolvat, quorum peccata sunt Superioribus reservata.24. Si vero quis confiteatur in periculo mortis constitutus, absolvendus est ab omnibus peccatis etcensuris, quantumvis reservatis (cessat enim tunc omnis reservatio): sed prius, si potest, cui debet,satisfaciat: ac si periculum evaserit, et aliqua ratione Superiori, a quo alias esset absolvendus, sesistere teneatur; cum primum poterit, coram eo se sistat, quidquid debet præstiturus.25. Quod si inter confitendum, vel etiam antequam incipiat confiteri, vox et loquela ægro deficiant,nutibus et signis conetur, quoad ejus fieri poterit, peccata pœnitentis cognoscere, quibus utcumquevel in genere, vel in specie cognitis, vel etiam si confitendi desiderium sive per se, sive per aliosostenderit, absolvendus est.26. Meminerit porro Sacerdos, ægris non esse injungendam gravem, aut laboriosam pœnitentiam;sed indicendam tantum illam, quam, si convaluerint. opportune tempore peragant. Interim juxtagravitatem morbi, aliqua oratione, aut levi satisfactione imposita, et acceptata, absolvantur, proutopus erit.© Laudate Dominum Liturgical Editions 60
 • 61. CAPUT 2 ABSOLUTIONIS FORMA COMMUNIS1. Cum Sacerdos pœnitentem absolvere velit, injuncta ei prius, et ab eo acceptata salutaripœnitentia, primo dicit:Misereátur tui omnípotens Deus, et dimíssis peccátis tuis, perdúcat te ad vitam ætérnam. Amen.2. Deinde dextera versus pœnitentem elevata, dicit:Indulgéntiam, absolutiónem, et remissiónem peccatórum tuórum tribuat tibi omnípotens, etmiséricors Dóminus. Amen.Dóminus noster Jesus Christus te absólvat; et ego auctoritáte ipsius te absólvo ab omni vinculoexcommunicatiónis, suspensiónis, et interdícti, in quantum possum, et tu índiges. Deinde ego teabsólvo a peccátis tuis, in nómine Patris, et Fílii, + et Spíritus Sancti. Amen.3. Si pœnitens sit laicus. omittitur verbum suspensiónis.Episcopus autem in absolvendis fidelibus ter signum crucis facit.Pássio Dómini nostri Jesu Christi, mérita beátæ Mariæ Vírginis, et ómnium Sanctórum, quidquidboni féceris, et mali sustinúeris, sint tibi in remissiónem peccatórum, augméntum grátiæ, etprǽmium vitæ ætérnæ. Amen.4. Justa de causa omitti potest Misereatur. etc., et satis est dicere: Dóminus noster Jesus Christus,etc.. ut supra, usque ad illud: Pássio Dómini nostri, etc.5. Urgente vero aliqua gravi necessitate in periculo mortis, Sacerdos breviter dicere poterit;Ego te absólvo ab ómnibus censúris, et peccátis, in nómine Patris, et Fílii, + et Spiritus Sancti.Amen.© Laudate Dominum Liturgical Editions 61
 • 62. CAPUT 3 DE MODO ABSOLVENDI AB EXCOMMUNI- CATIONE EXTRA SACRAMENTALEM CONFESSIONEM1. Si potestas absolvendi ab excommunicationis sententia Sacerdoti commissa fuerit a Superiore, etin mandato certa forma sit præscripta, ilia omnino servanda est: si vero in mandate seucommissione dicatur: “In forma Ecclesiæ consueta absolvat”; hæc servanda sunt.2. Primo, ut excommunicatus ei, ob cujus offensam in excommunicationem incurrit, prius, sipotest, satisfaciat. Quod si tunc non possit, sufficientem cautionem præbeat, aut saltem, si eampræstare nequeat, juret se, cum primum potent, satisfacturum.3. Secundo, si crimen, ob quod in excommunicationem incidit, sit grave, juramentum ab eoexigatur de parendo mandatis Ecclesiæ, quæ illi fient pro tali causa: ac præcipue ne deincepsdelinquat contra ilium Canonem, vel Decretum, contra quod faciendo censuram incurrit.4. Denique hunc absolvendi ritum observabit.Pœnitentem coram se utroque genu flexo, in humero (si vir sit) usque ad camisiam exclusivedenudato, virga aut funiculis sedens leviter percutit, dicendo: Psalmus 50M Ne projícias me a fácie tua: * et spíritum iserére mei, Deus, *secúndum magnam sanctum tuum ne áuferas a me. Redde mihi lætítiam salutáris tui: * et spíritumisericórdiam tuam. principáli confírma me.Et secúndum multitúdinem miseratiónum Docébo iníquos vias tuas: * et impii ad tetuárum, * dele iniquitátem meam. converténtur.Amplius lava me ab iniquitáte mea: * et a Líbera me de sanguínibus, Deus, Deus salútispeccáto meo munda me. meæ: * et exsultábit lingua mea justítiam tuam.Quóniam iniquitátem meam ego cognósco: * et Dómine, lábia mea áperies: * et os meumpeccátum meum contra me est semper. annuntiábit laudem tuam.Tibi soli peccávi, et malum coram te feci: * ut Quóniam si voluísses sacrifícium dedíssemjustificéris in sermónibus tuis, et vincas cum útique: * holocáustis non delectáberis.judicáris. Sacrificium Deo spíritus contribulátus: * corEcce enim in iniquitátibus concéptus sum: * et contrítum, et humiliátum, Deus, non despícies.in peccátis concépit me mater mea. Benígne fac, Dómine, in bona voluntáte tuaEcce enim veritátem dilexìsti: * incérta et Sion: * ut ædificéntur muri Jerúsalem.occúlta sapiéntiæ tuæ manifestásti mihi. Tunc acceptábis sacrifícium justítiæ,Aspérges me hyssópo, et mundábor: * lavábis oblatlónes, et holocáusta: * tunc impónentme, et super nivem dealbábor, super altáre tuum vítulos.Audítui meo dabis gáudium et lætitiam: * et Glória Patri.exsultábunt ossa humiliáta.Avérte fáciem tuam a peccátis meis: * et omnesiniquitátes meas dele.Cor mundum crea in me, Deus: * et spíritumrectum innova in viscéribus meis.© Laudate Dominum Liturgical Editions 62
 • 63. Titulus III—Caput 45. Deinde surgit, et aperto capite dicit:Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.Pater noster secreto usque adV. Et ne nos indúcas in tentatiónem.R. Sed líbera nos a malo.V. Salvum (-am) fac servum tuum (ancíllam tuam), Dómine.R. Deus meus, sperántem in te.V. Nihil profíciat inimícus in eo (ea).R. Et fílius iniquitátis non appónat nocére ei.V Esto ei, Dómine, turris fortitúdinis.R. A fácie inimíci.V.Dómine, exáudi oratiónem meam.R. Et clamor meus ad te véniat.V Dóminus vobíscum.R. Et cum spíritu tuo.Orémus. OratioD eus, cui próprium est miseréri semper, et párcere: súscipe deprecatiónem nostram, ut huncfámulum tuum, quem (hanc fámulam tuam, quam) excommunicatiónis senténtia constríngit,miserátio tuæ pietátis cleménter absólvat. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.6. Mox sedet, et cooperto capite dicit:Dóminus noster Jesus Christus te absólvat: et ego auctoritáte ipsíus, et sanctíssimi Dómini nostriPapæ (vel reverendíssimi Epíscopi N., vel talis Superióris) mihi commíssa, absólvo te a vínculoexcommunicatiónis, in quam incurrísti (vel incurrísti declarátus [-a] es), propter tale factum (veltalem causam, etc.); et restítuo te communióni et unitáti fidélium, et sanctis Sacraméntis Ecclésiæ,in nómine Patris, et Fílii, + et Spíritus Sancti. Amen.7. Quod si Sacerdoti nulla sit a Superiore præscripta forma, nec sibi mandatum, ut in formaEcclesiæ communi. vel consueta absolvat; tunc nihllominus pro rei gravitate prædictamcæremoniam et preces adhibeat; at vero si res non fuerit adeo gravis, absolvere poterit, dicens:Dóminus noster Jesus Christus te absólvat: et ego auctoritáte ipsíus, et sanctíssimi Dómini nostriPapæ (si a Papa fuerit delegatus), (vel reverendíssimi Epíscopi N., vel talis Superióris) mihiconcéssa absólvo te, etc., ut supra.8. In foro autem sacramentali, Confessarius habens facultatem absolvendi excommunicatum,absolvat juxta formam communem supra præscriptam in sacramentali absolutione. CAPUT 4 RITUS ABSOLVENDI EXCOMMUNICATUM JAM MORTUUM1. Si quis excommunicatus ex hac vita decedens dederit signum contritionis, ne ecclesiastica careatsepultura, sed Ecclesiæ suffragiis, quatenus fieri potest, adjuvetur, absolvi potest hoc modo.2. Si corpus nondum sepultum fuerit, verberetur, at absolvatur, ut infra; deinde absolutum, in locosacro sepeliatur.© Laudate Dominum Liturgical Editions 63
 • 64. Titulus III—Caput 53. Si vero fuerit sepultum in loco profano, si commode fieri poterit, exhumabitur, et eodem modoverberabitur, et post absolutionem in loco sacro sepelietur; sed si commode exhumari non potest,locus sepulturæ verberetur, postea absolvatur.4. Quod si in loco sacro sit sepultum, non exhumabitur, sed verberabitur sepulcrum.Dum autem corpus sive sepulturam verberat, Sacerdos dicit Antiphonam:Exsultábunt Dómino ossa humiliáta.Ps. 50. Miserére, pag, 62.Quo facto, absolvitur, dicendo:Auctoritáte mihi concéssa, ego te absólvo a vínculo excommunicatiónis, quam incurrísti (vel in-currísse declarátus [-a] es) propter tale factum, et restítuo te communióni fidélium, in nóminePatris, et Fílii + et Spíritus Sancti. Amen.5. Deinde dicatur Psalmus De profúndis (pag, 106), et in fine:V. Réquiem ætérnam dona ei, Dómine.R. Et lux perpétua lúceat ei.Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.Pater noster secreto usque adV Et ne nos indúcas in tentatiónem.R. Sed líbera nos a malo.V. A porta ínferi.R. Erue, Dómine, ánimam ejus.V Requiéscat in pace.R. Amen.V Dómine, exáudi oratiónem meam.R Et clamor meus ad te véniat.V. Dóminus vobíscum.R Et cum spíritu tuo.Orémus OratioD a, quǽsumus, Dómine, ánimæ fámuli tui, quem (fámulæ tuæ, quam) excommunicatiónissenténtia constrínxerat, refrigérii sedem, quiétis beatitúdinem, et supérni lúminis claritátem. PerChristum Dóminum nostrum. R. Amen. CAPUT 5 DE MODO ABSOLVENDI A SUSPENSIONE VEL AB INTERDICTO EXTRA SACRA- MENTALEM CONFESSIONEM ET DISPEN- SANDI SUPER IRREGULARITATE1. Si Sacerdoti sit commissa facultas absolvendi aliquem a suspensione, vel interdicto, quamvisnulla verba sint præcipue determinata, uti poterit hac formula:© Laudate Dominum Liturgical Editions 64
 • 65. Titulus III—Caput 5Pœnitens dicit: Confíteor Deo omnipoténti, etc.Sacerdos: Misereátur tui, etc., Indulgéntiam, etc.Auctoritáte mihi ab N. trádita, ego absólvo te a vínculo suspensiónis (vel interdícti), quam (velquod) propter tale factum (vel talem causam, etc.) incurrísti (seu incurrísse declarátus [-a] es), innómine Patris, et Fílii, + et Spíritus Sancti. Amen.2. Si vero Confessario, sive in foro sacramentali sive extra, data sit potestas dispensandi superirregularitate, tunc, postquam absolverit a peccatis, addat consequenter:Et eádem auctoritáte dispénso tecum super irregularitáte (Irregularitátibus, si sint plures) in quam(in quas) ob talem causam (tales causas, eas exprimendo) incurrísti: et hábilem reddo, et restítuo teexsecutióni Ordinum, et officiórum tuórum, in nómine Patris, et Fílii, + et Spíritus Sancti. Amen.3. Si nullum habeat Ordinem, dicatur:Hábilem reddo te ad omnes Ordines suscipiéndos, vel etiam ad alia, juxta tenorem mandati.4. Quod si necesse sit titulum beneficii restituere, et fructus male perceptos condonare, subjungat:Et restítuo tibi títulum (títulos) Beneficii (Beneficiórum), et condóno tibi fructus male percéptos, innómine Patris, et Fílii, + et Spíritus Sancti.Amen.5. Advertat autem Sacerdos, ne ullo modo in iis facultatis suæ terminos excedat.© Laudate Dominum Liturgical Editions 65
 • 66. TITULUS IV CAPUT 1 DE SANCTISSIMO EUCHARISTÆ SACRAMENTOO mnibus quidem Ecclesiæ catholicæ Sacramentis religiose, sancteque tractandis, magna acdiligens cura adhibenda est: sed præcipue in administrando, ac suscipiendo sanctissimoEucharistiæ Sacramento, quo nihil dignius, nihil sanctius et admirabilius habet Ecclesia Dei; cumin eo contineatur præcipuum et maximum Dei donum, et ipsem et omnis gratiæ et sanctitatis fons,auctorque Christus Dominus.2. Parochus igitur summum studium in eo ponat, ut cum ipse venerabile hoc Sacramentum, quadecet reverentia, debitoque cultu tractet, custodiat, et administret; tum etiam populus sibicommissus religiose colat, sancte frequenterque suscipiat, præsertim in majoribus annisolemnitatibus.3. Ideo populum sæpius admonebit, qua præparatione, et quanta animi religione ac pietate, ethumili etiam corporis habitu ad tam divinum Sacramentum debeat accedere: ut, præmissasacramentali confessione, omnes saltem a media nocte jejuni, et utroque genu flexo Sacramentumhumiliter adorent, ac reverenter suscipiant, viri, quantum fieri potest, a mulieribus separati.4. Moneantur præterea communicantes, ut, sumpto Sacramento, non statim ab ecclesia discedant,aut colloquantur, nec statim vagis oculis circumspiciant, aut exspuant, neque de libro statimorationes recitent, ne Sacramenti species de ore decidant: sed, qua par est devotione, aliquantisperin oratione permaneant, gratias agentes Deo de tam singulari beneficio, atque etiam de sanctissimapassione dominica, in cujus memoriam hoc mysterium celebratur et sumitur.5. Curare porro debet, ut particulæ consecratæ. eo numero qui infirmorum et aliorum fideliumcommunioni satis esse possit, perpetuo conserventur in pyxide ex solida decentique materia, eaquemunda, et suo operculo bene clausa, cooperta albo velo serico, et, quantum res feret, ornato intabernaculo inamovibili in media parte altaris posito et clave obserato.6. Hoc autem tabernaculum conopæo decenter opertum, atque ab omni alia re vacuum, in Altarimajori vel in alio, quod venerationi et cultui tanti Sacramenti commodius ac decentius videatur, sitcollocatum; ita ut nullum aliis sacris functionibus, aut ecclesiasticis officiis impedimentumafferatur.Coram eo una saltem lampas diu noctuque continenter luceat, nutrienda oleo olivarum vel ceraapum; ubi vero oleum olivarum haberi nequeat, Ordinarii loci prudentiæ permittitur ut aliis oleiscommutetur, quantum fieri potest, vegetabilibus; curabitque Parochus, ut omnia ad ipsiusSacramenti cultum ordinata, integra, mundaque sint, et conserventur.7. Sanctissimæ Eucharistiæ particulas frequenter renovabit. Hostiæ vero seu particulæconsecrandæ sint recentes; et ubi eas consecraverit, veteres primo distribuat, vel sumat.8. Fideles omnes ad sacram communionem admittendi sunt, exceptis iis, qui justa rationeprohibentur. Arcendi autem sunt publice indigni, quales sunt excommunicati, interdicti, mani-festoque infames, nisi de eorum pœnitentia et emendatione constet, et publico scandalo priussatisfecerint,9. Occultos vero peccatores, si occulte petant et eos non emendatos agnoverit, minister repellat;non autem, si publice petant et sine scandalo ipsos præterire nequeat.© Laudate Dominum Liturgical Editions 66
 • 67. Ordo adminiatrandi sacram. communionem10. Amentibus præterea, seu phreneticis communicare non licet; licebit tamen. si quando habeantlucida intervalla, et devotionem ostendant, dum in eo statu manent, si nullum indignitatispericulum adsit.11. Pueris, qui propter ætatis imbecillitatem nondum hujus Sacramenti cognitionem et gustumhabent, Eucharistia ne ministretur.12. Minister ordinarius sacræ communionis est solus Sacerdos.Extraordinarius est Diaconus, de Ordinarii loci vel Parochi licentia, gravi de causa concedenda,quæ in casu necessitatis legitime præsumitur.13. Quilibet Sacerdos intra Missam et, si privatim celebrat, etiam proxime ante et statim post,sacram communionem ministrare potest, salvo præscripto rubrica n. 18. Etiam extra Missam quilibet Sacerdos eadem facilitate pollet ex licentia saltem præsumptaRectoris ecclesiæ, si sit extraneus.14. Sacerdos sacram communionem distribuat azymo pane vel fermentato, secundum propriumritum.Ubi vero necessitas urgeat nec Sacerdos diversi ritus adsit, licet Sacerdoti orientali, qui fermentatoutitur, ministrare Eucharistiam in azymo, vicissim latino aut orientali qui utitur azymo, ministrarein fermentato; at suum quisque ritum ministrandi servare debet.15. Omnibus fidelibus cujusvis ritus datur facultas ut, pietatis causa, sacramentum Eucharisticumquolibet ritu confectum suscipiant.Suadendum tamen ut suo quisque ritu fideles præcepto communionis paschalis satisfaciant.Sanctum Viaticum moribundis ritu proprio accipiendum est; sed, urgente necessitate, fas estoquolibet ritu illud accipere.16. Omnibus diebus licet sanctissimam Eucharistiam distribuere. Feria tamen VI majoris hebdomadæ solum licet sacrum Viaticum ad infinnos deferre. In Sabbato Sancto sacra communio nequit fidelibus ministrari nisi inter Missarum solemnia velcontinue ac statim ab iis expletis.Sacra communio iis tantum horis distribuatur, quibus Missa sacrificium offerri potest, nisi aliudrationabilis causa suadeat.Sacrum tamen Viaticum quacumque diei aut noctis hora ministrari potest.17. Sacerdoti celebranti non licet Eucharistiam intra Missam distribuere fidelibus adeo distantibusut ipse altare e conspectu amittat.18. Sacra communio distribui potest ubicumque Missam celebrare licet, etiam in oratorio private,nisi loci Ordinarius, justis de causis, in casibus particularibus id prohibuerit.© Laudate Dominum Liturgical Editions 67
 • 68. Ordo adminiatrandi sacram. communionem CAPUT 2 ORDO ADMINISTRANDI SACRAM COMMUNIONEM1. Sacerdos sanctissimam Eucharistiam extra Missam ministraturus, hostiis seu particulis propopuli multitudine consecratis, vasculoque uno vel pluribus, decenti et commodo loco, expositis,cum vino et aqua ad purifcationem eorum, qui communionem sumpserint, et ante eos linteo mundoextenso, lotis prius manibus, et superpelliceo indutus, ac desuper stola coloris semper albi velOfflcio illius diei convenientis (mutato tamen colore nigro in violaceum die CommemorationisOmnium Fidelium Defunctorum), præcedente Clerico, seu alio ministro, procedit ad Altaremanibus junctis vel bursam cum corporali ante pectus deferens, et, accensis cereis, facta priusgenuflexione in plano, tabernaculum aperit, genuflectit, extrahit pyxidem, et illam super corporaledepositam discooperit. Minister genibus flexis nomine populi ad cornu Epistolæ facitconfessionem generalem, dicens: confíteor Deo, etc.2. Tum Sacerdos iterum genuflectit, et, manibus junctis ante pectus, vertit se ad populum(advertens ne terga vertat Sacramento), et in cornu Evangelii dicit:Misereátur vestri omnípotens Deus et, dismíssis peccátis vestris, perdúcat ad vitam ætérnam.R. Amen.Et addit: Indulgéntiam, absolutiónem, + et remissiónem peccatórum vestrórum tríbuat vobisomnípotens et miséricors Dóminus. R. Amen.Dicens: Indulgéntiam, etc., manu dextera in formam crucis signat communicandos.3. Deinde ad Altare se convertit, genuflectit, manu sinistra pyxidem prehendit; dextera vero sumit unamparticulam, quam inter pollicem et indicem tenet aliquantulum elevatam super pyxidem: conversusque adpopulum in medio Altaris dicit clara voce:Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccáta mundi.Mox subdit: Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo, etsanábitur ánima mea; quod iterum, ac tertio repetit: qua formula etiam utendum est, cum feminæcommunio administratur.4. Postea ad communicandum accedit, incipiens ab iis qui sunt ad partem Epistolæ sed primo, siSacerdotibus, vel allis ex Clero danda sit communio, iis ad gradus Altaris genuflexis præbeatur,vel, si commode fieri possit, intra sepimentum Altaris sint a laicis distincti. Sacerdotes vero etDiaconi communicantes utantur stola coloris albi vel ejusdem coloris ac Sacerdos qui ministrat.*5. Sacerdos unicuique porrigens Sacramentum, et faciens cum eo signum crucis super pyxidem,simul dicit:Corpus Dómini nostri Jesu Christi custódiat ánimam tuam in vitam ætérnam. Amen.6. Ubi vero omnes communicaverint, Sacerdos, reversus ad Altare, pyxidem super corporaledeponit, genuflectit, ac deinde dicit:O sacrum convívium, in quo Christus súmitur, recólitur memória passiónis ejus, mens impléturgrátia, et futúræ glóriæ nobis pignus datur. Tempore Paschali et per Octavam Corporis Christiadditur: Allelúja.*Qui comniunicandi sunt, dum Sacerdos eis porrigit Sacramentum, patenam ipsi subter suum mentum apponunt(S. C. S. Instructio diei 26 Martii 1929).© Laudate Dominum Liturgical Editions 68
 • 69. Titulus IV—Caput 2V. Panem de cælo præstitísti eis. Tempore Paschali et per Octavam Corporis Christi additur:Allelúja.Minister respondet: Omne delectaméntum in se habéntem. Tempore Paschali et per Octavam Cor-poris Christi additur: Allelúja.7. Mox Sacerdos dicit:V. Dómine, exáudi oratiónem meam.R. Et clamor meus ad te véniat.V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.Orémus. OratioD eus, qui nobis, sub Sacraménto mirábili, passiónis tuæ memóriam reliquísti: tríbue,quǽsumus; ita nos Córporis et Sánguinis tui sacra mystéria venerári, ut redemptiónis tuæ fructumin nobis júgiter sentiámus: Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte Spíritus Sancti Deus, perómnia sǽcula sæculórum. R. Amen. Tempore Paschali dicitur Oratio:S píritum nobis, Dómine, tuæ caritátis infúnde: ut, quos Sacraméntis paschálibus satiásti, tuafácias pietáte concórdes. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum, qui tecum vivit etregnat in unitáte ejúsdem Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum. R. Amen.8. Interim, antequam reponat Sacramentum, diligenter advertat, ut, si aliquod fragmentum digitisadhæserit, illud in pyxidem deponat, et subinde in vase cum aqua parato eosdem digitos, quibustetigit Sacramentum, abluat, et abstergat purificatorio: aqua vero ablutionis suo tempore mittatur insacrarium. vel, si hoc desit, in ignem. Postea reponit pyxidem in tabernaculo, genuflectit, et ipsiustabernaculi ostiolum clave obserat.9. Deinde, elevatis oculis, extendens, elevans et jungens manus caputque Cruci inclinans dicit:Benedíctio Dei omnipoténtis, et versus ad populum semel tantum benedicens prosequitur Patris, etFílii, + et Spíritus Sancti, descéndat super vos, et manéat semper. R. Amen.Et ita iis, qui communicarunt, benedicit Sacerdos tam extra Missam, quam proxime ante vel statimpost ipsam.10. Ritus superius descriptus servandus est etiam a Diacono sacram communionem ministrante.Episcopus autem, post sacram communionem distributam extra Missam, benedicit more solito,dicens Sit nomen Dómini benedíctum etc., et ter signum crucis facit.11. Intra Missam autem communio populi statim post communionem Sacerdotis celebrantis fieridebet (nisi quandoque ex rationabili causa proxime ante aut statim post Missam privatam sitfacienda), cum Orationes, quæ in Missa post communionem dicuntur, non solum ad Sacerdotem,sed etiam ad alios communicantes spectent.© Laudate Dominum Liturgical Editions 69
 • 70. De communione paschali12. Itaque, si qui sunt communicandi intra Missam, Sacerdos, sumpto sacratissimo Sanguine,antequam se purificet, facta genuflexione. ponat particulas consecratas in pyxide, vel, si pauci sintcommunicandi, super patenam, nisi a principio positæ fuerint in pyxide seu alio calice. Interimminister ante eos extendit linteum seu velum album, et pro eis facit confessionem, dicens ConfíteorDeo, etc. Tum Sacerdos iterum genuflectit, et manibus junctis conversus ad populum in cornuEvangelli dicit: Misereátur vestri. etc., et, eo quo supra dictum est modo, porrigit communicandisEucharistiam, incipiens a ministris Altaris, si velint communicare. Finita communione, revertiturad Altare, nihil dicens, neque dat eis benedictionem, quia illam dabit in fine Missæ. Deinde dicitsecreto: Quod ore súmpsimus. etc., ut in Missali, se purificat, et Missam absolvit.13. Quod si contingat, proxime ante aut statim post Missam privatam, aliquos interdumcommunicare, tunc Sacerdos, planeta indutus, sacram communionem ministrabit eo modo quo fitextra Missam, ut supra dictum est; omissis tamen semper Allelúja et benedictione in fine, siparamenta nigri coloris adhibeantur. CAPUT 3 DE COMMUNIONE PASCHALI1. Curet Parochus, ut in Quadragesima per se, vel per alios concionatores populo opportunedenuntientur canones 906 et 859, § 1, Codicis Juris Canonici, quibus declaratur:“Omnis utriusque sexus fidelis, postquam ad annos discretionis, idest ad rationis usum, pervenerit,tenetur omnia peccata sua saltem semel in anno fideliter confiteri, et debet semel in anno, saltem inPaschate, Eucharistiæ Sacramentum recipere, nisi forte de consllio proprii Sacerdotis, ob aliquamrationabilem causam, ad tempus ab ejus perceptione duxerit abstinendum.”2. Paschalis communio fiat a dominica Pamiarum ad dominicam in albis; sed locorum Ordinariisfas est, si ita personarum ac locorum adjuncta exigant, hoc tempus etiam pro omnibus suisfidelibus anticipare, non tamen ante quartam diem dominicam Quadragesimæ, vel prorogare, nontamen ultra festum sanctissimæ Trinitatis.Suadendum fidelibus ut huic præcepto satisfaciant in sua quisque parœcia; et qui in aliena parœciasatisfecerint, curent proprium Parochum de adimpleto præcepto certiorem facere.Præceptum paschalis Communionis adhuc urget, si quis illud præscripto tempore, quavis de causa,non impleverit.3. Obligatio præcepti communionis sumendæ, quæ impuberes gravat, in eos quoque ac præcipuerecidit, qui ipsorum curam habere debent, idest in parentes, tutores, confessarium, institutores etParochum.4. Dabit quoque operam Parochus, quoad ejus fieri potest, ut in ipso die sanctissimo Paschæ fidelescommunicent; quo die ipse per se, nisi legitime impediatur, parœciæ suæ fidelibus hocSacramentum ministrabit. In ceteris vero servabit ea, quæ in libro de statu animarum, ut infra,præscribuntur.5. Ægrotis quoque parœcialibus, etiamsi communionem extra præscriptos paschales diessumpserint. In paschalibus diebus illam deferet, ac ministrabit.© Laudate Dominum Liturgical Editions 70
 • 71. Titulus IV—Caput 4 CAPUT 4 DE COMMUNIONE INFIRMORUM1. In periculo mortis, quavis ex causa procedat, fideles sacræ communionis recipiendæ præceptotenentur.Etiamsi eadem die sacra communione fuerint refecti, valde tamen suadendum, ut in vitæ discrimenadducti denuo communicent.Perdurante mortis periculo, sanctum Viaticum, secundum prudens confessarii consilium, pluries,distinctis diebus, administrari et licet et decet.2. Sanctum Viaticum infirmis ne nimium differatur; et qui animarum curam gerunt, seduloadvigilent ut eo infirmi plene sui compotes reficiantur.Cavendum autem in primis est, ne ad indignos cum aliorum scandalo deferatur, nisi sese priussacra confessione purgaverint, et publicæ offensioni, prout de jure, satisfecerint.3. Hortetur Parochus infirmum. ut sacram communionem sumat, etiam si graviter non ægrotet, autmortis periculum non immineat, maxime si festi alicujus celebritas id suadeat, neque ipse illamministrare recusabit.4. Potest quidem Viaticum brevi morituris dari non jejunis; id tamen diligenter curandum est, ne iistribuatur, a quibus ob phrenesim, sive ob assiduam tussim, aliumve similem morbum, aliquaindecentia cum injuria tanti Sacramenti timeri potest. Ceteris autem infirmis. qui ob devotionem inægritudine communicant, danda est Eucharistia ante omnem cibum et potum, non aliter ac ceterisfidelibus, quibus nec etiam per modum medicinæ ante aliquid sumere licet.Infirmi tamen qui jam a mense decumbunt sine certa spe ut cito convalescant, de prudenticonfessarii consilio sanctissimam Eucharistiam sumere possunt semel aut bis in hebdomada, etsialiquam medicinam vel aliquid per modum potus antea sumpserint.5. Sed alicui ad adorandum solum, vel, devotionis seu cujusvis rei prætextu, ad ostendendum nedeferatur.6. Deferri autem debet hoc sanctum Sacramentum ab ecclesia ad privatas ægrotantium domosdecenti habitu, superposito mundo velamine, publice atque honorifice, ante pectus cum reverentiaet timore, semper lumine præcedente.Privatim vero seu occulte ad infirmos sacra communio ne deferatur, nisi justa et rationabilis causaaliud suadeat.7. Jus et officium sacram communionem publice ad infirmos etiam non parœcianos extra ecclesiamdeferendi, pertinet ad parochum intra suum territorium.Ceteri Sacerdotes id possunt in casu tantum necessitatis aut de licentia saltem præsumpta ejusdemParochi vel Ordinarii.8. Communionem privatim ad infirmos quilibet Sacerdos deferre potest, de venia saltempræsumpta Sacerdotis. Cui custodia sanctissimi Sacramenti commissa est.Quando privatim sacra communio infirmis ministratur, reverentiæ ac decentiæ tanto Sacramentodebitæ sedulo consulatur.9. Sacram communionem per modum Viatici sive publice sive privatim ad infirmos deferre,pertinet ad Parochum loci, in quo degunt infirmi.10. Parochus igitur processurus ad communicandum infirmum, aliquot campana; ictibus jubeatconvocari parochianos, seu confraternitatem Ssmi Sacramenti (ubi fuent instituta) seu alios pios© Laudate Dominum Liturgical Editions 71
 • 72. De communione infirmorumChristifideles, qui sacram Eucharistiam cum cereis, seu intorticiis comitentur, et umbellam, seubaldachinum, ubi haberi potest, deferant. Præmoneat, ut ægri cubiculum mundetur, et in eo pareturmensa linteo mundo cooperta, in quo Sanctissimum Sacramentum decenter deponatur.11. Parentur luminaria, ac duo vascula, alterum cum vino, alterum cum aqua. Præterea linteummundum ante pectus communicandi ponatur, atque alia ad ornatum loci, pro cujusque facultate.12. Ubi vero convenerint qui Eucharistiam comitaturi sunt, Sacerdos indutus superpelliceo et stola,vel etiam pluviali Albi coloris, acolythis, seu Clericis, aut etiam Presbyteris (si locus feret)superpelliceo pariter indutis comitatus, decenter, et de more acceptas aliquot particular consecratas,vel unam tantum (si longius aut difficilius iter sit faciendum) ponat in pyxide, seu parva custodia,quam proprio suo operculo cooperit, et velum sericum superimponit: ipse vero Sacerdos, impositosibi prius ab utroque humero oblongo velo decenti, utraque manu accipiat vas cum Sacramento, etdeinde umbellam, seu baldachinum subeat, nudo capite processurus.13. Præcedat semper acolythus, vel alius minister deferens laternam (noctu autem hocSacramentum deferri non debet, nisi necessitas urgeat); sequantur duo Clerici, vel qui illorum vicessuppleant; quorum alter aquam benedictam cum aspersorio, et bursam cum corporali, quodsupponendum erit vasculo Ssmi Sacramenti super mensa in cubiculo infirmi, et cum linteolopurificatorio ad digitos Sacerdotis abstergendos; alter hunc librum Ritualem deferat, etcampanulam jugiter pulset.Succedant deinde deferentes intorticia. Postremo Sacerdos Sacramentum gestans elevatum antepectus sub umbella, dicens Psalmum Miserere, et alios Psalmos, et Cantica. Quod si longius, autdifficilius iter obeundum sit, et fortasse etiam equitandum, necesse erit vas, in quo Sacramentumdefertur, bursa decenter ornata. et ad collum appensa, apte includere, et ita ad pectus alligare, atqueobstringere. ut neque pyxide excuti Sacramentum queat.14. Ingrediens vero locum, ubi jacet infirmus, dicit:V. Pax huic dómui.R. Et ómnibus habitántibus in ea.15. Tum depositum Sacramentum super mensa, supposito corporali, genuflexus adorat, omnibus ingenua procumbentibus, et velum humerale dimittit; mox accepta aqua benedicta. aspergitinfirmum, et cubiculum, dicens Antiphonam:Aspérges me, Dómine, hyssópo, et mundábor: lavábis me, et super nivem dealbábor.; et primumversum Psalmi Miserére , cum Glória Patri, etc., Sicut erat, etc.Deinde repetitur Antiphona: Aspérges me, etc.Postea dicit:V.Adjutórium nostrum in nómine Dómini.R.Qui fecit cælum et terram.V.Dómine, exáudi oratiónem meam.R.Et clamor meus ad te véniat.V.Dóminus vobíscum.R.Et cum spíritu tuo.© Laudate Dominum Liturgical Editions 72
 • 73. Titulus IV—Caput 4Orémus. OratioE xáudi nos, Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: et míttere dignéris sanctumAngelum tuum de cælis,qui custódiat, fóveat, prótegat, vísitet atque deféndat omnes habitántesin hoc habitáculo. Per Christum Dóminum nostrum.R.Amen.16. His dictis, accedit ad infirmum, ut cognoscat, num sit bene dispositus ad suscipiendum sacrumViaticum, et utrum velit aliqua peccata confiteri; et ilium audiat, atque absolvat: quamvis priusdeberet esse rite confessus, nisi necessitas aliter urgeat.17. Postea facta de more confessione generali, sive ab infirmo, sive ejus nomine ab alio. Sacerdosdicit in singulari:Misereátur tui, etc. Indulgéntiam ... tuórum tríbuat tibi, etc.Si pluribus simul infirmis in eodem cubiculo vel loco Sacramentum administretur, Sacerdos dicatin plurali: Misereátur, vestri, etc., Indulgéntiam ...vestrórum tríbuat vobis, etc.18. Deinde, facta genuflexione, accipit Sacramentum de vasculo, atque illud elevans ostenditinfirmo, dicens:Ecce Agnus Dei , ecce qui tollit peccáta mundi, et more solito ter dicit: Dómine, non sum dignus ,ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.19. Et infirmus, simul cum Sacerdote, dicit eadem verba, saltem semel, submissa voce. TumSacerdos dans infirmo Eucharistiam, dicit:Accípe, frater ( soror ). Víaticum Córporis Dómini nostri Jesu Christi, qui te custódiat ab hostemalígno, et perdúcat in vitam ætérnam. Amen20. Si vero communio non datur per modum Viatici, dicat more ordinario;Córpus Dómini nostri Jesu Christi custódiat ánimam tuam in vitam ætérnam. Amen.21. Quod si mors immineat, et periculum sit in mora, tunc dicto Misereátur, etc., prædictis precibusomnibus, vel ex parte, omissis, ei statim Viaticum præbeatur.22. postea Sacerdos abluit digitos in vase cum aqua parato, nihil dicens, et abstergit purificatorio;aqua vero ablutionis suo tempore mittitur in sacrarium, vel, si hoc desit, in ignem.Deinde dicit:V.Dóminus vobíscum.R.Et cum spíritu tuo.Orémus OratioD ómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus, te fidéliter deprecámur, ut accipiénti fratrinostro ( soróri nostræ )sacrosánctum Corpus Dómini nostri Jesu Christi Fílii tui, tam córpori,quam ánimæ prosit ad remédium sempitérnum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte SpíritusSancti Deus , per ómnia sǽcula sæulórum. R. AmenSi pluribus simul infirmis in eodem cublculo vel loco Eucharistia præbeatur, Sacerdos dicat inplurali: Dómine sancte, ..., ut accipiéntibus frátribus (soróribus) nostris, etc.© Laudate Dominum Liturgical Editions 73
 • 74. De communione infirmorum23. His expletis, si altera particula Sacramenti superfuerit (superesse autem semper debet,præterquam in casu jam dicto), velum numerate reassumit, genuflectit, surgit, et cum Sacramentoin pyxide velo humerali cooperta facit signum crucis super infirmum nihil dicens. Tunc reverenterillud deferens, ordine quo venerat, revertitur ad eccleslam, dicendo Psalmum Laudáte Dóminum decælis, etc., et alios Psalmos et: Hymnos, prout tempus feret.24. Cum pervenerit ad ecclesiam, ponit Sacramentum super Altare, genuflectit, ac deinde dicit:V.Panem de cælo præstitísti eis. Tempore Paschali et per Octavam Corporis Christi additur:Allelúja.R. R.Omne delectaméntum in se habéntem. Tempore Paschali et per Octavam Corporis Christiadditur: Allelúja.V. Dóminus vobíscum.R. Et cum spíritu tuo;Orémus. OratioD eus, qui nobis sub Sacraménto mirábili passiónis tuæ memóriam reliquísti: tríbue, quǽsumus;ita nos Córporis et Sánguinis tui sacra mystéria venerári, ut redemptiónis tuæ fructum in nobisjúgiter sentiámus: Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum.R. Amen.25. Deinde annuntiat indulgentias a Summis Pontificibus concessas Ssmum Sacramentumcomitantibus.26. Postea cum Sacramento in pyxide velo humerali cooperta facit signum crucis super populum,nihil dicens.Postremo illud in loco suo reponit.27 Quod. si, ob difficultatem aut longitudinem itineris, vel quia, ea qua decet veneratione,Sacramentum ad ecclesiam commode reportari non posset, sumpta fuerit una tantum particulaconsecrata, ut dictum est, tunc ea infirmo admimstrata Sacerdos, prædictis precibus recitatis, eum.manu benedicit dicens more solito: Benedíctio Dei omnipoténtis, Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti,descéndat super te (vel vos, si plures infirmos communicaverit), etc., et una cum aliis privatehabitu, exstinctis luminibus, umbelli demissa, latente pyxide, ad ecclesiam, vel domum quisquesuam revertitur.28. Ritus superius descriptus servandus est etiam a Diacono sacram communionem ministrante.29. Quando, ex justa et rationabili causa, privatim sacra communio ad infirmos defertur, Sacerdossaltem stolam semper habeat propriis coopertam vestibus; in sæculo seu bursa, pyxidem recondat,quam per funiculos collo appensam in sinu reponat; et numquam solus procedat, sed uno saltemfideli, defectu Clerici, associetur. Cum autem ad infirmi cubiculum pervenerit, Sacerdossuperpelliceum quoque induat cum stola, si illud antea non induerit.© Laudate Dominum Liturgical Editions 74
 • 75. De sacramento extremæ Unctionis Instructio a S. R. C. edita die 9 Januarii 1929 de Communione plurium infirmorumQuando sacra Communio distribuitur pluribus infirmis, qui in eadem domo vel in eodem hospitali,sed in distinctis cubiculis degant, Sacerdos vel Diaconus ministrans, in primo tantum cubiculorecitet plurali numero omnes preces ante infirmorum Communionem dicendas juxta RitualeRomanum, tit . IV, cap. 4; in aliis autem cublculis dicat tantummodo preces:Misereátur tui etc., Indulgéntiam etc., Ecce Agnus Dei etc., semel Dómine, non sum dignus etc.,Accipe, frater (soror) etc., vel Corpus Dómini nostri Jesu Christi etc., et in ultimo cubiculo addatVersum Dóminus vobíscum, cum suo Responsorio et cum sequente Oratione plurali numerodicenda Dómine sancte etc., ibique, si qua particula consecrata superfuerit benedictionemeucharisticam impartiatur, ac tandem reliqas preces præscriptas in ecclesia de more persolvat. TITULUS V CAPUT 1 DE SACRAMENTO EXTREMÆ UNCTIONISE xtremæ Unctionis Sacramentum a Christo Domino institutum tamquam cælestis medicina. nonanimæ solum, sed etiam corpori salutaris, quamvis per se non sit de necessitate medii ad salutem,nemini tamen licet negligere, et omni studio ac diligentia periculose ægrotantibus adhibendum est,et eo quidem tempore, si fieri possit, cum illis adhuc integra mens et ratio viget, ut ad uberioremSacramenti gratiam percipiendam, ipsi etiam suam fidem, ac piam animi voluntatem conferrepossint, dum sacro liniuntur Oleo.2. In quo illud in primis ex generali Ecclesiæ consuetudine observandum est, ut. si tempus, etinfirmi conditio permittat, ante Extremam Unctionem, Pœnitentiæ et Eucharistiæ Sacramentainfirmis præbeantur.3. Habeat igitur Parochus in ecclesia loco nitido et decenter ornato, in vase argenteo seu stanneo,sub clavi diligenter custoditum sacrum Oleum infirmorum, quod singulis annis, Feria V In CœnaDomini ab Episcopo benedictum, veteri combusto, renovandum est; neque adhibeatur vetus, nisinecessitas urgeat. Mox deficienti Oleo benedicto aliud oleum de olivis non benedictum adjiciatur,etiam iterate, minore tamen copia.4. Parochus Oleum sacrum a suo Ordinario petere debet; nec illud domi retineat, nisi propternecessitatem aliamve rationabilem causam, accedente Ordinarii licentia.5. Oleum porro ipsum vel per se solum, vel in bombacio seu re simili servari potest; sed adevitandum effusionis periculum multo commodius ad infirmos defertur in bombacio.6. Hoc sacramentum valide administrat omnis et solus Sacerdos.Minister ordinarius est Parochus loci, in quo degit infirmus; in casu autem necessitatis, vel delicentia saltem rationabiliter præsumpta ejusdem Parochi vel Ordinarii loci, alius quilibet Sacerdoshoc sacramentum ministrare potest.© Laudate Dominum Liturgical Editions 75
 • 76. Titulus V—Caput 17. Minister ordinarius ex justitia tenetur hoc sacramentum per se ipse vel per alium administrare, etin casu necessitatis ex caritate quilibet Sacerdos.8. Extrema Unctio præberi non potest nisi fideli, qui, post adeptum usum rationis, ob infirmitatemvel senium in periculo mortis versetur.In eadem infirmitate hoc sacramentum iterari non potest, nisi infirmus post susceptam Unctionemconvaluerit et in aliud vitæ discrimen inciderit.9. Quando dubitatur num infirmus usum rationis attigerit, num in periculo mortis reipsa verseturvel num mortuus sit, hoc sacramentum ministretur sub conditione.10. Hoc sacramentum non est conferendum illis qui impœnitentes in manifesto peccato mortalicontumaciter perseverant; quod si hoc dubium tuerit, conferatur sub conditione.11. Infirmis autem qui, cum suæ mentis compotes essent, illud saltem implicite petierunt autverisimiliter petiissent, etiamsi deinde sensus vel usum rationis amiserint, nihilominus absolutepræbeatur.12. Si quis autem laboret in extremis, et periculum immineat, ne decedat antequam finianturUnctiones, cito ungatur, incipiendo ab eo loco: Per istam sanctam Unctiónem, etc., ut infra: deinde,si adhuc supervivat, dicantur Orationes prætermisse, suo loco positæ,13. Si vero dum inungitur infirmus decedat. Presbyter ultra non procedat, et prædictas Orationesomittat.14. Quod si dubitet an vivat adhuc, Unctionem prosequatur, sub conditione pronuntiando formam,dicens: Si vivis, per istam sanctam Unctiónem, etc., ut infra.15. Si autem acciderit, infirmum post peccatorum suorum confessionem ad exitum vitæ properare,tunc cum sacro Viatico poterit et Oleum infirmorum ad eum deferri per ipsum Sacerdotem, quidefert sacram Eucharistiam: si tamen alius Presbyter, vel Diaconus, qui Oleum sanctum deferat,haberi possit, per ipsum deferatur, qui superpelliceo indutus cum Oleo sacro occulte delatosequatur Sacerdotem Viaticum portantem; et postquam infirmus Viaticum sumpserit, inungatur aSacerdote.16. Quinque vero corporis partes præcipue ungi debent, quas veluti sensuum instrumenta homininatura tribuit, nempe oculi, aures, nares, os et manus: attamen pedes etiam ungendi sunt; sedpedum unctio ex qualibet rationabili causa omitti potest. Unctiones autem, extra casum gravisnecessitatis, ipsa ministri manu nulloque adhibito instrumento fiant.17. Manus vero, quæ reliquis infirmis interius ungi debent, Presbyteris exterius ungantur.18. Dum oculos, aures, et alia corporis membra, quæ paria sunt, Sacerdos ungit, caveat, ne alterumipsorum inungendo, Sacramenti formam prius absolvat, quam ambo hujusmodi paria membraperunxerit.19. Si quis autem sit aliquo membro mutilatus, pars loco illi proxima inungatur, eadem verborumforma.20. Hujus Sacramenti forma, qua sancta Romana Ecclesia utitur, solemnis ilia precatio est, quamSacerdos ad singulas unctiones adnibet, cum ait: Per istam sanctam Unctiónem, et suam piíssimam misericórdiam, indúlgeat tibi Dóminus quidquid per visum, sive per audítum, etc., deliquísti. Amen.© Laudate Dominum Liturgical Editions 76
 • 77. Ordo ministrandi Sacr. Extremæ Unctionis21. In casu autem necessitatis sufficit unica unctio in uno sensu, seu rectius in fronte, cum hacforma breviori:Per istam sanctam Unctiónem indulgeat tibi Dóminus quidquid deliquísti. Amen.Salva tamen manet obligatio singulas unctiones supplendi, ut supra (n. 12), cessante periculo,22. Quando pluribus simul infirmis hoc Sacramentum ministratur, Sacerdos singulis ægrotiscrucem pie deosculandam porrigat, omnes preces quæ unctiones præcedunt, plurali numero semelrecitet, unctiones cum respectivis formis super singulos ægrotos efficiat, omnes vero preces, quæunctiones subsequuntur, plurali numero semel dicat. CAPUT 2 ORDO MINISTRANDI SACRAMENTUM EXTREMÆ UNCTIONIS1. Sacerdos Sacramentum Extremæ Unctionis ministraturus, quatenus fieri poterit, parari curetapud infirmum mensam mappa candida coopertam, itemque vas, in quo sit bombacium, seu quidsimile in sex globules distinctum, ad abstergendas partes inunctas; medullam panis ad detergendosdigitos; et aquam ad abluendas Sacerdotis manus; ceream item candelam, qua deinde accensa ipsiungenti lumen præbeat. Denique operam dabit, ut quanta poterit munditia ac nitore hoc Sa-cramentum ministretur.2. Deinde convocatis Clericis seu ministris, vel saltem uno Clerico, qui crucem sine hasta, aquambenedictam cum aspersorio, et librum Ritualem deferat, ipse Parochus decenter accipit vas sacriOlei infirmorum sacculo serico violacei coloris inclusum, illudque caute deferat, ne effundi possit.Quod si longius iter peragendum, aut etiam equitandum sit, vel alias adsit periculum effusionis, vasOlei sacculo, aut bursa inclusum, ut dictum est, ad collum appendat, ut commodius et securiusperferat. Procedat autem sine sonitu campanula.3. Cum perventum fuerit ad locum, ubi jacet infirmus, Sacerdos intrans cubiculum, dicit:V. Pax huic dómui.R. Et ómnibus habitántibus in ea.4. Deinde deposito Oleo super mensam, superpelliceo. stolaque violacea indutus, ægroto crucempie deosculandam porrigit; mox in modum crucis aqua benedicta eum, et cublculum. etcircumstantes aspergit, dicens Antiphonam: Aspérges me, Dómine, etc. Quod si ægrotus velitconfiteri, audiat ilium, et absolvat. Deinde piis verbis ilium consoletur, et de hujus Sacramenti vi,atque efficacia, si tempus ferat, breviter admoneat: et quantum opus sit, ejus animam confirmet, etin spem erigat vitæ æternæ.5. Postea dicit:V. Adjutórium nostrum in nómine Dómine.R. Qui fecit cælum et terram.V. Dóminus vobíscum.R. Et cum spíritu tuo.© Laudate Dominum Liturgical Editions 77
 • 78. Titulus V—Caput 2Orémus. OratioI ntróeat, Dómine Jesu Christe, domum hanc sub nostræ humilitátis ingréssu, ætérna felícitas,divína prospéritas serena lætítia, cáritas fructuósa, sánitas sempitérna: effúgiat ex hoc locoaccéssus dæmonum: adsint Angeli pacis, domúmque hanc déserat omnis malígna discórdia.Magnífica, Dómine, super nos nomen sanctum tuum; et béne + dic nostræ conversatióni:sanctífica nostræ humilitátis ingréssum qui sanctus et qui pius es, et pérmanes cum Patre et SpírituSancto in sǽcula sæculórum. R. Amen.Orémus, et deprecémur Dóminum nostrum Jesum Christum, ut benedicéndo bene +dícat hoctabernáculum, et omnes habitántes in eo, et det eis Angelum bonum custódem et fáciat eos sibiservíre ad considerándum mirabília de lege sua: avértat ab eis omnes contrárias potestátes:erípiat eos ab omni formidíne, et ab omni perturbatióne, ac sanos in hoc tabernáculo custodíredignétur: Qui cum Patre et Spíritu Sancto vivit et regnat Deus in sǽcula sæculorum. R. Amen. Orémus. OratioE xáudi nos, Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: et míttere dignéris sanctumAngelum tuum de cælis, qui custódiat, fóveat, prótegat, vísitet atque deféndat omnes habitántes inhoc habitáculo. Per Christum Dóminum nostrum.R.Amen.6. Quæ Orationes, si tempus non patiatur, ex parte, vel in totum poterunt omitti. Tunc: de morefacta confessione generali, latino vel vulgari sermone, Sacerdos dicit in singulari numero:Misereátur tui, etc., Indulgéntiam ... tuórum tríbuat tibi, etc.7. Antequam Parochus incipiat ungere infirmum, moneat astantes, ut pro illo orent, et, ubicommodum sit, pro loco et tempore, et astantium numero, vel qualitate, recitent septem PsalmosPœnitentiales cum Litaniis Sanctorum, vel alias preces, dum ipse Unctionis Sacramentumadministrat. Mox, extensa manu dextera super caput infirmi, dicit:I n nómine Pa + tris, et Fí + lii, et Spíritus + Sancti, exstinguátur in te omnis virtus diáboli perimpositiónem mánuum nostrárum, et per invocatiónem gloriósæ et sanctæ Dei Genetrícis VírginisMaríæ, ejúsque íncliti Sponsi Joseph, et ómnium sanctórum Angelórum, Archangelórum,Patriarchárum, Prophetárum, Apostolórum, Mártyrum, Confessórum, Vírginum, atque ómniumsimul Sanctórum. Amen.8. Deinde, intincto pollice in Oleo sancto, in modum crucis ungit infirmum in partibus hicsubscriptis, aptando proprio loco verba formas in hunc modum: Ad oculosP er istam sanctam Unctió + nem, et suam piíssimam misericórdiam, indúlgeat tibi Dóminusquidquid per visum deliquísti. Amen.9. Minister vero, si est in Sacris, vel ipsemet Sacerdos, post quamlibet Unctionem, tergat locainuncta novo globulo bombacii, vel rei similis, eumque in vase mundo reponat, et ad ecclesiampostea deferat, comburat, cineresque projiciat in sacrarium.© Laudate Dominum Liturgical Editions 78
 • 79. Ordo ministrandi Sacr. Extremæ Unctionis Ad auresPer istam sanctam Unctió + nem, et suam piíssimam misericórdiam, indúlgeat tibi Dóminusquidquid per audítum deliquísti. Amen. Ad naresPer istam sanctam Unctió + nem, et suam piíssimam misericórdiam, indúlgeat tibi Dóminusquidquid per odorátum deliquísti. Amen. Ad os, compressis labiisPer istam sanctam Unctió + nem, et suam piíssimam misericórdiam, indúlgeat tibi Dóminusquidquid per gustum et locutiónem deliquísti. Amen. Ad manusPer istam sanctam Unctió + nem, et suam piíssimam misericórdiam, indúlgeat tibi Dóminusquidquid per tactum deliquísti. Amen.10. Et adverte, quod Sacerdotibus, ut dictum est, manus non inunguntur interius, sed exterius. Ad pedesPer istam sanctam Unctió + nem, et suam piíssimam misericórdiam, indúlgeat tibi Dóminusquidquid per gressum deliquísti. Amen.11. Hæc autem unctio ad pedes, ut dictum est, ex qualibet rationabili causa omitti potest.12. Quibus omnibus peractis, Sacerdos pollicem fricat cum medulla panis, manus lavat linteoqueabstergit; aqua vero lotionis cum pane, suo tempore, mittatur in sacrarium, vel, si hoc desit, inignem. Deinde dicit:Kýrie eleíson. Christe. eleíson. Kýrie, eleíson.Pater noster secreto usque adV.Et ne nos indúcas in tentatiónem.R. Sed líbera nos a malo.V. Salvam (-am) fac servum tuum (ancíllam tuam).R. Deus meus, sperántem in te.V. Mítte ei, Dómine, auxílium de sancto.R. Et de Sion tuére eum (eam).V. Esto ei, Dómine, turris fortitúdinis.R. A fácie inimíci.V. Nihil profíciat inimícus in eo (ea).R. Et fílius iniquitátis non appónat nocére ei.V. Dómine, exáudi oratiónem meam.R. Et clamor meus ad te véniat.V. Dóminus vobíscum.R. Et cum spíritu tuo.Orémus. OratioD ómine Deus, qui per Apóstolum tuum Jacóbum locútus es: Infirmátur quis in vobis? indúcatpresbýteros Ecclésiæ et orent super eum, ungéntes eum oleo in nómine Dómini: et orátio fídeisalvábit infírmum, et alleviábit eum Dóminus: et si in peccátis sit, remitténtur ei; cura,© Laudate Dominum Liturgical Editions 79
 • 80. Titulus V—Caput 2quǽsumus, Redémptor noster, grátia Sancti Spíritus languóres istius infírmi (infírmæ), ejúsquesana vúlnera, et dimítte peccáta, atque dolóres cunctos mentis et córporis ab eo (ea) expélle,plenámque intérius et extérius sanitátem misericórditer redde, ut, ope misericórdiæ tuærestitútus (-a), ad prístina reparétur offícia: Qui cum Patre et eódem Spíritu Sancto vivis et regnasDeus, in sǽcula sæculórum.R. Amen.Orémus. OratioR espíce,quǽsumus, Dómine, fámulum tuum N. (fámulam tuam N.) in infirmitáte sui córporisfatiscéntem, et ánimam réfove, quam creásti; ut, castigatiónibus emendátus(-a), se tua séntiatmedicína salvátum(-am). Per Christum Dóminum nostrum. R.Amen.Orémus. OratioD ómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus, qui, benedictiónis tuæ grátiam ægrisinfundéndo corpóribus, factúram tuam multíplici pietáte custódis: ad invocatiónem tui nóminisbenígnus assíste; ut fámulum tuum (fámulam tuam) ab ægritúdine liberátum (-am), et sanitátedonátum (-am), déxtera tua érigas, virtúte confírmes, potestáte tueáris, atque Ecclésiæ tuæ sanctæ,cum omni desideráta prosperitáte, restítuas. Per Christum Dóminum nostrum.R.Amen.13. Ad extremum, pro personæ qualitate, salutaria monita breviter præbere poterit, quibus infirmusad moriendum in Domino confirmetur et ad fugandas dæmonum tentationes roboretur.14. Denique aquam benedictam, et crucem nisi aliam habeat, coram eo relinquat, ut illamfrequenter aspiciat, et pro sua devotione osculetur et amplectatur.15. Admoneat etiam domesticos et ministros infirmi, ut, si morbus ingravescat, vel infirmusincipiat agonizare, statim ipsum Parochum accersant, ut morientem adjuvet, ejusque aniniam Deocommendet: sed si mors immineat, priusquam discedat, Sacerdos animam Deo rite commendabit.16. Qua autem pertinent ad visitationem, curamque infirmorum, et ad juvandos morientes, adcommendationem animæ, et ad exsequias, infra suis locis præscribuntur.© Laudate Dominum Liturgical Editions 80
 • 81. Titulus V—Caput 3 CAPUT 3 SEPTEM PSALMI PŒNITENTIALES CUM LITANIIS SANCTORUMPro inflrmis, dum sacro liniuntur Oleo, seu pro alia necessitate dicuntur flexis genibus. Antiphona Psalmus 6Miserére mei Dómine quóniam infírmus sum: Turbátus est a furóre óculus meus: * inveterávi* sana me Dómine quóniam conturbáta sunt inter omnes inimícos meos.ossa mea. Discédite a me omnes qui operáminiEt ánima mea turbáta est valde: * sed tu, iniquitátem: * quóniam exaudívit DóminusDómine, úsquequo? vocem fletus mei.Convértere Dómine éripe ánimam meam: Exaudívit Dóminus deprecatiónem meam, ** salvum me fac propter misericódiam tuam. Dóminus oratiónem meam suscépit.Quóniam non est in morte qui memor sit tui: * Erubéscant et conturbéntur veheménter omnesin inférno autem quis confitébitur tibi? inimíci mei: * convertántur et erubéscant valdeLaborávi in gémitu meo lavábo per síngulas velóciternoctes lectum meum: * in lácrimis meis stratum Glória Patri.meum rigábo. Psalmus 31B Quóniam tácui inveteravérunt ossa mea, * dum eáti quorum remíssæ sunt iniquitátes: * et clamárem tota die. Quóniam die ac nocte graváta est super mequorum tecta sunt peccáta. manus tua: * convérsus sum in ærúmna mea;Beátus vir, cui non imputávit Dóminus dum confígitur spina .peccátum, * nec est in spíritu ejus dolus.© Laudate Dominum Liturgical Editions 81
 • 82. Septem Psalmi PœnitentialesDelíctum meum cógnitum tibi; feci: * et Intelléctum tibi dabo et ínstruam te in via hac,injustítiam meam non abscóndi. qua gradiéris: * firmábo super te óculos meosDixi confitébor advérsum me injustítiam meam Nolíte fíeri sicut equus et mulus: * quibus nonDómino: * et tu remisísti impietátem peccáti est intelléctus.mei . In camo et fræno maxíllas eórum constrínge: *Pro hac orábit ad te omnis sanctus: * in témpore qui non appróximant ad te.oportúno. Multa flagélla peccatóris, * sperántem autem inVerúmtamen in dilúvio aquárum multárum: * ad Dómino misericórdia circúmdabit.eum non approximábunt. Lætámini in Dómino et exultáte justi, * etTu es refúgium meum a tribulatióne quæ gloriámini omnes recti corde.circúmdedit me: * exultátio mea érue me a Glória Patri.circumdántibus me. Psalmus 37D Et qui inquirébant mala mihi locúti sunt ómine ne in furóre tuo árguas me, * neque vanitátes:* et dolos tota die meditabántur. Ego autem tamquam surdus non audiébam:* etin ira tua corrípias me. sicut mutus non apériens os suum.Quóniam sagíttæ tuæ infíxæ sunt mihi: * et Et factus sum sicut homo non áudiens: *et nonconfirmásti super me manum tuam. habens in ore suo redargutiónes.Non est sánitas carni meæ a fácie iræ tuæ:* non Quóniam in te Dómine, sperávi:* tu exáudiesest pax óssibus meis a fácie peccatórum me, Dómine, Deus meus.meórum. Quia dixi Nequándo supergáudeant mihiQuóniam iniquitátes meæ supergréssæ sunt inimíci mei:* et dum commovéntur pedes meicaput meum: * et sicut onus grave gravátæ sunt super me magna locúti sunt.super me. Quóniam ego in flagélla parátus sum:*et dolorPutruérunt et corrúptæ sunt cicatríces meæ,* a meus in conspéctu meo semper.fácie insipiéntiæ meæ. Quóniam iniquitátem meam annuntiábo et;Miser factus sum, et curvátus sum usque in cogitábo pro peccáto meo.finem:* tota die contristátus ingrediébar. Inimíci autem mei vivunt, et confirmáti suntQuóniam lumbi mei impléti sunt inlusiónibus:* super me:* et multiplicáti sunt qui odérunt meet non est sánitas in carne mea. iníque.Afflíctus sum et humiliátus sum nimis:* Qui retríbuunt mala pro bonis, detrahébantrugiébam a gémitu cordis mei. mihi:* quóniam sequébar bonitátem.Dómine ante te omne desidérium meum:* et Ne derelínquas me, Dómine, Deus meus:* negémitus meus a te non est abscónditus. discésseris a meCor meum conturbátum est, derelíquit me virtus Inténde in adjutórium meum:* Dómine salútismea:* et lumen oculórum meórum et ipsum non meæ.est mecum. Glória Patri.Amíci mei, et próximi mei *advérsum meappropinquavérunt et stetérunt.Et qui juxta me erant, de longe stetérunt: * etvim faciébant qui quærebánt ánimam meam.© Laudate Dominum Liturgical Editions 82
 • 83. Titulus V—Caput 3 Psalmus 50M Cor mundum crea in me, Deus: * et spíritum iserére mei, Deus, *secúndum magnam rectum innova in viscéribus meis. Ne projícias me a fácie tua: * et spíritummisericórdiam tuam. sanctum tuum ne áuferas a me.Et secúndum multitúdinem miseratiónum Redde mihi lætítiam salutáris tui: * et spíritutuárum, * dele iniquitátem meam. principáli confírma me.Amplius lava me ab iniquitáte mea: * et a Docébo iníquos vias tuas: * et impii ad tepeccáto meo munda me. converténtur.Quóniam iniquitátem meam ego cognósco: * et Líbera me de sanguínibus, Deus, Deus salútispeccátum meum contra me est semper. meæ: * et exsultábit lingua mea justítiam tuam.Tibi soli peccávi, et malum coram te feci: * ut Dómine, lábia mea áperies: * et os meumjustificéris in sermónibus tuis, et vincas cum annuntiábit laudem tuam.judicáris. Quóniam si voluísses sacrifícium dedíssemEcce enim in iniquitátibus concéptus sum: * et útique: * holocáustis non delectáberis.in peccátis concépit me mater mea. Sacrificium Deo spíritus contribulátus: * corEcce enim veritátem dilexìsti: * incérta et contrítum, et humiliátum, Deus, non despícies.occúlta sapiéntiæ tuæ manifestásti mihi. Benígne fac, Dómine, in bona voluntáte tuaAspérges me hyssópo, et mundábor: * lavábis Sion: * ut ædificéntur muri Jerúsalem.me, et super nivem dealbábor, Tunc acceptábis sacrifícium justítiæ,Audítui meo dabis gáudium et lætitiam: * et oblatlónes, et holocáusta: * tunc impónentexsultábunt ossa humiliáta. super altáre tuum vítulos.Avérte fáciem tuam a peccátis meis: * et omnes Glória Patri.iniquitátes meas dele. Psalmus 101D A fácie iræ et indignatiónis tuæ:* quia élevans ómine exáudi oratiónem meam:* et clamor allisísti me . Dies mei sicut umbra declinavérunt:* et egomeus ad te véniat. sicut fœnum árui.Non avértas fáciem tuam a me:* in quacúmque Tu autem, Dómine, in ætérnum pérmanes:* etdie tríbulor, inclína ad me aurem tuam memoriále tuum in generatiónem etIn quacúmque die invocávero te, * velóciter generatiónem.exáudi me. Tu exsúrgens miseréberis Sion:* quia tempusQuia defecérunt sicut fumus dies mei:* et ossa miseréndi ejus quia venit tempus.mea sicut crémium aruérunt. Quóniam placuérunt servis tuis lápides ejus:*Percússus sum ut fœnum et áruit cor meum:* et terræ ejus miserebúntur.quia oblítus sum comédere panem meum. Et timébunt Gentes nomen tuum, Dómine, * etA voce gémitus mei * adhǽsit os meum carni omnes reges terræ glóriam tuammeæ. Quia ædificávit Dóminus Sion:* et vidébitur inSímilis factus sum pelicáno solitúdinis:* factus glória sua.sum sicut nyctícorax in domícilio. Respéxit in oratiónem humílium:* et nonVigilávi,* et factus sum sicut passer solitárius in sprevit precem eórum.tecto. Scribántur hæc in generatióne áltera:* etTota die exprobrábant mihi inimíci mei,* et qui pópulus, qui creábitur laudábit Dóminum:laudábant me, advérsum me jurábant. Quia prospéxit de excélso sancto suo:*Quia cínerem tamquam panem manducábam:* Dóminus de cælo in terram aspéxit:et potum meum cum fletu miscébam.© Laudate Dominum Liturgical Editions 83
 • 84. Septem Psalmi PœnitentialesUt audíret gémitus compeditórum:* ut sólveret Inítio tu, Dómine, terram fundásti:* et óperafílios interemptórum: mánuum tuárum sunt cæli.Ut annúntient in Sion nomen Dómini:* et Ipsi períbunt, tu autem pérmanes:* et ómneslaudem ejus in Jerúsalem. sicut vestiméntum veteráscent.In conveniéndo pópulos in unum,* et reges ut Et sicut opertórium mutábis eos, etsérviant Dómino. mutabúntur:* tu autem idem ipse es, et anni tuiRespóndit ei in via virtútis suæ:* Paucitátem non defícient.diérum meórum núntia mihi. Fílii servórum tuórum habitábunt:* et semenNe révoces me in dimídio diérum meórum:* in eórum in sǽculum dirigétur.generatiónem et generatiónem anni tui. Glória Patri. Psalmus 129D Sustínuit ánima mea in verbum ejus:* sperávit e profúndis clamávi ad te Dómine:* ánima mea in Dómino. A custódia matutína usque ad noctem:* speretDómine exáudi vocem meam. Israël in Dómino.Fiant aures tuæ intendéntes,* in vocem Quia apud Dóminum misericórdia:* et copiósadeprecatiónis meam apud eum redémptio.Si iniquitátes observáveris, Dómine:* Dómine, Et ipse rédimet Israël, * ex ómnibusquis sustinébit? iniquitátibus ejus.Quia apud te propitiátio est:* et propter legemtuam sustínui te, Dómine. Psalmus 142D Non avértas fáciem tuam a me:* et símilis ero ómine, exáudi oratiónem meam: áuribus descendéntibus in lacum. Audítam mihi fac mane misericórdiam tuam:*pércipe obsecratiónem meam in veritáte tua:* quia in te sperávi.exáudi me in tua justítia. Notam fac mihi viam, in qua ámbulem:* quiaEt non intres in judícium cum servo tuo :*quia ad te levávi ánimam meam.non justificábitur in conspéctu tuo omnis vivens. Eripe me de inimícis meis, Dómine, ad teQuia persecútus est inimícus ánimam meam:* confúgi:* doce me fácere voluntátem tuam,humiliávit in terra vitam meam. quia Deus meus es tu.Collocávit me in obscúris sicut mórtuos Spíritus tuus bonus dedúcet me in terrasǽculi:* et anxiátus est super me spíritus meus, rectam:* propter nomen tuum, Dómine,in me turbátum est cor meum. vivificábis me, in æquitáte tua.Memor fui diérum antiquórum, meditátus sum Edúces de tribulatióne ánimam meam:* et inin ómnibus opéribus tuis:* in factis mánuum misericórdia tua dispérdes inimícos meos.tuárum meditábar. Et perdes omnes, qui tríbulant ánimam meam:*Expándi manus meas ad te:* ánima mea sicut quóniam ego servus tuus sum.terra sine aqua tibi. Glória Patri.Velóciter exáudi me, Domine:* defécit spíritusmeus.© Laudate Dominum Liturgical Editions 84
 • 85. Litaniæ Sanctorum Antiphona LITANIÆ SANCTORUMK Sancte Thoma, ora. ýrie, éleison. Sancte Jacóbe, ora. Sancte Philíppe, ora.Christe, éleison. Sancte Bartholomǽe, ora.Kýrie, éleison. Sancte Matthǽe, ora.Christe, audi nos. Sancte Simon, ora.Christe, exáudi nos. Sancte Thaddǽe, ora.Pater de cælis, Deus, Miserére nobis Sancte Matthía, ora.Fíli Dei, Redemptor mundi, Deus, Miserére Sancte Bárnaba, ora.Spíritus Sancte, Deus, Miserére Sancte Luca, ora.Sancta Trínitas, unus Deus, Miserére Sancte Marce, ora.Sancta María, ora pro nobis. Omnes sancti Apóstoli et Evangelístæ, oráte.Sancta Dei Génetrix , ora. Omnes sancti Discípuli Dómini, oráte.Sancta Vírgo vírginum, ora. Omnes sancti Innocéntes, oráte.Sancte Michaël, ora. Sancte Stéphane, ora.Sancte Gábriel, ora. Sancte Laurénti, ora.Sancte Ráphaël, ora. Sancte Vincénti, ora.Omnes sancti Angeli et Archángeli, oráte. Sancti Fabiáne et Sebastiáne, oráte.Omnes sancti beatórum Spírituum órdines, Sancti Joánnes et Paule, oráte.orate. Sancti Cosma et Damiáne, oráte.Sancte Joánnes Baptísta, ora. Sancti Gervási et Protási, oráte.Sancte Joseph, ora. Omnes sancti Mártyres, oráte.Omnes sancti Patriárchæ et Prophétæ, orate. Sancte Silvéster, ora.Sancte Petre, ora. Sancte Gregóri, ora.Sancte Paule, ora. Sancte Ambrósi, ora.Sancte Andréa, ora. Sancte Augustíne, ora.Sancte Jacóbe, ora. Sancte Hierónyme, ora.Sancte Joánnes, ora. Sancte Martíne, ora.© Laudate Dominum Liturgical Editions 85
 • 86. Litaniæ SanctorumSancte Nicolǽ, ora. Per Crucem et Passiónem tuam, líbera.Omnes sancti Pontífices et Confessóres, oráte. Per Mortem et Sepultúram tuam, líbera.Omnes sancti Doctóres, oráte. Per sanctam Resurrectiónem tuam, líbera.Sancte Antóni, ora. Per admirábilem Ascensiónem tuam, líbera.Sancte Benedícte, ora. Per advéntum Spíritus Sancti Parácliti, líbera.Sancte Bernárde, ora. In die judicii, líbera.Sancte Dominíce, ora. Peccatóres, te rogamus, audi nos.*Sancte Francísce, ora. Ut nobis parcas,Omnes sancti Sacerdótes et Levítæ, oráte. Ut nobis indúlgeas,Omnes sancti Mónachi et Eremítæ, oráte. Ut ad veram pœniténtiam nos perdúcereSancta María Magdaléna, ora. dignéris,Sancta Agatha, ora. Ut Ecclésiam tuam sanctam régere etSancta Lúcia, ora. conserváre dignéris,Sancta Agnes, ora. Ut Domnum Apostólicum et omnesSancta Cæcília, ora. ecclesiásticos órdines in sancta religióneSancta Catharína, ora. conserváre dignéris,Sancta Anastásia, ora. Ut inimícos sanctas Ecclésiæ humiliáreOmnes sanctæ Vírgines et Víduæ, oráte. dignéris,Omnes Sancti et Sanctæ Dei, intercédite pro no- Ut régibus et princípibus christiánis pacem etbis veram concórdiam donáre dignéris,Propítius esto, parce nobis, Dómine. Ut cuncto pópulo christiáno pacem et unitátemPropítius esto, exaudi nos, Dómine. largíri dignéris,Ab omni malo, libera nos, Dómine. Ut omnes errántes ad unitátem EcclésiæAb omni peccáto, líbera. revocáre, et infidéles univérses ad EvangéliiAb ira tua, líbera. lumen perdúcere dignéris,A subitánea et improvísa morte, líbera. Ut nosmetípsos in tuo sancto servítioAb insídiis diáboli, líbera. confortáre et conserváre dignéris,Ab ira, et ódio, et omni mala voluntáte, líbera Ut mentes nostras ad cæléstia desidéria érigas,A spíritu fornicatiónis, líbera. Ut ómnibus benefactóribus nostris sempitérnaA fúlgure et tempestáte, líbera. bona retríbuas,A flagéllo terræmótus, líbera. Ut ánimas nostras, fratrum, propinquórum etA peste, fame et bello, líbera. benefactórum nostrórum ab ætérna damnatióneA morte perpétua, líbera. erípias,Per mystérium sanctæ Incarnatiónis tuæ, líbera. Ut fructus terræ dare et conserváre dignéris,Per Advéntum tuum, líbera. Ut omnibus fidélibus defúnctis réquiemPer Nativitátem tuam, líbera. ætérnam donáre dignéris,Per Baptísmum et sanctum Jejúnium tuum, Ut nos exaudíre dignéris,líbera. Fíli Dei, te rogámus.Agnus Dei,qui tollis peccáta mundi,parce nobis,Dómine.Agnus Dei,qui tollis peccáta mundi,exáudi nos, Dómine.Agnus Dei,qui tollis peccáta mundi,miserére nobis.Christe, audi nos. Christe, exáudi nos. Kýrie, éleison. Christe, éleison. Kýrie, éleison.Pater noster secreto usque adV. Et ne nos indúcas in tentatiónem.R. Sed líbera nos a malo.* Te rogamus, audi nos.© Laudate Dominum Liturgical Editions 86
 • 87. Litaniæ Sanctorum Psalmus 69D Exsúltent et læténtur in te omnes quærunt te, * eus in adjutórium meum inténde: et dicant semper: Magnificétur Dóminus: qui díligunt salutáre*Dóminum ad adjuvándum me festína. tuum.Confundántur, et revereántur, * qui quærunt Ego vero egénus, et pauper sum: * Deus ádjuvaánimam meam. me.Avertántur retrórsum et erubéscant, * qui volunt Adjútor meus, et liberátor meus es tu: *mihi mala. Dómine, ne moréris.Avertántur statim erubescéntes, * qui dicunt Glória Patri.mihi: Euge, euge.V. Salvos fac servos tuos.R Deus meus, sperántes in te.V. Esto nobis, Dómine, turris fortitúdinis.R. A fácie inimíci.V. Nihil profíciat inimícus in nobis.R. Et fílius iniquitátis non appónat nocére nobis.V. Dómine, non secúndum peccáta nostra fácias nobis.R. Neque secúndum iniquitátes nostras retríbuas nobis.V. Orémus pro Pontífice nostro N.R. Dóminus consérvet eum, et vivíficet eum, et beátum fáciat eum in terra, et non tradat eum inánimam inimicórum ejus.V. Orémus pro benefactóribus nostris.R. Retribúere dignáre, Dómine, ómnibus, nobis bona faciéntibus propter nomen tuum, vitamætérnam. Amen.V. Orémus pro fidélibus defúnctis.R. Réquiem ætérnam dona eis, Dómine, et lux perpétua lúceat eis.V. Requiéscant in pace.R. Amen.V. Pro frátribus nostris abséntibus.V. Salvos fac servos tuos,R. Deus meus, sperántes in te.V. Mitte eis, Dómine, auxílium de sancto.R. Et de Sion tuére eos.V. Dómine, exáudi oratiónem meam.R. Et clamor meus ad te véniat.V. Dóminus vobíscum.R. Et cum spíritu tuo.Orémus. OratioD eus, cui próprium est miseréri semper et párcere; súscipe deprecatiónem nostram; ut nos, etomnes fámulos tuos, quos delictórum caténa constríngit, miserátio tuæ pietátis cleménter absólvat.E xáudi, quǽsumus, Dómine, súpplicum preces, et confiténtium tibi parce peccátis: ut páriternobis indulgéntiam tríbuas benígnus, et pacem.© Laudate Dominum Liturgical Editions 87
 • 88. Litaniæ SanctorumI neffábilem nobis, Dómine, misericórdiam tuam cleménter osténde: ut simul nos et a peccátisómnibus éxuas, et a pœnis, quas pro his merémur, erípias.D eus, qui culpa offendéris, pœniténtia placáris, preces pópuli tui supplicántis propítius réspice;et flagélla tuæ iracúndiæ, quæ pro peccátis nostris merémur, avérte.O mnípotens sempitérne Deus, miserére fámulo tuo Pontífici nostro N., et dírige cum secúndumtuam cleméntiam in viam salútis ætérnae: ut, te donánte, tibi plácita cúpiat, et tota virtúte perfíciatD eus, a quo sancta desidéria, recta consília, et justa sunt ópera, da servis tuis illam. quammundus dare non potest, pacem: ut et corda nostra mandátis tuis dédita, et hóstium sublátaformídine, témpora sint tua protectióne tranquílla.U re igne Sancti Spíritus renes nostros, et cor nostrum, Dómine: ut tibi casto córpore serviámus,et mundo cordc placeámus.F idélium, Deus, ómnium cónditor et redémptor, ánimabus famulórum, famularúmque tuárumremissiónem cunctórum tríbue peccatórum: ut indulgéntiam, quam semper optavérunt, piissupplicatiónibus consequántur.A ctiónes nostras, quǽsumus, Dómine aspirándo prǽveni, et adjuvándo proséquere: ut cunctanostra orátio, et operátio a tc semper incípiat, et per te cœpta finiátur.O mnípotens sempitérne Deus, qui vivórum domináris simul et mortuórum, omniúmquemiseréris, quos tuos fide et ópere futúros esse prænóscis: te súpplices exorámus; ut, pro quibuseffúndere preces decrévimus, quosque vel præsens sǽculum adhuc in carne rétinet, vel futúrumJam exútos córpore suscépit, intercedéntibus ómnibus Sanctis tuis, pietátis tuæ cleméntia, ómniumdelictórum suórum véniam consequántur. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum:Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum. R. Amen.V. Dóminus vobíscum.R. Et cum spíritu tuo.V. Exáudiat nos omnípotens et miséricors Dóminus. R. Amen.V. Et fidélium ánimæ per misericórdiam Dei requiéscant in pace. R. Amen.Vacante Apostolica Sede, loco invocationis Ut Dóminum Apostólicum et omnes ecclesiásticosórdines, etc., dicatur: Ut omnes ecclesiásticos órdines, etc., Versus autem Orémus pro Pontíficenostro N. cum suo Responsorio, et Oratio pro eodem Pontifice omittuntur.© Laudate Dominum Liturgical Editions 88
 • 89. Titulus V—Caput 4 CAPUT 4 DE VISITATIONE ET CURA INFIRMORUM1. Parochus in primis meminisse debet, non postremas esse muneris sui partes, ægrotantium curamhabere. Quare cum primum noverit, quempiam ex fidelibus in sua parœcia ægrotare, nonexspectabit, ut ad eum vocetur, sed ultro ad ilium accedat: idque non semel tantum, sed sæpius,quatenus opus sit; horteturque parœcianos suos, ut ipsum admoneant, cum aliquem in parœcia suaægrotare contigerit, præcipue si morbus gravior sit.2. Ad hoc juvabit, præsertim in amplis parœciis, ægrotorum notam seu catalogum habere, utcujusque statum et conditionem cognoscat. eorumque memoriam facilius retinere, et illis opportunesubvenire possit.3. Quod si Parochus, legitime impeditus, infirmorum, ut quando plures sunt, visitationi interdumvacare non possit: id præstandum curabit per alios Sacerdotes, si quos habeat in parœcia sua, autsaltem per laicos homines pios et Christiana caritate præditos.4. Ægrotos visitans, ea, qua Sacerdotes Domini decet, honestate et gravitate se habeat, ut non ægrissolum, sed sibi et domesticis verbo et exemplo prosit ad salutem.5. Eorum vero præcipuam curam geret, qui, humanis auxillis destitute, benigni ac providi Pastoriscaritatem et operam requirunt. Quibus si non possit ipse succurrere de suo, et eleemosynas illis,prout debet, si facultas suppetat, erogare, quantum neri potest, sive per caritatis, vel alterius nomnisconfraternitatem, si in ea civitate vel loco sit, sive per privatas, sive per publicas collectas eteleemosynas, illorum necessitatibus succurrendum curabit.6. In primis autem spiritualem ægrotantium curam suscipiat, omnemque diligentiam in eo ponat,ut in viam salutis eos dirigat, atque a diabolicis insidiis salutarium adjumentorum præsidiodefendat, ac tueatur,7. Accedat autem ad ægrotum ita paratus, ut in promptu habeat argumenta ad persuadendum apta,ac præsertini Sanctorum exempla, quæ plurimum, valent: quibus eum in Domino consoletur,excitet, ac recreet. Horteturque, ut omnem spem suam in Deo ponat, peccatorum suorum pœniteat.Divinam misericordiam imploret, et infirmitatis pœnas, tamquam paternam Dei visitationem,patienter ferat, et ad salutem suam provenisse credat, ut vitam moresque suos melius instituat8. Deinde, qua par est prudentia et caritate infirmum, ad sacram confessionem inducat, etconfitentem audiat, etiamsi velit totius vitæ peccata confiteri.9. Illud præterea diligenter servari curabit, ne quis pro corporali salute aliquid ægroto suadeat, veladhibeat, quod in detrimentum animæ convertatur.10. Ubi vero periculum immineat, Parochus monebit ægrotum, ne dæmonum astutia, nequemedicorum pollicitationibus, neque propinquorum, aut amicorum blanditiis se ullo modo decipisinat, quo minus ea, quæ ad animæ salutem pertinent, opportune procuret, et, qua par est devotioneet celeritate, sancta Sacramenta, dum sana mens est, integrique sensus, religiose suscipiat, citrafallacem illam ac perniciosam procrastinationem, quæ plurimos ad æterna supplicia perduxit, indiesque, fallente diabolo, perducit.11. Quod si æger aliquis hortationibus ac monitis Sacerdotum, vel amicorum et domesticorumconsiliis adduci non possit, ut velit peccata sua confiteri, tunc non omnino desperanda res est, sedquamdiu ille vivit, repetendæ sunt frequentes variæ et efficaces Sacerdotum, et aliorum piorum© Laudate Dominum Liturgical Editions 89
 • 90. De visitatione et cura infirmorumhominum exhortationes; proponendaque æternæ salutis damna, et sempiternae mortis supplicia;ostendendaque immensa Dei misencordia, eum ad pœnitentiam provocantis, ad ignoscendumparatissimi.Adhibendæ sunt etiam tum privatæ tum publicæ ad Deum preces, ad divinam gratiam impetrandampro salute miseri decumbentis.12. Videbit denique Sacerdos, quibus potissimum tentationibus, aut pravis opinionibus æger sitsubjectus, eique, prout opus erit, apta remedia prudenter adhibebit.13. Sacras imagines Christi Domini crucifixi, beatæ Mariæ Virginis, et Sancti, quem ægerpræcipue veneratur, ob oculos ejus apponi curabit. Vasculum item adsit aquæ benedictæ, quafrequenter aspergatur.14. Proponet etiam ægrotanti, prout ejus conditio feret, aliquas breves orationes, et pias mentis adDeum excitationes: præsertim versiculos e Psalmorum libro, vel Orationem Dominicam, etSalutationem Angelicam, Symbolum fidei, vel passionis Domini nostri meditationem, etSanctorum martyria et exempla, ac cælestis gloriæ beatitudinem. Hæc tamen opportune et discretesuggerantur, ne ægroto molestia, sed levamen afferatur.15. Consoletur infirmum, dicens, se pro eo in Missæ sacrificio, et aliis precibus oraturum,curaturumque ut alii itidem pro eo faciant, idque re ipsa præstabit.16. Si morbus gravior, vel cum periculo sit, ægroto suadeat, ut dum integra mente est, rem suamomnem recte constituat, et testamentum faciat; si quid habeat alienum. restituat, et ad remediumanimæ suæ pro facultatibus, quod in Domino ei placuerit, disponat: sed hæc suggerendo, omnisavaritiæ nota caveatur,17. Hortetur denique, ut si convaluerit, ante omnia ad ecclesiam veniat, ubi Deo gratias agat derestituta valetudine, et sacram communionem pie suscipiat; ac deinceps meliorem vitæ disciplinamteneat.18. Sequentes preces omnes, vel ex parte, prout tempus, et ægrotorum conditio feret, pro arbitrioSacerdotis dici, vel omitti possunt,19. Sacerdos igitur infirmi cubiculum ingressus, primum dicit:V. Pax huic dómui.R. Et ómmbus habitántibus in ea.20. Mox infirmum, et lectum ejus, et cubiculum aspergit aqua benedicta, dicens Antiphonam:Aspérges me, Dómine, hyssópo, et mundábor: lavábis me, et super nivem dealbábor.Deinde erga infirmum officium suum præstet, ut supra dictum est. Quo præstito, vel antequamdiscedat, dicere poterit, supra infirmum aliquem Psalmum ex quatuor prioribus Pœnitentialibus(pag. 85, vel Psalmum Qui hábitat, etc. (pag. 94) , cum Glória Patri, in fine. Postea dicit:Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.Pater noster secreto usque adV. Et ne nos indúcas in tentatiónem.R. Sed líbera nos a malo.V. Salvum (-am) fac servum tuum. (ancíllam tuam).R- Deus meus, sperántem in te.V. Mitte ei, Dómine, auxílium de sancto.R. Et de Sion tuére eum (eam).© Laudate Dominum Liturgical Editions 90
 • 91. Titulus V—Caput 4V Nihil profíciat inimícus in eo (ea).R Et filius iniquitátis non appónat nocére ei.V Esto ei, Dómine, turris fortitúdinis.R A fácie inimíci.V Dóminus opem ferat illi.R Super lectum dolóris ejus.V Dómine, exáudi oratiónem meam.R Et clamor meus ad te véniat.V Dóminus vobíscum. R Et cum spíritu tuo.Orémus. OratioD eus, cui próprium est miseréri semper et párcere: súscipe deprecatiónem nostram; ut nos, ethunc fámulum tuum (hanc fámulam tuam), quos delictórum caténa constríngit, miserátio tuæpietátis cleménter absólvat.D eus, infirmitátis humánæ singuláre præsídium: auxílii tui super infírmum fámulum tuum (in-fírmam fámulam tuam) osténde virtútem; ut, ope misericórdiæ tuæ adjútus (-a), Ecclesiæ tuæsanctæ incólumis repræsentari mereátur.C oncéde hunc fámulum tuum (hanc fámulam tuam), quǽsumus, Dómine Deus, perpétua mentiset córporis sanitáte gaudére: et gloriósa beátæ Maríæ semper Vírginis intercessióne, a præséntiliberári tristítia, et ætérna pérfrui lætítia. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.Benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, + et Spiritus Sancti, descendat super te, et maneatsemper. R. Amen.Deinde aspergit eum aqua benedicta.21. Qui sequuntur Psalmi, et Evangelia, cum Precibus, pro temporis etiam opportunitate, et ægrotantiumpio desiderio, Sacerdotis arbitrio dici poterunt.Ps. 6 Dómine, ne in furóre tuo (pag. 81), in fine Glória Patri.V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.V. Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthǽum. R. Glória tibi, Dómine.22. Dum Sacerdos dicit Sequéntia, etc., faciat signum crucis de more super se in fronte, ore et pectore,similiter super infirmum, si sit masculus, et in ob infirmitatem non possit se signare.23. si autem sit femina, dum Sacerdos se signat, ilia per semetipsam in locis prædictcis se signet, si possit:si vero non possit, alia mulier earm signet; et hoc idem in sequentibus Evangeliis servetur. Matth. 8, 5-13I n illo témpore: Cum introísset Jesus Caphárnaum, accéssit ad eum centúrio, rogans eum, etdicens; Dómine, puer meus jacet in domo paralýticus, et male torquétur. Et ait illi Jesus: Egovéniam, et curábo eum. Et respóndens centúrio, ait: Dómine, non sum dignus ut intres sub tectummeum; sed tantum die verbo, et sanábitur puer meus. Nam et ego homo sum sub potestáteconstitútus, habens sub me mílites, et dico huic: Vade, et vadit; et álii: Veni, et venit; et servo meo:Fac hoc, et facit. Audiens autem Jesus, mirátus est, et sequéntibus se dixit: Amen dico vobis, noninvéni tantam fidem in Israël.© Laudate Dominum Liturgical Editions 91
 • 92. De visitatione et cura infirmorumDico autem vobis, quod multi ab oriénte, et occidénte vénient, et recúmbent cum Abraham, etIsaac, et Jacob in regno cælórum; fílii autem regni ejiciéntur in ténebras exterióres; ibi erit fletus, etstridor déntium. Et dixit Jesus centurióni: Vade, et sicut credidísti, nat tibi. Et sanátus est puer inilia hora.Orémus. OratioO mnípotens sempitérne Deus, salus ætérna credéntium: exáudi nos pro infírmo fámulo tuoN.(infírma fámula tua N.), pro quo (qua) misericórdiæ tuæ implorámus auxílium; ut, réddita sibisanitáte, gratiárum tibi in Ecclésia tua réferat actiónes. Per Christum Dóminum nostrum.R. Amen. Psalmus 15C Benedícam Dóminum qui tríbuit mihi onsérva me Dómine, quóniam in te sperávi intelléctum:* insuper et usque ad noctem increpuérunt me renes mei.in te, * Dixi Dómino: Dóminus meus es tu Providébam Dóminum, in conspéctu meoquóniam bonórum meórum non eges semper:* quóniam a dextris est mihi, neSanctis, qui sunt in terra ejus,* mirificávit commóvear.omnes voluntátes meas in eis Propter hoc lætátum est cor meum, et exultávitMultiplicátæ sunt infirmitátes eórum:* póstea lingua mea :* insuper et caro mea requiéscet inacceleravérunt. spe.Non congregábo conventícula eórum de Quóniam non derelínques ánimam meam insanguínibus:* nec memor ero nóminum eórum inférno:* nec dabis sanctum tuum vidéreper lábia mea. corruptiónem.Dóminus pars hereditátis meæ, et cálicis mei:* Notas mihi fecísti vias vitæ, adimplébis metu es, qui restítues hereditátem meam mihi. lætítia cum vultu tuo:* delectatiónes in déxteraFunes cecidérunt mihi in præcláris:* étenim tua usque in finem.heréditas mea præclára est mihi. Glória Patri.V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.V. Sequéntia sancti Evangélii secúndum Marcum.R. Glória tibi, Dómine. Marc. 16, 14-18I n illo témpore: Recumbéntibus úndecim discípulis, appáruit illis Jesus, et exprobrávit increduli-tátem eórum, et durítiam cordis; quia iis, qui víderant eum resurrexísse, non credidérunt. Et dixiteis: Eúntes in mundum univérsum, prædicate Evangélium omni creáturæ. Qui credidérit, etbaptizátus fúerit, salvus erit: qui vero non credíderit, condemnábitur. Signa autem eos, quicredíderint, hæc sequéntur: In nómine meo dæmónia ejícient: linguis loquéntur novis: serpéntestollent: et si mortíferum quid bíberint, non eis nocébit: super ægros manus impónent, et benehabébunt.Orémus. OratioV irtútum cæléstium Deus, qui ab humánis córporibus omnem languórem, et omneminfirmitáatem præcépti tui potestáte depéllis: adésto propítius huic fámulo tuo N. (fámulæ tuæ N.);ut, fugátis infirmitátibus, et víribus recéptis, nomen sanctum tuum, instauráta prótinus sanitáte,benedícat. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.© Laudate Dominum Liturgical Editions 92
 • 93. Titulus V—Caput 4 Psalmus 19E Impleat Dóminus omnes petitiónes tuas:* nunc xáudiat te Dóminus in die tribulatiónis:* cognóvi quóniam salvum fecit Dóminus christum suum.prótegat te nomen Dei Jacob. Exáudiet illum de cælo sancto suo:* inMittat tibi auxílium de sancto:* et de Sion potentátibus salus déxteræ ejus.tueátur te. Hi in cúrribus, et hii in equis:* nos autem inMemor sit omnis sacrifícii tui:* et holocáustum nómine Dómini Dei nostri invocábimus.tuum pingue fiat. Ipsi obligáti sunt, et cecidérunt:* nos veroTríbuat tibi secúndum cor tuum:* et omne surréximus et erécti sumus.consílium tuum confírmet . Dómine salvum fac regem:* et exáudi nos inLætábimur in salutári tuo:* et in nómine Dei die qua invocavérimus te.nostri magnificábimur.V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.V. Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam.R. Glória tibi, Dómine. Luc. 4, 38-40I n illo tempore: Surgens Jesus de synagóga, introívit In domum Simónis. Socrus autem Simónistenebátur magnis fébribus; et rogavérunt ilium pro ea. Et stans super illam, imperávit febri: etdimísit illam. Et contínuo surgens ministrábat illis. Cum autem sol occidísset, omnes, qui habébantinfírmos váriis languóribus, ducébant illos ad eum. At ille síngulis manus impónens, curábat eos.Orémus. OratioD ómine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus, qui fragilitatem humanæ conditionis, intusavirtutis tuæ dignatidne, confirmas, ut salutaribus remediis pietatis tuæ córpora nostra et mentesvegetentur: super hunc famulum tuum (hanc famulam tuam) propitius intende; ut, omni necessitatecorpóreæ infirmitatis exclusa, grátia in eo (ea) pristinas sanitatis perfecte reparetur. Per ChristumDóminum nostrum. R. Amen. Psalmus 85I Non est símilis tui in diis, Dómine: * et non est nclína, Dómine, aurem tuam, et exáudi secúndum ópera tua. Omnes Gentes quascúmque fecísti, vénient,etme:*quóniam inops, et pauper sum ego. adorábunt coram te, Dómine: * et glorificábuntCustódi ánimam meam, quóniam sanctus nomen tuum.sum:*salvum fac servum tuum, Deus meus Quóniam magnus es tu, et fáciens mirabília: *sperántem in te. tu es Deus solus.Miserére mei, Dómine, quóniam ad te clamávi Deduc me, Dómine, in via tua, et ingrédiar intota die:*lætífica ánimam servi tui, quóniam ad veritáte tua: * lætétur cor meum, ut tímeatte, Dómine, ánimam meam levávi. nomen tuum.Quóniam tu, Dómine, suávis et mitis: * et multæ Confitébor tibi, Dómine, Deus meus, in totomisericórdiæ ómnibus invocántibus te. corde meo, * et glorificábo nomen tuum inAuribus pércipe, Dómine, oratiónem meam: * et ætérnum.inténde voci deprecatiónis meæ. Quia misericórdia tua magna est super me: * etIn die tribulatiónis meæ clamávi ad te: * quia eruísti ánimam meam ex inférno inferióri.exaudísti me.© Laudate Dominum Liturgical Editions 93
 • 94. De visitatione et cura infirmorumDeus, iníqui insurrexérunt super me, et Fac mecum signum in bonum, ut vídeant quisynagóga potentium quæsiérunt ánimam meam: odérunt me, et confundántur: * quóniam tu,* et non proposuérunt te in conspéctu suo. Dómine, adjuvísti me, et consolátus es me.Et tu, Dómine, Deus miserátor et miséricors, * G1ória Patri.pátiens, et multæ misericórdiæ, et verax.Réspice in me, et miserére mei, * da impériumtuum puéro tuo: et salvum fac fílium ancíllætuæ.V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spirítu tuo.V. Sequéntia sancti Evangélii secúndum Joánnem.R. Glória tibi, Dómine. Joann. 5, 1-14I n illo témpore: Erat dies festus Judæórum, et ascéndit Jesus Jerosólymam. Est autem Jerosó-lymis Probática piscína, quæ cognominátur hebráice Bethsáida, quinque pórticus habens. In hisjacébat multltúdo magna languéntium, cæcórum, claudórum, aridórum exspectántium aquæmotum. Angelus autem Dómini descendébat secúndum tempus in piscínam, et movebátur aqua. Etqui prior descendísset in piscínam post motiónein aquæ, sanus fiébat a quacúmque detinebáturinfirmitáte. Erat autem quidam homo ibi, trigínta et octo annos habens in infirmitáte sua. Hunccum vidísset Jesus jacéntem, et cognovísset quia jam multum tempus habéret, dicit ei: Vis sanusfíeri? Respóndit ei lánguidus: Dómine, hóminem non hábeo, ut cum turbáta fúerit aqua, mittat mein piscínam: dum vénio enim ego, álius ante me descéndit. Dicit ei Jesus: Surge, tolle grabátumtuum, et ámbula. Et statim sanus factus est homo ille: et sústulit grabátum suum, et ambulábat. Eratautem sábbatum in die illo. Dicébant ergo Judæi illi, qui sanátus fúerat: Sábbatum est, non licet tibitóllere grabátum tuum. Respóndit eis: Qui me sanum fecit, ille mihi dixit: Tolle grabátum tuum, etámbula. Interrogavérunt ergo eum: Quis est ille homo, qui dixit tibi: Tolle grabátum tuum, etámbula? Is autem, qui sanus fúerat efféctus, nesciébat quis esset. Jesus enim declinávit a turbaconstitúta in loco. Póstea invénit eum Jesus in templo, et dixit illi: Ecce sanus factus es: jam nolipeccáre, ne detérius tibi áliquid contíngat.Orémus. OratioR éspice, Dómine, fámulum tuum (fámulam tuam) in infirmitáte sui córporis laborántem, et áni-mam réfove, quam creásti: ut, castigatiónibus emendátus (-a), contínuo se séntiat tua medicínasalvátum (-am). Per Christum Dominum nostrum.R. Amen. Psalmus 90Q Scuto circúmdabit te véritas ejus: * non ui hábitat in adjutório Altíssimi, *in timébis a timóre noctúrno. A saggíta volánte in die, a negótioprotectióne Dei commorábitur. perambulánte in ténebris: ab incúrsu, etDicet Dómino: Suscéptor meus es tu, et dæmonio meridáno.refúgium meum: * Deus meus sperábo in eum Cadent a látere tuo mile, et decem mília aQuóniam ipse liberávit me de láqueo venántium, dextris tuis: * ad te autem non appropinquábit.* et a verbo áspero. Verúmtamen óculis tuis considerábis: * etScápulis suis obumbrábit tibi: * et sub pennis retributiónem peccatórem vidébis.ejus sperábis.© Laudate Dominum Liturgical Editions 94
 • 95. Titulus V—Caput 4Quóniam tu es, Dómine, spes mea:* Altíssimum Quóniam in me sperávit, liberábo eum:posuísti refúgium tuum. * prótegam eum quóniam cognóvit nomenNon accédat te malum * et flagélum non meum.appropinquábit tabernáculo tuo. Clamábit ad me, et ego exáudiam me: * cumQuóniam Angelis suis mandávit de te* ut ipso sum in tribulatióne: erípiam eum, etcustódiant te in ómnibus viis tuis. glorificábo eum.In mánibus portábunt te: * ne forte offéndas ad Longitúdine diérum replébo eum: * etlápidem pedem tuum. osténdam illi salutáre meum.Super áspidem et basilíscum ambulábis: * et Glória Patri.conculcábis leónem et dracónem.Orémus. . OratioO mnípotens, sempitérne Deus, infirmitátem fámuli tui (fámulæ tuæ) propítius réspice: atque adprotegéndum eum (eam) déxteram tuæ majestátis exténde. Per Christum Dóminum nostrum.R. Amen.24. Completa Oratione ultima, Sacerdos imponit dexteram manum super caput mfirmi, et dicit:Super ægros manus impónent, et bene habébunt. Jesus Maríæ Fílius, mundi salus, et Dóminus,méritis et intercessióne sanctórum Apostolórum suórum Petri et Pauli, et ómnium Sanctórum, sittibi clemens et propítius. Amen.Postea dicit:V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.V. Inítium sancti Evangélii secúndum Joánnem.R. Glória tibi. Dómine. Joann. 1, 1-14I n princípio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum. Hoc erat in princípioapud Deum. Omnia per ipsum facta sunt: et sine ipso factum est nihil, quod factum est: in ipso vitaerat, et vita erat lux hóminum: et lux in ténebris lucet, et ténebræ eam non comprehendérunt. Fuithomo missus a Deo, cui nomen erat Joánnes. Hic venit in testimónium, ut testimónium perhibéretde lúmine, ut omnes credérent per ilium. Non erat ille lux, sed ut testimónium perhibéret delúmine. Erat lux vera, quæ illúminat omnem hóminem veniéntem in hunc mundum. In mundo erat,et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognóvit. In própria venit, et sui eum nonrecepérunt. Quotquot autem recepérunt eum, dedit eis potestátem fílios Dei fieri, his, qui credunt innómine ejus: qui non ex sanguínibus, neque ex voluntáte carnis, neque ex voluntáte viri, sed exDeo nati sunt (Hic genuflectitur). Et Verbum caro factum est, et habitávit in nobis: et vidimusglóriam ejus, glóriam quasi Unigéniti a patre, plenum grátiæ et veritátis.R. Deo grátias.25. Postea benedicens infirmum subjungit, dicens:Benedíctio Dei omnipoténtis, Patris, et Fílii, + et Spíritus Sancti, descéndat super te, et máneatsemper. R. Amen.Deinde aspergit eum aqua benedicta.26. Si sint plures infirmi in eodem cubiculo, vel luco, Preces et Orationes prædictas dicuntur super eos innumero plurali. Quæ omnia etiam poterunt, arbitrio Sacerdotis, breviora fieri.© Laudate Dominum Liturgical Editions 95
 • 96. Modus juvandi morientes CAPUT 5 MODUS JUVANDI MORIENTES1. Ingravescente morbo, Parochus infirmum frequentius visitabit, et ad salutem diligenter juvarenon desinet; monebitque inatane periculo ae confestim vocari, ut in tempore præsto sit morienti,sumptoque sanctissimo Viatico, et sacra Unctione adhibita, si periculum immineat, statimcommendationis animæ officium præstabit, de quo infra. Sed si tempus suppetat, sequentia pietatisofficia præstare poterit, si ita expedire judicaverit, pro conditione personæ.2. Ac primo, ut ægrotus Indulgentiam legitima auctoritate concessam consequi possit, eam illireducat ad mentem, proponatque, quid ad eam consequendam agi debeat: præsertim, ut contritocorde sanctissimum nomen JESU semel, vel sæpius invocet.3. Deinde hortetur infirmum, et excitet, ut dum mente viget, eliciat actus fidei, spei, et caritatis,aliarumque virtutum, nempe:Ut firmiter credat omnes articulos fidei, et quidquid sancta Romana Ecclesia catholica et apostolicacredit, et docet.Ut speret, Christum Dommum nostrum pro sua immensa clementia sibi fore propitium; et meritoejus sanctissimæ passionis, et per intercessionem beatæ Mariæ et omnium Sanctorum, se vitamæternam consecuturm.Ut toto corde diligat et maxime diligere cupiat Dominum Deum ea dilectione, qua ilium diliguntBeati Sanctique omnes.Ut ob amorem Dei doleat ex corde de omni offensa, qualitercumque contra Dominum Deum etproximum commissa.Ut ex corde ob amorem Dei parcat omnibus, qui albi quoquomodo fuerint molesti aut inimici.Ut ab iis veniam postulet, quos aliquando dictis aut factis offendit.Ut quem patitur dolorem et morbi molestiam, propter Deum in pœnitentiam peccatorum suorumpatienter toleret.Ut si Dominus sibi salutem corporis præstare dignabitur, proponat de cetero pro viribus suis apeccatis cavere, et ejus mandata servare.4. Hortetur præterea, ut, eo modo quo potest, saltem excorde, ita per intervalla precetur:Miserére mei, Deus, secúndum magnam misericórdiam tuam.In te, Dómine, sperávi: non confúndar in ætérnum.In manus tuas, Dómine, comméndo spíritum meum: redemísti me, Dómine, Deus veritátis,Deus, in adjutórium meum inténde: Dómine, ad adjuvándum me festína.Esto mihi, Dómine, in Deum protectórem.Deus, propítius esto mihi peccatóri.Dulcíssime Dómine Jesu Christe, per virtútem sanctíssimæ passiónis tuæ, récipe me in númerumelectórum tuórum.Dómine Jesu Christe, súscipe spíritum meum.© Laudate Dominum Liturgical Editions 96
 • 97. Titulus V—Caput 5María, mater grátiæ, mater misericórdiæ, tu me ab hoste prótege, et hora mortis súscipe.Sancte Angele Dei, mihi custos assíste.Omnes sancti Angeli et omnes Sancti, intercédite pro me et mihi súccurrite.5. Hæc, et his similia poterit prudens Sacerdos vulgari, vel latino sermone, pro personæ captu,morienti suggerere.© Laudate Dominum Liturgical Editions 97
 • 98. Titulus V—Caput 6 CAPUT 6 RITUS BENEDICTIONIS APOSTOLICÆ CUM INDULGENTIA PLENARIA IN ARTICULO MORTIS1. Benedictio Apostolica cum indulgentia plenaria in articulo mortis cum soleat impertiri postSacramenta Pœnitentiæ, Eucharistiæ et Extremæ Unctionis illis infirmis, qui vel illam petierint,dum sana mente et integris sensibus erant, seu verisimiliter petiissent, vel dederint signacontritionis; impertienda iisdem est, etiam si postea linguæ, ceterorumque sensuum usu sintdestituti, aut in delirium vel amentiam inciderint. Excommunicatis vero, impœnitentibus, et qui inmanifesto peccato mortali moriuntur, est omnino deneganda.2. Parochus aliusve Sacerdos qui infirmo assistat, superpelliceo et stola violacea indutus,ingrediendo cubiculum, ubi jacet infirmus, dicat: Pax huic dómui, etc., ac deinde ægrotum,cubiculum et circumstantes aspergat aqua benedicta, dicendo Antiphonam: Aspérges me, etc.3. Quod si ægrotus velit confiteri, sudiat ilium, et absolvat. Si confessionem non petat, excitetilium ad eliciendum actum contritionis; de hujus Benedictionis efficacia ac virtute, si tempus ferat,breviter admoneat; tum instruat, atque hortetur, ut sanctissimum nomen Jesu, corde saltem,invocet, morbi incommoda ac dolores in anteactæ vitæ expiationem libenter perferat, Deoque seseparatum. Serat ad ultro acceptandum, quidquid ei placuerit, et mortem ipsam patienter obeundamin satisfactionem pœnarum, quas peccando promeruit.4. Tum piis ipsum verbis consoletur, in spem erigens, fore, ut ex divinæ munincentiæ largitate eampœnarum remissionem, et vitam sit consecuturus æternam.5. Postea dicat:V. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.R. Qui fecit cælum et terram.Antiphona. Ne reminiscáris, Dómine, delícta fámuli tui (fámulæ tuæ) : neque vindictam sumas depeccatis ejus.Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.Pater noster secreto usque adV. Et ne nos indúcas in tentatiónem.R. Sed líbera nos a malo.V. Salvum (-am) fac servum tuum (ancíllam tuam).R. Deus meus, sperántem in te.V. Dómine, exáudi oratiónem meam.R. Et clamor meus ad te véniat.V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.Orémus. OratioC lementíssime Deus, Pater misericordiárum et Deus totíus consolatiónis, qui néminem visperíre in te credéntem atque sperántem: secúndum multitúdinem miseratiónum tuárum réspicepropítius fámulum tuum N., quem (fámulam tuam N., quam) tibi vera fides et spes christiánacomméndant.Vísita eum (eam) in salutári tuo, et per Unigéniti tui passiónem et mortem, ómnium© Laudate Dominum Liturgical Editions 98
 • 99. Ritus Benedic Apostolicæ in articulo mortisei delictórum suórum remissiónem et véniam cleménter indúlge: ut ejus ánima in hora éxitus sui tejúdicem propitiátum invéniat et,in Sánguine ejúsdem Fílii tui ab omni mácula ablúta, transíre advitam mereátur perpétuam. Per eúmdem Christum Dóminum nostrum. R. Amen.6 Tunc, dicto ab uno e Clericis astantibus Confiteor. Sacerdos dicat: Misereatur et indulgentiam, ac deinde:D óminus noster Jesus Christus, Fílius Dei vivi, qui beáto Petro Apóstolo suo dedit potestátemligándi, atque solvéndi, per suam piíssimam misericórdiam recípiat confessiónem tuam, et restítuattibi stolam primam, quam in Baptísmate recepísti; et ego facultáte mihi ab Apostólica Sede tribúta,indulgéntiam plenáriam et remissiónem ómnium peccatórum tibi concédo. In nómine Patris, etFílii, + et Spíritus Sancti. R. Amen.Per sacrosáncta humánæ reparatiónis mystéria remíttat tibi omnípotens Deus omnes præséntis etfutúræ vitæ pœnas, paradísi portas apériat, et ad gáudia sempitérna perdúcat. R. Amen.Benedícat te omnípotens Deus, Pater, et Fílius, + et Spíritus Sanctus. R Amen.7. Si vero infirmus sit adeo morti proximus, ut neque confessionis generalis faciendæ, neque præmissarumprecum recitandarum suppetat tempus, statim Sacerdos Benedictionem ei impertiatur, dicendo:E go, facultáte mihi ab Apostólica Sede tribúta, indulgéntiam plenáriam et remissiónem ómniumpeccatórum tibi concédo. In nómine Patris, et Fílii, + et Spíritus Sancti. R.Amen.Per sacrosáncta, etc., ut supra.Benedícat te, etc., ut supra,In casu vero necessitatis sufficit dicere;E go, facultáte mihi ab Apostólica Sede tribúta, indulgéntiam plenáriam et remissiónemómnium peccatórum tibi concédo, et benedíco te. In nómine Patris, et Fílii, + et Spíritus Sancti.R. Amen.8. Quando hujusmodi Benedictio Apostolica pluribus simul infirmus impertitur, omnia dicuntursemel ut supra, singulari tantum numero in pluralem immutato.9. Deinde Sacerdos sequentes preces, quanta poterit majori devotione, dicat, admoneatquedomesticos et circumstantes, ut simul orent pro moriente.© Laudate Dominum Liturgical Editions 99
 • 100. Titulus V—Caput 7 CAPUT 7 ORDO COMMENDATIONIS ANIMÆ1. Parochus, ad decedentis animæ commendationem accedens, Clericum saltem unum, si possit, secumhabeat, qui deferat vasculum aquæ benedictæ, superpelliceum el stolam violaceam, quibus ipse Sacerdosante infirmi cubiculum indutus, locum ingrediens, dicit:V. Pax huic dómui.R. Et ómnibus habitántibus in ea.Deinde aspergit ægrotum, lectum, et circumstantes aqua benedicta, dicens:Aspérges me, Dómine, hyssópo, et mundábor: lavábis me, et super nivem dealbábor.2. Postea Salvatoris nostri crucifixi imaginem ægrotii osculandam præbet, verbis efficacibus eum adspem æternæ salutis erigens, ipsamque imaginem coram eo ponit, ut, illam aspiciens, salutis suæ spemsumat.3. Deinde, accensa candela, genibus flexis, cum omnibus circumstantibus breves Litanias devote recitat, inhunc modum:K Sancte Joánnes de Deo, ora. ýrie, éleison. Omnes sancti Mónachi et Eremítæ, oráte. Sancta Maria Magdaléna, ora.Christe, éleison. Sancta Lúcia, ora.Kýrie, éleison. Omnes sanctæ Vírgines et Viduæ, oráte.Sancta María, ora pro eo (ea). Omnes Sancti et Sanctæ Dei,intercédite pro eoOmnes sancti Angeli et Archángeli, orate. (ea)Sancte Abel, ora. Propítius esto, parce ei Dómine.Omnis chorus Justórum, ora. Propítius esto, Líbera eum (eam) Dómine.Sancte Abraham, ora. Propítius esto, Líbera.Sancte Joannes Baptísta, ora. Ab ira tua, Líbera.Sancte Joseph, ora. A perículo mortis, LíberaOmnes sancti Patriárchæ et Prophetæ, orate. A mala morte, Líbera.Sancte Petre, ora. A pœnis inférni, Líbera.Sancte Paule, ora. Ab omni malo, Líbera.Sancte Andréa, ora. A potestate diáboli, Líbera.Sancte Joánnes, ora. Per Nativátem tuam, Líbera.Omnes sancti Apóstoli et Evangelístæ, oráte. Per Crucem et passiónem tuam, Líbera.Omnes sancti Discípuli Dómini, oráte. Per Mortem et Sepultúram tuam, Líbera.Omnes sancti Innocéntes, oráte. Per gloriósam Resurrectiónem tuam, Líbera.Sancte Stéphane, ora. Per admirábilem Ascensiónem tuam.Sancte Laurénti, ora. Líbera.Omnes sancti Mártyres, oráte. Per grátiam Spíritus Sancti Parácliti, Líbera.Sancte Silvéster, ora. In die judícii, Líbera.Sancte Gregóri, ora. Peccatóres, te rogámus, audi nos.Sancte Augustíne, ora. Ut ei parcas, te rogámus.Omnes sancti Pontífices et Confessóres, oráte. Kýrie, éleison. Christe, éleison. Kýrie, éleison.Sancte Benedícte, ora.Sancte Francísce, ora.Sancte Camílle, ora.© Laudate Dominum Liturgical Editions 100
 • 101. Ordocommendationis animæ4. P rofícscere, ánima christiána, de hoc mundo, in nómine Dei Patris omnipoténtis, qui tecreávit: in nómine Jesu Christi Fílii Dei vivi, qui pro te passus est: in nómine Spíritus Sancti, quiin te effúsus est: in nómine gloriósæ et sanctæ Dei Genetrícis Vírgnis Maríæ in nómine beátiJoseph, íncliti ejúsdem Vírginis Sponsi; in nómine Angelórum et Archangelórum: in nómineThronórum et Dominatiónum: in nómine Principátuum et Potestátum: in nómine Virtútum,Chérubim et Séraphim: in nómine Patriarchárum et Prophetárum: in nómine sanctórumApostolórum et Evangelistárum: in nómine sanctórum Mártyrum et Confessórum: in nóminesanctórum Monachórum et Eremitárum: in nómine sanctárum Vírginum, et ómnium Sanctórum etSanctárum Dei. Hódie sit in pace locus tuus, et habitátio tua in sancta Sion. Per eúndem ChristumDóminum nostrum. R. Amen.D eus miséricors, Deus clemens, Deus, qui secúndum multitúdinem miseratiónum tuárumpeccáta pœniténtium deles, et præteritórum críminum culpas vénia remissiónis evácuas: réspicepropítius super hunc fámulum tuum N. (hanc fámulam tuam N.), et remissiónem ómniumpeccatórum suórum, tota cordis confessióne poscéntem,deprecátus exáudi.Rénova in eo (ea),piíssime Pater, quidquid terréna fragilitáte corrúptum, vel quidquid diabólica fraude violátum est;et unitáti córporis Ecclésiæ membrum redemptiónis annécte. Miserére, Dómine, gemítuum,miserére lacrimárum ejus: et non habéntem fidúciam, nisi in tua misericórdia, ad tuæ Sacraméntumreconciliatiónis admítte. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.C omméndo te omnipoténti Deo, caríssime frater (caríssima soror), et ei, cujus es creatúra,commítto: ut, cum humanitátis débitum morte interveniénte persólveris, ad auctórem tuum, qui tede limo terræ formáverat, revertáris. Egrediénti ítaque ánimæ tuæ de córpore spléndidusAngelórum cœtus occúrrat: judex Apostolórum tibi senátus advéniat: candidatórum tibi Mártyrumtriumphátor exércitus óbviet. Liliáta rutilántium te Confessórum turma circúmdet: jubilántium teVírginum chorus excípiat: Et beátæ quiétis in sinu Patriarchárum te compléxus astríngat. SanctusJoseph, moriéntium Patrónus dulcíssimus, in magnam spem te érigat. Sancta Dei Génetrix VírgoMaría suos benígna óculos ad te convértat. Mitis, atque festívus Christi Jesu tibi aspéctusappáreat,qui te inter assisténtes sibi júgiter interésse decérnat.Ignóres omne, quod horret in ténebris, quod stridet in flammis, quod crúciat in torméntis.Cedat tibi tetérrimus sátanas cum satellítibus suis: in advéntu tuo, te comitántibus Angelis,contremíscat, atque in ætérnæ noctis chaos immáne diffúgiat.Exsúrgat Deus, et dissipéntur inimíci ejus:et fúgiant qui odérunt eum, a fácie ejus. Sicut déficitfumus, defíciant: sicut fluit cera a fácie ignis, sic péreant peccatóres a fácie Dei: et justiepuléntur, et exsúltent in conspéctu Dei. Confundántur ígitur et erubéscant omnes tartáreælegiónes, et mínistri sátanæ iter tuum impedíre non áudeant.Líberet te a cruciátu Christus, qui pro te crucifíxus est.Líberet te ab ætérna morte Christus,qui pro te mori dignátus est.Constítuat te Christus, Fílius Dei vivi, intra paradísi sui semper amœna viréntia, et inter oves suaste verus ille Pastor agnóscat.Ille ab ómnibus peccátis tuis te absólvat, atque ad déxteram suam in electórum suórum te sorteconstítuat.Redemptórem tuum fácie ad fáciem vídeas, et præsens semper assístens, manifestíssimam beátisóculis aspícias veritátem.Constitútus (-a) ígitur inter ágmina Beatórum, contemplatiónis divínæ dulcédine potiáris insǽcula sæculórum. R. Amen.© Laudate Dominum Liturgical Editions 101
 • 102. Titulus V—Caput 7S úscipe, Dómine, servum tuum (ancíllam tuam) in locum sperandæ sibi salvatiónis amisericórdia tua. R. Amen.Líbera, Dómine, ánimam servi tui (ancíllæ tuæ) ex ómnibus perículis inférni, et de láqueispœnárum, et ex ómnibus tribulatiónibus. R. Amen.Líbera, Dómine, ánimam servi tui (ancíllæ tuæ), sicut liberásti Henoch et Elíam de commúni mortemundi. R. Amen.Líbera, Dómine, ánimam servi tui (ancíllæ tuæ), sicut liberásti Noë de dilúvio. R. Amen.Líbera, Dómine, ánimam servi tui (ancíllæ tuæ), sicut liberásti Abraham de Ur Chaldæórum. R.Amen.Líbera, Dómine, ánimam servi tui (ancíllæ tuæ), sicut liberásti Job de passiónibus suis. R. Amen.Líbera, Dómine, ánimam servi tui (ancíllæ tuæ), sicut liberásti Isaac de hóstia, et de manu patris suiAbrahæ. R. Amen.Líbera, Dómine, ánimam servi tui (ancíllæ tuæ), sicut liberásti Lot de Sódomis, et de Hamma ignis.R. Amen.Líbera, Dómine, ánimam servi tui (ancíllæ tuæ), sicut liberásti Móysen de manu Pharaónis regisÆgyptiórum. R. Amen.Líbera, Dómine, ánimam servi tui (ancíllæ tuæ), sicut liberásti Daniélem de lacu leónum.R. Amen.Líbera, Dómine, ánimam servi tui (ancíllæ tuæ), sicut liberásti tres púeros de camíno ignis ardén-tis, et de manu regis iníqui. R. Amen.Líbera, Dómine, ánimam servi tui(ancíllæ tuæ), sicut liberásti Susannam de falso crímine.R. Amen.Líbera, Dómine, ánimam servi tui(ancíllæ tuæ), sicut liberásti David de manu regis Saul, et demanu Golíæ. R. Amen.Líbera, Dómine, ánimam servi tui (ancíllæ tuæ), sicut liberásti Petrum et Paulum de carcéribus.R. Amen.Et sicut beatíssimam Theclam Vírginem et Mártyrem tuam de tribus atrocíssimis torméntisliberásti, sic liberáre dignéris ánimam hujus servi tui (ancíllæ tuæ), et tecum fácias in boniscongaudére cælestibus. R. Amen.C ommendámus tibi, Dómine, ánimam fámuli tui N. (fámulæ tuæ N.),precamúrque te,DómineJesu Christe, Salvátor mundi, ut, propter quam ad terram misericórditer descendísti, Patriarchárumtuórum sínibus insinuáre non rénuas. Agnósce, Dómine, creatúram tuam, non a diis aliéniscreátam, sed a te solo Deo vivo et vero: quia non est álius Deus præter te, et non est secundumopera tua.Lætífica, Dómine, ánimam ejus in conspéctu tuo, et ne memíneris iniquitátum ejus antiquárum, etebrietátum, quas suscitávit furor, sive fervor mali desidérii. Licet enim peccáverit, tamen Patrem, etFílium,et Spíritum Sanctum non negávit, sed crédidit; et zelum Dei in se hábuit,et Deum, qui fecitómnia, fidéliter adorávit.© Laudate Dominum Liturgical Editions 102
 • 103. Ordo commendationis animæ OratioD elícta juventútis, et ignorántias ejus, quǽsumus, ne memíneris, Dómine; sed secúndum magnammisericórdiam tuam memor esto illius in glória claritátis tuæ. Aperiántur ei cæli,collæténtur illi Angeli. Inregnum tuum, Dómine,servum tuum (ancíllam tuam) súscipe.Suscípiat eum (eam) sanctus Michaël Archángelus Dei, qui milítiæ cæléstis méruit principátum.Véniant illi óbviam sancti Angeli Dei, et perdúcant eum (eam) in civitátem cæléstem Jerúsalem.Suscípiat eum (eam) beátus Petrus Apóstolus, cui a Deo claves regni cæléstis tráditæ sunt.Adjuvet eum (eam) sanctus Paulus Apóstolus, qui dignus fuit esse vas electiónis.Intercédat pro eo (ea) sanctus Joánnes, eléctus Dei Apóstolus, cui reveláta sunt secréta cæléstia.Orent pro eo (ea) omnes sancti Apóstoli, quibus a Dómino data est potéstas ligándi atque solvéndi.Intercédant pro eo (ea) omnes Sancti et Elécti Dei, qui pro Christe nómine torménta in hoc sǽculo sus-tinuérunt: ut,vínculis carnis exútus(-a), perveníre mereátur ad glóriam regni cæléstis,præstánte Dóminonostro Jesu Christo:Qui cum Patre et Spíritu Sancto vivit et regnat in sǽcula sæculórum. R. Amen. OratioC lementíssima Vírgo Dei Génetrix María, mæréntium piíssima consolátrix, fámuli N.(fámulæ N.)spíritum Fílio suo comméndet, ut, hoc matérno intervéntu, terróres mortis non tímeat; sed desiderátamcæléstis pátriæ mansiónem, ea cómite, lætus(-a) ádeat. R. Amen. OratioA d te confúgio, sancte Joseph, Patróne moriéntium, tibíque,in cujus beáto tránsitu vígiles adstitéruntJesus et María, per hoc utrúmque caríssimum pignus, ánimam hujus fámuli N.(fámulæ N.), in extrémoagóne laborántem,eníxe comméndo,ut ab insídiis diáboli,et a morte perpétua,te protegénte, liberétur, et adgáudia ætérna perveníre mereátur. Per eúmdem ChristumDóminum nostrum. R. Amen.5. Si vero diutius laboret anima, poterit legi super ægrotum hoc Evangelium S. Joánnis. Joán. 17, 1-26S ublevátis óculis in cælum, Jesus dixit: Pater, venit hora, clarífica Fílium tuum, ut Fílius tuus claríficette: sicut dedísti ei potestátem omnis carnis, ut omne, quod dedísti ei, det eis vitam ætérnam. Hæc est autemvita ætérna: ut cognóscant te, solum Deum verum, et quem misísti Jesum Christum. Ego te clarificávi superterram:opus consumm-ávi, quod dedísti mihi, ut fáciam.Et nunc clarífica me tu, Pater,apudtemetípsum,claritáte,quam hábui, priúsquam mundus esset, apud te. Manifestávi nomen tuum homínibus,quos dedísti mihi de mundo: tui erant, et mihi eos dedísti: et sermónem tuum servavérunt. Nunccognovérunt, quia ómnia, quæ dedísti mihi, abs te sunt: quia verba, quæ dedísti mihi, dedi eis: et ipsiaccepérunt, et cognovérunt vere quia a te exívi, et credidérunt quia tu me misísti. Ego pro eis rogo, non promundo rogo, sed pro his, quos dedísti mihi: quia tui sunt: et mea ómnia tua sunt, et tua mea sunt: etclarificátus sum in eis. Et jam non sum in mundo, et hi in mundo sunt, et ego ad te vénio. Pater sancte,serva eos in nómine tuo, quos dedísti mihi: ut sint unum,sicut et nos. Cum essem cum eis, ego servábameos in nómine tuo. Quos dedísti mihi, custodívi: et nemo ex eis périit, nisi fílius perditiónis, ut Scriptúraimpleátur. Nunc autem ad te vénio: et hæc loquor in mundo, ut hábeant gáudium meum implétum insemetípsis. Ego dedi eis sermónem tuum, et mundus eos ódio hábuit quia non sunt de mundo, sicut et egonon sum de mundo., Non rogo, ut tollas eos de mundo, sed ut serves eos a malo. De mundo non sunt, sicutet ego non sum de mundo.Sanctífica eos in veritáte. Sermo tuus véritas est. Sicut tu me misísti in mundum,et ego misi eos in mundum. Et pro eis ego sanctífico meípsum: ut sint et ipsi sanctificáti in veritáte. Nonpro eis autem rogo tantum, sed et pro eis, qui creditúri sunt per verbum eórum in me: ut omnes unum sint,© Laudate Dominum Liturgical Editions 103
 • 104. Titulus V—Caput 7sicut tu. Pater, in me, et ego in te, ut et ipsi in nobis unum sint:ut credat mundus, quia tu memisísti. Et ego claritátem, quam dedísti mihi, dedi eis: ut sint unum, sicut et nos unum sumus. Egoin eis, et tu in me: ut sint consummáti in unum: et cognóscat mundus,quia tu me misísti,et dilexístieos, sicut et me dilexísti. Pater,quos dedísti mihi, volo, ut ubi sum ego, et illi sint mecum: utvídeant claritátem meam, quam dedísti mihi: quia dilexísti me ante constitutiónem mundi. Paterjuste, mundus te non cognóvit, ego atutem te cognóvi, et hi cognovérunt, quia tu me misísti. Etnotum feci eis nomen tuum, et notum fáciam: ut diléctio, qua dilexísti me, in ipsis sit, et ego inipsis. Pássio Dómini nostri Jesu Christi secúndum Joánnem Joann. 18 et 19I n illo témpore: Egréssus est Jesus cum discípulis suis trans torréntem Cedron, ubi erat hortus, inquem introívit ipse, et discípuli ejus. Sciébat autem et Judas, qui tradébat eum, locum: quiafrequénter Jesus convénerat illuc cum discípulis suis. Judas ergo cum accepísset cohórtem, et apontifícibus et pharisǽis minístros, venit illuc cum latérnis, et fácibus, et armis. Jesus ítaque sciensómnia, quæ ventúra erant super eum, procéssit, et dixit eis: Quem quǽritis? Respondérunt ei:Jesum Nazarénum. Dicit eis Jesus: Ego sum. Stabat autem et Judas, qui tradébat eum, cum ipsis.Ut ergo dixit eis: Ego sum: abiérunt retrórsum, et cecidérunt in terram. Iterum ergo interrogáviteos: Quem quǽritis. Illi autem dixérunt: Jesum Nazarénum. Respóndit Jesus: Dixi vobis, quia egosum: si ergo me quǽritis, sínite hos abíre. Ut implerétur sermo, quem dixit: Quia quos dedísti mihi,non pérdidi ex eis quemquam. Simon ergo Petrus habens gládium edúxit eum: et percússitpontíficis servum: et abscídit aurículam ejus déxteram. Erat autem nomen servo Malchus. Dixitergo Jesus Petro: Mitte gládium tuum in vagínam; Cálicem, quem dedit mihi Pater, non bibamillum? Cohors ergo, et tribúnus. et ministri Judæórum comprehendérunt Jesum, et ligavérunt eum:et adduxérunt eum ad Annam primum; erat enim socer Caiphæ, qui erat póntifex anni illíus. Eratautem Cáiphas, qui consílium déderat Judǽis: Quia éxpedit, unum hóminem mori pro pópulo.Sequebátur autem Jesum Simon Petrus, et álius discípulus. Discípulis autem ille erat notuspontífici, et introívit cum Jesu in átrium pontíficis. Petrus autem stabat ad óstium foris. Exívit ergodiscípulus álius, qui erat notus pontífici, et dixit ostiáriæ: et introdúxit Petrum. Dicit ergo Petroancílla ostiária: Numquid et tu ex discípulis es hóminis istíus? Dicit ille: Non sum. Stabant autemservi, et minístri ad prunas: quia frigus erat, et calefaciébant se; erat autem cum eis et Petrus stans,et calefáciens se. Póntifex ergo interrogávit Jesum de discípulis suis, et de doctrína ejus. Respónditei Jesus: Ego palam locútus sum mundo: ego semper dócui in synagóga, et in templo, quo omnesJudǽi convéniunt; et in occúlto locútus sum nihil. Quid me intérrogas? intérroga eos, qui audiéruntquid locútus sim ipsis: ecce hi sciunt quæ díxerim ego. Hæc autem cum dixísset, unus assístensministrórum dedit álapam Jesu, dicens: Sic respóndes pontífici? Respóndit ei Jesus: Si malelocútus sum, testimónium pérhibe de malo: si autem bene, quid me cædis? Et misit eum Annasligátum ad Cáipham pontíficem. Erat autem Simon Petrus stans, et calefáciens se. Dixérunt ergo ei:Numquid et tu ex discípulis ejus es? Negávit ille, et dixit: Non sum. Dicit ei unus ex servispontíficis, cognátus ejus, cujus abscídit Petrus aurículam: Nonne ego te vidi in horto cum illo?Iterum ergo negávit Petrus: et statim gallus cantávit. Addúcunt ergo Jesum a Cáipha in prætórium.Erat autem mane: et ipsi non introiérunt in prætórium, ut non contaminaréntur, sed ut manducárentpascha. Exívit ergo Pilátus ad eos foras, et dixit: Quam accusatiónem affértis advérsus hóminemhunc? Respondérunt, et dixérunt ei: Si non esset hic malefáctor, non tibi tradidissémus eum. Dixitergo eis Pilátus: Accípite eum vos, et secúndum legem vestram judicáte eum. Dixérunt ergo eiJudǽi: Nobis non licet interfícere quemquam. Ut sermo Jesu implerétur, quem dixit, signíficansqua morte esset moritúrus. Introívit ergo íterum in prætórium Pilátus, et vocávit Jesum, et dixit ei:© Laudate Dominum Liturgical Editions 104
 • 105. Ordo commendationis animæTu es rex Judæórum? Respóndit Jesus: A temetípso hoc dicis, an álii dixérunt tibi de me?Respóndit Pilátus: Numquid ego Judǽus sum? Gens tua, et pontífices tradidérunt te mihi: quidfecísti? Respóndit Jesus: Regnum meum non est de hoc mundo: si ex hoc mundo esset regnummeum, minístri mei útique decertárent, ut non tráderer Judǽis: nunc autem regnum meum non esthinc. Dixit ítaque eil Pilátus: Ergo rex es tu? Respóndit Jesus: Tu dicis, quia rex sum ego. Ego Inhoc natus sum, et ad hoc veni in mundum, ut testimónium perhíbeam veritáti: omnis, qui est exveritáte, audit vocem meam. Dicit ei Pilátus: Quid est véritas? Et cum hoc dixísset, íteru. exívit adJudǽos, et dicit eis: Ego nullam invénio in eo causam. Est autem consuetúdo vobis, ut unumdimíttam vobis in Pascha: vultis ergo dimíttam vobis regem Judæórum? Clamavérunt ergo rursumomnes, dicéntes: Non hunc, sed Barábbam. Erat autem Barabbas latro. Tunc ergo apprehenditPilatus Jesum, et flagellávit. Et mílites plecténtes corónam de spinis, imposuérunt cápiti ejus; etveste purpúrea circumdedérunt eum. Et veniébant ad eum, et dicábant: Ave, Rex Judæórum: etdabant ei álapas. Exívit ergo íterum Pílatus foras, et dicit eis: Ecce addúco vobis eum foras, utcognoscátis, quia nullam invénio in eo causam. (Exívit ergo Jesus portans corónam spíneam, etpurpúreum vestiméntum). Et dicit eis: Ecce homo. Cum ergo vidíssent eum pontífices, et minístri,clamabánt, dicéntes: Crucifige, crucifige eum. Dicit eis Pilátus: Accipite eum vos, et crucifigite:ego enim non invénio in eo causam. Respondérunt ei Judæi: Nos legem habémus, et secúndumlegem debet mori, quia Fílium Dei se fecit. Cum ergo audísset Pilátus hunc sermónem, magistímuit. Et ingréssus est prætórium íterum: et dixit ad Jesum: Unde es tu? Jesus autem respónsumnon dedit ei. Dicit ergo ei Pilátus: Mihi non lóqueris? nescis, quia potestátem hábeo crucifígere te,et potestátem hábeo dimíttere te ? Respóndit Jesus: Non habéres potestátem advérsum me ullam,nisi tibi datum esset désuper. Proptérea qui me trádidit tibi, majus peccátum habet. Et exíndequærébat Pilátus dimíttere eum. Judǽi autem clamabánt dicéntes: Si hunc dimíttis, non es amícusCǽsaris. Omnis enim qui se regem facit, contradícit Cǽsari. Pilátus autem cum audísset hossermónes, addúxit foras Jesum, et sedit pro tribunáli, in loco, qui dícitur Lithóstrotos, hebráiceautem Gábbatha. Erat autem Parascéve Paschæ, hora quasi sexta, et dicit Judǽis: Ecce Rex vester.Illi autem clamábant: Tolle, tolle, crucifíge eum. Dicit eis Pilátus: Regem vestrum crucifígam? Re-spondérunt pontífices: Non habémus regem, nisi Cǽsarem. Tunc ergo trádidit eis ilium, utcrucifigerétur. Suscepérunt autem Jesum, et eduxérunt. Et bájulans sibi crucem, exívit in eum, quidícitur Calváriæ, locum, hebráice autem, Gólgotha; ubi crucifixérunt eum, et cum eo álios duos,hinc et hinc, médium autem Jesum. Scripsit autem et títulum Pilátus: et pósuit super crucem. Eratautem scriptum: Jesus Nazarénus, Rex Judæórum. Hunc ergo títulum multi Judæórum legérunt:quia prope civitátem, erat locus, ubi crucifíxus est Jesus. Et erat scriptum hebráice, græce et latíne.Dicébant ergo Piláto pontífices Judæórum: Noli scríbere. Rex Judæórum, sed quia ipse dixit: Rexsum Judæórum. Respóndlt Pilátus: Quod scripsi, scripsi. Mílites ergo cum crucifixíssent eum,accepérunt vestiménta ejus (et fecérunt quátuor partes: unicuíque míliti partem), et túnicam. Eratautem túnica inconsútilis, désuper contéxta per totum. Dixérunt ergo ad ínvicem: Non scindámuseam, sed sortiámur de ilia cujus sit. Ut Scriptúra implerétur, dicens: Partíti sunt vestiménta measibi: et in vestem meam miserunt sortem. Et mílites quidem hæc fecérunt. Stabant autem juxtacrucem Jesu mater ejus, et soror matris ejus, María Cléophæ, et María Magdaléne. Cum vidíssetergo Jesus matrem, et discípulum stantem, quem diligébat, dicit matri suæ; Múlier, ecce fílius tuus.Deínde dicit discípulo: Ecce mater tua. Et ex ilia hora accépit eam discípulus in sua. Póstea sciensJesus quia ómnia consummáta sunt, ut consummarétur Scriptúra, dixit: Sítio. Vas ergo erat pósitumacéto plenum. Illi autem spongiam plenam aceto, hyssópo circumponéntes, obtulérunt ori ejus.Cum ergo accepísset Jesus acétum, dixit: Consummátum est. Et inclináto cápite trádidit spíritum.Judǽi ergo (quóniam Parascéve erat) ut non remanérent in cruce córpora sábbato (erat enimmagnus dies ille sábbati), rogavérunt Pilátum, ut frangeréntur eórum crura, et tolleréntur. Venéruntergo mílites: et primi quidem fregérunt crura, et altérius, qui crucifixus est cum eo. Ad Jesumautem cum veníssent, ut vidérunt eum jam mórtuum, non fregérunt ejus crura, sed unus mílitum© Laudate Dominum Liturgical Editions 105
 • 106. Titulus V—Caput 7láncea latus ejus apéruit, et contínuo exívit sanguis, et aqua. Et qui vidit, testimónium perhíbuit: etverum est testimónium ejus. Et ille scit, quia vera dicit: ut et vos credátis. Facta sunt enim hæc, utScriptúra implerétur: Os non comminuétis ex eo. Et íterum ália Scriptúra dicit: Vidébunt in quemtransfixérunt. Post hæc autem rogávit Pilátum Joseph ab Arimathǽa (eo quod esset discípulus Jesu,occúltus autem propter metum Judæórum), ut tólleret corpus Jesu. Et permísit Pilátus. Venit ergo,et tulit corpus Jesu. Venit autem et Nicodémus, qui vénerat ad Jesum nocte primum, ferensmixtúram myrrhæ, et áloës, quasi libras centum. Accepérunt ergo corpus Jesu, et ligavérunt illudlínteis cum aromátibus, sicut mos est Judǽis sepelíre. Erat autem in loco, ubi crucifíxus est, hortus;et in horto monuméntum novum, in quo nondum quisquam pósitus erat. Ibi ergo propterParascéven Judaeórum, quia juxta erat monuméntum, posuérunt Jesum.6. Oratio ad Dominum Jesum Christum de singulis articulis passionis ejus, dicenda a moriente vel ab aliopro eo.V Adorámus te, Christe, et benedícimus tibi.R Quia per sanctam crucem tuam redemísti mundum.D eus, qui pro redemptióne mundi voluísti nasci, circumcídi, a Judǽis reprobári, a Juda tradi-tóre ósculo tradi, vínculis alligári, sicut agnus ínnocens ad víctimam duci, atque conspéctibusAnnæ, Caíphæ, Piláti, et Heródis indécenter offérri, a falsis téstibus accusári, flagéllis et oppróbriisvexári, sputis cónspui, spinis coronári, cólaphis cædi, arúndine pércuti, fácie velári, véstibus éxui,cruci clavis affígi, in cruce levári, inter latrónes deputári, felle et acéto potári, et láncea vulnerári:tu, Dómine, per has sanctíssimas pœnas tuas, quas ego indígnus récolo, et per sanctam crucem etmortem tuam, líbera me (vel, si alius dicit pro eo vel ea, líbera fámulum tuum N. vel fámulamtuam N.) a pœnis inférni, et perdúcere dignéris, quo perduxísti latrónem tecum crucifíxum: Quicum Patre et Spíritu Sancto vivis et regnas in sǽcula sæculórum. R Amen.Dici præterea possunt sequentes Psalmi. Psalmus 117C Bonum est speráre in Dómino, * quam speráre onfitémini Dómino quóniam bonus in princípibus. Omnes gentes circuiérunt me: * et in nóminequóniam in sǽculum misericórdia ejus Dómini quia ultus sum in eos.Dicat nunc Israël quóniam bonus:* quóniam in Circumdántes circumdedérunt me:* et insǽculum misericórdia ejus. nómine Dómini quia ultus sum in eos.Dicat nunc domus Aaron:* quóniam in sǽculum Circumdedérunt me sicut apes, et exarséruntmisericórdia ejus. sicut ignis in spinis: * et in nómine DómineDicant nunc qui timent Dóminum:* quóniam in quia ultus sum in eos.sǽculum misericórdia ejus. Impúlsus evérsus sum ut cáderem* et DóminusDe tribulatióne invocávi Dóminum: * et suscépit me.exaudívit me in latitúdine Dóminus. Fortitúdo me, et laus mea Dóminus:* et factusDóminus mihi adjútor:* non timébo quid fáciat est mihi in salútem.mihi homo. Vox exsultatiónis, et salútis* in tabernáculisDóminus mihi adjútor:* et ego despíciam justórum.inimícos meos Déxtera Dómini fecit virtútem: déxteraBonum est confídere in Dómino, * quam Dómine exaltavit me, * déxtera Dómini fecitconfídere in homine: virtútem.© Laudate Dominum Liturgical Editions 106
 • 107. Ordo commendationis animæNon móriar, sed vivam:* et narrábo ópera O Dómine, salvum me fac, O Dómine, beneDómini. prosperáre:* benedíctus qui venit in nómineCastigans castigávit me Dóminus:* et morti non Dómini.trádidit me. Benedíximus vobis de domo Dómini:* DeusAperíte mihi portas justítiæ, ingréssus in eas Dóminus, et illúxit nobis.confitébor Dómino:* hæc porta Dómini, justi Constitúite diem solémnem in condénsis, *intrábunt in eam. usque ad cornu altáris.Confitébor tibi quóniam exaudísti me: * et Deus meus es tu, et confitébor tibi:* Deusfactus est mihi in salátem. meus es tu, et exaltábo te.Lápidem, quem reprobavérunt ædificántes: * hic Confitébor tibi quóniam exaudísti me: * etfactus est in caput ánguli. factus es mihi in salútem.A Dómino factum est istud: * et est mirábile in Confitémini Dómino quóniam bonus: *óculis nostris. quóniam in sæculam misericórdia ejus.Hæc est dies, quam facit Dóminus,* exsultémus, Glória Patri.et lætémur in ea. Psalmus 118 jB In quo córrigit adolescéntior viam suam? * in eáti immáculati in via: * qui ámbulant in custodiéndo sermónes tuos. In toto corde meo exsqisívi te: * ne repéllas melege Dómini. a mandátis tuis.Beáti qui scrutántur testimónia ejus: * in toto In corde meo abscóndi elóquia tua: * ut noncorde exsquírunt eum. peccem tibi.Non enim qui operántur iniquitátem, * in viis Benedíctus es, Dómine: * doce meejus ambulavérunt. justificatiónes tuas.Tu mandásti * mandáta tua custodíri nimis. In lábiis meis, * pronuntiávi ómnia judícia orisUtinam dirigántur viæ meæ, * ad custodiéndas tui.justificatiónes tuas! In via testimoniórum tuórum delectátus sum, *Tunc non confúndar* cum perspéxero in sicut in ómnibus divítiis.ómnibus mandátis tuis. In mandátis tuis exercébor: * et consideráboConfitébor tibi in directióne cordis: * in eo quod vias tuas.dídici judícia justítiæ tuæ. In justificatiónibus tuis meditábor: * nonJustificatiónes tuas custódiam: * non me oblivíscar sermónes tuos.derelínquas usquequáque. Glória Patri. Psalmus 118 ijR testimónia tua exquisívi. etríbue servo tuo, vivífica me: et custódiam Etenim sedérunt príncipes, et advérsum me loquebántur:* servus autem tuus exercebátur insermónes tuos. justificatiónibus tuis.Revéla óculos meos: * et considerábo mirabília Nam et testimónia tua meditátio mea est: * etde lege tua. consílium meum justificatiónes tuas.Incola ego sum in terra: * non abscóndas a me Adhǽsit paviménto ánima mea:* vivífica memandáta tua. secúndum verbum tuum.Concupívit ánima mea desideráre justificatiónes Vias meas enuntiávi, et exaudísti me: * docetuas, * in omni témpore. me justificatiónes tuas.Increpásti supérbos: * maledícti qui declínant a Viam justificatiónum tuárum ínstrue me: * etmandátis tuis. exercébor in mirabílibus tuis.Aufer a me oppróbrium, et contémptum:* quia© Laudate Dominum Liturgical Editions 107
 • 108. Titulus V—Caput 7Dormávit ánima mea præ tǽdio: * confírma in Adhǽsi testimóniis tuis, Dómine: * noli meverbis tuis. confúndere.Viam iniquitátis ámove a me: * et de lege tua Viam mandatórum tuórum concúrri, * cummiserére me. dilatásti cor meum.Viam veritátis elégi:* judícia tua non sum Glória Patri.oblítus.7. Tres piæ et utiles morientibus Orationes, cum tribus Pater noster, et tribus Ave, María, in agone mortisrecitandæ.Primo dicitur: Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kyrie eléison. Pater noster. Ave, Maria. OratioD ómine Jesu Christe, per tuam sanctíssimam agóniam, et oratiónem, qua orásti pro nobis inmonte Olivéti, quando factus est sudor tuus sicut guttæ sánguinis decurréntis in terram: óbsecro te,ut multitúdinum sudóris tui sanguínei quem præ timóris angústia copiosíssime pro nobis effudísti,offére et osténdere dignéris Deo Patri omnipoténti contra multitúdinem ómnium peccatórum hujusfámuli tui N. (fámulæ tuæ N.) et líbera eum (eam) in hac hora mortis suæ ab ómnibus pœnis etangústiis, quas pro peccátis suis se timet meruísse: Qui cum eódem Patre et Spíritu Sancto vivis etregnas Deus in sǽcula sæculórum. R Amen.Secundo dicitur: Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison. Pater noster. Ave, María. OratioD ómine Jesu Christe, qui pro nobis mori dignátus es in cruce, óbsecro te, ut omnes amaritúdinespassiónum, et pœnárum tuárum, quas pro nobis miséris peccatóribus sustinuísti in cruce, máximein illa hora, quando sanctíssima ánima tua egréssa est de sanctíssimo córpore tuo, offérre etosténdere dignéris Deo Patri omnipoténti pro ánima hujus fámuli tui N. (fámulæ tuæ N.), et líberaeum (eam) in hac hora mortis ab ómnibus pœnis et passiónibus, quas pro peccátis suis se timetmeruísse: Qui cum eódem Patre et Spíritu Sancto vivis et regnas Deus in sǽcula sæculórum.R Amen.Tertio dicitur: Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison. Pater noster. Ave, María. OratioD ómine Jesu Christe, qui per os Prophétæ dixísti: In caritáte perpétua diléxi te, ídeo attráxi temíserans; óbsecro te, ut eámdem caritátem tuam, quæ te de cælis in terram ad tolerándas ómniumpassiónum tuárum amaritúdines attráxit, offérre et osténdere dignéris Deo Patri omnipoténti proánima hujus fámuli tui (N. fámulæ tuæ N.), et líbera eum (eam) ab ómnibus passiónibus et pœnis,quas pro peccátis suis timet se meruísse. Et salva ánimam ejus in hac hora éxitus sui. Aperi eijánuam vitæ, et fac eum (eam) gaudére cum Sanctis tuis in glória ætérna. Et tu, piíssime DómineJesu Christe, qui redemísti nos pretiosíssimo Sánguine tuo, miserére ánimæ hujus fámuli tui(fámulæ tuæ), et eam introdúcere dignéris ad semper viréntia et amoéna loca paradísi, ut vivat tibiamóre indivisíbili, qui a te, et ab eléctis tuis numquam separári potest: Qui cum eódem Patre etSpiritu Sancto vivis et regnas Deus in sǽcula sæculórum. R. Amen.© Laudate Dominum Liturgical Editions 108
 • 109. De Expiratione CAPUT 8 DE EXSPIRATIONE1. Cum tempus exspirandi institerit, tunc maxime ab omnibus circumstantibus, flexis genibus, vehementerorationi instandum est. Ipse vero moriens, si potest, dicat; vel, si non potest, assistens, sive Sacerdos pro eoclara voce pronuntiet: JESU, JESU, JESU. Quod et ea quæ sequuntur, ad illius aures, si videbitur, edamsæpius repetat:In manus tuas, Dómine, comméndo spíritum meum.Dómine Jesu Christe, súscipe spíritum meum.Sancta María, ora pro me.María, mater grátiæ, mater misericórdiæ, tu me ab hoste prótege, et hora mortis súscipe.Sancte Joseph, ora pro me.Sancte Joseph, cum beáta Vírgine Sponsa tua, áperi mihi divínæ misericórdiæ sinum.Jesu, María, Joseph, vobis cor et ánimam meam dono.Jesu, María, Joseph, adstáte mihi in extrémo agóne.Jesu, María, Joseph, in pace vobíscum dórmiam et requiéscam.2. Tunc ubi viget pia consuetudo, pulsetur campana parœcialis ecclesi æ aliquibus ictibus, ad significandumfidelibus instantem mortem exspirantis ægroti, ut pro eo Deum rogare possint.3. Egressa anima de corpore, statim dicatur:V. Subveníte, Sancti Dei, occúrrite, Angeli Dómini,* Suscipiéntes ánimam ejus, * Offeréntes eamin conspéctu Altíssimi.R. Suscípiat te Christus, qui vocávit te, et in sinum Abrahæ Angeli dedúcant te.V. Suscipiéntes ánimam ejus, * Offeréntes eam in conspéctu Altíssimi.R. Réquiem ætérnam dona ei, Dómine, et lux perpétua lúceat ei. * Offeréntes eam in conspéctuAltíssimi.Kýrie, éleison. Christe, éleison. Kýrie, éleison.Pater noster secreto usque adV. Et ne nos indúcas in tentatiónem.R. Sed líbera nos a malo.V. Réquiem ætérnam dona ei, Dómine.R. Et lux perpétua lúceat ei.V. A porta ínferi.R. Erue, Dómine, ánimam ejus.V. Requiéscat in pace.R. Amen.V. Dómine, exáudi oratiónem meam.R. Et clamor meus ad te véniat.V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.Orémus. OratioT ibi, Dómine, commendámus ánimam fámuli tui N. (fámulæ tuæ N.),ut defúnctus(-a)sǽculo tibivivat: et quæ per fragilitátem humánæ conversatiónis peccáta commísit, tu vem misericordíssimæpietátis abstérge. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.Si defunctus fuerit Sacerdos, vel Episcopus, post nomen proprium addatur vox: Sacerdotis.© Laudate Dominum Liturgical Editions 109
 • 110. Titulus V—Caput 84. Interim detur campana signum transitus defuncti, pro loci consuetudine, ut audientes pro ejus animaDeum precentur. Deinde corpus, de more honeste compositum, loco decenti cum lumine collocetur: acparva crux super pectus inter manus defuncti ponatur, aut ubi crux desit, manus in modum cruciscomponantur, interdumque aspergatur aqua benedicta, et interim, donec efferatur, qui adsunt, siveSacerdotes, sive alii, orabunt pro defuncto.© Laudate Dominum Liturgical Editions 110
 • 111. TITULUS VI CAPUT 1 DE EXSEQUIISS acras cæremonias ac ritus, quibus ex antiquissima traditione et Summorum Pontificuminstitutis sancta mater Ecclesia catholica in filiorum suorum exsequiis uti solet, tamquam verareligionis mysteria christianieque piebatis signa, et fidelium mortuorum saluberrima suffragia,Parochi summo studio servare debent, atque usu retinere2. His itaque præstandis, qua par est modestia ac devotione ita se habebunt, ut ad defunctorumsalutem, simulque ad vivorum pietatem, quemadmodum vere sunt, non ad quæstum ejusmodi ritussancti instituti esse videantur.3. Nullum corpus sepeliatur, præsertim si mors repentina fuerit, nisi post congruum temporisintervallum, quod satis sit ad omnem prorsus de vero obitu dubitationem tollendam.4. Nisi gravis causa obstet, cadavera fidelium, antequam tumulentur, transferenda sunt e loco inquo reperiuntur, in eccleslam, ubi funus, idest totus ordo exsequiarum quæ in probatis liturgicislibris descrlbuntur, persolvatur.5. Ecclesia in quam cadaver pro funere transferri debet, ex jure ordinario est ecclesia proprisdefuncti parœciæ, nisi defunctus aliam funeris ecclesiam legitime elegerit, vel jure particulari aliterstatuatur.Si defunctus plures habuerit parœcias proprias, ecclesia funeris est ecclesia parœciæ in cujusterritorio decessit.6. In dubio de jure alius ecclesiæ, jus propriæ ecclesiæ parœcilalis semper prævalere debet.7. Quod antiquissimi est instituti, illud, quantum fieri poterit, retineatur, ut Missa præsente corporedefuncti, pro eo celebretur, antequam sepulturæ tradatur.8. Missa exsequialis pro defunctis celebrari poterit, etiamsi Festum duplex vel dies Dominicaoccurrerit; dummodo Missa conventualis vel parœcialis, et Officia divina non impediantur,magnaque diei celebritas non obstet, juxta rubricas Missalis.9. Districte pronibetur ne quis, sepulturie vel exsequiarum seu anniversarii mortuorum causa,quidquam exigat ultra id quod in diœcesano taxarum indice statuitur.10. Cum autem antiquissimi ritus ecclesiastici sit, cereos accensos in exsequiis et funeribus deferre,caveant Parochi aliique Sacerdotes ne ejusmodi ritus omittatur, ac ne quid avare aut indigne in eocommittatur.11. Pauperes vero, quibus mortuis nihil, aut tam parum superest, ut consuetis impensis humari nonpossint, gratis omnino ac decenter funerentur et sepeliantur, cum exsequiis, secundum liturgicasleges et dœcesana statuta, præscriptis; ac debita lumina suis impensis, si opus sit, adhibeantSacerdotes, ad quos defuncti cura pertinet, vel aliqua pia confraternitas, si sit, juxta lociconsuetudinem.12. Sacerdos, aut cujusvis ordlnis Clericus defunctus, vestibus suis communibus, usque ad talaremvestem inclusive, tum desuper sacro vestitu sacerdotali, vel clericali, quem ordinis sui ratiodeposcit, quantum fieri potest, induatur; unusquisque autem cum tonsura et bireto.© Laudate Dominum Liturgical Editions 111
 • 112. De iis quibus neganda est eccl. Sepultura13. Sacerdos quidem super talarem vestem, amictu, alba, cingulo, manipulo, stola et casula seuplaneta coloris violacei sit indutus.14. Diaconus vero induatur amictu, alba, cingulo, manipulo, stola super humerum sinistrum, quæsub axilla dextera annectatur, et dalmatica violacei coloris.15. Subdiaconus autem amictu, alba, cingulo, manipulo et tunicella coloris violacei.16. Alii præterea inferioris ordinis Clerici superpelliceo supra vestem talarem ornari debent.17. Laici cadaver, generis aut dignitatis cujusvis ille fuerit, Clerici ne deterant.18. Corpora defunctorum in ecclesia ponenda sunt pedibus versus Altare majus; vel si funerentur inoratoriis, aut capellis, ponantur cum pedibus versis ad illarum Altaria: quod etiam pro situ et locoflat in sepulcro. Presbyteri vero habeant caput versus Altare.19. Pallia, aut alia Altaris ornamenta. Ad ornatum feretri vel tumbæ ne adhibeantur.20. Cadavera fidelium sepelienda sunt in cœmeterlo rite benedicto. Parœciæ autem suum quæquecœmeterium habeant, nisi unum pluribus commune ab Ordinario loci sit legitime constitutum.21. Sepulcra Sacerdotum et Clericorum cujuscumque ordinis, ubi fieri potest, a sepulcris laicorumseparata sint, ac decentiore loco sita; præterea, ubi id commodum fuerit, alia pro Sacerdotibus, aliapro inferioris ordinis Ecclesiæ ministris parentur.22. In ecclesiis cadavera ne sepeliantur, nisi agatur de cadaveribus Episcoporum residentialium,Abbatum vel Prælatorum nullius in propria ecclesia sepeliendis, vel Romani Pontificis, regaliumpersonarum aut S. R. E. Cardinalium.23. Subtus altare nullum sit reconditum cadaver; cadavera autem quæ prope altare sepulta fortesunt, distent ab eo saltem spatio unius metri; secus Missam in altari celebrare non licet, doneccadaver removeatur.24. Ceterum nemo christianus in communione fidelium defunctus, extra ecclesiam, autcœmeterium rite benedictum sepeliri debet; sed si necessitas cogat ex aliquo eventu aliquando adtempus aliter fieri, curetur, ut, quatenus fieri possit, corpus in locum sacrum quamprimumtransferatur; et interim semper crux capiti illius apponi debet, ad significandum ilium in Christoquievisse.25. Nullum porro cadaver perpetuæ sepulturæ ecclesiasticæ ubi vis traditum exhumare licet, nisi delicentia Ordinarii. CAPUT 2 DE IIS QUIBUS NEGANDA EST ECCLESIASTICA SEPULTURA1. Ignorare non debet Parochus, qui ab ecclesiastica sepultura ipso jure sunt excludendi, nequemquam ad illam contra sacrorum Canonum decreta umquam admittat.2. Ad sepulturam ecclesiasticam non sunt admittendi qui sine Baptismo decesserint.Catechumeni, qui nulla sua culpa sine Baptismo moriantur, baptizatis accensendi sunt.3. Ecclesiastica sepultura privantur, nisi ante mortem aliqua dederint pœnitentiæ signa;© Laudate Dominum Liturgical Editions 112
 • 113. Titulus VI—Caput 31º Notorii apostatæ a Christiana fide, aut sectæ hæreticæ vel schismaticæ aut sectæ massonicæaliisve ejusdem generis societatibus notorie addicti;2° Excommunicati vel interdicti post sententlam condemnatoriam vel declaratoriam;3° Qui se ipsi occiderint deliberato consilio;4° Mortui in duello aut ex vulnere inde relato;5° Qui mandaverint suum corpus cremationi Tradi;6° Alii peccatores publici et manifesti.Occurrente prædictis in casibus aliquo dubio, consulatur, si tempus sinat, Ordinarius; permanentedubio, cadaver sepulturæ ecclesiasticæ tradatur, ita tamen ut removeatur scandalum.4. Excluso ab ecclesiastica sepultura deneganda quoque sunt tum quælibet Missa exsequialis, etiamanniversaria, tum alia publica officia funebria.© Laudate Dominum Liturgical Editions 113
 • 114. Titulus VI—Caput 3 CAPUT 3 EXSEQUIARIUM ORDO1. Constituto tempore quo corpus ad ecclesiam deferendum est, convocetur Clerus,et alii quifuneri interesse debent, et in parœchialem vel in aliam ecclesiam, juxta loci consuetudinem, ordineconveniant; ac datis, certis campanæ signis, eo modo et ritu quo in eo loco fieri solet, Parochus,indutus superpelliceo et stola nigra, vel etiam pluviali ejusdem coloris, clerico præferente Crucemet alio aquam benedictam, ad domum defuncti una cum aliis procedit. Distribuuntur cerei etaccenduntur intorticia.Mox ordinatur processio, præcedentibus laicorum confraternitatibus, si adsint: tum sequiturClerus regularis et sæcularis per ordinem; binique procedunt, prælata Cruce, devote Psalmos, utinfra, decantantes, Parocho præcedente feretrum cum luminibus; inde sequuntur alii funuscomitantes et pro defuncto Deum rite deprecantes sub silentio.2. Parochus vero, antequam cadaver efferatur, illud aspergit aqua benedicta; mox dicit sine cantu:Ant. Si iniquitátes. Psalm 129D A custódia matutína usque ad noctem: * speret e profúndis clamávi ad te, Dómine: * Israël in Dómino.Dómine, exáudi vocem meam: Quia apud Dóminum misericórdia: * et copiósa apud eum redémptio.Fiant aures tuæ intendéntes, * in vocemdeprecatiónis meæ. Et ipse rédimet Israël, * ex ómnibus iniquitátibus ejus.Si iniquitátes observáveris, Dómine: * Dómine,quis sustinébit? Gloria Patri, etcQuia apud te propitiátio est: * et propter legem Réquiem ætérnam * dona ei, Dómine.tuam sustínui te, Dómine. Et lux perpétua * lúceat ei.Sustínuit ánima mea in verbo ejus: * sperávitánima mea in Dómino.Si Exsequiæ fiant pro pluribus defunctis, in hoc versu, et in omnibus versiculis et Orationibus, pro singulariponatur numerus pluralis, praterquam in Oratione Non intres, ut infra, pag 118.Deinde Parochus repetit Antiphonam totam:Si iniquitátes observáveris, Dómine: Dómine, quis sustinébit?Tum cadaver effertur, Parochusque de domo procedens statim gravi voce intonat Antiphonam:Clero alternatim prosequente:© Laudate Dominum Liturgical Editions 114
 • 115. Exsequiarum Ordo Psalmus 50M Cor mundum crea in me, Deus: *et spíritum iserére mei, Deus * secúndum magnam rectum ínnova in viscéribus meis.misericordiam tuam. Ne projícias me a fácie tua: *et spíritum sanctum tuum ne áuferas a me.Et secúndum multitúdinem miseratiónumtuárum,* dele iniquitátem meam. Redde mihi lætítiam salutáris tui: *et spíritu princípali confírma me.Amplius lava me ad iniquitáte mea: * et apeccáto meo munda me. Docébo iníquos vias tuas: * et ímpii ad te converténtur.Quóniam iniquitátem mea ego cognósco: * et Líbera me de sanguínibus, Deus, Deus salútispeccátum meum contra me est semper. meæ: * et exsultábit lingua mea justítiam tuam.Tibi soli peccávi, et malum coram te feci: *ut Dómine, lábia mea apéries: *et os meumjustificéris in sermónibus tuis,et vincas cum annuntiábit laudem tuam.judicáris.Ecce enim in iniquitátibus concéptus sum: *et in Quóniam si voluísses sacrifícium, dedíssempeccátis concépit me mater mea. útique: * holocáustis non delectáberis.Ecce enim veritátem dilexísti:* incérta et Sacrifícium Deo spíritus contribulátus: * coroccúlta sapiéntiæ tuæ manifestásti mihi. contrítum,et humiliátum, Deus, non despícies.Aspérges me hyssópo, et mundábor: * lavábis Benígne fac, Dómine, in bona voluntáte tuame, et super nivem dealbábor. Sion: * ut ædificéntur muri Jerúsalem.Audítui meo dabis gáudium et lætítiam: * et Tunc acceptábis sacrifíciumexsultábunt ossa humiliáta. justítiæ,oblatiónes, et holocáusta: *tunc impónent super altáre tuum vítulos.Avérte fáciem tuam a peccátis meis: * et omnesiniquitátes meas dele. Gloria Patri,Cor mundum crea in me, Deus: *et spíritum Réquiem ætérnam * dona ei, Dómine.rectum ínnova in viscéribus meis. Et lux perpétua * lúceat ei.Avérte fáciem tuam a peccátis meis: * et omnesiniquitátes meas dele.Ac si longitudo itineris postulaverit, dicantur Psalmi Graduales, Ad Dóminum cum tribulárer,pag.126 vel alii Psalmii ex Officio Defunctorum, et fine cujuslibet Psalmi dicitur: Réquiemætérnam dona ei, Dómine, etc.; qui Psalmi devote, distincte gravique voce recitari debent usque adecclesiam.3. Ad ingressum ecclesiæ repetitur Antiphona:Deinde ecclesiam ingressi, cantantant Responsorium, Cantore incipiente et Clero alternatim respondente,videlicet:© Laudate Dominum Liturgical Editions 115
 • 116. Titulus VI— Caput 3© Laudate Dominum Liturgical Editions 116
 • 117. Exsequiarium Ordo4. Deposito feretro in medio ecclesiæ, ita ut defuncti pedes, nisi fuerit Sacerdos, sint versus Altare majus, sivero fuerit Sacerdos, caput sit versus ipsum Altare, et cereis accensis circa corpus, statim, nisi quidimpediat, dicatur Officium Defunctorum, cum Invitatorio, tribus Nocturnis et Laudibus, ut infra ponitur etduplicentur Antiphonae.Si vero delato ad ecclesiam cadavere, statim persolvi no debeant Officium et Missa serius vel die sequentihabeantur, tunc, cantato Responsorio Subvenite, dicatur: Kýrie, éleison. Christe, éleison. Kýrie, éleisonPater noster, etc., cum sequentibus Versiculis et Oratione, ut infra, num.5,adhibita conclusione brevi PerChristum Dóminum nostrum.V. Amen. Deinde: V. Réquiem ætérnam dona ei, Dómine.R. Et lux perpétua lúceat ei.V.Requiéscat in pace.R. Amen.5. Ad finem Officii Defunctorum, post repetitam Antiphonam Cantici Benedíctus, Ego sum resurréctio, etc.(vel post Nocturnum vel Nocturnos, si Laudes omittantur), dicitur flexis genibus (cantando ut infrapag.120):Pater noster secreto usque adV. Et ne nos indúcas in tentatiónem.R. Sed líbera nos a malo.V. A porta ínferi.R. Erue, Dómine, ánimam ejus.V. Requiéscat in pace.R. Amen.V. Dómine, exáudi oratiónem meam.R. Et clamor meus ad te véniat.V. Dóminus vobíscum.R. Et cum spíritu tuo.Orémus. OratioA bsólve, quǽsumus, Dómine, ánimam fámuli tui N. (fámulæ tuæ N.) ab ómni vínculodelictórum; ut in resurrectiónis glória inter Sanctos et eléctos tuos resuscitátus(-a) respíret. PerDóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáte SpíritusSancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum. R. Amen.Si defunctus fuerit Sacerdos, post nomen proprium addatur vox Sacerdotis .Post Orationem, si hæc non dicitur immediate ante Exsequias vel Missam vel Absolutionem, adduntur VV.Réquiem ætérnam et Requiéscant, ut infra, pag.133 .Omnes Orationes in Exsequiis et in Officio Defunctorum cantantur in tono feriali, id est recto tono, vel inaltero tono feriali ad libitum.Conclusio longa Orationum adhibetur tantummodo in Missa et Officio, extra vero semper brevis.6. Dum in Officio dicuntur Laudes, Sacerdos cum Ministris paratur ad celebrandam Missam solemnem prodefuncto, si tempus congruens sit, ut in die depositionis in Missali.© Laudate Dominum Liturgical Editions 117
 • 118. Titulus VI—Caput 3 Absolutio supra Defunctum7. Finita Missa, Celebrans, depositis casula seu planeta et manipulo in plano ad cornu Epistolæ,accipit pluviale nigri coloris, Diacono et Subdiacono paratis remanentibus, depositis tamenmanipulis. Tum Subdiaconus accipit Crucem et, præcedentibus duobus acolythis, uno cumthuribulo et navicula incensi,alio cum vase aquæ benedictæ et aspersorio, accedit ad feretrum et sesistit ad caput defuncti cum Cruce, medius inter duos acolythus seu ceroferarios cum candelabris etcandelis accensis, post eam omnes alii declero veniunt ordinatim in gradu suo cum candelisaccensis et stant in circuitu feteri: ultimo loco sequitur Celebrans cum Diacono a sinistris, et, factaprius reverentia Altari, sistit se contra Crucem ad pedes defuncti, retro astantibus ei a sinistrisduobus acolythis, uno cum thuribulo et navicula incensi, altero cum vase aquæ benedictæ etaspersorio. Tunc, diacono tenente librum junctis manibus absolute dicit sequentem Orationem(nulla numeri aut generis facta mutatione) etiamsi pro pluribus aut pro femina dicatur:N on intres in judícium cum servo tuo, Dómine, quia nullus apud te justificábitur homo, nisi perte ómnium peccatórum et tribuátor remíssio. Non ergo eum, quǽsumus, tua judiciális senténtiapremat, quem tibi vera supplicátio fídei christiánæ comméndat: sed, grátia tua illi succurrénte,mereátur evádere judícium ultiónis,qui,dum víveret, insignítus est signáculo Sanctæ Trinitátis: Quivivis et regnas in sǽcula sæculorum. R. Amen.8. Deinde, Cantore incipiente, Clerus circumstans cantat sequens Responsorium:© Laudate Dominum Liturgical Editions 118
 • 119. Exsequiarum OrdoRepetitur Líbera me, Dómine, usque ad V. Tremens.9. Dum repetitur prædictum Responsorium, Sacerdos, Diacono ministrante, accipit incensum de navicula etponit in thuribulum, benedicens illud more solito. Finito Responsorio, Cantor cum primo Choro dicit:© Laudate Dominum Liturgical Editions 119
 • 120. Titulus VI—Caput 3Deinde omnes simul dicunt:10. Mox Sacerdos dicit alta voce:Et secreto continuatur ab omnibus. Ipse interim accipit de manu diaconi aspersorium aquæ benedictæ,eodemque diacono comitante a dexteris et anteriorem fimbriam pluvialis sublevante, circumiens feretrum,aspergit corpus defuncti aqua benedicta, ter a parte sinistra cadaveris et ter a dextera.Cum transit anteAltare et ante Crucem, qua; est ex adverso, profunde se inclinat, diacono genuflectante; si transit anteSacramentum, genuflectit. Deinde, reversus ad locum suum, diacono ministrante, accipit thuribulum, eteodem modo quo asperserat, circuit feretrum, et corpus incensat; postea, reddito thuribulo, stans in locosuo, diacono librum apertum ante ipsum tenente, junctis manibus dicit: V. Dominus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.© Laudate Dominum Liturgical Editions 120
 • 121. Exsequiarum OrdoOrémus. OratioD eus,cui próprium est miseréri semper et párcere: te súpplices exorámus pro ánima fámuli tuiN.(fámulæ tuæ N.),quam hodie de hoc sǽculo migráre jussísti, ut non tradas eam in manus,inimíci, neque obliviscáris in finem, sed júbeas eam a sanctis Angelis súscipi, et ad pátriamparadísi perdúci; ut, quia in te sperávit et crédidit,non pœnas inférni sustíneat, sed gáudia ætérnapossídeat. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.11. Finita Oratione, corpus defertur ad sepulcrum, si tunc deferendum sit; dum autem portetur, vel ineodem loco si tunc non portetur, Clerici cantant Antiphonam:12. Cum autem pervenerit ad sepulcrum, si non sit benedictum, Sacerdos illud benedicti, dicens hancOrationem:Orémus. OratioD eus,cujus miseratióne ánimæ fidélium requiéscunt, hunc túmulum bene + dícere dignáre,eíque Angelum tuum sanctum députa custódem: et quorum quarúmque córpora hic sepeliúntur,ánimas eórum ab ómnibus absólve vínculis delictórum, ut in te semper cum Sanctis tuis sinefine læténtur. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.13. Dicta Oratione, Sacerdos aqua benedicta aspergat, deinde incenset corpus defuncti,et tumulum.Quod si sepulcrum jam sit benedictum, omittitur tum benedictio sepulcri, tum aspersio et incensatio© Laudate Dominum Liturgical Editions 121
 • 122. Exsequiarum Ordocorporis ac tumuli.14. Deinde, etiamsi corpus tunc ad sepulturam delatum non fuerit, Sacerdos prosequatur Officium, ut infra,quod numquam ommittitur; et intonat Antiphonam: Canticum Zachariæ (Lucæ I)B In sanctitáte, et justítia coram ipso; * ómnibus enedíctus + Dóminus Deus Israel, * quia diébus nostris.visitávit, et fecit redemptiónem plebis suæ. Et tu, puer, Prophéta Altíssimi vocáberis; * præíbis enim ante fáciem Dómini, paráre viasEt eréxit cornu salútis nobis; * in domo David ejus.púeri sui. Ad dandam sciéntiam salútis plebi ejus; * inSicut locútus est per os sanctórum, * qui a remissiónem peccatórum eórum.sǽculo sunt, prophetárum ejus, Per víscera misericórdiæ Dei nostri; * inSalútem ex inimícis nostris, * et de manu quibus visitávit nos óriens ex alto.ómnium qui odérunt nos. Illumináre his, qui in tenébris et in umbraAd faciéndam misericórdiam cum pátribus mortis sedent;* ad dirigéndos pedes nostros innostris; * et memorári testaménti sui sancti. viam pacis.Jusjurándum quod jurávit ad Abraham patrem Réquiem ætérnam * dona ei, Dómine.nostrum; * datúrum se nobis, Et lux perpétua* lúceat ei.Ut sine timóre de manu inimicórum nostrórumliberáti; *serviámus illi,Et repetita Antiphona:© Laudate Dominum Liturgical Editions 122
 • 123. Titulus VI—Caput 3Interim corpus, quin circumeat, aspergit.V. Et ne nos indúcas in tentatiónem.R. Sed líbera nos a malo.V. A porta ínferi.R. Erue, Dómine, ánimam ejus.V. Requiéscat in pace.R. Amen.V. Dómine, exáudi oratiónem meam.R. Et clamor meus ad te véniat.V. Dóminus vobíscum.R. Et cum spíritu tuo.Orémus. OratioF ac, quǽsumus, Dómine, hanc cum servo tuo defúncto (ancílla tua defúncta) misericórdiam, utfactórum suórum in pœnis non recípiat vicem, qui (quæ) tuam in votis ténuit voluntátem: ut,sicuthic eum (eam) vera fides junxit fidélium turmis; ita illic eum(eam) tua miserátio sócietangélicis choris. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.Deinde Celebrans, faciens crucem manu dextera super feretrum, dicit:V. Réquiem ætérnam dona ei, Dómine.R. Et lux perpétua lúceat ei.V. Requiéscat in pace.R. Amen.V. Anima ejus,et ánimæ ómnium fidélium defunctórum, per misericórdiam Dei requiéscant inpace.R. Amen.15. Deinde, cum a sepulchro in ecclesiam vel ab ecclesia in sacristam, præcedente cruce, revertuntur,celebrans inchoat sine cantu Antiphonam Si iniquitátes. et cum clero recitat psalmum De profúndis, etc., utsupra, pag. 114.In fine Psalmi additur in numero plurali:V. Réquiem ætérnam dona ei, Dómine.R. Et lux perpétua lúceat eis.© Laudate Dominum Liturgical Editions 123
 • 124. Exsequiarum OrdoEt ab omnibus repetitur tota Antiphona:Si iniquitátes observáveris, Dómine: Dómine, quis sustinébit?Deinde in sacristia Sacerdos, antequam paramentis exuatur, dicit sequentes Preces:Kýrie, éleison. Christe, éleison. Kýrie, éleison.V. Pater noster secreto usque adV. Et ne nos indúcas in tentatiónem.R. Sed líbera nos a malo.V. A porta ínferi.R. Erue, Dómine, animas eórum.V. Requiéscant in pace.R. Amen.V. Dómine, exáudi oratiónem meam.R. Et clamor meus ad te véniat.V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.Orémus. OratioF idélium, Deus, ómnium cónditor et redémptor, animábus famulórum famularúmque tuárumremissiónem cunctórum tríbue peccatórum: ut indulgéntiam, quam semper optavérunt, piissupplicatiónibus consequántur: Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum.R. Amen.V. Réquiem ætérnam * dona eis, Dómine.R. Et lux perpétua * lúceat eis.V. Requiescant in pace. R. Amen.16. Si vero, ob rationabilem causam, ex gr. ob temporis angustiam vel alioram funeram instantemnecessitatem prædictum Officium defunctorum cum tribus Nocturnis et Laudibus dici non possit; depositoin ecclesia feretro cum corpore, dicatur saltem primum Nocturnam cum Laudibus, vel etiam sine Laudibus,incipiendo ab Invitatorio Regem, cui omnia vivunt. Et postea omnia alia dicantur, quae supra præscriptasunt dicenda post Officium Defunctorum et Missam.17. Quod si ob rationabilem causam ne unam quidem Nocturnem sine Laudibus dici possit, ali æ prædictæpræces et suffragia numquam ommittuntur.18. Missa vero, si hora sit congruens, ritu pro defunctis, ut in die obitus, pr æsente corpore, ne ommittantur,nisi obstet magna diei solemnitas, aut aliqua necessitas aliter suadeat: et post Missam fiat ut supra.19. Ritus superius descriptus servandus est pro defunctis adultis, tam Clericis quam laicis, etiam a Diaconoexsequias peragente de Ordinarii loci vel Paroci licentia, gravi de causa concedenda, qu æ in casunecessitatis legitime præsumitur.© Laudate Dominum Liturgical Editions 124
 • 125. Titulus VI—Caput 4 CAPUT 4 OFFICIUM DEFUNCTORUMDicitur in Choro in die dispositionis et aliis diebus pro temporis opportunitate et ecclesiarum consuetudine.In die vero dispositionis, in die post acceptum mortis nuntium, et tertio, septimo, trigesimo et anniversario,etiam late sumpto, et quoties solemniter celebratur Officium duplicantur Antiphon æ; et in fine omniumPsalmorum semper dicitur: Réquiem ætérnam * dona eis, Dómine. Et lux perpétua *luceat eis: etiam si prouno tantum fiat Officium. (Psalmi incipiuntur ut infra notatur, etiam quando non duplicantur Antiphon æ). AD VESPERASQuoties Vesperæ vel delationem cadaveris ad ecclesiam ac Responsorium Subveníte, vel Officium dieicurrentis immediate non sequantur, dicitur secreto Pater noster et Ave, Maria; secus absolute incipitur asequenti Antiphona: Psalmus 114D Custódiens párvulos Dóminus: * humiliátus iléxi quóniam exáudiet Dóminus * vocem sum, et liberávit me. Convértere, ánima mea, in réquiem tuam: *oratiónis meæ. quia Dóminus benefécit tibi.Quia inclinávit aurem suam mihi: * et in diébus Quia erípuit ánimam meam de morte: † óculosmeis invocábo. meos a lácrimis, pedes meos a lapsu.Circumdedérunt me dolóres mortis: * et perícula Placébo Dómino in regióne vivórum.inférni invenérunt me.Tribulatiónem et dolórem inveni: * et nomen In fine omnium Psalmorum dicitur:Dómini invocávi. Réquiem ætérnam * dona eis, Dómine.O Dómine, líbera ánimam meam: † miséricors Et lux perpétua * lúceat eis.Dóminus, et justus, * et Deus noster miserítur.© Laudate Dominum Liturgical Editions 125
 • 126. Officium Defuntorum: Ad Vesperas Antiphona 2 Antiphona Psalmus 119A Saggítæ poténtis acútæ * cum carbónibus d Dóminum cum tribulárer clamávi: * et desolatóriis. Heu mihi, quia incolátus meus prolongátus est:exaudívit me. † habitávi cum habitántibus Cedar:* multumDómine, líbera ánimam meam a lábiis iníquis, * incola fuit ánima mea.et a lingua dolósa. Cum his, qui odérunt pacem, eram pacíficus: *Quid detur tibi, aut quid apponátur tibi * ad cum loquébar illis, impugnábant me gratis.linguam dolósam? Réquiem ætérnam. Antiphona© Laudate Dominum Liturgical Editions 126
 • 127. Titulus VI—Caput 4 3 Antiphona Psalmus 120L Dóminus custódit te, Dóminus protéctio tua, * evávi óculos meos in montes, * unde véniet super manum déxteram tuam. Per diem sol non uret te: * neque luna perauxílium mihi. noctem.Auxílium meum a Dómino, * qui fecit cælum et Dóminus custódit te ab omni malo: * custódiatterram. ánimam tuam Dóminus.Non det in commotiónem pedem tuum:* neque Dóminus custódiat intróitum tuum, et éxitumdormítet custódit te. tuum: * ex hoc nunc, et usque in sǽculum.Ecce non dormitábit neque dórmiet, * qui Réquiem ætérnam.custódit Israël. Antiphona© Laudate Dominum Liturgical Editions 127
 • 128. Officium Defunctorum: Ad Vesperas 4 Antiphona Psalmus 129D Sustínuit ánima mea in verbo ejus: * sperávit e profúndis clamávi ad te, Dómine: * ánima mea in Dómino. A custódia matutína usque ad noctem: *speretDómine, exáudi vocem meam: Israël in Dómino.Fiant aures tuæ intendéntes, * in vocem depre-catiónis meæ. Quia apud Dóminum misericórdia: * et copiósa apud eum redémptio.Si iniquitátes observáveris, Dómine: * Dómine,quis sustinébit? Et ipse rédimet Israël, * ex ómnibus iniquitátibus ejus.Quia apud te propitiátio est: *et propter legem Réquiem ætérnamtuam sustínui te, Dómine. Antiphona© Laudate Dominum Liturgical Editions 128
 • 129. Titulus VI—Caput 4 5 Antiphona Psalmus 137C Et cantent in viis Dómine: * quóniam magna onfitébor tibi, Dómine, in toto corde meo: * est glória Dómini. Quóniam excélsus Dóminus, et humíliaquóniam audísti verba oris mei. réspicit:* et alta a longe cognóscit.In conspéctu Angelórum psallam tibi:* adorábo Si ambulávero in médio tribulatiónis,ad templum sanctum tuum, et confitébor nómini vivificábis me: † et super iram inimicórumtuo. meórum extendísti manum tuam, * et salvumSuper misericórdia tua, et veritáte tua: * me fecit déxtera tua.quóniam magnificásti super omne, nomen Dóminus retríbuet pro me : † Dómine,sanctum tuum. misericórdia tua in sǽculum: * ópera manuumIn quacúmque die invocávero te, exáudi me: * tuárum ne despícias.multiplicábis in ánima mea virtútem. Réquiem ætérnam.Confiteántur tibi, Dómine, omnes reges terræ: *quia audiérunt ómnia verba oris tui: Antiphona© Laudate Dominum Liturgical Editions 129
 • 130. Officium Defunctorum: Ad Vesperas Ad Magnificat, Antiphona Canticum Magnificat Luc. 1, 46-55M Depósuit poténtes de sede: * et exaltávit agnificat * ánima mea Dóminum. húmiles. Esuriéntes implévit bonis: * et dívites dimísitEt exsultávit spíritus meus: * in Deo, salutári inánes.meo. Suscépit Israël púerum suum: * recordátusQuia respéxit humilitátem ancíllæ suæ: * ecce misericórdiæ suæ.enim ex hoc beátam me dicent omnesgeneratiónes. Sicut locútus est ad patres nostros: * Abraham, et sémini ejus in sǽcula.Quia fecit mihi magna, qui potens est: * etsanctum nomen ejus. Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.Et misericórdia ejus, a progénie in progénies: * Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * ettiméntibus eum. in sæcula sæculórum.Fecit poténtiam in bráchio suo: * dispérsit Réquiem ætérnam.supérbos mente cordis sui.Antiphona© Laudate Dominum Liturgical Editions 130
 • 131. Titulus VI—Caput 4Preces infrascriptæ dicuntur flexis genibus, similiter et ad Laudes.Pater noster secreto usque adV. Et ne nos indúcas in tentatiónem.R. Sed líbera nos a malo.Sequens Psalmus Lauda ánima mea non dicitur in die obitus seu dispositionis defuncti, neque aliis diebusquibus Officium recitatur ritu duplici. Psalmus 145Nolíte confídere in princípibus: * in filiis Dóminus solvit compedítos: * Dóminushóminum, in quibus non est salus. illúminat cæcos.Exíbit spíritus ejus, revertétur in terram suum: * Dóminus érigit elísos, * Dóminus díligit justos.in illa die períbunt omnes cogitatiónes eórum. Dóminus custódit ádvenas, † pupíllam etBeátus, cujus Deus Jacob adjútor ejus † spes víduam suscípiet: * et vias peccatórumejus in Dómino Deo ipsíus: * qui fecit cælum et dispérdet.terram, mare, et ómnia, quæ in eis sunt. Regnábit Dóminus in sǽcula, Deus tuus, Sion, * in generatiónem et generatiónem.Qui custódit veritátem in sǽculum, † facit Réquiem ætérnam * dona eis, Dómine.judícium injúriam patiéntibus: * dat escam Et lux perpétua* lúceat eis.esuréntibus.Deinde:V A porta inféri.R Erue, Dómine, ánimam ejus (ánimas eórum).V. Réquiescat (-ant) in pace.R. Amen.V. Dómine, exáudi oratiónem meam.R. Et clamor meus ad te véniat.V Dóminus vobíscum. R Et cum spíritu tuo. Orémus.Dicitur Oratio conveniens ex iis, quæ sequuntur; deinde V. Réquiem ætérnam cum reliquis, ut infra, pag.133.© Laudate Dominum Liturgical Editions 131
 • 132. Officium Defunctorum: Ad VesperasIn die dispositionis defuncti OratioA bsólve, quǽsumus, Dómine, ánimam fámuli tui N. (fámulæ tuæ N.), ut defúnctus (-a) sǽculotibi vivat: † et quæ per fragilitátem carnis humána conversatióne commísit * tu véniamisericordíssime pietátis abstérge. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum: † quitecum vivit et regnat in unitáte Spiritus Sancti Deus, * per ómnia sǽcula sæculórum. R. Amen. Vel alia OratioD eus, cui próprium est miseréri semper et párcere, te súpplices exorámus pro ánima fámuli tuiN. (fámulæ tuæ N.), quam hódie de hoc sǽculo migráre jussísti: † ut non tradas eam in manusinimíci, neque obliviscáris in finem, sed júbeas eam a Sanctis Angelis súscipi, et ad pátriamparadísi perdúci: * ut, quia in te sperávit et crédidit, non pœnas inférni sustíneat, sed gáudia ætérnapossídeat. Per Dóminum nostrum.In die tertio, septimo et trigesimo depositionis defuncti. Oratio.Q uǽsumus, Dómine, ut ánimá fámuli tui N. ( fámulæ tuæ N.), cujus depositiónis diem tértium(vel séptimum, vel trigésimum) commemorámus, † Sanctórum atque electórum tuórum largíridignéris consórtium; * et rorem misericórdiæ tuæ perénnem infúndas. Per Dóminum.In Anniversario OratioD eus, indulgentiárum Dómine: † da ánimæ fámuli tui N. (fámulæ tuæ N. vel animábusfamulórum famularúmque tuárum), cujus (quorum) anniversárium depositiónis diemcommemorámus, * refrigérii sedem, quiétis beatitúdinem, et lúminis claritátem. Per Dóminum.Pro defuncto Summo Pontfice OratioD eus, qui inter summos sacerdótes fámulum tuum N. ineffábili tua depositióne connumerárivoluísti: † præsta, quǽsumus; ut, qui unigéniti Fílii tui vices in terris gerébat, * sanctórum tuórumpontíficum consórtio perpétuo aggregétur. Per eúmdem Dóminum.Pro defuncto Episcopo OratioD eus, qui inter apostólicos sacerdótes fámulum tuum N. (fámulos tuos N. et N.) pontificálifecísti dignitáte vigére: † præsta, quǽsumus; * ut eórum quoque perpetuo aggregé (n) tur consórtio.Per Dóminum.Pro Episcopo Cardinali, qui episcopali dignitate auctus fuerit: fámulum tuum N. EpíscopumCardinálem pontificáli fecísti dignitáte.Pro Presbytero Cardinali, qui espicopali dignitate auctus fuerit: fámulum tuum N. PresbýterumCardinálem pontificáli fecísti dignitáte.Pro Presbytero Cardinali, qui espicopali dignitate auctus non fuerit: fámulum tuum N. PresbýterumCardinálem sacerdotáli fecísti dignitáte.Pro Diacono Cardinali, qui fuerit Sacerdos: fámulum tuum N. Diáconem Cardinálem sacerdotálifecísti dignitáte.© Laudate Dominum Liturgical Editions 132
 • 133. Titulus VI—Caput 4Pro Diacono autem Cardinali, qui in ordine Presbyteratus non fuerit constitutus, dicatur OratioInclína, Dómine, quæ habetur paulo infra, hoc modo: ut ánimam fámuli tui N. Diáconi Cardinális,quam de hoc sǽculo, etc.Pro defuncto Sacerdote OratioD eus, qui inter apostólicos sacerdótes fámulum tuum N. (fámulos tuos N. et N.) sacerdotálifecísti dignitáte vigére: † præsta, quǽsumus; * ut eórum quoque perpétuo aggregé(n)tur consórtio.Per Dóminum. Item alia OratioP ræsta, quǽsumus, Dómine: † ut ánima fámuli tui N. Sacerdótis, quem, in hoc sǽculocommorántem sacris munéribus decorásti, * in cælésti sede gloriósa semper exsúltet. PerDóminum.Pro uno Defuncto OratioI nclína, Dómine, aurem tuam ad preces nostras, quibus misericórdiam tuam súpplicesdeprecámur: † ut ánimam fámuli tui N., quem de hoc sǽculo migráre jussísti, in pacis ac lucisregióne constítuas, * et Sanctórum tuórum júbeas esse consórtem. Per Dóminum.Per una Defuncta OratioQ uǽsumus, Dómine, pro tua pietáte miserére ánimæ fámulæ tuæ N.: † et a contágiis mortalitátisexútam, * in ætérnæ salvatiónis partem restítue. Per Dóminum.Pro defunctis fratribus, propinquis et benefactoribus OratioD eus, veniæ largítor et humánæ salútis amátor: † quǽsumus cleméntiam tuam; ut nostræcongregatiónis fratres, propínquos et benefactóres, qui ex hoc sǽculo transiérunt, * beáta Maríasemper Vírgine intercedénte cum ómnibus Sanctis tuis, ad perpétuæ beatitúdinis consórtiumperveníre concédas. Per Dóminum.Pro patre et matre OratioD eus, qui nos patrem et matrem honoráre præcepísti: † miserére cleménter animábus patris etmatris meæ, eorúmque peccáta dimítte; * meque eos in ætérnæ claritátis gáudio fac vidére. PerDóminum.Si Officium fit pro pluribus patribus et matribus, dicatur animábus paréntum nostrórum, et ubi dicaturmeque, dicatur nosque.Si pro patre tantum, dicatur ánimæ patris mei, vel nostri.Si pro matre tantum, dicatur ánimæ matris meæ, vel nostræ.In Officio pro defunctis in genere OratioD eus, qui inter apostólicos sacerdótes fámulos tuos pontificáli seu sacerdotáli fecísti dignitátevigére: † præsta, quǽsumus; * ut eórum quoque perpétuo aggregéntur consórtio.© Laudate Dominum Liturgical Editions 133
 • 134. Officium Defunctorum: Ad VesperasD eus véniæ larígtor et humánæ salútis amátor: † quǽsumus cleméntiam tuam; ut nostræcongregatiónis fratres, propínquos et benefactóres, qui ex hoc sǽculo transiérunt, * beáta María, *semper Vírgine intercedénte cum ómnibus Sanctis tuis, ad perpétuæ beatitúdinis consórtiumperveníre concédas.F idélium, Deus, ómnium cónditor et redémptor, animábus famulórum famulaúmque tuárumremissiónem cunctórum tríbue peccatórum: † ut indulgéntiam, quam semper optavérunt, * piissupplicatiónibus consequántur. Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte Spíritus Sancti Deus,per ómnia sǽcula sæculórum. R Amen.Post Orationem dicitur (semper plurali numero):V. Réquiem ætérnam dona eis, Dómine.R. Et lux perpétua lúceat eis.© Laudate Dominum Liturgical Editions 134
 • 135. Officium Defunctorum: Ad Matutinum AD MATUTINAMQuoties Matutinum vel delationem cadaveris ad ecclesiam ac Responsorium Subveníte, velMatutinum et Laudes diei currentis immediate non sequatur, dicitur secreto Pater noster, Ave,Maria et Credo; secus absolute incipitur ab Invitatorio, vel ab Antiphona Nocturni.Sequens Invitatorium dicitur semper in Officio Defunctorum, quando persolvitur cum tribusNocturnis, etiam sub ritu semiduplici, aut cum unico quidem Nocturno, sed sub ritu duplici. Inreliquis vero casibus omittitur.Nocturni enim inferius positi, præterquam in die Commemorationis Omnium FideliumDefunctorum, omnes dici possunt vel etiam unus tantum, ita tamen, ut extra diem depositionis, inqua semper dicitur primus Nocturnus, Dominica Feria II et V dicatur primus, Feria III et VIsecundus, et Feria IV et Sabbato tertius Nocturnus. Invitatorium Chorus repetit: Regem, cui ómnia vivunt* veníte adorémus. Psalmus 94© Laudate Dominum Liturgical Editions 135
 • 136. Titulus VI—Caput 4© Laudate Dominum Liturgical Editions 136
 • 137. Officium Defunctorum: Ad Vesperas© Laudate Dominum Liturgical Editions 137
 • 138. Titulus VI—Caput 4© Laudate Dominum Liturgical Editions 138
 • 139. Officium Defunctorum: Ad Matutinum IN I NOCTURNO Pro Dominica, Feria II et V 1 Antiphona Psalmus 5V Dómine, deduc me in justítia tua: * propter erba mea áuribus percípe, Dómine, * inimícos meos dírige in conspéctu tuo viam meam.intéllige clamórem meam. Quóniam non est in ore eórum véritas: * corInténde voci oratiónis meæ, * Rex meus et Deus eórum vanum est.meus. Sepúlchrum patens est guttur eórum, † linguisQuóniam ad te orábo: * Dómine, mane exáudies suis dolóse agébant, * júdica illos, Deus.vocem meam. Décidant a cogitatiónibus suis, † secúndumMane astábo tibi et vidébo: * quóniam non Deus multitúdinem impietátum eórum expélle eos, *volens iniquitátem tu es. quóniam irritavérunt te, Dómine.Neque habitábit juxta te malígnus: * neque Et læténtur omnes, qui sperant in te, * inpermanébunt injústi ante óculis tuos. ætérnum exsultábunt: et habitábis in eis.Odísti omnes, qui operántur iniquitátem:* Et gloriabúntur in te omnes, qui díliguntperdes omnes, qui loquúntur mendácium. nomen tuum, * quóniam tu benedíces justo.Virum sánguinem et dolósum ábominábitur Dómine, ut scuto bonæ voluntátis tuæ *Dóminus: * ego autem in multitúdine coronásti nos.misericórdiæ tuæ. Réquiem ætérnam.Intróibo in domum tuam: * adorábo ad templumsanctum tuum in timóre tuo.Antiphona© Laudate Dominum Liturgical Editions 139
 • 140. Titulus VI—Caput 4 2 Antiphona Psalmus 6D lectum meum: * in lácrimis meis stratum meum rigábo. ómine, ne in furóre tuo árguas me, * neque in Turbátus est a furóre óculus meus: * inveteráviira tua corrípias me. inter omnes inimícos meos.Miserére mei Dómine quóniam infírmus sum: * Discédite a me omnes qui operámini iniquitátem: *sana me Dómine quóniam conturbáta sunt ossa mea. quóniam exaudívit Dóminus vocem fletus mei.Et ánima mea turbáta est valde: * sed tu, Dómine, Exaudívit Dóminus deprecatiónem meam, *úsquequo? Dóminus oratiónem meam suscépit.Convértere Dómine éripe ánimam meam: * Erubéscant et conturbéntur veheménter omnessalvum me fac propter misericódiam tuam. inimíci mei: * convertántur et erubéscant valdeQuóniam non est in morte qui memor sit tui: * in velóciterinférno autem quis confitébitur tibi. Réquiem ætérnam.Laborávi in gémitu meo lavábo per síngulas noctesAntiphona© Laudate Dominum Liturgical Editions 140
 • 141. Officium Defunctorum: Ad Matutinum Antiphona3 Antiphona Psalmus 7D Exsúrge, Dómine, in ira tua:* et exaltáre in ómine, Deus meus, in te sperávi: * salvum fínibus inimicórum meórum. Et exsúrge, Dómine, Deus meus, in præcéptome fac ex ómnibus persequéntibus me, et líbera quod mandásti: * et synagóga populórumme. circúmdabit te.Nequándo rápiat ut leo ánimam meam, * dum Et propter hanc in altum regrédere: * Dóminusnon est qui rédimat, neque qui salvum fáciat: júdicat pópulos.Dómine, Deus meus, si feci istud, * si est Júdica me, Dómine, secúndum justítiam meam,iníquitas in mánibus meis: * et secúndum innocéntiam meam super me.Si rédidi retribuéntibus mihi mala, * décidam Consumétur nequítia peccatórum, et dírigesmérito ab inimícis meis inánis. justum, * scrutans corda et renes, Deus.Persequátur inimícus ánimam meam, † et Justum adjutórium meum a Dómino, * quicomprehéndat, et concúlcet in terra vitam salvos facit rectos corde.meam, * et glóriam meam in púlverem dedúcat.© Laudate Dominum Liturgical Editions 141
 • 142. Titulus VI—Caput 4Deus judex justus, fortis, et pátiens,: * numquid Lacum apéruit, et effódit eum: * et íncidit iniráscitur per síngulos dies? fóveam quam fecit.Nisi convérsi fuéritis, gládium suum vibrábit: * Convertétur dolor ejus in caput ejus: * et inarcum suum teténdit, et parávit illum. vérticem ipsíus iníquitas ejus descéndet.Et in eo parávit vasa mortis: * saggítas suas Confitébor Dómino secúndum justítiam ejus: *ardéntibus effécit et psallam nómini Dómini altíssimi.Ecce partúriit injustítiam: * concépit dolórem, et Réquiem ætérnam.péperit iniquitátem. AntiphonaPater noster totum secreto. Lectiones leguntur sine Absolutione, Benedictionibus et Titulo.Lectio i Job 7, 16-21P arce mihi, Dómine: nihil enim sunt dies mei. Quid est homo, quia magníficas eum? aut quidappónis erga eum cor tuum? Vísitas eum dilúculo, et súbito probas illum. Usquequo non parcismihi, ne dimíttis me, ut glútiam salívam meam? Peccávi, quid fáciam tibi, o custos hóminum?Quare posuísti me contrárium tibi, et factus sum mihimetípsi gravis? Cur non tollis peccátummeam, et quare non aufers iniquitátem meam? Ecce nunc in púlvere dórmiam: et si mane mequæsíeris non subsístam.Lectiones terminantur sine Tu autem, vel alia conclusione.© Laudate Dominum Liturgical Editions 142
 • 143. Officium Defunctorum: Ad Matutinum© Laudate Dominum Liturgical Editions 143
 • 144. Titulus VI—Caput 4Lectio ii Job 10, 1-7T ædet ánimam meam vitæ meæ, dimíttam advérsum me elóquium meum, loquar in amaritúdineánimæ meæ. Dicam Deo: Noli me condemnáre: índica mihi cur me ita júdices. Numquid bonumtibi vidétur, si calumniéris me et ópprimas me, opus mánuum tuárum, et consílium impiórumádjuves? Numquid óculi cárnei tibi sunt: aut sicut videt homo, et tu vidébis? Numquid sicut dieshóminis dies tui et anni tui sicut humána sunt témpora, ut quæras iniquitátem meam, et peccátummeam scrutéris? Et scias quia nihil ímpium fécerim, cum sit nemo qui de manu tua possit erúere.© Laudate Dominum Liturgical Editions 144
 • 145. Officium Defunctorum: Ad MatutinumLectio iii Job 10, 8-12M anus tuæ fecérunt me, et plasmavérunt me totum in circúitu: et sic repénte præcípitas me?Meménto, quæso, quod sicut lutum féceris me, et in púlverem redúces me. Nonne sicut lac mulsístime, et sicut cáseum me coagulásti? Pelle et cárnibus vetísti me: óssibus et nervis compegísti me.Vitam et misericórdiam tribuísti mihi, et visitátio tua custodívit spíritum meum.© Laudate Dominum Liturgical Editions 145
 • 146. Titulus VI—Caput 4Postea ad Laudes, ut infra, pag 163, quando dicitur unum tantum Nocturnam.Si vero Laudes omnino omittantur, post III Rseponsorium dicuntur Pater noster et Preces, ut infra adLaudes, pag. 169. IN II NOCTURNO Pro Feria III et VI Psalmus 22D Virga tua, et báculus tuus: * ipsa me consoláta óminus regit me, et nihil mihi déerit: * in sunt. Parásti in conspéctu meo mensam, * advérsusloco pásquæ ibi me collocávit. eos, qui tríbulant me.Super aquam refectiónis educávit me: * ánimam Impinguásti in óleo caput meum: * et calixmeam convértit. meos inébrians quam præclárus est!Dedúxit me super sémitas justítiæ, * propter Et misericórdia tua subsequétur me* ómnibusnomen suum. diébus vitæ meæ:Nam, et si ambulávero in medio umbræ mortis, Et ut inhábitem in domo Dómini, * innon timébo mala: quóniam tu mecum es. longitúdinem diérum Réquiem ætérnam.© Laudate Dominum Liturgical Editions 146
 • 147. Officium Defunctorum: Ad Matutinum Antiphona 2 Antiphona Psalmus 24A Delícta juventútis meae, * et ignorántias meas d te, Dómine, levávi ánimam meam: * ne memíneris. Secúndum misericórdiam tuam meménto meiDeus meus, in te confído, non erubéscam. tu: * propter bonitátem tuam, Dómine.Neque irrídeant me inimíci mei: * étenim Dulcis et rectus Dóminus: * propter hoc legemunivérsi, qui sústinent te, non confundéntur. dabit delinquéntibus in via.Confundántur omnes; iníqua agéntes *super Díriget mansuétos in judício:* docébit mitesvácue. vias suas.Vias tuas, Dómine, demónstra mihi: * et; Univérsæ viæ Dómini, misericórdia et véritas,sémitas tuas édoce me. * requiréntibus testaméntum ejus et testimóniaDírige me in veritáte tua et doce me: * quia tu ejuses, Deus salvátor meus, et te sustínui tota die. Propter nomen tuum, Dómine, et propitiáberisReminíscere miseratiónum tuárum, Dómine, * peccáto meo: multum est enim.et misericordiárum tuárum quæ a sǽculo sunt.© Laudate Dominum Liturgical Editions 147
 • 148. Titulus VI—Caput 4Quis est homo qui timet Dóminum? * legem Vide humilitátem meam, et labórem meum :*státuit ei in via, quam elégit. et dimítte univérsa delícta mea.Anima ejus in bonis demorábitur: * et semen Réspice inimícos meos quóniam multiplicátiipsius hereditábit terram. sunt, * et ódio iníquo odérunt me.Firmaméntum est Dóminus timéntibus eum: * et Custódi ánimam meam, et érue me: * nontestaméntum ipsíus ut manifestétur illis. erubéscam quóniam sperávi in te.Oculi mei semper ad Dóminum:* quóniam ipse Innocéntes et recti adhæsérunt mihi: * quiaevéllet de láqueo pedes meos. sustínui te.Réspice in me, et miserére mei: * quia únicus et Líbera Deus Israël, * ex ómnibuspauper sum ego. tribulatiónibus suis.Tribulatiónes cordis mei multiplicátæ sunt: * de Réquiem ætérnam.necessitátibus meis erue me.Antiphona 3 Antiphona Psalmus 26D Dum apprópiant super me nocéntes, * ut edant óminus illuminátio mea, et salus mea, * carnes meas: Qui tríbulant me et inimíci mei,* ipsi infirmátiquem timébo? sunt, et cecidérunt.Dóminus protéctor vitæ meæ, * a quo Si consístant advérsum me castra: * nontrepidabo? timébit cor meum.© Laudate Dominum Liturgical Editions 148
 • 149. Officium Defunctorum: Ad MatutinumSi exsúrgat advérsum me prǽlium,* in hoc ego Tibi dixit cor meum, exquisívit te fácies mea: *sperábo. fáciem tuam Dómine, requíram.Unam pétii a Dómino, hanc requíram,* ut Ne avértas fáciem tuam a me:* ne declínes ininhábitem in domo Dómini ómnibus diebus vitæ ira a servo tuo.meæ: Adjútor meus esto : * ne derelínquas me, nequeUt vídeam voluntátem Dómini,* et vísitem dispícias me, Deus salutáris meus.templum ejus. Quóniam pater meus, et mater meaQuóniam abscóndit me in tabernáculo suo:* in dereliquérunt me:* Dóminus autem assúmpsitdie malórum protéxit me in abscóndito me.tabernáculi sui Legem pone mihi, Dómine, in via tua:* etIn petra exaltávit me:* et nunc exaltávit caput dírige me in sémitam rectam propter inimícosmeum super inimícos meos. meos.Circuívi, et immolávi in tabernáculo ejus Ne tradíderis me in ánimas tribulántium me:*hóstiam vociferatiónis:* cantábo et psalmum quóniam insurrexérunt in me testes iniqui, * etdicam Dómino. mentíta est iníquitas sibi.Exáudi, Dómine, vocem meam, qua clamávi ad Credo vidére bona Dómini* in terra vivéntium.te: * miserére mei, et exáudi me. Expecta Dóminum, viríliter age:* et confortétur cor tuum, et sústine Dóminum. Réquiem ætérnam.Antiphona Pater noster totum secreto© Laudate Dominum Liturgical Editions 149
 • 150. Titulus VI—Caput 4Lectio iv Job 13, 22-28R espónde mihi: quantas hábeo iniquitátes et peccáta, scléra mea et delícta osténde mihi. Curfáciem tuam abscóndis, et arbitráris me inimícum tuum? Contra fólium, quod vento rápitur,osténdis poténtiam tuam, et stípulam sicccam perséqueris. Scribis enim contra me amaritúdines, etconsúmere me vis peccátis adolescéntiæ meæ. Posuísti in nervo pedem meum, et observásti omnessémitas meas, et vestígia pedum meórum considerásti: qui quasi putrédo consuméndus sum, etquasi vestiméntum, quod coméditur a tinea.Lectio V Job 14, 1-6H omo, natus de mulíere, brevi vivens témpore, replétur multis misériis. Qui quasi flos egrédituret contéritur, et fugit velut umbra, et numquam in eódem statu pérmanet. Et dignum ducis superhujuscémodi aperíre óculos tuos, et addúcere eum tecum in judícium? Quis potest fácere mundum© Laudate Dominum Liturgical Editions 150
 • 151. Officium Defunctorum: Ad Matutinumde immúndo concéptum sémine? Nonne tu, qui soluus es? Breves dies hóminis sunt, númerusménsium ejus apud te est: constituísti términos ejus, qui præteríri non potérunt. Recéde páululumab eo, ut quiéscat, donec optáta véniat, sicut mercenárii, dies ejus.© Laudate Dominum Liturgical Editions 151
 • 152. Titulus VI—Caput 4Lectio vi Job 14, 13-16Q uis mihi hoc tribuat, ut in inférno prótegas me, et abscóndas me, donec pertránseat furor tuus,et constítuas mihi tempus in quo recordéris mei? Putásne mórtuus homo rursum vivat? Cunctisdiébus quibus nunc mílito, exspécto donec véniat immutátio mea. Vocábis me, et ego respondébotibi: óperi mánuum tuárum pórriges déxteram. Tu quidem gressus meos dinumerásti, sed parce,peccátis meis.© Laudate Dominum Liturgical Editions 152
 • 153. Officium Defunctorum: Ad Matutinum IN III NOCTURNO Pro Feria IV et SabbatoPostea ad Laudes, ut infra, pag 163, quando dicitur unum tantum Nocturnum.Si vero Laudes omnino omittantur, post ultimum Responsorium dicuntur Pater noster et Preces, ut infra adLaudes, pag. 169 Antiphona© Laudate Dominum Liturgical Editions 153
 • 154. Titulus VI—Caput 4 Psalmus 39E Justítiam tuam non abscóndi in corde meo:* xpéctans expectávi Dóminum, * et inténdit veritátem tuam et salutáre tuum dixi. Non abscóndi misericórdiam tuam et veritátemmihi. tuam * a concílio multo.Et exaudívit preces meas:* et edúxit me de lacu Tu autem, Dómine, ne longe fáciasmisériæ et de luto fæcis. miseratiónes tuas a me: * misericórdia tua etEt státuit super petram pedes meos:* et diréxit véritas tua semper suscepérunt me.gressus meos. Quóniam circumdedérunt me mala, quorumEt immísit in os meum cánticum novum, * non est númerus:† conprehendérunt mecarmen Deo nostro. iniquitátes meæ, * et non pótui ut vidérem.Vidébunt multi, et timébunt:* et sperábunt in Multiplicáti sunt super capíllos cápitis mei:* etDómino: cor meum derelíquit me.Beátus vir, cujus est nomen Dómini spes ejus:* Compláceat tibi, Dómine, ut áruas me:*et non respéxit in vanitátes et insánias falsas. Dómine, ad adjuvándum me réspice.Multa fecísti tu, Dómine Deus meus, mirabília Confundántur et revereántur simul, quitua:* et cogitatiónibus tuis non est qui símilis sit quærunt ánimam meam, * ut áuferant eam.tibi. Convertántur retrórsum, et revereántur * quiAnnuntiávi et locútus sum:* multiplicáti sunt volunt mihi mala.super númerum. Ferant conféstim confusiónem suam,* quiSacrifícium et oblatiónem noluísti:* aures autem dicunt mihi: Euge, euge.perfecísti mihi. Exúltent et læténtur super te omnes quæréntesHolocáustum et pro peccáto non postulásti: * te: * et dicant semper: Magnificétur Dóminus:tunc dixi: Ecce vénio. qui díligunt salutáre tuum.In cápite libri scriptum est de me ut fácerem Ego autem mendicus sum et pauper: *voluntátem tuam: * Deus meus, vólui, et legem Dóminus sollícitus est mei.tuam in médio cordis mei. Adjútor meus, et protéctor meus tu es: * DeusAnnuntiávi justítiam tuam in ecclésia magna, * meus, ne tardáveris.ecce lábia mea non prohibébo Dómine, tu scisti. Réquiem ætérnam. Antiphona© Laudate Dominum Liturgical Editions 154
 • 155. Officium Defunctorum: Ad Matutinum 2 Antiphona Psalmus 40B Egrediebátur foras, * et loquebátur in idípsum. Advérsum me susurrábant omnes inimíci mei: * eátus qui intéllegit super egénum, et páuperem: advérsum me cogitábant mala mihi.* in die mala liberábit eum Dóminus. Verbum iníquum constituérunt advérsum me: *Dóminus consérvet eum, et vivifícet eum,† et Numquid qui dormit non adjíciet ut resúrgat?beátum fáciat eum in terra: * et non tradat eum in Etenim homo pacis meæ, in quo sperávi: * quiánimam inimicórum ejus. edébat panes meos, magnificávit super meDóminus opem ferat illi super lectum dolóris ejus:* supplantatiónem.univérsum stratum ejus versásti in infirmitáte ejus. Tu autem, Dómine, miserére mei, et resúscita me:*Ego dixi: Dómine, miserére mei:* sana ánimam et retríbuam eis.meam, quia peccávi tibi. In hoc cognóvi quóniam voluísti me:* quóniamInimíci mei dixérunt mala mihi:* Quando moriétur, non gaudébit inimícus meus super me.et períbit nomen ejus? Me autem propter innocéntiam suscepísti: * etEt si ingrediebátur ut vidéret, vana loquebátur: * cor confirmásti me in conspéctu tuo in ætérnum.ejus congregávit iniquitátem sibi. Benedíctus Dóminus, Deus Israël, a sǽculo et usque in sǽculum:* fiat, fiat. Réquiem ætérnam.Antiphona© Laudate Dominum Liturgical Editions 155
 • 156. Titulus VI—Caput 4 3 Antiphona Psalmus 41Q Abýssus abýssum ínvocat,* in voce uemádmodum desíderat cervus ad fontes cataractárum tuárum. Omnia excélsa tua, et fluctus tui * super meaquárum: * ita desíderat ánima mea ad te, Deus. transiérunt.Sitívit ánima mea ad Deum fortem; vivum:* In die mandávit Dóminus misericórdiamquando véniam, et apparébo ante fáciem Dei? suam:* et nocte cánticum ejus.Fuérunt mihi lácrimæ meæ panes die ac nocte: * Apud me orátio Deo vitæ meæ, * dicam Deo:dum dícitur mihi quotídie:* Ubi est Deus tuus? Suscéptor meus es .Hæc recordátus sum, et effúdi in me ánimam Quare oblítus es mei ? * et quare contristátusmeam:* quóniam transíbo in locum tabernáculi incédo, dum afflígit me inimícus?admirábilis, usque ad domum Dei. Dum confringúntur ossa mea, * exprobravéruntIn voce exultatiónis, et confessiónis:* sonus mihi qui tríbulant me inimíci mei.epulántis. Dum dicunt mihi per síngulos dies: * Ubi estQuare tristis es, ánima mea? et quáre contúrbas Deus tuus? * quare tristis es, ánima mea? etme? quare contúrbas me.Spera in Deo, quóniam confitébor illi* salutáre Spera in Deo, quóniam adhuc; confitébor illi:*vultus mei, et Deus meus. salutáre vultus mei, et Deus meus.Ad meípsum ánima mea contúrbata est:* Réquiem ætérnam.proptérea memor ero tui de terra Jordánis, etHermóniim a monte módico.Antiphona© Laudate Dominum Liturgical Editions 156
 • 157. Officium Defunctorum: Ad MatutinumPater Noster totum secreto. Lectio vii Job 17, 1-3; 11-15S píritus meus attenuábitur, dies mei breviabúntur, et solum mihi súperest sepúlchrum. Non peccávi, et inamaritudínibus morátur óculus meus. Líbera me, Dómine, et pone me juxta te, et cujúsvis manus pugnetcontra me. Dies mei transiérunt, cogitatiónes meæ dissipátæ sunt, torquéntes cor meum. Noctem vertéruntin diem, et rursum post ténebras spero lucem. Si sustinúero, inférnus domus mea est, et in ténebris straviléctulum meum. Putrédini dixi: Pater meus es; mater mea, et soror mea, vérmibus. Ubi est ergo nuncpræstolátio mea, et patiéntiam meam quis consíderat?© Laudate Dominum Liturgical Editions 157
 • 158. Titulus VI—Caput 4Lectio viii Job 19, 20-27P elli meæ, consúmptis cárnibus, adhǽsit os meum, et derelícta sunt tantúmmodo lábia circadentes meos. Miserémini mei, miserémini mei, saltem vos, amíci mei, quia manus Dómini tétigitme. Quare persequímini me sicut Deus, et cárnibus meis saturámini? Quis mihi tribuat utscribántur sermónes mei? quis mihi det ut exaréntur in libro stylo férreo et plumbi lámina vel celtesculpántur in sílice? Scio enim quod Redémptor meus vivit, et in novíssimo die de terra surrectúrussum: et rursum circúmdabor pelle mea, et in carne mea vidébo Deum meum. Quem visúrus sumego ipse, et óculi mei conspectúri sunt, et non álius: repósita est hæc spes mea in sinu meo.© Laudate Dominum Liturgical Editions 158
 • 159. Officium Defunctorum: Ad MatutinumLectio ix Job10, 18-22Q uare de vulva eduxísti me? qui útinam consúmptus essem, ne óculus me vidéret! Fuíssemquasi qui non essem, de útero translátus ad túmulum. Numquid non páucitas diérum meórumfiniétur brevi ? Dimítte ergo me, ut plangam páululum dolórem meum: ántequam vadam, et nonrevértar, ad terram tenebrósam et opértam mortis calígine: terram misériæ et tenebrárum, ubiumbra mortis, et nullus ordo, et sempitérnus horror inhábitat.Sequens Responsorium tunc ponitur, quando dictus fuerit tertius Nocturnus tantum pro Defunctis.© Laudate Dominum Liturgical Editions 159
 • 160. Titulus VI—Caput 4© Laudate Dominum Liturgical Editions 160
 • 161. Officium Defunctorum: Ad Matutinum© Laudate Dominum Liturgical Editions 161
 • 162. Titulus VI—Caput 4Sequens Responsorium ponitur loco praecentis, quando tres Nocturni dicti fuerint pro Defunctis.© Laudate Dominum Liturgical Editions 162
 • 163. Officium Defunctorum: Ad LaudesRepetitur Líbera me, Dómine, usque ad V. Tremens factus sum ego exclusive.Deinde, si Laudes omnino omittantur, post ultimum Responsorium dicuntur Pater noster et Preces, ut infraad Laudes, pag.169Si vero Matutinum, cum unico vel tribus Nocturnis, a Laudibus separetur, post ultimum Responsoriumsubjungiter:V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.Deinde dicitur Oratio (seu dicuntur Orationes) ut supra in Vesperis, pag. 132, additis sequentibus:V. Réquiem ætérnam dona eis, Dómine.R. Et lux perpétua lúceat eis.V. Requiéscat in pace. R. Amen. AD LAUDESQuoties Laudes a Matutino separentur, dicitur secreto Pater noster et Ave, María; secus absoluteincipitur a sequenti. 1 Antiphona© Laudate Dominum Liturgical Editions 163
 • 164. Titulus VI—Caput 4 Psalmus 50M Avérte fáciem tuam a peccátis meis: * et iserére mei, Deus * secúndum magnam omnes iniquitátes meas dele.misericordiam tuam. Cor mundum crea in me, Deus: *et spíritum rectum ínnova in viscéribus meis.Et secúndum multitúdinem miseratiónumtuárum,* dele iniquitátem meam. Ne projícias me a fácie tua: *et spíritum sanctum tuum ne áuferas a me.Amplius lava me ad iniquitáte mea: * et apeccáto meo munda me. Redde mihi lætítiam salutáris tui: *et spíritu princípali confírma me.Quóniam iniquitátem mea ego cognósco: * etpeccátum meum contra me est semper. Docébo iníquos vias tuas: * et ímpii ad te converténtur.Tibi soli peccávi, et malum coram te feci: *utjustificéris in sermónibus tuis,et vincas cum Líbera me de sanguínibus, Deus, Deus salútisjudicáris. meæ: * et exsultábit lingua mea justítiam tuam.Ecce enim in iniquitátibus concéptus sum: *et in Dómine, lábia mea apéries: *et os meumpeccátis concépit me mater mea. annuntiábit laudem tuam.Ecce enim veritátem dilexísti:* incérta et Quóniam si voluísses sacrifícium, dedíssemoccúlta sapiéntiæ tuæ manifestásti mihi. útique: * holocáustis non delectáberis.Aspérges me hyssópo, et mundábor: * lavábis Sacrifícium Deo spíritus contribulátus: * corme, et super nivem dealbábor. contrítum,et humiliátum, Deus, non despícies.Audítui meo dabis gáudium et lætítiam: * et Benígne fac, Dómine, in bona voluntáte tuaexsultábunt ossa humiliáta. Sion: * ut ædificéntur muri Jerúsalem.Avérte fáciem tuam a peccátis meis: * et omnes Tunc acceptábis sacrifícium justítiæ, oblat-iniquitátes meas dele. iónes, et holocáusta: *tunc impónent super altáre tuum vítulos.Cor mundum crea in me, Deus: *et spíritum Réqueim ætérnam.rectum ínnova in viscéribus meis. Antiphona© Laudate Dominum Liturgical Editions 164
 • 165. Officium Defunctorum: Ad Laudes 2 Antiphona Psalmus 64T Turbabúntur Gentes, et timébunt qui e decet hymnus Deus, in Sion:* et tibi inhábitant términos a signis tuis:* éxitus matutíni et véspere delectábis.reddétur votum in Jerúsalem. Visitásti terram, et inebriásti eam:* Exáudi oratiónem meam:*ad te omnis caro multiplicásti locupletáre eam.véniet. Flumen Dei replétum est aquis, † parásti Verba iniquórum prævaluérunt super nos:* et cibum illórum:* quóniam ita est præparatioimpietátibus nostris tu propitiáberis. ejus. Beátus, quem elegísti, et assumpsísti:* Rivos ejus inébria, multíplica genímina ejus:*inhabitábit in átriis tuis. in stillicídiis ejus lætábitur gérminans. Replébimur in bonis domus tuæ:* sanctum est Benedíces corónæ anni benignitátis tuæ:* ettemplum tuum, mirábile in æquitáte. campi tui replebúntur ubertáte. Exáudi nos, Deus salutáris noster,* spes Pinguéscent speciósa desérti:* et exultatióneómnium fínium terræ et in mari longe. colles accingéntur. Prǽparans montes in virtúte tua, accínctus Indúti sunt ariétes óvium, † et vallespoténtia:*qui contúrbas profúndum maris, abundábunt fruménto:* clamábunt, étenimsonum flúctuum ejus. hymnum dicent.Antiphona Réquiem ætérnam.© Laudate Dominum Liturgical Editions 165
 • 166. Titulus VI—Caput 4 Antiphona Psalmus 62D Si memor fui tui super stratum meum,† in matutínis meditáoor in te:* quia fuísti adjútor eus, Deus, meus,* ad te de luce vígilo. meus.Sitíivit in te ánima mea,* quam multiplíciter tibi Et in velaménto alárum tuárum exultábo, † adhǽsitcaro mea. ánima mea post te:* me suscépit déxtera tua.In terra desérta, et ínvia, et inaquósa: † sic in sancto Ipsi vero in vanum quæsiérunt ánimam meam, †appárui tibi,* ut vidérem virtútem tuam, et glóriam introíbunt in inferióra terræ:* tradéntur in manustuam. gládii, partes vúlpium erunt.Quóniam mélior est misericórdia tua super vitas:* Rex vero lætábitur in Deo, † laudabúntur omnislábia mea laudábunt te. qui jurant in eo:* quia obstrúctum est osSic benedícam te in vita mea:* et in nómine tuo loquéntium iníqua.levábo manus meas. Réquiem ætérnam.Sicut ádipe et pinguédine repleátur ánima mea:* etlábiis exultatiónis laudábit os meum. Antiphona 4 Antiphona© Laudate Dominum Liturgical Editions 166
 • 167. Officium Defunctorum: Ad Laudes Canticum Ezechiæ Isai. 38, 10-20E Dómine vim pátior, respónde pro me.* Quid go dixi: in dimídio diérum meórum:* vadam dicam aut quid respondébit mihi, cum ipse fecérit?ad portas ínferi. Recogitábo tibi omnes annos meos * inQuæsivi resíduum annórum meórum.* Dixi: amaritúdine ánimæ meæ.non vidébo Dóminum Deum in terra vivéntium. Dómine sic vívitur, et in tálibus vita spíritusNon aspíciam hóminem ultra, * et habitatórem mei, † corrípies me, et vivificábis me. * Eccequiétis. in pace amaritúdo mea amaríssima.Generátio mea abláta est, et convolúta est a Tu autem eruísti ánimam meam ut non períret:me,* quasi tabernáculum pastórum. projecísti post tergum tuum ómnia peccátaPræcísa est velut a texénte, vita mea: † dum mea.adhuc ordírer, succídit me:* de mane usque ad Quia non inférnus confitébitur tibi, † nequevésperam fínies me. mors laudábit te: * non expectábunt quiSperábam usque ad mane,* quasi leo sic descéndunt in lacum, veritátem tuam.contrívit ómnia ossa mea: Vivens vivens ipse confitébitur tibi, sicut etDe mane usque ad vésperam fínies me: † sicut ego hódie:* pater fíliis notam fáciet veritátempullus hirúndinis sic clamábo,* meditábor ut tuam.colúmba: Dómine salvum me fac, * et psalmos nostrosAttenúati sunt óculi mei,* suspiciéntes in cantábimus cunctis diébus vitæ nostræ in domoexcélsum: Dómini. Réquiem ætérnam. Antiphona 5 Antiphona© Laudate Dominum Liturgical Editions 167
 • 168. Titulus VI—Caput 4 Psalmus 150L Laudáte eum in týmpano, et choro:* laudáte audáte Dóminum in sanctis ejus:* laudáte eum in cordis, et órgano. Laudáte eum in cýmbalis benesonántibus: †eum in firmaménto virtútis ejus. laudáte eum in cýmbalis jubilatiónis:*omnisLaudáte eum in virtútibus ejus:* laudáte eum spíritus laudet Dóminum.secúndum multitúdinem magnitúdinis ejus. Réquiem ætérnam.Laudáte eum in sono tubæ:* laudáte eum in Et lux perpétua.psaltério et cíthara.Antiphona© Laudate Dominum Liturgical Editions 168
 • 169. Officium Defunctorum: Ad Laudes Ad Benedictus Antiphona Canticum Zachariæ Luc. 1, 68-79B Ut sine timóre de manu inimicórum nostrórum enedíctus + Dóminus Deus Israel, * quia liberáti; *serviámus illi, In sanctitáte, et justítia coram ipso; * ómnibusvisitávit, et fecit redemptiónem plebis suæ. diébus nostris.Et eréxit cornu salútis nobis; * in domo David Et tu, puer, Prophéta Altíssimi vocáberis; *púeri sui. præíbis enim ante fáciem Dómini, paráre viasSicut locútus est per os sanctórum, * qui a ejus.sǽculo sunt, prophetárum ejus, Ad dandam sciéntiam salútis plebi ejus; * inSalútem ex inimícis nostris, * et de manu remissiónem peccatórum eórum.ómnium qui odérunt nos. Per víscera misericórdiæ Dei nostri; * inAd faciéndam misericórdiam cum pátribus quibus visitávit nos óriens ex alto.nostris; * et memorári testaménti sui sancti. Illumináre his, qui in tenébris et in umbraJusjurándum quod jurávit ad Abraham patrem mortis sedent;* ad dirigéndos pedes nostros innostrum; * datúrum se nobis, viam pacis. Réquiem ætérnam.© Laudate Dominum Liturgical Editions 169
 • 170. Titulus VI—Caput 4AntiphonaDeinde flexis genibus:Pater noster secreto usque adV. Et ne nos indúcas in tentatiónem.R. Sed líbera nos a malo. Psalmus 129Fiant aures tuæ intendéntes, * in vocem depre- A custódia matutína usque ad noctem: *speretcatiónis meæ. Israël in Dómino.Si iniquitátes observáveris, Dómine: * Dómine, Quia apud Dóminum misericórdia: * et copiósaquis sustinébit? apud eum redémptio.Quia apud te propitiátio est: *et propter legem Et ipse rédimet Israël, * ex ómnibustuam sustínui te, Dómine. iniquitátibus ejus.Sustínuit ánima mea in verbo ejus: * sperávit Réquiem ætérnam * dona eis, Dómine.ánima mea in Dómino. Et lux perpétua * lúceat eis.Deinde dicuntur Preces et Oratio sive Orationes Officio congruentes, ut supra in Vesperis, pag.131© Laudate Dominum Liturgical Editions 170
 • 171. Titulus VI—Caput 5In exsequiis vero defuncti, præsente corpore, dicuntur in fine Laudem Preces et Oratio ut supra,pag. 123. CAPUT 5 DE EXSEQUIIS ABSENTE DEFUNCTI COR- PORE, SIVE IN DIE TERTIO, SEPTIMO, TRIGESIMO ET ANNIVERSARIO, SIVE IN ALIO DIE1. Si faciendæ sint Exsequiæ absente corpore defuncti, in ecclesia dicitur pro temporisopportunitate Officium Defunctorum, cum uno vel tribus Nocturnis et Laudibus, aut etiam sineLaudibus. Deinde celebratur Missa solemnis de Requie, si juxta ribricas Missalis permittatur.Post Missam, Celebrans deponit planetam et manipulum in piano ad cornu Epistolæ, accipitpluviale nigri coloris, et, præcedentibus duobus acolythis, uno cum navicula incensi et thuribulo,altero cum vasculo aquæ benedictæ et aspersorio, post eos Subdiacono cum Cruce, et duobusceroferariis cum luminaribus accensis, et Clero, accedit cum Diacono a sinistris ad locum tumuli.Subdiaconus cum Cruce sistit se ad pedes tumuli seu lectiæ mortuorum contra Altare, mediusinterdictos acolythos tenentes luminaria; Celebrans vero ex alia parte in capite loci inter Altare ettumulum, aliquantulum versus cornu Epistolæ, ita ut Crucem Subdiaconi respiciat: a sinistris ejusDiaconus, et prope eum alii duo acolythi deferentes thuribulum et vas aquæ benedictæ, Tunc,omissa Oratione Non íntres, etc., a Clero circumstante cantatur V. Líbera me, Dómine, etc., utsupra, pag. 118. Interim ministratur Incensum, beneaicitur, et imponitur in thuribulum.2. Postea dicatur: Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.Mox Sacerdos dicit: Pater noster. quod dum secreto continuatur accipit aspersorium, et circuittumulum aspergens, atque incensans eodem modo, ut supra dictum est.Postea dicit.V. Et ne nos indúcas in tentatiónem.R. Sed líbera nos a malo.V. A porta inferi.R. Erue, Dómine, ánimam ejus (ánimas eórum).V. Requiéscat (-ant) in pace.R. Amen.V. Dómine, exáudi oratiónem meam.R. Et clamor meus ad te véniat.V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo. Pro uno vel una Pro pluribusOrémus. Oratio Orémus. OratioA bsólve, quǽsumus, Dómine, ánimam A bsólve, quǽsumus, Dómine, ánimasfámuli tui N. (fámulæ tuæ N.) ab omni vínculo famulórum tuórum (famularam tuáram) N. etdelictórum: ut, in resurrectiónis glória, inter N. (vel famulórum famularúmque tuárum) ab© Laudate Dominum Liturgical Editions 171
 • 172. De exsequiis absente defuncti corporeSanctos et eléctos tuos resuscitátus (-a) respíret. omni vínculo delictórum: ut, in resurrectiónisPer Christum Dóminum nostrum. glória, inter Sanctos et eléctos tuos resuscitátiR. Amen. (-ae) respírent. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.Si defunctus fuerit Sacerdos vel Episcopus, in Oratione exprimitur nomen dignitatis.Loco præcedentis Orationis, Celebrans dicere potest Orationem, quæ dicta est in Missa, vel aliamconvenientem, ut in Missali vel et supra, pag.131, adhibita tamen conclusione brevi.Deinde Celebrans, faclens crucem manu dextera super tumulum, dicit:V. Réquiem ætérnam dona ei (eis), Dómine.R. Et lux perpétua lúceat ei (eis).V. Requiéscat (-ant) in pace. R. Amen.V. Anima ejus (Animæ eórum) et ánimæ ómnium fidélium defunctórum per misericórdiam Deirequiéscant in pace. R Amen.3. Deinde cum in sacristiam, præcedente Cruce, revertuntur, Celebrans inchoat sine cantuAntiphonam si iniquitátes et cum Clero recitat Psalmum De profúndis; postea ab omnibus repetiturAntiphona Si iniquitátes, et in sacristia dicuntur; Preces, ut supra, pag. 124.Quod si Absolutio facta fuerit pro omnibus fidelibus defunctis. Versus Animæ eórum, Antiphonasi iniquitátes et Psalmus cum Precibus non dicuntur.4. Prædictus autem ritus servatur pro defunctis adultis, tam Clericis quam laicis, quando Exsequiæfiunt absente defunct corpora, sive in die tertio, septimo, trigesimo et anniversarii ab obitu veldepositione defuncti, sive in alio die.© Laudate Dominum Liturgical Editions 172
 • 173. Titulus VI—Caput 6 et 7 CAPUT 6 DE EXSEQUIIS PARVULORUM1. In primis curent Parochi, ut, juxta vetustam et laudabilem ecclesiarum consuetudinem, parvulorumcorpuscula non sepeliantur in communibus et promiscuis cœmeterium sepulturis; sed pro illis inparœcialibus cœmeteriis, quatenus commode fieri potest , speciales et separatos ab aliis loculos etsepulturas habeant, in quibus non sepeliantur nisi infantes vel pueri, qui ante usum rationis obierint etbaptizati fuerint.2. In funere parvulorum campanæ, si pulsentur, non sono lugubri sed potius festivo pulsari debent. CAPUT 7 ORDO SEPELIENDI PARVULOS1. Cum infans vel puer baptizatus defunctus fuerit ante usum rationis, indulta juxta aetatem, et imponitur eicorona de floribus, seu de herbis aromaticis et odoriferis, in signum integritatis carnis et virginitatis;Parochus autem, superpelliceo et stola alba indutus, et alii de Clero, si adsint, praecedente Cruce, quæ sinehasta defertur, accedunt ad domum defuncti, cum clerico aspersorium deferenteSacerdos aspergit corpus, deinde dicit: Antiphona Psalmus 112L Quis sicut Dóminus Deus noster, qui in altis audáte, púeri, Dóminum, * laudáte nomen hábitat,* et humília réspicit in cælo et in terra? Súscitans a terra ínopem: * et de stércoreDómini. érigens páuperem;Sit nomen Dómini benedíctum, * ex hoc nunc,et usque in sǽculum. Ut cóllocet eum cum princípibus, * cum princípibus pópuli sui.A solis ortu usque ad occásum, * laudábilenomen Dómini. Qui habitáre facit stérilem in domo, * matrem filiórum lætántem.Excélsus super omnes Gentes Dóminus, * etsuper cælos glória ejus. Glória Patri.© Laudate Dominum Liturgical Editions 173
 • 174. Ordo sepeliendi parvulosAntiphona.2. Dum portatur corpus ad ecclesiam, dicatur Ps 118 Beati immaculati et, si tempus superest, dici potest Ps.148 Laudáte Dóminum de cælis pag. 176 in fine autem utrisque Psalmi dicitur: Glória Patri, etc. Psalmus 118B Tu mandásti* mandáta tua custodíri nimis. eáti immaculáti in via: * qui ámbulant in Utinam dirigántur viæ meæ, * ad custodiéndas justificatiónes tuas!lege Dómini. Tunc non confúndar, * cum perspéxero inBeáti, qui scrutántur testimónia ejus: * in toto ómnibus mandátis tuis.corde exquírunt eum. Confitébor tibi in directióne cordis: * in eoNon enim qui operántur iniquitátem, * in viis quod dídici judícia justítiæ tuæ.ejus ambulavérunt. In lábiis meis, * pronuntiávi ómnia judícia orisJustificatiónes tuas custódiam: * non me tui.derelínquas usquequáque. In via testimoniórum tuórum delectátus sum, *In quo córrigit adolescéntior viam suam? * in sicut in ómnibus divítiis.custodiéndo sermónes tuos. In mandátis tuis exercébor: * et consideráboIn toto corde meo exquisívi te: * ne repéllas me vias tuas.a mandátis tuis. In justificatiónibus tuis meditábor: * nonIn corde meo abscóndi elóquia tua: * ut non oblivíscar sermónes tuos.peccem tibi. Glória Patri.Benedíctus es, Dómine: * doce mejustificatiónes tuas.Cum pervenerint ad ecclesiam, dicatur: Antiphona© Laudate Dominum Liturgical Editions 174
 • 175. Titulus VI—Caput 7 Psalmus 23D Hic accípiet benedictiónem a Dómino: *et ómini est terra, et plenitúdo ejus; * orbis misericórdiam a Deo salutári suo. Hæc est generátio quæréntium eum, *terrárum, et univérsi, qui hábitant in eo. quæréntium fáciem Dei Jacob.Quia ipse super mária fundávit eum: * et super Attóllite portas, príncipes, vestras, et eleváminiflúmina præparávit eum. portæ æternáles: * et introíbit Rex glóriæ.Quis ascéndet in montem Dómini, * aut quis Quis est iste Rex glóriæ ? * Dóminus fortis, etstabit in loco sancto ejus? potens; Dóminus potens in prœlio.Innocens mánibus, et mundo corde, * qui non Attóllite portas, príncipes, vestras, et eleváminiaccépit in vano ánimam suam, nec jurávit in portæ æternáles: * et introíbit Rex glóriæ.dolo próximo suo. Quis est iste Rex gloriæ? * Dóminus virtútum, ipse est Rex gloriæ. Glória Patri. AntiphonaPostea Sacerdos dicit: Kýrie, éleison.Chrorus prosequiter: Christe,éleison. Kýrie, éleison. (ut supra pag. 125).Sacerdos: Pater noster secreto.Interim corpus aspergit.V. Et ne nos indúcas in tentatiónem.R. Sed líbera nos a malo.V. Me autem propter innocéntiam suscepísti.R. Et confirmásti me in conspéctu tuo in ætérnum.© Laudate Dominum Liturgical Editions 175
 • 176. Ordo sepeliendi parvulos OrdoV. Dóminus vobíscum.R. Et cum spíritu tuo.Orémus. OratioO mnípotens et mitíssime Deus, qui ómnibus párvulis renátis fonte baptísmatis, dum migranta sǽculo, sine ullis eórum méritis vitam íllico largíris ætérnam, sicut ánimæ hujus párvuli (-læ)hódie crédimus te fecísse: fac nos, quǽsumus, Dómine, per intercessiónem beátae Maríæ semperVírginis et ómnium Sanctórum tuórum, hic purificátis tibi méntibus famulári, et in paradósócum beátis párvulis perénniter sociári. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.Dum portatur ad tumulum, vel in eodem loco, si tunc non portetur, dicitur:Antiphona Psalmus 148L Ignis, grando, nix, glacies, spíritus audáte Dóminum de cælis; * laudáte eum in procellárum, * quas faciunt verbum ejus. Montes, et omnes colles: * ligna fructifera, etexcélsis. omnes cedri.Laudáte eum, omnes Angeli ejus; * laudáte eum, Bestias, et univérsa pecora: * serpentes, etomnes virtútes ejus. volucres pennatæ.Laudáte eum, Sol et Luna; * laudáte eum, omnes Reges terræ, et omnes pópuli, * princípes, etstellæ, et lumen. omnes judices terræ.Laudáte eum, cæli cælórum; * et aquæ omnes, Juvenes, et vírgines, senes cum junióribusquæ super cælos sunt, laudent nomen Dómini. laudént nomen Dómini *quia exaltátum estQuia ipse dixit, et facta sunt: * ipse mandávit, et nomen ejus solius.creata sunt. Confessio ejus super cælum et terram: * etStatuit ea in ætérnum, et in sæculum sæculi: * exaltávit cornu pópuli sui.præcéptum posuit et non præteribit. Hymnus omnibus sanctis ejus: * fíliisLaudáte Dóminum de terra: * dracones, et Israel,pópulo appropinquánti sibi.omnes abyssi. Glória Patri.© Laudate Dominum Liturgical Editions 176
 • 177. Titulus VI—Caput 7 AntiphonaKýrie, éleison. Christe, éleison. Kýrie, éleisonPater noster secreto usque adV. Et ne nos indúcas in tentatiónem.R. Sed líbera nos a malo.V. Sínite párvulos veníre ad me.R. Tálium est enim regnum cælórum.V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.Orémus. OratioO mnípotens sempitérne Deus, sanctæ puritátis amátor, qui ánimam hujus párvuli(-læ) adcælórum regnum hódie misericórditer vocáre dignátus es: dignéris étiam, Dómine, ita nobíscummisericórditer ágere; ut méritis tuæ sanctíssimæ passiónis, et intercessióne beátæ Maríæ semperVírginis et ómnium Sanctórum tuórum, in eódem regno nos cum ómnibus Sanctis et eléctis tuissemper fácias congaudére: Qui vivis et regnas in sǽcula sæculorum. R. Amen.3. Deinde Sacerdos corpus aspergat aqua benedicta, et thurificet, similiter et tumulum: postea corpussepeliatur.4. Cum autem revertuntur a sepulcro in ecclesiam, vel accedunt ad Altare, dicatur:Antiphona© Laudate Dominum Liturgical Editions 177
 • 178. Ordo sepeliendi parvulos Canticum Trium Puerorum (Dan. 3)B Benedícite, fontes, Dómino: * benedícite, enedícite, ómnia ópera Dómini, Dómino: * mária et flúmina, Dómino. Benedícite, cete et ómni aquæ movéntur inlaudáte, et superexaltáte eum in sǽcula. aquis,Dómino: * benedícite, omnes vólucresBenedícite, Angeli Dómini, Dómino: * cæli, Dómino.benedícite, cæli, Dómino. Benedícite, omnes béstiæ et pécora,Dómino: *Benedícite, aquæ omnes, quæ super cælos sunt, benedícite, fílii hóminum, Dómino.Dómino: *benedícite, omnes virtútes Dómini,Dómino. Benedícat Israel Dóminum: * laudet et superexáltet eum in sǽcula.Benedícite, Sol et Luna, Dómino: * benedícite,stellæ cæli,Dómino. Benedícite, sacerdótes Dómini, Dómino:* benedícite, servi Dómini, Dómino.Benedícite, omnis imber et ros, Dómino: *benedícite, omnes spíritus Dei, Dómino. Benedícite, spíritus et ánimæ justórum, Dómino: * benedícite, sancti et húmiles corde,Benedícite, ignis et æstus, Dómino: * Dómino.benedícite, frigus et æstus, Dómino. Benedícite, Ananía, Azaría, Mísael, Dómino: *Benedícite, rores et pruína, Dómino: * laudáte et superexaltáte eum in sǽcula.benedícite, gelu et frigus, Dómino.Benedícite,glácies et nives, Dómino: * Benedicámus Patrem, et Fílium, cum Sanctobenedícite, noctes et dies, Dómino. Spíritu; * laudémus et superexaltémus eum inBenedícite, lux et ténebræ, Dómino: sǽcula.* Benedícite, fúlgura et nubes, Dómino. Benedíctus es, Dómine, in firmaménto cæli; *Benedícat terra Dóminum; * laudet et et laudábilis, et gloriósus, et superexaltátus insuperexáltet eum in sǽcula. sǽcula.Benedícite, montes et colles, Dómino:*benedícite, univérsa germinántia in terra,Dómino.© Laudate Dominum Liturgical Editions 178
 • 179. Titulus VI—CaputAntiphonaDeinde ante Altare dicit Sacerdos:V. Dóminus vobíscum.R. Et cum spíritu tuo.Orémus. OratioD eus, qui miro órdine Angelórum ministéria hominúmque dispénsas: concéde propítius; ut,aquibus tibi ministrántibus in cælo semper assístitur, ab his in terra vita nostra muniátur. Per Chris-tum Dóminum nostrum. R. Amen.5. Ritus superius descriptus servandus est etiam a Diacono eamdem functionem peragente de Ordinarii locivel Parochi licentia, gravi de causa concedenda, quæ in casu necessitatis legitimæ præsumitur.© Laudate Dominum Liturgical Editions 179
 • 180. TITULUS VII CAPUT 1 DE SACRAMENTO MATRIMONIIP arochus, admonitus de aliquo Matrimonio in aua parœcia contrahendo, primum cognoscat exiis ad quos spectat, qui et quales suit, qui Matrimonium contrahere volunt: an inter eos sit allquodcanonicum impedimentum: utrum sponte, libere et secundum honestatem Sacramenti velintcontrahere: utrum sint in ætate legitima, et vir saltem sexdecim, mulier quatuordecim annosexpleverit; et an in doctrina Christiana sufficienter instructi sint.2. Noverit, ex Codice Juris Canonici, quæ sint impedimenta Matrimonii, sive impedientia sivedirimentia; eb qui sint gradus consanguinitatis et affinitatis.3. Habeat in primis ipse bene cognita præcepta ilia omnia, quæ in Matrimoniis rite conficiendisservari oportet juxta sacros Canones: dabitque operam, ut ilia in parœcia sua accurate exactequeserventur.4. Præsertim vero meminerit, Matrimonia inter virum raptorem et mulierem, intuitu Matrimoniiipsa raptam, quamdiu ipsa in raptoris potestate manserit, inita, et generatim Matrimonia, quæ aliterquam coram Parocho, vel loci Ordinario, vel Sacerdote, ab alterutro delegato, et duobus saltemtestibus contrahuntur, ex ipsis sacris Canonibus irrita omnino ac nulla esse.5. Quamvis autem Parochus et loci Ordinarius, intra fines sui territorii, Matrimoniis nedum suorumsubditorum, sed etiam non subditorum valide assistant, pro regula tamen habeatur, ut, ad normamjuris, Matrimonium coram sponsa Parocho celebretur, nisi justa causa excuset, quo in casu coramsponsi Parocho celebrabitur. Matrimonia autem catholicorum mixti ritus, nisi aliud particulari jurecautum sit, in ritu viri et coram ejusdem Parocho sunt celebranda.6. Antequam Matrimonium contrahatur, a proprio contrahentium Parocho publice denuntietur, interquosnam Matrimonium sit contrahendum. Quæ publicationes fiant tribus continuis diebusdominicis aliisque festis de præcepto, in ecclesia inter Missarum solemnia, aut inter alia divinaofficia, ad quæ populus frequens accedat. Potest autem loci Ordinarius pro suo territoriopublicationibus substituere publicam, ad vaivas ecclesiæ parœcialis, aliusve ecclesiæ, affixionemnominum contrahentium per spatium saltem octo dierum, ita tamen ut, hoc spatio, duo dies festi depræcepto comprehendantur.7. Si vero vir et mulier parœciæ sint diversæ, in utraque parœcia fiant publicationes.8. Publicationes autem fiant hoc modo. Inter Missarum solemnia, aut inter alia divina Officia, utsupra, Parochuus populum admoneat in hanc sententiam vulgari sermone:“Notum sit omnibus hic præsentibus, quod N., filius N., famliæ N., parœciæ S. N., et. N. filia N.,familiæ N., parœciæ S. N., intendunt inter se contrahere Matrimonium Proinde admonemus omneset singulos, ut si quis noverit aliquod consanguinitatis, vel affinitatis, vel cognationis spiritualis,vel quodvis aliud impedimentum inter eos esse, quod Matrimonium contrahendum invicemimpediat, illud quamprimum Parocho aut loci Ordinario revelare debeat; et hoc admonemus primo(si sit prima,), vel secundo (si sit secunda), vel tertio (si sit tertia publicatio).”9. Loci Ordinarius proprius pro suo prudenti judicio potest ex legitima causa a publicationibusetiam in aliena diœcesi faciendis dispensare.© Laudate Dominum Liturgical Editions 180
 • 181. De Sacramento MatrimoniiSi plures sint Ordinarii proprii, ille jus habet dispensandi, in cujus diœcesi Matrimomumcelebratur; quod si Matrimonium extra proprias ineatur diaceses, quilibet Ordinarius propriusdispensare potest.10. Si alius Parochus investigationem aut publicationes peregerit, de harum exitu statim perauthenticum documentum certiorem reddat Parochum, qui Matrimonio assistere debet.11. Peractis investigationibus et publicationibus, Parochus Matrimonio ne assistat, antequamomnia documenta necessaria receperit, et præterea, nisi rationabilis causa aliud postulet. tres diesdecurrerint ab ultima publicatione.Si intra sex menses Matrimonium contractum non fuerit, publicationes repetantur, nisi aliud lociOrdinario videatur.12. Si nullum detectum fuerit impedimentum, nec dubium nec certum, Parochus, expletispublicationibus, ad Matrimonii celebrationem partes admittat.13. Matrimonio vagorum, eorum videlicet qui nullibi domicilium habeant vel quasi-domicilium,Parochus, excepto casu necessitatis, numquam assistat, nisi, re ad loci Ordinarium vel adSacerdotem ab eo delegatum delata, licentiam assistendi obtinuerit.14. Ne omittat Parochus. secundum diversam personarum conditionem, sponsos docere sanctitatemSacramenti Matrimonii, mutuas conjugum obligationes et obligationes parentum erga prolem;eosdemque vehementer adhortetur, ut ante Matrimonii celebrationem sua peccata diligenterconfiteantur et Sanctissimam Eucharistiam pie recipiant.Catholici vero qui Sacramentum Confirmationis nondum receperunt, illud, antequam adMatrimonium admittantur, recipiant, si id possint sine gravi incommodo.15. Parochus graviter filios familias minores hortetur ne nuptias ineant, insciis aut rationabiliterinvitis parentibus; quod si abnuerint, eorum Matrimonio ne assistat, nisi consulto prius lociOrdinario.16. Parochus curet ut sponsi, celebrate Matrimonio, benedictionem solemnem accipiant. quæ darieis potest etiam postquam diu vixerint in Matrimonio, sed solum in Missa, servata speciali rubricaet excepto tempore feriato.Solemnem benedictionem ille tantum Sacerdos per se ipse rei per alium dare potest, qui valide etlicite Matrimonio potest assistere.17. Nihilominus Parochus conjuges admoneat, maxime si neophyti sint, vel ante conversionem abhæresi valide Matrimonium contraxerint, benedictionem ipsam ad ritum et solemnitatem, non veroad substantiam et validitatem pertinere conjugii.18. Caveat autem Parochus, ne, quando conjuges in primis nuptiis benedictionem acceperint, eos insecundis benedicat, sive mulier sive etiam vir ad secundas nuptias transeat. Sed ubi ea vigetconsuetudo, ut, si hanc benedictionem vir tantum alias obtinuerit, nuptiæ benedicantur, ea servandaest; mulier vero vidua, cui semel benedictio solemnis data sit, nequit in subsequentibus nuptiis eamiterum accipere, etiamsi ejus vir numquam uxorem duxerit.19. Matrimonium quolibet anni tempore contrahi potest. Solemnis tantum nuptiarum benedictiovetatur a prima Dominica Adventus usque ad diem Nativitatis Domini inclusive, et a feria IVCinerum usque ad Dominicam Paschatis inclusive. .© Laudate Dominum Liturgical Editions 181
 • 182. Titulus VII—Caput 2Ordinarii tamen locorum possunt, salvis legibus liturgicis, etiam prædictis temporibus eampermittere ex justa causa, monitis sponsis ut a nimia pompa abstineant.20. Matrimonium inter catholicos celebretur in ecclesia parœciali; in alia autem ecclesia veloratorio sive publico sive semi-publico, nonnisi de licentia Ordinarii loci vel Parochi celebraripoterit.Matrmonium in ædibus privatis celebrari Ordinarii locorum in extraordinario tantum aliquo casu etaccedente semper justa ac rationabili causa permittere possunt: sed in ecclesiis vel oratoriis siveSeminarii sive religiosarum, Ordinarii id ne permittant, nisi urgente necessitate, ac opportunisadhibitis cautelis.Matrimonia vero inter partem catholicam et partem a catholicam extra ecclesiam celebrentur; quodsi Ordinarius prudenter judicet id servari non posse quin graviora oriantur mala, prudenti ejusarbitrio committitur hac super re dispensare. CAPUT 2 RITUS CELEBRANDI MATRIMONII SACRAMENTUM1.Parochus Matrimonio ad futuras publicationibus factis ut dictum est, si nullum obstet legitimumimpedimentum in ecclesia, superpelliceo et stola alba indutus, adhibito uno saltem Clerico superpelliceopariter induto, qui librum et vas aquæ benedictæ cum aspersorio deferat, coram duobus saltem testibus,virum et mulierem ante altare genuflexos, quos parentum vel propinquorum suorum præsentia cohonestaridecet, de consensu in Matrimonium interroget, utrumque singilatim in hunc modum vulgari sermone:Et primo quidem sponsum interroget:N. Vis accipere N. hic præsentem in tuam legitimam uxorem juxta rituum sanctæ matrisEcclésiæ?Respondeat sponsus:Volo.2. Mox Sacerdos sponsam interroget:N. Vis accipere N. hic præsentem in tuam legitimam maritum juxta rituum sanctæ matrisEcclésiæ?Respondeat sponsa:Volo.Nec sufficit consensus unius, sed debet esse amborum, et expressus verbis, si loqui possint, aut secusæquipollentibus signis, sive fiat per se, sive per procuratorem.Mutuo autem contrahentium consensu intellecto, Sacerdos jubeat eos invicem jungere dexteras, et dicat:Ego conjúngo vos in matrimónium. In nómine Patris, et Fílii, + et Spíritus Sancti. Amen.Postea eos aspergat aqua benedicta.Mox benedicat anulum, dicens:© Laudate Dominum Liturgical Editions 182
 • 183. Ritus celebrandi Matrimonii SacramentumV. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.R. Qui fecit cælum et terram.V. Dómine, exáudi oratiónem meam.R. Et clamor meus ad te véniat.V. Dóminus vobíscum.R. Et cum spíritu tuo.Orémus.B éne + dic, Dómine, ánulum hunc, quem nos in tuo nómine bene + dícimus: ut,quæ eumgestáverit, fidelitátem íntegram suo sponso tenens, in pace et voluntáte tua permáneat, atquein mútua caritáte semper vivat. Per Christum Dóminum nostrum.R. Amen.3. Deinde Sacerdos aspergat anulum aqua benedicta; et sponsus acceptum anulum de manu Sacerdotisimponat in digito anulari sinistræ manus sponsæ, Sacerdote dicente:In nomine Patris, et Filii, + et Spiritus Sancti. Amen.Mox Sacerdos subjungat:V. Confírma hoc, Deus,quod operátus es in nobis.R. A templo sancto tuo, quod est in Jerúsalem.Kýrie, éleison. Christe, éleison. Kýrie, éleison.Pater noster secreto usque adV. Et ne nos indúcas in tentaiónem.R. Sed líbera nos a malo.V. Salvos fac servos tuos.R. Deus meus, sperántes in te.V. Mitte eis, Dómine, auxílium de sancto.R. Et de Sion tuére eos.V. Esto eis, Dómine, turris fortitúdinis.R. A fácie inimíci.V. Dómine, exáudi oratiónem meam.R. Et clamor meus ad te véniat.V. Dóminus vobíscum.R. Et cum spíritu tuo.Orémus. OratioR éspice, quǽsumus, Dómine, super hos fámulos tuos: et institútis tuis, quibus propagatiónemhumáni géneris ordinásti, benígnus assíste; ut qu te auctóre jungúntur,te auxiliánte servéntur. PerChristum Dóminum nostrum. R.Amen.4. His expletis, si benedicendæ sint nuptiæ, Parochus Missam pro sponso et sponsa, ut in Missali Romano,celebret, servatis omnibus quæ ibi præscribuntur.5. Quando plures simul copulantur, accepto primum singulorum consensu, et rite celebratis singulisMatrimoniis dictoque pro singulis a Parocho Ego conjúngo vos in Matrimónium, etc, benedictionesanulorum et reliquæ benedictiones plurali numeri semel fiunt.© Laudate Dominum Liturgical Editions 183
 • 184. Titulus VII—Caput 26. Ceterum, sicubi aliae laudabiles consuetudines et caeremoniæ in celebrando Matrimonii Sacramentoadhibentur, eas convenit retineri.7. Celebrato Matrimonio, Parochus vel qui ejus vices gerit, quamprimum describat in libro Matrimoniumnomina conjugum ac testium, locum et diem celebratii Matrimonii, atque alia juxta formulam præscriptam;idque licet alius Sacerdos vel a se vel ab Ordinario delegatus Matrimonio adstiterit.Præterea Parochus in libro quoque Baptizatorum adnotet conjugem tali die in sua parœcia Matrimoniumcontraxisse.Quod si conjux alibi baptizatus fuerit, Matrimonii Parochus notitiam initi contractus ad Parochum baptismisive per se sive per Curiam episcopalem transmittat, ut Matrimonium in Baptizatorum librum referatur.© Laudate Dominum Liturgical Editions 184
 • 185. Titulus VII—Caput 3 CAPUT 3 DE BENEDICTIONE MULIERIS POST PARTUM1. Si Sacerdos purpuera post partum, juxta piam ac laudabilem consuetudinem, ad ecclesiam venirevoluerit, pro incolumitate sua Deo gratias actura, petieritque a Sacerdote benedictionem, ipse superpelleceoet stola alba indutus, cum ministro aspersorium deferente, ad fores ecclesiæ accedat, ubi illam foris adlimina genuflectentem et candelam accensam in manu tenentem, aqua benedicta aspergat, deinde dicat:V. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.R. Qui fecit cælum et terram.Ant. Hæc accipiet. Psalmus 23D misericórdiam a Deo salutári suo. ómini est terra, et plenitúdo ejus; * orbis Hæc est generátio quæréntium eum, * quæréntium fáciem Dei Jacob.terrárum, et univérsi, qui hábitant in eo. Attóllite portas, príncipes, vestras, et eleváminiQuia ipse super mária fundávit eum: * et super portæ æternáles: * et introíbit Rex glóriæ.flúmina præparávit eum. Quis est iste Rex glóriæ ? * Dóminus fortis, etQuis ascéndet in montem Dómini, * aut quis potens; Dóminus potens in prœlio.stabit in loco sancto ejus? Attóllite portas, príncipes, vestras, et eleváminiInnocens mánibus, et mundo corde, * qui non portæ æternáles: * et introíbit Rex glóriæ.accépit in vano ánimam suam, nec jurávit in Quis est iste Rex gloriæ? * Dóminus virtútum,dolo próximo suo. ipse est Rex gloriæ.Hic accípiet benedictiónem a Dómino: *et Glória Patri.Et repetitur Antiphona:Hæc accípiet benedictiónem a Dómino, et misericórdiam a Deo salútari suo: quia hæc est gener-átio quæréntium Dóminum.2. Deinde, porrigens ad manum mulieris extremam partem stolæ, ex humero sinistro pendentem, eamintroducit in ecclesiam, dicens:Ingrédere in templum Dei, adóra Fílium beátæ Maríæ Vírginis, qui tibi fecunditátem tríbuit prolis.3. Et ipsa, ingressa, genuflectit coram Altari et orat, gratias agens Deo de beneficiis sibi collatis; tuncSacerdos dicit:Kýrie, éleison. Christe, éleison. Kýrie, éleison.Pater noster secreto usque adV. Et ne nos indúcas in tentatiónem.R. Sed líbera nos a malo.V. Salvam fac ancíllam tuam, Dómine.R. Deus meus, sperántem in te.V. Mitte ei, Dómine, auxílium de sancto.R. Et de Sion tuére eam.V. Nihil profíciat inimícus in ea.R. Et fílius iniquitátis non appónat nocére ei.V. Dómine, exáudi oratiónem meam.R. Et clamor meus ad te véniat.© Laudate Dominum Liturgical Editions 185
 • 186. De Benedictione Mulieris post partumDV. Dóminus vobíscum.R. Et cum spíritu tuo.Orémus. OratioO mnípotens sempitérne Deus, qui per beátæ Maríæ Vírginis partum fidélium pariéntiumdolóres in gáudium vertísti: réspice propítius super hanc fámulam tuam, ad templum sanctum tuumpro gratiárum actióne lætam accedéntem, et præsta; ut post hanc vitam, ejúsdem beátæ Maríæméritis et intercessióne, ad ætérnæ beatitúdinis gáudia cum prole sua perveníre mereátur.PerChristum Dóminum nostrum. R .Amen.4. Deinde illam aspergit iterum aqua benedicta, dicens:Pax et benedíctio Dei omnipoténtis, Patris, et Fílii, + et Spíritus Sancti, descéndat super te, etmáneat semper. R. Amen.© Laudate Dominum Liturgical Editions 186
 • 187. TITULUS VIII CAPUT I DE BENEDICTIONIBUS REGULÆ GENERALESB enedictiones impertire potest quilibet Presbyter, exceptis iis quæ Romano Pontifici autEpiscopis aliisve reserventur.Benedictio reservata quæ a Presbytero detur sine necessaria licentia, illicita est, sed valida, nisi inreservatione Sedes Apostolica aliud expresserit.Diaconi et Lectores illas tantum valide et licite benedictiones dare possunt, quae ipsis expresse ajure permittuntur.2. Benedictiones sive constitutivæ sive invocativæ invalidæ sunt, si adhibita non fuerit formula abEcclesia præscripta.3. Benedictiones, imprimis impertiendæ catholicis, dare quoque possunt catechumenis, immo, nisiobstet Ecclesiæ prohibitio, etiam acatholicis ad obtinendum fidei lumen vel, una cum illo, corporissanitatem.4. Res benedictæ constitutiva benedictione, reverenter tractentur neque ad usum profanum vel nonproprium adhibeantur, etiamsi in dominio privatorum sint.5. Benedictionem illius sacræ supellectillis quæ ad normam legem liturgicarum benedicti debetantequam ad usum sibi proprium adhibeatur, impertire possunt:1º. S.R.E. Cardinales et Episcopi omnes;2º. Locorum Ordinarii, charactere episcopali carentes, pro ecclesiis et oratoriis proprii territorii;3º. Parochus pro ecclesiis et oratoriis in territorio suæ parœciæ positis, et rectores ecclesiarum prosuis ecclesiis;4º. Sacerdotes a loci Ordinario delegati, intra fines delegationis et jurisdictionis delegantis;5º. Superiores religiosi, et Sacerdotes ejusdem religionis ab ipsis delegati, pro propriis ecclesiis etoratoriis ac pro ecclesiis monialium sibi subjectarum.6. In omni benedictione extra Missam, Sacerdos saltem superpelliceo et stola coloris temporiconvenientis utatur, nisi aliter notetur.7. Stando semper benedicat, et aperto capite.In principio cujusque benedictionis, nisi aliter notetur, dicat:V. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.R. Qui fecit cælum et terram.V. Dóminus vobíscum.R. Et cum spíritu tuo.Deinde dicat Orationem propriam, unam vel plures, prout suo loco notatum fuerit, pariter incenset,nihil dicendo.8. Cum Sacerdos aliquid benedicturus est, habeat ministrum cum vase aquæ benedictæ etaspersorio, et cum hoc Rituali libro, seu Missali.9. Caveat, ne benedictionis causa ponat aliquid incedens super Altare, veluti esculenta; sed quodejusmodi est, ponatur super mensam, commodo loco paratam.© Laudate Dominum Liturgical Editions 187
 • 188. Titulus VIII—Caput 2 CAPUT 2 ORDO AD FACIENDAM AQUAM BENEDICTAM1. Diebus Dominicis, et quandocumque opus sit, pr æparato sale et aqua munda benedicenda in ecclesia, velin sacristia, Sacerdos, superpelliceo et stola violacea indutus, primo dicit:V. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.R. Qui fecit cælum et terram.2. Deinde absolute incipit exorcismum salis:E xorcízo te, creatúra salis, per Deum + vivum, per Deum + verum, per Deum + sanctum, perDeum, qui te per Eliséum Prophétam in aquam mitti jussit, ut sanarétur sterílitas aquæ: utefficiáris sal exorcizátum in salútem credéntium; et sis ómnibus suméntibus te sánitas animæ etcórporis; et effúgiat, atque discédat a loco, in quo aspérsum fúeris, omnis phantásia, et nequítia,vel versútia diabólicæ fraudis, omnísque Spíritus immúndus, adjurátus per eum, qui ventúrus estjudicáre vivos et mórtuos, et sǽculum per ignem. R. Amen.Orémus OratioI mménsam cleméntiam tuam, omnípotens ætérne Deus, humíliter implorámus, ut hanc creatúramsalis, quam in usum géneris humáni tribuísti, bene + dícere et sancti + ficáre tua pietátedignéris:ut sit ómnibus suméntibus salus mends et córporis; et quidquid ex eo tactum velrespérsum fúerit, cáreat omni immundítia, omníque impugnatióne spiritális nequítiæ. PerDóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáte SpíritusSancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum. R. Amen.Exorcismus aquæ et dicitur absolute:E xorcízo te, creatúra aquæ, in nómine Dei + Patris omnipoténtis, et in nómine Jesu + ChristiFílii ejus Dómini nostri, et in virtúte Spíritus + Sancti: ut fias aqua exorcizáta ad effugándamomnem potestátem inimíci, et ipsum inimícum eradicáre et explantáre váleas cum ángelis suisapostáticis, per virtútem ejúsdem Dómini nostri Jesu Christi:qui ventúrus est judicáre vivos etmórtuos, et sǽculum per ignem. R. Amen.Orémus. OratioD eus, qui ad salútem humáni géneris,máxima quæque sacraménta in aquárum substántiacondidísti: adésto propítius invocatiónibus nostris, et eleménto huic multímodis purificatiónibuspræparáto, virtútem tuæ bene + dictiónis infúnde:ut creatúra tua, mystériis tuis sérviens, adabigéndos dǽmones,morbósque pelléndos, divínæ grátiæ sumat efféctum; ut quidquid indomibus,vel in locis fidélium,hæc unda respérserit, cáreat oroni immundítia, liberétur a noxa: nonillic resídeat spíritus péstilens, non aura corrúmpens: discédant omnes insídiæ laténtis inimíci;et siquid est, quod aut incolumitáti habitántium invidet, aut quiéti, aspersióne hujus aquæ effúgiat: utsalúbritas, per invocatiónem sancti tui nóminis expetíta, ab ómnibus sit impugnatiónibusdefénsa. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáteSpíritus Sancti Deus,per ómnia sǽcula sæculórum. R. Amen.© Laudate Dominum Liturgical Editions 188
 • 189. Titulus VIII—Capita 2 et 33. Hic ter mittat sal in aquam in modum crucis, dicendo semel:Commixtio salis et aquæ páriter fiat, in nómine Pa + tris, et Fí + lii, et Spíritus + Sancti.R. Amen.V. Dóminus vobíscum.R. Et cum spíritu tuo.Orémus. OratioD eus, invíctæ virtútis auctor, et insuperábilis impérii Rex, ac semper magníficus triumphátor:qui advérsæ dominatiónis vires réprimis: qui inimíci rugiéntis sævítiam súperas: qui hostílesnequítias poténter expúgnas; te, Dómine, treméntes et súpplices deprecémur, ac pétimus: ut hanccreatúram salis et aquæ dignánter aspícias, benígnus illústres, pietátis tuæ rore sanctífices; ut,ubicúmque fúerit aspérsa, per invocatiónem sancti nóminis tui, omnis infestátio immúndi spíritusabigátur: terrórque venenósi serpéntis procul pellátur:et præséntia Sancti Spíritus nobis,misericórdiam tuam poscéntibus, ubíque adésse dignétur. Per Dóminum nostrum JesumChristum Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáte ejúsdem Spíritus Sancti Deus, perómnia sǽcula sæculórum R. Amen.4. Post benedictionem aquæ, Sacerdos Dominicis diebus, antequam incipiat Missam, aspergit Altare,deinde se, et Ministros, ac populum, prout in Missali præscribitur, et in appendice hujus Ritualis (pag.311)habetur.5. Christifideles autem possunt de ista aqua benedicta in vasculis suis accipere, et secum deferre adaspergendos ægros, domos, agros, vineas, et alia, et ad eam habendam in cubiculis suis, ut ea quotidie etsæpius aspergi possint. CAPUT 3 BENEDICTIO CANDELARUMV. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.R. Qui fecit cælum et terram.V. Dóminus vobíscum.R. Et cum spíritu tuo.Orémus. OratioD ómine Jesu Christe, Fili Dei vivi, béne + dic candélas istas supplicatiónibus nostris: infúndeeis, Dómine, per virtútem sanctæ Cru + cis, benedictiónem cæléstem, qui eas ad repelléndasténebras humáno géneri tribuísti; talémque benedictiónem signáculo sanctæ Cru + cis accípiant, utquibuscúmque locis accénsæ, sive positæ fúerint, discédant princípes tenebrárum, et contremíscant,et fúgiant pávidi cum ómnibus minístris suis ab habitatiónibus illis, nec præsúmant ámpliusinquietáre, aut molestáre serviéntes tibi omnipoténti Deo: Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum.R. Amen.Et aspergantur aqua benedicta.© Laudate Dominum Liturgical Editions 189
 • 190. Titulus VIII—Caput 4 CAPUT 4 BENEDICTIO DOMORUM in Sabbato Sancto et reliquo Tempore Paschali1. Parochus, seu alius Sacerdos de Parochi licentia, superpelleciceo et stola alba indutus, cum ministrodeferente vas aquæ benedictæ in Fonte baptismali, atque ante infusionem Olei et Chrismatis acceptæ,Sabbato Sancto visitat domos suae paroeciae, aspergens eas eadem aqua benedicta.Ingrediens domum dicit:V. Pax huic dómui.R. Et ómnibus habitántibus in ea.2. Deinde aspergens loca præcipua domus, et habitantes in ea, dicit Antiphonam:Vidi aquam egrediéntem de templo, a látere dextro, allelúja; et omnes, ad quos pervénit aqua ista,salvi facti sunt, et dicent: allelúja, allelúja.Ps. 117, 1 Confitémini Dómino, quóniam bonus: quóniam in sǽculum misericórdia ejus.Repetitur Antiphona: Vidi aquam, etc.Deinde dicit:V. Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam, allelúja.R. Et salutáre tuum da nobis, allelúja.V. Dómine, exáudi oratiónem meam.R. Et clamor meus ad te véniat.V. Dóminus vobíscum.R. Et cum spíritu tuo.Orémus. OratioE xáudi nos, Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: et sicut domos Hebræórum in éxitude Ægypto, agni sánguine linítas (quod pascha nostrum, in quo immolátus est Christus, figurábat),ab Angelo percutiénte custodísti; ita míttere dignéris sanctum Angelum tuum de cælis, quicustódiat, fóveat, prótegat, vísitet atque deféndat omnes habitántes in hoc habitáculo. Per eúmdemChristum Dóminum nostrum. R. Amen.3. Ritus superius descriptus adhibetur, etiamsi benedictio domorum fiat alia die infra Tempus Paschale prolocorum consuetudine. CAPUT 5 BENEDICTIO DOMORUM extra Tempus Paschale1. Parochus seu alias Sacerdos, volens aliquam particularem domum, vel generaliter domos fidelium, extraTempus Paschale aspergere aqua benedicta, ingrediens domum dicit.V. Pax huic dómui.R. Et ómnibus habitántibus in ea.2. Deinde loca præcipua domus aspergendo, dicit Antiphonam:Aspérges me, Dómine, hyssópo, et mundábor: lavábis me, et super nivem dealbábor.© Laudate Dominum Liturgical Editions 190
 • 191. Benedictio domorumPs. 50, 3 Miserére mei, Deus, secúndum magnam misericórdiam tuam. V. Glória Patri, etc.Et repetitur Antiphona: Aspérges me, etc.V. Dómine, exáudi oratiónem meam.R. Et clamor meus ad te véniat.V. Dóminus vobíscum.R. Et cum spíritu tuo.Orémus. OratioE xáudi nos, Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: et míttere dignéris sanctumAngelum tuum de cælis; qui custódiat, fóveat, prótegat, vísitet atque deféndat omnes habitántesin hoc habitáculo. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen. CAPUT 6 BENEDICTIO LOCI VEL DOMUSV. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.R. Qui fecit cælum et terram.V. Dóminus vobíscum.R. Et cum spíritu tuo.Orémus. OratioB éne + dic, Dómine, Deus omnípotens, locum istum (vel domum istam): ut sit in eo (ea)sánitas, cástitas, victória, virtus, humílitas, bónitas, et mansuetúdo, plenitúdo legis, et gratiárumáctio Deo Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto; et hæc benedíctio máneat super hunc locum (vel superhanc domum) et super habitántes in eo (ea) nunc et in ómnia sæcula sǽculórum. R Amen.Et aspergatur aqua benedicta. CAPUT 7 ALIA BENEDICTIO DOMUSV. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.R. Qui fecit cælum et terram.V. Dóminus vobíscum.R. Et cum spíritu tuo.Orémus. OratioT e Deum Patrem omnipoténtem supplíciter exorámus pro hac domo, et habitatóribus ejus, acrebus: ut eam bene + dícere, et sancti + ficáre, ac bonis ómnibus ampliáre dignéris: tribue eis,Dómine, de rore cæli abundántiam, et de pinguédine terræ vitæ substántiam, et desidéria votieórum ad efféctum tuæ miseratiónis perdúcas. Ad intróitum ergo nostrum bene + dícere, et sancti+ ficáre dignéris hanc domum, sicut benedícere dignátus es domum Abraham, Isaac, et Jacob: etintra paríetes domus istíus Angeli tuæ lucis inhábitent, eámque, et ejus habitatóres custódiant. PerChristum Dóminum nostrum. R. Amen.Et aspergatur aqua benedicta.© Laudate Dominum Liturgical Editions 191
 • 192. Titulus VIII—Capita 8, 9,10 CAPUT 8 BENEDICTIO THALAMIV. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.R. Qui fecit cælum et terram.V. Dóminus vobíscum.R. Et cum spíritu tuo.Orémus. OratioBé ne + dic, Dómine, thálamum hunc: ut omnes habitántes in eo, in tua pace consístant, et in tuavoluntáte permáneant, et senéscant, et multiplicéntur in longitúdinem diérum, et ad regna cælórumpervéniant. Per Christum Dóminum nostrum. R Amen.Et aspergatur aqua benedicta. CAPUT 9 BENEDICTIO NAVISV. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.R. Qui fecit cælum et terram.V. Dóminus vobíscum.R. Et cum spíritu tuo.Orémus. OratioP ropitiáre, Dómine, supplicatiónibus nostris, et béne + dic navem istam déxtera tua sancta etomnes qui in ea vehéntur, sicut dignátus es benedícere arcam, Noë ambulántem in dilúvio: pór-rige eis, Dómine, déxteram tuam, sicut porrexísti beáto Petro ambulánti supra mare; et mitte sanc-tum Angelum tuum de cælis, qui líberet, et custódiat eam semper a perículis univérsis, cum óm-nibus quæ in ea erunt: et fámulos tuos, repúlsis adversitátibus, portu semper optábili, curúsquetranquíllo tueáris, transactísque, ac recte perféctis negótiis ómnibus, iteráto tempóre ad própria cumomni gáudio revocáre dignéris: Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum. R. Amen.Et aspergatur aqua benedicta. CAPUT 10 BENEDICTIO SUPER FRUGES ET VINEASV. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.R. Qui fecit cælum et terram.V. Dóminus vobíscum.R. Et cum spíritu tuo.Orémus. OratioO rámus pietátem tuam, omnípotens Deus, ut has primítias creatúræ tuæ, quas áëris et plúviætemperaménto nutríre dignátus es, bene + dictiónis tuæ imbre perfúndas, et fructus terræ tuæ© Laudate Dominum Liturgical Editions 192
 • 193. Benedictio peregrinorumusque ad maturitátem perdúcas. Tríbue quoque pópulo tuo de tuis munéribus tibi semper grátiaságere; ut a fertilitáte terræ esuriéntium ánimas bonis ómnibus affluéntibus répleas, et egénus etpauper laudent nomen glóriæ tuæ. Per Christum Dóminum nostrum.R. Amen.Et aspergantur aqua benedicta. CAPUT 11 BENEDICTIO PEREGRINORUM AD LOCA SANCTA PRODEUNTIUM1. Peregrini ad loca sancta profecturi, antequam discedant, juxta veteris Ecclesiæ institutum, currentaccipere patentes seu commendatitias litteras a suo Ordinario, seu Parocho. Quibus obtentis, et rebus suisdispositis, facta peccatorum suorum confessione, audiunt Missam, in qua dicitur Oratio properegrinantibus, ad instar Collectæ pro re gravi imperatæ, et SSmam Eucharistiam devote suscipiunt.Expleta Missa, Sacerdos eos genuflexos dicit sequentes Preces:Antiphona Canticum Zachariæ Luc. 1, 68-79© Laudate Dominum Liturgical Editions 193
 • 194. Titulus VIII—Caput 11Et eréxit cornu salútis nobis; * in domo David Ad dandam sciéntiam salútis plebi ejus; * inpúeri sui. remissiónem peccatórum eórum.Sicut locútus est per os sanctórum, * qui a Per víscera misericórdiæ Dei nostri; * insǽculo sunt, prophetárum ejus, quibus visitávit nos óriens ex alto.Salútem ex inimícis nostris, * et de manu Illumináre his, qui in tenébris et in umbraómnium qui odérunt nos. mortis sedent;* ad dirigéndos pedes nostros in viam pacis.Ad faciéndam misericórdiam cum pátribus Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.nostris; * et memorári testaménti sui sancti. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et inJusjurándum quod jurávit ad Abraham patrem sǽcula sæculórum. Amen.nostrum; * datúrum se nobis,Ut sine timóre de manu inimicórum nostrórumliberáti; *serviámus illi,In sanctitáte, et justítia coram ipso; * ómnibusdiébus nostris.Et tu, puer, Prophéta Altíssimi vocáberis; *præíbis enim ante fáciem Dómini, paráre viasejus. Et repetitur Antiphona:© Laudate Dominum Liturgical Editions 194
 • 195. Benedictio peregrinorumKýrie, éleison. Christe, éleison. Kýrie, éleison.Pater noster secreto usque adV.Et ne nos indúcas in tentatiónem.R. Sed líbera nos a malo.V. Salvos fac servos tuos .R. Deus meus, sperántes in te.V. Mítte eis, Dómine, auxílium de sancto.R. Et de Sion tuére eos.V. Esto eis, Dómine, turris fortitúdinis.R. A fácie inimíci.V. Nihil profíciat inimícus in eis.R. Et fílius iniquitátis non appónat nocére eis.V. Benedíctus Dóminus die quotídieR. Prósperum iter fáciat nobis Deus salutárium nostrórumV. Vias tuas, Dómine, demónstra nobis.R. Et sémitas tuas édoce nos.V. Utinam dirigántur viæ nostræ.R Ad custodiéndas justificatiónes tuas.V Erunt prava in dirécta.R Et áspera in vias planas.V. Angelis suis Deus mandávit de te.R.Ut custódiant te in ómnibus viis tuis.V. Dómine, exáudi oratiónem meam.R. Et clamor meus ad te véniat.V. Dóminus vobíscum.R. Et cum spíritu tuo.Orémus. OratioD eus, qui fílios Israël per maris médium sicco vestígio ire fecísti, quique tribus Magis iter ad testella duce pandísti: tríbue eis, quǽsumus, iter prósperum, tempúsque tranquíllum; ut Angelo tuosancto cómite, ad eum, quo pergunt, locum, ac demum ad ætérnæ salutis portum felíciter valeantperveníre.D eus, qui Abraham puerum tuum de Ur Chaldæórum edúctum, per omnes suæ peregrinatiónisvias illǽsum custodósti: quǽsumus, ut hos fámulos tuos custodíre dignéris; esto eis, Dómine, inprocínctu suffrágium, in via solátium, in æstu umbráculum, in pluvia et frígore teguméntum, inlassitúdine vehículum, in adversitáte præsídium, in lúbrico báculus, in naufrágio portus: ut te duce,quo tendunt, próspere pervéniant, et demum incólumes ad própria revertántur.A desto, quǽsumus, Dómine, supplicatiónibus nostris: et viam famulórum tuórum in salútis tuæprosperitáte dispóne; ut inter omnes viæ et vitæ hujus varietátes tuo semper protegántur auxílio.P ræsta, quǽsumus, omnípotens Dei: ut família tua per viam salútis incédat; et beáti JoánnisPræcursóris hortaménta sectándo, ad eum, quem prædíxit, secúra pervéniat, Dóminum nostrumJesum Christum Fílium tuum.© Laudate Dominum Liturgical Editions 195
 • 196. Titulus VIII—Caput 12E xáudi, Dómine, preces nostras, et iter famulórum tuórum propítius comitáre, atquemisericórdiam tuam, sicut ubíque es, ita ubíque largíre: quátenus a cunctis adversitátibus tuaopitulatióne defénsi, gratiárum tibi réferant actiónem. Per Christum Dóminum nostrum. R Amen.Pax et benedíctio Dei omnipoténtis, Patris, et Fílii, + et Spíritus Sancti, descéndat super vos, etmáneat semper. R Amen.Et aspergantur aqua benedicta.2. Quad si unus sit peregrinaturus, Preces dicantur in numero singulari: ac si Sacerdos ipse, qui benedicit,sit socius peregrinationis, eas dicat in persona prima numeri pluralis, quatenus congruere videbitur. CAPUT 12 BENEDICTIO PEREGRINORUM POST REDITUMV. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.R. Qui fecit cælum et terram.Antiphona Psalmus 127© Laudate Dominum Liturgical Editions 196
 • 197. Benedictio peregrinorumLabóres mánuum tuárum quia manducábis, * beátus Dóminum.es, et bene tibi erit. Benedícat tibi Dóminus ex Sion; * et vídeas bonaUxor tua sicut viris abúndans, * in latéribus domus Jerúsalem ómnibus diébus vitæ tuæ.tuæ. Et vídeas fílios filiórum tuórum; * pacem superFílii tui sicut novéllæ olivárum, * in circúitu mensæ Israel.tuæ. Glória Patri.Ecce sic benedicétur homo, * qui timet Sicut erat. AntiphonaKýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.Pater noster secreto usque adV.Et ne nos indúcas in tentatiónem.R. Sed líbera nos a malo.V. Benedícti, qui véniunt in nómine DóminiR. Benedícti vos a Dómino, qui fecit cælum et terram.V. Réspice, Dómine, in servos tuos, et in ópera tua.R. Et dírige eos in viam mandatórum tuórumV. Dómine, exáudi oratiónem meam.R. Et clamor meus ad te véniat.V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.Orémus. OratioL argíre, quǽsumus, Dómine, fámulis tuis indulgéntiam placátus et pacem: ubi páriter abómnibus mundéntur offénsis, et secúra tibi mente desérviant.O mnípotens sempitérne Deus, nostrórum tempórum, vitǽque dispósitor, fámulis tuis continuætranquilitátis largíre subsídium: ut quos incólumes própriis labóribus reddísti, tua fácias protectiónesecúros.D eus humílium visitátor, qui nos fratérna dilectióne consoláris: præténde societáti nostrægrátiam tuam; ut per eos, in quibus hábitas, tuum in nobis sentiámus advéntum. Per Dóminum.R Amen.Pax et benedíctio Dei omnipoténtis, Patris, et Fílii, + et Spíritus Sancti, descéndat super vos etmáneat semper.R Amen.Et aspergantur aqua benedicta.© Laudate Dominum Liturgical Editions 197
 • 198. Titulus VIII—Capita 13,14,15 BENEDICTIONES ESCULENTORUM PRÆSERTIM IN PASCHA CAPUT 13 BENEDICTIO AGNIV. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.R. Qui fecit cælum et terram.V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.Orémus. OratioD eus, qui per fámulum tuum Móysen, in liberatióne pópuli tui de Ægýpto, agnum occídi jussístiin similitúdinem Dómine nostri Jesu Christi, et utrósque potestes domórum de sánguine ejúsdemagni perúngi præpísti: tu bene + dícere, et sancti + ficáre dignéris hanc creatúram carnis, quamnos fámuli tui ad laudem tuam súmere desiderámus, per resurrectiónem ejúsdem Dómini nostriJesu Christi: Qui tecum vivit et regnat in sǽcula sæculórum. R. Amen.Et aspergatur aqua benedicta. CAPUT 14 BENEDICTIO OVORUMV. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.R. Qui fecit cælum et terram.V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.Orémus. OratioS ubvéniat, quǽsumus, Dómine, tuæ bene + dictiónis grátia huic ovórum creatúræ: ut cibussalúbris fiat fidélibus tuis, in tuárum gratiárum actióne suméntibus, ob resurrectiónem Dómininostri Jesu Christi: Qui tecum vivit et regnat in sǽcula sæculórum. R.Amen.Et aspergantur aqua benedicta. CAPUT 15 BENEDICTIO PANISV. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.R. Qui fecit cælum et terram.V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.Orémus. OratioD ómine Jesu Christe, panis Angelórum, panis vivus ætérnæ vitæ, bene + dícere dignáre panemistum, sicut benedixísti quinque panes in desérto: ut omnes ex eo gustántes, inde córporis et ánimæpercípiant sanitátem: Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum. R. Amen.Et aspergata aqua benedicta.© Laudate Dominum Liturgical Editions 198
 • 199. Benedictio panis CAPUT 16 ALIA BENEDICTIO PANISV. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.R. Qui fecit cælum et terram.V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.Orémus. OratioD ómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus, bene + dícere dignéris hunc panem tua sanctaspirituáli benedictióne: ut sit ómnibus suméntibus salus mentis et córporis; atque contra omnesmorbos, et univérsas inimicórum insídias tutámen. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Fíliumtuum, panem vivum, qui de cælo descéndit, et dat vitam et salútem mundo: et tecum vivit et regnatin unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum. R.Amen.Et aspergatur aqua benedicta. CAPUT 17 BENEDICTIO NOVORUM FRUCTUUMV. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.R. Qui fecit cælum et terram.V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.Orémus. OratioB éne + dic, Dómine, hos novos fructus N., et præsta: ut, qui ex eis in tuo sancto nóminevescéntur, córporis et ánimæ salúte potiántur. Per Christum Dóminum nostrum.R Amen.Et aspergantur aqua benedicta. CAPUT 18 BENEDICTIO AD QUODCUMQUE COMESTIBLEV. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.R. Qui fecit cælum et terram.V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.Orémus. OratioB éne + dic, Dómine, creatúram istam N., ut sit remédium salutáre géneri humáno: et præsta perinvocatiónem sancti nóminis tui; ut quicúmque ex ea súmpserint, córporis sanitátem, et ánimætutélam percípiant. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.Et aspergatur aqua benedicta,© Laudate Dominum Liturgical Editions 199
 • 200. Titulus VIII—Capita 19 CAPUT 19 BENEDICTIO OLEIV. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.R. Qui fecit cælum et terram. ExorcismusE xorcízo te, creatúra ólei, per Deum + Patrem omnipoténtem, qui fecit cælum et terram, mare,et ómnia, quæ in eis sunt. Omnis virtus adversárii, omnis exércitus diáboli, et omnis incúrsus,omne phantásma sátanæ eradicáre, et effugáre ab hac creatúra ólei, ut fiat ómnibus, qui eo usúrisunt, salus mentis et córporis, in nómine Dei + Patris omnipoténtis, et Jesu + Christi Fílii ejusDómini nostri, et Spíritus + Sancti Parácliti, et in caritáte ejúsdem Dómini nostri Jesu Christi, quiventúrus est judicáre vivos et mórtuos, et sǽculum per ignem.R. Amen.V. Dómine, exáudi oratiónem meam.R. Et clamor meus ad te véniat.V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.Orémus. OratioD ómine Deus omnipotens, cui astat exércitus Angelórum cum tremére, quorum servítiumspirituále cognóscitur, dignáre respícere, bene + dícere, et sancti + ficáre hanc creatúram ólei,quam ex olivárum succo eduxísti, et ex eo infírmos inúngi mandásti, quátenus sanitáte percépta,tibi Deo vivo et vero grátias ágerent: præsta, quǽsumus; ut hi, qui hoc óleo, quod in tuo nóminebene + dícimus, usi fúerint, ab omni languóre, omníque infirmitáte, atque cunctis insídiis inimíciliberéntur, et cunctæ adversitátes separéntur a plasmáte tuo, quod pretióso sánguine Fílii tuiredemísti, ut numquam lædátur a morsu antíqui serpéntis. Per eúmdem Dóminum nostrum JesumChristum Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽculasæculórum. R. Amen.Et aspergatur aqua benedicta.© Laudate Dominum Liturgical Editions 200
 • 201. BENEDICTIONES AB EPISCOPIS VEL AB ALIIS FACULTATEM HABENTIBUS FACIENDÆ CAPUT 20 BENEDICTIO SACERDOTALIUM INDUMENTORUMV. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.R. Qui fecit cælum et terram.V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.Orémus. OratioO mnípotens, sempitérne Deus, qui per Móysen fámulum tuum pontificália, et sacerdotália, seulevítica vestiménta, ad expléndum in conspéctu tuo ministérium eórum,ad honórem et decóremnóminis tui fíeri decrevisti: adésto propítius invocatiónibus nostris:ut hæc induménta sacerdotália(hoc induméntum sacerdotále), désuper irrigánte grátia tua, ingénti benedictióne per nostræhumilitátis servítium puri + ficáre, bene + dícere,et conse +cráre dignéris: ut divíni scúltibus etsacris mystériis apta et benedícta exsístant (aptum et benedíctum exsístat): his quoque sacrisvestíbus(hac quoque sacra veste) Pontífices,et Sacerdótes, seu Levítæ tui indúti, ab ómnibusimpulsiónibus, seu tentatiónibus malignórum spírituum muníti et defénsi esse mereántur: tuísquemystériis apte et condígne servíre et inhærére, atque in his tibi plácite et devóte perseveráre tríbue.Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.Orémus. OratioD eus, invictæ virtútis triumphátor, et ómnium rerum creátor ac sanctificátor: inténde propítiuspreces nostras; et hæc induménta (hoc induméntum) levíticæ, sacerdotális, et pontificális glóriæ,minístris tuis fruénda (fruéndum), tuo ore próprio bene + dícere, sancti + ficáre, et conse + cráredignéris: omnésque eis (eo) uténtes, tuis mystériis aptos, et tibi in eis devóte ac laudabíliterserviéntes, gratos effícere dignéris. Per Christum Dóminum nostrum, R. Amen.Orémus. OratioD ómine Deus omnípotens, qui vestiménta Pontifícibus, Sacerdótibus, et Levítis in usumtabernáculi fœderis necessária, Móysen fámulum tuum ágere jussísti, eúmque spíritu sapiéntiæ adid peragéndum replevísti: hæc vestiménta (hoc vestiméntum) in usum et cultum mystérii tui bene+ dícere, sancti + ficáre, et conse + cráre dignéris: atque minístros altáris tui, qui ea (id)indúerint, septifórmis Spíritus grátia dignánter repléri, atque castitátis stola, beáta fácias cumbonórum fructu óperum ministérii congruéntis immortalitáte vestíri. Per Dóminum nostrumJesum Christum, Fílium tuum:qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómniasǽcula sæculorum. R. Amen.Et aspergantur (aspergatur) aqua benedicta.© Laudate Dominum Liturgical Editions 201
 • 202. Titulus VIII—Capita 21,22 CAPUT 21 BENEDICTIO MAPPARUM SEU TOBALEARUM ALTARISV. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.R. Qui fecit cælum et terram.V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.Orémus. OratioE xáudi, Dómine, preces nostras: et hæc linteámina (hoc linteámen), sacri Altáris usui præparat(-um), bene + dícere, et sancti + ficáre dignéris. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.Orémus. OratioD ómine Deus omnípotens, qui Móysen fámulum tuum ornaménta et linteámina fácere perquadragínta dies docuísti, quæ étiam María téxuit, et fecit in usum ministérii tabernáculi fœderis;bene + dícere, sancti + ficáre, et conse + cráre dignéris hæc linteámina (hoc linteámen) adtegéndum involvendúmque altáre gloriosíssimi Fílii tui Dómini nostri Jesu Christi: Qui tecum vivitet regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum. R. Amen.Et aspergantur (aspergatur) aqua benedicta. CAPUT 22 BENEDICTIO PALLÆ ET CORPORALISV. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.R. Qui fecit cælum et terram.V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.Orémus. OratioC lementíssime Dómine,cujus inenarrábilis est virtus, cujus mystéria arcánis mirabílibuscelebrántur: tríbue, quǽsumus; ut hoc linteámen tuæ propitiatiónis bene + dictióne sanctificétur adconsecrándum super illud Corpus et Sánguinem Dei et Dómini nostri Jesu Christi Fílii tui: Quitecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum. R. Amen.Orémus. OratioO mnípotens sempitérne Deus, bene + dícere, sancti + ficáre,et conse + cráre dignérislinteámen istud ad tegéndum involvendúmque Corpus et Sánguinem Dómini nostri Jesu ChristiFílii tui: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.R. Amen.© Laudate Dominum Liturgical Editions 202
 • 203. Benedictio TabernaculiOrémus. OratioO mnípotens Deus, mánibus nostris opem tuæ benedictiónis infúnde: ut per nostram bene +dictiónem hoc linteámen sanctificétur, et Córporis ac Sánguinis Redemptóris nostri novumsudárium, Spíritus Sancti grátia, efficiátur. Per eúmdem Dóminum nostrum Jesum ChristumFílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte ejúsdem Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽculasæculórum. R. Amen.Et aspergatur aqua benedicta. CAPUT 23 BENEDICTIO TABERNACULI SEU VASCULI pro sacrosancta Eucharistia conservandaV. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.R. Qui fecit cælum et terram.V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.Orémus. OratioO mnípotens sempitérne Deus,majestátem tuam súpplices deprecámur:ut tabernáculum (seuvásculum) hoc pro Córpore Fílii tui Dómini nostri Jesu Christi in eo condéndo fabricátum, bene +dictiónis tuæ grátia dicáre dignéris. Per eúmdem Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum:Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus,per ómnia sǽcula sæculórum. R. Amen.Et aspergatur aqua benedicta, CAPUT 24 SOLEMNIS BENEDICTIO CRUCIS1. Si Cruces, publicæ venerationi expositæ, solemniter benedicantur, hæc benedictio Ordinario reservatur.qui tamen potest eam cuilibet Sacerdoti committere.Privatim autem hæc benedictio a quolibet Sacerdote fieri potest sine ulla Ordinarii licentia.V. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.R. Qui fecit cælum et terram.V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.Orémus. OratioR ogámus te, Dómine sancte. Pater omnípotens, ætérne Deus: ut dignéris bene + dícere hocsignum Crucis, ut sit remédium salutáre géneri humáno; sit solíditas fídei, proféctus bonórumóperum, redémptio animárum; sit solámen, et protéctio, ac tutéla contra sæva jácula inimicórum.Per Christum Dóminum nostrum. R Amen.© Laudate Dominum Liturgical Editions 203
 • 204. Titulus VIII—Caput 25Orémus. OratioB éne + dic, Dómine Jesu Christe, hanc Crucem, per quam eripuísti mundum a potestáte dǽmo-num, et superásti passióne tua suggestórem peccáti, qui gaudébat in prævaricatióne primi hóminisper ligni vétiti sumptiónem. Hic aspergatur aqua benedicta. Sanctificétur hoc signum Crucis innómine Pa + tris, et Fí + lii, et Spíritus + Sancti; ut orántes, inclinantésque se propter Dóminumante istam Crucem, invéniant córporis et ánimæ sanitátem. Per eúmdem Christum Dóminumnostrum. RAmen.2. Postea Sacerdos ante Crucem genuflexus ipsam devote adorat, et osculatur, et idem faciunt quicumquevoluerint. CAPUT 25 SOLEMNIS BENEDICTIO IMAGINIS Jesu Christi Domini nostri vel B. Mariae Virginis vel alius SanctiSi Imagines, publicse venerationi expositæ, solemniter benedicantur, hæc benedictio Ordinario reservatur,qui tamen potest eam cuilibet Sacerdoti committere,Privatim autem hæc benedictio a quolibet Sacerdote fieri potest sine ulla Ordinarii licentia.V. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.R. Qui fecit cælum et terram.V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.Orémus. OratioO mnípotens sempitérne Deus, qui Sanctórum tuórum imágines (sive effigies) sculpi aut pinginon réprobas, ut quóties illas óculis córporis intuémur tóties eórum actus et sanctitátem adimitándum memóriæ óculis meditémur : hanc quǽsumus, imáginem (seu sculptúram) in honóremet memóriam Unigéniti Fílii tui Dómini nostri Jesus Christi (vel beatíssimæ Vírginis Maríæ, matrisDómini nostri Jesu Christi, vel beáti N., Apóstoli tui, vel Mártyris, vel Pontíficis, vel Confessóris,vel beátæ N., Vírginis, vel Mártyris) adaptátam, bene + dícere, et sancti + ficáre dignéris: etpræsta ut quicúmque coram illa Unigénitum Fílum tuum (vel beátissimum Vírginem velgloriosum Apostolum, vel Mártyrem, vel Pontíficem, vel Confessórem tuum, vel gloriósamVírginem, vel Mártyrem) suppliciter cólere et honoráre studúerit, illíus méritis et obténtu a tegrátiam in præsenti et ætérnam glóriam obtineat in futáram . Per (eúmdem) Christum Dóminumnostrum. R. Amen.Et aspergatur aqua benedicta© Laudate Dominum Liturgical Editions 204
 • 205. Titulus VIII—Caput 26 CAPUT 26 RITUS BENEDICENDI ET IMPONENDI PRIMARIUM LAPIDEM PRO ECCLESIA ÆDIFICANDA1. Nulla ecclesia ædificetur sine expresso Ordinarii loci consensu scriptis dato, quem tamenVicarius Generalis præstare neqult sine mandato speciali.Si Sacerdos, ejus ædificationis primarium, lapidem benedcendi potestatem habens ab Ordinario,ejusmodi functionei peragat, hunc ritum servabit.2. Pridie quam primarius lapis benedicatur, ligneam Crucem in loco ubi debet esse Altare, figatipse, vel alius Sacerdos. Sequenti vero die lapis in ecclesisæ fundatione ponendus qui debet essequadratus, et angularis, benedicatur hoc modo.3. Sacerdos indutus amictu, alba, cingulo, stola et pluviæ albi coloris, adhibitis aliquot Clericis, salet aquam benedicit, nisi prius in promptu habeat aquam jam benedictam, ordinaria benedictione, utsupra (pag. 188), et interim, dum cantatur a Clericis Antiphona cum Psalmo sequenti, aspergitlocum, ubi Crux posita est, aqua benedicta. Antiphona© Laudate Dominum Liturgical Editions 205
 • 206. Benedictio primarii ecclesiæ lapidis Psalmus 83Cor meum, et caro mea* exultavérunt in Deum Dómine Deus virtútum, exáudi oratiónemvivum. meam:* áuribus pércipe, Deus Jacob.Etenim passer invénit sibi domum:* et turtur Protéctor noster, áspice, Deus:* et réspice innidum sibi, ubi ponat pullos suos. fáciem Christi tui:Altária tua, Dómine virtútum:* Rex meus, et Quia mélior est dies una in átriis tuis,* superDeus meus. mília.Beáti, qui hábitant in domo tua, Dómine:* in Elégi abjéctus esse in domo Dei mei:* magissǽcula sǽculórum laudábunt te. quam habitáre in tabernáculis peccatórum.Beátus vir, cui est auxílium abs te :*ascensiónes Quia misericórdiam et veritátem díligit Deus:*in corde suo dispósuit, in valle lacrimárum in grátiam et glóriam dabit Dóminus.loco quem pósuit. Non privábit bonis eos, qui ámbulant inEtenim benedictiónem dabit legislátor, ibunt de innocéntia:* Dómine virtútum, beátus homo,virtúte in virtútem:* vidébitur Deus deórum in qui sperat in te.Sion. Glória Patri.4. Finite Psalmo, Sacerdos versus ad locum a se aspersum,Orémus. OratioD ómine Deus, qui licet cælo et terra non capiáris, domum tamen dignáris habére in terris, ubinomen tuum júgiter invocétur: locum hunc, quǽsumus, beátæ Maríæ semper Vírginis, et beáti N.(nominando Sanctum vel Sanctam, in cujus honorem ac nomen fundabitur ecclesia), omniúmqueSanctórum intercedéntibus méritis, seréno pietátis tuæ intúitu visita, et per infusiónem grátiæ tuæab omni inquinaménto purífica, purificatúmque consérva; et qui dilécti tui David devotiónem infílii sui Salomónis opere complevísti, in hoc ópere desidéria nostra perfícere dignéris, effugiántqueomnes hinc nequítiæ spirituáles. Per Dóminum. R. Amen.© Laudate Dominum Liturgical Editions 206
 • 207. Titulus VIII—Caput 265. Postea stans benedicit primarium lapidem, dicens:V. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.R. Qui fecit cælum et terram.V. Sit nomen Dómini benedíctum.R. Ex hoc nunc et usque in sǽculum.V. Lápidem, quem reprobavérunt ædificántes.R. Hic factus est in caput ánguli.V. Tu es Petrus.R. Et super hanc petram ædificábo Ecclésiam meam.V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in sǽcula sæculórum. Amen.Orémus. OratioD ómine Jesu Christe, Fíli Dei vivi, qui es verus omnípotens Deus, splendor, et imágo ætérniPatris, et vita ætérna: qui es lapis anguláris de monte sine mánibus abscíssus, et immutábile fun-daméntum: hunc lápidem collocándum in tuo nómine confírma; et tu, qui es princípium et finis, inquo princípio Deus Pater ab inítio cuncta creávit, sis, quǽsumus, princípium, et increméntum, etconsummátio ipsíus óperis, quod debet ad laudem et glóriam tui nóminis inchoári: Qui cum Patreet Spíritu Sancto vivis et regnas Deus, per ómnia sǽcula sæculórum. R Amen.6. Tunc aspereit lapidem ipsum aqua benedicta, et, accepto cultro, per singulas partes sculpit in eosignum crucis, dicens:In nómine Pa + tris, et Fí + lii, et Spíritus + Sancti. R. Amen.Quo facto dicit:Orémus. OratioB éne + dic, Dómine, creatúram istam lápidis, et præsta per invocatiónem sancti tui nóminis: ut,quicúmque ad hanc ecclésiam ædificándam pura mente auxílium déderint, córporis sanitátem, etánimæ medélam percípiant. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.7. postea dicantur Litaniæ ordinariæ (pag. 85) sine Oratinibus in fine positis: quibus dictis, paratocæmento, etc Cæmentario assistente, Sacerdos inchoat, Clericis prosequentibus, Antiphonam: Antiphona© Laudate Dominum Liturgical Editions 207
 • 208. Benedictio primarii ecclesiæ lapidis Psalmus 126Nisi Dóminus custodíerit civitátem,* frustra vígilat Sicut sagíttæ in manu poténtis:* ita fíliiqui custódit eam. excussórum.Vanum est vobis ante lucem súrgere:* súrgite Beátus vir qui implévit desidérium suum ex ipsis:*postquam sedéritis, qui manducátis panem dolóris. non confundétur cum loquétur inimícis suis inCum déderit diléctis suis somnum:*ecce heréditas porta.Dómini filii:* merces, fructus ventris. Glória Patri.8. Quo dicto, Sacerdos stans ponit ipsum primarium lapidem in fundamento, vel saltem ilium tangit, dicens:In fide Jesu Christi collocámus lápidem istum primárium in hoc fundaménto, in nómine Pa + tris, et Fí +lii, et Spíritus + Sancti: ut vígeat vera fides hic, et timor Dei, fratérnaque diléctio; et sit hic locusdestinátus oratióni, et ad invocándum, et laudándum nomen ejúsdem Dómini nostri Jesu Christi, qui cumPatre et Spíritu Sancto vivit et regnat Deus, per ómnia sǽcula sæculórum. R Amen.9. Interim cæmentarius aptat ipsum lapidem cum cæmento:postea Sacerdos spargit super lapidem aquam benedictam, dicens:Asperges me, Dómine, hyssópo, et mundábor: lavábis me, et super nivem dealbábor.Deinde dicitur totus Psalmus Miserére mei, Deus (pag. 218), cum G1ória Patri.Quo dicto, Sacerdos spargit. aquam benedictam per omnia fundamenta, si sunt aperta; si vero non sunt aperta, circuitaspergendo fundamenta ecclesiæ designata, hoc modo. Incipiens aspergere, inchoat, Clero prosequente, Antiphonam:© Laudate Dominum Liturgical Editions 208
 • 209. Titulus VIII—Caput 26 Psalmus 86Gloriósa dicta sunt de te,* cívitas Dei . * et ipse fundávit eam Altíssimus?Memor ero Rahab et Babylónis * sciéntium me. Dóminus narrábit in scriptúris populórum, etEcce alienígenæ et Tyrus, et pópulus Æthíopum príncipum:* horum, qui fuérunt in ea.hi fuérunt illic. Sicut lætántium ómnium* habitátio est in te.Numquid Sion dicet: Homo, et homo natus est Glória Patri.in ea:10. Interim aspergendo procedit usque ad fundamenta aperta, sou designata, et repetita Antiphona a Clero,Sacerdos stans dicit: Orémus. Ministri: Flectámus génua. R. Leváte.Sacerdos: OratioO mnípotens et miséricors Deus, qui Sacerdótibus tuis tantam præ céteris grátiam contulísti, utquidquid in tuo nómine digne, perfectéque ab eis ágitur, a te fíeri credátur: quǽsumus imménsamcleméntiam tuam; ut, quidquid modo visitatúri sumus, vísites, et quidquid benedictúri sumus, bene+ dícas: sitque ad nostræ humilitátis intróitum, Sanctórum tuórum méritis, fuga dǽmonum, Angelipacis ingréssus. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.D eus, qui ex ómnium cohabitatióne Sanctórum ætérnum majestáti tuæ condis habitáculum: daædificatióni tuæ increménta cæléstia; ut, quod te jubénte fundátur, te largiénte perficiátur. PerChristum Dóminum nostrum. R. Amen.© Laudate Dominum Liturgical Editions 209
 • 210. Ritus benedicendi novam ecclesiam CAPUT 27 RITUS BENEDICENDI NOVAM ECCLESIAM SEU ORATORIUM PUBLICAM1. Sacerdos novam ecclesiam seu oratorium publicum detentia Ordinarii benedicturus, ut ibi divinumMissæ sacrificium rite celebretur, amictu, alba, cingulo, stola ac pluviali albi coloris indutus, aliquotClericis adhibitis, prælata Cruce media inter duos Clericos deferentes cereos accensos, mane procedit adprimariam ecclesiæ, vel oratorii januam: ubi stans aperto, conversus ad eam dicat absolute Orationem:A ctiónes nostras, quǽsumus, Dómine, aspirándo prǽveni, et adjuvándo proséquere: ut cunctanostra orátio et operátio a te semper incípiat, et per te cœpta finiátur. Per Christum Dóminumnostrum. R. Amen.2. Deinde inchoat. Clero prosequente, Antiphonam :Aspérges me, * Dómine, hyssópo, et mundábor: lavábis me, et super nivem dealbábor.Et Clerus alternatim dicit Psalmum Miserére (pag. 218):in fine, Glória Patri.3. Interim circumdant exterius ecclesiam (quæ intus debet esse vacua et nuda, et pariter Altaria nuda,excluso populo, donec absoluta sit benedictio), et Sacerdos, accepto aspergillo ex herba hyssopi, ad ejusdexteram se convertens, parietes ecclesiæ in superiori parte, et in fundamentis aqua benedicta aspergit,dicens: Aspérges me, etc.4. Reversi ad locum, unde Processio initium habuit, repetita Antiphona a Clero, Sacerdos, stans ut priusversus ad ecclesiam, dicit: Orémus.Ministri: Flectámus génua. R Leváte.Sacerdos: OratioD ómine Deus, qui licet cælo et terra non capiáris.domum tamen dignáris habére in terris, ubinómen tuum júgiter invocétur, locum hunc, quǽsumus, beátæ Maríæ semper Vírginis, et beáti N.(nominando Sanctum vel Sanctam, in cujus honorem ac nomen benedicitur ecclesia), omniúmqueSanctórum intercedéntibus méritis, seréno pietátis tuæ intúitu vísita, et per infusiónem grátiæ tuæab omni inquinaménto purífica, purificatúmque consérva; et qui dilécti tui David devotiónem infílii sui Salomónis ópere complevísti, in hoc ópere desidéria nostra perfícere dignéris, effugiántqueomnes hinc nequítiæ spirituáles. Per Dóminum. R. Amen.5. Qua fnnta Oratione, omnes bini in ecclesiam intrant, et ad altare majus procedunt, Litanias ordinarias(pag. 85) decantantes.6. Sacerdos coram altari genuflectit: cumque dictum fuerit: Ut ómnibus fidélibus defúnctis réquiemætérnam donáre dignéris. R. Te rogámus, audi nos, surgit Sacerdos, et intelligibili voce dicit:Ut hanc ecclésiam, et altáre hoc, ad honórem tuum, et nomen Sancti tui N., purgáre, et bene +dícere dignéris. R. Te rogámus, audi nos.Cum dicit benedicere, manu dextera benedicit ecclesiam et altare; deinde, ut prius, genuflectit donecperficiantur Litaniæ, et cantores prosequuntur: Ut nos exaudíre dignéris, etc.© Laudate Dominum Liturgical Editions 210
 • 211. Titulus VIII—Caput 277. Dicto ultimo Kýrie, eléison, Sacerdos stans dicit: Orémus.Ministri: Flectámus génua. R. Leváte.Sacerdos: OratioP rævéniat nos, quǽsumus, Dómine, misericórdia tua: et, intercedentibus ómnibus Sanctis tuis,voces nostras dementia tuæ propitiatiónis anticipet. Per Christum Dóminum nostrum.R. Amen.8. Tum distans ab altari congruenti spatio, genuflexus, et se signans, dicit: Deus, in adjutórium meumintende; et statim surgit, Clero respondente:Dómine, ad adjuvándum me festína; ipse vero stans dicit: G1ória Patri, et Filio, et Spirítui Sancto. chorusrespondet: Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in sǽcula sæculórum. Amen.9. Postea Sacerdos dicit: Orémus,Ministri: Flectámus génua. R. Leváte.Sacerdos: OratioO mnípotens et miséricors Deus, qui Sacerdótibus tuis tantam prae céteris grátiam contulísti, utquidquid in tuo nómine digne, perfectéque ab eis ágitur, a te fíeri credátur: quǽsumus imménsamcleméntiam tuam; ut quidquid modo visitatúri sumus, visites, et quidquid benedicturi sumus, bene+ dícas; sitque ad nostræ humilitátis intróitum, Sanctórum tuórum méritis, fuga dǽmonum, Angelipacis ingréssus. Per Dóminum, R. Amen.10 His dictis, inchoat, Clero prosequente, Antiphonam;© Laudate Dominum Liturgical Editions 211
 • 212. Ritus benedicendi novam ecclesiamEt dicuntur tres Psalmi sequentes, videlicet:, Psalmus 119Dómine, líbera ánimam meam a láiis iníquiis, * Heu mihi, qui incolatus meus prolongatus est:*et a lingua dolósa. habitavi cum habitantibus Cedar:* multumQuid detur tibi aut quid apponátur tibi, * ad incola fuit anima mea.linguam dolósam? Cum his, qui oderunt pacem, eram pacificus: *Sagíttæ poténtis acútæ * et carbónibus cum loquebar illis, impugnabant me gratisdesolátoriis. Glória Patri. Sicut erat. Psalmus 120L Dóminus custódit te, Dóminus protéctio tua,* evávi óculos meos in montes; * unde véniet super manum déxteram tuam. Per diem sol non uret te:* neque luna perauxílium mihi? noctem.Auxílium meam a Dómino, * qui fecit cælum et Dóminus custódiet te ab omni malo: *terram. custódiat ánimam tuam Dominus.Non det in commotionem:* pedem tuum, * Dóminus custódiat intróitum tuum et éxitumneque dormiet, qui custódit te. tuum, * ex hoc nunc et usque in sǽculum.Ecce non dormitábit neque dórmiet, * qui Glória Patri.custódit Israël. Psalmus 121L Quia illuc sedérunt sedes in judício, * sedes ætatus sum, in his quæ dicta sunt mihi: * super domum David. Rogáte quæ ad pacem sunt Jerúalem, * et“In domum Dómini íbimus. abundántia diligéntibus te:Stantes erant pedes nostri, * in átriis tuis, Fiat pax in virtúte tua: *et abundántia inJerúsalem. túrribus tuis.Jerúsalem quæ ædificátur ut cívitas: * cujus Propter fratres meos et próximos meos*participátio ejus in idípsum. loquébar pacem de te.Illuc enim ascendérunt tribus, tribus Dómini:* Propter domum Dómini, Dei nostri * quæsívitentimónium Israël ad confiténdum nómini bona tibi.Dómini. Glória Patri.© Laudate Dominum Liturgical Editions 212
 • 213. Titulus VIII—Caput 27Antiphona11. Interim aspergit interius parietes in parte superiori et inferiori, inchoans aspersionem a parte Evangelii,dicens: Aspérges me, etc., tum, ad altare re versus, dicit: Orémus.Ministri: Flectámus génua. R. Leváte.Sacerdos: OratioD EUS, qui loca nómini tuo dicánda sanctíficas, effúnde super hanc oratiónis domum grátiamtuam: ut ab ómnibus hic nomen tuum invocántibus auxílium tuæ misericórdiæ sentiátur. PerDóminum. R. Amen.12. His peractis, dicitur Missa de Mysterio vel Sancto, in cujus honorem ecclesia est benedicta; sed, sioccurrat Officium Missæ votivas solemnes pro re gravi excludens, dicitur Missa de die occurrenti, cumCommemoratione Titularis, juxtca Missalis rubricas.13. Ecclesiæ vero cathedrales, et, quantum fieri potest, ecclesis collegiatæ, conventuales et parœciales.quamvis a simplici Sacerdote, ut supra, sint benedictæ, solemniter tamen consecranda; sunt.14. Oratoria privata seu domestica nec consecrari nec benedici possunt more ecclesiarum.© Laudate Dominum Liturgical Editions 213
 • 214. Ritus reconciliandi ecclesiam violatam CAPUT 28 RITUS RECONCILIANDI ECCLESIAM VIOLATAM quæ fuerit tantummodo benedicta1. Violata ecclesia, non ideo cœmeterium, etsi contiguum,violatum censetur, et viceversa. Si verocœmeterium ecclesiæ pollutæ contiguum violatum fuerit, illud una cum ecclesia reconciliatur.Ecclesiæ benedictæ ac violatæ reconciliatio per Rectorem ejusdem, vel quemlibet Sacerdotem, de consensusaltem præsumpto Rectoris, fiat hoc modo. Altare ecclesiæ omnino nudetur provideaturque, ut ecclesiapossit libere circumiri tarn extenus, quam interiua, si fieri potest. Paretur vasculum cum aqua benedicta, etaspergillum de herba hyssopi factum. Sacerdos, indutus amictcu, alba, cingulo, stola et pluviali albi coloris,adhibitis aliquot Clericis, procedit ad primariam ecclesiæ portam, ubi stans, incipit, Clero prosequente,Antiphonam: Aspérges me, * Dómine, hyssópo, et mundábor: lavábis me, et super nivem dealbábor.Et dicitur totus Psalmus Miserére (pag. 218), cum Glória Patri. Quo finite, Antiphona repetitur Interim dumAntiphona et Psalmus dicuntur, Sacerdos aqua benedicta aspergit in circuitcu extrinsecus ecclesiam, etcœmeterium, simul aspergendo alternatim ad parietes ecclesiæ, ac ad terram cœmeterii præsertim ad locacontaminata. Si vero cœmeterium violatum non fuerit, ejus aspersio omittitur.Quo facto, redit ad locum, ubi incepit aspergere, et stans dicit:Orémus. OratioO mnípiotens et miséricors Deus, qui Sacerdótibus tuis tantam præ céteris grátiam contulísti, utquidquid in tuo nómine digne, perfectéque ab eis ágitur, a te fíeri credátur: quǽsumus imménsamcleméntiam tuam; ut quidquid modo visitatúri sumus. vísites, et quidquid benedictúri sumus, benei+ dícas; sitque ad nostræ humilitátis intróitum, Sanctórum tuórum méritis, fuga dǽmonum, Angelipacis ingréssus. Per Christum Dóminum nostrum.R. Amen.2. Deinde omnes bini in ecclesiam ingrediuntur, et ad altare majus accedunt, Litanias ordinarias (pag. 85)decantantes.Sacerdos coram altari genuflectit: cumque dictum fuerit:Ut ómnibus fidélibus defúnctis réquiem ætérnam donáre dignéris. R. Te rogámus, audi nos,Sacerdos aurgit, et clara voce dicit:Ut hanc ecclésiam, et altáre hoc ac cœmetérium purgáre, et reconci + liáre dignéris. R. Terogámus, audi nos.3. Si vero cœmeterium violatum non fuerit, omittuntur verba ac cœmeterium.Deinde rursus genuflectit, et Litaniæ perficiuntur. Quibus finitis, Sacerdos, versus ad dictum altare,dicit: Orémus.Ministri: Flectámus génua. R. Leváte.© Laudate Dominum Liturgical Editions 214
 • 215. Titulus VIII—Caput 28Sacerdos: OratioP reævéniat nos, quǽsumus Dómine, misericórdia tua: et itercedéntibus ómnibus Sanctis tuisvoces nostras cleméntia tuæ propitatiónis antícipet. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.4. Deinde sacerdos genuflectit ante altare et se signo crucis muniens, clara voce dicit: Deus, inadjutórium meum inténde: tum surgit, et Chorus, seu adstantes Clerici respondent: Dómine, adadjuvándum me festína; et Sacerdos stans, dicit: Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. R. Sicuterat in princípio, et nunc, et semper, et in sǽcula sæculórum. Amen.5. Quo dicto, Sacerdos inchoat, Clero prosequente, Antiphonam: Psalmus 67 Repetitur Antiphona Repetitur AntiphonaIbi est Bénjamin adolescéntulus, * in mentis A templo sancto tuo in Jerúsalem, * tibiexcéssu. ófferent reges múnera. Repetitur Antiphona Repetitur AntiphonaPríncipes Juda, duces eórum:* príncipes Increpa feras arúndinis, congregátio taurórumZábulon, príncipes Népthali in vaccis populórum: * ut exclúdant eos, qui probáti sunt argénto. Repetitur Antiphona Repetitur AntiphonaManda, Deus, virtúti tuæ:* confírma hoc, Deus, Díssipa Gentes, quæ bela volunt: vénient legátiquod operátus es in nobis ex Ægýpto: * Æthiópia pervéniet manus ejus Deo.© Laudate Dominum Liturgical Editions 215
 • 216. Ritus reconciliandi ecclesiam violatam Repetitur Antiphona Repetitur AntiphonaRegna terra cantáte Deo: * psállite Dómino. Ecce dabit voce suæ vocem virtútis, date glóriam Deo super Israël, * magnificéntia ejus, et virtútus ejus in núbibus. Repetitur Antiphona Repetita AntiphonaPsállite Deo, qui ascéndit super cælum cæli, *ad Mirábilis Deus in sanctis suis, Deus Israël ipseOriéntem dabit virtútem, et fortitúdinem plebi suæ, * benedíctus Deus.6. Interim dum Antiphona et Psalmus predicti Dicuntur, Sacerdos circuit ecclesiam intrinsecusaspergendo: aspergit etiam specialiter loca contaminata. Quo facto, stans in presbyterio versus adaltare, dicit:D eus, qui in omni loco dominatiónis tuæ clemens et benígnus purificátor assístis: exáudi nos,quǽsumus, et concéde; ut in pósterum inviolábilis hujus loci permáneat benedíctio, et tui múnerisbenefícia univérsitas fidélium, quæ súpplicat, percípere mereátur. Per Christum Dóminumnostrum.R. Amen.7. Deinde dicitur Missa de die occurrenti.8. Simplex Sacerdos tantum de licentia Ordinarii potest ecclesiam consecratam reconciliare. et tuncutatur ritu in Pontiflcali præscripto: procedatque indutus amictu, alba, cingulo, stola et pluviali albicoloris, adhibitis secum aliquot Clericis superpellicis indutis.In casu tamen gravis et urgentis necessitatis, si Ordinarius adiri nequeat. Rectori ecclesiæconsecratæ eamdem reconciliare fas est, certiore facto postea Ordinario.© Laudate Dominum Liturgical Editions 216
 • 217. Titulus VIII—Caput 29 CAPUT 29 RITUS BENEDICENDI NOVUM CŒMETERIUM1. Pridie quam fiat benedictio, ponitur in medio cœmeterii benedicendi lignea Crux, alta ad staturamhominis et ante ipsam Crucem in terra figitur paxillus tridens ligneus, altus ad cubitum unum, aptus adaffigendum illi tres candelas.2. Sequenti die mane Sacerdos, ab Ordinario delegatus, in sacristia paratur amictu, albo, cingulo, stola acpluviali albi coloris, et, adhibitis aliquot Clericis indutis superpelliceis, qui deferant vasculum aquæbenedictæ, aspergillum, thuribulum cum incensi navicula, hunc Ritualem librum et tres candelas cereas,procedit ad cœmeterium benedicendum ante Crucem in medio positam, et affiguntur, et accenduntur trescandelas super ligneum paxillum: tunc Sacerdos, ante Crucem et candelas stans, discooperto capite, dicit:Orémus. OratioO mnípotens Deus, qui es custos animárum, e tutéla salútis, fides credéntium: réspice propítiusad nostræ servitútis officíum, et ad intróitum nostrum purgétur, bene + dicátur, et sancti + ficéturhoc cœmetérium; ut humána córpora hie post vitæ cursum quiescéntia, in magno judícii die simulcum felícibus ánimabus mereántur adipísci vitæ perénnis gáudia. Per Christum Dóminum nostrum.R. Amen.3. Mox ante ipsam Crucem omnes genibus flexis dicunt Litanias ordinarias (pag. 85), ineipiente cantore,ceteris respondentibus; et cum dictum fuerit: Ut ómnibus fidélibus defúnctis, etc. R. Te rogámus, audi nos,Sacerdos surgit, et clara voce dicit, producens manu signum crucis:Ut hoc cœméterium purgáre, et bene + dícere dignéris. R. Te rogámus, audi nos.4. Deinde Sacerdos, ut prius, genuflectit, et Litaniæ perficiuntur.5. Quibus finitis, surgunt omnes, et Sacerdos Crucem aspergit aqua benedicta, dicens Antiphonam:Aspérges me, Dómine, hyssópo, et mundábor: lavábis me, et super nivem dealbábor.6. Deinde dicitur ab astantibus totus Psalmus Miserére (ut infra, pag. 218), cum G1ória Patri Quo dictorepetitur Antiphona. Dum dicitur Psalmus, Sacerdos circuit, et perambulat totum cœmeterium, incipiens adejus dexteram, aspergens ubique aqua benedicta: quo facto, redit ante Crucem et, ad ipsam respiciens, dicit:Orémus, OratioDeus, qui es totíus orbis cónditor, et humáni géneris redémptor, cunctarúmque creaturárumvisibílium et invisibílium perféctus dispósitor: te súpplici voce, ac puro corde expóscimus; ut hoccœmetérium, in quo famulórum, famularúmque tuórum córpora quiéscere debent, post currículahujus vitæ labéntia, pur + gáre, bene + dícere, et sancti + ficáre dignéris: quique remissiónemómnium peccatórum per tuam magnam misericórdiam in te confidéntibus præstitísti, córporibusquoque eórum in hoc cœmetério quiescéntibus, et tubam primi Archángeli exspectántibus,consolatiónem perpétuam lárgiter impertíre. Per Christum Dómimum nostrum. R Amen.7. Tunc figit in summitate Crucis unam ex tribus candelis ardentibus, et alias duas similiter ardentes induobus brachiis ejusdem Crucis. Deinde incensat ipsam Crucem, et, aspergens cœmeterium aqua benedicta,redit cum Ministris in sacristiam.© Laudate Dominum Liturgical Editions 217
 • 218. Ritus reconciliandicœmeterium violatum CAPUT 30 RITUS RECONCILIANDI CŒMETERIUM VIOLATUM1. Si cœmeterium ecclesis pollutæ contiguum violatum fuerit, illud una cum ecclesia reconciliatur, ut supra(pag. 214) dictum est, Secus cœmeterii reconciliatio fit hoc modo.Mane diei, qua facienda est reconciliatio. Rector Cœmeterii vel quilibet Sacerdos, de consensu saltempræsumpto Rectoris, adhibitis aliquot Clericis indutis superpelliceis, in sacristia, aul alio decenti loco,vestitus amictu, alba, cingulo, stola et pluviali albi coloris, accedit ad medium cœmeterii, Clerico vasculumaquæ benedictæ et aspergillum deferente: et ibi super tapete genuflectit una cum Ministris; et cantores,aliique omnes, genibus flexis, dicunt Litanias ordinarias (pag.85) .In quibus cum dictum fuerit:Ut ómnibus fidélibus defúnctis, etc.R. Te rogámus, audi nos.Sacerdos surgit et, manu dextera producens signum crucis super cœmeterium, clara voce dicit:Ut hoc cœmetérium recon + ciliáre et sancti + ficáre dignéris. R. Te rogámus, audi nos.2. Deinde Sacerdos, ut prius, genuflectit, cantoribus Litanias perficientibus.3. Quibus finitis, surgunt omnes, et Sacerdos, accepto aspergillo cum aqua benedicta, inchoat, Cleroprosequente, Antiphonam:Aspérges me, * Dómine, hyssópo, et mundábor: lavábis me, et super nivem dealbábor. Psalmus 50M Avérte fáciem tuam a peccátis meis: * et iserére mei, Deus * secúndum magnam omnes iniquitátes meas dele. Cor mundum crea in me, Deus: *et spíritummisericordiam tuam. rectum ínnova in viscéribus meis.Et secúndum multitúdinem miseratiónum Ne projícias me a fácie tua: *et spíritumtuárum,* dele iniquitátem meam. sanctum tuum ne áuferas a me.Amplius lava me ad iniquitáte mea: * et a Redde mihi lætítiam salutáris tui: *et spíritupeccáto meo munda me. princípali confírma me.Quóniam iniquitátem mea ego cognósco: * et Docébo iníquos vias tuas: * et ímpii ad tepeccátum meum contra me est semper. converténtur.Tibi soli peccávi, et malum coram te feci: *ut Líbera me de sanguínibus, Deus, Deus salútisjustificéris in sermónibus tuis, et vincas cum meæ: * et exsultábit lingua mea justítiam tuam.judicáris. Dómine, lábia mea apéries: * et os meumEcce enim in iniquitá-tibus concéptus sum: *et annuntiábit laudem tuam.in peccátis concépit me mater mea. Quóniam si voluísses sacrifícium, dedíssemEcce enim veritátem dilexísti:* incérta et útique: * holocáustis non delectáberis.occúlta sapiéntiæ tuæ manifestásti mihi. Sacrifícium Deo spíritus contribulátus: * corAspérges me hyssópo, et mundábor: * lavábis contrítum,et humiliátum, Deus, non despícies.me, et super nivem dealbábor. Benígne fac, Dómine, in bona voluntáte tuaAudítui meo dabis gáudium et lætítiam: * et Sion: * ut ædificéntur muri Jerúsalem.exsultábunt ossa humiliáta. Tunc acceptábis sacrifícium justítiæ,Avérte fáciem tuam a peccátis meis: * et omnes oblatiónes, et holocáusta: * tunc impónentiniquitátes meas dele. super altáre tuum vítulos.Cor mundum crea in me, Deus: *et spíritumrectum ínnova in viscéribus meis.© Laudate Dominum Liturgical Editions 218
 • 219. Ritus reconciliandi cœmeterium violatum4. Dum hæc dicuntur, Sacerdos circuit totum cœmeterium, incipiens ad ejus dexteram, aspergens ubiqueaqua benedicta, præsertim in loco, ubi violatio commissa est. Quo peracto, redit ad locum ubi Litaniæ dictæfuerunt, et ibi stans dicit; Orémus,Ministri; Fléctamus génua. R. Leváte.Sacerdos OratioD ÓMINE pie, qui agrum fíguli prétio sánguinis tui in sepultúram peregrinórum comparárivoluísti: quǽsumus, dignánter reminíscere clementíssimi hujus mystérii tui. Tu es enim, Dómine,fígulus noster: tu quiétis nostræ ager: tu agri hujus prétium. Tu dedísti etiam, et suscepísti. Tu deprétio tui vivífici sánguinis nos requiéscere donásti. Tu ergo, Dómine, qui es offensiónis nostræclementíssimus indúltor, exspectantíssimus judicátor, judícii tui superabundantíssimus miserátor,judícium tuæ justíssimæ severitátis abscóndens, post miseratiónem tuæ piæ redemptiónis, adéstoexaudítor et efféctor nostræ reconciliatiónis: hocque cœmetérium,peregrinórum tuórum, cæléstispátriæ incolátum exspectántium, benígnus purífica, et reconcília; et hic tumulatórum ettumulandórum córpora, de poténtia et pietáte tuæ resurrectiónis ad glóriam incorruptiónis, nondamnans, sed gloríficans resúscita: Qui ventúrus es judicáre vivos, et mórtuos, et sǽculum perignem. R. Amen.© Laudate Dominum Liturgical Editions 219
 • 220. Titulus VIII—Caput 31 CAPUT 31 RITUS BENEDICENDI POPULOS ET AGROS ex Apostolicæ Sedis indulto1. Accepto diplomate pontifido, constituatur dies Dominica, Delegato et populo commodior, pro ejusdemdiplomatis publicatione, et exsecutionis inchoatione,2. Die constituta, mane fiat concio, qua doceatur populus de contentis in diplomate pontificio, et depræparatione ad futuram Absolutionem et Benedictionem, Deinde a Delegato celebretur Missa "proremissione peccatorum", in paramentis violaceis, sine Glória in excélsis, et cum Credo, ad instar Missævotvæ solemnis pro re gravi et publica simul causa; qua finita, Celebrans, depositis casula et manipulo,induatur pluviali violaceo, et si sit Episcopus, mitram auriphrigiatam assumat: tum, omnibus genuflexisante Altare, cantentur Litaniæ Sanctorum (pag.85), omissis Precibus et Orationibus post eas dici solitis.3. Sedeat Delegatus, finitis Litaniis, cooperto capite, in sede sibi parata super scabello Altaris, vel in sedeepiscopali, si est Episcopus, seu super faldistorio posito super dicto scabello, cum duobus Ministris paratismore diaconali et subdiaconali sine manipulis, astantibus hinc inde a lateribus omnibus de Clero: et altavoce ab aliquo legatur diploma coram populo: quo lecto, dicat Delegatus: Deo grátias.4. Tunc nomine populi ille, qui ibi pro Diacono assistit, profunde inclinatus a sinistris Delegatifacit confessionem in cantu:© Laudate Dominum Liturgical Editions 220
 • 221. Ritus benedicendi populos et agros5. Qua finita, Delegatus, assumpto baculo pastorali in sinistra manu, si est Episcopus, et adhuc sedenscooperto capite incipit Psalmum Miserére (pag. 218), in cujus fine dicitur Glória Patri: et deinde incipitPsalmum Deus misereátur (pag. 250),6. Hi Psalmi recitantur sine cantu, alternatim a Delegato et a Clero, super universum Clerum et populumgenuflexum.7. Quibus finitis, Delegatus stans detecto capite, baculoque deposito, si est Episcopus, versus populummanibus junctis, dicit:Kýrie, eléison. Clerus prosequitur:Christe, eléison. Kýrie, eléison.Delegatus subjungit:Pater noster secreto usque adV Et ne nos indúcas in tentatiónem.R Sed líbera nos a malo.V Salvos fac servos tuos.R Deus meus, sperántes in te.V Nihil profíciat inimícus in eis.R Et fílius iniquitátis non appónat nocére eis.V Esto eis Dómine, turris fortitúdinis.R A fácie inimíci.© Laudate Dominum Liturgical Editions 221
 • 222. Titulus VIII—Caput 31V Dómine, exáudi oratiónem meam.R Et clamor meus ad te véniat.V Dóminus vobíscum. R Et cum spíritu tuo.Orémus. OratioD eus, cui próprium est miseréri semper et párcere: súscipe deprecatiónem nostram; ut nos etomnes fámulos tuos, quos delictórum caténa constríngit, miserátio tuæ pietátis cleménter absólvat.Per Dóminum. R Amen.8. Deinde sedens Delegatus cooperto capite, et, si est Episcopus, assumpto baculo, dicit;M isereátur vestri omnípotens Deus, et, dimíssis peccátis vestris, perdúcat vos ad vitamætérnam. R Amen.Indulgéntiam, absolutiónem, et remissiónem peccatórum vestrórum tríbuat vobis omnípotens etmiséricors Dóminus. R Amen.9. Manuque dextera super populum genuflexum extensa, addit:A uctoritáte Dei omnipoténtis, et beatórum Apostolórum Petri et Pauli, a sanctíssimo Dóminonostro Papa N. mihi concéssa, absólvo vos et omnes hujus loci, ab omni vínculoexcommunicatiónis, suspensiónis, interdícti, aliísque ecclesiásticis senténtiis, censúris, et pœnis,per vos incúrsis, quas modo ignorátis, juxta tenórem pontifícii diplómatis próxime lecti. Et restítuovos omnes communióni, et unitáti fidélium, et sanctis sacraméntis Ecclésiæ.In nómine Patris, et Fílii, + et Spíritus Sancti.RAmen.10. Si est Episcopus, facit ter signum crucis, dum dicit:11. Tunc Delegatus adhuc sedens, per se ipsum, vel alium firmioris vocis, indicet dies tres singillatim projejunio; et decernat diem Dominicam sequentem, vel aliam arbitrio suo, pro Communione, Benedictioneagrorum et populi, et Indulgentia plenaria.12. Die constituta, populus universus debebit communicare et hora competenti Delegatus cantabit Missam,quæ est ad finem Missalis, sub titulo "Pro quacumque necessitate", cum paramentis violaceis, sine Glória,et cum Credo, ad instar Missæ Votivæ solemnis pro re gravi et publica simul causa.In fine Missæ Celebrans benedicit de more. et, si est Episcopus, non dat indulgentias.13. Finita Missa, Delegatus et duo Ministri assumunt paramenta alba, et Delegatus, si estEpiscopus, mitram pretiosam; tum, genuflexis ante Altare cum universo Clero et populo, cantanturLitaniæ Sanctorum (pag. 85), repetito ter.V Ut fructus terræ dare, et conserváre dignéris:R Te rogamus, audi nos.Illisque finitis, Delegatus stans detecto capite, manibus junctis dicit:Pater noster secreto usque adV Et ne nos indúcas in tentatiónem.R Sed líbera nos a malo.© Laudate Dominum Liturgical Editions 222
 • 223. Ritus benedicendi populos et agrosEt additur a Clero in cantu: Psalmus 84B Audiam quid loquátur in me; Dóminus Deus:* enedixísti Dómine, terram tuam:* avertísti quóniam loquétur pacem in plebem suam. Et super sanctos suos:* et in eos, quicaptivitátem Jacob. convertúntur ad cor.Remisísti iniquitátem plebis tuæ:* operuísti Verúmtamen prope timéntes eum salutáreómnia peccáta eórum. ipsíus:* ut inhábitet glória in terra nostra.Mitigásti omnem iram tuam:* avertísti ab ira Misericórdia et véritas obviavérunt sibi*indignatiónis tuæ. justítia, et pax osculátæ sunt.Convérte nos, Deus, salutáris noster :* et avérte Véritas de terra orta est:* et justítia de cæloiram tuam a vobis. prospéxit.Numquid in ætérnum irascéris nobis?* aut Etenim Dóminus dabit benignitátem:* et terraexténdes iram tuam a generatióne in nostra dabit fructum suum.generatiónem? Justútia ante eum ambulábit:* et ponet in viaDeus tu convérsus vivificábis nos:* et plebs tua gréssus suos.lætábitur in te. Glória Patri.Osténde nobis Dómine, misericórdiam tuam* et Sicut erat.salutáre tuum da nobis.Quo finite, Delegatus dicit:V Benedíces corónæ anni benignitátis tuæ.R Et campi tui replebúntur ubertáte.V Oculi ómnium in te speránt, Dómine.R Et tu das illis escam in témpore opportúno.V Dómine, exáudi oratiónem meam.R Et clamor meus ad te véniat.V Dóminus vobíscum, R. Et cum spíritu tuo.Orémus. OratioD eus, refúgium nostrum et virtus: adésto piis Ecclésiæ tuæ précibus, auctor ipse pietátis, etpræsta; ut, quod fidéliter pétimus, efficáciter consequámur.D eus, qui in omni loco dominatiónis tuæ clemens et benígnus assístis: exáudi nos, quǽsumus, etconcéde; ut in pósterum inviolábilis hujus loci permáneat bene + díctio, et tui múneris benefícia,univérsitas hæc fidélium, quæ súpplicat, percípere mereátur.O rámus pietátem tuam, omnípotens Deus: ut fructus terræ, quos aëris et plúviæ temperaméntonutríre dignáris, benedictiónis tuæ imbre perfúndas, et tríbuas huic pópulo tuo de tuis munéribustibi semper grátias ágere; ut fertilitáte terræ, esuriéntium ánimas bonis affluéntibus répleas, etegénus et pauper laudent nomen glóriæ tuæ. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.14. Postea assumpto baculo, si est Episcopus, et cooperto capite, dicit Delegatus:Benedíctio Dei omnipoténtis, Patris, et Fílii, + et Spíritus Sancti, super agros, et bona quæcúmqueloci hujus, plena descéndat, et máneat semper, R Amen.15. Si est Episcopus, facit ter signum crucis, dum dicit prædicta verba.© Laudate Dominum Liturgical Editions 223
 • 224. Titulus VIII—Caput 3116. Deinde accepto de manu dignioris de Clero aquæ benedictæ aspersorio, aspersit versus quatuor mundipartes, dicens sine cantu, et sine Psalmo Antiphonam:Aspérges me, Dómine, hyssópo, et mundábor: lavábis me, et super nivem dealbábor.17. pro Benedictlone populi, operto capite, manibus junctis, dicit:Pater noster secreto usque adV Et ne nos indúcas in tentatiónem.R Sed líbera nos a malo.V Salvos fac servos tuos.R Deus meus, sperántes in te.V Non secúndum peccáta nostra fácias nobis.R Neque secúndum iniquitátes nostras retríbuas nobis.V Mitte nobis, Dómine, auxílium de sancto.R Et de Sion tuére nos.V Dómine, exáudi oratiónem meam.R Et clamor meus ad te véniat.V Dóminus vobíscum. R Et cum spíritu tuo.Orémus. OratioP rotéctor in te sperántium, Deus, exáudi preces pópuli tui, et præsta; ut véniat super nos sperátæa te benedictiónis ubértas, et pietátis tuæ munéribus júgiter perfruámur. Per Dóminum nostrumJesum Christum Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómniasǽcula sæculórum. R. Amen.18. Tunc Diaconus cantat alta voce:Humiliáte vos ad apostólicam Benedictiónem.Postea Delegatus stans operto capite, et, si est Episcopus. baculum sinistra tenens manu, benedicit semel,et, si est Episcopus, ter, dicens:A uctoritáte Dei omnipoténtis, et beatórum Apostolórum Petri et Pauli, et sanctíssimi Dómininostri Papæ N. benedíco vos, et omnes hujus loci: In nómine Patris, et Fílii, + et Spíritus Sancti.R Amen.19. Demum cantatur Hymnus Te Deum (pag. 257), inchoatus a Delegato; quo finito, Delegatus cantatOrationem pro gratiarum, actione:Orémus. OratioD eus, cujus misericórdiæ non est númerus, et bonitátis infinítus est thesáurus: piíssmæ majestátituæ pro collátis donis grátias ágimus, tuam semper cleméntiam exorántes; ut, qui peténtibuspostuláta concédis, eósdem non déserens, ad prǽmia futúra dispónas. Per Dóminum nostrumJesum Christum Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómniasǽcula sæculórum. R Amen.Cantores addunt: Benedicámus Dómino.R Deo grátias.© Laudate Dominum Liturgical Editions 224
 • 225. Titulus VIII—Capita 32 et 33 CAPUT 32 RITUS BENEDICTIONIS PAPALIS SUPER POPULUM ELARGIENDÆ servandus a sacerdotibus, quibus a S. Sede hujusinodi facultas indulta est. (Juxta decretum S. C. Rituum die 12 Martii 1940.)1. Admoneatur populus de ecclesia, die et hora, qua dabitur ponitificia Benedictio. Postquam populus adecclesiam convenerit, ad contritionis et devotionis sensus pio brevique sermone excitetur. Mox veroSacerdos, nullis circumstantibus ministris, superpelliceo et stola alba indutus, ante altare genuflexus,sequentibus versibus Dei opem imploret.V. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.R. Qui fecit cælum et terram.V. Salvum fac pópulum tuum,Dómine.R. Et bénedic hæreditáti tuæ.V Dóminus vobíscum. R Et cum spíritu tuo.Deinde stans sequentem recitet Orationem:Orémus. OratioO mnipotens et miséricors Deus,da nobis auxílium de sancto, et vota pópuli hujus, in humilitátecordis véniam peccatórum poscéntis tuámque benedictiónem præstolántis et grátiam, cleménterexáudi:déxteram tuum super eum benígnus exténde, ac plenitúdinem divínæ benedictiónis effúnde,qua, bonis ómnibus cumulátus, felicitátem et vitam consequátur ætérnam. Per Christum Dóminumnostrum. R. Amen.2. Postea ad cornu Epistolæ accedat; ibique stans, una alta voce hæc verba:Benedícat vos omnipoténs Deus, Pater, et Fílius, + et Spíritus Sanctus. R. Amen.3. Sacerdotes qui facultate gaudent impertiendi Benedictionem Papalem formulam præscriptam servent;hac facultate non utantur nisi in designata ecclesia; non autem eodem die et loco quo Episcopus eamimpertiat. CAPUT 33 RITUS ABSOLUTIONIS GENERALIS ET BENEDICTIONIS PAPALIS ex Apostolicæ Sedis indulto pro regularibus Ordinibus et Tertiariis ad eos pertinentibus1. Pro Benedictione Apostolica cum indulgentia plenaria in articulo mortis retineatur in omnibus formulasuperius (pag. 98) præscripta, addito tantum ad Confiteor nomine Sancti proprii Fundatoris.2. Benedictio Summi Pontificis nomine super Congregationem impertienda detur cum formula superiustradita, sed nonnisi bis in anno, et sub conditcione quod hæc Benedictio numquam detur eodem die et locoquo Episcopus eam impertiat.© Laudate Dominum Liturgical Editions 225
 • 226. Absolutio generalis pro Regularibus3. In Absolutione generali pro Regularibus cujuscumque Ordinis, atque in Benedictione cum indulgentiaplenaria pro Tertiariis sæcularibus adhibeantur omnino duas insequentes formulæ: I. Formula Absolutionis generalis pro Regularibus cujuscumque Ordinis hoc privilegio fruentibusSacerdos, superpelliceo et stola violacea indutus, dicit:Ant. Ne reminiscáris, Dómine, delícta nostra vel paréntum nostrórum, neque vindíctam sumas depeccátis nostris.Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.Pater noster secreto usque adV Et ne nos indúcas in tentatiónem.R Sed líbera nos a malo.V Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam.R Et salutáre tuum da nobis,V Dómine, exáudi oratiónem meam.R Et clamor meus ad te véniat.V Dominus vobíscum. R Et cum spíritu tuo.Orémus. OratioD eus, cui próprium est, miseréri semper et párcere, súscipe deprecatiónem nostram, ut nos, etomnes fámulos tuos, quos delictórum cátena constríngit, miserátio tuæ pietátis cleménter absólvat.E xáudi, quǽsumus, Dómine, súpplicum preces, et confiténtium tibi parce peccátis, ut páriternobis indulgéntiam tríbuas benígnus et pacem.I neffábilem nobis, Dómine, misericórdiam tuam cleménter osténde: ut simul nos et a peccátisómnibus éxuas, et a pœnis, quas pro his merémur, erípias.D eus, qui culpa offénderis, pœniténtia placáris: preces pópuli tui supplicántis propítius réspice;et flagélla tuæ iracúndiæ, quæ pro peccátis nostris merémur, avérte. Per Christum Dóminumnostrum.R Amen.Completis precibus, ab uno ex astantibus dicitur Confitéor, addito nomine Sancti propriiFundatoris,Deinde Sacerdos dicit: Misereátur vestri, etc., Indulgentiam, absolutionem, etc.Postea subjungit:D óminus noster Jesus Christus per mérita suæ sacratíssimæ passiónis vos absólvat, et grátiamsuam vobis infúndat. Et ego auctoritáte ipsíus, et beatórum Apostolórum Petri et Pauli, etSummórum Pontíficum Ordini nostro ac vobis concéssa, et mihi in hac parte commíssa, absólvo© Laudate Dominum Liturgical Editions 226
 • 227. Titulus VIII—Caput 33vos ab omni vínculo excommunicatiónis, suspensiónis et interdícti, si quod forte incurrístis, etrestítuo vos unióni, et participatióni fidélium, necnon sacrosánctis Ecclésiæ sacraméntis. Itemeádem auctoritáte absólvo vos ab omni transgressióne votórum et régulæ, constitutiónum,ordinatiónum et admonitiónum majórum nostrórum, ab ómnibus pœniténtiis oblítis, seu étiamnegléctis, concédens vobis remissiónem et indulgéntiam ómnium peccatórum, quibus contra Deumet próximum fragilitáte humána, ignorántia, vel malítia deliquístis, ac de quibus jam conféssi estis:In nómine Patris, et Fílii, + et Spíritus Sancti. Amen. II. Formula Benedictionis cum indulgentia plenaria pro Tertiariis sæcularibusceterisque omnibus communicationem privilegiorum et gratiarum cum iisdem, vel cumRegularibus cujuscumque Ordinis habentibusSacerdos, superpelliceo et stola violacea indutus, dicit:Ant. Intret orátio mea in conspéctu tuo, Dómine; inclína aurem tuam ad preces nostras; paræ,Dómine, parce pópulo tuo, quem redemísti sánguine tuo pretióso, ne in ætérnum irascáris nobis.Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.Pater noster secreto usque adV Et ne nos indúcas in tentatiónem.R Sed líbera nos a malo.V Salvos fac servos tuos.R Deus meus, sperántes in te.V Mitte eis, Dómine, auxílium de sancto.R Et de Sion tuére eos.V Esto eis, Dómine, turris fortitúdinis.R A fácie inimíci.V Nihil profíciat inimícus in nobis.R Et fílius iniquitátis non appónat nocére nobis.V Dómine, exáudi oratiónem meam.R Et clamor meus ad te véniat.V Dóminus vobíscum.R Et cum spíritu tuo.Orémus. OratioD eus, cui próprium est miseréri semper et párcere, súscipe deprecatiónem nostram, ut nos, etomnes fámulos tuos, quos delictórum cátena constríngit, miserátio tuæ pietátis cleménter absólvat.E xáudi, quǽsumus, Dómine, súpplicum preces, et confiténtium tibi parce peccátis: ut páriter no-bis indulgéntiam tribuas benígnus et pacem.I neffábilem nobis, Dómine, misericórdiam tuam cleménter osténde: ut simul nos et a peccátisómnibus éxuas, et a pœnis, quas pro his merémur, erípias.D eus, qui culpa offendéris, pœniténtia placáris: preces pópuli tui supplicántis propítius réspice;© Laudate Dominum Liturgical Editions 227
 • 228. Titulus VIII—Caput 33et flagélla tuæ iracúndiæ, quæ pro peccátis nostris merémur, avérte. Per Christum Dóminumnostrum.R Amen.Dicto deinde Confíteor, etc., Misereátur, etc., indulgéntiam, etc., Sacerdos prosequitur:D óminus noster Jesus Christus, qui beáto Petro Apóstolo dedit potestátem ligándi atquesolvéndi, ille vos absólvat ab omni vínculo delictórum, ut habeátis vitam ætérnam et vivátis insǽcula sæculórum. Amen.P er sacratíssimam passiónem et mortem Dómini nostri Jesu Christi, précibus et méritisbeatíssimæ semper Vírginis Maríæ, beatórum Apostolórum Petri et Pauli, beáti Patris nostri N. etómnium Sanctórum, auctoritáte a Summis Pontificibus mihi commíssa, plenáriam indulgéntiamómnium peccatórum vestrórum vobis impértior. In nómine Patris, et Fílii, + et Spíritus Sancti.Amen.Si hæc indulgentia immediate post sacramentalem absolutionem impertiatur, reliquis omissis, Sacerdosabsolute incipiat a verbis: Dóminus noster Jesus Christus, etc., et ita prosequatur usque ad finem, pluralitantum numero in singularem immutato.© Laudate Dominum Liturgical Editions 228
 • 229. TITULUS IX DE PROCESSIONIBUSP ublicæ sacræque Processiones, seu Supplicationes, quibus ex antiquissimo Sanctorum Patruminstituto catholica Ecclesia vel ad commemoranda Dei beneficia, eique gratias agendas, vel addivinum auxillum implorandum uti consuevit, qua par est religione celebrari debent: continentenim magna ac divina mysteria, et salutares Christians pietatis fructus eas pie exsequentes a Deoconsequuntur: de quibus fideles præmonere et erudire, quo tempore magis opportunum sit,Parochorum officium est.2. Videant in primis Sacerdotes, aliique ecclesiastici ordinis, ut in his Processionibus ea modestiaac reverentia tum ab ipsis, tum ab aliis adhibeatur, quæ piis et religiosis hujusmodi actionibusmaxime debetur.3. Omnes decenti habitu, superpelliceis, vel aliis sacris vestibus, sine galeris, nisi pluvia cogente,induti, graviter, modeste ac devote bini suo loco procedentes, sacris precibus ita sint intenti, ut,remoto risu, mutuoque colloquio, et vago oculorum aspectu, populum etiam ad pie, devotequeprecandum invitent.4. Laici a Clericis, feminæ a viris separate, orantes prosequantur.5. Præferatur Crux, et, ubi viget consuetudo, vexillum sacris imaginibus insignitum, non tamenfactum militari seu triangulari forma.6. Edendi ac bibendi abusum, secumve esculenta et poculenta deferendi in sacris Processionibus,agrisque lustrandis, et suburbanis ecclesiis visitandis, tollere Parochi studeant; ac fideles,præsertim die Dominica, quæ proximo Rogationes antecedit, quantum hsec dedeceat corruptela,sæpius admoneant.7. Processiones prius fieri debent, deinde Missa solemniter celebrari: nisi aliter ob gravem causaminterdum Ordinario vel Clero videatur.8. Processiones autem quædam sunt ordinaris, quæ fiunt certis diebus per annum, ut in festoPurificationis Beatæ Mariæ Virginis, et in Dominica Palmarum, et in Litaniis majoribus in festo S.Marci Evangelistæ, et in minoribus triduo Rogationum ante Ascensionem Domini, et in festo SsmiCorporis Christi, vel alii diebus pro consuetudine Ecclesiarum.9. Quædam vero sunt extraordinariæ, ut quæ aliis publicis de causis in alios dies indicuntur.© Laudate Dominum Liturgical Editions 229
 • 230. Titulus IX —Caput 2 CAPUT 2 DE PROCESSIONE IN FESTO PURIFICATIONIS B.M.V.1. Completa benedictione, et distributione candelarum, ut in Missali Romano præscribitur, fit Processio. Etprimo Celebrans imponit incensum in thuribulum; postea Diaconus vertens se ad populum, dicit: Et Chorus respondet:2. Præcedit thuriferarius cum thuribulo fumigante, deinde subdiaconus paratus, deferens Crucem, mediusinter duos acolythos cum candelabris et candelis acensis: sequitur Clerus per ordinem, ultimo Celebranscum Diacono a sinistris, omnes cum candelis acensis in manibus: et cantantur Antiphonæ sequentes: Ant VI© Laudate Dominum Liturgical Editions 230
 • 231. De Processione in Festo Purificationis B.M.V.© Laudate Dominum Liturgical Editions 231
 • 232. Titulus IX—Caput 2 Alia Ant. II© Laudate Dominum Liturgical Editions 232
 • 233. De Processione in Festo Purificationis B.M.V.Et ingrediendo ecclesiam, cantantur: Resp. II© Laudate Dominum Liturgical Editions 233
 • 234. Titulus IX—Caput 33. Finita processione, Celebrans et Ministri, depositis violaceis, accipiunt paramenta alba pro Missa. Etcandelæ tenentur in manibus accensae, dum legitur Evangelium, et iterum ab incepto Canone usque adexpletam Communionem. CAPUT 3 DE PROCESSIONE IN DIE PALMARUM1. In Dominica Palmarum, facta benedictione, et distributione palmarum seu olivarum, post ultimamOrationem Omnípotens, etc., fit Processio; ac primo Celebrans imponit incensum in thuribulum, etDiaconus vertens se ad populum, dicit: Et Chorus respondet:2. Procedit thuriferarius cum thuribulo fumigante; deinde Subdiaconus paratus, dererens Crucem, mediusinter duos acolythos cum candelabris et candelis accensis: sequiter Clerus per ordinem, ultimo Celebranscum Diacono a sinistris, omnes cum ramis in manibus: et cantantur sequentes Antiphonæ, vel omnes, velaliquæ, quosque durat Processio.© Laudate Dominum Liturgical Editions 234
 • 235. De Processione in die Palmarum© Laudate Dominum Liturgical Editions 235
 • 236. Titulus IX—Caput 3Alia Ant. V© Laudate Dominum Liturgical Editions 236
 • 237. De Processione in die PalmarumAlia Ant. VIII© Laudate Dominum Liturgical Editions 237
 • 238. Titulus IX—Caput 3Alia Ant. VIII Alia Ant. VII Alia Ant. VI© Laudate Dominum Liturgical Editions 238
 • 239. De Processione in die Palmarum3. In reversione Processionis, duo vel quatuor cantores intrant in ecclesiam, et clauso ostio, stantes versafacie ad Processionem incipiunt V. Gloria, laus, etc., et decantant duos primos Versus Sacerdos vero, cumaliis extra ecclesiam, repetit eosdem. Deinde qui sunt intus, cantant alios Versus sequentes, vel omnes, velpartem, prout videbitur: et qui sunt extra, ad quoslibet duos versus respondent: Glória, laus, etc., sicut aprincipio.© Laudate Dominum Liturgical Editions 239
 • 240. Titulus IX—Caput 34. Postea Subdiaconus hastili Crucis percutit portam: qua statim aperta, Processio intrat ecclesiam ,cantando© Laudate Dominum Liturgical Editions 240
 • 241. De Processione in die PalmarumEt non dicitur Glória Patri5. Deinde celebratur Missa: et rami tenentur in manibus, dum cantantur Passio et Evangelium tantum.© Laudate Dominum Liturgical Editions 241
 • 242. De Processione in Litaniis maj. et min. CAPUT 4 DE PROCESSIONE IN LITANIIS MAJORIBUS IN FESTO S. MARCI EVANGELISTÆ ET IN MINORIBUS TRIDUO ROGATIONUM ANTE ASCENSIONEM DOMINI1. Clerus et populus hora statuta mane in ecclesia congregati, omnes contrito et humili corde Deum flexisgenibus paulisper precentur. Sacerdos amictu, alba, cingulo, stola, et pluviali cum ministris, vel saltemsuperpelliceo et stola violacei coloris sit indutus; cujuc coloris habitu in reliquis Processionibus semperutatur, praterquam in Processionibus Corporis Christi, et quæ fiunt solemnibus diebus, vel in gratiarumactionem; quibus diebus utitur colore propriæ solemnitati congruente. Ceteri vero Sacerdotes et Clericisuperpellecies induti, sequentem Antiphonam stantes concinant.Ant. II2. Deinde genuflectant omnes: et duo Clerici ante Altare majus genuflexi, devote Litanias Sanctorum (pag.85) cantare incipiant, ceteris eadem simul repetentibus.3. Cum autem erit:surgunt omnes et ordinatim procedunt, egredientes, Litaniasque prosequentes procedente Cruce, etsequente Clero, ultimo loco Sacerdos paratus, ut supra dictum est, cum Ministris, prout res vel locuspostulat, sacris vestibus indutis.4. Si Processio sit longior, vel repetantur Litaniæ, vel Litaniis absolutis usque ad Preces exclusive, dicanturaliqui psalmi ex Pœnitentialibus, seu Gradualibus. Hymni vero, vel cantica lætitiæ in iis, aut aliispœnitentiæ causa institutis Processionialibus, ne dicantur.© Laudate Dominum Liturgical Editions 242
 • 243. Titulus IX—Caput 55. Si ad unam vel plures ecclesias in via sit divertandum, ingressis ecclesiam , intermissisque Litaniis velPsalmis, cantatur Antiphona cum Versu et Oratione sancti Patrone illius ecclesiæ. Deinde egredientes,resumptis Litaniis vel Psalmis, eodem ordine procedunt usque ad ecclesiam, ubi cum Precibus etOrationibus omnibus terminatur, ut in fine Litaniarium Sanctorum (pag.85) post septem PsalmosPœnitentiales.6. Si contingat transferri Festum S. Marci Evangelistæ, non tamen transferatur Processio, nisi quandoprædictum Festum occurrat in die Paschæ: tunc enim in Feriam III sequentem transferatur. CAPUT 5 DE PROCESSIONE IN FESTO SSMI CORPORIS CHRISTI1. Decenter ornentur ecclesiæ et parietes viarum, per quas est transeundum, tapetibus et aulæis, et sacrisimaginibus, non autem profanis aut vanis figuris, seu indignis ornamentis.2. Sacerdos primum Missam celebret, in qua duas hostias consecret, et sumpta una, alteram intabernaculum in Processione deferendum ita reponat, ut per vitrum seu crystallum, quo ipsumtabernaculum circumseptum esse debet. exterius adorantibus appareat.Peracto autem Sacrificio, et Processione jam inchoata, ordine, quo jam supra dictum est in Litaniismajoribus, Sacerdos pluviali albo indutus, ter incenset Sacramentum genuflexus.3. Deinde unus e Clericis oblongum ac decens velum circumponit scapulis Sacerdotis. qui parte veli antepectus pendente, utraque manu cooperta, ostensorium seu tabernaculum a Diacono sibi porrectumreverenter suscipit: mox Sacramentum ante faciem tenens, vertit se ad populum: inde procedit subumbellam comitantibus Ministris, et duo acolythi vel Clerici cum thuribulis fumantibus præcedunt.4. Omnes procedunt nudo capite, accensos cereos gestantes, et sequentes Hymnos pro longitudineProcessionis devote concinentes. Dum vero Sacerdos discedit ab Altari, Clerus, vel Sacerdos cantare incipitsequentem Hymnum: Hymn. III Nobis datus, nobis natus Ex intácta Vírgine, Et in mundo conversátus, Sparso verbi sémine, Sui moras incolátus Miro clausit órdine.© Laudate Dominum Liturgical Editions 243
 • 244. Titulus IX—Caput 5 In suprémæ nocte cœnæ, Recúmbens cum frátribus, Observáta lege plene Cibis in legálibus, Cibum turbæ duodénæ Se dat suis mánibus. Verbum caro, panem verum Verbo carnem éfficit: Fitque sanguis Christi merum, Et si sensus déficit, Ad firmándum cor sincérum Sola fides súfficit. Tantum ergo Sacraméntum Venerémur cérnui: Et antíquum docúmentum Novo cedat rítui: Præstet fides suppleméntum Sénsuum deféctui. Genitóri, Genitóque Laus et jubilátio, Salus, honor, virtus quoque Sit et benedíctio: Procedénti ab utróque Compar sit laudátio. Amen. Hymn. IV© Laudate Dominum Liturgical Editions 244
 • 245. De Processione in Festo Ssmi Corporis Christi Noctis recólitur cœna novíssima, Qua Christus créditur agnum et ázyma Dedísse fráatribus, juxta legítima Priscis indúlta pátribus. Post agnum týpicum, explétis épulis, Corpus Domínicum datum discípulis, Sic totum ómnibus, quod totum síngulis, Ejus fatémur mánibus. Dedit fragílibus córporis férculum, Dedit et trístibus sánguinis póculum, Dicens: Accípite quod trado vásculum, Omnes ex eo bíbite. Sic sacrifícium istud instítuit, Cujus offícium commítti vóluit Solis presbýteris, quibus sic cóngruit, Ut sumant, et dent céteris. Panis angélicus fit panis hóminum; Dat panis cǽlicus figúris términum: O res mirábilis! mandúcat Dóminum Pauper servus et húmilis. Te, trina Déitas únaque, póscimus, Sic nos tu vísita, sicut te cólimus: Per tuas sémitas due nos quo téndimus, Ad lucem, quam inhábitas. Amen. Hymn VIII In mortem a discípulo Suis tradéndus ǽmulis, Prius in vitæ férculo Se trádidit discípulis.© Laudate Dominum Liturgical Editions 245
 • 246. Titulus IX—Caput 5 Quibus sub bina spécie Carnem dedit et sánguinem: Ut dúplicis substántiæ Totum cibáret hóminem. Se nascens dedit sócium, Convéscens in edúlium, Se móriens in prétium, Se regnans dat in prǽmium. O salutáris hóstia, Quæ cæli pandis óstium, Bella premunt hostília, Da robur, fer auxílium. Uni trinóque Dómino Sit sempitérna glória, Qui vitam sine término Nobis donet in pátria. Amen. Hymn IV Qua victus es clémentia, Ut nostra ferres crímina? Mortem subíres ínnocens, A morte nos ut tólleres? Perrúmpis inférnum chaos; Vihctis cátenas détrahis; Victor triúmpho nóbili Ad déxteram Patris sedes. Te cogat indulgéntia, Ut damna nostra sárcias, Tuíque vultus cómpotes Dites beáto lúmine.© Laudate Dominum Liturgical Editions 246
 • 247. De Processione in Festo Ssmi Corporis Christi Tu dux ad astra, et sémita, Sis meta nostris córdibus, Sis lacrimárum gáudium, Sis dulce vitæ prǽmium. Amen. Hymn VIII Ascéndis orbes síderum, Quo te vocábat cǽlitus Colláta, non humánitus, Rerum potéstas ómnium. Ut; trina renim máchina, Cæléstium, terréstrium, Et inferórum cóndita, Flectat genu jam súbdita. Tremunt vidéntes Angeli Versam vicem mortálium: Peccat caro, mundat caro, Regnat Deus Dei caro. Sis Ipse nostrum gáudium, Manens olýmpo prǽmium, Mundi regis qui fábricam, Mundána vincens gáudia Hinc te precántes quǽsumus, Ignósce culpis ómnibus, Et corda sursum súbleva Ad te supérna grátia. Ut cum repénte cœperis Clarére nube júdicis, Pœnas repéllas débitas, Reddas corónas pérditas. Jesu, tibi sit glória, Qui victor in cælum redis, Cum Patre, et almo Spíritu In sempitérna sǽcula. Amen.© Laudate Dominum Liturgical Editions 247
 • 248. Titulus IX—Caput 6Te Deum laudámus, ut infra (pag. 257). Benedíctus Dóminus Deus Israël, ut supra (pag. 390) cumGlória Patri in fine.Magníficat ánima mea, Dóminum, ut supra (pag.315) cum Glória Patri in fine.5. Peractca Processione, et Sanctissimo Sacramento ad ecclesiam reportato, et super Altaredeposito, omnes Ecclesiastici, qui adsint, hinc inde ordine genuflexi illud reverenter adorantes,dum Sacerdos de more incensat, sequentem Hymni partem concinant: T antum ergo Sacraméntum. Venerémur cérnui: Et antíquum documéntum Novo cedat rítui: Præstet fides suppleméntum Sensuum deféctui. Genitóri, Genitóque Laus et jubilátio, Salus, honor, virtus quoque Sit, et benedíctio; Precedénti ab utróque Compar sit laudátio. Amen. Postea duo Clerici dicant: V. Panem de cælo præstitísti