Environmental Database
M.Bayasgalan, G. Batkhishig,
N.Lkhamsuren , M. Otgontugs
          Biobeer 2009. June...
Content
•  Purpose
•  Introduction
•  Amendment to Environmental Law
•  Environmental Statistical database (Boh)
•  M...
Purpose
Situation analysis

Develop draft law on Environmental data
 exchange

 Metadatabase

 Development of Environm...
Introduction
 National Geo-Information Centre for Natural
     Resource Management Project

• Component1. Development...
Introduction

         2006 XII – 2008. XII
          3 Years project
Sponsored by: The Government of the...
Environmental Law
• Established LWG including representatives from
 MNE, ALAGaC, Mineral Res&Petrol. Authority

• Studied...
AMENDMENT TO ENVIRONMENTAL
CONSERVATION LAW

CHAPTER TWO             CHAPTER TWO

ENVIRONMENTAL        ...
Environmental Statistic Database (Boh)
• Statistical indicators were approved by the
 statistics law (see chapter 6, outl...
BOX forms
• Within 9 tables:
 land
  land damage, conservation, rehabitation measures,
 budget
  Mineral resources
  ...
Physical Design

       INTERNET         PHP       ӨСУС
      PostgreSQL
Main Window  http://geodata.mne-ngic.mn/
Access to database
Main window of BOX Database
BOX table
Development of National geoinformation
 metadata standard
                             MD_Met...
Metadatabase
Core elements on :
 identification of resource
 constraints
 data quality
 maintenance
 spatial and temp...
Why need metadatabase ?
• To publish data in standard way
• To support data access and
 distribution
• To remove data red...
Physical Design

       INTERNET      GeoNetwork        ӨСУС
       PostgreSQL
Geodatabase
 Spacial database       http://geodata.mne-ngic.mn
                        T...
Physical Design

       INTERNET     Geomoose/MapServer        ӨСУС
       PostgreSQL
Special Protected Area database
                   Data entry interface
    http://geodata....
Special Protected Area database               Details information about SPA
Physical Design

       INTERNET       Openlayers        ӨСУС
       PostgreSQL
Disaster Database
  • Fire management


                 Hotspot
                 Fire ...
Disaster Database
• Dzud Management
            Мэдээллийн санд мэдээ оруулах хэсэг
• Drought Management
            WMS for drought
WMS Service
WMS Service
WMS Service
Thank You for Your Attention
         Contact Us

         Web Address:
         http://www.mne...
NGIC: Environmental Database
NGIC: Environmental Database
NGIC: Environmental Database
NGIC: Environmental Database
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

NGIC: Environmental Database

2,181 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,181
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
287
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • АгуулгаТөслийн зорилго
 • Зорилго:Одоогийн байдалд дүн шинжилгээ хийхХууль эрхзүйн орчинг сайжруулахМетаөгөгдлийн стандарт боловсруулахБайгаль орчны мэдээллийн сан байгуулахМэдээлэлд тулгуурласан үйлчилгээг бий болгох
 • Байгалийн нөөцийн менежментэд ашиглагдах ГМС/ЗТС ын хэрэглээний загваруудБайгаль орчны мэдээ мэдээллийн менежментХД-ын мэдээнд суурилсан шийдвэр гаргахад дэмжлэг үзүүлэх системХүний нөөцийн чадавхийг сайжруулах
 • Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар, БОЯ, Хууль Зүй Дотоод ХЯ, АМГТХЭГ, Мэдээлэл Харилцаа ХолбооТГ, ГХГЗЗГ-ын төлөөллөөс бүрдсэн ажлын хэсэг боловсруулсанГадаадын болон үндэсний байгаль орчны болон мэдээллийн чиглэлийн хууль эрхзүйн акт бичгийг судалсанӨнөөдрийн байдлаар байгаль орчны мэдээлэл солилцох хүрээнд үүсч буй харилцаа, хүндрэлтэй асуудлууд, зөрчлүүд, хэрэглэгчдийн хэрэгцээ, шаардлагыг судлав Ярилцлага семинар хийсэн
 • БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙХОЁРДУГААР БҮЛЭГ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ҮНЭЛГЭЭ, МЭДЭЭЛЛИЙН САН, СУДАЛГАА, ШИНЖИЛГЭЭДОЛДУГААР БҮЛЭГ нэмэлт өөрчлөлт оруулсанБАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЭДЭЭЛЛИЙН САН33 дугаар зүйл44 дүгээр зүйл Нийт 12 зүйл нэмсэн
 • Тодорхой үзүүлэлтээр тогтмол бүрдүүлдэг хүрээлэнбайгааорчныстатистикүзүүлэлт.МонголУлсынСтатистикийнтухайхуулийн 6 дугаарзүйлийнтавдахьзаалтад “Хүрээлэнбайгааорчныстатистикийнүзүүлэлт”–ийгалбанёсныстатистикмэдээнийүндсэнүзүүлэлтболгонбаталгаажуулсан.Одоогийн байдлаар нийт 186 үзүүлэлт
 • БО-ны статистик үзүүлэлтүүдийг агуулгаар нь 9 хүснэгтийн хүрээнд багцладаг. Үүнд: Газрын нэгдмэл сангийн хэмжээ, бүтцийн тайлан Газарт учруулсан хохирол, түүнийг нөхөн сэргээх, хамгаалах арга хэмжээ, төлбөрийн орлого бүрдүүлэлтийн тайлан Ашигт малтмалын нөөцийн өөрчлөлтийн тайлан Ус ашиглалт, хамгаалалтын тайлан Ойн нөөц, түүний ашиглалт, хамгаалал, нөхөн сэргээлтийн тайлан Агнуурыннөөц, ашиглалт, хамгаалалтынтайланХог хаягдлын судалгааны тайланОрчны чанарын төлөв байдлын тайланУур амьсгал, байгалийн гамшигт үзэгдлийн тайлан
 • Үндэсний геомэдээллийн стандарт-MNS 5774:2007ЭлементүүдЗаавал сонгох 50Сонголтот 73Нөхцөлт 70Нийт 193
 • Гол элементүүд : Эх мэдээ Хязгаарлалт Чанарын баталгаа Орон зай, цаг хугацааны хамрах хүрээ Орон зайн проекц Түгээлт (харилцах хаяг)
 • Мета өгөгдлийн стандартын хэрэгцээ шаардлагаМэдээг нэгдсэн загвараар бичиглэх Мэдээний хандалт, түгээлтийг хялбар болгох Давхардлыг арилгах Мэдээг хамтран ашиглах, дахин ашиглах Мэдээнд зөв тайлал хийх Бичиглэн баримтжуулах Мэдээг боловсруулах үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх Амар хялбар, үр ашигтай ашиглах Зөв ойлгож ашиглахХэвлэх, нийтлэх
 • NGIC: Environmental Database

  1. 1. Environmental Database M.Bayasgalan, G. Batkhishig, N.Lkhamsuren , M. Otgontugs Biobeer 2009. June.04
  2. 2. Content • Purpose • Introduction • Amendment to Environmental Law • Environmental Statistical database (Boh) • Metadatabase • Geodatabase • SPA database • WMS Service - Fire Management - Dzud Management - Drought Management
  3. 3. Purpose Situation analysis Develop draft law on Environmental data exchange  Metadatabase  Development of Environmental database and applications
  4. 4. Introduction National Geo-Information Centre for Natural Resource Management Project • Component1. Development of GIS/RS Application Models for Natural Resource • Component2. Natural Resource Geodata and Information Management • Component3. RS based Decision Support System for Environmental Management • Component4. Human Capacity Strengthening
  5. 5. Introduction 2006 XII – 2008. XII 3 Years project Sponsored by: The Government of the Netherland Implemented by: The Information and Computer Center, MNET
  6. 6. Environmental Law • Established LWG including representatives from MNE, ALAGaC, Mineral Res&Petrol. Authority • Studied of linternational and local legal acts on env.infor • Investigation of current users requirements and existing problems on env.data exchange • Learnt experiences and best examples
  7. 7. AMENDMENT TO ENVIRONMENTAL CONSERVATION LAW CHAPTER TWO CHAPTER TWO ENVIRONMENTAL ENVIRONMENTAL ASSESSMENT, ASSESSMENT, DATABASE, , DATABASE, , RESEARCH RESEARCH CHAPTER SEVEN changes ENVIRONMENTAL DATABASE article 12 Added 12 articles article 23
  8. 8. Environmental Statistic Database (Boh) • Statistical indicators were approved by the statistics law (see chapter 6, outline 5) • In total 186 indicators.
  9. 9. BOX forms • Within 9 tables: land  land damage, conservation, rehabitation measures, budget  Mineral resources  Water use, conservation  Forest resources, use, protection  Hunting resources, use, conservation  Waste  Environmental state and quality  Climate, natural disasters
  10. 10. Physical Design INTERNET PHP ӨСУС PostgreSQL
  11. 11. Main Window http://geodata.mne-ngic.mn/
  12. 12. Access to database
  13. 13. Main window of BOX Database
  14. 14. BOX table
  15. 15. Development of National geoinformation metadata standard MD_Metadata +fileIdentifier[0..1] : CharacterString +language[0..1] : CharacterString +characterSet[0..1] : MD_CharacterSetCode +contact[1..*] : CI_ResponsibleParty +dateStamp[1] : Date +metadataStandardName[0..1] : CharacterString 0..1 +distributionInfo +metadataStandardVersion[0..1] : CharacterString 0..* +dataQualityInfo MD_Distribution DQ_DataQuality 0..* +spatialRepresentationInfo 0..* +referenceSystemInfo 1 +identificationInfo MD_SpatialRepresentationInfo MD_ReferenceSystem «Abstract»MD_Idenfitication Mandatory -50 193 Elements Optional -73 Conditional -70
  16. 16. Metadatabase Core elements on :  identification of resource  constraints  data quality  maintenance  spatial and temporal extent  spatial projection  distribution (contact address)
  17. 17. Why need metadatabase ? • To publish data in standard way • To support data access and distribution • To remove data reduplication • To reuse and share data • To interpret data better and correctly • To well document data • To support data manipulation • To ease and better use data • To better understand and use data • To publish data
  18. 18. Physical Design INTERNET GeoNetwork ӨСУС PostgreSQL
  19. 19. Geodatabase Spacial database http://geodata.mne-ngic.mn Tools Administrative Road Network Vegetation Hayland Soil Forest Land Protected Area Network 13 categories Tourism Map 71 layers Climate Surface Water http://geodata.mne-ngic.mn:8008/geomoose/ Topo Map SRTM Data
  20. 20. Physical Design INTERNET Geomoose/MapServer ӨСУС PostgreSQL
  21. 21. Special Protected Area database Data entry interface http://geodata.mne-ngic.mn/protarea/index.html
  22. 22. Special Protected Area database Details information about SPA
  23. 23. Physical Design INTERNET Openlayers ӨСУС PostgreSQL
  24. 24. Disaster Database • Fire management Hotspot Fire Hazard Dryness Index Wind Data Satelite Image Identify
  25. 25. Disaster Database • Dzud Management Мэдээллийн санд мэдээ оруулах хэсэг
  26. 26. • Drought Management WMS for drought
  27. 27. WMS Service
  28. 28. WMS Service
  29. 29. WMS Service
  30. 30. Thank You for Your Attention Contact Us Web Address: http://www.mne-ngic.mn/ http://geodata.mne-ngic.mn/

  ×