P R E C E D E
Партнерство за помирување преку ран детски
развој и образование во Европа
THIS PROJECT IS FUNDED BY THE EURO...
P R E C E D E
Партнерство за помирување преку ран детски
развој и образование во Европа
THIS PROJECT IS FUNDED BY THE EURO...
P R E C E D E
Партнерство за помирување преку ран детски развој и образование
во Европа
THIS PROJECT IS FUNDED BY THE EURO...
ОПШТA ЦEЛ НА ПРОГРАМАTA:
Да го поддржи влијанието на граѓанското општество врз процесот на
помирување и кохезија преку обр...
P R E C E D E
Партнерство за помирување преку ран детски
развој и образование во Европа
THIS PROJECT IS FUNDED BY THE EURO...
P R E C E D E
Партнерство за помирување преку ран детски
развој и образование во Европа
THIS PROJECT IS FUNDED BY THE EURO...
Очекувани резултати:
 Регионална PRECEDE мрежа,
 Национални мрежи во партнерските и другите земји на Западниот
Балкан,
...
Следни чекори:
1. ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДА
СПРОВЕДУВААТ ИСТРАЖУВАЊА,
2. ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИ...
МОЖНОСТИ ЗА ЗАЕДНИЧКА РАБОТА:
 УЧЕСТВО НА ПАРТНЕРСКИТЕ ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО
ЗАЕДНИЧКИ ТРЕНИНЗИ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ, МОНИ...
БЛАГОДАРАМ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Прва детска амбасада во светот Меѓаши
info@childrensembassy.org.mk
pomocdeci@eunet.rs
mirela@cci...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

партнерство за помирување преку ран детски развој и образование во европа Precede

278 views
193 views

Published on

Partnership for Reconciliation through Early Childhood Education and Development in Europe

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
278
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

партнерство за помирување преку ран детски развој и образование во европа Precede

 1. 1. P R E C E D E Партнерство за помирување преку ран детски развој и образование во Европа THIS PROJECT IS FUNDED BY THE EUROPEAN UNION Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) Civil Society Facility (CSF) Група: Социјална инклузија ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ СКОПЈЕ, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Партнер на ПРЕЦЕДЕ
 2. 2. P R E C E D E Партнерство за помирување преку ран детски развој и образование во Европа THIS PROJECT IS FUNDED BY THE EUROPEAN UNION Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) Civil Society Facility (CSF) - Што е ПРЕЦЕДЕ? Партнерство за помирување преку ран детски развој и образование во Европа - Мрежа на организации од Западен Балкан и Северна Ирска - Финансиски поддржана од... ЕУ, во рамките на регионалната ИПА програма за граѓанското општество
 3. 3. P R E C E D E Партнерство за помирување преку ран детски развој и образование во Европа THIS PROJECT IS FUNDED BY THE EUROPEAN UNION Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) Civil Society Facility (CSF) Партнери: 1. Прва детска амбасада во светот Меѓаши (Р. Македонија), 2. Центар за граѓанска иницијатива (Хрватска), 3. Партнери за деца (Албанија), 4. Балкански сончогледи (Косово, UNSCR 1244/99), 5. Раните години (Северна Ирска) Носител на проектот: Помош за децата (Р. Србија) Времетраење: Рамковен Договор за соработка помеѓу НГО - ЧЕТИРИ ГОДИНИ Период на имплементација на програмата - ДВЕ ГОДИНИ
 4. 4. ОПШТA ЦEЛ НА ПРОГРАМАTA: Да го поддржи влијанието на граѓанското општество врз процесот на помирување и кохезија преку образованието и развојот на децата од предучилишна возраст на Балканот и во Европа ЌЕ РАЗВИЕМЕ:  Одржлива регионална мрежа на НВО-и која ќе промовира прифаќање на другите и почитување на различностите од најрана возраст т.е. децата од предучилишна возраст,  Одржливи национални мрежи на НВО-и која промовира прифаќање на другите и почитување на различностите преку предучилишното воспитување и образование во земјите на Западниот Балкан;  Врска помеѓу националните НВО-и мрежи и PRECEDE мрежата со Меѓународната мрежи за градење на мирот за деца од предучилишна возраст, во конфликтни и пост-конфликтни земји. THIS PROJECT IS FUNDED BY THE EUROPEAN UNION Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) Civil Society Facility (CSF)
 5. 5. P R E C E D E Партнерство за помирување преку ран детски развој и образование во Европа THIS PROJECT IS FUNDED BY THE EUROPEAN UNION Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) Civil Society Facility (CSF) Пристап во работењето на ПРЕЦЕДЕ СТРАТЕШКИ, ДОЛГОРОЧЕН И ПРОГРАМСКИ ЗАСНОВАН Главните пристапи кои ќе се користат во работата се: анализа, следење и лобирање. Се очекува овие пристапи да влијаат на процесите на реформите на јавниот сектор.
 6. 6. P R E C E D E Партнерство за помирување преку ран детски развој и образование во Европа THIS PROJECT IS FUNDED BY THE EUROPEAN UNION Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) Civil Society Facility (CSF) Компоненти на програмaта Компонента 1: - Истражувања и анализира на меѓународни и локални политики, програми и проекти во однос на спречување конфликти, градење на мир и помирување. Компонента 2: - Следење на спроведувањето на политики, програми и проекти поврзани со спречување конфликти, градење на мир и помирување низ воспитување и образование. Компонента 3: - Промоција за вклучување на модули и теми важни за спречување конфликти, градење на мир и помирување во националните планови и програми во предучилишното воспитување и образование. Компонента 4: - Изработка на регионални насоки и материјали карактеристични за секоја земја, корисни за реализација на активности поврзани со помирување, градење на мир и спречување конфликти во предучилишното воспитување и образование. Компонента 5: - Организациско и директно засилување на локалните организации на граѓанското општество, за да можат да добијат европски сертификати за остварени организациски стандарди на квалитет.
 7. 7. Очекувани резултати:  Регионална PRECEDE мрежа,  Национални мрежи во партнерските и другите земји на Западниот Балкан,  Национални стратегии за помирување преку образованието и развојот на децата од предучилишна возраст,  Регионална стратегија за помирување преку образованието и развојот на децата од предучилишна возраст,  Програми, насоки и материјали за вклучување на теми поврзани со почитување на различностите, спречување на предрасудите и дискриминирањето во работата со децата од предучилишна возраст. THIS PROJECT IS FUNDED BY THE EUROPEAN UNION Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) Civil Society Facility (CSF)
 8. 8. Следни чекори: 1. ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДА СПРОВЕДУВААТ ИСТРАЖУВАЊА, 2. ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДА ГО СЛЕДАТ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНИТЕ, МЕЃУНАРОДНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ И ОСТАНАТИ ДОКУМЕНТИ, 3. ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПРОМОВИРАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ КОН КОИ СЕ СТРЕМАТ, 4. РАЗВИВАЊЕ НА РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМСКИ ВОДИЧИ ЗА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕМИ ПОВРЗАНИ СО ГРАДЕЊЕТО НА МИРОТ. THIS PROJECT IS FUNDED BY THE EUROPEAN UNION Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) Civil Society Facility (CSF)
 9. 9. МОЖНОСТИ ЗА ЗАЕДНИЧКА РАБОТА:  УЧЕСТВО НА ПАРТНЕРСКИТЕ ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ЗАЕДНИЧКИ ТРЕНИНЗИ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ, МОНИТОРИНГ, ДОГОВАРАЊЕ, ЗАСИЛУВАЊЕ НА НВО ВО ПАРТНЕРСКИТЕ ЗЕМЈИ  МОЖНОСТ НА ПАРТНЕРСКИТЕ ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТАНАТ ЧЛЕНОВИ НА ДРУГИ НАЦИОНАЛНИ МРЕЖИ НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ  РАЗМЕНА НА ИСКУСТВА И ЗАКЛУЧОЦИ ОД РАЗНИ ПРОЕКТИ НИЗ ЗАЕДНИЧКИ ЛИСТИ НА КОНТАКТИ, БИЛТЕНИ, СООПШТУВАЊА, НАЈАВИ НА СЛУЧУВАЊА и сл. THIS PROJECT IS FUNDED BY THE EUROPEAN UNION Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) Civil Society Facility (CSF)
 10. 10. БЛАГОДАРАМ ЗА ВНИМАНИЕТО! Прва детска амбасада во светот Меѓаши info@childrensembassy.org.mk pomocdeci@eunet.rs mirela@cci.hr paulinew@early-years.org ijones_ppf@yahoo.co.uk freelegalservice@childrensembassy.org.mk muhamet.arifi@balkansunflowers.org THIS PROJECT IS FUNDED BY THE EUROPEAN UNION Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) Civil Society Facility (CSF) Мислењата и гледиштата изразени во оваа презентација се на целосна одговорност на Првата детска амбасада во светот Меѓаши и во никој случај не можат да бидат сфатени како одраз на ставовите на Европската Унија. Проект координатор Васка Цветаноска Панова peace@childrensembassy.org.mk www.childrensembassy.org.mk тел. 02 2465 316 моб. 077 641 145

×