Abdulwahid Van Bommel - Geslachtsverschil en seksualiteit in de islam en islamitische culturen

4,332 views
4,250 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,332
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,277
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Abdulwahid Van Bommel - Geslachtsverschil en seksualiteit in de islam en islamitische culturen

 1. 1. Geslachtsverschil en seksualiteitin de islam en islamitischeculturen O mensen, Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volken en stammen gemaakt, opdat u elkaar leertAbdulwahid Van Bommel kennen. (49:13).
 2. 2. Drie mythen ontmaskerd Eva is niet uit Adams rib geschapen. Eva heeft Adam niet verleid om van de boom te eten. De islam kent niet de zondeval, maar ziet het als voorbestemd en ten gunste van de ontwikkeling en vervolmaking van de mens.
 3. 3. Koranverzen over gender gerelateerde onderwerpen Vrouwen hebben rechten gelijk aan de rechten die mannen op hen doen gelden… Blijf goed met haar omgaan, want indien u afkeer van haar hebt, hebt u misschien afkeer van iemand waarin Allah veel goeds heeft geschapen… U bent tot haar ingegaan en zij heeft met u een sterk verbond gesloten… Bewijs goedheid aan de metgezel aan uw zijde… Zij zijn een gewaad voor u en u bent voor haar een gewaad..
 4. 4. Koranverzen overgender gerelateerde onderwerpen 2* De koran ziet geslachtsgemeenschap als een onderdeel van onze verhouding tot God en brengt daar een voor mensen te praktiseren orde in aan. Hij schiep ons uit één enkele zelf en daaruit ook een partner. Op zon manier dat hij geneigd was tot liefde voor haar. En nadat hij zich met haar had verenigd werd zij zwanger...‟* Ergens anders staat, „opdat u er rust in moge vinden en Hij heeft liefde en tederheid in uw harten geplaatst...‟
 5. 5. Koranverzen overgender gerelateerde onderwerpen 3In de schepping van man en vrouw is dus een ingeboren neigingrust in elkaar te vinden, en tot tederheid en vergevensgezindheidingebouwd. Hij is Degene Die vorm geeft en leidt...* Niet alleen wordt geadviseerd, bijna geboden, op een goede manier inhoud te geven aan je seksuele leven;* het tegenovergestelde - het celibaat - is eigenlijk met zoveel woorden door de profeet verboden. Je partner gelukkig maken behoort daarom tot de islamitische eredienst.* Een belangrijke over-een-komst met de hindoeïstische en boeddhistische visie op het seksuele leven van de mens bestaat eruit dat seks sacraal is.* Wel wordt nadrukkelijk aangegeven dat het binnen een huwelijk dient plaats te vinden.
 6. 6. Uw vrouwen zijn een akker voor u, dus kom wanneer, waar en hoe u wenst tot elkaar.. Maar er dient hierbij iets vooruit gezonden te worden.. (2:223). Interpretaties:* Een smeekbede om goed nageslacht* Elkaar in de stemming brengen voor intimiteit* Eerst aan de ander denken en vervolgens aan jezelf De uitleg van de profeet Mohammed: “Werpt u niet als een dier op uw vrouw als een van u gemeenschap wil hebben, maar laat er tussen u een afgezant zijn.“ “Wat bedoelt u met die afgezant?“ “Een kus en woorden die haar in de juiste stemming brengen.” Een beschaafde omschrijving van wat nu „voorspel‟ heet.
 7. 7. Het is u veroorloofd in de nacht van het vasten tot uw vrouwen in te gaan. Zij zijn een gewaad voor u en u bent een gewaad voor hen. (2:187). Uitspraken van de profeet Mohammed:* De geslachtsdaad van eenieder van u is liefdadigheid.* Drie dingen komen voort uit het menselijk tekort:* Terwijl je iemand ontmoet voor wie je veel sympathie koestert, afscheid nemen zonder zelfs zijn of haar naam te weten;* Wanneer iemand je een weldaad wil bewijzen, deze afwijzen;* Snel gemeenschap hebben met je vrouw, zonder grappige of tedere woorden te hebben uitgewisseld, elkaar gekust en gestreeld te hebben, waarna de man bevredigd opstaat, terwijl zijn vrouw onbevredigd achterblijft.“
 8. 8. En het behoort tot Zijn tekenen dat Hij uit uw midden echt-genoten voor u schiep, opdat u rust in elkaar moge vinden. En Hij heeft liefde en tederheid tussen u gekweekt...” (30:21)In zijn toelichting hierop zei de profeet Mohammed: “Waarlijk, elke tasbiha (verheerlijking van Allah) is liefda-digheid, elke takbira (Allah gedenken als de grootste) is lief-dadigheid, elke tahmida (Allah gedenken als de lovenswaar-dige) is liefda-digheid en elke tahlila (Allah gedenken als de Enige God) is liefdadigheid. Het aansporen tot goede werken is liefdadig-heid, het weer-hou-den van kwaad is liefdadigheid en de ge­slachtsdaad van een ieder van jullie is liefdadigheid.” Zijn metgezellen vroegen: “O, boodschapper van Allah! Als iemand van ons zijn seksue-le behoefte bevredigt, krijgt hij daar dan een (goddelijke) beloning voor?” Hij ant-woordde: “Geloven jullie niet dat het strafbaar is wanneer je het op buitenech-telijke wijze zou doen? Daarom is het verdienste-lijk het op de toegestane wijze te doen.”
 9. 9. Seks niet alleen voor voortplanting De profeet had een vrouw gezien en ging daarna direct naar zijn vrouw Zainab en had gemeenschap met haar. Hij verbond hieraan het algemene advies: “Indien een van u wordt verrast door de schoonheid van een vrouw en zij dreigt een plaats in uw hart te veroveren, ga dan direct naar uw eigen vrouw en heb gemeenschap met haar. Daarmee brengt u uw hart weer in het reine.”
 10. 10. gender-vraagstukken  Vanuit de islam zegt men dat mannen en vrouwen biologisch ongelijk zijn, maar wel gelijkwaardig op alle andere gebieden. Er wordt vaak gevraagd hoe de islam tegenover de gelijkwaardigheid van man en vrouw staat, maar dit wordt voor moslimvrouwen zelden alleen door de islamitische religie of leefwijze bepaald.  De gelijkwaardigheid van man en vrouw in de islam wordt door een aantal zaken - niet noodzakelijk in onderstaande volgorde - mede gevormd en bepaald:* Familieleven en opvoeding thuis;* Maatschappij; omgeving en opleiding;* Politiek, economie en religie.
 11. 11. Gender en seksualiteitsbeleving Aan God behoort het koninkrijk van hemelen en aarde. Hij schept wat Hij wil. Hij schenkt mannelijke of vrouwelijke kinderen aan wie Hij wil. Of Hij mengt ze, mannelijk en vrouwelijk en Hij maakt onvruchtbaar wie Hij wil; Hij is alwetend, almachtig. (42:49-50). Zoals de maatschappelijke positie van ieder mens directe invloed heeft op zijn of haar ontwikkelingskansen in het algemeen en persoonlijke ontplooiingskansen op het gebied van religie, spiritualiteit of „menswording‟, in het bijzonder, zo heeft een door maatschappij of religie bepaalde genderverhouding directe invloed op seksuele beleving. Dat wil zeggen dat vrouwen die in hun menszijn, hun deskundigheid op enig gebied of in hun materiële, mentale, intellectuele of spirituele loopbaan worden gewaardeerd, over het algemeen een beter seksueel leven hebben.
 12. 12. Een aantal sleutelposities binnen de moslimgenderverhoudingen zijn:* Erfrecht* Getuigenrecht* Arbeidsparticipatie
 13. 13. ErfrechtVóór de islam: Vrouwen zelf onderdeel van de erfenisKoran: Er is voor mannen een aandeel in hetgeen hun ouders en bloedverwanten aanhen nalaten en er is voor vrouwen een aandeel in hetgeen hun ouders enbloedverwanten aan hen nalaten: weinig of veel: een vastgesteld deel. (4:7)Traditionele argumenten: Man krijgt wel meer in het door de koran vastgestelde erfrecht maar dat betekent niet dat hij een voorkeursbehandeling krijgt want hij is nu eenmaal economisch verantwoordelijk Kostwinnerschap of meer ontvangen uit een erfenis doet niets af of toe aan de waarde als mens van man of vrouw.Bezwaren: Dit erfrecht wordt in de moslimwereld zelden of nooit in praktijk gebracht Interpretatie van het erfrecht behoort tot de „heilige‟ sjari‟a en de geleerden beschermen zich achter die heiligheid waardoor de argumentatie bij voorbaat wordt ondermijnd.
 14. 14. Naar een eigentijdse interpretatie van erfrecht De hedendaagse maatschappij zelf doorslaggevend argument voor toekennen van gelijke rechten aan mannen en vrouwen:* Vrouwen kostwinner of medekostwinner;* Vrouwen kunnen andere door de koran toegekende rechten – zoals zelfstandig ondernemerschap en economische zelfstandigheid in het algemeen - niet naleven omdat ze worden gehinderd in hun zelf beschikkingsrecht;* Er bestaat een enorme angst in grote delen va de moslimwereld om vrouwen als autonome wezens met gelijke rechten te accepteren.
 15. 15. GetuigenrechtIndien een schuldenaar weinig verstand heeft of zwak is of zelf niet kandicteren; laat dan zijn zaakwaarnemer dicteren.* Getuigen bij de overeenkomst:* 2 mannen* 1 man + 2 vrouwen* van degenen die u geschikt vindt om te getuigen –* de één kan de ander helpen herinneren. (2:282/3).  De eisen:* Geschikt/ongeschikt* Wel/niet kunnen dicteren;* Weinig/veel verstand;* Zwak/sterk. Samenvattend: de werkelijke eis:  Gebleken geschiktheid* Deze is in de moslimwereld noch in „het westen‟ geslachtsgebonden.
 16. 16. ArbeidsparticipatieMan of vrouw: de verdienste van uw werk zal Ik niet verloren doen gaan …leden van één en dezelfde mensheid en daarom gelijken van elkaar (3:195).Mannen zullen profijt hebben van wat zij verdienen en vrouwen zullenprofijt hebben van wat zij verdienen (4:32).De discussie  Islam blijkt geen structurele belemmering  Veronderstelling van wél komt voort uit:* Tekstonderzoek in de bronnen van de islam en onderzoek van de sociale werkelijkheid verloopt volkomen gescheiden;* Goede definitie van ‘Gender’ en daaruit voortkomende sociale rechtvaardigheid tussen man en vrouw wordt gemist.Resultaat: Segregatie op basis van achterhaalde opvattingen  Dit heeft nadelige invloed op* Levensstandaard i/h algemeen* Emancipatie van vrouw én man.
 17. 17. Open deur is noodzaak Het is de vraag of wij moslims in staat zullen zijn een positief begrip te ontwikkelen voor vrouwen, andersdenkenden en andersgelovigen, wanneer we vasthouden aan de middeleeuwse jurisprudentie van de islam. Er is geen andere mogelijkheid dan gebruik te maken van de open deur van de idjtihâd, dat wil zeggen de zelfstandige uitleg en zingeving van de basisteksten van de islam, om tot een nieuwe visie op en relatie met „de ander‟ te komen. Een voorhoedegroep van vrouwelijke moslimactivisten en -denkers kan op dat gebied invloed hebben. Het is noodzakelijk om tot een tegencultuur te inspireren die de ontstane negatieve stereotypering van moslimvrouwen nuanceert en het algemene imago van de islam als geweldsspiraal doorbreekt. Zeker wanneer dit imago wordt gevoed door werkelijk plaatsvindend zinloos geweld en terreur waar steeds het bijvoeglijk naamwoord islamitisch voor staat. Het op gang brengen van een tegenbetoog is van doorslaggevend belang omdat het evenwicht tussen moslims en niet-moslims in de Nederlandse samenleving zoekraakt.

×