• Save
Правни аспекти на мобилния маркетинг
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Правни аспекти на мобилния маркетинг

on

 • 1,188 views

Презентация от Антон Александров за семинара на IABulgaria.bg и M-R.bg "Мобилният маркетинг в България", 14.06.2011 г., ...

Презентация от Антон Александров за семинара на IABulgaria.bg и M-R.bg "Мобилният маркетинг в България", 14.06.2011 г., София.
За механизмите - плюсове и минуси - подаръци, томболи, отстъпки, дарения.
За спама според Законите за електронната търговия и за електронните съобщения.

Statistics

Views

Total Views
1,188
Views on SlideShare
1,188
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
1

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • Презентацията в YouTube
  http://www.youtube.com/watch?v=mlNwdkL7qNM
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Правни аспекти на мобилния маркетинг Правни аспекти на мобилния маркетинг Presentation Transcript

 • и
  представят
  Мобилният маркетинг в България
  семинар
  София
  14. 06. 2011 г.
 • ПРАВНИ АСПЕКТИ
  на мобилния маркетинг –изкуството на баланса между най-добрите продажби и позволеното от регулацията
  Антон Александров
  IABulgaria семинарСофия14. 06. 2011 г.
 • ПОДТЕМИ
  1. Наградите като средство за привличане на клиенти.
  Подаръците
  Томболата
  Отстъпките
  Даренията като съвременен маркетингов подход.
  2. Спамът
  в Закон за електронната търговия и
  в Закон за електронните съобщения
  14. 06. 2011 г.
  3
  Мобилният маркетинг в България –правни аспекти
 • Подаръцитекато средство за привличане на клиенти
  14. 06. 2011 г.
  4
  Мобилният маркетинг в България –правни аспекти
 • РЕГУЛАЦИЯТА
  Закон за защита на конкуренцията –гл. VІІ „Забрана за нелоялна конкуренция“, чл. 36, ал. 2.
  Законът забранява предоставянето на добавка към продаваната стока или услуга на друга стока или услуга безвъзмездно или на привидна цена.
  +
  14. 06. 2011 г.
  5
  Мобилният маркетинг в България –правни аспекти
 • ИЗКЛЮЧЕНИЯТА
  1. Законът разрешава подаръци във вид на вещи с поставено лого и цена <= 10 % от цената на основната стока/ услуга.
  +
  =OK!
  2. Законът разрешава подаръци, които според търговската прак-тика са принадлежност към про-даваната стока или извършвана-та услуга.
  =OK!
  +
  3. Законът разрешава подаръци, когато са стоки или услуги като отбив при продажба в по-големи количества.
  14. 06. 2011 г.
  6
  Мобилният маркетинг в България –правни аспекти
 • ОБОБЩЕНИЕ
  Достоинства:
  • подаръците са лесни за комуникация;
  • иматлесензаспазванерегулаторенрежим – 1/10;
  • в практиката – носятповечепродажби, в сравнение с другитеспособи – всекиучаствалпечели;
  • приемат се позитивно.
  Недостатъци:
  оптималното разпределението на подаръците е кошмар;
  генерираненаповечемаркетинговресурсза „изобретяване“ наподходящподарък;
  трудно се контролира изпълнението – масова практика е отклоняването на подаръци към изпълнителите или „случайни“ печаливши.
  Неутрално:
  • осчетоводяването на придобитите и раздадени подаръци е стандартна практика.
  14. 06. 2011 г.
  7
  Мобилният маркетинг в България –правни аспекти
 • Томболатакато средство за привличане на клиенти
  14. 06. 2011 г.
  8
  Мобилният маркетинг в България –правни аспекти
 • РЕГУЛАЦИЯТА
  Закон за защита на конкуренцията –гл. VІІ „Забрана за нелоялна конкуренция“, чл. 36, ал. 3.
  Законът ограничава извършването на продажба, когато
  • заедно с нея се предлага или обещава нещо, чието получаване зависи от решаването на ребуси, въпроси, гатанки;
  • събиране на серия от купони и т.н.;
  • разиграване на игри с паричниили предметни награди, чиятостойност значително надвишавацената на продаваната стокаили услуга.
  14. 06. 2011 г.
  9
  Мобилният маркетинг в България –правни аспекти
 • РАЗРЕШЕНОТО
  Решение на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) № 55/ 29.01.2009 г. по преписка, вх. № ДЗП-32/23.01.2009 г.Законът ограничава извършването на продажба, когато:
  • Значително се надвишава цената на продаваната стока или услуга, когато наградата надвишава с повече от 100 пъти цената на продаваната стока/услуга или е по-голяма от 15 минимални работни заплати за страната.
  • КЗК изследва и двете хипотези и преценява наличието на нарушение съобразно по-ниската от двете стойности!.
  4K лв.
  40K лв.
  =>
  =OK!
  10 лв.
  1000 лв.
  4000 лв. > 3600 лв. (15*240 лв.)
  цената*100 и < 3600 лв. (15*240 лв.)
  = ГЛОБА!
  14. 06. 2011 г.
  10
  Мобилният маркетинг в България –правни аспекти
 • ОБОБЩЕНИЕ
  Достоинства:
  • томболата остава добър “послевкус” у двете страни;
  • „изтегля“ клиентиотпотенциаленилиреаленконкурентнаконкретенпазар;
  • винагиводиновиклиенти – принципът “Fumaest!”;
  • промяна в пазарнотоповедениедоринаразумнитепотребители;
  Недостатъци:
  промененото пазарно поведение често е временна тенденция;
  при съобразяване с регулацията може да е по-малко ефективна от подаръците;
  по-голям подарък – повече реклама => повече „засегнати“;
  трудно реализируем от логистична гледна точка – при национални кампании.
  Неутрално:
  • осчетоводяването и издаването на служебни бележки за доход;
  • правилното комуникиране с потребителите – кога следва да подадат данъчна декларация и платят данък.
  14. 06. 2011 г.
  11
  Мобилният маркетинг в България –правни аспекти
 • N.B!
  НЕОБВЪРЗВАНЕТОНА ПОДАРЪКА ОТ ТОМБОЛАТАС ПОКУПКА/ПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТПРЕОДОЛЯВА ЗАБРАНАТА ЗА НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ!
  14. 06. 2011 г.
  12
  Мобилният маркетинг в България –правни аспекти
 • Отстъпкитекато средство за привличане на клиенти – задължителни условия
  14. 06. 2011 г.
  13
  Мобилният маркетинг в България –правни аспекти
 • РЕГУЛАЦИЯТА 1/2
  Закон за защита на потребителите (ЗЗП)
  Единствено в чл. 18 от ЗЗП се ползва терминът „Отстъпка“.
  Потребителското право борави с дефиницията „намаление на цената на стоката или услугата“ - чл. 63-66 от ЗЗП.
  • Съобщението за намаление на цена трябва да посочва: услуга/ стока, за която се отнася; всички условия, при които важи намалението; срока, през който важи намалението.
  • Съобщението за намалението може да се направи само: като поставим новата цена до старата, която зачеркваме; чрез използване на изразите „нова цена“ и „стара цена“, последвани от сумите; посочване на % на намалението, като новата цена се поставя до старата, която се зачерква.
  • Съобщението за намалението трябва да съдържа старата цена, която е прилагана в период от време преди влизане в сила на новата. Периодът от време, през който търговецът е прилагал старата цена трябва да не е по-малък от един месец, преди влизане в сила на новата намалена цена.
  14. 06. 2011 г.
  14
  Мобилният маркетинг в България –правни аспекти
 • РЕГУЛАЦИЯТА 2/2
  Намалената цена се прилага в период > от 1 работен ден и < от 1 месец.
  Изключение горното правило (период 1 ден – 1 месец) за период 1–6 месеца са:
  • разпродажба на стока при продажба на магазин;
  • разпродажба на стоки при частично преустановяване на дейност и това основание търговецът да не е ползвал последните 3 години;
  • при преустройство в обект с продължителност > 30 работни дни;
  • при продажба на бизнеса или ликвидация.
  14. 06. 2011 г.
  15
  Мобилният маркетинг в България –правни аспекти
 • ОБОБЩЕНИЕ
  Достоинства:
  • отстъпките привличатпогледа и клиентитеповечеотдругитедваразгледаниспособазапривличаненаклиенти;
  • регулира пазара на определена стока/услуга и стимулира „здравословно“ конкуренцията;
  • най-лесно се комуникира и прилага независимо от сектора.
  Недостатъци:
  може и често води до „ценова война“;
  разрешава пренасяне на пазарна сила при „големите“ - лошо за конкуренцията;
  Трудно могат да бъдат преодолени злоупотребите с манипулиране на системата.
  Неутрално:
  • Съобразяване с коефициентите, отчитащи оскъпяването при регулираните услуги.
  14. 06. 2011 г.
  16
  Мобилният маркетинг в България –правни аспекти
 • Даренията като съвременен маркетингов подход за привличане на клиенти
  14. 06. 2011 г.
  17
  Мобилният маркетинг в България –правни аспекти
 • ПРАВНА УРЕДБА
  Чл. 225 от Закона за задълженията и договорите:
  • С дарението даряващият отстъпва веднага и безвъзмездно нещо на дарения, който го приема.
  • Дарението на движими вещи става в писмена форма с нотариална заверка на подписите или чрез простото им предаване, а на ценни книги – по надлежния начин за прехвърлянето им.
  • С нотариална заверка на подписите се даряват автомобили, мотоциклети над 350 см3, въздухоплавателни средства и такива на водния транспорт.
  • Дарението на вещи, които не са в режим на прехвърляне на собственост с нотариален договор/нотариална заверка на подписи, както и на пари може да стане само с простото им предаване.
  • Осчетоводяване на дарени средства по маркетингови инициативи – даряването на пари чрез простото им предаване не прави сделката невалидна. За да се осчетоводи сделката – трябва да имаме документ, доказващ фактическото предаване и приемане или нареждането на пари по банкова сметка.
  .
  14. 06. 2011 г.
  18
  Мобилният маркетинг в България –правни аспекти
 • ОБОБЩЕНИЕ
  Достоинства:
  • даренията винаги са положителна реклама, която свободно може да се пропагандира;
  • водят до данъчни облекчения;
  • могат да „изметат хамбара“ - минимизиране на разходите.
  Недостатъци:
  трябва да се съобразяваме с режима на собственост на всяка вещ;
  трудно се даряват скъпи вещи;
  съобразяване с конституционните права на дарените <=> желанието за максимум PR.
  Неутрално:
  • Осчетоводяването на дарението на практика е много формално.
  14. 06. 2011 г.
  19
  Мобилният маркетинг в България –правни аспекти
 • ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВО
  14. 06. 2011 г.
  20
  Мобилният маркетинг в България –правни аспекти
 • Закон за електронната търговия
  Регламентира:
  Предоставянето на услуги на информационното общество.
  Отношенията между Доставчик и Потребител, като дефинира двете категории лица.
  Определя задълженията за предоставяне на информация като дефинира понятието търговско съобщение и непоискано търговско съобщение в светлината на електронната търговия.
  Задълженията на доставчиците при сключване на договори чрез електронни средства.
  Отговорността на доставчиците на услуги на информационното общество.
  14. 06. 2011 г.
  21
  Мобилният маркетинг в България –правни аспекти
 • УСЛУГИ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО
  Възмездни услуги предоставяни от разстояние чрез електронни средства след изрично изявление на получателя на услугата.
  Законът за електронната търговия (ЗЕТ) не се прилага за:
  Установяване и събиране на публични задължения;
  Защита на личните данни, включително в електронните съобщения;
  Картелните споразумения;
  Нотариуси и други с публични функции;
  Съдебното представителство;
  Хазартните игри.
  14. 06. 2011 г.
  22
  Мобилният маркетинг в България –правни аспекти
 • УЧАСТНИЦИ
  Получател на услуги
  лице, което ползвауслуги на информационното общество с професионална или друга цел.
  Доставчик на услуги:
  лице, което предоставя услуги на информационното общество.
  14. 06. 2011 г.
  23
  Мобилният маркетинг в България –правни аспекти
 • ТЪРГОВСКО СЪОБЩЕНИЕ
  Рекламни или други съобщения, представящи стоки, услуги, репутация на търговеца.
  Не е търговско съобщение информация, осигуряваща директен достъп до дейността на лицето – наименование на домейн или електронна поща.
  Търговското съобщение трябва да:
  • се разпознава лесно като такова;
  • идентифицира ясно лицето, което го отправя;
  • определя ясно условията на промоции, отстъпки и др.;
  • осигури ясен и лесен достъп до условията за участие в състезания и игри с обявени награди;
  • съдържа информацията, която биха изисквали други закони.
  14. 06. 2011 г.
  24
  Мобилният маркетинг в България –правни аспекти
 • НЕПОИСКАНО ТЪРГОВСКО СЪОБЩЕНИЕ
  SPAM – е търговско съобщение, което се инициира от доставчика, което не е било поискано по какъвто и да е начин от потребителя.
  Законодателна колизия в нормите на чл. 6, ал. 1 и ал. 4 от ЗЕТ;
  Преодоляване на нормотворческата колизия – решението: винаги да се иска предварителното съгласие на потребителя.
  Форма на съгласието.
  Правото на потребителя да се дерегистрира.
  14. 06. 2011 г.
  25
  Мобилният маркетинг в България –правни аспекти
 • ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ
  1. Регламентира правния статут на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС);
  2. Въвежда Европейска правна рамка в сектор телекомуникации 2002;
  3. Въвежда най-либералния режим за осъществяване на елек-тронни съобщения от 1998 г. насам.
  14. 06. 2011 г.
  26
  Мобилният маркетинг в България –правни аспекти
 • Съгласието в електронните съобщения
  Подходи
  Класически – услугите се предлагат след сключен договор при общи условия;
  „Сключване“ = съгласие. Събирането на съгласие през официални интернет страници; SMS; call center и др.
  Някои предприятия имат опит в постигане на съгласие за предоставяне на финансови услуги от разстояние – продажба на застраховка през call center.
  Изискванията за наличие на съгласия и определянето на цените при предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги
  14. 06. 2011 г.
  27
  Мобилният маркетинг в България –правни аспекти
 • Определяне на цените
  Цените се определят на принципа на търсенето и предлагането.
  Отчитат се критерии – равнопоставеност, категории потребители, обем трафик и др.
  КРС регулира цените – налага задължение на предприятие със значително въздействие на съответен пазар за ценови ограничения и/или разходоориентираност.
  Определянето на цената за целите на маркетинговите инициативи и програмите за лоялност.
  14. 06. 2011 г.
  28
  Мобилният маркетинг в България –правни аспекти
 • Защита данните на потребителите
  Глава VІ ЗЕС, чл. 250:
  Трафичните данни могат да се обработват от предприятията за целите на проучване на пазара и предоставяне на УДС;
  Принципът на обработка – винаги да е получено предварителното съгласие на потребителя;
  Отказът – трябва да бъде включен механизъм, по който потребител да може да откаже обработката на данните му по всяко време.
  14. 06. 2011 г.
  29
  Мобилният маркетинг в България –правни аспекти
 • БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
  14. 06. 2011 г.
  30
  Мобилният маркетинг в България –правни аспекти
 • и
  Правни аспектина
  Мобилният маркетинг в България
  София
  14. 06. 2011 г.