Carpe Vinum – graphic standards manual

895 views
767 views

Published on

I created this guidelines for spanish delicateses importeur Carpe Vinum in 2004.

Published in: Design
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
895
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Carpe Vinum – graphic standards manual

 1. 1. Grafický manuál připravil Lumír Kajnar
 2. 2. Obsah 1 Co je to grafický manuál 2 Jak používat grafický manuál A Standardy vizální komunikace A1 Obchodní značka A2 Logo A3 Inverzní verze A4 Jednobarevná verze A5 Konstrukce loga A6 Registrovaná známka A7 Ochranná zóna A8 Minimální velikost A9 Logo na pozadí A10 Zakázané varianty A11 Firemní barvy A12 Firemní písmo A13 Doplňkové firemní písmo A14 Typografie B Firemní tiskoviny B1 Univerzální hlavičkový papír B2 Firemní dopisní papír B3 Obchodní dopisní papír B4 Referentský dopisní papír B5 Vizitka B6 Obálka B7 Faxový papír B8 Děkovná karta B9 Razítko B10 Samolepky C Tisková prezentace C1 Umístění loga ve formátu C2 Architektura stránky s fotografií a textem D Audiovizuální prezentace D1 PowerPoint® D2 Internet
 3. 3. Co je to grafický manuál Grafický manuál shrňuje základní principy vytváření jednotného vizuálního stylu organizace, který napomáhá realizovat jednotnou, sebevědomou a trvalou komunikaci se svými klienty, zaměstnanci, obchodními partnery, státní správou i širokou veřejností. Soustředěná a důsled- ná podpora jednotného vizuálního stylu obchodní značky buduje image firmy, předává formální sdělení o úrovni nabízených produktů nebo služeb a jednoznačně odlišuje svůj profil od konkurence. Mezi základní elementy jednotného vizuální stylu patří grafické ztvárnění obchodního jména (zkráceně logo), firemní barvy a písmo. Běžný grafický manuál znázorňuje nejen jejich podobu, ale vymezuje i prostor a pravidla jejich užití. Grafický manuál je především nástroj, který slouží jako řídící mechanismus vnitropodnikové kultury a usnad- ňuje jednání se subdodavateli. Seznam položek, který se v něm nachází, nedokáže plně obsáhnout všechny možnosti aplikací vizuálního stylu, přesto předkládá do- statečný soubor řešení, aby v případě realizace jakých- koliv, byť zde neuvedených způsobů užití, nemuselo docházet k odlišným interpretacím.
 4. 4. Jak používat grafický manuál Grafický manuál firmy Carpe Vinum, s.r.o, je origi- nálním materiálem popisujícím pravidla pro používání grafických prvků v rámci jednotného vizuálního stylu. Z jejich definicí vyplývají závazné předpisy při na- vrhování, výrobu a užívání prostředků vizuální komuni- kace. Každý, kdo vstupuje do kontaktu s logem Carpe Vinum by měl postupovat v souladu se všemi kritérii, jež tento manuál obsahuje. Jejich dodržování je v zájmu firmy a předchází rozmělnění a zaměnitelnosti komu- nikace navenek. Všechny strany manuálu slouží jako návod k tvorbě předloh; některé jako závazný předpis (kapitola A), jiné jako ukázky stylu, jež lze dále rozvíjet a upravovat (kapitola B, C, D). Při vytváření dokumentů nebo aplikací jednotného vizuálního stylu, které tento manuál přímo neupravuje, dodržujte pravidla popsaná v kapitole A, inspirujte se již hotovými předlohami, řiďte se obecnými typografickými pravidly a dobrým vkusem. Tento výtisk manuálu není dovoleno užívat jako předlohu k reprodukci. Všechny vyobrazené položky jsou uloženy ve formátech EPS a PDF na přiloženém CD, které je zároveň součástí této brožury.
 5. 5. A 1 Obchodní značka Grafické zpracování názvu společnosti tvoří základ loga, které firma užívá ve všech tištěných materiálech, audio- vizuálních i prostorových aplikacích. Logem firmy se rozumí tzv. logotyp – grafické zpracování obchodního jména. Text je vysázen písmem Avant Garde Herba Lubalina a následně doupravován. Autentickým prvkem logotypu je asymetrické rozdělení názvu do dvou řádků, přičemž pomyslnou středovou osu převzala svislá linka, která opticky propojuje písmena „p“ a „i“. Tečka nad „i“ byla tímto zcela potlačena. Obchodní značka jako samostatný vizuální prvek se pou- žívá jen ve výjimečných případech, např.: při značném prostorovém omezení. Může sloužit i jako základ dalších obchodních aktivit firmy.
 6. 6. A 2 Logo Logo společnosti tvoří obchodní značka doplněná o hlav- ní náplň podnikatelské činnosti „Wines & Events“. Tato charakteristika je pevnou součástí loga a nepřekládá se do češtiny. Užití: na všech materiálech.
 7. 7. A 3 Inverzní verze Inverzní verze loga se řadí mezi základní elementy vizu- ální komunikace společnosti Carpe Vinum. Užití: na všech materiálech, pokud neexistují žádná tech- nická nebo technologická omezení.
 8. 8. A 4 Jednobarevná verze Jednobarevná (také monochromatická) verze loga slouží k jeho reprodukci v černobílém tisku nebo tam, kde nelze z technických, estetických nebo koncepčních důvodů za- jistit plnobarevnou verzi.
 9. 9. A 5 Konstrukce loga Souřadnicová síť určuje polohu, velikost a vzájemné proporce jednotlivých grafických prvků loga. Užití: přenos loga na velkou plochu (malba na zeď); v pří- padě ztráty elektronických dat lze logo zpětně vykreslit.
 10. 10. A 6 Registrovaná známka Symbol Registred „®“ je označením ochranné známky názvu nebo grafického řešení loga. Umisťujeme jej jako horní index za slovem „Carpe“. Jeho užívání je dovoleno až po registraci u příslušného úřadu, avšak není povinné. Zvláště u malých reprodukcí, kdy je prakticky nečitelný, se jeho užívání nedoporučuje.
 11. 11. A 7 Ochranná zóna Smysl dodržování ochranné zóny kolem loga spočívá v za- jištění dostatečné vzdálenosti od ostatních vizuálních prvků (text, hlavní motiv fotografie, jiné grafické prvky), které by mohly opticky narušit identifikaci loga. Zóna také určuje minimální vzdálenost od okraje papíru, podkladové tabulky, zdi nebo ostatních plošných a pro- storových předmětů. (Pravidlo vzdálenosti od okraje papíru se nevztahuje na inverzní verzi loga.)
 12. 12. A 8 Minimální velikost Minimální velikost loga zaručuje čitelnost při jakékoliv aplikaci. V ojedinělých případech lze porušit tuto hranici ovšem s rizikem nižší rozpoznatelnosti všech prvků loga. Před aplikací menší než doporučované velikosti loga je vždy nutné zvážit technologické možnosti reprodukce (tiskový rastr, limity plotrovacích zařízení, rozlišení monitoru, apod.), ale i optické zákonitosti (vzdálenost diváka/čtenáře od komunikačního média, apod.). 35 mm 140 pixels 42 mm 170 pixels 26 mm17 mm 60 pixels 45 mm 51 mm 33 mm22 mm Minimal Logo Size – Print – Web Min. Protective Zones
 13. 13. A 9 Logo na pozadí Následná vyobrazení pomáhají najít správnou verzi loga vzhledem k charakteru pozadí. Na jednobarevném po- zadí je nutné zachovat dostatečnou čitelnost viditelným kontrastem mezi logem a pozadím. K dodržení této pod- mínky u fotografií nebo vícebarevných prostředí se dopo- ručuje provést malé retuše, barevné sladění podkladů nebo vhodnější výřez. Univerzálním řešením je používat inverzní verzi loga, která eliminuje splynutí loga s pozadím. K 20 % K 40 % K 50 % K 60 % K 80 % K 100 % ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE NE NE NE NE NE
 14. 14. A 10 Zakázané varianty Grafické zpracování a způsob užití loga je definováno na předchozích strankách tohoto manuálu. Všechny ostatní varianty, které nejsou navrženy tímto manuálem, jsou obecně považovány za nedovolené. Výčet největších chyb: 1) nesprávné zarovnání názvu, 2) nesprávné úmístění obchodní činnosti, 3) deformace loga rozšířením nebo zúžením, 4) odlišná barevnost, 5) užívání průhlednosti, 6) volba jiného písma, 7) nepřiměřené změnšení, 8) zko- sení, 9) nesprávné zarovnání obchodní činnosti, 10) logo v obrysové lince, 11) neakceptování doporučené velikosti podkladového obdélníku, 12) nesprávná inverzní verze loga, 13) neopodstatněná natočení loga. Wines & Events 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 15. 15. A 11 Firemní barvy Základní barvou společnosti Carpe Vinum, s.r.o, je víno- vě červená, též bordó. Vychází z podstaty obchodního zaměření firmy na dovoz a prodej vín. Doplňkovoubarvoujeodstínšedé.Některéaplikace(např. audiovizuální prezentace) počítají i s dalšími odstíny šedi. Jejich užití je tolerované, nikoliv vyžadované. Výrazným prvkem je tenká bílá linka, která rozděluje červenou a šedou plochu. Její definici popisuje kapitola B – firemní tiskoviny. Doplňková barva Doporučené další odstíny šedi Základní barvaCarpe Vinum PANTONE® 201 C PANTONE® 200 U CMYK 0/100/100/30 RGB 179/0/0 Multi-fix folie 9030 Carpe Vinum Metalic PANTONE® 8863 C Carpe Grey PANTONE® 423 C PANTONE® 423 U CMYK 0/0/0/40 RGB 127/127/127 Multi-fix folie 9027 CMYK 0/0/0/50CMYK 0/0/0/20CMYK 0/0/0/15 RGB 127/127/127RGB 204/204/204RGB 217/217/217 Carpe Silver PANTONE® 877 C Multi-fix folie 5502
 16. 16. A 12 Firemní písmo Lido je základním firemním písmem, které by mělo být používáno ve všech tištěných, audiovizuálních i inter- aktivních aplikacích společnosti. Ve výjimečných případech lze použít i zúžený typ písma (pouze při tisku značného množství textu na velmi malý formát, viz samolepky). V každém případě se doporučuje zvolit při sazbě originální řez písma, automatické (počí- tačové) zúžení není dovoleno. Lido STF regular CE Lido STF italic CE Lido STF bold CE Lido STF bold italic CE A Á Ä Ā Ą B C Č Ć Ď E É Ě Ė Ę Ē F G Ģ H I Í Ī Į J K Ķ L Ĺ Ļ Ľ Ł M N Ń Ň Ņ O Ó Ô Ö Õ Ő Ō P Q R Ř Ŕ Ŗ S Š Ś T Ť U Ú Ū Ů Ű Ų V W X Y Ý Z Ž Ż Ź a á ä ą ā b c č ć d ď e é ě ė ę ē f g ģ h i í ī į j k ķ l ĺ ļ ľ m n ń ň ņ o ó ô ö õ ő ō p q r ř ŕ ŗ s š ś t ť u ů ű ū ų ú ü v w x y ý z ž ź ż 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ß ! " # $ % & ’ : ; , . < = > ? @ § * + - ( [ { | } ] ) ~ £ ' “ « ‹ › » – † _ • © ® A Á Ä Ā Ą B C Č Ć Ď E É Ě Ė Ę Ē F G Ģ H I Í Ī Į J K Ķ L Ĺ Ļ Ľ Ł M N Ń Ň Ņ O Ó Ô Ö Õ Ő Ō P Q R Ř Ŕ Ŗ S Š Ś T Ť U Ú Ū Ů Ű Ų V W X Y Ý Z Ž Ż a á ä ą ā b c č ć d ď e é ě ė ę ē f g ģ h i í ī į j k ķ l ĺ ļ ľ m n ń ň ņ o ó ô ö õ ő ō p q r ř ŕ ŗ s š ś t ť u ů ű ū ų ú ü v w x y ý z ž ż 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ß ! " # $ % & ’ : ; , . < = > ? @ § * + - ( [ { | } ] ) ~ £ ' “ « ‹ › » – † _ • © ® A Á Ä Ā Ą B C Č Ć Ď E É Ě Ė Ę Ē F G Ģ H I Í Ī Į J K Ķ L Ĺ Ļ Ľ Ł M N Ń Ň Ņ O Ó Ô Ö Õ Ő Ō P Q R Ř Ŕ Ŗ S Š Ś T Ť U Ú Ū Ů Ű Ų V W X Y Ý Z Ž Ż a á ä ą ā b c č ć d ď e é ě ė ę ē f g ģ h i í ī į j k ķ l ĺ ļ ľ m n ń ň ņ o ó ô ö õ ő ō p q r ř ŕ ŗ s š ś t ť u ů ű ū ų ú ü v w x y ý z ž ż 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ß ! " # $ % & ’ : ; , . < = > ? @ § * + - ( [ { | } ] ) ~ £ ' “ « ‹ › A Á Ä Ā Ą B C Č Ć Ď E É Ě Ė Ę Ē F G Ģ H I Í Ī Į J K Ķ L Ĺ Ļ Ľ Ł M N Ń Ň Ņ O Ó Ô Ö Õ Ő Ō P Q R Ř Ŕ Ŗ S Š Ś T Ť U Ú Ū Ů Ű Ų V W X Y Ý Z Ž Ż a á ä ą ā b c č ć d ď e é ě ė ę ē f g ģ h i í ī į j k ķ l ĺ ļ ľ m n ń ň ņ o ó ô ö õ ő ō p q r ř ŕ ŗ s š ś t ť u ů ű ū ų ú ü v w x y ý z ž ź ż 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ß ! " # $ % & ’ : ; , . < = > ? @ § * + - ( [ { | } ] ) ~ £ ' “ « ‹ › Lido STF bold CE Lido STF bold italic CE A Á Ä Ā Ą B C Č Ć Ď E É Ě Ė Ę Ē F G Ģ H I Í Ī Į J K Ķ L Ĺ Ļ Ľ Ł M N Ń Ň Ņ O Ó Ô Ö Õ Ő Ō P Q R Ř Ŕ Ŗ S Š Ś T Ť U Ú Ū Ů Ű Ų V W X Y Ý Z Ž Ż a á ä ą ā b c č ć d ď e é ě ė ę ē f g ģ h i í ī į j k ķ l ĺ ļ ľ m n ń ň ņ o ó ô ö õ ő ō p q r ř ŕ ŗ s š ś t ť u ů ű ū ų ú ü v w x y ý z ž ż 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ß ! " # $ % & ’ : ; , . < = > ? @ § * + - ( [ { | } ] ) ~ £ ' “ « ‹ › A Á Ä Ā Ą B C Č Ć Ď E É Ě Ė Ę Ē F G Ģ H I Í Ī Į J K Ķ L Ĺ Ļ Ľ Ł M N Ń Ň Ņ O Ó Ô Ö Õ Ő Ō P Q R Ř Ŕ Ŗ S Š Ś T Ť U Ú Ū Ů Ű Ų V W X Y Ý Z Ž Ż a á ä ą ā b c č ć d ď e é ě ė ę ē f g ģ h i í ī į j k ķ l ĺ ļ ľ m n ń ň ņ o ó ô ö õ ő ō p q r ř ŕ ŗ s š ś t ť u ů ű ū ų ú ü v w x y ý z ž ź ż 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ß ! " # $ % & ’ : ; , . < = > ? @ § * + - ( [ { | } ] ) ~ £ ' “ « ‹ ›
 17. 17. A 13 Doplňkové firemní písmo Doplňkovým firemním písmem je Times CE. Toto systé- mové písmo může nahradit základní písmo jen v přípa- dech, kdy z technických důvodů nelze použít základní písmo Lido. Times CE Times italic CE Times bold CE Times bold italic CE
 18. 18. A 14 Typografie Příklady sazby napomáhají určit optimální poměr velikosti písma, řádkového prokladu a šířky sloupce. Typickým prvkem je časté užívání kurzívy v titulcích, pro zvýraznění textu, popiskách a margináliích. Nadpisům svědčí tvůrčí práce s prostrkáním a odsazování jednotli- vých slov na podřádcích. Způsob práce s textem, titulky a odsazováním odstavců záleží na přístupu designéra. Vyobrazené návrhy jsou pouze ilustrativní. Dodržování základních typografických pravidel zvyšuje úroveň veškeré písemné komunikace a je součástí firem- ní kultury. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 10 20 30 40 50 60 70 0 10 20 30 40 50 6080 90 Zadání bylo celkem moudře formulováno jako „plynulý tok informací do oka čtenáře“, tedy písmo bez výtvarných ambicí, s vyloučením všeho, co pře- káží čitelnosti. Návrh se tehdy neujal pro svou přílišnou osobitost. Po roce Lidovky změnily šéfa a ten se na jaře 2001 rozhodl spolupráci obnovit. Písmu samotnému to rozhodně prospělo, zjedno- dušil jsem, co se dalo, ale stále ještě to nebylo „ono“. Další, a patrně důležitější požadavek inve- stora totiž trvá: písmo musí vypadat jako Times, Zadání bylo celkem moudře formulováno jako „plynulý tok informací do oka čtenáře“, tedy písmo bez výtvar- ných ambicí, s vyloučením všeho, co překáží čitelnosti. Návrh se tehdy neujal pro svou přílišnou osobitost. Po roce Lidovky změnily šéfa a ten se na jaře 2001 rozhodl spolupráci obnovit. Písmu samotnému to rozhodně prospělo, zjednodušil jsem, co se dalo, ale stále ještě to nebylo „ono“. Další, a patrně důležitější požadavek Zadání bylo celkem moudře formulováno jako „plynulý tok informací do oka čtenáře“, tedy písmo bez výtvarných ambicí, s vyloučením všeho, co překáží čitelnosti. Návrh se tehdy neujal pro svou přílišnou osobitost. Po roce Lidovky změnily šéfa a ten se na jaře 2001 rozhodl spolupráci obnovit. Písmu samotnému to rozhodně prospělo, Zadání bylo celkem moudře formulováno jako „plynulý tok informací do oka čtenáře“, tedy písmo bez výtvarných ambicí, s vyloučením všeho, co překáží čitelnosti. Návrh se tehdy neujal pro svou přílišnou osobitost. Po roce Lidov- Španělská vína Zadání bylo celkem moudře formulováno jako „plynulý tok informací do oka čtenáře“, tedy písmo bez výtvar- ných ambicí, s vyloučením všeho, co překáží čitelnosti. Návrh se tehdy neujal pro svou přílišnou osobitost. Po roce Lidovky změnily šéfa a ten se na jaře 2001 Španělská vína Zadání bylo celkem moudře formulováno jako „plynulý tok informací do oka čtenáře“, tedy písmo bez výtvarných ambicí, s vyloučením všeho, co pře- káží čitelnosti. Návrh se tehdy neujal pro svou přílišnou osobitost. Po roce Lidovky změnily šéfa Španělská vína Výborná sklizeň v Chile Zadání bylo celkem moudře formulováno jako „plynulý tok informací do oka čtená- ře“, tedy písmo bez výtvarných ambicí, s vyloučením všeho, co překáží čitelnosti. Návrh se tehdy neujal pro svou přílišnou osobitost. Po roce Lidovky změnily šéfa a ten se na jaře 2001 rozhodl spolupráci obnovit. Další, a patrně důležitější poža- davek investora totiž trvá: písmo musí vypadat jako Times, a tak jmenovaný deník bude i nadále tištěn systémovým, nedbale lokalizovaným Timesem, jenž je bohužel na hony vzdálen původnímu Timesu New Roman Stanleye Morisona. Při návrhu „Lida“ hodně pomohla spoluprá- ce s vedoucím výroby LN; dělaly se mno- hé testy přímo na novinové rotačce, které odhalily četné slabiny prvních verzí. Tiskové zkoušky prokázaly, že v základ- ním řezu je toto písmo ještě čitelnější a úspornější než Times. Konečný vzhled Červená a bílá vína Vybrané delikatesy Španělské speciality Velikost: 7 b Proklad řádků: 8,5 b Velikost: 7 b Proklad řádků: 8,5 b Volné odsazení titulků s výrazným prostrkáním Předsazený titulek Velikost: 9 b Proklad řádků: 11 b Odstavce s předsazenou zarážkou Velikost: 8 b Proklad řádků: 9,5 b Velikost: 9 b Proklad řádků: 11 b Velikost: 11 b Proklad řádků: 13 b Velikost: 11 b Proklad řádků: 13 b
 19. 19. B 1 Univerzální hlavičkový papír Univerzální hlavičkový papír je základním firemním dopisním papírem. Slouží k interní i externí komunikaci, přípravě smluv, formulářů nebo obecných dokumentů. Je vzorem pro tvorbu ostatních dopisních papírů s hlavič- kou firmy, poznámkového bloku nebo interních zpráv. Tato předloha nesmí být používána pro externí komuni- kaci bez identifikačních údajů firmy uvedených v textu nebo v otisku firemního razítka. Jedná se o předtištěný list formátu A4 a samotný text se vpisuje do elektronické šablony textového editoru. Doporučený papír: Conqueror CX 22 diamant, 100 g/m3. takto vypadá univerzální firemí hlavičkový papír s adresou pro interní i externí komunikaci. Skládá se ze tří částí: hlavičky (logo Carpe Vinum) a textového rámečku. Patka dopisu může obsahovat adresu firmy, obchodní a kontaktní údaje nebo může být zcela vypuštěna (závisí to na charakteru dokumentu). Celkový vzhled dopisu by měl splňovat každodenní nároky na kvalitní úroveň korespondence. Logo Carpe Vinum vévodí hlavičce dopisního papíru. Je umístěno na střed a jeho horní hrana přesahuje okraj papíru. Konstrukce hlavičky je definována na stránce B1. Textový rámeček vymezuje prostor pro psaní dopisu. Obsahuje poštovní údaje adresáta, datum odeslání, dopisu, oslovení, text dopisu, rozloučení, jmé ílatele. Text je psaný písmem Lido STF CE Regular zarovnaným vlevo o velikosti 11 b s prokladem mezi řádky 13 b (řádkování 1 nebo 1,5). Mezi jednotlivými odstavci je vynechán vždy jeden řádek. První řádek se neodsazuje tabulátorem ani mezerami. Zvýraznění textu může být kurzívou, tučným řezem nebo VELKÝMI PÍSMENY. Nepoužívejte změnu barvy textu, podtrhování či další automatické způsoby zvýrazňování, pokud nejsou opodstatněná. Součástí textového rámečku je i prostor pro podpis. Ten je vyhrazen nad jménem odesílatele, proto je nutné udržovat dostatečný odstup. Dopis uzavírá šedý rámeček s poštovními, kontaktními nebo obchodními údaji odesílatele. Konkrétní definice velikosti, poměrů a pozic jsou uvedeny v detailnějším popisu. 20 mm 50 mm e vv ě čč s b c v b ň z o 1:1 Logo 45x26 mm Textový rámeček 170x200 mm, písmo Lido STF CE Regular, 11/13 be x x
 20. 20. B 2 Firemní dopisní papír Firemní dopisní papír slouží především k externí komu- nikaci a osobní korespondenci. Je to předtištěný list formátu A4 a samotný text se vpisuje do elektronické šablony textového editoru. Doporučený papír: Conqueror CX 22 diamant, 100 g/m3. Ruská 40, 101 00 Prague 10 Czech Republic Tel.: +420 271 720 790 Fax: +420 271 720 791 info@carpevinum.cz www.carpevinum.cz Vážená paní Petra Výborná Firma, s.r.o. Opletalova 552 110 00 Praha 10 - Vršovice v Praze 24. května 2005 Vážená paní, takto vypadá firemní dopisní papír s adresou. Skládá se ze tří částí: hlavičky (logo Carpe Vinum), textového rámečku a patky dopisu (adresa firmy). Celkový vzhled dopisu by měl splňovat každodenní nároky na kvalitní úroveň korespondence. Logo Carpe Vinum vévodí hlavičce dopisního papíru. Je umístěno na střed a jeho horní hrana přesahuje okraj papíru. Konstrukce hlavičky je definována na strá Textový rámeček vymezuje prostor pro psaní dopisu. Obsahuje poštovní údaje adresáta, datum odeslání, dopisu, oslovení, text dopisu, rozloučení, jméno a pozici odesílatele. Text je psaný písmem Lido STF CE Regular zarovnaným vlevo o velikosti 11 b s prokladem mezi řádky 13 b (řádkování 1 nebo 1,5). Mezi jednotlivými odstavci je vynechán vždy jeden řádek. První řádek se neodsazuje tabulátorem ani mezerami. Zvýraznění textu může být kurzívou, tučným řezem nebo VELKÝMI PÍSMENY. Nepoužívejte změnu barvy textu, podtrhování či další automatické způsoby zvýrazňování, pokud nejsou opodstatněná. Součástí textového rámeč énem odesílatele, proto je nutné udržovat dostatečný odstup. Dopis uzavírá šedý rámeček s poštovními, kontaktními nebo obchodními údaji odesílatele. Konkrétní definice velikosti, poměrů a pozic jsou uvedeny v detailnější S přátelským pozdravem, Drahomíra Lekešová asistentka 1:1 Patka dopisu 45x25 mm Textový rámeček 41x21 Písmo: Lido Regular Italic Velikost: 7 b Proklad řádků: 9 b maximálně 6 řádků 2x2 mm Ruská 40, 101 00 Prague 10 Czech Republic Tel.: +420 271 720 790 Fax: +420 271 720 791 info@carpevinum.cz www.carpevinum.cz Textový rámeček 170x200 mm, písmo Lido STF CE Regular, 11/13 b 20 mm 50 mm 2 řádky volné zarovnání zleva 2 řádky volné 1 řádek volný 5 řádků volných z 79 7979 aa o z ň b v c bb e e x
 21. 21. B 3 Obchodní dopisní papír Obchodní dopisní papír slouží především k externí kores- pondenci s obchodními partnery, statní správou a samo- správou. Je to předtištěný list formátu A4 a samotný text se vpisuje do elektronické šablony textového editoru. Doporučený papír: Conqueror CX 22 diamant, 100 g/m3. Vážená paní Petra Výborná Firma, s.r.o. Opletalova 552 110 00 Praha 10 - Vršovice v Praze 24. května 2005 Vážená paní, takto vypadá dopisní papír pro obchodní korespondenci. Skládá se ze tří částí: hlavičky (logo Carpe Vinum), textového rámeč ý vzhled dopisu by měl splňovat každodenní nároky na kvalitní úroveň korespondence. Logo Carpe Vinum vévodí hlavičce dopisního papíru. Je umístěno na střed a jeho horní hrana přesahuje okraj papíru. Konstrukce hlavičky je definována na strá Textový rámeček vymezuje prostor pro psaní dopisu. Obsahuje poštovní údaje adresáta, datum odeslání, dopisu, oslovení, text dopisu, rozloučení, jméno a pozici odesílatele. Text je psaný písmem Lido STF CE Regular zarovnaným vlevo o velikosti 11 b s prokladem mezi řádky 13 b (řádkování 1 nebo 1,5). Mezi jednotlivými odstavci je vynechán vždy jeden řádek. První řádek se neodsazuje tabulátorem ani mezerami. Zvýraznění textu může být kurzívou, tučným řezem nebo VELKÝMI PÍSMENY. Nepoužívejte změnu barvy textu, podtrhování či další automatické způsoby zvýrazňování, pokud nejsou opodstatněná. Součástí textového rámeč énem odesílatele, proto je nutné udržovat dostatečný odstup. Dopis uzavírá šedý rámeček s poštovními, kontaktními nebo obchodními údaji odesílatele. Konkrétní definice velikosti, poměrů a pozic jsou uvedeny v detailnější S přátelským pozdravem, Drahomíra Lekešová asistentka 1:1 Patka dopisu 45x25 mm Textový rámeček 41x21 Písmo: Lido Regular Italic Velikost: 6,7 b Proklad řádků: 9 b maximálně 6 řádků 2x2 mm Carpe Vinum, s.r.o. Sídlo: Havanská 19, 170 00 Praha 7 Zapsáno v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 97741 Zasílací adresa: Ruská 40, 101 00 Praha 10 www.carpevinum.cz Carpe Vinum, s.r.o. Sídlo: Havanská 19, 170 00 Praha 7 Zapsáno v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 97741 Zasílací adresa: Ruská 40, 101 00 Praha 10 www.carpevinum.cz o z ň b v c bb e o c é á x
 22. 22. B 4 Referentský dopisní papír Referentský dopisní papír je vzorem pro tvorbu obchod- ních formulářů (např.: objednávka, faktura, dodací list apod.). Jedná se o druh formální korespondence. Vychází zpředtištěnýchdopisníchpapírů(univerzální,firemníaob- chodní dopisní papír) formátu A4. Typ formuláře a text se vpisuje do elektronické šablony textového editoru. Doporučený papír: Conqueror CX 22 diamant, 100 g/m3. Objednávka Objednávka č. 101/2005 takto vypadá referentský dopisní papír pro interní i externí komunikaci. Skládá se ze tří částí: hlavičky (logo Carpe Vinum) a textového rámečku. Patka dopisu může obsahovat adresu firmy, obchodní a kontaktní údaje nebo může být zcela vypuštěna (závisí ý vzhled dopisu by měl splňovat každodenní nároky na kvalitní úroveň korespondence. Logo Carpe Vinum vévodí hlavičce dopisního papíru. Je umístěno na střed a jeho horní hrana přesahuje okraj papíru. Konstrukce hlavičky je definována na strá Textový rámeček vymezuje prostor pro psaní dopisu. Obsahuje poštovní údaje adresáta, datum odeslání, dopisu, oslovení, text dopisu, rozloučení, jméno a pozici odesílatele. Text je psaný písmem Lido STF CE Regular zarovnaným vlevo o velikosti 11 b s prokladem mezi řádky 13 b (řádkování 1 nebo 1,5). Mezi jednotlivými odstavci je vynechán vždy jeden řádek. První řádek se neodsazuje tabulátorem ani mezerami. Zvýraznění textu může být kurzívou, tučným řezem nebo VELKÝMI PÍSMENY. Nepoužívejte změnu barvy textu, podtrhování či další automatické způsoby zvýrazňování, pokud nejsou opodstatněná. Součástí textového rámečku je i prostor pro podpis. Ten je vyhrazen nad jménem odesílatele, proto je nutné udržovat dostatečný odstup. Faktura Faktura č. 101/2005 takto vypadá referentský dopisní papír pro interní i externí komunikaci. Skládá se ze tří částí: hlavičky (logo Carpe Vinum) a textového rámečku. Patka dopisu může obsahovat adresu firmy, obchodní a kontaktní údaje nebo může být zcela vypuštěna (závisí to na charakteru dokumentu). Celkový vzhled dopisu by měl splňovat každodenní nároky na kvalitní úroveň korespondence. Logo Carpe Vinum vévodí hlavičce dopisního papíru. Je umístěno na střed a jeho horní hrana přesahuje okraj papíru. Konstrukci hlavičky definuje, na stránce B1. Textový rámeček vymezuje prostor pro psaní dopisu. Obsahuje poštovní údaje adresáta, datum odeslání, dopisu, oslovení, text dopisu, rozloučení, jméno a pozici odesílatele. Text je psaný písmem Lido STF CE Regular zarovnaným vlevo o velikosti 11 b s prokladem mezi řádky 13 b (řádkování 1 nebo 1,5). Mezi jednotlivými odstavci je vynechán vždy jeden řádek. První řádek se neodsazuje tabulátorem ani mezerami. Zvýraznění textu může být kurzívou, tučným řezem nebo VELKÝMI PÍSMENY. Nepoužívejte změnu barvy textu, podtrhování či další automatické způsoby zvýrazňování, pokud nejsou opodstatněná. Součástí textového rámečku je i prostor pro podpis. Ten je vyhrazen nad jménem odesílatele, proto je nutné udržovat dostatečný odstup. Carpe Vinum, s.r.o. Sídlo: Havanská 19, 170 00 Praha 7 Zapsáno v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 97741 Zasílací adresa: Ruská 40, 101 00 Praha 10 www.carpevinum.cz z ňň bb v c bb 11 ee e e dd 50 mm 43 mm Faktura 1:1 Záhlaví Barva: CMYK 0/0/0/40, RGB 127/127/127 Písmo: Lido Regular Italic Velikost: 26 b 7x7 mm 17x17 mm x
 23. 23. B 5 Vizitka Vizitka je nejběžnějším tištěným médiem při jednání a re- prezentaci zaměstnanců a majitele firmy. Doporučený papír: Conqueror CX 22 diamant, minimál- ní plošná hmotnost 250 g/m3. Mygala Mojc key account manager Ruská 40, 101 00 Praha 10 Tel.: +420 271 720 790 Fax: +420 271 720 791 Mobil: +420 777 705 815 marian.moc@carpevinum.cz www.carpevinum.cz Ruská 40, 101 00 Praha 10, Czech Rep. Tel.: +420 271 720 790 Fax: +420 271 720 791 Mobil: +420 777 705 815 marian.moc@carpevinum.cz www.carpevinum.cz Vizitka 90x50 mm Mygala Mojc key account man 40 21,521,5 7 1. Jméno 2. Bílá linka mezi logem a adresou 3. Kontakt 1. 2. 3. Textový rámeček 39x18,7 Písmo: Lido Regular Italic Velikost: 7 b Proklad řádků: 9 b maximálně 6 řádků 3x3 mm JMÉNO Písmo: Lido Regular Italic Velikost: 11 b Proklad řádků: 13 b POZICE Písmo: Lido Regular Italic Velikost: 7 b Proklad řádků: 8,5 b x y y linka 0,3 mm / 0,85 b
 24. 24. B 6 Obálka Typizovaná dopisní obálka DL (110x220) slouží k zasílání firemní korespondence. Odlišné druhy papíru ji dělí na běžnou a reprezentativní. Adresa se vypisuje ručně (reprezentativní obálka) nebo je předtištěna na samolepícím štítku (běžná obálka). Její umístění je vymezeno prostorem od středu obálky k pra- vému dolnímu rohu. Doporučený papír: Conqueror CX 22 diamant. x 5 y Ruská 40, 101 00 Praha 10 Tel.: +420 271 720 790 Fax: +420 271 720 791 www.carpevinum.cz 2. Bílá linka mezi logem a adresou linka 0,3 mm / 0,85 b 1. Logo a adresní rámeček 1:1 39x23 mm 1. 2. Písmo: Lido Regular Italic Velikost: 7 b Proklad řádků: 9 b Maximálně 5 řádků textový rám. 33x13 mm textový rám. 33x17 mm 3x3 mm 5x5 mm Ruská 40, Tel.: +420 Fax: +420 www.carpe Ruská 40, 10 Česká republ Tel.: +420 27 Fax: +420 27 www.carpevin
 25. 25. B 7 Faxový papír Faxový papír formátu A4 je určený pro interní i externí komunikaci. Po vypsání odvolacích údajů a textu zprávy v šabloně textového editoru jej lze vytisknout na tiskárně nebo faxovat přímo z počítače. Ruská 40, 101 00 Prague 10 Czech Republic Tel.: +420 271 720 790 Fax: +420 271 720 791 info@carpevinum.cz www.carpevinum.cz Od/From: Pro/To: Fax No.: Kopie/CC: Počet stran/No. of Pages: Datum, čas/Date, Time: FaxFax Objednávka č. 101/2005 takto vypadá faxový papír pro interní i externí komunikaci. Skládá se ze tří částí: hlavičky (logo Carpe Vinum), referentských údajů, textového rámečku a patky faxu (adresa firmy). Celkový vzhled dopisu by měl splňovat každodenní nároky na kvalitní úroveň korespondence. Logo Carpe Vinum vévodí hlavičce faxu. Je umístěno na střed a odsazena od horního okraje papíru v závislosti na tiskové ploše faxu. Konstrukce hlavičky je definována na této straně. Textový rámeček vymezuje prostor pro psaní. Text je psaný pý ísmem Lido STF CE Regular zarovnaným vlevo o velikosti 11 b s prokladem mezi řádky 13 b (řádkování 1 nebo 1,5). Mezi jednotlivými odstavci je vynechán vždy jeden řádek. První řádek se neodsazuje tabulátorem ani mezerami. Zvýraznění textu může být kurzívou, tučným řezem nebo VELKÝMI PÍSMENY. Nepoužívejte změnu barvy textu, podtrhování či další automatické způsoby zvýrazňování, pokud nejsou opodstatněná. Součástí textového rámečku je i prostor pro podpis. Ten je vyhrazen nad jménem odesílatele, proto je nutné udržovat dostatečný odstup. Svatava Nováková asistentka Od/From: Pro/To: Fax No.: Kopie/CC: Počet stran/No. of Pages: Datum, čas/Date, Time: Fax Textový rámeček 170x165 mm 20 mm 53 mm 65 mm 95 mm 265 mm 1. Logo 1:1 52x30 mm 2. Odvolací údaje FAX Písmo: Lido Regular Italic Velikost: 32 b Prostrkání: 10/1000 em ODVOLACÍ ÚDAJE Písmo: Lido Regular Italic Velikost: 10 b Proklad: 12 b zarovnání zleva z c 00 00 PP dd jj mm 11 a a a aa aa T P aaa TT PP aa FaxaFax 1. 2.
 26. 26. B 8 Děkovná karta Děkovná karta je součástí obchodní korespondence s dů- razem na osobní charakter zásilky. Vypisuje se ručně. Doporučený papír: Conqueror CX 22 diamant, minimál- ní plošná hmotnost 250 g/m3. With Compliments Děkovná karta 210x99 mm m 1:1 Logo 45x26 mm 40 mm Písmo: Lido Regular Italic Velikost: 15 b Zarovnáno na střed x x
 27. 27. B 9 Razítko Razítko slouží výlučně formálním obchodním vztahům. Používá se černý inkoust. Razítko Trodat® 49x28 mm Razítko Trodat® 60x33 mm s pořadovým číslem s pořadovým číslem Carpe Vinum, s.r.o., Ruskáká 40, 101 00 Praha 10 CZ-021563562, DIČ: 2356 985 985 223 Carpe Vinum, s.r.o., Ruskáká 40, 101 00 Praha 10 CZ-021563562, DIČ: 2356 985 985 223 Ruská 40, 101 00 Praha 10 Tel.: +420 271 720 790 Fax: +420 271 720 791 Carpe Vinum, s.r.o. CZ-021563562 DIČ: 2356 985 985 223 Ruská 40, 101 00 Praha 10 Tel.: +420 271 720 790 Fax: +420 271 720 791 Carpe Vinum, s.r.o. CZ-021563562 DIČ: 2356 985 985 223 4 3 Č s Č s Písmo: Lido Regular Italic Velikost: 6,7 b Proklad řádků: 9 b Zarovnání: na střed Maximálně 2 řádky Šířka linky rámečku: 0,75 b Šířka linky rámečku: 1 b Číslo: Lido Regular Velikost: 6 b Číslo: Lido Regular Velikost: 6 b Logo 30x11,1 mm 5x5 mm 2,5x2,5 mm Písmo: Lido Regular Italic Velikost: 7 b Prostrkání: 5/1000 em Proklad řádků: 9 b Zarovnání: zleva Maximálně 3 řádky, 2 sloupce Minimální rozměr mezi sloupci 3 mm. Logo 32,5x12 mm 5x5 mm 3x3 mm xx x x
 28. 28. B 10 Samolepky Samolepky lze využívat k udání adresy na nadměrných zásilkách (tzv. poštovní etiketa), k pohotovému označení nebo prezentaci firmy (samolepky s logem a adresou). Zvláštní skupinou jsou produktové etikety, které jsou předtištěné a český text se do nich vpisuje pomocí ele- ktronické šablony. Jejich charakter vyžaduje šetrné zacházení z místem. Položka Způsob skladování se vy- plňuje ručně, proto se řádek pod ní vynechává. Výška eti- kety je závislá na délce textu, lze ji podle potřeby zkrátit. Doporučený druh papíru: 1. natíraný, lesklý povrch, papírový nebo plastový základní materiál (samolepky s logem a adresou), 2. nenatíraný povrch, papírový základ (poštovní a pro- duktová etiketa). Samolepka 42x25 mm Samolepka s adresou 42x37 mm Ruská 40, 101 00 Praha 10 Tel.: +420 271 720 790 www.carpevinum.cz Poštovní etiketa 85x80 mm Produktová etiketa 25x55 Ruská 40, 101 00 Prague 10 Czech Republic Tel.: +420 271 720 790 Fax: +420 271 720 791 www.carpevinum.cz Šířka bílé linky: 0,3 mm / 0,85 bŠířka bílé linky: 0,3 mm / 0,85 b Logo 42x25 mm Písmo: Lido Regular Italic Velikost: 6 b Proklad: 8 b Zarovnání: zleva Maximálně 3 řádky 5x5 mm 2x2 mm Logo 42x25 mm Písmo: Lido Regular Italic Velikost: 7 b Proklad: 9 b Zarovnání: zleva Maximálně 5 řádků Logo 17,5x6,5 mm + ochranná zóna Název výrobku: Lido Condensed Bold Velikost: 7 b; Proklad: 7 b (řádkování 1) Zarovnání: na střed Text: Lido Condensed Regular Velikost: 5 b; Proklad: 6 b (řádkování 1) Zarovnání: na střed 5x5 mm min. 2x2 mm 3x3 mm Složení: Tuňák (Yellowfin), rajčata, mrkev, cibule, olivový olej, pórek, mouka, bílý chřest, hrášek, paprika, bílé víno, vejce a sůl. Dovozce: Carpe Vinum, s.r.o. Země původu: Španělsko Datum spotřeby uvedeno na obale. Po otevření spotřebujte do 2 dnů. Způsob skladování: Váha brutto: 325 g Čistá váha: 315 g Tuňákové filety ve španělské omáčce
 29. 29. C 1 Umístění loga ve formátu Návrhy umístění loga v různých plošných i prostorových formátech ovlivňuje: a) tvar a forma (vertikální – A, horizontální – B, čtvercové – C, sloupky – D, bannery – B dole, trojúhelníkové nebo rohové – E, kruhové – F, nepravidelné nebo atypické – X); b) obsah a účel nosiče informace (korespondence, re- klamní sdělení, prezentační a propagační materiály). A B C D F X E
 30. 30. C 2 Architektura stránky s fotografií a textem Architektura stránky (též sazební obrazec) vyjadřuje základní rozkres navrhované tiskoviny, řeší univerzální kompozici, umístění loga, titulků, textu a fotografií. Konstrukční schéma vychází vždy z velikosti loga na stránce (vzor viz. dopisní papír B1). Jeho rozložení vytvá- ří mřížku rozdělující stránku na řádky a sloupce, podle níž lze umístit logo, oříznout obrázek a zasadit text. Šířka mezery mezi sloupci textu je 4-5 mm. Fotografie by měla svou kvalitou a úpravou vždy dobře reprezentovat značku Carpe Vinum. Umístění loga se odvíjí od druhu tiskoviny: Typ A – korespondence, úvodní stránky prezentačních materiálů, letáky, tiskové zprávy, apod.; typ B – celostránkové produktové listy, prezentační ma- teriály, apod.; typ C – tisková inzerce; typ D – letáky, produktové listy; typ E – brožurky, obecné informační materiály, inzerce; typ F – pozvánky, tisková inzerce. A B C D E F S radostí otevírám další červené víno z oblasti Rioja, konkrétně jde o podoblast Rioja Alavesa a víno s obchodním názvem Marques de Arienzo 2000 Denominación de Origen Calificada (DOCa). Jedná se o Crianzu vyrobenou z odrůdy Tempranillo (95 %) x Graciano x Mazuelo (5 %). Zadní etiketa prozrazuje, že hrozny byly sbírány na ploše 300 ha v obci Elciego a Laguardia. Láhev typu Top Bordo má objem S radostí otevírám další červené víno z oblasti Rioja, konkrétně jdeě j o podoblast Rioja Alavesa a vínoín s obchodním názvem Marques de Arienzo 2000 Denominación de Origen Calificada (DOCa). Jedná j S radostí otevírám další červené víno z oblasti Rioja, konkrétně jde o podoblast Rioja Alavesa a víno s obchodním názvem Marques de Arienzo 2000 Denominación de Origen Calificada (DOCa). Jedná se o Crianzu vyrobenou z odrůdy O španšp ělskýkých vínech S radostí otevírám další červené víno z oblasti Rioja, konkrétně jde o podoblast Rioja Alavesa a víno s obchodním názvem Marques de Arienzo 2000 Denominación de Origen Calificada (DOCa). Jedná se o Crianzu vyrobenou z odrůdy Tempranillo (95 %) x Graciano x Mazuelo (5 %). Zadní etiketa prozrazuje, že hrozny byly sbírány na ploše 300 ha v obci Elciego a Laguardia. Láhev typu Top Bordo má objem 0,75 l (zelené sklo) a je opatřena archivním korkem délky 45 mm s firemním logem. Typická adjustáž, velmi dobře provedená záklopka s ražbou jména výrobce. Když už jsme u výrobce, firma byla založena v roce 1973, vlastní 500 ha vinic a patří mezi významné firmy Riojy. V odborné literatuře se dále uvádí, že právě víno Marques de Arienzo (Crianza či Reserva) patří mezi nejlepší firemní produkty. Roční produkce činí velmi slušných 4,3 milionů litrů v lahvích a používá na 20 tisíc barikových sudů! Barva je granátově červená s oranžovými odlesky a je méně intenzivní než jsem očekával. Vůně je hluboká a mnohoslibná. Převažují ovocné odstíny (třešně, rybíz), které v úvodu nastupují s vlékou razancí a které doplňují tóny kořenité (hřebíček, vanilka) a dřevité. Vizkozita je dobré, víno ale nemá takovou hustotu, jak bych možná od této crianzy z Riojy očekával. Chuť rozhodně nezaostává za slibným buketem. Víno má nádhernou harmonii a sametově jemné třísloviny příjemně zabrnkají na Vaše chuťové pohárky. Tradiční kořenitost, vysoký alkohol (13,0 %) a středně dlouhý závěr je samozřejmostí. V dochuti se objevují čokoládově-ovocné tóny, které mne nutí k dalšímu doušku. Velmi dobré víno se zajímavou strukturou a tělem. Úplně v klidu ho můžete dále archivovat, potenciál k tomu má. Jde o zajímavě sestavenou kupáž, již tradičně dominantní Tempranillo zde není tak jednotvárné jak jsme v poslední době poznali v oblasti La Mancha, zde je daleko více chuťových vlastností, které mají původ v barikových sudech. Je to také dáno tím, že Tempranillo je doplněno 5 % podílem dalších dvou odrůd (Graciano a Mazuelo), které jsou rozšířeny pouze ve Španělsku. Velmi dobrý dojem musím u závěrečné známky snížit díky vyšší ceně a horší dostupností. Víno bude zajímat milovníky barikových vín s jemnými tříslovinami a velmi dobrou strukturou. Bude se dobře snoubit k hovězím steakům a výraznějším úpravám na grilu. Je také vhodné k sýrům s modrou a bílou plísní (Cambozola, Bavariablu, Vltavín) a tvrdým kozím sýrům typu Gouda. V dalších týdnech se můžete těšit na další španělské Crianzy a Reservy, z různých oblastí, mezi kterými nebude chybět i řada zcela nových oblastí, o kterých jsme ještě nepsali. Barva je granátově červená s oranžovými odlesky a je méně intenzivní než jsem očekával. Vůně je hluboká a mnohoslibná. Převažují ovocné odstíny (třešně, rybíz), které v úvodu nastupují s vlékou razancí a které doplňují tóny kořenité (hřeb ek, vanilka) S radostí otevírám další červené víno z oblasti Rioja, konkrétně jde o podoblast Rioja Alavesa a víno s obchodním názvem Marques de Arienzo 2000 Denominación de Origen Calificada (DOCa). Jedná se o Crianzu vyrobenou z odrůdy Tempranillo (95 %) x Graciano x Mazuelo (5 %). Zadní etiketa prozrazuje, že hrozny byly sbírány na ploše 300 ha v obci Elciego a Laguardia. Láhev typu Top Bordo má objem 0,75 l (zelené sklo) a je opatřena archivním korkem délky 45 mm s firemním logem. Typická adjustáž, velmi dobře provedená záklopka s ražbou jména výrobce. Když už jsme u výrobce, firma byla založena v roce 1973, vlastní 500 ha vinic a patří mezi významné firmy Riojy. V odborné literatuře se dále uvádí, že právě víno Marques de Arienzo (Crianza či Reserva) patří mezi nejlepší firemní produkty. Roční produkce činí velmi slušných 4,3 milionů litrů v lahvích a používá na 20 tisíc barikových sudů! Barva je granátově červená s oranžovými odlesky a je méně intenzivní než jsem očekával. Vůně je hluboká a mnohoslibná. Převažují ovocné odstíny (třešně, rybíz), které v úvodu nastupují s vlékou razancí a které doplňují tóny kořenité (hřebíček, vanilka) a dřevité. Vizkozita je dobré, víno ale nemá takovou hustotu, jak bych možná od této crianzy z Riojy očekával. Chuť rozhodně nezaostává za slibným buketem. Víno má nádhernou harmonii a sametově jemné třísloviny příjemně zabrnkají na Vaše chuťové pohárky. Tradiční kořenitost, vysoký alkohol (13,0 %) a středně dlouhý závěr je samozřejmostí. V dochuti se objevují čokoládově-ovocné tóny, které mne nutí k dalšímu doušku. Velmi dobré víno se zajímavou strukturou a tělem. Úplně v klidu ho můžete dále archivovat, potenciál k tomu má. Jde o zajímavě sestavenou kupáž, již tradičně dominantní Tempranillo zde není tak jednotvárné jak jsme v poslední době poznali v oblasti La Mancha, zde je daleko více chuťových vlastností, které mají původ v barikových sudech. Je to také dáno tím, že Tempranillo je doplněno 5 % podílem dalších dvou odrůd (Graciano a Mazuelo), které jsou rozšířeny pouze ve Španělsku. Velmi dobrý dojem musím u závěrečné známky snížit díky vyšší ceně a horší dostupností. Víno bude zajímat milovníky barikových vín s jemnými tříslovinami a velmi dobrou strukturou. Bude se dobře snoubit k hovězím steakům a výraznějším úpravám na grilu. Je také vhodné k sýrům s modrou a bílou plísní (Cambozola, Bavariablu, Vltavín) a tvrdým kozím sýrům typu Gouda. V dalších týdnech se můžete těšit na další španělské Crianzy a Reservy, z různých oblastí, mezi kterými nebude chybět i řada zcela nových oblastí, o kterých jsme ještě nepsali. Barva je granátově červená s oranžovými odlesky a je méně intenzivní než jsem očekával. Vůně je hluboká a mnohoslibná. Převažují ovocné odstíny (třešně, rybíz), které v úvodu nastupují s vlékou razancí a které doplňují tóny kořenité (hřebíček, vanilka) O španělských vínech S radostí otevírám další červené víno z oblasti Rioja, konkrétně jde o podoblast Rioja Alavesa a víno s obchodním názvem Marques de Arienzo 2000 Denominación de Origen Calificada (DOCa). Jedná se o Crianzu vyrobenou z odrůdy Tempranillo (95 %) x Graciano x Mazuelo (5 %). Zadní etiketa prozrazuje, že hrozny byly sbírány na ploše 300 ha v obci Elciego a O španělských vínech S radostí otevírám další červené víno z oblasti Rioja, konkrétně jde o podoblast Rioja Alavesa a víno s obchodním názvem Marques de Arienzo 2000 Denominación de Origen Calificada (DOCa). Jedná se o Crianzu vyrobenou z odrůdy Tempranillo (95 %) x Graciano x Mazuelo (5 %). Zadní etiketa prozrazuje, že hrozny byly sbírány na ploše 300 ha v obci Elciego a Laguardia. Láhev typu Top Bordo má objem 0,75 l (zelené sklo) a je opatřena archivním korkem délky 45 mm s firemním logem. Typická adjustáž, velmi dobře provedená záklopka s ražbou jména výrobce. Když už jsme u výrobce, firma byla založena v roce 1973, vlastní 500 ha vinic a patří mezi významné firmy Riojy. O španělských vínech S radostí otevírám další červené víno z oblasti Rioja, konkrétně jde o podoblast Rioja Alavesa a víno s obchodním názvem Marques de Arienzo 2000 Denominación de Origen Calificada (DOCa). Jedná se o Crianzu vyrobenou z odrůdy Tempranillo (95 %) x Graciano x Mazuelo (5 %). Zadní etiketa prozrazuje, že hrozny byly sbírány na ploše 300 ha v obci Elciego a Laguardia. Láhev typu Top Bordo má objem 0,75 l (zelené sklo) a je opatřena archivním korkem délky 45 mm s firemním logem. Typická adjustáž, velmi dobře provedená záklopka s ražbou jména výrobce. Když už jsme u výrobce, firma byla založena v roce 1973, vlastní 500 ha vinic a patří mezi významné firmy Riojy. V odborné literatuře se dále uvádí, že právě víno Marques de Arienzo (Crianza či Reserva) patří mezi nejlepší firemní produkty. Roční produkce činí velmi slušných 4,3 milionů litrů v lahvích a používá na 20 tisíc barikových
 31. 31. D 1 PowerPoint® Elektronická předloha pozadí slouží k interní nebo exter- ní obrazové prezentaci zejména prostřednictvím progra- mu MS PowerPoint®. Světle šedá plocha je určena pro hlavní text, dolní, červený pruh, pro označení prezentace, části kapitol nebo stránek. Pozadí lze doplnit tmavě še- dou barvou, viz. barvy A11, nebo bílou. Přípustné je i pou- žití nekontrastní fotografie v jednobarevném tónu. Při jakékoliv úpravě pozadí se musí dbát především na čitelnost textu při promítání. Rozměr vzorové prezentace je 800x600 pixels; se změ- nou rozlišení obrazovky je nutné zachovat poměry horní- ho a dolního pruhu k celkové výšce. All signals which the company sends out to the customer have to be inline with the set brand philosophy and communication strategy (from a simple business card to employee’s behavior) – only than we can build a strong and stable brand To invest into communication at the beginning is the most effective way – we create a stable and remaining “footprint” in customer’s memory and set an clear image, that means profile us as a strong brand. A strong brand promotes itself without much effort – it does not need much investment to support it’s name. Professional and trendy stylish communication can be our competitive advantage – the sooner we create a strong platform for a unified communication of a strong brand the better. Why sould we do it? Carpe Vinum – Communication strategy x
 32. 32. D 2 Internet Předloha internetové prezentace respektuje všechny standardy jednotného vizuálního stylu společnosti. Vzhledem k charakteru webových stránek je potřeba zvolit i odpovídající obrazové rozhraní. Pro informační typ prezentace je vhodné rozdělit obsah do přehledných barevně odlišných bloků; imagovou prezentaci lze poj- mout volnějším výtvarným stylem a dodržovat pravidla firemní identity (logo, písmo a barevnost). Carpe Vinum web Carpe Vinum – your Spanish wine and food specialist Red wines White wines Delicateses Rose wines Springling wines News & ArticlesEvents Our products References Cart UserAbout us FAQ Contacts english TAMARAL Tinto Roble 2002 CZK 400 more... Need help? or visit our contacts 271720790 Welcome atWelcome at Carpe Vinum websites
 33. 33. Tento grafický manuál byl vytvořen výhradně pro firmu Carpe Vinum, s.r.o. Žádná jeho textová ani obrazová část nesmí být užívána, upravována či kopírována bez svolení firmy Carpe Vinum, s.r.o. koncepce a grafická úprava: Lumír Kajnar © 2005

×