Доповідь про наукову діяльність ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана" за 2013

1,232 views
1,063 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,232
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
347
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Доповідь про наукову діяльність ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана" за 2013

 1. 1. ДОПОВІДЬ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима Гетьмана” САМОВРЯДНОГО (АВТОНОМНОГО) ДОСЛІДНИЦЬКОГО ВНЗ за 2013 рік
 2. 2. Постіндустріальна економіка Інноваційна економіка Інформаційна економіка Креативна економіка Нова економіка Інтелектуальна економіка Віртуальна економіка Глобальна економіка Інституційна економіка Мережева економіка ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ Генезис економіки знань ХХІ століття
 3. 3. За даними ЮНЕСКО Україна належить до світових лідерів за показником частки населення віком від 25 років, що має вищу освіту (індикатор поширення вищої освіти складає 38%) при вищому показнику на загальноєвропейському рівні лише в Росії (54,8%), а на глобальному – США (38,6%), Ізраїлю (42,4%) та Канаді (43,9%). У рейтингу країн за рівнем глобальної конкурентоспроможності 2012-2013 рр. Україна посідає 47 позицію з-поміж 144 країн за субіндексом “Вища освіта та професійна підготовка” (Росія – 52. Світова мережа дослідницьких університетів “Universitas 21”, оцінюючи державну політику у сфері освіти, її ефективність, ресурсне забезпечення присвоїла українській системі вищої освіти 25-у позицію серед 48 країн. Україні вдалося випередити Чехію, Польщу, Словенію, Росію, Італію. Кращою була визнана система освіти США, Швеції, Канади, Фінляндії та Данії.
 4. 4. Середній відсоток України у світових витратах на НДДКР становить 0,05%, що позиціонує її у четвертому із шести кластерів разом із Словаччиною, Тунісом, Пакистаном, Єгиптом, Люксембургом, Чилі, Словенією, Хорватією, Ісландією. Ключовою проблемою розірваності інноваційних циклів є нездатність ні академічних, ні університетських колективів самостійно реалізувати R&D.
 5. 5. Рівень готовності країн для переходу до економіки знань серед 146 країн світу (від 0 до 10 балів) за методологією Світового банку Позиція 2012 р. Країна Компоненти Освіта Інноваційна система Інформаційно- комунікаційні технології Індекс знань Економічні стимули та інституційний режим Індекс економіки знань 1 Швеція 8.92 9.74 9.49 9.38 9.58 9.43 2 Фінляндія 8.77 9.66 9.22 9.22 9.65 9.33 3 Данія 8.63 9.49 8.88 9 9.63 9.16 4 Нідерланди 8.75 9.46 9.45 9.22 8.79 9.11 5 Норвегія 9.43 9.01 8.53 8.99 9.47 9.11 8 Німеччина 8.2 9.11 9.17 8.83 9.1 8.9 55 Російська Федерація 6.79 6.93 7.16 6.96 2.23 5.78 56 Україна 8.26 5.76 4.96 6.33 3.95 5.73 Джерело: Методологія оцінки знань Світового Банку (www.worldbank.org/kam)
 6. 6. • наукових досліджень над навчанням • гнучких та інноваційних програм над класичними фундаментальними • віртуального (дистанційного) навчання над традиційним • самоорганізації навчання над його контролем • корпоративного й грантового фінансування над державним Сучасні особливості розвитку університетів Переважання:
 7. 7. Інтернаціоналізація і глобалізація університетської освіти Інтернаціоналізація Міжнародна мобільність студентів, викладачів, освітніх програм Розвиток транснаціональної освіти Регіональна інтеграція національних освітніх систем Формування глобального споживчого попиту на освітні послуги Глобальна інформатизація Крос-культурна уніфікація Становлення глобального ринку праці Глобалізація
 8. 8. Глобалізація процесу наукових економічних досліджень • глобальний характер об’єкту досліджень; • глобальний характер предмету досліджень; • глобальний інформаційний ресурс як головне фактологічне джерело досліджень; • глобальний характер організації наукових досліджень; • глобальний масштаб використання результатів наукових досліджень
 9. 9. Регулятивний формат наукової діяльності університету Програма інноваційного розвитку університету на період 2013-2015 роки Про першочергові заходи розвитку ДНВЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2013/2014 навчальному році (за доповіддю ректора Університету академіка А.Ф. Павленка на зборах трудового колективу 29.08.2013 р.) від 26.09.2013 р. Ухвали Вченої ради «Про пріоритетні напрямки та програмні заходи подальшого розвитку Університету за положеннями доповіді академіка А.Ф.Павленка, схваленої Конференцією трудового колективу 16 жовтня 2012 р.» від 01.11.2012 р. «Про пріоритети розвитку наукової діяльності університеті» від 28.02.2013 р. «Про організаційні заходи інтенсифікації наукових досліджень в університеті» від 28.03.2013 р. «Про нагальні завдання забезпечення критеріїв та параметрів автономного (самоврядного) дослідницького університету» від 30.05.2013 р. «Про формування системи управління науковою діяльністю в ДВНЗ «Київськиий національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 26.09.2013 р. «Про періодичні видання ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 30.01.2014 р. ПОЛОЖЕННЯ «Про науково-експертну раду ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 25.04.2013 р. «Про центр науки та інновацій» від 31.10.2013 р.
 10. 10. Організаційна структура управління наукою (функціональна підсистема управління університетом) РЕКТОРНаглядова рада Вчена рада Перший проректор з науково-педагогічної та наукової роботи Наукове студентське товариство Науково-експертна рада Центр науки та інновацій Відділ підготовки та атестації наукових кадрів Відділ інтелектуальної власності й трансферу технологій Відділ наукової інформації та моніторингу Спеціалізовані вчені ради Редакції наукових видань Науково-дослідні інститути Н А У К О В И Й П А Р К Наукове студентське товариство Декан факультету Вчена рада Заступник з наукової роботи Завідувач кафедри, заступник з наукової роботи
 11. 11. Дослідницькі інститути ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»  Економічного розвитку  Глобальної економічної політики  Державного та муніципального управління господарством  Маркетингу  Інноваційного підприємництва  Економіки та менеджменту агропромислового комплексу  Управлінського консультування  Французько-Український інститут менеджменту  Фінансово-інноваційних досліджень  Фінансового контролінгу  Кредитних відносин  Страхування  Розвитку фондового ринку  Обліку  Соціально-трудових відносин  Вищої освіти  Енциклопедичних досліджень в економіці  Прикладної та професійної етики  Історії українського суспільства  Прикладної та професійної етики  Історії українського суспільства  Правових досліджень та законопроектної роботи  Моделювання  Інформаційних систем в економіці
 12. 12. Розвиток науки та інноваційної діяльності Адміністративні ресурси Додаткові ресурси • Наукові школи (КНЕУ) • Міжнародні та національні професійні організації (участь КНЕУ) • Громадські організації (Асоціація випускників КНЕУ, Фундація сприяння Євроінтеграції…) • Міжнародні та національні рейтинги (участь КНЕУ) • Міжнародні та національні форуми, виставки, презентації • Неформальні товариства • Індивідуальні Інтернет-сайти
 13. 13. Наукові школи КНЕУ Трансформаційної економіки (Савчук В.С., д.е.н., проф., чл.-кор. Національної академії наук України); Інституціональних досліджень економіки (Степаненко С.В., к.е.н., проф., Зайцев Ю.К., д.е.н., проф., Малий І.Й., д.е.н., проф.); Історії економічної думки України (Корнійчук Л.Я., д.е.н., проф.); Економіки праці та людського розвитку (Колот А.М., д.е.н., проф.); Міжнародної економіки (Лук’яненко Д.Г., д.е.н., проф.); Глобального конкурентного лідерства (Поручник А.М., д.е.н., проф.); Економіки промисловості (Покропивний С.Ф., д.е.н., проф.); Стратегії підприємства (Наливайко А.П., д.е.н., проф.); Маркетингового менеджменту (Павленко А.Ф., д.е.н., проф., академік Національної академії педагогічних наук України); Державних фінансів (Федосов В.М., д.е.н., проф.); Кредиту (Берков М.Т., д.е.н., проф., Мороз А.М., д.е.н., проф.); Фондового ринку (Мозговий О.М., д.е.н., проф.); Страхування (Осадець С.С., д.е.н., проф.); Статистики (Пасхавер І.С., д.е.н., проф.); Бухгалтерського обліку (Кузьмінський А.М., д.е.н., проф.); Моделювання та ризикології в економіці (Вітлінський В.В., д.е.н., проф.); Інформаційного менеджменту (Куценко С.П., д.е.н., проф., академік Української академії інформатики); Аграрного менеджменту (Андрійчук В.Г., д.е.н., проф., академік Національної академії наук України, Нелеп В.М., д.е.н., проф.); Правового регулювання економіки (Опришко В.Ф., д.ю.н., проф., член-кореспондент НАН України)
 14. 14. Показники 2011 2012 2013 Чисельність науково-педагогічних працівників (за штатним розписом), усього осіб 1231 1198 1168 з них: - докторів наук 91 95 96 - кандидатів наук 618 622 631 Чисельність науково-педагогічних працівників, які виконують НДР, усього осіб 1225 1100 1168 з них: - докторів наук 91 95 96 - кандидатів наук 618 622 631 Науково-педагогічний потенціал Університету В університеті працює 2 академіки і 3 член-кореспонденти НАН України
 15. 15. Підготовка наукових кадрів Показники 2011 2012 2013 Кількість спеціальностей у 6 спеціалізованих вчених радах, усього з них: 12 12 14 - кількість спеціальностей у 6 докторських спеціалізованих вчених радах 9 9 9 Кількість докторантів, усього 26 31 27 Кількість аспірантів, усього 489 459 451 з них: з відривом від виробництва 205 193 198 Кількість захищених дисертацій, усього в тому числі: 102 114 60 в термін - кількість захищених докторських дисертацій 1 0 3 - кількість захищених кандидатських дисертацій 20 35 18
 16. 16. Науково-дослідні теми на замовлення Міністерства екології та природних ресурсів України  Науковий аналіз та підготовка звітних матеріалів Державного кадастру територій та об’єктів природно- заповідного фонду України  Створення інформаційно-аналітичної системи управління природоохоронними заходами установ природно-заповідного фонду Мінприроди Гранти Європейського Союзу  Адвокація європейської інтеграції  Інноваційний та інвестиційний розвиток ЄС  Європейська модель регіонального розвитку
 17. 17. Публікації, конференції Показники 2011 2012 2013 Опубліковано монографій, усього одиниць: 69 103 135 з них, відповідно до вимог ВАК, усього одиниць: 69 103 135 Опубліковано підручників , усього одиниць: 20 20 16 з них, з грифом МОН, усього одиниць: 13 15 14 Опубліковано навчальних посібників, усього одиниць: 127 119 144 з них: з грифом МОН, усього одиниць: 67 60 89 Кількість публікацій (статей), усього одиниць: 1671 1006 1346 у тому числі у зарубіжних виданнях 64 66 281 з них у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Webometrics та інші), усього одиниць: 5 18 93 Кількість проведених наукових семінарів і конференцій, усього 9 14 17 з них: у міжнародних 8 10 6 За сприяння Відділу інтелектуальної власності у 2013 році співробітниками Університету було отримано 64 охоронні документи на результати наукової та науково-технічної діяльності, з них по 44 оформлення документації завершено, по 20 – триває. Крім того, підготовлено пакет документів, які подано на реєстрацію авторських прав на результати наукової та науково-технічної діяльності.
 18. 18. Наукові видання КНЕУ Видання Фахові видання Електронна версія журналу Відповідність вимогам МОН Відповідність вимогам міжнародних науково- метричних баз даних Міжнародна економічна політика + + + + Соціально-трудові відносини: теорія та практика + + + + Незалежний аудитор + + + + Фінанси, облік і аудит + + + + Нейрочіткі технології моделювання в економіці - (в процесі отримання) + + - + Економічна теорія + + + + - Вчені записки + - + +- Формування ринкової економіки + - + + - Правове регулювання економіки + - + + - Бухгалтерський облік і аудит + - + + - Моделювання та інформаційні системи в економіці + - + + - Університетська освіта - + - + - Стратегії економічного розвитку + - + +- Ринок цінних паперів + - + + - Економіка та підприємництво + - + + - Університетська кафедра - (в процесі отримання) + + - + Маркетинг в Україні + - + + -
 19. 19. Рейтинг вищих навчальних закладів України у науковометричній базі даних SciVerse Scopus (на 27 січня 2014 року) Місце в рейтинг у Установа Кількість публікаці й у Scopus Кількість цитуван ь у Scopus Індекс Гірша (h-індекс) 1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 11739 46431 67 в т.ч. Кримська астрофізична обсерваторія 827 7813 42 2 Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна 6412 25465 49 3 Львівський національний університет ім. Івана Франка 4548 17920 40 4 Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова 2341 86 39 5 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 4282 7358 34 81 Київський національний торговельно-економічний університет 42 71 5 83 Харківський національний економічний університет 30 60 5 87 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 78 67 4 104 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 13 38 2 107 Львівська комерційна академія 4 18 1 108 Національна академія державного управління при Президентові України 4 10 1 113 Університет економіки та права «Крок» 4 1 1
 20. 20. Розподіл публікацій українських учених за галузями науки в 2007-2011 рр. (дані порталу SCImago Journal & Country Rank) Галузь науки 2011 Природничі та технічні науки 8450 Економічні та управлінські науки 38
 21. 21. Наукова робота студентів Показники 2011 2012 2013 Кількість студентів денної форми навчання, усього осіб 12202 10905 9093 Кількість студентів, які беруть участь у виконанні НДДКР, усього осіб 2279 2668 2720 Кількість студентів - учасників 2 туру олімпіад, усього осіб 60 63 64 Кількість переможців, які одержали нагороди за результатами 2 туру олімпіад, усього, в тому числі: 18 19 23 Кількість переможців Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 18 16 15 Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 214 191 156 з них: самостійно 214 189 152
 22. 22.  Всеукраїнська студенська конференція «Макрофінансові стабілізатори в системі регулювання економічного циклу» (29 березня 2013 року);  Студенська інтернет-конференція «Економіка сучасного підприємництва» (17 травня 2013 року);  Всеукраїнська наукова студенська конференція «Проблеми впровадження інформаційних систем і технологій в економіці та бізнесі» (26-29 листопада 2013 року);  Круглий стіл «Криза системи економічної освіти в Україні» (17 квітня 2013 року);  Круглий стіл «Тіньова економіка: причини виникнення та шляхи легалізації» (16 жовтня 2013 року);  Науковий семінар «Конкурентоспроможність України на сучасному етапі розвитку» (27 лютого 2013 року);  Міжрегіональний науковий семінар «Формування економіки нового типу: молодіжний погляд» (20 березня 2013 року);  Міжрегіональний науковий семінар «Інноваційний розвиток вітчизняного підприємства» (20 листопада 2013 року);  Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання підготовки юристів в непрофільних вузах» (8 жовтня 2013 року) У 2013 році в університеті було проведено 9 всеукраїнських студентських конференцій, круглих столів та наукових семінарів:
 23. 23. Показники 2011 2012 2013 Кількість договорів, угод, контрактів про науково-технічне міжвузівське співробітництво із зарубіжними партнерами 50 32 51 Міжнародне наукове співробітництво Членство в міжнародних організаціях, асоціаціях, фондах EDAMBA – Європейська асоціація докторських програм з менеджменту та ділового адміністрування EPLO – Європейська організація публічного права EFMD – Європейський фонд розвитку менеджменту BSUN – Мережа чорноморських Університетів Magna Charta Universities – Велика хартія університетів TEMPUS – Трансєвропейська програма взаємообмінів між університетами RSA – Асоціація регіональних досліджень EAC – Європейська арбітражна палата Alexander von Humboldt-Stiftung – Фонд Олександра фон Гумбольдта CES – Рада європейських досліджень при Колумбійському університеті Колумбійський університет (США) Асоціація регіональних досліджень (Великобританія) Краківський університет (Польща) Університет Ліона (Франція) Віденський університет (Австрія) Московський державний університет (Росія) Петербурзький університет економіки та фінансів (Росія) Ташкентський економічний університет (Узбекистан) Фінансова академія (КНР) Міжнародні дослідницькі мережі
 24. 24. Традиційні університети Дослідницькі університети Підприємницькі університети • капіталізація науки; • тісна взаємодія з бізнес-структурами; • гібридизація і неперервне оновлення організаційної структури позитив фінансова і стратегічна автономія можливий негатив дискредитація фундаментальної науки Сучасний тренд розвитку університетів
 25. 25. Регресивні вади української економічної науки Негативні риси української економічної науки Епізодичність Локальність Провінційність Обмеження розвитку Консервативна організація Неефективне фінансування Обмеженість іміджу і бренду
 26. 26. ЗовнішніВнутрішні інерційність мислення і поведінки в традиційній «освітній» парадигмі університету невміння працювати з інструментами інтелектуальної власності неготовність перетворювати знання в інноваційні продукти (методи, алгоритми, технології, моделі) відсутність національної інноваційної системи (загальних інноваційних стимулів) недосконале національне правове середовище стосовно наукової та інноваційної діяльності обмежений попит на управлінські інновації (консервативна структура української економіки, ручний та кон’юнктурний державний і корпоративний менеджмент) невирішеність проблеми диверсифікації джерел фінансування наукових досліджень локальність і «провінційність» досліджень, обмеженість міжнародного іміджу і бренду, в тому числі із-за «мовної обмеженості» наукової продукції відсутність державних, муніципальних та галузевих замовлень університетам на наукову експертизу стратегічних програм, проектів, рішень Офіційне та громадське не сприйняття університетів як повноцінних наукових установ Ключові проблеми наукової діяльності університету
 27. 27.  Реформування системи організації та поглиблення змісту наукових досліджень та науково-освітньої діяльності  Формування системи наукового менеджменту з ефективним використанням можливостей традиційних структур, форм та методів наукової діяльності й потенціалу інтегрованих у Науковому парку Університету дослідницьких інститутів  Активізація молодіжної та студентської науки за рахунок створення цільових інноваційно-інвестиційних фондів, венчурних фірм, бізнес-інкубаторів  Удосконалення системи підготовки кадрів вищої кваліфікації  Комерціалізація результатів науково-дослідних робіт для суттєвого збільшення нематеріальних активів за рахунок трансферту продуктів інтелектуальної власності Університету та його співробітників  Поглиблення та підвищення ефективності міжнародного співробітництва  Удосконалення інфраструктури та інформаційної системи  Розширення бази фінансування за рахунок входження до міжнародних дослідницьких мереж, кластерів, асоціацій через механізми грантового фінансування Пріоритетні заходи розвитку університетської науки
 28. 28. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !

×