• Save
Balkan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Balkan

on

 • 579 views

Prezentacija koju smo pravili Marko,Martin,Milos i ja.

Prezentacija koju smo pravili Marko,Martin,Milos i ja.

Statistics

Views

Total Views
579
Views on SlideShare
579
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Balkan Balkan Presentation Transcript

 • Balkanci proizvode više istorije nego što je mogu potrošiti. – Vinston ČerčilBalkan
 • Balkansko poluostrvo se nalazi na jugoistokuEvrope. Okruženo je Jadranskim, Jonskim,Sredozemnim, Egejskim, Mramornim i Crnimmorem. Prostire se između 35° i 46°53severne geografske širine i 13°23 i 30° istočnegeografske dužine.Balkan pokriva površinu od 550.000 km² i broji oko 53 miliona stanovnika. Države Balkana su: Srbija, Hrvatska, Slovenija, Rumunija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Albanija, Makedonija, Grčka i Turska (malim delom). 
 • 1. Atina (2011) = 3.737.550 (Grčka)2. Beograd (2011) = 1.639.121 (Srbija)3. Sofija (2011) = 1.313.806 (Bugarska)4. Zagreb (2011) = 1.107.115 (Hrvatska)5. Solun (2011) = 1.006.730 (Grčka)6. Tirana (2011) = 763.634 (Albanija)7. Skoplje (2007) = 506.926 (Makedonija)8. Sarajevo (2011) = 438,757 (BiH)9. Plovdiv (2011) = 403.153 (Bugarska)10.Konstanca (2011) = 387.593 (Rumunija)
 • Ratovi ovde nikad ne razreše ni jedno staro pitanje. Nego uvedu nove teme inove probleme koje će ‘razrešiti’ novi rat. – Ivo Andrić
 • GraniceGeografske granice Balkana su: na severu rekaDunav i reka Sava, na jugu Sredozemno more, naistoku i jugoistoku Crno,Mramorno i Egejsko more,na zapadu Jonsko i Jadransko more.
 • Reljef
 • Reljef Balkanskog poluostrva Balkan se odlikujerazdrobljenošću. Poluostrvo presecaju veliki planinski sistemi sasevera prema jugu i jugo-istoku, koji teže da se od Alpa, prekoEgejskih ostrva spoje sa planinskim sistemom Male Azije.To suDinarsko- Šarsko-Pindski , Karpatsko-Balkanski i Rodopskisistemi , sa planinskim visovima do 3000 m.Između planina formirane su manje ili vece široke ravnice odkojih je najveća Panonska nizija u slivu Dunava, Save, Drave,Tise i Morave. Ostale nizije cine 29 procenata površineBalkanskog poluostrva
 • Klima
 • • Klima Balkanskog poluostrva Balkanskopoluostrvo se nalazi između oblastikontinentalne klime centralne Evrope, oblastistepske klime na istoku i oblasti mediteranskeklime na jugu i zapadu.Ovi klimatski tipoviprodužuju se iz susednih oblasti na Balkanskopoluostrvo.Njihovo rasprostranjenje je manjeodređeno geografskom širinom, visemorfološkim osobinama koje pomazu ilisprečavaju rasprostranjenje klimatskih faktora.
 • • Pored toga veliki planinski masivi, naročitozapadni, odlikuju se nekolikim klimatskimosobinama, koje podsećaju naAlpe.Najzastupljenije klime su kontinentalna,mediteranska, planinska, umerenokontinentalna i župska.
 • Vode
 • • Voda je postala jedan od najznačajnijih strateškihresursa u svetu i “nafta 21. veka”. Prema nekimprocenama, u budućnosti bi se mogli voditi i ratovizbog vode i vodnih resursa. Prema podacimaSvetske banke (WB) za 2012. godinu, koji se baveobnovljivim izvorima pitke vode, Bosna iHercegovina je zemlja sa najvećim količinama pitkevode po glavi stanovnika. BiH je sa 9,461 kubnihmetara pitke vode po glavi stanovnika prva u regiijii sedma u Evropi.
 • • Odmah posle BiH je Hrvatska koja ima 8,555 kubnihmetara vode po glavi stanovnika. Sledi Albanija gdeje prema podacima Svetske banke zabeleženo 8,364kubnih metara pitke vode po glavi stanovnika. Nasamom kraju su Makedonija sa 2,616 kubnihmetara i Srbija sa 1,158 kubnih metara pitke vodepo glavi stanovnika.
 • StanovništvoRumuni su istočno-evropski narod, koji pretežno živi u Rumuniji, gde čini oko90% stanovništva. Rumunski narod je nastao mešanjem drevnih Dačana sadoseljenim rimskim kolonistima. Rumuni su većinom pravoslavne veroispovesti,a govore rumunskim jezikom, koji pripada romanskoj grupiindoevropske porodice jezika. Rumuna ukupno ima oko 23,351.000, od toga uRumuniji 16,870.000.Grci su jedini narod iz helenske grane Indoevropljana nastanjen na područjudanašnje Grčke, kojoj pripadaju osim kopnenog dela, Peloponeza, Krite i ostrvau Egejskom moru. Srbi su južnoslovenski narod koji pretežno živi naBalkanskom poluostrvu i u Panonskoj niziji: u Srbiji, gdje čine oko 67%stanovništva, Bosni i Hercegovini oko 35% i Crnoj Gori, gde ih ima oko 32%.Bugari su južnoslovenski narod, koji pretežno živi u Bugarskoj, gde čini oko 84%stanovništva. Bugari su većinom pravoslavne veroispovesti, ali ima i muslimana ikatolika. Bugari islamske veroispovesti su poznati pod imenom Pomaci. Bugarskijezik pripada slovenskoj grupi Indoevropske porodice jezika. Bugara ukupno imaoko 8.859.000, od toga u Bugarskoj 8.228.000.
 • Albanci (alb. Shqiptarët, sh. Šiptari, takođe ponegde Šiftari ) su narod sajugoistoka Evrope koji pretežno živi u Albaniji i susednim oblastima. U Albaniji živi okopolovina ukupne albanske populacije (2.831.741), dok značajan deo Albanaca živi naKosovu i Metohiji (oko 1.600.000), severozapadu Makedonije (509.083), jugu Srbije(oko 50.000) i jugozapadu Crne Gore (31.163).Makedonci su narod nastanjen u Makedoniji i susednim predelima Grčke i Bugarske.Jezgro današnjih Makedonaca potiče od starih slavenskih plemena Rinhina, naHalkidici;Sagudata, zapadno od Soluna; Smoljani, istočno od Vardara; Draguvita, nasrednjim i gornjim pritokama Vardara i ravnici Pelagonije; Brziti, sjeverozapadnaMakedonija; Velegezita(Belegezita), južna Makedonija i Tesalija; Strumljana, istočnood rijeke Strume i BrsjakaCrnogorci su južnoslavenski narod, koji pretežno živi u Crnoj Gori, gdje čini relativnunacionalnu većinu od 44,98%. Prema posljednjem popisu stanovništva (2011),deklarisanih Srba u Crnoj Gori je bilo 28,73%. Crnogorci i Srbi zajedno čine 75,15%stanovništva Crne Gore. Pored njih tu žive i Bošnjaci i Albanci.Hrvati su južnoslavenski narod nastanjen u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te njima susjednim državama. Prema nekim procjenama broji oko 8,7 miliona pripadnika. Postoji značajna hrvatska dijaspora u Zapadnoj Evropi, obje Amerike,Australiji i Novom Zelandu.
 • Bošnjaci su narod nastanjen ponajviše u Bosni i Hercegovini, kao i Srbiji iCrnoj Gori. Ima ih oko 3,5 milijuna, od toga oko 2,5 milijuna uBosni i Hercegovini,velik broj Bošnjaka živi u Turskoj približno 1,350,000.Pripadaju islamskom civilizacijskom krugu, a potječu od islamiziranogapučanstva srednjovjekovne Bosne, kao i susjednih država i područja kojasu bila dulje vremena pod turskom upravom (Srbija, Crna Gora te Hrvatska-poglavito Lika, Slavonija i Dalmacija.Slovenci su južnoslovenski narod, koji pretežno živi u Sloveniji, gde činioko 92% stanovništva. Vekovima su se nalazili pod tuđinskom vlašću, ali suuprkos tome uspeli da očuvaju svoj jezik i nacionalnu svest.
 • Privreda• Srbija ima privredu utemeljenu uglavnom narazličitim vrstama usluga, industriji i poljoprivredi.Krajem 1980-ih, na početku procesa ekonomsketranzicije, njen položaj je bio relativno povoljan, alisu je teško pogodile UN-ove ekonomske sankcije1992-1995, a kasnije i razaranje infrastrukture iindustrije tokom NATO-vih napada 1999. godine,kao i problemi prouzrokovani gubitkom bivšihjugoslavenskih i SEV-ovih tržišta. Glavni ekonomskiproblemi su visoka nezaposlenost (20,0% godine2005.) i nerešen status Kosova.
 • • Stanje hrvatske privrede tipično je za zemlje utranziciji iz komunizma. Iako je došlo do privatizacijei preorganizacije u svim područjima, glavni problemisu velika nezaposlenost i slabe privredne reforme.Nekadašnja uspešna industrijska proizvodnja zbogratnih okolnosti i najčešće protivzakonito provedeneprivatizacije danas još nije dostigla nivo iz 1990.godine.U Hrvatskoj postoji i sve izraženiji problem razlike ustandardu i razvijenosti pojedinih delova Hrvatske.
 • • Bosna i Hercegovina se suočila sa dva problema svoje privrede:ponovna izgradnja ratom porušene zemlje i uvođenje tržišnihreformi u svoju dotadašnju plansku ekonomiju. Jedno od nasleđaiz prethodnog perioda je vojna industrija sa prekobrojnošću radnesnage; pod vođstvom jugoslovenskog predsednika Tita, BiH jeimala izgrađene ogromne vojne industrije, što je izazvalo velikoučešće vojnih preduzeća u njenoj ekonomiji, a sa druge stranebilo je vrlo malo tržišno stabilnih preduzeća. Iako je poljoprivredabila gotovo isključivo u privatnom vlasništvu Bosna i Hercegovinaje tradicionalno bila uvoznik hrane. Industrija je ostala saprekobrojnom zaposlenom radnom snagom, što je nasleđe izsocijalističke ekonomske strukture bivše Jugoslavije.
 • Srbija
 • Srbija (zvaničan naziv Republika Srbija) kontinentalna je državakoja se nalazi u jugoistočnoj Evropi a prostire se na Balkanskompoluostrvu i jednim delom u srednjoj Evropi (Panonskoj niziji).Glavni grad je Beograd. Sa 1.639.121 stanovnika u široj okolini popopisu iz 2011. godine. Srbija se na severu graniči saMađarskom, na severoistoku sa Rumunijom, na istoku saBugarskom, na jugu sa Republikom Makedonijom, na jugozapadusa Albanijom i Crnom Gorom a na zapadu sa Hrvatskom i Bosnomi Hercegovinom (Republika Srpska).U sastavu Republike Srbije su i dve autonomne pokrajine:Vojvodina i Kosovo i Metohija.
 • VodeVeći deo Srbije pripada slivu Dunava (81.646 km)koji i sam protiče kroz severnu Srbiju dužinom od588 kilometara.Pored Dunava, plovne su još celim svojim tokomkroz Srbiju reke: Sava (206 km), Tisa (168 km) iBegej (75 km), a delimično su plovne Velika Morava(3km od 185 km) i Tamiš (3km od 118 km). Ostalevelike reke, sa dužinom toka kroz Srbiju većom od200km, su: Zapadna Morava (308 km), JužnaMorava (295 km), Ibar (272 km), Drina (220 km) iTimok (202 km).
 • JezeraIma i jezera, kao sto su : Đerdapsko jezero, površine 178 km²(sa rumunskim delom: 253 km²) koje je po nastankuveštačko-akumulaciono jezero, napravljeno pregrađivanjemDunava.Druga veća veštačka jezera u Srbiji, sa površinom većom od10 km², su: Vlasinsko jezero (na reci Vlasini, 16 km²),Perućac (na reci Drini, 12,4 km²) i jezero Gazivode (na reciIbru, površine 11,9 km²).Najveća prirodna jezera su Palićko jezero površine 5,6 km² iBelo jezero površine 4,8 km², koja se nalaze u Vojvodini.
 • KlimaSrbija se nalazi na kopnenoj masi Balkanskogpoluostrva koja je okružena toplim morima (jadranskim,egejskim i crnim) dok se na severu naslanja na evropskikontinent. Dodatni važan faktor koji određuje klimuSrbije je reljef.Grubo se može reći da u Srbiji vlada kontinentalna klimana severu, umerenokontinentalna na jugu, i planinskaklima na visokim planinama.Zime u Srbiji su kratke, hladne i snežne, dok su letatopla. Najhladniji mesec je januar, dok je najtopliji jul.Najniža temperatura zabeležena u Srbiji je –39,5°C (13.januara 1985. u naselju Karajukića Bunari na Pešteru), anajviša 44,9°C (24. jula 2007. u Smederevskoj Palanci).
 • Prirodna dobraPostoji 5 nacionalnih parkova : Nacionalni parkĐerdap, Nacionalni park Kopaonik, Nacionalni parkTara, Nacionalni park Šar-planina i Nacionalni parkFruška gora.
 • Najveći broj vernika u Srbiji je pravoslavne vere (84.59%), paslede rimokatolici (4.97%), muslimani (suniti) (3.1%) i protestanti(0.99%), dok su druge religije slabije zastupljene[30], a u Srbijiživi i 1,11% ateista.Himna Republike Srbije je ujedno i stara himna nekadašnjeKraljevine Srbije „Bože pravde“, uz neznatno izmenjen tekst.GrbRepublike Srbije je stari grb Kraljevine Srbije iz doba Obrenovićaiz 1882. godine i čini ga dvoglavi beli orao sa štitom na grudimana kome su krst i četiri ocila, a iznad glava orla se nalazi krunaNemanjića.Republika Srbija ima narodnu zastavu koja je trobojka savodoravno položenim bojama: crvenom, plavom i belom. Porednarodne, postoji i državna zastava koja je u osnovi ista kao inarodna s tim što na trećini dužine gledano sa leva na desno naplavom polju stoji i mali grb Srbije.
 • Hrvatska
 • Hrvatska, zvanično Republika Hrvatska (hrv. Republika Hrvatska) jesrednjoevropska, mediteranska i balkanska država, smeštena na prelazu izSrednje u Jugoistočnu Evropu. Hrvatska zauzima površinu od 56.542km² i u njojživi oko 4,5 miliona stanovnika. Na severu se graniči sa Slovenijom i Mađarskom,na istoku sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom, a na zapadu saItalijom i izlazi na Jadransko more. Obala Hrvatske zauzima veći deo istočneobale Jadranskog mora. Tokom hrvatske istorije najznačajniji kulturalni uticaji sudolazili iz srednjoevropskog i sredozemnog kulturnog kruga.
 • VodePanonska Hrvatska zauzima jugozapadni deoPanonske nizije, prošaran niskim planinama i rekamaSavom, Dravom i DunavomReke Hrvatske pripadaju Jadranskom i Crnomorskomslivu. Najduže reke su Sava (562 km), Drava (305km), Kupa (296 km).
 • Reke• 1. Sava 562 km 945 km Dunav• 2. Drava 305 km 749 km Dunav• 3. Kupa 296 km 296 km Savu• 4. Dunav 188 km 2860 km Crno more• 5. Bosut 143 km 186 km Savu• 6. Korana 134 km 134 km Kupu• 7.Bednja 133 km 133 km Dravu• 8. Lonja 132 km 132 km Savu• 9. Česma 123 km 123 km Lonju• 10. Una120 km 213 km Savu
 • KlimaHrvatska ima raznoliku klimu. Na severnom i i istočnom delu jekontinentalna, mediteranska na obalama, a umerenokontinentalna klima preovlađuje u severno-centralnom regionu.Prosečna temperatura u unutrašnjosti u januaru je 0 do 2°C, au avgustu 19 do 23°C, dok je prosečna temperatura u primorjuod 6 do 11°C u januaru i 21 do 27°C avgustu.S prosečno 2.600 sunčanih sati u godini jadranska obala jejedna od najsunčanijih u Sredozemlju, a temperatura mora letije od 25°C do 27°C. Na Jadranskog obali Hrvatske duvaju trivetra: jugo (sa mora na kopno), bura (sa kopna na more) imaestral.Tokom leta 2007. godine,dalmatinsko primorje je zahvatio čitav niz požara u kojima ježivote izgubilo dvanaest vatrogasaca na Kornatima.
 • Prirodna dobraHrvatska ima 8 nacionalnih parkova: Brioni, Kornati, Krka, Mljet, Paklenica, Plitvička jezera, Risnjak iSeverni Velebit.
 • Teritorija Republike Hrvatske je podeljena na 20županija i Grad Zagreb. Glavni grad Hrvatske je Zagreb. Sa oko milion stanovnika,[1]on je administrativno,ekonomsko i kulturno središte Hrvatske.Hrvatska kao nezavisna država postoji odraspada SFRJ, a u Organizaciju ujedinjenih nacija jeprimljena 1992. godine. Članica jeSvetske trgovinske organizacije, Cefte i NATO-a.Republika Hrvatska je postala zvaničan kandidat začlanstvo u Evropskoj uniji 2004. godine a postaćepunopravna članica u 1. jula 2013. godine.
 • Marko Kažić, Martin Potkonjak, Miloš Čkrkić i Luka Kosmina