Prezentare Fotbal pe plaja_editia 2009
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
442
On Slideshare
442
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Campionatul Na ţ ional de Fotbal pe Plaj ă 1 Iunie – 15 August 2009
 • 2.
  • Fotbalul pe plaj ă a fost inspirat de fotbalul acrobatic pe care brazilienii î l jucau pe plajele din America de Sud. Se joac ă pe nisip fin ş i pune la grea î ncercare calit ăţ ile fizice ş i tehnice ale fiec ă rui juc ă tor.
  • Mingea trebuie s ă fie î n aer majoritatea timpului cu lovituri de la î n ă l ţ ime ş i s ă rituri ceea ce confer ă jocului o foarte mare vitez ă ş i face jocul spectaculos pentru privitori.
  • Regulamentul Oficial al Fotbalului pe Plaj ă este f ă cut de FIFA.
  Scurt ă istorie a fotbalului pe plaj ă
 • 3. Campionatul Na ţ ional de Fotbal pe Plaj ă Rom â nia - Mamaia
  • Campionatul Na ţ ional de Fotbal pe Plaj ă de la Mamaia reune ş te î n fiecare var ă , jucatori de fotbal amatori ş i iubitori ai fotbalului, î ntr-o competi ţ ie unic ă , organizat ă sub egida Federa ţ iei Rom â ne de Fotbal.
  • Meciurile se desfa ş oar ă pe arena de pe plaja Melody din Mamaia, capacitatea acesteia fiind de 2000 de spectatori.
  • Juc ă torii de fotbal amatori, cu v â rsta peste 18 ani, se pot î nscrie î n competiţie î n fiecare zi, de luni p â n ă joi. Meciurile din campionat au loc î n fiecare vineri, s â mb ă t ă şi duminic ă , ş i sunt arbitrate de arbitri ai Federa ţ iei Rom â ne de Fotbal.
 • 4. Campionatul Na ţ ional de Fotbal pe Plaj ă Rom â nia - Mamaia
  • Partenerii media ai evenimentului sunt: KISS FM, TV Neptun, Telegraf.
  • KISS FM: 10 spoturi/zi, de joi p â n ă duminic ă , î n fiecare s ă pt ă m â n ă , care promoveaz ă evenimentul, concursurile ş i invita ţ ii speciali din week-endul respectiv.
  • TV NEPTUN: ş tiri despre eveniment î n buletinele de ş tiri de s â mb ă t ă ş i duminic ă , difuzarea î nregistr ă rilor meciurilor importante.
  • TELEGRAF: machete, comunicate de pres ă , ş tiri.
 • 5. Competi ţ ia
  • Perioada: 1 iunie - 15 august 200 9
  • Participan ţ i: 8 echipe î nscrise
  • Particip ă numai echipele cu Certificat de identitate sportiv ă
  • Jucatorii vor avea carnete eliberate de AS Municipal
  • Echipele vor avea 2 r â nduri de echipamente
  • Desf ăş urarea competi ţ iei se va face î n sistem campionat .
 • 6. Concursuri ş i evenimente
  • Meciuri î ntre echipele liceelor
  • Concurs de lovituri de la 11 m
  • Diverse competi ţ ii pentru executarea unor tipuri de lovituri (de col ţ , foarfec ă etc)
  • Meciuri de fotbal feminin
  • Meciuri cu vedete de fotbal ş i tv
  • Campionatul presei
  • Cupa politicienilor
 • 7. Meciuri amicale ale Echipei Na ţ ionale de Fotbal pe Plaj ă a Rom â niei
  • Echipa na ţ ional ă de fotbal pe plaj ă a Rom â niei s-a format î n 2007 prin selec ţ ionarea celor mai buni juc ă tori din echipele Campionatului Na ţ ional de Fotbal pe Plaj ă .
  • Primul meci amical a fost sus ţ inut î n luna iunie 2007 î n compania selec ţ ionatei Turciei. Lovitura de î ncepere a fost dat ă de Gheorghe Hagi iar meciul a fost transmis î n direct de postul de televiziune TELESPORT.
  • Î n pauzele meciurilor sponsorii au organizat concursuri cu diferite premii.
  • Intrarea pe stadion a fost liber ă .
  • Î n 2008 echipa na ţ ional ă a jucat meciuri amicale cu Olanda, Germania ş i Turcia.
 • 8. Arena Melody Vedere de ansamblu
 • 9. Arena Melody Zone de interes
  • Zona 1
   • primul rand de bannere, scaunul arbitrului, corturi, panoul de premii, tricouri, suporturi 3 D
  • Zona 2
   • r â ndul doi de bannere, steaguri, panoul de intreviuri
  • Zona 3
   • expunere pe spatele tribunelor, banere pe intr ă ri
 • 10.
  • Suprafe ţ e disponibile pentru a fi decorate
  • R â ndul 1 de bannere î n jurul terenului
  • R â ndul 2 de bannere din jurul terenului
  • R â ndul de bannere destinat echipelor
  • St â lpul instala ţ iei de nocturn ă
  • Spatele tribunelor
  • Po rţ ile de la intrare
  • Panoul de fundal la desemnarea c âş tig ă torilor
  • Panoul de fundal la conferin ţ a de pres ă
  • Corturile arbitrilor ş i ale b ă ncilor de rezerv ă
  • Steagurile de pe tribune
  • Elemente gonflabile/product placement
  Suprafe ţ e ce pot fi inscrip ţ ionate
 • 11. Partener Oficial 1 pachet
  • Banner la intrarea principal ă (deasupra intr ă rii)
  • 50% bannere î n r â ndul 1
  • 50% bannere r â ndul 2
  • 50% din poten ţ ialul corturilor
  • 50% din suprafa ţ a echipamentului juc ă torilor
  • 50 % din poten ţ ialul de publicitate de pe spatele tribunelor
  • 50% din numarul de steaguri
  • 40% din panoul de fundal pt premii
   • Valoare Pachet - 50.000 euro
  • 40 % din panoul de la conferin ţ ele de pres ă
  • Prezen ţ a logo pe site-ul oficial : www.fotbalpeplaja.ro
  • Prezentare eveniment pe site-ul oficial
  • Prezen ţ a pe toate materialele promo ţ ionale ş i î n toate campaniile media
  • Activit ăţ i promo ţ ionale î n timpul ş i î n zona turneului
  • Atribuirea premiilor
 • 12. Sponsori principali 2 pachete
   • 25% bannere î n r â ndul 1
   • 25 % bannere în r â ndul 2
   • 30% din panoul de fundal p en t ru prem ii
   • 30 % din panoul de la conferin ţ ele de pres ă
   • Prezen ţ a logo pe site-ul oficial : www.fotbalpeplaja.ro
   • Prezentare eveniment pe site-ul oficial
   • Prezen ţ a pe materialele promo ţ ionale
   • Prezen ţ a î n campaniile media
   • Atribuirea premiilor
   • Activitati promo ţ ionale î n timpul ş i î n zona turneului( BTL)
    • Valoare Pachet - 25.000 euro
 • 13. Mul ţ umesc !