Lucie Gergelová, 390764                 VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLYPrávní úprava školství v České republice je z...
Lucie Gergelová, 390764Disciplinární komiseDisciplinární komise veřejné vysoké školy projednává disciplinární přestupky st...
Lucie Gergelová, 390764POUŽITÉ ZDROJEČesko. Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dal...
Lucie Gergelová, 390764
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

KPI - závěrečný úkol

230 views
187 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
230
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KPI - závěrečný úkol

 1. 1. Lucie Gergelová, 390764 VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLYPrávní úprava školství v České republice je zakotvena v Listině základních práv a svobod.Problematiku školství neopomínají ani mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republikavázána. Veřejná škola se zřizuje a zrušuje zákonem 1.VVŠ a její činnost je do jisté míry spravována státem prostřednictvím zákonů, většinapravomocí však spadá do její samostatné působnosti. Vysoká škola uskutečňuje akreditovanéstudijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávacíčinnosti je určen typem uskutečňovaných akreditovaných studijních programů. 2 Vysoké školyse zaměřují kromě vzdělávání jedinců také na výzkumnou či jinou vědeckou činnost. Orgány veřejné vysoké školyAby mohla samospráva veřejné vysoké školy dobře fungovat, jsou potřeba orgány, kterébudou spravovat jednotlivé okruhy její činnosti. Veřejná vysoká škola se skládá z akademickéobce, tu tvoří akademičtí pracovníci školy a studenti.Akademický senátAkademický senát Masarykovy univerzity tvoří celkem 46 členů. Předsedy jsou Mgr. MichalBulant, Ph.D. a Mgr. Pavel Troubil. Každé z fakult připadá v Akademickém senátu MU pětmandátů – tři zaměstnanecké a dva studentské. 3 Za Ekonomicko-správní fakultu je to zezaměstnaneckého sboru RNDr. Luboš Bauer, CSc., Ing. Radoslav Škapa, Ph.D. a Ing.Vladimír Žítek, Ph.D. Za studentstvo je to potom Róbert Adamčík a Jan Kadlec.RektorSoučasným rektorem Masarykovy Univerzity je doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., který byl dosvé funkce zvolen 1. září 2011. Vystřídal tak rektora prof. PhDr. Petra Fialu, Ph.D., LL.M..Jmenován byl Václavem Klausem a volen byl členy akademického senátu, kteří vybírali z pětikandidátů. Rektora mohou zastupovat prorektoři, kterých je v současné době šest, a jsoujmenováni samotným rektorem veřejné vysoké školy.Vědecká rada veřejné vysoké školyČleny vědecké rady veřejné vysoké školy jsou významní představitelé oborů, v nichž vysokáškola uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčíčinnost.4 Členové jsou jmenování a odvolávání rektorem a ten sám je předsedou rady.Vědeckou radu Masarykovy Univerzity tvoří interní a externí členové. Počet interních členůje 35 a externích 18.1 Česko. Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). In Sbírka zákonů České republiky. 1998, částka 39, s. 5388-5419. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1998/sb039-98.pdf. ISSN 1211-1244. § 5, (1)2 Česko. Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). In Sbírka zákonů České republiky. 1998, částka 39, s. 5388-5419. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1998/sb039-98.pdf. ISSN 1211-1244. § 2, (1)3 Online.muni.cz: K čemu máme akademický senát [online]. Datum publikování: 22.2.2009 [cit. 2012-02-29]. Dostupné z: http://www.online.muni.cz/tema/1348-tema-k-cemu-mame-akademicky-senat4 Česko. Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). In Sbírka zákonů České republiky. 1998, částka 39, s. 5388-5419. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1998/sb039-98.pdf. ISSN 1211-1244. § 11 (2)
 2. 2. Lucie Gergelová, 390764Disciplinární komiseDisciplinární komise veřejné vysoké školy projednává disciplinární přestupky studentůveřejné vysoké školy a předkládá návrh na rozhodnutí rektorovi. 5 Disciplinární komise působípouze jako samosprávný orgán jednotlivé fakulty. Disciplinární komise Ekonomicko-správnífakulty se skládá ze tří členů a jedné předsedkyně. Současnou předsedkyní je JUDr. JindřiškaŠedová, CSc.Správní radaČleny správní rady veřejné vysoké školy po projednání s rektorem jmenuje a odvolává ministrtak, aby v ní byli přiměřeně zastoupeni zejména představitelé veřejného života, územnísamosprávy a státní správy.6 Členové jsou jmenování na dobu šesti let. Rada zasedá nejménědvakrát ročně a vydává písemný souhlas k řadě právních úkonů, které se vysoká škola chystáprovést, vyslovuje se také k rozpočtu školy.KvestorKvestor řídí hospodaření a vnitřní správu veřejné vysoké školy a vystupuje jejím jménem vrozsahu stanoveném opatřením rektora. Současným kvestorem na Masarykově Univerzitě jedoc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, který nahradil Jana Vitulu. 75 Česko. Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). In Sbírka zákonů České republiky. 1998, částka 39, s. 5388-5419. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1998/sb039-98.pdf. ISSN 1211-1244. § 13 (3)6 Česko. Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). In Sbírka zákonů České republiky. 1998, částka 39, s. 5388-5419. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1998/sb039-98.pdf. ISSN 1211-1244. § 14 (1)7 Novinky.cz: Kvestorem Masarykovy univerzity je opět Ladislav Janíček. [online]. [cit. 2012-12-22]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/veda-skoly/263782-kvestorem-masarykovy-univerzity-je-opet-ladislav-janicek.html
 3. 3. Lucie Gergelová, 390764POUŽITÉ ZDROJEČesko. Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalšíchzákonů (zákon o vysokých školách). In Sbírka zákonů České republiky. 1998, částka 39, s.5388-5419. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1998/sb039-98.pdf. ISSN 1211-1244.Zákon je dle mého názoru nejkvalitnější a nejvíce relevantní zdroj k zvolenému tématu. Je tozdroj oficiální. Upravuje základní zákonitosti a navíc je svojí povahou rigidním zdrojem,proto informace čerpané ze zákona budou pravděpodobně velmi dlouhou platnost.Online.muni.cz: K čemu máme akademický senát [online]. Datum publikování: 22.2.2009 [cit. 2012-02-29]. Dostupné z: http://www.online.muni.cz/tema/1348-tema-k-cemu-mame- akademicky-senatTento zdroj již samozřejmě není tak moc kvalitní ani relevantní jako přímo zákon, ale i přestojen považuji za velmi kvalitní. Poskytuje aktuální informace a také informace přímok akademickému senátu Masarykovy univerzity. Pro tento konkrétní účel byl proto dle méhonejlepším zdrojem k čerpání.Novinky.cz: Kvestorem Masarykovy univerzity je opět Ladislav Janíček. [online]. [cit. 2012-12-22]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/veda-skoly/263782-kvestorem-masarykovy-univerzity-je-opet-ladislav-janicek.htmlTento zdroj je nejméně kvalitní ze všech použitých. Ovšem poskytuje aktuální informace,které jsem ve své práci také chtěla využít. Tyto informace považuji za relevantní.ARGUMENTACEDané téma jsem si vybrala z toho důvodu, že studuji vysokou školu a proto je mi velmi blízké.Musím přiznat, že jsem neznala právní úpravu a postavení veřejných vysokých škol. Takéjsem neznala všechny důležité představitele Masarykovy univerzity. Jsem si jistá, že existujevelké množství studentům, kteří mají podobné nedostatky jako já a právě pro ně by tento textmohl být přínosný.KLÍČOVÁ SLOVAVeřejné vysoké školy, Orgány VVŠ, akademický senát, rektor, vědecká rada, disciplinárníkomise, správní rada, kvestorANOTACEText pojednává o vysokých školách a o právní úpravě, která se týká veřejných vysokých školu nás. Je zde popsána činnost vysokých škol a především ty činnosti, které již nejsou takznámé. Nejvíce prostoru je věnováno právě orgánům vysokých škol, které tuto činnostvykonávají. Nejsou zde opomenuty ani osoby, které za těmito činnostmi stojí a to konkrétně uMasarykovy univerzity.
 4. 4. Lucie Gergelová, 390764

×