IES Isidro Parga Pondal   Carballo
IES Isidro Parga Pondal    Carballo Análise e Estudio da Convivencia  Grupos de traballo no curso 2005/2006  Plan...
IES Isidro Parga PondalCarballoGrupos de traballo  2005/2006
• Revisión xeral da convivencia no centro:  Elaboración de enquisas para analizar o  estado actual da convivencia e os ...
IES Isidro Parga Pondal CarballoProxecto Valora-Convivencia       2006/2007 “Mediación e resolución deconflitos no...
IES Isidro Parga Pondal   CarballoMediación e resolución de conflitos no ámbito escolarO grupo de traballo desenvolve a ...
IES Isidro Parga Pondal   CarballoActividades de formación do profesorado do grupo de traballo:  Xornadas “A convive...
IES Isidro Parga Pondal    Carballo      MODIFICACIÓNS NO PEC Primeiro: introduciuse a convivencia e a resoluci...
IES Isidro Parga Pondal    Carballo    MODIFICACIÓNS NO RRIPrimeiro: Introduciuse como dereito de todos os membros...
IES Isidro Parga Pondal     Carballo       N       Novo apartado do RRI (nº10)    “(10) A MEDIACIÓN ESC...
IES Isidro Parga PondalCarballo   Documento base      de       MEDIACIÓN
IES Isidro Parga Pondal  Carballo      QUE É A MEDIACIÓN?  É un método para a resolución de conflitosno que dúas p...
IES Isidro Parga Pondal  Carballo            Obxectivos• Mellorar o clima de convivencia.• Implicar a todos o...
IES Isidro Parga Pondal CarballoAspectos básicos da mediación• É voluntaria• É confidencial• Os protagonistas en conflito...
IES Isidro Parga Pondal  Carballo Como encaixa a mediación na  xestión da convivencia?Defende os dereitos e deberes de...
IES Isidro Parga Pondal    Carballo  Que vantaxes ten a mediación?•  Actitude de diálogo•  Saída positiva aos conf...
IES Isidro Parga Pondal  Carballo Que fan os mediadores/as?• Acollen as persoas en conflito.• Escoitan activamente e ce...
IES Isidro Parga Pondal CarballoQuen pode ser mediador/a? Todas as persoas que desexen formarse e comprometerse na  xes...
IES Isidro Parga Pondal   Carballo    O departamento de Mediación•  Estará constituído por todas as persoas formada...
IES Isidro Parga Pondal  Carballo O departamento de MediaciónFuncións:• Planificar a continuidade do programa.• Partici...
IES Isidro Parga Pondal    Carballo   Conflitos obxecto da mediación•  Faladorías, insultos, alcumes, malentendidos....
IES Isidro Parga Pondal   Carballo   Fases dun proceso de mediación1. Premediación         Presentacións, fa...
Protocolo de mediación                                  CONFLITO            ...
IES Isidro Parga Pondal   Carballo  Que límites ten a mediación?• Conflitos debidos a faltas graves ou delitos• Confl...
Departamento de MediaciónIES Isidro Parga Pondal¿Cómo nos hacemos ver?
Departamento de MediaciónIES Isidro Parga Pondal
Departamento de MediaciónIES Isidro Parga Pondal      Cómo mediamos?
Departamento de MediaciónIES Isidro Parga Pondal
IES Isidro Parga Pondal CarballoProxecto Plan Valora-convivencia    Curso 2007-2008    Curso 2008-2009“Camiño car...
IES Isidro Parga Pondal Carballo  Curso 2007-2008“Camiño cara un modelo integrado de      convivencia “     ...
IES Isidro Parga Pondal  Carballo Formación:   Curso: “Habilidades socioemocionais: Estratexias de aula para   af...
IES Isidro Parga Pondal    Carballo• Análise da convivencia no noso centro .   Análise por cursos   Informe global...
IES Isidro Parga Pondal   Carballo  Xefe/a do departamento de Mediación  (Dinamizador/a de convivencia escolar)   ...
IES Isidro Parga Pondal   Carballo  Xef@ do departamento de Mediación (Dinamizador/a de convivencia escolar)   Func...
IES Isidro Parga Pondal    Carballo   Xef@ do departamento de Mediación  (Dinamizador/a de convivencia escolar)  ...
IES Isidro Parga PondalCarballo      Plan de     CONVIVENCIA
Plan de Convivencia•  Xustificación•  Observatorio da Convivencia do Centro   – Composición   – Atribucións.   – F...
IES Isidro Parga Pondal Carballo  Curso 2008-2009“Camiño cara un modelo integrado de      convivencia “     ...
IES Isidro Parga Pondal CarballoFormación:   Curso de formación “Técnicas de grupos e aprendizaxe   cooperativa”   ...
IES Isidro Parga Pondal     Carballo•  Departamento de Mediación:      Adecuación e dotación do espazo físico do...
IES Isidro Parga PondalCarballo Curso 2009-2010
IES Isidro Parga Pondal    Carballo   Formación:     Curso de formación específica de mediadores para toda a ...
IES Isidro Parga Pondal   Carballo• Departamento de Mediación:   Curso de habilidades socioemocionais nas horas   ...
IES Isidro Parga Pondal    Carballo Xornadas de Convivencia de todo o persoal do centro (docentes e non docentes)• Xo...
IES Isidro Parga PondalCarballo     Curso 2010/11
IES Isidro Parga Pondal     Carballo    Formación:     • I curso de Alumno Axundante     • Asistencia ás Xo...
IES Isidro Parga Pondal   Carballo• Departamento de Mediación:   Curso de habilidades socioemocionais nas horas   ...
IES Isidro Parga Pondal    Carballo• Xornadas de Convivencia de todo o persoal do centro (docentes e non docentes)• El...
IES Isidro Parga PondalCarballo     Curso 2011/12
IES Isidro Parga Pondal    Carballo   Formación:     Curso de formación de Alumno Mediador     Charla “ N...
IES Isidro Parga Pondal     Carballo      Encontros con outros centros:    III Encontros con outros centros ...
IES Isidro Parga Pondal   Carballo• Departamento de Mediación:   Curso de habilidades socioemocionais nas horas   ...
IES Isidro Parga Pondal    Carballo Difusión do Proxecto: Dar a coñecer nas aulas de 1º de ESO a mediación e o depar...
Departamento de Mediación  IES Isidro Parga PondalProyecto actual del Departamento de Mediación        AGRUPACIÓN ...
:• www.mediacionpargapondal.blogspot.com• Email:mediacionpargapondal@gmail.com• http://redesparaconvivirenpositivo.wikispa...
IES Isidro Parga PondalCarballo           GRAZAS
Presentación do funcionamento do Departamento de Mediación e Convivencia no IES Valle Inclán de Pontevedra
Presentación do funcionamento do Departamento de Mediación e Convivencia no IES Valle Inclán de Pontevedra
Presentación do funcionamento do Departamento de Mediación e Convivencia no IES Valle Inclán de Pontevedra
Presentación do funcionamento do Departamento de Mediación e Convivencia no IES Valle Inclán de Pontevedra
Presentación do funcionamento do Departamento de Mediación e Convivencia no IES Valle Inclán de Pontevedra
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentación do funcionamento do Departamento de Mediación e Convivencia no IES Valle Inclán de Pontevedra

479 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
479
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
180
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Existe unha preocupación cada vez máis crecente por parte do profesorado polos problemas de convivencia e disciplina, os datos que preocupan non son tanto cuet¡óns de violencia extrema senón as derivadas da vida cotiá nas aulas: agresións verbáis, agresións contra a propiedade, fallas de respeto ao profesor e moi por riba de todas AS DISRRUPCIÓNS. Todo isto producen unha crispación á que debemos engadir certa sobreesixencia cara o profesorado por parte da sociedade, de tal xeito que se deposita nel todo tipo de responsabilidades, sen que leve aparellado un comportamento efectivo das familias e da sociedade cos centros educativos, antes ao contrario, tal compromiso parece tender a ser inversamente proporcional á crecente esixencia mencionada. Por outra banda os modelos de conducta e relación interpersonal que difunden os medios de comunicación están saturados de violencia, monstrádoa coma o recurso habitual-eficaz sempre e inevitable case sempre para resolver os conflitos. A resposta no noso Centro pódese resumir decindo: Aplicación do RRI: o alumno trasgresor pónselle unha falta de orde que ás dez equivale un apercibimento ou se entende como algo máis grave e pónselle directamente un apercibimento, sendo comunicado ós pais por escrito. Ao terceiro apercibimento os pais do alumno deben de comparecer ante o Xefe de Estudos e titor comunicándolle que o 4º apercibimento será privado de acudir ó centro como mínimo 2 días. Esto mesmo acontece no sexto apercibimento e no noveno abréselle un expediente disciplinario. Polo tanto podemos concluir que o Centro utiliza un enfoque punitivo-sancionador
 • Segundo o ORDE do 17 de xullo de 2007 pola que se regula a percepción da compoñente singular do complemento específico por función titorial e outras funcións docentes. A persoa dinamizadora da convivencia coordinará a mellora do clima escolar, a través da función titorial e propoñendo accións cooperativas. Asesorará o resto do profesorado na inclusión de dinámicas de aula, que propicien a mellora da convivencia e a resolución pacífica de conflitos. Artigo 12º.-Funcións da dinamización de convivencia escolar. En colaboración co profesorado de apoio, serán as seguintes: 1. Seleccionar aqueles ámbitos do PAT que máis inciden na convivencia e revisar a súa adecuación. 2. Velar pola incorporación e tratamento no PAT de contidos relacionados coas habilidades sociais, a intelixencia emocional, a autoestima, a resolución pacífica de conflitos, a mediación e dinámicas de grupo. 3. Colaborar na dinamización do plan de convivencia xunto co Observatorio da Convivencia do centro. 4. Formar parte do Observatorio da Convivencia do centro. 5. Coordinar actuacións no centro, a realizar desde a titoría, promotoras de valores democráticos de convivencia, de negociación e diálogo e de cultura de paz. 6. Colaborar co departamento de orientación no deseño e desenvolvemento de programas facilitadores da detección de dificultades de convivencia e de relación. 7. Realizar un informe trimestral, logo das sesións de avaliación sobre o estado da convivencia, con propostas de mellora en función dos logros acadados e das dificultades existentes. 8. Promover a participación das familias informándoas e asesorándoas, en especial no relacionado coa convivencia democrática. 9. Valorar as posibilidades de colaboración con organizacións, institucións e colectivos do contorno que poidan completar e reforzar o traballo de centro.
 • Presentación do funcionamento do Departamento de Mediación e Convivencia no IES Valle Inclán de Pontevedra

  1. 1. IES Isidro Parga Pondal Carballo
  2. 2. IES Isidro Parga Pondal Carballo Análise e Estudio da Convivencia Grupos de traballo no curso 2005/2006 Plan Valora-convivencia, cidadanía e cultura da paz no curso 2006/20072008 Plan Valora-convivencia, cidadanía e cultura da paz no curso 2007/2008 - 2008/2009
  3. 3. IES Isidro Parga PondalCarballoGrupos de traballo 2005/2006
  4. 4. • Revisión xeral da convivencia no centro: Elaboración de enquisas para analizar o estado actual da convivencia e os conflitos máis habituais no noso centro. Material didáctico:actividades para o PAT (sociogramas,..)• Búsqueda de solucións: • Planificación da convivencia no centro • Cambios no PEC, RRI e inclusión no PAT de novas actividades • Proxecto VALORA-Convivencia (
  5. 5. IES Isidro Parga Pondal CarballoProxecto Valora-Convivencia 2006/2007 “Mediación e resolución deconflitos no ámbito escolar”
  6. 6. IES Isidro Parga Pondal CarballoMediación e resolución de conflitos no ámbito escolarO grupo de traballo desenvolve a súa actividade desde diversasfrontes:o E Elaboración do documento base da mediación (PEC)o Modificacións do RRIo Inclusión da mediación no PATo Difusión do programa de mediación:  Concurso de difusión do programa entre os alumnos.  Concurso do logotipo para a mediación.  Elaboración dun tríptico.  Presentación multimedia.  Presentación do proxecto á xunta de delegad@s do centro.
  7. 7. IES Isidro Parga Pondal CarballoActividades de formación do profesorado do grupo de traballo:  Xornadas “A convivencia escolar” (A Coruña, novembro de 2006)  Xornadas sobre o Plan Valora (Santiago, febreiro de 2007)  Xornadas de intercambio de experiencias co IES “Carlos Casares” de Viana do Bolo (Carballo, abril de 2007)  Xornadas “Compartindo experiencias para a mellora da convivencia nos centros educativos” (Santiago, abril de 2007)  Reunións quincenais para a organización do material planificado (Carballo, febreiro-xuño de 2007)
  8. 8. IES Isidro Parga Pondal Carballo MODIFICACIÓNS NO PEC Primeiro: introduciuse a convivencia e a resoluciön pacífica de conflitos como IDENTIDADE PROPIA do centro, concretamente “para garantir o respecto aos principios de pluralismo convivencia e democracia establécese a mediación como un instrumento fundamental para a resolución de conflitos. Entendéndose por mediación unha ferramenta para o diálogo, o encontro interpersoal e a busca de solucións pacíficas aos conflitos que xurdan no noso centro escolar. Todo isto queda reflectido no “Documento base de mediación do centro” Segundo: incluiuse un documento base de mediación que recolle: concepto de mediación, obxectivos, aspectos básicos, creación do departamento de mediación, conflitos obxecto de mediación e fases do proceso. Terceiro: Elaboráronse os protocolos para actuar en calquera proceso de mediación: esquema, explicación do protocolo, solicitude de mediación, informe de premediación, folla de rexistro do acordo, informe dos mediadores, seguimento do acordo e informe para casos non mediábeis.
  9. 9. IES Isidro Parga Pondal Carballo MODIFICACIÓNS NO RRIPrimeiro: Introduciuse como dereito de todos os membros da comunidade ecucativa “a utilización da mediación como recurso para a resolución de conflitos”Segundo: Inclíuse a mediación dentro do catálogo de faltas, sancións e garantías procedimentais ben como circunstancia atenuante “participación voluntaria do alumnado nun proceso de mediación” ben como circunstancia agravante “incumprir un acordo tras un proceso de mediación”Terceiro: Permítese que voluntariamente calquera parte poida solicitar u proceso de mediación se a falta é contraria ás normas de convivencia do centro. No caso de faltas que prexudiquen gravemente a convivencia do centro só poderá abrirse un proceso de mediación se previamente existe o visto bo do equipo directivoCuarto: Engádese un novo apartado ao RRI (Nº10)
  10. 10. IES Isidro Parga Pondal Carballo N Novo apartado do RRI (nº10) “(10) A MEDIACIÓN ESCOLAR NO RRI”10.1. Introdúcese a mediación escolar como procedemento para a resolución pacífica de conflitos.10.2. A solicitude de mediación formalizarase no departamento de Mediación e ten carácter voluntario.10.3. O departamento de Mediación, unha vez formalizada a solicitude, debatirá a pertinencia da mesma e comunicará a decisión aos solicitantes.10.4. O inicio dun proceso mediador paralizará, no seu caso, o procedemento sancionador previsto neste regulamento.10.5. A solicitude de mediación será tida en contra como atenuante en caso de sanción10.6. Os acordos ou, no seu caso, falta de acordos tras un proceso mediador quedarán consignados por escrito no departamento de Orientación10.7. O incumprimento dun acordo de mediación será considerado como agravante en caso de sanción.
  11. 11. IES Isidro Parga PondalCarballo Documento base de MEDIACIÓN
  12. 12. IES Isidro Parga Pondal Carballo QUE É A MEDIACIÓN? É un método para a resolución de conflitosno que dúas partes enfrontadas recorrenvoluntariamente a unha terceira persoaimparcial, o mediador ou mediadora, parachegar, mediante o diálogo, a un acordosatisfactorio.
  13. 13. IES Isidro Parga Pondal Carballo Obxectivos• Mellorar o clima de convivencia.• Implicar a todos os membros da comunidade educativa na convivencia.• Fomentar o diálogo como capacidade de interacción coas persoas.• Previr a violencia e o maltrato.• Promover a responsabilidade ante os conflitos.• Mellorar a autoestima e a autodisciplina.
  14. 14. IES Isidro Parga Pondal CarballoAspectos básicos da mediación• É voluntaria• É confidencial• Os protagonistas en conflito toman as súas decisións libre e responsabelmente
  15. 15. IES Isidro Parga Pondal Carballo Como encaixa a mediación na xestión da convivencia?Defende os dereitos e deberes de todasas persoasPromove o compromiso activo no cultivodunha cultura de pazFunciona paralelamente cos sistemasnormativos
  16. 16. IES Isidro Parga Pondal Carballo Que vantaxes ten a mediación?• Actitude de diálogo• Saída positiva aos conflitos• Maduración persoal• Orientación cara á aprendizaxe• Participación activa e responsábel• Mellora da convivencia• Cultivo da paz
  17. 17. IES Isidro Parga Pondal Carballo Que fan os mediadores/as?• Acollen as persoas en conflito.• Escoitan activamente e centran o proceso de mediación.• Promoven a comprensión mutua para o achegamento a un acordo.• Non xulgan, non sancionan, non aconsellan, non dan solucións.
  18. 18. IES Isidro Parga Pondal CarballoQuen pode ser mediador/a? Todas as persoas que desexen formarse e comprometerse na xestión construtiva dos conflitos cotiáns
  19. 19. IES Isidro Parga Pondal Carballo O departamento de Mediación• Estará constituído por todas as persoas formadas a tal efecto.• En cada mediación intervirán un máximo de dúas persoas e nalgunhas ocasións outras dúas como observadores.• Os mediadores serán elixidos polas partes implicadas dentro da listaxe de mediadores dispoñíbeis: profesorado, alumnado, pais/nais…
  20. 20. IES Isidro Parga Pondal Carballo O departamento de MediaciónFuncións:• Planificar a continuidade do programa.• Participar nas campañas de difusión do programa.• Busca e realización de materiais que favorezan o desenvolvemento do programa.• Acudir a xornadas,simposios, cursos e outras actividades relacionadas coa convivencia escolar.• Analizar o clima de convivencia do centro, facilitando datos e reflexións de mellora para incluír no plan de convivencia.• Validar a formación de novos mediadores, participando na mesma.• Estudar a viabilidade de ampliar o programa con estratexias complementarias: alumnos titores, etc.
  21. 21. IES Isidro Parga Pondal Carballo Conflitos obxecto da mediación• Faladorías, insultos, alcumes, malentendidos...• Disputas e liortas• Ameazas• Situacións degradantes e inxustas• Todas aquelas tipificadas como contrarias ás normas de convivencia especificadas no RRI
  22. 22. IES Isidro Parga Pondal Carballo Fases dun proceso de mediación1. Premediación Presentacións, falar coas partes por separado2. Presentación e •Explicar como vai ser o proceso •Aceptar unhas normas básicas regras de xogo •Importancia da sinceridade3.Cóntame Xerar pensamento sobre o conflito4. Aclarar o problema •Explorar o verdadeiro problema •Identificar en que consiste o conflito e consensuar os temas máis importantes para as partes5. Propoñer solucións Tratar cada tema e buscar posíbeis vías de amaño6.Chegar a un acordo Avaliar as propostas, vantaxes e dificultades de cada unha e chegar a un acordo
  23. 23. Protocolo de mediación CONFLITO GRAVE NON GRAVE Condutas que prexudiquen gravemente a convivencia do centro Dpto. de Mediación, x. de estudos, titor. Outros Equipo directivo Dpto. de Mediación Non mediábel Mediábel Non mediábel Premediación InformeExpediente disciplinario Dpto. de Mediación Mediación Titor X. de estudos ACORDO NON ACORDO Equipo docente RRI Seguimento R RRI(atenuante) CUMPRIMENTO INCUMPRIMENTO ARQUIVO R RRI (agravante)
  24. 24. IES Isidro Parga Pondal Carballo Que límites ten a mediación?• Conflitos debidos a faltas graves ou delitos• Conflitos que encerran problemas que requiren tratamento terapéutico• Conflitos que merecen unha resposta xeneralizada
  25. 25. Departamento de MediaciónIES Isidro Parga Pondal¿Cómo nos hacemos ver?
  26. 26. Departamento de MediaciónIES Isidro Parga Pondal
  27. 27. Departamento de MediaciónIES Isidro Parga Pondal Cómo mediamos?
  28. 28. Departamento de MediaciónIES Isidro Parga Pondal
  29. 29. IES Isidro Parga Pondal CarballoProxecto Plan Valora-convivencia Curso 2007-2008 Curso 2008-2009“Camiño cara un modelo integrado de convivencia “  
  30. 30. IES Isidro Parga Pondal Carballo Curso 2007-2008“Camiño cara un modelo integrado de convivencia “  
  31. 31. IES Isidro Parga Pondal Carballo Formación: Curso: “Habilidades socioemocionais: Estratexias de aula para afrontar os conflitos”XENEME(30 novembro,1 e 4 de decembro do 2007) Curso de formación de mediador@s para profesorado e alumnado.ASEDUC(Xaneiro 2008) Visita de profesores do IES Portada Alta de Málaga ao noso centro para contarnos as súas experiencias Disposicións legais:  Aprobación polo Claustro e Consello Escolar do Documento base de mediación, modificacións do PEC e do RRI(Claustro do 14-11-07 e Consello Escolar do 3-12-07)  Creación do Observatorio de convivencia escolar.(Consello Escolar do 9-11-07) Outras disposicións: Creación do departamento de Mediación. Nomeamento da dinamizadora da convivencia e xefa do Departamento de Mediación. Elaboración e aprobación do Plan de convivencia do centro.
  32. 32. IES Isidro Parga Pondal Carballo• Análise da convivencia no noso centro .  Análise por cursos  Informe global e propostas de actuación.  Elaboración e análise de sociogramas para todos os grupo• Xornadas de Convivencia e traballo dos membros do claustro: C Convivencia de Camelle a Traba de Laxe (Abril de 2008) Convivencia e formación na Casa Grande do Bachao (Xuño 2 2008)• Elaboración de materiais para traballar nas titorías• Difusión do Proxecto: • Presentación multimedia ao Claustro e Consello Escolar • Presentación multimedia a todos os alumnos/as• Outros:  Elaboración de carteis murais sobre a Mediación  Carnets de mediadores  Orla de mediadores
  33. 33. IES Isidro Parga Pondal Carballo Xefe/a do departamento de Mediación (Dinamizador/a de convivencia escolar) F Funcións(Orde do 17 de xullo de 2007)• Velar polo tratamento no PAT de contidos relacionados coas habilidades sociais, a resolución pacífica de conflitos, a mediación e dinámicas de grupo.• Dinamización do plan de convivencia.• Formar parte do Observatorio de convivencia do centro.• Colaboración co departamento de Orientación para a detección de dificultades de convivencia e de relación.
  34. 34. IES Isidro Parga Pondal Carballo Xef@ do departamento de Mediación (Dinamizador/a de convivencia escolar) Funcións(Orde do 17 de xullo de 2007)• Realización de informe trimestral, logo das avaliacións sobre o estado da convivencia.• Promover a participación das familias informándoas e asesorándoas.• Valorar as posibilidades de colaboración con organizacións e colectivos do contorno que poidan complementar e reforzar o traballo de centro.
  35. 35. IES Isidro Parga Pondal Carballo Xef@ do departamento de Mediación (Dinamizador/a de convivencia escolar) Funcións(Documento base de mediación)• Coordinar todas as actuacións do departamento.• Convocar e presidir as reunións do departamento.• Velar pola execución dos acordos adoptados.• É o máximo responsábel da documentación existente no departamento así como do inicio dos procesos de mediación.• Elaborar unha memoria do departamento onde queden reflectidas tanto as actuacións realizadas como as necesidades e propostas de mellora.
  36. 36. IES Isidro Parga PondalCarballo Plan de CONVIVENCIA
  37. 37. Plan de Convivencia• Xustificación• Observatorio da Convivencia do Centro – Composición – Atribucións. – Funcionamento• Contextualización e Avaliación inicial – .Análise conceptual. – Análise de contextos. – Análise da situación actual e das accións levadas a cabo. – Detección de necesidades.• Plan de actuación: – .Obxectivos – Protocolos • Absentismo escolar • Disrupcións na aula • Resolución de conflitos mediante un proceso de Mediación • Acollemento de novos membros(en proceso de elaboración) A • Aula de traballo individualizado(pendente de aprobación polo claustro) A• Seguimento e avaliación – .Espazos e tempo – Instrumentos• Conclusións e propostas de mellora
  38. 38. IES Isidro Parga Pondal Carballo Curso 2008-2009“Camiño cara un modelo integrado de convivencia “  
  39. 39. IES Isidro Parga Pondal CarballoFormación: Curso de formación “Técnicas de grupos e aprendizaxe cooperativa” Curso de formación específica de mediadores para toda a comunidade educativa Charlas da Guardia Civil dentro do Plan director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar do Ministerio de Interior sobre INTERNET e a súa problemática, para profesores/as, alumnos/as pais e nais( decembro de2008)Disposicións legais: Aprobación polo Claustro do protocolo da ATI(aula de traballo individualizado)(10 de decembro de 2008) • Aprobación polo Claustro e Consello Escolar do Plan de Convivencia,así como as modificacións do PEC e do RRI implícitasElaboración de actividades para o PAT:  Normas de aula  Traballo en grupo dentro da aula  Potenciar o traballo cooperativo
  40. 40. IES Isidro Parga Pondal Carballo• Departamento de Mediación:  Adecuación e dotación do espazo físico do departamento  Organización de gardas de alumnos mediadores nos recreos  Información a todos os pais/nais dos alumnos/as de 1º de ESO sobre a Mediación  Curso de habilidades socioemocionais nas horas de Atención Educativa en todos os grupos de 2º de ESO.• Outras propostas: Estudo e posta en funcionamento de: – Alumno axudante – Profesor co-titor – Grupo de deberes – Alumno titor – Aula de convivencia – Aula de aprendizaxe individualizado Ruta de convivencia aberta a todo o centro.. Elaboración e aprobación do Plan de convivencia do centro(protocolos que faltan:acoso, violencia grave, aula de convivencia,...).
  41. 41. IES Isidro Parga PondalCarballo Curso 2009-2010
  42. 42. IES Isidro Parga Pondal Carballo Formación: Curso de formación específica de mediadores para toda a comunidade educativa Charlas da Guardia Civil dentro do Plan director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar do Ministerio de Interior sobre INTERNET e a súa problemática, para profesores/as, alumnos/as pais e nais• Análise da convivencia no noso centro .  Análise por cursos  Informe global e propostas de actuación.  Aplicación do protocolo de acoso en un grupo de 3º de ESO Encontros con outros centros: I Encontro co IES Fin do Camiño de Fisterra
  43. 43. IES Isidro Parga Pondal Carballo• Departamento de Mediación: Curso de habilidades socioemocionais nas horas de Atención Educativa en todos os grupos de 2º de ESO Intervención en todos os casos no que a Xefatura de Estudios solicitou a axuda ou intervención do Departamento Colaboración coa AMPA e Asociación Vieiro para a realización dun curso de Habilidades Socioemocionais para alumnos do centro as tardes dos Xoves Organización de gardas e reunións dos membros do Departamento
  44. 44. IES Isidro Parga Pondal Carballo Xornadas de Convivencia de todo o persoal do centro (docentes e non docentes)• Xornadas de Convivencia para os alumnos mediadores en Naturmaz en Mazaricos• Elaboración de materiais para traballar nas titorías• Difusión do Proxecto: Dar a coñecer nas aulas de 1º de ESO a mediación e o departamento de mediación do Centro. Charla informativa para os pais dos novos alumnos do funcionamento do Departamento de Mediación. Outros:  Elaboración de carteis murais sobre a Mediación  Carnets de mediadores  Orla de mediadores
  45. 45. IES Isidro Parga PondalCarballo Curso 2010/11
  46. 46. IES Isidro Parga Pondal Carballo Formación: • I curso de Alumno Axundante • Asistencia ás Xornadas ARCE do MEC que permite o establecemento ou agrupacións de redes de centros educativos • Charlas dentro do Plan Director da Guardia Civil sobre Acoso(1º de ESO) e Delitos en la Red (3º e 4º de ESO) e Violencia de Xénero (1º de Bac) coa la colaboración da Vicedirección.• Análise da convivencia no noso centro .  Análise por cursos  Informe global e propostas de actuación. Encontros con outros centros: II Encontros con outros centros de Galicia que contan con servizos de mediación en Fisterra. • Dúas profesoras dun Instituto de Guitiriz acuden ó noso centro a interesarse por cómo traballamos en mediación.
  47. 47. IES Isidro Parga Pondal Carballo• Departamento de Mediación: Curso de habilidades socioemocionais nas horas de Atención Educativa en todos os grupos de 2º de ESO Intervención en todos os casos no que a Xefatura de Estudios solicitou a axuda ou intervención do Departamento Colaboración coa AMPA e Asociación Vieiro para a realización dun curso de Habilidades Socioemocionais para alumnos do centro as tardes dos Xoves Organización de gardas e reunións dos membros do Departamento
  48. 48. IES Isidro Parga Pondal Carballo• Xornadas de Convivencia de todo o persoal do centro (docentes e non docentes)• Elaboración de materiais para traballar nas titorías• Difusión do Proxecto: Dar a coñecer nas aulas de 1º de ESO a mediación e o departamento de mediación do Centro. Charla informativa para os pais dos novos alumnos do funcionamento do Departamento de Mediación. Outros: Elaboración do proxecto ARCE para a posterior aprobación do MEC con centros doutras comunidades Autónomas. Elaboración da Memoria e Boas Prácticas do MEC Presentación dun proxecto dentro do Contrato-Programa da Xunta de Galicia
  49. 49. IES Isidro Parga PondalCarballo Curso 2011/12
  50. 50. IES Isidro Parga Pondal Carballo Formación: Curso de formación de Alumno Mediador Charla “ Necesidade de novas estratexias de aula” de dúas horas de duración para o profesorado do centro Talleres para os pais/nais de 6 horas de duración distribuídos en tres sesións:. “Pubertade e adolescencia” “Autoridade e límites” “ A Adolescencia hoxe”• Análise da convivencia no noso centro .  Análise por cursos  Informe global e propostas de actuación.  Desenvolvemento do protocolo de acoso en dúas aulas.  Intervención en todos os casos no que a Xefatura de Estudios solicitou a axuda ou intervención do Departamento
  51. 51. IES Isidro Parga Pondal Carballo Encontros con outros centros: III Encontros con outros centros de Galicia que contan con servizos de mediación en Fisterra. Asitencia a Madrid a primeira reunión de coordinación da agrupación ARCE I Encontros en Valencia dos seis centros que formamos a Agrupación Arce Colaboración co CEIP Bergantiños de Carballo para a posta en marcha do servicio de Mediación e a formación de mediadores. (en proxecto) Xornadas de Convivencia de todo o persoal do centro (docentes e non docentes)• Elaboración de materiais para traballar nas titorías
  52. 52. IES Isidro Parga Pondal Carballo• Departamento de Mediación: Curso de habilidades socioemocionais nas horas de Atención Educativa en todos os grupos de 2º de ESO Intervención en todos os casos no que a Xefatura de Estudios solicitou a axuda ou intervención do Departamento Colaboración coa AMPA e Asociación Vieiro para a realización dun curso de Habilidades Socioemocionais para alumnos do centro as tardes dos Xoves Organización de gardas e reunións dos membros do Departamento
  53. 53. IES Isidro Parga Pondal Carballo Difusión do Proxecto: Dar a coñecer nas aulas de 1º de ESO a mediación e o departamento de mediación do Centro. Charla informativa para os pais dos novos alumnos do funcionamento do Departamento de Mediación. Publicación en presa e radio de todas as actividades levadas a cabo• Outros: Presentación do proxecto do centro ao Premio Magister
  54. 54. Departamento de Mediación IES Isidro Parga PondalProyecto actual del Departamento de Mediación AGRUPACIÓN ARCE
  55. 55. :• www.mediacionpargapondal.blogspot.com• Email:mediacionpargapondal@gmail.com• http://redesparaconvivirenpositivo.wikispaces.com/
  56. 56. IES Isidro Parga PondalCarballo GRAZAS

  ×