• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

UNESCO darbība pasaulē un Latvijā || SOL 2010

on

 • 2,149 views

Presentation by Sarmīte Pulste (UNESCO) about the work of UNESCO in the world and in Latvia, in the conference SOL - Starptautiskās Organizācijas Latvijā, organized by AIESEC Riga. 16.10.2010 in ...

Presentation by Sarmīte Pulste (UNESCO) about the work of UNESCO in the world and in Latvia, in the conference SOL - Starptautiskās Organizācijas Latvijā, organized by AIESEC Riga. 16.10.2010 in LU EVF.

Statistics

Views

Total Views
2,149
Views on SlideShare
2,120
Embed Views
29

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 29

http://aiesec.lv 29

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  UNESCO darbība pasaulē un Latvijā || SOL 2010 UNESCO darbība pasaulē un Latvijā || SOL 2010 Presentation Transcript

  • UNESCO darbība pasaulē un Latvijā Kopš cilvēku prātos radusies doma par karu, ir nepieciešams cilvēku prātos aizstāvēt domu par mieru (UNESCO Konstitūcija, 1945)
  • Daži fakti par UNESCO
   • ANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO)
   • Mandāts – izglītība, zinātne, kultūra,
   • komunikācijas un informācija
   • 1945.gada 16.novembris
   • 193 dalībvalstis
   • UNESCO ģenerāldirektore ir Bulgārijas
   • pārstāve Irina Bokova
   • UNESCO galvenā mītne atrodas Parīzē
   © UNESCO © UNESCO
  • UNESCO
   • UNESCO Ģenerālā konference – 193 valstis
   • UNESCO Izpildpadome – 58 valstis
   • UNESCO Sekretariāts – 2100 darbinieki no 170 valstīm
   • UNESCO nacionālā komisija katrā UNESCO dalībvalstī
   UNESCO Izpildpadome UNESCO Nacionālās komisijas UNESCO Ģenerālā konference UNESCO Sekretariāts un ģenerāldirektors
  • UNESCO kā starptautiskas organizācijas darbības funkcijas
   • Ideju laboratorija – risinājumu meklēšana pasaules izaicinājumiem
   • Starptautisko standartu izstrāde
   • Informācijas apstrādes centrs (labās prakses piemēru popularizēšana)
   • Tehniskās palīdzības sniegšana organizācijas dalībvalstīm
   • Starptautiskās sadarbības veicināšana (daudzpusēja un divpusēja)
  • UNESCO 5 galvenās programmas:
   • Izglītība
    • Globālā kustība “Izglītība visiem”
    • Izglītība ilgtspējīgai attīstībai
  • UNESCO 5 galvenās programmas:
   • Dabas zinātnes
    • Programma „Cilvēks un biosfēra”
    • Ūdens resursu pārvaldības programmas
    • Starptautiskā ģeozinātņu programma
  • UNESCO 5 galvenās programmas:
   • Sociālās un humanitārās zinātnes
    • Zinātnes un tehnoloģiju ētikas jautājumi
    • Cilvēktiesības un cīņa pret diskrimināciju
    • Filozofija un cilvēces drošības jautājumi
    • Sociālās transformācijas: pētniecības un politikas jautājumi
  • UNESCO 5 galvenās programmas:
   • Kultūra
    • Pasaules mantojuma saglabāšana un aizsardzība
    • Nemateriālā mantojuma saglabāšana
    • Kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzība un veicināšana
    • Kustamā mantojuma un muzeju saglabāšana un attīstība
    • Starpkultūru dialoga veicināšana
  • UNESCO 5 galvenās programmas:
   • Komunikācija un informācija
    • Programma „Pasaules atmiņa”
    • Starptautiskā Komunikāciju attīstības programma
    • Programma „Informācija visiem”
  • UNESCO un Latvija
   • 1991.gada 14.oktobrī Latvija kļūst par UNESCO dalībvalsti
   • Kādēļ Latvijai ir būtiski iesaistīties UNESCO darbā:
    • 80% no UNESCO darba kārtībā esošajiem jautājumiem ir Eiropas Savienības dienaskārtībā
    • Divpusējās attiecības ar valstīm, ar kurām Latvijai nav tiešu diplomātisku kontaktu
    • Pieeja milzīgam zināšanu un informācijas apjomam
    • Iespēja Latvijas akadēmiķiem, politiķiem, praktiķiem aktīvi iesaistīties organizācijas darbā, tādējādi palielinot Latvijas atpazīstamību pasaulē
  • Kas ir UNESCO Latvijas Nacionālā komisija?
   • Nacionālā komisijas tiek veidotas, pamatojoties uz UNESCO Konstitūcijas 7.pantu, kas nosaka, ka “ikviena dalībvalsts veic tās konkrētajiem apstākļiem atbilstošus pasākumus, lai šīs valsts galvenās iestādes izglītības, zinātnes un kultūras jautājumos izveidotu nacionālo komisiju, kurā plaši tiktu pārstāvēta valdība un līdzīgas institūcijas”.
   • 1992.gadā darbu sāk UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (prezidents Raimonds Pauls, ģenerālsekretārs Dainis Īvāns)
   • Likums par UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Satversmi –1994.gads
   • Pašlaik Nacionālās komisijas prezidents ir Andris Vilks, ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa
  • Kas ir UNESCO Latvijas Nacionālā komisija?
   • UNESCO LNK darbības mērķi:
    • Nodrošināt sekmīgu Latvijas Republikas dalību UNESCO, tās darbā iesaistot valsts, pašvaldības, nevalstiskās un privātās institūcijas, kas darbojas izglītības, zinātnes, kultūras un komunikāciju jomā;
    • Popularizēt Latvijas izglītības, zinātnes un kultūras sasniegumus, pozitīvo pieredzi un tradīcijas, tādējādi veidojot pozitīvu Latvijas tēlu pasaulē;
    • Nodrošināt UNESCO kā ANO specializētās aģentūras izglītības, zinātnes, kultūras un informācijas un komunikācijas jautājumos atpazīstamību un pārstāvniecību Latvijā.
   UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
   • UNESCO
   • Ģenerālā Konference
   • Izpildpadome
   • Starpvaldību institūcijas
   • Sekretariāts
   Latvijas Republikas valsts, pašvaldību institūcijas, Nevalstiskās organizācijas Privātais sektors
  • UNESCO LNK Asambleja 17 institūciju deleģēti pārstāvji Izglītības programmu padome UNESCO LNK Sekretariāts UNESCO LNK Izpildkomiteja 5 nacionālās komisijas locekļi un ģenerālsekretārs Ģenerālsekretārs Kultūras programmu padome Zinātnes programmu padome Komunikācijas un informācijas programmu padome UNESCO asociētās skolas UNESCO klubi Latvijas Pastāvīgā pārstāvniecība UNESCO
  • Izglītības programma Latvijā
   • Globālā kustība “Izglītība visiem”:
    • Starptautiskā nedēļa “Izglītība visiem”, konsultatīvā padome “Izglītība visiem”
    • Sabiedriska diskusijas par izglītības lomu un uzdevumiem sabiedrībā (izglītība sociālai iekļaušanai, izglītība darba tirgus vajadzībām, izglītība pilsoniskumam, izglītība pašrealizācijai)
    • Iekļaujošā izglītība, izglītība mūža garumā, profesionālā izglītība, pirmsskolas izglītība, u.c
    • Piemērs : Starptautiska reģionālā konference “Iekļaujošā izglītība – no politiskā dialoga līdz saskaņotai rīcībai”, 2008.gada 24. – 26.februāris
  • Izglītības programma Latvijā
   • Starptautiskās Dzimtās valodas dienas desmitgadei veltīti pasākumi
   • Pedagoģisko augstskolu un mācību satura veidotāju sadarbības tīklojums “Communities of Practise”
   • Aktivitātes attīstības sadarbības politikas ietvaros ar Moldovu, Gruziju, Baltkrieviju, Armēniju, Azerbaidžānu
   • ANO dekādes “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” īstenošanas pasākumi
  • Zinātnes programma Latvijā
   • Programma “Cilvēks un biosfēra”:
    • UNESCO Piekrastes ilgtspējīgas attīstības katedra
    • Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts
    • Programmas starpvaldību padome
   • Sociālo pārveidojumu programma:
   • Starptautiskā Hidroloģijas programma;
   • UNESCO konvencija pret dopingu sportā
  • Zinātnes programma Latvijā
   • Stipendija “Sievietēm zinātnē” sadarbībā ar L’Oreal Baltic un Latvijas Zinātņu akadēmiju
   • Pasākumi par godu
   • Č.Darvina 200 jubilejai
   • Pasākumi par godu Starptautiskajam Astronomijas gadam, Starptautiskajam Bioloģiskās daudzveidības gadam
  • Kultūras programma Latvijā
    • Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību
    • Konvencija par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu
    • Konvencija par kultūras izpausmju daudzveidības saglabāšanu un veicināšanu
   • Pasaules kultūras un dabas mantojuma saglabāšana:
    • Rīgas vēsturiskais centrs un Strūves
    • meridiāna loka divi punkti (Ziestu kalnā
    • un Jēkabpilī) kā Pasaules mantojuma objekti
    • UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas
    • nacionālais saraksts
    • Mantojuma saglabāšanas, izziņas, popularizēšanas veicināšana.
   • Nemateriālais kultūras mantojums:
    • Dziesmu un deju svētku tradīcija,
    • tās saglabāšana un attīstība
    • Suitu kultūrtelpas nominācija
   Kultūras programma Latvijā © UNESCO
  • Komunikācijas un informācijas programma
   • Programma “Pasaules atmiņa”
    • Pieteikumi “Dainu skapis “un „Baltijas Ceļš – cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības”
    • Baltijas ceļa dokumentārā mantojuma popularizēšana
    • Pasākumi Baltijas ceļa 20.gadadienas atzīmēšanai
    • “ Pasaules atmiņas” Latvijas Nacionālā reģistra izveide
  • Komunikācijas un informācijas programma
   • Programma “Informācija visiem”
   • Pasaules samits par informācijas sabiedrību
   • Pasaules digitālā bibliotēka
   • Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts
  • Starpsektoriālā sadarbība
   • Starpkultūru dialogs, miera un sapratnes veicināšana:
    • Projekts “Kaukāzs”
     • “ Identitātes zīmes/Daudzveidības zīmes”
     • “ Draugu stāsti”
    • Projekts “Stāstu
    • laiks bibliotēkās”
  • UNESCO LNK sadarbības tīkli
   • UNESCO Asociēto skolu projekts;
   • UNESCO klubi Latvijā;
   • Baltijas Jūras projekts;
   • Bibliotēku tīkls “Stāstu bibliotēkas;
   • Izglītības, zinātnes un kultūras valsts un sabiedriskās organizācijas;
   • UNESCO LNK patronāža.
  • UNESCO Asociēto skolu projekts
   • Projekts dibināts 1953.gadā. Šobrīd tajā darbojas vairāk nekā 7000 izglītības iestāžu no 184 un tas ir vienīgais globālais skolu tīkls.
   • Latvijā 12 dalībskolas darbojas 4 tēmās:
    • Materiālais kultūras mantojums un Pasaules mantojuma saraksts
    • Nemateriālā kultūras mantojuma bagātību pārmantošana izglītības iestādē
    • Izglītība un cilvēktiesības, demokrātija izglītības iestādē, konflikti un to risināšana
    • Ilgtspējīgas sabiedrības modelis skolā/izglītības iestādē
  • UNESCO un Latvija
   • Latvijas pārstāvniecība UNESCO starpvaldību institūcijās:
    • 2005. – 2009. gads – Starptautiskā izglītības biroja padome
    • 2008. – 2009. gads – Programmas “Cilvēks un biosfēra” starpvaldību padome
    • 2008. – 2011.gads – UNESCO Statistikas institūta valde
    • 2009. – 2013.gads - UNESCO programma “Informācija visiem”
    • UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Starptautiskā konsultatīvā komiteja;
    • UNESCO Pasaules preses brīvības balvas žūrija;
    • UNESCO Starptautiskais kultūras daudzveidības fonds;
  • UNESCO un Latvija
   • Latvijas dalība UNESCO starpvaldību un starptautiskajās institūcijās:
    • UNESCO Izpildpadome – LR pārstāve, UNESCO LNK ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa ir UNESCO Izpildpadomes viceprezidente;
    • UNESCO Komunikāciju un informācijas sektora direktors ir Jānis Kārkliņš
  • Darba iespējas
   • recrutweb.unesco.org
   • Brīvprātīgo darbs UNESCO
   © UNESCO
   • UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
   • Pils laukums 4 – 206,Rīga, LV 1050
   • Tālruņi: 67325106; 67222762
   • E-pasts: [email_address]
   • mājas lapa www.unesco.lv
   • Paldies par uzmanību !