Your SlideShare is downloading. ×
0
Kontroling proizvodnje (Product Costing)
Kontroling proizvodnje (Product Costing)
Kontroling proizvodnje (Product Costing)
Kontroling proizvodnje (Product Costing)
Kontroling proizvodnje (Product Costing)
Kontroling proizvodnje (Product Costing)
Kontroling proizvodnje (Product Costing)
Kontroling proizvodnje (Product Costing)
Kontroling proizvodnje (Product Costing)
Kontroling proizvodnje (Product Costing)
Kontroling proizvodnje (Product Costing)
Kontroling proizvodnje (Product Costing)
Kontroling proizvodnje (Product Costing)
Kontroling proizvodnje (Product Costing)
Kontroling proizvodnje (Product Costing)
Kontroling proizvodnje (Product Costing)
Kontroling proizvodnje (Product Costing)
Kontroling proizvodnje (Product Costing)
Kontroling proizvodnje (Product Costing)
Kontroling proizvodnje (Product Costing)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Kontroling proizvodnje (Product Costing)

867

Published on

Kontroling je komunikacijski most između različitih funkcionalnih cjelina poduzeća. …

Kontroling je komunikacijski most između različitih funkcionalnih cjelina poduzeća.
Kontrolerske informacije mogu pomoći pravovremenom uočavanju potrebe za promjenama.
Kontroling razvija senzibilnost menadžmenta i za ono što se u broju ne može izreći, a “računa se”, važno je, danas ili će već sutra biti kasno.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
867
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Kontroling proizvodnje (Product Costing) Branko Grubid 23.10.2013.g.
 • 2. Iskoristivost poslovnih informacija • Kontroling je komunikacijski most između različitih funkcionalnih cjelina poduzeda, • Kontrolerske informacije mogu pomodi pravovremenom uočavanju potrebe za promjenama, • Kontroling razvija senzibilnost menadžmenta i za ono što se u broju ne može izredi, a “računa se”, važno je, danas ili de ved sutra biti kasno.
 • 3. Niti u teoriji nije svima baš “sve jasno”, zašto bi praksa bila drugačija? • Značajan dio stručne literature o menadžmentu ne spominje kontroling, a da ne govorimo o razradi njegovog djelovanja u poduzedu, • S druge strane, kontroling treba sudjelovati u svim menadžerskim procesima, tvrde znanstveni autori autoriteti iz kontrolinga, • Kako de menadžeri “odgojeni” na ovoj literaturi u praksi ustrojiti i koristiti kontroling? • Dobro, ako su organizaciju dobili preslikanu iz inozemnih matica, posebno iz Austrije i Njemačke, ili je sami grade po sličnom konceptu. 3
 • 4. Proces kontrolinga u proizvodnom poduzeću • Kontroling u proizvodnom poduzedu ima dodatne sadržaje: – pradenje životnog vijeka (naše) tehnologije i proizvoda, – planiranje investicija u nove proizvode, dok je npr. u trgovini bitno uočiti tržišni trend i izabrati trenutno optimalnog dobavljača, proizvodno poduzede mora odabrati onaj proizvodni program koji de nakon završetka investicije i pokretanja proizvodnje pronadi svoju tržišnu poziciju, – složeniji i brojniji procesi – npr. održavanje proizvodnih postrojenja, kontrola kvalitete, zaštita okoliša, – složeniji računovodstveni i upravljački sustav – posebno se prate procesi proizvodnje (troškovno računovodstvo) i obračunavaju vrijednosti zaliha: • • • • sirovina i materijala, poluproizvoda, gotovih proizvoda, trgovačke robe, ako se bavi i trgovinom (što je čest slučaj),…
 • 5. Kontroling na različitim razinama odlučivanja u poduzeću STRATEŠKI KONTROLING GLAVNA SKUPŠTINA NADZORNI ODBOR STRATEŠKE ODLUKE TAKTIČKE ODLUKE VRHOVNI MENADŽMENT UPRAVA DIREKTORI PC/TC DIREKTORI PC/TC DIREKTORI PC/TC ........ DIREKTORI PC/TC SREDNJI MENADŽMENT RUKOVODITELJI SLUŽBI / POSTROJENJA KOORDINACIJA IZVRŠENJA OPERATIVNI KONTROLING RUKOVODITELJI SLUŽBI / POSTROJENJA RUKOVODITELJI SLUŽBI / POSTROJENJA ........ RUKOVODITELJI SLUŽBI / POSTROJENJA ODJEL ODJEL ODJEL ........ ODJEL RADNO MJESTO RADNO MJESTO RADNO MJESTO ........ RADNO MJESTO MENADŽERI PRVE RAZINE 5
 • 6. Oslonac na financijsko računovodstvo? • Znanstvena istraživanja i svakodnevna praksa pokazuju da je računovodstvo dominantan izvor podataka za kontroling, • Kako se kontroling sve više razvija, tako opada udjel računovodstvenih informacija u ukupnom zbiru informacija koje razmatra kontroling • Financijsko računovodstvo izvještava eksterne i interne korisnike o financijskim rezultatima i aktivnostima u prošlosti, • Zakonska je obveza, mora poštivati pravila i načela MRS, MSFI ili HSFI, • Propisani financijski izvještaji: – Bilanca – Račun dobiti i gubitka – Izvještaj o novčanom tijeku – Izvještaj o promjenama kapitala – Bilješke uz financijske izvještaje
 • 7. Oslonac na upravljačko računovodstvo? • Upravljačko računovodstvo - za internu upotrebu uprave, nije obavezno prema zakonu, omoguduje detaljan pristup troškovima, spuštanje svih troškova na razinu proizvoda ili nosioca troška, • nužno za upravljanje troškovima, jedan od glavnih zadataka svakog menadžera, • Cost / benefit pristup je temelj troškovnog računovodstva, • Ključno je povezati odgovornost menadžera s troškovima koje kontroliraju, • Da bi se troškovima moglo upravljati, potrebno ih je mjeriti, tj. prikupljati, razvrstati i kategorizirati obzirom na aspekte promatranja: – – – – prema prirodnim vrstama – materijal, sirovine, energija, amortizacija, plade, prema nositeljima – direktni, indirektni, prema razini aktivnosti – fiksni i varijabilni, prema ulozi u financijskim izvještajima – uskladištivi, neuskladištivi,
 • 8. Izvori informacija u poduzeću • Osim računovodstva, kontroling unutar poduzeda može (mora) potražiti informacije i u svim ostalim funkcijama: – financije, – obračun plada, – ljudski potencijali, – prodaja (domada i izvoz, ako ga ima), – nabava (domada i uvoz), – proizvodnja, – održavanje, – transport, logistika, skladišta, – kontrola kvalitete, – zaštita okoliša, – zaštita na radu, – tehnološki razvoj i investicije (ako ga ima),… • U dobro organiziranim poduzedima IT pokriva svojom “mrežom” vedinu ovih izvora, inače – “pješačimo”. 8
 • 9. Trošak, rashod, izdatak,... • Trošak je odljev imovine koja je iskorištena za postignude određenog cilja, usluge ili proizvoda, • Rashodi su negativna stavka računa dobiti i gubitka, utrošeni resursi u stvaranju prihoda kojem pripadaju i koji se odnose na određeno vremensko razdoblje, • Izdatak je smanjenje novčanih sredstava na računu u banci ili blagajni, • Obračunom proizvodnje utvrđuju se troškovi proizvodnje uloženi u gotove proizvode, • U pojedinačnoj i maloserijskoj proizvodnji obračun se sastavlja po završenoj proizvodnji – radnom nalogu, • U masovnoj i velikoserijskoj proizvodnji obračun se sastavlja u određenim obračunskim razdobljima, najčešde mjesečno ili tromjesečno.
 • 10. Mjesta i nositelji troškova • Mjesto troška – je (organizacijski) dio poduzeda u kojem troškovi nastaju, npr. radionica, služba, proizvodna linija, vozilo, pakirnica, skladište,…, vrlo različito, ovisi o djelatnosti poduzeda, • Mjesta troška se mogu oblikovati prema funkcionalnom načelu (nabava, proizvodnja, prodaja,..), prostornom (lokacija radne jedinice i sl.) ili prema odgovornosti za nastanak troškova • Koliko demo mjesta troška utvrditi u našem poduzedu ovisi od naših želja i mogudnosti preciznog pradenja troška do pojedine lokacije, obično se to veže uz odgovornost za trošenje odgovorne osobe na tom mjestu troška, • Nositelji troška - su pojedini učinci – proizvodi i usluge, bez obzira na mjesto troška gdje su troškovi nastali, • Određivanje mjesta i nositelja troška preduvjet je za izradu kalkulacija
 • 11. Direktni i indirektni troškovi • Direktni troškovi – mogu se izravno identificirati kao sastavni dio proizvoda ili usluge, tj. mogu se obuhvatiti po nositeljima troškova, prestanak proizvodnje eliminira nastanak tog troška, npr.: – sirovine i materijal izrade, – energija u proizvodnji, – bruto plade radnika zaposlenih u izradi proizvoda, • Indirektni troškovi – nazivaju se i opdi, neizravni troškovi, predstavljaju troškove koje ne možemo identificirati kao sastavni dio proizvoda, postoje za više proizvoda, npr. – plade uprave i pomodnog osoblja (računovodstvo, kadrovski poslovi, čišdenje, sigurnost), – režijski i uredski materijal, energija, usluge,.. • Pri klasifikaciji troškova ograničenja su – tehnologija za prikupljanje informacija, organizacija poslovnih operacija i procesa, veličina pojedinačnog troška (isplativost ustroja evidencije pradenja),
 • 12. Normativi utrošaka sirovina fazno i integralno • Normativi, dvije osnovne vrste – fazni i integralni, • Fazni normativi – pokazuju utroške pojedinih sirovina, intermedijera, materijala, energije u jednoj od faza proizvodnje (može to biti jedno postrojenje), • Integralni normativ pokazuju ukupnu potrošnju eksterno nabavljene sirovine da bi se došlo do konačnog gotovog proizvoda, • U proizvodnji koja se odvija u više faza ili koraka važno je odrediti utroške za svaku od faza i povezati ih (sukladno tehnološkom slijedu) → do gotovog proizvoda koji ide na tržište, • Normativi nisu propisani, u proizvodnom poduzedu izrađuju ih tehnolozi ili druge kompetentne osobe, temeljem projekta, iskustva, probne proizvodnje, • Osim za planiranje varijabilnih, to je baza i za planiranje fiksnih troškova (utvrđivanje ključeva njihovog rasporeda).
 • 13. Iskoristivost kapaciteta – fiksni i varijabilni troškovi • Klasifikacija na fiksne i varijabilne troškove vezana je uz osjetljivost na promjenu razine aktivnosti ili – stupnja iskoristivosti kapaciteta, • Fiksni troškovi – nazivaju se još i stalni, nastaju bez obzira na razinu aktivnosti, unutar raspona određene relevantne razine aktivnosti i kradeg vremenskog razdoblja (tromjesečje, polugodište, godina), – primjeri FT – najam prostora, osiguranje, ugovori o održavanju (paušali), telefonska pretplata, komunalna naknada, ugovorena bruto plada, amortizacija, ako se računa po vremenskoj metodi, • Varijabilni troškovi – nazivaju se još i promjenjivi, mijenjaju se s obzirom na promjene razine aktivnosti, nastaju s početkom proizvodnje i iščezavaju s prestankom, – primjeri VT – direktni materijal sirovine, energija, direktni rad (bruto plade izrade), amortizacija izračunata po funkcionalnoj metodi, • Postoje i troškovi koji sadržavaju i fiksnu i varijabilnu komponentu, rastu u intervalima ili stupnjevima, pa govorimo o polu-fiksnim ili polu-varijabilnim troškovima.
 • 14. Troškovi razdoblja i proizvoda • Troškovi poslovanja u proizvodnom poduzedu dijele se na troškove razdoblja i troškove proizvoda, • Troškovi razdoblja – u cijelosti se smatraju rashodom razdoblja u kojem su nastali, prema računovodstvenim standardima iskazuju se direktno u Računu dobiti gubitka (ne ulaze u vrijednost zaliha, nisu “uskladištivi”), npr. opdi troškovi nabave, prodaje, uprave,. • Troškovi proizvoda – prema računovodstvenim standardima uračunavaju se u vrijednost zaliha proizvodnje, nadoknađuju se iz rashoda u razdoblju u kojem su proizvodi prodani, postaju rashodom (u RDG-u) u iznosu sadržanom u troškovima prodanih proizvoda, “uskladištivi su”, iskazuju se u razredu 6 bilance,
 • 15. Izrada kalkulacija cijene koštanja • Kalkulacija – računski postupak izračunavanja cijene proizvodnje za gotove proizvode ili usluge, može se za potrebe internog odlučivanja računati i za pojedine faze proizvodnog ili uslužnog procesa -poluproizvode, intermedijere i sl., • Pomodu kalkulacije vršimo raspodjelu troškova određenog mjesta troška na nositelje – gotove proizvode i usluge, • Vrste kalkulacija: – Dodatna – primjenjuje se kod obračuna proizvodnje po radnim nalozima, – Djelidbena – primjenjuje se kod procesne proizvodnje, • Kod dodatne kalkulacije troškovi se razvrstavaju na izravne i neizravne, izravni se koriste iz knjigovodstva troškova, a neizravni se raspoređuju po određenom ključu, • Kod djelidbene kalkulacije ukupni troškovi proizvodnje dijele se s količinom učinaka.
 • 16. Apsorpcijski i varijabilni pristup •Apsorpcijski pristup rasporeda troškova na nositelje (proizvodi i usluge) naziva se i pristup po punim troškovima, • Troškom proizvoda smatra se (pojednostavljeno): – Sirovine, materijal, energija, – Trošak osoblja u proizvodnji, – Ostala proizvodna režija koja ima varijabilni karakter, dakle mijenja se s promjenom razine proizvodnje, – Ostala proizvodna režija koja se ne mijenja s promjenom razine proizvodnje (fiksni iznos troška u promatranom razdoblju). • Varijabilni pristup temelji se na poslovnoj filozofiji da se nositeljima dodjeljuju samo varijabilni troškovi, • U obadva pristupa troškovi uprave i prodaje (administracija, marketing itd.) smatraju se troškovima razdoblja, • Razlika je u tretmanu tzv. fiksne proizvodne režije.
 • 17. Jedna od primjena - optimalizacija strukture prodaje primjenom ranga rentabilnosti proizvoda • Rang lista definirana po kriteriju maksimalizacije razlike: prodajna cijena – varijabilni trošak proizvoda, • Optimizira asortiman proizvodnje prema kriteriju doprinosa pokridu fiksnih troškova, • Pretpostavke: – razvili smo planiranje do razine na kojoj možemo: • razlikovati varijabilne i fiksne troškove po proizvodima, • razlikovati prodajne cijene proizvoda na jednom ili različitim tržištima. – imamo mogudnost izbora pri strukturiranju asortimana proizvodnje, poznati su nam kapaciteti, • Korisno je imati procjenu maksimalne potražnje za pojedinim proizvodima na tržištu → tada možemo utvrditi model optimalne strukture proizvodnje i/ili prodaje, • Kod utvrđivanja optimalne strukture prodaje možemo uzimati u računicu i prijelazne zalihe gotovih proizvoda. 17
 • 18. PRODAJNE CIJENE VARIJABILNI TROŠAK DOPRINOS POKRIDU FIKSNIH TROŠKOVA: pc - vt NE ASORTIMAN PRODAJE PO TRŽIŠTIMA PROCJENA MOGUDE PRODAJE PROIZVODA X1 ... Xn RANG LISTA PROIZVODA X1 ... Xn Max prodaja > max kapaciteta DA DEFINIRANA KOLIČINA PRODAJE PROIZVODA Xn SMANJITI MAKSIMALNU PRODAJU NA RAZINU KAPACITETA 18
 • 19. Sažetak 1. Preduvjeti kontrolinga - educirani kontroler, kvalitetan informatički sustav, kvalitetan računovodstveni sustav, motivirani menadžment. 2. Iskoristivost poslovnih informacija – prikupiti, sistematizirati i u primjerenom obliku prezentirati ih donositeljima odluka, 3. Pradenje troškova u proizvodnom procesu – razviti sustav sposoban predvidjeti i utjecati na budude poslovne odluke, a ne samo evidentirati, 4. Optimalizacija proizvodnih programa – graditi matematički model koji “oponaša” naš proizvodni ciklus i troškove koji u njemu nastaju.
 • 20. Koji magarac još razmišlja o proizvodnji?! Hmm, ... primjera ima, a i nisu baš svi magarci.... ☺ branko.grubic@sk.t-com.hr 20

×