Otvaranje granica i provedba carinskih postupaka danom pristupa u EU

652 views

Published on

Carinski sustav EU?

Propisi EU?

Kretanje robe preko Neuma?

Aplikacije i ostalo za primjenu EU zakonodavstva?

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
652
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Otvaranje granica i provedba carinskih postupaka danom pristupa u EU

 1. 1. Otvaranje granica i provedba carinskih postupaka danom pristupa u EU Mr.sc. Bosiljko Zlopaša Pomoćnik ravnatelja CURH
 2. 2. Cilje prezentacije • Carinski sustav EU? • Propisi EU? • Kretanje robe preko Neuma? • Aplikacije i ostalo za primjenu EU zakonodavstva?
 3. 3. Temeljne određenja • EU je carinska unija zemalja članica “bez unutarnjih granica”; • Carinska služba provodi mjere iz svoje nadležnosti na vanjskim granicama EU (tj. kod nas prema BiH, Crnoj Gori i Srbiji), u zračnim lukama, morskim lukama…
 4. 4. Carinski sustav i temeljni carinski propisi EU • • • • • • Carinski zakonik Zajednice - Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92; Uredba za provedbu Carinskog zakonika Zajednice -Uredba Komisije (EEZ) br. 2454/93; Uredba Vijeća (EZ) br. 1186/09 o uspostavi sustava oslobođenja od carina u EU-u; Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o carinskoj i statističkoj nomenklaturi i zajedničkoj carinskoj tarifi sa svim pripadajućim izmjenama i dopunama; Uredba Vijeća (EZ) br. 1383/03 o carinskim postupcima u vezi robe za koju postoji sumnja da krši određena prava intelektualnog vlasništva; Uredba Komisije (EZ) br. 1891/04 kojom se utvrđuju odredbe za provedbu Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 1383/03;
 5. 5. Carinski status robe • Roba Zajednice (engl. EU goods): – u cijelosti dobivena/proizvedena u EU, uvezena i uvozno ocarinjena u EU i roba proizvedena od ove dvije prethodne grupe roba ili njihovom kombinacijom; – VAŽNO: gubi status kad stvarno napusti carinsko područje EU; • Roba koja nema status robe Zajednice (engl. non EU goods): – sva ostala roba osim navedene u prvom stavku;
 6. 6. Pravila kretanja roba u EU • Roba koja nema status robe Zajednice - uvijek je pod carinskim nadzorom i kreće se u postupku vanjskog provoza T1– redovitom ili pojednostavnjenom; • roba Zajednice izvan je carinskog nadzora i kreće se slobodno, osim u slučaju: – kretanja od jedne do druge točke u EU preko područja EFTA zemlje, ili – kretanja od jedne do druge točke u EU preko područja treće zemlje;
 7. 7. Carinski nadzor nad robnom razmjenom robe Zajednice • Trgovina unutar EU - bez carinskih postupaka i isprava; • Primjer: trgovina robom Zajednice između kompanije iz RH i kompanije iz Italije; – Međutim - postoji obveza statističkog izvješćivanja (Intrastat)!!!; • Prodaja domaće robe kompanijama iz trećih zemalja (BiH, CG, Kosovo, Srbija…) uključuje obvezno: – uporabu carinskog postupka izvoza;
 8. 8. Pravila kretanja roba u EU • Kretanje domaće robe preko vanjske granice EU, od jedne do druge točke unutar EU, uz očuvanje carinskog statusa robe Zajednice pri prelasku preko područja EFTA/treće zemlje, moguće je: – uz uporabu postupka unutarnjeg provoza (T2),ili – izvan carinskog postupka ali uz uporabu isprava kojima se dokazuje carinski status robe Zajednice (tzv T2L isprave); • Primjer 1: od Slavonskog Broda do Metkovića preko BiH; • Primjer 2. od Zagreba do Dubrovnika preko Neuma;
 9. 9. Carinski nadzor nad robnom razmjenom • Roba koja nema status robe Zajednice (non EU goods) • Primjer 1: kineska roba neocarinjena u EU smještena u luci Koper, kupuje se od slovenske kompanije: – Postupak provoza do RH te potom uvozno carinjenje u RH, ili – Uvozno carinjenje već u Kopru i doprema u RH (tzv. postupak 42), • Primjer 2. Roba u BiH kupuje domaća kompanija: – provoz od granice RH/BiH do unutarnje ispostave u RH ili uvozno carinjenje na samoj granici ako je moguće; •
 10. 10. Kretanje robe Zajednice izvan carinskih postupaka • Isprave kojima se dokazuje carinski status robe Zajednice – tzv. T2L isprave - propisane Uredbom za provedbu CZEU (čl. 314-326): – Popunjen primjerak JCD 4 ili 4/5- označen sa T2L, ili – Komercijalne ili prijevozne isprave označene oznakom T2L, ili – Brodski manifest (odgovarajuće označen), ili – Karneti TIR i ATA označenim oznakom T2L, ili – Registarske oznake vozila,…
 11. 11. Neum – problem hrvatske domaće robne razmjene • Kretanje robe preko Neuma predstavlja prelazak vanjske granice pa je neophodna provedba: – mjera carinskog nadzora; – sigurnosnih mjera; – mjera iz nadležnosti granične veterinarske inspekcije;
 12. 12. Neum – problem hrvatske domaće robne razmjene • Sigurnosne mjere (engl. Safety/Security measures): • Svaka roba koju se namjerava iznijeti iz carinskog područja EU mora biti prethodno elektronskim putem najavljena carinskoj službi pomoću izlazne skraćena deklaracija (engl. exit summary declaration); • Svaka roba koju se namjerava unijeti u carinsko područje EU mora biti prethodno elektronskim putem najavljena carinskoj službi mjesta unosa pomoću ulazne skraćena deklaracije (engl. - entry summary declaration);
 13. 13. Izuzeća od primjene sigurnosnih mjera • • • • • • • • električna energija i roba koja se unosi cjevovodima, pisma, razglednice i tiskovine, i one na elektroničkim medijima, roba koja se kreće prema Konvenciji Svjetske poštanske unije, robu u putnikovoj osobnoj prtljazi, robu za koju je dopušteno podnošenje usmene carinske deklaracije robu obuhvaćenu ATA i CPD karnetima, robu koja se kreće pod pokrićem Obrasca 302 (NATO), robu koja se na plovilima ili u zrakoplovima prevozi između luka ili zračnih luka u EU bez pristajanja u lukama ili zračnim lukama izvan carinskog područja EU, • robu oslobođenu od plaćanja carine u skladu s Bečkom konvencijom, • oružje i vojnu opremu koje u carinsko područje unose nadležna tijela OS, • neke robe koja se u carinsko područje izravno unosi sa platformi za bušenje ili pridobivanje ili turbina na vjetar kojima upravlja osoba sa sjedištem na carinskom području
 14. 14. Izuzeća za Neum dobivena kroz pregovore s EU • Izuzeća od podnošenja elektronskih sigurnosnih skraćenih ulaznih i izlaznih deklaracija za robu Zajednice (tj. domaću robu) čija vrijednost ne prelazi 10.000€ po prijevoznom sredstvu; • Izuzeće od veterinarskog pregleda roba koje mu podliježu (robe životinjskog podrijetla) uz uvjete da se roba prevozi u vozilima koja se mogu plombirati i da ih carina plombira i evidentira;
 15. 15. Posljedice primjene propisa i odobrenih izuzeća na koridoru Neum • Kada se roba Zajednice čija vrijednost ne prelazi 10.000 € kreće iz RH (EU) u RH (EU) preko Neuma pratit će ju obvezno i dostatno: – Isprava kojom se dokazuje carinski status roba Zajednice u pisanom obliku – tzv.T2L isprava, ili – Prateća provozna isprava (T2);
 16. 16. Posljedice primjene propisa i odobrenih izuzeća na koridoru Neum • Kada se roba Zajednice vrijedna više od 10.000 € kreće iz RH (EU) u RH (EU) preko Neuma pratit će ju obvezno: – isprava kojom se dokazuje status robe Zajednice u pisanom obliku – tzv.T2L isprava; – izlazna sigurnosna skraćena deklaracija u elektronskom obliku podnesena ispostavi gdje roba privremeno napušta carinsko područje; – ulazna sigurnosna skraćena deklaracija u elektronskom obliku podnesena ispostavi preko koje roba ponovno ulazi u carinsko područje; ili – Provozna isprava (T2) koja uključuje carinske i sigurnosne podatke;
 17. 17. Posljedice primjene propisa i odobrenih izuzeća na koridoru Neum • Kada se roba koja nema status robe Zajednice kreće iz RH (EU) u RH (EU) preko Neuma pratit će ju obvezno: – Provozna isprava ispisana iz NCTS provozne deklaracije koja sadrži carinske i sigurnosne podatke za mjesto izlaza i ponovnog ulaza;
 18. 18. Vezano za Neum vrijedno je znati sljedeće: • Žive životinje NEĆE se MOĆI prevoziti preko neumskog područja – (osim…); – Robe životinjskog podrijetla moći će se prevoziti samo u plombiranim vozilima (važno i za gospodarstvenike); – Za pošiljke domaće robe čija vrijednost po prijevoznom sredstvu ne prelazi 10.000€ dostatna je samo isprava koja dokazuje status robe (T2L); – Za pošiljke domaće robe čija je vrijednost preko 10.000 € obvezne su T2L isprava i sigurnosna elektronska deklaracija; – Domaća roba može se (umjesto prethodno nabrojanih isprava T2L) prevoziti i u postupku unutarnjeg provoza (T2); – Roba koja nema status robe Zajednice (tj. strana roba) prevozit će se u postupku provoza + sig/zašt podaci;
 19. 19. Potrebne informacije i aplikacije • Propisi EU na hrvatskom jeziku, • Naputci,… • ECS aplikacija, • ICS aplikacija, itd. i sve potrebno dostupno je(ili će biti) na stranici www.carina.hr
 20. 20. A sada , Vi pitate…

×