• Save
EU fondovi – financiranje proizvodnje
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

EU fondovi – financiranje proizvodnje

on

 • 573 views

Sredstva iz EU fondova.

Sredstva iz EU fondova.
Primjeri iz prakse na malom, srednjem i obiteljskom poduzeću.

Statistics

Views

Total Views
573
Slideshare-icon Views on SlideShare
518
Embed Views
55

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 55

http://www.logistika.com.hr 50
http://edu.logiko.hr 5

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  EU fondovi – financiranje proizvodnje EU fondovi – financiranje proizvodnje Presentation Transcript

  • EU fondovi – financiranje proizvodnje Tania Reisinger Superna d.o.o. tania.reisinger@superna.hr Zagreb, 23. listopada 2013.
  • EU fondovi u Hrvatskoj • Sredstva iz strukturnih i Kohezijskog fonda na raspolaganju Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2014. do 2020. godine iznose oko 8 milijardi eura
  • EU fondovi u Hrvatskoj • 60% EFRR za R&D&I, konkurentnost MSP-a, smanjenje potrošnje CO2 • 5% EFRR za održivi urbani razvoj • 20% ESF-a – promicanje socijalne uključenosti i borba protiv siromaštva • 60% ESF-a – investicijski projekti (4)
  • Primjeri projekata koje sufinancira EU 1. Komercijalizacija inovativnog rješenja
  • SELF PROP RAIL Market introduction of a self-propelled bulk carriage Uvođenje na tržište samohodnog vagona za rasute terete
  • SELF PROP RAIL Natječaj: CIP Eco-innovation First Application and market replication projects Call 2012 Trajanje: 28.08.2013. – 27.08.2015. Vrijednost projekta: 889.386,00 eura EU sufinanciranje: 444.693,00 eura (50%)
  • Uloge partnera na projektu IZRADA PROIZVODA UPRAVLJANJE PROJEKTOM I DISEMINACIJA TESTIRANJE POSLOVNO PLANIRANJE I MARKETING PROCJENA LCA
  • O projektu Naziv: SELF PROP RAIL Početak pripreme: 21.07.2011. Prijava I: 08.09.2011. negativan odgovor Prijava II: 06.09.2012. Procijenjena vrijednost projekta: 892.190 EUR Traženi iznos od EU: 446.095 EUR (50%) Konkurencija: prijavljeno 284 projekta Pozitivna odluka o sufinanciranju: 06.03.2013. Početak pregovora u Bruxellesu: 15.04.2013. Prvi krug – dobiveno 14 tehničkih pitanja za pojašnjenje. Završetak pregovora: 26.06.2013. Potpisivanje ugovora: 27.08.2013. Predviđeni početak projekta: 01.09.2013.
  • O projektu Opći cilj projekta je ukloniti prepreke ulaska na tržište samohodnog teretnog vagona kreiranog za resursno učinkovitu izgradnju i rekonstrukciju željezničke infrastrukture. Ciljevi projekta • Smanjiti trošenje resursa (korištenje lokomotiva) u izgradnji i rekonstrukciji željeznica do 20% na području implementacije projekta u sljedećih 5 godina. • Smanjiti potrošnju energije prilikom izgradnje i rekonstrukcije željeznica do 20% u sljedećih 5 godina. • Smanjiti emisiju ugljičnog dioksida i emisije drugih zagađivača prilikom izgradnje i rekonstrukcije željeznica do 20% u sljedećih 5 godina.
  • SELF PROP RAIL Glavni rezultati projekta: 1) Dobiveni podaci o tehničkim i ekološkim performansama samohodnog vagona za rasuti teret koji su temeljeni na testiranjima i analizi životnog ciklusa (LCA) 2) Dobiveni certifikati potrebni za komercijalizaciju samohodnog vagona za rasuti teret: 2 TSI certifikata i 5 nacionalnih dozvola (u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Austriji i Mađarskoj) , EPD (Environmental product declaration) i patent 3) Napravljeni poslovni i marketinški plan za komercijalizaciju samohodnog vagona za rasuti teret Za vrijeme trajanja projekta očekuje se prodaja 10 samohodnih vagona na tržištu jugoistočne Europe.
  • Primjeri projekata koje sufinancira EU 2. Povećanje konkurentnosti poslovanja kroz nabavu nove opreme
  • IPA IIIC FoG – Živjeti bez štetnih plinova Trajanje projekta: 18 mjeseci Ukupna vrijednost projekta: 149.114,75 eura (EU sufinanciranje: 85%) Ciljevi projekta Opći cilj projekta je osigurati konkurentnost tvrtke prilagodbom poslovanja budućim propisima o zaštiti okoliša. Specifični cilj projekta je smanjiti koncentraciju štetnih plinova u atmosferi na dopuštene vrijednosti emisije od 100 mgC/m3 na način da instalira novu opremu koja će omogućiti bolju cirkulaciju zraka u proizvodnom pogonu.
  • IPA IIIC FoG – Živjeti bez štetnih plinova Rezultati  Instaliran sustav dodatnog spaljivanja štetnih plinova te ventilacijska oprema u proizvodnom pogonu  20 tvrtki koje moraju smanjiti emisije štetnih plinova su upoznate s primjerom dobre prakse u tvrtci J.V.M Metalik
  • Primjeri projekata koje sufinancira EU 3. OPG i EU fondovi Povećanje udjela na tržištu
  • WHAT – Vino zdravo kao što je i ukusno IPA IIIC Trajanje projekta: 12 mjeseci Ukupna vrijednost projekta: 75.744,90 EUR (EU: 85%) Ciljevi Opći cilj WHAT projekta je povećati udio nositelja projekta na domaćem i međunarodnom tržištu za najmanje 10% i poboljšati kvalitetu proizvoda. Kako bi se postigao opći cilj projekta, OPG Krešimir Lovrec će povećati energetsku učinkovitost te smanjiti upotrebu kemikalija u proizvodnom procesu.
  • WHAT – Vino zdravo kao što je i ukusno Rezultati R1: Instalirana i funkcionalna oprema za filtraciju R2: Povećanje svijesti proizvođača vina o dobrobitima poboljšanog sustava filtracije IPA IIIC
  • Izvori financiranja za proizvodni sektor Europa 2020 - poduzetništvo i inovacije HORIZON 2020 COSME Regionalni fondovi
  • HORIZON 2020 više od 7 milijardi eura za MSP 2014-2020 za istraživanje i razvoj prema komercijalizaciji od ZNANOSTI sa MSP prema MSP sa ZNANOSTI
  • HORIZON 2020  Sudjelovanje MSP u projektima suradnje sa znanstvenim institucijama na R&D i inovativnim projektima  MSP Instrument (socijalni izazovi i MSP orijentirana na poslovne inovacije)  Inovacije u start-up, spin-off, poduzetnici početnici (Eurostars EUREKA – Bicro) Cilj: premošćivanje jaza između rane faze istraživanja visokog rizika i inovacija i povećati komercijalizaciju rezultata istraživanja od strane privatnog sektora
  • COSME 2,3 milijarde EUR Program za konkurentnost MSP Jačanje poduzetništva Korisnici: Postojeći poduzetnici (posebno male tvrtke) lakši pristup sredstvima financiranja za razvoj, konsolidacija i rast njihovog poslovanja Dostupnost financijskih sredstava malim i srednjim poduzetnicima Budući poduzetnici (uključujući mlade) – pomoć pri uspostavljanju tvrtki Poboljšanje pristupa tržištima unutar EU i globalno Nacionalna, regionalna i lokalna tijela vlasti Aktivnosti: Konkurentnost i održivost tvrtki u Europskoj uniji, uključujući sektor turizma
  • Europski fond za regionalni razvoj - ERDF Najavljeni natječaji: Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti MSP-a Vrijednost potpore: 0,5 – 3,5 mil. EUR, sufinanciranje 50-60% Mjera 1: Konkurentnost MSP-a Poboljšanje učinkovitosti i produktivnosti MSP-a kroz ulaganja u primjenu najboljih praksi, uvođenje novih tehnologija i inovacija Mjera 2: MSP u turizmu Ulaganja u izgradnju, obnovu i podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta malih i srednjih hotela, kao i razvoj dodatne turističke ponude i povećanje komercijalne vrijednosti prirodnih i kulturnih resursa Prihvatljivi korisnici: MSP + uvjeti
  • Europski fond za regionalni razvoj - ERDF Najavljeni natječaji: Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije 3. Kapacitet za istraživanje - industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj i inovacije (5.500.000,00 €) Prihvatljive aktivnosti: Faza 1 - istraživanje, Faza 2 - razvoj Upravljanje projektima, znanstvena oprema, industrijsko istraživanje/razvojno testiranje novih ideja, širenje rezultata istraživanja, intelektualno vlasništvo Prihvatljivi korisnici: Javna visoka učilišta i javne istraživačke organizacije Privatna poduzeća kao partner Sufinanciranje po projektu: od 200.000do 1.000.000 €.
  • Institucionalni okvir za provedbu regionalne politike • Nacrt prijedloga Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (javna rasprava do 4.11.2013.)
  • Hvala na pažnji! Tania Reisinger Superna d.o.o. tania.reisinger@superna.hr