Aval 4t eso_6_10_2011_curt

1,273
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,273
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Aval 4t eso_6_10_2011_curt

 1. 1. Avaluació de l’educació secundària obligatòria QUART D’ESO
 2. 2. <ul><li>MARC GENERAL </li></ul>
 3. 3. Avaluacions del sistema educatiu a l’ESO * Ll. catalana, Ll. castellana, Ll. anglesa o francesa i aranès a l’Aran Nom Àmbit Curs Competències avaluades Aplicació Avaluació 4t ESO (s’inicia el curs 2011-2012) Catalunya LEC 4t ESO (Febrer) Lingüística* Matemàtica Externa Censal Avaluació Diagnòstica Catalunya LOE 2n ESO (Inici 3er) Lingüística Matemàtica Interna Censal Avaluació General Diagnòstica Estatal LOE 2n ESO Lingüística Matemàtica Científica/ Social Externa Mostral (cada 3 anys) PISA Internacional OCDE Alumnat de 15 anys Comprensió lect. Matemàtica Científica Externa Mostral (cada 3 anys)
 4. 4. Mesurar el grau d'assoliment de les competències i coneixements bàsics a 4t curs d’educació secundària obligatòria, d’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya (art. 59.7). Proporcionar informació sobre el sistema educatiu català. Facilitar informació als centres dels seus punts forts i febles en l'adquisició de les competències bàsiques de l'alumnat. Contribuir a la presa de decisions de millora en els centres, en el marc de la seva autonomia. Afavorir l’orientació i la transició de l'alumnat cap als estudis postobligatoris o cap a la vida laboral. Construir, amb la participació dels centres, del professorat, de l’alumnat i de les famílies, un potent instrument de millora del sistema educatiu. Objectius
 5. 5. És una prova externa, dissenyada i aplicada pel Consell Superior d’Avaluació-Departament d’Ensenyament amb validesa i fiabilitat estadística, d’acord amb els estàndards de les avaluacions de sistemes educatius. Té caràcter formatiu i orientador per a l’alumnat, el professorat, les famílies i els centres. Completa les altres fonts d’informació de què disposen el professorat i els centres. S’aplica a tot l’alumnat de 4t ESO de Catalunya, amb exempcions: nouvinguts sense domini de les llengües de la prova; NEE amb pla individualitzat aprovat;alumnat amb malaltia prolongada. Es faran adaptacions per a alumnat amb dèficits visuals i auditius. Característiques
 6. 6. Disseny i elaboració de les proves <ul><li>Les proves són el resultat d’una llarga i acurada preparació, que ha integrat la col·laboració dels especialistes i la dels professors de secundària. </li></ul><ul><li>En el disseny de les proves s’ha comptat amb l’assessorament d’experts en metodologia de l’avaluació i en didàctica de les matèries avaluades. </li></ul><ul><li>En l’elaboració de les proves hi han intervingut equips de professorat de secundària en actiu. </li></ul><ul><li>S’ha fet un pilotatge previ general a més de 2.000 alumnes de 4t ESO i un segon de més específic a 400 alumnes de batxillerat i FP. </li></ul><ul><li>S’han difós a la web del Consell models orientatius de les proves, per tal d’afavorir la preparació de l’alumnat . </li></ul><ul><li>S’han recollit valoracions i aportacions individuals de professorat i de col·lectius docents, en col·laboració amb el Col·legi de Doctors i Llicenciats. </li></ul><ul><li>S’està fent una difusió presencial a tots els directors/es de centres d’educació secundària de Catalunya. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>PRESENTACIÓ DE LA PROVA </li></ul>
 8. 8. Esquema de les competències avaluades
 9. 9. <ul><li>Competència comunicativa lingüística </li></ul><ul><ul><li>Llengua catalana </li></ul></ul><ul><ul><li>Llengua castellana </li></ul></ul><ul><ul><li>Llengua estrangera (anglès o francès) </li></ul></ul><ul><ul><li>Llengua occitana (aranès) </li></ul></ul><ul><ul><li>Competència matemàtica </li></ul></ul><ul><ul><li>(Es tindrà en compte que les proves no incloguin continguts que encara no s’hagin treballat) </li></ul></ul>C ompetències avaluades
 10. 10. Descripció de la prova. Competència comunicativa lingüística Llengua catalana i llengua castellana <ul><li>La prova mesurarà, de manera coordinada, les mateixes competències i amb els mateixos criteris: </li></ul><ul><li>Comprensió lectora (Dos textos de tipologia diversa) </li></ul><ul><ul><li>Obtenció d’informació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Interpretació de la informació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Reflexió i valoració. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es poden establir lligams amb altres matèries (ciències socials, ciències de la naturalesa...) a través de textos de llengua amb temàtica pròpia d’aquestes matèries. </li></ul></ul><ul><li>Expressió escrita </li></ul><ul><ul><li>Redacció (adequació, cohesió, coherència, correcció lingüística). </li></ul></ul><ul><ul><li>Ús de la llengua (vocabulari, morfosintaxi...). </li></ul></ul>
 11. 11. Exemples. Text de llengua catalana
 12. 12. Preguntes. Llengua catalana
 13. 13. Exemples. Text de llengua castellana
 14. 14. Preguntes. Llengua castellana
 15. 15. Descripció de la prova. Competència comunicativa lingüística . Ll engua estrangera Llengua anglesa o francesa <ul><li>Comprensió oral (dos textos) </li></ul><ul><ul><li>Obtenció d’informació </li></ul></ul><ul><ul><li>Interpretació de la informació </li></ul></ul><ul><li>Comprensió escrita (dos textos) </li></ul><ul><ul><li>Obtenció d’informació </li></ul></ul><ul><ul><li>Interpretació de la informació </li></ul></ul><ul><li>Expressió escrita </li></ul><ul><ul><li>Dues redaccions breus </li></ul></ul>
 16. 16. Exemples. Text de llengua anglesa
 17. 17. Preguntes. Llengua anglesa
 18. 18. Descripció de la prova. Competència matemàtica <ul><li>25 activitats, aproximadament </li></ul><ul><li>Blocs de continguts </li></ul><ul><ul><li>Numeració i càlcul. </li></ul></ul><ul><ul><li>Relacions i canvi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Espai, forma i mesura. </li></ul></ul><ul><ul><li>Estadística i atzar. </li></ul></ul><ul><li>Processos i competències </li></ul><ul><ul><li>Reproducció: representacions simples; càlculs i procediments rutinaris; resolució de problemes senzills. </li></ul></ul><ul><ul><li>Connexió: comprensió i construcció de models simples; interpretació i resolució de problemes estàndard; ús de diversos mètodes ben definits. </li></ul></ul><ul><ul><li>Reflexió: formulació i resolució de problemes més complexos que impliquen reflexió, intuïció, generalització i interrelació de coneixements rellevants; ús de mètodes més complexos. </li></ul></ul>
 19. 19. Preguntes. Matemàtiques. Estadística i atzar
 20. 20. Preguntes. Matemàtiques. Estadística i atzar
 21. 21. Preguntes. Matemàtiques. Canvi i relacions
 22. 22. Preguntes. Matemàtiques. Canvi i relacions
 23. 23. Preguntes. Matemàtiques. Espai, forma i mesura
 24. 24. Preguntes. Matemàtiques. Espai, forma i mesura
 25. 25. <ul><li>GESTIÓ DEL PROCÉS </li></ul>
 26. 26. Procés d’aplicació de les proves La prova s’aplicarà els dies 15 i 16 de febrer de 2012. Així s’evita que s’acumuli amb el final de curs i d’etapa. Horari previst: Dia 15: català i matemàtiques. Dia 16: castellà i llengua estrangera. S’organitzaran comissions territorials d’aplicació, que agruparan diversos centres d’educació secundària. El president/a serà un inspector/a, el secretari/a serà un professional dels serveis educatius. El professorat aplicador serà extern al centre. El professorat corrector serà extern al centre i corregirà les proves de la seva especialitat docent. Els membres de les comissions d’aplicació rebran una compensació econòmica per la correcció de proves i per actuacions fora de la localitat del seu lloc de treball.
 27. 27. Procés d’informació dels resultats <ul><li>Els resultats es lliuraran a finals de març, amb temps suficient perquè s’incorporin als processos ordinaris d’avaluació. </li></ul><ul><li>Cada família rebrà un informe amb els resultats del seu fill/a, però sempre a través del centre. Es donarà a cada centre un informe amb els seus resultats, que no es farà públic. A més, el Consell Superior d’Avaluació elaborarà un informe global. </li></ul><ul><li>Els resultats, juntament amb els de les altres avaluacions de què disposi el centre, es tindran en compte per valorar la maduresa global de l’alumnat, tot i que no determinaran la superació del curs ni l’acreditació de l’ESO. Aquestes decisions corresponen al centre educatiu. </li></ul>
 28. 28. Informació en línia <ul><li>La informació sobre la prova s’anirà actualitzant a la web del Consell Superior d’Avaluació de Sistema Educatiu </li></ul>http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament >organismes>Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×