Lgr 11 - digital kompetens
Skolans uppdragEleven ska kunna orientera sig i en komplexverklighet, med ett stort informationsflöde och ensnabb förändri...
Övergripande mål och riktlinjerSkolan ska ansvara för att varje elev eftergenomgången grundskola• kan använda modern tekni...
Övergripande mål och riktlinjerRektorn har ansvaret för skolans resultat och har,inom ramar, ett särskilt ansvar för att• ...
Bild, centralt innehållI årskurs 1–3 och 4-6Bildframställning• Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorpr...
Bild, centralt innehållI årskurs 7–9Bildframställning• Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.• Digital ...
Engelska, centralt innehållI årskurs 1-3 , 4-6 och 7-9Lyssna och läsa -reception• Tydligt talad engelska och texter från o...
Hem- och konsumentkunskap,centralt innehållI årskurs 7-9Konsumtion och ekonomi• Ungas privatekonomi, till exempel att hand...
Matematik, centralt innehållI årskurs 4–6Sannolikhet och statistik• Tabeller och diagram för att beskriva resultat från un...
Matematik, centralt innehållI årskurs 7–9Taluppfattning och tals användning• Centrala metoder för beräkning med tal i bråk...
Moderna språk, centraltinnehållI årskurs 4–9 inom ramen för elevens val och språkvalLyssna och läsa - reception• Tydligt t...
Modersmål, centralt innehållI årskurs 4–6 och 7-9Läsa och skriva• Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförst...
Musik, centralt innehållI årskurs 4–6Musikens verktyg• Digitala verktyg för ljud och musikskapande.I årskurs 7–9Musikens v...
Naturorienterande ämnen,centralt innehållI årskurs 1-3Metoder och arbetssätt• Dokumentation av naturvetenskapliga undersök...
Biologi, centralt innehållI årskurs 4-6Biologins metoder och arbetssätt• Dokumentation av undersökningar med tabeller, dia...
Biologi, centralt innehållI årskurs 7-9Biologins metoder och arbetssätt• Dokumentation av undersökningar med tabeller, dia...
Fysik, centralt innehållI årskurs 4-6Fysikens metoder och arbetssätt• Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagra...
Fysik, centralt innehållI årskurs 7–9Fysiken i naturen och samhälle• Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara up...
Fysik, centralt innehållI årskurs 7–9Fysikens metoder och arbetssätt• Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagra...
Kemi, centralt innehållI årskurs 4-6Kemins metoder och arbetssätt• Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, ...
Kemi, centralt innehållI årskurs 7–9Kemins metoder och arbetssätt• Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, ...
Samhällsorienterande ämnen,centralt innehållI årskurs 1–3Att leva i närområdet• Aktuella samhällsfrågor i olika medier.Att...
Samhällskunskap, centraltinnehållI årskurs 4–6Information och kommunikation• Informationsspridning, reklam och opinionsbil...
Samhällskunskap, centraltinnehållI årskurs 7–9Information och kommunikation• Mediernas roll som informationsspridare, opin...
Geografi, centralt innehållI årskurs 7–9Geografins metoder, begrepp och arbetssätt• Metoder för att samla in, bearbeta, vä...
Slöjd, centralt innehållI årskurs 4–6Slöjdens arbetsprocesser• Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exemp...
Svenska och svenska somandra språk, centralt innehållI årskurs 1–3Läsa och skriva• Strategier för att skriva olika typer a...
Svenska och svenska somandra språk, centralt innehållI årskurs 1–3Tala, lyssna och samtala• Muntliga presentationer och mu...
Svenska och svenska somandra språk, centralt innehållI årskurs 1–3Berättande texter och sakprosatexter• Texter som kombine...
Svenska och svenska somandra språk, centralt innehållI årskurs 4–6Läsa och skriva• Strategier för att skriva olika typer a...
Svenska och svenska somandra språk, centralt innehållI årskurs 4–6Tala, lyssna och samtala• Muntliga presentationer och mu...
Svenska och svenska somandra språk, centralt innehållI årskurs 4–6Berättande texter och sakprosatexter• Texter som kombine...
Svenska och svenska somandra språk, centralt innehållI årskurs 4–6Informationssökning och källkritik• Informationssökning ...
Svenska och svenska somandra språk, centralt innehållI årskurs 7–9Läsa och skriva• Lässtrategier för att förstå, tolka och...
Svenska och svenska somandra språk, centralt innehållI årskurs 7–9Tala, lyssna och samtala• Muntliga presentationer och mu...
Svenska och svenska somandra språk, centralt innehållI årskurs 7–9Berättande texter och sakprosatexter• Beskrivande, förkl...
Svenska och svenska somandra språk, centralt innehållI årskurs 7–9Språkbruk• Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, y...
Teknik, centralt innehållI årskurs 4–6Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar• Dokumentation i form av skisser med...
Teknik, centralt innehållI årskurs 7–9Tekniska lösningar• Tekniska lösningar inom kommunikations-och informationsteknik fö...
Teknik, centralt innehållI årskurs 7–9Teknik, människa, samhälle och miljö• Internet och andra globala tekniska system. Sy...
Bildspelet är skapat av Lotta Larsson
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lgr 11 och digital kompetens

10,787 views

Published on

Här är ett bildspel om de digitala kompetenser som Lgr 11 tar upp. Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
• kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Published in: Education
2 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Vi kommer att anpassa vår nya produkt efter Lgr11. Tror inte det finns något på marknaden just nu.

  www.snowflakesuite.com/abc

  Vänligen
  Alex Landoni
  al@nuiteq.com
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Riktigt bra presentation!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
10,787
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,813
Actions
Shares
0
Downloads
58
Comments
2
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lgr 11 och digital kompetens

 1. 1. Lgr 11 - digital kompetens
 2. 2. Skolans uppdragEleven ska kunna orientera sig i en komplexverklighet, med ett stort informationsflöde och ensnabb förändringstakt.Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sinförmåga att kritiskt granska fakta ochförhållanden och att inse konsekvenserna av olikaalternativ.
 3. 3. Övergripande mål och riktlinjerSkolan ska ansvara för att varje elev eftergenomgången grundskola• kan använda modern teknik som ett verktyg förkunskapssökande, kommunikation, skapande ochlärande.
 4. 4. Övergripande mål och riktlinjerRektorn har ansvaret för skolans resultat och har,inom ramar, ett särskilt ansvar för att• skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna fårtillgång till handledning, läromedel av god kvalitet ochannat stöd för att själva kunna söka och utvecklakunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andrahjälpmedel.• personalen får den kompetensutveckling som krävsför att de professionellt ska kunna utföra sinauppgifter.
 5. 5. Bild, centralt innehållI årskurs 1–3 och 4-6Bildframställning• Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.I årskurs 4-6Redskap för bildframställning• Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete,fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessabenämns.
 6. 6. Bild, centralt innehållI årskurs 7–9Bildframställning• Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.• Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.• Presentationer av eget bildskapande.• Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller brukav bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övrigasammanhang.Bildanalys• Massmediebilders budskap och påverkan och hur dekan tolkas och kritiskt granskas.
 7. 7. Engelska, centralt innehållI årskurs 1-3 , 4-6 och 7-9Lyssna och läsa -reception• Tydligt talad engelska och texter från olika medier.I årskurs 4-6Lyssna och läsa – reception• Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska frånInternet och andra medier.I årskurs 7–9Lyssna och läsa – reception• Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk påengelska från Internet och andra medier.
 8. 8. Hem- och konsumentkunskap,centralt innehållI årskurs 7-9Konsumtion och ekonomi• Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att lånapengar, att handla på kredit eller avbetalning och att tecknaabonnemang.• Reklamens och mediernas påverkan på individers och grupperskonsumtionsvanor.
 9. 9. Matematik, centralt innehållI årskurs 4–6Sannolikhet och statistik• Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar.Tolkning av data i tabeller och diagram.I årskurs 7–9Sannolikhet och statistik• Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas föratt beskriva resultat av egna och andras undersökningar, till exempelmed hjälp av digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmåttkan användas för bedömning av resultat vid statistiskaundersökningar
 10. 10. Matematik, centralt innehållI årskurs 7–9Taluppfattning och tals användning• Centrala metoder för beräkning med tal i bråk- och decimalform vidöverslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftligametoder och digitala teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 11. 11. Moderna språk, centraltinnehållI årskurs 4–9 inom ramen för elevens val och språkvalLyssna och läsa - reception• Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande, tillexempel från olika medier.• Olika sätt att orientera sig i texter och talat språk från Internet ochandra medier.Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion• Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelseroch beskrivningar i tal och skrift.
 12. 12. Modersmål, centralt innehållI årskurs 4–6 och 7-9Läsa och skriva• Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.I årskurs 7-9Berättande texter och sakprosatexter• Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga ochdramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela medvarandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
 13. 13. Musik, centralt innehållI årskurs 4–6Musikens verktyg• Digitala verktyg för ljud och musikskapande.I årskurs 7–9Musikens verktyg• Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.Musikens sammanhang och funktioner• Hur musik används i olika medier, till exempeli film och datorspel.
 14. 14. Naturorienterande ämnen,centralt innehållI årskurs 1-3Metoder och arbetssätt• Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bildoch andra uttrycksformer.
 15. 15. Biologi, centralt innehållI årskurs 4-6Biologins metoder och arbetssätt• Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder ochskriftliga rapporter.• Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, tillexempel i faktatexter och tidningsartiklar.
 16. 16. Biologi, centralt innehållI årskurs 7-9Biologins metoder och arbetssätt• Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder ochskriftliga rapporter.• Källkritisk granskning av information och argument som elevenmöter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.
 17. 17. Fysik, centralt innehållI årskurs 4-6Fysikens metoder och arbetssätt• Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder ochskriftliga rapporter.• Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, tillexempel i faktatexter och tidningsartiklar.
 18. 18. Fysik, centralt innehållI årskurs 7–9Fysiken i naturen och samhälle• Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten avpartikelstrålning och elektromagnetisk strålningens påverkan pålevande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas imodern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.Fysiken och världsbilden• Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdetoch hur de har formats av och format världsbilder.Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle ochmänniskors levnadsvillkor.
 19. 19. Fysik, centralt innehållI årskurs 7–9Fysikens metoder och arbetssätt• Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder ochskriftliga rapporter.• Källkritisk granskning av information och argument som elevenmöter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik.
 20. 20. Kemi, centralt innehållI årskurs 4-6Kemins metoder och arbetssätt• Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder ochskriftliga rapporter.• Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, tillexempel i faktatexter och tidningsartiklar.
 21. 21. Kemi, centralt innehållI årskurs 7–9Kemins metoder och arbetssätt• Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder ochskriftliga rapporter.• Källkritisk granskning av information och argument som elevenmöter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi.
 22. 22. Samhällsorienterande ämnen,centralt innehållI årskurs 1–3Att leva i närområdet• Aktuella samhällsfrågor i olika medier.Att undersöka verkligheten• Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer,observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källoroch information.
 23. 23. Samhällskunskap, centraltinnehållI årskurs 4–6Information och kommunikation• Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier.Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.• Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ettkällkritiskt förhållningssätt.
 24. 24. Samhällskunskap, centraltinnehållI årskurs 7–9Information och kommunikation• Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare,underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.• Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel endagstidnings olika delar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverkamänniskors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs,till exempel utifrån kön och etnicitet.• Möjligheter och risker förknippade med Internet ochkommunikation via elektroniska medier.
 25. 25. Geografi, centralt innehållI årskurs 7–9Geografins metoder, begrepp och arbetssätt• Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiskadata, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor,geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg somfinns tillgängliga på Internet, till exempel satellitbilder.
 26. 26. Slöjd, centralt innehållI årskurs 4–6Slöjdens arbetsprocesser• Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i enloggbok.I årskurs 7–9Slöjdens arbetsprocesser• Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.
 27. 27. Svenska och svenska somandra språk, centralt innehållI årskurs 1–3Läsa och skriva• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till derastypiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord ochbild samspelar.• Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gåigenom sin text och göra förtydliganden.• Handstil och att skriva på dator.
 28. 28. Svenska och svenska somandra språk, centralt innehållI årskurs 1–3Tala, lyssna och samtala• Muntliga presentationer och muntligt berättande omvardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andrahjälpmedel som kan stödja presentationer.
 29. 29. Svenska och svenska somandra språk, centralt innehållI årskurs 1–3Berättande texter och sakprosatexter• Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktivaspel och webbtexter.Informationssökning och källkritik• Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.• Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
 30. 30. Svenska och svenska somandra språk, centralt innehållI årskurs 4–6Läsa och skriva• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till derastypiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.• Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand ochmed hjälp av dator.• Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning ochordförståelse.
 31. 31. Svenska och svenska somandra språk, centralt innehållI årskurs 4–6Tala, lyssna och samtala• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare,om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitalamedier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntligpresentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 32. 32. Svenska och svenska somandra språk, centralt innehållI årskurs 4–6Berättande texter och sakprosatexter• Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter,interaktiva spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad ochtypiska språkliga drag.Språkbruk• Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till ochmed vilket syfte, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligtsms och att skriva en faktatext.
 33. 33. Svenska och svenska somandra språk, centralt innehållI årskurs 4–6Informationssökning och källkritik• Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel iuppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.• Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ettkällkritiskt förhållningssätt.
 34. 34. Svenska och svenska somandra språk, centralt innehållI årskurs 7–9Läsa och skriva• Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olikamedier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften,avsändare och sammanhang.• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till derastypiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord,bild och ljud samspelar.• Redigering och disposition av texter med hjälp av dator.Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier.• Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
 35. 35. Svenska och svenska somandra språk, centralt innehållI årskurs 7–9Tala, lyssna och samtala• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare,om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk,innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, tillexempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntligapresentationer.
 36. 36. Svenska och svenska somandra språk, centralt innehållI årskurs 7–9Berättande texter och sakprosatexter• Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande ochargumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternassyften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.• Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga ochdramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspelamed varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar ochwebbtexter.
 37. 37. Svenska och svenska somandra språk, centralt innehållI årskurs 7–9Språkbruk• Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet ochintegritet i olika medier och sammanhang.Informationssökning och källkritik• Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker ochmassmedier samt genom intervjuer.• Hur man citerar och gör källhänvisningar.• Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövarkällors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
 38. 38. Teknik, centralt innehållI årskurs 4–6Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar• Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp,symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller. I årskurs 7–9Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar• Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningarmed förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelsersamt dokumentation med fysiska och digitala modeller.Enkla , skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattarkonstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
 39. 39. Teknik, centralt innehållI årskurs 7–9Tekniska lösningar• Tekniska lösningar inom kommunikations-och informationsteknik förutbyte av information, till exempel datorer, Internet och mobiltelefoni.
 40. 40. Teknik, centralt innehållI årskurs 7–9Teknik, människa, samhälle och miljö• Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, riskeroch sårbarhet.• Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hurtekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapenhar möjliggjort tekniska innovationer.
 41. 41. Bildspelet är skapat av Lotta Larsson

×