Presentatie Subsidieregeling Rotterdam Media Commission

504 views
438 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
504
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Welkom Voorstellen: Annerie Lotterman, Vincent Ketelaars, Hedi Legerstee, Maartje Glas en Saskia Kagchel Mijn naam is Jan Konijn Overzicht programma
 • Over de RMC: doelen
 • RMC: doelen Kansen voor West: De Randstad moet binnen enkele jaren weer behoren bij de top vijf van Europa’s grootstedelijke regio’s. Dat is de ambitie van de acht randstadautoriteiten: vier provincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote randstadsteden (Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht). De acht zijn het eens geworden over een gezamenlijk programma: Kansen voor West. Het programma wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
 • Belangrijk onderdeel van de RMC taken is de regeling CIMR Naast alle eerder genoemde activiteiten wordt er een extra impuls gegeven aan zogenaamde collectieve initiatieven die bijdragen aan innovatie, kennisontwikkeling of kennisuitwisseling in de mediasector in de regio Rotterdam. Hiertoe is, voor de projectduur, een eenmalig subsidiebudget van maximaal EUR 1,3 mio beschikbaar. (Is nu minder.) Eventueel derde tender noemen Dit budget kan alleen beschikbaar worden gesteld indien andere, publieke en private partijen mee investeren. Combinaties van mediabedrijven, onderwijs/kennnisinstellingen en of andere organisatie die aan de mediasector in Rdam verbonden zijn, kunnen gezamenlijk een aanvraag en projectplan indienen bij RMC. Hierbij dient altijd sprake te zijn van een investering in geld of tijd van de betrokken partijen zelf. Er kan geen subsidies worden verleend aan individuele ondernemers. De Regeling collectieve inititieven mediasector Rotterdam is sinds mei 2010 beschikbaar en we hebben reeds de eerste tender achter de rug. Resultaten 1e tender: -Holland Harbour: Droomfabriek -Watch that sound Geleerd van de eerste tender. Regeling te complex, voorwaarden niet duidelijk geformuleerd enz. Na de eerste tender hebben we de regeling aangepast CIMR 2.0 Annerie Lotterman
 • NEXT SLIDE: HET IDEE
 • door toenemende populairiteit van tables, e-readers en allerlei mobiele applicaties gaat er een enorme interactieve omslag in de vorm en inhoud van onderwijsmiddelen plaatsvinden net als bij de gewone boeken, die meer en meer op e-readers worden gelezen, gaat er een soortgelijke revolutie plaatsvinden met schoolboeken. waar er bij gewone boeken nog nauwelijks iets gewijzigd wordt aan de vorm en inhoud (geen video’s bij “Turks fruit” van Jan Wolkers), gaat dit zeker wel gebeuren bij educatieve uitgaven daar liggen volgens de RMC kansen voor diverse oude- en nieuwe-mediamakers en niet te vergeten traditionele uitgevers om op een innovatieve wijze samen te werken --ter illustratie: in de US verwacht men dat die omslag de komende vier jaar gaat plaatsvinden en dat er in 2014-2015 een markt van 14 miljard dollar is. Nederlandse cijfers zijn nog niet bekend-- we hebben dit voorbeeld “Verrijking van educatieve en populair wetenschappelijke uitgaven” genoemd omdat er hier sprake is van het verrijken van bestaand lesmateriaal met animaties, film, audio, interactieve features enz. dit is zo’n geschikt idee voor een collectief initiatief omdat er meerdere partijen bij betrokken zijn uit diverse disciplines; het innovatief is; er een grote kans is dat het na afloop van de subsidieperiode zelfstandig door kan gaan en dat er kennis ontwikkeld wordt die terugvloeit naar de kennisinstellingen NEXT SLIDE: DE KETEN
 • uitleg van keten als dit een collectief initiatief zou zijn dan moeten we ons vooral focussen op NEXT SLIDE
 • als dit een collectief initiatief zou zijn dan moeten we ons vooral focussen op CONTENT PRODUCTIE (omdat marketing, distributie NOG in handen zijn van traditionele uitgevers) -bron= het lesmateriaal -CMS = intelligent content management systeem -media -distributie NEXT SLIDE = FASE 1 vooral bewerken, verrijken van bestaand materiaal
 • FASE I: in deze eerste fase: vooral bewerken, verrijken van bestaand materiaal (herbewerking) nodige ervaring opdoen, experimenteren Hier wordt veel kennis opgebouwd die terug moet vloeien in het curriculum van de betrokken kennis/onderwijsinstelling = EIS ! next slide is FASE II (IP)
 • FASE II, na subsidieperiode naast bestaand materiaal, ook zelf materiaal ontwikkelen: IP opbouwen auteurs/editors aantrekken creeeren van zelfstandig productiehuis: internationaal ANDERE VOORWAARDE: CONTINUEREN VAN PROJECT; ECONOMISCH DUURZAAM bljkt vooral in fase 3 next slide = fase III
 • FASE III uitsluitend eigen materiaal ontwikkelen (IP) en ook distributie en marketingkanalen beheren: alle inkomsten voor eigen zaak. NEXT SLIDE: wat voor soort partijen heb je voor zo’n CI nodig ?
 • : wat voor soort partijen heb je voor zo’n CI nodig ? Minimaal 1 Rotterdams mediabedrijf Kennis/Onderwijsinstelling: bijvoorbeeld GLR, of instelling uit Zuid H, Noord H, Utrecht, Flevoland ........ ...... BELANGRIJK: NEXT SLIDE: DE VOORWAARDEN
 • VOORWAARDEN NEXT SLIDE: HOE GAAT DE AANVRAAG IN ZIJN WERK ? VINCENT KETELAARS VAN ERAC TENSLOTTE: DIT VOORBEELD HEEFT TOEVALLIG HET ONDERWIJS ALS DOEL EN ALS MIDDEL, DAT HOEFT NIET ! ER MOET WEL ALTIJD EEN ONDERWIJS/KENNISINSTELLING BIJ BETROKKEN ZIJN, MAAR HET DOEL HOEFT GEEN ONDERWIJS TE ZIJN
 • Presentatie Subsidieregeling Rotterdam Media Commission

  1. 1. maandag 9 mei 2011 Hotel New York
  2. 2. PROGRAMMA 1. ROTTERDAM MEDIA COMMISSION & KANSEN VOOR WEST 2.REGELING COLLECTIEVE INITIATIEVEN MEDIASECTOR ROTTERDAM 3.CIMR 2.0, DOOR ANNERIE LOTTERMAN (BERENSCHOT) 4. VOORBEELD VAN EEN COLLECTIEF INITIATIEF 5.DE AANVRAAG, DOOR VINCENT KETELAARS (ERAC) 6.DE BEOORDELING, DOOR ANNERIE LOTTERMAN (BERENSCHOT) 7. VRAGEN?
  3. 5. Collectieve Initiatieven Mediasector Rotterdam
  4. 6. SUBSIDIEREGELING 2.0 Annerie Lotterman van Berenschot
  5. 7. SUBSIDIEREGELING 2.0 1. Subsidieregeling 2.0 - wijzigingen t.o.v. 1.0 2. Doelstelling en uitgangspunten 3. Wie kunnen subsidie aanvragen ? 4. Criteria
  6. 8. SUBSIDIEREGELING 2.0 CIMR 2.0 Doeltreffender Laagdrempeliger Gebruiksvriendelijker
  7. 9. DOELSTELLING -Het stimuleren van innovatie en ondernemerschap in mediasector ECONOMISCHE VERSTERKING VAN DE MEDIASECTOR IN ROTTERDAM DOOR: -Het creeren van dwarsverbanden tussen ondernemingen, kennisinstellingen en overheidsorganisaties
  8. 10. WIE KUNNEN SUBSIDIE AANVRAGEN? Penvoerder afkomstig uit Rotterdam ! 1. Mediabedrijf uit Regio Rotterdam BENODIGDE PARTIJEN 2. Kennis- of onderwijsinstelling uit landsdeel west. 3. ..... 4. ......
  9. 11. CRITERIA Bijdragen aan de economische versterking van de mediasector in Rotterdam Innovatief Continuiteit gewaarborgd Opgebouwde kennis vloeit structureel terug naar de kennnis- of onderwijsinsstelling Uiterlijk 31 oktober 2012 afgerond
  10. 12. voorbeeld Collectief Initiatief: VERRIJKING VAN EDUCATIEVE EN POPULAIR WETENSCHAPPELIJKE UITGAVEN
  11. 13. HET IDEE voorbeeld Collectief Initiatief: VERRIJKING VAN EDUCATIEVE EN POPULAIR WETENSCHAPPELIJKE UITGAVEN
  12. 14. BRON CMS MEDIUM / DISTRIBUTIE MARKETING INKOMSTEN CONTENTPRODUCTIE DISTRIBUTIE / MARKETING / INKOMSTEN bestaand herbewerking bewerking offline download abonnement ppview pppage sell through entree licentie (IP) traditioneel social media nieuw (IP !) voorbeeld Collectief Initiatief: boek documentaire app game tentoonstelling hoorcollege traditioneel/e-book R-TV/DVD/online mobile mobile offline offline/CD/DVD
  13. 15. BRON CMS MEDIUM / DISTRIBUTIE MARKETING INKOMSTEN CONTENTPRODUCTIE DISTRIBUTIE / MARKETING / INKOMSTEN bestaand herbewerking bewerking offline download abonnement ppview pppage sell through entree licentie (IP) traditioneel social media nieuw (IP !) voorbeeld Collectief Initiatief: boek documentaire app game tentoonstelling hoorcollege traditioneel/e-book R-TV/DVD/online mobile mobile offline offline/CD/DVD
  14. 16. BRON CMS MEDIUM / DISTRIBUTIE MARKETING INKOMSTEN CONTENTPRODUCTIE DISTRIBUTIE / MARKETING / INKOMSTEN bestaand herbewerking bewerking offline download abonnement ppview pppage sell through entree licentie (IP) Fase I = collectief initiatief traditioneel social media Ervaring opdoen nieuw (IP !) voorbeeld Collectief Initiatief: boek documentaire app game tentoonstelling hoorcollege traditioneel/e-book R-TV/DVD/online mobile mobile offline offline/CD/DVD
  15. 17. BRON CMS MEDIUM / DISTRIBUTIE MARKETING INKOMSTEN CONTENTPRODUCTIE DISTRIBUTIE / MARKETING / INKOMSTEN bestaand herbewerking bewerking offline download abonnement ppview pppage sell through entree licentie (IP) Fase II = na subsidieperiode traditioneel social media Auteurs aantrekken, producties initieren: IP opbouwen. Productiehuis nieuw (IP !) voorbeeld Collectief Initiatief: boek documentaire app game tentoonstelling hoorcollege traditioneel/e-book R-TV/DVD/online mobile mobile offline offline/CD/DVD
  16. 18. BRON CMS MEDIUM / DISTRIBUTIE MARKETING INKOMSTEN CONTENTPRODUCTIE DISTRIBUTIE / MARKETING / INKOMSTEN bestaand herbewerking bewerking offline download abonnement ppview pppage sell through entree licentie (IP) traditioneel social media nieuw (IP !) Fase III = na subsidieperiode voorbeeld Collectief Initiatief: boek documentaire app game tentoonstelling hoorcollege traditioneel/e-book R-TV/DVD/online mobile mobile offline offline/CD/DVD
  17. 19. BENODIGDE PARTIJEN 1. Rotterdams mediabedrijf: - video/filmproductie - app ontwikkelaar - game ontwikkelaar - uitgever - ........ 2. Kennis- of onderwijsinstelling uit landsdeel west 3. ..... 4. ..... voorbeeld Collectief Initiatief:
  18. 20. VOLDOET AAN CRITERIA Bijdragen aan de economische versterking van de mediasector in de regio Rotterdam Innovatief Continuiteit gewaarborgd Kennis terugvloeien naar onderwijs- of kennisinstelling voorbeeld Collectief Initiatief:
  19. 21. DE AANVRAAG Vincent Ketelaars van ERAC
  20. 22. de aanvraag
  21. 23. <ul><li>Formeel technische beoordeling </li></ul><ul><li>Volledig ingevuld fomulier </li></ul><ul><li>Aanwezigheid alle vereiste bijlagen </li></ul><ul><li>Juistheid invulling </li></ul><ul><li>Staatssteun </li></ul><ul><li>Onderbouwing begroting </li></ul><ul><li>Inhoudelijke toetsing </li></ul><ul><li>Aansluiting doel regeling </li></ul><ul><li>Onderbouwing continuiteit </li></ul><ul><li>Onderbouwing economische versterking mediasector Rotterdam </li></ul>de aanvraag
  22. 24. de aanvraag
  23. 25. DE BEOORDELING Annerie Lotterman van Berenschot
  24. 27. INHOUDELIJKE BEOORDELING <ul><li>Project komt alleen in aanmerking voor subsidie als aan alle criteria wordt voldaan. Recapitulerend: </li></ul><ul><li>Bijdragen aan de economische versterking van de regio </li></ul><ul><li>Rotterdam </li></ul><ul><li>Innovatief en continuiteit gewaarborgd </li></ul><ul><li>Kennis die wordt opgebouwd moet structureel </li></ul><ul><li>terugvloeien naar de deelnemende kennis- of </li></ul><ul><li>onderwijsinstelling </li></ul>
  25. 28. INHOUDELIJKE BEOORDELING Nieuw of vernieuwend voor de mediasector en een meerwaarde t.o.v. bestaande voorzieningen of activiteiten. Innovatief
  26. 29. INHOUDELIJKE BEOORDELING Aantoonbaar in staat om na de subsidie impuls structureel te worden voortgezet. Continuiteit gewaarborgd
  27. 30. INHOUDELIJKE BEOORDELING Bijvoorbeeld door het opnemen van de opgebouwde kennis in het curriculum. Betrokkenheid van instelling gaat in ieder geval verder dan het inzetten van stagaires. Structureel terugvloeien van kennis naar onderwijs- of kennisinstelling
  28. 31. VERDEELSLEUTEL Voorrang voor projecten die in verhouding meer bijdragen aan de economische versterking van de regio Rotterdam - Aantal deelnemers - Aantal subsectoren - Mate van concreetbaarheid en meetbaarheid van de bijdrage aan de economische versterking
  29. 32. TERMIJNEN Aanvragen? Uiterlijk 30 juni 2011 Uitslag? Uiterlijk 16 september 2011
  30. 33. [email_address] F.A.Q. VRAGEN ?
  31. 34. SUCCES !
  32. 35. DISCLAIMER Deze presentatie heeft slechts een informatief karakter. Derhalve kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Indien u in het kader van de Subsidieregeling Nadere regels collectieve initiatieven mediasector Rotterdam subsidie wilt aanvragen, dient u gebruik te maken van de officiële documenten die zijn opgenomen op de website van de Rotterdam Media Commission: www.rmc.rotterdam.nl.

  ×