Victoria Kamasa: Dramaturgia liturgii

1,855 views

Published on

Prezentacja pracy doktorskiej na zajęcia o metodach badania metafor

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,855
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,021
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Victoria Kamasa: Dramaturgia liturgii

 1. 1. VICTORIA KAMASA DRAMATURGIA LITURGII METODOLOGIE  BADANIA  METAFOR KONRAD  JUSZCZYK  2012wtorek, 20 marca 12 1
 2. 2. PRACA DOKTORSKA VK 2006-­‐2010:   Językowa   definicja   sytuacji   w   tekstach   katolickich   rytuałów   obrzędów   przejścia. CEL:  określenie  językowej  definicji  sytuacji   zawartej   w   tekstach   czterech   katolickich   rytuałów   obrzędów   przejścia:   obrzędach   chrztu,  bierzmowania,  ślubu  i  pogrzebu. PYTANIE:   jaka   definicja   sytuacji   jest   kreowana  poprzez  teksty  tych  obrzędów?wtorek, 20 marca 12 2
 3. 3. METODOLOGIA Koncepcja  dramaturgiczna  E.  Goffmana: interakcja  widziana  jest  jako  przedstawienie, uczestnik   stara   się   wywierać   pewne   wrażenie  na  pozostałych  uczestnikach PYTANIE:   wywarcie   jakich   wrażeń   jest   wpisane  w  teksty  badanych  obrzędów? Koncepcja  metafory  konceptualnej  L&J: identyfikacja  wrażeń  w  tekstach  liturgii Teoria   aktów   mowy   Searle’a   ujmuje   mówienie   jako   działanie   i   wpływanie,   czyli   wywieranie  wrażenia  pewnymi  tekstami.wtorek, 20 marca 12 3
 4. 4. INTUICJA NATYWNEGO UŻYTKOWNIKA JĘZYKA Metodą   spotykaną   w   analizach   perswazji   tekstów   jest  intuicja  natywnego  użytkownika  języka  (INUJ). ZALETA:  zauważanie  całej  różnorodności  środków WADA:   niska   intersubiektywna   komunikowalność,   bo   nie   wiadomo   po   czym   badacz   poznaje,   że   dana   treść   jest   faktycznie   przekazywana   za   pomocą   tekstu,  a  dane  wyrażenie  działa  na  odbiorców. wnioski   [badaczy]   oparte   są   na   odczuciach   j ę z y k o w y c h   a u t o r a   [ a n a l i z y ]   j a k o   kompetentnego  użytkownika  danego  języka. Badacz  nie  ma  INUJ,  bo  nie  jest  naiwnym  UJ!wtorek, 20 marca 12 4
 5. 5. METODA INUJ A CTM Językoznawcy  analizując  wyrażenia   m e t a f o r y c z n e   p o s ł u g u j ą   s i ę   metodą  introspekcyjną  (intuicją): 1.gromadzą  wyrażenia  metaforyczne 2.klasyfikują  je  wg  podobieństwa 3.ustalają   powiązania   pomiędzy   pojęciami,  czyli  domenami  CTM 4.jedna  metafora  poznawcza  powinna   wyjaśnić   powiązania   pojęć   w   jak   największej  liczbie  wyrażeń. Valenzuela  i  Soriano  2005wtorek, 20 marca 12 5
 6. 6. PYTANIA O METODĘ VK C z y   i   j a k   z a s t o s o w a n i e   t e o r i i   m e t a f o r   konceptualnych  pozwoliło  autorce  (VK)  na: 1. przeprowadzenie  badań  rzetelnych,   czyli  sprawdzalnych  i  powtarzalnych? 2. sformułowanie   twierdzeń   o   wysokim   stopniu   intersubiektywnej  komunikowalności?  Dlaczego? 3. identyfikację  wrażeń  u  uczestników  interakcji? 4. wskazanie  wrażeń  jako  domen  źródłowych? 5. opisanie   odwzorowań   pomiędzy   domenami   zachodzącymi  w  umysłach  uczestników  czy     w  sferze  konwencji  kulturowo-­‐społecznych? 6. uniknięcie  błędnego  koła  we  wnioskowaniu?wtorek, 20 marca 12 6
 7. 7. ANALIZA PRZYKŁADÓW CZŁOWIEK TO POJEMNIK CHRZEST DO DAR ŁASKA TO SUBSTANCJA CHRZEST TO ŁASKA UDZIELANIE SAKRAMENTU TO WLEWANIE CHRZEST TO PRZEJŚCIE DUCH TO DAWCA/DARCZYŃCA OSOBA BIERZMOWANA TO BUDYNEK DZIECKO TO BIORCA DAR DUCHA ŚW. TO WZMACNIAJĄCE SPOIWO GRZECH TO COŚ ZŁEGO DAR DUCHA TO COŚ CENNEGO I ZAGROŻONEGO ŁASKA TO DAR WIARA TO PRAWDA, KTÓREJ WYZNAWANIE STWARZA ŻYCIE TO DAR ZAGROŻENIE KOŚCIÓŁ TO OSOBA ŚMIERĆ TO WRÓG, KTÓREGO MOŻNA I NALEŻY POKONAĆ MIŁOŚĆ MAŁŻONKÓW TO SŁABY BUDYNEK ŚMIERĆ TO WRÓG, KTÓRY SAKRAMENT TO UŚWIĘCAJĄCE SPOIWO ZADAJE BÓL I CIERPIENIE DZIECI TO BOGACTWO ŚMIERĆ TO WRÓG, KTÓRY MAŁŻEŃSTWO TO UMOWA ZNIEWALA ZMARŁY TO ŻYWY ŻYCIE WIECZNE TO CENNY DARwtorek, 20 marca 12 7
 8. 8. KOHERENCJA METAFOR metafory  i  metonimie  nie   są  przypadkowe,  lecz   tworzą   koherentne   systemy,   według   których   konstruujemy   pojęcia   opierając   się   na   naszym   doświadczeniu  (Lakoff  i  Johnson  1988:64) Jakie  przykłady  są  podstawą  tego  schematu?wtorek, 20 marca 12 8
 9. 9. KOHERENCJA METAFOR DAR ZAGROŻENIE CHRZEST TO DAR ŁASKA TO DAR SZATAN TO WRÓG ŻYCIE TO DAR GRZECH TO COŚ ZŁEGO ŚMIERĆ TO COŚ ZŁEGO DZIECI TO BOGACTWO ŚMIERĆ TO WRÓG ŻYCIE WIECZNE TO WIARA TO PRAWDA, CENNY DAR KTÓREJ WYZNAWANIE STWARZA ZAGROŻENIE DAR DUCHA TO COŚ BÓG TO DAWCA ZAGROŻONEGO DZIECKO TO BIORCAwtorek, 20 marca 12 9
 10. 10. PRZECZYTAJ PRACĘ Praca: Językowa  definicja  sytuacji  w  tekstach  katolickich   rytuałów  obrzędów  przejścia. hips://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/ 10593/438 DRUKIEM:  hip://www.wydawnictworys.com/ Artykuł: Językowa   definicja   sytuacji   zawarta   w   tekście   o b r z ę d ó w   s a k r a m e n t u   m a ł ż e ń s t w a   w   perspektywie  goffmanowskiej. hip://inveling.amu.edu.pl/index.php?direct=155wtorek, 20 marca 12 10

×