PROCEDURY W BADANIACH PSYCHOLOGICZNYCH

5,119 views
4,717 views

Published on

EKSPERYMENTALNE metody badań rozwoju językowego dzieci
PROCEDURY W BADANIACH PSYCHOLOGICZNYCH

Konrad Juszczyk 2012
Socio-Cognitive Aspects of Language Emergence

na podstawie
Psychologii Dziecka Rudolpha Schaffera
oraz Psycholingwistyki Gleason i Ratner
i
An introduction to experimental methods for language researchers 
Monica Gonzalez-Marquez, Raymond Becker i James Cutting

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,119
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,179
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PROCEDURY W BADANIACH PSYCHOLOGICZNYCH

 1. 1. EKSPERYMENTALNE metody badań rozwoju językowego dzieci PROCEDURY W BADANIACH PSYCHOLOGICZNYCH Konrad  Juszczyk  2012 Socio-­‐Cogni)ve  Aspects  of  Language  Emergence na  podstawie   Psychologii  Dziecka  Rudolpha  Schaffera   oraz  Psycholingwistyki  Gleason  i  Ratner i   An  introduc)on  to  experimental  methods  for  language  researchers   Monica  Gonzalez-­‐Marquez,  Raymond  Becker  i  James  CuFngwtorek, 20 marca 12 1
 2. 2. PROCEDURY W BADANIACH PSYCHOLOGICZNYCH Precyzyjne  opisy  wszystkich  aspektów  metodologicznych Precyzyjny  opis  badanej  grupy Wykorzystanie  grup  kontrolnych Ocena  oparta  na  trafnych  i  rzetelnych  metodach Środki  ostrożności  chroniące  przez  brakiem  obiektywizmu Zmienne  w  eksperymentalnych  badaniach  psychologicznych Hipotezy  eksperymentalne  i  badawcze  w  psychologiiwtorek, 20 marca 12 2
 3. 3. Precyzyjne opisy wszystkich aspektów metodologicznych Dane  uzyskane  w  wyniku  badań  zależą  od   zastosowanych  (przez  badacza)  metod. To,  na  co  się  zdecydujemy,  musi  w   pewnym  stopniu  wpłynąć  na  wyniki. Dlatego   wiele   artykułów   naukowych   publikowanych   w   czasopismach   APA   zawiera  osobny  opis  metod  badawczych!wtorek, 20 marca 12 3
 4. 4. Precyzyjny opis badanej grupy jest   potrzebny   dla   określenia   zakresu   wykorzystania   wyników   badań   i   przyczyn   różnic   jakie   występują   w   porównaniu   z   wynikami  z  innych  badań. Dzieci   w   grupie   badanej   powinny   być   podobne   pod   względem   wybranych   cech   (płeć,  wiek,  język) Podejście   obiektywne   zakłada   możliwość   uogólnienia  wyników  z   jednej   grupy   dzieci   na  inne,  a  nawet  na  całe  populacje  dzieci.wtorek, 20 marca 12 4
 5. 5. Wykorzystanie grup kontrolnych Wyniki  badań  grupy  dzieci  odnoszone   są  do  wyników  badań  grupy  kontrolnej. Grupa  kontrolna  musi  być  do  dopasowana   do  badanej  pod  względem  takich  cech  jak:   wiek,  płeć,  klasa  społeczna,  znane  języki...   Dopasowanie  grupy  kontrolnej  do  badanej   pozwala   na   poprawną   interpretację   wyników  badań  i  wyeliminowanie  innych.wtorek, 20 marca 12 5
 6. 6. Ocena oparta na trafnych i rzetelnych metodach analizy TRAFNOŚĆ:   zakres,   RZETELNOŚĆ:  stałość   w   j a k i m   d a n e   u z y s k i w a n i a   z a   narzędzie   rzeczy-­‐ p o m o c ą   d a n e g o   wiście   mierzy   cechy   n a r z ę d z i a   t a k i c h   do   pomiaru   których   samych   wyników   w   zostało  stworzone. różnych  badaniach. Badacz  musi  wiedzieć  jak  mierzenie  cech   danego   zjawiska   lub   zachowania   odnosi   się  do  badanego  przezeń  problemu.wtorek, 20 marca 12 6
 7. 7. Środki ostrożności chroniące przez brakiem intersubiektywności Osoby   przeprowadzające   obserwacje   na   przykład  dzieci  matek  pracujących  z  matkami   niepracującymi   nie   powinny   wiedzieć   do   jakiej  grupy  należą,  czyli  powinny  być  “ślepe”. Nie   powinny   też   znać   hipotez   ani   oczekiwań   związanych   z   danymi   badaniami,  bo   to   może   sprawić,  że  będą  “naginać”  fakty  do  hipotez. Dlatego   m.in.   wiele   badań   psychologicznych   wykonuje  się  w  dużych  zespołach  badaczy.wtorek, 20 marca 12 7
 8. 8. ZMIENNE w badaniach psychologicznych Zmienna  niezależna  jest   celowo  kontrolowana. Zmienna   niezależna   to   czynnik,   który   b a d a c z   d o b i e r a   a l b o   k t ó r y m   manipuluje   w   celu   określenia   jego   wpływu   na   obserwowaną   cechę   zachowania  ludzkiego. Zmienna   zależna   to   obserwowana   cecha   zachowania   będącego   efektem   wpływu  zmiennej  niezależnej.wtorek, 20 marca 12 8
 9. 9. Hipoteza badawcza a eksperymentalna HIPOTEZA   dotyczy   zależności   pomiędzy   zmiennymi   jako   obserwowanymi   cechami   danych  zachowań. Jak  zmienna  niezależna   wpływa  na  zależną? Hipoteza   badawcza   przewiduje   zależności   w   zjawiskach,  które  są  przedmiotem  badania. Hipoteza   eksperymentalna   pozwala   przewidzieć   jakie   dane   uzyskamy   dla   podtrzymania  hipotezy  badawczej.wtorek, 20 marca 12 9
 10. 10. Hipoteza badawcza a eksperymentalna Dane   uzyskiwane   w   eksperymentach   są   obserwowalne   i  mierzalne,   a   odnoszą  się  do   zjawisk,  które  są  trudniejsze  do  uchwycenia. Zmienne   w   hipotezie   eksperymentalnej   powinny   możliwie  jak   najlepiej  odnosić   się  do   zmiennych  przyjętych  w  hipotezie  badawczej. Opis   odnoszenia   się   zmiennych   jest   zwykle   zawarty   w   części   artykułu   zwanej   dyskusją   i   zależy  od  interpretacji  w  ramach  danej  teorii.wtorek, 20 marca 12 10

×