Ncn preludium-2013-kj

1,654 views
1,489 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,654
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
66
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ncn preludium-2013-kj

 1. 1. Narodowe Centrum NaukiKONKURS PRELUDIUMdla doktorantów(magistrów)Prezentacja na podstawie: http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typydr Konrad JuszczykWydział NeofilologiiUAM w Poznaniu1wtorek, 30 kwietnia 13
 2. 2. JakiekonkursyNCN są dlaosób beztytułudoktora?ETIUDAod 15 grudnia 2013do 15 marca 2013PRELUDIUMod 15 marca 2013do 15 czerwca 2013od 15 września 2013do 15 grudnia 2013FUGA15 grudnia 2013do 15 marca 2014http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram2wtorek, 30 kwietnia 13
 3. 3. JakiekonkursyNCN są dlaosób ztytułemdoktora?FUGA15 grudnia 2013do 15 marca 2014SONATAod 15 marca 2013do 15 czerwca 2013od 15 września 2013do 15 grudnia 2013SONATA BISod 15 czerwca 2013do 15 września 2013OPUSod 15 marca 2013do 15 czerwca 2013od 15 września 2013do 15 grudnia 2013http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram3wtorek, 30 kwietnia 13
 4. 4. JakiekonkursyNCN są dlaosób ztytułemdoktora i/lubprofesora?OPUSod 15 marca 2013do 15 czerwca 2013od 15 września 2013do 15 grudnia 2013HARMONIAod 15 czerwca 2013do 15 września 2013SYMFONIA15 grudnia 2013do 15 marca 2014MAESTROod 15 czerwca 2013do 15 września 2013http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram4wtorek, 30 kwietnia 13
 5. 5. ETIUDA, PRELUDIUM, FUGAdla magistrów i doktorantówSONATA i SONATA BIS, OPUSdla doktorów i profesorówMAESTRO, SYMFONIA, HARMONIAdla doświadczonych naukowcówz bogatym dorobkiem (profesorów)Konkursy a kariera naukowca5wtorek, 30 kwietnia 13
 6. 6. Budżet konkursu PRELUDIUM 5: 30 mln PLN.Budżet konkursu PRELUDIUM 3 w HS2: 1,5 mln PLN.Średni budżet projektu to 63620 PLN.Liczba projektów złożonych w PRELUDIUM 3 to 1622z czego do II oceny merytorycznej przeszło: 806 (50%)z czego zakwalifikowano do finansowania: 416 (26%)w tym 28 z UAM w Poznaniu na sumę 2 641 547 PLNw tym 14 projektów w panelach HS na sumę 960 535 PLNUAM zajął 3 miejsce po UW i UJ, wskaźnik sukcesu: 39%Ile projektów jest finansowanych zewszystkich złożonych w PRELUDIUM3?http://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/statystyki/statystyki-preludium3.pdf6wtorek, 30 kwietnia 13
 7. 7. Słabe   ontologie   -­‐   teorie   filozoficzne   i   praktyki   artystyczne  ponowoczesności  (mgr  Marzec,  WNS/UAM):  54839PLNŻydowska   literatura   piękna   w   polskim   repertuarze   wydawniczym   XX   w.  (edycje  książkowe  przekładów  z  języków  hebrajskiego  i  jidysz)  (mgr  Jaremków,  o.f.):  54615PLNTrzeci  obieg  -­‐  praktyki  komunikacyjne  kultury  alternatywnej  (mgr  Stańczyk,  o.f.):  22167PLNSłowniki  francusko-­‐polskie  i  polsko-­‐francuskie  XVIII  wieku.  Analiza  metaleksykograficzna  (mgr  Jakubczyk):  59800PLNPrzyznano  dofinansowanie  prawie  1,5  mln  PLN  23  projektom;  Średnio  63620  PLN;  od  22167  PLN  do  143800  PLNWybrane tytuły finansowanychprojektów w PRELUDIUM 3 (HS2)Informacja na podstawie: http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2012-11-21-wyniki-konkursow-st-nz7wtorek, 30 kwietnia 13
 8. 8. Jak złożyć wniosek?Wypełnij wniosek na www.osf.opi.org.plWyślij przez „operatora publicznego” 1egzemplarz z załącznikami do 15 czerwcana adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków,z dopiskiem: „Konkurs PRELUDIUM 5” i nr panelu wniosku.Kliknij w OSFie wyślij do dnia 15 czerwca 2013 r.Czekaj na wyniki do końca listopada 2013 r.http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-15-12-20138wtorek, 30 kwietnia 13
 9. 9. KWIECIEŃ 2013MAJ 20135 CZERWCA 201315 CZERWCALISTOPAD 2013STYCZEŃ 2014jeśli projekt trwa rokGRUDZIEŃ 2014CZERWIEC 2014WNIOSEK W OSFIEPISANIE I POPRAWIANIEPODPISY I WYSŁANIETERMIN WYSŁANIAWYNIKI KONKURSUPODPISANIE UMOWYZAKUPY: >3 miesiące!KONIEC PROJEKTURAPORT I PUBLIKACJE9wtorek, 30 kwietnia 13
 10. 10. Osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadającestopnia naukowego doktora, w formie określonej w art.10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadachfinansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).Najczęściej wnioski składa jednostka naukowa (UAM)lub magister jako osoba fizyczna wskazująca uczelnięjako jednostkę realizującą projekt wnioskodawcy.Ocena jednostki może mieć wpływ na ocenę wniosku!Kto może składać wniosek?10wtorek, 30 kwietnia 13
 11. 11. Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu niemoże przekraczać trzech osób, wśród których możebyć tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopieńnaukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy,będący opiekunem naukowym lub promotorem.Wnioskodawca (doktorant) + opiekun/opiekun (dr hab)+wykonawca (statystyk, informatyk, konsultant, sekretarz)Beneficjentem środków finansowych przezna-czonych na realizację projektu nie może być opiekunnaukowy lub promotor.Kto może realizować projekt?Jak stworzyć mini zespół?11wtorek, 30 kwietnia 13
 12. 12. Jak przebiega ocenianie wniosków?Kto, co i kiedy czyta? Jak to ocenia?I etap oceny formalnej (patrz strony 3-5 regulaminu):koordynatorzy Dyscyplin oceniają czy wniosek spełniawarunki formalne ogłoszenia danego konkursu.II etap oceny merytorycznej:Zespoły Ekspertów oceniają wniosek wg 10 kryteriówOCENA kwalifikacyjna na podstawie skróconego opisuOCENA specjalistyczna na podstawie całego wniosku.recenzenci czytają i oceniają wniosek i piszą recenzjehttp://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2013-03-15/regulamin.pdf12wtorek, 30 kwietnia 13
 13. 13. Zadania objęte wnioskiem nie mogą być finansowane ześrodków pochodzących z innych źródeł.zakres zadań badawczych w planowanym projekcienie może pokrywać się z zadaniami z innego projektu,który jest już realizowany i także dofinansowany.Do konkursu mogą być zgłaszane projekty z dyscyplinnaukowych ujętych w wykazie Paneli Dyscyplin NCN,obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu.Badania filologiczne: HS2, HS3, HS1, HS6, ST6Jakie badania możnaprowadzić w projekcie?Prezentacja na podstawie: http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/panele-ncn13wtorek, 30 kwietnia 13
 14. 14. Obejmuje badania podstawowe, czyli oryginalne pracebadawcze eksperymentalne lub teoretycznepodejmowane przede wszystkim w celu zdobywanianowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnychfaktów bez nastawienia na bezpośrednie praktycznezastosowanie lub użytkowanie.Nie chodzi więc o badania stosowane czy komercjalizacjęwyników badań naukowych czy ich upowszechnianie.Efektem projektu są przede wszystkim publikacje.Jakie badania możnaprowadzić w projekcie?14wtorek, 30 kwietnia 13
 15. 15. Zgodnie z 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz.615) do znalezienia w internecie (zapytaj google):badania naukowe: badania podstawowe – oryginalneprace badawcze eksperymentalne lub teoretycznepodejmowane przede wszystkim w celu zdobywanianowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnychfaktów bez nastawienia na bezpośrednie praktycznezastosowanie lub użytkowanie.Patrz badania podstawowe, a stosowane i przemysłowe.Czym są badania podstawowe wedługustawy o zasadach finansowania nauki?15wtorek, 30 kwietnia 13
 16. 16. Możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej, którejkoszt całkowity nie przekracza 30% wysokościwnioskowanych środków na realizację projektu.Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanychkosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury.Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu wtrakcie realizacji projektu.Koszty pośrednie dla projektów w HS na UAM wynoszą 20%Beneficjentem środków finansowych przeznaczonych narealizację projektu nie może być opiekun naukowy lubpromotor. (bo już ma wynagrodzenie za opiekę nad drantem)Jak długo może trwać realizacjaprojektu i jaki jest budżet projektu?16wtorek, 30 kwietnia 13
 17. 17. Jednostka naukowa, w której realizujesz wniosek ponosikoszty obsługi finansowej wniosku, utrzymania budynków,prądu oraz funkcjonowania różnych Działów i Wydziałów.Jak wyliczyć koszty pośrednie jednostki za pomocą wzoru?ustalamy dofinansowanie na każdy rok z osobnawyliczamy współczynnik kosztów pośrednich:((całość-aparatura)*20%)/całośćwymnażamy sumę wydatków na każdy rok przezwspółczynnik, a otrzymane kwoty wpisujemy doodpowiednich rubryk we wniosku na stronie OSF.Czym są koszty pośrednie i jakje wyliczyć za pomocą wzoru?17wtorek, 30 kwietnia 13
 18. 18. O podziale kosztów na aparaturę, wyjazdy i wynagrodzeniadla siebie i ewentualnego wykonawcy decyduje wnioskodawca.Wyjazdy mogą być na konferencje, konsultacje, kwerendy.podano przykładowe koszty udziału wraz z podróżą i pobytem.Około 40% kwoty stanowią podatki, zależnie od stawek.Jak długo może trwać realizacjaprojektu i jaki jest budżet projektu?budżet czas aparatura pośrednie pozostaje wyjazdy wykonawcy50 000 1 15 000 7 000 28 000 5000 23 000100 000 2 30 000 14 000 56 000 10000 46 000150 000 3 45 000 21 000 84 000 15000 69 00018wtorek, 30 kwietnia 13
 19. 19. Te strony warto przejrzeć:OGŁOSZENIE o konkursie PRELUDIUMINSTRUKCJA wypełniania wnioskuREGULAMIN konkursów NCNWN.AMU.EDU.PL i AMU.EDU.PLNCN, NCBiR, RPK, FNP19wtorek, 30 kwietnia 13
 20. 20. RADY Rady Młodych NaukowcówJak napisać wniosek ofinansowanie badań naukowych?poradnik dla młodych naukowcówhttp://rmn.org.pl/pozostale/161-poradnik-rmn20wtorek, 30 kwietnia 13
 21. 21. http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/przewodniki-po-stypendiach-i-grantach/21wtorek, 30 kwietnia 13
 22. 22. http://www.ncn.gov.pl22wtorek, 30 kwietnia 13
 23. 23. WYNIKI konkursów 2012Warto przejrzeć najnowsze wyniki konkursówPRELUDIUM4, SONATA4 i SONATA BIS2 oraz OPUS4:Powyższa lista nie jest kompletna. Zobacz pełną listę na stronie NCN.23wtorek, 30 kwietnia 13
 24. 24. http://wn.amu.edu.pl/dla-pracownika/dla-pracownika/badania-naukowe24wtorek, 30 kwietnia 13
 25. 25. http://www.slideshare.net/Linguist/pisanie-projektu-naukowego25wtorek, 30 kwietnia 13

×