IKT standardi 9-12 razred

1,669 views
1,611 views

Published on

Obrazovna tehnologija K-12 osnovni akademski preduvjeti za učenje i
očekivana odgojno-obrazovna postignuća po razredima 9-12. Prijevod i prilagodba Željka Bjelanović Dijanić.

Published in: Education, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,669
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
40
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

IKT standardi 9-12 razred

 1. 1. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU UČITELJSKI FAKULTET POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ "RANI ODGOJ I OBVEZNO OBRAZOVANJE" KOLEGIJ: Komunikacijsko-informacijski model aplikacije ICT u školi VODITELJ KOLEGIJA: dr. sc. Ljubica Bakić-Tomić Obrazovna tehnologija K-12 osnovni akademski preduvjeti za učenje i očekivana odgojno-obrazovna postignuća po razredima Razredi 9-12 (14-18 godina) Željka Bjelanović Dijanić, prof. Milaševac 99, Čazma tel. 043/227-041 098/9216-424 e-mail: zeljka.bjelanovic@bj.t-com.hr Zagreb, srpanj 2009.
 2. 2. Osnovni akademski preduvjeti za učenje (EARL) obrazovne tehnologije po sastavnicama S obzirom da se moj rad nastavlja na radove kolegica Irene Mijandrušić (razredi 3-5) i Lidije Kralj (razredi 6-8), a uvodni dio dokumenta identičan je njihovima, ovdje ću istaknuti osnovnu shemu sastavnica EALR (Essential Academic Learning Requirements): Osnovni akademski preduvjeti za učenje EALR 1 EALR 2 Integra- Digitalno cija državljan- stvo 1.3 2.2 2.3 2.4 1.1 1.2 Istraživanje 2.1 Upravlja- Odabir i Prilagodba Inovativ- Suradnja i kritičko Sigurnost nje korištenje promje- nost mišljenje sustavima programa nama U nastavku slijedi detaljan opis sastavnica koje čine standarde obrazovne tehnologije. Svaka sastavnica prikazana je u zasebnoj tablici koja pokazuje napredak učenja od 9. do 12. razreda (14-18 godina). Kao osnovni izvor korišten je dokument K-12 Educational Technology Standards (www.k12.wa.us/edtech/techstandards.aspx) iz kojeg su preuzete i kratice za predmetna područja: R = Reading (Čitanje), W = Writing (Pisanje), M = Mathematics (Matematika), Sc = Science(Znanost), SS = Social Studies (Društveni predmeti), C = Communication (Komunikacija), A = The Arts (Umjetnosti), H/F = Health and Fitness (Zdravlje i tjelesni), CTE = Career and Technical Education (Obrazovanje o karijeri i tehnici), WL = World Languages (Svjetski jezici). Od hrvatskih dokumenata za usporedbu sam koristila prijedlog Nacionalnog okvirnog kurikuluma za predškolski odgoj i opće obvezno obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi (http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2685). EARL sastavnice povezala sam s odgojno-obrazovnim ciljevima te očekivanim postignućima učenika prema odgojno obrazovnim područjima: JK – jezično-komunikacijsko područje DH - društveno-humanističko područje M - matematičko područje P - prirodoslovno područje TT - tehničko-tehnologijsko područje TZ - tjelesno-zdravstveno područje U - umjetničko područje PR - praktični rad i dizajniranje 2
 3. 3. EALR 1 – Integracija Učenici koriste tehnologiju u svim područjima za suradnju, komunikaciju, stvaranje inovativnih ideja, istraživanje i rješavanje problema. 1.1. Inovativnost Pokazati kreativno mišljenje, stvarati znanje i razvijati inovativne proizvode i procese pomoću tehnologije. GLE 9 10 11/12 Osmišljavanje ideja i stvaranje izvornih radova za osobno i grupno izražavanje 1.1.1 korištenjem raznolikih digitalnih alata. • Kombinirati tehnologije za stvaranje materijala i razmjenu sadržaja iz Dokaz različitih područja. učenja • Kreirati digitalni materijal za predstavljanje projekata ili za uključivanje u e- portfolije. Osnovna razina Poboljšati prezentaciju Poboljšati prezentaciju Koristiti široku paletu dodavanjem grafike i dodavanjem slike, video i digitalnih medija za zvuka. audio datoteka. prikupljanje i prezentaciju informacija za projekte. Primjeri K-12 EALR R, W, M, Sc, SS, C, R, W, M, Sc, SS, C, R, W, M, Sc, SS, C, H/F, A, CTE H/F, A, CTE H/F, A, CTE Učenje u okruženju 21. stoljeća Kreirati virtualna Usporediti kvalitetu Objaviti izvještaje književna putovanja različitih softvera za kemijskog laboratorija prema povijesnom prikupljanje i razmjenu koristeći blogove romanu, izraditi kartu rezultata iz nacionalne (razmjena rezultata s važnih dijelova, integrirati ankete. kolegama), sakupljanje i s izvadcima iz arhive ili unos podataka iz drugih iskazima očevidaca. R, W, M, Sc, SS, C, izvora te prikaz podataka. R, SS H/F, A, CTE Sc Hrvatska • razvijene stvaralačke sposobnosti (kreativnost) (posebni cilj) • samostalno se koristiti raznovrsnim medijima i izvorima podataka, odnosno obavijesti (JK cilj) • organiziranje i prikazivanje matematičkih ideja riječima, slikama, maketama, Nacionalni okvirni kurikulum crtežima, dijagramima, grafovima, tabelama, brojevima, simbolima i misaono te povezivanje tih prikaza (M cilj) • razvijati praktični i znanstveni interes za tehniku i tehnologiju, prihvaćanje inovacija i unošenja inovacija (TT cilj) • cijeniti i kritički ocijeniti vlastiti rad kao i rad drugih te pronalaziti pojedinačno ili u skupini kreativna rješenja uočenih problema (TT cilj) • upoznati se s nacionalnim i lokalnim tehnološkim, dizajnerskim i obrtničkim kulturama kako bi stekli ideje za stvaranje vlastitih identiteta i stjecanje dizajnerskih kompetencija (PR cilj) • naučiti cijeniti i prosuditi vlastiti rad i rad drugih te pronaći, pojedinačno ili u suradnji, kreativna rješenja za probleme koje uoče, koristeći razne izvore informacija (PR cilj) • izrada i korištenje računalnih animacija u nastavi matematike, fizike, kemije, Primjer biologije (e-škola, Globe, CARNet LMS) 3
 4. 4. GLE 9 10 11/12 Korištenje modela i simulacija za istraživanje sustava, uočavanje trendova i 1.1.2 prognozu mogućnosti. • Analizirati podatke iz anketa, informacije iz izvješća, prikazati podatke na različite načine kao podršku zaključcima. Dokaz • Utvrditi obrasce i korelacije podataka kako bi se razumjeli i prepoznali učenja odnosi između uobičajenih i neuobičajenih elementa. • Odrediti i istražili uzrok i efekt pomoću virtualne simulacije u različitim kontekstima. Osnovna razina Prikupiti podatke o Koristiti rezultate online Istražiti, analizirati i naprezanju različitih ankete kako bi se utvrdilo razmijeniti informacije u konstrukcija mostova te koje proizvode kupci vezi s napretkom karijere ih analizirati kako bi se radije koriste. (npr. Career Voyages). Primjeri K-12 EALR postavila hipoteza o općim načelima za izradu CTE R, W, C mostova. Sc, CTE Učenje u okruženju 21. stoljeća Sudjelovati u online Stvarati i igrati Sudjelovati u online simulacijama (npr. jednostavnu računalnu simulacijama koje studenti kao novinari koji igru te izraditi simulaciju istražuju trenutni globalni razrješuju priču o koja će ilustrirati interes. tajanstvenom izbijanju koncepte igre. bolesti u školi). Sc, SS W R, W, C, Sc, SS Hrvatska • osposobljavati se za prepoznavanje problema i pitanja na koja treba pronaći odgovor, za planiranje i provođenje istraživanja, oblikovanje argumentiranih zaključaka te iznošenje rezultata svojega rada na različite načine, u različite svrhe i za različitu publiku (DH cilj) Nacionalni okvirni kurikulum • razumijevanje vrijednosti matematike kao univerzalnog jezika znanosti, tehnologije i umjetnosti te kao alata za modeliranje različitih procesa i rješavanje raznovrsnih problema (M cilj) • modeliranje situacija i procesa iz drugih disciplina i svakodnevnog, profesionalnog i društvenog života (M cilj) • steći praktična znanja i vještine koje će pomoći njihovom snalaženju u svakodnevnom životu i rješavanju prostornih problema te razvijati sposobnost predviđanja posljedica nekog stanja ili djelovanja (P cilj) • samostalno koristiti osnovne istraživačke metode u prikupljanju podataka i grafičke metode pri interpretaciji rezultata istraživanja (P cilj) • GLOBE aktivnosti, npr. biologija - fenološke promjene u najbližem okolišu (korištenje baze podataka, usporedba fenoloških promjena na različitim Primjer biotopima) • simulacija nekog procesa matematičkim modelom u programu dinamičke geometrije 4
 5. 5. 1.2. Suradnja Korištenje digitalnih medija i okruženja za komunikaciju i suradnički rad kao podršku individualnom učenju i doprinos učenju drugih. GLE 9 10 11/12 1.2.1Komunicirati i surađivati u učenju s drugima. • Interakcija i suradnja s drugima korištenjem raznolikih digitalnih alata. Dokaz • Učinkovito prenošenje informacija i ideja široj publici korištenjem različitih učenja medija i formata. Osnovna razina Podijeliti dokumente za Sakupiti podatke iz cijele Vježbati strane jezike suradnju i zajednički škole u proračunsku korištenjem on-line alata. ravnopravno uređivati tablicu i izraditi grafikone kratke priče. ili druge grafičke prikaze WL Primjeri K-12 EALR (npr. broj bakterija iz R, W domaćinstva). Sc, H/F Učenje u okruženju 21. stoljeća Komponirati glazbu Sudjelovati u online Prepisivati tekstove pomoću digitalnih alata i glazbenoj zajednici (npr. pjesama, snimati i staviti ju dostupnu online dijeliti i komentirati spremati glazbene da ju drugi mogu tekstove, pjesme, datoteke da bi se mogle pregledavati. glazbene isječke, uzorke). remiksirati u razredu. A A W, A Hrvatska • osposobljenost za samoorganizirano učenje (posebni cilj) • razvijene socijalne kompetencije (posebni cilj) Nacionalni okvirni • usvojiti i razviti komunikacijske strategije uključujući i prikazivačke vještine te kurikulum primjenu informatičke tehnologije u učenju jezika (JK cilj) • razvoj sposobnosti timskog rada (M cilj) • podržati timski rad te razmjenu i sučeljavanje mišljenja i ideja (M cilj) • razviti vještine surađivanja uz uvažavanje različitosti (P cilj) • razviti osjetljivost za likovne, glazbene i dramske vrijednosti i razumijevanje različitih medija umjetničkog izražavanja (U cilj) • GLOBE projekti, npr. geografija - daljinsko istraživanje naselja i oblika Primjer naseljenosti • učenje u online zajednici učenja putem Moodle-a, korištenje foruma 5
 6. 6. GLE 9 10 11/12 Razvijati razumijevanje među kulturama i globalnu osviještenost povezivanjem s 1.2.2 učenicima različitih kultura. • Razvijati empatiju učenjem o mnogim kulturama putem digitalnih sadržaja iz cijelog svijeta. Dokaz učenja • Sudjelovati u mrežnoj zajednici posvećenoj razumijevanju i rješavanju lokalnih ili globalnih problema. Osnovna razina Doprinositi online Komunicirati online s Sudjelovati u projektu koji objedinjuje drugim studentima videokonferenciji s fotografije i osobne priče unutar svoje zajednice, iz učenicima na lokalnom, kako bi se proširile različitih regija, država ili državnom, nacionalnom ili Primjeri K-12 EALR perspektive i razvilo drugih zemalja kako bi se međunarodnom nivou. razumijevanje. usporedila različita iskustva srednjoškolaca. R, W, Sc, SS, C, WL R, W, Sc, SS, A, WL W, SS, C, WL Učenje u okruženju 21. stoljeća Sudjelovati u svjetskoj Uključiti se u raspravu o Izraditi video digitalne radionici pisanja u kojoj relevantnim trenutnim priče, objaviti na webu te se pišu, uređuju i globalnim događajima. razmijeniti komentare i objavljuju priče na wikiju ideje sa spisateljima ili blogu. R, W, Sc, SS, C, WL diljem svijeta. R, W, C, WL R, W, WL Hrvatska • odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i snošljivost, te za djelatno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva (opći cilj) • promatrati međukulturne odnose kao sklop znanja, vještina, stavova i Nacionalni okvirni kurikulum vrijednosti te načina ponašanja u suodnosu prema drugim kulturama i njihovim pripadnicima (npr. snošljivost, sućut) (JK cilj) • usvojiti znanja o kulturi naroda, područja, zajednice određenoga jezika uključujući i usporedbu s kulturama drugih jezika (JK cilj) • moći prepoznati nesporazume nastale zbog društveno-kulturnih razlika te moći primijeniti strategije za njihovo prevladavanje (JK cilj) • istraživati i razumijevati kako različite skupine i pojedinci, ideje i svjetonazori, religije i vjerovanja oblikuju društvo i kako su ga oblikovali (DH cilj) • usvajati međukulturne kompetencije koje omogućuju razumijevanje i prihvaćanje drugoga i drukčijega bez obzira na spol, rod, kulturnu, socijalnu, rasnu, religijsku, etničku pripadnost (DH cilj) • sudjelovanje u radu na projektima vezanima uz multikulturalna pitanja Primjer (geografija, sociologija, strani jezik) • uključivanje u forume koji se bave tom tematikom 6
 7. 7. 1.3. Istraživanje i kritičko mišljenje Istraživanje, upravljanje i vrednovanje informacija te rješavanje problema uporabom digitalnih alata i resursa. GLE 9 10 11/12 Otkrivati i definirati autentične probleme i pitanja značajna za istraživanje te 1.3.1 planirati strategiju provedbe istraživanja. • Istražiti moguće teme i raspoložive informacije o aktualnim pitanjima Dokaz korištenjem baza podataka i digitalnih resursa kako bi se izradio projekt ili učenja riješio neki problem. Osnovna razina Istraživati materijale te Koristiti globalne online Usporediti informacije o pronaći izvore koristeći novine za usporedbu istom globalnom bazu podataka u gledišta ili pristranosti o problemu iz različitih baza pripremanju uvjerljivog istom događaju. podataka te analizirati Primjeri K-12 EALR govora. pristranost i pravednost. R, W, Sc, SS, C, H/F R, W, Sc, SS, C, H/F W, Sc, SS, C, H/F, CTE Učenje u okruženju 21. stoljeća Usporediti norme zdravog Analizirati znanstvene Analizirati mogućnosti i ponašanje prikupljanjem i podataka i donositi ograničenja sadašnjih i analiziranjem podataka o vlastite zaključke (npr. nadolazećih tehnoloških zdravlju učenika (razna sudjelovanje u online resursa te ocijeniti vlastiti mjerenja, tjelesna projektu prikupljanja potencijal za razvoj kondicija i prehrana) podataka o populaciji i karijere. pomoću digitalnih alata. staništu žaba). R, W, Sc, SS, C, H/F, Sc, H/F Sc CTE Hrvatska • razvijena sposobnost kritičkoga mišljenja (prosuđivanja) i sposobnost rješavanja problema (posebni cilj) • razvijena sposobnost donošenja odluka o vlastitom profesionalnom razvoju (posebni cilj) • razvoj sposobnosti matematičkog modeliranja i kritičkog propitivanja pretpostavki modela (M cilj) Nacionalni okvirni kurikulum • planiranje procesa rješavanja problema, tj. odabir i prilagodbu standardnih ili kreiranje vlastitih heuristika, strategija, modela i metoda rješavanja problema te odabir prikladnih alata i pomagala (M cilj) • znati oblikovati i provesti statistički pokus te protumačiti njegove rezultate (M) • razviti samopouzdanje i sigurnost u obrani svojih stavova u društvu na temelju stečenih znanja, vještina i sposobnosti, uz razvoj samokritičnosti (P cilj) • razviti vještinu postavljanja jednostavnih istraživačkih pitanja (P cilj) • uočiti i, koristeći primjerenu prirodoznanstvenu terminologiju, opisati pojave, promjene i procese u svojoj okolini te razviti vještinu kritičkog mišljenja i postavljanja pitanja, formiranja i obrazlaganja vlastitog mišljenja (P cilj) • samostalno osmisliti i provesti malo istraživanje (pokus, mjerenja, projekt te prikladno prikazati i interpretirati rezultate (P cilj) • GLOBE protokoli i aktivnosti: npr. biologija - određivanje pokrovnosti, visine, Primjer promjera i opsega stabala, te slojeva u šumskoj biocenozi • sudjelovati u online raspravama o aktualnim pitanjima 7
 8. 8. GLE 9 10 11/12 1.3.2 Pronaći i organizirati informacije iz različitih izvora i medija. • Odabrati prikladne pretraživače ili kataloge. Dokaz • Koristiti napredno pretraživanje baza podataka. učenja • Katalogizirati i organizirati resurse. Osnovna razina Naučiti pravilno citirati Koristiti napredno Izraditi plan za izvore. pretraživanje baza organizaciju i provedbu podataka kako bi pronašli završnog projekta. Primjeri K-12 EALR W odgovarajuće dokumente. R, W, M, Sc, SS, C, R, W, M, Sc, SS, C, H/F H/F, CTE Učenje u okruženju 21. stoljeća Koristiti online kalendar Kreirati digitalnu galeriju Napraviti shemu za za planiranje fotografija industrijske upravljanje projektom u semestralnog projekta. revolucije služeći se web kojem se stvara poslovni izvorima za slobodno plan za novo poduzeće u A preuzimanje. lokalnoj zajednici. SS R, M, C Hrvatska • razvijati sposobnost kritičkoga korištenja različitih izvora informacija, čitati s razumijevanjem i djelatno upotrebljavati (sažimati, razjašnjavati, usustaviti i grafički prikazati) informacije iz pročitanih tekstova i drugih izvora (DH cilj) • znati pronaći, odabrati i kritički procijeniti važne informacije iz različitih izvora (DH postignuće) • znati prikazati razmatrane probleme na različite načine (odgovori na pitanja, Nacionalni okvirni kurikulum osmišljeno pisano izražavanje, opisi i objašnjenja, grafičke metode, informacijska tehnologija), na temelju obavijesti stečenih iz različitih izvora znanja (DH postignuće) • upotrebljavati svoje znanje i razumijevanje kako bi poznavali, vrjednovali i kritički upotrebljavali različite izvore obavijesti te provodili samostalna istraživanja i pritom dolazili do zaključaka koje mogu dokazati i potkrijepiti (DH postignuće) • razviti sposobnost kritičkog odnosa prema informacijama (povezivanje, razjašnjavanje, izdvajanje bitnog, utvrđivanje poretka prema važnosti) i sposobnost njihovog vrjednovanja P cilj) • umjeti prikupljati informacije o prirodnim pojavama, procesima i silama promatranjem, istraživanjem i korištenjem različitih izvora znanja (P cilj) • učenički mini projekti iz kemije: ekološka istraživanja rijeke u zavičaju Primjer • korištenje materijala na GLOBE serveru kao polazište za traženje zadanih pojmova 8
 9. 9. GLE 9 10 11/12 Analizirati, sintetizirati i etički koristiti informacije za razvoj rješenja te donositi 1.3.3 informirane odluke i izvještavati o rezultatima. • Kombinirati informacije iz odvojenih izvora za stvaranje argumenata za i protiv. • Procijenjivati vjerodostojnost, valjanost i potencijalne pristranosti online Dokaz izvora. učenja • Primjenjivati zakon o autorskom pravu kako bi točno izvadili, parafrazirali te objavili rezultate za širu publiku. • Citirati izvore pomoću bibliografskih alata. • Odabrati relevantne izvore za određenu svrhu i publiku. Osnovna razina Vježbati korištenje Istražiti mogućnosti Istražiti neku aktualnu dijelova iz članaka i korištenja alternativnih temu i odabrati drugih izvora koje ponudi energetskih izvora vjerodostojne informacije nastavnik u skladu sa korištenjem web stranica, koje će podržati točke Primjeri K-12 EALR zakonom o autorskim knjiga, referentnih gledišta. pravima. materijala te intervjuirajući stručnjake. W W W, Sc Učenje u okruženju 21. stoljeća Usporediti relativnu Procijeniti pouzdanost Istražiti i analizirati snagu različitih tražilica i vijesti o stroju za medijsku pokrivenost baza podataka. glasovanje na izborima raznih tema tijekom 2004 slijedeći izvore na nekoliko desetljeća i R, W, Sc, SS, C kojima se vijest temeljila. objaviti procjenu na Wikiju. R, W, Sc, SS, C R, W, Sc, SS, C Hrvatska • razvijena sposobnost kritičkoga mišljenja (prosuđivanja) i sposobnost rješavanja problema (posebni cilj) • moći kritički prosuditi podatke i obavijesti posredovane javnim medijima (JK) Nacionalni okvirni kurikulum • prikladno predstaviti prikupljene informacije i raspravljati o rezultatima provedenih istraživanja te temeljem njih donijeti zaključke (P cilj) • razviti samopouzdanje i sigurnost u obrani svojih stavova u društvu na temelju stečenih znanja, vještina i sposobnosti, uz razvoj samokritičnosti (P cilj) • razviti kritički pristup informacijama koje objavljuju sredstva javnog priopćavanja (P cilj) • samostalno pretraživati izvore informacija i procijeniti njihovu relevantnost (P) • biti sposobni zauzeti kritički stav o tehničkim dostignućima i tehnologijskim procesima te njihovim aplikacijama na društvo u cjelini (TT cilj) • sudjelovanje u natjecanju Opisujemo sustave koje provodi Hrvatsko interdisciplinarno društvo (tema natjecanja je uočavanje, opisivanje i Primjer razumijevanje sustava iz naše okoline uz primjenu znanja iz prirodoslovlja, tehnike i društveno-humanističkih znanosti) • izrada seminarskog rada s naglaskom na pravilno navođenje korištenih izvora 9
 10. 10. GLE 9 10 11/12 Koristiti višestruke procese i raznolike perspektive pri istraživanju alternativnih 1.3.4 rješenja. • Istražiti i integrirati alternativne koncepte i dobiti povratne informacije od Dokaz veće publike. učenja • Razviti spektar vještina za rješavanja problema. Osnovna razina Identificirati i analizirati Koristiti rezultate online Odabrati lokalno pitanje web stranice sa ankete za analizu ili problem i ispitati kako suprotstavljenim različitih gledišta jednog su druge zajednice riješile gledištima. problema u školi. sličan problem te objaviti Primjeri K-12 EALR rezultate online. R, W, SS, C R, W, M, Sc, SS, C, H/F R, W, Sc Učenje u okruženju 21. stoljeća Sudjelovati u projektima Pretplatiti se na RSS Koristiti GIS software za kroz iEARN (International relevantnih web stranica, evaluaciju socijalnih i Education Resource blogova i ostalih online ekonomskih podataka s Network) izvora kako bi pratili ciljem analize razvoj društvenog stanovništva i R, W, M, Sc, SS, C, pitanja. gospodarskih trendova. H/F, A R, W, Sc, SS, C, H/F, SS, C CTE Hrvatska • prosuđivati sadržaj i nakanu napisanoga ili izgovorenoga (JK cilj) Nacionalni okvirni • razviti kritički pristup obavijestima koje objavljuju sredstva javnoga priopćavanja (DH postignuće) kurikulum • poznavati i kritički objasniti dobre i loše posljedice nekih znanstvenih dostignuća iz prošlosti na okoliš i život uopće te predvidjeti moguće dobre ili loše posljedice suvremenih (ili budućih) znanstvenih otkrića (P cilj) • spoznati načela planiranja, organizacije i ekonomike, primjene tehnike i tehnologije u znanosti, proizvodnji i svakodnevnom životu (TT cilj) • statistička obrada podataka za potrebe Globe programa Primjer • napisati kritički osvrt na aktualno lokalno ili nacionalno pitanje • sudjelovati u školskoj debati zastupajući vlastite stavove 10
 11. 11. EARL 2 – Digitalno državljanstvo Učenici pokazuju jasno razumijevanje tehnologije te primjenjuju sigurno, legalno i etičko ponašanje. 2.1. Sigurnost Primjena sigurnog, legalnog i etičkog ponašanja pri korištenju informacija i tehnologije. GLE 9 10 11/12 2.1.1Stjecanje vještine osobne sigurnosti. • Stjecati vještine sigurnog i odgovornog dijeljenja informacija i mišljenja online. Dokaz • Zaštititi pristup lozinkama i digitalnim računima. učenja • Prepoznati potencijalne online opasnosti. • Razumjeti probleme privatnosti, arhiviranja podataka i javne dostupnosti. Primjeri K-12 EALR Razumjeti i poštivati Razumjeti i poštivati Razumjeti i poštivati privatnost i anonimnost privatnost i anonimnost privatnost i anonimnost te prepoznati spam, te prepoznati spam, te prepoznati spam, phishing, prijevare i phishing, prijevare i phishing, prijevare i krađe krađe identiteta. krađe identiteta. identiteta. Hrvatska Nacionalni okvirni kurikulum • usvojiti osnovna znanja o računalnim virusima te ih redovito primjenjivati Primjer • osvijestiti potrebu praćenja stručne literature o pitanjima osobne sigurnosti 11
 12. 12. GLE 9 10 11/12 2.1.2 Stjecanje vještina etičkog i uljudnog ponašanja. • Postupati u skladu s pravilima ponašanja na mreži - Acceptable Use Policy (AUP). • Pokazivanje etičkog i primjerenog korištenja svih medija te usklađenost sa Dokaz zakonima o zaštiti autorskih prava. učenja • Sudjelovati u radu globalne zajednice u okviru očekivanih normi ponašanja i pozitivne interakcije. • Prepoznavati, prijavljivati i protiviti se zlostavljanju na mreži (cyberbullying). Usporediti pravila Predvidjeti kako bi Napisati školska pravila Primjeri K-12 EALR ponašanja na mreži: zlouporaba tehnologije ponašanja na mreži te − studenti - osoblje mogla oštetiti poslovne upoznati sve učenike. − općenita školska procese i odnose. pravila Pravilno citirati sve izvore. Pravilno citirati sve Pravilno citirati sve izvore. izvore. Hrvatska • u različitim tekstovima moći prepoznati vrijednosti i norme koje nisu u skladu s Nacionalni okvirni kurikulum humanističkim nasljeđem i demokratskom kulturom (npr. snošljivošću, sućuti) (JK cilj) • u situacijama izravne i neizravne komunikacije moći prepoznati i upozoriti na stereotipe i predrasude prema pripadnicima pojedinih društvenih skupina i kultura (JK cilj) • moći prepoznavati i suzbijati u vlastitomu životnom okružju probleme nejednakosti, nepoštenja, nesnošljivosti, zlostavljanja, nasilja, uništavanja okoliša (DH postignuće) • razviti snošljivost (toleranciju) prema tuđim mišljenjima i stavovima te sposobnost izražavanja i prihvaćanja konstruktivne kritike (P cilj) • proučiti i analizirati zakon o zaštiti autorskih prava Primjer • sudjelovati u školskoj debati zastupajući vlastite stavove i poštujući stavove suprotne strane, argumentirano obrazlagati svoje mišljenje 12
 13. 13. 2.2. Upravljanje sustavima Razumjeti tehnološke sustave te koristiti hardver i mreže za podršku učenju. GLE 9 10 11/12 2.2.1Razviti vještine učinkovitog korištenja tehnologije. • Usvajati nove pojmove usporedno s razvojem novih tehnologija. Dokaz • Doseći standardne vještine korištenja tipkovnice. učenja • Primjenjivati ispravne mrežne procedure. • Učinkovito upravljati datotekama. U potpunosti usvojiti Samostalno koristiti prava digitalne komunikacijske pristupa raznim Primjeri K-12 EALR alate i računalne aplikacijama za pohranu aplikacije. (npr. lokalno, mreže ili vanjski diskovi). Samostalno koristiti prava pristupa raznim aplikacijama za pohranu (npr. lokalno, mreže ili vanjski diskovi). Hrvatska • razvijena informatička pismenost (poznavanje i upotreba informacijsko– Nacionalni okvirni komunikacijske tehnologije) (posebni cilj) kurikulum • razvoj vještine racionalnog i efikasnog korištenja tehnologije (M cilj) • razvijati sposobnost i umijeće korištenja osobnog računala i ICT u svakodnevnom životu (TT cilj) • uspješno se služiti informacijsko-komunikacijskim tehnologijama (TT cilj) • korištenje računala u prikupljanju, obradi i pohrani materijala za GLOBE Primjer projekte GLE 9 10 11/12 2.2.2 Koristiti različite hardverske uređaje za potporu učenju. Dokaz • Primijeniti stečena znanja u upravljanju digitalnom opremom. učenja • Prilagoditi pristup digitalnoj opremi u svrhu rješavanja problema. Posavjetovati se o Pronaći, sudjelovati i učiti Identificirati i dijeliti ideje K-12 EALR Primjeri tehnologiji s online iz online foruma i i rješenja unutar veće mentorima i resursima. diskusijske zajednice. zajednice učenja koja prelazi okvire učionice. Hrvatska • Nacionalni okvirni znati samostalno odabrati i upotrijebiti tehnologiju kao alat za učenje i rješavanje problema (M cilj) kurikulum • razviti kritički stav i kritičko mišljenje prema primjeni, korištenju i održavanju tehničko tehnoloških tvorevina (TT cilj) • upoznati se s korištenjem informacijske tehnologije u raznim etapama dizajna i procesa proizvodnje kao i u raznim sredinama za učenje (PR cilj) Primjer • korištenje računala kao mjernog instrumenta u fizici te za automatsko 13
 14. 14. prikupljanje mjernih rezultata (štoperica, frekvenciometar, osciloskop,...) 14
 15. 15. 2.3. Odabir i korištenje programa Korištenje alata za produktivnost i uobičajenih programa učinkovito i konstruktivno. GLE 9 10 11/12 2.3.1 Odabir i korištenje uobičajenih programa. • Koristiti softver kako bi se još više razvile sposobnosti i vještine u svim nastavnim predmetima. • Izraditi i objaviti multimedijske projekte. Dokaz • Koristiti višestruke funkcije programa za: učenja o obradu teksta i izdavaštvo, o proračunske tablice, o prezentacije, o upravljanje bazama podataka. Napraviti interaktivni Dizajnirati i izraditi DVD Dizajnirati i snimiti digitalni proizvod o sa video, slikovnim i multimedijski zapis (npr. periodnom sustavu zvučnim zapisom (npr. knjigu s čitanim tekstom Primjeri K-12 EALR elemenata. intervju s vojnim ili s glazbom u pozadini). veteranom). Napraviti portfolio Pokazati poznavanje digitalnih slika. Analizirati rezultate naprednih funkcija kemijskog eksperimenta uobičajenih programa Stvoriti prezentaciju korištenjem proračunske (npr. makroa, dodataka, uporabom animacija. tablice ili baze. praćenja promjena.) Hrvatska • razvijena informatička pismenost (poznavanje i upotreba informacijsko– komunikacijske tehnologije) (posebni cilj) • odabir prikladnog prikaza za organizaciju, prezentaciju i komunikaciju Nacionalni okvirni kurikulum matematičkih ideja, rješavanje problema i modeliranje situacija (M cilj) • (u matematičkom obrazovanju) upotreba kalkulatora i računala za: o računanje i procjenjivanje o prikupljanje, organizaciju i prikazivanje podataka i informacija o istraživanje i analizu matematičkih ideja, eksperimentiranje s njima i provjeru hipoteza o rješavanje problema i modeliranje o rasterećivanje od računanja ili grafičkog prikazivanja u situacijama kada su u središtu interesa matematičke ideje o pristup matematičkim konceptima i iskustvima koja se ne mogu doseći bez tehnologije (M cilj) • upoznavanje s programima otvorenog koda kao alternativa postojećim komercijalnim Microsoft programima • ažuriranje i slanje Globe podataka pomoću programa Excel Primjer • izrada prezentacije o vlastitoj školi koja bi se koristila za promidžbu kod upisa novih učenika • izrada multimedijskih projekata u fizici i kemiji 15
 16. 16. GLE 9 10 11/12 2.3.2Odabir i korištenje online programa. • Istražiti i vrednovati različite baze podataka i druge izvore. Dokaz • Koristiti suradničke mrežne alate za podršku učenju. učenja • Dizajnirati i objaviti sadržaj koji uključuje različite medije i formate. Sudjelovati u online Poboljšati osobnu Koristiti suradničke K-12 EALR Primjeri grupama za podršku produktivnost koristeći mrežne alate u skladu s učenju. suradničke mrežne alate i interesom (npr. za razviti osobnu mrežu socijalnu pravdu učenja. TakingItGlobal). Hrvatska okvirni kurikulum Nacionalni • korištenje online materijala za samostalno učenje (interaktivna matematika Primjer udruge Normala) 16
 17. 17. 2.4. Prilagodba promjenama (tečno korištenje tehnologija) Prijenos sadašnjeg znanja do novih znanja i nadolazećih tehnologija. GLE 9 10 11/12 2.4.1 Formulirati i sintetizirati nova znanja. • Primijeniti tehnologiju na iskustva iz stvarnog života. Dokaz • Prilagoditi se promjenama tehnologije. učenja • Izmijeni sadašnje i stvarati nove tehnologije. • Prilagoditi tehnologiju osobnim potrebama, interesima i stilovima učenja. Napraviti i objaviti Ocijeniti učinkovitost, Izmijeniti virtualno Primjeri K-12 originalne multimedijske primjerenost ili stabilnost okruženje svijeta proizvode (npr. glazba, web stranice za razmjenu predstavljajući jedan EALR video, literatura). informacija u školskim roman sa slikama i novinama. važnim dijelovima iz knjige. Hrvatska • osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom Nacionalni okvirni kurikulum kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko- komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja te dostignuća (opći cilj) • izgradnju novog matematičkog znanja modeliranjem situacija i rješavanjem problema (M cilj) • razviti kritički pristup prema znanosti i objasniti zašto su znanstvena otkrića podložna sumnji, stalnim provjerama i promjenama koje uključuju modificiranje postojećih spoznaja ili obaranje postavljenih teorija te objasniti kako takav proces dovodi do boljeg razumijevanja svijeta (P cilj) • objasniti kako nova znanstvena otkrića ovise o prethodnim spoznajama, njihovom razumijevanju i povezivanju, ali i o napornom radu, umijeću, suradnji s drugim znanstvenicima, maštovitosti i slučajnosti (P cilj) • sudjelovanje u natjecanju Opisujemo sustave koje provodi Hrvatsko interdisciplinarno društvo (tema natjecanja je uočavanje, opisivanje i Primjer razumijevanje sustava iz naše okoline uz primjenu znanja iz prirodoslovlja, tehnike i društveno-humanističkih znanosti) 17

×