Milline on hea ettekanne?

4,489 views
4,221 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,489
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
68
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Milline on hea ettekanne?

 1. 1. Ettekande loomine Lidia Feklistova
 2. 2. Sisukord <ul><li>Tekst </li></ul><ul><li>Taust </li></ul><ul><li>Pildid </li></ul><ul><li>Animatsioon </li></ul><ul><li>Info allikad </li></ul><ul><li>Tänud </li></ul>
 3. 3. Tekst <ul><li>Mitte rohkem kui 8 - 10 rida </li></ul><ul><li>Mitte rohkem kui 10 märksõna </li></ul><ul><li>Pealkiri olemasolu </li></ul><ul><li>Pealkirja suurus – optimaalselt 34 – 36 </li></ul><ul><li>Pealkirja joondus – keskele </li></ul><ul><li>Kirja suurus – optimaalselt 24 – 26 </li></ul><ul><li>Kirja värv – rahulik </li></ul><ul><li>Teema ja slaidi numbri lisamine </li></ul>
 4. 4. Vale teksti kujundamine <ul><li>(1) Õpilasel on õigus: </li></ul><ul><li>1) võtta osa õppetööst vastavalt kooli sisekorraeeskirjale; </li></ul><ul><li>2) tutvuda enne kooli õppima asumist ja koolis õppides õppekavaga, kooli põhimääruse ning sisekorra- ja õppekorralduseeskirjaga; </li></ul><ul><li>3) saada õppekavajärgset õpet; </li></ul><ul><li>4) valida õppeaineid valikainete piires; </li></ul><ul><li>5) saada pedagoogidelt nende tööaja piires konsultatsioone õppetööd puudutavates küsimustes; </li></ul><ul><li>6) osaleda õpilasesinduse moodustamises ning selle tegevuses; </li></ul><ul><li>7) kasutada õppevälises tegevuses tasuta oma kooli ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid koolis kehtestatud korras; </li></ul><ul><li>8) saada hüvitisi, õppetoetust ja muid toetusi õigusaktidega sätestatud tingimustel ja korras; </li></ul><ul><li>9) saada akadeemilist puhkust õppekorralduseeskirjas sätestatud korras tervislikel põhjustel kuni kaks aastat, kaitseväeteenistuse puhul kuni üks aasta ning lapse hooldamiseks kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni; </li></ul><ul><li>10) saada koolis õppimise perioodiks õpilaspilet ja muid ettenähtud dokumente; </li></ul><ul><li>11) pöörduda oma õiguste kaitseks kursusejuhataja, sotsiaaltöötaja, direktori, nõukogu, haridusosakonna, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja maavanema poole; </li></ul><ul><li>12) saada koolist ja haridusosakonnast teavet kooli õppekorralduse ja oma õiguste kohta; </li></ul><ul><li>13) omada muid õigus- ja haldusaktidest tulenevaid õigusi. </li></ul><ul><li>(2) Õpilane on kohustatud: </li></ul><ul><li>1) osalema õppetöös ja täitma õigeaegselt õppekavas ettenähtud ülesandeid; </li></ul><ul><li>2) täitma õigus- ja haldusaktide, kooli põhimääruse, kooli õppekorralduseeskirja, kooli sisekorraeeskirja ning muude kooli tegevust korraldavate dokumentidega kehtestatud kohustusi ja kandma vastutust nende rikkumise korral; </li></ul><ul><li>3) hoidma kooli kasutuses olevat linnavara ning hüvitama tekitatud kahju; </li></ul><ul><li>4) hoidma kooli head mainet; </li></ul><ul><li>5) täitma teisi õigus- ja haldusaktidest tulenevaid kohustusi. </li></ul>
 5. 5. Õigesti teksti kujundamine (I) <ul><li>TKHK on Tartu Linnavalitsuse hallatav asutus, kes tegutseb Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna haldusalas. </li></ul><ul><li>Õpilaste õigused </li></ul><ul><li>Õpilaste kohustused </li></ul>
 6. 6. Õigesti teksti kujundamine (II) <ul><li>Õpilaste kohustused </li></ul><ul><li>Õpilaste õigused </li></ul><ul><li>Kooli juhtkond </li></ul><ul><li>Kooli töötajad </li></ul><ul><li>Kooli abipersonal </li></ul>
 7. 7. Taust <ul><li>Temaatiline </li></ul><ul><li>Kirja ja tausta värvid peavad üks teisele sobima </li></ul>
 8. 8. Vale taust <ul><li>(1) Õpilasel on õigus: </li></ul><ul><li>1) võtta osa õppetööst vastavalt kooli sisekorraeeskirjale; </li></ul><ul><li>2) tutvuda enne kooli õppima asumist ja koolis õppides õppekavaga, kooli põhimääruse ning sisekorra- ja õppekorralduseeskirjaga; </li></ul><ul><li>3) saada õppekavajärgset õpet; </li></ul><ul><li>4) valida õppeaineid valikainete piires; </li></ul><ul><li>5) saada pedagoogidelt nende tööaja piires konsultatsioone õppetööd puudutavates küsimustes; </li></ul><ul><li>6) osaleda õpilasesinduse moodustamises ning selle tegevuses; </li></ul><ul><li>7) kasutada õppevälises tegevuses tasuta oma kooli ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid koolis kehtestatud korras; </li></ul><ul><li>8) saada hüvitisi, õppetoetust ja muid toetusi õigusaktidega sätestatud tingimustel ja korras; </li></ul><ul><li>9) saada akadeemilist puhkust õppekorralduseeskirjas sätestatud korras tervislikel põhjustel kuni kaks aastat, kaitseväeteenistuse puhul kuni üks aasta ning lapse hooldamiseks kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni; </li></ul><ul><li>10) saada koolis õppimise perioodiks õpilaspilet ja muid ettenähtud dokumente; </li></ul><ul><li>11) pöörduda oma õiguste kaitseks kursusejuhataja, sotsiaaltöötaja, direktori, nõukogu, haridusosakonna, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja maavanema poole; </li></ul><ul><li>12) saada koolist ja haridusosakonnast teavet kooli õppekorralduse ja oma õiguste kohta; </li></ul><ul><li>13) omada muid õigus- ja haldusaktidest tulenevaid õigusi. </li></ul><ul><li>(2) Õpilane on kohustatud: </li></ul><ul><li>1) osalema õppetöös ja täitma õigeaegselt õppekavas ettenähtud ülesandeid; </li></ul><ul><li>2) täitma õigus- ja haldusaktide, kooli põhimääruse, kooli õppekorralduseeskirja, kooli sisekorraeeskirja ning muude kooli tegevust korraldavate dokumentidega kehtestatud kohustusi ja kandma vastutust nende rikkumise korral; </li></ul><ul><li>3) hoidma kooli kasutuses olevat linnavara ning hüvitama tekitatud kahju; </li></ul><ul><li>4) hoidma kooli head mainet; </li></ul><ul><li>5) täitma teisi õigus- ja haldusaktidest tulenevaid kohustusi. </li></ul>
 9. 9. Tausta ja kirja värvi sobivus <ul><li>Tumesinine taust ja kollane kirja värv </li></ul><ul><li>Tumesinine taust ja valge kirja värv </li></ul><ul><li>Valge taust ja must kirja värv </li></ul>
 10. 10. Taust ja kirja värv ei sobi üks teisele <ul><li>(1) Õpilasel on õigus: </li></ul><ul><li>1) võtta osa õppetööst vastavalt kooli sisekorraeeskirjale; </li></ul><ul><li>2) tutvuda enne kooli õppima asumist ja koolis õppides õppekavaga, kooli põhimääruse ning sisekorra- ja õppekorralduseeskirjaga; </li></ul><ul><li>3) saada õppekavajärgset õpet; </li></ul><ul><li>4) valida õppeaineid valikainete piires; </li></ul><ul><li>5) saada pedagoogidelt nende tööaja piires konsultatsioone õppetööd puudutavates küsimustes; </li></ul><ul><li>6) osaleda õpilasesinduse moodustamises ning selle tegevuses; </li></ul><ul><li>7) kasutada õppevälises tegevuses tasuta oma kooli ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid koolis kehtestatud korras; </li></ul><ul><li>8) saada hüvitisi, õppetoetust ja muid toetusi õigusaktidega sätestatud tingimustel ja korras; </li></ul><ul><li>9) saada akadeemilist puhkust õppekorralduseeskirjas sätestatud korras tervislikel põhjustel kuni kaks aastat, kaitseväeteenistuse puhul kuni üks aasta ning lapse hooldamiseks kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni; </li></ul><ul><li>10) saada koolis õppimise perioodiks õpilaspilet ja muid ettenähtud dokumente; </li></ul><ul><li>11) pöörduda oma õiguste kaitseks kursusejuhataja, sotsiaaltöötaja, direktori, nõukogu, haridusosakonna, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja maavanema poole; </li></ul><ul><li>12) saada koolist ja haridusosakonnast teavet kooli õppekorralduse ja oma õiguste kohta; </li></ul><ul><li>13) omada muid õigus- ja haldusaktidest tulenevaid õigusi. </li></ul><ul><li>(2) Õpilane on kohustatud: </li></ul><ul><li>1) osalema õppetöös ja täitma õigeaegselt õppekavas ettenähtud ülesandeid; </li></ul><ul><li>2) täitma õigus- ja haldusaktide, kooli põhimääruse, kooli õppekorralduseeskirja, kooli sisekorraeeskirja ning muude kooli tegevust korraldavate dokumentidega kehtestatud kohustusi ja kandma vastutust nende rikkumise korral; </li></ul><ul><li>3) hoidma kooli kasutuses olevat linnavara ning hüvitama tekitatud kahju; </li></ul><ul><li>4) hoidma kooli head mainet; </li></ul><ul><li>5) täitma teisi õigus- ja haldusaktidest tulenevaid kohustusi. </li></ul>
 11. 11. Piltide lisamine <ul><li>Kommentaarid </li></ul><ul><li>Suuruse optimeerimine </li></ul><ul><li>Pildi kvaliteet </li></ul>
 12. 12. Õigesti tehtud pildi lisamine <ul><li>Tartus asuv ülikool </li></ul><ul><li>Üliõpilaste arv üle 15 000 </li></ul><ul><li>11 teaduskonda </li></ul>
 13. 13. Pilt nõrgema kvaliteediga
 14. 14. Animatsioon <ul><li>Asjakohalik </li></ul><ul><li>Vastavalt vajadustele </li></ul>
 15. 15. Õigesti tehtud animatsioon <ul><li>Eesti </li></ul><ul><ul><li>Tallinn </li></ul></ul><ul><ul><li>Tartu </li></ul></ul><ul><ul><li>Pärnu </li></ul></ul>
 16. 16. Valesti tehtud animatsioon <ul><li>Eesti </li></ul><ul><ul><li>Tallinn </li></ul></ul><ul><ul><li>Tartu </li></ul></ul><ul><ul><li>Pärnu </li></ul></ul>
 17. 17. Info allikad <ul><li>http://www.google.com </li></ul><ul><li>http://wikipedia.org </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Aitäh tähelepanu eest </li></ul>

×