This Is Me

439 views
365 views

Published on

Published in: Career
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
439
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

This Is Me

 1. 1. About me
 2. 2. Colofon‘This is me’ is een uitgave E en studie is net een f ulltime job: tentamens leren, presentaties voorbereiden, deadlines halen gemaakt aan de Hanze- en daar waar je de mogelijkheid hebt een beetje bijverdienen. Doordeweeks vrijheid, sociali-hogeschool in Groningen. zen, reisjes maken en feestjes bezoeken zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden die daarbij horen. Eindredactie, Teksten Maar eenmaal afgestudeerd beg int straks het echte werk; een baan zoeken. Het werkende leven, Fotografie, Ontwerp hoe valt dat in hemelsnaam alemaal te combineren met elkaar? Moet ik straks kiezen tussen liefde, van lay-out door: werk en een sociaal leven met vrienden? Of maak t - Lidewey Strating werken niet zoveel verschil met studeren? Hoe ga ik uberhaupt die baan vinden die zo verschrikke- lijk goed bij mij past? Opleiding: Ach, er zal in mijn toekomst wel niet heel veel Communicatie veranderen. Hoewel die wekker een lastig verschijnsel blijft, zullen er altijd wel feestjes blijven, is mijn weekend mijn vrijheid en is mijn studief inanciering straks verruild voor een salaris. Specialisaie: - Mediastiek Ik denk dat we in een tijd leven waarin alles mogelijk is en dat de wereld aan onze voeten lig t. En dus ook aan mijn voeten lig t. Laat ik daar dan ook maar gebruik van maken. Vrije Ruimte:- Educatieve Multimedia - Website-ontwerp - Vormgeving Lidewey Jaar - 2010/2011
 3. 3. Me and my Me and myAnswers Identity P.4 P.6 Me and my Inspiration P.10Me and myCreation P.12 Me and my Future P.14
 4. 4. Omgaan met Paradigma’s Zolang je je niet bewust bent van je eigen paradigma’s, zal je in botsing komen mensen met andere para- digma’s. Paradigma’s accepteren en respecteren, betekent niet dat je je Me and my eigen opvattingen en idealen op moet geven. In veel gevallen zal dit wel ef- An swers ficiënter zijn, omdat het moeilijk is om paradigma’s te veranderen en voor veel doelen is dit ook niet nodig. Je zult dan zelf creatief moeten zijn in het vinden van een andere weg. Luisteren & Communiceren Duidelijk communiceren kan een heleboel misverstanden, proble- men en teleurstellingen in je leven voorkomen. Het is de basis van goede relaties met andere mensen. Zorg dat de boodschap die je probeert over te brengen duidelijk is en niet op meerdere manieren te interpreteren is. Wanneer mensen weten wat je wilt kunnen ze het je geven en wanneer 4 adviezen voor mensen begrijpen wat je bedoelt de beginnende kun je je ideeën verspreiden.communicatieadviseur
 5. 5. Flexibel & CreatiefJezelf goed voelen is een voorwaardevoor effectief communiceren. Maarwaar het hem echt in zit is de f lexi-biliteit. Hiermee bedoel ik dat je demanier waarop je communiceertwijzigt als je merkt dat je niet het be-doelde resultaat bereikt. Creativiteitspeelt daarbij een grote rol. Crea-tiviteit is de mogelijkheid om op eennog niet gekende manier te reagerenop omstandigheden of om omstan-digheden naar jouw hand te zetten.Onderhandelen & OvertuigenOnderhandelen is één van de bel-angrijkste vaardigheden in de com-municatie. Door te onderhandelenkunnen veel problemen, conf licten oftegenstrijdigheden worden opgelost.Doe je het super goed in je onder-handeling, dan kun je met overtuig-ingskracht grote invloed uitoefenen.Let op: de kwaliteit van je mening enargumenten zijn hierbij bijna net zobelangrijk als de manier waarop jehet brengt. “ Goede communicatie is voor mij net zo stimulerend als zwarte koffie, en net zo moeilijk om erna in slaap te vallen.” P.4
 6. 6. Scan deze QR-code met je mobiel om direct naar mijn website te gaan of kijk op www.lideweystrating.nl Ik ben een allround communicatie- adviseur in wording, met inmiddels de Me and my nodige ervaring in verschillende projecten. Het leukste aan com-Identit y municatie vind ik de inhoud. Er is niets leuker dan een communicatietra- ject op te zetten en dat van het begin tot het einde succesvol af te ronden. Mijn dag is helemaal goed als er een con- creet en mooi resultaat is neergezet, zoals een mooie nieuwe huisstijl, een (doorontwikkelde) website, een jaarver- slag, een persbericht of een nieuwsbrief. Binnen de opleiding Communicatie kan ik mijn enthousiasme kwijt. Als ik ergens voor ga, ga ik er ook 100% voor. “ Mijn dag i s helemaal goed al s Dit komt door- er een mooi resultaat i s neergezet.” dat de opleiding zowel educa- tieve als creatieve vakken bevat. Deze combinatie werkt prettig omdat ik iemand ben die naast de theoretische vakken, ook graag creatief wil werken en mijn ei- gen inbreng wil hebben. Bij de creatieve vakken kan ik mij volledig inzetten en kan
 7. 7. ik echt een deel van mijzelf in de oplei-ding leggen. Ik heb als het ware tot nu toeal een soort portfolio opgebouwd van o.a.verslagen, presentaties en moodboardsdie echt laten zien, wie ik als persoonben en waar ik goed in ben. Deze oplei-ding verveelt nooit. Elk blok zijn er weerandere (creatieve) vakken waarover ik mijblijf verbazen, in positieve zin.Door in mijn vrije ruimte een aan-tal blokken te volgen van de opleidingCommunicatiesystemen, ben ik megaan onderscheiden. Ik heb niet meeralleen theoretische kennis over hoecommunicatie werkt, kan niet alleen con-cepten bedenken, maar ook realiseren. “Een definitie van gekte is: Hetzelfde blijven doen, en een ander resultaat verwachten. Maar je moet soms loslaten en durven doen.” P.6
 8. 8. PersoonIk ben in het bezit van een Twitter-, F acebook-. Hyves- en LinkedIn-profiel. Ik maakgebruik van deze Social Media om mijzelf te profileren, om mensen te latenzien wat ik – vooral op zakelijk gebied- doe, om kennis te delen en te zoeken. Ikplaats links op Twitter waarvan ik denk dat mijn followers er iets aan hebben. F ace-book is meer voor vrienden en bekenden. Ik voeg niet iedereen toe, alleen als ikiemand persoonlijk ken. LinkedIn gebruik ik om op de hoogte te blijven van mijnzakelijke relaties. Zoals je ziet is de scheiding tussen persoonlijk gebruik en zake-lijk gebruik erg klein. Sowieso nu ik in de laatste fase van mijn opleiding zit, merkik dat ik Social Media vooral gebruik om te netwerken.
 9. 9. WerkNaast de reguliere verwerkingsprogramma’s als microsoft Office, gebruik ik voorhet maken van af leverproducten vooral veel gebruik van alle programma’s vanAdobe. Voor mijn reportages gebruik ik Adobe Premiere. Voor het ontwikkelenvan f lyers en posters maak ik gebruik van Adobe Photoshop en Illustrator. Persber-ichten, nieuwsbrieven en beleidsvoorstellen schrijf ik met InDesign en foto-bewerk-ing doe ik vooral in LightRoom. Ik zou mezelf omschrijven als een jonge profession-al. Ik doe veel tutorials online en probeer steeds nieuwe dingen toe te passenin mijn eigen ontwerpen. Mijn drive om dingen af te maken zorgt ervoor dat mijnresultaten absoluut niet onder doen voor wat professionele designers maken.
 10. 10. You want a social life, hard with friends. love life a passionate and as well day. every to find the time to have o love, o work, and work o friends. to Toen ik op mijn 18e in Groningen kwam wonen en met volle overtuiging American Studies ging studeren, wilde ik vooral één ding: mezelf bewijzen. Al snel was dit niet meer genoeg voor mij. Ik wilde meer. Maar vooral op persoonlijk vlak. Niet langer ‘geleefd worden’, maar mijn eigen leven leiden.Het roer om zal ik maar zeggen. Letterlijk en figuurlijk. Op een maandag het besluit envrijdags het vliegtuig gepakt naar Kos (Griekenland).
 11. 11. Kos was mijn rustpunt. Al tijdens de maar ook mijn derdejaars stage van belangrijk als voorheen. De passie vooreerste minuten van mijn verblijf wisten mijn huidige opleiding. Deze meeloop- liefde en mijn vakgebied, liefde voordeze Grieken een verschil in mijn leven stage heb ik gedaan op Aruba. Ook mijn familie en vrienden, lekkerte maken. Het eiland is een bron van in- Aruba heeft mij gevormd tot wie leven zoals het moment me dat ingeeftspiratie geweest voor mij. De mensen ik ben. Door mijn verblijf daar kijk zijn nu de drijfveren. Ik neem meerdaar hadden een heel andere visie op ik nu anders naar het leven: luxe, tijd om naar nieuwe wegen te zoekenhet leven dan mijn omgeving en ik. carrière en zekerheid zijn voor mij en ontmoet vooral creatieve mensen.Niet alleen Kos heeft mij geïnspireerd, nog wel belangrijk, maar niet zo Me and my In spiration “Inspiratie vind ik in mijn omgeving en in mijn dromen. Maar om dromen waar te maken moet je wel eerst wakker worden.” P.10
 12. 12. Foto: Oberjoch, 2008In mijn vrije tijd, doe ik aan sporten dans. Wintersport is een vanmijn favoriete soorten vakanties. Me and my Creation
 13. 13. Foto: Aruba 2010 Fotografie is een van mijn hobby’s. Ik ben altijd erg trots als een foto goed gelukt is. Mijn camera is een Panasonic TZ7.“ De creatie van iets nieuws komt niet tot stand door het verstand,maar door het gevoel en de creativiteit, die spelen met het object.” P.12
 14. 14. Me and my You want a social life, with friends.Fut ure A passionate love life and as well To work hard every day. W hat’s true Is of these three you may have two And two can pay you dividends But never may have three. There isn’t time enough, my friends-- Though daw n beg ins, yet midnight ends-- To f ind the time to have love, work, and friends. Michelangelo had feeling For Vit toria and the Ceiling But did he go to parties at day’s end? Homer nightly went to banq uets Wrote all day but had no lockets Bright with pictures of his Girl. I k now one who loves and parties And has done so since his thirties But writes hardly any thing at all. Kenneth Koch - Social Life (2003)
 15. 15. In mijn toekomst zou ik g raag (1) mijn k waliteiten wat betreft vormgeving willen verbeteren. Daarnaast proberen om (2) een betere communiatieadviseur te worden en om (3) vormgeving en communicatie- advies met elkaar te combineren. Na mijn afstuderen wordt het een g rote uitdag ingONTWIKKELEN om een (4) werkgever te vinden die bij mij past, zowel op persoonlijk als zakelijk vlak.10 TOPICS & KWESTIES Ik ben iemand die g raag in projecten werk tDIE MIJN UITDAGINGEN VORMEN en in de toekomt zou ik deze trent van (5) projectmatig werk g raag voortzet ten. Duurzaamheid is de weg van de toekomst en hopelijk ook van mijn toekomst. (6) Be- w ust omgaan met de natuur en (7) een bi- jdrage leveren aan een duurzame wereld vind ik erg belang rijk. (8) In mijn toekomst hoeft niet alles g roter, duurder en sneller. Het is belang rijker om (9) gelukkig te zijn. En als afsluiter, (10) is liefde de g rootste uitdag ing van alles. Mijn weg naar volwas- senheid, naar een eigen thuis en een eigen bestaan in combinatie met de leukste baan in de wereld. “Als er iets is dat mijn verleden mij leert is het dit: ga door. Ga door en maak van de toekomst nog meer verleden.” P.14
 16. 16. Interes ted ?Als u vragen aan mij heeft, twijfel dan niet om contact met mij op te nemen. Ik ben altijd in voor een uitdaging enzoek graag mee naar een manier om uw boodschap over te brengen. 06 - 18397966 Lidewey165 @gmail.com

×