L'activitat econòmic
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,002
On Slideshare
447
From Embeds
555
Number of Embeds
3

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 555

http://ivetgeo.blogspot.com.es 330
http://www.ivetgeo.blogspot.com.es 224
http://ivetgeo.blogspot.com 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Unitat 3: L’activitat econòmica.
 • 2. L’activitat econòmica
 • 3. 1.- El funcionament de l’activitat econòmica.Activitat econòmica: Conjunt d’activitats fetes pels éssers humans adreçades a satisfer les seves necessitats. Procés d’obtenció de productes i serveis per cobrir les necessitats de les persones (aliments, roba, atenció mèdica, cultura...) de forma ràpida i poc costosa. Fases Producció béns Distribució/ comercialització Consum. Economia = ciència que estudia aquest procés + comportament dels consumidors.
 • 4. 1.- Producció: Activitat econòmica que consisteix a combinar els recursos naturals, la tècnica i el treball a fi d’obtenir béns (roba, menjar, etc) o serveis (sanitat, transport, cadenes TV) destinats a ser consumits per les persones béns Béns de consum o finals (satisfan necessitats consumidors) Béns de producció o intermedis (màquines, eines que es fan servir per a la producció d’altres béns de consum 2.- Comercialització: distribució i venda dels béns i serveis. fases • emmagatzematge • transport • venda • venda a l’engròs: majorites compren grans quantitats de productes i els venen a comerciants d’altres empreses • venda al detall: minoristes que compren petites quantitats als majoristes i les venen al públic a les botigues 3.- Consum: activitat econòmica consistent en la compra de béns i ús de serveis per tal que les persones satisfacin les seves necessitats
 • 5. 2.- Els factors de producció. Són factors necessaris per a produir els béns o serveis: a) Recursos naturals b) El treball c) El capital d) La tecnologia EXCEDENT: És la part que sobra de la producció
 • 6. a) Els recursos naturals. Recursos que es troben a la natura i que per mitjà de la transformació, domesticació o extracció ens permeten produir béns
 • 7. b) El treball. Treball: És l’activitat humana, física o intel.lectual, necessària per a produir béns i serveis. Totes les persones tenen dret a un treball. Formes d’ocupació Per compte d’altri (empresa, administració) Autònoms: treballar per a un mateix (pagès) Regulació laboral Contracte laboral Negociació col.lectiva Estat Patronal Sindicats
 • 8. c) El capital •Són els diners necessaris per a produir béns i serveis (adquirir terrenys, edificacions, maquinària, instal·lacions, comprar matèries primeres per a començar la producció. •Són els diners que les empreses mantenen en caixes o als comptes bancaris per anar fent diversos pagaments.
 • 9. d) La tecnologia Producció manual Producció mecanitzada Producció tecnificada
 • 10. 3.-Els sistemes econòmics.
 • 11. a) Economia de subsistència.  Sistema tradicional.  Autoproducció.  Mercat local.  Societats subdesenvolupades.
 • 12. b) El sistema comunista  Sistema de planificació central.  Control de l’Estat.  Cuba, Corea del Nord i la Xina. EstàtuadeKimIl-Sung, antic dirigent deCoreadel Nord,aPyongyang.
 • 13. c) El sistema capitalista o economia de mercat  Propietat privada.  Benefici.  Llei de l’oferta i la demanda.  Lliure competència.  Sistema predominant al món. Sistema econòmic predominant al món basat en el lliure joc de l’oferta i la demanda per tal d’assolir els preus “justos” que permeten a les persones (un percentatge) satisfer un nombre més gran de necessitats.
 • 14. 3.2 EL FUNCIONAMENT DEL MERCAT: L’OFERTA I LA DEMANDA MERCAT: (lloc on es compren i es venen les mercaderies) venedors obtenir màx.benefici Compradors satisfer necessitats (mín.despesa) OFERTA DEMANDA PREU ( lliure acord / fixar preu mercaderies) Oferta demanda = preu Oferta demanda = preu Preu demanda = preu o producció 1.- llei oferta i demanda Només aquells que ofereixin el preu + i qualitat + vendran les mercaderies i obligaran a la resta de venedors a fer-ho al mateix preu 2.- publicitat Modifica la llei de l’oferta i la demanda
 • 15. LA PUBLICITAT Funció: donar a conéixer i informar sobre els productes i serveis que ofereix una empresa. Té molta influència en la societat perquè està arreu i condiciona la conducta consumista. Tipus Objectiva: mostra les qualitats i la funció reals del producte Enganyosa: intenta induir a la compra per seducció i fa que el producte sigui desitjable Exercici: Buscar a la TV dos anuncis que exemplifiquin els 2 tipus de publicitat: •Quin producte presenten (inclou una il·lustració) •Com el presenten (anàlisi del diàleg/text, i context espacial) •Quan (hora del dia) •Qui el presenta •Per què creus que és una publicitat objectiva o enganyosa? Argumenta de forma lògica la resposta.
 • 16. 4.- Els agents de l’activitat econòmica. Són les persones, grups o institucions que intervenen de manera decisiva en el funcionament de l’economia. Són els que s’encarreguen de produir, intercanviar i consumir els productes i serveis
 • 17. 1.- Les famílies En economia: unitat formada per una o més persones. Constitueixen el principal agent de consum ja que dediquen bona part dels seus recursos econòmics (salaris) a comprar béns i serveis per a cobriri les seves necessiatats (roba, menjar, transports, mútua sanitària, etc Juga un doble paper:  Participació en la producció.  Consum de béns i serveis.
 • 18. 2.-Les empreses Tipus d’empreses: Segons la propietat: Segons les dimensions (nº treballadors/ facturació): Segons nº de propietaris: Públiques Microempresa Privades Gran empresa /multinacional Empresa mitjana Empresa petita Individuals Diversos propietaris SL SA Són l’agent de producció i distribució principal perquè els béns i serveis que es compren i es venen al mercat, s’obtenen i comercialitzen a les empreses. : Sector primari Sector secundari Sector terciari Segons l’activitat
 • 19. Tipus de Societats
 • 20. Empresa Fabrica/distribueix béns serveis capitaltreball Cost: preu de la 1ª matèria, l’energia i la inversió en màquines, instal·lacions, transport, salaris Benefici: És la diferència entre el preu de venda del producte al mercat i el preu de cost
 • 21. 3.- L’estat o sector públic Amb aquests diners :  Manté l’administració pública (govern central, autonòmic, ajuntaments)  Subvencions i d’altres ajuts.  Crea empreses.  Serveis públics (ensenyament, sanitat, transport, policia).  La seguretat social és un sisitema de protecció social garantit per l’Estat Ofereix prestacions socials (pensions de jubilació, atur, malaltia)  Genera llocs de treball (construcció d’infraestructures, obres públiques...) Sector públic: conjunt d’activitats i iniciatives econòmiques i socials que realitza l’Estat. Per finançar aquestes activitats l’Estat recapta impostos que provenen dels ciutadans i les empreses.
 • 22. Els impostos a Espanya.
 • 23. 5.- EL MERCAT LABORAL El mercat laboral o de treball és la demanda i l’oferta de treball/ors •persones ocupades que es dediquen a la producció de béns i serveis •persones disponibles per a treballar •persones a l’atur - Creixement notable (dona) - S’ha escurçat la vida activa (jubilació 65 i edat laboral mín 16 anys) Principals problemes de l’activitat laboral: Població activa 1.- descriminació salarial de la dona hi ha poques dones que arribin a ocupar llocs de gestió o responsabilitat 2.- atur/desocupació. A causa de la deslocalització i la crisi hi ha reducció plantilla. Això ha motivat l’economia submergida i treball a temps parcial 3.- explotació infantil per obtenir màx. benefici 4.- ocupació del sector terciari en detriment del primari
 • 24. Principals problemes de l’activitat laboral
 • 25. SINDICATS I ORGANITZACIONS EMPRESARIALS Sindicat: associació de treballadors que vetllen per a la defensa dels seus drets laborals (vaga per a reivindicar drets, jornada laboral i sou dignes, seguretat, retallades, vacances…) Les negociacions entre empresaris i sindicats es fan a través de - convenis - pactes Organitzacions empresarials: associacions d’empresaris per a la defensa dels seus interessos. Buscar algun ppt d’organització sindical
 • 26. Els sectors econòmics.
 • 27. Conceptes econòmics bàsics.  Béns i serveis: els béns són els objectes que satisfan una necessitat i que tenen un valor; els serveis també satisfan necessitats personals o socials, però no consisteixen en la producció d’un objecte.  Conveni  Cost de la vida: suma de les despeses mínimes indispensables per obtenir els béns i serveis bàsics.  Deslocalització:  L’IPC: Índex de Preus de Consum.  Inflació: pujada dels preus dels productes.  Inversió i especulació: capital destinat a iniciar un negoci, mantenir-lo i millorar-lo amb l’objectiu d’obtenir un benefici. Si aquest benefici s’obté d’una operació comercial o financera basat només en la variació del preu del producte es tracta d’especulació.  Mercat: conjunt de consumidors que demanen béns i serveis i dels productors que els ofereixen.  Producció: Béns i serveis generats per una activitat econòmica.  Productivitat: Relació entre el que es produeix i el mitjans emprats per produir.  PIB: Valor total dels béns i serveis produïts en un territori durant un any.  PIB per càpita: Relació entre el PIB d’un territori i la seva població.