Your SlideShare is downloading. ×
openMagazin 4/2012
openMagazin 4/2012
openMagazin 4/2012
openMagazin 4/2012
openMagazin 4/2012
openMagazin 4/2012
openMagazin 4/2012
openMagazin 4/2012
openMagazin 4/2012
openMagazin 4/2012
openMagazin 4/2012
openMagazin 4/2012
openMagazin 4/2012
openMagazin 4/2012
openMagazin 4/2012
openMagazin 4/2012
openMagazin 4/2012
openMagazin 4/2012
openMagazin 4/2012
openMagazin 4/2012
openMagazin 4/2012
openMagazin 4/2012
openMagazin 4/2012
openMagazin 4/2012
openMagazin 4/2012
openMagazin 4/2012
openMagazin 4/2012
openMagazin 4/2012
openMagazin 4/2012
openMagazin 4/2012
openMagazin 4/2012
openMagazin 4/2012
openMagazin 4/2012
openMagazin 4/2012
openMagazin 4/2012
openMagazin 4/2012
openMagazin 4/2012
openMagazin 4/2012
openMagazin 4/2012
openMagazin 4/2012
openMagazin 4/2012
openMagazin 4/2012
openMagazin 4/2012
openMagazin 4/2012
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

openMagazin 4/2012

2,998

Published on

Czech and Slovak magazine about free and open source software, free to download and share

Czech and Slovak magazine about free and open source software, free to download and share

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,998
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. KOPÍRUJTE Duben 2012SDÍLEJTEPOSÍLEJTETISKNĚTE Stáhnout ePUBD T P a s á z e c í p r o g r a my Nenechte si ujít nové čísloSadzba knihy OCRFeeder v Scribuse Jaký je Scribus 1.4.0? Typografická rozšířeníLíbí se vám openMagazin? Snažíme se, abyste dostali kvalitní informace, dozvěděli se něco nového a mohli číst cestou do školy nebo do práce. OpenMagazin děláme pro vás! Kdybyste nás chtěli pochválit nebo nám poděkovat, přečtěte si článek na adrese www.openmagazin.cz/kontakty – děkujeme!
 • 2. ObsahTÉMA ČÍSLA strana 25OCRFeeder – Užitečný rozpoznávač textu, který však neumí česky 4Recenze DTP programu Scribus 1.4.0 6Sadzba knihy v Scribuse 8Scribus: Optimalizácia optického rozloženia textu a vkladanie internetových odkazov 14Rozšírenie pre typografickú úpravu textov 16OCR v Linuxu: Cuneiform a YAGF 20Časopis Gliese je sázen ve Scribusu 22Scribus: Tvorba vizitky 23 strana 32RECENZEAsus Eee Note EA-800 25ZOTAC ZBOX Nano A10 Plus: Zeleně svítící domácí kino s XBMC 29Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit 32Double Commander umí využít rozšíření z Total Commanderu 35LibreOffice 3.5: Cestou drobných zlepšení 37 strana 35NÁVODYŠablona pro organizaci skladu i s fakturou 39Jak používat výstřižky ve Scribusu 40PRAXEČeské univerzity používají DSpace – systém pro strana 40 digitální knihovny 41 strana 41 Powered by Scribus
 • 3. TÉMA ČÍSL A DUBEN 2012 OPENMAGAZIN 03D T P a s á ze c í p r o g r a m y 4 O C RF e e d e r – U ž i t e č ný r o z p o z ná v a č t e x t u , k t e r ý v š a k n e u mí č e s k y 6 Re c e nz e DT P p r o g r a m u Sc r i b u s 1 . 4 . 0 8 Sa d z b a k n i h y v  Sc r i b u s e14 Sc r i b u s : O p t i m a l i z á c i a o p t i c k é h o r o z lo ž e n i a textu a vkladanie in- t e r ne t o v ý c h o d k a z o v16 Rozšírenie pre typo- grafickú úpravu textov20 O C R v  L i n u x u : C u n e i f o r m a  Y A G F22 Č a s o p i s G li e s e j e s á z e n v e Sc r i b u s u23 Scribus: Tvorba v i zi t k y
 • 4. OCRFeeder – Užitečný rozpoznávač TÉMA ČÍSLAtextu, který však neumí českyVáclav Hejda | LinuxEXPRES.cz likost a uspořádání textu ve vytvářenémUž se vám někdy stalo, že jste potřebovali naskenované dokumentu. Před samotným naskeno-dokumenty mimo prohlížení také editovat? Já dostal ne- váním textu zvolíte požadovaný pro-gram,dávno takto připravené studijní podklady. Na otázku co kterým chcete převod provést. Jako vý-s nimi, vám možná odpoví následující řádky. chozí je nastaven program GORC. Dále máte možnost zvolit a použít Tesseract a jáOCR pro domácí použití jsem dodatečně přidal Guneiform. Poté V pravém sloupci dole zvolíte kartu kliknete na tlačítko OCR. Dojde k převe-OCRFeeder je, jak již název napovídá, Styl, na ní vyberete písmo a  jeho ve- dení textu, který jste vybrali, a převedenýprogram určený pro optické rozpoznáníznaků a jejich převod do digitální podo-by. Nejedná se přímo o program jako ta-kový, ale o grafickou nástavbu pro víceOCR programů. Díky této metodě jemožné pomocí skenování digitalizovattištěné texty, s nimiž je poté možno pra-covat jako s  normálním počítačovýmtextem. Program je vybaven GTK gra-fickým prostředím a můžete ho stáhnoutz domovských stránek, více informací setaké dozvíte na stránkách autora Joaqui-ma Rocha. V některých distribucích hotaké najdete v repozitáři.A jak to vlastně funguje?Představte si že máte nějaký text uloženýv obrazovém formátu, jako je JPG, PNGatd. Možné je také použít PDF. Pak nenínic snazšího než spustit OCRFeeder, Příprava načteného textu před před převodem pomocí OCRv  levém horním rohu kliknout na ze-lenou ikonu se symbolem plus a přidatpožadovaný obrázek. Další možností jepřipojení vašeho skeneru a provést na-skenování textu přímo z programu. Potése vám naskenovaný nebo načtený textobjeví v prostředním poli programu. Zvýrazněním pomocí myši vyberetetext, který chcete převést do poža-dovaného formátu. Na vybranou máteprostý text, ODT nebo HTML. Pokud byjste chtěli převádět celý dokument, jejednoduší kliknout na tlačítko Rozpo-znat dokument. Dojde k automatickémuvýběru textu, který bude označen mod-rou barvou, a  k  výběru obrázků, kteréjsou označeny barvou zelenou. Text,který vyberete, se zobrazí ve výřezuv pra-vém sloupci nahoře. Po provedení OCR je vše připraveno pro export do požadovaného formátu
 • 5. TÉMA ČÍSLA DUBEN 2012 OPENMAGAZIN 05obraz se zobrazí na kartě Text. V textu je pak možné provádět různéeditace, jako je například úprava chybněrozpoznaných znaků a  nebo kontrolapřeklepů. Možnost kontroly překlepů jev programu již implementována a je au-tomaticky nastavena dle vašeho systé-mu. Před samotným exportem stránkydo ODT nebo jiného vámi zvoleného for-mátu je ještě nutné provést samotné na-stavení této stránky. To provedete tak,že v liště nabídky kliknete na Úpravy |Upravit stránku a  zvolíte parametry.Nejčastěji to bude formát A4 a ještě do-poručuji zatrhnou volbu Nastavené provšechny následující převody. Pak už jen stačí kliknout na tlačítkoexportu ODT a uložit požadovaný text.Pokud byste však chtěli dokument uložit Pokud zapomenete na tento krok, převedete výběr na přednastavený formátv jiném formátu, klikněte v liště na Sou- 4,3 × 2,7 cm, což je taková mini stránkabor | Export a nastavte požadovaný for-mát exportu. V  tomto případě jsmepřevedli text do formátu ODT a  pouložení už jen zbývá upravit rámec textua můžete s ním začít pracovat. Stále tadyhovořím pouze o textu, samozřejmostí jeovšem i  převod obrázků, nicméně pronenáročnost této činnosti, tuto část vy-nechávám. Postup je stejný jako u textu,a  to bez potřeby výše zmiňovanýchúprav.Česká diakritika scházíNic není ale tak dokonalé, jak se může naprvní pohled zdát. Záměrně jsem protento článek zvolil převod anglickéhotextu, jelikož česká diakritika není bohu-žel podporována a  jak jste si určitěvšimli, ani anglický převod není bez chy- Je hotovo, text je převeden a můžete s ním libovolně pracovatby. Snažil jsem se proto provést konfigu-race jednotlivých výkonných programů,ale bez úspěchu. Absence podpory čes-kých znaků bude zcela určitě důvod, pročtento program nebude masově nasazenna strojích českých uživatelů. Jinak je nutné OCRFeeder pochválitza jednoduchost a  přehlednost a  námnezbývá nic jiného než čekat na to, až sealespoň jeden z  podporovaných OCRprogramů naučí číst česky. Než tohle, to raději ruční přepis
 • 6. Recenze DTP programu TÉMA ČÍSLAScribus 1.4.0Michal Hlavatý | LinuxEXPRES.czNa začátku roku 2012 byla vydána nová stabilní řada open- Z  nově podporovaných formátů pak-source DTP programu Scribus. Její vývoj trval více než čtyři Scribus umožňuje pracovat např. s for- máty AI, CDR, PSD a  WMF a  souboryroky. Bylo opraveno a vyřešeno celkem přes dva tisíce chyb z programů Kivio, Dia a XFig.a požadavků na přidání funkcí. Jaký je tedy nový Scribus? Nové funkceCo lze vytvořit ve Scribusu? Podpora formátůScribus je velmi vhodný pro kratší doku- Množství formátů, které umí Scribus Portování z Qt 3 do Qt 4menty (vizitky, pozvánky, letáky, pre- zpracovat, je velmi solidní. Kromě oče- Řada Scribusu 1.3.3 byla založena nazentace), kde je nasazení bez problémů. kávaných formátů SVG, EPS, JPEG, PNG, rozhraní Qt verze 3, a vzhledem k vývojiDobře použitelný je také pro sazbu doku- TIF umí pracovat i s celou řadou jiných bylo nutné přepsat kód do Qt 4 (odladě-mentů s  desítkami stran – magazínů, (AI, CDR, PSD, WMF, PDF, PS, FIG, CVG, ní trvalo trochu déle a způsobilo delšíe-zinů, brožur, obecních novin a časopi- PICT, SML, SHAPE a mnoha dalšími). prodlevu mezi vydáními stabilníchsů (viz ukázky na Scribus.cz). Na efek- Z  výše jmenovaných byl potom verzí).tivní a bezproblémovou sazbu složitější v  nové stabilní řadě vylepšen importknihy si ale příznivci budou muset ještě z SVG a také přibyla možnost do PDF vý- Generované rámcenějaký ten pátek počkat. stupu vložit jiné PDF či EPS dokumenty. Asi nejpatrnější novou funkcí jsou Generované rámce. Umožňují vkládat do dokumentu LaTeXové rovnice, grafy (Gnuplot) a diagramy (GraphViz), noty (LilyPond) a 3D modely (POV-Ray). Export a tisk Pro tisk přibyla zcela zásadní funkce (kterou bylo nutné v  řadě 1.3.3 řešit skriptem) – a  to vkládání ořezových a registračních značek, značek spadávky, barevných mřížek i informacích o strán- ce. Další novinkou je pak export vrstev přímo do PDF (jen ve verzi PDF 1.5). Typografie Z hlediska typografie přináší nová řada několik novinek. Nyní je možné vytvářet Styly znaků, vyrovnávat text (nastavit rozmezí šířky znaků a minimální šířku mezery) i zarovnat text opticky. Značky pro tisk Optické zarovnání (vlevo bez zarovnání)
 • 7. TÉMA ČÍSLA DUBEN 2012 OPENMAGAZIN 07 Co se chystá v řadě 1.5? Vývoj Scribusu se nezastavil, ale pokra- čuje směle dál. V řadě 1.5 je možné ex- portovat do formátů PDF/X-1a a PDF/X-4, přibyla možnost zobrazovat místo kla- sické mřížky tečky a křížky (podobně ja- ko CADy), vkládat 3D anotace, vytvářet kaligrafickou čáru, kruhovou výseč a  spirálu a  přibylo i  několik dalších možností nástroje Cesty. Je také možné vytvářet styly barevných přechodů, po- hodlně procházet a vkládat obrázky po- Vyrovnávání textu (vlevo bez vyrovnávání) mocí Picture Browser (Prohlížeč obráz- pro různé typy barvosleposti (mezi DTP ků). Byla vylepšena i práce s OTF fonty.Kreslení programy jde o dost unikátní funkci). Neméně důležitou změnou je i přepra-Ve Scribusu je nově možné používat ope- cované uživatelské rozhraní – Nastavenírace s cestami, vytvářet a používat styly Co Scribusu (stále) ještě resp. Nastavení dokumentu. Většinučar, vyplnit objekty vzorky či importovat chybí? oken je nově možné dokonce dokovat.barevné palety z EPS, AI, PS, SOC a GPL Zlepšuje se také podpora dalších jazyků(i  přímé barvy). Pro veškeré objekty Je stále poměrně dost funkcí, které by (arabština, japonština, čínština).a vrstvy je také možné použít různé reži- profesionální DTP program měl mít, alemy směšování barev. Scribus je nemá. Chybí mu např. na- hrazování kombinací znaků ligaturami,Další funkce možnost použít staré číslovky nebo pře-Přibyla možnost zobrazit vrstvy jako pnout na pravé kapitálky (obsaženy veDrátěný model, která zlepší odezvu při fontu). Vytvořit číslovaný nebo nečís-práci s delšími dokumenty. Užitečným lovaný seznam ve Scribusu je také složi-vylepšením je také skript Autoquote, tější, než by mělo být.který nahradí rovné uvozovky za správné Další oblastí, ve které by si Scribus(pro každý jazyk jiné). zasloužil větší pozornost, je automatiza- ce – ať už efektivnější vytváření obsahuPráce s programem Tabulka ve Scribusu 1.5 (ze stylů), podpora poznámek pod čarou, automatické číslování obrázků nebo au-Velmi důležitým bodem je zlepšení tomatické texty (např. název kapitol Ke staženíuživatelské přívětivosti. První, co bude a podkapitol v záhlaví a zápatí či popisky • Scribus 1.4.0 ke stažení (Scribus.cz)uživatele jistě zajímat, je zrychlení ode- obrázků). • Scribus portable (spustí se z  USBzvy u delších dokumentů. Druhé, nemé- Scribusu by určitě prospělo i  další disku)ně důležité vylepšení, je výrazně pročištění kódu a  optimalizace. Např.použitelnější zaznamenávání změn sou- náhledový režim u delších dokumentů Odkazyboru. Funkce Zpět tak bude (častěji) rea- přestává plnit svoji funkci, protože vy-govat tak, jak by měla. tvoření náhledu je otázkou desítek • Official release notes Dále je to spousta drobných vy- sekund. Také odezva programu v někte- • Scribus 1.4.0 in a nutshelllepšení – text je nyní možné editovat rých situacích by mohla být rychlejší. • Scribus Helppřímo z  kreslicí plochy a  není nutné Posledním nedostatkem Scribusu jeotevírat Editor textů (kvůli odezvě se ale nepříliš efektivní uživatelské rozhraní.tento způsob hodí převážně k drobným Některé operace trvají příliš dlouho.změnám). Ve Výstřižcích nově přibyla Některé z chybějících funkcí lze růz-možnost přesouvat objekty mezi jednot- nými způsoby úspěšně obejít. Na někte-livými sadami a  také poslat objekt do rých z výše uvedených se pracuje a bu-konkrétní sady. Ve spodní části okna se dou součástí další stabilní verze. Veobjevilo několik nových ikon. Ty srovnání se sérií 1.3.3 je zlepšení veumožňují zapnutí/vypnutí Správce ba- všech oblastech skutečně znát.rev, rychlý náhled dokumentu a náhled
 • 8. TÉMA ČÍSLASadzba knihy v ScribuseJúlius Pastierik | LinuxEXPRES.czPotrebujete vysádzať knihu v Scribuse? Napíšte ju v Open-Office.org, „nalejte“ ju do Scribusu, urobte tam potrebnéúpravy a  exportujte do PDF formátu. V  nasledujúcomčlánku ukážeme jeden z možných postupov, ako to urobiť.Príprava strán sádzať knihu, kde bude na stranePri sadzbe knihy musíte dodržať určité prevažne text, túto možnosť teraz vyu-pravidlá, ako je titulná strana, druhá žijeme, a  aby sme mohli nastaviť oso-strana, vlastný text (s prípadným poďa- bitne šablóny pre ľavé a  pravé strany,kovaním, obsahom), tiráž a  pod. Pri dáme si ihneď vytvoriť dve strany.tomto musíte brať do úvahy napríklad to, Po vytvorení strán si teraz pripraví-že titulná strana sa nečísluje (ale počíta me šablóny strán so záhlavím a zápätím.sa do počtu strán), vo vlastnom texte Na toto môžete použiť skript zahlavie_možno budete chcieť použiť záhlavie, zapatie.py.ktoré môže byť rôzne na rôznychstranách a pod. Poznámka Článok (vynímajúc screenshoty) Vložený rámec pre záhlavie a zápätie Zadanie veľkosti písma pre záhlavie bol aktualizovaný pre radu 1.4. Pred spustením skriptu je potrebné Z týchto dôvodov je potrebné, aby ste označiť rámec, nad a pod ktorým chcetesi pred vlastným naliatím textu pri- pripraviť textový rámec pre záhlaviepravili rôzne šablóny strán, aby sa vám a zápätie. Skript sa postupne opýta napotom pracovalo pohodlnejšie. Pri veľkosť použitého písma v záhlaví (trebavlastnej príprave musíte samozrejme už zadať celé číslo, ktoré udáva veľkosťvedieť, aký bude výsledný formát knihy v pt), odsadenie záhlavia (v pt), či chcetea musíte mať predstavu o okrajoch. Pre- vykresliť pod záhlavím oddeľujúcu čiarutože výpočet veľkosti okrajov môže byť (1 – vykresliť, 0 – nevykresliť), veľkosťrôzny podľa toho, akú knihu sádzate (pri použitého písma v  zápätí (v  pt), odsa- Zápätie s číslom stranypoézii zrejme použijete iné okraje ako denie zápätia (v pt) a či chcete vykresliťpri beletrii), ponúka Scribus rôznu me- nad zápätím oddeľujúcu čiaru (1 – vy-todológiu výpočtu (Gutenberg, časopis, kresliť, 0 – nevykresliť).Fibonacci, zlaté pravidlo, deväť častí) Skript je robený tak, že v prípade, aks  tým, že stačí, ak nastavíte vnútorný zadáte nulovú veľkosť písma, príslušnáokraj a  o  ostatné výpočty sa postará časť (záhlavie/zápätie) sa nepripraví. Te-Scribus. Okrem toho si môžete pravdaže raz môžete do pripravených rámcov za-nastaviť aj vlastné okraje. To, akým spô- dať napríklad číslo strany. To sa zadáva Záhlavie po manuálnej zmene šírkysobom sa pri jednotlivých spôsoboch v  editore textu („Story Editor“) cez Po príprave strany je potrebné, abypočítajú okraje, už ponecháme na vaše menu Vložiť | Znak | Číslo strany ste si ju previedli na šablónu, čo urobítepreskúmanie a vyskúšanie. (klávesová skratka [Ctrl+Alt+Shift+p]). cez menu Strana | Konvertovať na šab- Počas vytvárania nového dokumentu Upozorňujeme, že pri niektorých lónu. Pri vlastnej konverzii zároveňpri nastavovaní rozmeru strany môžete fontoch sa môže stať, že po vložení musíte určiť, či je to strana ľavá aleboihneď nastaviť, aby sa na stranu vložil vlastného textu záhlavia a zápätia bude- pravá. Takýmto spôsobom si môžetetextový rámec, ktorý bude zodpovedať te musieť manuálne rozšíriť šírku pripraviť ďalšie a ďalšie šablóny, pričomvnútorným rozmerom. Pretože ideme pripraveného rámca. môžete využiť aj možnosť klonovania.
 • 9. TÉMA ČÍSLA DUBEN 2012 OPENMAGAZIN 09V  tomto prípade si cez menu Okná | na napísanie vhodný práve textový pro- zdanlivo zbytočná, ale keď si na ňuUsporiadať strany otvorte okno „Uspo- cesor? Jednoducho preto, lebo umožňuje zvyknete, zistíte, že je viac než užitočná.riadať strany“, kde vidíte zoznam šab- prácu so štýlmi, môžu sa v ňom použiť Pretože však pri každom texte (hlavnelón. Po kliknutí na šablónu sa táto makrá ktoré opravia niektoré preklepy v oblasti písiem) platí, že menej je viac,otvorí, čím ju môžete editovať, mazať či (ako sú napríklad viacnásobné medzery), stačí pripraviť iba niekoľko štýlov – preduplikovať. Možnosť duplikácie s  ná- a pod. nadpisy, vlastný text a prípadný obsah.slednou editáciou novej šablóny pred- Žiaľ, použitie OpenOffice.org má Pri návrhu štýlov odsekov je vhodné,stavuje spôsob jej klonovania. jednu nevýhodu – pod Linuxom OpenOf- aby ste v ich názvoch nepoužívali dia- fice.org zatiaľ nepodporuje OpenType kritiku, medzery a  ani znaky podčiar- fonty (Scribus s  nimi problém nemá). kovníka (namiesto neho je vhodnejšia Toto sa dá vyriešiť dvomi spôsobmi. Prvý pomlčka). Je to iba praktické odporu- je, že text pripravíme v operačnom sys- čenie, pretože pri importe do Scribusu sa téme Windows, kde, pre zmenu, ne- používajú tieto názvy, pričom však dia- funguje v Scribuse vkladanie OpenType kritika, medzery či podobné znaky sa (či lepšie povedané prevod na Type3) neprevedú jedna k jednej a určite je lepší Konverzia strany na šablónu fontov do PDF. Druhý spôsob je taký, že čitateľný názov Hlavny-nadpis (import pri definícii štýlov napíšeme priamo ná- názvu Hlavny-nadpis) ako Hlavny_ zov fontu, a hoci sa nám nebude v Open- 5f_nadpis (import názvu Hlavny_nad-Príprava podkladov Office.org zobrazovať text správne, pis) či dokonca Hlavný_20_nadpisv OpenOffice.org v Scribuse to budeme mať v poriadku. (import názvu Hlavný nadpis). Pri nastavovaní štýlov odsekov jeChcete napísať knihu a potom ju zadať do okrem písma a  jeho veľkosti potrebnéprofesionálnej tlačiarne na vydanie, na- Poznámka nastaviť údaje odsadenia, zarovnania,príklad vlastným nákladom, a preto po- V LibreOffice 3.5 je už možné po- iniciálok a pod. Tak isto môžete využiťtrebujete znížiť finančné náklady na automatické číslovanie nadpisov, od-minimum? Potom vám nezostáva nič rážky a  pod. Pri importe budú naopak užívať OpenType fonty.iné, ako ju nielen napísať, ale aj pripraviť v Scribuse ignorované veci, ako je auto-výstupný PDF súbor v Scribuse tak, že Poďme však po poriadku a pozrime matické delenie slov, voľby ohľadnenahradíte profesionálneho grafika. Prav- sa, čo je vhodné urobiť v OpenOffice.org. kontroly sirôt a vdov a pod. To, ako sa- daže, zrejme ho nenahradíte dokonale, Pretože Scribus podporuje štýly odsekov štýly definujú, tu nebudeme teraz spo-ale aspoň si znížite náklady. (česky sú to styly odstavců), ktoré zá- mínať, pretože o tom už bolo napísaných Ako prvý krok (nevynímajúc inšpirá- roveň dokáže importovať z dokumentu dosť návodov a  zo zosnímaných ob-ciu) je napísanie vlastného textu knihy. OpenOffice.org, je potrebné, aby ste si razoviek vidieť, čo a ako je potrebné na-Na toto je vhodné použiť textový proce- ich vytvorili už pri písaní. Pravdaže, toto staviť.sor kancelárskeho balíka, a  pretože odporúčanie sa netýka iba prípadu, keď Teraz nezostáva nič iné, ako napísaťScribus umožňuje importovať text z ODT pripravujete knihu, ale skoro všetkých vlastnú knihu, ktorú nakoniec uložte(SXW) súborov, použijeme, ako inak, prípadov, keď píšete niečo v OpenOffi- v ODT formáte. Pretože sa pri importe doOpenOffice.org, modul Writer. Prečo je ce.org. Práca so štýlmi je zo začiatku Scribusu nedokážu vložiť všetky veci, ako je napríklad ručné zalomenie strany, číslo strany, nadpis, je iba na vás, či ich budete alebo nebudete používať. To isté platí aj pre rozmer strany, delenie slov atď. Aby ste však mali predstavu, koľko bude mať výsledná kniha približne strán, je vhodné, aby ste si tieto veci nastavili a používali, pretože napríklad v oblasti delenia slov používa Scribus ten istý de- finičný súbor a algoritmus,ako OpenOf- fice.org. Pretože Scribus umožňuje vložiť ne- zalomiteľné medzery za tzv. krátke slová, je iba na vás, či použijete na tieto účely OpenOffice.org alebo Scribus – import prebehne v  poriadku. Upozor- ňujeme však, že v Scribuse obsahuje de- finičný súbor nielen jednoznakové predložky a  spojky, ale aj dvoj a  viac- znakové predložky, symboly meny, akademické tituly atď., pričom si ho môžete sami ľubovoľne upraviť v časti Súbor | Nastavenia | Krátke slová.. Definícia odsadenia v štýle odseku
 • 10. 10 DUBEN 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLA Hoci Scribus umožňuje vytvoriť ob- rozhranie JP Formátování dokumentu Pravdaže uvedené možnosti (na-sah, nie je práca s  týmto nástrojom pro Scribus a pre ostatné jazykové loka- príklad v  oblasti zliatkov, kde zatiaľpráve pohodlná, pretože musíte každý lizácie JP Formating Document for chýba množstvo iných skupín znakov,nadpis tak či tak zadať ručne. Preto Scribus), ktoré obsahuje jediné tlačidlo ako sú napr. skupiny „dz“, „ij“ ...) sú ibapokiaľ potrebujete vytvoriť obsah, je Formátovanie dokumentu pre Scribus. základné. Predpokladáme, že makrovhodné, aby ste to urobili priamo Jeho stlačením sa prevedú v dokumente bude v budúcnosti v závislosti od požia-v OpenOffice.org. Pravdaže po importe nasledovné úpravy: davok používateľov rozširované a para-nebudú zrejme čísla strán správne a tak • vymazanie viacnásobných medzier metrizované, aby si ho mohol každýisto nebudete mať naimportované bodky a viacnásobných tabulátorov prispôsobiť podľa seba (čo zároveň zais-medzi názvom a číslom strany. Tieto ve- • vymazanie medzier a tabulátorov na tí, že sa nebudú musieť vytvárať osobitnéci sa však dajú pohodlne opraviť priamo začiatku a konci odseku verzie pre staršie a novšie verzie Scribu-v  Scribuse a  hlavne pri rozsiahlejších • zámena nesprávnej krátkej pomlč- su). Za týmto účelom vás preto poprosí-obsahoch je to menej práce, ako keby ste ky za typografickú pomlčku, ak je me, keby ste písali svoje požiadavky jehoho mali vytvárať tam. pred týmto znakom medzera („prí- autorovi na mail pastierik zavináč inet čina -“ za „príčina –") bodka sk. • zámena troch bodiek za znak vý- pustky („...“ za „…“) Download rozšírení JP_format_Scribus.oxt. • zámena bodky za výpustkou za úzku medzeru („….možno“ za Tvorba obálky Panel nástrojov „JP Formátovanie doku- „…  možno“) mentu pre Scribus“ • zámena štyroch bodiek za znak vý- Príprava obálky je špecifická časť tvorby pustky a úzku medzeru („....vari“ za knihy, kde sa nezaobídete bez kreativity Čo sa týka úprav textu, môžete „…  vari“) a prípadnej spolupráce s výtvarníkom čiv OpenOffice.org využiť makrá, ktoré za • vloženie úzkej medzery pred znak architektom. Preto predpokladajme, ževás urobia niekoľko potrebných úprav, výpustky, ak je za písmenom alebo máte na papieri pripravený nákres, akoktoré by ste potom museli pracne robiť číslicou („preto…“ za „pre- by asi mala vyzerať predná časť, chrbátv  Scribuse. Ide napríklad o  vymazanie to …“ a zadná časť obalu a teraz chcete tentoviacnásobných medzier, nahradenie • zámena bodiek, ktoré uzatvárajú ľu- nákres previesť do počítača.skupín znakov ich zliatkami (v slovenči- bovoľný znak (jeden) za úzke Po spustení vám Scribus automatickyne a češtine sa najviac používajú zliatky medzery („.+.“ za ponúkne vytvorenie nového dokumentu.„fi“ a „fl“) a pod. Na toto môžete použiť „ + “) Pri zadávaní rozmerov strany musítenapríklad makro „TypoJTB“. Tieto • zámena dvojíc znakov „fi“ a „fl“ za počítať s tým, že obálka sa bude orezávaťmakrá však neobsahujú všetky požia- ich zliatky „fi“ a naraz budete definovať všetky strany.davky, ako je napríklad vloženie úzkej a „fl“ Z tohto dôvodu by ste mali vedieť, akémedzery pred znak výpustky („troj- • zámena spojovníkov v slovách typu požiadavky kladie tlačiareň – okraje,bodka“), ak je pred ním písmeno a pod. „trma-vrma“ za typografický spo- umiestnenie orezových značiek, aby ste jovník (pri rozdelení sa spojovník tieto veci dodržali. Z uvedeného tiež vy- opakuje na začiatku nasledujúceho plýva, že čím väčší monitor, tým lepší. riadku) To sme však mierne odbočili. Importované štýly odsekov v Scribuse z ODT dokumentu Z  uvedených dôvodov sme pre váspripravili makro „JP_format_Scribus“.Toto makro vloží do OpenOffice.orgpanel nástrojov JP Formátovanie doku-mentu pre Scribus (pre české jazykové Importovaný text v Scribuse 1.3.5 (Windows)
 • 11. TÉMA ČÍSLA DUBEN 2012 OPENMAGAZIN 11 Po vytvorení základného dokumentudo neho môžete hneď vložiť orezovéznačky, aby ste sa ľahšie orientovali, kdesú príslušné strany. Aby ste ich presneumiestnili, nemusíte mať pri sebe nevy-hnutne kalkulačku – ak viete prog-ramovať, môžete si pripraviť skript, kto-rý ich vykreslí za vás, pričom auto-maticky vypočíta aj hrúbku chrbátu(uvedený skript má zadefinované hod-noty podľa požiadavok a podkladov vy-davateľstva librix.eu): Poznámka Scribus 1.4 dokáže orezové značky vytvoriť sám. Aby ste mohli tento skript využiť, Rámec po prispôsobení veľkosti obrázkumusíte si najprv vložiť a vybrať obráz-kový rámec, ktorého veľkosť zodpovedácelkovému vonkajšiemu rozmeruobálky. Skript je potrebné uložiť do sú-boru s  príponou „py“. Po spustenískriptu je potrebné zadať iba počet stránknihy – mal by byť párny, pretože šírkachrbtu zodpovedá počtu listov. Následnesa vykreslia orezové značky a značky vy-značujúce chrbát knihy. Zadanie počtu strán po spustení skriptu Zadefinovaný obrazový rámec nemu-síte mazať, ale môžete ho vyplniť farbou, Text po úprave veľkostiprípadne obrázkom, ktorý bude tvoriťpodklad celého obalu. Následne vložíte Podobne postupujete aj pri textových rozmery a umiestnenie rámca (pravdažedo dokumentu ostatné prvky obálky – či rámcoch, kde v kontextovom menu vy- týka sa to všetkých rámcov).už texty alebo obrázky - a umiestnite ich beráte voľbu Upraviť text. Pomocou nej Uvedenými krokmi môžete vytvoriťpodľa svojich predstáv či ešte lepšie otvoríte tzv. Story editor, kde môžete základnú obálku pre knihu. Väčšinou sapodľa pripraveného grafic-kého návrhu. zadať vami požadovaný text, jeho veľ- neuspokojíte iba s týmito možnosťami, Obrázky sa do pripraveného rámca kosť a písmo. Pravdaže niekedy sa musí- lebo budete potrebovať, aby text obtekalvkladajú najľahšie cez kontextové menu te s  veľkosťou „pohrať“, napríklad okolo obrázku, na obálku budete vkladať(ktoré je prístupné po výbere rámca cez vtedy, ak chcete, aby bol text roztiahnu- ISBN a pod.pravé tlačidlo myši), kde je potrebné vy- tý na celú šírku bez toho, aby sa zväč-brať voľbu Získať obrázok. Po importe šovali medzery. Grafické prvky na obálkeobrázku (môže byť aj v  PDF formáte) Čo sa týka textu na chrbte, ten je po-zrejme nebude rozmer rámca zodpove- trebné otočiť. Toto sa robí jednoducho – V minulej časti sme si hovorili o zákla-dať jeho veľkosti. Preto je vhodné, aby v pracovnom okne Vlastnosti (je prís- doch práce v Scribuse pri tvorbe obálky.ste následne cez to isté kontextové tupné napríklad cez klávesovú skratku Pravdaže pri ďalšej tvorbe sa nezaobíde-menu vybrali voľbu Prispôsobiť rámec [F2]) nastavíte na záložke XYZ otočenie te bez toho, aby ste nevyužili ďalšieobrázku. Niekedy však potrebujete 90 stupňov. Keď už spomíname záložku možnosti Scribusu. Medzi ne patrí v pr-presný opak – vtedy využijete voľbu XYZ, tak nesmiete zabudnúť ani na to, že vom rade možnosť vloženia ISBN vrátanePrispôsobiť obrázok rámcu. na tejto záložke môžete zadať presné jemu prináležiacemu čiarovému kódu.
 • 12. 12 DUBEN 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLA menu Položka | Konverzia na | Obrysy li na záložke Farby nastavenie farieb – prevediete text do grafickej podoby. v našom prípade je potrebné nastaviť, že Vzhľadom na to, že väčšinou nevyhovu- rámec nebude mať žiadnu farbu. je vzdialenosť znakov, po výbere práve Uvedený postup môžete použiť aj pri prevedeného textu je potrebné cez menu iných grafických efektoch – číslo „500“ Položka | Zrušiť zoskupenie rozdeliť môžete na záver previesť na textový rá- grafický text na jednotlivé písmená. mec, do ktorého môžete potom vložiť iný Teraz je možné, aby ste každé pís- text atď. Tieto možnosti však ponechá- meno osobitne posunuli, otočili a pod. me už na vaše skúmanie. Pri posune je vhodné, ak používate Teraz sa poberieme na zadnú stranu klávesové skratky, pretože práca je po- obálky, kde sa niekedy vkladá fotografia tom rýchla a  pohodlná, a  preto si ich autora (na zosnímaných obrazovkách je uvedieme: však z dôvodu názornosti použitý väčši- • šípky – posun o 1 mm, [Ctrl]+šípky nou obrázok „500“). Už sa nemusíme – posun o 10 mm, zaoberať tým, ako ju vložiť, ale ukážeme Pracovné okno pre vloženie • [Shift]+šípky – posun o 0,1 mm, si, aké máte možnosti v  oblasti obte- čiarových kódov Čiarové kódy sa vkladajú cez menu • [Ctrl]+[Shift]+šípky – posun o 0,01 mm. kania textu okolo nej. Po vložení obráz-Vložiť | Čiarový kód. V otvorenom pra- (Neplatí len pri milimetroch, ale ku je štandardne nastavené, že textcovnom okne v zozname Typ vyberiete všeobecne pri akýchkoľvek jednot- preteká obrázkom – vo vlastnostiachmožnosť ISBN a do políčka Kód zadáte kách nastavených v  spodnej lište obrázku na záložke Tvar je vybraná voľ-jeho hodnotu. Stlačením tlačidla OK sa programu.) ba Zakázané. Pozrime sa, čo vám ponú-kód vloží do dokumentu, kde ho ná- kajú ďalšie možnosti.sledne presuniete na miesto, kde ho po- Po nastavení rozostupu písmen ich mô- Možnosť Použiť tvar rámca spôsobí,trebujete mať uložený. žete všetky označiť tak, že budete držať že text bude obtekať tesne okolo rámca. Pokiaľ vám nevyhovuje veľkosť klávesu [Shift] a zároveň budete klikať Pokiaľ nechcete, aby sa text dotýkavloženého ISBN, môžete ho zmeniť vo na jednotlivé písmená, alebo ich označí- okrajov obrázku, musíte zväčšiť jeho rá-vlastnostiach rámca (prístupné cez te do spoločného objektu iba myšou. Ná- mec tak, aby ste dosiahli potrebnúklávesovú skratku [F2]) na záložke XYZ. sledne cez menu Položka | Kombinovať medzeru medzi ním a textom.Keď už spomíname zmenu veľkosti, nie- mnohouholníky spojíte do jedného Možnosť Použiť viazané pole vyu-kedy ju musíte použiť aj pri obrázkoch mnohouholníka a cez kontextové menu žijete vtedy, ak vložený obrázok nemáv prípade, že ich nemôžete upraviť v ex- Konverzia na | Rámec obrázka, alebo obdĺžnikový rámec (takýto tvar má na-ternom programe – napríklad pri cez menu Položka | Konverzia na | Rá- príklad prevedený text „500“ na grafickýimporte obrázkov v PDF formáte. V ta- mec obrázka prevediete na obrázkový rámec). Ak by ste použili pri tomto ob-komto prípade veľkosť obrázku zmeníte rámec. rázku predchádzajúcu možnosť, potomna záložke Obrázok, kde nastavíte Nakoniec vám nezostáva nič iné, ako by sa text vložil aj dovnútra obrázku, čomierku, a  to či už percentuálne alebo cez kontextové menu Získať obrázok pri potrebe obtekania v tvare obdĺžnikapomocou DPI. vložiť do rámca predtým pripravený ob- je nežiadúce. Ako ste si mohli všimnúť na zosní- rázok, a následne cez kontextové menu Možnosť Použiť vrstevnicu je hádammaných obrazovkách už v  predošlom Prispôsobiť rámec obrázku upraviť rá- najzaujímavejšia. Na záložke Tvar stlač-odstavci, na obálke bol vložený obrázok mec tak, aby zodpovedal veľkosti vkla- te tlačidlo Upraviť..., čím otvoríte pra-školskej tabule vsadený do čísla 500. Te- danej „školskej tabule“. covné okno Uzly. Tam zaškrtnite políčkoraz si ukážeme, ako sa takáto grafika vy- Po vložení obrázku je potrebné, aby Upraviť vrstevnicu, posuňte ju (s  vý-tvára. Najprv je potrebné pripraviť ste vo vlastnostiach rámca skontrolova- hodou môžete použiť tlačidlá pre per-vlastný obrázok „tabule“. Na to stačí, aknapíšte rukou čiernym perom nejakýtext na papier, tento zoskenujete,v grafickom editore prevediete farby nainverzné a obrázok orežete do veľkosti,akú chcete použiť na obálke. V  Scribuse si vytvoríte textový rá-mec, do ktorého vložíte text „500“. Privýbere písma je potrebné vyberať písmotučné, pravdaže nič vám nebráni kombi-novať rôzne písma, ak je niekde krajšiečíslo „5“ a inde číslo „0“ – všetko záležíiba od vášho vkusu a potrieb. Aby sa vámpri nasledujúcich úpravách lepšie pra-covalo, je vhodné, ak si zvolíte čonajväčšiu veľkosť písma. Po vložení textu cez kontextovémenu Konverzia na | Obrysy, alebo cez Importovaný obrázok po prispôsobení veľkosti rámca
 • 13. TÉMA ČÍSLA DUBEN 2012 OPENMAGAZIN 13 medzery a  minimálnu a  maximálnu šírku písmena. Tieto nastavenia netreba preháňať – menej je niekedy viac – stačí sa pohybovať v rozsahu niekoľkých per- cent. Rozdiely sú viditeľné na zosní- maných obrazovkách, a  preto nie je k nim čo dodať. Chybové hlásenie pred exportom do PDF Nakoniec vygenerujete výsledné PDF. Nastavenie vrstevnice pre obtekanie Pozor, v prípade, že ste do dokumentucentuálne zväčšenie či presne nastavené textu na chrbte knihy, môžete pri vkladali obrázok vo formáte PDF, v prí-milimetrové zväčšenie), podľa potreby umiestňovaní jednotlivých prvkov pou- pade, že do obrázkového rámca nevloží-skoste strany a  úpravy ukončite tlači- žívať rôzne pomocné čiary (ktoré potom te obrázok a  pod. sa vypíše chybovédlom Koniec úprav. Týmto máte nasta- vymažete) či meranie vzdialeností (je hlásenie. Pretože viete, že to tak chcetevené obtekanie bez toho, aby ste museli prístupné cez menu Okná | Meranie). exportovať, stačí vypísanú chybu igno-meniť veľkosť rámca. Pokiaľ používate vývojovú verziu 1.3.5 rovať. Pokiaľ potrebujete, aby text (žiaľ, nižšie verzie toto neumožňujú), Na záver si dovoľujem poďakovaťpresahoval aj do obrázku, prípadne ob- môžete v štýloch odsekov (menu Upraviť Ing. arch. Ivanovi Bruchovi za pomoc prirázok nemá štvorcový tvar a požadujete | Štýly) nastaviť minimálnu šírku grafickom návrhu obálky.obtekanie okolo jeho obrysov, môžeteobrysy nastaviť manuálne. V tomto prí-pade však musíte zvážiť, či budete meniťokraje obrázku alebo okraje textovéhorámca – každý spôsob má svoje výhodyaj nevýhody. Zmenu okrajov obrázku využijetevtedy, ak chcete, aby obrázok pod posu-nutým okrajom nebolo vidieť (tak, akoto bolo v prípade vloženého obrázku torámca v tvare „500“). Pokiaľ však chce-te, aby sa text nachádzal nad časťou ob-rázka, potom musíte zmeniť okrajetextového rámca. Vlastná zmena sa robí v pracovnomokne Uzly (pozor, políčko Upraviťvrstevnicu nesmie byť zaškrtnuté). Po-mocou samovysvetľujúcich tlačidiel (po-sun, pridanie bodu, odobranie bodu...)meníte okraje rámca, pričom nie steodkázaní iba na myš, ale môžete zadať ajich číselné umiestnenie. Zároveň môže-te rámec nakláňať, zväčšovať a  zmen-šovať obrázok... Pomaly sa blížime k záveru – obálkaje skoro pripravená. Aby ste dosiahli čonajpresnejšie umiestnenie napríklad Výsledný vzhľad pripravenej obálky
 • 14. Scribus: Optimalizácia optického rozloženia TÉMA ČÍSLAtextu a vkladanie internetových odkazovJúlius Pastierik | LinuxEXPRES.czPri sadzbe textu do bloku dochádza k nerovnomerným sme spomínali pri nastavovaní odseku,medzislovným medzerám. V nasledujúcom návode si aj ďalší parameter – tzv. normálnu šírkuukážeme, ako toto dokážete eliminovať, aby bol text op- medzislovných medzier. A práve tento parameter, spolu s  parametrom mi-ticky rozložený optimálnejšie, čím dokážete pomerne nimálnej a maximálnej šírky znakov vásjednoducho odstraňovať aj siroty či vdovy. Potrebujete do teraz bude hlavne zaujímať – ich na-PDF dokumentu vložiť internetové odkazy? V krátkom stavovaním dokážete roztiahnuť alebonávode vám ukážeme jednoduchý postup, ako ich dokáže- zúžiť označený text tak, že v konečnomte vytvoriť. dôsledku „pridáte“ alebo „uberiete“ ri- adok a  tým vlastne odstránite sirotu alebo vdovu. Samozrejme, uvedený po-Optimalizácia optického kách, a preto k príslušným nastaveniam stup nie je univerzálny (rozsah zmienrozloženia textu už nie je potrebný žiadny ďalší ko- nemusí postačovať), a preto sa vám po- mentár. mocou neho nemusí uvedený problémOd verzie 1.3.4 sú v Scribuse implemen- Uvedené parametre dokážete však vždy podariť vyriešiť.tované niektoré myšlienky z programu použiť aj pri riešení ďalšieho problému –hz-program, ktorého autorom je ne- sirôt a vdov. V tomto prípade je vhodné, Vkladanie internetovýchmecký typograf Hermann Zapf. Tieto po- aby ste pracovali iba s označeným tex- odkazovstupy, stručne povedané, umožňujú tom. Text označíte tak, že v  textovomoptimálnejšie optické zobrazenie textu, rámci urobíte dvojklik, čím sa dostanete Potrebujete do PDF dokumentu vložiťpričom sa využíva nedokonalosti ľudské- „dovnútra“ a následne stlačením ľavého internetové odkazy? V krátkom návodeho zraku. tlačidla myši a  potiahnutím označíte vám ukážeme jednoduchý postup, ako Základná myšlienka spočíva v  pod- text. Teraz si otvorte jeho vlastnosti ich dokážete vytvoriť.state v  tom, že ľudský zrak nedokáže (klávesová skratka F2), prejdite na časť Pri vytváraní PDF dokumentov, ktorépresne rozoznať drobné rozdiely v šírke Text, položku Pokročilé nastavenia. sú určené pre elektronické publikovanieznaku, takže pri miernom roztiahnutí Tu uvidíte, okrem možností, ktoré na internete, sa nezaobídete bez vkla-alebo zúžení písma sa môžu programovodosiahnuť lepšie optické vlastnosti textu. Na tieto účely nájdete v  Scribuse,v definícii štýlov odsekov, pokročilé na-stavenia šírky znakov a nastavenie mi-nimálnej šírky medzery. Pri nastavovanípríslušných percentuálnych hodnôt nieje potrebné preháňať – menej je v tomtoprípade viac a  podľa skúseností nie jevhodné pre šírku písma nastavovať väč-šie rozdiely, ako sú 2–3 percentá(program umožňuje maximálnu zmenuo 10%). V prípade minimálnej šírky medzis-lovnej medzery to už môže byť aj trochuvyššia hodnota, tak či tak aj tu platí, žeradšej zadajte menej ako viac. Pravdaže,pritom netreba zabúdať ani na nasta-venie optických okrajov (pri ich nasta-vení napríklad znaky rozdelenia slovmierne presahujú „za“ okraj). To, ako sa postupne mení výsledok,je možné vidieť na priložených obrazov- Nastavenie minimálnej šírky medzery
 • 15. TÉMA ČÍSLA DUBEN 2012 OPENMAGAZIN 15 ktorý ste označili ako PDF anotáciu. V  otvorenom pracovnom okne Vlastnosti anotácie v časti Typ vyberte možnosť Odkaz von na web a do zob- razeného políčka Cieľ vložte príslušný internetový odkaz (či už na internetovú stránku alebo mail). Pri vkladaní mai- lových adries nezabudnite uviesť aj úvodnú časť (mailto:), pretože inak sa odkaz nevloží správne. Pri internetových odkazoch (http://) sa táto úvodná časť vloží automaticky (ale môžete ju zadať), pozor si musíte dávať pri vkladaní ftp či https odkazov. Na záver ešte dôrazne upozorňujeme, že textový rámec, ktorý zmeníte na PDF anotáciu sa do výsledného dokumentu vkladá neviditeľne, t.j. text, ktorý do neho prípadne vložíte sa vo výslednom PDF dokumente nezobrazí. Podrobnejšie informácie o aplikácii nájdete priamo na stránkach scribus.net. Vloženie textového rámca okolo textu a jeho prevod na PDF anotáciu Poznámkadania odkazov na internetové stránky či Teraz kliknite pravým tlačidlom Tento článek se skládá ze dvou au-mailové schránky. Pravdaže, tieto odka- a  v  zobrazenom kontextovom menuzy potrebujete vkladať rôznym spôso- v položke Voľby PDF zaškrtnite možnosť torských článků vydaných na na-bom – raz ako viditeľný text, inokedy Je PDF anotáciou. Následne, znovu cez šem partnerském portále Scribus.cz:ako odkaz ukrytý napríklad v obrázku, kontextové menu v položke Voľby PDF Optimalizácia optického rozloženiaktorý môže byť povedzme firemné logo. prejdite na možnosť Vlastnosti anotá- textu, Vkladanie internetových od- Nasledovný postup je univerzálny cie. K  tejto možnosti sa dostanete aj kazov.a je jedno, k akému objektu vkladáte in- dvojitým kliknutím na textovom rámci,ternetový odkaz. Najprv si pripravtevlastný dokument so všetkými formá-tovaniami, obrázkami a pod., následnevložte do dokumentu prázdny textovýreťazec tak, aby sa nachádzal okolo tex-tu či obrázku, ktorý má tvoriť interne-tový odkaz. Pravdaže, textový rámecnemusí byť obdĺžnikový – toto je však užnad rámec dnešného návodu. Vloženie internetového odkazu Mailový odkaz vo vytvorenom PDF súbore
 • 16. Rozšírenie pre typografickú TÉMA ČÍSLAúpravu textovJúlius Pastierik | OpenOffice.czPotrebujete v texte odstrániť viacnásobné medzery, vy- Následne, po výbere v  rolovacommazať nadbytočné či vložiť chýbajúce medzery, zameniť zozname, môžete ľubovoľný profil cez tlačidlo Zmeň upravovať alebo pomocouzalomiteľné medzery za nezalomiteľné, zameniť znaky za tlačidla Vymaž zmazať. Pravdaže, rozší-zliatky a pod? Nainštalujte si rozšírenie JP Typografia. renie sa opýta, či profil chcete naozaj vymazať, pričom profil Default nie jeHoci OpenOffice.org nie je DTP program, zobrazilo v príslušnej jazykovej lokalizá- možné vymazať vôbec.neznamená to, že sa v  ňom nedajú cii). Pravdaže, ako obvykle, rozšírenie je Okrem toho môžete všetky profilypripravovať dokumenty, ktoré spĺňajú jazykovo lokalizované do slovenčiny, pomocou tlačidla Export exportovať dozákladné typografické pravidlá. Pretože češtiny a angličtiny. vami vybraného adresára a, naopak, po-sa pri práci málokto vyhne preklepom mocou tlačidla Import môžete profilya niektoré veci OpenOffice.org umožňu- Formátovanie dokumentu importovať. Upozorňujeme, že prije riešiť pomerne nepohodlným spôso- importe sa pridajú nielen nové profily,bom, pripravili sme pre vás rozšírenie JP Prvý panel nástrojov obsahuje dve funk- ale tie, ktoré už máte definované, saTypografia (aktuálna verzia 2011.02.20), cie Nastav a vyber profil formátovania prepíšu importovanými údajmi.ktoré vám mnohé veci uľahčí a vyrieši za a Formátuj dokument. Tieto dve funkcie O ukončení exportu a importu ste infor-vás. môžeme označiť za srdce rozšírenia, pre- movaní výpismi. tože v  sebe ukrývajú jeho hlavné možnosti. Poznámka Při instalaci se vám může stát, že vyskočí okno s chybovým hlá- šením a rozšíření nepůjde nain- stalovat. Podle našich zkušeností Panel nástrojov „JP Formátovanie doku- se problém vyskytuje u kancelář- mentov“ ského balíku z webu Go-oo.org. Práca s profilmi Ten mají mnohé linuxové dis- Pomocou voľby Nastav a  vyber profil tribuce ve svých repozitářích. formátovania nastavujete, čo a ako sa U OpenOffice.org z Oracle nebo LibreOffice problém nenastává. má v dokumente automaticky opravovať. Pretože možností nastavení je veľa a pri Výber adresára pre export alebo import Po nainštalovaní rozšírenia sa do rôznej práci požadujete rôzne paramet- profilovprostredia OpenOffice.org Writer pridá re, ako prvé sa zobrazí okno Profily prešesť panelov nástrojov: JP Formátovanie formátovanie dokumentov, kde po in- Vlastný profil, ktorý chcete následnedokumentu, JP Nastavenie rozostupov štalácii nájdete dva prednastavené profi- použiť pre formátovanie nakoniec vybe-znakov, JP Formátovanie medzier, JP ly – Default a  Dvojznakove. Ako sú ráte cez tlačidlo Vyber.Odseky, JP Typografické spojovníky a JP nastavené, to už necháme na vaše presk-Nezalomiteľné medzery ON/OFF Line. úmanie. Zmena profiluZároveň sa do hlavného menu pridá V tomto pracovnom okne si v okne Po výbere funkcie zmeny profilu sa otvorípoložka Typografia, ktorá obsahuje Nový profil môžete zadefinovať nové okno Formátovanie dokumentu, kde sirovnomenné podmenu s  položkami, názvy profilov, ktoré do zoznamu vkla- môžete nastaviť, čo všetko chcete priktoré zodpovedajú tlačidlám uvedených dáte cez tlačidlo Pridaj. Zoznam sa zob- typografickej úprave textu urobiť. Na-panelov nástrojov. Menu navyše ob- razuje v  ľavej časti a  je abecedne stavenia sú rozdelené do piatich lo-sahuje tento návod (v slovenčine), ktorý usporiadaný. Pri pridávaní sa kontroluje, gických celkov – Náhrada zalomiteľnýchsa zobrazí v PDF formáte (prípadný pre- či ste názov zadali a  samozrejme musí medzier za nezalomiteľné, Odstrániť,klad do iných jazykov je vítaný a rozší- byť jednoznačný (veľkosť písmen neroz- Vložiť, Špeciálne náhrady a Špeciálnerenie je pripravené na to, aby ich hoduje). formátovanie. Ešte upozorňujeme, že pri
 • 17. TÉMA ČÍSLA DUBEN 2012 OPENMAGAZIN 17 jednotky nastavujete pomocou tlačidla Nastav, pričom sa podobne ako pred- ložky či spojky oddeľujú medzerami. Zoznam je iba jeden pre všetky jazyky a  merné jednotky je potrebné zadať presne tak, ako sa píšu, pretože pri ich hľadaní sa rozoznáva veľkosť písmen. Tretia možnosť ohľadne nezalomi- teľných medzier sa týka čísiel – ak ju nastavíte, bude rozšírenie vkladať medzery medzi čísla, v ktorých oddelíte rády medzerami, v telefónnych číslach, dátumoch a pod. Ako posledná možnosť nastavenia je nastavenie zámeny znakov Word Joiner Pracovné okno „Formátovanie dokumentov“ za NBSP na konci riadku. Táto možnosťvytváraní nového profilu sa do neho Následne v každom z nich nájdete tri je pridaná z toho dôvodu, že OpenOffi-skopírujú nastavenia profilu Default, možnosti definície – s testom veľkosti ce.org pri znakoch Word Joiner nie vždyktoré následne modifikujete. písma (v  tomto prípade sa pri hľadaní správne zalomí text a v týchto prípadoch reťazca rozoznáva veľkosť písmen), bez je ho potrebné na konci riadkov zameniťNáhrada zalomiteľných medzier za testu veľkosti písma (pri hľadaní sa ne- za znak NBSP.nezalomiteľné rozoznáva veľkosť písmen) a s opravouV týchto nastaveniach určujete, kde vša- veľkosti písma. Poslednú možnosť vyu- Odstrániťde má rozšírenie nahradiť zalomiteľné žijete napr. pri akademických tituloch, Ako naznačuje názov, v  tejto časti ná-medzery za nezalomiteľné, pričom si kde vám okrem toho, že sa pred alebo jdete možnosti ohľadne odstráneniamôžete nastaviť, či sa bude vkladať znak zaň vloží nezalomiteľná medzera tento nadbytočných znakov – konkrétneNBSP (nezalomiteľná medzera), alebo opraví aj do správneho tvaru bez ohľadu medzier (medzi ne sú počítané zalomi-Word Joiner (môžeme ho nazvať aj ako na to, ako bol napísaný. teľné medzery, nezalomiteľné medzerypružná nezalomiteľná medzera). Vlastné reťazce v príslušných definí- a tabelátory – pozor, nie znaky Word Jo- Ako prvá možnosť je náhrada za ciách oddeľujte od seba výhradne iner) a prázdnych odsekov.predložkami, spojkami, akademickými medzerou, inak rozšírenie nerozozná Medzi možnosťami pri medzeráchtitulmi a pod. Vlastné reťazce, pri kto- jednotlivé reťazce medzi sebou! nájdete odstránenie viacnásobných (ajrých má dochádzať k náhrade, definuje- kombinácií rôznych typov) medzier, ne-te cez tlačidlo Nastav. Po jeho stlačení sa zalomiteľných medzier a  tabelátorov),otvorí okno Nastav NBSP, ktoré je roz- odstránenie nadbytočných medzier nadelené na sedem častí. V políčku Jazyk začiatku či konci odseku, medzi zátvor-nastavujete, pre ktorý jazyk chcete tieto kami (okrúhlymi, hranatými aj zložený-reťazce definovať (pri otvorení sa táto mi) a textom, úvodzovkami (obyčajnými,položka automaticky nastaví na aktuál- jednoduchými a francúzskymi) a textom,ny jazyk dokumentu). textom a interpunkčnými znamienkami V šiestich ďalších políčkach následne (bodka, dvojbodka, čiarka, bodkočiarka,definujete reťazce, pri ktorých chcete, otáznik, výkričník) a pred znakom vý-aby sa automaticky zamenili zalomiteľ- pustky („trojbodky“).né medzery za nezalomiteľné. Vstupné Vložiť Nastavenie ďalšieho jazykapolia sú rozdelené do dvoch stĺpcov pre definíciu reťazcovpodľa toho, či chcete, aby sa medzera V  tejto časti nastavujete možnostizamieňala pred alebo za definovaným Po zadaní reťazcov tieto uložíte po- vloženia chýbajúcich medzier medzireťazcom. mocou voľby Nastav. Následne môžete bodku, otáznik, výkričník, dvojbodku) v  políčku Jazyk zadať ďalší jazyk, pre a  text; medzi čiarku, bodkočiarku, vý- ktorý chcete definovať reťazce a  takto pustku a text; vloženie nezalomiteľnej môžete pokračovať v  práci pre všetky medzery za znak prvej bodky v skratkách jazyky, ktoré pri písaní dokumentov po- typu o. i. (vloží nezalomiteľnú medzeru) užívate. Prácu s  definíciou nakoniec alebo o. i. (nahradí zalomiteľnú medzeru ukončíte pomocou tlačidla Zruš. Pozor, za nezalomiteľnú); vloženie nezalomi- ak stlačíte toto tlačidlo bez uloženia po- teľnej medzery pred znak výpustky. mocou tlačidla Nastav, vložené reťazce Samozrejme, rozšírenie rozoznáva napr. sa neuložia! desatinnú čiarku, takže nevloží medzeru Ako druhú možnosť nájdete v  tejto tam, kde nemá. skupine náhradu zalomiteľných medzierDefinovanie slovenských reťazcov pre vkla- za nezalomiteľné medzi číslami Špeciálne náhrady danie nezalomiteľných medzier a mernými jednotkami. Vlastné merné Špeciálne náhrady sú rozdelené do via-
 • 18. 18 DUBEN 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLAcerých častí. V prvej nastavujete, ako samá rozšírenie správať pri znaku výpustky– môže ponechať tri bodky, ktoré idú zasebou, aj znaky výpustky bez zmeny;môže zameniť tri bodky za výpustku ale-bo naopak, zameniť znaky výpustky zatri bodky. V druhej časti nastavujete, či má ale-bo nemá rozšírenie testovať (zamieňať)zliatky (ligatúry). V prípade, že zvolíte,že ich má zamieňať, cez tlačidlo Nastavmôžete nastaviť, ako sa má správať pri44 možnostiach zliatkov – nastavenia súrovnaké ako pri výpustke – rozšírenienebude príslušný zliatok či kombináciuznakov testovať, môže znaky zameniť zazliatok alebo naopak, môže zliatok za-meniť na kombináciu znakov. Upozor-ňujeme, že máloktoré písmo mázadefinované všetky možnosti zliatkov,z tých, ktoré ich poznajú všetky môžemeuviesť napr. písmo Linux Libertine. Abysa nastavené zámeny zapamätali, musí-te definíciu zliatkov nakoniec stlačiť tla-čidlo Nastav. Hlavne pri vkladaní zdrojových tex-tov programov požadujete, aby samedzery, ktorými na začiatku riadku op- Pracovné okno pre definovanie zliatkovticky formátujete text, nevymazali. Natento účel je v tejto časti prístupné na- Joiner a pri vkladaní medzier sa medzera zmeny sú robené automaticky a po ichstavenie SP za NBSP na zač. odseku nevloží. skončení ste informovaní o  celkovom(NBSP na zač. odseku sa nebudú Pri internetových odkazoch, pokiaľ počte prevedených zmien.mazať!), pomocou ktorého dosiahnete, ich chcete mať „klikateľné“, sa však V prípade, že ste si zvolili možnosťže sa všetky zalomiteľné medzery na za- tento znak exportuje napr. do PDF doku- zámeny nesprávnych znakov Word Joi-čiatku odseku zamenia za znak NBSP mentu, čím sa stáva nepoužiteľný. Preto ner za NBSP na konci riadku, pri tejtoa tento sa nebude mazať bez ohľadu na v  tejto časti nájdete aj nastavenie Od- zámene roluje text a zobrazuje sa oknoto, ako máte nastavený parameter stráň Word Joiner za.!?, pomocou kto- s priebehom spracovania.v časti mazania medzier na začiatku od- rého sa na konci formátovania predtýmseku. vložené znaky Word Joiner odstránia. Odseky Ako posledná možnosť špeciálnej zá- Samozrejme, pri tomto sa predpokladá,meny je náhrada obyčajného spojovníka že v texte už následne nebudete vkladaťspojovníkom typografickým. Pre tých, chýbajúce medzery za interpunkčnéktorí nevedia, o čo sa jedná, pripomína- znamienka.me, že spojovník v slovách typu Frýdek- Na záver nastavení profilu ukončíte Panel nástrojov „JP Odseky“Místek, ktorý sa ocitne na konci riadku, prácu stlačením tlačidla Nastav. Upo-sa má zopakovať aj na začiatku riadku zorňujeme, že vnútorné nastavenia (re- Panel nástrojov Odseky obsahujenového – a to je typografický spojovník. ťazce pre nezalomiteľné medzery, merné štyri funkcie – Vymaž prázdne odseky, jednotky, zliatky) sa ukladajú nezávisle Vlož prázdne odseky, Zameň odseky zaŠpeciálne formátovanie bez ohľadu na to, či potvrdíte alebo zru- zalomenie riadku a Zameň zalomeniePokiaľ text, ktorý typograficky opravuje- šíte uloženie ostatných nastavení profi- riadku za odseky. Ich význam je zreteľ-te, obsahuje slová, v ktorých nechcete lu. ný s ich názvov – pomocou funkcie Vy-vkladať medzery za niektoré znaky bo- maž prázdne odseky vymažete všetkydiek, výkričníkov a  otáznikov (napr. Spustenie formátovania dokumentu prázdne odseky v celom dokumente.v  názve OpenOffice.org alebo v  hyper- Vlastné formátovanie dokumentu po vý- Pomocou funkcie Vlož prázdne od-textových odkazoch), môžete použiť špe- bere profilu spúšťate cez voľbu Formátuj seky vložíte prázdne odseky medziciálne formátovanie. Aby ste využili tieto dokument. Pokiaľ nevyberiete žiaden v  označenej časti. Pozor, táto funkciamožnosti, musíte pri písaní dokumentu profil v okne Profily pre formátovanie zmení štýl odsekov podľa posledného,tieto znaky najprv zdvojiť (napr. dokumentov (napr. ihneď po spustení ktorý je označený.OpenOffice..org). Následne, zaškrtnutím OpenOffice.org, štandardne sa použije Funkcia Zameň odseky za zalomenievoľby Vlož Word Joiner za.!?, sa nahradí profil Default), v  opačnom prípade sa riadku zamení v označených odsekochdruhý znak z tejto dvojice znakom Word použije posledne zvolený profil. Všetky ich štandardné zakončenie za zalomenie
 • 19. TÉMA ČÍSLA DUBEN 2012 OPENMAGAZIN 19riadku (vyžadujú si to napr. publikačné grafický bod veľký 1/72 palca Joiner za znak NBSP. Vzhľadom nasystémy na internete). Pozor, aj táto (0,352778  mm); Pica (TeX) – typo- možnú časovú náročnosť posledné dvefunkcia zmení štýl odsekov podľa po- grafický bod veľký 1/72,27 palca funkcie zobrazujú okno s  priebehomsledného, ktorý je označený. (0,351460 mm); Didot – typografický bod spracovania a, samozrejme, roluje sa pri Posledná funkcia Zameň zalomenie veľký 1/2660 metra (0,375940  mm) nich text po obrazovke.riadku za odseky zamení v celom doku- a Fournier – typografický bod veľký 1/72mente zalomenia riadkov za štandardne francúzskeho kráľovského palca Typografické spojovníkyzakončené odseky. (0,375972 mm). V prípade nastavenia riadkovania to-Nastavenie rozostupov znakov to nastavujete percentuálne, a  to buď podľa veľkosti písma, alebo priamo (v  tomto prípade sa riadkovanie 1 na- Panel nástrojov „JP Typografické stavuje ako 100%, riadkovanie 1,5 sa na- spojovníky“ stavuje ako 150% a pod.).Panel nástrojov „JP Nastavenie rozostupov Odsadenie odsekov nastavujete pri- Tento panel nástrojov obsahuje dve znakov“ amo s  presnosťou na milimetre – funkcie, ktoré umožňujú zámenu vše- OpenOffice.org umožňuje nastavenie do tkých spojovníkov v  dokumente za Táto časť je totožná s rozšírením JP desiatich centimetrov. typografické a naopak.Rozostupy znakov, ktoré sme vám užpriniesli, a preto, pokiaľ si nainštalujete Zámena medzier a spojovníkov Nezalomiteľné medzeryrozšírenie JP Typografia, môžete pred- Pracovné okno Zámena medzier a spo- ON/OFF Linechádzajúce odinštalovať (ich paralelné jovníkov je určené na rôznu zámenupoužitie sa však nevylučuje). medzier a  typografických spojovníkov Táto časť rozšírenia poskytuje tri medzi sebou. Obsahuje sadu tlačidiel,funkcie – Nastavenie rozostupu a šírky ktoré sú rozdelené do troch oddielov –znakov, Nastavenie odsekov a Zámena V celom dokumente, Vo vybranom tex-medzier a  spojovníkov. Tieto funkcie te a Na konci riadku a funkcie, ktoré tla- Panel nástrojov „Nezalomiteľné medzeryotvárajú rovnomenné pracovné okná, čidlá vykonávajú, sú napísané priamo na ON/OFF Line“ktoré môžete mať otvorené počas práce nich, takže ich nemusíme bližšie popi- Táto časť je (čiastočne) totožnás textom, takže nastavovanie je prime- sovať. Upozorňujeme, že podobne ako pri s rozšírením JP On-line vkladanie NBSP,rane pohodlné. Vlastné ukončenie práce formátovaní celého textu, funkcie, ktoré ktoré sme vám už priniesli. Pokiaľ sisa nakoniec robí cez tlačidlá Koniec, pracujú „na konci riadku“, pri práci ro- nainštalujete rozšírenie JP Typografiaostatné tlačidlá v pracovných oknách sú lujú text. odporúčame vám rozšírenie JP On-lineurčené pre nastavovanie. Z dôvodu, že niektoré funkcie sú ča- vkladanie NBSP odinštalovať, ich para- sovo náročnejšie, môžete si nechať vypi- lelné použitie môže viesť ku kolízii.Nastavenie rozostupu a šírky znakov sovať priebeh ich spracovania a  ukon- Panel nástrojov obsahuje dve tlači-Pomocou pracovného okna Nastavenie čenie zaškrtnutím políčka Oznamovanie. dlá, pomocou ktorých spúšťate, aleborozostupu a šírky znakov osobitne na- zastavujete vkladanie nezalomiteľnýchstavujete dva parametre – rozostup Formátovanie medzier medzier priamo počas písania textu. Pri(kerning) a  šírku znakov pre aktuálne svojej práci sú tieto funkcie spojenéoznačený text. Pri otvorení pracovného s  práve nastavený profilom formá-okna sa v ňom nastavia hodnoty podľa tovania (pokiaľ ste nevybrali žiaden,prvého znaku označeného textu. Na- použije sa profil Default), a pokiaľ profilstavovanie môžete urobiť pre všetky Panel nástrojov „JP Formátovanie medzier“ zmeníte počas práce (či už jeho definíciuznaky výberu, pre všetky zalomiteľné alebo nastavíte nový profil), tieto zmenyalebo nezalomiteľné medzery alebo pre Panel nástrojov Formátovanie sa prejavia ihneď aj pri vkladaní textuzadaný reťazec (pri jeho hľadaní sa medzier obsahuje tri najčastejšie použí- a pri zmene profilu nemusíte ukončovaťrozoznáva veľkosť písma). V  prípade vané funkcie pre prácu s  medzerami. vkladanie nezalomiteľných medzier po-šírky túto nastavujete buď ako koeficient Prvá Zameň NBSP/WJ za zalomiteľné čas písania textu.aktuálnej šírky, alebo priamo. medzery zamení nezalomiteľné medze- Pre prácu sa z definície profilov vyu- ry (NBSP a kombinácie znakov Word Joi- žívajú iba reťazce, ktoré zadávate akoNastavenie odsekov ner + zalomiteľná medzera) za zalo- reťazce pre náhradu medzier za pred-Pomocou pracovného okna Nastavenie miteľné medzery. Druhá – Zameň SP za ložkami, spojkami, akademickými titul-odsekov nastavujete riadkovanie, odsa- WJ/NBSP na konci riadku zamení zalo- mi a  pod. Pri náhrade sa vkladá znakdenie odsekov a veľkosť označeného tex- miteľné medzery za jednoznakovými NBSP alebo Word Joiner podľa toho, akotu. Pri otvorení pracovného okna sa predložkami a spojkami na konci riadku to máte nastavené pri týchto reťazcochv ňom nastavia hodnoty podľa prvého za znak Word Joiner a  súčasne opraví v príslušnom profile.znaku označeného textu. nesprávne zalomené znaky Word Joiner Download: JP Typografia. Príslušné veľkosti môžete nastavovať za znak NBSP. Tretia – Zameň ne-podľa štyroch typografických systémov správne WJ za NBSP na konci riadku Stiahnite si rozšírenie.– Pica (Adobe, OpenOffice.org) – typo- opraví nesprávne zalomené znaky Word
 • 20. TÉMA ČÍSLAOCR v Linuxu: Cuneiform a YAGFJiří Brožovský | PenguinKrátká recenze asi méně známého OCR programu pro Linux. souboru a možnost kontroly pravopisu (k tomu musí být nainstalován program Aspell a slovníky pro příslušný jazyk).Úvod žádné uživatelské rozhraní. To se taky Obrázků je možné načíst více a  zpra- hodí (třeba do různých skriptů). Po star- covávat je jednotlivě nebo naráz. NáhledJednou z věcí, kterou uživatelé od počíta- tu vypadá asi takto: obrázku je pochopitelně možné zvět-čů občas chtějí, je převod naskenované- Je tedy možné nastavit skenovaný šovat, zmenšovat i posouvat, aby se vy-ho textu do nějaké editovatelné podoby. jazyk (pro češtinu je zkratka cze), vý- bíralo pohodlně. Také je možné označitSkenování není v  Linuxu problém už stupní formát (výchozí je čistý text, al- obdélníkovou oblast, která se budehodně dlouho (bylo-li někdy vůbec ternativou je HTML – zkratka html), zpracovávat a zbytek stránky ignorovat.problémem), složitější už je to s rozpo- další parametry pak nastaví použití růz- Pokud je text v  obrázku otočený o  90znáváním textu ( Optical Recognition – ných triků pro vytažení použitelných vý- stupňů nebo je vzhůru nohama, jeOCR). Ale situace se postupně zlepšuje. stupů z faxu nebo jehličkové tiskárny (do možné jej nejprve otočit do „správnéDnes se podíváme na program Cune- jisté míry to funguje i na nekvalitní tisk polohy“.iform, který je možná mezi linuxáři mé- z různých typů tiskáren). Výsledky jsou Vytvořený text je možné buď ukládatně známý, ale mně se docela osvědčil. dle mého názoru slušné – český text do souboru, nebo zkopírovat do systé-Pro Linux samozřejmě existuje celá řada dokázal převést i bez chyby (vytištěný na mové schránky pro další použití.OCR programů – některé vznikly jako laserové tiskárně a naskenovaný na 300 Dokonce by mělo být možné z YAGFopen source (třeba gocr), jiné byly dpi). Vstupním formátem může být kde i  skenovat (zavolá si XSane), ale tutouvolněny komerčními firmami po skon- co (výchozí je BMP, ale dovede i  nor- funkci jsem neměl možnost si ověřit,čení uzavřeného vývoje (jako třeba Tes- málnější formáty, používá k  tomu nemaje u linuxového počítače připojenýseract od Hewlett-Packard). Do druhé knihovny z projektu ImageMagick). skener.skupiny patří také program Cuneiform, Samozřejmě, některé věci programkterý je předmětem dalšího textu. Vy- Cuneiform nedovede. Je určen jen k roz- Technické detailyzkoušel jsem i některé další, ale výsledky poznávání tištěného písma (patkového a instalacena mých materiálech vesměs neodpoví- nebo bezpatkového – kurzíva ani tučnédaly mým představám a  zrovna Cune- písmo mu však nevadí a dokáže je i roz- Cuneiform je k  dispozici v  novějšíchiform se mi osvědčil výrazně nejlépe. poznat a patřičně zobrazit v HTML vý- Ubuntu a nejspíš i v dalších distribucíchCuneiform byl původně komerčním pro- stupu), nezvládá písmo psané a nepře- (aktuální Fedora a podobně). YAGF se dáduktem a ani nebyl určen pro unixové nlouská ani různé speciální a umělecké stáhnout z  domácí stránky programu,operační systémy. Před několika lety fonty (takže na švabach ani runy ho ne- k dispozici je balíček ve formátu RPM provšak byly uvolněny zdrojové kódy OCR používejte – je to zbytečné). Fedora Core 11 a „samoinstalační“ archívjádra programu a postupným vývojem se (na Ubuntu 10.04 fungoval bez problémůjej podařilo dostat na Linux. Program po- Grafická nadstavba YAGF – postačilo v terminálu spustit pomocíchází z Ruska (autoři uvádí, že v 90. le- „sh název_balíčku“ a všechny dva dota-tech 20. století patřil ke špičce na Ne každý se ovšem smíří s používáním zy kladně zodpovědět pomocí „Y“). Celátamním trhu), což samo o sobě dává na- OCR programu z příkazové řádky. Navíc, „samoinstalace“ spočívá ve vytvořeníději, že se při návrhu programu a algorit- někdy může být praktické vizuálně vy- adresáře s programem.mů počítalo s  lokálními abecedami brat jen část stránky a  tu dále zpra- Pokud používáte něco staršíhoa jejich specifiky. A je tomu opravdu tak covávat v OCR programu. Pro Cuneiform (v mém případě šlo o instalaci na Ubun-– kromě očekávané angličtiny a samo- byste našli i  další možnosti, ale asi tu 8.04), možná se nevyhnete kompilacizřejmě ruštiny si program poradí nejpřímočařejší variantou je použití ze zdrojových kódů. V takovém případěs pěknou řadou dalších jazyků (celkem je programu YAGF, který byl vytvořen pří- se hodí vědět, že Cuneiform vyžadujejich kolem 20) – a nechybí ani čeština. mo pro spolupráci s programem Cune- relativně novou verzi programu Cmake iform. (tak 2.6) a  vývojové knihovny Image-Možnosti A  co YAGF uživateli nabízí? Kromě Magick++ (pokud ty nejsou, nevadí, ale zobrazení výchozího obrázku a  vý- bude možné načítat jen z  obrázků veSamotný Cuneiform je programem sledného textu je to jednoduché na- formátu BMP). V uvedeném Ubuntu tospouštěným z příkazového řádku a nemá stavování jazyka i formátu výstupního znamenalo povolit Ubuntu Backports
 • 21. TÉMA ČÍSLA DUBEN 2012 OPENMAGAZIN 21 (například v nastavení zdrojů v progra- mu Synaptic) a nainstalovat novou verzi Cmake. Pak stačí: cmake . ; make ; sudo make install (a spustitelný soubor „cu- neiform“ se objeví v „/usr/local/bin“). Pro YAGF to bylo podobné (vlastně stejné), jen bylo třeba mít ještě vývojář- ské knihovny Qt verze 4 (taky Ubuntu Backports). Závěr Pokud hledáte vhodný OCR pro Linux, vyzkoušejte i  Cuneiform (a  k  němu YAGF). Není vyloučeno, že vám bude ta- ké vyhovovat. Mně se zatím líbí moc. Školení open source Hledáte pro sebe, své kolegy nebo spolupracovníky školení z oblasti open-source soſtwaru? Nabízíme vám rozsáhlou paletu vzdělávacích kurzů, které se týkají mnoha programů. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Ve spolupráci s Jednotou školských informatiků nabízíme školení akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy: • Využití OpenOffice.org/LibreOffice Writer, Calc, Impress v pedagogické praxi • Výtvarné techniky a úpravy fotografií pomocí GIMPu • Volně šiřitelný soſtware pro školství Více informací najdete na stránkách Liberix IT www.LibIT.cz Firemní kurzy Pro zaměstnance firem, úřadů a dalších organizací nabízíme následující kurzy: • Správa webu s využitím redakčního systému WordPress • Linuxový administrátor – Debian GNU/Linux pro správce • Kancelářský balík OpenOffice.org/LibreOffice pro pokročilé uživatele týmy • Soſtware Redmine pro projektové řízení pro t ved ýmové • Scribus: Naučte se sázet tiskoviny a elektronické příručky ouc í Kontaktní informace Uvedená nabídka není kompletní, umíme vám pomoci také s jinými programy. Poskytujeme poradenství a konzultace. Obraťte se na nás – Liberix, o.p.s., obchod@liberix.cz, +420 595 175 184, www.LibIT.cz.
 • 22. Časopis Gliese je sázen ve TÉMA ČÍSLAScribusuMichal Hlavatý | Scribus.czChcete vydávat časopis a  nevíte, v  čem ho sázet? V  násle- nevyhledávám a dávám přednost učenídujícím článku možná naleznete inspiraci. Exoplanety.cz se stylem „pokus-omyl“. Více než Scribus používám už zmíněný Word-používají k sazbě časopisu Gliese DTP program Scribus. Press, který jsem začal užívat jako abso- lutní laik a  po dvou letech si troufám lokalizaci. Popularizace astronomie říct, že ho už poměrně dobře ovládám,Jak dlouho/od jaké verze používáte prostřednictvím internetu je u  nás byť do oficiální dokumentace jsem na-Scribus? značně podceňována a  nejdou na ni hlédl asi třikrát. Také do zákoutíScribus používáme od dubna 2010 a verze téměř žádné finanční prostředky. Proto Scribusu tímto stylem postupně pro-1.3.6. Předtím jsme sázeli náš časopis je pro nás open source jedinou šancí. nikám, i  když tam asi nebudu mít po-v programu OpenOffice.org, což samo- Vnímáme to jako pozitivní aspekt třebu jít stále více do hloubky.zřejmě bylo podstatně rychlejší, ale vý- a  možnost dokázat, že bez dotací a  fi-sledek neodpovídal naší snaze vytvořit nančních prostředků je možné popula- O časopisu Gliesepo všech stránkách kvalitní časopis. rizovat vědu kvalitním a  efektivním Časopis Gliese byl založen v březnu 2008 způsobem. s cílem pravidelně a uceleně informovatV čem je sazba ve Scribusu lepší než o výzkumu exoplanet a života ve vesmí-v OpenOffice.org? Vytváříte ve Scribusu i další tiskoviny? ru. Celkem čtyřikrát ročně se ve formátuNejsem grafik, ale ze svého úhlu pohle- Zatím ne, ale od příštího roku plánujeme PDF můžete podívat na nejzajímavějšídu bych řekl, že v OpenOffice.org nejde zahájit vydávání Exoplanetární ročenky. novinky za předešlé období. Gliese je je-ani o sazbu v pravém slova smyslu, nýbrž Bude to tak trochu nadčasová tištěná pu- diným elektronickým časopisem o tom-spíše o  převedení psaného textu do blikace rekapitulující dění v oboru za ce- to oboru na světě.podoby PDF. Problémy jsme měli na- lý rok. Zatím probíhají jednání s  po- Jednotlivá čísla časopisu je možné sipříklad s vytvářením titulní strany, s ob-tenciálním nakladatelem, takže využití volně stáhnout. Redakce rovněž nabízírázky apod. Scribusu není stoprocentní. Kromě toho možnost zaslání upozornění na nové hodláme v létě spustit interaktivní ency- číslo e-mailem.Jaký je postup prací při výrobě časopi- klopedii exoplanet. Její obsah by měl být Petr Kubalasu? Používáte i další open-source kromě webových stránek dostupný i ve šéfredaktor Exoplanety.czsoftware? formátu PDF. Sazba bude probíhat veStále používáme už zmíněný OpenOffi- Scribusu.ce.org pro přípravu textu, který pak pu-tuje ke korektorovi. Uzávěrka čísla bývá Jak byste zhodnotili Scribus?koncem měsíce a poté se vždy pečlivě Už jsem to trochu nastínil. Hlavní vý-rozhodujeme, které články do časopisu hodou Scribusu je pro nás jeho dos-zařadíme a v jaké podobě. Většinou se tupnost. Z mého pohledu je to program,jedná o  výběr článků z  našeho webu se kterým se lze poměrně rychle naučitwww.exoplanety.cz. Časopis Gliese pri- pracovat, alespoň co se týká věcí, kterémárně slouží k rekapitulaci dění v našem potřebuji k práci.oboru, kterým je hledání života vevesmíru a  planet u  cizích hvězd (exo- Chybí vám nějaké funkce? Je doku-planet). I když se to nemusí zdát, tento mentace k programu dostačující?obor je dynamický a  velmi bohatý na Myslím, že pro naše aktuální potřebynovinky, takže jednou za tři měsíce se bychom uvítali dvě věci. V prvním přípa-zastavíme a zrekapitulujeme to podstatné. dě se jedná o  jednodušší a  lepší práci Náš web běží na WordPressu, což je s tabulkami. Výhledově bychom pak by-další open-source software, který využí- li rádi za nějakou snadnou a  rychlouváme. Kromě toho používáme i některé možnost vytváření formátu pro elektro-svobodné grafické programy (např. nické knihy.Inkscape) a  občas také domácí plane- Pokud jde o  dokumentaci, přiznámtárium Stellarium, které má i  českou se, že v oblasti softwaru ji obvykle příliš Titulní strana časopisu
 • 23. TÉMA ČÍSLAScribus: Tvorba vizitkyPeter Gažo | Scribus.czMať vlastnú vizitku, je dnes už bežná vec. Na mnohých s príponou *.sla, dá sa zvoliť aj kompri-pracovných stretnutiach i iných akciách sa bez nej movaný *.sla.gz. V skutočnosti tieto sú- bory nie sú vôbec veľké, tak nie jejednoducho nezaobídete. Viete však, ako by mala správna potreba ich komprimovať. Súbor uloženývizitka vyzerať a ako ju vytvoriť? v staršej verzii môžete bez problémov otvoriť novou verziou programu, súČo má byť na vizitke? te jednotky na vami požadovanú spätne kompatibilné. jednotku, napríklad milimetre. Štan-Na vizitke by mali byť základné údaje dardne sú nastavene body (pt). Vloženie logao vás ako osobe, ktorej vizitka patrí, teda Okraje treba nastaviť podľa možnostícelé meno, pracovná funkcia, meno fir- tlačiarne. Pre vizitku stačí okraj 4 mm. Vizitka sa väčšinou skladá z loga, názvumy či organizácie, pre ktorú pracujete, Ak chcete, aby sa všetky nastavili na a  dopĺňujúcich informácií. Logo jei kontaktné údaje. Formát vizitiek sa líši rovnakú hodnotu, kliknite na tlačidlo samozrejme dôležitá časť. Prednosť bypodľa štátu, bežne sa v krajinách Európ- s ikonou reťaze hneď vedľa rozmerov. ste mali dať vektorovej grafike predskej únie používa formát 85 × 55 mm, vo bitmapovou grafikou. Pri bitmapovejVeľkej Británii a škandinávskych kraji- Ukladanie grafike sa obraz rozloží na množstvo ob-nách 75 × 40 mm, v Spojených štátoch razových bodov (pixelov). Informácieamerických 51 × 89 mm a ako štandard sa Nezabudnite si svoju prácu pravidelné o obraze, napríklad farba, sa uložia zvlášťpoužíva 90 × 50 mm. Vizitka by mala mať ukladať. Uložíte buď pomocou menu Sú- pre každý pixel, preto sú tieto súborytaký formát, aby sa dala bez problémov bor | Uložiť [Ctrl+s], alebo Súbor | Uložiť veľké. Nevýhodou je, že pri zväčšovanívložiť do vizitkárov, ktoré sa predávajú ako… [Ctrl+Shift+s]. V  menu Súbor | obrazu sa znižuje jeho kvalita. Naopakna trhu. Nastavenia… v časti Dokument si mô- vektorová grafika nepopisuje jednotlivé žete skrátiť čas automatického ukla- body, ale definuje určité množiny bodovAko vytvoriť vizitku dania, štandardne je nastavený interval s podrobnými vlastnosťami. Vektorovýv programe Scribus? desať minút. Súbor je uložený do súboru formát je tak omnoho úspornejší. Vý-Na začiatku by ste mali mať predstavu,akú veľkosť bude mať stránka, s ktoroubudete pracovať. Dá sa meniť aj neskôr,ale niektoré kroky budete musieť urobiťznova. Návod bol vytvorený vo verziiScribus 1.4.0 rc3.Natavenie rozmerovstránky a okrajovPo spustení sa otvorí automaticky okremprogramu aj okno Nový dokument. Totookno slúži na počiatočné nastaveniedokumentu: jeho rozmer, okraje. Okno jemožné otvoriť aj v menu Súbor | Nový[Ctrl+n]. V časti Rozloženie dokumentu si vy-beriete Jednoduchá strana, vedľa tejtočasti volíte veľkosť a  orientáciu. Štan-dardne sa používa rozmer 55 × 85 mm.Keď vpíšete rozmer do políčok výškaa šírka, veľkosť sa automaticky prepnena Vlastná. V časti Možnosti si prepne- Nastavenie strany
 • 24. 24 DUBEN 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLAhodou vektorovej grafiky je možnosť tvary sú obdĺžnik a kruh. Je možné si pri- 1. Vyberte objekt, ktorý chcete natočiť.zväčšovať a zmenšovať príslušný obrázok dať aj vlastné pokročilé tvary. Napríklad logo firmy.bez akéhokoľvek zhoršenia kvality. 1. Vyberte z menu nástrojov Vložiť | 2. V paneli nástrojov vyberte nástroj Preto je vhodné vytvoriť si logo Vložiť tvar alebo použite klávesu Otočiť objekt alebo použite klávesuv  nejakom vektorovom editore (napr. [s]. V menu sa rozbalí kontextové [r]. Kurzor myši sa zmení na dveInkscapu), a  to naimportovať do vašej menu s ďalšími tvarmi, z ktorých si šípky v kruhu.vizitky: môžete zvoliť. Požadovaný tvar na- 3. Kliknutím myši a ťahaním sa objekt 1. V  hlavnom menu zvolíte Súbor | kreslite kliknutím a ťahaním. otáča. Zároveň aj vidíte náhľad, Import a z možností vyberiete Zís- 2. Na zmenu vlastnosti tvaru otvorte v akej pozícii sa už nachádza. Okolo kať vektorový súbor… okno Vlastnosti stlačením [F2] ale- kurzora sa zobrazuje informácia, 2. Kurzor sa zmenil a kliknutím zvolí- bo v menu Okno | Vlastnosti. aký uhol mate nastavený. te, kde sa má nové logo približne 3. Farbu zmeníte v časti farby v spod- nachádzať. nej časti panela. Každý tvar sa skla- Ak pri otáčaní stlačíte [Ctrl], bude sa 3. Okolo loga sa vytvorili malé červené dá z výplne a čiary okolo tvaru. Jej objekt štandardne otáčať o  pätnásť štvorčeky, ktoré slúžia na zmenu farbu zmeníte kliknutím na tlačidlo stupňov. Ak viete, aký presný uhol po- veľkosti. Ak pri ťahaní držíte stla- s ikonou štetca v paneli vlastnosti trebujete objektu nastaviť, urobíte to čené [Ctrl], logo sa zmenšuje/zväč- a výberom farby. Kliknutím na ve- v paneli Vlastnosti v časti X,Y,Z. Oto- šuje v  aktuálnom pomere výška dierko nastavíte, že budete pracovať čenie nastavíte na požadovaný uhol. k šírke. Keď prejdete kurzorom my- s výplňou. V tejto časti je možné nastaviť aj okolo ši nad logo, zmení sa kurzor na ru- 4. Vyberte farbu, ktorú chcete použiť. ktorého bodu sa bude objekt natáčať. ku. Kliknutím a ťahaním presuniete Ak je vaše logo vo formáte SVG, Štandardne sa otáča okolo ľavého logo na požadované miesto. pribudli aj farby, ktoré sú v ňom po- horného vrcholu. Na výber sú rohové užité, sú označené ako FromSVG (ak a stredný bod.Pridanie textu ste vložili logo vo formáte AI, je to Hotovú vizitku si môžete vytlačiť FromAI). alebo vyexportovať ako obrázok. UrobíteNa vloženie textu sa používa textové to v menu Súbor | Export | Uložiť akopole. Keby ste potrebovali robiť vizitky Formátovanie textu obrázok… Rozlíšenie treba nastaviťpre celú veľkú firmu, tak na zmenu mien aspoň na 300 DPI, 72 DPI, ktoré je štan-použijete skript, ktorý vytvorí vizitky zo Keď už máte jednotlivé objekty vložené dardne nastavené, je vhodné na preze-zoznamu. a rozmiestnené, môžete si upraviť text. ranie v  počítači alebo zverejnenie na V menu zvoľte Vložiť | Vložiť textový Na vizitke sú najdôležitejšie kontakty, webe, na tlačenie je to veľmi málo.rámec alebo stlačte klávesu [t]. Kliknite ktoré je dobre zvýrazniť a  ďalší textna miesto, kde chcete vložiť text, upraviť podľa vašej potreby.ťahaním vytvorte obdĺžnikovú oblasť, 1. Urobte dvojklik na textové pole,ktorá bude nový text obsahovať. Uvoľni- ktoré chcete upravovať.te tlačidlo, keď dosiahnete pravý dolný 2. Otvorte okno Vlastnosti [F2].roh. Dvojklikom do oblasti prepnete do 3. Označte text, ktorý chcete upraviť.editovacieho módu a môžete vložiť váš Potom v  okne Vlastnosti vybertetext. Ak potrebujete upraviť rozmer ob- časť Text. Tu si zvolíte písmo, veľ-lasti, kliknite na orámovanie a pomocou kosť písma, riadkovanie, zarov-červených štvorčekov zmeňte rozmer. nanie, farby a ďalšie vlastnosti. Ak Všetko, čo v  Scribuse vložíte, je potrebujete zmeniť text v  celomvložené ako objekt a  vždy nový vytvo- textovom poli, použijete [Ctrl+a], akrený prekrýva predchádzajúci, preto sa máte textové pole v  editovacomtext zobrazí nad logom. Ak chcete objekt režime. Alebo kliknite mimo tex-presunúť do pozadia, urobíte to kliknu- tového poľa a jedným kliknutím vy-tím pravým tlačidlom myši na objekt. beriete celé textové pole a zmeny,V kontextovom menu vyberiete Úroveň ktoré urobíte v paneli Vlastnosti, saa vyberte požadovanú zmenu. aplikujú na celý text v poli.Pridanie tvaru Otáčanie objektova nastavenie jeho farby Ďalším dôležitým nástrojom je nástrojAk potrebujete vložiť jednoduchý deko- otáčania. Je dobre využiteľný, keď potre-ratívny grafický prvok, na jeho vytvo- bujete logo firmy dať zvislo, alebo ho len Hotovérenie môžete použiť Scribus. Základné pootočiť.
 • 25. RECENZEAsus Eee Note EA-800David Kolibáč | AbcLinuxu.czV současné době jsme svědky boomu elektronických čte- pera. Vedle displeje jsou při dolním okrajiček knih, tabletů a různých mobilních multimediálních dotyková tlačítka, na nich už otisky vzhledem k častému používání ulpí.zařízení, vlastně včetně telefonů. Jejich společným Na horní hraně se ve žlábku ukrývájmenovatelem je hlavně to, že se hodí především ke zacvaknuté pero. Na přesně opačnékonzumaci, nikoliv však tvorbě obsahu. Výjimkou budiž straně tabletu najdeme skupinu portůnapříklad tablet Indamixx nebo v tomto článku re- a  tlačítek. Zleva to jsou: ve štěrbině skryté tlačítko pro tvrdý restart, 3,5mmcenzovaný „kreslicí“ tablet Asus Eee Note EA-800. Je jack pro sluchátka, microUSB port, slotsmutnou skutečností, že těmto bílým vránám poněkud na microSDHC kartu, maličký repro-chybí zdravá konkurence. Bohužel právě Asus Eee Note je duktor a nakonec obligátní vypínací tla-toho ukázkovým příkladem... čítko.V  Mobilních novinkách jsem se loni pádem) nechráněné. Ale aspoň se do Druhý pohledo Asusu Eee Note EA-800 zmiňoval hned těchto desek tablet nacvakává tak, že jen Nebudu zde opisovat přesné specifikaceněkolikrát, mé zprávy byly vesměs opti- tak rozhodně nevypadne. A také ho v pří- hardwaru, spíše okomentuji zkušenostimistické. Realita už však tolik ne. Uve- padě potřeby bez použití hrubé síly ne- s používáním.dení na jednotlivé trhy (typicky ten vytáhnete. Na čtení v MHD bych si roz- Uvnitř tiká Marvell xScale PXA303americký) bylo stále odsouváno a  dos- hodně netroufal: především kvůli hmot- podpořený 256 MB paměti. Stačí to?tupnost v  Evropě na tom byla velice nosti něco přes půl kilogramu – to už na Reakce uživatelského rozhraní by občasbídně i v létě, vlastně půl roku po uve- držení v jedné ruce moc není, ačkoliv je mohly být svižnější, ale při očekávanémdení. Cena přes dvě sta dolarů je v dnešní to stále snesitelná hodnota pro přená- použití jsem nezaznamenal zásadnějšídobě na hranici konkurenceschopnosti. šení. problém.V ČR si ještě připlatíme – tablet přijde na Přední straně samozřejmě dominuje Jako úložiště dat slouží jednak internízhruba pět tisíc korun a navíc si nějaký displej. Je krytý sklem a plastovou vrst- (uživateli bez synchronizačního softwa-ten týden počkáme, protože zpravidla vou, která rozptyluje světlo. Neměl by se ru nebo šroubováku de facto nepří-není skladem. Já jsem takové čekání tedy jen tak snadno poškrábat a otisky stupná) microSDHC karta o kapacitě 4podstoupil... a pojďme se podívat, zda to na něm zůstávají jen minimálně. To ale GB, jednak skrze vnější slot přístupnástojí za to. především proto, že nemá smysl na něj microSDHC karta – zkoušel jsem 16GB sahat prsty, když reaguje pouze na dotyk exemplář bez komplikací.HardwarePrvní pohledV kompaktním balení dostaneme to zá-kladní, tedy nezbytnou brožurku, tabletsamotný, dotykové pero, microUSB kabela nabíječku, do níž se USB kabel zasouvá,a  navíc ještě koženkové desky, kteréslouží jako pouzdro. Na tabletu na první pohled zaujmezpracování. Šasi je velmi bytelné a ele-gantní – hliníkové. Ale pravděpodobněho většinu času neuvidíte, protože seschová do pouzdra. Pouzdro – ono to za-se tak moc pouzdro není, jsou to, jakjsem již naznačil, jen desky, které chránízadní stranu a displej před poškrábánímv  zavazadle, ale boky jsou (např. před
 • 26. 26 DUBEN 2012 OPENMAGAZIN RECENZE MicroUSB slouží pouze k  nabíjení tlačítka pro přepínání stránek po bocích a při spuštění se nám aplikace zobrazí vea synchronizaci, kdo doufal v „hostitel- tabletu. stavu, v  jakém jsme ji posledně zane-ský režim“, musí si nechat zajít chuť. Dvoumegapixelový fotoaparát nesto- chali.Bluetooth pro komunikaci s okolím chy- jí příliš za řeč. Asi by posloužil k  doku-bí a WiFi má prachbídný příjem signálu, mentaci autonehody, ale ruku na srdce: Aplikacenaprosto minimální využití v aplikacích jak rozšířené jsou dnes telefony, kteréa v neposlední řadě se mi ani nepodařilo neumí totéž a snad i lépe? Mikrofon je po-To nejpodstatnější první: poznámkovýpřipojit se k Eduroamu, jak zmiňuji níže. užitelný tak maximálně na zazna- blok. K  dispozici je 42 šablon (pozadí: Osmipalcový displej s rozlišením 768 menávání osobních poznámek, pokoušet prázdné, různě linkované), několik× 1024 je docela jemný a dají se na něm se s ním nahrávat např. přednášku je zby- kreslicích nástrojů (tužka, pero, zvýraz-rozumně číst texty v PDF o rozměru A4. tečné. Podobně nestojí za řeč reproduktor ňovač, guma) o  několika tloušťkáchJelikož se jedná o  (monochromatický) a bohužel ani výstup na sluchátka. stopy a stupních šedé (displej je přeci jenLCD, není problém s  překreslováním Výdrž na baterie vcelku odpovídá to- monochromatický). Nechybí výběr,oproti elektronickému inkoustu. Ale mu, co uvádí výrobce, tzn. 13,5 hodiny kopírování/vkládání a funkce zpět/vpřed.samozřejmě na druhou stranu je kon- používání bez WiFi, 10 dnů v uspaném To je nezbytný základ. Ale o moc více tutrast podstatně horší. Vzhledem k  ab- stavu. Když to zkombinujeme, dostane- toho není. Ještě vložení obrázku nebosenci podsvícení je paradoxně nejlepší me se k reálným číslům. Při asi hodině „tabulky“. Ani text vkládaný pomocípři dostatku světla, tedy především ven- psaní poznámek a hodině čtení článků softwarové klávesnice není možné při-ku za jasného dne. Díky matné úpravě v PDF denně nabíjím co tři dny a ještě dat. Nakonec, jako „elektronický papír“povrchu se displej neleskne a je docela mám rezervu. to postačuje. Poznámky je možné jedno-příjemný na dotek. duše organizovat (podle názvu a štítků). Aktivní digitizér od Wacomu je Software Ukládají se ve vlastním formátu a provcelku jistota. S dodaným perem (může jejich export do použitelného stavu jefungovat i s jinými kompatibilními pery Po spuštění (trvajícím zhruba slušnou nutný software od Asusu pro MSpro Tablet PC) je poměrně přesný, ale čtvrtminutu) se zobrazí spouštěč aplika- Windows. Nebo vlastně ne tak docela, jehodně záleží na kalibraci. Když nezane- cí: 14 položek ve dvou sloupcích. Přidbatelně změním úhel naklonění pera, spodním okraji je lišta s několika volba-dočkám se nepřesností. Nebo když mi, jako spuštění aplikace, sejmutítablet půjčím nějakému pravákovi. Také snímku obrazovky atd. Liší se aplikaci odse mi dosud nepodařilo ovládnout sní- aplikace. Tyto volby lze aktivovat pomo-mání více úrovní přítlaku, asi na hrot cí dotykových tlačítek pod displejem –moc tlačím. Zajímavostí je, že pero pů- bez použití pera. Nahoře je lišta druhá,vodně mělo mít postranní tlačítko, ale globální. Na ní jsou především hodinynenašlo se pro něj využití v  softwaru, a oznamovací oblast, resp. několik iko-takže není vyvedeno na povrch. nek pro rychlou změnu hlasitosti, zob- Dotyková tlačítka vedle displeje jsou razení stavu baterie, připojení k  WiFi,kapacitní, což je například pro mě pře- odpojení nebo skenování obsahu pamě-kážka, občas na mě nereagují. Využití ťové karty atp.najdou při obracení stránek v  knihách Přepínání aplikací se neřeší. Připo-nebo pohybu v  některých nabídkách, míná to PalmOS: ze spodní lišty nebokdyž se člověku nechce vytahovat pero. pomocí dotykového tlačítka můžemeAle pro čtení by jistě byla příjemnější kdykoliv přejít na obrazovku spouštěče
 • 27. RECENZE DUBEN 2012 OPENMAGAZIN 27tu možnost exportovat stránku na kartu mu přidat štítek... a to je vše. Ani jsemve formátu GIF a rozlišení 768 × 888. To nepřišel na to, jak obrázky přibli-může být postačující. žovat/oddalovat, jde-li to vůbec. Pře- Dokumentační schopnosti by měl hrávač zvuků na tom není o mnoho lépe.doplňovat fotoaparát, mikrofon a  pak Prostě jen postupně přehrává všechnyještě poznámkový bloček, do nějž se pí- skladby na kartě – tedy v  příhodnémšou poznámky výhradně na virtuální formátu, totiž MP3 (ani s Ogg Vorbisemklávesnici. Aplikace jsou to vskutku na jsem nepochodil). Žádné třídění podlefunkce skromné a k hardwarovým spe- metadat nebo aspoň adresářové struktu-cifikům jsem se již vyjadřoval. Psát po- ry. Navíc v  kombinaci s  kvalitou zvu-známky na virtuální klávesnici je kového výstupu je to velké zklamání.utrpení a  bohužel to nevylepšuje anirozpoznávání písma à la Graffiti známéz PalmOS. Jak už jsem zmínil, tyto po-známky stejně nejde kombinovat s črtyz „kreslicí“ aplikace. Čtečka dokáže zobrazovat PDF a ePub.Díky specifikům displeje, možnosti ply-nulého posouvání, přibližování/od-dalování a  otočení textu na šířku je todocela použitelné i  v  případě PDF ur- Připojení k PCčených pro papír formátu A4. Příjemnéje, že do textů si jde vést poznámky (črtat Po připojení microUSB kabelem k PC seperem i  ťukat na virtuální klávesnici). Eee Note začne nabíjet a na jeho displejiVýsledek si lze exportovat do obráz- ku se zobrazí nabídka čítající pět možností:v PNG. Samozřejmě nechybí ukládání zá- 1. Nainstalovat synchronizační soft-ložek a jednoduchá organizace knih po- ware a  ovladače do MS Windows.mocí štítků. Další užitečnou funkcí je Tuto variantu jsem dále nezkoumal,slovník. Význam perem označeného nedisponuji MS Windows.slova se zobrazí ve vyskočivší bublině. 2. Synchronizační režim. TechnickyKrom toho je tu slovník i jako samostatná jde o síť přes USB, se zařízením lzeaplikace. Ve výchozím stavu obsahuje Další aplikací je webový prohlížeč. komunikovat po telnetu.Longman Dictionary of Contem- porary Má samozřejmě sloužit k  prohlížení 3. Přístup k datům na paměťové kartě.English, ale jdou do něj s  trochou úsilí webu při připojení k internetu přes WiFi. Chová se jako standardní mass sto-dostat i vlastní slovníky pro StarDict. Na tuto funkcionalitu jsem ale rychle za- rage. Knihy je třeba nahrávat do nevřel. Doma se sice k síti zabezpečené adresáře /book, obrázky do /photo pomocí WPA2 připojím, ale u Eduroamu a hudbu do /music. ve škole jsem nepochodil (nepodpo- 4. Režim digitizéru. Eee Note by se pak rovaná metoda autentizace) a  i  příjem měl chovat jako grafický tablet signálu je mizerný. Samotný prohlížeč (polohovací zařízení). Dokonce si pak dílo dokonává. Nikoliv neprávem má jde vybrat levorukou/pravorukou přízvisko „Experimental“. Je nestabilní orientaci. Háček je v tom, že mimo a  neohrabaný. Je orientovaný na šířku MS Windows (na GNU/Linuxu a Mac displeje, zvládá záložky, karty a nějaké OS X) funguje pouze dotek pera jako další funkce, ale jeho ovládání je tak ne- kliknutí, to je v tuto chvíli vše. šikovné (např. na pozici pera se zob- 5. Nabíjení. V  tomto režimu půjde razuje kurzor a posouvání po stránce se tablet normálně používat, jako by realizuje posuvníkem při okraji, není byl na nabíječce – bez ohledu na PC. uzpůsobené dotykovému displeji), že jsem ho použil toliko jednou: poprvé Podle jednotlivých režimů se zobrazují ve a naposledy. výpisu lsusb různé kódy: 0b05:17a1 (1 Naneštěstí chybí správce souborů. a 3), 0b05:179e (2) nebo 0b05:179f (4). Jediný jeho náznak je „koš“, v němž se Několikrát jsem se setkal s tím, že se shromažďují „smazané“ soubory. Jinak Eee Note při odpojování oddílu pamě- si jednotlivé aplikace samy vyhledávají ťové karty zasekl a  musel jsem ho re- Tak trošku do počtu tu jsou prohlížeč soubory na příslušných místech a uživa- startovat.fotografií a hudební přehrávač. Nejprve tele k adresářové struktuře nepustí.k prohlížeči obrázků: skoro nic neumí, Dále tu máme už jen kalkulačku a dvě Komunita, podporajen zobrazí (zmenšený) obrázek (ve for- hry. Klasické sudoku a Bubble Breakermátu PNG, JPG, GIF nebo BMP), aka SameGame. Nic víc. Ocenil bych V  dnešní době se výrobci hardwaruumožňuje ho přejmenovat, smazat nebo aspoň např. jednoduchý kalendář. předhánějí v tvorbě „ekosystémů“ pro
 • 28. 28 DUBEN 2012 OPENMAGAZIN RECENZEsvá zařízení. Poskytnout k  multimedi- který by měl mít mj. barevný displej. Kde nál nebo jednoduchý správce souborůálním zařízením služby, obchod s aplika- nic, tu nic. nachystané jsou. Oproti třeba takovémucemi, hudbou, knihami – přihodit Neschopnost Asusu dodat Eee Note nooku jde rozhodně o zklamání.k  tomu nějaké ty sociální sítě, datové na trh se také odrazila na tom, jak vypa- Aspoň se musí nechat, že Asus zaúložiště apod. V tomto ohledu excelují dá, či spíše nevypadá komunita. Takové poslední rok opravil několik nedostatkůAmazon, Apple, Google. Nikoliv však Maemo si tak nějak v podstatě navzdory ve firmwaru (např. dřívější nemožnostAsus, alespoň co se Eee Note týče. Syn- Nokii vybudovalo mohutnou komunitu – otočit knížku na šířku displeje) a netutláchronizace s  Evernote a  podpora knih a  jsou to právě komunitní příspěvky, zdrojové kódy k použitému svobodnémus Adobe DRM, to je vše. „Hype“ se sice které činí např. Nokii N900 tak atrak- softwaru, naopak je najdeme na webupři uvedení Eee Note EA-800 tak nějak tivní. Asus Eee Note EA-800 v sobě má bez jakéhokoliv utajování.dosáhlo, jenže pak Asus nebyl schopen nemalý potenciál, jenže ten byl takřkadodat výrobek na trh. Už na přelomu let uhašen nedostupností. Závěr2010 a  2011 se po webu objevovaly po- V čem ten potenciál spočívá? Jednakměrně pozitivní recenze v  angličtině, jde o  pozoruhodný hardware, jednak Ačkoliv jsem v článku dosud hodně rýpaljenže Eee Note se objevil na trhu asij- uvnitř najdeme Linux a  můžeme roz- do chybějící funkcionality a nedodělků,ském a  pak dlouho nic... Do USA se chodit Qt. Možnost připojení se přes Asus Eee Note EA-800 svůj účel plní: ja-dostal až v létě 2011 a v Evropě to nebylo telnet už jsem zmiňoval. Žádné „ro- ko „elektronický papír“ a prohlížeč PDFjiné. Dlouhodobá situace je taková, že otování“ nebo „jailbreak“. Na tabletu si slouží dobře, výdrž na baterie neníEA-800 sice má nejeden obchod v nabíd- jde rozběhnout FTP server pro snazší vý- špatná, zpracování také ne. Jen je třebace, nicméně při objednávce si na doru- měnu souborů, nainstalovat běžnější k němu přistupovat jako vlastně k jedno-čení nějaký ten týden počkáte, protože aplikaci v Qt atd. Bohužel dokumentace nebo dvouúčelovému zařízení. V někte-zpravidla není skladem. Navíc cena v na- za mnoho nestojí. Stránky FreeeNo- rých ohledech mi připomíná staré palmy.šich končinách kolem pěti tisíc korun je te.org jsou na první pohled ne právě Navíc je tu potenciál pro rozšiřování.na pováženou. A kromě toho se už po- udržované a fórum také aktivitou nepře- Nabízí se ale otázka, zda je cena ade-měrně dlouho hovoří o vyšším modelu, kypuje, ačkoliv základní věci jako termi- kvátní. To už je na každém z nás. Cíl openMagazinu Pro koho je určen Jak se můžete zapojit OpenMagazin je měsíčník, který vytváří OpenMagazin není pro zkušené uživatele Líbí se vám současný vzhled openMagazinu? obecně prospěšná společnost Liberix ve open source. Pokud už open source používá- Nebo chcete, aby byl kvalitnější a  lepší? spolupráci s mnoha webovými portály. Je ke te, nehledejte v  openMagazinu převratné Přejete si, aby vycházel i nadále? Jste to vy stažení zdarma ve formátu PDF a ePUB. Ob- novinky. Magazín je koncipován tak, aby po- kvůli komu elektronický magazín děláme. sahuje ty nejlepší články o volně šiřitelném sloužil jako propagační nástroj. Šiřte open- A jste to vy, kdo mu může pomoci: softwaru. Cílem je: Magazin tam, kde open source neznají. • Výroba openMagazinu stojí 6 000 Kč Sáhněte po něm, když potřebujete předvést, • Přitáhnout více uživatelů k otevřenému měsíčně, proto vás prosíme – podpořte co open source umí. softwaru (např. Mozilla Firefox, Open- jeho výrobu finančním darem. Office.org, LibreOffice, GIMP, Linux, OpenMagazin je zejména pro ty, kdo o open • Umístěte na svůj web logo nebo banner. Inkscape, Scribus atd.). source vědí málo nebo vůbec nic. Dejte jim ho, ukažte jim, že open source není straši- • Dejte do patičky svého e-mailu odkaz na • Poskytnout nástoj, pomocí kterého mů- web openMagazinu – delný. Využijte žete lidem ukázat, že „ten open source“ www.openmagazin.cz openMaga-zinu, funguje. abyste své po- • Rozdávejte openMagazin mezi své ro- • Propagovat weby, které o  volně šiři- chybovačné přá- dinné příslušníky, kolegy v práci, spolu- telném softwaru píší. tele, kolegy či žáky ve škole, přátele, kamarády. spolužáky pře- Informace podáváme na e-mailu svědčili, že mo- redakce@openmagazin.cz hou open-source a telefonním čísle 595 175 184. software také po- užívat. Podpořit
 • 29. ZOTAC ZBOX Nano A10 Plus: RECENZEZeleně svítící domácí kino s XBMCLukáš Zapletal | LinuxEXPRES.czVyzkoušeli jsme minipočítač známé firmy ZOTAC s  ná- kit pro namontování na monitor a pří-zvem ZBOX Nano Plus vhodný nejen jako desktop, ale zej- ručku s CD. Tento model můžete klidně nasadit na předem namontovaný VESAména jako HTPC. Chtěli jsme se podrobně podívat na držák za monitor či televizi a  „vytáh-platformu AMD Fusion a její funkčnost pod Linuxem. nout“ si IR přijímač pomocí dodaného kabelu. Je to velmi snadné.Když firma ZOTAC představila novou řa- filmy a hrát i novější hry, člověk tomudu minipočítačů ZOTAC, kterou poj- ani nechce věřit. Ale o tom dále.menovala ZBOX Nano, byl jsem celý Na přední straně jsem našel zleva za-nedočkavý dostat jeden kousek na re- pínací tlačítko, diody pevného diskucenzi. Od mnoha jiných modelů této a  zapnutí, infračervený přijímač, slothongkongské společnosti specializující kombinované čtečky na SDHC/XD a ko-se na grafické karty, základní desky nektory na sluchátka a mikrofon. Vzadua  minipočítače, se odlišuje vzhledem. je to pak konektor napájení, HDMI port,Tím začneme. DisplayPort, čtyři USB 3.0 dírky, RJ-45, eSATA konektor a závit pro WiFi anténu. Na pravé straně nic, nalevo pak malé žebrování pro větrák. O něm dále. ZBOX Nano přidělané na LCD obrazovku Pojďme se podívat na to, co se skrývá uvnitř černozelené krabičky. Tak pře- Přední strana se zapínáním, informačními devším je to platforma Fusion „Zacate“, diodami, čtečkou paměťových karet a 3.5 tedy dvojice procesor – grafická karta na jack porty na sluchátka a mikrofon jednom kusu křemíku vyráběného 40nm technologií. Dvoujádrový procesor AMD E-350 na frekvenci 1,6 GHz je spřažen Celkový pohled na ZBOX Nano s grafickou kartou Radeon HD 6310 na frekvenci 492 MHz. Každé jádro má Pakliže znáte veleúspěšnou řadu k dispozici 512 kB L2 cache a maximálníZBOX, tak jistě najdete na tomto novém TDP procesoru je 18 W.modelu řadu podobností. Především je Čipset AMD M1 zvládá paměti DDR3to černostříbrné šasi s  typickým po- taktované na 1066 MHz a  námiznávacím prvkem – svítícím kolem, testovaná sestava již obsahovala pře-logem ZBOXů. Testovaný model ZBOX dinstalovaný modul o  velikosti 2 GBPlus Nano AD10 měl zelenou barvu. Zde spolu s diskem o kapacitě 320 GB (5400ale podobnost končí. RPM). Pakliže byste chtěli počítač osadit Nový ZBOX je podstatně menší, pamětí i  diskem dle vlastního výběru,přesněji je to necelých třináct centimet- hledejte model bez slova „Plus“ v názvurů šířky i výšky oproti devatenácti u pů- a  mějte na paměti, že musíte koupit Zadní strana s veškerými dalšími portyvodních modelů. Naopak o  milimetr Na tak malou krabičku je to „notebookovou“ paměť (SODIMM)narostla výška, která je 45 milimetrů bez úctyhodná sada portů, ale ještě nekončí- i disk.nožiček. Na první pohled je to kouzelná me. V  krabici jsem dále našel externí Přístup k  oběma komponentám jekrabička, kterou si zamilujete. Když zdroj, dálkový ovladač (MCE kompatibi- velmi snadný přes odšroubovatelný kryt,uvážíte, že na ní můžete bezproblémově lní), baterie, externí USB infračervený naopak k  procesoru i  chladiči se dos-brouzdat internetem, sledovat Full HD přijímač navíc, WiFi pokojovou anténu, tanete hůře. Jedná se o aktivní větráček
 • 30. 30 DUBEN 2012 OPENMAGAZIN RECENZEnotebookového typu s proudem vzduchudo strany, ale není třeba se bát velkéhohluku. Funguje naprosto stejně jakou  kvalitního notebooku – v  klidu jejtéměř neslyšíte (hranice zvuku vy-dávaného točícím se pevným diskem),v  maximální zátěži je zvuk slyšitelnýmaximálně do dvou až tří metrů. Přitestování jsem měl vedle ThinkPadX201, a  když jsem se zaposlouchal přizátěži obou zařízení, nebyl jsem schopenvyhlásit vítěze. Pakliže vám nevadí hlukvětráku z notebooku, nebude vám vaditani tento počítač Nano. Abych dokončil povídání o hardwaru, Test: Kódování MP3 souboru (vteřiny, méně je lépe), více výsledků najdete v galeriizbývá mi doplnit informaci o internímSATA portu (6.0 Gbps), gigabitovou sí- Třebaže výsledky u testů zaměřených díváme na to, jak to „šlape“ v Linuxu.ťovou kartou, WiFi kartou Atheros na procesor i paměť Fusion dominoval, ZOTAC je předurčen jako HTPC, proto802.11n/g/b a sedmikanálovou zvukovou u grafické karty Radeon už výsledky ne- jsem jako první test stáhnul a  nain-kartou. Potěšil mě kvalitní zdroj, který byly tak zdrcující. Ve většině hrách měla staloval multimediální linuxovou dis-se za provozu téměř nezahříval. Ob- karta Radeon mírně navrch, s výjimkou tribuci OpenELEC. Díky tomu, že tentochodník z Alzy mě ale upozornil na to, že testu Open3Arena, kde zvítězila o fous komunitní projekt výrobce tohoto počí-tyto zdroje jsou náchylné na přepětí platforma ION. Výkonnost noteboo- tače přímo podporuje, mohl jsem si po-v  síti a  doporučil přepěťovou ochranu. kového disku jsem netestoval, po- hodlně stáhnout build určený pro FusionInformovat předem zákazníka je myslím rovnávání by nebylo příliš relevantní, (nightly), nahrát ho na SD kartu a na-dobrý přístup. Takhle by to mělo být jelikož většina „atomových“ sestav mě- bootovat instalaci.u všech prodejců. la desktopové pevné disky. Instalace je triviální. Jelikož OpenE- Ačkoliv ZOTAC vyrábí hned několik Jak testy ukázaly, platforma Fusion je LEC je specializovaná distribuce Linuxu,variant s  grafickou kartou Nvidia ION, i na Linuxu plně srovnatelná s Atomem, která promění počítač v multimediálnízáměrně jsem pro recenzi zvolil AMD a dokud se nerozšíří nové Atomy Cedar centrum za pomoci softwaru XBMC, in-(ATI) Radeon. Jednak jsem se chtěl podí- Trail, jedná se v podstatě o nejlepší na- stalátor se příliš nevyptává a  koná.vat na zoubek platformě Fusion, která ve bídku v poměru cena/výkon. Navíc má Nejen díky tomu trvá celý proces in-srovnání se současnými Atomy vypadá jednu velkou výhodu – Fusion podporuje stalace od vložení karty do slotu čtečkyvelmi dobře. A také bych se chtěl poku- virtualizaci. Na tu si musíme u  Atomů po první spuštění filmu tři minuty. A tosit rozptýlit obavy, které mají linuxoví počkat, ani nejnovější modely ji nepod- nepřeháním, je to opravdu hračka.uživatele z  těchto grafických karet. porují. Firma Intel patrně nechce aniNavíc, ZOTAC v nové řadě Nano platfor- v  nejmenším ohrozit prodeje drahýchmu Atom/ION (zatím) nenabízí. V  na- serverových Xeonů. Mnoha jednotliv-bídce je pouze VIA. cům i  menším firmám by pro malé Také proto jsem sestavu potrápil sa- servery bohatě stačily Atomy s virtua-dou Phoronix Test Suite a  vytvořil pár lizací. Dokonce si dovedu představitsrovnání na serveru OpenBench- kombinaci HTPC s  virtualizovanýmmarking.org. A podle očekávání proce- serverem, případně virtualizovanýsor AMD E-350 porazil většinu Atomů. desktop v exkluzivním vzhledu. A pro-Tedy abych byl přesný, porazil všechny tože mě virtualizace v podstatě živí, je totestované Atomy ze zmíněného serveru. prostě bod navíc, který musím započítat. Takhle to frčí s XBMCNejnovější přírůstky z rodiny Cedar Trailpředstavené koncem minulého roku Pakliže zvolíte při stahování tenještě nikdo netestoval, nebo alespoň správný odkaz (Fusion build), OpenELECnenahrál výsledky. Neměl jsem tedy bude obsahovat všechny potřebné ovla-s čím srovnávat. dače. Ihned jsem mohl přistoupit Fusion ve všech testech zaměřených k testování. ZOTAC všechny moje ukáz-na procesor (testoval jsem v 64bitovém ky a  hudbu přehrával bez remcánírežimu) Atomy porazil, vedl si nejlépe a  hlavně bez chyb. Začal jsem snímkytaké v paměťově orientovaných testech. v  rozlišení 240 a  480, a  to přehrávanéNení se čemu divit, zde má Fusion lokálně i přes domácí (gigabitovou) síť.opravdu navrch (DDR3). Aby to bylo fér, Porovnání velikosti zařízení se standardním Po nainstalování dvou pluginů od vý-musím uvést na pravou míru, jak by si kompaktním diskem, zdroj EXPreview.com vojářů Jirky Vyhnálka a Libora Zoubkanové Atomy vedly. Inu, byly by rychlejší. jsem vyzkoušel také on-line videaAlespoň to ukazují již publikované testy, Tak to bychom měli z  krku vzhled, (YouTube, iVysílání, Nova, Prima). Zá-které jsem našel na internetu. hardware a nějaké ty testy. A nyní se po- seky? Ani jeden.
 • 31. RECENZE DUBEN 2012 OPENMAGAZIN 31 Dalším krokem byly testy HD a Full Jak už jsem předeslal, pro další testy Takže co se mi na ZOTACu líbilo? Inu,HD. U  „sedmsetdvacítky“ jsem neza- (Phoronix Test Suite) jsem nainstaloval bylo toho hodně. Od vzhledu přes velmiznamenal žádný problém, Full HD video Ubuntu 11.04. Instalace proběhla bez dobrý výkon ve své třídě, podporu vir-bylo téměř bezproblémové. Elephant problémů, avšak následná instalace bi- tualizace, malou hlučnost, obsah baleníDream i akční scény z Matrixu přehrál nárních ovladačů Radeon selhala. Trošku i  montážní kit. Nespokojen jsem bylZOTAC skvěle, ale problémy jsem zazna- mě to namíchlo – právě z tohoto důvodu pouze s občasnými problémy spojenýmimenal u  Samsung HD Dema. Labo- jsem zvolil Ubuntu, abych neměl práci s grafickou kartou Radeon.rováním jsem zjistil, že problém je ve VA s ovladači. Musel jsem tedy přejít do ter- Abych pravdu řekl, doufal jsem, žeAPI, které ještě není zřejmě zcela stabi- minálu a instalaci provést „ručně“ po- legendární problémy karet Radeon (tehdylizované. Vypnutí pomohlo, ovšem po- mocí apt-getu. Po rebootu a  aplikace ATI) jsou minulostí. Nějaké ty drobnosti sechopitelně za cenu velmi nízké frek- všech záplat jsem provedl zmíněné ještě najdou, ale v porovnávání se stavemvence snímků. A  na to se samozřejmě testy. Za tohle body nesrážím, to není o dva až čtyři roky zpátky je to jako nebenedá koukat. Bod dolů. vina ZOTACu. a dudy. Už není třeba grafické karty Ra- OpenELEC je zajímavá distribuce, Ačkliv z OpenELECu jsem byl až na deon pro použití v  Linuxu vylučovat. Jekterá na testovaném ZOTACu nabootuje drobné Full HD zaškobrtnutí nadšený třeba s nimi počítat.za 15 vteřin. Jedna sekunda by se dala (XBMC je skvělý projekt), v  případě ZOTAC ZBOX Nano je vynikající po-ještě ušetřit, protože v UEFI BIOSu jsem Ubuntu už to tak slavné nebylo. Po čítač s  atraktivním vzhledem a  velminašel volbu vypnutí loga při bootování problémech s instalací grafických ovla- dobrým poměrem cena/výkon. Aktuálnía ušetření jedné sekundy. Mimochodem dačů Radeon jsem zkusil systém cena na Alza.cz modelu s 2 GB pamětiBIOS na mě udělal dobrý dojem, ale roz- „prokliknout“. Všiml jsem si špatného a 320 GB disku je osm tisíc korun s DPH,hodně to nebylo podporou myši. Tu po- překreslování textu konzole Gnome Ter- varianta bez paměti a disku pak necelýchvažuji za naprosto zbytečnou (na co minal, což jsem při použití open-source šest. Byla by velká škoda ho namontovatdělat BIOS „přístupný“ obyčejnému ovladačů nezaznamenal. Je tedy vidět, že zezadu na monitor nebo televizi, aleuživateli – ten tam nemá co dělat). Pře- ovladače Radeon prostě stále nejsou tak i když to uděláte, nebudete litovat. Jehodevším však nabízel spoustu možností bezproblémové jako v případě Nvidie. velký světelný kruh v zelené barvě váma nastavení. Například mezní hodnoty Celkově byl systém stabilní a až na zeď za televizí pěkně prosvítí. I to je dů-a  přírůstky pro větráček. V  klidu měl několik testů, které selhaly, jsem neza- kaz toho, že designéři ZOTACu u  svéprocesor 50 stupňů Celsia a otáčky 3500. znamenal žádné problémy. Až na práce přemýšlí. A tak to má být.Pakliže to máte rádi horké, není problém suspend to RAM, který nešel ani v přípa- Testovaný počítač zapůjčila společ-větrák pro idle i  vypnout (což jsem – dě OpenELECu ani v Ubuntu. Systém se nost Alza.cz, a. s. Děkujeme.přiznám se – nezkoušel). neprobudil. Mimochodem spotřebu Testovaná verze OpenELECu ob- v  tomto režimu jsem nebyl schopen Odkazysahovala XBMC ve verzi 11 „Eden“ (Beta změřit, byla zřejmě menší než 1 W. • ZOTAC ZBOX Nano A10 Plus na Alze2), v klidu si počítač ze sítě vytáhl 16 W, ZOTAC v suspendu hodně bliká, respek- • ZOTAC ZBOX Nano A10 na Alzepři přehrávání pak spotřeba kolísala až tive jeho zelené logo. Nenašel jsem • ZOTAC ZBOX Nano A10 Plus nake 20 W. V další linuxové distribuci, na možnost tuto vlastnost vypnout, takže stránkách výrobcekteré jsem ZOTAC testoval, jsem namě- pozor, pakliže byste plánovali nákup do • Výsledek neherního testu nařil 12 W v naprostém klidu a 24 W při ab- ložnice. Feng-shui konzultantům musí OpenBenchmarking.orgsolutní zátěži (grafika + procesor). Takže z  podobné myšlenky vstávat vlasy na • Výsledek herního testu naverdikt? Plusový bod ZOTACu za podpo- hlavě. OpenBenchmarking.orgru komunity, mínusový za problémys některými Full HD videi. Odběr v klidu Test: Přehrávání videa H.264 (snímků za vteřinu, více je lépe)
 • 32. Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – RECENZEmáte se na co těšitPetr Valach | OpenOffice.czKancelářský program LibreOffice (nástupce bývalého Go- uživatelé zvyklí z jiných, předevšímOO) prokazuje poslední dobou čím dál větší života- grafických, aplikací. Míchání barev je nyní daleko pohodlnější a  pře-schopnost. Chystaná verze 3.5 pak představuje obrovský hlednější.skok kupředu a  program OpenOffice.org, který v  sou-časnosti prochází resuscitací po změně vlastníka, zane- Další změnychává daleko za sebou. 1. Byl vyčištěn kód programu; od-Novinek, které se chystají v nové verzi 5. Ovládací táhla objektů mají straněny nepoužívané části kódu.LibreOffice 3.5 nyní k dispozici jako tzv. poloprůhledný vzhled; v  této sou- 2. Ve verzi pro Windows jsou nynídevelopment verze, neboli vývojářská), vislosti došlo také k odstranění ně- k dispozici fonty Liberation.je ohromná spousta a jejich plný výčet by kterých položek z panelu Možnosti 3. LibreOffice nyní podporuje sedmounaplnil velmi rozsáhlý článek. Podívej- – Jednoduché úchyty a Velké úchyty. verzi Javy. V předchozích instalacíchme se však alespoň na ty, které mají vý- program tvrdošíjně odmítal s toutoznam pro běžného uživatele a  které verzí spolupracovat.můžeme označit za podstatné. 4. LibreOffice se nyní pro operační systémy Windows dodává ve forměObecné novinky jednoho souboru, standardního in- stalátoru, takže instalace je pohod-Vzhled pracovního prostředí: lnější a  není třeba uchovávat 1.Ve verzi LibreOffice 3.5 se mění způ- Úchyty jsou nyní poloprůhledné – uživatel- instalační soubory pro případ rein- sob šifrování zaheslovaných soubo- sky přívětivější. Převzato ze stránky wiki.) stalace. rů. Starší šifrovací systém Blowfish 5. Bylo přidáno tlačítko pro skenování je nahrazen systémem AES. To 6. Kontextové panely byly ve výchozím ve verzích pro UNIX. ovšem znamená, že oubory za- nastavení umístěny dospod okna, 6. LibreOffice je nyní s to importovat heslované ve verzi 3.5 nebude aby nepřekážely jeho obsahu. soubory generované v  programu možné otevřít ve verzi 3.4.4 a star- 7. Došlo ke změně ve Správci rozšíření. Microsoft Office Visio. ší. Ale soubory uložené s  heslem Ten obsahuje tři zaškrtávací pole, v LibreOffice 3.5 bude možné otevřít pomocí nichž si lze ve správci ne- Změny v jednotlivých i ve verzi 3.4.5. chat zobrazit rozšíření, která se na- modulech 2. Určitě si všimnete, že na koncích instalovala spolu s  instalací pro- panelů nástrojů zmizely vyklápěcí gramu; dále rozšíření, která byla šipky. Ty akorát překážely, protože dodatečně nainstalována pro všech- Writer prochází velkou renovací nabídku, která se objevila po jejich ny uživatele, a  nakonec rozšíření, Podívejme se na novinky: rozevření, můžete zobrazit po která se instalovala pouze pro sou- 1. Na konci řádků jsou zobrazeny ne- klepnutí pravým tlačítkem na časného uživatele. tisknutelné znaky a  jsou vidět panel. 8. Dialogové okno pro vložení videa i  mezery. Jejich modifikace je tak má nyní pole Odkaz, které umožňu- daleko snadnější. Nová podoba panelů nástrojů je vybrat si, zda bude video do sou- 2 V dialogovém okně Obrázek lze na boru vloženo, nebo pouze navázáno záložce Oříznout vidět nejen roz- 3. V  nastavení vzhledu Nástroje | jako odkaz. měry obrázku, ale i jeho rozlišení. Možnosti… | Vzhled) je v roletce 9. Byl pozměněn dialog varující před 3. Záhlaví a  zápatí lze nyní vkládat nastavení barev správně přiřazen uložením do jiného než nativního a formátovat pomocí tlačítek, která náhled barvy automatické barvě. formátu ODF. se zobrazí poté, co najedete kurzo- 4. Příjemnou změnou je, že ve Stylis- 10.Nyní lze navolit intervaly, po jakých rem na jejich oblast. tovi jsou uspořádány seznamy se budou kontrolovat aktualizace. 4. Podobně zalamování stránek je nyní správně podle pořadí, takže např. 11.Byl změněn způsob míchání barev. výraznější. Nadpis 10 je skutečně až za Nadpi- Nyní, použitý v LibreOffice, odpoví- 5. Spočítat znaky a slova lze pomocí sem 9 atd. dá způsobu, na který mohou být okna Počet slov v nabídce Nástroje
 • 33. RECENZE DUBEN 2012 OPENMAGAZIN 33 Toto okno je nyní modální, takže lze dokument upravovat a nechat okno otevřené. 6. Pokud se rozhodnete tisknout dokument, zobrazí se náhled na aktuální stránce 7. Při vytváření automaticky gene- rovaného obsahu budete příjemně překvapeni, protože se odkazy au- tomaticky vkládají do položek ob- sahu. 8. LibreOffice nyní podporuje ko- mentáře při exportu a  importu do/z  formátu openXML; byl vy- lepšen import souborů ve formátech RTF a .docx. 9. Nová verze fontu Linux Libertine – s přídomkem Graphite, neboli Linux Libertine G a nový font Linux Bio- linum G. Tyto dva fonty zaručují lepší vzhled dokumentů, co se týče Soubor vygenerovaný v programu MS Visio… typografie. Uživatele Calcu čeká několik velmi příjemných překvapení 1. V Calcu lze vytvářet až 10 000 listů a 1024 sloupců v sešitu. 2. Vyhlazování křivek v  diagramech respektuje standard ODF 1.2 křivky jsou hladší 3. V nastavení modulu Calcu lze určit, kolik listů se bude zobrazovat při spuštění. 4. Vstupní řádek vzorců lze nyní na- táhnout na neomezenou velikost. 5. Do Calcu byly implementovány nové funkce BITAND, BITOR, BITXOR BITRSHIFT, BITLSHIFT, SEC, CSC, SECH a CSCH. Poznámka Jak říká anglická Wikipedia: SECH je hyperbolický cosinus, csc je cosecans, sec je secans, csch je hyperbolický cosecans. První sku- …a jeho import do modulu Draw. Převzato ze stránek wiki. pina, která začíná na BIT..., při- dává možnost pracovat v bitové dvojkové) soustavě. 6. Byly přidány nové konce čar. 7. V kontextové nabídce ouška listu lze nalézt funkci Zamknout list. 8. Bylo vylepšeno okno filtru. Nabízí vícenásobné výběry a  je pře- hlednější. 9. Calc nyní umožňuje definovat neo- mezený počet podmínek pro pod-Nová podoba záhlaví/zápatí a možnost přímého formátování určitě potěší všechny uživatele míněné formátování.
 • 34. 34 DUBEN 2012 OPENMAGAZIN RECENZE 10.Zvýšil se výkon při importu soubo- 2. V LibreOffice lze nyní zpracovávat rů Excelu, které obsahují velké rovnice z formátu docx ve formátu Poznámka redakce množství ovládacích prvků nebo .mml Není v silách redakce zjistit funkč- oblastí. BASE nost úplně všech doplňků, kteréDalší sada novinek se týká modulů Nemá žádné přidané funkce navíc, pou- kdy byly vydány. V našich siláchDraw a Impress ze došlo k opravám chyb. Byl implemen- bylo pouze zjistit možnost nain-Jsou však víceméně spíše kosmetického tován ovladač PostgreSQL, protože je stalování a fungování doplňků,rázu než funkčního: mnohem rychlejší než alternativy. které napsal pan Pastierik platil je 1. V panelu nástrojů Kresba je nyní vi- Zběžné srovnání s OpenOffice.org Liberix Nebo také takových, které ditelný nástroj Eliptický oblouk. Ten je součástí panelu po dlouhá lé- Zatímco projekt OpenOffice.org prochází sami využíváme. Jejich funkčnost ta, dosud byl ale skryt, takže o něm „znovuvzkříšením“, LibreOffice směle jsme na LibreOffice 3.5 testovali mnozí uživatelé nevěděli. pokračuje dále ve vývoji. Bylo zapra- ve WindowsXP: fungují úplně 2. Impress nyní startuje ve výchozímcováno na rychlosti programu – rychlost všechny. Pokud ale máte Windo- nastavení bez Průvodce prezentací. odezvy je nyní velmi uspokojující. Vyvo- sw Vista nebo W7, je možné, že 3. Byly vylepšeny automatické tvary lání kontextové nabídky ve Writeru na nebudou všechna rozšíření spolu- a zdokonalen jejich import z formá- rozdíl od starších verzí OpenOffice.org tu pptx to se týká i objektů Smart nevyvolává kolaps, zamrznutí programu pracovat tak, jak bylo původně Art apod. Změny provedené až do verze Lib- zamýšleno. Bude ale nutné, abys- 4. Pokud se rozhodnete soubor vyex- reOffice 3.4 jsou zjevné, nicméně verze te po instalaci doplňku restartova- portovat do PDF, máte nyní 3.5 přichází s celou škálou mnohdy klí- li LibreOffice 3.5 nebo dokonce možnost nechat prázdné stránky čových změn, které posouvají program celý počítač. ignorovat. opět o pořádný kus dále. Rychlost odezvy je ještě větší a stabilita programu se také nemožnost zamknout panel pro danéVylepšení se týká i modulu MATH zlepšila. Subjektivně je cítit i rychlejší rozšíření. 1. Byly přidány symboly „neexistuje“ start programu, ale tento parametr ne- Pozitivní je, že se Libre Foundation a symboly z teorie her. byl důkladně testován. snaží do LibreOffice implementovat Zapracovalo se i  na kompatibilitě prvky z  modernizované verze formátu s doplňky. V dřívějších verzích byly hlá- ODF. Například ve verzi 3.5 půjde o vy- šeny problémy, ale ty nyní již zřejmě ne- hlazování křivek v Calcu. Několik nových symbolů v Math existují. Problémem tak zůstává pouze V tuto chvíli je skóre takové, že za- Ji tímco v  případě OpenOffice.org je k mání pouze testovací verze 3.4 samo- žo zřejmě chybová), LibreOffice nabízí d 15 testovací verzi 3.5 a  stabilní verzi 3.4, 0 Hledáte učebnu v Olomouci? kč /h která je o pořádný kus dále. Určitě bude od Využijte naší nabídky! ! do budoucna zajímavé sledovat, jak si s tímto nesporným náskokem vývojáři projektu OpenOffice.org poradí. Držme Počítačová učebna jim pěsti, aby LibreOffice nebyl opět je- • deset počítačů diným nekomerčním „openofficem“. Psáno v LibreOffice 3.5. • dataprojektor, plátno, flipchart Jazyková učebna Odkazy: • Novinky v LibreOffice 3.5, anglicky • Symboly z Teorie her, česky • pro max. 20 účastníků • dataprojektor, plátno, flipchart, • Wikipedia, anglicky • různé možnosti uspořádání stolů a židlí Kontakt o.s. InternetPoradna.cz, Ztracená 36, 779 00 Olomouc Kontaktujte paní Evu Ullmanovou eva.ullmanova@iporadna.cz, tel.: 587 406 126 www.iporadna.cz
 • 35. Double Commander umí využít RECENZErozšíření z Total CommanderuMichal Černý | Root.czSprávce souborů Double Commander je velice aktivně Instalace je zcela bezproblémová jakvyvíjen a může oslovit nejen uživatele linuxových ve Windows, tak pod Ubuntu, takže se nedá předpokládat, že by tomu někdedistribucí, ale nasadit jej můžete i ve Windows. Nabízí mělo být jinak. Jde o klasického dvou-práci s panely, příjemnou práci s archivy a mnoho dalšího. okenního souborového správce, kterémuVelmi atraktivní je také podpora rozšíření, která používá nechybí nic podstatné a nabízí řadu za-známý Total Commander. jímavých drobností, které jistě ne- jednoho uživatele potěší.Jednou z  největších výhod Total Com- čené pro čtečky elektronických knih.manderu je dle mého soudu podpora zá- Ostatní funkce jsou více méně po- Funkcesuvných modulů (wcx, wdx, wlx), které dobné u řady konkurenčních projektů.umožňují souborový manažer upravit na V  dnešním díle seriálu o  souborových Double Commander nabízí zcela stan-míru potřebám jednotlivého uživatele. správcích bude řeč především o Double dardní nabídku funkcí. Co se týčeNěkdo potřebuje snadno pracovat se Commanderu, který je šířený pod licencí manipulace se soubory, je možné jevzdálenými připojeními, jiný vypalovat GNU GPL v2, je k  dispozici v  češtině kopírovat, mazat, přesouvat, měnit jimCD a další by rád procházel soubory ur- a právě ona zmíněná rozšíření podporuje. atributy atp. Je možné vytvářet a  ově- řovat kontrolní součty, spojovat a roz- dělovat soubory nebo porovnávat adresáře. Nechybí ani možnost hro- madného přejmenování, zjištění volné- ho místa na disku nebo psaní komentářů ke složkám a souborům, což může řadě lidí velice zpříjemnit práci s počítačem. Jistým zklamáním je jen omezená možnost pracovat se vzdálenými připo- jeními, když podporován je jen protokol FTP. Další protokoly je ale možné (v pří- padě potřeby) přidat přes zásuvné mo- duly. Ty je ostatně možné považovat za vůbec nejzajímavější vlastnost progra- mu. Zkoušel jsem jich několik a  ani v  Linuxu jsem nenarazil na nějaký problém. Asi nebude fungovat vše, ale i  to, co funguje, nabízí docela dobré rozšíření možností. Podporovány jsou všechny tři druhy zásuvných modulů, které používá Total Commander, tedy wcx, wdx a wlx. Pro práci s nimi je v na- stavení integrovaný velice jednoduchý a  zdařilý organizér, takže je možné je různě zapínat a vypínat (případně při- dávat a odebírat) dle potřeby. Bez zajímavosti nejsou ani nástroje určené na výběr a  filtry. Fungují na- prosto bez potíží a  menu je nastavené tak, aby je mohl používat opravdu každý. Zajímavá je možnost si masky ukládat a pak je opakovaně používat, což může být, zvláště u složitějších zadání, velice
 • 36. 36 DUBEN 2012 OPENMAGAZIN RECENZEpraktické. Nechybí ani nástroj na spuš-tění emulátoru terminálu, možnostkopírovat do schránky jména souborů(třeba i včetně cest) a řada dalších uži-tečných drobností. Soubory je možnétřídit podle všech obvyklých parametrů(datum, jméno, přípona atp.). Bez výhrad je možné ponechat taképráci se záložkami, která je zcela přiro-zená a pohodlná. Mimo to je možné pra-covat také s  taby (kartami), což opěturychluje práci. K záložkám je připrave-na sada klávesových zkratek, takžejejich využívání může být velice in-tenzivní.Vychytávky Velice příjemná je skutečnost, že si Pár slov si jistě zaslouží také mož-Mezi užitečné drobnosti patří práce Double Commander poradí s  pro- nost nastavení programu, které je víces klávesovými zkratkami F4 a F3. Pomo- cházením archivů, jako by to byly složky, než podrobné. Jednoduše je možné při-cí F4 lze obligátně editovat soubor, avšak což stále není úplně obvyklá funkce. In- řadit k  jednotlivým formátům vhodnéDouble Commander používá zvýraznění tegrovány jsou přímo i  příkazy pro programy, ve kterých budou otvírány. Nasyntaxe, což je vlastnost skutečně velice sbalení a  rozbalení, což je možné opět výběr je z řady jazykových variant, mezipraktická. F3 pak zobrazí buď textový hodnotit s povděkem. Všechny soubo- kterými nechybí čeština, angličtina,soubor, nebo jeho binární či hexadeci- rové operace mohou probíhat na pozadí, polština či čínština. Slováci mají bohuželmální podobu. Zatímco poslední zvolená takže je možné aplikaci ovládat i během smůlu. Je možné si nakonfigu- rovat,podoba funguje dobře, co znamená ono kopírování a dalších zdlouhavějších ú- jakým způsobem se bude přesně celýbinární, mi zůstalo utajeno. konů. Double Commander chovat – od výběru souborů, přes rozložení tlačítek až po práci s logy, nápovědou nebo již zmíně- ná rozšíření. Ač jsou možnosti nastavení skutečně bohaté, lze se v nich velice dobře vyznat a jejich vhodné nastavení zvládne i na- prostý laik. Nechybí ani možnost úpravy klávesových zkratek, což může být pro řadu uživatelů důležité. Závěrem Celkově je možné říci, že je Double Commander velice zdařilým a funkčním projektem. Osobně vysoce hodnotím práci s taby a záložkami, práci s archivy nebo podporu rozšíření. Příjemná je také skutečnost, že je dostupný pro více platforem a pro Windows je dostupný dokonce také v portable verzi. Aplikace je rychlá, stabilní a pohodlná a během testování ani jednou nespadla. Jako pozitivum je možné říci, že na jednu stranu nabízí všechny funkce, které vyžaduje pokročilý uživatel, a  to včetně detailního nastavení čehokoli, ale současně je vytvářen tak, aby jej mohl užívat i laik, který nikdy s žádným sou- borovým manažerem nepracoval.
 • 37. LibreOffice 3.5: Cestou RECENZEdrobných zlepšeníMichal Černý | Root.czPopulární kancelářský balík LibreOffice (původně Open- jde o jeden z největších zásahů do balíkuOffice.org) se dočkal nové verze, která přináší opravu od jeho vzniku před patnácti lety. Osobně se domnívám, že jde především o  dů-velkého množství chyb i  řadu užitečných funkcí. Je tak ležitý krok směrem do budoucnosti a je-možné se těšit na lepší dialogy, pohodlnější práci s  tabul- ho význam bude ještě doceněn.kovým procesorem nebo hezčí výstupy a  grafy. Žádná Pokud jde o další novinky, které serevoluční změna se ale nekoná. týkají všeobecně celého balíku, tak je možné říci, že vývojáři zapracovali pře-LibreOffice při svém vzniku deklaroval, a překotné změny se tedy ani v případě devším na kontrole gramatiky a  pra-že chce mít rychlejší vývojový cyklus než LibreOffice nekonají a větší progresivitu vopisu. Osobně považuji za největšíOpenOffice.org, u kterého byl především je možné připsat na vrub především konkurenční výhodu MS Office právědlouhý a  komplikovaný proces schva- stagnaci OpenOffice.org, který opustila přítomnost gramatických kontrol a zdálování novinek. Po asi roce a  půl jeho většina vývojářů i vůdčích osobností. se, že alespoň v  anglické verzi se po-samostatné existence je možné se podí- dařilo v  této oblasti odvést velký kusvat na to, jak se mu tento program daří Novinky ve verzi 3.5 práce. Nechybí ani vysvětlení pravo-naplňovat. Jeho velkou výhodou je, že za pisného jevu na Wikipedii. Pokud jdením stojí velké a silné společnosti, které Inovace, které verze 3.5 přináší, je možné o pra-vopisné záležitosti, přibyl nástrojvývoj dotují a  tlačí na něj. Přesto je rozdělit do několika kategorií. Z  obec- na automatický převod jednotek, což semožné mezi autory různých vylepšení ných změn, které se týkají celého balíč- může v komunikaci s anglicky mluvícímstále najít nemálo nadšenců a jednotliv- ku, je možné zmínit především vyšší prostředím rozhodně hodit. Mimo ang-ců, kteří nejsou podporováni ani Go- rychlost. Bylo odstraněno velké množ- ličtinu je podporována také ruštinaoglem, ani Novellem či jinou velkou ství nepotřebného kódu, což má za ná- a maďarština. Novinkou je také podporaspolečností. sledek relativně významné navýšení šifrování AES-256. Během své existence si LibreOffice rychlosti celého balíku. V tomto kontex- Nejvíce změn se dočkal Calc, kterýdokázal především vydobýt místo u uži- tu je nutné říci, že firemním uživatelů se nyní umí pracovat s 10 000 listů (což jevatelů linuxových distribucí. V  nich doporučuje ještě nějaký čas setrvat ale asi počet, který nikdo nevyužije)totiž, téměř bez výjimky, svého před- u  verze 3.4, dokud nebudou odladěny a  nabízí významná vylepšení v  oblastichůdce vytlačil. Ve Windows je situace všechny případné chyby. Podle autorů tvorby grafů. Jde především o  změnysložitější. Většina uživatelů byla zvyklána OpenOffice.org a zřejmě ani neuva-žuje o  tom, proč by měla kancelářskýbalík měnit. Jelikož ve Windows nejsouautomatické aktualizace softwaru (ales-poň ne běžně), dochází k  výměně jenvelmi pozvolna a pomalu. Je navíc velicekomplikované, jak podíl kancelářskýchbalíků měřit. Nejčastější metody, kterévyužívají nainstalovaných fontů, zatímpříliš mezi dvěma otevřenými kancelář-skými balíky rozhodnout neumí. S odstupem je možné říci, že se Lib-reOffice daří odstraňovat chyby a  při-dávat nové funkce tak, aby byli kon-zervativní uživatelé spokojeni. Ti, kteříjsou zvyklí na svoji aplikaci, mají radost,že se toho příliš nezměnilo, každá verzeje o něco rychlejší a nové funkce jen ne-patrně rozšiřují spektrum nástrojů, kte-ré může uživatel použít. Žádné velké
 • 38. 38 DUBEN 2012 OPENMAGAZIN RECENZEv oblasti interpolace a dále uzavřených Impress a  Draw, kterým se významně tivního ovladače. Podle tvůrců fungujekřivek, které jsou nově řešeny jako zlepšily možnosti importu, a to přede- dobře, ale v  příští verzi se dočká ještěhladké. Asi nejviditelnější změnou je vším z MS Visio a PPTX prezentací. Při- zásadních vylepšení.pak podpora víceřádkového vstupu. byla podpora eliptických tvarů či importNově také podporuje neomezený počet ze Smart Art. Z vlastních novinek je pak Závěrpra-videl pro podmíněné formátování možné zmínit především vylepšenoua přidává několik nových funkcí. Změny práci s barvami a vlastními animacemi. Jak je vidět, novinek je celkem hodně, alese dočkal také nástroj pro filtrování, Z  Impressu bude odstraněna výchozí o  téměř žádné není možné říci, že bykterý je podstatně lepší a přehlednější. volba tvorby prezentace s  průvodcem, představovala průlom, kvůli kterému by kterou zřejmě většina uživatelů nepou- bylo vhodné přejít z MS Office na Libre- žívala. Office. Na druhou stranu se intenzivně Z dalších novinek je pak možné zmí- pracuje na tom, aby stávající uživatelé nit ještě drobné změny v editoru rovnic mohli být spokojeni. Osobně oceňuji – je zde nový symbol pro nerovnost především změny v importu a exportu, a znaky pro teorii her. U Base došlo pře- které umožňují lepší používání balíku devším k opravě velkého množství chyb i tam, kde jsou dominantní proprietární a přidání integrovaného PostgreSQL na- kancelářská řešení. Druhý nejhojnější výskyt novinek sezřejmě týká Writeru, který se dočkalpředevším zmíněných vylepšení v jazy-kových nástrojích, ale nejen tam. Autořizapracovali na lepším importu RTF, kte-rý by už měl být relativně obstojný. Zce-la přepracovaná je správa hlaviček,patiček a zlomů stránek a zlepšily se ta-ké další typografické prvky. Menšíchzměn je ale mnohem více – při úpraváchobrázku je k dispozici informace o pixe-lech na čtvereční palec (PPI), počítadloslov se aktualizuje tak, jak uživatel píše,zlepšila se logická struktura stylů a ne-tisknutelné znaky se zobrazují na konciřádků, nikoli často až pod ním. Novinek se ale dočkala také dvojice openMagazin PŘISPÍVAJÍ O ČASOPISU Vydává: Liberix, o. p. s. za podpory QCM, s. r. o. Používáme svobodný software: Šéfredaktorka: Irena Šafářová Jazyková korektura: Petr Novotný Sazba: Michal Hlavatý Adresa redakce: Liberix, o. p. s., Licence CC BY-NC-SA 3.0, umožňuje Dolní náměstí 20, 74601, Opava openMagazin šířit a tisknout, ale nesmíte jej měnit, ani komerčně využívat. Autorská práva Telefon: (+420) 595 175 184 náleží autorům článků. E-mail: redakce@openmagazin.cz Web: www.openmagazin.cz ISSN 1804-1426Výrobu podpořili finančně:
 • 39. Šablona pro organizaci skladu NÁVODYi s fakturouRedakce OpenOffice.cz | OpenOffice.czPotřebujete mít pořádek ve svých skladech a přehled, co je Nakonec máte možnost vytvořit nakde uloženo? Prodáváte zboží a ihned vystavujete faktury? listu úplně vpravo – invoice (faktura) – fakturu ze zadaného zboží. Stačí vybratPak si můžete stáhnout šablonu skladu v Calcu s možností z rozbalovacího menu ID produktu, po-vytisknout ze stejného dokumentu fakturu. Její autor – čet kusů a vše se samo doplní a vypočítá.pan Milan Piller – se o ni s vámi laskavě podělil. A to vše včetně DPH, ale jen tehdy, je-li zadáno DIČ na prvním listu; pokud tamNení to jen tak obyčejná šablona. Má Produkty jsou propojeny s dodavateli není, faktura bude počítána pro neplátcečtyři listy: a mohou se nalézat v různých skladech DPH. • filtr, či regálech v různých počtech. Tím více Stáhnout šablonu skladu • inventory (inventář), oceníte vyhledávací funkci. Pokud ale • suppliers (dodavatelé), produkt neexistuje, případně je v jiném • invoice (faktura). skladu nebo zadáte špatné údaje, objeví se chybové oznámení.Šablona je předvyplněna příklady, kterémůžete smazat a  vložit své vlastnípoložky. Na kartu inventory (inventář)vkládáte jednotlivé položky ze skladu,protože funguje jako skladní karta. Navedlejší kartu – supplies (dodavatelé) –vložíte své dodavatele. Dodavateléa sklady jsou při zadávání nového pro-duktu v  rozbalovacím menu, což vámusnadní práci při vkládání dalšíchpoložek. Na kartě úplně vlevo s názvemfiltr najdete vyhledávací funkci. Jdeo matici o třech parametrech – kód, jmé-no a sklad – s grafy rozložení výrobků veskladech a s barevným označením vyhle-daného produktu i s jeho dodavatelem.Vyhledávání funguje na základě těchtotří parametrů do té doby, dokud nedojdek nalezení výrobku a přesné shodě, tj. je-den výrobek se může nalézat ve víceskladech či regálech, ale může býti v jednom skladě. Lze vyhledat produktpodle jména, a když bude ve více skla-dech, tak s určením skladu. To je velmidobrá metoda při inventuře, protože jdepodle skladů určovat, kde se jednotlivépoložky nalézají. Strana listu „filtr“O
 • 40. Jak používat výstřižky NÁVODYve ScribusuMichal Hlavatý | Scribus.czPři sazbě je čas od času nutné použít některý z tvarů nebo Pro vložení položky na konkrétnískupin tvarů opakovaně, někdy dokonce se stejným 1 místo na stránku přetáhněte objekt z Výstřižků na určené místo.umístěním na stránce. Nevíte, jak na to? Přečtěte si ná- Vkládat nějaký prvek na neměnnésledující návod a zefektivněte svoji práci se Scribusem. 2 místo můžete dvojklikem nebo pravým klikem na objekt ve vý-Jestliže potřebujete zkopírovat jakýkoliv Objekty můžete přejmenovávat, střižcích, Vložit na stránku.objekt, můžete použít univerzální kláve-sovou zkratku Ctrl + C, Ctrl + V. V přípa- 3 mazat, přesouvat či kopírovat mezi více sadami výstřižků (přes pravý Tipdě, že budete objekt potřebovat něko- klik na objekt ve Výstřižcích).likrát, bylo by kopírování neefektivní. Je také možné vytvořit, nahrát,Pro tento účel má Scribus speciálnífunkci – výstřižky (dříve zápisník). Jedná 4 uložit či importovat celé sady vý- střižků (v horní části dialogového Do výstřižků jde vložit celá řada objektů – textový rámec s před- vytvořeným odkazem na internet,se schránku objektů nebo jejich skupin, okna). textové rámce s nastavenými ve-které je možné ihned použít, a to dvěma likostmi a rozložením, upoutávkyzpůsoby. Tip opakující se v každém čísle časo- Vyberte objekt, který potřebujete1 vložit do výstřižků, pravý klik na ob- jekt, Poslat do výstřižků | Hlavní. Pomocí výstřižků jde velmi jedno- duše přenášet paleta barev mezi pisu, prázdné obrázkové rámce s nastavenou velikostí atd. Ná- hledové obrázky si také můžete Otevřete si dialogové okno Okna |2 Výstřižky. dokumenty. změnit na lépe rozpoznatelné. Vyplatí se to u dokumentů s vět- ším rozsahem, které budete vy- tvářet pravidelně. Výstřižky ze staré verze šablony openMagazinu
 • 41. České univerzity používají DSpace PRAXE– systém pro digitální knihovnyLukáš Jelínek | LinuxEXPRES.czDSpace je open-source software pro digitální knihovny. na Akademie věd České republiky a Ma-Umožňuje ukládání, správu a vyhledávání obsahu různého tematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. Instalace DSpace pro DML-CZ jedruhu, zejména vědeckých článků, odborných zpráv zde v  Česku určitě nejzajímavější,a  dalších podobných dokumentů, knih, fotografií, audi- vzhledem k  rozsáhlému přizpůsobeníovizuálních dat, trojrozměrných modelů a  mnohého systému, které svědčí o jeho flexibilitědalšího. Využívají ho především vzdělávací a  vědecké in- a o tom, co lze s jeho pomocí obsáhnout. O zmíněných třech instalacích, pře-stituce po celém světě. Výjimkou není ani Česko, kde je devším o  té třetí z  nich, pohovořilsystém DSpace v provozu kromě jiného na řadě univerzit. Mgr. Vlastimil Krejčíř z Ústavu výpočet-DSpace se představuje DSpace v českém prostředí ní techniky MU, který se systému DSpa- ce věnuje již od roku 2004: „V  letechDSpace umožňuje efektivně spravovat Software DSpace se využívá i v řadě českých 2004 a 2005 jsem se podrobně věnovaldatabázi rozmanitých informací a snad- institucí, zejména z akademické oblasti. Ma- testování tehdy dostupných systémů prono v ní podle potřeby vyhledávat. Mezi gazín Open source & praxe proto požádal digitální knihovny. V  dané době jsemtakové informace patří různé akade- některé z nich o sdělení svých zkušenos- vyhodnotil DSpace jako nejlepší řešení,mické a  vědecké práce (výstupy z  vý- tí s  instalací, správou a  používáním resp. nejkompletnější hotové řešenízkumných projektů, diplomové, diser- DSpace. (možnost systém okamžitě nasadit) –tační, habilitační a jiné podobné práce, Tyto informace jsou zajímavé hned zejména se mi líbila vnitřní architektu-konferenční materiály, sborníky apod.), z několika důvodů. V první řadě tyto re- ra, která nabízela možnost budoucíknihy, fotografie či jiné obrázky, zvukové álné zkušenosti výborně poslouží při rozšiřitelnosti. Samozřejmě tam bylazáznamy, videozáznamy, trojrozměrné rozhodování, zda při potřebě nasadit i  řada jiných výhod. Nyní mohu říct, žemodely a různá další data. systém tohoto druhu zvolit právě DSpa- tehdejší sázky na DSpace v žádném případě Rozhraní je především webové (star- ce, nebo něco jiného. Zkušenosti z praxe nelituji. Jak se ukázalo, DSpace se veliceší verze s Java Servlety a JSP, novější za- se hodí i  při zprovozňování systému rychle rozvíjel (a stále rozvíjí) – zejménaložená na XMLUI a technologii Apache a  v  začátcích používání. Nelze opo- oceňuji širokou podporu standardůCocoon), systém ovšem navenek komu- menout ani záležitosti okolo interopera- a  především flexibilitu. V  neposlednínikuje také s řadou otevřených protoko- bility a uživatelské znalosti. řadě je podpora široké mezinárodní ko-lů a  technologií, například OAI-PMH, munity okolo DSpace (a i to, že za nímSWORD, OpenSearch, METS nebo RSS. Masarykova univerzita stojí tak silní hráči, jako jsou MIT a HP).“To umožňuje jak snadný přístup pro živé v Brně, DML-CZ Co se týká zprovoznění systému,uživatele a  správce (odkudkoli, stačí přímo na univerzitě to šlo snadno: „Jde-pouze webový prohlížeč), tak i  bohaté Brněnská Masarykova univerzita provo- li o nasazení univerzitního DSpace, pakmožnosti interoperability s jinými sys- zuje celkem tři instalace DSpace. Dvě zásadní komplikace nebyly – je to danétémy, datovými zdroji a  příjemci dat. slouží přímo účelům MU – jedna hlavně tím, že tato instalace nejvíce vycházíData jsou uložena v  relačních data- pro experimentální účely, zejména z výchozího nastavení DSpace, zejménabázích, DSpace v současné době podpo- testování nových technologií, druhá pří- pokud jde o  uživatelské rozhraní. Naruje databáze PostgreSQL a Oracle. mo pro uložení dat (zatím jako „be- tomto DSpace jsem si zároveň zkoušel Za vývojem systému DSpace stojí taverze“ digitální knihovny Filozofické některé úpravy.“společné úsilí firmy Hewlett-Packard fakulty MU). Třetí a současně nejdůleži- V rámci DML-CZ byla situace o něco(HP) a univerzity MIT (Massachussetts tější instalace je DML-CZ, celým názvem složitější, vzhledem k větším nárokůmInstitute of Technology), které započalo Czech Digital Mathematics Library, tedy na konkrétní podobu systému: „Mluví-již v roce 2002. Česká digitální matematická knihovna. me-li o nasazení DML-CZ, pak největší V roce 2007 tyto dva subjekty založily Tato knihovna je velkým národním problémy nebyly technického rázu. Čis-organizaci DSpace Foundation, která ce- projektem spravovaným Matematickým tě programátorsky je možné v  DSpacelý projekt řídí a  poskytuje podporu ústavem Akademie věd České republiky, udělat ledacos. Osobně jsem dospěluživatelské a vývojářské komunitě. na kterém se kromě Masarykovy k názoru, že největší překážku při bu- univerzity (Fakulty informatiky a Ústavu dování digitální knihovny netvoří soft- výpočetní techniky) podílí také Knihov- ware a  hardware, ale spíše věci kolem
 • 42. 42 DUBEN 2012 OPENMAGAZIN PRAXE zofickou fakultu, což je DSpace 1.6.2).“ Pochopitelně nelze opomenout ani pohled uživatelů, kteří se systémem pracují: „Ze strany uživatelů, kteří DSpace používají jako digitální kni- hovnu, jsme výrazné připomínky neza- znamenali. Jiné je to přirozeně u uživatelů, kteří používají DSpace ak- tivně v autentizovaném režimu (mohou vkládat obsah apod.), tam se nějaké připomínky čas od času vyskytnou. Bo- hužel se nelze zavděčit všem. Osobně jsem toho názoru, že když se nikdo neo- zývá, tak se to všem celkem líbí (a ná- vštěvnost prokazatelně máme) – pozitivní reakce jako takové jsou obecně vzácností.“ Nezbývá než poděkovat Mgr. Krejčí- řovi a  jeho týmu jak za zkušenosti, o které se s námi podělili, tak hlavně za obrovský kus práce, který na poli DSpa- ce odvedli a z něhož mohou nyní těžit všichni, kdo se pro DSpace rozhodnou. CC: Ann-Kathrin Rehsezpracování obsahu této knihovny. sazení systému Manakin a jeho úpravyNavzdory tomu již bylo i z technického (doplňování nových funkcí apod.) jsou Vysoká škola báňská –hlediska nasazení DML-CZ kompli- již těžším a časově i programátorsky ná- Technická univerzitakovanější, protože jsme jako jedni ročnějším úkolem. Velice záleží na tom,z prvních začali využívat systém Mana- co a jak chcete do DSpace ukládat – jak Ostravakin, který umožňuje kompletní tvorbu moc se realita liší od vnitřního modelu VŠB-TUO používá systém DSpace již pětnových funkcí a  rozhraní nad jádrem DSpace a jak moc je uživatel ochoten ke let a  byla mezi českými univerzitamiDSpace (to je ona flexibilita, o které jsem kompromisu. Vzhledem k tomu, co vím průkopníkem v použití tohoto softwarujiž hovořil). Svým způsobem jsme se o  systémech DSpace u  nás, si troufám pro realizaci digitální knihovny.tento systém učili za chodu, z  čehož tvrdit, že v DSpace lze udělat téměř cokoli Okolnosti volby systému přibližujesamozřejmě pramenila celá řada (a i osobně před tím, co dokázali na ji- Mgr. Pavla Rygelová z Ústřední knihov-komplikací – jednak Manakin byl sám ných školách, smekám – know-how je ny VŠB-TUO: „Na VŠB-TUO jsme zpro-o sobě horkou novinkou s řadou chyb (to v České republice silné).“ voznili DSpace v roce 2006. Rozhodovalijiž dnes neplatí), jednak nebylo s  kým A  jaký je systém DSpace z  hlediska jsme se mezi DSpace a EPrints. Stručněkonzultovat a  vše jsme si museli řešit správy? „Běžná provozní správa DSpace by se dalo říci, že DSpace oproti EPrintssami. Díky tomu jsme načerpali velké je poměrně nenáročná (dá se plně auto- nabízel přirozené strukturování obsahumnožství zkušeností, které právě uplat- matizovat). Ve starších verzích se systé- podle organizační struktury instituceňujeme v nasazení DSpace pro naši filo- mem Manakin bývaly problémy se (členění na komunity a kolekce) a meta-zofickou fakultu (což jde již mnohem stabilitou, ale poslední testy verzí datový formát Dublin Core.“snáze). V současnosti kdokoli další, kdo nových již běží bez zásadních problémů. S instalací i správou systému panujese pustí do DSpace, může využívat Samozřejmě drobnější problémy se čas všeobecná spokojenost: „Nasazení sys-prostřednictvím diskusní skupiny zna- od času vyskytují, vyskytovaly a vysky- tému DSpace probíhalo bez velkýchlosti ostatních (i  připravené materiály tovat budou, to je však obvyklé u  ja- problémů, v zásadě se podařilo vyřešitv českém jazyce, jež byly prezentovány kéhokoli systému. Chyby komunita všechny požadavky (přidání české dia-na workshopu, který jsme k tématu na- poměrně rychle odstraňuje a  upgrade kritiky do řazení záznamů, autentizacesazování, přizpůsobování a programo- minor verzí DSpace (které právě chyby pomocí LDAP hesla, úprava vkládacíchvání DSpace/Manakin v rámci české ko- odstraňují) je relativně snadný. Přiro- formulářů, import metadat vysokoškol-munity DSpace pořádali).“ zeně upgrade major verzí je (v závislosti ských kvalifikačních prací z předchozí Instalační zkušenosti shrnuje na lokálně provedených úpravách DSpa- databáze apod.). Systém DSpace jeMgr. Krejčíř takto: „Obtížnost nasazení ce) náročnější (u  naší univerzitní in- spolehlivý, údržba nenáročná, systém jeDSpace velmi závisí na tom, čeho chce stalace DSpace, která má málo úprav, je otevřený pro nejrůznější vylepšení pod-uživatel dosáhnout. Základní instalace ovšem i přechod na novou major verzi le lokálních potřeb.“DSpace (připraven ihned k použití) za- snadný). Velkým pozitivem je to, že kód Dá se říci, že spokojeni jsou i uživa-bere zkušenému administrátorovi cca DSpace (API – rozhraní pro programáto- telé: „S vyloženě negativními reakcemipůl dne. Samozřejmě výchozí nastavení ry) je udržován maximálně zpětně při práci se systémem DSpace jsme senemusí vyhovovat každému, s  mírou kompatibilní (bez problémů a úprav po- nesetkali. Systém zaručuje kvalitní vy-požadavků na systém roste časová ná- užíváme věci z DML-CZ, což je DSpace hledávání, možnost rozšířeného vyhle-ročnost na jejich implementaci. Na- 1.4.2, v  systému vyvíjeném pro filo- dávání podle různých hledisek, která
 • 43. PRAXE DUBEN 2012 OPENMAGAZIN 43dostatečně vyhovují uživatelům. Nevyu- Zlíně provozujeme v ostrém režimu od UTB na rozdíl od jiných dotazovanýchžíváme funkce individuálního přispívání září 2010. Slouží k dlouhodobé archivaci institucí provozuje systém DSpace bezdo repozitáře, takže nemůžeme zhodno- a zpřístupnění závěrečných prací. Roz- větších úprav. „Úpravy systému setit, jestli je workflow přispívání vyhovu- hodovali jsme se mezi komerčním snažíme udržet na minimu, abychom sijící, ale DSpace je dostatečně otevřený programem DigiTool s placenou podpo- ulehčili správu. Kromě vzhledu jsmepro specifické potřeby, takže i v tomto rou a DSpace, o který bychom se starali upravovali pouze překlad a propojení nasměru by případné požadavky bylo vlastními silami. Pro DSpace jsme se linkovací server a obě změny jsou dnesmožné vyřešit.“ rozhodli z  následujících důvodů: 1. už dostupné v  upstreamu. Provoz po Ústřední knihovna VŠB-TUO každo- možnost přizpůsobení našim potřebám, nasazení je prakticky bez nutnosti zá-ročně pořádá (s  podporou Asociace sahů, jediná činnost, kterou vykonává-knihoven vysokých škol České repub- me, je spouštění importu a  řešeníliky) setkání českých uživatelů systému problémů se samotným obsahem.“DSpace, kde lze na přednáškách, Ale podobně jako jinde, ani tady seworkshopech i  při neformální komu- nesetkali s  tím, že by si uživatelé stě-nikaci načerpat nové informace a zna- žovali na nějaké potíže se systémem:losti či se naopak podělit o ty své. „Od uživatelů nemáme na systém žádné ohlasy (vůbec žádné negativní), ale zeUniverzita Karlova v Praze statistik vidíme, že začal být okamžitě široce využíván (i  díky informačníNa pražské Univerzitě Karlově systém kampani při spuštění). Veškerá komu-DSpace využívá Matematicko-fyzikální nikace s  uživateli se týká samotnéhofakulta, a to jak v rámci již zmíněného obsahu.“projektu DML-CZ, tak i pro vlastní po-třeby. O zkušenosti s provozem DSpace 2. živá komunita v České republice i ce- Závěrna MFF UK se podělil Karel Vandas. losvětově, 3. finanční důvody. Na září „Nasazení DSpace je vcelku přímo- 2011 jsme připravili druhou instanci, kde Průzkum u institucí používajících DSpa-čaré, ze začátku je nutné nainstalovat budou bibliografické záznamy k veškeré ce ukázal, že s tímto systémem panujepodpůrné programy pro jeho správu, ale publikační činnosti na UTB (články v re- vesměs spokojenost, ať již je používánpozději se jeho udržování provádí lehce.cenzovaných časopisech a konferenčních bez zvláštních úprav, nebo naopak vý-Z hlediska správy DSpace postrádám ně- sbornících), v  případě dostupnosti znamně přizpůsobený specifickým po-jaké dávkové programy pro automatické i s plným textem.“ třebám. Pokud už by se nějaké problémyprovádění činností. Při nasazení v  na- Při procesu zprovozňování DSpace si vyskytly, je na koho se obrátit, protožešem případě bylo nutné provést mnoho univerzita vypomohla specializovaným (nejen) česká uživatelská komunita jenastavení a elementárních operací, pro programem. „Pro archiv kvalifikačních velmi silná a  zkušená. Pro výměnuněž jsme museli vyvinout úsilí při tvorbě prací jsme si nechali na zakázku udělat informací slouží i  pravidelná setkánískriptů, které tyto činnosti provádějí. program, který tyto práce exportuje ze uživatelů DSpace.V  nemalé míře také zasahujeme do studijního systému STAG a importuje je Jako hlavní důvody upřednostněnízdrojového kódu, který považuji osobně za do DSpace. Pro archiv publikační DSpace před jinými systémy se ob-velmi dobře strukturovaný.“ činnosti jsme už nabrali dostatek zku- jevovaly jak vlastnosti funkční (celková Z připomínek uživatelů zmínil Karel šeností a import ze systémů RIV a OBD si koncepce, rozšiřitelnost atd.), tak jižVandas pouze ty od správců: „Chybí nám řešíme vlastním systémem. Při nasazení zmíněná komunitní podpora a v nepo-předdefinované automatické zpracování samotného DSpace žádné větší slední řadě i otázka nákladů na systém.některých činností (kompilace, instala- problémy nebyly hlavně díky dobře udr- Toto celé může posloužit jako dobréce). Trochu nešikovná je nutnost DSpace žované dokumentaci. Je nutno říci, že se vodítko pro všechny, kdo stojí před roz-při každé změně konfigurace restar- správou servletů v Tomcatu jsme před- hodnutím, zda nějaký takový systémtovat.“ tím neměli žádné zkušenosti. Na nasadit a hlavně který zvolit. DSpace lze problém jsme narazili při pokusu nasa- v tomto kontextu považovat za systémUniverzita Tomáše Bati dit vyhledávací rozhraní SRU/SRW, kte- kvalitní, osvědčený, s  řadou dobrýchve Zlíně ré však není součástí DSpace, vyvíjí ho vlastností prokázaných v praxi. třetí strana. Od nasazení jsme nakonecUTB ve Zlíně provozuje jednu instalaci upustili ve prospěch lepšího plánované-přibližně rok a nyní připravuje druhou: ho řešení – exportu dat do centrálního„DSpace na Univerzitě Tomáše Bati ve indexu.“
 • 44. ec3.liberix.czLepší je to se zvukem…Pro vás možná, pro nevidomé určitě. Internetovéjazykové kurzy pro nevidomé žáky jsou kom-pletně převedeny do zvukové podoby. Jazyky setak dokáží učit efektivněji nejen studenti se zra-kovým hendikepem.

×