openMagazin 3/2012
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

openMagazin 3/2012

on

 • 3,046 views

Czech and Slovak magazine about free and open source software, free to download and share

Czech and Slovak magazine about free and open source software, free to download and share

Statistics

Views

Total Views
3,046
Views on SlideShare
3,046
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution-ShareAlike LicenseCC Attribution-ShareAlike License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

openMagazin 3/2012 openMagazin 3/2012 Document Transcript

 • KOPÍRUJTE Březen 2012 SDÍLEJTE POSÍLEJTE TISKNĚTE Stáhnout ePUBV y u č o v á n í a š k o la Nenechte si ujít nové číslo PĚKNÁ DIPLOMKA JEDNODUŠE Lingea Lexikon 5 Mendeley – správce publikací Zim – desktopová wiki Líbí se vám openMagazin? Snažíme se, abyste dostali kvalitní informace, dozvěděli se něco nového a mohli číst cestou do školy nebo do práce. OpenMagazin děláme pro vás! Kdybyste nás chtěli pochválit nebo nám poděkovat, přečtěte si článek na adrese www.openmagazin.cz/kontakty – děkujeme!
 • ObsahTÉMA ČÍSLA strana 40Recenze: Lingea Lexicon 5 na Linuxu 4Pěkná diplomka jednoduše 8Mendeley – A máte pořádek v publikacích 21Univerzita v Hradci Králové: open-source software je dobrá volba pro vzdělávání i praxi 25Linuxová počítačová učebna: Výukové programy a hry pro děti mateřských a základních škol prvního stupně a studenty 28Zim – wiki na vašem počítači 33 strana 42RECENZERecenze Puppy Linux 36Gobby – zdařilá symbióza textového editoru a chatovacího programu 37Desura: Jak se hraje na Linuxu? 40Novinky v KDE 4.8 42Recenze: Linux Mint 12 Lisa – Rebel ve vývinu 44Telefonujte si přes internet přímo, bez zprostředkovatelů 47Program na čtení elektronických textů Bard strana 44 Storyteller 49GParted: švýcarský nůž na oddíly 50Unity 5.0: zásadní vylepšení, nebo jen další zklamání? 52NÁVODYKDE 4: Několik tipů a triků 54 56 strana 54Jak na správné uvozovky ve ScribusuPRAXEEvropské regiony se přiklánějí k open source softwaru 57Grafické studio Awetis používá Scribus 59 strana 59 Powered by Scribus
 • TÉMA ČÍSL A BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN 03Vy u č o v á n í a š k o l a 4 R e c e n z e : Li n g e a Le x i c o n 5 n a Li n u x u 8 P ě k n á d i p lo mk a j e d no d u š e 21 M e n d e le y – A má t e 21 U n i v e r z i t a v H r a d c i K r á lo v é : open-source software je dobrá p o ř á d e k v p u b li k a c í c h v o lb a p r o v z d ě lá v á n í i p r a x i 28 Li n u x o v á p o č í t a č o v á u č e b n a : V ý u k o v é p r o g r a my a h r y p r o d ě t i ma t e ř s k ý c h a  z á k l a d n í c h š k o l p r v n í h o s t u p n ě a  s t u d e n t y 33 Z i m – w i k i na v a š e m po č í t a č i View slide
 • Recenze: Lingea Lexicon 5 TÉMA ČÍSLAna LinuxuLukáš Zapletal | LinuxEXPRES.czObjektem této velké recenze jsou dva produkty: Velký uživatelé počítačů. Stal se de facto stan-slovník anglicko-český a  česko-anglický a  Velký slovník dardem pro pojem elektronický slovník. Dá se tedy usuzovat, že míra nelegálníhoněmecko-český a  česko-německý. Mým primárním cílem kopírování byla vysoká. Svou kopii tedybude zaměřit se na linuxové verze a  zhodnotit vlastnosti musíte přes internet do 30 dnů aktivovata chování slovníků právě v Linuxu. – ale nebojte se. Je to snadné – stačí spustit program lucgui ze složky s  in-N stalací a  postupovat podle pokynů na a Lexiconu se mi vždycky líbila pří- a ke stávající instalaci se vám automa- obrazovce. Vygenerujete si klíč, který na močarost, s jakou lze slovník ovlá- ticky přidá instalovaný slovník. stránkách Lingea zadáte do formuláře,dat. Například před hledáním nemusíte a zpět vložíte aktivační klíč. Na dotaz,určovat směr překladu, prostě hledáte-li kolik instancí Lexiconu lze takto ak-anglický výraz „computer“, prostě jej tivovat, mi ve firmě Lingea odpověděli,zadáte. Při hledání českého „programá- že tři. Tudíž můžete bez problémůtor“ postupujete stejně. Lexicon 5 tuto slovník provozovat ve Windows i v Li-vlastnost obsahuje, a ještě mnoho víc. Bu- nuxu. V případě reinstalační recidivy jede program ale v Linuxu dostatečně funkční nutné kontaktovat technickou podporua snadno ovladatelný? Jdeme na to. produktu. Součástí velkého anglického slovníku je originální obousměrný slovník Instalace – krok 4 společnosti Lingea, databáze užití slov obsahujících různé poznámky a  rady, S instalací je spojena jedna novinka obousměrný slovník zkratek a  známý verze 5 – aktivace po internetu. Není se výkladový slovník Wordnet. Kromě toho čemu divit – Lingea Lexicon díky různým je v arzenálu připraven přehled anglické OEM distribucím u nás dosáhl takového gramatiky a uživatelský slovníček. Velký rozšíření, že jej znají i  mírně pokročilí německý slovník je na tom s  výbavou Instalace – krok 2 Slovníky jsou dodávány na CD-ROM,v  balení najdete kromě média takéinformační leták a kartu se seznamemzkratek. Zpočátku jsem se trošku bál in-stalace, ale hned na úvod musím napsat,že mě programátoři firmy Lingea milepřekvapili. Abych nejprve prozkoumalwindowsovou verzi, vložil jsem CD-ROMdo notebooku s  Windows, spustilsetup.exe a  po třech obrazovkách bylprodukt nainstalován. Přistoupil jsemtedy k  instalaci do Linuxu (Ubuntu),spustil binárku setup a v navlas stejnýchkrocích se produkt nainstaloval dosložky /opt a vytvořily se odkazy v na-bídce Aplikace. S instalátorem si v Brněvyhráli a výsledek stojí za to – jedničkas  hvězdičkou. Pokud si zakoupíte vícejazyků, prostě všechna CD nainstalujete Němčina – první spuštění View slide
 • TÉMA ČÍSLA BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN 05úplně stejně, jen chybí Wordnet, kterýpro němčinu (pokud je mi známo) nee-xistuje. Abyste si mohli udělat obrázeko tom, jaké informace databáze užití slovobsahuje, uvedu příklad pro termínymachine, device a appliance: Poznámka Machine je většinou větší stroj, kte- rý se nedá pohánět mechanicky (např. coffee/fax machine). Device je formálnější, blíží se spíše české- mu zařízení, přístroj, nemusí být elektrické (např. device for opening bottles). Appliance je obecný výraz používaný pro domácí spotřebi- če, hl. elektrické (např. domestic/ Anglický – hledání household appliances). fonetickým přepisem (u němčiny u vy- správný výraz („necessary“). Tato Tato poznámka se objeví při hledání braných slov) a  některá slovíčka jsou funkce je přítomna automaticky, alejakéhokoliv ze tří uvedených slov a do- namluvena rodilými mluvčími. pokud byste přesto slovo nenašli, jeplní tak informace o něco navíc. Hledání je alfou a omegou každého k dispozici rozšířené hledání. Pod touto Uživatelské rozhraní je velmi pří- slovníku a Lexicon 5 nabízí hned několik vlastností dostupnou přes tlačítko v na-jemné a dalo by se říci, že se trochu vy- technologií. Tou první je fulltext – hle- bídce (nebo klávesovou zkratkou) naj-myká zavedenému linuxovému dané slovo se hledá nejen jako výraz, ale dete tři funkce: hledání dle slovníchstandardu. Působí velmi moderně, ovlá- také v překladech a příkladech. Druhou druhů, hledání pomocí zástupných zna-dání je přímočaré a všechny prvky jsou technologií je tvarosloví – program umí ků (wildcards) a také hledání přesmyčeksnadno dostupné. Psát slovo do vyhle- slovíčka skloňovat. Vyhledávám-li (neboli anagramů). Právě poslednídávacího pole můžete, aniž byste klikali slovíčko „frázové“, najde správně slovo funkci uživatel použije, pokud zná jendo příslušného místa myší – to je velmi „frázový“. A konečně třetí hlavní tech- vzdálený fonetický tvar (například slovopraktické a podobně se chovaly i před- nologií, která pomáhá rychle najít to, co zaslechl v rádiu), ale přesto by se chtělchozí verze slovníků. Díky barevnému uživatel hledá, je fonetické nebo také pokusit o vlastní přepis slova a hledánízvýraznění výkladové části je vše snadno „nejasné“ hledání (fuzzy search). Na- překladu. Typický příklad by mohlo býtčitelné a uživatel se velmi rychle zorien- příklad opíše-li uživatel jemu neznámé slovo „house“ hledané jako „hause“.tuje. Podobně jako jiné elektronické slovo špatně (například „necesary“), Společnou vlastností obou slovníkůslovníky zobrazuje Lexicon 5 výslovnost slovník ho automaticky opraví a  najde (tedy anglického i německého) je režim učení a zkoušení. K dispozici je odhadem přes stovku témat z  oblastí přírody, společnosti a  anglického jazyka samotného. Uživatel může nejprve navolit režim učení, kdy slovník z  vy- braného tématu náhodně nebo popořa- dě (dle nastavení) předkládá slovíčka (a automaticky přepíná na další). Poté uživatel může aktivovat funkci pře- zkoušení, při kterém program automa- ticky kontroluje správnost zadávaných slov a na konci testu vše vyhodnotí. Da- tabáze témat slov je také použita při hledání – termíny z dané skupiny se au- tomaticky zobrazují při hledání slov ve slovníku, takže u slovíčka „Fuß“ slovník automaticky nabídne skupinu „Části těla“ a  zobrazí daná slovíčka. Každý hledaný termín je tak studnicí dalších informací – uživatel může pokračovat průzkumem dalších termínů, studiem Anglický – užití slov výslovnosti nebo si zobrazit tvarosloví.
 • 06 BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLA Podobně jako profesor Nejedlý z Ci- mrmanovy hry Švestka se dostávám zpátky k  původní otázce. Totiž na chalupu... Ano, Lingea Lexicon 5 velký slovník (anglický i německý) je velký, ale hlavně chytrý. To je výhodná kombinace. Velký slovník aktivně používám od roku 2003 při každodenní práci a mohu po- tvrdit, že málokdy dojde k tomu, že mu- sím hledaný termín googlit, protože jej Lingea Lexicon nenajde. Jsem si na- prosto vědom, že tato informace může být pro čtenáře nerelevantní, nebo příliš zavádějící (každý má jiné znalosti jazyka a  jiné nároky), a  proto doporučuji jednoduchý test s  použitím on-line slovníků firmy Lingea. Tyto slovníky však nemají tak široký záběr jako velký slovník, odborný slovník nebo dokonce Němčina – výsledek hledání slovník platinum, ale pro základní zori- entování a náhled na formu prezentace U  velkého německého slovníku se třebujete nejprve vyvinout software, jistě postačí.ještě více projeví velká provázanost da- kterým budete takové množství výrazů Neexistuje software, který by byl beztabáze firmy Lingea. U hledaného slova spravovat. Pak potřebujete chytré lidi, chyb. Proto musím upozornit na několikmá uživatel k dispozici kromě významů různé mechanismy kontroly a testování. drobností, které mi trošku vadily.(synonyma, antonyma nebo i  homo- Společnost Lingea kromě slovníků do- Předně mě trošku zmátla funkce pře-nyma) také všechny kolokace a  tvary dává technologie internetovým vyhle- kladu slov pod kurzorem – pod Linuxemdaného slova. Například pro slovo „Fuß“ dávačům a  jejich databáze a  algoritmy je tato vlastnost sice funkční, ale musíteslovník nabídne na dvě desítky kolokací pohánějí také známé komerční pro- slovo nejprve označit (výběrem – není(například „Fußball“, „Fußbad“, gramy firem, jako je Microsoft nebo třeba kombinace Ctrl+c). Tohle byl ale„Bleifuß“ a další) a také tvary „Beifuß“ Adobe. Vše se na výsledku projeví – spíše problém nepochopení toho, jak li-a „Hinterfuß“. Podobně jako u anglické- v tomto případě kladně. nuxová verze funguje – očekával jsemho slovníku je připravena funkce tvaro-sloví, která pro německý jazyk ještě vícenabývá na významu. Uživatel si můženechat zobrazit pády u  podstatnýchjmen, časování u sloves (základní, mi-nulý, ostatní časy), tvary, stupňovánía členy u přídavných jmen, a to dokoncev  určité i  neurčité variantě. Všechnyjmenované funkce najdete samozřejměi v anglické verzi. Je Lingea Lexicon 5 velký slovníkopravdu velký? Inu, sto tisíc hesel (ang-ličtina i němčina má téměř stejný počet)není málo, a i když byste možná našli načeském trhu (nelinuxový) elektronickýslovník s  větším počtem významů,hlavní silou Lexiconů byla vždy kvalitakorpusu. Klíčem k úspěchu je podle mé-ho názoru několik vzájemně prová-zaných věcí: dobrý korpus, provázanosthesel, aktuálnost a  živost, významy,tvary a vysoký počet příkladů. Korpus jetaké potřeba udržovat „fit“ – vyhoditz  něj výrazy, které se už nepoužívají,případně přidat nové – aktuální. Kdyžk  tomu připočteme tvarosloví a  inte-ligentní způsob, jakým Lexicon 5 v data-bázi hledá, máme jasno. Tohle nevy- Ostatní – nápovědabudujete za pár měsíců nebo rok – po-
 • TÉMA ČÍSLA BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN 07stejné chování jako na Windows. Další hrávat, signál opozdit o  pár set mili- (ekonomický, lékařský, právnický...)vadou na kráse byl takzvaný mini-režim, sekund a  pouštět si jej do sluchátek. nebo také produkty z  řady EasyLex2kdy se okno programu zmenší a převede Neřeknete ani jednu souvislou větu – to (slovníky nemají tolik funkcí, neob-se do režimu Vždy navrchu. Toto mi je zaručené. Tuto funkci však můžete sahují přídavné databáze – ale jsouv  aktuální stabilní verzi Ubuntu (čistá v nastavení vypnout, což mě učinilo zase levnější). V  nabídce najdete i  slovníkyinstalace) nefungovalo, nicméně lze to šťastného. pro PDA, tištěné slovníky, různá vý-řešit snadno – do režimu Vždy navrchu Aplikace samotná se chová úplně hodná balení (tištěný slovník + elektro-se dá přepnout pravým poklepáním na přesně jako na Windows a stejně i vypa- nická verze) a  také speciální anglickýpruhu úloh – pak to už funguje. Tím vý- dá. Nevím, jakou knihovnu pro vykres- slovník Platinum – nejrozsáhlejší u nás.čet problémů v  podstatě končí – lování grafických prvků ve firmě Lingea A  nabídka se pochopitelně neomezujev prvním případě jde spíše o nepřesnou použili, ale výsledek je velmi příjemný jen na angličtinu a  němčinu – stačíinformaci v nápovědě a ve druhém pří- (tipnul bych si dokonce vlastní vývoj navštívit stránky Lingea.cz a dozvíte sepadě můžete funkci obejít funkcí ope- toolkitu – starší verze byla postavena na více.račního systému. GTK+). Každopádně se nyní sjednotil vý- Sečteno a podtrženo – Lingea Lexicon voj všech verzí (MacOS jen odhaduji), což 5 (jakákoliv varianta či jazyková mutace) pro nás linuxáky znamená jediné – je podle mého skromného názoru jasně častější vydávání nových verzí, aktua- nejlepší volbou (zřejmě nejen) na čes- lizací a pružnější reakce na změny. Dů- kém trhu. Tohle platí nejen pro Linux, ležité je také to, že se program bez ale i když (zatím) používáte Windows. problémů spustil – všechny závislosti, Využití najde produkt jak v  domácím které by mohly být problémové, jsou užití (slovníky jsou vhodné také pro distribuovány společně s  programem. studenty jako studnice nových informa- Programátoři mysleli i  na takovou cí týkajících se témat i  gramatiky „drobnost“, jako je font – součástí s možností zkoušení), ale i v obchodní programu je tedy font DejaVu. Vývojový sféře. Linuxová verze se i přes těch pár tým prostě nic nenechal náhodě a tímto vad na kráse povedla, protože jí výrobce „defenzívním“ přístupem si u mě získal věnoval dostatečnou pozornost a péči. další body. Riziko, že by se program na V  podstatě nemá komerčního soupeře té či oné verzi distribuce nespustil, je te- a open-source slovníky mají kromě je- dy minimalizované. Vida, ono to jde! diné výhody (jsou zadarmo) nevýhodu Firma Lingea by mohla jít příkladem ji- hlavní – korpus nevalné kvality. Pokud ným softwarovým firmám. tedy chcete ve svém slovníku rychle Lingea Update Center Nabídka firmy Lingea nekončí jen nalézat relevantní překlady, sáhněte po velkým slovníkem. Koupit si můžete Lexiconu 5. Co mi trošku chybí (a ani předchozí studijní slovníky, odborné slovníkyverze to neobsahovala), je automatickáaktualizace – vývoj linuxových distribucíje rychlý a dravý a může se stát, že vášslovník (program) může zastarat. Poten-ciální aktualizace by však měla býtmožná ručně – přes stránky výrobce.A  také musím povzdechnout nad chy-bějící klávesovou zkratkou u vlastnostiNapovídat hesla při zadávání, kdy se si-ce zobrazí seznam nejpravděpodob-nějších hesel, už když je píšete, nicménětyto návrhy lze vybrat pouze myší (ne-funguje ani šipka ani klávesa [Tab]). A toje pro mě bez možnosti užití klávesnicepomalé. Navíc se kurzor v  zadávacímpoli nepatrně zasekává, což je důsledekprůběžného hledání hesel a  „pisálky“všemi deseti, kteří v době zadávání hes-la koukají na obrazovku, to může troškumást a  zpomalovat. Hudebníci tohledobře znají – stačí se mikrofonem na- Anglický – virtuální klávesnice
 • TÉMA ČÍSLAPěkná diplomka jednodušePetr Šafařík | LinuxEXPRES.czPřipravili jsme pro vás článek o  programu LyX, s  nímž si nost, kterou by každý, kdo něco píšerychle vytvoříte profesionálně vypadající bakalářskou nebo publikuje, měl znát. Mezi časté chyby patří špatné zalomení řádku, si-nebo diplomovou práci. Poukážeme na několik důvodů, rotci (tedy řádky odstavců ponechané naproč byste měli použít právě LyX, který se na první pohled konci či na začátku stránky) či špatnépříliš neliší od klasického textového procesoru, ovšem lámání slov. Řešením se zdá jen dů-s  trochou časové investice produkuje výsledky, které vám kladná kontrola stejně jako v době pou- žívání psacího stroje. Anebo je ještě něcobude široké okolí závidět. jiného?O sazbě WYSIWYG vs. WYSIWYM Proč se zabývat sazbou Textové procesory jako OpenOffice.orgCo vás v článku o LyXu čeká Typografická pravidla nevznikla z  roz- Writer či MS Word pracují na principuToto je článek zaměřený na vytvoření maru několika nadšenců, ani jako se- WYSIWYG: What You See Is What Youdiplomové či bakalářské práce. Ta podle mestrální projekt skupinky studentů, ale Get, což se překládá jako „to, co vidíš, tonašeho názoru představuje, co se kom- z  ryze praktického důvodu na základě dostaneš“. Pokud začnete psát v  ta-plexnosti nutných úkolů týče, ideální cíl, mnoha (stovek) let zkušeností s tím, jak kovém textovém procesoru novou kapi-k němuž budeme směřovat. Věříme ale, že lidé čtou. Ačkoli se to totiž mnohdy nez- tolu, můžete zvolit velikost písma 16,tento článek využijete i jindy, kdy byste dá, nejdůležitější účel textu je perfektní polotučný řez a začít textem „Kapitola 1:rádi vytvořili reprezentativní profesionální čitelnost – aby se čtenář nemusel sou- Úvod“ poté změníte písmo na velikost 12dopis či zprávu pro nadřízeného pra- středit na vlastní čtení, ale jen na obsah, pt, rovný řez písma Times New Romancovníka, případně firemní postupy. na sdělení, které text nabízí. Dodržování a pokračujete textem kapitoly. Ovšem typografických pravidel pomáhá tento pokud byste rádi vložili ještě před kapi- účel textu uskutečňovat. tolu „Úvod“ kapitolu „Předmluva“? Co Poznámka Spolu s rozmachem moderních tech- když budete chtít mít v textu místo 12pt Důvodů, proč je vhodné mít nologií v  čele s  počítačem se ovšem písma písmo 10pt? Zatímco jedno vyře- k publikování dostali i lidé bez patřičné- šíte důsledným použitím stylů, s typo- ho typografického vzdělání. Díky počíta- grafií to bude horší – budete muset projít pěkný dokument, je nepřeberné čům a textovým procesorům může každý důkladně celý dokument a  překont- množství. Co to znamená „pěkný dokument“ a jak tohoto stavu do- i  bez znalostí kompozičních či právě rolovat vše ručně (nedej bože, pokud ne- sáhnout – tím se budeme zabývat. typografických pravidel psát a  hlavně budete používat styly důkladně). Anebo publikovat své dokumenty. Tím se sníži- začnete myslet zcela jinak... Představíme si klady LyXu a základ la kvalita velké části tisku, a to včetněfilozofie práce v  něm. Pak si ukážeme knih – zmizela krása z listování doko- Poznámkanastavení dokumentu, formátování tex- nalou knihou.tu, budeme se věnovat matematice a její Nikoli WYSIWYG, ale WYSIWYM:sazbě, plovoucím prostředím, tvorbě Poznámkarejstříku, seznamu literatury či kří- What You See Is What You Mean,žovým odkazům. Věříme, že si zde každý tedy „to, co vidíš, je to, co MYS- Nemusíme chodit daleko, stačínajde užitečné informace. LÍŠ“. uvést recenzi knihy o JavaScriptu, Na začátek je třeba uvést, na co se přičtení dokumentu, jako je závěrečná prá- V tuto chvíli již asi začínáte tušit, že kde bylo největší výtkou velkéce, zkušební komise opravdu dívá. Krom se chýlí k odhalení celého kouzla – TeXu. množství typografických chyb.vlastního textu, který je v práci uveden, Čest všem výjimkám.. TeX je hlavně sázecí program, který bereje velmi podstatný i první dojem, tedy předložený zdrojový text, a dle autorovavzhled dokumentu (i ten se hodnotí...). Je sice pravda, že neznalost a poru- značkování, vlastních instrukcí a typo-A aby dokument vypadal pěkně, je nutné šování typografických pravidel (na rozdíl grafických pravidel jej sází – vkládá nadodržovat jistá pravidla sazby – proto třeba od silničních) nemusí nikoho stát stránku. Kdyby TeX neuměl vůbec nicu nich začneme i my. život, jedná se ovšem o jistou gramot- jiného, jednalo by se pouze o  sázecí
 • TÉMA ČÍSLA BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN 09program. TeX toho ale umí o hodně víc – (nachází se snad ve všech linuxovýchje možné k němu dopisovat různá mak- Poznámka distribucích) a spustíte, oproti běžnýmra, která ulehčují práci autorovi a mnohé TeX sám se o to nestará. TeX sám textovým procesorům uvidíte trochu ji-věci řeší za něj. né prostředí, než na jaké jste zvyklí. Nejsou zde žádné nabídky pro změnu opravdu pouze sází. Toto je věcíKouzelník TeX maker, která jsou nad TeXem na- písma. Nevidíte ani žádné stránky, naPři komunikaci s TeXem se používá tzv. definována. Mezi největší a neju- které budete psát a  ani pravítko poznačkování. To asi znáte z HTML stránek, žívanější sady maker patří LaTeX, okraji dokumentu (což je ovšem správně,kde pomocí tagů <p>, <strong>, <h1> či <a> XeTeX a plainTeX. Termínem TeX protože rozvržení textu na stránku vás,určujete, co má být odstavec, který text v následujícím textu celého článku jakožto autora, nemusí zajímat – o to semá být silně, co je nadpis a co je odkaz. stará TeX při sazbě, vy pouze „hrneteKonkrétní vzhled jednotlivých prvků text“). budeme vždy myslet celý sázecív  HTML dokumentu je poté uložen ve systém, který stojí v pozadí sazbystylovém souboru (obvykle s příponou spolu se všemi použitými makry. První dokument.css), který definuje, jak má vypadatnadpis, jaký má být použit font, jeho ve- LyX je WYSIWYM editor s podporoulikost či odsazení. TeXu, resp. LaTeXu, a  s  ohledem na Čeština a české prostředí běžného uživatele, který je zvyklý vše Po spuštění LyXu je vhodné nejprve na- nastavovat pomocí myši a  nabídek. stavit české prostředí programu. To Poznámka V  LyXu jen píšete text, který rovnou provedete v nabídce Nástroje | Nasta- Je pravda, že s použitím stylů je značkujete. Pokud si LyX nainstalujete vení. Zde v levém sloupci vyberte Jazy- v běžných textových procesorech z velké části implementována i fi- lozofie značkování. Ovšem zatím- co u nich je to otázkou vývoje, je v LyXu/TeXu toto dovedeno skoro k dokonalosti – vždyť je to zá- kladní myšlenka těchto programů. Analogie TeXu a HTML je zde veliceblízká, neboť i  v  TeXu (resp. LaTeXu)pouze označíte, co má být nadpis, copoložka v seznamu či co je odkaz a TeXsám při sazbě podle nadefinované třídy(typ dokumentu jako dopis, článek,zpráva či kniha) a  nadefinovanéhovzhledu (tzv. stylu) určí vše sám. Stejnějako se u HTML stránky uživatel nemusístarat o to, aby se mu stránka vešla na Program LyX ihned po spuštěnímonitor, nestará se autor dokumentuo  to, jak poskládat znaky na řádek,o  mezislovní mezery. Pouze programuřekne, že „toto je odstavec“ a ten má býtvysázen na papír velikosti A4. TeX se jižsám poté postará o  to, aby byl použitsprávný font, jeho správná velikosta další.Jak vyzrát na zdrojové kódyAutor tedy pouze píše text a značkuje jej.Jak taková typická ukázka značkovanéhodokumentu vypadá, můžete vidět na ob-rázcích k seriálu o TeXových editorech.Pokud vás neláká (či přímo děsí) vy-hlídka takovéto práce, kde si musíte pa-matovat velké množství značkovacíchpříkazů, máme pro vás řešení. Je jímprávě program LyX. Program LyX s novým dokumentem
 • 10 BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLA Naopak doporučujeme zastavit se u položky Jazyk. Zde je bohužel špatná výchozí volba pro uvozovky jako ``text – toto je typické pro anglickou sazbu. V  českých typografických pravidlech jsou povoleny uvozovky jediné, a to 9966 aneb „text“. Dále v  oddíle Rozvržení stránky zvolte velikost papíru A4 – opět, stejně jako v případě uvozovek, je výchozí ve- likost americký typ Letter, který má ne- patrně jiné rozměry, než jsme v Evropě zvyklí. V průběhu práce pak doporučuji, abyste si vyzkoušeli, jak se bude měnit záhlaví a zápatí dokumentu s různými volbami z nabídky Styl hlavičky. Poznámka Pokud byste měli rádi všechna ta- Nastavení češtiny v programu LyX to nastavení jako výchozí, klep-ková nastavení | Jazyk. Preferujeme na- • Nejprve je nutné nadefinovat nový něte na tlačítko Použít jako stan-stavení „natvrdo“, tj. nastavení volby formát souboru: Otevřete si nabídku dardní nastavení třídy i druhé„čeština“ v obou roletkových nabídkách, Nástroje | Nastavení, vyberte For- Uložit jako standardní nastaveníjak Jazyk uživatelského prostředí, tak ve máty souborů a  nadefinujte nový dokumentu.Standardním jazyce. Jako jazykový balí- formát jménem PDF (vlna,pdflatex),ček poté použijte babel, ovšem s  pří- zkratka například vlnapdf a příponakazem usepackage[czech]{babel}, kde do- pdf. Do kolonky Prohlížeč doplňte Začínáme psátplníte právě [czech] do již vyplněného xdg-open. Nyní již máte vše připraveno k  tomu,příkazu. Zbytek nastavení je možné ne- • V  nabídce Konvertory vytvořte abyste mohli začít pracovat s  LyXem,chat tak, jak bylo nastaveno automa- nový: Z formátu: LaTeX (pdflatex), vyhrňte si tedy rukávy, zastřihněte neh-ticky. Je samozřejmé, že uživatelé ze Do formátu: PDF (vlna,pdflatex). ty na rukou a promažte klávesnici – za-Slovenska si nastavení přizpůsobí svému A jako konvertor vložte příkaz: čínáte psát. Jak již bylo řečeno, v LyXupůvodu. vlna -s -l $$i; pdflatex $$i pouze píšete text a značkujete jej. O zby- • Nakonec klepněte na tlačítko Přidat tek se stará LyX s TeXem, jeho tichýmVlna – Věty lámeme česky a po potvrzení tlačítkem Uložit se společníkem stojícím v pozadí.Nyní ještě přidáme nástroj pro českou v nabídce programu LyX Prohlížet Do připraveného čistého dokumentutypografickou specialitu – pružnou ne- objeví nová položka jménem PDF můžete psát svůj text. Zkuste si vložitzlomitelnou mezeru před jednopís-men- (vlna,pdflatex). odstavec takzvané hladké sazby –nými předložkami. Zlom řádku v meze- běžného nestrukturovaného odstavceře mezi „s domem“ či „z kur-níku“ je Nastavení nového dokumentu textu – a dokument uložte.chybou – důvodem je to, že „s domem“ Při založení nového projektu (či doku- Nyní je nejvyšší čas podívat se načteme jako [zdomem], mezeru ve vý- mentu, chcete-li) je nutné v tomto (a kaž- výsledek vaší činnosti – na první od-slovnosti nebereme v potaz a předložka dém dalším) dokumentu definovat stavec hladké sazby. Zvolte proto z na-by proto neměla zůstat sama na konci některá specifika. Vážený čtenář jistě umí bídky Prohlížet položku PDFřádku. Naopak „ve víně (je pravda)“ již otevřít nabídku Soubor a zvolit položku (vlna,pdflatex) nebo prostě jen PDFpředložku ve výslovnosti oddělujeme, Nový pro založení nového dokumentu (pdflatex). Zobrazí se PDF s  vašímproto je zde možné zlomit řádek. i bez našeho návodu, proto si projděme prvním odstavcem. Program Vlna je přítomen ve většině rovnou nastavení konkrétního nově za- Krom hladké sazby se v odstavci se-TeXových distribucí a patří mezi závis- loženého dokumentu. Zvolte položku Na- tkáme s několika dalšími prvky: výčty.losti, které se instalují společně s pro- stavení z kontextové nabídky Dokument. Mezi výčty se počítají číslované a nečís-gramem LyX. Vlna se jmenuje proto, že Ukážeme zde pouze ty položky, kde pova- lované seznamy a definice. Různé typydoplňuje znak ~ (tilda, vlnovka), který žujeme za vhodné něco měnit či nastavit bloků textu můžete přepnout v nástro-v TeXu značí nezlomitelnou mezeru. jinak, než je výchozí volba. Například jích pro práci s  odstavci (viz obrázek Začlenění Vlny do LyXu je možné více hned první položka Třída dokumentu na- Nastavení typů bloků textu). Jsme ovšemzpůsoby, my vám ukážeme jeden z nich: stavená na article bude stačit v  devěta- přesvědčeni, že vážený čtenář pozná,LyX obsahuje velké množství konverto- devadesáti případech ze sta. Třída report k čemu jednotlivá tlačítka jsou, a nebu-rů, mezi které je možné Vlnu zařadit. je vhodná pro dokumenty nad 70 stran deme jej tedy urážet tím, že mu budeme textu (například právě diplomová práce) představovat tlačítko pro sazbu odstav- a třída book již pro knihu. ce, číslovaného a nečíslovaného sezna-
 • TÉMA ČÍSLA BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN 11 Poznámka Všimněte si, že první odstavec v textu není horizontálně nijak od- sazen, zatímco všechny ostatní jsou. Jedná se o aplikování dalšího z pravidel sazby. Odsazení odstav- ců pomáhá oku správně se orien- tovat v textu a posouvat se o řádky. Protože první odstavec textu obvykle následuje za nadpi- sem, je již vizuálně oddělen právě nadpisem, neodděluje jej ještě ho- rizontální odsazení.mu, seznamu či slovníkové definice.Pouze poukážeme na dvě tlačítka zcelavpravo v  tomto panelu, která upravujíhloubku zanoření seznamu. Zformátování jména dokumentu v LyXu Nastavení typů bloků textu Poznámka Pokud nejste spokojeni s typem odrážek, jednoduše je změníte v nabídce Dokument | Nastavení | Odrážky, kde si můžete zvolit prvek, který bude použit pro od- rážku v různých úrovních zano- ření, a to včetně vlastních typů.Základy značkování – tvoříme titulnístranuJak již bylo mnohokrát uvedeno, úkolemautora je psát text a značkovat jej. Znač-kování začněte hned na začátku – titulnístranou. Ačkoli se to nezdá, jedná seo  ideální místo k  ukázce, jak se znač-kování textu provádí. Přesuňte se tedykurzorem nejlépe na začátek dokumen- Titulní strana s názvem, autorem a jeho adresou a abstraktem článkutu, napište jeho název a označte jej myší.Nyní z  rozbalovací nabídky v  levém Pokročilé formátování žitější dokument je vhodné doplnit ob-horním rohu, kde byla až do teď položka sahem, ve kterém budou uvedeny nad-Standardní, vyberte Titulek. Změní se Struktura dokumentu a obsah pisy kapitol či sekcí spolu se stranou, navelikost písma i jeho odsazení. Každý delší dokument bývá rozdělen. které je nadpis uveden. Procházení do- Na novém řádku napište své jméno Kniha na kapitoly, diplomová práce na kumentu a následné vytváření takovéhoa  označkujte jej značkou Autor. Na části a návod na sekce. Jak takovou sek- seznamu nechme strojům, které jsoutitulní stranu by se také možná hodila ci značkami vytvořit, jste už zajisté ob- v podobných úkolech velice spolehlivéadresa autora či abstrakt článku, což jevili, když jste značkovali titulní stranu. a výkonné.vložíte stejným způsobem jako titulek či Označením textu kapitola (v případě tří- Na vhodné místo (řekněme za titulníautorovo jméno. Nyní již na titulní dy book), část, sekce a pododstavec nastaví- stranu) umístěte kurzor, vložíte tamstraně máte všechny potřebné údaje. te úroveň nadpisu. Každý takový slo- automatický obsah. Vyberte Vložit | Se-
 • 12 BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLA Krátké intermezzo nad vaším dokumentem Pokud jste se až do tohoto okamžiku striktně drželi našeho malého návodu, máte na první straně titulek, autora, možná abstrakt či datum. V těsném zá- věsu je vypsaný obsah a následuje první nadpis s prvními odstavci. Toto je typické členění vědeckých článků, kde je vše hned od první strany uvedeno. Poznámka V případě, že píšete diplomovou práci, je možná lepší použít třídu report. Titulní strana je pak pouze se jménem autora, díla a datem, abstrakt je na samostatné straně a obsah začíná až na třetím listě, straně číslo 1. Vložení obsahu se projeví jen zašedlým textem „obsah“ Uvědomujeme si, že ne všem musí toto řazení vyhovovat a  třída report může být příliš velká. Ukážeme vám te- dy, jak vytvořit titulní stranu (ve třídě article), kde v horní části bude „titulka“ – informace o  autorovi a  název práce spolu s datem –, poté velká mezera až ke spodní straně listu, kde bude přítomen abstrakt. A to vše na pár klepnutí myši. Nucené stránkové zlomy a mezery Vytvořte si nový řádek mezi informace- mi z  titulky a  nadpisem „Abstrakt“, který se objevil označkováním tohoto textu. Nyní se podívejte do kontextové nabídky programu a klepněte na položku Vložit | Formátování | Vertikální me- Nastavení hloubky zanoření obsahu a číslování zera. K  položkám z  nabídky Vložit se ještě několikrát vrátíme, nejprve se ale podívejme, co nabízí za možnosti právěznamy / Obsah | Obsah. V LyXu se sice neučinili), všimnete si, že dva oddíly zobrazené okno pro vložení vertikálníobjeví pouze text Obsah na šedém poli, z  této nabídky jsou zcela totožné, jen mezery.ale jak uvidíte později, tyto zašedlé texty v jednom názvu figuruje navíc hvězdič- Je nutné nastavit typ vkládané me-slouží spíše jako servisní informace pro ka. Rozdílů mezi nadpisy Sekce a Sekce* zery, přičemž Malá, Střední a Velká mezeravás. Klepnutím na takto označený text je více, ale nejviditelnější jsou dva – dávají tušit, že se bude jednat o  různěse zmíněná informace zobrazí. Oprav- nadpis s hvězdičkou nemá číslo a taky velké mezery. Krom absolutní, kde na-dový výstup uvidíte až ve výsledném nebude uveden v obsahu. Ač se to nezdá, stavíte její přesnou velikost, je zajímaváPDF (či chcete-li PostScriptu). tak toto není suplování výše uvedeného pružná vertikální mezera (VFill). Jedná se Od kapitoly až po podpodsekci jsou nastavení hloubky číslování a zahrnutí o  pružnou mezeru, která se bude na-nadpisy číslovány, odstavec a nižší celky do obsahu. Nadpis s hvězdičkou použije- tahovat dle potřeby, přičemž se vůbecčíslovány nejsou. Hloubku číslování te tehdy, pokud chcete nadpis vyřadit nemusí projevit (její velikost by byla 0),nadpisů (které ano a které už ne), stejně z  obsahu výjimečně – například ale může vyplnit celou stránku tak, žejako hloubku obsahu, nastavíte v nasta- předmluva by měla mít stejný vzhled strana bude obsahovat jen dva řádky,vení Dokument | Nastavení | Číslování nadpisu jako jiné kapitoly ve knize, ale přičemž jeden bude na horní straně listua obsah pomocí dvou táhel. neměla by být zahrnuta v obsahu a ani a druhý na spodní. Mezery se ignorují, Když se na nabídku podíváte ještě mít číslo. pokud by měly být jako první na řádkujednou a pořádně (pokud jste tak dosud (horizontální) anebo jako první prvek na
 • TÉMA ČÍSLA BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN 13stránce. Pokud si přejete (například po-děkování) vložit do spodní části listu,zatrhněte možnost chránit. Poznámka Zde je nepřesný překlad (či ná- zev), neboť tato volba způsobí pouze „ohvězdičkování“ příkazu, který se poté bude interpretovat i na začátku stránky. Pro čtenáře znalé LaTeXu pouze uvedu, že ta- to volba nemá nic společného s LaTeXovým příkazem protect, který byste nejspíše pod tímto za- tržítkem čekali. Další z  možných mezer ke vloženíjsou horizontální mezery. Chráněnámezera je již na začátku článku zmi-ňovaná jako „pružná nezalomitelná me-zera“. Patří tedy na místa, kde by nemělbýt řádkový zlom. Je nám jasné, že autorpři psaní nemá čas přemýšlet nadsprávným mezerováním, což je důvodnašeho popisu instalace a implementace Dokument s nastavenými mezerami a stránkovými zlomyprogramu Vlna. Mezislovní mezeruv češtině nevyužijete; jedná se o vynu- prostředí (viz dále) dříve, než se přejde při strojopisném fontu mnoho slitkůcení „tvrdé“ mezery. Například v ang- k  dalšímu zpracování textu. Příkaz nevznikne. K rozbití ligatury musíte mítličtině se dává za zkratky, kde dle uzavřít stránku se často dává před novou vážný důvod – ligatury vznikly opětanglické typografické konvence při- kapitolu či část dokumentu. dlouhou evolucí pro usnadnění čtení.kazuje použít pevnou velikost mezery – Pokud se vše podařilo, je na titulnínení tam možné, aby za anglickou straně název dokumentu, vaše jméno Plovoucí prostředí – obrázky a tabulkyzkratkou byla mezera jednou velká a datum, pod kterým je pružná mezera. Tabulky a obrázky mají jednu společnoua  jednou malá. V  češtině se takové Na spodní části listu máte abstrakt a po- vlastnost – jedná se o  tzv. plovoucípravidlo (pokud je autorovi známo) ne- té stránkový zlom. Na nové straně je ob- prostředí. V  dokumentu mají do-vyskytuje. sah a  pod ním již začíná vlastní provodnou funkci, a proto by se o jejich Tenká (zúžená) mezera se používá dokument. umístění mělo rozhodovat až ve chvíli,například mezi tečkou a  písmeny ve Jen pro úplnost uveďme, že v nabídce kdy probíhá vlastní sazba – umisťovánízkratkách typu „př. n. l. – před naším Formátování se kromě položek horního prvků na stránku. V  textu by se naletopočtem“ a mezi jednotkou a její ve- a dolního indexu a ukončení řádku na- plovoucí objekty měl autor odkazovat,likostí (12 m – dvanáct metrů). Jen před- chází i příkaz pro dělení slova a rozbití stejně jako by každý z těchto objektů mělznamenejme, že na pravidla psaní jed- ligatury. Dělení slova využijete ve chví- mít popisek.notek, stupňů a  procent, kde se velice li, kdy při závěrečné kontrole narazíte na I sazba plovoucích prostředí má sváčasto chybuje, se podíváme dále v textu. špatně rozdělené slovo na konci řádku. pravidla, jako například maximální po- Konečně se dostáváme k  zalomení Bohužel jakkoli jsou algoritmy schopné, čet těchto objektů na straně či početstránky pod abstraktem. V  nabídce nejsou dokonalé a i ony jsou schopny se řádků nad/pod objektem k horní/dolníVložit | Formátování existuje více splést. Ve správném místě slova je poté straně dokumentu – aby se třířádkovýmožností pro vynucení konce stránky, možné vložit znak dělení a při sazbě bu- odstavec „neztratil“ nad obrázkem.mezi nejpoužívanější patří Nová stránka de toto místo použito (v případně ozna- Může se tedy stát, že plovoucí obrázek čia  Tvrdý konec stránky. Zatímco nová čení více míst bude použito to vhodnější tabulka budou až na následující straněstránka představuje pro sázecí systém z hlediska proporcí na řádku). nebo možná ještě dál. Pokud by se vámspíše jakési přání či doporučení autora, Rozbití ligatury nejspíše nebudete stalo, že by vám objekty až přílišže zde by bylo vhodné zalomit stránku, potřebovat. Ligatury (česky slitky) se uplavaly, vložte již zmiňovaný příkazje tvrdý konec stránky jednoduše rozkaz v sazbě vyskytují v místech, kde se vedle Uzavřít stránku, všechny obrázkypro stránkový zlom. sebe potkávají některá písmena, jako a tabulky se vysází. Jde však o výjimečný Velice zajímavé jsou i volby Uzavřít „fi“, „fl“ a další, kdy se dva znaky slijí zásah.stránku z téže nabídky. Tímto příkazem v jeden. Ligatura samozřejmě záleží na Prvním krokem k vložení tabulky čidojde k  vložení všech plovoucích použitém fontu: je například zřejmé, že obrázku je vložení plovoucího prostředí:
 • 14 BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLAnabídka Vložit | Plovoucí objekt | [ Ob-rázek, Tabulka ]. Objeví se červený rá-mec, ve kterém bude kurzor umístěntak, aby bylo možné napsat popisek ob-rázku či tabulky. Do tohoto prostředíteprve vkládáme obrázek nebo tabulkupomocí nabídky Vložit | [ Obrázek,Tabulka ]. Poznámka Pokud byste například rádi vysadi- li na titulní stranu logo školy, ne- budete samozřejmě vkládat plovoucí prostředí, ale rovnou ob- rázek. K tomuto počínání byste ovšem měli mít vážný důvod – vložení loga je jedním z nich. Popisky tabulek i obrázků umisťujtepod objekt. Ačkoli popiska nad tabulkouje povolena, je to nezvyklé a působí tomnohdy rušivým dojmem. Popiska nadobrázkem by se neměla nikdy objevit.Horizontální umístění popisku je možnéjak centrovaně, tak i usazením do bloku.Levé nebo pravé zarovnání na praporekse nepoužívá.Vkládání objektu – obrázku či tabulkyA  nyní již ke specifikům obrázků Vložená tabulka a obrázek spolu s popiskema tabulek. Vložení obrázku je práce po-měrně jednoduchá – v nabídce položky Použití relativních jednotek je obecně Při vkládání tabulky je postup stejný.Vložit | Obrázek vyberete cestu k obráz- velice výhodné, protože jejich velikost se Do vytvořeného plovoucího prostředíku. Je nanejvýše vhodné mu nastavit ve- bude upravovat se změnou fontu (na- vložíte tabulku, kterou upravujete, jaklikost, a  to v  relativních jednotkách příklad u  horizontálních mezer) nebo jste zvyklí z jiných textových procesorů,(procentech) vůči šířce textu či sloupce. stránky a jejích okrajů v případě obrázku. pomocí nástrojové lišty pro práci s tabulkou z nabídky Prohlížet | Panel nástrojů | Tabulka. Jen bychom rádi podotkli, že není vhodné vkládat do tabulky mnoho čar. Tištěný text je od- lišný od toho, který vidíte na monitoru. Všechny sloupce je možné oddělit čarou nebo (elegantně) střídáním lehce za- šedlého a  bílého podkladu tabulky. Jednotlivé řádky tabulky čarami neod- dělujte. Zkuste oddělit až větší počet řádků – pět se nám osvědčilo jako vhodné číslo, kdy oko je s  to sledovat řádek, a přitom tabulka nevypadá jako vězeňské okno. Absolutní poznámky aneb Poznámky o poznámkách Poznámky v LyXu jsou trojího typu. Poznámky pod čarou, poznámky na okraji a  interní poznámky. Poznámky pod čarou a  poznámky na okraji jsou Parametry při vkládání obrázku prvky z nabídky Vložit a jsou psány pro
 • TÉMA ČÍSLA BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN 15 čtenáře. Přinášejí nějaké rozšiřující informace, které by do textu samotného nezapadly. Druhý typ poznámek by se dal nazvat „autorskými poznámkami“. Jsou re- levantní pouze pro autora, který si s  jejich pomocí vpisuje drobnosti do textu, ale ve výsledném dokumentu se neobjeví. Tyto autorské poznámky se nacházejí v nabídce Vložit | Poznámky, přičemž rozdíl mezi nimi je velice nepa- trný, krom Zašedlé, kterážto se vytiskne jako zašedlý text do dokumentu. Podí- vejte se na obrázek, ve kterém jsou růz- né poznámky ukázány. Matematický speciál Vložení matematické sazby Jsou dva režimy vkládání matematiky do dokumentu. Vložení matematiky prove- dete přes nabídku Vložit | Matematiku | [ Vzorec do řádky, Vzorec na celou řádku, Očíslovaný vzorec ]. Vzorec do řádky je vhodný pro jedno- duché vkládání matematiky, matema- tických znaků a  krátkých, notoricky známých, vzorečků, jako například „rychlost odvodíme ze vzorce v  = a  ·t, kde...“. Do řádku se nevkládá matema- tika, která by obsahovala zlomek (ten se případně nahrazuje lomítkem [čita- tel/jmenovatel]), matice či tenzory. Obecně se na řádek nikdy nevkládá nic, co by mělo dva či více řádků. Nejrůznější typy poznámek v programu LyX Vzorec na celou řádku je naopak vhodný pro složitější vztahy, rovnice či soustavy rovnic, pokud na ně nikde v textu nebu- deme odkazovat, případně v  průběhu odvozování. Pokud byste se na vzorec rádi odkázali jako „v rovnici (12.3) vidíte, že...“, tak použijete položku Očíslovaný vzorec. Po přepnutí do matematického módu se otevře nabídka pro vkládání mate- matických znaků, operátorů a  dalších typických prvků (případně si ji zobrazíte z nabídky Prohlížet | Panel nástrojů | Matematika a Matematický panel). Vložit odmocninu klepnutím na pří- slušné tlačítko čtenář jistě zvládne, stejně jako objeví princip vkládání ma- tic, závorek, matematických operátorů a dalších. Je zde možné použít syntaxi LaTeXu, jak ji popisuje Martin Šín ve svém článku LaTeX: Vytvoření písemky z  matematiky. Na zápis řecké abecedy způsobem alpha si velice rychle zvyknete a ani vás pak nenapadne klepat Vložení rovnic do řádku i na samostatný řádek myší na nabídku s  obrázkem písmene
 • 16 BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLAalpha, abyste si vybrali to správné či nebude mezera, záleží na dalším zna-písmenko (naopak pokud neznáte příkaz ku. Je-li tím znakem interpunkční zna-oint pro uzavřený integrál, tak jej v na- ménko (tečka, čárka, středník) – a to tambídce jednoduše objevíte). obvykle bývá –, tak se mezera za uzaví- I vzorec fotosyntézy je nutné psát správně rací závorkou nedává. Pokud tam rovnouTrocha pravidel týkajících se následuje další text, mezeru vložte.matematiky • Veškeré slovní exponenty jako Zabrusme ještě trochu do práceBohužel v matematice více než kde jinde rychlost kulky vkulka. s pomlčkami a jejich významem a me-platí, že je nutné dbát správných typo- • Znak pro diferenciál d. Derivace x zerováním. Nejprve je zde spojovníkgrafických konvencí. Ty totiž zásadně podle času tedy bude dx/dt. (zadává se jako jednoduchá pomlčka).ovlivňují výsledek, který může v horším Spojuje dvě slova. Buďto připojuje -li kepřípadě znamenat něco zcela jiného, než slovesům (Půjde-li na ples), nebo dvěautor zamýšlel. jména (Hertzsprungův-Russelův diagram). Jak jste si zajisté všimli, tak se v ma- Nikdy se neodděluje mezerou ani z jednétematickém režimu vkládá italikou (tedy Správně napsat diferenciální rovnici dneska strany.kurzivním řezem písma). Ovšem takřka neumí každý Poté jsou pomlčky. Kratší (en po-vše, co není proměnná, se má sázet mlčka, zadává se pomocí dvou znaků --v základním, rovném řezu písma – v an- vedle sebe) se používá v interpunkci vetikvě. Vypišme si tedy, co vše má být an- Mezery v sazbě nejen matematiky větě nebo ve významu „až“. V prvnímtikvou: S  mezerami se to má podobně jako se případě by měla být oddělena z  obou • Matematické funkce (jako sin, cos, sazbou antikvy. TeX nepozná, jestli se stran mezerou a  v  případě řádkového tan, log, ln či exp) a operátory (div, jedná o mezeru mezi číslem a jednotkou, zlomu zůstat na konci řádku. Druhý vý- rot, grad, mod, ker a  další). Pro nebo číslem a nějakým dalším textem znam „až“ určuje rozsah a neodděluje se sazbu funkcí zásadně používejte (např. „32 m“ proti „32 dlouhých řad“). mezerami, neměl by zde proběhnout příslušnou nabídku v LyXu. Jak tedy na mezery? řádkový zlom. Příklad druhého významu Již na začátku našeho článku při po- je otevírací doba prodejny Po–Pá: pisu práce s  programem Vlna jsme si 8.30–17.30. řekli, že za jednopísmennými předlož- Posledním typem pomlčky je mate- Rozdíl mezi sazbou funkce a proměnnými kami bývá nezalomitelná pružná mezera matické znaménko mínus −. To se auto- – chráněná mezera (naučte se ji vkládat maticky zadává v matematickém režimu, • Všeobecně známé konstanty jako pomocí klávesové zkratky [Ctrl+Me- není třeba na to myslet. elementární náboj elektronu e, zerník]). Kde dále tuto mezeru použije- A nyní konečně k sazbě mezer v ma- rychlost světla c či Eulerovo číslo te? Pokusme se tyto situace vyjmenovat tematice. Nejprve uveďme, že až na tři e = 2,718 a neměl bych zapomenout (podle [Kočička 2007]). výjimky by se čísla neměla psát číslicí, na imaginární jednotku i. Konstant- Není možné oddělit titul a  jméno: nýbrž vypisovat slovem. Těmi výjimkami ní veličiny se ovšem píší italikou. Mgr.(chráněná mezera)Petr(normální jsou časový údaj, skutečně velká čísla mezera)Novák,(chráněná mezera)Ph.D. a čísla spojená s měrnou jednotkou. Ta- K titulům dodejme jen to, že se v pořadí, ké je nevhodné, aby věta začínala číslem ve kterém je dotyčný obdržel, přidávají (v tomto případě je nutné větu přefor- Povšimněte si jiného fontu v písmenu dále od jména. Toto neplatí pro dvojité mulovat anebo číslo vypsat slovem) c pro rychlost světla ve vakuu tituly spojované pomocí latinského et, a aby se číslo objevilo na začátku řádku. a pro bakalářský titul, je-li ve stejném S lámáním textu je to občas náročnější, • Fyzikální jednotky jako metr m, ki- oboru obdržen titul vyšší (nikdo není proto pravidlo o  číslech na začátcích logram  kg, gigahertz GHz Mgr. Bc. Franta z astrofyziky, ale může řádků je v některých případech možné i Ångström Å, ale i další jednotky být Mgr. Bc. z astrofyziky [Bc.] a filologie brát volněji. jako MB, i světelný rok ly. [Mgr.]). Pokud je někdo Ing. Mgr. Karel, tak nejprve byl Mgr., přičemž si titul Sazba jednotek inženýra dodělal až později. Sazba čísel a měrných jednotek (jako je Dále je nutné zmínit mezerování 1 kg banánů) je poměrně jasná. Mezi čís- Velikost rychlosti světla ve vakuu se sází u  interpunkčních znamének a  speci- lo a  jeho jednotku se vkládá úzká (ne- antikvou álních znaků, závorek. Pokud píšeme zalomitelná) mezera. Také je nutné dbát česky (a  slovensky), platí jednoduchá na to, aby jednotka byla vysázená v zá- • Veškeré nematematické texty: zásada. Neumisťujeme mezeru před in- kladním řezu písma – antikvě. Toto pla- např., konst., pokud, proto, odtud, terpunkční znaménko, ale vždy za něj. tí včetně předpon jako G(iga),  m(ili), max., min., atd... Například: Šel tak, jak jen mohl. A  když T(era). Zde je to jednoduché – zcela bez • Chemické prvky i další nematema- nemohl, tak... U závorek v textu platí, že výjimek. Některé jednotky jsou složené tické objekty, takže hmotnost vo- se před otevírací závorkou dává mezera, z  více dílčích (například 12  m s-1), tak díku bude mH, nikoli mH. za ní již rovnou následuje další znak (ať mezi jednotlivé dílčí členy jednotky opět již písmena, nebo například uvozovky). vložte úzkou mezeru. Zkuste si poté Uzavírací závorka se píše bez mezery v  LyXu (a  hlavně ve výsledném PDF) ihned za předešlý znak. Zdali za ní bude, ověřit, jak vypadá takový rozdíl.
 • TÉMA ČÍSLA BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN 17 Pokud se budete chtít na jisté místo Poznámka klasické papírové knihy často vracet, V LyXu je úzká mezera nesprávně použijete záložku. Stejně to funguje v LyXu, jen s tím rozdílem, že nepouží- váte záložky, ale značky (kotvy). Novou přeložena jako „tenká“. značku vložíte z nabídky Vložit | Znač- Dejte si prosím pozor na opravdové ka... Vaše značka musí mít jedinečnéhrůzy, kterých by se neměl dopustit ani Rozdíl v použití a nepoužití „vložení Te- jméno, které se v celém dokumentu ne-absolvent základní školy – jako správné Xového kódu“ v LyXu a ve výsledku bude opakovat. Obvykle se značkapoužívání řadových číslovek. V  závě- umisťuje na řádek označkovaný jakorečné práci nebo motivačním dopise pří- Druhou možností je místo používání sekce/podsekce/kapitola apod., za popi-padnému zaměstnavateli takovéto desetinné čárky vkládat desetinnou teč- sek tabulky a obrázku a k rovnicím.chyby opravdu nemají co dělat a  jsou ku, u  které se již TeX chová tak, jak Nejprve se podívejme na křížovévelkou ostudou pisatele. bychom chtěli. Ať již se rozhodnete odkazy na nadpisy. Za nadpis vložte Nejprve je potřeba si uvědomit, co jakkoli, je důležité držet se desetinné značku, jejíž jméno by nemělo býtchcete napsat. Poté je to již jednoduché. čárky/tečky v  celém dokumentu a  ne- „sekce3_1“, protože toto číslo se můžePokud chcete napsat „čtyřicet procent“, vkládat jednou desetinnou tečku, jednou změnit. Vhodné je například „sec:uvod“je to stejné jako „čtyřicet metrů“, tedy čárku. pro sekci Úvod. Pokud tyto značky„40 m“, kde se jednotka a číslo oddělí Krom toho má sazba čísel v češtině vložíte do všech nadpisů, můžete semezerou: „40 %“. Naopak „čtyřicetipro- ještě jedno drobné pravidlo. A to, že se odkazovat velice jednoduchým způso-centní“ se i  ve slově píše dohromady, za každým třetím řádem (tisíce, miliony, bem na jednotlivé části dokumentu.stejně jako „čtyřicetimetrový“. Máme tedy miliardy a  tisíciny, miliontiny...) dává Typickým příkladem takového odkazu40% alkoholický nápoj, jehož 40 % ob- opět úzká mezera. v textu bývá věta „Jak je popsáno v částisahu tvoří alkohol. A  40m provaz má 1.3 na straně 15“.délku 40 m. A co bude dál... Se značkami, které se budou K řadovým číslovkám jen zopakujme, Neobsáhli jsme vše – abychom popsali vztahovat na plovoucí objekty, se za-co říkají pravidla českého pravopisu – všechny aspekty sazby obsahující něja- chází velice podobně jako se značkaminejsou žádná 40cátá léta (ani se nic ne- kou matematiku, byl by článek dlouhý na k nadpisům. Vložte značku za popisekstalo v létech 80-tých) a nikdo nedoběh- 30 stran. Rádi bychom zde poděkovali obrázku či tabulky. Zde je nutné zdůraz-ne jako 9tý. Léta jsou tedy „40.“ Davidovi Nečasovi (Yetimu) za jeho nit, že v  plovoucím objektu musí býta dotyčný dobíhá „9.“ (s tečkou). Řadové Typografický bestiář (PDF), ze kterého první popisek objektu a  pak teprvečíslovky jsou vždy zakončeny tečkou, za bylo v některých chvílích čerpáno, pře- značka. Toto chování je dané způsobem,kterou se píše malé písmeno, pokud má devším při použití příkladů. kterým TeX vytváří právě křížové odka-věta pokračovat. Pokud touto řadovou zy. Vzhledem k plovoucí povaze obrázkůčíslovkou věta končí, píše se jen jedna Mistrovství v LyXu a tabulek je vhodné na každý takový ob-tečka. jekt v textu odkázat aspoň krátce: „Vztah Trochu specialitou jsou stupně. Za- modulace mozkových vln v závislosti na pří-tímco máme 12° pivo bez mezery mezi Křížové odkazy a jejich vkládání chuti žvýkačky je znázorněn v grafu 5 a číselněčíslovkou 12 a znakem stupně, je běžná Už ve chvíli, kdy jsme psali o značkování shrnut v tabulce 66 na straně 6.“teplota těla 36,7 °C, tedy mezi číslovkou a o strukturování našeho dokumentu na Samozřejmé je odkazování i  naa stupněm již mezera je – °C představuje sekce, podsekce, kapitoly, vás jistě na- rovnice. Číslovanou rovnici vložítejiž běžnou jednotku a také se s ní tak za- padlo, jak se v textu budete odkazovat na v nabídce Vložit | Matematika | Očís-chází. kapitolu 3, když to za chvilku může být lovaný vzorec. Na okraji rovnice se ob- Čím dál častěji se uvádí místo dese- kapitola 4? A jaký teprve vznikne zma- jeví modrá závorka se znakem #. Vetinné čárky desetinná tečka. Ačkoli teč- tek, pokud vám plovoucí objekt (tabulka výsledném PDF bude mít tato rovnice poka není zcela správně, není to již ani nebo obrázek) uplave o stranu nebo ještě své pravé straně číslo v závorce. Abystechyba. Co již ovšem chybou je, je mezera dál. Tyto problémy řeší křížové odkazy se mohli na tuto rovnici odkazovat, opětza desetinnou čárkou. TeX totiž tuto a značky v dokumentu. jen vložte značku.čárku považuje automaticky za in-terpunkční znaménko, a  tak s  ní i  ná- Zpětné odkazování Poznámkasledně zachází. Opravit to jde poměrně A  jak se tedy na všechny tyto značkyjednoduše (nepočítaje ignorování této Bohužel se pojem „značka“ nyní odkazovat? Vložení křížového odkazu jevlastnosti TeXu). Klepněte na Vložit | objevuje v trochu jiném kontextu opět velice jednoduchá a intuitivní zá-Vložit TeXový kód (nebo klávesovou ležitost. Klepněte na nabídku Vložit |zkratku [Ctrl+L]) v místě, kde bude de- Křížový odkaz. Objeví se seznam všech než v prvních dílech zabývajícíchsetinná čárka. Objeví se dvě hnědé značek nadefinovaných v  dokumentu. se značkováním částí dokumentu.složené závorky, mezi které jen napište V tomto novém pojetí je „značka“ Vyberte tu, na kterou chcete odkázat,čárku. jednoznačně pojmenovaná kotva a  klepněte na ni. Když poklepete na uvnitř struktury dokumentu, ke jméno značky (klepnete dvakrát rychle které je možné se kdykoli vrátit. za sebou), vloží se na místo kurzoru v dokumentu ve výchozím formátování.
 • 18 BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLA Poznámka Informace k obrázku: Odkaz na běžný objekt je Ref:, odkaz na stranu je Stránka: a konečně odkaz na rovnici je RovRef: – vše se upravuje výběrem Formátu při vkládání reference Vytvoření bibliografie Nejdříve ze všeho je třeba vytvořit si se- znam literatury a až následně z něj vy- bírat jednotlivé záznamy a vkládat je do dokumentu jako citace. Začněme tedy tvorbou seznamu. Vytvoření seznamu literatury Nastavte kurzor na místo, kde chcete vytvořit seznam literatury. V seznamu značkovacích prostředí objevíte Biblio- grafie. Po vložení se v místě kurzoru ob- jeví nadpis Literatura a  pod ním šedé políčko key-1 a vedle kurzor. Klepnutím na šedý text key-1 se zobrazí jeho nasta- vení. Políčko klíč je pro vnitřní účely Ly- Xu a jedná se o jednoznačný identifikátor tohoto konkrétního řádku citace. Políč- ko značka je zde prázdné a značka je číslo citace v pořadí (bohužel toto je třetí vý- Značky (kotvy) v dokumentu u nadpisů, pod popisky obrázku znam slova „značka“ v programu LyX, a tabulky a nakonec i u rovnice resp. třetí funkce se stejným poj- menováním). V obecném tvaru vypadá citace jako [značka]. Pokud si přejete ji- nou značku místo čísla, jednoduše ji vepište do pole značka. Snadno tak vy- tvoříte citace typu [Omáčka et al. 2003]. A  nyní k  vlastním citačním zá- znamům – co musí obsahovat, se bohu- žel liší podle typu citace (článek má jiné citační náležitosti nežli kniha anebo stránka na internetu). Pokud nevíte, jak přesně psát kterou citaci, můžete použít projekt Citace.com. Anebo nechat vše na dalším z  nástrojů TeXu – BibTeXu, se kterým si LyX opět výborně rozumí. Poznámka Tento nástroj naprogramovali v ro- Povšimněte si odkazů a hlavně rozdílů v úvodních znacích ce 1985 autor LaTeXu Leslie Lamport a programátor Oren Pa-V  nabídce Formát můžete vložit i  jiné totiž jmenuje Obrázek 1, nikoli Obrázek tashnik. BibTeX je velice silný ná-formátování. (1), na rozdíl od rovnic, kde je jméno stroj, který vám dovolí používat Pojem <reference> obecně odkazuje rovnice (1) v  závorce. Dále můžetena číslo sekce/kapitoly, ale i obrázku či odkazovat na stranu či na „referenci na jednu citační databázi napříč vše-tabulky. S výjimkou rovnic se tyto refe- straně“. mi vašimi dokumenty.rence nepíší v  závorkách. Obrázek se
 • TÉMA ČÍSLA BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN 19 Vytvoříte si jednotnou databázi ob- typ autor-rok (například klíč pro Omáč- nadpisů, pomocí BibTeXu se generujesahující veškeré vaše citované publikace,ka et al. 2003 by byl omacka2003). i automatická bibliografie pouze z pou-knihy, články, práce, konference, pří- Po zvolení vhodného typu dokumen- žitých citací.spěvky v proceedings... Vytvoříte ji buď-tu zašednou nepotřebné údaje v jednot-to ve svém oblíbeném textovém editoru, livých kartách záznamu a  červeně seanebo s  pomocí některého ze ši- označí ty, které jsou pro dokument ne- Poznámkakovnějších a specializovaných nástrojů, zbytně nutné (po vyplnění zezelenají). Autor tohoto článku má ve svéjako například Mendeley nebo Xfbib. Ostatní jsou volitelné a je vhodné je vy- plnit, pokud je znáte, ale není to vyža- vlastní bibliografické databázi přesSprávce bibliografie Xfbib dováno. Uložení databáze provedete 200 záznamů a další neustále při-O projektu Mendeley vyšel článek, zde si klepnutím na tlačítko Save. Pokud uklá- bývají. O nic víc se nemusí starat,jen rychle představme Xfbib a základy dáte databázi poprvé, nezapomeňte dát v každém dokumentu se vždy ob-práce s ním. Přidání nové položky (pub- souboru příponu .bib. Pokud zvolíte ji- jeví jen ty záznamy, které v němlikace) do databáze provedete tlačítkem nou příponu (nebo ji neuvedete), nebude použije.Add s obrázkem +. V dialogu zvolíte typ LyX schopen soubor rozpoznat a nebu-záznamu (kniha, článek, diplomová prá- dete moci databázi využít.ce a mnohé další) a klíč – key. Klíč má Na správné místo nyní jen vložítestejný význam jako již zmiňovaný klíč Vložení seznamu literatury položku Bibliografie BibTeXu z nabídkyo  pár odstavců výše – jedná se o  jedi- Nyní již jen stačí vložit seznam literatu- Vložit | Seznamy / Obsah. Zde budenečné označení konkrétního záznamu ry na správné místo. Stejně jako se auto- nutné vložit požadované databáze, cožv  databázi. Mezi osvědčené klíče patří maticky generuje obsah z označkovaných provedete tlačítkem Přidat. Tu svou vy- tvořenou databázi najdete tlačítkem procházet. Vložením vašeho souboru bib máte vše hotovo. Ať již jste přistoupili k  jakémukoli přístupu při tvorbě databáze (ruční vkládání položek pomocí značkování Bibliografie, nebo používáte BibTeX), je nutné udělat krok poslední – vložit do dokumentu citační odkazy. Vložení citace Na místo v dokumentu, na kterém byste Vložení bibliografie ručním vypsáním položek rádi měli citační odkaz, nastavte kurzor a klepněte na nabídku Vložit | Citace... Zde si podle klíče vyberete tu, kterou chcete vložit, a  přidáte ji do seznamu v pravé části. Klepnutím na OK máte vše hotovo a citaci vloženou. Protože sami upřednostňujeme Bib- TeX, poradíme vám ještě jednu fintu. Použitím BibTeXu se ve výchozím na- stavení upisujete k tomu, že citace bu- dou mít jednotný tvar, a  to [číslo]. Ovšem častěji se používá citace typu (Autor, rok). Aby bylo možné takovou citaci použít, je třeba změnit nastavení dokumentu. Klepněte na Dokument | Nastavení | Bibliografie. Zde vyberte prostřední z  přepínačů – Natbib a  styl Autor-Rok. Při vkládání citací budete mít nyní k dispozici v nabídce i další styly, tentokrát bez čísla. Tvorba rejstříku Rejstřík, tedy seznam hesel a odkazů na místa jejich výskytů, se vytváří jednoduše. Jednotlivá hesla do rejstříku na patřičném místě vložíte pomocí Vložit | Heslo do rejstříku. Je dobrým Program Xfbib s otevřenou editací knihy zvykem psát do rejstříku první a/nebo
 • 20 BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLA nejdůležitější výskyt tohoto hesla. Vý- borným příkladem vytvořeného rejstříku jsou knihy z dílny Ivana Bíbra. Vysázení rejstříku opět znamená pouze vložení Vložit | Seznamy / Obsah | Rejstřík na vhodné místo. Automaticky se zde vkládá nová strana a rejstřík pro- to bude na samostatné stránce či strán- kách. Poznámka Toto je místo, kde LyX s češtinou nepracuje tak, jak bychom si přáli. Bohužel nepodporuje plně české znaky na začátku hesla, takže na- příklad slovo Čaj řadí pod písmeno E. Nepovedlo se nám LyX donutit, aby používal správné české řazení abecedy, nejlépe aby spolupra- coval s programem texindy. Pokud by některý ze čtenářů věděl o ně- jakém způsobu funkčního nasta- Vložený citační odkaz na knihu o typografii vení, byli bychom rádi, kdyby se o to s námi podělil. HyperRef PDF Že vám nadpis nic neříká? Nevadí, pro- zradíme. Jedná se o další vlastnost La- TeXu – umí vkládat některé další nastavení do výsledného PDF souboru, jako „aktivní odkazy v dokumentu“ – při klepnutí na odkaz rovnou skočíte na příslušné místo. Prozkoumejte Doku- ment | Nastavení | PDF vlastnosti. Za- jisté rychle objevíte, jak barevně zvýraznit křížové odkazy, jak doplnit informace do hlavičky PDF souboru (ob- vykle dostupné přes Soubor | Vlastnosti v nabídce PDF prohlížeče) a mnohé další. Věříme a doufáme, že jste aspoň ně- co pochytili a  že jsme vám pomohli k pěknějšímu dokumentu. To, že vás čas od času LyX omezuje, je spíše ku prospěchu věci. Mnohá jeho pravidla a nastavení jsou zde proto, aby vám po- mohla vytvářet hezký dokument, jenž bude správný také po typografické stránce. Použitá literatura [Kočička 2007] KOČIČKA, Pavel; BLAŽEK, Filip. Praktická typografie. 2. doplněné vydání. Brno: Computer Press, 2007. Vložení pěti citačních odkazů na jedno místo ISBN 80-7226-385-4.
 • Mendeley – A máte pořádek TÉMA ČÍSLAv publikacíchPetr Šafařík | LinuxEXPRES.czPro každého studenta na vysoké škole přijde (tu dříve, tu různé XML databáze a SQLite soubory.později) chvíle, kdy by měl začít procházet databáze Nejpodstatnější ale bude možnost importu PDF. Klepněte tedy na tlačítkoa  odborné časopisy a  stahovat články, případně by měl Add Documents a  najděte si článekzaložit v  knihovničce zvláštní poličku na odborné knihy. k importu a klepněte na OK. Článek seA  nyní přichází ke slovu projekt Mendeley – váš osobní načte a zařadí do vaší databáze. Hlavnísprávce knih, článků a konferenčních příspěvků. rozhraní programu je rozděleno na třiP sloupce. V levém sloupci jsou jednotlivé rojekt Mendeley se snaží být pro přesto jednoduchá. Po stažení stačí roz- kategorie, do kterých můžete své články akademika tím, čím jsou iTunes pro balit archiv s  programem a  program řadit. Střední, nejširší sloupec obsahujemajitele iPodu – správcem publikací. spustit poklepáním na ikonu Mendeley- konkrétní články z  každé vybrané ka-Tento šikovný nástroj vám dovolí vytvo- desktop v adresáři bin. tegorie a  sloupec třetí, zcela vpravo,řit si vlastní publikační databázi, vyhle- zobrazuje detaily k vybranému článku.dávat v  ní, a  dokonce ji mít neustále První nastavení a import Mendeley nově přidaný článek pro-synchronizovanou a dostupnou na všech dokumentu hlédne a z informací v PDF souboru sepočítačích, na kterých budete mít Men- pokusí získat jméno dokumentu, autorydeley nainstalováno. A to stále není vše V  prvním kroku bude nutné nastavit a další informace a z nich poté dohledává– po nainstalování systému můžete do Mendeley – klepněte v  kontextovém ve vlastní databázi a  doplní všechnyOpenOffice.org (nebo dalších textových menu na položku Tools a  vyberte Opti- ostatní informace jako časopis, ve kte-procesorů) jednoduše vkládat citace či ons. Zde vložíte váš kontaktní e-mail rém článek vyšel, rok, strany, citační klíčseznamy literatury prostým stisknutím a heslo. Klepnutím na OK máte základní a mnohé další.tlačítka pomocí zvláštního pluginu. A to nastavení hotové. Pokročilá nastavení si Pokud článek není v  globální data-všechno zdarma a s klientem nejen pro probereme dál ve článku. bázi Mendeley, je nutné tam tyto infor-Windows, ale i pro Linux. Do Mendeley nahráváte články mace dodat. Poznáte to tak, že se podobně jako do již zmiňovaných iTunes u  detailů článku zobrazí velké žlutéStažení a instalace audio soubory. Mendeley umí impor- oznámení o kontrole a článek se zařadí tovat několik typů souborů. V první řadě do kategorie Needs review.Klient projektu Mendeley je zdarma ke jsou to databázové soubory BibTeXu,stažení ze stránek Mendeley. Jediné, comusíte provést, je zaregistrovat se. Poznámka Důvod registrace je prostý: vaše osobní databáze se totiž synchro- nizuje s webovým úložištěm a podobně jako u služby Dropbox máte na všech stanicích s nain- stalovaným klientem Mendeley k dispozici stejné články. Po přihlášení budete moci stáhnoutklienta (červené tlačítko Download)a vrhnout se do instalace. Bohužel licen-ce tohoto softwaru nedovoluje další ší-ření, není tedy prozatím možné najítMendeley v repozitářích, ale instalace je Úvodní nastavení – vložte e-mail a heslo
 • 22 BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLA Velká část článků, především z oborů biologických a medicíny, je ovšem roz- poznána a  během chvilky po importu jsou všechny informace doplněny. Méně zastoupené obory či specifičtější již někdy potřebují dopsat informace ručně. Pokročilá nastavení Mendeley Vraťme se nyní zpět k nabídce Tools | Options. Na kartě Document Details nastavíte, jaké položky se mají zob- razovat v pravém sloupci v hlavním okně rozhraní programu. Karta File Organizer vám dovolí na- stavit automatické kopírování souborů z  databáze do některého adresáře na disku, případně přejmenovávat dle nej- různějších kritérií. Opakem karty File Organizer je karta Watched folders. Mendeley stejně jako správce hudby umí Mendeley s vloženými dokumenty hlídat adresáře, a pokud do zde nasta- veného adresáře nahrajete libovolné PDF, přidá se do vašeho Mendeley. Velice důležitou položkou je karta BibTeX. Zde nastavíte export do soubo- ru .bib, se kterým umí pracovat TeXové sázecí systémy. Rozhodně doporučujeme zatrhnout první možnost – Escape La- TeX special characters. Po zatržení Enable BibTeX syncing se v nastaveném adresáři objeví soubor library.bib, který zavedete známými způsoby do TeXu anebo LyXu. Karta Zotero / CituULike nastavuje tyto dva pomocníky. Zotero je rozšíření pro Firefox pro správu a přidávání elek- tronických zdrojů a  CituULike je stu- Článek potřebující kontrolu dentská digitální knihovna referencí. Pokud ale máte Mendeley, můžete vše spravovat z něj. Pluginy V  nabídce Tools ovšem jsou mnohdy k dispozici i různé pluginy. Pojďme si je představit. Plugin do prohlížeče V tuto chvíli je termín „plugin“, jakožto zásuvný modul do prohlížeče, značně nadnesený. Plugin do prohlížeče ve své podstatě není nic víc než jen chytře na- psaný odkaz, který si vložíte mezi své záložky v  prohlížeči. Poté, jakmile na některé z podporovaných stránek najde- te vhodný článek, stačí klepnout na tuto záložku a během chvilky máte ve svém Mendeley tuto publikaci dostupnou. Nastavení exportu BibTeXového souboru
 • TÉMA ČÍSLA BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN 23 Jedinou podmínkou je být přihlášen V  první řadě je vhodné zvolit si ci- mentu jako autor a název publikace, kdeve webovém rozhraní aplikace Mendeley tační styl – podle toho se budou auto- a  kdy byla vydána, obvykle i  kde jena jejích stránkách. Nyní již bude stačit maticky generovat citace v  textu. dostupná ke stažení, a  jednoznačnéz kontextové nabídky Tools vybrat In- Klepněte tedy na tlačítko Choose Ci- identifikátory jako DOI či ArXiv ID.stall web importer. Otevře se výchozí tation Style a vyberte si ten „svůj“ ci-webový prohlížeč. Přidáním odkazu čer- tační styl. V českých zemích by se mělveného tlačítka do záložek máte vše ho- dle platných norem používat styl defi-tovo. novaný v  ISO-690 nebo ISO-690-2. Je nutné napsat, že toto nastavení bude společné všem dokumentům. Poznámka A nyní již pojďme vložit nový citační odkaz. To se provádí doslova na tři klepnutí myši: Pokud používáte blokování vyska- 1. Ve Writeru klepněte na první tlačít- kujících oken, nemusí toto tlačítko fungovat. Povolte případně ko – Insert Citation – z  panelu www.mendeley.com ve filtru vy- Mendeley. Tím se do popředí skakujících oken. dostane Mendeley klient. 2. Vyberte si tu správnou citaci a klepněte na ni myší. 3. V  horní liště klienta MendeleyPlugin do textového procesoru – vlož- klepněte na nově se objevivší tlačí-te citační odkazy a seznamy literatury tko Send Citation to OpenOfficePořádek v seznamech literatury – biblio- Writer. V tuto chvíli máte hotovo,grafii – je pěkná věc, ale k čemu by to citační odkaz je vložen a stačí se po-bylo, kdybyste nakonec stejně museli mocí klávesové zkratky [Alt+F2]ručně všechno přepisovat. A zde se uká- přepnout zpět do Writeru.že pravá síla programu Mendeley. To, žezvládá export do BibTeXového soubo- Pokud chcete odkazů vložit více, opakuj-ru *.bib, jsme již psali a ti, kteří píší svou te kroky 1–3 tak dlouho, dokud v jednompráci podle našeho seriálu s LyXem, již místě nebudete mít vše, co jste si přáli.mají vystaráno. Ovšem citační odkazy samy o  sobě Ti, kteří ovšem používají Writer jsou bez seznamu literatury zbytečné.z kancelářského balíku OpenOffice.org, Ten na vhodném místě vložíte klepnu-také nepřijdou zkrátka. Mendeley totiž tím na tlačítko Insert Bibliography. Bib- Podrobné informace o vybrané publikaciobsahuje rozšíření právě pro textové liografie je generována dynamicky, takžeprocesory OpenOffice.org a MS Word. Po změny v programu Mendeley se projeví Zkuste si ale svou sbírku také oštít-instalaci se Mendeley rozhlédne po soft- i v seznamu literatury v dokumentu. Pro kovat – to provedete na kartěwarovém vybavení počítače. V případě, okamžité synchronizování použijte tla- Tags  &  Notes. Tato karta slouží pouzeže najde některý z podporovaných tex- čítko Refresh. Poslední tlačítko Export pro uživatelovy poznámky k  prácitových procesorů, nabídne v  nabídce MS Word Compatible slouží pro export a k psaní štítků. To vše, abyste se ve svéTools nainstalování pluginu pro tento do formátu MS Word. Bohužel nejsem sbírce lépe orientovali. Poslední kartatextový procesor (na stejném místě plu- s  to ověřit funkčnost tohoto tlačítka, References obsahuje seznam odkazůgin i odeberete). stejně jako plugin pro MS Word – tento z prohlíženého článku. Jednoduše se tak software nevlastním... doberete další podobné literatury či pri- márních zdrojů. Poznámka Práce s importovanými publikacemi Prohlížení importovaného PDF Po nainstalování pluginu bude Vraťme se ale ještě na chvíli k  práci nutné OpenOffice.org restartovat – po restartu se tam objeví nový s importovanými PDF dokumenty. Jak Poklepáním na libovolnou položku ve panel. Pokud ne, klepněte na na- jsme již napsali, je možné je třídit do ka- vašem seznamu se v integrovaném pro- bídku Zobrazit | Panely nástrojů tegorií pomocí nabídky v  levém ze tří hlížeči otevře PDF soubor. Krom běžných sloupců. Klepnutím na Create Collecti- činností jako posouvání či rotace ob- on vytvoříte novou kategorii a  jedno- sahuje i dvě velice užitečné pomůcky. a vyberte Mendeley. Na novém duchým drag&drop (přetažením) do ní První z nich je funkce zvýrazňovače – panelu máte k dispozici několik naskládáte ty publikace, které do ní Highlight Text. Myší tak jednoduše voleb a tlačítek. Aby tato tlačítka fungovala, je nutné mít zároveň patří. označíte řádek textu či jen pár písmen spuštěn systém Mendeley. Pravý sloupec obsahuje tři karty. a  text se zvýrazní žlutě. Je možné Nejdůležitější z nich je Document De- dokonce zvýraznit ve zvýrazněném – tails. Již jsme se o ní několikrát zmínili – druhým přejetím můžete dát důraz obsahuje všechny informace o  doku- opravdu jen na konkrétní slovo.
 • 24 BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLA Druhou podobně užitečnou funkcí je psaní poznámek – Add Note. Klepnutím libovolně do textu vložíte poznámku stejně jednoduše jako vlepením lístečku do strany učebnice. Věřím, že tato krátká exkurze do světa Mendeley nebyla zcela zbytečná a že vám pomůže při správě vašich pub- likací. Zvýrazněné části článku a přidaná poznámka Školení open source Hledáte pro sebe, své kolegy nebo spolupracovníky školení z oblasti open-source soſtwaru? Nabízíme vám rozsáhlou paletu vzdělávacích kurzů, které se týkají mnoha programů. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Ve spolupráci s Jednotou školských informatiků nabízíme školení akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy: • Využití OpenOffice.org/LibreOffice Writer, Calc, Impress v pedagogické praxi • Výtvarné techniky a úpravy fotografií pomocí GIMPu • Volně šiřitelný soſtware pro školství Více informací najdete na stránkách Liberix IT www.LibIT.cz Firemní kurzy Pro zaměstnance firem, úřadů a dalších organizací nabízíme následující kurzy: • Správa webu s využitím redakčního systému WordPress • Linuxový administrátor – Debian GNU/Linux pro správce • Kancelářský balík OpenOffice.org/LibreOffice pro pokročilé uživatele týmy • Soſtware Redmine pro projektové řízení pro t ved ýmové • Scribus: Naučte se sázet tiskoviny a elektronické příručky ouc í Kontaktní informace Uvedená nabídka není kompletní, umíme vám pomoci také s jinými programy. Poskytujeme poradenství a konzultace. Obraťte se na nás – Liberix, o.p.s., obchod@liberix.cz, +420 595 175 184, www.LibIT.cz.
 • TÉMA ČÍSLAUniverzita v Hradci Králové: open-sourcesoftware je dobrá volba pro vzdělávání i praxiVáclav Maněna, Karel Myška | LinuxEXPRES.czOSS se často stává nejen lepší alternativou, ale také stále Tento systém umožňuje také vzdálenéoblíbenějším nástrojem pro běžnou práci ve firmě, škole či zapnutí počítačů a  jejich automatické přeinstalování v nočních hodinách. Sys-domácnosti. Běžný člověk nebo podnikatel na něm tém je přitom možné vzdáleně ovládatzpravidla ocení cenu a  užitnou hodnotu, vývojáři či přes webové rozhraní a  tím se po in-studentovi se navíc může zalíbit otevřenost zdrojového stalaci a nastavení stává nenáročným nakódu, díky které z  něj může získávat nové zkušenosti svoji obsluhu.a  znalosti, a  dokonce software přetvářet nebo na něm Záchrana dat a testování hardwarurovnou stavět další nové aplikace. Následující článek Testování hardwaru a diagnostika chybpřibližuje, jak a  kde používají OSS na Univerzitě Hradec se provádí s využitím open-source ná-Králové. strojů, jako jsou RescueCD, UltimateO Boot CD a PartedMagic. Uvedené nástroje pen-source software, tedy software lze použít i  pro záchranu dat z  poško- s otevřeným zdrojovým kódem, se Sdílení souborů zených datových médií, a  tak se tytočasto stává nejen lepší alternativou, ale Pro sdílení materiálů a  ukládání ske- běžně dostupné open-source programytaké stále oblíbenějším nástrojem pro novaných dokumentů využívají některé stávají široce použitelnými a  neoceni-běžnou práci ve firmě, škole či části univerzity úložiště spravované telnými pomocníky nejen pro výuku.domácnosti. Běžný člověk nebo podnika- open-source systémem FreeNAS. Ten se V současné době je také vyvíjen specia-tel na něm zpravidla ocení cenu (mnohdy osvědčil především díky své stabilitě, lizovaný přenosný přístroj pro automa-zadarmo) a  užitnou hodnotu (zvládne nízkým systémovým nárokům a nená- tickou obnovu dat z  optických médií,v něm provést vše potřebné), vývojáři či ročné konfiguraci a obsluze. Úložiště lze který využívá výhradně open-sourcestudentovi se navíc může zalíbit snadno integrovat do stávající sítě software. Toto mobilní zařízení s názvemotevřenost zdrojového kódu, díky které domény Windows, a práce s ním tak není Hydra je určeno pro obnovu datz  něj může získávat nové zkušenosti nijak náročná pro stávající uživatelskou v knihovnách a podobných institucích.a znalosti, a dokonce software přetvářet základnu.nebo na něm rovnou stavět další nové Evidence výpočetní technikyaplikace. Tímto jednoduchým me- Automatické instalace programů a softwaruchanismem je navíc zajištěna kontinuita Pro automatickou instalaci a aktualizaci Dobrý správce sítě by měl mít přehledvývoje softwaru. Následující článek přibli- aplikací na systémech Windows se o softwarovém i hardwarovém vybavenížuje, jak a kde používají open-source soft- osvědčil open-source systém WPKG, kte- ve své organizaci. Z  tohoto důvodu jeware na Univerzitě Hradec Králové (UHK). rý nejenže umožní správci sítě držet krok vhodné využít některou ze specia- s aktuálním softwarem, ale také zajistí, lizovaných aplikací pro správu ICTPraxe že správce sítě nemusí fyzicky instalovat zdrojů. Výhodnou volbou pro UHK je aktualizace softwaru na každém počítači open-source software GLPI, který se vy-Funkční síťové prostředí tvoří nedílnou zvlášť. Systém WPKG lze také využít při užívá na Filozofické fakultě a Ústavu so-součást ICT struktury každé větší or- instalaci nových aplikací podle požadav- ciální práce. V kombinaci se softwaremganizace. Univerzita Hradec Králové ků vyučujících. OCS Inventory je možné provádět auto-(UHK) patří mezi větší organizace, jejíž matizovaný audit hardwaru a obslužné-síťová infrastruktura je rozsáhlá a složi- Klonování počítačových učeben ho softwaru.tá nejen velikostí, ale i  množstvím Dynamické školní prostředí s sebou při-provozovaných systémů a aplikací. Své náší potřebu občasné reinstalace ope- Serverymísto zde nachází jak proprietární soft- račního systému a  aplikačních Vedle serverů s Microsoft Windows jsouware v podobě produktů firmy Microsoft, programů. Tato činnost se dnes běžně využívány i linuxové operační systémy,tak open-source software zastoupený provádí pomocí nástrojů pro automatické a to nejčastěji distribuce Ubuntu nebonejen na serverové platformě, ale i na klonování celých stanic. Po instalaci vzo- Debian. Díky tomu, že s nimi studentiněkterých studentských počítačích. rového počítače je vytvořen jeho obraz sami aktivně pracují a zároveň jsou pou-Open-source software se uplatňuje pře- a ten je pomocí specializovaného softwa- žívány při výuce (např. v podobě virtu-devším v těchto oblastech: ru FOG dál distribuován na počítače. álních strojů), stává se toto prostředí
 • 26 BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLA Open source ve výuce obecně Také ve výuce předmětů zaměřených na základy práce s ICT a na získávání počí- tačové gramotnosti se využívá open- source software. V obecně zaměřených předmětech je to zejména kancelářský balík OpenOffice.org, který je dnes spíše nahrazován LibreOffice. V jeho textovém procesoru (Writer) studenti vytvářejí se- minární i  závěrečné práce a  učí se pravidlům práce v textovém procesoru obecně. Další využívanou částí tohoto kancelářského balíku je tabulkový pro- cesor Calc, ve kterém studenti získávají základní dovednosti pro statistické zpracování dat nejen v seminárních pra- cích. Na Pedagogické fakultě si studenti pro vytváření výukových materiálů oblí- bili kreslicí nástroj Draw. Pro výuku počítačové grafiky je vyu- žíván open-source vektorový editor Inkscape a  bitmapový editor GIMP. Obojí lze vhodným způsobem využít Nový server pro Moodle nejen v předmětu Počítačová grafika, alefunkční ukázkou aplikace ve výuce obsa- užijí nejen budoucí učitelé na školách, ale i v ryze odborných předmětech k tomužených technologií a postupů. také v  dalších organizacích – knihov- vhodných. Další nástroje umožňují vy- nách, archivech či muzeích. tváření a manipulaci s populárními PDFVirtualizace Od tohoto akademického roku je soubory. Nespornou výhodou všechVybrané servery využívají virtualizační v  rámci Filozofické fakulty k  dispozici těchto nástrojů je jejich legálníplatformu Citrix XenServer a  pro specializovaná učebna pro výuku počíta- dostupnost pro studenty doma a pozdějitestování také Proxmox Virtual Environ- čových sítí, instalaci, údržbu a záchranu i v zaměstnání.ment. Pro virtualizaci na lokálních počí- dat fungující kompletně na open-sourcetačích se používá oblíbený VirtualBox, softwaru. Tato učebna vznikla s ohledem E-learning Moodlekterý nevyžaduje žádné větší znalosti na specifické potřeby a požadavky stu-virtualizace obecně, a tak ho ocení nejen dijního oboru Počítačová podpora v ar- Na UHK byl v  tomto roce nasazen zastudenti, ale také učitelé při přípravě na chivnictví (více na kpvha.katedry.cz). účasti občanského sdružení RokITvýuku a provádění praktických ukázek. Learning Management System Moodle.Open source při výucepočítačových sítíPři výuce počítačových sítí v rámci Filo-zofické a Pedagogické fakulty se jeví ja-ko nezbytné seznamovat studentys  open-source technologiemi. V  praxibudou často narážet na velmi omezenéfinanční zdroje, které může daná or-ganizace vyčlenit na vybudovánía  obnovu síťové infrastruktury. Open-source řešení jsou mnohdy funkčněsrovnatelná nebo lepší než uzavřenétechnologie, a tak mohou nahradit pro-prietární produkty. Z tohoto důvodu stu-denti během výuky aktivně pracujís open-source softwarem a učí se ho vy-užívat s ohledem na svou budoucí praxi.Jako příklad můžeme jmenovat výuku(včetně instalace a zprovoznění na svémtestovacím serveru) open-source re-dakčního softwaru Drupal, který dále vy- Školení Moodle
 • TÉMA ČÍSLA BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN 27 Mgr.  Václav Maněna, Ph.D., z  Filo- zofické fakulty o  rozdílech mezi pů- PaedDr. Karel Myška, Ph.D. Mgr. Václav Maněna, Ph.D. Je učitel na Ústavu sociální práce vodním a novým systémem: Je učitel na Katedře pomocných Univerzity Hradec Králové. Vyu- „Když jsem se snažil přesvědčit věd historických a archivnictví Fi- ostatní o užitečnosti migrace na Moodle, používal jsem často tvrzení: ‚Neměli čuje především předměty zamě- lozofické fakulty Univerzity Hradec bychom chtít přejít na Moodle kvůli to- řené na získávání základní počíta- Králové. Vyučuje zejména před- čové gramotnosti, počítačovou mu, že je zdarma, ale protože je lepší než měty zaměřené na získávání zá- grafiku a specializované předměty současný systém.‘ Samozřejmě že ta- kladní počítačové gramotnosti, týkající se práce s informacemi. Je kové tvrzení samo o  sobě nestačilo počítačovou grafiku a specializo- aktivním členem občanského a navíc někdy naráželo na zažité stere- vané předměty týkající se správy otypy týkající se nízké kvality open- source systému a  špatné podpory ze sdružení RokIT. výpočetní techniky. Kromě toho je strany ‚výrobce‘ v  porovnání s  ko- předsedou občanského sdruženíSystém využívá převážná část univerzi- merčními systémy. RokIT, jehož posláním je propaga-ty, kde nahradil stávající WebCT. Pro Osobně spatřuji hlavní rozdíly právě ce open-source softwaru ve škol-snadnější přechod do nového prostředí v  oblastech technologické vyspělosti, ství a vzdělávání.vznikly Karty rychlé nápovědy Moodle uživatelské přívětivosti a  podpory.(dostupné na www.linuxveskole.cz) ur- Oproti původnímu e-learningovémučené především pro učitele, kterým po- systému je Moodle uživatelsky přívě- pracovat i  ve starších prohlížečích,máhají seznámit se s novým prostředím tivější a nabízí pedagogům užitečné ná- i když to samozřejmě není tak pohodlnéa  ukazují postupy pro vytváření stu- stroje, které jim ulehčí práci (i  když a  představuje to jistá omezení. Peda-dijních materiálů a testů. samozřejmě nic není ideální a už teď ví- gogové si také pochvalují možnost E-learning Moodle byl upraven, aby me, co by se v Moodlu mohlo vylepšit). snadno přepnout jazyk uživatelskéholépe odpovídal univerzitním potřebám. Díky podpoře moderních webových rozhraní – přepínání je snazší a  navícSystém byl napojen do stávající in- technologií je uživatelské prostředí pří- Moodle podporuje více jazyků než před-frastruktury tak, aby bylo možné použí- jemnější a intuitivnější. Moodle funguje chozí systém.“vat jednotného přihlášení uživatelů dobře v aktuálních prohlížečích na růz-prostřednictvím používaného adresáře ných operačních systémech, což je asiActive Directory a  místní domény největší rozdíl oproti původnímu systé-Windows. mu. Zároveň je ale možné s Moodlem Ji žo d 15 0 Hledáte učebnu v Olomouci? kč /h od Využijte naší nabídky! ! Počítačová učebna • deset počítačů • dataprojektor, plátno, flipchart Jazyková učebna • pro max. 20 účastníků • dataprojektor, plátno, flipchart, • různé možnosti uspořádání stolů a židlí Kontakt o.s. InternetPoradna.cz, Ztracená 36, 779 00 Olomouc Kontaktujte paní Evu Ullmanovou eva.ullmanova@iporadna.cz, tel.: 587 406 126 www.iporadna.cz
 • Linuxová počítačová učebna: Výukové programy TÉMA ČÍSLAa hry pro děti mateřských a základních školprvního stupně a studentyLuděk Šťastný | LinuxEXPRES.czČlánek určený pro Linuxem (zatím) neošlehané správce Situací je k dispozici celkem osm a naši účastníci dětských táborů rádi soutěžíškolních počítačových učeben, kteří mají zájem žáky o nejlépe propracované téma.seznámit i  s  tímto operačním systémem. Je o  Linuxovépočítačové učebně s  Edubuntu, Ubuntu pro vzdělávání. Vzdělávací sada GComprisV  tomto článku se dozvíte, jaké výukové aplikace a  hry Vynikající sada výukových programůpoužívají naši nejmenší návštěvníci, starší žáci a  nakonec s  nejrůznějším zaměřením. Její ob- rovskou výhodou je široký záběr dle věkustudenti. účastníků, s  aplikací mohou pracovatO a zabavit se děti i dospělí. Po spuštění perační systém Edubuntu má již budete přivítáni přehledným rozhraním, v základní výbavě spoustu skvělých Potato guy (též s názvem KTuberling) v jehož levé části lze spouštět dostupnéaplikací, u kterých se i nejmenší děti za- Tato skvělá kreslicí a konstrukční hra za- aplikace. Tyto jsou přehledně rozdělenybaví a mnoho nového naučí. U této vě- baví malé i velké účastníky. Hráč má za do kategorií (objevitelské, výzkumné,kové kategorie je jen malý rozdíl mezi úkol na předem připravené ploše oživit matematické a zábavné aktivity, poznejhrou a výukovým programem a existují hru různými tématy(např. vyprahlou počítač, hlavolamy či strategické hry).též komplexní balíky doporučené pro vý- poušť zaplnit objekty ze světa starého Pro začátečníky s  prací na počítačiuku v mateřských a základních školách. Egypta, do prázdného údolí umístit domy vřele doporučuji Padající slova, kde jeMě zajímají hlavně hry edukační a soutě- a  dopravní prostředky, vybavit třeba daný výraz napsat rychleji, nežživé, nyní si ty nejzajímavější představí- středověký hrad různými postavičkami dopadne na zem.me a podrobně popíšeme jejich funkce, s tématem tučňáka) nebo vylepšit vzhled Podobná hra procvičující práci s myšíu těchto ročníků nám zcela dostačují již postavičky (právě zde se objevuje bram- se nazývá Klikni na mě, zde má hráč zanainstalované balíčky: borový chlapec netrpělivě čekající na úkol kliknout na rybu dříve, než opustí zkoušení různých převleků či paruk). akvárium, také Klikněte a kreslete pro- cvičuje tuto dovednost. Objevitelské aktivity nabízejí různé typy bludišť včetně trojrozměrných, ze kterých je třeba se co nejrychleji dostat. Zeměpisný program Umísti země je skvělá náhrada za klasické skautské skládačky. Začínáme jednoduše umís- ťováním kontinentů na světovou mapu, přes jednotlivé země či města. Hlavolamy obsahují známou hru najdi pět rozdílů či nejrůznější druhy skládaček. V  zábavných, čtecích a  matema- tických aktivitách nalezneme kromě fotbalu, hledání ukrytých předmětů a  nejrůznějších početních hříček i  vý- borný grafický editor Tux Paint, který si popíšeme v další sekci. Velmi zajímavá sekce jsou Výzkum- né aktivity. Tyto jsou již určeny mi- nimálně školákům, neboť vytvořit a namodelovat elektrické schéma a řídit ponorku pomocí vzduchových nádrží a výškových kormidel dá již pořádně za- KTuberling brat. Zvláště ponorka zaujme i dospělé,
 • TÉMA ČÍSLA BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN 29je třeba se ponořit dříve, než se střetne vagóny, ale pozor, po každém dalším při- RPG hru, kde by bylo možné za tuto by-s hladinovou lodí. Pochopit systém hry pojeném voze se ovládaná souprava tost hrát, naštěstí nejsem sámnení alespoň zpočátku vůbec jedno- zvětší a musím si dát pozor, abych do ní s podobným smýšlením a práce na Theduché. vedoucí mašinou nenarazil. Samozřej- Oblivion Centaur Project jsou v plném Třešničkou na dortu jsou pak strate- mostí je spousta bonusů, které mohu na proudu).gické hry Šachy či Oware. trati sbírat, zajímavostí je kvíz zabývají- Také ve známé hře Mount and Blade cí se Listinou základních lidských práv je možné své postavě vymodelovat novéGrafický editor Tux Paint a svobod. zbraně či štíty, což dává hře zcela novýTento vynikající kreslicí program lze rozměr. Naštěstí není nutné začínat vž-spustit ze sady GCompris nebo samo- Výukové programy a hry dy na zelené louce, začátečníci mohoustatně. Pro malé děti je obtížné pracovat pro žáky základních upravovat stávající modely dostupné nas  klasickými aplikacemi pro tvorbu internetu. Taková možnost úprav je prografiky (vhodný je maximálně KolourPa- a středních škol studenty mnohem více motivujícíint, což je de facto kopie známého V  tomto podnadpise se dozvíte, jaké a  hraní her se dostává do kreativnějšíMalování z Microsoft Windows), proto programy, výukové aplikace a hry použí- fáze.vznikl tento program kreslení v mnohém vají starší účastníci dětských táborů, stu- Blender je v  Edubuntu již předin-usnadňující. Pomocí tužky lze samozřej- denti a absolventi počítačových kurzů. stalován v  nabídce Grafika, největšímě standardně kreslit, k dispozici je však komplikace je kupodivu instalace češti-také vynikající ikona Razítko, kde malý Blender ny, se kterou jsem dlouho bojoval.malíř nalezne spoustu předdefinovaných Ve světě 3D modelování počítačové Čeština je v  programu již obsažena, jezvířat, obrázky ovoce a zeleniny, ošacení, grafiky existuje spousta programů, stu- nutné ji aktivovat následujícím způso-staveb či předmětů denní potřeby. Zde je denti se zájmem o  tuto problematiku bem:opravdu možné se vyřádit a ohodnotit mohou vyzkoušet aplikaci Blender. Ten- Posunout horní lištu s  nabídkamivýsledek. Výhodou je velmi snadná mož- to skvělý kus softwaru je velmi dobře File, All, Timeline... tak, že zajedu nanost ukládání či tisku bez zbytečných zdokumentován, na internetu lze nalézt její spodní část, a  až se objeví obou-otázek ohledně umístění souboru. velké množství podrobných tutoriálů stranná šipka, myší lištu posunu co nej- v českém jazyce a pro studenty je zají- více dolů.KHangMan mavý především tím, že s jeho pomocí Kliknu na International Fonts,Klasická šibenice pro jednoho hráče, kde mohou rozšiřovat a upravovat oblíbené v  nabídce Language vyberu češtinulze nastavit skupinu hádaných slov a vy- počítačové hry. Mohu uvést dva známé a zakliknu tři možnosti Tooltips, But-brat grafické téma. Ideální hra do rych- příklady: tons a Toolbox.lostních soutěží. V rozsáhlé RPG hře The Elder Scrolls Lištu zase posunu zpět a  v  nabídce 4 Oblivion je možné pomocí této aplika- Soubor kliknu na Uložit defaultní na-Ri-li ce vytvořit plně hratelnou novou po- stavení.Logická arkáda inspirovaná klasickým stavu (osobně mám ve velké obliběhadem. Hráč má za úkol nalézt ztracené kentaury, bohužel jsem zatím nenalezl Stellarium Počítačové planetárium, které zob- razuje oblohu tak, jak je vidět prostým okem. Jedná se o  poloprofesionální program, který využívám především pro simulaci noční oblohy v přesně daném čase, aby byli účastníci dětských táborů schopni určovat souhvězdí a orientovat se podle hvězd. Aplikace nabízí po- drobné nastavení polohy (mohu vybírat město, k dispozici jsou i krajská města České Republiky, nebo ručně zadat ze- měpisnou šířku a  délku a  dokonce i nadmořskou výšku pro co nejpřesnější simulaci), data a času, oblohy a pohledu (různá krajina, odkud pozoruji, výběr hvězdné mytologie různých starověkých národů, nastavení ekvatoriálních mří- žek, světových stran apod.), vyhledávání objektů, zobrazení popisu, tvaru a velmi efektivních kreseb souhvězdí. Veškerá nastavení jsou k dispozici ve dvou vyjíž- dějících nabídkách umístěných v levém dolním rohu a  vespod okna šikovně umístěných tak, aby zabírala minimální Ri-li část obrazovky. Stellarium podporuje
 • 30 BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLAcelou řadu zásuvných modulů, které lzestáhnout z domovské stránky. Program nainstaluji pomocí Synap-ticu – balíček stellarium, následně spus-tím z menu Věda.Celestia EDUCelestia je už komplikovanější astrono-mický program, určený spíše než k pozo-rování hvězdné oblohy ke zkoumánícelého vesmíru. Slouží primárně k výuceastronomie či průzkumu fyzikálníchvlastností planet. Jedná se o  projekts rozsáhlou uživatelskou základnou a ne-smírným množstvím rozšíření. Pro Edu-buntu je k  dispozici jako balíčeks názvem celestia, na stránce s nejrůz-nějšími rozšířeními Celestia Motherlodese však objevil velmi zajímavý projektCelestia Educational Activities, kterýaplikaci dále rozšiřuje pro výukové účely– nabízí soubor nejrůznějších aktivit,které uživatele provedou celýmvesmírem (zkoumání Sluneční soustavy, Google Earthobjektů za naší soustavou, plány natransformaci Marsu, život a smrt planet Pro běžnou práci je však plně dostačující např. umožňují mimo vyhledávání ob-a  hvězd, cestování nejrůznějšími kos- program Celestia, klasické pluginy z Ce- jektů na Zemi pracovat i  s  jinýmimickými plavidly či hledání mimozem- lestia Motherlode samozřejmě můžete planetami.ského života). Bohužel toto sestavení je použít i zde. Aplikace je nesvobodná, proto je in-k dispozici pouze pro systém Microsoft stalace v  Edubuntu trochu obtížnější.Windows (nejedná se o plugin do stáva- Google Earth Nejprve nainstaluji v Synapticu balíčekjící instalace) a nepodařilo se mi jej ko- Výborná 3D mapa světa, která je složena googleearth-package a  lsb-core, ná-rektně spustit pod emulátorem Wine, z družicových snímků s přiblížením až na sledně v  aplikaci Terminál pomocítakže jej nainstaluji do virtuálního jednotlivé ulice, je možné hledat nejrůz- příkazu sudo make-googleearth-packageprostředí (více o virtualizačním nástroji nější budovy (školy, banky). Její výhodou tzv. binární balíček vytvořím. BinárníVirtualbox budu psát v příštím článku). je množství rozšiřujících pluginů, které soubor spustím pomocí sudo sh Google- EarthLinux.bin a po jeho extrahování se již spustí grafický průvodce instalací. Zde stačí kliknout na Begin install. Program spustím z menu Internet. Therion Aplikace pro tvorbu map podzemních prostorů. Tento program jsem objevil nedávno a ještě mě čeká jeho řádné pro- zkoumání. Vzhledem k tomu, že v blíz- kosti mého bydliště se nacházejí pís- kovcové jeskyně, bych tyto rád zmapo- val. Tuto slovenskou aplikaci je možné instalovat pomocí programu Synaptic ze standardního repozitáře a  k  dispozici jsou i velmi pěkně zpracované mapy jes- kyň na Slovensku. OpenERP Ve firemním prostředí se dnes většina z nás setkává s tzv. ERP systémy. Jedná se o rozsáhlé aplikace, které mají za úkol integrovat veškerou agendu společnosti do jednoho funkčního celku (logistiku, Celestia výrobu, plánování, technologii, marke-
 • TÉMA ČÍSLA BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN 31ting, prodej, účetnictví). Nejznámější Internet spustím OpenERP client a za- boru jako programu. Dialog zavřu a nynípředstavitelé těchto aplikací jsou sys- vřu dialog informující mě o  žádosti pomocí pravého tlačítka myši zvolímtémy SAP, LCS Helios, Abra G4, Money ohledně tvorby nové databáze. Otevřít s Zavaděč programů pro Wine.S5, Microsoft Dynamics NAV, existují Pomocí menu Soubor | Databáze | Spustí se klasický instalátor známý zevšak též kvalitní open-source alternativy Nová databáze vytvořím novou databázi. systému Windows, kterým aplikaci na-OpenERP, Compiere či Adempiere. Počkám, až se objeví dialog informu- instaluji. Hru spustím z  menu Wine |Zvláště pro studenty ekonomických obo- jící mě o jejím vytvoření. Následně po- Programs | WolfQuest | Playrů je vhodné se s podobným systémem mocí ikony Start nastavení nakon- WolfQuest.seznámit, neboť i  když se svým ovlá- figuruji rozhraní dle svých potřebdáním velmi odlišují, filozofie práce je (jednoduché nebo kompletní rozhraní, Mount and Bladepodobná. zadání informací o společnosti, instala- Velmi zajímavý simulátor středověkého Pro Edubuntu jsou k dispozici starší ce dostupných ERP modulů apod.). Poté válečníka s  výborným grafickým zpra-balíčky, vzhledem k rychlému vývoji do- je aplikace plně připravena k použití. cováním a značnou mírou realističnosti.poručuji stáhnout aktuální verzi ze Hra umožňuje stát se nomádskýmstránky OpenERP – jedná se o soubory Wolfquest stepním jezdcem nebo obrněným rytí-openerp-server-verze_all.deb Tato simulace života vlka v americké pří- řem, důraz je kladen na jízdu na koni,a openerp-client-verze_all.deb (lze též rodní rezervaci je nádherná výuková hra. ovládání nejrůznějších zbraní a časem jedoinstalovat webového klienta, který Hráčovým úkolem je po výběru pohlaví možné postavit vlastní hrad a velet sou-však v současné době není k dispozici ja- a barvy srsti vlka kompletní péče o toto kromé armádě. Jako milovník lukostřel-ko balíček). Pomocí poklepání na tyto zvíře zahrnující nalezení vhodného hníz- by na koni si tuto činnost rád vyzkoušímsoubory budou aplikací Gdebi nain- da, zajištění dostatku potravy, úkrytu i virtuálně, k dispozici je též velmi po-stalovány včetně svých závislostí. před většími predátory a nakonec nale- drobný tutoriál, který hráče provedeAplikací Synaptic ještě doinstaluji data- zení druha a vyvedení mladých. Hra je všemi potřebnými činnostmi. Program jebázový server, jedná se o  balíček velmi kvalitně graficky zpracována. Bo- účastníky letních táborů velmi oblíben,postgresql-8.4. hužel je k dispozici pouze pro operační hlavně mužská část populace koňmi za- systém Microsoft Windows, naštěstí je tím netknutá si po dohrání některéNyní nás čeká trochu konfigurace plně funkční pod emulátorem Wine. z těchto misí ráda jízdu vyzkouší. Právě Vyvolám dialog Spustit... [Alt+F2] Pro instalaci je nejprve nutné pomo- zde lze využít grafický modelář Blendera  zadám gksu gedit /etc/postgresql/ cí Synapticu nainstalovat balíček wine. pro úpravu nejrůznějších částí výstroje8.4/main/pg_hba.conf. Následně stáhnu z webu aplikace soubor a výzbroje. Naleznu řádek obsahující local all WolfQuest_Win_verze.msi. Nyní je Hra je opět k  dispozici pouze proall ident a poslední slovo ident vymažu nutné povolit spouštění tohoto souboru systém Microsoft Windows, nainstaluji jia místo něj dosadím md5. jako programu, z  kontextové nabídky podobně jako Wolf Quest. Spustím ji V  terminálu restartuji databázový souboru zvolím Vlastnosti | Oprávnění z menu Wine | Programs | Mount&Bla-server pomocí příkazu: a zaškrtnu volbu Povolit spouštění sou- de | Mount&Blade.sudo /etc/init.d/postgresql-8.4restart Pomocí příkazu sudo su – postgres sepřepnu na uživatele postgres. Pomocí příkazucreateuser --createdb --usernamepostgres --no-createrole --pw-prompt openerp vytvořím nového databázovéhouživatele, vyplním heslo a  na otázkuShall the new role be a superuser? (y/n)odpovím n (jako no, čili ne). Pomocípříkazu exit ukončím práci s uživatelempostgres. V dialogu Spustit... zadám gksu gedit/etc/openerp-server.conf. Naleznu řádekdb_password = FALSE, kde místo FALSEvyplním heslo, které jsem předtím za-dával u  tvorby nového databázovéhouživatele. Opět v  terminálu příkazem sudo/etc/init.d/openerp-server restart re-startuji OpenERP server. Tím je řádkovákonfigurace konečně za mnou. Z menu Wolfquest
 • 32 BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLA souboj dvou týmů červů (v  tomto případě ježků), v  němž první byl pojmenován dle učitelů a  druhý jmény studentů • Battle for Wesnoth – skvělá tahová strategie s velmi aktivním vývojem a  nesmírně zajímavými misemi. I nestratéga jistě vtáhnou poutavé a originální příběhy s nejrůznějšími zvraty (po seznámení se s hrou vel- mi doporučuji kampaň Pod žhnou- cími slunci popisující, jak pouštní elfové hledají nový domov) • Megaglest – 3D realtime strategie s výbornou grafikou • 0 A.D. – 3D realtime strategie s vý- bornou grafikou, zatím ještě ne- dokončená, podobná staré známé Mount&Blade hře Age of Empires • UFO Alien Invasion – 3D realtime balíček playdeb_verze~getdeb1_all po- strategie s výbornou grafikou, ná-Další hry, které jsou v učebně k dispo- mocí instalátoru Gdebi, který zajistí au- stupce hry Ufo z dob Amigy a ope-zici tomatickou konfiguraci nového račního systému DOSZde pro inspiraci uvádím další hry, které repozitáře. • Astromenace – střílečka s raketoujsou k dispozici v repozitářích Edubuntu, • Smoking guns – 3D střílečka z  dob herních automatů v  origi-popř. na serveru Playdeb, který slouží ke z Divokého západu nálním pojetísnadné instalaci her dalších, ve spodní • Pingus – klon známé hry Lem- • Danger from the Deep – simulátorčásti pomocí odkazu Clicking here je mings, škoda, že se už nějakou dobu německé ponorkypřesný popis instalace jeho repozitáře nevyvíjí, ale i  dostupné úrovně • Flight Gear Simulator – výborný le-(repozitář je vlastně další soubor balíčků dokážou zabavit tecký simulátorrozšiřující standardní aplikační zá- • Hedgewars – klon známé hry • The Racer – automobilový simulátorkladnu). Nejjednodušší je nainstalovat Worms. Nemohu zapomenout na Cíl openMagazinu Pro koho je určen Jak se můžete zapojit OpenMagazin je měsíčník, který vytváří OpenMagazin není pro zkušené uživatele Líbí se vám současný vzhled openMagazinu? obecně prospěšná společnost Liberix ve open source. Pokud už open source používá- Nebo chcete, aby byl kvalitnější a  lepší? spolupráci s mnoha webovými portály. Je ke te, nehledejte v  openMagazinu převratné Přejete si, aby vycházel i nadále? Jste to vy stažení zdarma ve formátu PDF a ePUB. Ob- novinky. Magazín je koncipován tak, aby po- kvůli komu elektronický magazín děláme. sahuje ty nejlepší články o volně šiřitelném sloužil jako propagační nástroj. Šiřte open- A jste to vy, kdo mu může pomoci: softwaru. Cílem je: Magazin tam, kde open source neznají. • Výroba openMagazinu stojí 6 000 Kč Sáhněte po něm, když potřebujete předvést, • Přitáhnout více uživatelů k otevřenému měsíčně, proto vás prosíme – podpořte co open source umí. softwaru (např. Mozilla Firefox, Open- jeho výrobu finančním darem. Office.org, LibreOffice, GIMP, Linux, OpenMagazin je zejména pro ty, kdo o open • Umístěte na svůj web logo nebo banner. Inkscape, Scribus atd.). source vědí málo nebo vůbec nic. Dejte jim ho, ukažte jim, že open source není straši- • Dejte do patičky svého e-mailu odkaz na • Poskytnout nástoj, pomocí kterého mů- web openMagazinu – delný. Využijte žete lidem ukázat, že „ten open source“ www.openmagazin.cz openMaga-zinu, funguje. abyste své po- • Rozdávejte openMagazin mezi své ro- • Propagovat weby, které o  volně šiři- chybovačné přá- dinné příslušníky, kolegy v práci, spolu- telném softwaru píší. tele, kolegy či žáky ve škole, přátele, kamarády. spolužáky pře- Informace podáváme na e-mailu svědčili, že mo- redakce@openmagazin.cz hou open-source a telefonním čísle 595 175 184. software také po- užívat. Podpořit
 • TÉMA ČÍSLAZim – wiki na vašem počítačiTonda Szturc | MandrivaLinux.czZim je program pro snadné zaznamenání nejrůznějších Základní formátováníinformací, přičemž intuitivním způsobem umožňuje Základní formátování (zvýraznění, od-propojování jednotlivých poznámek hypertextovými sazení, odrážky) nabízí příslušné volbyodkazy a strukturování zaznamenaných informací. Popis v menu programu, anebo, což je velmifunkcí programu vám možná připomíná systém na šikovné, můžete využít velkého množstvíWikipedii a máte pravdu – Zim je rovněž založen na klávesových zkratek. Ty nejpoužívanějšíkonceptu wiki. Tento program je však na rozdíl třeba od jsou:MediaWiki (známé z Wikipedie) určen nikoliv pro použití [Ctrl+b] Silné zdůraznění (tučné)na Internetu, nýbrž lokálně na počítači. Koncept wiki je [Ctrl+i] Zdůraznění (kurzíva)zachován, místo do webových stránek však program [Ctrl+u] Označit (zobrazeno, jako by byloinformace ukládá do lokálně uložených textových souborů.P zvýrazněno zvýrazňovačem) [Ctrl+k] Proškrtnout ři vytváření záznamů se však nemu- již nemusíte zabývat dalším nasta- [Ctrl+t] Strojopis síte omezit jen na formátovaný text vováním, Zim je tímto připraven k práci, [Ctrl+l] Odkazprovázaný odkazy, do zápisků lze velmi zbývá už jen začít do něj zaznamenávat [Ctrl+1] Nadpis první úrovně (podobnějednoduše vkládat obrázky (třeba i pros- informace. A  ujišťuji vás, není to nic [Ctrl+2] Nadpis druhé úrovně, v Zimu jetým přetažením ze správce souborů). těžkého, pro vytvoření pěkně struktu- možné mít až pět úrovní nadpisů)Moduly pak umožňují vkládání dalších rovaného a přehledného systému zápis- [Ctrl+0] Vymazat formátování (základnítypů obsahu (rovnice, grafy, diagramy, ků nemusíte dělat o  moc víc než jen formátovací styl, běžný text)screenshoty či speciální symboly). Ke psát.stránkám můžete také přidružit přílohy.Některé úlohy jsou řešeny spolupracís externími programy, například úpravaobrázků, prohlížení přiložených doku-mentů, webových stránek apod. Nyní ale od začátku. Při prvnímspuštění Zimu si založíte sešit, který jev  programu základní logickou jed-notkou. Sešitů můžete mít několika  můžete pracovat i  s  více sešity sou-časně. Pro každý sešit musíte vyhraditjedinečný adresář, do něhož si budeteukládat data. Obsah tohoto adresáře paktvoří obsah sešitu. Po jeho vytvoření se Poznámka Nejpřesnější informace o možnos- tech Zimu získáte v lokální nápo- vědě programu. V současné době je ke stažení Zim 0.55, ale ke starší verzi Zimu 0,48 se vztahuje Do poznámek můžete vkládat rovnice... (modul využívá matematických knihoven LaTeXu) tento článek.
 • 34 BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLANavigace v systému poznámekI  zde má Zim příslušné volby v  menu,klávesové zkratky však mohou být rych-lejší:[Ctrl+j] Přejdi na stránku (vyžádá si jméno stránky). Neexistuje-li dosud, vytvoří ji a pak otevře[Ctrl+Mezerník] Přepíná mezi Indexem (seznamem) sešitu a obsahem stránky[Ctrl+z] Zpět (v historii změn)[Ctrl+Shift+z] nebo [Ctrl+y] Znovu (v historii změn)[Alt+Levá šipka] Jdi v historii prohlížených stránek o jednu vzad[Alt+Pravá šipka] Jdi v historii prohlížených Ukázka možností formátování textu a kontroly pravopisu stránek o jednu vpřed[Ctrl+f] Najít (na aktuální stránce) CamelCase, přičemž cílem odkazu je pak[F3] nebo [Ctrl+g] Najít další Další možnosti formátování stránka stejného názvu jako text odka-[Shift+F3] nebo [Ctrl+Shift+g] Možná ještě šikovnější vlastností Zimu je zu). Samozřejmě lze odkazy zapisovat Najít předchozí takzvané automatické formátování. Pokud i ve formátu http://zim-wiki.org/, ty jsou[Ctrl+Shift+f] Hledat ve všech stránkách například napíšete == Nadpis <ENTER>, rovněž automaticky rozpoznány. Auto-[F5] nebo [Ctrl+r] Obnov stránku Zim tento nadpis automaticky zformá- matickým formátováním vytvoříte se- tuje jako nadpis první úrovně. Do tex- znamy s odrážkami (stačí na začátku řádku Zim je navíc chytrý, a  pokud mu to tového souboru přitom nadpis vyznačí napsat znak „*“) či různé typy zaškrtáva-v  nastavení nezakážete, při stisknutí podobně jako jiné wiki: ====== Nadpis cích políček, které mohou snadno indi-klávesové zkratky změní formátování ======. Automatickým formátováním lze kovat např. splnění či nesplnění úkolu.slova, v němž se zrovna nachází kurzor, kromě nadpisů jednoduše získat i odka-tedy není třeba slovo před změnou for- zy (Zim v tomto režimu jako odkaz ozna- Odkazymátování vybírat. čí každé slovo zapsané pomocí tzv. Možnost snadného provázání jednot- livých dokumentů odkazy je důležitou zbraní každé wiki, nejinak je tomu v Zi- mu. Slova začínající na http:// nebo mailto: Zim automaticky označí jako odkaz na webovou stránku, respektive jako aktivní e-mailovou adresu. Totéž v případě, když do poznámek napíšete cestu k lokálnímu souboru či adresáři, i v tomto případě ji Zim chytře rozpozná jako odkaz. Zim ale umí i  pokročilejší zápisy odkazů: [[http://wiki.mandrivalinux.cz/ |Mandriva Wiki]] odkáže na adresu http://wiki.mandrivalinux.cz/, klika- telný text však bude s  popiskem Mandriva Wiki. wp?Linux vyhledá řetězec Linux na Wikipedii (mnoho přednastavených zkratek pro často používané internetové služby najdete v  souboru /usr/sha- re/zim/urls.list, můžete si však nadefi- novat zkratky vlastní, jak je popsáno v nápovědě ke konfiguračním souborům Zimu, lze přitom vytvářet i  zkratky k  lokálním adresářům pomocí prefixu file://). Jistě ale budete chtít odkazovat také v  rámci svých poznámek v  Zimu. Zde Zim také umožňuje včlenit do poznámek diagramy (modul využívá GraphViz) bych asi měl trochu vysvětlit, co to je
 • TÉMA ČÍSLA BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN 35jmenný prostor (možná známější pod ang-lickým výrazem namespace). Pro účelyorganizace poznámek v  Zimu si tentopojem přeložte jednoduše jako adresář(popřípadě složka ve Windows). Tedy ja-kási organizační jednotka, která můžeobsahovat další jednotky. Základní ad-resář každého sešitu se jmenuje kořenovýjmenný prostor (root namespace), plnístejnou funkci jako kořenový adresář(root directory) v  linuxovém soubo-rovém systému. Znak “:” zde plní funk-ci znaku “/” (respektive “” veWindows), tedy odděluje prostor-rodičea prostor-potomka. Každá stránka v Zimutvoří zároveň jmenný prostor stejnéhojména. Po tomto menším vysvětlení tedy kezpůsobu zapisování odkazů: • začíná-li odkaz znakem ":", bude následovat cesta odvozená od ko- Ukázka výstupu modulu Mapa odkazů nad stránkou nápovědy Zimu řenového jmenného prostoru • začíná-li odkaz znakem "+", bude Zim také dokáže spolupracovat s  ver- následovat cesta odvozená od Co ještě Zim umí zovacím systémem Bazaar, díky progra- jmenného prostoru aktuální stránky Zim podporuje vkládání speciálních zna- mu GraphViz umí k aktuální stránce vy- • konečně je možno odkazovat i mezi ků, vložíte je pomocí modulu Vložit sym- generovat mapu odkazů. Dále podporuje sešity Zimu, syntaxe je: :Na- bol, HTML entitami či ASCII kódy znaků. export dat (HTML nebo LaTeX), kontrolu zevOdkazovanehoSesitu?JmenoStranky. Jistě oceníte automatické ukládání změn, pravopisu (díky gtkspell), uzamknutí určitých stránek pro úpravy (nastavení atributu jen pro čtení), šablony (umožňu- jící jeden a ten samý obsah upravit pro potřeby webových prohlížečů, tisku ne- bo třeba Slideshow). Umí také generovat seznam úkolů k dopracování (včetně na- stavování priority a řazení podle ní), ne- bo třeba i takové příjemné drobnosti jako funkci pro vložení aktuálního data nebo funkci, která pro vás spočítá počty řádků a  slov dokumentu, se kterým právě pracujete. Náročnějším uživatelům se nabízí možnost provázání Zimu se skripty (vkládání obsahu do Zimu lze automatizovat pomocí modulu Rychlá po- známka, můžete také poměrně jednodu- še vytvořit novou položku menu pro manipulaci s obsahem v Zimu pomocí externího skriptu či programu). Vytvo- řený sešit můžete dokonce pomocí několika kliknutí exportovat do HTML a  zpřístupnit na lokálním webovém serveru. Na závěr poznámka -- nenechte se mýlit verzí programu, rozhodně se ne- jedná o nestabilní nebo dokonce nepou- žitelný program. Podle autorů má verze spíše naznačit, že Zim ještě zcela nedo- sáhl zamýšleného rozsahu funkcionali- ty. Já si však dovolím tvrdit, že již nyní je velmi platným pomocníkem. Ostatně, vyzkoušejte sami! V poznámkách se mohou objevit i grafy (modul využívá GNU R)
 • EXKLUZIVNĚ PROOPENMAGAZIN RECENZE Recenze Puppy Linux Robin Catling; přeložil: Tomáš Mores Tento článek vyšel v  56. čísle časopisu Full Circle Magazine, který se zaměřuje především na tematiku kolem Ubuntu. Překlad do češtiny provedli dobrovolníci z  řad české komunity Ubuntu. Licence článku je Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci. Jestliže nenajdete to, co potřebujete D v Lucid Puppy repozitáři, můžete použít istribuce Puppy Linux byla vyvíjena Protože je Puppy velmi malá dis- repozitář Ubuntu pomocí jediného za- jako jedna z těch malých. Je určena tribuce, je vhodným kandidátem k  in- škrtávacího políčka. QuickPet před- převážně pro slabší a starší hardware, ale stalaci z  USB klíčenky se schopností stavuje alternativu, kde pomocí jednoho byla zde zachována plná sada aplikací uložit všechna osobní nastavení a nain- kliku nainstalujete programy jako Fire- a  utilit pro použitelné desktopové stalovaný software. Když nastane čas za- fox, Pidgin a LibreOffice, i když posledně prostředí. Jsou zde skromné zdroje, a tak vádění, OS Puppy se načte do operační zmíněný mě zrovna ve výkonu ne- je to pekelně rychlé. paměti RAM. Doba potřebná ke spuštění přesvědčil, osvědčil se mi modul Write Lucid Puppy 5.2.5 není poslední vy- je na většině strojů kolem 30 sekund. z OpenOffice.org. dání z  2. dubna 2011 (nejnovější verze Pragmatický mišmaš grafického roz- Zázrakem Puppy je, že dokáže vzkří- 5.2.8 může být až příliš náročná pro hraní Puppy a  jeho nástrojů pomáhají sit starou éru Pentium-II a  zařízení opravdu staré počítače). Ke stažení je 126 k  vysokému výkonu a  stabilitě. Puppy s pouhými 256 MB operační paměti. Vý- MB .iso souboru. Rozhodl jsem se tuto používá JWM a OpenBox s FBPanel, vše kon desktopu byl dobrý, když jsem se distribuci otestovat na starém počítači potřebné pro jeho nenáročný běh. pokoušel spouštět Ubuntu LiveCD 11.04, s AMD čipem a základní deskou z roku Mnoho z těchto nástrojů je založeno na 10.10 a 10.04, nikdy se mi to nepovedlo. 1999. konzoli nebo má velmi jednoduchou Na snímku obrazovky vidíte, jak to na Puppy Linux 5.2.5 je založen na grafiku ve stylu devadesátých let. Použí- tomto stroji běží bez problémů Ubuntu 10.04 LTS „Lucid Lynx“, ale je vají se snadno, ale někdy máte pocit, že a mnohem rychleji než Windows XP. zde rozsáhlé množství utilit navíc, se vracíte v čase. Kde překvapivě Puppy selhal, je Vir- alespoň pokud používáte „Woof“ Jinak je Puppy dodáván se spoustou tualbox, kde se Puppy Live CD špatně „stavicí“ systém. Puppy 5.2.5 používá li- menších, ale použitelných aplikací ur- spustilo a instalace na virtuální disk se nuxový kernel ve verzi 2.6.33.2 a  díky čených pro nenáročný desktop. K dispo- tedy nepovedla. tomuto „stavicímu“ systému Woof si zici jsou programy jako Gnumeric Puppy ve mně zanechalo trochu může brát binární soubory z jiných po- spreadsheet (tabulkový procesor), Osmo smíšené pocity. Můžu ho zkusit rozběh- pulárních distribucí a  zahrnout je do osobní organizér, HomeBank sledování nout na dnešním hardwaru, ale nejsem nových vydání Puppy, mezi nimi na- financí pro každého, Abiword (textový si jist, jestli bych to chtěl udělat, když příklad mnoho sdílených knihoven procesor) a sada aplikací pro zobrazení tady máme lepší a modernější alterna- a  aplikací z  Ubuntu. To může souviset a třídění obrázků, sada textových edito- tivy. Puppy bych tedy doporučil pře- s  tím, že Puppy je devátou nejpouží- rů a  přehrávač multimédií. Základní devším na starý hardware. vanější distribucí. Je tu sice kompatibili- mailový klient je zde Slypheed a  zá- ta s balíčky Ubuntu, přesto zůstává duch kladní prohlížeč zase Dillo. Vidíte, co to Puppy nezávislý. znamená? Vracíme se v čase. Puppy lze zavést z jakéhokoliv mé- Díky JWM Windows Manageru je plo- dia, např. LiveCD, zip disky, USB klí- cha plná barev a plná různých stylů ikon. čenky a  pevný disk. A  automaticky Standardní uvítací zvuk je přátelský. detekuje většinu hardwaru. Dejte si však K dispozici je více témat vzhledu a také pozor při instalaci Puppy na oddíly více programů, např. Puppy Package naformátované na Ext4, Puppy je totiž Manager nebo QuickPet, což je alterna- úplně nepodporuje, a  to může působit tivní manažer balíčků. problémy.
 • Gobby – zdařilá symbióza textového RECENZEeditoru a chatovacího programuPavel Tišnovský | Fedora.czMezi poměrně velkým množstvím balíčků, které jsou které bývají označovány zkratkou RTCE,dostupné ve standardních repositářích Fedory, se nachází neboli Real-time collaborative editor. Mezi další programy se stejnou či podobnoui  jedna zajímavá a  v  některých situacích i  docela užitečná funkcionalitou patří napříkladaplikace, jež svým uživatelům nabízí funkce vzniklé MoonEdit, SubEthaEdit (v obou přípa-jakousi symbiózou mezi běžným textovým editorem dech jde o  desktopové aplikace), alea chatovacím programem. Tato aplikace se jmenuje Gobby taktéž mnohé nástroje přístupné přesa  jedná se o  zástupce specializovaných textových editorů webové rozhraní, například poměrně populární Etherpad nebo Google Wave.umožňujících spolupráci většího množství uživatelů na Program Gobby se od výše zmíněnýchstejném textovém dokumentu v reálném čase. aplikací odlišuje dobrou integrací doT desktopového prostředí Gnome (včetně o znamená, že všichni uživatelé s dokumenty obsahujícími znaky s ak- podpory drag&drop) a taktéž licencí GPL, mohou vybraný dokument editovat centy. V tomto případě se předpokládá, pod níž je program šířen. Na rozdíl odsoučasně, přičemž díky neustálé vzájem- že je použito kódování UTF-8. Při práci Google Wave a Etherpadu je možné spolu-né synchronizaci vidí i všechny editační s větším množstvím dokumentů se pou- pracovat na textových dokumentech,operace prováděné ostatními uživateli. žívají dnes již obvyklé taby. aniž by se uživatelé museli registrovatSynchronizace probíhá v reálném čase Program Gobby samozřejmě není je- a přihlašovat na nějaký server – veškeráa je prováděna až na úroveň jednotlivých diným zástupcem tohoto typu aplikací, komunikace probíhá přímo mezi jedno-stlačení kláves, což je mnohdy důležité,zejména při konzultacích nad chybamive zdrojových kódech. Každý uživatel sinavíc může zvolit barvu pozadí, kteroujsou zvýrazňovány ty části textu, na kte-rých pracoval. Logo aplikace Gobby Autor: 0×539 dev group Vzhledem k tomu, že aplikace Gobbyumožňuje pouze práci s holým textem(plain text), nemohou být editované tex-tové dokumenty formátovány takovýmzpůsobem, jako je tomu v  textovýchprocesorech. Není například umožněnoměnit styl písma, jeho velikost, za-rovnání odstavců apod. Naproti tomu jemožné u editovaných textových souborůbarevně zvýraznit syntaxi, protože Gobbyobsahuje syntaktická (či přesněji řečenolexikální) pravidla pro mnoho typůprogramovacích jazyků, konfiguračníchsouborů, značkovacích jazyků apod. Bezproblémů je taktéž možné pracovat Editace souboru .bashrc se zapnutím zvýraznění syntaxe (pro shell)
 • 38 BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN RECENZE číslo portu, na němž má být server dostupný (většinou není nutné změnit přednastavenou hodnotu 6522), dále na jméno uživatele, které se zobrazuje v chatovacím podokně (viz další text), na barvu pozadí, kterým je editovaný text zvýrazněn, a taktéž na heslo, které musí použít ostatní uživatelé při přihlášení k vytvořenému sezení. Heslo je volitelné – pokud však není zadáno, znamená to, že se může k sezení připojit i nevítaný návštěvník (nemůže se však nijak skrýt).Současná editace dokumentu třemi uživateli. Text napsaný každým uživatelem je zvýraz-něn jím zvolenou barvou pozadí (tuto barvu je možné v průběhu práce měnit, Gobby však Dialog zobrazený při vytváření nového se- zajistí, aby si dva uživatelé nevybrali stejný barvový odstín) zení (session) Ostatní uživatelé se mohou k vytvo- řenému sezení připojit příkazem Join session. Formulář pro připojení k existu- jícímu sezení je poněkud odlišný od for- muláře pro vytvoření sezení, protože se kromě portu musí zadat i celá adresa po- čítače, na němž běží Gobby pracující ve funkci serveru. Pro zjednodušení vyhle- dání serveru jsou v dolní části formuláře zobrazeny všechny počítače na lokální síti s  otevřeným portem 6522. Zadání jména uživatele a barvy pozadí je shodné jako v  předchozím dialogu. Gobby ještě před připojením nového uživatele k se- zení zkontroluje jeho jméno a zvolenou barvu pozadí, aby nedocházelo ke ko- lizím. Navíc se může zeptat i na heslo, ovšem pouze v tom případě, že heslo bylo skutečně zadáno při vytvoření sezení. Instalace aplikace Gobby pomocí grafického instalačního programu (Fedora 15)tlivými programy Gobby, přičemž se přikomunikaci využívá šifrované a tedy za- sudo yum install gobbybezpečené spojení. Instalace programu Gobby do Fedory je Po úspěšné instalaci je již možnévelmi jednoduchá, protože se jedná aplikaci Gobby ihned začít používat. Nao  balíček umístěný ve standardních rozdíl od běžných textových editorů jerepositářích. V  grafickém prostředí však po spuštění nutné zvolit, v jakém(Gnome, KDE, …) tedy postačuje spustit režimu bude Gobby pracovat. Volbu jegrafický instalátor a v něm Gobby vyhle- možné provést mezi dvěma režimy. Podat podle jeho jména způsobem, jaký je volbě prvního režimu, který se volíukázán na čtvrtém obrázku. příkazem Create session, se Gobby začne Pokud preferujete provádění instala- chovat jako server, k němuž se mohoucí spíše z  příkazové řádky, postačuje připojovat další uživatelé příkazem Joinv konzoli či terminálu spustit následují- session. Před vytvořením nového sezení Dialog zobrazený při připojování se k již vy-cí příkaz: se Gobby v zobrazeném dialogu zeptá na tvořenému sezení (session)
 • RECENZE BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN 39 Pokud se úspěšně podařilo navázat funkce Gobby spočívá v synchronizované textu a  taktéž skok na určený řádek.spojení, zobrazí se ve spodní části editaci textových dokumentů. Ta je Chování editoru lze globálně nastavithlavního okna aplikace Gobby všem již celkem snadná – dokument se nejdříve volbou Edit | Preferences, popř. pouze propřipojeným uživatelům hlášení o novém musí buď vytvořit, popř.  je možné aktivní dokument volbou Edit | Documentuživateli. Navíc se upraví i  seznam otevřít již existující dokument na Preferences (mezi pravděpodobně nejdů-uživatelů, který lze zobrazit volbou User lokálním souborovém systému. Tento ležitější parametry patří volba automa-list: dokument se ihned stane dostupným tického zalamování textu a taktéž výběr i dalším připojeným uživatelům, kterým režimu práce s tabulátory). V případě, že se buď zobrazí zcela automaticky (volba je špatně rozpoznán typ dokumentu Preferences | Behaviour | Open new remotely- (a tím pádem se špatně zvýrazňuje syn- created document automatically.) nebo si ho taxe), lze provést nápravu přes volbu Edit mohou otevřít ze seznamu dokumentů. | Syntax. Dokument vytvořený či otevřený někte- Závěrem je možné říct, že aplikace rým z dalších uživatelů je samozřejmě Gobby je i  přes svoji zdánlivou jedno- možné uložit na lokální souborový sys- duchost velmi užitečným nástrojem, tém. zejména v případech, kdy je nutné, aby Souběžná práce většího množství větší množství uživatelů pracovalo nad uživatelů nad jedním dokumentem je stejným dokumentem. V těchto přípa- prakticky bezproblémová. Změna dech je komunikace založená na posílání provedená každým uživatelem je zvýraz- jednotlivých textových řádků přes něna jím zvolenou barvou pozadí a díky chatovací program nebo používání „sí- tomu, že se synchronizace všech edi- ťových schránek“ typu http://fpaste.org tačních operací provádí ihned po stisku mnohdy zbytečně krkolomné a využití klávesy, nedochází v  naprosté většině webových editorů zase většinou vyžaduje případů k žádným kolizím, a to ani teh- registraci (a  navíc bývá pomalejší). dy, pokud více uživatelů edituje stejný K výhodám Gobby navíc musíme přidat řádek. Samotný textový editor nabízí zá- dobrou integraci do Gnome desktopu,Okno se seznamem aktivních i neaktivních kladní editační funkce, práci se systémovou nezávislost a  bezpečnost uživatelů schránkou (clipboard) a výběrem (selecti- zaručenou použitím šifrovaného spojení. on), funkci pro vyhledání a  nahrazení Seznam dokumentů vytvořených či otevřených některým z uživatelů V dolní části hlavního okna aplikaceGobby je zobrazena oblast chatu, jehožzákladní funkce se příliš neliší od funkcínabízených například chatovacímiprogramy pracujícími s protokolem IRC(Xchat apod.). Ovšem nejdůležitější Souběžná práce dvou uživatelů nad textovým souborem obsahujícím záplatu (patch). Kaž- dý uživatel změnil jeden řádek patche, což se projevilo odlišnou barvou pozadí
 • RECENZEDesura: Jak se hraje na LinuxuRoman Bořánek | LinuxEXPRES.czPřed nedávnem spatřil světlo světa linuxový klient herní pořit tak vývojáře), hry ve slevě a  tysítě Desura. Ta je unikátní zejména tím, že jde o první nejoblíbenější kousky. V Desuře najdete i hry zdarma, kterých je něco přes třicít-komplexní herní platformu, která se na Linux dostala. ku. Ve většině případů se samozřejměKromě herního obchodu je to i taková menší sociální síť. jedná o open-source a freeware hry, kte-Seznámení ré můžete sehnat i jinde, ale i tak potěší. e-mail, heslo, datum narození... Nic, co Pro příklad mohu jmenovat Wolfenstein:Desura je mladý projekt, první stabilní by vás mělo překvapit. To je vše, takže se Enemy Territory, Urban Terror neboverze pro Microsoft Windows vyšla můžeme pustit do prohlídky. OpenTTD. Jen je škoda, že hry zdarmateprve koncem roku 2010. Není úplně nedostaly vlastní kategorii.snadné popsat, co to vlastně Desura je. Jak už víte, Desura se zaměřuje naUrčitě je to obchod, ale umí toho víc. nezávislé hry. Ty jsou většinou pozaduNejvýraznější je asi sociální aspekt – ko- technickým zpracováním, ale zase tomunikace s přáteli, přidávání se do sku- mnohdy doženou třeba originalitou.pin atp. Je to tedy síť, nebo snad rovnou A hlavně – ceny jsou u nich příznivějšíplatforma? Pokud znáte Steam, za kte- než u mainstreamové produkce. Na De-rým stojí proslulé studio Valve, tak už si suře za ně většinou dáte zhruba dvě ažjistě dovedete představit i Desuru. Roz- dvacet eur, průměrnou cenu bych odha-díl je v  tom, že Desura je podstatně doval na deset eur. Pokud porovnámemenší a zaměřuje se hlavně na nezávislé Přihlašovací okno ceny stejných her na Steamu, řekl bych,hry. že jsou podobné. Z těch známějších her opět mohu zmínit dnes již legendární Nabídka herInstalace World of Goo, atmosférickou adventuru Desura už nabízí přes stovku her podpo- Amnesia: The Dark Descent, plošinovkuInstalace klienta je snadná. Stačí zajít na rujících Linux, což není vůbec zlé. Hry Trine, „nechuťárnu“ Postal 2, adventuruDesura.com, stáhnout si nabízený archiv jsou roztříděny do kategorií podle žánru, z  české produkce Machinarium nebo(32, nebo 64bitový), rozbalit ho a spustit případně do řekněme „speciálních ka- očekávanou novinku Oil Rush.spustitelný soubor. Teprve potom si kli- tegorií“. Mezi ně patří kategorie pro Každá hra má svůj profil. Na něment začne stahovat všechny své součásti, nově vydané hry, tituly v  předprodeji, naleznete základní „nacionále“ hrycož čítá asi čtyřicet megabajtů dat. Poté tzv. alphafunding tituly (můžete si za- včetně údaje, které operační systémyse musíte zaregistrovat: Přezdívka, hrát hru, která je zatím ve vývoji, a pod- podporuje. Množství dalších informací je obrovské: Textový popis, videa, screenshoty, recenze ostatních uživate- lů, novinky o hře, tutoriály nebo třeba manuál ke stažení. V čem je Desura originální, je pod- pora různých úprav her. Některé hry umožňují instalovat modifikace a  pří- davky (addony). Nepočítejte ale s tím, že jen vyberete přídavek a ten se sám na- instaluje. Databázi modifikací a přídav- ků tvoří sami uživatelé, takže dostanete jen informace a odkaz ke stažení, s in- stalací už si musíte poradit sami. Nákup Až si vyberete titul hodný koupě, stačí na jeho profilu kliknout na tlačítko Install První pohled na Desuru
 • RECENZE BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN 41game (nainstalovat hru). Objeví se okno, • Instal/Uninstall – nainstalovat,které nabídne možnost přidání hry do odinstalovatkošíku, případně instalaci demoverze, • Verify Files – Tuto funkci jsem nijakpokud je dostupná. zvlášť nezkoumal, ale zdá se, že Po přidání hry do košíku na něj bu- ověří kontrolní součty souborů hry,dete automaticky přesměrováni. Máte a  pokud najde nějakou nesrovna-na výběr mezi pokračováním v nákupu lost, pokusí se ji opravit.(Continue Shopping) a zaplacením ob- • View Changelog – zobrazí seznamysahu košíku (Checkout). změn v jednotlivých verzích V dalším kroku vyberete, zda chcete • View Profile – zobrazí profil hryhru zakoupit pro sebe, nebo ji někomu • Add to Favorites – Tato možnost VVVVVVdarovat. Na první možnosti není co ře- přidá hru do oblíbených, což se ho- Komunitašit. Pokud vyberete darování, musíte dí, pokud máte rozsáhlou knihovnuuvést buď přezdívku hráče v Desuře ne- a v seznamu se ztrácíte.bo e-mail. I když vyberete e-mail, obda- • Properties – Zde lze nastavit spouš- Pod záložkou Community (komunita) užrovaný si samozřejmě bude muset tění hry s určitým parametrem. najdete ony slíbené sociální funkce. Zá-založit účet na Desuře, aby si mohl za- kladem všeho je váš hráčský profil.hrát. Dále zvolíte datum darování a mů- Hry se instalují do stejného adresáře ja- Kromě základních informací o vás zdežete vepsat doprovodný text. ko klient, takže záleží na vás, kam jej ostatní hráči zjistí třeba to, jaké hry Teď už se dostáváme k samotné plat- umístíte. Rychlost stahování narazila na hrajete a jak je hodnotíte. Také můžetebě. Desura podporuje PayPal a platební limit mého připojení cca 800 kB/s. Před- vkládat vlastní obsah v podobě blogpo-karty VISA a  MasterCard. V  případě pokládám, že Desura zvládne ještě pod- stů, videí a  screenshotů. S  ostatnímiPayPalu budete přesměrování na statně víc. Ještě se sluší zmínit, že se hry hráči se můžete spřátelit, abyste vidělistránku, kde se přihlásíte ke svému účtu automaticky aktualizují. víc informací o jejich hráčském apetitu.a platbu potvrdíte. V případě platebních Nová žádost o  spřátelení se zobrazíkaret stačí standardně zadat údaje jako Hrajeme v notifikacích. Komunikovat s ostatnímičíslo karty, datum expirace a CVV kód. lze jen pomocí zpráv, živý chat chybí. ToPokud plánujete nakupovat často, zvaž- Koupeno, nainstalováno – konečně se trochu komplikuje a protahuje domluvute možnost zapamatování údajů (Re- můžeme pustit do hry. Vyzkoušel jsem na společných hrách. Škoda.member payment method...). několik her z akce Humble Indie Bundle Hráči se sdružují ve skupinách, které Možná vás napadá otázka: Co když 3 a vše šlapalo bez problémů. Problém se podobají třeba skupinám na Facebooku.mi hra nepůjde? Desura bohužel nena- jsem naopak měl s  volnou střílečkou Skupina přináší nějaký zajímavý obsah,bízí možnost refundace. Není ale vylou- OpenArena, která se prostě nespustila. hráči v ní mohou vést diskuse na fóru atp.čeno, že když kontaktujete podporu, tak Platí to, co už jsem popisoval výše: Linu- Většina skupin sdružuje fanoušky určitése domluvíte. Abych byl spravedlivý, au- xových distribucí je zkrátka mnoho a hry hry nebo herního serveru. Pro nás bytomatickou refundaci neumožňuje ani nelze pro všechny optimalizovat. Pokud mohla být zajímavá třeba skupina LinuxSteam. Linuxových distribucí je ale budete hrát na takovém Ubuntu či jiné Gamers. Speciálním typem skupiny jsoumnoho a troufám si tvrdit, že možnost, rozšířené distribuci, pravděpodobně to stránky vývojářských studií, kde můžeteže některá hra nepoběží, je zkrátka větší půjde celkem hladce. S nějakou raritní sledovat novinky přímo od zdroje.než u jednotných Windows. distribucí to může být podstatně horší. A  co se stane, když nemáte připojení Steam to není, ale na Li-Knihovna k internetu? Stačí v přihlašovacím okně nuxu obstojí kliknout na tlačítko Offline Mode a mů-Zakoupená hra se okamžitě zobrazí ve žete hrát. Samozřejmě nemáte přístup Kdybychom Desuru přímo srovnávali sevaší knihovně pod záložkou Play (hrát). k  většině ostatních funkcí, protože ty Steamem, určitě by vyšla jako poražená.Status (stav) značí, zda si hru můžete z internetu čerpají. Steam toho umí o dost víc, za což vděčíhned zahrát. Ready znamená, že ji máte Právě v oblasti samotného hraní De- své dlouhé historii a  síle mateřskénainstalovanou a ve hře vám nic nebrání, sura asi nejvíce zaostává za Steamem. společnosti Valve. Bylo by naivní siNot ready většinou značí, že hru na tom- Když hrajete na Steamu nějakou mul- myslet, že ho Desura za rok dožene. De-to počítači nainstalovanou nemáte. Svůj tiplayerovou hru, tak se v ní dozvíte, na suře však hraje do karet jedna věc –účet Desury můžete používat na více po- kterém serveru zrovna hrají vaši přátelé. Steam Linux nepodporuje. Když budemečítačích, totéž platí o hrách. Můžete tak Desura nic takového neumí. Steam má Desuru posuzovat jen v kontextu linu-tu samou hru hrát například doma na také propracovaný systém achievemen- xového herního rybníčku, jde určitěstolním počítači s  Microsoft Windows tů – to znamená, že za jednotlivé úspě- o jeden z největších počinů za poslednía na cestách na netbooku s Linuxem. Po- chy ve hře dostáváte jakési „odznáčky“. roky. Dosud jste si mohli hry na Linuxstup hrou se mezi zařízeními bohužel Ani toto Desura nepodporuje. Je to koupit jen přímo přes web vývojáře činesynchronizuje. celkem pochopitelné, protože takové distributora, případně o něco přívětivější Po klepnutí pravým tlačítkem myši funkce vyžadují úpravy samotných her cestou třeba v  Centru softwaru prona hru dostanete tyto možnosti: a jsou náročné na přípravu. A Desura je Ubuntu. Desura linuxovému hráči při- • Launch – hrát hru, pokud je nain- zatím moc malý pán na to, aby něco ta- náší mnoho možností a nevídaný kom- stalovaná kového diktovala výrobcům her. fort. Bezpochyby stojí za vyzkoušení.
 • RECENZENovinky v KDE 4.8Lukáš Jelínek | LinuxEXPRES.czNení to tak dávno, co bylo vydáno GNOME 3.2, které běžících aplikací (hlavních aplikačníchpřineslo „obroušení hran“ revolučního GNOME 3. Na oken). Nejde o to, že by nová technologie poskytovala hezčí vzhled nebo vyšší vý-druhou stranu je tato doba dostatečně dlouhá na to, aby kon – hlavní výhodou je snazší přizpů-tvůrci prostředí KDE mohli na své soupeře reagovat sobitelnost a  tedy jednodušší tvorbaa  pořádně zapracovat na nové verzi 4.8. Přestože každé různých „témat“.z  těchto prostředí jde trochu jiným směrem, s  jinoufilozofií, těžko se lze vyhnout srovnávání, co je kde Dolphin 2.0 – hrajte sinového a jak z toho lze těžit. s ikonami Souborový správce Dolphin dosáhl verzeVelké změny? Na první po- KWin – ve jménu Qt Quick 2.0. Na první pohled vypadá jako dříve,hled ne. a QML ale uvnitř se změnil velmi zásadně. Bylo přepsáno zobrazování souborů, které jePo instalaci KDE 4.8 si asi málokdo Do správce KWin, ale i do dalších součás- nyní založeno na Itemviews-NG. Do bu-všimne, že má před sebou nové prostře- tí prostředí (Plasma Workspaces) začíná doucna se počítá s  integrací Qt Quick,dí. Změny vzhledu oproti KDE 4.7 jsou pronikat technologie Qt Quick a  jazyk zřejmě k tomu dojde při přechodu na Qtmalé, nikde nic netluče do očí. Natěšen- QML. QML je deklarativní jazyk vycháze- 5. Kód programu je údajně nyní výrazněce na vzhledové změny to možná zklame, jící z JavaScriptu a umožňující snadnou jednodušší a  srozumitelnější, což máale běžný uživatel si naopak nemusí zvy- definici podoby uživatelských rozhraní. usnadnit účast vývojářů na dalším vy-kat na to, že je všechno jinak. Funkční logiku lze tvořit v JavaScriptu, lepšování. Ovšem pozor. I  změn ve vzhledu je ale i jiných jazycích. Technologie přišlav prostředí dost. Jen to na první pohled s Qt ve verzi 4.7 a lze očekávat, že se bu- Seskupování souborůnení vidět. Hodně se toho událo na- de používat čím dál častěji. Nový Dolphin má dvě zásadní novinky.příklad ve správci oken KWin nebo sou- V případě KWin se nyní jedná o pod- Jedna je praktická, druhá vysloveně „proborovém správci Dolphin. poru náhledů a implementaci přepínače oči“. Dolphin především umí seskupovat soubory (tedy jejich ikony) – a to nejen podle názvu, ale i například typu nebo času. Ocení to hlavně ten, kdo nemá pří- liš ve zvyku třídit soubory do adresářů a ukládá je zvesela například přímo do svého domovského adresáře. Seskupo- vání funguje ve všech režimech zob- razení, i když v každém vypadá trochu jinak. Z  dalších zajímavých vylepšení programu Dolphin lze uvést například plugin pro správu verzí Mercurial (přestože jde v tomto případě o vývojář- Poznámka Obrázky v tomto článku byly po- řízeny v KDE 4.8 nainstalovaném do distribuce openSUSE 12.1 (ně- které součásti distribuce musely být aktualizovány na „unstable“). Přepínání aplikací v KDE 4.8
 • RECENZE BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN 43 Další novinky KDE 4.8 obsahuje mnoho dalších více či méně významných novinek. Vylepšena byla třeba komponenta Kate Part (má například nové sbalování kódu) i  sa- motný editor Kate (plugin pro hledání a  náhradu v  souborech), správce klá- vesnic KCM (kupříkladu lze nově zob- razovat vlajku i popisek zároveň), výu- kové programy Rocs, Cantor, KTurtle a  KGeography nebo hry KSudoku či KGoldrunner. KSecretService (technologie nastu- pující místo KWallet a  navržená podle draftu specifikace Secret Service API) umožňuje sdílet uložená hesla mezi aplikacemi, a to i těmi, které nepatří do KDE. Nakročení k dalšímu vy- KMail – odpověď na HTML zprávu lepšovánískou záležitost, ne funkci pro běžné KMail – konečně HTML U této verze prostředí KDE jsou vnějšíuživatele). odpovědi! změny relativně mírné. O to více se udá- lo uvnitř, a to takovým způsobem, že lzeAnimace ikon Poštovní klient KMail měl dosud jednu v budoucnu očekávat i nemalé projevy Další nová funkce je jen „bon- dost výraznou nevýhodu. Sice zvládal vnější – zkrátka „jak je KDE živé uvnitř,bónkem pro oči“ (eye candy), žádný zobrazovat zprávy v HTML, pokud na ně poznáte i  navenek“. Technologicképraktický smysl nemá. Jde o  animaci ale někdo chtěl v HTML i odpovědět ne- úpravy směrem ke Qt Quick a jazyku QMLikon při změně rozměrů okna nebo ve- bo zprávu přeposlat, měl smůlu. To se ale jsou přesně tím, co takové věci umožní.likosti ikon. Budete-li tedy chtít někoho nyní změnilo a  KMail už s  takovými Pro příští verzi 4.9 už se například při-ohromit možností vašeho desktopu, ta- zprávami nakládá tak, jak se sluší a patří. pravuje nová správa widgetů založenády je jedna z  hraček, které k  tomu Tedy téměř – není to úplně dokonalé, ale právě na QML (což znamená mimo jinémohou posloužit. Na obrázku je zachy- i tak jde o velký krok kupředu. i redukci objemu programového kódu nacen stav během animace, je ale potřeba To ale není zdaleka vše. KMail nově čtvrtinu). Nechme se překvapit, co z tohoto vidět na vlastní oči. umí například značkování složek, lepší nakonec bude! práci s  virtuálními složkami nebo při-Marble – globus, nebo dávat poznámky ke zprávám.i navigace?Virtuální globus Marble patří mezi tysoučásti KDE, do kterých nejrychleji při-bývají funkce. Proto se zcela právem ob-jevuje i  v  článcích o  novinkách v  KDE.Nejinak je tomu i  u  KDE 4.8, kde seMarble dočkal pořádné dávky nových vě-cí. Je na nich vidět kromě jiného zřetelnérozšiřování funkcí – dříve především vý-ukové pomůcky – do oblasti navigacea dalších záležitostí spjatých s GPS. Mezi novinky patří například novépluginy informačních okének (rychlo-měr a  GPS Info), záležitosti okolo vy-kreslování, rozšíření práce se záložkami,přidání Routing API atd. Rocs – program pro práci s grafy
 • Recenze: Linux Mint 12 RECENZELisa – Rebel ve vývinuRoman Bořánek | LinuxEXPRES.czLinux Mint o  sobě poslední dobou dává hodně vědět, ních distribucí. Chvályhodné je, že Mint hodně naslouchá uživatelům a snaží seprotože nechce jít cestou, kterou mu vyšlapává GNOME jim přizpůsobit. Grafických prostředínebo Ubuntu (ze kterého Mint vychází), ale má svoji hlavu. a rozhraní se nám poslední dobou vyro-Ve dvanácté verzi naleznete starý GNOME Panel jilo nějak hodně, co se tedy vlastněi  překopaný GNOME Shell. Snaha se cení, ale dá se to skrývá v Mintu? Hlavním prostředím jepoužívat? GNOME 3.2 s rozhraním GNOME Shell, které však Mint obalil souborem rozší-Seznámení dušší už to být nemůže. Čeká vás výběr ření zvaným MGSE (Mint GNOME Shell diskového oddílu, nastavení uživatelské- Extensions). Druhým prostředím je MA-Ve stručnosti si připomeňme, co to ten ho profilu, časové zóny, jazyka, rozložení TE (fork GNOME 2.32.) s rozhraním MA-Linux Mint je. Jedná se o linuxovou dis- klávesnice atd. Však to znáte. Instalace TE Panel (tedy GNOME Panel). Zní totribuci založenou na Ubuntu, která si da- CD edice by vám na pár let starých stro- komplikovaně, ale nebojte, v praxi to ažla těžký cíl: Být ještě přívětivější než jích neměla zabrat víc než patnáct minut. tak složité není.nekorunovaný král přívětivosti, tedysamotné Ubuntu. Snaží se toho docílit Přihlašovací obrazovka GNOME Shell + MGSEtak, že nabízí jednoduché nastavovacínástroje nebo že umožňuje snadno doin- Ubuntu 11.10 přišlo s novou přihlašovací GNOME Shell se v  Mintu sice dočkalstalovat proprietární doplňky jako kode- obrazovkou LightDM, která má prakticky různých vylepšení, avšak v základu je toky nebo Flash Player. Dříve také zaujal neomezené možnosti úprav vzhledu. stále jasně on. Pojďme si popořadě pro-vlastním instalátorem softwaru. Ten je Mint ji převzal, pouze upravil pozadí hlédnout jeho jednotlivé součásti.podobný Centru softwaru v Ubuntu, ale a  barvy, aby se k  „zelené“ distribuciMint ho měl dříve. hodily. Klepnutím na ozubené kolečko Horní panel vedle jména uživatele můžete zvolit, do Horní panel se moc nezměnil. Jiné jeVýběr edice a instalace kterého rozhraní se chcete přihlásit. Po- umístění data a času, které se ze středu užití LightDM je určitě krok vpřed. přesunulo doprava mezi ostatní applety,Linux Mint vychází ve dvou edicích, jak tomu bylo i v GNOME 2. Na hornímstandardně CD a DVD. CD edice obsahuje Prostředí a rozhraní panelu se také zobrazuje oznamovacíjádro distribuce a pár základních aplika- oblast s  ikonami. Nejdůležitější je nací, takže třeba pro kancelářský balík, Jak už jsem napsal v úvodu, Linux Mint panelu levý okraj – při najetí na něj sekodeky nebo alternativní prostředí už jde proti proudu a neobsahuje rozhraní dostanete do menu Aktivity. Stejnýmbudete muset sáhnout do repozitářů. ve stejné podobě, kterou znáte z ostat- způsobem se z něj dostanete ven.DVD edice je přesný opak, najdete na níhromadu aplikací a  nástrojů, z  nichžvětšinu pravděpodobně nikdy nevyužije-te. Proto mám radši CD edici, kde si po-sléze doinstaluji jen to, co opravdu chci.Volba je ale samozřejmě na vás. Mint mánavíc jednu milou vlastnost: Pokud na-instalujete CD edici, ale později si řekne-te, že by ta DVD možná byla lepší,můžete to snadno napravit. Stačí si v na-bídce aplikací najít položku Povýšit naDVD edici, která vám doinstaluje všech-ny balíčky v DVD edici obsažené. Co se týče samotné instalace, nenío čem psát. Instalátor se funkčně nijakneliší od instalátoru Ubuntu, který užv podstatě narazil na své limity – jedno- Přihlašovací obrazovka v podání LightDM
 • RECENZE BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN 45 Po přepnutí na kartu Aplikace se uvnitř k němu má velmi daleko a nemů- dostanete ke všem nainstalovaným žete na něm nic měnit. Žádná změna aplikacím. Ty lze filtrovat pomocí vyhle- velikosti, přidávání appletů, skrývání, dávacího políčka a  seznamu kategorií průhlednost atp. nalevo. Do Aktivit se také můžete dostat stiskem klávesy [Windows]. Spouštění Menu aplikací je tak rychlé – stačí stisknout Jak už jsem zmínil, skrz tlačítko na klávesu [Windows], napsat třeba „fire“, spodním panelu se dostanete do menu, stisknout [Enter] a spustí se Firefox. Je což je další vylepšení šité Mintu na míru. Horní panel se dočkal jen lehkých úprav to vlastně stejné jako v Unity, pouze se Není úplně stejné jako mintMenu z mi- mi GNOME Shell v  tomto případě zdá nulých verzí, ale podobá se mu. Opět na o něco svižnější. něm najdete oblíbené aplikace, aplikaceAktivity roztříděné do kategorií a  vyhledávacíProstředí tzv. Aktivit je tváří GNOME 3. Spodní panel pole.Na levém okraji naleznete seznam Nyní už se dostáváme k tomu, co si dospuštěných a oblíbených aplikací (ty si GNOME Shellu Mint přidal. Je to panel, Přepínač okenmůžete vybrat podle svého gusta). Na který je napevno umístěn naspodu ob- Vývojáři změnili i  přepínač oken,pravém okraji se nachází seznam ploch, razovky. Najdete na něm tlačítko pro který se zobrazí po stisknutí kláveskterý se zobrazí až při najetí kurzorem vstup do menu, tlačítko pro zobrazení Alt+Tab. Standardně v  GNOME Shelluk němu. Prim v Aktivitách hraje přehled plochy, seznam oken a přepínač ploch. přepínáte aplikace, tady ale opravduvšech otevřených oken na vybrané ploše. Ač se velmi podobá panelu z GNOME 2, okna. To znamená, že pokud máte otevřených několik dokumentů v Libre- Office, uvidíte je v přepínači samostatně. Zhodnocení GNOME Shell + MGSE jsou zkrátka dvě rozhraní v jednom. Mint prakticky ponechal GNOME Shell v  původním stavu a MGSE jen přidal navrch. Upravit pomocí rozšíření samotný GNOME Shell asi ani nelze. Je to trochu zmatečné – chci spustit aplikaci a  rozmýšlím se, jestli to mám udělat přes Aktivity nebo přes menu. Myslím ale, že je jen otázkou času, kdy si každý uživatel najde způsob, který mu více vyhovuje. A  ten zbytek může celkem úspěšně ignorovat. Toto řešení vlastně není žádný zázrak – Mint Aktivity – přehled oken pouze přidal jednoduchý panel a jedno- duché menu. To stačí k  tomu, abyste prostředí mohli používat téměř stejně jako GNOME Panel. Musíte se však smí- řit s tím, že na oněch „přídavcích“ neu- pravíte zhola nic. Osobně mi podoba panelu celkem vyhovovala a dokážu si představit dlouhodobé používání. Po- chválit ještě musím design. Troufám si napsal, že se jedná o nejlepší provedení GNOME Shellu, které jsem doposud vi- děl. Svou zásluhu na tom má i povedená sada ikon. Jedničku s hvězdičkou Mint dostává za přidání nevídané možnosti opravdu vypnout počítač. Čistý GNOME Shell z nepochopitelných důvodů nabízí bez speciální klávesy pouze uspání. Aktivity – přehled nainstalovaných aplikací GNOME Shell Pokud už jste okusili GNOME Shell bez přídavků a vyhovuje vám, můžete jej Spodní panel byste se snažili konfigurovat marně používat i  v  novém Mintu. Stačí
 • 46 BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN RECENZEv  Pokročilém nastavení (gnome-tweak)povypínat jednotlivá rozšíření a je to.MATE Fork GNOME 2 MATE (alespoň zatím)nepřidává žádnou novou funkcionalitu,ale zachovává všechny výhody a důvody,proč je GNOME 2 stále tak oblíbené.Hlavní devizou MATE je samozřejměPanel, se kterým můžete dělat psí kusya všemožně ho přizpůsobovat. V Mintuoproti jiným distribucím ve výchozímstavu najdete pouze jeden panel, a  tovespod obrazovky. Prostředí MATE je Oku lahodící Nautilusobsaženo pouze v  DVD edici, ale v  CD Vzhlededici lze snadno doinstalovat (balíček MGSE je přinejmenším použitelná. Sicemint-meta-mate). Linux Mint 12 Lisa přichází s dvojicí je poněkud zvláštní, že v podstatě dvě Vývojáři upozorňují na to, že MATE nových témat vzhledu pro GNOME 3. kompletní rozhraní existují vedle sebe,ještě není stoprocentně stabilní a někte- Výchozí vzhled Mint-Z, který už jste ale až tak mi to nevadilo. Takto vlastněré součásti původního GNOME 2 chybí. měli možnost vidět na obrázcích výše, je můžete vyzkoušet GNOME Shell, anižZa pár hodin používání jsem narazil velmi povedený. Spolu se vzhledem byste se vzdali svého oblíbeného panelu.pouze na jeden, zato celkem závažný Ubuntu podle mě patří k tomu nejlepší- Panel je ale v  podání Mintu absolutněproblém: Vytížení procesoru bylo neú- mu, co v  současnosti na desktopech nekonfigurovatelný a  GNOME Paneluměrně vysoké. Také jsem nikde v nasta- s GNOME existuje. Například souborový v tomto ohledu nesahá ani po kotníky.vení nenašel možnost aktivovat grafické správce Nautilus vypadá opravdu skvěle. S tím musíte počítat. Rozložení prvků naefekty. Kouzelným příkazem compiz -- Druhý vzhled se jmenuje Mint-Z- panelu je klasické, takže by to nemuselreplace jsem se tedy pokusil přivolat Dark. Z velké části je stejný jako Mint-Z, být takový problém. I samotný GNOMECompiz a vyšlo to. Grafické efekty poté protože mění pouze vzhled spodního Shell je v Mintu dobře použitelný a velmimůžete upravit pomocí Manažeru na- panelu a  menu, vše ostatní zůstává dobře vypadá. Fork GNOME 2 MATE sestavení Compizu (compizconfig-settings- stejné. Na rozdíl od toho prvního mě ne- trochu zdráhám hodnotit. Nepřišlo mi,manager) dostupného v repozitářích. Ve zaujal, zdaleka není tak promyšlený že by byl nějak zabugovaný. Až na tovýchozím stavu na panelu najdete oby- a nevypadá tak hezky. zmiňované vytěžování procesoru, kteréčejnou hlavní nabídku z GNOME, tu ale je nepříjemné, ale možná jsem jen dostalmůžete vyměnit za oblíbené mintMenu. Na půl cesty Černého Petra. Každopádně mějte na Věřím, že MATE bude jednou úto- vědomí, že je MATE ve vývoji.čištěm mnoha milovníků GNOME 2, ale Linux Mint je poslední dobou možná Dnes už víme, jaké má Mint plány doještě to chce trochu času. Chybky se na- až nekriticky adorován za to, že se linu- budoucna. Clement Lefebvre, „šéf“jdou, a proto bych jeho nasazení na pra- xový desktop snaží dělat jinak. Tak, jak Mintu, založil odnož GNOME Shellucovní počítač zatím nedoporučil. si to hodně uživatelů přeje. Snaha ale zvanou Cinnamon. Tento krok hodnotímOstatně když i sami vývojáři upozorňují nestačí, jak tedy Mint dopadl v  testu? jednoznačně kladně, protože upravovánína to, že to není dokonalé... Kombinace GNOME Shellu a  rozšíření GNOME Shellu pomocí rozšíření je značně limitované, což se ukázalo již v této verzi. Nedovedu si představit, že by se MGSE dala posunout někam vý- razněji dál a hlavně že by se dala řádně konfigurovat. Linux Mint 12 Lisa je tak někde na půl cesty mezi tím, co bylo a co bude. Vývojáři udělali úctyhodný kus práce a dvanáctka se celkem povedla, ale v  podstatě šlo jen o  pokus. Nová tvář Mintu se stále hledá. Poznámka Prostředí Cinnamon si můžete vy- zkoušet nejen v Mintu, ale jeho recenzi očekávejte až jindy Hlavní nabídka GNOME versus mintMenu
 • Telefonujte si přes internet RECENZEpřímo, bez zprostředkovatelůMichal Hrušecký | LinuxEXPRES.czInternet má dnes skoro každý. Běžně komunikujeme pomocí jejich IPv6. Samozřejmě, DNS to můžemailů či Jabberu. Ale běžné internetové připojení zvládá dnes trochu zpříjemnit, ale vždycky je možné si kontakt uložit v aplikaci, ze které vo-mnohem více. Není problém po internetu přenášet hlas nebo láte ;-) Obě možnosti proberu podrob-i obraz. V tomto článku se tedy podíváme na to, jak si něji později, nyní k samotnému volání...zatelefonovat po internetu bez nutnosti používat k tomunějakého poskytovatele VoIP služeb. LinPhoneA čkoliv preferuji instant messaging a SMS, občas je přeci jen jednoduššíněkomu zavolat. Obzvláště moji rodiče chci zavolat a  nechci se registrovat na nějakém serveru, řídit se jejich podmín- kami a spoléhat na to, že cizí server bu- Já používám LinPhone. Funguje bez problémů a  je dostupný i  pro ty méně šťastné z nás, kteří musí používat Micro-a prarodiče si se mnou radši popovídají, de fungovat. Takhle nějak jsem před pár soft Windows nebo Mac OS X. Jak ho na-než aby něco ťukali do klávesnice (ať už lety začínal s VoIP já. Hledal jsem, jak na stavit? Snadno, stačí aplikaci spustit a vepočítačové, nebo telefonní). Takže jak to. Naštěstí se SIP žádný server upro- Volby | Nastavení | Nastavení sítě za-jim zavolat, když mají internet? Existuje střed nepotřebujete. Můžete si volat škrtnout Používat IPv6 místo IPv4. Ujis-několik možností. Některé dobré, někte- s kamarády přímo na své IP adresy. těte se také, že v  části NAT a  firewallré horší, některé vysloveně špatné, jako Co ale lidé bez veřejných IP adres? máte zvoleno Přímé připojení do in-třeba Skype. Skype nemá nikdo rád, že? Opravdu ještě nemáte veřejnou IP adre- ternetu. Jak by to mělo vypadat, můžeteUzavřená binárka, dělající bůhvíco, ko- su? IPv6 je tu s námi od roku 1995. To je vidět na screenshotu. Dále je třeba semunikující po uzavřeném šifrovaném šestnáct let. No, tak vítejte ve světě vče- ujistit, že stejné porty, které jsou v na-proprietárním protokolu, který brání vý- rejška! Pokud je váš ISP jedním z mnoha, stavení, máte povoleny i ve firewallu. Vevoji alternativních klientů. Navíc kteří IPv6 stále ještě nepodporují, pořiď- výchozím nastavení to jsou UDP portys dlouhou historií nepěkného chování se te si tunel! Je tu mnoho možností. Mů- 5060, 9078 a pro obraz port 7078. Pama-minimálně k  síti se Skype stal noční žete použít HE, SixXS nebo Virtio.cz, tujte také, že pro IPv6 může být ve vašemmůrou síťových administrátorů. Naštěs- abych uvedl pár příkladů. Je velmi firewallu jiná sada pravidel. V příkazovétí existuje výborná alternativa – SIP. snadné získat veřejnou IPv6 adresu. řádce se místo iptables používá ip6tables.Standardizovaný otevřený protokol Každý by měl mít alespoň jednu nebo Jelikož se nastavování firewallu provádís dostupnou specifikací, mnoha různými /64. A pokud máte IPv6, můžete použít v  každé distribuci jinak, do větších po-klienty, z kterých si můžete vybrat. I Go- SIP a  volat svým přátelům přímo na drobností se pouštět nebudu.ogle si myslí, že SIP je budoucnosta jednou z velkých novinek v Androidu2.3 bylo přidání podpory pro SIP. Takžeto zní jako ten správný protokol, prokterý se rozhodnout, ne? Pro paranoiky je tam pořád jedendrobný zádrhel. Většina SIP klientů(včetně toho v  Androidu) vyžaduje,abyste se zaregistrovali na nějakýserver. Takže je tam nějaký centrálníserver? Je i  není. Můžete si ho nain-stalovat na svůj vlastní server podobnějako u  Jabberu... Výhoda centrálníchserverů je, že vám mohou zprostřed-kovat bránu do klasické telefonní sítě.Takže pak můžete pomocí SIP volat i naklasické telefony. I  já tohle používám,když někomu potřebuji výjimečně zavo-lat. Ale teď zpátky k  VoIP a  co nejsvo-bodnějšímu použití. Dejme tomu, že si Nastavení LinPhone
 • 48 BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN RECENZE Pak už stačí jen restartovat LinPhonea můžete začít volat a přijímat hovory.Volat můžete použitím adresy ve tvarusip:user@[2001:db8::2], kde user je uživa-telské jméno a 2001:db8::2 je IPv6 adresačlověka, kterému chcete zavolat. To alenení moc intuitivní způsob, jak telefo-novat, že? Jak všechno zjednodušit?„Telefonní čísla“ si samozřejmě můžetepřidávat do seznamu kontaktů. Stačí doněj kliknout pravým tlačítkem a zvolitPřidat. Objeví se dialog, kde jsou jen dvětextová pole – jméno a URL. Žádné na-rozeniny, adresy blogů nebo číslo bot.LinPhone je prostě na telefonování.Když potom v  seznamu na kontaktpoklepete, LinPhone začne vytáčet,a pokud protistrana telefon zvedne, mů-žete spolu začít mluvit. Poznámka S uživatelským jménem je to tro- chu komplikované. V dolní části okna programu vidíte, jakou máte Někdo mi volá identitu. Na tu vám mohou ostat- záznam. Pro IPv6 se používají AAAA zá- daného stroje, v mém případě na můj ní volat. Ale dovolají se i za pou- znamy. Máte-li vlastní doménu, není server místo toho, aby se pokusil spojit žití jiného jména, protože nemáte problém vytvořit například sip.mojedome- s notebookem, na který jsem měl SRV zá- ústřednu, která by hovory rozdě- na.cz záznam, který bude odkazovat na znam namířen. Pokud tedy plánujete SIP vaši IPv6 adresu. Lidé vám pak budou používat, doporučoval bych pro jistotu moci volat na sip:user@sip.mojedomena.cz. přátelům rozdávat kontakty se sub- lovala, a na IP adrese a portu po- To už zní dobře, ne? Můžeme jít ale ještě doménou určenou přímo pro SIP. slouchá přímo LinPhone. dál. Jako mnohé normální služby, i SIP Jak jste v článku mohli vidět, telefo- podporuje takzvané SRV záznamy. Pomo- novat se dá nejen bez Skypu, ale i  bez cí těch můžete nastavit, aby se lidé tele- jakéhokoliv serveru. Zbavíte se všech fonující na sip:user@mojedomena.cz prostředníků a není vůbec nic složitého dovolali na ten správný počítač. Patřičný to nastavit. Není třeba se nikde regis- SRV záznam může vypadat například trovat ani sdělovat cizím lidem svá takto: _sip._udp SRV 0 5060 sip. Tím osobní data. Navíc si můžete povídat, řekneme všem, kteří budou hledat SIP na o  čem chcete. Žádné omezující pod- Přidání kontaktu naší doméně, že ho ve skutečnosti ob- mínky. Takže prosím, až vám zase bude sluhuje stroj sip z naší domény. Teorie je někdo tvrdit, že VoIP = Skype, vysvětlete to hezká, bohužel v praxi to je horší. Lin- jim, že existují lepší, jednodušší a svo-DNS záznam Phone se mi nepovedlo přesvědčit k to- bodnější možnosti ;-)Další způsob, jak si usnadnit telefo- mu, aby toto nastavení respektoval.nování, je pořídit si ke své IP adrese DNS Volal tedy vždy přímo na A/AAAA záznam
 • Program na čtení elektronických RECENZEtextů Bard StorytellerJiří Brožovský | PenguinPředstavíme si velmi stručně jeden nový program, který verze Flite, ale vcelku to funguje i s tou, která je dodávána v distribuci OpenWRT.umožňuje texty nejen číst, ale pomocí Flite (a zvukové Nutno říct, že i na nepříliš silném stroji,karty) je dovede taky nahlas předčítat. jako je Ben NanoNnote, funguje předčí-P tání docela dobře (autorům se to stejně rogram Bard Storyteller je docela Jak už se asi od programu na čtení nějak nezdá a pracují na zrychlení syn- žhavá novinka – první veřejná verze elektronických textů očekává, umí zob- tézy řeči).je k dispozici od ledna. Program je pri- razovat text nejen po stránkách, které si Barvičky (textu, pozadí, okna s ná-márně určen pro kapesní počítač Ben uživatel přehazuje pomocí Page- povědou...) se samozřejmě dají na-NanoNote, a ovládá se tedy zejména po- Up/PageDown, ale rovněž dovede text stavovat, ale je nutné to provéstmocí klávesnice, ale měl by běžet i na automaticky posouvat (s nastavitelnou v  konfiguračním souboru ~/.bard_-„normálních“ linuxových počítačích (je rychlostí). Samozřejmostí je také na- config. Naopak velikost písma se dá na-napsán s  využitím grafické knihovny stavitelná velikost písmen. stavit za běhu programu pomocíSDL). To by všechno nebylo nijak zvláštní klávesových zkratek „i“ a  „o“, což je (snad vyjma toho, že program využívá ostatně patrné i z přiloženého snímku knihovnu SDL místo Gtk+ nebo Qt, a te- obrazovky. dy je docela malý a  nenáročný). Zají- Jak asi tušíte, autor Bardu (Alan W. mavější funkcí je předčítání textu, které Back z  Carnegie Mellon University) je je možné pomocí programu Flite, jež je i jedním z autorů programu Flite. řešeno velmi zajímavě – předčítaný text V programu Bard zatím nejsou pod- (aktuální slovo nebo slovní spojení) je porovány jiné formáty než čistý text, ale barevně zvýrazněno, takže se to dá tro- pro nejbližší období se plánuje XHTML chu využít i k procvičení angličtiny (ne- a ePub. Takže do budoucna je na co se vím, zda Flite svede i  jiné jazyky). těšit. K  používání je doporučena vývojová
 • GParted: švýcarský nůž RECENZEna oddílyAdam Štrauch | ROOT.czPro Linux najdeme bezpočet nástrojů určených pro Po instalaci vám nemusí některémanipulaci s diskovými oddíly a dnes si představíme jeden funkce fungovat v závislosti na tom, ja- ké máte v  systému už nainstalovanéz nich. Jeho název je GParted, je starší, odladěný a pomůže nástroje a kolik si toho nainstaluje dis-vám s běžnými operacemi jako vytvoření tabulky oddílů, tribuce při instalaci balíčku. Pro kritickéale i se zvětšováním, zmenšováním či přesouváním okamžiky, kdy se připravíte o přístup dojednotlivých oddílů na disku. systému, můžete použít připravenou liveD distribuci Parted Magic, která je kolem iskové oddíly najdeme na každém jednotlivých oblastí si moc času nevez- GParted prakticky postavená. disku. Jsou zapsané v tabulce oblas- me, ale při posunu nebo změně velikostití, která se tak stává první uživatelsky na menší hodnotu, než je aktuální, si Použitídostupnou vrstvou pro třídění dat. můžete na operaci počkat i  několikV dnešní době je stále nejčastěji použí- hodin, v závislosti na velikosti oblasti, se Potřebujete-li už něco s oddíly dělat, na-vaná MBR tabulka, která se nachází kterou pracujete. Aplikace, stejně jako příklad vytvořit novou tabulku oblastí,v prvním sektoru disku, ale z historie si její řádkový bráška parted, využívá kni- uvolnit místo pro další distribuci nebopřinesla řadu omezení. Existují i novější hovnu libparted, a stejně jako on si po- i  pro operační systém Windows, stačí,formáty, nejslibnějším se zatím jeví GPT, radí i  s  dalšími nástroji, jako je již když GParted spustíte s právy roota. Je too kterém jsme nedávno přinesli článek. zmíněný resize2fs, ntfsresize, ntfsmove, GTK aplikace, která má dokonce nálepkuS oběma, ale i s dalšími si nástroj GPar- fsck.* a  tak dále. Díky tomu pracuje výchozí aplikace pro práci s  oddílyted poradí. s oddíly komplexně a bere ohled na sou- v  prostředí GNOME, takže se na KDE GParted by se dal označit za klikací borový systém, který se na nich nachází. můžete setkat s problémy se su, kteréfrontend pro mnoho řádkových jedno- GParted používá. Kdybyste na nějakýúčelových programů. Některé z  nich Instalace problém narazili, stačí do příkazovémožná už nějaký čas používáte. Tím nej- řádky napsat sudo gparted.výraznějším pak je GNU Parted, jenž si Nainstalovat GParted není vůbec složité, Po spuštění se načtou všechna vašenašel cestu mezi vývojáře distribucí protože ho dnes najdeme v repozitářích bloková zařízení a hned na nich můžetei uživatele. GParted dokáže ovládat kaž- téměř všech známějších distribucí. V De- pracovat. Pokud náhodou vidíte disk, nadý, kdo má malou představu o tom, co bianu nebo Ubuntu stačí: který sahat nechcete, vpravo nahoře sioddíl je. Na uživatele nejsou kladeny # apt-get install gparted můžete vybrat ten správný. Dostupnéžádné nároky, ten jenom nakliká, co sesvými oddíly chce udělat, a GParted se-řadí volání programů k  tomu po-třebných. Z  toho vyplývá, že GPartedbude tak spolehlivý, jako jsou spolehlivéjednotlivé části, ze kterých se skládá.Pokud chce uživatel například posunoutoddíl se souborovým systémem Ext4třeba o 1 GB ke konci disku, tak GPartedzavolá parted, posune konec oddílu tak,aby odpovídal novému konci, zavolá re-size2fs s parametry pro zvětšení soubo-rového systému a čeká, až se to provede.Potom se zase pomocí resize2fs oddílzmenší na požadovanou velikost a je po-sunuto. Všechny uživatelské úpravy oblastíse řadí do fronty a  tu po potvrzeníprovede. Na změny typu vytvořenítabulky oblastí nebo zrušení či vytvoření
 • RECENZE BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN 51 oddílu si může určit buď jako velikost v MiB od začátku volné pozice, nebo si ji nastaví myší pomocí ovládacího prvku na vrchu přidávacího dialogu. Změny velikosti oddílů bývají bo- lestivější ať už z toho důvodu, že uživatel riskuje svá data, nebo z toho, že si počká v závislosti na tom, jak velká oblast je a  kolik je na ní dat. Změna velikosti téměř prázdného, 250 GB velkého oddí- lu se souborovým systémem NTFS za- brala mému už staršímu disku zhruba tři hodiny. Některé souborové systémy zvládnou podobnou úlohu v kratší době, ale největší brzdou je vždy přesun dat do jiné oblasti disku. Při podobných změnách informuje GParted uživatele, že riskuje svá data, a i když je samotný proces většinou spolehlivý, může dojít Hlavní okno programu, zdroj: gparted.sourceforge.net k  nečekaným událostem (výpadek proudu), které data poškodí a je potřeba je opravit. V horším případě pak mohou být nenávratně pryč. Shrnutí GParted je spolehlivý nástroj sdružující v  sobě sílu různých jednoúčelových programů, které jsou k dispozici pro Li- nux už velmi dlouhou dobu a jsou odla- děné pro bezproblémové použití. Díky GParted se nemusíte učit, jak se jednot- livé programy používají, což snižuje riziko chyby. Následky takových chyb jsou při práci s daty někdy nepříjemné. GParted už se usadil v nejpoužívanějších distribucích, a  pokud máte domácí server, můžete mít GParted dostupný přes live distribuci Parted Magic Čekající operace, zdroj: gparted.sourceforge.netoperace pro oddíly najdete po kliknutí Pro některé disky je důležité, aby bootovatelnou ze sítě.na oddíl druhým tlačítkem myši. Kopí- byly zarovnány na velikost sektoru, pro-rování oblastí a změnu velikosti najdete tože fyzicky už nemají sektor o velikostii v toolbaru. GParted si poradí s širokým 512 B, ale osmkrát větší. I s tím si GPar-spektrem souborových systémů, takže ted poradí, protože ve výchozím stavuvytvořené oblasti můžete ihned nafor- zarovnává na jednotky MiB, které jsoumátovat na požadovaný souborový sys- vždy dělitelné 4096 B. Uživatel je při vy-tém. tváření oddílů ušetřen počítání a velikost
 • Unity 5.0: zásadní vylepšení, RECENZEnebo jen další zklamání?Kamil Pošvic | ROOT.czVe vývojových verzích Ubuntu 12.04 Precise Pangolin se $ sudo apt-get install ppa-purgeobjevilo Unity 5.0. Pro nedočkavé si ho lze nainstalovat $ sudo ppa-purge ppa:unity-i do verze 11.10. Pojďme se společně podívat, kam už Unity team/stagingza ten rok na desktopu pokročilo, co je nového, co se Teď už se ale pojďme podívat na to, co sezměnilo, co funguje a  co zase ne. Má Unity šanci změnilo.přitáhnout lidi zpět?K Novinky a změny dyž Mark Shuttleworth 25. října Zaktualizuje se tak váš systém a po re- 2010 oznámil, že následující vydání startu vám již naběhne nové Unity (lze se Po úspěšné instalaci a restartu počítačedesktopové verze bude mít jako výchozí i jen odhlásit a znovu přihlásit a mělo by vám již naběhne systém s novou verzíuživatelské rozhraní Unity, tak si asi fungovat i  napsat do příkazové řádky rozhraní Unity. Verze 5.0 vzhledově ne-každý „klepal na čelo“. V té době jsme unity nebo unity --replace, ale já prefe- přináší žádné výrazné novinky, kterýchUnity znali pouze z verze pro netbooky ruji restart). si máte možnost všimnout již na prvnía bylo poměrně nepředstavitelné nahra- Pro ověření úspěchu instalace lze pohled. Největší změna proběhla poddit zažité GNOME 2.x tímto „nedo- v příkazové řádce zadat příkaz unity -- povrchem. Když se podíváme dodělkem“. version. V případě, že si nejste jisti, zda changelogu (tj. změn z verze 4.24 na 5.0), Ubuntu 11.04 „Natty Narwhal“ však používáte Unity, anebo Unity 2D, stačí seznam je poměrně rozsáhlý. Od častýchs Unity skutečně vyšlo a tábor uživatelů napsat echo $DESKTOP_SESSION. V případě, pádů při konkrétních akcích až po vyře-se rozdělil do tří skupin. První Unity při- že byste měli zájem o návrat k původní šení požadavků uživatelů.jala a  naučila se s  ním žít, další přešla verzi, je připraven i návod pro downgra- Nově by Unity nemělo obecně sni-k  některé z  dalších variant  *buntu de (více o něm v závěru článku) a nain- žovat frame rate aplikací a  vzrůstajícía samozřejmě je tu i třetí skupina, která stalovat připravený balíček + odstranit trhanost (od verze 3.8.10 v Ubuntu 11.04se rozhodla pro změnu distribuce. repositář: do verze 4.24.0 v Ubuntu 11.10) by mělaOsobně se řadím do první skupiny, kteráUnity přijala a naučila se s ní žít. S novým Ubuntu přijde i nejnovějšíverze Unity 5.0. Nainstaloval jsem si hodo stávající verze 11.10 a  nyní sespolečně podíváme na to, co je nového.K porovnání změn použiji verzi 4.24 (ak-tuálně ve standardu Ubuntu 11.10).Instalace do Ubuntu 11.10Instalace je velice snadná. Stačí přidatspeciálně připravený repozitář, provéstaktualizaci a částečné povýšení na novouverzi. Staženo bude přibližně 20 MB dat,bude zaktualizováno 36 balíčků, osmnově přidáno a jeden odstraněn. Po ope-raci bude na disku použito cca 33 MB. Dopříkazové řádky stačí zadat následujícípříkazy:$ sudo add-apt-repositoryppa:unity-team/staging$ sudo apt-get update$ sudo apt-get dist-upgrade Vzhled nového Unity 5.0
 • RECENZE BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN 53 Detaily tlačítek v novém Unity 5.0být také odstraněna. Z novinek lze na- to volby se při maximálním zvětšení změně na levý horní roh přestanepříklad jednoduše v  hlavní nabídce okna průhlednost deaktivuje a menu je spouštěč vyjíždět vůbec (lze najet naho-otevřít přímo jednotlivé kategorie pro tak snadno přehledné. ru do rohu a  sjet mírně dolů, ale je tomenu. Na tlačítko Dash stačí kliknout V seznamu je také možnost nastavit nepraktické).pravým tlačítkem a  zvolit kategorii Show Desktop icon“ in the launcher. To V některých internetových recenzích(v  dřívějších verzích se dalo pomocí je funkce, po které uživatelé hodně vola- se také dočteme, že toto vydání je rych-klávesové zkratky). li, a umožňuje vám snadno skrýt všech- lejší. Osobně jsem změnu v  rychlosti V menu byla přejmenována položka na aktivní okna a  zobrazit plochu. nezaznamenal, ale jsem spokojenPonechat ve spouštěči na Lock/Unlock Opětovným kliknutím se všechna okna i s rychlostí původní verze. Co mě všakfrom launcher, funkce však zůstala vrátí do původního zobrazení. rozladilo, byl návrat z  Unity 5.0 k  pů-stejná. Nyní lze odkaz jednoduše od- Poslední volbou, jejíž nastavení je vodní verzi. Postupoval jsem podle uve-stranit přesunutím ikony aplikace ze nově možné, je rychlost zobrazování deného návodu a  přechod se nezdařil.spouštěče na ikonu koše a  současně a mizení menu v horním panelu. Respektive přechod se zdařil, ale „pa-uzavřít aktuálně bežící okno aplikace. cient“ nepřežil. Po opětovném startu se Nejvíce novinek lze nalézt v nástroji Zhodnocení Ubuntu zastavilo na přihlašovací ob-Manažer nastavení Compizu (compiz- razovce a po úspěšném přihlášení se naconfig-settings-manager – ccsm). Zde Osobně využívám Unity denně jak na no- ni opět vracelo.v  kategorii Pracovní plocha naleznete tebooku, tak na desktopu a jsem s ním Pro testery nového Ubuntu 12.04 jeUbuntu Unity Plugin. Záložky Behaviour více či méně spokojen. Toto vydání ne- připraven i  testovací nástroj Unitya Switcher zůstaly beze změny a zde ob- přineslo žádný zásadní zvrat či novinku, Testing Tool. Tak jestli máte 30 minut,sažené funkce mají stále stejný význam. která by měla přesvědčit lidi z „odpad- které chcete věnovat vývoji Unity, vřeleNa záložce Experimental se nám však lých“ dvou skupin, aby se k  Ubuntu jej doporučuji (uživatelům testovacíurodilo. s Unity vrátili. Spíše se jedná o kosme- verze 12.04 se objeví automaticky po in- Hned první volba nám umožňuje tické vydání, které řeší některé drobné stalaci Unity 5.0).změnit si barvu pozadí spouštěcího nedodělky, a někdo by mohl říci, že snadpanelu. Jestliže se vám tedy nelíbí barva ani na majoritní verzi nestačí. Vývojáři Plusyspouštěče, nebo kvůli barvě pozadí jsou Unity stále zastávají teorii, že Unity je + nové možnosti nastavení vzhleduikony nepřehledné, tak lze snadno defi- tak skvělé, že nepotřebuje téměř žádná + snadné skrytí/zobrazení aktivníchnovat barvu menu a po otevření hlavní nastavení. okennabídky Dash ji získá i  celá obrazovka Pro mě zůstává stále nedořešenýmvčetně horního panelu. problémem možnost změny zobrazování Minusy Pak se zde objevila možnost Panel spouštěče (Launcheru). Ve výchozím na- – nedořešení některých známýchOpacity for Maximized Windows Toggle. Ta stavení je to celá levá hrana obrazovky. chybje pro případ, že máte nastavenu prů- Bohužel se mi pak často stává, že mi – problém s downgradehlednost horního panelu. Zatržením té- přes okno aplikace vyjede spouštěč. Při – částečná lokalizace (zatím)
 • NÁVODYKDE 4: Několik tipů a trikůDavid Kolibáč | AbcLinuxu.czNěkolik tipů a  triků pro KDE Plasma Workspace [Containments] a obsahující řádek plu-a  související aplikace, zde především Okular... A  co gin=panel. V něm upravte příslušnou čí- selnou hodnotu geometry na řádku, kterýpoužíváte za finty vy? v  mém případě zní geometry=10061,-KDE Plasma Workspace 1086,55,1080 (zde jde zjevně o  to třetí Jak teď vlastně provádět dříve zřejmé akce? číslo). Po příštím spuštění prostředí • Pomocí efektu Prezentace oken. (nebo Plasmy) by měl panel mít poža-Skrytí dekorací oken (KWin) • Alt+F3 nebo klepnutí druhým tlačí- dované rozměry.Správce oken KWin může fungovat tkem polohovacího zařízení nadv dlaždicovém režimu, podporuje ovlá- hranou okna vyvolá kontextovou Nabídka Lancelot bez klepánídání pomocí klávesnice a navíc vládne nabídku pro různé akce s oknem. Současná nabídka spouštěče aplikací vy-několika velice praktickými kompozitní- • Přesouvání okna se provádí táhnu- žaduje využívání klávesnice nebo četnémi efekty pro přehledné přepínání i mezi tím kurzoru se stisknutou klávesou klepání na tlačítko polohovacího za-mnoha okny. Zvláště v  době široko- Alt a prvním tlačítkem polohovací- řízení, což je zvláště v  případě myšiúhlých displejů, na nichž je vertikální ho zařízení. KWin umí okno roztáh- vcelku nepohodlné. Jedním z možnýchmísto docela cenné, proto můžete – jako nout na čtvrtinu nebo polovinu řešení je používat povedenou alterna-já – dojít k  závěru, že dekorace oken, obrazovky, když najedete při přesu- tivní nabídku Lancelot.především tedy lišty s titulky oken, jsou nu k  boční hraně obrazovky – při Když nad ikonkou widgetu vyvolámezbytečné. Jak se jich ale zbavit? Inu, zce- najetí k  horní hraně se nabídne kontextovou nabídku, vybereme Nasta-la intuitivní to není, byť jistou logiku to maximalizace okna. vení | Spouštěč Lancelot a pak Nabídka,nepostrádá. • Lze si nastavit celou řadu kláve- potom můžeme změnit Metoda aktivace Spustíme Nastavení systému sových zkratek pro různé akce na Aktivace bez klikání. Posléze se bu-a navigujeme se do Vzhled pracovní plo- včetně umísťování oken. dou v nabídce zobrazovat vedle položekchy | Dekorace oken, zvolíme si dekora- šipečky, nad něž stačí najet kurzoremci Oxygen a zamíříme do její konfigurace Nastavení šířky/výšky panelu v pixe- a  položka se vybere (aplikace bude(Nastavit dekoraci...). Nyní přichází trik: lech (Plasma) spuštěna apod.).vybereme Výjimky pro specifická okna, Máte-li neodbytnou potřebu mít nasta-přidáme novou, označíme přepínač venou šířku/výšku panelu (podle toho, KTeaTimeSkrýt titulkový pruh okna a  Regulární zda jde o vertikální, nebo horizontální Poměrně často opomíjenou aplikací jevýraz pro porovnání necháme prázdný. panel) v  pixelech, zamiřte do souboru KTeaTime, přitom pro nás (neschopnéOdsouhlasíme změny a tramtadadá: ok- ~/.kde/share/config/plasma-desktop-na jsou bez dekorací. appletsrc, kde se nachází blok začínající
 • NÁVODY BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN 55čaj včas zalít a pak včas odstranit sítko či také kreslit „do“ dokumentů ve formátu • grafické nástroje pro volné kreslenísáček z konvice) patří bezpochyby mezi PDF. To ovšem nemusí být vždy opti- křivek – konkrétně Zelená volnánejužitečnější. Skrývá se v oznamovací mální metoda, někdy potřebujeme spíše čára, Rovná žlutá čára, Modrýoblasti a funguje v podstatě jako budíček pouze zvýrazňovat text nebo tu a  tam mnohoúhelník a Azurová elipsa.– po uplynutí zadaného času (jde si před- dopsat nějaký text, přičemž se musímedefinovat pro různé typy čaje) se připo- obejít bez tabletu – jen s  klávesnicí Ve výčtu jsou uvedené barvy a další spe-mene skrze nativní upozornění. a  běžnějším polohovacím zařízením. cifika, ale to jde změnit pomocí dialogo- V  tom případě potěší funkce Recenze vého okna Vlastnosti (vyvolaného z výšePřepínání klávesnice v  [Okularu]. Ukrývá se v  nabídce Ná- zmíněné kontextové nabídky). TypickyJeden takový postřeh, který ale dokáže stroje, příp. pod klávesovou zkratkou F6. tam máte možnost změnit barvu, prů-(ne)mile překvapit: Klávesové zkratky Při levé hraně obrazovky (můžeme si ji hlednost a autora objektu, v závislosti nav KDE Plasma Workspace se vážou na fy- ale přesunout k  jiné hraně) by se pak konkrétním typu objektu se k tomu při-zické klávesy podle výchozího rozložení. měla zobrazit lišta s několika ikonkami dává např. způsob zvýraznění (podtržení,Např. výchozí zkratkou pro přepínání reprezentujícími různé nástroje, pro přeškrtnutí apod.) nebo tloušťka čáry.rozložení je Ctrl+Alt+k: když máte jako rychlejší přístup k nim ovšem poslouží Bohužel nejde nastavit si vlastní nástrojevýchozí rozložení QWERTY, na běžné klávesy 1 až 9. pro opakované použití.klávesnici to k znamená klávesu mezi j Pro všechny nástroje platí, že jejicha l; přepnete-li se za chodu na Colemak, aplikací získáme nějaký objekt v doku-pak je klávesová zkratka již Ctrl+Alt+e, mentu – když na něj klepneme druhýmprotože na fyzickou klávesu k je v Cole- tlačítkem polohovacího zařízení, objevímaku namapováno e. Pravděpodobně se se kontextová nabídka nabízející smazá-zde bohužel nenajde mnoho uživatelů ní objektu, úpravu jeho vlastností neboergonomických rozložení, nicméně toto změnu připojené textové poznámkyby vás mohlo překvapit, jestliže přepíná- (v  tomto případě jde přístup urychlitte mezi např. anglickou QWERTY a čes- dvojklikem na objekt). Taková po-kou QWERTZ. známka může být přiřazena lecčemu, třeba i podtržení nebo nějaké čmáranici,Okular a  zobrazí se po přejetí kurzorem přes daný objekt. A  co za anotační nástroje vlastněPříjemnější čtení máme k dispozici?Pokud máte malou obrazovku a chcete si • Samotnou textovou poznámku (Po-přečíst dokument, který má veliké známka), resp. její variantu s  li-okraje, takže se vám nevejde celý na bovolným symbolem (Razítko)stránku nebo byste museli využívat po- a verzi, která přímo zobrazí text po-suvníky při zobrazení dvojice stránek ve- známky v dokumentu (Vložená po- Trošku zamrzí možnost exportudle sebe, možná oceníte funkci Ořezat známka); pouze do zvláštního formátu – vý-okraje v nabídce Pohled. • zvýraznění textu (to se samozřejmě sledkem je binární soubor s  příponou Zvláště v noci se může hodit inver- týká pouze dokumentů, které nejsou .okular. Provádí se přes nabídku Soubortovat barvy (především prohodí černou pouze bitmapy, jako např. na- | Exportovat jako | Archiv dokumentu.a bílou). Učiníte tak v Nastavení | Na- skenované knihy) nástroji Žlutýstavit Okular | Přístupnost tím, že zvýrazňovač a Černé podtržení;označíte Změnit barvy a Barevný režimzměníte na Invertovat barvy.Recenze a anotace dokumentůV  dřívějším článku jsem se věnovalaplikacím určeným k psaní poznámek –některé z nich (jako Xournal) umožňují
 • Jak na správné uvozovky NÁVODYve ScribusuMichal Hlavatý | Scribus.czJistě to znáte. Máte připravený text a  potřebujete ve Jak nahradit uvozovky hromadně po-finální sazbě nahradit dvojité přímé uvozovky za horní mocí skriptu. Vyberte si textový rámec, který obsahuje text se špatnými uvozov-a dolní české – a to co nejefektivněji. kami, Skript | Scribus skripty | Au- toquote. Zadejte cs pro český jazyk a enTeorie. Typografická pravidla pro český Jak vložit uvozovky jednotlivě. Uvo- pro anglický. Skript nahradí dvojité(slovenský) jazyk jsou v psaní uvozovek zovky jdou samozřejmě vložit jako rovné uvozovky správnou verzí dvojitýchpoměrně striktní. Vnější uvozovky mají jednotlivé znaky. Dvojklikem na textový uvozovek v  daném jazyce a  jednotlivétvar „“ (99 66), vnitřní pak ‚‘ (9 6). Jako rámec aktivujeme editaci obsahu textu rovné uvozovky jednoduchými. Skriptalternativní je možné používat i tzv. rus- a poté v menu vybereme Vložit | Uvo- nahrazuje uvozovky párově, tzn. přiké uvozovky »« resp. ›‹. zovky. chybějící uvozovce se celé nahrazování „rozbije“. Tip Poznámka Potřebujete vědět, jaké uvozovky Levá francouzská je pravá ruská se používají v jiném jazyce? Přečtě- uvozovka a naopak. Dále česká te si anglický článek na Wikipedii. pravá (dvojitá, jednoduchá) odpo- vídá levé anglické. Pravé anglické uvozovky jsou zastoupeny dalšímiUvozovky již v  podkladech. Asi nej- znaky (99, 9, umístěnými nahoře).jednodušší způsob, jak dostat do Scribu- Strojový text (např. výpisy termi- Výběr jazyku ve skriptu Autoquotesu správné uvozovky, je mít je již vefinálních textech. Kancelářské programy nálu) píšeme přímými (dvojitými,umožňují vkládat párově správné verze jednoduchými) uvozovkami. Poznámkauvozovek dokonce automaticky. Skript dodávaný s finální verzí Scribusu 1.4.0 bohužel nena- hrazuje vnitřní uvozovky správně, stáhněte si proto opravenou verzi ze stránek Scribus.cz. České a anglické uvozovky
 • Evropské regiony se přiklánějí PRAXEk open source softwaruRedakce OpenOffice.cz, Irena ŠafářováPočítače státní správy nemusí mít vždy nainstalován LiMux (verze Linuxu), tj. o pět set více,placený software. V  této oblasti existují kvalitní open- než se čekalo. Přesto migrace na OpenOffice.org 3.2.1 trvá déle, protože-source řešení, které proprietární programy nahradí některé specializované aplikace jsou zá-v plném rozsahu a za velmi nízkou cenu. Některé evropské vislé na proprietárním kancelářskémregiony už na otevřené formáty přecházejí a  další se na balíku.tento krok chystají. Důvody přechodu jsou inspirativní pro Hlavním argumentem pro přechodostatní, kteří o  změně zatím neuvažují, jsou závislí na na open-source software jsou úspory fi- nancí. „Je těžké odpovědět na otázkujednom dodavateli softwaru a  platí velmi vysoké finanční nákladů,“ cituje Financial Times Deutsch-částky za licence. land manažerku Juttu Kreyss. Město na- příklad zaměstnává sedm vývojářů, pakMaďarsko bude používat je přesvědčeno, že na potřeby vzděláva- existují poplatky za údržbu a  firměotevřené formáty a pře- cích institucí stačí bezplatný open-sour- Canoncial zaplatí město Mnichov za ce software.“ úpravu Linuxu.stane platit Microsoftu Přechod probíhá po celé Evropě Největší hodnota je otevřenostMaďarská veřejná správa bude pro své Evropská Unie už dlouho ve veřejné aplikacíelektronické dokumenty používat vý- správě obhajovala používání otevřených Vedoucí projektu LiMux Mnichov, Oliverhradně otevřené formáty a maďarským standardů a  svobodného softwaru. Altehage, vysvětluje, že skutečná výho-školám již nebudou propláceny licence Několik velkých, ale i  menších evrop- da je otevřenost aplikací. Úředníci městana kancelářské produkty Microsoftu. ských zemí např. Rakousko, Francie, se mohou rozhodnout, co opravdu po- Belgie, Dánsko apod., je již dlouhou do- třebují, co pro vylepšení dělat a jak dáleMaďarská vláda přechází na otevřený bu nakloněno otevřeným standardům rozvíjet standardní aplikace. „Největšístandard a svobodnému softwaru. přidanou hodnotu by bylo, kdyby všech-Vláda v Maďarsku udělala zmíněné roz- ny městské úřady migrovaly na svobodnýhodnutí 23. prosince 2011. Od prvního Některá německá města a open-source software a společně pra-dubna roku 2012 je každý vládní úředník následují v oblasti open covaly na vývoji,“ říká Altehage.povinen používat otevřené formáty provšechny textové dokumenty, ale source příklad Mnichovai tabulky, prezentace apod. Toto opatření „Městské úřady v Německu začínají ná-ale není striktní, existují i výjimky, např. sledovat příklad Mnichova a zvyšují vyu-pro ministerstvo obrany. žití bezplatného open-source softwaru“, Maďarská vláda také vyzvala všechny píše Financial Times Deutschland. Od-instituce veřejné správy, aby přešly na cházejí tak od firmy Microsoft.open-source kancelářské aplikace.Pokud tak neučiní, budou muset vysvět- Open source na městském úřadulit ekonomické, technické nebo jiné dů- Noviny Financial Times Deutschland dá-vody, které je vedou k  závislosti na le píší: „Poptávka po open source roste –placeném programu. a to nejen ve veřejné správě,“ a zmiňují V prosinci bylo také maďarskou vlá- města Freiburg a další je Jena. Potěšujícídou rozhodnuto o neobnovení licencí za je, že město migrovalo od Microsoft Of-placený software od fy. Microsoft ve fice na OpenOffice.org na většině svýchškolách. V  praxi to znamená, že školy počítačů.v Maďarsku nedostanou vládní dotace na IT odbor městského úřadu v  Mni-kancelářský balík Microsoft Office. Mi- chově zveřejnil v  prosinci informacenisterstvo školství vysvětluje, že toto o kompletním přechodu na open-sourceopatření má za cíl zvýšit konkurenci systém na desktopech. Dne 12. prosincev této oblasti a dodává: „...Ministerstvo bylo migrováno devět tisíc systémů na
 • 58 BŘEZEN 2012 OPENMAGAZIN PRAXEŠpanělský autonomní Cayetano. „To by znamenalo, že svo-region Extremadura bude Poznámka bodný software není otázkou ideologie,používat open source ISO/IEC 27001 je mezinárodně ale je to technologický argument,“ do- dávají španělské noviny Publico.Extremadura má v plánu v tomto roce na platný standard, který definujesvých 40 000 počítačů nainstalovat open Odkazy požadavky na systém manage-source. To znamená, že operační systém mentu bezpečnosti informací, pře-bude Debian, kancelářský balík bude ta- devším pak řízení bezpečnosti • Maďarská vláda rozhodla o  ODF,ké z oblasti open source a kompletně tak důvěry informací pro zaměstnan- anglickynahradí dosavadní proprietární řešení. ce, procesy, IT systémy a strategii • Mnichov migruje na LiMux, ně- meckyPřesun z proprietárního řešení na firmy. Tyto normy určuje Meziná- • LiMux, anglickyopen source rodní organizace pro normalizaci, • Financial Times Deutschland, ně-Správa autonomního regionu Extrema- známá pod zkratkou ISO... Cer- meckydura zahájí migraci na open source na tifikát je vhodný pro organizace • Evropské IT úřady chtějí lepšíjaře 2012 a přesun bude trvat přibližně pracující s informacemi, tedy stát- přenositelnost...jeden rok. IT oddělení má práci roz- ní správa, IT služby, softwarové • Město Jena, anglickyplánovanou, protože se jedná o čtyřicet • Město Freiburg, anglickytisíc počítačů v kancelářích regionální • Zpráva na webu Joinup, anglicky firmy, telekomunikační operátořivlády. • Zpráva v Publico, španělsky atd. Zdroj: Wikipedia Teodomiro Cayetano, generální ředi- • Extremadura na Wikipedii, českytel pro elektronickou správu, ujišťuje: • Wikipedia a ISO/IEC 27001, česky„Projekt je velmi moderní... zahájíme Bezpečné, jednoduché a zvládnutelnéinstalace na jaře a skončíme v prosinci. „Celá migrace všech počítačů je peč-… Rychlé migrace jsou možné, protože livě naplánována a  měla by skončitExtremadura se přesune na open source, v prosinci 2012,“ píší španělské novinykterý byl vyvinutý a použitý ve veřejném Publico. Nejdůležitějším důvodem prozdravotnictví. Je založen na linuxové přechod na open source je potřebadistribuci Debian a byl v provozu po do- sjednotit všechny počítače úředníků, dá-bu pěti let.“ Dále říká, že „verze Debi- le je to odolnost, správa na dálku, sys-anu nám dává dobrý výchozí bod. Je tém bez virů a  bez bezpečnostníchmožné ho přizpůsobit potřebám uživa- problémů, které jsou společné propri-tele, nabízí lehké prostředí a  bez- etárnímu řešení. „A  samozřejmě, žepečnost, která je v souladu s normami musí být open source, protože náš roz-ISO a IEC 27001 IT“. počet na tento plán je nula eur,“ říká openMagazin PŘISPÍVAJÍ O ČASOPISU Vydává: Liberix, o. p. s. za podpory QCM, s. r. o. Používáme svobodný software: Šéfredaktorka: Irena Šafářová Jazyková korektura: Petr Novotný Sazba: Michal Hlavatý Adresa redakce: Liberix, o. p. s., Erbenova 2, Licence CC BY-NC-SA 3.0, umožňuje 779 00, Olomouc openMagazin šířit a tisknout, ale nesmíte jej měnit, ani komerčně využívat. Autorská práva Telefon: (+420) 585 758 656 náleží autorům článků. E-mail: redakce@openmagazin.cz Web: www.openmagazin.cz ISSN 1804-1426Výrobu podpořili finančně:
 • Grafické studio Awetis PRAXEpoužívá ScribusMichal Hlavatý | Scribus.czMyslíte si, že open source není připravený na reálné na-sazení ve firmách? O jednom úspěšném nasazení progra-mu Scribus a dalšího open-source softwaru si můžetepřečíst v následujícím článku. byl důležitý impuls se tímto programemKdy jste se dozvěděli o Scribusu? Jak dál zabývat a zjišťovat, zda je schopendlouho/od jaké verze program použí- nám plnohodnotně nahradit komerčníváte? produkty. Bylo třeba naučit se odlišnéO Scribusu jsem se dozvěděl na portálu postupy práce, a hlavně ze začátku si na-AbcLinuxu, když jsem hledal alternativy jít postupy, jak co udělat, když danák  programům jako Photoshop, Corel- funkce nebo nástroj nefungoval tak, jakDraw a InDesign. Scribus používám čtyři by měl. Ale mnohé chyby jsou dnes jižroky, a to od verze 1.3.3.10. odstraněny a těchto vynucených postu- pů podstatně ubylo ;-)Jaký je postup prací při výrobě časopi-su? Používáte i další open-source Chybí vám nějaké funkce? Je doku-software? mentace k programu dostačující?Spolu se Scribusem používáme při výro- Pro naši práci nám vyloženě žádné funk-bě časopisu ještě bitmapový editor GIMP ce nechybí. Zda nějaká funkce chybí, sepro úpravu podkladů. A jinak samozřej- pozná, až když ji člověk potřebuje a za- Titulní strana časopisu DIABETICAmě vektorový editor Inkscape, kancelář- čne ji hledat. Případně začne hledat, jakský balík OpenOffice.org, pro komu- její případnou absenci obejít. Většinou se držovat bezlepkovou dietu, resp. diabe-nikaci Thunderbird, pro internet Firefox. ale nějaký postup najde, takže je to spíše tiky. Tyto dvě skupiny lidí mají přiAle našli jsme si cestu např. i  k  data- o míře komfortu při práci s daným soft- nákupu potravin velmi omezený výběrbázovým nástrojům. warem. A jelikož máme open source rá- a tyto katalogy jim ho rozšiřují. Výrobci di, umíme k  němu být o  něco sho- zde totiž uvádějí potraviny a  doplňkyVytváříte ve Scribusu i další tiskoviny? vívavější. stravy, které vyhovují atestům. MnohdyVeškeré letáky, vizitky, reklamy apod. Co se týká dokumentace, jdeme spíše se jedná o produkty, u kterých by vás anipřipravujeme dnes již pouze pomocí cestou intuice, případně online návodů. nenapadlo, že budou pro tyto cílovéScribusu. A to zejména na www.scribus.cz nebo na skupiny vyhovující. Časopisy tak slouží forum.liberix.cz. především k  plánování denního jí-Jak byste zhodnotili Scribus? delníčku a jako vodítko při nákupech.Scribus je skvělý nástroj. Jelikož jsme ale Byli byste ochotni věnovat finančníprvní zkušenost měli s InDesignem, bylo prostředky na úpravu vlastností Jsme malé (rodinné) grafické studio.nutné si na Scribus nejprve zvyknout. Scribusu nebo na přidání konkrétní Naší hlavní náplní je tvorba webovýchTehdejší verze byla velmi nestabilní funkce? prezentací, příprava tiskovin a grafickáa  ovládání působilo zprvu dost neo- Pokud by to byla nějaká podstatná funk- úprava disertačních prací, ale též školeníhrabaně. To se ale verze od verze zlepšu- ce či vlastnost, která Scribusu chybí, tak firem a pořádání počítačových kurzů proje a dnes používáme Scribus již bez obav. ano. veřejnost.Na začátku jsem nevěřil, že v tiskárně Radek Šťastnýbudou schopni naše tiskové PDF zpra- O časopisu CELIATICA a DIABETICA www.awetis.czcovat. Poslali jsme jim testovací export Jedná se o časopisy – nebo spíše katalogya oni odpověděli, že je vše v pořádku. To – věnované lidem, kteří musejí do-
 • ec3.liberix.czLepší je to se zvukem…Pro vás možná, pro nevidomé určitě. Internetovéjazykové kurzy pro nevidomé žáky jsou kom-pletně převedeny do zvukové podoby. Jazyky setak dokáží učit efektivněji nejen studenti se zra-kovým hendikepem.