Your SlideShare is downloading. ×
openMagazin 2/2012
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

openMagazin 2/2012

1,388
views

Published on

Czech and Slovak magazine about free and open source software, free to download and share

Czech and Slovak magazine about free and open source software, free to download and share

Published in: Technology

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,388
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. KOPÍRUJTE Únor 2012SDÍLEJTEPOSÍLEJTETISKNĚTE StáhnoutK a n c e lá ř ePUB Nenechte si ujít nové čísloSROVNÁNÍ 30 + 1 rozšířeníKANCELÁŘSKÝCH BALÍKŮ pro OpenOffice.org a LibreOffice Jak vytvářet elektronické podpisy? Tux Commander Líbí se vám openMagazin? Snažíme se, abyste dostali kvalitní informace, dozvěděli se něco nového a mohli číst cestou do školy nebo do práce. OpenMagazin děláme pro vás! Kdybyste nás chtěli pochválit nebo nám poděkovat, přečtěte si článek na adrese www.openmagazin.cz/kontakty – děkujeme!
 • 2. ObsahTÉMA ČÍSLASrovnání LibreOffice, OpenOffice.org strana 35a Microsoft Office 4Srovnání kancelářských balíků: Jednotlivé programy 8Srovnání kancelářských balíků: Vhodnost použitíve firmách 14Zmena štandardného vzhľadu dokumentu 1730+1 rozšírení pre OpenOffice.org/LibreOffice 19Elektronický podpis aneb Šetříme papíra zrychlujeme komunikaci 24Jak elektronicky podepsat PDF 27 strana 38Instalace certifikátu elektronického podpisu veWindows a Linuxu 29Instalace certifikátů v Adobe Readeru 32Tux Commander: souborový manažer z české dílny 33RECENZEOxford Advanced Learners Dictionary 8 – výkladovýslovník i pro Linux 35QCad – jednoduše použitelný nástroj pro editacidvourozměrných výkresů strana 42 38Linux Mint 12: Je to opravdu takové terno? 42NÁVODYScribus: Jak vytvořit efekty textu 45Scribus: Jak vytvořit text vyplněný obrázkem 46PRAXE strana 46Proč by se školy neměly bát open sourcu a Linuxu 47Úředníci finských Helsinek jsou spokojenis kancelářským balíkem OpenOffice.org 49Kancelářský balík OpenOffice.org používá firmaMOUKA TIŠNOV, s. r. o. 50Z BLOGU strana 47The Clean IT Project – EU proti zločincům nainternetu 51 Powered by Scribus
 • 3. TÉMA ČÍSL A ÚNOR 2012 OPENMAGAZIN 03Kan c e l ář 4 Sr o v n á n í L i b r e O f f i c e , O p e nO f f i c e . o r g a M i c r o s o f t Of f ic e 8 Sr o v n á n í k a n c e l á ř s k ý c h b a lí k ů : J e d n o t li v é p r o g r a my14 Sr o v n á n í k a n c e l á ř s k ý c h b a lí k ů : V h o d n o s t p o u ž i t í v e f i r má c h17 Z me n a š t a n d a r d n é h o v z h ľa d u d o k u me n t u19 3 0 + 1 r o z š í r e ní p r e O p e n O f f i c e . o r g / Li b r e O f f i c e24 E le k t r o n i c k ý p o d p i s a n e b Š e t ř í me p a p í r a z r y c h lu j e me k o mu n i k a c i27 J a k e le k t r o n i c k y p o d e p s a t P DF29 I n s t a la c e c e r t i f i k á t u e le k t r o n i c k é h o p o d p i s u v e  W i n d o w s a L i n u x u32 I n s t a la c e c e r t i f i k á t ů v  A d o b e R e a d e r u33 Tux Commander: souborový ma n a ž e r z č e s k é d í ln y
 • 4. Srovnání LibreOffice, TÉMA ČÍSLAOpenOffice.org a Microsoft OfficeLukáš Jelínek Právě tento balík je spjat se vznikemÚvahy o  kvalitách kancelářských balíků a  o  jejich vhod- formátu Open Document Format (ODF),nosti pro použití doma, ve firmách, v  neziskových orga- prvním mezinárodně standardizovanýmnizacích apod. patří v dnešní době k častým tématům dis- (ISO/IEC) formátem kancelářských dokumentů.kusí. Tento článek přináší přehledné srovnání různých Rok 2010 znamenal další významnouvlastností tří nejvýznamnějších kancelářských balíků, událost v dějinách kancelářských balíků.nejprve v  celkovém pohledu, později i  z  hlediska jednot- Na základě nespokojenosti významnélivých obsažených programů. části vývojářské komunity OpenOffi- ce.org s tím, jak k tomuto balíku firmaHistorický vývoj kancelář- Oracle (která se akvizicí Sun Microsys-ských balíků padlišti dějin. Jednalo se prakticky vý- tems dostala mimo jiné i k řízení vývoje hradně o  proprietární, relativně drahé tohoto balíku), ale i  ke svobodnémuKancelářské balíky, tedy sady složené programy. Postupně se vyprofiloval je- softwaru obecně přistupuje, vzniklaz různých programů používaných v kan- diný balík, který ty ostatní téměř převál- nová vývojová větev nesoucí název Lib-celáři (vždy je mezi nimi textový proce- coval. Jedná se samozřejmě o  balík reOffice. Funkčně jsou si oba balíky za-sor a  tabulkový procesor, dále často Microsoft Office, který získal na přelomu tím relativně blízké, nicméněnástroj k tvorbě prezentací, program pro tisíciletí téměř monopol na tuto softwa- v budoucnu se mohou výrazněji rozejít.kancelářskou grafiku, jednoduchý data- rovou oblast. Je to vidět už na tom, že u verze 3.3 obabázový nástroj atd.), mají historii velmi Teprve příchod balíku OpenOffi- balíky ještě v zásadě držely krok; verzedlouhou. Významněji se prosazovaly již ce.org, vzniklého otevřením podstatné 3.4 ale existuje u  LibreOffice již delšív  80. letech 20. století, skutečný roz- části kódu skomírajícího balíku StarOffi- dobu, zatímco OpenOffice.org je ještěmach pak přišel v následující dekádě. ce, konečně „rozčeřil stojaté vody“ a na- stále u 3.3. Tehdy existovala řada produktů, bídl konkurenceschopnou možnostjejichž jména už často zmizela v  pro- volby, a  to zejména od své verze 2.0. Co, jak a kde se srovnává Následující srovnání má sloužit v  první řadě jako vodítko pro ty, kdo stojí právě teď před rozhodnutím ohledně kancelářského balíku pro běžné použití. Proto se bude jednat o srovnání aktuálních verzí – LibreOffice 3.4, OpenOffice.org 3.3 a  Microsoft Office 2010 Professional. Testovací platformou bude systém Microsoft Windows 7 Professional, 64bitová verze (což je nyní nejčastější systém pořizovaný na počí- tače do firem). Některé položky v tabulce mají komentář/poznámku. Pokud po- držíte kurzor myši na čísle po- známky, zobrazí se. LibreOffice Writer
 • 5. TÉMA ČÍSLA ÚNOR 2012 OPENMAGAZIN 05Licence, instalace, operační systémy LibreOffice 3.4 OpenOffice.org 3.3 Microsoft Office 2010Licence svobodná (hlavně LGPL1) proprietární2Cena zdarma3 od cca 2000 Kč4Instalátor lze stáhnout anoInstalátor lze získat na médiu ano5 ano6Velikost instalátoru 189 MB7 129MB8 900 MBPodporované OS Microsoft Windows (XP Microsoft Windows (XP Microsoft Windows (XP a novější), GNU/Linux, Mac a novější), GNU/Linux, Mac SP3 a novější), Mac OS X OS X, neoficiálně další OS OS X, *BSD, Solaris, některé dalšíČeština a další jazyky LibreOffice 3.4 OpenOffice.org 3.3 Microsoft Office 2010České prostředí anoOstatní jazyky v instalátoru lze doinstalovat samostatné instalátory9, lze doinstalovatČeská nápověda lze doinstalovat (není nutné, v instalátoru v instalátoru umí pracovat s on-line verzí)České slovníky lze doinstalovat10 v instalátoruPaměťová náročnost LibreOffice 3.4 OpenOffice.org 3.3 Microsoft Office 2010Paměťová náročnost11(prázdný dokumentv textovém procesoru) 76 MB 77 MB 39 MBPaměťová náročnost11(3 textové dokumenty,2 tabulkové dokumenty,1 prezentace) 195 MB 209 MB 116 + 70 + 47 MB12Datové formáty LibreOffice 3.4 OpenOffice.org 3.3 Microsoft Office 2010Možnost otevření dokumen- ano netu z libovolné aplikace13Export do PDF ano14Export do PDF/A ano, PDF/A-1a ano, PDF/A-115Import PDF ano (do aplikace Draw) nePodpora ODF ODF 1.216 ODF 1.1, neúplnáPodpora OOXML neúplná (většina pokryta) neúplná (většina pokryta), ISO/IEC 29500 Strict (jen jen čtení čtení), ISO/IEC 29500 Tran- sitionalPodpora binárních formátů neúplná (většina pokryta) anoMicrosoft Office17Možnost publikace/sdílení18 web (v doplňcích: wiki, blogy, Google Docs, Zoho a další) web, SharePoint, blogy19
 • 6. 06 ÚNOR 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLADalší vlastnosti a funkce LibreOffice 3.4 OpenOffice.org 3.3 Microsoft Office 2010Makrojazyk LibreOffice API (Basic, OpenOffice.org API (Basic, Visual Basic for Applications JavaScript, BeanShell, JavaScript, BeanShell, Python)20 Python)20Uživatelské rozhraní klasické21 ribbonovéZamykání dokumentů ano22Elektronické podepisování anoDoplňkové moduly ano23 anoMožnost automatického anoobnovení po páduSledování změn ano kontrolu pravopisu a  gramatiky aritmeticky sčítat).Poznámky a  pro dělení slov jsou pod GPL, 13. Tím je myšlena možnost přímo1. Část kódu je i pod jinými (obecně per- slovník synonym má proprietární otevřít z  jedné aplikace balíku misivnějšími) svobodnými licence- licenci) nemohou být slovníky dis- dokument jiné aplikace (např. mi. Vzhledem k charakteru licence tribuovány jako integrální součást z  LibreOffice Writer tabulkový LGPL existují i  modifikace balíků balíku. dokument nebo z Microsoft Excel obsahující rovněž proprietární kód. 11. Paměťová náročnost je měřena jako prezentaci).2. Balík je poskytován pod různými li- velikost „pracovní sady“ (working 14. Podpora výstupu do PDF je ve všech cencemi – krabicové, OEM, multili- set) bezprostředně po spuštění, balících v zásadě kompletní. Libre- cence, licenční program SELECT pro resp. po otevření náhodně zvo- Office a  OpenOffice.org mají roz- školství atd. lených dokumentů uvedených typů. sáhlejší možnosti konfigurace3. Některé firmy poskytují placené mo- 12. Na rozdíl od LibreOffice a OpenOffi- výstupu. difikované balíky (kde je předmě- ce.org se jednotlivé aplikace spouš- 15. Není jasné, o kterou verzi formátu tem platby licence k  přidanému tí samostatně (v případě programu PDF/A-1 se jedná (zda 1a, či 1b). proprietárnímu SW, případně do- Excel dokonce pro každý dokument 16. Oba balíky podporují ODF 1.2 ve plňkové služby). zvlášť), proto jsou paměťové poža- standardizované i  rozšířené verzi,4. Cena se odvíjí od varianty balíku (růz- davky uvedeny jednotlivě (nelze je ale i starší verze 1.0 a 1.1. né programy v sadě), druhu licence a uživatele (nejlevnější je verze pro studenty a  domácnosti za cca 2000 Kč při pořízení s novým počí- tačem; krabicová verze stojí od 2800 Kč, ale lze ji používat až na 3 počítačích).5. Rozšiřování na médiích není ome- zeno. Některé obchody nabízejí CD/DVD s  verzí pro Windows, in- stalační CD/DVD systému GNU/Li- nux běžně obsahují instalační balíčky LibreOffice nebo OpenOffi- ce.org.6. Krabicové verze, lze také objednat samostatně (za poplatek).7. Multijazyčná verze (včetně češtiny), neobsahuje nápovědu v  češtině (dalších 9 MB).8. Český instalátor včetně nápovědy.9. Jednotlivé jazykové verze jsou posky- továny (a licencovány) samostatně. Je ale možnost získat a nainstalovat další jazyky.10. Z  licenčních důvodů (slovníky pro OpenOffice.org Writer
 • 7. TÉMA ČÍSLA17. Tím jsou myšleny binární formáty Microsoft Word, Excel atd., použí- vané v  Microsoft Office verzích 1997–2003 (.doc, .xls, .ppt atd.).18. Jsou uvedeny pouze možnosti vý- chozí instalace (bez přidání doplň- ků).19. Lze si přímo vybrat z  předdefi- novaných blogů (např. WordPress nebo Blogger) či použít jiný, pokud Konferenci s  názvem Open Source v  evropské veřejné správě, podporuje formát MetaWebLog. která se uskuteční v  Jihlavě ve dnech 28. a  29. března 2012,20. API pro makrojazyky LibreOffice pořádá konsorcium partnerů evropského projektu OSEPA a OpenOffice.org je prakticky 100% kompatibilní. Kromě uvedených (www.osepa.eu) a jejím hostitelem je Krajský úřad Kraje Vyso- jazyků lze použít také Javu a  pří- čina. Cílem konference je zmapovat strategický vliv využívání padně i (externě) další jazyky. Mak- Free Open Source Soſtware (FOSS) a  demonstrovat jeho po- ra ve Visual Basicu lze spouštět jen tenciál v podmínkách stávajícího technologického a servisního ve velmi omezené míře. prostředí institucí evropské veřejné správy. Mezi diskutovanými21. Klasickým uživatelským rozhraním problémy budou tato témata: se myslí to obecně známé, založené na nabídkách (menu) a  nástrojo- • FOSS v  evropské veřejné správě – osvědčené postupy vých lištách. a případové studie22. Všechny balíky nabízí, v  případě pokusu otevřít uzamčený doku- • Právní a hospodářské aspekty FOSS v kontextu EU ment, možnost otevřít ho jen ke čtení či vytvořit kopii. Microsoft • FOSS řešení pro důvěryhodné a inovativní veřejné služby Office umožňuje sledovat zámek v Evropě a oznámit odemčení. Konference se zaměřuje na lokální i evropské aspekty využití INZERCE23. Doplňkové moduly LibreOffice a  OpenOffice.org jsou vzájemně FOSS ve veřejné správě. Přednášet budou odborníci z oboru prakticky 100% kompatibilní. i vývojáři FOSS. Mezi přednášejícími jsou zástupci veřejného i  soukromého sektoru z  českého i  evropského prostředí. Po-V  dalších dílech srovnáme jednotlivé zvání přijali např. za veřejný sektor: OSS Aliance, Ministerstvokomponenty kancelářských balíků a po- vnitra ČR, Emilia-Romagna Region (IT), Town of Schoten (BE),díváme se na vhodnost balíků pro Town of Schwäbisch Hall (DE), Town of Valmiera (LV); univerzi-konkrétní nasazení. ty: University of Leeds (UK), University of Linköpings (SE),Poděkování University of Sheffield (UK), Vysoká škola polytechnická Jihlava (CZ); výzkumné instituce: Computer Technology Institu-Tento trojčlánek mohl vzniknout pře- te & Press "DIOPHANTUS" (GR), Spanish Centre of Reference indevším díky finanční podpoře těchto Open Source (ES), Centre for Public Administration Researchdárců (řazeno chronologicky dle data za- (AT), Estates General of Innovation (IT); firmy a zástupci FOSSslání daru): • Vojtěch Trefný produktů: Microsoſt, SUSE Linux, ELOS Technologies, AutoCont • David Tatarčiak CZ a.s., Red Hat, ICZ a.s., K2 atmitec s.r.o., Ubuntu, Red Turtle • Ubuntu ČR Technology; v neposlední řadě také iniciativa Evropské komise • Dalibor Hellebrant Joinup. • Jan Feřtek • Věroslav Kaplan Registrovat se můžete na http://osepa.kr-vysocina.cz/, kde ta- • Lukáš Grygera ké najdete předběžný program a další informace o konferenci. • Lukáš Pokorný • rionka EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ • Marek Mahut INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI • Helena Polovinčáková • Jiří Konopáč • David Sulaiman • Pavel HrnčířDěkujeme za podporu naší práce.
 • 8. Srovnání kancelářských TÉMA ČÍSLAbalíků: Jednotlivé programyLukáš Jelínek Textový procesorÚvahy o  kvalitách kancelář-ských balíků a o jejich vhod-nosti pro použití doma, vefirmách, v  neziskových or-ganizacích apod. patří v dneš-ní době k  častým tématůmdiskusí. Tento článek při-náší přehledné srovnání růz-ných vlastností tří nejvý-znamnějších kancelářskýchbalíků, tentokrát z  hlediskajednotlivých obsažených pro-gramů.Datové formáty Microsoft Word LibreOffice Writer OpenOffice.org Writer Microsoft WordImport formátů1 ODF, OOXML, MS Word (verze 5–2003, XML), OpenOffice.org OOXML, ODF, MS Word 1, StarOffice, StarWrite, Lotus WordPro, WordPerfect, RTF, (verze 6–2003, XML), T602, HTML, holý text WordPerfect, MS Works, RTF, HTML, holý textExport formátů2 ODF, OOXML, MS Word ODF, MS Word (verze OOXML, ODF, MS Word (verze 6–2003, XML), RTF, 6–2003, XML), RTF, HTML, (verze 97–2003, XML), MS HTML, PDF, holý text PDF, holý text Works, RTF, HTML, PDF, XPS, holý textZobrazení a formátování dokumentu LibreOffice Writer OpenOffice.org Writer Microsoft WordZobrazení tisk, web, celá obrazovka (osnova v okně navigátoru) tisk, web, celá obrazovka, osnova, konceptFormátování přímé formátování, styly, šablonyDruhy stylů odstavec, znak, rámec, stránka, seznam rychlé styly (motivy, barvy, písma, mezery mezi odstavci), písma, odstavceMožnost získání stylů nové vytvoření, odvození, styl z výběru, styl z jiné nové vytvoření, odvození, šablony/dokumentu styl z výběruStyly stránek sudá/lichá3 ano jen ručně
 • 9. TÉMA ČÍSLA ÚNOR 2012 OPENMAGAZIN 09Jazykové nástroje LibreOffice Writer OpenOffice.org Writer Microsoft Word tabulka náhrad, výjimky, opravy častých chyb4, dokončováníAutomatické opravy slov5, automatické texty, další akce tabulka náhrad, výjimky, opravy častých chyb4, další celý text, odstavec, výběr akceKontrola pravopisu celý texta gramatiky – volba jazyka nepříliš rozsáhlá zásoba6Synonyma automatické (styl odstavce, vlastnosti odstavce), ruční středně rozsáhlá zásoba7Dělení slov komunitní automatické, ručníČeské slovníky Microsoft ve spolupráci s ÚJČ AV ČRJazykové nástroje LibreOffice Writer OpenOffice.org Writer Microsoft WordPráce s obrázky rozsáhlé možnosti8Formáty obrázků JPEG, PNG, GIF, BMP, TIFF, JPEG, PNG, GIF, BMP, TIFF, JPEG, PNG, GIF, BMP, TIFF, SVG, EPS, DXF, EMF, WMF, SVG, EPS, DXF, EMF, WMF, EMF, WMF a některé další PSD a některé další PSD a některé dalšíTabulky rozsáhlé možnosti9Jazykové nástroje LibreOffice Writer OpenOffice.org Writer Microsoft Word rozvržení10, rozsah, výběr druhu objektů12, tisková úloha13,Možnosti tisku náhled14 rozvržení10, rozsah, okraje11, výběr druhu objektů12, dopis, e-mail, obálka, štítek tisková úloha13, náhled14Hromadná korespondence –druhy ruční vytvoření, databázové soubory (LibreOffice Base15, MSHromadná korespondence – Access, DBF), tabulky (ODF, MS Excel, CSV), textové soubory ruční vytvoření, kontaktyzdroje dat (Outlook), databázové soubory (MS Access, DBF), tabulky (MS Excel, CSV), připojení (ODBC, MS Data Link), textové dokumenty (MS Word, ODF, RTF, HTML, holý text)Poznámky: použitých v dokumentu (s případ- rozsáhlé škály funkcí a nastavení,1. Jsou uvedeny i vlastní formáty nou ruční úpravou) a na globálním jak pro celou tabulku, tak pro řádky, aplikací, tj. ODF v případě LibreOf- slovníku. sloupce a buňky. fice a OpenOffice.org, resp. OOXML 6. Aplikace jen málokdy dokáže najít 10. Počet stránek na list papíru a souvi- v případě Microsoft Office. synonymum pro slovo nebo slovní sející nastavení.2. Jsou uvedeny i vlastní formáty spojení. 11. Lze nastavovat jiné okraje, než jsou aplikací (viz 1). 7. Aplikace dokáže najít synonymum nastaveny ve vlastnostech stránek3. Je myšlena možnost, aby měly sudé pro slovo nebo slovní spojení častě- dokumentu. a liché stránky automaticky jiný ji než u bodu 5, ale u mnoha slov 12. Možnost tisknout/netisknout po- styl. selže. známky, pozadí, objekty atd. –4. Různé opravy typu „první dvě 8. U obrázků lze měnit velikost, pozi- Microsoft Word neumožňuje volit písmena velká“, nechtěné stisknutí ci, obtékání, různě je upravovat tyto parametry při tisku (nutno na- Caps Lock, „cizí“ uvozovky apod. (uvnitř aplikace i externě) atd. stavit v konfiguraci).5. Dokončování založené na slovech 9. S tabulkami lze pracovat pomocí 13. Nastavení související se zařazo-
 • 10. 10 ÚNOR 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLA váním stránek, pořadím tisku apod. zdroje (např. adresáře Mozilla fice.org Base. V programu Writer se14. Náhled tiskové podoby dokumentu. Thunderbird) se řeší prostřednic- pouze vybere takto vytvořený data-15. Připojení na databáze a různé další tvím databáze LibreOffice/OpenOf- bázový soubor.Tabulkový procesorDatové formáty LibreOffice Calc OpenOffice.org Calc Microsoft ExcelImport formátů1 ODF, OOXML, MS Excel (4–2007, XML), OpenOffice.org 1, OOXML, ODF, MS Excel StarCalc, SYLK, CSV, Lotus 1-2-3, Quattro Pro, RTF, DBF, DIF, (4–2007, XML), SYLK, CSV, HTML, holý text DIF, holý textExport formátů2 ODF, OOXML, MS Excel ODF, MS Excel (95–2007, OOXML, ODF, MS Excel (95–2007, XML), XML), OpenOffice.org 1, (97–2007, XML), SYLK, CSV, OpenOffice.org 1, SYLK, CSV, SYLK, CSV, DIF, HTML, PDF DIF, HTML, PDF, XPS, holý DIF, HTML, PDF textVýpočty v tabulkách LibreOffice Calc OpenOffice.org Calc Microsoft ExcelPráce se vzorci3 klávesnice, myš, makraVýpočetní funkce anglické názvy4 některé názvy česky5Max. počet řádků a sloupců 1048576, 1024 1048576, 16384Grafy, kontingenční tabulky, filtry LibreOffice Calc OpenOffice.org Calc Microsoft ExcelPráce s grafy interaktivní tvorba6 přímé vložení7Vzhled grafů 2D, 3D (včetně osvětlovacího modelu)Kontingenční tabulky8 tabulky, datové zdroje přes tabulky, datové zdroje přes tabulky, on-line datové LibreOffice Base9 OpenOffice.org Base9 zdroje10, externí připojení11Filtry automatické 12, standardní13, rozšířené14 interaktivní15Poznámky: obousměrný pohyb v průvodci vy- 11. Externí zdroje nelze konfigurovat1. Jsou uvedeny i  vlastní formáty tvoření grafem, přičemž se graf přímo při vytváření kontingenční aplikací, tj. ODF v případě LibreOf- vložený na list ihned mění podle tabulky. Musí se využít jiná funkce fice a OpenOffice.org, resp. OOXML úprav prováděných v průvodci. („Z jiných zdrojů“ na kartě Data), v případě Microsoft Office. 7. Není použit žádný průvodce, po vý- kde je několik možností pro vytvo-2. Jsou uvedeny i vlastní formáty apli- běru dat se kliknutím na požado- ření připojení. kací (viz 1). vaný typ grafu v rozbalovací nabíd- 12. Automatický filtr je interaktivní3. Myšleny jsou možnosti sestavování ce na ribbonu přímo vloží daný graf, mechanismus použitelný po výběru vzorců pro výpočty. který lze následně upravovat. záhlaví tabulky (následně lze volit4. Ve všech jazycích jsou výpočetní 8. Funkce pro kontingenční tabulky se kritéria pro filtraci). funkce pojmenovány stejně – podle v OpenOffice.org nazývá „Průvodce 13. Standardní filtr spočívá ve volbě původních názvů v angličtině. daty“, což může být matoucí. výběrových kritérií na vybranou5. Většina funkcí je přeložena do 9. Externí datové zdroje (databáze oblast dat v tabulce. jazyka prostředí aplikace (tj. u čes- apod.) se využívají prostřednictvím 14. Filtrace pomocí kritérií zadávaných ké verze do češtiny). Některé speci- souboru LibreOffice/OpenOffice.org do tabulky pod zkopírované záhlaví. alizovanější funkce jsou nazvány Base (viz Textový procesor). 15. Zhruba odpovídá automatickým fil- anglicky. 10. Výchozí instalace obsahuje tři zdroje trům v LibreOffice/OpenOffice.org.6. Interaktivní tvorbou se rozumí s burzovními informacemi.
 • 11. TÉMA ČÍSLA ÚNOR 2012 OPENMAGAZIN 11Nástroj pro tvorbu prezentacíDatové formáty LibreOffice Impress OpenOffice.org Impress Microsoft PowerPointImport formátů1 ODF, OOXML, MS PowerPoint (97–2003, XML), OOXML, ODF, MS PowerPoint Openoffice.org 1, StarImpress, CGM (97–2003, XML), HTMLExport formátů2 ODF, OOXML, MS PowerPoint ODF, MS PowerPoint OOXML, ODF, MS (97–2003), OpenOffice.org 1, (97–2003), OpenOffice.org 1, PowerPoint (97–2003, PDF PDF XML), PDF, HTML, XPS, WMV, GIF, JPEG, PNG, TIFF, BMP, WMF, EMF, RTFTvorba prezentací a další funkce LibreOffice Impress OpenOffice.org Impress Microsoft PowerPointTvorba prezentací předlohy3, rozvržení, tabulkové vzhledy, přechody, vlastní motivy vzhledu a rozvržení4, animace, ruční tvorba přechody, animace, ruční tvorbaNastavení prezentace rozsah5, typ6, prezentační monitor, další možnosti7Pohyb v prezentaci klávesnice, myš8, automatickyPrezentační efekty a animace plynulé, předdefinované nebo vlastní, možnost zvuku 3. LibreOffice nabízí v základní insta- tovat – celá obrazovka, okno atd.Poznámky: laci výrazně více předloh než Open- 7. Další vlastnosti prezentace, napří-1. Jsou uvedeny i  vlastní formáty Office.org. klad ovládání, barvy pro kreslení aplikací, tj. ODF v případě LibreOf- 4. Motivy vzhledu a rozvržení v zásadě a ukazovátko apod. fice a OpenOffice.org, resp. OOXML odpovídají předlohám a rozvržení 8. Místo myši lze použít i  jiné uka- v případě Microsoft Office. v LibreOffice/OpenOffice.org. zovací zařízení nebo ovladač.2. Jsou uvedeny i  vlastní formáty 5. Výběr jen části snímků k  prezen- aplikací (viz 1). tování. 6. Jakým způsobem se bude prezen-Databázový nástrojDatové formáty LibreOffice Base OpenOffice.org Base Microsoft Access LO/OO.org Base, adresáře (SeaMonkey, Thunderbird, MSImport formátů1 Outlook, MS Windows), MS Access, sešit ODF, dBase, MS Access, dBase, MS Excel, Adabas D , ADO, text MDE, ADE, ACCDE, MS Exchange, MS Outlook, nelze2, nepřímo ODS a ODT HTML, XML, textExport formátů MS Excel, MS Word, HTML, XML, PDF, XPS, text
 • 12. 12 ÚNOR 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLAPráce s databázemi a další funkce LibreOffice Base OpenOffice.org Base Microsoft AccessPřipojení na databáze a jiné JDBC, ODBC, MySQL, LDAP ODBC, SharePointzdrojeTvorba databáze graficky, průvodce, SQL šablony, grafickyTvorba aplikace k databázi graficky, průvodce rychlé vytvoření3, graficky,(formuláře, sestavy) průvodceLadicí nástroje SQL konzole analýza výkonu, analýza tabulkyPoznámky: Jediný možný výstup (kromě připo- přesně odpovídající sloupcům1. V  případě LibreOffice a  OpenOffi- jení externího zdroje) je přes se- tabulky). ce.org jde o  propojení s  těmito stavy, kdy lze data ukládat do sešitu zdroji (importovat data lze až ná- (tabulky) nebo textového dokumen- V  dalším díle se dočtete o  konkrétní sledně), Microsoft Office umožňuje tu ODF. vhodnosti použití jednotlivých balíků – přímý import dat. 3. Je myšlena možnost vytvoření for- v souvislosti s podporou datových for-2. LibreOffice/OpenOffice.org Base muláře pro tabulku v režimu 1:1 (tj. mátů, ovládáním, dostupnými funkcemi, neumožňuje přímo exportovat data. formulář bude obsahovat pole licencemi atd. Školení open source Hledáte pro sebe, své kolegy nebo spolupracovníky školení z oblasti open-source soſtwaru? Nabízíme vám rozsáhlou paletu vzdělávacích kurzů, které se týkají mnoha programů. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Ve spolupráci s Jednotou školských informatiků nabízíme školení akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy: • Využití OpenOffice.org/LibreOffice Writer, Calc, Impress v pedagogické praxi • Výtvarné techniky a úpravy fotografií pomocí GIMPu • Volně šiřitelný soſtware pro školství Více informací najdete na stránkách Liberix IT www.LibIT.cz Firemní kurzy Pro zaměstnance firem, úřadů a dalších organizací nabízíme následující kurzy: • Správa webu s využitím redakčního systému WordPress • Linuxový administrátor – Debian GNU/Linux pro správce • Kancelářský balík OpenOffice.org/LibreOffice pro pokročilé uživatele týmy • Soſtware Redmine pro projektové řízení pro t ved ýmové • Scribus: Naučte se sázet tiskoviny a elektronické příručky ouc í Kontaktní informace Uvedená nabídka není kompletní, umíme vám pomoci také s jinými programy. Poskytujeme poradenství a konzultace. Obraťte se na nás – Liberix, o.p.s., obchod@liberix.cz, +420 595 175 184, www.LibIT.cz.
 • 13. INZERCEJak efektivně hledat práciv oblasti Linuxu? Jaké výhody získá uchazeč, který práciIT specialisty na Linux často zajímá, jaké zdroje je nejlepší hledá přes specializovanou agenturuvyužít při hledání ideálního uplatnění. Vhodným řešením je a ne napřímo sám?vyhledat služby specializované personální agentury na oblast Kromě zmíněné široké nabídky míst v IT,IT. A v čem se liší specializované agentury od agentur obecně kterými disponujeme, jsou to hlavnězaměřených? Zeptali jsme se přímo konzultantky personální cenné informace, které jim mohou po-agentury PERSPEKTIVA CZ, Ing. Hany Stručovské. moci při vybírání vhodného zaměst- navatele. Tyto informace totiž sami zaměřením na datové sklady nebo fi- z webu firmy obvykle nevyčtou. Uchaze-Kdo jste a čím se zabýváte? nanční systémy. V poslední době nabízí- čům umíme blíže představit nejen za-Jsme personální agentura zaměřená na me mnoho příležitostí i pro testery a QA měření firmy, ale i konkrétní projekty,vyhledávání zaměstnanců v oblasti in- specialisty, kteří se na nás také obrací. na kterých by pracovali. Díky dlouholetéformačních technologií. Již 15 let je na- Naše služby poptávají často i specialisté spolupráci s  řadou významných firemším cílem poskytování personálních slu- na správu sítě a systémoví administráto- známe i  jejich pracovní prostředí, takžeb vysokého standardu, což při naší ři zaměření jak na Linux/Unix servery, můžeme dokreslit představu, jak vypa-specializaci znamená výběr odborníků tak i Windows technologie. dají prostory firmy, jaké jsou reálnépro obor IT. možnosti kariérního růstu, jaké jsou Jak Vás obvykle IT experti kontaktují? platové možnosti na konkrétních pozi-Jak se liší specializovaná agentura od Převážně formou e-mailu, ve kterém při- cích i nabídka dalších benefitů. Jelikožobecné a v čem spatřujete její přínos? loží svůj profesní CV. Většinou si již vy- známe obvyklý průběh výběrovéhoZpůsoby práce jsou podobné, ale co nás hlédnou konkrétní pozici, která upoutá řízení, umíme doporučit, na co se mohoujako specializovanou agenturu od ostat- jejich pozornost na různých pracovních uchazeči připravit, co mohou očekávatních odlišuje, je odborné vzdělání našich portálech, kde pozice inzerujeme. Mnoho a jaké technologie dopilovat.konzultantů. Jejich specializace na infor- IT specialistů v  Brně již naši agenturumační technologie a výborná znalost IT zná, tak sledují přímo naše webové Jaké firmy jsou pro uchazeče v po-trhu nám umožňuje vést rozhovory s IT stránky www.ITjobs.cz, které dosáhly za slední době nejvíce atraktivní?profesionály na odborné úrovni. Naši dobu našeho působení četné sledova- Největším lákadlem jsou pro IT specia-konzultanti jsou schopni kvalifikovaně nosti. Tito uchazeči pak často kontaktu- listy v  posledních letech mezinárodníposoudit zkušenosti uchazečů, jejich jí přímo konzultantky, se kterými již společnosti. Zde totiž mohou nejenvhodnost pro konkrétní pozice a doporu- v minulosti komunikovali a které znají zdokonalit své jazykové znalosti a získatčit jim místa, která jsou pro ně přínosná jejich profesní profil i pracovní preferen- zkušenosti na mezinárodních projektech,a umožní jim další profesní rozvoj. Díky ce. Dalším možným způsobem je také ale také přijít do kontaktu s moderníminaší specializaci disponujeme velkým bezplatná registrace na výše uvedeném technologiemi.množstvím nabídek pozic v  IT, proto webu.dokážeme uchazečům nabídnout více Jste agentura se sídlem v Brně, zamě-pracovních příležitostí a tak se i často Jakým způsobem u vás probíhá po- řujete se tedy pouze na brněnský trh?stává, že uchazeči již nemusí hledat prá- hovor s IT specialisty? Klientů v Brně máme díky koncentracici pomocí dalších zdrojů. Na základě telefonického prescreeningu zahraničních investorů nejvíce, ale na- zveme uchazeče na osobní schůzku s na- bízíme uplatnění i uchazečům ve společ-Jací IT specialisté nejvíce využívají ším konzultantem. Při té hovoříme s kan- nostem v Praze, Ostravě, Olomouci, a dlevašich služeb? didáty o jejich profesních zkušenostech, projektů i v dalších lokalitách.Obrací se na nás široká škála IT odborní- detailněji probíráme IT/SW projekty,ků. Nejčastěji naše personální služby vy- kterých se účastnili a  oveřujeme také PERSPEKTIVA CZ, s.r.o., Bašty 8,hledávají programátoři s různým zamě- znalosti angličtiny. Pokud vyhovují kri- 602 00 Brno, tel.: +420 542 215 792,řením (v poslední době převažují tech- tériím kladených zaměstnavateli na ur- + 420 605 946 450,nologie Java/J2EE, .NET a  stále C/C++ čitou pozici, pak jim tyto pozice nabíd- e-mail: strucovska@ITjobs.cz,programátoři s praxí s vývojem pod Li- neme, sdělíme více detailů, které nejsou www.perspektiva.eu.nuxem). Dále pomáháme hledat zají- patrné z inzerátu, a představíme samot-mavé projekty pro analytiky, např. se nou společnost, případně více firem.
 • 14. Srovnání kancelářských balíků: TÉMA ČÍSLAVhodnost použití ve firmáchLukáš JelínekRozhodnutí ohledně použití toho kterého kancelářského práce. Například LibreOffice a OpenOf- fice.org využívají přístup k  externímbalíku ve firmě, organizaci nebo úřadě musí předcházet datovým zdrojům prostřednictvím da-dostatečně důkladná analýza požadavků. Jak vyplývá ta- bázových „dokumentů“ programuz  předchozího srovnání, drtivá většina funkcí a  možností Base, což je na jednu stranu systema-kancelářských balíků (a  jejich součástí – aplikací) je ve tické, může to ale přidělávat prácivšech případech shodná nebo velmi podobná. Ponechá- hlavně v  případech, kdy nějaké zdroje využívají jen jednorázově. To ostatněme-li stranou některé specifické záležitosti, existuje jen platí ale i třeba pro přístup ke zdroji datněkolik kritérií, v nichž se balíky významněji liší. pro kontingenční tabulku v  Microsoft Office, kde je také nutné vytvořit připo-Podpora datových formátů Těžko říct, které řešení je efektivnější jení jinde, než se následně používá. pro běžnou práci. Může velmi záležet naPřestože žádný z  balíků nemá úplně tom, co se v programu konkrétně dělá, Škála funkcístoprocentní podporu „cizích“ formátů, zda jde o opakování rutinních činností čive většině případů to nevadí. Jediný zá- o různorodou práci. V prvním případě by Škála dostupných funkcí je v  případěsadnější problém je u  OpenOffice.org mohly mít z  dlouhodobějšího pohledu všech srovnávaných balíků velmia formátu Office OpenXML (OOXML), kde navrch ribbony, předurčené pro rychlý podobná. Co se týká skladby aplikací,existuje podpora pouze pro čtení, nikoli přístup k malé množině funkcí, přestože v případě LibreOffice a OpenOffice.orgpro ukládání. Naproti tomu LibreOffice zaučení může trvat déle. Naopak kla- záleží čistě na tom, které se vyberouumí do tohoto formátu i ukládat doku- sické prostředí bude efektivnější při růz- k instalaci. U Microsoft Office je prvotnímenty. Microsoft Office zvládá ukládání norodější práci a častém využívání větší samozřejmě to, o kterou variantu balíkudo formátu Open Document Format (ODF). škály funkcí. se jedná. Skladba aplikací se pak promí- Ohledně komunikace v jiných formá- Podobně se to týká i  dalších metod tá i do ceny.tech jsou na tom výrazně lépe balíkyLibreOffice a OpenOffice.org, podporují-cí jak různé starší aplikace (např. Word-Pro nebo 1-2-3), tak naopak formátynové (například SVG). V interoperabilitěna dálku je na tom naopak lépe Micro-soft Office, kdežto u  zbývajících dvoubalíků je pro rozšíření chabých možnos-tí potřeba sáhnout k instalaci doplňků.Ovládání, způsob práceKlíčovou vlastností softwaru pro použitíve firmách je efektivita práce. Čas jsoupeníze, takže je důležité, aby byla co nej-rychlejší a nejsnazší jak samotná práce,tak i zaškolování na tuto práci. LibreOf-fice a  OpenOffice.org používají „kla-sické“ uživatelské rozhraní, na kteréjsou uživatelé zvyklí, protože se používáskoro všude už zhruba 20 let. Naproti to-mu Microsoft Office sází na novou kon-cepci, založenou na tzv. ribbonech (téžpásech), kde člověk marně hledá klasické OpenOffice.org Calcnabídky a nástrojové lišty.
 • 15. TÉMA ČÍSLA ÚNOR 2012 OPENMAGAZIN 15 Funkce přímo v jednotlivých aplika-cích jsou vesměs stejné, liší se spíšezpůsobem použití, označením v progra-mu apod. Některé specifičtější funkcemohou tam či onde chybět, v  případěpotřeby lze ale některé z  nich přidatprostřednictvím doplňků. V některýchdalších případech si lze „pomoci jinak“,tedy například obejít chybějící funkci ji-ným postupem. Je logické, že v Microsoft Office jsounavíc hlavně funkce určené pro spolu-práci s  dalšími produkty společnostiMicrosoft. Naopak oba zbývající kance-lářské balíky mají záběr obecnější, sou-visející s  nezávislostí na konkrétnímprostředí. Z  porovnávaných aplikací je vý-znamnější rozdíl jen v případě databáze,protože Microsoft Access je vyspělejšía jednoznačně funkčně bohatší aplikacínež program Base s  relativně krátkouhistorií. Microsoft PowerPoint Přečtěte si také nelze využít k výdělečným účelům). Li- verzí (u  kterých ale může v  některých cence nemusí být převoditelné, takže případech platit omezení na použití Kolik stojí Linux? a také Pět důvo- pokud například firma nakoupí hard- softwaru co do počtu a účelu – týká se dů, proč má Linux navrch. ware z  exekuce nebo insol- venčního samozřejmě jen proprietárních částí). řízení, nemusí mít oprávnění nain- stalovaný software používat. Celkové nákladyLicencování a podmínky Uživatelská podpora Z hlediska nákladů na software nezáležípoužití jen na ceně samotných licencí, nýbrž na Co se týká podpory, je situace ve všech celkových nákladech na tento softwareMáme zde dva úplně odlišné světy. případech v zásadě srovnatelná. Posky- (TCO). Ani nulová cena licencí (resp.V  jednom jsou balíky LibreOffice tovatelé jednotlivých balíků (The Docu- svobodná licence) nezaručuje nejnižšía OpenOffice.org, které patří mezi svo- ment Foundation v případě LibreOffice, celkové náklady, protože může být po-bodný software, ve druhém pak Micro- Apache Software Foundation u OpenOf- třeba například dražší školení nebosoft Office jako typický představitel fice.org a Microsoft u Microsoft Office) konzultační služby. Čili je potřeba vždysoftwaru proprietárního. Co to znamená průběžně opravují zjištěné chyby a vyví- vyhodnotit situaci jako celek (a kroměpro praxi? Že v prvním případě naprosto její nové verze. Přímou podporu posky- TCO uvažovat i  přínosy toho kteréhonení potřeba řešit, na kolika počítačích tují ve všech případech dodavatelé softwaru) a pak teprve rozhodnout.je balík nainstalován (a na kolika se do- softwaru nebo i nezávislé firmy, a to zaopravdy používá), k jakému účelu se po- podobných podmínek. Totéž se týká i po- Kam se hodí LibreOfficeužívá a  odkud, zda jsou v  pořádku radenství, školení a dalších činností sou- nebo OpenOffice.orgvšechny licenční dokumenty atd. Tento visejících se softwarem.software může být nainstalován na Že jsou LibreOffice a OpenOffice.org Tyto balíky mají velkou výhodu v licencijednotlivých počítačích či centrálně (ať svobodné, ještě nemusí znamenat, že a ceně. Lze je instalovat podle potřebyuž na souborovém, nebo terminálovém jsou vždy zdarma. V určité podobě sku- nebo i klidně na všechny počítače (třebaserveru), může být spouštěn z  pře- tečně zdarma jsou, ale existují i  jejich jako součást standardního instalačníhonosného média atd. modifikované verze poskytované za obrazu), protože to nezvyšuje náklady Naproti tomu Microsoft Office má úplatu (kdy část svobodná není, ale je a  ani není třeba sledovat počet využí-velmi striktní pravidla, nakládat se soft- propojena s původním základem v sou- vaných licencí. Za situace vhodné prowarem se musí podle konkrétní licence. ladu s  licencí LGPL, konkrétně jejím použití těchto balíků lze považovat na-Ta může být vázána na subjekt (např. bodem 4). Součástí placeného balíku příklad:multilicence), na hardware (OEM licen- mohou být například různé speciální • firmy/organizace s větším počtemce) nebo na „krabici“. V každém případě šablony, doplňky, ale i služby. Záleží na počítačů, na nichž se pracuje s kan-ale je třeba vždy hlídat využití jak z hle- tom, zda bezplatné verze poskytují vše, celářským balíkem jen občas (alediska počtu instalací, tak i podle využití co je potřeba, nebo zda by nebylo vý- tato práce musí být možná),(např. verzi pro studenty a do-mácnosti hodnější zvolit některou z  placených • prostředí s  operačními systémy
 • 16. 16 ÚNOR 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLA z hlediska operačního systému, ale také nasazení Microsoft SharePoint apod., • situace, kde je potřeba pracovat s formátem OOXML, případně XPS, • firmy, kde není problém platit vyš- ší ceny. Hlavní výhodou Microsoft Office je velká podpora pro technologie téže firmy (SharePoint, Exchange, Data Link, MS SQL apod.). Proto tam, kde se takové technologie používají, lze profitovat z jejich snadného propojení s kancelář- ským balíkem. Nasazení tohoto balíku je pak vysloveně nezbytné (přinejmenším) tam, kde se používá software závisející na některých funkcích tohoto balíku – i když takových aplikací a systémů po- stupně ubývá. V  mnoha případech je samozřejmě nejlepší oba balíky (myšleno LibreOffice a  Microsoft Office) kombinovat, na- příklad mít všude LibreOffice a na kan- LibreOffice Impress celářsky nejvytíženějších počítačích GNU/Linux,  *BSD apod., hetero- jen číst). ODF je doporučen Evropskou (nebo na terminálovém serveru, což od- genní prostředí s více operačními komisí jako vhodný formát pro veřejnou straňuje závislost na operačním systé- systémy (typicky Microsoft Win- správu, stejné doporučení vydal i český mu) ještě navíc Microsoft Office (čímž dows a jeden či více dalších systé- stát prostřednictvím bývalého minis- lze využít výhod obou softwarů). mů), terstva informatiky (podobné je to v řa- • firmy/organizace/úřady, kde se dě zemí světa). Rozdíly nejsou ve funkcích pracuje s formátem ODF nebo kde je Z hlediska rozhodování mezi Libre- potřeba mít možnost snadné úpravy Office a OpenOffice.org má v současné Dnešní přední kancelářské balíky jsou PDF dokumentů, době jednoznačně navrch LibreOffice všeobecně vyspělé a přinášejí prakticky • neziskové organizace s  nedo- díky přímé podpoře zápisu ve formátu vše potřebné k běžné práci. Odlišnosti se statkem finančních prostředků, OOXML. objevují spíše v jiných oblastech než ve • domácnosti, školy, škále funkcí. Po funkční stránce je dnes • organizace, které chtějí funkce na Kam se hodí Microsoft Office hlavním rozlišovacím znakem uživatel- míru – doplňky. ské rozhraní, resp. obecně způsob práce. Tento balík (ať již v  kterékoli z  verzí, Při rozhodování o volbě kancelářskéhoOba balíky mají výhodu v poměrně široké myšleno z  hlediska složení konkrétní balíku je tedy potřeba zvážit hlavně in-škále platforem, na kterých je lze provo- aplikací) je zjevně zaměřen na zjednodu- tenzitu a charakter práce s kancelářskýmzovat (jejich používání pak není pře- šení rutinních činností, při kterých není balíkem, toto dát dohromady s nákladykážkou ve změně platformy – uživatelé třeba využívat žádné speciální funkce. na software a  pak teprve učinit roz-pracují dále s  tím, na co jsou zvyklí). Z toho vyplývají i oblasti, kde se více ho- hodnutí. Pokud je zvoleným softwaremDalší výhodou je nativní formát dí tento balík: proprietární balík Microsoft Office k in-OpenDocument (ODF), který je ve své • využívání aplikací závisejících na stalaci na všechny či některé počítače,verzi 1.0 standardizován jako meziná- Microsoft Office (některé infor- může být díky nulové pořizovací ceněrodní norma ISO/IEC (to sice platí i o OO- mační systémy, ekonomické pro- a snadné instalaci i tak výhodné nain-XML, ale zatím žádný kancelářský balík gramy apod.), stalovat i  LibreOffice, který pak lzenepodporuje zápis ve formátu striktně • prostředí s masivním využíváním v případě potřeby využít.podle normy; i Microsoft Office ho umí technologií firmy Microsoft, nejen
 • 17. Zmena štandardného TÉMA ČÍSLAvzhľadu dokumentuJúlius PastierikPrekáža vám, že pri otvorení nového dokumentu máte z ich názvov), ale zameriame sa iba naautomaticky nastavené okraje 2 cm, zarovnávanie vľavo, jednu funkciu – Importovať šablónu. Najprv sa v  ľavom stĺpci presuňte nanemáte zapnuté záhlavie, zápätie a pod.? Zmeňte si zoznam šablón, do ktorého chcete šab-východziu šablónu.M nohým používateľom prekáža, že po otvorení dokumentu musia akoprvý krok meniť niektoré štandardné na-stavenia OpenOffice.org iba preto, že imnevyhovujú. Medzi typické nastavenia,ktoré takto často menia patria napr. roz-mery strán a ich okrajov, zalomenie od-sekov v  textových dokumentoch dobloku, vloženie firemných údajov, zru-šenie tlače záhlavia a  zápätia v  Calcua pod. Nie je však potrebné, aby to robilidookola pri každom novom dokumente,stačí, ak si zmenia východziu šablónudokumentu. Ako prvý krok musíte v novom doku-mente nastaviť také parametre, aképožadujete – štýly strán, odsekov, zá-hlavia a zápätia a pod. Samozrejme v na-staveniach sa nemusíte obmedzovať,a preto si do dokumentu môžete vložiť ajlogo a  pod. Po tejto príprave nakonieculožíte dokument ako šablónu – cezmenu Súbor | Uložiť ako otvoríte oknoUložiť ako, kde vyberiete pre textovédokumenty formát ukladaného doku- Uloženie textového dokumentu vo formáte šablónymentu Šablóna textového dokumentuODF (.ott), pre zošity modulu Calc for-mát Šablóna zošitu ODF (.ots) atď. Po uložení šablóny dokument za-tvorte. Následne, v druhom kroku, si (aknemáte) otvorte nový dokumenta uloženú šablónu si vložte do zoznamušablón OpenOffice.org. Na tento účelpoužite menu Súbor | Šablóny | Uspori-adať... Týmto otvoríte okno Správa šab-lón, ktoré je rozdelené do dvoch stĺpcov.V ľavom vidíte rozbaľovací zoznam sku-pín šablón. Tento zoznam si môžete ľu-bovoľne upraviť a doplniť cez kontextovémenu (je prístupné cez pravé tlačidlomyši). Týmito funkciami sa však teraz ne-budeme zaoberať (ich význam je zrejmý Výber funkcie pre import šablóny do zoznamu šablón
 • 18. 18 ÚNOR 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLA lónu vložiť, potom ju pomocou tejto funkcie vyhľadajte. Jej „otvorením“ ju napokon pridáte do zoznamu šablón, ktorý uvidíte po „rozbalení“ príslušného zoznamu. Takto vloženú šablónu odteraz mô- žete používať v OpenOffice.org. Pokiaľ chcete, aby sa podľa nej automaticky otvárali nové dokumenty, prejdite na ňu, stlačte pravé tlačidlo myši a  v  zob- razenom kontextovom menu vyberte voľbu Nastaviť ako východziu šablónu. Na záver zatvorte okno Správa šablón. Od tohto okamihu (bez potreby reštar- tovania OpenOffice.org) sa bude ako vý- chodzia šablóna používať šablóna, ktorú ste si takto nastavili. Pravdaže, takto nastavenú východziu šablónu môžete kedykoľvek vymazať, exportovať, môžete nastaviť pôvodné nastavenia OpenOffice.org atď. – o tom napokon hovoria funkcie, ktoré vidíte v kontextovom menu pri príslušnej šab- lóne. Vyhľadanie a import šablóny do zoznamu šablón Nastavenie šablóny ako východzej
 • 19. 30+1 rozšírení pre TÉMA ČÍSLAOpenOffice.org/LibreOfficeJúlius PastierikMedzi aktivity Liberixu, o. p. s., patrí i  finančná podpora zalomiteľných a nezalomiteľných med-tvorby rozšírení pre OpenOffice.org. K  októbru 2011 bolo zier. Rozšírenie je určené pre používa- teľov, ktorí nepotrebujú komplexnéza tejto podpory vytvorených už 31 doplnkov, ktoré vám typografické rozšírenie JP Typografia, alev tomto článku stručne predstavíme. postačujú im iba jeho niektoré nástroje.L iberix, o. p. s., finančne podporuje prístupné cez menu Formát, položka tvorbu rozšírení pre OpenOffice.org, Formátovanie čísiel podľa rádov.ktoré pochádzajú hlavne z  programá-torskej dielne Júliusa Pastierika a sú zve- JP zrušenie delenia slovrejňované na portáli OpenOffice.cz. Tietorozšírenia sú určené pre rôznorodé sku-piny používateľov, a  preto ich stručnepredstavíme ako po stránke ich zame-rania, tak aj po stránke používateľov, prektorých sú primárne určené. Vzhľadomna pomerne veľký počet rozšírení ichnavyše prehľadne rozdelíme do skupín,podľa ich hlavného zamerania. Možnosti výberu a nastavení, kde sa má Možnosti nastavenia veľkosti písma, riad-Rozšírenia pre modul Wri- zrušiť delenie slov kovania a odsadenia odsekovter Rozšírenie JP zrušenie delenia slov je ur- JP Znakové štýly kurzíva, tučné čené pre automatické zrušenie deleniaModul Writer je najčastejšie používaný slov na konci strán alebo odsekov. Rozší- Rozšírenie JP Znakové štýly kurzíva,modul OpenOffice.org, a preto je aj počet renie je určené pre používateľov, ktorí tučné vytvorí (ak neexistujú) v  ak-rozšírení pre tento modul najväčší. Ako potrebujú, aby ich dokumenty spĺňali tuálnom dokumente tri znakové štýly –osobitnú skupinu z nich môžeme navyše typografický „zákon“, že na konci strán Kurziva, TucnaKurziva a Tucne. Následneoddeliť tzv. typografické rozšírenia, kto- či odsekov sa slová nedelia. skontroluje dokument a  pokiaľ text,ré tvoria veľmi obľúbenú skupinu dopln- ktorý zodpovedá príslušným rezom, ne-kov OpenOffice.org, pretože výsledný JP Nastavenie parametrov formátu textu má nastavený znakový štýl, tento na-vzhľad textových dokumentov je dôleži- Rozšírenie JP Nastavenie parametrov staví. Rozšírenie je určené pretý nielen pre profesionálnych, ale aj formátu textu umožňuje nastavovanie, používateľov, ktorí pripravujú podkladydomácich používateľov. vyhľadávanie a zmenu sklonu, hrúbky, pre DTP programy od firmy Adobe, ktoré šírky, reliéfu, preškrtnutia, podčiarknu- znakové štýly pri importe dokumentovTypografické rozšírenia tia a nadčiarknutia textu bez potreby po- potrebujú mať nastavené, inak dochádzaJP Formátovanie čísiel podľa rádov užívania štýlov. Rozšírenie je určené pre k deformáciám (napr. namiesto kurzívyRozšírenie JP Formátovanie čísiel podľa používateľov, ktorí potrebujú vytvárať sa znaky naklonia iba ako nepravárádov vloží nezalomiteľné medzery dokumenty s rôznymi „efektmi“, napr. kurzíva). Nastavenie štýlov je prístupnémedzi rády (tisícky) v  celých častiach pri tvorbe propagačných materiálov cez menu Formát, položka Znakové štý-všetkých čísiel, ktoré sú napísané v ak- a pod. ly kurzíva, tučné.tuálnom textovom dokumente, a to bezohľadu na to, či sú celé, alebo reálne a či JP Rozostupy znakov JP Nastavenie indexovobsahujú desatinnú čiarku, alebo desa- Rozšírenie JP Rozostupy znakov pred- Rozšírenie JP Nastavenie indexovtinnú bodku. Rozšírenie je určené pre stavuje osobitnú časť rozšírenia JP Typo- umožňuje používateľské nastavovaniepoužívateľov, ktorí často píšu čísla (ako grafia a umožňuje nastavovanie kernin- veľkosti a  odsadenia (zarovnaniasú napr. učitelia matematiky, fyziky gov znakov, riadkovania či odsadenia od- k ostatnému textu) horných a spodnýcha pod.), pričom formátovanie čísla pri- sekov podľa spôsobov, aké sa používajú indexov. Rozšírenie je určené nielen preamo pri jeho písaní by zbytočne spo- v  DTP programoch. Ďalej rozšírenie používateľov, ktorí píšu matematické čimaľovalo ich prácu. Formátovanie je umožňuje rôznorodé vzájomné zámeny iné vzorce, ale aj pre používateľov, ktorí
 • 20. 20 ÚNOR 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLApotrebujú vytvárať propagačné materiá- opravy textu, ako sú odstraňovanie vi- Rozšírenie je určené pre učiteľov typo-ly a pod. acnásobných medzier, mazanie ne- grafie, korektorov, ktorí potrebujú správnych medzier napr. medzi zá- ukázať, aké základné typografické chybyJP On line vkladanie NBSP tvorkou a textom, vkladanie chýbajúcich sa v dokumente nachádzali a pod. medzier napr. medzi text a interpunkčné znamienka, zámenu znakov za zliatky Ostatné rozšírenia pre modul Writer a  naopak, vkladanie pružných či ne- pružných nezalomiteľných medzier (a to JP Import Export slovníkov (JP dictionary io) aj priamo počas písania dokumentu) Rozšírenie JP Import Export slovníkov (JP pred a za reťazce, kde sú potrebné (jedno dictionary io) je určené pre rýchly zápis či dvojznakové predložky a  spojky, neznámych slov do používateľských merné jednotky, akademické tituly slovníkov OpenOffice.org, pre ich vy- a pod. vrátane opravy veľkých a malých tváranie, export či import. Pri vkladaní či písmen napr. v nesprávne napísaných importe slov rozšírenie, pochopiteľne, akademických tituloch) a  pod. Ďalej vloží iba slová, ktoré sa v  slovníkochDefinovanie reťazcov, pred alebo za ktorými rozšírenie umožňuje nastavovanie nenachádzajú. Rozšírenie vyberá použí- sa bude vkladať nezalomiteľná medzera kerningov znakov, riadkovania či odsa- vateľský slovník automaticky a iba v prí- denia odsekov podľa spôsobov, aké sa pade, že je plný, musí používateľ zadaťRozšírenie JP On line vkladanie NBSP používajú v DTP programoch, rôzne zá- slovník iný či nový. Rozšírenie je určenépredstavuje osobitnú časť rozšírenia JP meny zalomiteľných a nezalomiteľných pre používateľov, ktorí potrebujú priTypografia a umožňuje vkladanie pruž- medzier atď. Vzhľadom na rozsah rozší- svojej práci čo najrozsiahlejšie používa-ných či nepružných nezalomiteľných renia je jeho integrovanou súčasťou aj teľské slovníky pre kontrolu preklepovmedzier priamo počas písania dokumen- návod v PDF formáte. Rozšírenie je ur- s čo najjednoduchším pridávaním novýchtu pred a za reťazce, kde je to potrebné čené pre používateľov, ktorí potrebujú slov.(napr. jednoznakové predložky a spojky, vytvárať dokumenty, ktoré spĺňajú rela-merné jednotky, akademické tituly tívne prísne typografické požiadavky JP Export osnovy do FreeMind/ODTa pod.). Okrem toho dokáže opravovať aj kladené zadávateľmi (napr. diplomové či Rozšírenie JP Export osnovy do Free-nesprávne napísané veľké a  malé iné podobné práce), tlačiarňami (zdro- Mind/ODT, ako to vyplýva už z jeho ná-písmená, napr. akademických titulov. jové súbory pre DTP programy) atď. zvu, je určené pre používateľov, ktoríVšetky reťazce, s ktorými pracuje, sú po- Rozšírenie je tak isto určené pre použí- potrebujú exportovať osnovu dokumen-užívateľsky definovateľné, a to osobitne vateľov, ktorí potrebujú priamo z  pro- tu (tj. nadpisy, ktoré sú zadefinovanépre každý jazyk dokumentu, ktorý pou- stredia OpenOffice.org vytvárať elektro- v  číslovaní osnovy) do myšlienkovejžívateľ používa pri svojej práci. Rozší- nické PDF dokumenty. mapy vo formáte FreeMind alebo dorenie je určené pre používateľov, ktorí nového ODT súboru. Export je prístupnýnepotrebujú komplexné typografické JP Typografická kontrola textu cez menu Súbor, položky Export osnovy dorozšírenie JP Typografia, ale postačuje im Rozšírenie JP Typografická kontrola tex- FreeMind a Export osnovy do ODT.iba vkladanie nezalomiteľných medzier tu umožňuje skontrolovať parametrickypred a za špecifikované reťazce. nastaviteľné typografické chyby v doku- JP Lorem Ipsum generator mente a tieto chyby vyznačiť prečiarknu- 1Rozšírenie JP Lorem Ipsum generator jeJP Typografia tím, podčiarknutím a  zafarbením na určené pre vkladanie pseudonáhodnéhoRozšírenie JP Typografia je obsahovo naj- červeno (všetky tri spôsoby vyznačenia slovenského, českého alebo latinskéhorozsiahlejšie rozšírenie zo všetkých sú na sebe nezávisle nastaviteľné). Upo- textu do dokumentu. Okrem toho rozší-predstavovaných doplnkov. Obsahuje zorňujeme, že toto rozšírenie nie je ur- renie umožňuje vkladanie vzorcov, kto-funkcie pre čo možno najkompletnejšie, čené pre opravu typografických chýb, na ré sú automaticky poradovo číslované.parametricky nastaviteľné typografické to slúži napr. rozšírenie JP Typografia. Rozšírenie je určené pre návrhárov grafického vzhľadu textových dokumen- tov a pre používateľov, ktorí potrebujú do dokumentov vkladať vzorce s  automa- tickým číslovaním. Generátor je prí- stupný cez menu Vložiť, položka Lorem Ipsum text a  cez štandardné nástroje OpenOffice.org pre vkladanie automa- tického textu. JP oprava hypertextových odkazov Rozšírenie JP oprava hypertextových odkazov umožňuje manuálne nastavenie, automatickú opravu či automatické vy- mazanie hypertextových odkazov, ktoré sa nachádzajú v dokumente. Okrem toho Nastavovanie niektorých parametrov pre typografické opravy textov umožňuje automatické odstránenie
 • 21. TÉMA ČÍSLA ÚNOR 2012 OPENMAGAZIN 21HTML značiek. Rozšírenie je určené pre dokumentov potrebujú vkladať veľké vateľov, ktorí vytvárajú rôzne pre-používateľov, ktorí spracovávajú doku- množstvo obrázkov. zentačné výstupy z tabuliek modulu Calc.menty stiahnuté z  internetu, alebonaopak, pripravujú dokumenty pre in- JP počítanie znakov Rozšírenia pre modulyternet. Tak isto je rozšírenie určené pre Rozšírenie JP počítanie znakov je určené Writer a Calcpoužívateľov, ktorí pripravujú podklady pre „on-line“ aj „off-line“ počítaniepre PDF súbory, ktoré obsahujú značný znakov (s medzerami aj bez nich), slov, Niektoré rozšírenia svojimi možnosťamipočet hypertextových odkazov. riadkov, normostrán a autorských hár- umožňujú, aby boli používané ako v mo- kov, a to pre celý dokument ako aj pre dule Writer, tak aj v module Calc, a pre-JP skrytý text vybraný (označený) text. Rozšírenie je to si vyžadujú uvedenie v  osobitnejRozšírenie JP skrytý text je určené pre určené pre spisovateľov, autorov článkov kapitole.nastavovanie, hľadanie a odkrývanie tzv. či rôznych príspevkov.skrytého textu, tj. textu, ktorý nie je na JP Vkladanie dátumu a časuprvý pohľad viditeľný. Ďalej rozšírenie Rozšírenia pre modul Calc Rozšírenie JP Vkladanie dátumu a časuumožňuje vytvárať tzv. ruby text v rôz- umožňuje „na jedno kliknutie“ vkladaťnom formátovaní, čo je prvok vý- Hoci je modul Calc často používaný mo- aktuálny dátum a čas v rôznych (aj pou-chodoázijskej typografie, ktorý umož- dul, počet rozšírení preň nie je až taký žívateľsky nastaviteľných) formátoch doňuje pridať k základnému textu anotáciu, veľký, a to z toho dôvodu, že tento modul dokumentov modulov Writer a  Calc.výslovnosť či iný podobný text. Rozší- je, na rozdiel od modulu Writer, veľmi Rozšírenie je určené pre používateľov,renie je určené pre používateľov, ktorí špecifický vzhľadom na matematické ktorí často vkladajú aktuálne dátumovéspracovávajú dokumenty po iných auto- a iné operácie, ktoré obsahuje, a preto by a (alebo) časové údaje do dokumentov.roch, pripravujú učebnice s výslovnosťou väčšina rozšírení bola viac-menejslov a pod. „jednoužívateľská“. JP Prevod čísla na slovenské a české slovo Rozšírenie JP Prevod čísla na slovenskéJP Špeciálna zámena reťazca JP generovanie zápasov družstiev a české slovo umožňuje previesť celé čiRozšírenie JP Špeciálna zámena reťazca Rozšírenie JP generovanie zápasov druž- reálne čísla na ich slovenské alebo českéumožňuje špeciálne hľadanie a  na- stiev je určené pre používateľov, ktorí slovné znenie, a to v štyroch rôznych for-hrádzanie textu, napr. s automatickým potrebujú vytvárať rozpisy zápasov muž- mátoch. Vkladanie slovenských a českýchzachovávaním veľkosti prvého písmena stiev typu „každý s  každým“ (aj s  prí- slov je úplne automatizované podľa ak-nahrádzaného textu podľa toho, aké bo- padnými odvetnými zápasmi) pre 2 až tuálneho jazyka čísla, ktoré sa prevádzalo prvé písmeno nájdeného reťazca; 500 mužstiev. na slovo. Vzhľadom na možnosti jazykajednoduché nahrádzanie iba jednej časti OpenOffice.org Basic je možné previesťnájdeného reťazca a pod. Rozšírenie je JP Nastavenie okrajov buniek na slovné znenie maximálne číslo 2 147určené pre používateľov, ktorým nepo- Rozšírenie JP Nastavenie okrajov buniek 483 647, tj. dve miliardy stoštyridsaťse-stačujú bežné možnosti, ktoré v tomto umožňuje pomocou tzv. profilov zadefi- dem miliónov štyristoosemdesiattritisícsmere štandardne poskytuje OpenOffi- novať teoreticky neobmedzené množstvo šesťstoštyridsaťsedem. Rozšírenie je ur-ce.org. rôznych spôsobov a druhov ohraničení čené pre používateľov, ktorí pracujú s fi- buniek, ktoré je potom možné na- nančnými dokladmi vytváranýmiJP ukotvenie obrázkov stavovať v bunkách stlačením jediného v OpenOffice.org, ako sú napr. príjmové tlačidla. Rozšírenie je určené pre použí- či výdavkové pokladničné bločky. Vloženie obrázku ukotveného ako znak s nastavením priehľadnostiRozšírenie JP ukotvenie obrázkovumožňuje vkladať obrázky, ktoré sú hneďpri vložení ukotvené ako znak, paralelnúzmenu ukotvenia či nastavenia prie-hľadnosti všetkých obrázkov v  doku-mente a embedovanie (teda vloženie pri-amo do dokumentu) obrázkov, ktoré bolivložené ako odkaz. Rozšírenie je určenépre používateľov, ktorí do textových Ukážka rôznych možností v definícii ohraničenia okrajov buniek
 • 22. 22 ÚNOR 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLA všetkých používateľov, ktorí pripravujú súbory v XML štruktúre v kódovaní UTF- 8 a je prístupné vo všetkých moduloch (Base, Calc, Draw, Impress a  Writer) OpenOffice.org. JP XrayTool Pracovné okno pre pridávanie, mazanie a spúšťanie funkcií a procedúr Rozšírenie JP XrayTool je určené pre programátorov rozšírení OpenOffice.org a slúži hlavne pre pohodlné volanie práve Kopírovanie označenej časti zošitu Calc do internej schránky rozšírenia Rozšírenia pre programá- ladených funkcií a  procedúr. Jeho in-JP Kopírovanie tabuľky Calc – Writer torov tegrovanou súčasťou je aj známa franc-Rozšírenie JP Kopírovanie tabuľky Calc – úzska knižnica XrayTool, po ktorej jeWriter umožňuje kopírovať označené rozšírenie aj pomenované. Pomocou tej-časti zošitov modulu Calc do tabuliek JP Syntax OpenOffice.org (StarOffice) Basic to knižnice sa môžu zisťovať vlastnosti,dokumentov modulu Writer pomocou Rozšírenie JP Syntax OpenOffice.org metódy, služby či rozhrania premennýchšpeciálnej internej schránky rozšírenia. (StarOffice) Basic je určené pre používa- OpenOffice.org – rozšírenie o. i. obsahujeRozšírenie automaticky rozlišuje, či sa teľov, ktorí v  textových dokumentoch aj dve prednastavené funkcie pre jej vo-kopíruje do existujúcej tabuľky textové- modulu Writer uvádzajú zdrojové kódy lanie, a to pre premenné ThisComponentho dokumentu (ktorej obsah prepíše), makier OpenOffice.org napro- a StarDesktop. Tým zároveň programáto-alebo či má vytvoriť tabuľku novú. Rozší- gramovaných v programovacom jazyku ri na príkladoch môžu vidieť, ako môžurenie je určené pre tých používateľov, OpenOffice.org (StarOffice) Basic a chcú, túto knižnicu používať aj pre iné pre-ktorí potrebujú robiť špeciálne výpočty aby tieto zdrojové kódy boli farebne zvý- menné OpenOffice.org. Rozšírenie jev  module Calc a  vypočítané výsledky raznené rovnako, ako sú zvýraznené prístupné vo všetkých moduloch (Base,kopírovať ako text do tabuliek v  tex- v module OpenOffice.org Basic. Nasta- Calc, Draw, Impress a Writer) OpenOffi-tových dokumentoch (napr. pre pre- venie štýlov je prístupné cez menu For- ce.org.zentáciu výsledkov, zámerov, plánov mát, položka Syntax OpenOffice.org Basic.a pod.). Ostatné rozšírenia JP XML konverziaJP Vkladanie špeciálnych znakov Rozšírenie JP XML konverzia skonvertu- je vo všetkých súboroch (bez ohľadu na JP Pracovné cesty OpenOffice.org príponu a typ) zadaného adresára znaky Rozšírenie JP Pracovné cesty OpenOffi- s  diakritikou na ich kódové označenie ce.org zobrazí v náhľadovom okne pou- v tvare &#kód;. Rozšírenie je určené pre žívateľské pracovné cesty (adresáre) Panel nástrojov pre vkladanie špeciálnych znakovRozšírenie JP Vkladanie špeciálnych zna-kov umožňuje pohodlné vkladanie 25.špeciálnych znakov do textových doku-mentov modulu Writer alebo do tabuliekmodulu Calc pomocou tlačidiel. Vkladanéznaky a  popis príslušných tlačidiel si,samozrejme, môže používateľ nastaviťpodľa svojich potrieb. Rozšírenie je ur-čené pre všetkých používateľov, ktoríčasto vkladajú do dokumentov znaky,ktoré sa nenachádzajú priamo naklávesnici (napr. znaky gréckej abecedy). Ukážka spracovaného XML súboru, ktorý sa používa v rozšíreniach OpenOffice.org
 • 23. TÉMA ČÍSLA ÚNOR 2012 OPENMAGAZIN 23OpenOffice.org. Zobrazené údaje jemožné následne skopírovať do systé-movej schránky a odtiaľ do akéhokoľvekdokumentu. Rozšírenie je určené presprávcov, ktorí potrebujú kopírovať, na-stavovať či opravovať súbory v používa-teľských pracovných adresároch Open-Office.org a  je prístupné vo všetkýchmoduloch (Base, Calc, Draw, Impressa Writer) OpenOffice.org.JP Poznámkový blokPoznámkový blok s vloženými poznámkamiRozšírenie JP Poznámkový blok sprístup-ňuje vo všetkých moduloch (Base, Calc,Draw, Impress a Writer) OpenOffice.orgjednoduché pracovné okno, do ktorého simôže používateľ vkladať ľubovoľné po- Paralelné uloženie textového súboru vo formátoch ODT, DOC a PDFznámky, ktoré súvisia (alebo aj nie) s je- (Base, Calc, Draw, Impress a  Writer) 30+1 rozšírenieho prácou. Vložené poznámky si môže OpenOffice.org.uložiť do interného súboru (každé Ako posledné, môžeme povedať bonu-uloženie prepíše predchádzajúci uložený JP Paralelne ukladanie vo formáte ODF, sové rozšírenie, ktoré je určené pre vše-obsah) a tým odpamätať aj po vypnutí Microsoft (doc, xls, ppt) a PDF tkých používateľov OpenOffice.org, ktorípočítača. Rozšírenie je určené pre vše- Rozšírenie JP Paralelne ukladanie vo for- hľadajú informácie o OpenOffice.org, jetkých používateľov, ktorí používajú máte ODF, Microsoft (doc, xls, ppt) a PDF rozšírenie JP OpenOffice.cz menu. Toto„lepiace“ poznámkové štítky a pod. umožňuje na jedno kliknutie uložiť ak- rozšírenie pridáva do prostredia všetkých tuálny dokument modulu Writer, Calc, modulov (Base, Calc, Draw, ImpressJP Tlač súbory Impress alebo Draw vo formáte ODT, a Writer) OpenOffice.org menu OpenOf- Microsoft a  PDF (v  module OpenOffi- fice.cz, ktoré obsahuje vyše päťdesiat ce.org Writer do formátov ODT, DOC priamych odkazov na stránky OpenOffi- a PDF; v module OpenOffice.org Calc do ce.cz a stránky OpenOffice.org Extensi- formátov ODS, XLS a  PDF; v  module ons. OpenOffice.org Impress do formátov ODP, PPT a  PDF; v  module OpenOffi- 31+? rozšírení ce.org Draw do formátov ODG a  PDF). Ukladanie je prístupné cez menu Súbor, Potrebujete pre svoju prácu nové rozší- Výber adresára a zadanie prípon pre hro- položky Uložiť odf, ms, pdf a Uložiť ako renia alebo nové funkcie v nich? Prosí- madnú tlač súborov odf, ms, pdf. Rozšírenie je určené pre me, pošlite akúkoľvek čiastku, čím ich používateľov, ktorí spolupracujú dodáva- tvorbu umožníte – čím viac rozšírení,Rozšírenie JP Tlač súbory je určené pou- teľmi, odberateľmi či inými používateľ- tým lepšia práca s OpenOffice.org. Dožívateľov, ktorí potrebujú automaticky mi, ktorí nemajú k  dispozícii Open- správy pre prijímateľa, prosíme, uveďtehromadne tlačiť všetky súbory zadaných Office.org, LibreOffice (či iné alternatí- aj to, že čiastka je určená pre rozšírenia.typov z vybraného adresára. Rozšírenie vy), a preto potrebujú dostávať súboryje prístupné vo všetkých moduloch v rôznych formátoch.
 • 24. TÉMA ČÍSLAElektronický podpis aneb Šetřímepapír a zrychlujeme komunikaciTomáš HanusekV  běžném životě se stále více začíná prosazovat využití ných musíte mj. podepsat smlouvu,elektronického podpisu, ať již se jedná o  komunikaci dostavit se osobně a absolvovat ověření totožnosti – právě v  tom spočívá onas úřady či styk mezi obchodními partnery. V tomto seriálu „zaručenost“ elektronického podpisu.se dozvíte, jak elektronicky podepisovat PDF a dokumenty Cena za tyto certifikáty se v  současnévytvářené v  OpenOffice.org, jak tyto podpisy ověřovat době pohybuje kolem čtyř až pěti set ko-a  v  neposlední řadě také jak správně nainstalovat cer- run za jeden s platností na jeden rok. Kvalifikované certifikáty nesmítetifikát elektronického podpisu ve Windows, Linuxu podle zákona používat k  šifrování ob-a Adobe Readeru. sahu datových zpráv a souborů, ale jenA k jejich podepisování! čkoli byl elektronický podpis Jak elektronický podpis Od 1.1.2010 jsou vydávány kvalifi- „zrovnoprávněn“ s tím klasickým získat? kované certifikáty s  vyšším stupněmna papíře již na začátku tohoto století zabezpečení, které vyžadují novější(zákon č.227/2000 Sb., o elektronickém Předně je nutné si uvědomit, k  jakým softwarové vybavení – u Windows mi-podpisu a související změny), není jeho účelům budete elektronický podpis vyu- nimálně XP Service Pack 3 (tj. např. vevyužívání stále zdaleka tak rozšířené, jak žívat a tedy jaký typ elektronického pod- Windows 2000 vám nebude fungovat),by mohlo. Vinu na tom bezesporu nese pisu resp. certifikátu potřebujete. Pokud v  Linuxu pak záleží na verzi opensslsložitost celé problematiky od zřízení chcete podepisovat komunikaci pouze knihoven, které stačí aktualizovatelektronického podpisu, přes jeho in- s  vašimi obchodními, komerčními (pokud máte starý Linux, řekněmestalaci do počítače až po neochotu úřadů partnery, pak vám stačí v podstatě jaký- z roku 2006 a starší).přijímat elektronické dokumenty. Situa- koli certifikát elektronického podpisu, Předpokládejme, že již máte svůjce se ale postupně zlepšuje a  i  tento na kterém se s vašimi partnery dohodne- certifikát elektronického podpisu vy-článek si klade za cíl přispět k rozšíření te. Takovýto certifikát si můžete vytvořit řízený a správně nainstalovaný v počí-jeho využívání. i sami, pokud dané problematice rozu- tači (nebo uložený jako zálohu v  sou- míte, potřebný software je dostupný boru). Můžeme tedy přistoupit k vlast-K čemu je elektronický i zdarma. Nebo si můžete pořídit tzv. ko- nímu podepisování dokumentů. Elek-podpis? merční osobní certifikát. Tyto certifiká- tronické podepisování datových zpráv ty lze zároveň použít i k šifrování (utajení (např. e-mailů) má podobnou logiku,Na rozdíl od ochrany/šifrování souboru obsahu) souborů a datových zpráv. provádí se vhodným nastavením poš-heslem, které slouží k ochraně před ne- V případě, že chcete elektronicky ko- tovního programu.oprávněným otevřením a  zobrazením munikovat s úřady veřejné správy, bu-obsahu souboru, je elektronické podepi- dete potřebovat tzv. kvalifikovaný Podepisování dokumentůsování dokumentů určeno k ověření pů- certifikát, který umožňuje vytvářet tzv. v OpenOffice.orgvodce dokumentu a  jako záruka zaručený elektronický podpis. Tento typautenticity-původnosti-nezměnění jeho elektronického podpisu je uznáván ze Po otevření dříve elektronicky pode-obsahu od okamžiku podepsání. zákona. V České republice existují pouze psaného dokumentu je ve stavovém Samotný elektronický podpis jsou elek- tři instituce, které jsou oprávněny ta- řádku zobrazena ikona „Elektronickýtronická data připojená k elektronické- kovéto kvalifikované certifikáty vydávat: podpis“ s výsledkem ověření podpisu –mu dokumentu, která identifikují • eIdentity, a.s. žádoucí je „Podpis dokumentu jesubjekt (osobu nebo organizaci) a která • Postsignum QCA v pořádku“.dokument elektronicky podepsala. Za • První certifikační autorita, a.s. (I.CA) Jakmile dokument jakkoli změníte,účelem uchovávání a  přenosu dat po- ikonka zmizí – je to pochopitelné, neboťtřebných k  vytváření elektronického Na stránkách těchto tří tzv. certifikačních elektronický podpis má zaručovat mj.podpisu je nezbytný tzv. certifikát elektro- autorit (CA) naleznete informace o typech i nezměněnost dokumentu od okamžikunického podpisu, který je potřeba nejprve certifikátů, které nabízejí (kvalifikované podepsání. Poklepáním na ikonu seněkde získat. či komerční, osobní či systémové aj.), zobrazí dialog se seznamem elektro- a  také postupy pro získání těchto cer- nických podpisů připojených k  doku- tifikátů – zejména u  těch kvalifikova- mentu.
 • 25. TÉMA ČÍSLA ÚNOR 2012 OPENMAGAZIN 25 Jestliže chcete k dokumentu připojitsvůj elektronický podpis, pomocí ikony Ikona označující elektronické podepsání dokumentunebo menu Soubor | Elektronické pod-pisy otevřete dialog se seznamem elek-tronických podpisů připojenýchk dokumentu sloužící zároveň pro prácis  elektronickými podpisy dokumentu.Pokud soubor obsahuje neuložené změ-ny, budete nejprve vyzváni k  jehouložení, které musíte potvrdit, jinak ne-budete moci dokument elektronickypodepsat. Další podpis k dokumentu připojítepomocí tlačítka Přidat. Tím se zobrazídialog se seznamem dostupných cer-tifikátů elektronického podpisu. Pokudv  něm váš certifikát chybí, musíte hopřidat způsobem obvyklým pro váš ope-rační systém. Poznámka Seznam elektronických podpisů připojených k dokumentu Ve Windows se certifikáty administrují přes Internet Explorer. V Linuxu například pomocí Mozilla Firefoxu či Thunderbirdu. Vyberte ze seznamu odpovídající cer-tifikát a klepněte na OK, čímž ho přidátedo seznamu podpisů u dokumentu a zá-roveň se vrátíte na dialog Elektronicképodpisy, kde nově přidaný podpis jižuvidíte v seznamu. Zde klepněte znovuna OK a dokument bude uložen včetněuvedených podpisů. Poznámka Elektronicky podepsaný dokument ještě nezaručuje, že Dialog pro práci s elektronickými podpisy v dokumentu jeho původce je opravdu tím, za koho se vydává. Záleží na tom, kdo certifikát k danému elektronickému podpisu vydal. Vysoký stupeň jistoty poskytují tzv. kvalifikované certifikáty, které v České republice vydávají pouze tři instituce – eIdentity a.s., PostSignum QCA a První certifikační autorita, a.s. (I.CA), které fyzicky ověřují identitu osoby, které certifikát vydávají. Pouze jejich certifikáty jsou uznávány při komunikaci se stání správou a samosprávou. Seznam certifikátů elektronických podpisů použitelných k podepsání dokumentu
 • 26. 26 ÚNOR 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLA bovolný počet certifikovaných elektro- nických podpisů (např. soukromý pod- pis, podpis jménem právnické osoby atd.). Zaručený elektronický podpis za- ložený na kvalifikovaném certifikátu Dialog při pokusu o uložení elektronicky podepsaného dokumentu a vytvořený pomocí prostředku pro bez- pečné vytváření podpisu umožňuje ově- Při pokusu uložit dříve elektronicky nikací. Elektronicky zasílaná data musí řit, že datovou zprávu podepsala osobapodepsaný dokument budete upozorně- být opatřena elektronickým podpisem. uvedená na tomto kvalifikovaném cer-ni, že tím dojde k odstranění všech elek- Definice elektronického podpisu není tifikátu, a  současně zaručuje neporu-tronických podpisů k němu připojených. závislá na konkrétní použité technologii, šenost obsahu datové zprávy od okam-Je to logické a správné, protože podpisy ale elektronický podpis je definován ja- žiku, kdy byla podepsána.mají mj. zaručovat, že dokument nebyl ko údaj v elektronické podobě, který je Podepisující osoba je povinna za-od okamžiku jeho podepsání změněn. připojen k datové zprávě nebo je s ní lo- cházet s prostředky a daty pro vytváření Příklad elektronicky podepsaného gicky spojen a  umožňuje ověření to- zaručeného elektronického podpisu tak,ODT dokumentu: el_podepsany_doku- tožnosti podepsané osoby ve vztahu aby nemohlo dojít k jejich neoprávně-ment.odt. k datové zprávě. nému použití. Dále je povinna oznámit Zaručený elektronický podpis musí poskytovateli certifikačních služeb pří-Více informací o právní být jednoznačně spjat s  podepisující padné nebezpečí takového neoprávně-úpravě elektronického osobou. To je zajištěno kvalifikovaným ného použití. Podepisující osoba certifikátem, který vydá k elektronické- zodpovídá za škodu způsobenou poru-podpisu mu podpisu poskytovatel certifikačních šením těchto povinností, pokud ne- zdroj: www.sagit.cz služeb. Podpis s certifikátem se vztahuje prokáže, že ten komu vznikla škoda, výlučně k  fyzické osobě podepisující neprovedl všechny úkony potřebnéZákon zrovnoprávňuje elektronickou ko- osoby (nemůže být tedy vydán právnické k ověření platnosti elektronického pod-munikaci s klasickou papírovou komu- osobě). Každá fyzická osoba může mít li- pisu a jeho kvalifikovaného certifikátu. Cíl openMagazinu Pro koho je určen Jak se můžete zapojit OpenMagazin je měsíčník, který vytváří OpenMagazin není pro zkušené uživatele Líbí se vám současný vzhled openMagazinu? obecně prospěšná společnost Liberix ve open source. Pokud už open source používá- Nebo chcete, aby byl kvalitnější a  lepší? spolupráci s mnoha webovými portály. Je ke te, nehledejte v  openMagazinu převratné Přejete si, aby vycházel i nadále? Jste to vy stažení zdarma ve formátu PDF a ePUB. Ob- novinky. Magazín je koncipován tak, aby po- kvůli komu elektronický magazín děláme. sahuje ty nejlepší články o volně šiřitelném sloužil jako propagační nástroj. Šiřte open- A jste to vy, kdo mu může pomoci: softwaru. Cílem je: Magazin tam, kde open source neznají. • Výroba openMagazinu stojí 6 000 Kč Sáhněte po něm, když potřebujete předvést, • Přitáhnout více uživatelů k otevřenému měsíčně, proto vás prosíme – podpořte co open source umí. softwaru (např. Mozilla Firefox, Open- jeho výrobu finančním darem. Office.org, LibreOffice, GIMP, Linux, OpenMagazin je zejména pro ty, kdo o open • Umístěte na svůj web logo nebo banner. Inkscape, Scribus atd.). source vědí málo nebo vůbec nic. Dejte jim ho, ukažte jim, že open source není straši- • Dejte do patičky svého e-mailu odkaz na • Poskytnout nástoj, pomocí kterého mů- web openMagazinu – delný. Využijte žete lidem ukázat, že „ten open source“ www.openmagazin.cz openMaga-zinu, funguje. abyste své po- • Rozdávejte openMagazin mezi své ro- • Propagovat weby, které o  volně šiři- chybovačné přá- dinné příslušníky, kolegy v práci, spolu- telném softwaru píší. tele, kolegy či žáky ve škole, přátele, kamarády. spolužáky pře- Informace podáváme na e-mailu svědčili, že mo- redakce@openmagazin.cz hou open-source a telefonním čísle 595 175 184. software také po- užívat. Podpořit
 • 27. TÉMA ČÍSLAJak elektronicky podepsat PDFTomáš HanusekOpenOffice.org nepodporuje vytváření elektronicky pode-psaných PDF dokumentů. Nemůžete totiž podepsat ODF T oto rozšíření pochází z dílny českého vývojáře Josefa Caceka a umožňuje přidávat digitální podpis k hotovým PDFdokument a  následně ho exportovat do PDF, protože tím dokumentům a je k dispozici také jakodojde ke změně obsahu dokumentu, čímž se podpisy zne- rozšíření pro OpenOffice.org. Po in-platní. Musíte použít nástroj, který umožňuje podepi- stalaci ho můžete využívat nejen vesování hotových PDF dokumentů jako např. rozšíření Writeru, ale též v  Calcu, Impressu a Drawu. JSignPdf umožňuje elektronickyJSignPdf. podepisovat jakékoli PDF, tedy nejen ta vytvořená (exportovaná) v  OpenOffi- ce.org. Po spuštění JSignPdf se zobrazí di- alogové okno. V základním nastavení je potřeba nakonfigurovat minimálně úložiště klíčů a zvolit vstupní a výstupní PDF soubor. V závislosti na konkrétním typu úložiště certifikátu elektronického podpisu je potřeba nastavit odlišné pa- rametry: • certifikát je uložen v souboru .pfx či .p12 –> typ úložiště PKCS12: pomo- cí tlačítka Procházet vedle položky Úložiště klíčů (keystore) vyberte soubor obsahující certifikát a  do Základní nastavení JSignPdf, Linux pole Heslo úložiště klíčů zadejte heslo, které jste použili při zálo- ze/exportu certifikátu do souboru, • certifikát z  úložiště v  systému Windows –> typ úložiště WINDOWS-MY: zaškrtněte volbu Pokročilá nastavení a klepněte na tlačítko Načti klíče; následně vy- berte odpovídající certifikát ze se- znamu u  položky Alias klíče, případně zadejte ještě Heslo klíče. Dále pomocí tlačítek Procházet nastavte vstupní a výstupní PDF soubor. Vhodné je vyplnit též položky Důvod a Umístění a  Kontakt, které se později zobrazují v PDF v rámci informací o elektronickém podpisu. Jestliže chcete k  PDF připojit váš podpis k  těm již dříve vloženým, ne- zapomeňte zaškrtnout volbu Připojit podpis. V opačném případě váš podpis nahradí všechny již dříve vložené pod- pisy, pokud byly k PDF připojeny. Pokročilá nastavení JSignPdf, Windows
 • 28. 28 ÚNOR 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLA Možnosti Nastavení certifikátuslouží pro využití služby CDS (AdobeCertified Document Services) a pro našeúčely je potřeba zde ponechat nastaveno„Necertifikováno“. Volba Hešovací funkce určuje stupeňzabezpečení certifikátů elektronickýchpodpisů. Výchozí volba SHA1 je podpo-rována všemi aplikacemi, není však jiždoporučována. Pokud to váš systémumožní, použijte alespoň SHA256. Kromě elektronického podpisu mů-žete pomocí tohoto nástroje vložit doPDF i  viditelný podpis – po zaškrtnutístejnojmenné volby se zpřístupní tlačít-ko Nastavení pro jeho konfiguraci. Jestliže máte nastaveno vše po-třebné, klepněte na tlačítko Podepsat.Zobrazí se okno s informacemi o průbě-hu vytváření podepsaného PDF. Ideálněje na konci informace o úspěšném vy-tvoření podpisu. Informační dialog po podepsání PDF Poznámka Podrobný manuál JSignPdf je sou- částí balíčku, který získáte na stránkách projektu http://jsignpdf. sourceforge.net/. Samotné elektronické podepsání PDFdokumentu by bylo k ničemu, pokud bynebylo možné ověřit platnost taktopodepsaného PDF. K tomu je možné vy- Potvrzení platnosti elektronického podpisu u PDF v Adobe Readeru, Linuxužít např. Adobe Reader (dříve AcrobatReader). Na obrázku vidíte úspěšně ověřenýelektronický podpis (ikona zeleného za-tržítka v  modrém pruhu nad doku-mentem), v levém bloku Podpisy jménoosoby, která dokument podepsala,informaci, že dokument nebyl odokamžiku podepsání již změněn, a navícvpravo dole viditelný podpis vložený po-mocí JSignPdf (zobrazení typu „obrázeka popis“). Jestliže Adobe Reader nemá dostatekinformací k ověření elektronického pod-pisu (typicky není nastavena důvě-ryhodnost autority, která vydalacertifikát podepisující osoby), zobrazí senamísto zeleného zatržítka žlutý vy-křičník s  informací, že se nepodařiloověřit identitu autora podpisu. Jak tento Neověřený elektronický podpis u PDF v Adobe Readeru, Windowsproblém vyřešit, se dozvíte v  jednomz příštích dílů věnovaném instalaci cer-tifikátů autorit do Adobe Readeru. JsignPDF
 • 29. TÉMA ČÍSLAInstalace certifikátu elektronickéhopodpisu ve Windows a LinuxuTomáš HanusekV  dnešním dílu seriálu se podíváme, jak nainstalovat cer- utorit nejsou součástí výchozího sezna-tifikát elektronického podpisu v  operačním systému mu důvěryhodných certifikačních úřadů v prohlížečích. Výjimku dnes tvoří Post-Windows XP (a analogicky v ostatních verzích). Budete ho Signum QCA2, jejíž kořenové certifikátytak moci používat k  podepisování dokumentů, při in- byly cca v polovině roku 2010 zařazenyternetové komunikaci s  úřady, k  podepisování faktur atd. do Internet Exploreru. Seznam ko-V  Linuxu je situace s  certifikáty o  něco komplikovanější řenových certifikátů je v něm uveden na kartě Důvěryhodné kořenové certifi-tím, že mezi jednotlivými distribucemi neexistuje jejich kační úřady.jednotné úložiště. OpenOffice.org využívá v  Linuxu šif- Poklepáním na certifikát zobrazíterovací a podepisovací knihovny NSS, resp. Mozilly (Firefox podrobné informace o  něm. Na kartěči Thunderbird) – musíte mít tedy tyto aplikace nain- Obecné jsou důležité informace o úče-stalovány a certifikáty v nich naimportovány. lech určení certifikátu, době jeho platnosti a vlastnictví soukromého klíče,Instalace ve Windows který odpovídá danému certifikátu (bez přidáte pomocí tlačítka Importovat, kte- soukromého klíče nelze vytvářet elek-Ve Windows se certifikáty elektronické- ré vyvolá průvodce přidáním certifikátu. tronický podpis).ho podpisu administrují přes Ovládací Před importem vašeho vlastního cer- Na kartě Cesta k  certifikátu je dů-panely | Možnosti internetu, případně tifikátu elektronického podpisu je ležité, aby posloupnost certifikátů ve-přes Internet Explorer z menu Nástroje vhodné do systému/prohlížeče nain- doucích k tomu vašemu byla kompletní,| Možnosti internetu. Na kartě Obsah stalovat tzv. kořenové certifikáty autority, tj. aby v  systému byly nainstaloványklepněte na tlačítko Certifikáty a zobrazí která váš certifikát vydala, aby jí systém všechny nadřazené certifikáty odpoví-se následující dialog. mohl důvěřovat a  následně pak také dající vydávající autority. V případě eI- Na kartě Osobní je pak seznam cer- všem certifikátům, které tato autorita dentity a  PostSignum jsou to dvatifikátů, které jsou k dispozici pro elek- vydala. Bohužel kořenové certifikáty nadřazené certifikáty, v  případě I.CAtronické podepisování. Další certifikáty českých akreditovaných certifikačních pouze jeden. Dialog pro správu certifikátů ve Windows a Obecné informace o certifikátu
 • 30. 30 ÚNOR 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLA Odpovídající kořenové certifikáty v  něm nic není, pak teprve sáhne do nastavení účtů a  v  seznamu vlevo vy-autorit naleznete na jejich stránkách. uživatelského profilu Mozilla Firefoxu berte položku Zabezpečení.Z důvodu přechodu na vyšší úroveň za- (alespoň tak se chová v  distribuci Dole v sekci Certifikáty klikněte nabezpečení (SHA-2) od 1.1.2010 je potřeba Mandriva Linuxu 2010.1). Seznam cer- tlačítko Zobrazit certifikáty, tím sepoužívat novější kořenové certifikáty tifikátů z úložiště se načítá při spuštění zobrazí dialog pro správu certifikátůautorit (označeny jako QCA2, SHA-2 OpenOffice.org, tzn. pokud přidáte do v Thunderbirdu. Vyberte kartu Osobníapod.). Kromě kořenového certifikátu úložiště nový certifikát, je potřeba celý a klikněte na Importovat. Vyberte váš(Root CA) je v případě PostSignum a eI- OpenOffice.org zavřít a znovu spustit. certifikát, zadejte k  němu heslodentity nutné naimportovat i certifikát Jestliže pro elektronickou poštu pou- a dokončete import. Pokud vše proběh-podřízené, kvalifikované certifikační žíváte Thunderbird, bude vhodnější cer- ne v pořádku, zobrazí se váš certifikátautority (Qualified CA – QCA). tifikát elektronického podpisu naimpor- v seznamu. Je důležité, aby byl v sezna- tovat do něj – budete ho pak moci použít mu na kartě Osobní.Instalace v Linuxu jak k podepisování dokumentů v Open- Poklepáním na certifikát zobrazíte Office.org, tak k  podepisování odesí- podrobné informace o  něm. Na kartěOpenOffice.org upřednostňuje úložiště laných e-mailů. Přes menu Úpravy | Na- Obecné jsou důležité informace zejménacertifikátů v  Thunderbirdu – pokud stavení účtu otevřete dialog pro o ověřených účelech použití certifikátu a době jeho platnosti. Pokud chcete certifikát využít také k  podepisování e-mailů, musí zde být uvedeno alespoň použití „Certifikát au- tora e-mailu“. Jestliže je zde informace Certifikát nemohl být ověřen a přitom víte, že je platný, může být problém v tom, že Thunderbird nezná vydavatele vašeho certifikátu a  je potřeba naimportovat také tzv. kořenové certifiká- ty autority, která váš certifikát vydala, aby jí systém mohl důvěřovat a následně pak také všem certifikátům, které tato autorita vydala. Bohužel kořenové cer- tifikáty českých akreditovaných certifi- kačních autorit nejsou součástí výchozího seznamu důvěryhodných au- torit v internetových prohlížečích a e- mailových aplikacích. Klikněte na kartu Detaily, kde jsou zobrazeny informace o  hierarchii cer- tifikátu a položkách v něm obsažených. Je důležité, aby posloupnost certifikátů vedoucích k  tomu vašemu byla kom- Dialog pro nastavení účtů v Thunderbirdu pletní, tj. aby v systému byly nainsta- lovány všechny nadřazené certifikáty odpovídající vydávající autority. V pří- padě eIdentity a PostSignum jsou to dva nadřazené certifikáty, v  případě I.CA pouze jeden. V sekci Hierarchie certifikátu klik- něte na váš certifikát a v sekci Položky certifikátu vyberte položku Vydavatel – tím se v  sekci Hodnota zobrazí infor- mace o vydavateli vašeho certifikátu. Pokud je nutné naimportovat cer- tifikáty vydávající certifikační autority, použijte kartu Autority a  tlačítko Importovat. Při importu certifikátu au- tority je potřeba vybrat, pro jaké účely ji budete potřebovat Všechny tři výše uvedené certifikační autority mohou vydávat certifikáty pro všechny tři zde uvedené účely. Správce certifikátů v Mozilla Firefoxu
 • 31. TÉMA ČÍSLA ÚNOR 2012 OPENMAGAZIN 31 lového účtu, jinak nebude možné ověřit elektronický podpis e-mailu. Jestliže Thunderbird nepoužíváte, mů- žete k instalaci certifikátů použít Mozil- la Firefox. V  dialogu z  menu Úpravy | Předvolby vyberte nahoře ikonu Rozší- řené a  na kartě Šifrování klikněte na tlačítko Certifikáty. Tím se zobrazí stejný Správce certifikátů jako v Thun- derbirdu – ovládání je stejné, viz postup výše, ale obsah úložišť certifikátů se (bohužel) liší. Pokud OpenOffice.org nemůže nalézt vaše osobní certifikáty nainstalované v  Mozilla Firefoxu – a  v  Thunderbirdu žádné naimportovány nemáte – je nutné provést nastavení systémové proměnné MOZILLA_CERTIFICATE_FOLDER na adresář vašeho uživatelského profilu, např. v terminálu pomocí příkazu export MOZILLA_CERTIFICATE_FOL- DER=~/.mozilla/fire- fox/XXXXXXXX.default kde se XXXXXXXX nahradí konkrét- ním kódem, který najdete ve skrytém adresáři .mozilla/firefox/ ve vašem domovském adresáři, např. Informace o cestě k certifikátu a dalších položkách export MOZILLA_CERTIFICATE_FOL- DER=~/.mozilla/fire- fox/958l1hjj.default OpenOffice.org poté musíte také spustit z terminálu a nastavení je platné jen pro toto konkrétní spuštění OpenOffice.org, navíc hodnota takto nastavené systémové proměnné se po restartu/vypnutí systému ztratí. Pokud chcete problém vyřešit trvale, musíte použít jiné řešení v  závislosti na vaší distribuci, např. úpravu ~/.bashrc. Dialog pro nastavení účelů uznávání při instalaci certifikátu certifikační autority Je lhostejné, v  jakém pořadí naim- nický podpis klikněte na tlačítko Vybratportujete certifikáty (váš a  certifikáty a z nabídnutého seznamu vyberte odpo-autority), důležité je, abyste při importu vídající certifikát. Zde je na místě upo-certifikátů autorit nastavili správně účel zornit na dvě velmi důležité skutečnosti:uznávání. Pokud si tím nejste jisti,smažte dříve naimportovaný certifikát 1. kvalifikovaný certifikát elektro-autority a naimportuje jej znovu. nického podpisu nesmíte dle záko- Nastavení certifikátu elektronického na použít k šifrování,podpisu, který se má používat při pode- 2. v  certifikátu musí být uvedenapisování e-mailů, provedete v  dialogu stejná e-mailová adresa, jaká je na-Nastavení účtu výše – v sekci Elektro- stavena ve vašem profilu e-mai-
 • 32. Instalace certifikátů TÉMA ČÍSLAv Adobe ReaderuTomáš HanusekAdobe Reader bohužel nevyužívá k  práci s  certifikáty ani poli Kontakty. Klikněte na něj a v poliúložiště Windows ani Mozilly, nýbrž své vlastní. Proto je Certifikáty se zobrazí obsažený cer- tifikát.potřeba do něj samostatně importovat kořenové cer- V  poli Certifikáty klikněte na cer-tifikáty autorit, aby mohlo být možné ověřovat elektro- tifikát a  následně na tlačítko Důvě-nické podpisy jimi vydané. A  aby toho nebylo málo, musí ryhodnost vpravo. V  zobrazenémmít tyto certifikáty příponu .cer – ze stránek autorit si dialogu je potřeba zaškrtnout volbu Po-nejprve stáhněte kořenové certifikáty ve formátu DER užít tento certifikát jako důvěryhodný kořen a potvrdit tlačítkem OK. Nakoneca uložte je s příponou .cer (je to v podstatě jedno, formát je klikněte na tlačítko Importovat, čímžstejný). celý proces dokončíte ( zobrazí se po-V tvrzení o úspěšném dokončení importu).   menu Adobe Readeru otevřete kontakty a v dalším dialogu klepněte na Nakonec si můžete v dialogu Správa Dokument | Správa důvěryhod- tlačítko Procházet, následně vyhledejte důvěryhodných identit přepnout zob-ných identit, v  zobrazeném dialogu uložený kořenový certifikát .cer razení na Certifikáty a přesvědčit se, žeklikněte vpravo na tlačítko Přidat a otevřete ho. Tím se zobrazí v horním importovaný kořenový certifikát autori- ty je v seznamu. Dodatečně zde můžete také Upravit důvěryhodnost. Po úspěšném importu kořenového certifikátu a jeho nastavení jako důvě- ryhodného se vraťte do dokumentu a v sekci Podpisy klikněte na Ověřit vše a  potvrďte provedení operace. Vý- sledkem by mělo být úspěšné ověření podpisu PDF dokumentu, pokud je pod- pis platný a autorita, která ho vydala, je pro Adobe Reader důvěryhodná. Celý proces si můžete vyzkoušet na ukáz- kovém dokumentu el_podepsany_- dokument.pdf, který je podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifiká- tu eIdentity, a  dokumentu el_pode- psany_dokument-2podpisy.pdf obsahujícím dva zaručené elektronické podpisy – PostSignum a eIdentity. To je poslední díl seriálu o elektro- nickém podpisu. My věříme, že po jeho Dialog pro import certifikátu v Adobe Readeru přečtení bude pro vás hračkou ho nain- stalovat a používat.
 • 33. Tux Commander: souborový TÉMA ČÍSLAmanažer z české dílnyMichal ČernýPokud stále ještě hledáte jednoduchého, rychlého a  pře- A  právě tyto skupiny uživatelů sehledného správce souborů a  nezáleží vám příliš na vzhle- snaží oslovit Tux Commander, který se ani v  nejmenším nesnaží přiblížit ná-du, pak aplikace Tux Commander od Tomáše Bžatka může strojům, jako je robustní Windowsbýt zajímavou volbou. Nabízí hlavně základní funkce, po- Commander, ale snaží se být rychlýmhodlnou práci v síti nebo jednoduchou manipulaci se sou- a jednoduchým pomocníkem, který za-bory na vašich discích. stane většinu běžné agendy.N e vždy je potřeba, aby program na- bízel maximální množství funkcía vytříbený vzhled. Pro řadu uživatelů je aplikace fungovala z jejich pohledu opti- málně. Ostatně ruku na srdce – komu by na psaní nestačil místo robustního Write- Tux Commander Nástroj, který si dnes blíže představíme,mnohem důležitější, že zvládá právě ty ru AbiWord, který startuje rychleji, zabírá je Tux Commander, za kterým stojí To-činnosti, které potřebují oni, a  zda je méně místa v paměti i na disku a pro dr- máš Bžatek a jehož poslední verze po-možné si vše pěkně nastavit tak, aby tivou většinu úkolů poslouží stejně dobře? chází již z roku 2009. Existuje v překladu do řady jazyků a přítomná je také česká mutace. Licencován je pod GNU GPL a již na první pohled je jasné, že prim bude hrát především jednoduchost a rychlost. Vzhledem GUI se totiž vrací nějak do poloviny devadesátých let. Přes všechno výše řečené je zajímavé, že integrace do Unity je zcela bezproblémová, běh sta- bilní a výkon dostatečný. Pokud jde o základní práci se soubo- ry, pak je možné mimo základní manipulace pracovat s  kontrolními součty, soubory rozdělovat a spojovat, měnit jejich oprávnění či příslušnost ke skupinám. Samozřejmostí je také práce s odkazy. Tux Commander disponuje ta- ké podporou záložek na oblíbené ad- resářové cesty nebo možností uložit aktuální pozici, ke které je možné se vrátit. Přítomné jsou také nástroje pro vy- hledávání nebo označování souborů včetně podpory masky či inverzního vý- běru. Připravený je také terminál a  příkazový řádek, kterých lze využít. Jako grafická nástavba terminálu, která vám podá přehled o tom, co je v adresáři přítomné a umožní pracovat se dvěma okny, je tedy program téměř ideální. Je možné si měnit způsob zobrazení položek v okně nebo si nechat zobrazit také skryté soubory. Zajímavá je také podpora síťových přenosů, kde je na výběr z  FTP, SMB, SFTP a  WebDAV (v  šifrované i  nešif-
 • 34. 34 ÚNOR 2012 OPENMAGAZIN TÉMA ČÍSLArované variantě). Správce přenosů sechová korektně a  není mu v  zásadě covytknout. Aplikace podporuje také zá-suvné moduly, pomocí kterých je možnénapříklad procházet archivy jako oby-čejné složky. Poněkud sporné je nastavení výcho-zích aplikací pro spouštění jednotlivýchtipů souborů. To je nutné provéstkompletně ručně, což sice zajistí maxi-mální korektnost, ale není to přílišuživatelsky pohodlné. Velice slušná jenaopak možnost využití klávesovýchzkratek. V oblasti nastavení nenalezne-me nic překvapivého – je možné si na-definovat výchozí prohlížeč či editor,některé chování systému nebo barevnéschéma, druh písma. Z  pokročilejších funkcí pak zaujmepráce s více kartami, což je záležitost ve-lice příjemná a práci usnadňující. Pokudk  ní přidáme používání záložek, jdeo  kombinaci skutečně dobře použi-telnou, která zvyšuje komfort práce.Vzít, či nechat být?Pokud hledáte opravdu jednoduchýa rychlý nástroj, který bude dobře použi-telný, stabilní a česky, pak je Tux Com-mader program, který byste mělivyzkoušet. Nenabízí sice komfortKrusanderu ani širokou paletu funkcí, alepředevším ve spojení s  terminálemdokáže skutečně hodně. Práce s připo-jeními ke vzdáleným serverům je na mě v nejbližší době nedočkáme. Chybí devším Gnome Commander a  správcedostatečné úrovni, stejně tak možnost tak některé modernější nástroje, jako je Xfc. Právě s nimi bude bojovat o velicepracovat s  víc kartami současně patří synchronizace složek, integrovaný pro- podobný segment uživatelů.k nadstandardu. hlížeč obrázků nebo možnost přímého Pro začátečníky půjde ale spíše o ná- zápisu dat na optický disk. Přesto si Odkaz:stroj méně použitelný. Nevýhodou je, že myslím, že si pozornost jistě zaslouží. • Portál Tux Commanderuvývoj ustrnul, takže se nové verze zřej- Jeho nejbližšími konkurenty jsou pře-
 • 35. Oxford Advanced Learners Dictionary RECENZE8 – výkladový slovník i pro LinuxLuboš DoleželDnes se podíváme na anglický výkladový slovník Oxford souhlasení licenčních podmínek stačíAdvanced Learners Dictionary (OALD). Jde o software, zadat cestu, kam se má aplikace nain- stalovat, a započne kopírování souborů.který je dodáván na CD spolu s tištěnou variantou tohoto Na závěr bude aktuálnímu uživateli při-slovníku, avšak za tištěnou verzí nepokulhává. dána ikona na pracovní plochu.N ejde přitom o žádnou novinku nebo nějakou nahodilou verzi, po které siuž vydavatel podporu Linuxu rozmyslel. a nebýt drobného technického nedopat- Slovník ření (vizte screenshot), nikdy bych – chovaje se jako běžný Franta uživatel – Nyní se už ale podívejme na OALD 8.Na následujícím screenshotu můžete vi- na tento fakt nepřišel. Samotná aplikace má řadu „podaplika-dět starší verzi 7, která rovněž vyšla i pro cí“, tou hlavní je ale samozřejmě výkla-Linux. Verze 7, ale i aktuální verze 8 při- Instalace dový slovník. Ten je velice bohatý –tom nejsou přímo napsané jako klasické u každého slova nabízí výslovnost v bri-aplikace, na které jsme zvyklí, nýbrž jsou Na CD se nachází složka linux, ve které je tské a americké angličtině (s možnostípostaveny nad Mozillou, v aktuální verzi schovaný instalační skript setup.sh. Ten přehrání). Jednotlivé významy slov jsoupak nad SeaMonkey. Jde o  zajímavou bohužel považuje amd64 za neznámou detailně rozepsány včetně vazeb, se kte-demonstraci toho, jakým způsobem je architekturu, a  proto je nutné jej na rými se daný význam pojí, a ukázkovoumožné využít software od Mozilly jako těchto systémech pouštět přes wrapper větou. U sloves najdeme informaci, zdaplatformu. Kdybych ale nebyl zvědavý linux32; pak je vše bez problémů. Po od- sloveso je, nebo není v daném významu tranzitivní. U každého významu nechybí informace o použití, tedy jestli je slovo považováno za archaismus, nebo jestli je formální a také, zda se jeho použití liší mezi zeměmi, kde se anglicky hovoří. Pro hlubší pochopení užití slov naj- deme u  velké většiny odkaz na doda- tečné ukázky použití ve větách. Pokud si to situace vyžaduje, je nám nabídnut ta- ké odkaz na kolokace nebo tvary slovesa. K hlubšímu pochopení nuancí významu (nebo pokud máme prostě jen zájem) pomůže popis původu slova – tedy z ja- kého jazyka pochází, jak slovo vypadalo původně, případně kdy se do angličtiny dostalo. Při učení může uživatele poš- ťouchnout informace o důležitých syno- nymech nebo antonymech; případně pokud existují jiná slova, ke kterým má toto významově blízko, ale přesto se liší použitím, tak také odkaz na místo, kde je užití vyjasněno. Ve většině případů nám bude pro hledání postačovat zadat dané slovo. Nicméně můžeme využít i  služeb pokročilého vyhledávání, kde je možno výsledky dále filtrovat podle oblasti uži- tí slova, původu, slovního druhu a vlastností (neformální, ironické...).
 • 36. 36 ÚNOR 2012 OPENMAGAZIN RECENZE U slovníku zbývají ještě dvě drobné funkce: k položkám ve slovníku si mů- žete připisovat vlastní poznámky. Pří- tomnost poznámky je pak ve slovníku vyznačena ikonou. A nezapomnělo se ani na obligátní funkci pro procvičování vý- slovnosti, kde můžete poslouchat vý- slovnost podle slovníku a  nahrávat si svou vlastní. Bohužel se následkem přetrvávajícího nepořádku ve zvukových systémech na Linuxu může stát, že pokud budete mít spuštěnou jinou aplikaci používající zvuk, tak z  OALD nedostanete ani hlásku. iWriter iWriter je trochu neobvyklý pomocník, který vám pomůže s tvorbou vybraných typů textů. Jde o  různé varianty CV/résumé, písemné stížnosti, žádosti, recenze apod. Můžete si prohlédnout navrhovanou strukturu, dostanete nej- různější tipy a na závěr můžete začít vy- plňovat políčka vlastním textem. Ten je po dokončení možné vyexportovat do textového souboru (prostý text). My Topics Tipy na slova, která se hodí znát, vám dá funkce My Topics. Zde najdete obrovské množství slov strukturovaných do stro- mu podle souvislostí a využití. Ve skupi- ně Family and relationships tak například najdete po kliknutí na Age spoustu slov a obratů spojených s věkem a stárnutím. Do této databáze si můžete přidat i vlastní slova a sami si je dát do kategorií. Activities Activities – toto slovo mi připomíná různé nepoužitelné obrázkové učebnice ze středních škol. V OALD ale najdeme pod záložkou Activities velké množství užitečných cvičení. Ta jsou rozdělena do tří hlavních skupin, a  to: „Academic Word List“, kde si otestujete své poro- zumění formálním obratům; „Topic Vo- cabulary“, kde zase přiřazujete slova k popsaným významům nebo je vkládá- te do vět; a na závěr „Dictation“ s řadou poslechových cvičení rozdělených podle přízvuku mluvčího. A narazíte nejen na americký a britský přízvuk!
 • 37. RECENZE ÚNOR 2012 OPENMAGAZIN 37A ten zbytekPod záložkou „Resources“ se skrývajírůzné pomocné dokumenty, které majípomáhat používat slovník a  poskytujívysvětlení, která byste obvykle hledaliv učebnicích. Bohužel mi z nějakého dů-vodu odkazy na jednotlivé dokumentynefungují, proto k nim více říci nemohu. A poslední věcí je Genie, což je tlačít-ko pro přepnutí aplikace do podobymalého okna. To se jistě šikne při pře-kladu delších textů, kde se nacházíslova, jež neznáme. Trochu ale mrzí to,že se text ze slovníku do malého oknamoc nevejde.ZhodnoceníOxford představuje v případě slovníkůzáruku kvality. A právě kvality se oprav-du dočkáte. Jakmile začnete porovnávat,co vám k  hledanému výrazu OALD po-skytne za informace, rychle pochopíte,proč v určité fázi studia dvoujazyčnýmslovníkům dochází dech. Jen těžko bude-te hledat něco, co obsahovou kvalitouOALD předčí. Co se technické stránky týče, musímvytknout porouchané Resources, drobnýzádrhel na amd64 a další drobnosti. Jakje ze screenshotů jasné, tak ani zde ne-můžeme počítat s nějakým zapadnutímdo okolního desktopového prostředí.S  pamětí zachází aplikace vcelku ro-zumně: po spuštění si zabere svých 50MB a  na této hodnotě pak proces zů-stává. Ve výsledku vám software mohu vře-le doporučit. Není ani nutné si knihus CD objednávat ze zahraničí, neboť jek nalezení i v českých e-shopech.
 • 38. QCad – jednoduše použitelný nástroj RECENZEpro editaci dvourozměrných výkresůPavel TišnovskýSystém Linux je v  současnosti používán v  mnoha různých (takzvaná komunitní edice), která jeoblastech. Kromě jeho nasazení na serverech, kde si již za dostupná mj. i ve Fedoře 15.poměrně dlouhou dobu své existence vydobyl stálé místo,se s  tímto systémem stále častěji můžeme setkat i  v  růz-ných vestavěných (embedded) systémech a  samozřejmětaktéž v  kancelářích, kde je využíván jak pro zpracovánítextových dokumentů, tabulek a  práci s  elektronickoupoštou, tak i  v  některých případech pro tvorbu a  editacivýkresů v aplikacích typu CAD (Computer Aided Design).P ro Linux v současnosti existuje rela- tivně velké množství nástrojů typuCAD od poměrně jednoduchých aplikací QCad, jehož autorem je švýcarská společnost RibbonSoft. Zajímavé je, že tento program je vydáván pod dvojí li- Při prvním spuštění QCadu je možnéurčených především pro kresbu dvouroz- cencí – zatímco varianta QCadu určená provést základní konfiguraci systému: zvolitměrných (2D) výkresů až po takzvané pro operační systémy Microsoft používané délkové jednotky, nastavit jazyk„velké systémy CAD“, které kromě pod- Windows je vydávána pod privátní licen- využitý v uživatelském rozhraní a taktéžpory všech 2D operací navíc obsahují cí, jsou varianty vytvořené pro operační vybrat jazyk, v němž jsou zapisovány příka-i možnost tvorby trojrozměrných mode- systémy Linux a  taktéž Mac OS X vy- zy (v tomto případě je vhodné ponechatlů, automatické generování kusovníků, dávány pod známou licencí GPL (GNU angličtinu, už jen z důvodu snadnějšíhopráci s velkými výkresovými sestavami General Public License) verze 2. V dalším hledání jednotlivých příkazů v systému ná-atd. textu bude popsána varianta QCadu vy- povědy) Mezi aplikace typu CAD patří daná pod licencí GPL. Zaměřím se pře-i program nazvaný jednoduše a výstižně devším na popis QCadu verze 2.0.5.0 Instalace QCadu Již na konci předchozího odstavce jsem se zmínil o  tom, že aplikace QCad je dostupná i ve Fedoře 15. Jedná se o balík umístěný ve standardním repozitáři, takže při instalaci QCadu by neměly na- stat prakticky žádné problémy (samo- zřejmě existuje jak 32bitová, tak i 64bitová verze). V závislosti na prefe- rencích uživatele lze využít buď služeb grafického instalátoru spuštěného v prostředí Gnome Shellu, nebo je možné instalaci provést alternativně z  příka- zového řádku. Obě možnosti instalace QCadu jsou zobrazeny na následující dvojici snímků obrazovek (Fedora 15 a Gnome Shell). Po instalaci aplikace QCad se v gra- fickém prostředí Gnome Shellu objeví nová ikona sloužící pro spuštění QCadu.Uživatelské prostředí aplikace QCad po jejím spuštění a otevření nového (prázdného) výkresu
 • 39. RECENZE ÚNOR 2012 OPENMAGAZIN 39 ce bodů, které na ní leží atd. Souřadnice, poloměry a délky lze buď volit myší, ne- bo je zapisovat pomocí klávesnice, což nás vede k další vlastnosti QCadu. Využití příkazové řádky Aplikace QCad se mnoha dalším (větši- nou profesionálním) programům typu CAD podobá i  díky podpoře příkazové řádky, do níž lze zapisovat příkazy, popř. zadávat souřadnice a další potřebné pa- rametry při vytváření či modifikaci Instalace aplikace QCad pomocí grafického instalátoru Fedory grafických entit. Pro přístup do příkazové řádky postačí stlačit klávesu SPACE (mezerník), což se ihned projeví změnou barvy textu „Command:“, za nějž se může ihned začít zapisovat jmé- no příkazu. Příkladem může být slovo „line“ sloužící pro vytvoření nové úseč- ky ve výkresu. Příkazová řádka se velmi často používá taktéž pro zadávání souřadnic. Může se například jednat o  koncovou souřadnici úsečky, bod vložení bloku do výkresu či o souřadnice středu kružnice. Souřadnice mohou být zadány abso- lutně, tj. v souřadné soustavě začínající v bodě [0, 0]. Kromě toho lze souřadnice zadat i  relativně vůči poslednímu za- danému bodu, čehož se dosti často vyu- žívá, zejména při kreslení úseček. Aby se relativní souřadnice při zápisu odlišily od souřadnic absolutních, zapisuje se před nimi znak @ (nejedná se jen o spe- cialitu QCadu, ale o vlastnost převzatou z  dalších aplikací). QCad podporuje i použití polárních souřadnic (tj. vzdá- lenosti a úhlu), které mohou být taktéž zadány buď absolutně, nebo relativně.Instalace aplikace QCad a všech knihoven, na nichž tato aplikace závisí, s využitím příkazu Pro oddělení hodnoty udávající vzdá- „yum“ spouštěného z příkazové řádky (s právy superuživatele) lenost od úhlu se v tomto případě pou- žívá znak <.Kresba grafických entit Du (týká se to třeba možnosti automa- tického okótování, zadání tolerance atd.) Příklady:Při kresbě výkresů v QCadu je možné vy- Nová entita pro nakreslení se vybírá 100, 100 – absolutní kartézskéužít všechny základní entity, které jsou buď z  hlavního menu aplikace (viz též souřadnice se začátkem souřadné sou-od programů této kategorie (tj. jedno- snímek obrazovky umístěný nad tímto stavy v bodě [0, 0]dušší a snadno použitelné 2D CADy) oče- odstavcem), nebo je možné pro výběr @100, 0 – relativní kartézskékávány. Z podporovaných entit se jedná entity použít levý nástrojový panel, je- souřadnicepředevším o úsečky, kružnice, kruhové hož horních šest ikon obsahuje příkazy 100<90 – absolutní polárníoblouky a text. Tyto entity jsou doplněny pro kreslení bodů, úseček, kruhových souřadniceo  možnost kresby jednotlivých bodů, oblouků, kružnic, elips a spline křivek, @100<90 – relativní kartézskéelips, spline křivek a  taktéž obrázků další ikony pak obsahují příkazy pro vy- souřadnice (použité například při kresběimportovaných z  externích souborů. tvoření textové entity, kóty či vy- svislé úsečky o  délce 100 délkovýchUzavřené oblasti ve výkresu lze rovněž šrafované oblasti. Po výběru entity je jednotek)vyplnit definovaným vzorkem. Aplikace taktéž nutné zvolit, pomocí jakých para-QCad samozřejmě nabízí i  možnost metrů budou specifikovány její geomet- QCad dokonce při specifikaci souřadnicmanuální či poloautomatické kresby kót, rické parametry. Při kresbě kružnice je umožňuje použít namísto pouhých nu-i když možnosti QCadu jsou v některých například možné zadat její střed a polo- merických hodnot taktéž jednoduchéohledech menší než například v AutoCA- měr, nakreslit lze kružnici pomocí troji- matematické výrazy, čehož je možné
 • 40. 40 ÚNOR 2012 OPENMAGAZIN RECENZEv některých případech využít (napříkladpři překreslování výkresů z  papíru doelektronické podoby v případě, že ve vý-kresu nejsou zakresleny všechny kóty –chybějící délku lze snadno dopočítatz délek ostatních kót). Volba uchopovacího režimu přímo při kresbě nové entity Nastavení vlastností aplikace QCad Práce s hladinami cí, další hladina může být vyhrazena pro Prakticky všechny aplikace typu CAD, ať zakreslení schémat elektrického zapo-Uchopovací režimy již se jedná o programy určené především jení, třetí hladina pro schéma zapojeníPři kreslení a samozřejmě taktéž v prů- pro tvorbu převážně dvourozměrných telefonní a počítačové sítě, další hladinaběhu editace grafických entit je většinou výkresů, nebo o plnohodnotné prosto- bude určena pro vodovodní řád či nákresnutné zajistit, aby na sebe entity zcela rové modeláře, obsahují podporu pro rozvodu klimatizace atd. Grafické uži-přesně navazovaly, popř. aby dvě úsečky práci s  takzvanými hladinami (layers). vatelské rozhraní aplikace QCad ob-byly na sebe kolmé, aby entita začínala QCad samozřejmě nezůstává pozadu sahuje pro práci s hladinami samostatnýve středu jiné entity atd. Pro přesné a práci s hladinami taktéž podporuje. Při přemístitelný panel, na němž je zob-umístění entit do výkresu slouží v systé- práci s hladinami je každá entita na vý- razen seznam hladin i se základním na-mech CAD takzvané uchopovací režimy krese umístěna do některé z hladin defi- stavením pro každou hladinu (viz též(snap modes) a QCad není v tomto ohledu novaných uživatelem, přičemž pro obrázek číslo 12).žádnou výjimkou. Volbu uchopovacího každou hladinu je možné zvolit její jmé-režimu (či dokonce většího množství no, vybrat barvu kresby, styl kreslenýchuchopovacích režimů) lze provést buď čar a v neposlední řadě taktéž lze zvolit,z hlavního menu aplikace (v závislosti na jestli má být hladina viditelná a zda mázvoleném jazyku uživatelského rozhraní být uzamčená (v  tomto případě neníse jedná o položky Uchopit/Snap – viz též možné v hladině provádět žádné editačníobrázek číslo 10), nebo je možné ucho- operace, dokonce v ní není ani možnépovací režim nastavit z  levého ná- vytvářet další entity).strojového panelu přímo při kresbě novéentity. Volba uchopovacího režimu z hlavní-ho menu aplikace má vliv na všechnydalší kreslicí a editační operace, zatímco Nastavení parametrů vybrané hladiny.volba z  nástrojového panelu se týkápouze kresby nové entity. QCad podpo- Pomocí dvojice ikon před jménemruje všechny základní uchopovací reži- každé hladiny lze zvolit, zda má být hla-my, které uživatelé znají i  z  ostatních dina skryta, či zobrazena a zda má býtaplikací typu CAD. Jedná se zejména zamčena při kreslení a modifikaci entit.o  omezení souřadnic koncových bodů Tento panel taktéž ve své horní částientit na mřížku (takto je možné na- obsahuje pětici ikon pro volbu vidi-příklad zarovnat celou kresbu na desítky telnosti hladiny, pro vytvoření novécentimetrů atd.), navázání entit na kon- hladiny či naopak smazání hladinycové body jiných entit, na střed jiných Seznam hladin ve výkresu a taktéž ikonu sloužící ke změně styluentit, kresbu na sebe kolmých úseček entit, které se na hladině nachází (stylatd. Kromě toho je možné zvolit, aby se Díky podpoře práce s  hladinami je lze samozřejmě zvolit pro každou entituentity (většinou se jedná o úsečky) kres- například možné, aby jeden výkres po- samostatně, to však většinou není přílišlily pouze ve vodorovném nebo svislém stupně zpracovávalo větší množství pra- výhodné právě z toho důvodu, že v bu-směru, čehož je možné využít například covníků z  různých oborů. V  případě doucnu bude nutné měnit styl entitypři kresbě půdorysů staveb, elektrických stavebního výkresu může být půdorys zvlášť, a ne hromadně změnou stylu ce-schémat atd. nakreslen v samostatné hladině uzam- lé hladiny). čené pro ochranu před nechtěnou edita-
 • 41. RECENZE ÚNOR 2012 OPENMAGAZIN 41Práce s blokyDalší funkcí, kterou můžeme naléztv  mnoha aplikacích typu CAD a  samo-zřejmě ji nalezneme taktéž v QCadu, jepodpora pro práci s bloky. Bloky většinouslouží k seskupení libovolného množstvíentit, které mají být ve výkresu nakres-leny a posléze přesouvány a/nebo otáče-ny společně. V  případě elektrickéhoschématu se například může jednato schematickou značku tranzistoru (blokbude v tomto případě složen z kružnice,několika úseček a textu s popisem typutranzistoru), ve stavebním výkresu mů-že být blokem například značka dveří čiumyvadla. Podobně jako je tomu u  hladin,i jednotlivým blokům lze přiřadit jejichjméno. Blok lze taktéž editovat v samo-statném okně a  je ho možné vložit do Použití příkazu pro prodloužení entity (úsečky) při kresbě půdorysu budovyaktuálně zpracovávaného výkresu s tím,že zůstane zachována jeho celistvost.Pro „rozbití“ bloku na jednotlivé entityje možné použít příkaz „explode“.Editační příkazyAplikace QCad obsahuje i základní edi-tační příkazy sloužící ke změněvlastností nakreslených grafických entita  taktéž bloků. První skupina těchtopříkazů může být použita pro provedenízákladních (lineárních) transformací –posunu, změny natočení, změny ve-likosti a taktéž k zrcadlení vybrané enti-ty (entit) či bloku. Další skupinaeditačních příkazů slouží k prodlouženíči naopak ke zkrácení entity (většinou sev  tomto případě jedná o  úsečky čikruhové oblouky) takovým způsobem, Výkres půdorysu budovy vytvořený v QCaduaby jeden koncový bod editovanégrafické entity přesně ležel na entitě ji- Závěr standardních atributů entit. Nicméněné, popř. aby se entity stýkaly ve Vzhledem k tomu, že aplikace QCad není všechny základní grafické entity, blokyspolečném koncovém bodě – průsečíku. v žádném případě jediným existujícím i hladiny uložené v souborech DXF lze veTyto příkazy jsou při editaci výkresů, ať programem pro tvorbu výkresové doku- většině případů načíst (pokud dojdejiž stavebních, či strojírenských, použí- mentace, je nutné, aby bylo možné co k chybě, je možné v mnoha CAD nástro-vány velmi často. nejjednodušeji a  ideálně beze ztráty jích zvolit úroveň kompatibility gene- Třetí skupina editačních příkazů je informací přenášet výkresy mezi různý- rovaných DXF souborů).používána k  vytvoření nové úsečky či mi CAD aplikacemi. Již v poměrně dávné Z  nedostatků QCadu je nutné nakruhového oblouku v  místě protnutí počítačové minulosti byl pro tento účel prvním místě jmenovat především po-dvou entit. Díky existenci těchto příkazů navržen souborový formát DXF (Drawing malé překreslování výkresu. Pomalostje možné velmi jednoduše nakreslit na- Interchange File Format), který se i přes překreslování sice není viditelná propříklad různé ohyby či zkosení. V  po- některé své nepříliš dobré vlastnosti výkresy s několika desítkami entit, aleslední skupině editačních příkazů (objemné soubory atd.) zachoval až do již u  středně velkých výkresů (stovkymůžeme nalézt příkazy sloužící pro současnosti. a tisíce entit) je překreslování provádě-změnu barvy vybrané entity, stylu čáry, QCad dokáže s výkresy uloženými ve no nepřiměřeně dlouho, a to i na rych-rozbití bloku na jednotlivé entity, formátu DXF pracovat, i když v někte- lých počítačích. Nicméně i  přes tentoz nichž byl blok vytvořen, editaci textu rých případech může dojít k problémům nedostatek je QCad použitelný v tech-atd. – týká se jak 3D entit (což je vzhledem nické praxi, což je ukázáno i  na po- k zaměření QCadu i částečně pochopi- sledním obrázku s výkresem vytvořeným telné), tak zpracování některých ne- přímo v QCadu.
 • 42. Linux Mint 12: Je to opravdu RECENZEtakové terno?Kamil PošvicKoncem roku vyšla nová verze distribuce Linux Mint 12, výběru máte na přihlašovací obrazovce.nesoucí označení „Lisa“. Toto vydání bylo částí komunity Jestliže jste si během instalace zvolili automatické přihlášení, tak po spuštěníočekáváno se strachem z toho, zda nezopakuje chyby dostanete automaticky GNOME 3.2Ubuntu. Poprvé totiž přináší GNOME 3 a zároveň fork s MGSE (Mint Gnome Shell Extensions)GNOME 2 nazvaný MATE. Pojďme se společně podívat na a případná změna prostředí je možná ažto, zda a jak se inovace povedla. po odhlášení.L Novinky inux Mint je známá a oblíbená dis- jeho zavedení se dostanete přímo do živé tribuce založená na Ubuntu. Podle verze systému Linux Mint. Lze si tak Co nás tedy čeká? V oznámení o vydáníněkterých statistik je dokonce oblí- snadno a bez nutnosti instalace vyzkou- lze nalézt, že největšími novinkami tétobenější než poslední verze Ubuntu. Trend šet co vás čeká a zda bude tato distribuce verze jsou GNOME 3.2, MGSE, MATEodlivu uživatelů klasického Ubuntu, kte- pro vás ta pravá. Předvoleno je prostředí (fork Gnome 2), vylepšený vzhledrý se objevil po vydání Unity, se projevu- GNOME 3.2 kompletně v angličtině. Pří- prostředí a nový výchozí vyhledávač.je nejen ve zvýšeném zájmu o  distri- mo na ploše je pak připraven instalátorbuce *buntu, ale i o jeho deriváty. Zde systému na pevný disk, kde je již i volba GNOME 3.2 a MGSEmá tedy Linux Mint svoji šanci. Otázkou, lokalizace do češtiny.na kterou se dnes pokusíme odpovědět, Proces pak lze stáhnout na pozadí Musím říci, že zde jsem se nejvíce obávalje, zda nasazení GNOME 3.2 je tou a  nadále pracovat se systémem (na- toho, jak proběhla implementace GNO-správnou volbou a zda nebylo lepší vsa- příklad prohlížet si internet, poslouchat ME 3. V distribucích, jako je napříkladdit na jistotu v podobě starší verze GNO- hudbu nebo sledovat film). Instalace je Fedora 16, která využívá převážně neu-ME. bezproblémová a poměrně rychlá. Nain- pravené GNOME 3, mě toto prostředí staluje se vám jak GNOME 3.2 (s rozší- příliš neoslovilo. Tady ale vývojářiBezproblémová instalace řením a  bez), tak i  MATE. Možnost opravdu zapracovali a  rozšíření MGSEInstalace je poměrně jednoduchá. Uživa-tel má možnost si zvolit z připravenýchobrazů ISO ve variantách 32bit a 64bit vevelikosti pro CD a DVD. DVD (1 GB) ob-sahuje kompletní softwarové vybavenívčetně plné multimediální podporya všech připravených prostředí. Obrazpro CD (620 MB) je bez této multimedi-ální podpory, ale vybrané kodekya aplikace lze po instalaci snadno doin-stalovat. Tady shledávám velkou výhoduoproti Ubuntu, které se stále omezuje navelikost instalačního obrazu pro CD, a toi za cenu „overburningu“ (ten může dě-lat některým uživatelům problémy).Ubuntu z tohoto důvodu vyřadilo někte-ré užitečné aplikace, které zde nalezne-me ihned po instalaci. Po vložení instalačního média a vol-bě startu z  CD/DVD se dostanete dojednoduchého menu. Zde pouze postrá-dám možnost volby české lokalizace pronásledující zavedení systému z DVD. Po
 • 43. RECENZE ÚNOR 2012 OPENMAGAZIN 43 o  plně podporované a  udržované prostředí poskytující svým uživatelům tradiční funkce z  GNOME 2 za využití nejnovějších technologií. Prostředí je pro uživatele instalující z DVD již připraveno a lze zvolit v rámci přihlašovací obrazovky. Jestliže jste in- stalovali z CD, tak je nutná ruční doin- stalace balíčku mint-meta-mate. Po přihlášení (s  volbou prostředí MATE) se dostanete do klasického vzhledu GNOME 2, jak si ho možná mnozí z  vás pamatují z  Linux Mint 11 nebo jiných distribucí. Chvilku jsem jej testoval a i přes varování vývojářů o ne- stabilitě jsem žádný problém neshledal. Vrátil jsem se pak do GNOME 3, který mě díky rozšíření MGSE oslovil více. Vylepšený vzhled Vývojáři avizovali i  vylepšený vzhled prostředí. Tuto novinku zastupují dvě nová témata Mint-Z  a  Mint-Z-Dark. Jedná se o sloučení některých vlastností z témat Mint-X a Zukitwo. Témata jsou zdařilá a vytvářejí dojem vyššího rozli- šení za využití například menších fontů a ikon. Nový výchozí vyhledávač Linux Mint se do této verze rozhodl jako výchozí vyhledávač na internetu prefe- rovat Duck Duck Go. Podle oznámení vyhledávač neshromažďuje o uživateli žádné informace, a tudíž poskytuje kaž- dému stejně optimalizované výsledky. Osobně preferuji alespoň lokalizované výsledky (nejdříve odkazy vedoucí na české sítě), ale možná se vám tento vy- hledávač zalíbí. Minimálně jej doporu- čuji vyzkoušet už z toho důvodu, že část zisků plynoucí z vašeho vyhledávání pů- jde i na Linux Mint. Samozřejmě je možné si vybrat i jiné vyhledávače. Připraveno je zde vyhle- dávání na Amazon.com a anglické verzivytváří jakýsi můstek mezi větví 2 a 3. zorňování ve středu dolní části ob- Wikipedie. Jako další lze přidat i  na-Přidává spodní panel, seznam otev- razovky. Má velice pěknou frontu příklad Google, ale chce to trošku víceřených oken, menu aplikací a  mnoho historie, takže lze dohledat a zpracovat klikání, pročítání a restart Firefoxu.dalšího. i předešlé zprávy. Osobně mi pouze va- Vše funguje přehledně a  efektivně. dilo, že při oznámení nového hardwaru Softwarová výbavaObčas se mi stávalo, že vyhledávání zůstává zpráva na obrazovce až do ruční-menu v  nainstalovaných aplikacích se ho zavření. Softwarová výbava je zde na velicepo pohnutí myši samo vymaže, takže na dobré úrovni. Instalace proběhla z DVD,nalezenou aplikaci nemáte možnost MATE a vývojáři tudíž měli dostatek místa nakliknout, ale lze na ni dojet pomocí všechny důležité aplikace. Většina je jižkláves. Jinak je poznat, že MGSE je navr- Jedná se o fork GNOME 2 a podle slov vý- v nejaktuálnější verzi, nicméně ihned poženo tak, aby vám pomohlo pracovat vojářů se jedná o úplnou novinku, která instalaci mi systém ohlásil 277 doporu-efektivněji ve více aplikacích zároveň. ještě nemusí být až tak stabilní čených aktualizací o celkovém objemu Součástí prostředí je i povedené upo- a kompletní. Časem by se mělo jednat 188 MB. Tuto volbu bych doporučoval
 • 44. 44 ÚNOR 2012 OPENMAGAZIN RECENZE chráněným dokumentem přece jen do- poručuji zvolit jinou alternativu. Výchozím přehrávačem videa je To- tem Movie Player využívající předin- stalovaný GStreamer. Bez nutnosti zásahu tak lze přehrát většinu dnes již běžných formátů včetně klasického DVD. Co mi ovšem nevyhovovalo, je ab- sence lokalizace jednotlivých aplikací. Bylo nutné vždy přes správce softwaru doinstalovat češtinu pro každou aplikaci (Firefox, Thunderbird, LibreOffice…). Toto by mohl být problém, který by ně- které uživatele (nováčky) mohl odradit. I celková lokalizace prostředí někdy vy- kazovala nedostatky ve formě některých nepřeložených tlačítek anebo textů v menu. Instalace dalších programů Samozřejmě čím déle pracujete s Li- nuxem, tím více máte oblíbených speci- álních aplikací, a proto vás určitě zajímá možnost přidání nových aplikací. Pro snadné přidávání aplikací je připraven přehledný Správce aplikací. Ve výchozím stavu spravuje něco přes 36 000 balíčků. Je tedy vysoce pravděpodobné, že zde hledanou aplikaci naleznete. Případné dodatečné zdroje softwaru lze snadno doinstalovat, používá stejné jako po- slední Ubuntu 11.10 „Oneiric Ocelot“, ze kterého vychází. Jestliže neznáte konkrétní aplikaci, lze procházet i jednotlivé kategorie a řídit se u aplika- cí získaným hodnocením. Celkové zhodnocení Líbilo se: • velice povedené rozšíření GNOME 3 ve formě MGSE • výběr výchozích aplikací vhodný pro nováčky • pěkný vzhled nových tématnastavit již do instalace systému. Teprve 11 a podpora multimediálních formátů.po instalaci doporučených aktualizací Není tak třeba nic přidávat ani instalovat Nelíbilo se:máte systém plně aktuální, což vám in- pro prohlížení většiny internetových • nedodělky v  lokalizaci, nutnostdikuje ikona v horním panelu. stránek, poslouchání hudby nebo sle- ruční doinstalace češtiny do někte- Pak zde tedy naleznete aplikace Fire- dování videa. rých aplikacífox a  Thunderbird ve verzi 8.0, GIMP Pro prohlížení souborů PDF je zde • upozornění na nový HW zůstává na2.6.11, LibreOffice 3.4.4, Banshee 2.2.0 připravena aplikace Document Viewer obrazovce až do ručního zavřenía další. Nespornou výhodou pro nováčky 3.2.1. Zvládá prohlížení většiny doku-je již nainstalovaný Adobe Flash Player mentů, ale například pro práci s heslem
 • 45. NÁVODYScribus: Jak vytvořit efekty textuMichal HlavatýPři vytváření textu je možné použít různé efekty, které Text s odrazemmůžou vylepšit nebo oživit dokument. Seznamte se s  ně- Vytvořte text. Konvertujte jej nakterými z nich v našem návodu. 1 obrysy. Zrušte seskupení a  poté aplikujte Kombinovat mnoho-Klasický stín úhelníky. stroje cesty | Operace s cestami… Vytvořte kopii, kterou překlopíte1 Vytvořte text. V dialogovém okně Vlastnosti v  části Text | Barva Vzniklý tvar zkopírujte a nastavte barvy obou tvarů. Tmavší z  nich 2 podle vodorovné osy, tj. „vzhůru nohama“. Otevřete si Okna | Za- &  efekty stiskněte ikonku Stíno- přesuňte do nižší vrstvy a trochu jej rovnat a  rozmístit a  zarovnejte vaný text. Barvu tahu nastavte na posuňte dolů. Jako pozadí vytvořte odraz podle obrázku níže. Poté 30% černou. obyčejný obdélník, který bude mít aplikujte svislý přechod na odraz. Dlouhým stiskem ikonky stíno- nejsvětlejší barvu. V horní části nastavte 70% černou2 vaného textu změňte posunutí stínu. a bílou ve spodní. Přidejte obdélník s  vodorovným 3 přechodem bílá-černá-bílá o výšce 1 pt. Zarovnejte jej podle obrázku níže. Vytlačené písmo – druhý způsob Text s klasickým stínem Zkosený stínVytlačené písmo Vytvořte text. Konvertujte jej na1 Postupujte podle předchozího ná- vodu. Stín textu však posuňte do 1 obrysy. Zrušte seskupení a  poté aplikujte Kombinovat mnoho- Text s odrazem polohy před a nad text. Text by měl úhelníky. mít nejsvětlejší odstín (50% černá), Vytvořte kopii. Dvojklikem na kopii Odkazy pozadí tmavší (70% černá) a  stín nejtmavší (80% černá). 2 se otevře dialogové okno Uzly, ve kterém několikrát stisknete ikonku • Zhastrov T.: Scribus Creations, Part 2 s názvem Uvolnit horizontálu do- prava. Zarovnejte stín zleva a zdola podle 3 textu (v  Okna | Zarovnat a  roz- místit). Aplikujte svislý přechod na Vytlačené písmo odraz. V horní části nastavte bílou a ve spodní 70% černou. Přesuňte Lepšího výsledku je možné dosáh- stín do spodní hladiny.2 nout konvertováním textu na obry- sy, zrušením seskupení a  násled- nou kombinací mnohoúhelníků. Poté vytvořte pozadí (obdélník) a  odečtěte text z  obdélníku – kliknutím na obdélník a text za dr- žení klávesy Shift, Objekt | Ná- Zkosený stín
 • 46. Scribus: Jak vytvořit text NÁVODYvyplněný obrázkemMichal HlavatýPotřebujete oživit svůj dokument? Zkuste použít text Nahrajte do rámce obrázek pravýmvyplněný obrázkem. Postup k jeho vytvoření si přečtěte 6 klikem, Vložit obrázek, upravte pozadí dle potřeby.níže.Návod Pomocí Objekt | Zrušit seskupení1 Do textového rámce vložte text. Na- stylujte jej. Výhodné je použít tučný 3 nebo klávesové zkratky Ctrl + Shift + G rozdělte text na jednotlivá řez (bold, extrabold, heavy). písmena. Výsledný text vyplněný obrázkem Vložený text Rozdělená písmena Označte rámec, pravý klik, Kon- Poté spojte text v jeden tvar v Ob-2 verze na | Obrysy. 4 jekt | Kombinovat mnohoúhel- níky. Přeměňte objekt z tvaru na obráz- 5 kový rámec pravým klikem, Kon- verze na | Obrázkový rámec. Konverze na obrysy Konverze na obrázkový rámec
 • 47. Proč by se školy neměly bát PRAXEopen sourcu a LinuxuRobert KrátkýSoftwarové vybavení základních a  středních škol vůbec Proto je potěšující, kolik se v dnešnínemusí být tak drahé, některé školy používají open source době najde progresívních učitelů, kteří se nebojí zkoušet, nasazovat a  širocea  Linux a  ušetřily tak nemalé finanční prostředky. Ještě využívat open-source software a v mno-potěšitelnější je, že open-source software je využíván ha případech i Linux. Tento zvrat si mů-z praktických a didaktických důvodů. žeme vysvětlovat plánováním s  kon- krétními cíli, z nichž ty nejvýznamnějšíNekoncepce v minulosti mix verzí operačního systému Microsoft zahrnují: Windows a  žádná nebo velmi chatrná 1. ušetřit peníze;Výuka ICT na základních a  středních koncepce udržitelnosti, správy a dalšího 2. získat novou kvalitu vzdělávání;školách je obecně ošemetný problém. rozvoje. Zkrátka INDOŠ (projekt Internet 3. podpořit exkluzivitu vzděláváníPočítačové vybavení českých škol se do škol) a  roky po něm výuku počíta- podporou alternativ;teprve před několika lety začalo dostávat čových dovedností těžce zasáhly. 4. pedagogický záměr.na úroveň alespoň přibližně odpovídají- Připočteme-li ke zmiňovaným neu-cí minimálním požadavkům, které jsou těšeným okolnostem skutečnost, že ne- Školství je notorik, léčba jena tuto oblast kladeny. Velmi často však bylo možné navázat na tradici, která možnáškoly neměly nad výběrem hardwaru ta- tady v  předlistopadovém období ne-kovou kontrolu, jakou by si před- vznikla, protože moderní ICT vybavení Notorický nedostatek financí ve školstvístavovaly, nebo postrádaly potřebné ve školách k  dispozici nebylo, vychází hraje nezanedbatelnou roli, stejně jakozázemí (ať již z hlediska personálního, nám obraz, z něhož lze vyčíst současné podobně notorické potíže s bezpečností,nebo technického) pro systémové vyře- hrubé nedostatky. Černobílý a  nekon- kterými se operační systém od Micro-šení této otázky. Instalované softwarové cepční projekt INDOŠ „uspěl“ zejména softu vyznačuje. Open-source operačnívybavení bylo ve většině případů dáno v  tom, že pomohl do učeben jednoba- systémy (v  čele s  nejznámějším Li-direktivně nastavenými parametry růz- revnému softwarovému vybavení, které- nuxem) mohou nabídnout nesporně vý-ných projektů, v  jejichž rámci mohly mu dominoval systém Windows. hodnější licenční podmínky a  netrpíškoly usilovat o vylepšení stávající situa- Postupný příchod učitelů s novými ob- chybami v zabezpečení, které by je vy-ce. Výsledkem byly v drtivé většině pří- zory mohl jen těžko zvrátit zakořeněnou stavovaly napospas útokům malwaru,padů předražené počítače, nesourodý fixaci na produkty Microsoftu. virů apod. (případné zabezpečení pomo- cí antivirových programů vyžaduje vy- naložení dalších nákladů na pořízení, času na údržbu a prášků na nervy). Nízká nebo teoreticky i nulová poři- zovací cena spojená s  neomezujícími open-source licencemi navíc umožňuje, aby si žáci a  studenti doslova odnesli software instalovaný ve škole i  na domácí soukromé počítače, aniž by se dopouštěli porušení zákona nelegálním používáním proprietárních aplikací. Slovy RNDr. Věry Hudcové, učitelky a správce ICT na Základní škole a ma- teřské škole bratří Fričů v  Ondřejově: „Pro školu je důležitá každá úspora a navíc, každé dítě si [OpenOffice.org] doma může nainstalovat a  používat. Mohu půjčovat CD s  instalačním programem, což mi opravdu přijde dů- ležité.“ Počítačová učebna s Linuxem
 • 48. 48 ÚNOR 2012 OPENMAGAZIN PRAXESoftware lze používat účetnictví). Mnoho škol má zkušenost Instalace open-source systému nalegálně právě s  tímto způsobem pozvolného desktopy v učebnách a kabinetech sice oťukávání svobodných alternativ v  důsledku skýtá nejširší možnostiKromě toho, že to znamená nemalou k  uzavřeným a  drahým systémům. úspory finančních prostředků, ale takéúsporu prostředků pro rodiny žáků, na- Převod serverové infrastruktury na Linux se setkává s  největší zdrženlivostí naplňuje tato skutečnost i pedagogickou je obyčejně vyprovokován snahou straně správců a  protesty na straněfunkci, kterou vystihuje například o usnadnění správy a zajištění bezpečné- uživatelů. Je potřeba vytvořit prostředí,Mgr. Martin Raus z Gymnázia v Jevíčku: ho síťového prostředí. Pracovní stanice které nenaruší provoz výukových či ad-„Naším cílem je, aby studenti vzali na s různými „zbytkovými“ verzemi systé- ministrativních aplikací, jež existujívědomí, že používání nelegálně získané- mu Microsoft Windows mohou být ob- pouze ve verzích pro Windows. Linuxováho softwaru je trestným činem, a aby po- sluhovány linuxovými servery, které platforma přitom technologicky nijakchopili, že existují alternativy ke zajistí nejen přihlašovací a ukládací, ale nezaostává a záleží pouze na rozhodnutíkomerčnímu softwaru. V tomto směru je i poštovní, antivirové, antispamové a tis- výrobce, zda ji bude podporovat. Pokudpoužívání Linuxu zcela logickým krokem kové služby. se ji vědomě rozhodne ignorovat, roz-a chápeme ho jako společensky důležitý Softwarové vybavení pracovních hodně přichází o zákazníky – pokud nevýchovný prvek pro zvýšení povědomí stanic a  uživatelských desktopů bývá dnes, pak v budoucnosti ano.o autorských právech jak studentů, tak dalším krokem, i  když v  mnoha or- Současný stav lze řešit různými způ-přeneseně i  jejich rodičů, kterým stu- ganizacích jde naopak o  první fázi. Ať soby od virtualizace až po dedikovanédenti svoje poznatky a postřehy samo- tak či tak, tato část migrace je téměř vž- stroje s  Windows. Bc. Martin Pruša,zřejmě přetlumočí.“ dy vynucena okolnostmi: Zastarávající správce sítě a  učitel na Středním od- proprietární software neplní požadované borném učilišti elektrotechnickém Naším cílem je, aby studenti funkce (obzvláště je to patrné u starších, v Plzni, k této otázce poznamenal: „Ob- vzali na vědomí, že použí- leč rozšířených verzí kancelářského ba- rovský problém jsme měli se školní vání nelegálně získaného líku Microsoft Office) nebo klíčovým agendou, která musí běžet na Microsoft softwaru je trestným činem, aplikacím vyprší licence. Windows Serveru. Ten nemáme, a proto a aby pochopili, že existují Upgrade na nové verze je drahý, jsme museli sáhnout po virtuálním alternativy ke komerčnímu nemožný (například kvůli hardwarovým serveru s  nainstalovaným Microsoft nárokům) nebo z  jiného důvodu ne- Windows Serverem.“ Součástí řešení softwaru. vhodný. mohou být i  tzv. dual-boot systémy, Ing.  Jiří Burda, učitel na Vyšší od- které umožňují výběr operačního systé- Nezřídka nárazový a ne zcela uspořá- borné škole a Střední průmyslové škole mu už při zapnutí počítače.daný charakter dokupování počítačů elektrotechnické Olomouc, komentujea  proprietárního softwaru znamená nastalou situaci takto: „Byla mi učiněna O peníze jde až v první řadě(nejen) pro školy nutnost vedení doda- nabídka, která by vyřešila náš problém,tečné agendy o platnosti licencí. Institu- ale stálo by nás to řádově desítky tisíc – Bez výjimky všechny organizace,ce, které se snaží zachovávat veškeré své a to byla cena pro vzdělávací organizace. které v rámci České republiky v menší čivybavení legální, mají o starosti posta- Přišlo mi to úsměvné. My učíme na větší míře nasadily nebo přešly na open-ráno. Ludmila Chládková, vyučující jejich produktech a tím jim děláme re- source software, citují jako hlavní důvodinformatiky na Církevní střední odborné klamu a máme za to ještě platit? Takže nutnost nebo snahu ušetřit na licencíchškole v Bojkovicích, říká: „Můj podíl na to vyřešíme tak, že přejdeme na Laza- proprietárních řešení. V případech, kderozhodování [o přechodu na open-sour- rus.“ (Pozn. aut.: Lazarus je open-sour- je již možné činit závěry, se ukazuje, žece systém] byl podpořen ještě snahou ce vývojové prostředí pro programovací se vyčíslitelné úspory opravdu dostavily.ušetřit si práci – z  předchozího za- jazyk Pascal.) To je samo o  sobě povzbuzující sku-městnání jsem měla zkušenost s nákupy tečnost a silný argument. Peníze však –a  převody licencí a  upgradem na po- Bez výjimky všechny or- jak se praví – nejsou vše. Ještě potěši-stupně přibývající počítače. Po několika ganizace citují jako hlavní telnější je, že open-source software jeletech dala snaha o systematický a prů- důvod snahu ušetřit na li- využíván z  praktických a  didaktickýchkazný přehled o nakoupeném softwaru cencích proprietárních řešení. důvodů. Mimo jiné je to správný krokdocela ‚zabrat‘.“ směrem k dosažení stavu, kdy bude vy- učován princip, nikoliv biflovány po-Kopírujte úspěšné školy Protože je velké procento open-sour- stupy. Za sympatický postranní efekt ce softwaru multiplatformní, mají stu- můžeme považovat přispění ke snazeKonzervativní, prosaditelné a  snáze denti šanci osvojovat si znalosti pomocí o vychovávání společnosti, ve které bu-stravitelné řešení migrace na open-sour- programů, které jim nebudou cizí na de naplňována litera zákona o  svo-ce software většinou postupuje po ose žádném z běžně používaných operačních bodném přístupu k  informacím a  kdeservery a webové aplikace → kancelářský systémů. A osvojovat nemusí si jen ve budou mít lidé úctu k  autorskýma výukový software → komplexní desk- škole, ale také na svém soukromém po- právům.topy → provozní software (agenda, čítači.
 • 49. PRAXEÚředníci finských Helsinek jsou spokojenis kancelářským balíkem OpenOffice.orgredakce OpenOffice.czÚředníci Helsinek (hlavního města Finska) jsou velmi sektoru. Také státní ministerstvo obra-spokojeni s  kancelářským balíkem OpenOffice.org. Nej- ny používá na klíčové systémy Linux (hlavě kvůli své bezpečnosti) od rokudříve tento balík zkusili na přenosných počítačích. 2006. Ministerstvo spravedlnosti pak zavedlo v  roce 2007 OpenOffice.org.Nesmělý začátek Helsinky nejsou jediné Další, kdo zavedl open-source software,Svobodný kancelářský balík byl nain- Helsinky nejsou jediné město ve Fin- byly finské školy, které uspořily značnéstalován v rámci pilotního projektu na sku, které používá svobodný software. množství peněz použitím projektu Linuxjaře 2011 na 22 500 pracovních stanic, Podobná iniciativa existuje i  v  dalších Terminal Server Project.z toho 600 notebooků obsahovalo jako městech, např. Tampere, Turku, Paimiojediný kancelářský balík právě OpenOf- a  Salo. Také poslanci finského parla- • Zpráva ve finštině, strojový překladfice.org. 75 % z 600 zaměstnanců Helsi- mentu by podpořili svobodný software; do češtinynek je s  OpenOffice.org spokojeno konkrétně 71 % z nich se v anketě vyjád- • Zpráva na Bristol Wireless, anglickyi přesto, že k OpenOffice.org dostali jen řilo, že by stát měl dát přednost svo- • Zpráva na Free Software Foundationpsaný manuál a  neprošli žádným ško- bodnému softwaru (jako např. Europe – FSFE (anglicky)lením. Pilotní projekt iniciovala členka GNU/Linux a OpenOffice.org). • Univerzita v Tartu, anglickyměstské rady Johanna Sumuvuori. Předseda Strany zelených Ville Nii- • Univerzita v Tampere, anglicky „Blahopřejeme Helsinkám k úspěš- nistö řekl: „Migrace na svobodný open- • Linux Terminal Server Project, ang-nému pilotnímu projektu a doufáme, že source software a operační systémy by lickybudou následovat další. Svobodný soft- mohly ušetřit v  městských rozpočtechware znamená, že úřady nemusí být zá- velké finanční částky. V oblasti kance-vislé jen na jednom obchodníkovi lářského softwaru by změna mohla býta nemusí platit monopolní ceny,“ řekl provedena velmi rychle. Tento typ soft-Otto Kekäläinen z Free Software Foun- waru umožňuje rychlejší vývoj.“dation Europe – koordinátor pro Finsko. Finsko je průkopníkem v používání open-source softwaru v  soukromém
 • 50. Kancelářský balík OpenOffice.org PRAXEpoužívá firma MOUKA TIŠNOV, s. r. o.redakce OpenOffice.czNa deseti počítačích firmy, která vyrábí tkané popruhy Záporya  lemovky, je nainstalován kancelářský balík OpenOffi- – kompatibilitace.org. Líbí se jim, že je k dispozici zdarma nejen pro sou- Je podle vás literatura a dokumentacekromé účely, ale i  pro komerční sféru. Vadí jim neúplná k OpenOffice.org dostačující? Jakékompatibilita s nejrozšířenějším kancelářským balíkem. zdroje používáte? Knihy nepoužíváme. ale při uložení (opět do formátu Micro- Webové zdroje: OpenOffice.cz.Proč používáte OpenOffice.org? soft Office) se dokument nesprávně zob- Nápověda v  programech je dosta-OpenOffice.org používáme, protože je to razuje jak v OpenOffice.org, tak v Micro- tečná pro základní úkony.zajímavá alternativa ke kancelářskému soft Office.balíku Microsoft Office. Líbí se nám, že Pro výměnu dat v interním prostředí Byli byste ochotni věnovat finančníje OpenOffice.org volně k dispozici nejen používáme převážně formáty OpenOffi- prostředky na úpravu vlastnostípro soukromé účely, ale i pro komerční ce.org. Pokud však posíláme data mimo OpenOffice.org nebo na vytvořenísféru. firmu, používáme export do PDF nebo speciálního rozšíření? ukládáme dokumenty ve formátu Micro- Neuvažovali jsme.Jací uživatelé, na kolika počítačích soft Word 2000/XP.a kolik jich je? Uveďte prosím informace o vaší or-V naší firmě jej používá přibližně deset Zhodnoťte kvalitu práce s kancelář- ganizaci a nezapomeňte také napsatpracovníků na deseti počítačích. Jedná se ským balíkem OpenOffice.org. Uveďte své jméno a pozici či funkci.o účetní a administrativní práce. důvody pro jeho doporučení jiným MOUKA TIŠNOV, s. r. o. uživatelům, uveďte také nedostatky, Koráb 134Na jakých operačních systémech které vám vadí. TišnovOpenOffice.org provozujete? Práce s  OpenOffice.org je přehledná Ing. Ivo Brázda, technik 1. Windows XP a  rychlá. Pokud nepotřebujete dělat http://www.mouka.cz/ 2. Windows 7 složitější nebo detailnější úpravy. Doporučil bych ho, protože je to kva-Popište typ dokumentů, které obvykle litní kancelářský balík, který je k dostánívytváříte nebo zpracováváte. zdarma a vyhovuje našim potřebám.Nejčastěji uživatelé vytvářejí textové Vadí nám, že bývají někdy problémydokumenty, různé tabulky a schémata. s kompatibilitou.Máte problémy při výměně dat, např. Kladyv případě souborů Microsoft Office? + zdarmaProblémy někdy bývají s  dokumenty + rychlost*.doc a *.docx. Stává se, že dokumenty + ovladatelnostod Microsoft Office se zobrazí správně,
 • 51. Z BLOGUThe Clean IT Project – EU ÚNOR 2012 OPENMAGAZIN 51proti zločincům na internetuMichal HrušeckýNedávno jsem se dozvěděl o  projektu „The Clean IT všichni víme, jak na tyhle formáty. NyníProject“. Projekt podporuje Evropská unie, a pokud se po- se pokusím stručně popsat a zkritizovat, co jsem se z draftu dozvěděl. Podobnýdíváte na jejich web, tak první věc, kterou uvidíte, je jeden souhrn pošlu zpět i projektu.velmi znepokojující odstavec. Ten popisuje, že cílem pro-jektu je boj s terorismem na internetu. Obsah draftuBoj s terorismem na in- ský, španělský a  mezinárodní interne- První, na co v draftu narazíte, je úvodníternetu tový provider. Konkrétní jména jsem se paragraf o důležitosti internetu (potud ale nedozvěděl. Časem snad vyjdou dobře) a nebezpečích, která představujíProč je to tak znepokojující? Všichni ví- najevo. Zatím se jim moc nelíbí být spo- různé skupiny popsané jako animalme, k čemu se boj s terorismem používá. jováni s  projektem, který ještě nemá rights, left-wing, racist, religious, right-Teroristi se hodí, pokud je potřeba vý- žádné výstupy, jen přinejmenším složité wing, separatist and all other terroristmluva, proč omezit lidem svobody, proč a kontroverzní cíle. and extremist organizations and indivi-uzurpovat větší moc, nebo pokud je po- Teď ale k tomu pozitivnímu, co jsem duals. Správným uzávorkováním by setřeba utopit hodně peněz v nějakém ne- se dozvěděl. Dne 22. 12. 2011 byl zve- dalo označit za nebezpečnou velkou částsmyslném projektu. A z prvního odstav- řejněn draft, který je výstupem prvního obyvatelstva, ale nebudu si hrát se zá-ce to vypadá, jako by cílem projektu byla setkání a  diskuze. Draft je veřejně vorkami a předpokládejme, že se jednávelká cenzura internetu, masivní sle- dostupný a kdokoliv bude mít šanci ho jen o extrémisty z těchto skupin.dování a zavedení přísných trestů. Když komentovat a zasílat připomínky. To je Další část nese nadpis Obecné prin-jsem prošel zbytek webu, přestalo to být dobrá zpráva, ne? Můžeme se tedy poku- cipy. LEA (Law enforcement agency)tak úplně černé. Ve výsledku je celý sit dohlédnout na to, aby výsledné dopo- a  ISP (Internet Service Provider) by siprojekt jen o diskuzi mezi poskytovali ručení neobsahovalo nic zlého. Navíc podle ní měli víc rozumět, bavit se spoluinternetu a vládami, aby se dohodli, co pokud bude dostatečně hodnotné, moh- a  respektovat se. Právo, soukromíby bylo možné a co ne. Diskuze ničemu lo by posloužit jako nástroj proti už exis- a  osobní svobody by měly být respek-neškodí, ne? Navíc výstupem projektu tujícím/plánovaným omezením továny. LEA by měla znát právo a tech-nemá být žádný nový zákon, ale jen sada internetu. Vím, je to naivní představa, nologie, nad kterými se ho snažídoporučení, jak bojovat s  terorismem ale pokusit se můžeme. Navíc jsem se uplatňovat. To je docela dobrý nápad,„správně“. To zní celkem neškodně. dozvěděl, že minimálně člověk, který mi ne? Dále se zmiňuje, že by měly býtPořád se mi to ale nezdálo, na webu byl odpovídal, si je vědom důležitosti svo- specializované soudy a právníci zabýva-k dispozici e-mail, tak jsem jim napsal. bodného internetu a soukromí na něm. jící se touto oblastí a zákony by měly býtDne 21. 12. 2011 mi přišla odpověď, a tak Tak uvidíme. jasnější. Návrh mluví o  tom, že by sebych se o ni rád podělil s veřejností. Mů- Pokud vás projekt znepokojil, či za- touto oblastí měli zabývat lidé, kteří to-žete si přečíst celý e-mail skoro tak, jak ujal, můžete si přečíst celý e-mail, pro- mu rozumí a vědí, o co že to vlastně jde.přišel. Změnil jsem jen formátování, aby číst si publikaci draftu na webu projektu To zní jako dobrý návrh a jako nic, čehose to lépe četlo, a vynechal jsem e-mai- a  následně komentovat a  ujistit se, že by bylo třeba se bát.lovou adresu, abych nepodporoval doporučení budou dostatečně rozumná. Další část je o  navrhovanýchspammery. Pokud si nechcete číst celý e- částečných řešeních. Navrhuje se vzdě-mail v  angličtině, zmíním, co jsem se Jak vypadá draft? lávání. To zní dobře. Uživatelem na-dozvěděl. stavitelné filtry – ok, pokud je můžu O projektu jsem už psal. Vypadalo to, že vypnout. Vytváření seznamů bezpečné-První setkání cílem projektu je nejen boj s terorismem, ho a  nebezpečného internetu? Klidně. ale zároveň i zachování svobodného in- Dále je v  draftu finanční podpora ne-První, co mě trápilo, bylo, že na webu je ternetu. Celkem protichůdné požadavky, vládních organizací. Nemám problémuvedeno jen pár států a žádné firmy. Do- co? Nedávno tento projekt publikoval s podporou neziskových organizací. Sámzvěděl jsem se ale, že diskuze se účastní draft svého návrhu – to, k čemu zatím některé podporuji. Ale u  tohoto boduzástupci více zemí, že ti na webu byli jen došli. Můžete si jej stáhnout na jejich bude záležet na implementaci. Může tohlavními partnery v počátku projektu. Co webu. Bohužel je v  proprietárním ne- dopadnout dobře a stát může podporovatse firem týče, zástupce tam má holand- standardizovaném formátu, ale naštěstí organizace, jako je Liberix, a  pomáhat
 • 52. 52 ÚNOR 2012 OPENMAGAZINjim vzdělávat lidi. Nebo to může do- že řešení se skládá ze vzájemné spolu- jednou a zaměřit se jen na potenciálněpadnout špatně a  bude to jen další ze práce, komunikace a  pochopení. Dále nebezpečné pasáže. Ale opravdu jsemzpůsobů, jak nechat nějaké peníze z poskytnutí prostředků lidem k tomu, toho víc nenašel, než to, co jsem užzmizet ze státní pokladny (podpora nově aby mohli chránit sebe a svoje děti. To zmínil. Je tam pasáž Notice and takevzniklé organizace, která bude velmi ná- vypadá dobře. Dokud je všechna ochrana down, ale vše, co se tam píše, je, že jekladně a obskurně spravovat blacklisty). dobrovolná, dá se vypnout a nebude to třeba, aby bylo jasné, jak zkontaktovatDoufejme v tu lepší variantu. daňové poplatníky stát hromadu peněz, ISP a  jak je uvědomit o  závadném ob- Pak tam je ještě pár věcí, které jsou tak nemám nic proti. Vzdělávání lidí sahu. ISP by potom měl rozhodnout, jakjen zmíněny bez nějakého podrobnější- a poskytování informací zní jako vzne- se vypořádá s uživatelem, který za obsahho vysvětlení a mohly by být potenciálně šený cíl, s  kterým nelze nesouhlasit. zodpovídá. Takže závěrem musím při-nebezpečné – Legislation and regula- A  zasadit se, aby o  věcech rozhodovali znat, že to nezní vůbec zle, na rozdíl odtion, Monitoring and searches, Real kompetentní lidé? Ne že bych věřil, že jiných, podobnými frázemi uváděnýchidentity policy, Moderator projects na to dojde, ale určitě tomu nebudu projektů.a  Referral sites. A  nepodařilo se mi bránit.přijít na to, co si mám představit podpojmy Pop up systems, Language Není čeho se bátservices a Counter narratives projectsv této souvislosti (taktéž se u nich nevy- Když jsem si přečetl, co jsem tu na-skytuje podrobnější vysvětlení). psal, vyznělo to podezřele pozitivně. Takže z toho, co jsem četl, to vypadá, Zkusil jsem si tedy projít celý draft ještě openMagazin PŘISPÍVAJÍ O ČASOPISU Vydavá: Liberix, o. p. s. za podpory QCM, s. r. o. Používáme svobodný software: Šéfredaktorka: Irena Šafářová Jazyková korektura: Petr Novotný Sazba: Michal Hlavatý Adresa redakce: Liberix, o. p. s., Erbenova 2, Licence CC BY-NC-SA 3.0, umožňuje 779 00, Olomouc openMagazin šířit a tisknout, ale nesmíte jej měnit, ani komerčně využívat. Autorská práva Telefon: (+420) 585 758 656 náleží autorům článků. E-mail: redakce@openmagazin.cz Web: www.openmagazin.cz ISSN 1804-1426Výrobu podpořili finančně:
 • 53. ec3.liberix.czLepší je to se zvukem…Pro vás možná, pro nevidomé určitě. Internetovéjazykové kurzy pro nevidomé žáky jsou kom-pletně převedeny do zvukové podoby. Jazyky setak dokáží učit efektivněji nejen studenti se zra-kovým hendikepem.