• Save
Proud Deskstudie Alternatieven Brijnwater 2009 2010
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Proud Deskstudie Alternatieven Brijnwater 2009 2010

on

  • 250 views

 

Statistics

Views

Total Views
250
Views on SlideShare
250
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Proud Deskstudie Alternatieven Brijnwater 2009 2010 Proud Deskstudie Alternatieven Brijnwater 2009 2010 Document Transcript

  • Deskstudie alternatieven brijnwater Locatie Nederland Klant(en) Provincie Zuid-Holland Periode 2009 - 2010 Omzet Grontmij EUR 13.000 Kenmerk(en) - Glastuinbouw - Brijn www.grontmij.nlOnderzoeksopzetIn opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft Grontmij via een deskstudie deverschillende alternatieven voor brijnwater inzichtelijk gemaakt. Wij hebben dezetevens beoordeeld op de technische, beleidsmatige, organisatorische, financiëleen juridische toepasbaarheid.Wat is brijn?Bij het onttrekken van grondwater uit het eerste watervoerende pakket wordt met behulpvan omgekeerde osmose zoetwater gewonnen. Brijnwater is in dit proces veelal het‘restproduct’ dat wordt geloosd in het tweede watervoerende pakket.Gevolgen lozing brijnDe lozing van brijn heeft een nadelig effect op de kwaliteit van het grondwater zoalsverzilting, maar er zijn ook risico’s op verontreiniging van het diepe grondwater metgebiedsvreemde stoffen. Provincie Zuid-Holland is op zoek naar alternatievemogelijkheden om het ontstaan van brijn te beperken dan wel te minimaliseren.Relevante sectorenGrontmij heeft alternatieven onderzocht voor de glastuinbouw-, de boomteelt- endrinkwatersector. De focus lag met name op de glastuinbouw omdat deze sector hetbelangrijkste aandeel heeft in het aantal brijnlozingen in de bodem.Voor de boomteelt geldt dat een relatief kleine groep pot- en containerteelt (PCT)bedrijven gebruik maakt van grondwateronttrekking. De drinkwatersector start met eenpilot om op grote schaal grondwater te ontrekken en brijn (diep) te infiltreren.Doel deskstudieHet doel van ons onderzoek was om de technische, beleidsmatige, organisatorische,financiële en juridische toepasbaarheid van de verschillende alternatieven voorbrijnlozing inzichtelijk te maken.Het onderzoek had een sterke focus op het inventariseren van de technieken die in depraktijk zijn toegepast, geaccepteerd en haalbaar zijn. Er is gekeken in hoeverre dehuidige technieken geoptimaliseerd toegepast kunnen worden om enerzijds debeschikbaarheid van zoetwater te vergroten en anderzijds de zoetwatervraag teverminderen.Toepassing in praktijkDe provincie Zuid-Holland wilde een realistisch beeld krijgen van de toepasbaarheid ende praktijkrijpheid van opkomende technieken. Hiervoor heeft Grontmij op basis van dedeskstudie een inschatting gemaakt van de gevolgen van het brijnbeleid voor de
  • glastuinbouw, de pot- en containerteelt en de drinkwatersector. Vervolgens hebben wijalternatieven geformuleerd per sector en op gebiedsniveau.Resultaat 3V’sGrontmij heeft de beschikbare alternatieven onderverdeeld in het Voorkomen,Verminderen en het Verantwoord afvoeren (3V). Aan de hand van deze 3V’s hebben wijper alternatief geformuleerd in welke mate het een bijdrage kan leveren aan de oplossingvan de brijnproblematiek.De provincie Zuid-Holland heeft nu een helder beeld van de brijnproblematiek en depotentiële oplossingen.