Sosial programvare = Sam-Arbeid + X

949 views

Published on

Presentasjon av våre forskningsfunn fra en internasjonal virksomhets bruk av sosial programvare for bedret intern samhandling så langt på Kunnskapstinget 2011

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
949
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • LENE og MARIKA
 • Sosial programvare = Sam-Arbeid + X

  1. 1. Sosial programvare = Sam-Arbeid + X<br />Kunnskapstinget, September 2011<br />Lene Pettersen (BI) og Marika Lüders (SINTEF)<br />
  2. 2. Marika Lüders<br />Asbjørn Følstad<br />Jan Håvard Skjetne<br />Lene Pettersen<br />
  3. 3. Virksomheten ønsker med SOCIAL BUSINESS SOFTWARE (SBS) å utnytte ansattes kunnskaper og kompetanser gjennom å;<br />build professional networks, develop competence by following others more skilled, finding out what others are doing and not reinventing the wheel, having things you’re working on easy to find and share, easily work with colleagues in other business units <br />
  4. 4. Informantene (27)<br />
  5. 5. Spørsmålene vi stiller<br />Kommunikasjons- ogsamhandlingsmønstre?<br />Mersamhandlingpåtversavenheter?<br />Hvaer den opplevdenytten/verdienav SBS/hvordanbrukesverktøyet?<br />Barrierersomhindrerbruk?<br />Hvaersuksesskriteriene for bruk?<br />
  6. 6. Informantene (27)<br />Alder: mellom 22 og 59 år<br />9 kvinnerog 18 menn<br />24 scorer høytpådatakompetanse<br />Ulikebruksmønstre for SBS-verktøyet (fraipraksisikke-brukertilivrigeogfornøyde SBS-frelste).<br />
  7. 7. Respondentene (236)<br />Gjennomsnittalder: 37,8 år<br />Median-alder: 38 år<br />Kvinner: 21,1%<br />Menn: 78,9%<br />MERK: Kun 8,9% av respondentene er ikke-brukere av SBS-verktøyet.<br />
  8. 8. Telefon og e-post er primære kommunikasjonskanaler<br />[My mobile phone is] pretty essential. (…) When I am on the move, it gives me emails which is really useful. Because, as you gather, a lot of my work, is, if you like, driven by emails, I need to stay in touch and know that I haven’t missed something important.(informant 50+)<br />Foto: Vincent van der Pas (CC): http://www.flickr.com/photos/archetypefotografie/4941547991/<br />
  9. 9.
  10. 10. Ansatte bruker sine nærmeste offline kollegaer…<br />I go to people I know because I know who they are. Well, I imagine they can solve my problem, or we can have brainstorm to solve it all together. If I have a problem that I know other consultants can help me, but they are not in that project I can just ask them by mail or phone (Informant 30+)<br />Foto: AlexeyTeterin http://www.dreamstime.com/free-stock-photography-pigeons-rimagefree350103-resi2060673<br />
  11. 11. …og andre nære relasjoner utenfor arbeidsplassen<br />Jeg har oppsøkt folk som jeg har jobbet med tidligere som jeg kjenner, som jobber helt andre steder nå, for å løse arbeidsoppgaver i jobben min” (Informant 50+)<br />Foto: AlexeyTeterin http://www.dreamstime.com/free-stock-photography-pigeons-rimagefree350103-resi2060673<br />
  12. 12. Ansatte bruker ofte sine personlige <br />online nettverk i sitt arbeid<br />“I use facebook all the time. I have kept contact with some of my old colleagues in my old company. And also people I have known from school who work with the same as me. So yes, I use these contacts a lot when I work“<br />Foto Arrow | Dreamstime.com<br />
  13. 13. Lite samhandling på tvers av land og enheter<br />Netdraw illustrasjon i Ucinet av samhandlingstendenser i virksomheten/casen av Lene Pettersen<br />
  14. 14.
  15. 15. ULIK BRUK AV VERKTØYET<br />ENVEIS<br />TOVEIS<br />
  16. 16. Viktigste grunner til å bruke SBS<br />Finne informasjon om virksomheten (74,3%)<br />Finne kolleager (58,9%)<br />Få arbeidsrelevant kunnskap/tips (47,5)<br />Som et samarbeidsverktøy (40,1%)<br />Følge kollegaer med lignende oppgaver (40,1%)<br />Dvs. nytten er i stor grad knyttet til å tilegne seg informasjon (og det er helt ok).<br />
  17. 17. Barrierer som hindrer bruk<br />Barrierer som hindrer bruk<br />Funn fra intervjuer<br />Kundesensitivt<br />Strukturløst<br />Tidkrevende<br />Språkversjoner<br />Ikke nok feedback på bidrag<br />Brukeropplevelse<br />Ikke integrert med systemer<br />Bruker primært kundens systemer<br />Synlighet på arbeidsplassen<br />Funn fra survey<br />Informationoverload (26,7%)<br />Deler allerede innhold gjennom andre kanaler (33,9%)<br />Har ikke tid (23,7%)<br />Ønske om å samarbeide med kunder gjennom SBS (25,8%)<br />Ønske om mer feedback på egne bidrag (24,6%)<br />
  18. 18. Kontekst<br />
  19. 19. Mange ansatte bruker helst ikke ’Like’<br />”I never ‘Like’ anything. Because I do not think that is good. You get a blurred picture of the SBS usage. Those who are active will be visible to all of us. There more you ‘Like’, the more visible you’ll get. So there will be a distinction between active people and not so active people. And when the management demand us to use it, only the active users that leaves visible prints of their interactions will be noticed by the management (Informant +30)<br />Illustrasjon: Maigi | Dreamstime.com<br />
  20. 20. Ansatte bruker sosiale medier til å holde seg kontinuerlig oppdatert innenfor sine fag. <br />Store deler av fritiden går til å holde seg oppdatert. Og folk jobber til alle døgnets tider.<br />Men faglig oppdatering gir ikke bonus…<br />Vi har klare insentiver til å fakturere mest mulig. Hvis jeg oppnår mine mål får jeg en fin bonus. Tid som ikke er fakturerbar [som f.eks faglig oppdatering] betyr mindre bonus. Faglig utvikling gir ikke bonus, så det er mindre insentiv til oppdatering, for det lønner seg ikke. Det er viktig for meg å oppdatere meg, men det er en høyere prioritert å maksimere min bonus.<br />(informant 50+).<br />
  21. 21. “<br />“<br />It takes time to bring awareness and to make sure that people includes SBS into their work flows. You cannot force people, you have to use that kind of tools. We, our generation, is more like… We’ve grown up with I5, and then myspace, and then facebook, so we’re used to finding easy ways to share things.The elderly are on facebook, but they really don’t use facebook in the same way as we do (yngre ansatt)<br />Foto: Pawel Loj (CC): http://www.flickr.com/photos/limaoscarjuliet/3305886294/<br />
  22. 22. Foto: Dom Dada (CC): http://www.flickr.com/photos/ogil/274628990/<br /><ul><li>Surveyresultateneviseringensammenhengmellom alder ogtilfredshet med SBS.
  23. 23. Surveyresultateneviseringensammenhengmellomkjønnogtilfredshet med SBS.</li></li></ul><li>Glad i å dele kunnskap?<br /><ul><li>Høyere SBS-tilfredshet</li></ul>(I like to be kept fully informed of what my coworkers know)(I regularly inform my coworkers of what I am working on)(I consider it important that my colleagues know what I am working on)<br />
  24. 24. Men blir flere gladere i å dele kunnskap med SBS?<br />?<br />Innføring av SBS<br />Kultur for samarbeid<br />Eksisterende kultur for samarbeid<br />Bruksmønstre og tilfredshet med SBS<br />Våre surveydata tyder på dette.<br />
  25. 25. Samhandlingsverktøy<br />2000 <br />1990 <br />1980<br />2010<br />2020<br />Groupware<br />Knowledge management<br />Intranett 1.0<br />Enterprise 2.0<br />Collaborative networks<br />BAKTEPPE: Kunnskap er en størrelse, en vare, som kan trekkes ut<br />
  26. 26. X = Organisasjon, organisering, strategi, kontekst, åpenbar nytte/verdi, ulike behov, grenseløs samarbeidskultur, tid, endre arbeidsvaner, tillit, personvern, brukervennlighet, oppfølging, kurs, integrasjon mot relevante systemer, 3.0, anerkjennelse<br />
  27. 27. Takk for oss!<br />Marika.Lüders@sintef.no @Marika75<br /> Lene.pettersen@bi.no<br /> @LeneJBP<br />

  ×