Trendenser som baner vei for fremtidens Internnett

524 views
406 views

Published on

Inspirasjonsstunt for Statnett 3 år etter at de innførte en sosial samhandlingsløsning i virksomheten

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
524
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Trendenser som baner vei for fremtidens Internnett

 1. 1. TRENDENSER SOM BANER VEI FOR FREMTIDENS «INTERNNETT» FOR STATNETT | DEN 23. OKTOBER 2013 | AV LENE PETTERSEN
 2. 2. DAGENS • Litt hodegymnastikk • Deretter litt plenumgymnastikk • Trendenser: Teknologi, Personvern, ‘Arbeid’ er i endring
 3. 3. SOSIALE SAMHANDLINGSLØSNINGER HYPE ELLER REALITET? • Virkningene av sosiale samhandlingsløsninger/intranett for organisasjoner forventes å være betydelige og en hoved driver i den sosiale økonomien (Tapscott and Williams 2008; Chui, Manyika, og Bughin 2012 ). • Samtidig er det en stor uoverensstemmelse mellom hva som er forventet og faktisk verdi av slike løsninger for arbeidsplassen (Levy 2009, Davenport 2008, Bechina and Ribiere 2012).
 4. 4. STATNETT 2009 • Statnett trengte nytt intranett • Valgte, på bakgrunn av en rekke faktorer, en løsning som skulle være en arbeidsflate fremfor «datasystem» • Erkjente at teknologi=folk • Begeistringsstrategi for å skape organisatoriske endringer som løsningen betinget • Hva nå, tre år senere?
 5. 5. HVA SKAL OPPNÅS MED NETTOPP? NETTOPP = SOSIAL SAMHANDLINGSLØSNING (SHAREPOINT 2010, SOON 2013 FOR THOSE INTERESTED) + • ENKELT FINNE FOLK OG KUNNSKAP • BLI BEDRE KJENT MED HVERANDRE • ARBEIDE ENKLERE • SENKE TAKHØYDEN •BYGGE OMDØMME FRA INNSIDA OG UT •REDUSERE MENGDEN EPOST SENDT OG TID PÅ Å SØKE ETTER INFORMASJON- PRODUKTIVITET ANSATTE TAR LØSNINGEN I BRUK...... ?
 6. 6. LITT HODEGYMASTIKK
 7. 7. http://www.leadershipandcommunity.com/wp-content/uploads/2012/01/MP900401685.jpg LIKT FOR ALLE?
 8. 8. (Chui, Manyika, og Bughin 2012 )
 9. 9. MEN FOLKS BEHOV ER http://www.wired.com/images_blogs/wiredscience/images/2008/09/22/rubber_duckies_2.jpg FORSKJELLIGE Informasjonsbehovene som kunnskapsarbeidere har er forskjellige og hvilke teknologier de trenger varierer derfor betraktelig i tråd med de ulike arbeidsoppgavene de utfører (Davenport 2011, 2).
 10. 10. DERFOR, FORT GJORT Å MÅLE MENGDE AV DELTAKELSE OG DELINGSFREKVENS, FREMFOR Å SE PÅ NYTTEVERDIEN FOR DEN ENKELTE
 11. 11. DEN VANSKELIGE BALANSEN BIDRA MED INNHOLD DRA NYTTE AV INNHOLD FOR Å FINNE INNHOLD MÅ INNHOLD FINNES . FOR AT INNHOLD SKAL FINNES MÅ INNHOLD DELES – ELLER HVORDAN VAR DETTE NÅ IGJEN? FOR HVA ER DET SOM EGENTLIG SKAL DELES? STILLER VI RETTE SPØRSMÅL? ELLER ER SPØRSMÅLET BYGGET PÅ EN LOGIKK OM AT FOR Å LYKKES MÅ ALLE BIDRA (LIKT)?
 12. 12. MASSE-SAMHANDLING BETINGER FORØVRIG EN KRITISK MASSE SOM ORGANISASJONER IKKE HAR. THE LONG-TAIL PRINCIPLE VIL DERFOR IKKE VÆRE MULIG. I TILLEGG ER ORGANISASJONSVERDEN LANGT MINDRE ENN INTERNETT, OG REGLENE ER FORSKJELLIGE . (LEVY, 2009).
 13. 13. PLENUMGYMASTIKK NETTOPP + X FOLK BRUKER LØSNINGEN FORSKJELLIG
 14. 14. BRUKSTYPOLOGI STED (ER NOEN ENHETER MER SYNLIGE ENN ANDRE? KAN DET SKAPE STØRRE SKILLER OG MER INTERN AVSTAND?) Leser nyheter og blogginnlegg Finner informasjon STED 1 STED 2 STED 3 STED 4 AKTIVITET Finner ansatte Deler informasjon (doc’s) Deler innsikter (nyheter, blogginnlegg, tips) Snakker med kollegaer Jobber med andre Et springbrett til andre arbeidssystemer ? ? ? OPPGAVE I PLENUM: VURDÉR FRA 1 (MINST) TIL 5 (MEST) DEN ULIKE BRUKEN
 15. 15. BRUKER-TYPOLOGI FOLK (GIR DET MER MENING Å SE PÅ HVORDAN ANSATTE BRUKER NETTOPP I FORHOLD TIL DET DAGLIGE ARBEIDET?) AKTIVITET Leser Finner nyheter og informasjon blogginnlegg Finner ansatte Deler informasjon (doc’s) Deler innsikter (nyheter, blogginnlegg, tips) Snakker med kollegaer Jobber med andre Et springbrett til andre arbeidssystem er ? ? OPPGAVE I PLENUM: VURDÉR FRA 1 (MINST) TIL 5 (MEST) DEN ULIKE BRUKEN
 16. 16. HANDLINGSPLAN FOR VEIEN VIDERE NÅR? AV HVEM? HVORDAN? Produsere nyheter og blogginnlegg Få opp folks delingsfrekvens (doc’s) Få folk til å dele mer av sine innsikter (nyheter, blogginnlegg, tips) Få koblet kollegaer sammen (nettverk) Få flere til å flytte arbeidsplassen sin inn Tilrettelegge for andre arbeidssystemer ?
 17. 17. TECHTRENDENSER
 18. 18. DATA, INFORMASJON, KUNNSKAP DATA KUNNSKAP INFORMASJON Begrepene ‘informasjon’ og ‘kunnskap’ brukes ofte om hverandre og reflekterer ulike perspektiver på hva kunnskap er. Kunnskap betegner verdier og holdninger, og er nært knyttet til folks handlinger. Fra et slikt ståsted er kunnskap ansattes ideer, fakta, ekspertise og personlige vurderinger. “Data requires minimal involvement, information is context based arrangements, while knowledge is “the judgment of the significance of events, problems, issues and items derived from a particular context and/or theory” (Tsoukas and Mylonopoulos 2004, 8).
 19. 19. INFORMASJON? DATA? KUNNSKAP?
 20. 20. FRA KNOWLEDGE MANAGEMENT TIL ENTERPRISE 2.0 FIGUR LAGET AV LENE PETTERSEN TIL PRE DOC PROPSAL JUNI 2013
 21. 21. GARTNERS 4 BØLGER CANELL, DIREKTØR HOS GARTNER | JIVE WEBCAST 7. MARS 2013
 22. 22. THE (SOCIAL)RELEVANT WORKPLACE
 23. 23. THE (SOCIAL)RELEVANT WORKPLACE
 24. 24. DEN ENKELTES ARBEID I FOKUS SYMPHONICAL – sentrert rundt den enkeltes arbeidsoppgaver. Vil vi se en rekke ulike applikasjoner eller system moduler som kan bygges sammen slik at du kan lage din egen relevante arbeidsflate?
 25. 25. TEKNOLOGI NOEN HOVEDTREKK • Web 3.0, Big data, 3D printere • Teknologi er sosialt, allestedsnærværende og en integrert del av våre jobb- og hverdagsliv (Khenna, 2013). • Algoritmer i løsningene søker å presentere innhold basert på relevans (beregnet på våre tidligere «atferd» og den sosiale grafen • Mobile enheter – mobil dialog og samhandling • Ikke bare mash-ups, men systemintegrasjon • «The shift is coming, and SharePoint as we know it will come to an end. As we know it. Not today. Not this year. Probably not for a few years, realistically. But change is underway. (…) My advice? Keep doing what you’re doing. And take a breath, folks », sa Christian Buckley (Microsoft SharePoint MVP, Top 25 SharePoint Influencers in 2012) i 2011, men mener det fremdeles er gyldig. http://www.buckleyplanet.com/2011/08/sharepoint-is-dead-longlive-sharepoint.html
 26. 26. NOEN HOVEDTREKK ARBEID • Arbeidet blir mer og mer fleksibelt (Sørhaug, Verdibørsen 2012). • Mobilt – løsrevet tid og sted • Utydelige skiller mellom jobb og fritid • Innen kort tid vil 40% av arbeidstokken i USA være freelancere (Khenna, Cutting Edge, Forskningsparken 17. oktober 2013). ORGANISASJON • Faget leter etter nye organisasjonsmodeller som kan smidig og på kort varsel snu seg rundt for å tilpasse seg et hurtig skiftende marked • Utydelige skiller mellom virksomhetens innside og utside
 27. 27. “You need to start preparing now for the inevitable introduction of Google glass into your offices and inside the firewall.” Mike Elgan, Forbes http://www.forbes.com/sites/netapp/2013/08/13/google-glass-policy/ http://www.forbes.com/sites/netapp/2013/07/17/google-glass-100witf/
 28. 28. PERSONVERN - retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson http://www.datatilsynet.no/personvern/Hva-er-personvern/
 29. 29. STORE DATA PÅ JOBBEN «Big data handler mindre om at de er store i den forstand, men mer om at organisasjoner har kapasitet til å søke, samle opp og krysskoble større datasett». «De nye samhandlingsteknologiene gir inngående detaljdata om ansattes bruksmønstre i verktøyet; hvilke koblinger ansatte har med andre ansatte, hva den enkelte har trykket Liker på, dokumentasjon som er delt, kommentarer som er gitt osv.» «Big data utfordrer selve fundamentet for hva kunnskap er.» (Pettersen, L. 2013) «På den ene siden besitter slike løsninger detaljrik informasjon om den enkelte ansatte, på den andre etterlater den ansatte digitale fotavtrykk i løsningen (sist logget inn, hvor mye vedkommende har delt, liker etc,) som er synlige for andre ansatte og ledelsen. Samtykkeerklæringer, rutiner ved endt arbeidsforhold, lagringsrett og prosedyrer, informasjon om hva som samles inn og hvordan dataen sammenstilles og brukes, og av hvem, eierskap av data og kunnskap som er produsert og kontroll av egen data er bare noen av områdene som vi må rette blikket mot i en tid hvor lovverket kan ende opp med å løpe etter fordi den teknologiske utviklingen ligger et hestehode foran».
 30. 30. ANSATTES PERSONVERN UTFORDRES • Ansatte er bevisst hva de deler for å unngå uheldige konsekvenser fra ledelsen • Små, mindre områder lukkes for å skape tillitsfulle rom folk jobber i • Utfordrende balanse mellom åpenhet og «privathet» • Kritisk innhold blir sanksjoner av andre • Elementer (tilhørighet, hierarki/makt, språk) fra den sosiale strukturen blir videreført i verktøyet (Pettersen, L. og Brandtzæg B. P., 2013)
 31. 31. • ÅPENHET OM HVA SOM SAMLES INN AV BRUKERNE • FOLK KAN SELV ENDRE – ETT SKRITT P ÅVEIEN I RETNING KONTROLL OVER EGEN DATA • GIR STØRRE TILLIT? • RISIKERER Å FÅ UHELDIG MATCH AV RELEVANS (EKS OM MAN ENDRER SEG TIL YNGRE ETC) http://www.nytimes.com/2013/09/01/business/a-data-broker-offers-a-peek-behind-the-curtain.html?smid=tw-share&_r=0
 32. 32. WHAT2DO? • Samtykkeerklæring • Rutiner for hvordan delt innhold skal håndteres ved endt arbeidsforhold • Informere ansatte om hva som samles inn av hvem, og hvordan dataen sammenstilles og brukes av arbeidsgiver • Gi folk kontroll av og eierskap til egen data og kunnskap som er produsert?
 33. 33. HELT TIL SLUTT
 34. 34. FRA KNOWLEDGE MANAGEMENT TIL ENTERPRISE 2.0 TIL... FOTO: ASTRID WALLER (DERSOM JEG KUNNE SPÅ) FREMTIDEN • Mobile, sosiale og dynamiske samhandlingsløsninger bygget omkring ansatte på den ene siden, og arbeidsoppgaver på den andre. “Technology for work purposes should be modeled on representations of work and designed in ways that represent the users’ working processes” (Suchman 1995, 61). • Hvor Communities of practice (eg. Samhandlingsrom) og Networks of practice (e.g. nyhetsstrøm fra ditt nettverk) er krysskoblet. • Hvor det er enkelt å koble folk på/av og inn/ut • Hvor jeg får innhold basert på dynamiske og ikke statiske faktorer (for eksempel endre mine egne tags, solid søk som generer relevant innhold som jeg kan manipulere/endre fordi virkeligheten forandrer seg hele tiden og jeg kan ha ulike roller fra tid til annen eller samtidig). • Modellert omkring språk, tillit og handlinger
 35. 35. FOR ET KONSEPT EKSEMPEL: SE SKISSE LAGET TIL ISM2012 ‘THE ECHOING PARADOX IN SNS’I PRESENTASJONEN PRESENTASJON http://www.slideshare.net/LenePettersen/the-echoing-paradox-in-sns ARTIKKEL http://tapironline.no/fil/vis/1085
 36. 36. [tak] [tack] [thanks] [merci] [shokram] [salamat] [gracias] [kiitos] [ευχαριστίες] [teşekkürler] [takk] [grazie] [gràcies] [dank] [shukrani] [nhờ] [köszönöm] [buíochas] [dankie] [terima kasih] [ขอบคุณ] LENE.PETTERSEN@BI.NO @LENEJBP
 37. 37. REFERANSER Bechina, A., A., A. og Ribiere, V. 2012. Is the Emergence of Social Software a Source of Knowledge Management Revival? In Leading Issues in Social Knowledge Management edited by D. Gurteen. UK: Adademic Publishing International. Cannell, L. 2013. Creating Value With Social Collaboration Platforms. In Jive webcast, edited by Jive. Chui, M., J. Manyika, and J. Bughin. 2012. The social economy: Unlocking value and productivity through social technologies. McKinsey Global Institute. Davenport, T. 2008. Enterprise 2.0: The New, New Knowledge Management? Harvard Business Online, Feb. 19. Davenport, T.H. 2011. Rethinking knowledge work: A strategic approach. McKinsey Quarterly no. 1 (11). Heinz, M. og R. E. Rice. 2009. An integrated model of Knowledge Sharing Contemporary Environments. In Communication Yearbook, edited by C. S. Beck, 134-175. NY: Routledge Tapscott, D. og A.D. Williams. 2008. Wikinomics: How mass collaboration changes everything: Portfolio Trade. Tsoukas, H. og Mylonopoulos, N. 2004. Organizations as Knowledge Systems: Knowledge, Learning and Dynamic Capabilities: Palgrave Macmillan Khanna, A. 2013. Emerging technology trends: Welcome to the Hybrid-age. Keynote Cutting Edge. Arr. Oslotech, Universitetet i Oslo og Inven2, Forskningsparken 17. Oktober 2013. Levy, M. 2009. WEB 2.0 implications on knowledge management. Journal of knowledge management no. 13 (1):120-134. Pettersen, L. og Brandtzæg B. P. 2012. Privacy Challenges in Enterprise 2.0, Selected Papers of Internet Research, North America, 0, Oct. 2012. http://spir.aoir.org/index.php/spir/article/view/14 Pettersen, L. 2013. Big data på jobben. BI Strategy Magazine 2013/14. http://www.bi.no/InfoavdelingFiles/Forskningskommunikasjon/BI%20Strategy%20Magazine%202013%20web.pdf Suchman, L. 1995. Making work visible. Communications of the ACM no. 38 (9):56-ff.

×