En charterreise til eget land

390
-1

Published on

Key note på SBN konferansen 2008

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
390
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

En charterreise til eget land

 1. 1. En charterreise til eget landKey note SBS SAP Brukerkonferanse Oktober 2008 Lene Pettersen
 2. 2. Sosialantropologi• Studiet av menneskelig organisering for å forstå sammenhenger mellom ulike sider ved menneskers tilværelse• Undersøker den intime sammenhengen mellom de små og konkrete detaljer og de mest ambisiøse spørsmål• Kan bidra til å forstå oss selv på nye måter like mye som å forstå andre
 3. 3. Etnografi• En målsetning med den sosialantropologiske analyse er å kartlegge det som kalles for nøkkelsymboler• Nøkkelsymboler er typiske kjennetegn ved den enkelte kultur• Nøkkelsymboler tar de innfødte ofte tar for gitt og som er helt avgjørende for en kulturs bestand
 4. 4. En casestudie• Smetsys snoitacilppa stcudorp klanen• En stamme som ikke er forankret til én geografisk lokalitet, men spredt på tvers av nasjonale og geografiske inndelinger - avansert klansystem• Felles målsetning - opptatt av systemer
 5. 5. Klansystem - lokalitet• Segmentert klansystem – altså ikke-hierarkisk, med flere likestilte segmenter• Smetsys snoitacilppa stcudorpene har et verdensomfattende klansystem
 6. 6. Grupperinger innad i stammen Rang/rolle avhengig av tid og erfaring• Smetsys snoitacilppa ”Roines” stcudorpene har et sterkt likhetsideal innad i gruppa og ren Max Webers ånd plasseres medlemmers rang ”Retnelusnok” ut fra opparbeidet og generert erfaring• Det er derfor lite korrupsjon, juks og andre elementer som bidrar til misunnelse etc ”Roinuj”• Flat maktstruktur
 7. 7. Kjønnsfordeling• På linje med en rekke Amazonas- stammer, som for eksempel hos Yanomamöene, har Smetsys snoitacilppa stcudorpene et definitivt kvinneunderskudd i sin sammensetning• Til tross for kvinneunderskudd så er det lite fientlighet innad i stammen• Tendenser viser dog at kvinner rekrutteres på lik linje med menn og at det i senere tid har blitt tatt opp flere og flere kvinner
 8. 8. Forfedrer og opprinnelse• Forfedreåndene var - og er fremdeles - viktige byggestener for Smetsys snoitacilppa stcudorpene• Forfedrene stammer fra Dnalksyt• Forfedrene er gjennomgående patrilineært basert (kun menn som er forfedre)
 9. 9. Sterk vi -følelse• Bidrar til å styrke bånd innad i gruppa• Samtidig kan man tilhøre andre felleskap• Språk og kodeks viser seg å være sentrale nøkkelelementer for å styrke gruppeidentitet
 10. 10. Språket• Smetsysfolket har sitt unike og komplekse språk som kun de selv forstår• Språket er bygget opp gjennom forenklinger av ordenes opprinnelse• Ordene er en type koder som de innfødte avkoder seg imellom• Språket er påvirket fra språket ekslegne. Smeltedigelen er i dette tilfellet ganske unikt – språket overlever på kryss av at de aller fleste Smetsysene snakker et annet morsmål• Ingen av medlemmene kan alle kodene i språket• Smetsys språk kan sammenlignes med enkelte stammers hemmelige språk, men i Smetsysenes tilfelle er ikke språket kjønnsbasert, dvs både kvinnelige og mannelige medlemmer har tilgang til alle ord i språket• Læringsprosessen er krevende og Smetsysene må arbeide hardt for å tilegne seg kunnskapen i ordene. De lærer mye av hverandre – og igjennom nevnte sruk
 11. 11. Sammensatt språk Kslegne De enkelte medlemmers morsmål Ksyt Smetsys snoitacilppa stcudorp terminologiTett forbundet til stammens teknologi
 12. 12. Interaksjon og samspill Tfosorcim klanen Språkbarrierer Smetsys snoitacilppa stcudorp terminologi Rekurb stammen
 13. 13. Språket som en kunnskapsprosess Smetsys Kunnskapsdeling med snoitacilppa stammemedlemmer stcudorp Styrker kollektivet
 14. 14. Et eksempel på Smetsys språk ABAP CRM SD SRM SCM PLM FI PSCO WMMM HR EWM
 15. 15. RetnelusnokDnalksyt TfosorcimSmetsys snoitacilppa stcudorp Ksyt Roinuj Sruk Kslegne KrevttenRekurb Roines
 16. 16. KonsulenterTyskland MicrosoftSystems applications products Junior Kurs Tysk Engelsk NettverkBruker Senior
 17. 17. rekurb…Noen innspill fra bruker stammen…
 18. 18. Mann, 40 årene lydklipp
 19. 19. Mann, 50 årene lydklipp
 20. 20. Mann, 30 årene lydklipp
 21. 21. Kvinne, 50 årene lydklipp
 22. 22. Mann, 40 årene lydklipp
 23. 23. Nytteverdi Bruk av SAP i det dagligeFunn: Jo mer du trenger og bruker SAP i ditt dagligearbeid, jo større nytte opplever du systemet
 24. 24. Smetsys (SAP) stammen Brukerstammer Kontekst -Andre stammer (Microsoftere, TIDJavautviklere etc)
 25. 25. Industrialisering betyr å gå framanuelt arbeide til automatisert,maskinelt arbeide.http://no.wikipedia.org/wiki/Industrialisering
 26. 26. I 1660 fantes det 13postkontor i Norge
 27. 27. For en arbeidsmann kostet det i1840 en dagslønn å sende etbrev fra Trondheim til Kristiania
 28. 28. Sverresborg Trøndelag folkemuseumSortering av dagens post hosNidar Sjokoladefabrikk i 1945
 29. 29. I 2006 ble det sendt 45 milliardere-post daglig verden over
 30. 30. I 2008 har internett over 1,5milliarder brukere
 31. 31. I 2008 bruker vi i snitt 15-35% avvår arbeidstid på å lete etterinformasjon
 32. 32. Reiseregning X
 33. 33. Om kort tid vil informasjonsmengden dobles 6(informasjonshavet, 2008)
 34. 34. Norge 2008• 22 000 personer er administrerende direktører• 25 000 personer er vaktmestere• Det er 3 ganger så mange butikkansatte som bønder og fiskere• Ny kunnskap, ny teknologi fører til • Komplekse systemer • Større spesialisering innenfor yrker • Større arbeidsdeling
 35. 35. I 2010 vil vi ha fordøyd merinformasjon siste to år enn deforegående 50 000
 36. 36. Vi er midt i en teknologiskInformation overload revolusjon – med begge bena uti
 37. 37. Enkelt Raskt Ikke mer info enn nødvendig Multitasker Mennesket og MaskinKilde: Gartner og Prensky hevder begge å ha funnet opp disse termene
 38. 38. Digital natives vs Digital immigrantsKilde: Gartner og Prensky hevder begge å ha funnet opp disse termene
 39. 39. Bensinmotorer opererer vanligvisetter stempelprinsippet. Unntaketer Wankelmotoren fordi den harvirkningsgrad - en størrelse sombeskriver effektiviteten til enenergiomvandler- på omkring 35%, noe som erhøyt i forhold til totaktsmotoren.Firetaktsmotoren er mest vanlig
 40. 40. Bygge løsningene med mennesker, ikke mot dem
 41. 41. I 2015 vil 80% av dagens teknologivære byttet ut med ny teknologi
 42. 42. Kildehenvisninger• www.ssb.no• www.kildenett.no• www.wikipedia.no• http://www.builderau.com.au/strategy/developmentprocess/soa/Video-Anne- Kirah-keynote-address-at-Tech-Ed-06/0,339028278,339270703,00.htm• Om digitale innfødte og immigranter http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_native• Truls Berg og Inger Mette Gustavsen Informasjonshavet – en overlevelsesguide for morgendagens verdiskapere, BookWorld 2008• Max Weber Makt og Byråkrati, Gyldendal 1992• Napoleon A. Chagnon Yanomamö, Harcourt Brace Jovanovich College Publishers 1992• Are Kalvø Syden, Oslo 2007 *** Studiet av Smetsysfolket er inspirert av artikkelen Body Ritual among the Nacirema, skrevet av sosialantropologen Horace Mitchell Miner og trykket i American Anthropologist 58:3, 1956

×