Lync in the box

448 views

Published on

Microsoft Lync™ Server 2010 is een oplossing voor unified communications. Het brengt
de uiteenlopende manieren waarop mensen communiceren samen. Met Lync organiseert en
beheert u alle communicatie vanuit één scherm. Lync combineert spraak, e-mail, chat, sms,
televergaderingen, videoconferencing en online meetings in één oplossing, geïntegreerd
met adreslijsten, agenda’s en taken. U schakelt tussen de kanalen, vanaf uw laptop of uw
smartphone. U hebt een enkele identiteit: u bent via een uniek nummer bereikbaar op uw
vaste en uw mobiele telefoon

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
448
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lync in the box

  1. 1. Bent u al gelynct? Test Lync 30 dagen met 25 gebruikers Hebt u een businesscase voor Lync? Met Lync-in-the-Box van Ordina komt u daar snel achter. In een minimum van tijd zet u een testomgeving op. 30 dagen lang probeert u Lync uit in uw dagelijkse werkomgeving. Lync-in-the-Box biedt u alles wat u nodig hebt voor een try-out met 25 gebruikers: • 5 Microsoft Office365/Lync Online gebruikerslicenties voor 30 dagen 2 • 5 headsets 2 • camera’s 8 • en voucher voor de installatie en configuratie van uw testomgeving e door Ordina • uur on-site training 2 • dag on-site support 1 • 0 tickets voor ondersteuning door de Ordina helpdesk 1 • en voucher ter waarde van 2.499 € voor uw Lync-project na de e testperiode GeLynct met Ordina Ordina is Microsoft Gold of Silver Partner in 14 competentiegebieden. Het is Gold Partner voor Unified ­ ommunication (UC) & Portals and Collaboration. Ordina heeft een eigen competence C centre rond UC. Als Lync Training Centre verzorgt Ordina partneropleidingen in opdracht van Microsoft Belux. Samen met gespecialiseerde partners biedt Ordina end-to-end-oplossingen, i ­nclusief advies over het nieuwe werken, de inrichting van uw werkomgeving, de implementatie van Lync en de integratie met uw bedrijfsprocessen. Ordina heeft als enige Microsoft-partner in België een Microsoft Certified Master (MCM) en Microsoft Most Valuable ­ rofessional (MVP) in P Lync Server 2010 in zijn rangen. Bestel uw Lync-in-the-Box via ordina.be/lync Meer weten? Bel Kris Valck +32 478/25 25 47 of e-mail kris.valck@ordina.be
  2. 2. Bent u al gelynct? Wanneer is uw tijd rijp voor Lync? • Uw mensen verliezen te veel kostbare tijd aan dure verplaatsingen • Mensen zijn vaak onbereikbaar – vooral wanneer u ze dringend nodig hebt • Uw communicatiekanalen zijn geïsoleerde eilandjes • De telefooncentrale is aan vervanging toe • U wilt het Nieuwe Werken in uw bedrijf implementeren Wat is Lync? Microsoft Lync™ Server 2010 is een oplossing voor unified communications. Het brengt de uiteenlopende manieren waarop mensen communiceren samen. Met Lync organiseert en beheert u alle communicatie vanuit één scherm. Lync combineert spraak, e-mail, chat, sms, televergaderingen, videoconferencing en online meetings in één oplossing, geïntegreerd met adreslijsten, agenda’s en taken. U schakelt tussen de kanalen, vanaf uw laptop of uw smartphone. U hebt een enkele identiteit: u bent via een uniek nummer bereikbaar op uw vaste en uw mobiele telefoon. De gedetailleerde aanwezigheidsstatus maakt duidelijk hoe u uw gesprekspartner het best contacteert. Spraak- en chatberichten ontvangt u als een bijlage in uw mailbox. Integreer communicatie met uw bedrijfsprocessen Met Lync bent u klaar voor communications enabled business processing. Daarmee drukt u de stremmende luchtbellen weg uit uw businessprocessen. Onverwachte pieken in de werklast of alarmsituaties activeren automatisch workflows. Die gebruiken de communicatiekanalen optimaal: van berichten per e-mail, chat en sms tot interactive voice response (IVR) waarbij de ontvanger keuzes maakt via de telefoontoetsen. Hoe belangrijker de snelheid en de doeltreffendheid van de communicatie, hoe groter de toegevoegde waarde van Lync. Wat levert Lync u op? Lync vereenvoudigt en versnelt de communicatie met klanten, medewerkers en leveranciers. Reactietijden worden korter, de productiviteit en de motivatie stijgen. Vaak levert Lync drastische besparingen op inzake communicatie- en verplaatsingskosten. Zelf testen? Lync-in-the-Box!
  3. 3. Are you being lync-ed? Test Lync for 30 days with 25 users Do you have a business case for Lync? With Lync-in-the-Box from Ordina it’s easy to find out. In no time you set up a test environment. You trial Lync for 30 days in your daily work environment. Lync-in-the-Box offers you everything you need for a try-out with 25 users: • 5 Microsoft Office365/Lync Online user licences for 30 days 2 • 5 headsets 2 • cameras 8 • voucher for the installation and configuration of your test environment a by Ordina • hours of on-site training 2 • day of on-site support 1 • 0 tickets for support from the Ordina helpdesk 1 • voucher worth € 2,499 for your Lync project after the test period a Lync-ed with Ordina Ordina is a Microsoft Gold or Silver Partner in 14 competence areas. It is Gold Partner for Unified Communication (UC) & Portals and Collaboration. Ordina has its own competence centre for UC. As a Lync Training Centre, Ordina provides partner training on behalf of Microsoft Belux. Together with specialised partners, Ordina offers end-to-end solutions, including advice on the New World of Work, the layout of your work environment, the implementation of Lync and integration with your business processes. Ordina is the only Microsoft partner in Belgium to have a Microsoft Certified Master (MCM) en Microsoft Most Valuable Professional (MVP) in Lync Server 2010 among its ranks. Order your Lync-in-the-Box via ordina.be/lync Want to know more? Call Kris Valck +32 478/25 25 47 or e-mail kris.valck@ordina.be
  4. 4. Are you being lync-ed? When is the time right for Lync? • Your people are losing too much valuable time on expensive travel • People are often uncontactable – especially when you urgently need them • Your communication channels are isolated islands • The telephone exchange is to be replaced • You want to implement the New World of Work in your company What is Lync? Microsoft Lync™ Server 2010 is a solution for unified communications. It brings the various ways people communicate together. With Lync you organise and manage all communication from a single screen. Lync combines voice, e-mail, chat, SMS, telemeetings, videoconferencing and online meetings in one solution, integrated with address lists, diaries and tasks. You switch between channels, from your laptop or smartphone. You have one single identity: you can be reached on your land line and mobile via a unique number. The detailed presence status makes it clear how best to contact your partner in dialogue. You receive voice and chat messages as an attachment in your mailbox. Integrate communication with your business processes With Lync you are ready for communications enabled business processing. This allows you to remove the obstructive air bubbles from your business processes. Unexpected peaks in workload or alarm situations automatically activate workflows. These make optimum use of the communication channels: from messages via e-mail, chat and SMS to interactive voice response (IVR), where the recipient makes choices using the buttons on his/her telephone. The more important the speed and effectiveness of the communication, the greater the added value of Lync. What can Lync give you? Lync simplifies and speeds up communication with clients, employees and suppliers. Reaction times are reduced, productivity and motivation increase. Lync often produces drastic savings in terms of communication and travel costs. Test it yourself? Lync-in-the-Box!

×