ქ. თბილისის 2011-2012 წლების ბიუჯეტის გამჭვირვალობის            გაზრდა     ნარჩენების მართვა და დასუფთავე...
შინაარსი  შეჯამება .........................................................................................................
პრეამბულა„პი-ემ-სი“ კვლევითი ცენტრი ფონდის ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო"ადამიანის უფლებებისა და კანონის უზენაესობის ...
შეჯამებათბილისში დასუფთავების საფასურის ელექტროენერგიის                 გადასახადზე  მიბმამოსახლეობის 72...
რეგულირებად სფეროდ. პრეზიდენტის ბრძანებულებამ თვალნათელი        გახადაუფლებრივი ასიმეტრია თბილისსა და სხვა თვითმმარ...
თბილისის მერის 2010 წლის 29 დეკემბრის #33 ბრძანებით 2011 წლის 3 იანვრიდანგაუქმებულია თბილისის მერიის დასუფთავების საქალაქო...
გავამრავლებთ დასუფთავების საფასურის ტარიფზე – 5 თეთრი ყოველ დახარჯულკილოვატზე, მივიღებთ, რომ მხოლოდ მოსახლეობის მიერ წლიურ...
„თბილსერვის ჯგუფის“ შემოსავლები ხარჯებს 30 მილიონი ლარით გადააჭარბებს.ალბათ ამით აიხსნება თბილისის ხელისუფლების მცდელობა დ...
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული   კომისიის   2010 წლის  13  ოქტომბრის   #24...
თავი 1. - სამართლებრივი მიმოხილვალევან ალაფიშვილი                თბილისში დასუფთავების საფასურის ელექტროენ...
თბილისის საკრებულოს 2011 წლის 24 ივნისის გადაწყვეტილების განმარტებითბარათში მოცემული ინფორმაცია:        „აქედან გა...
„მოსაკრებლების სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონით და „ადგილობრივიმოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონით მომსახურები...
მნიშვნელოვანია საქართველოს პრეზიდენტის 2011 წლის 4 მაისის #235 ბრძანებულებისანალიზი „თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის ...
„საქართველოს დედაქალაქის - თბილისის შესახებ“ საქართველოს კანონის 441 მუხლისპირველ პუნქტში 2011 წლის 3 ივნისს შეტანილი ცვლი...
დასაბუთებული ვარაუდის საფუძველს, რომ ეს დასკვნები არ არსებობდა, რაცკანონდარღვევაა.                    ...
გაუქმება. აღნიშნულისაგან განსხვავებული და უფრო ოპტიმალური გადაწყვეტილებაშეუძლია მიიღოს პარლამენტმა და გააუქმოს ან შეცვალოს...
გარდა  აღნიშნულისა,  „ელექტროენერგეტიკისა  და  ბუნებრივი  გაზის  შესახებ“            6საქართველოს კანონი...
თავი 2. ქ. თბილისის „ქალაქის დასუფთავების და სანიტარული წესრიგის,საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის და უტილიზაციის“ პროგრამ...
ხაზგასასმელია ის გარემოება, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებსაქართველოს კანონის მე–16 მუხლის შესაბამისად, თვითმმარ...
თბილისში ნარჩენების მართვის მონიტორინგი | პი-ემ-სი კვლევითი ცენტრი
თბილისში ნარჩენების მართვის მონიტორინგი | პი-ემ-სი კვლევითი ცენტრი
თბილისში ნარჩენების მართვის მონიტორინგი | პი-ემ-სი კვლევითი ცენტრი
თბილისში ნარჩენების მართვის მონიტორინგი | პი-ემ-სი კვლევითი ცენტრი
თბილისში ნარჩენების მართვის მონიტორინგი | პი-ემ-სი კვლევითი ცენტრი
თბილისში ნარჩენების მართვის მონიტორინგი | პი-ემ-სი კვლევითი ცენტრი
თბილისში ნარჩენების მართვის მონიტორინგი | პი-ემ-სი კვლევითი ცენტრი
თბილისში ნარჩენების მართვის მონიტორინგი | პი-ემ-სი კვლევითი ცენტრი
თბილისში ნარჩენების მართვის მონიტორინგი | პი-ემ-სი კვლევითი ცენტრი
თბილისში ნარჩენების მართვის მონიტორინგი | პი-ემ-სი კვლევითი ცენტრი
თბილისში ნარჩენების მართვის მონიტორინგი | პი-ემ-სი კვლევითი ცენტრი
თბილისში ნარჩენების მართვის მონიტორინგი | პი-ემ-სი კვლევითი ცენტრი
თბილისში ნარჩენების მართვის მონიტორინგი | პი-ემ-სი კვლევითი ცენტრი
თბილისში ნარჩენების მართვის მონიტორინგი | პი-ემ-სი კვლევითი ცენტრი
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

თბილისში ნარჩენების მართვის მონიტორინგი | პი-ემ-სი კვლევითი ცენტრი

882 views
754 views

Published on

2010-2011 წლებში თბილისში შემოღებული ნარჩენების მართვისა და დასუფთავების ტარიფის ადმინისტრირების ახალი სისტემის მონიტორინგის კვლევის შედეგები.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
882
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

თბილისში ნარჩენების მართვის მონიტორინგი | პი-ემ-სი კვლევითი ცენტრი

 1. 1. ქ. თბილისის 2011-2012 წლების ბიუჯეტის გამჭვირვალობის გაზრდა ნარჩენების მართვა და დასუფთავებაპროგრამის 2012 წლის წლიური შედეგების მონიტორინგი და შეფასება საბოლოო ანგარიში „პი-ემ-სი“ კვლევითი ცენტრი თბილისი მაისი, 2012
 2. 2. შინაარსი შეჯამება ...................................................................................................................................4 რეკომენდაციები - მოკლე მიმოხილვა .................................................................................8თავი 1. - სამართლებრივი მიმოხილვა...................................................................................10თავი 2. ქ. თბილისის „ქალაქის დასუფთავების და სანიტარული წესრიგის,საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის და უტილიზაციის“ პროგრამის 2012 წლისშესრულების ანალიზი .............................................................................................................18თავი 3. რეკომენდაციები .........................................................................................................24გამოყენებული მასალები.........................................................................................................29დანართი №1 .............................................................................................................................31
 3. 3. პრეამბულა„პი-ემ-სი“ კვლევითი ცენტრი ფონდის ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო"ადამიანის უფლებებისა და კანონის უზენაესობის პროგრამის საგრანტო კონკურსისფარგლებში, ახორციელებს ქ. თბილისის 2011-2012 წლის ბიუჯეტის "ქალაქისდასუფთავება და სანიტარული წესრიგი, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა დაუტილიაზაცია" პროგრამის მონიტორინგს.მონიტორინგის მიზანს წარმოადგენს: o ქ. თბილისის 2011-2012 წლების ბიუჯეტის გამჭვირვალობის ამაღლება და საბიუჯეტო პროცესებში სამოქალაქო სექტორის ჩართვა; o ქ. თბილისის 2011 წლის ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროგრამების და პროექტების ეფექტურობისა და ეფექტიანობის შეფასება; o 2012 წლის პროგრამული ბიუჯეტის შემუშავების პროცესში მონაწილეობითი ინიციატივების მხარდაჭერა; o პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მონიტორინგი და ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება; o ცალკეული პროგრამის დაგეგმვის და განხორციელების პროცესში თბილისის მოსახლეობის ინტერესების დაცვა და ადვოკატირება; o მიზნობრივი პროგრამების მიმდინარეობის და შესრულების შესახებ საზოგადოების ინფორმირების ხარისხის გაზრდა; o წინასაარჩევნო პერიოდში ადმინისტრაციული რესურსების არამიზნობრივი გამოყენების პრევენცია.„პი-ემ-სი“ კვლევითმა ცენტრმა განახორციელა ქ. თბილისის "ქალაქის დასუფთავება დასანიტარული წესრიგი, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა და უტილიაზაცია" 2011 და2012 წლის 6 თვის წლის პროგრამის მონიტორინგი, რომლის შედეგებიცწარმოდგენილია წინამდებარე კვლევაში. ბიუჯეტის მონიტორინგთან ერთადგაანალიზებულია 2011-2012 წლის განმავლობაში სფეროში განხორციელებულისაკანონმდებლო ცვლილებები და მათი მიზანშეწონილობა. მონიტორინგის ანგარიშშიასევე შემოთავაზებულია რეკომენდაციები, რომელთა განხორციელება ხელს შეუწყობსპროგრამის ბიუჯეტის გამჭვირვალობის და ეფექტიანობის გაზრდას.პროექტის განმავლობაში საჯარო დაწესებულებებიდან გამოთხოვილ იქნა სხვადასხვასახის ინფორმაცია. დანართ №1-ში შეჯამებულია მოთხოვნილი ინფორმაცია დადაწესებულებებიდან მიღებული პასუხები
 4. 4. შეჯამებათბილისში დასუფთავების საფასურის ელექტროენერგიის გადასახადზე მიბმამოსახლეობის 72%-ისთვის მთავარი პრობლემაა1.ნარჩენების მართვისა და დასუფთავების საკითხები ადგილობრივითვითმმართველობის - თბილისის, განსაკუთრებული კომპეტენციის სფეროა. 2011წლამდე დარგის რეგულირების საბიუჯეტო ფინანსირების წყარო გახლდათმოსაკრებელი, ხოლო შემდგომ (დღემდე) - ტარიფი/საფასური. 2011 წელსგანხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებებით თბილისის მერიას მიეცათავისუფლება დასუფთავების საფასურის ოდენობა ყოველგვარი მეთოდოლოგიისა დადასაბუთების გარეშე განესაზღვრა: 0.05 თეთრი - 1 კვ.ტ. ელექტროენერგიაზეგაანგარიშებით. სწორედ დასაბუთების სიმცირის (უკეთეს შემთხვევაში) დაგადაწყვეტილების არასამართლიანობის დასტურია ის გარემოება, რომ 1 წლის თავზეთბილისის მაცხოვრებელთა თითქმის ¾-სთვის დასუფთავების ტარიფისელექტროენერგიის გადასახადზე მიბმა მთავარ, #1 პრობლემად მიაჩნია2.თბილისში 2011 წლის იანვრიდან დასუფთავების დარგის მართვა ხორციელდებამუნიციპალური საწარმოს შპს „თბილსერვის ჯგუფი“-ს მიერ - ეს არის საწარმო, ხოლო„მეწარმეთა შესახებ“ კანონით (მუხლი 1.2.) საწარმოს ძირითადი მიზანი არის მოგებისმიღება. მიუხედავად სამართლებრივი ფორმისა, თბილისში ნარჩენების მართვა,არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით არ უნდა იყოსმერიისთვის მოგების წყარო და ორიენტირებული უნდა იყოს სერვისის სრულყოფილშესრულებასა და გაუმჯობესებაზე. აღნიშნულის მიღწევა შესაძლებელია ტარიფის,კომპანიის ბიუჯეტის, საოპერაციო ხარჯებისა და რეინვესტიციის მოცულობისგანსაზღვრით.მორიგი არსებითი საკითხია მოსაკრებლისა და ტარიფის მეშვეობით რეგულირებისგანსხვავების ჯეროვნად შეფასება. საქართველოს კანონით მომსახურების მიმღებსმოსაკრებელი შეაქვს ბიუჯეტში, ახლად შემოღებული დასუფთავებისსაფასური/ტარიფი მიემართება არა ბიუჯეტში, არამედ კონკრეტულ საბანკო ანგარიშზე.ეს კი მნიშვნელოვნად ამცირებს საჯარო ფინანსების მართვის, გამჭვირვალობისა დაანგარიშგების ხარისხს.სატარიფო რეგულირების ინსტრუმენტის არჩევამ დღის წესრიგში დააყენაკონკურენციის, აგრეთვე საფასურების საბაზრო წესით ფორმირების საკითხი. ამიტომსაქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით თბილისის ტერიტორიაზე დაგვა-დასუფთავებისა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის მომსახურება განისაზღვრა1 წყარო: http://www.ndi.org/node/18677, http://www.ndi.org/node/192832 წყარო: http://www.ndi.org/node/18677, http://www.ndi.org/node/19283
 5. 5. რეგულირებად სფეროდ. პრეზიდენტის ბრძანებულებამ თვალნათელი გახადაუფლებრივი ასიმეტრია თბილისსა და სხვა თვითმმართველობებს შორის.მნიშვნელოვანია საქართველოს პრეზიდენტის 2011 წლის 4 მაისის #235 ბრძანებულებისანალიზი „თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონთანმიმართებაში. სახელმწიფო და ადგილობრივ ორგანოებში მიღებულ ვერც ერთგადაწყვეტილებაში და შესაბამის პროექტში ვერ ვხვდებით ჯეროვან და გონივრულდასაბუთებას, რომელიც მოგვცემდა საშუალებას გვემსჯელა, რომ ეს გადაწყვეტილებებისწორედ მომხმარებელთა ეკონომიკური ინტერესების დაცვის საჭიროებით იყონაკარნახევი. თბილისის მთავრობას შეუძლია ნარჩენების მართვის უფლება ტენდერისადა კონკურსის გარეშე გადასცეს მისივე საწარმოს. არც კანონით და არც სხვა აქტით არარის განსაზღვრული, თუ რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს ეს საწარმო, როგორიწესით უნდა იქნეს მიღებული ეს გადაწყვეტილება, როგორ განხორციელდებამონიტორინგი და ფინანსური ანგარიშგება. ყოველივე აღნიშნულის გათვალისწინებით,შესაძლებელია დავასკვნათ, რომ „ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“საქართველოს კანონში დამატებების შეტანით იგი შეუსაბამობაში მოვიდა „თავისუფალივაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონთან.მნიშვნელოვანია დასუფთავების საფასურის ელეტროენერგიის გადასახადზე „მიბმის“გადაწყვეტილებების ანალიზი. „ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“. 6კანონს დაემატა 49 მუხლი, რომლითაც მოხდა აღნიშნული 2 ტარიფის დარიცხვა-ამოღების, ადმინისტრირების გაერთიანება. თავდაპირველად უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამკანონის რეგულირების სფერო არ გახლავთ დასუფთავება; წყალმომარაგების,ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის რეგულირება - ეს არის კანონისპირველივე მუხლში მკაფიოდ გახცადებული მიზანი და ამოცანა. წინააღმდეგობა დანაჩქარევი გადაწყვეტილების/ცვლილების მკაფიო დასტური იმთავითვე სახეზეა.კვლევის ფარგლებში საქართველოს პარლამენტიდან გამოთხოვილი დოკუმენტაციითირკვევა, რომ კანონპროექტი, ინიცირების შემდგომ განხილულ იქნა დაჩქარებულიწესით. ამასთან, სავალდებულო იყო კანონპროექტთან დაკავშირებით კომიტეტებისდასკვნების არსებობა. მიუხედავად პარლამენტისათვის წარდგენილი რამდენიმეწერილობითი თხოვნისა აღნიშნული დასკვნები არ გადმოგვცემია.ცალკე განხილვის საგანია ტარიფის ადმინისტრირების წესი. ადმინისტრატორიადმინისტრირების ერთიანი სისტემის მეშვეობით მომსახურების გაწევისასვალდებულია ქვითარში ასახული ერთ-ერთი საფასურის ან/და მოსაკრებლისგადაუხდელობის ან არასრული გადახდის შემთხვევაში შესაბამის მომხმარებელსშეუწყვიტოს თავისი მომსახურების გაწევა, სახეზეა კერძო, სახელშეკრულებოურთიერთობებში უხეში ადმინისტრაციული ჩარევა, ხოლო თვით საკანონმდებლონორმის კონსტიტუციასთან შესაბამისობის (კონსტიტუციურობის) საკითხი ეჭვქვეშდგება, რადგანაც ილახება როგორც საკუთრების, ასევე სამეწარმეო საქმიანობისთავისუფლება, თუ მომხმარებელთა უფლებები.
 6. 6. თბილისის მერის 2010 წლის 29 დეკემბრის #33 ბრძანებით 2011 წლის 3 იანვრიდანგაუქმებულია თბილისის მერიის დასუფთავების საქალაქო სამსახური. აღნიშნულისგათვალისწინებით აღარ არსებობს კომისიის გადაწყვეტილებით განსაზღვრულისისტემის სუბიექტი. აღნიშნულით კი ეჭვქვეშ დგება ყველა იმ გადაწყვეტილებისა დაქმედების ლეგიტიმურობა, რომელიც შეეხება კომისიის გადაწყვეტილებითგანსაზღვრულ დარგებს, სისტემას, სუბიექტებს და მომხმარებლებს.ქ. თბილისის 2012 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია საკრებულოს 2011 წლის 25ნოემბრის №12-49 გადაწყვეტილებით. 2012 წლის ბიუჯეტში ცვლილება განხორციელდა4–ჯერ, 2011 წლის 23 დეკემბერს, 2012 წლის 30 მარტს, 29 ივნისს და 27 ივლისს.ცვლილებები არ შეხებია დედაქალაქის 2012 წლის პრიორიტეტებს და პროგრამებს, მათიშეცვლის ან გაუქმების მიმართულებით.არც ტექსტობრივ, არც ფინანსურ ნაწილში საერთოდ არ არის მოცემული ინფორმაციადასუფთავების საფასურის სახით მობილიზებული სახსრების ან დასუფთავების დასანიტარული წესრიგის, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანისა და უტილიზაციისკუთხით განხრციელებული ღონისძიებების შესახებ.როგორც ვხედავთ, დასუფთავების, სანიტარული წესრიგის დამყარების ღონისძიებებითბილისის პრიორიტეტებში საერთოდ არ არის მოხსენიებული. ანალოგიურისიტუაციაა ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშების მიმართულებითაც, სადაცდასუფთავების, ნარჩენების გატანის და სანიტარული ღონისძიებების მიმართულებებისაერთოდ არ არის მოხსენიებული.ვინაიდან პი-ემ-სი კვლევითმა ცენტრმა ვერ მოიპოვა დასუფთავების დასაყოფაცხოვრებო ნარჩენების უტილიზაციის კუთხით მიღებული შემოსულობების დაგადასახდელების შესახებ ინფორმაცია ოფიციალური წყაროებიდან, შესაბამისიწერილობითი თხოვნით მივმართეთ ქ. თბილისის მერიას და საკრებულოს, სს „თელასს“,ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიას, შპსთბილსერვის ჯგუფს.სამწუხაროდ, ამ უწყებებიდან, სხვადასხვა მოტივით ვერ იქნა მიღებული მოთხოვნილიინფორმაცია.პი-ემ-სი კვლევითი ჯგუფი იძულებული გახდა, რომ დასუფთავების და სანიტარულინარჩენების უტილიზაციის მიმართულებით არსებული ვითარების წარმოსადგენადესარგებლა ალტერნატიული ინფორმაციით და ექსპერტული შეფასებებით.კერძოდ, დასუფთავების საფასურის სახით მიღებული შემოსავლების შესახებსიტუაციის წარმოსადგენად ვისარგებლეთ ს/ს თელასის ინფორმაციით (სხვადასხვაგანცხადებები პრესაში), რომლის მიხედვითაც ქ. თბილისის წლიური მოხმარება(მხოლოდ საბინაო სექტორი) შეადგენს 800 მილიონ კილოვატ საათს. თუ ამ მონაცემს
 7. 7. გავამრავლებთ დასუფთავების საფასურის ტარიფზე – 5 თეთრი ყოველ დახარჯულკილოვატზე, მივიღებთ, რომ მხოლოდ მოსახლეობის მიერ წლიურად გადახდილისაფასური შეადგენს დაახლოებით 40 მილიონ ლარს.ორგანიზაციების, დაწესებულებების, ინდივიდუალური მეწარმეებისა და იურიდიულიპირებისათვის – დაგროვებული ნარჩენების წონის, მოცულობის ან/და ნარჩენებისდაგროვების ნორმის, ნარჩენების სახეობის მიხედვით, აგრეთვე, ნარჩენებისწარმომქმნელის შემოსავლის, ქონების, დაკავებული ფართობის, დასაქმებულიპერსონალის რაოდენობის, საქონლის (მომსახურების) მომხმარებელთა რაოდენობის,მიღებული სხვა საბინაო-კომუნალური მომსახურების მოცულობის (ღირებულების) დაა.შ. მიხედვით. ტარიფის ოდენობის დადგენისას შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ამსიდიდეების კომბინაციებიც.სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, ქ თბილისში მოქმედებს 167 417იურიდიული პირი. თუ ვივარაუდებთ, რომ თითოეული საწარმო/ორგანიზაცია თვეშისაშუალოდ 203 ლარს მაინც იხდის დასუფთავების საფასურის სახით, ანუმობინადრეებზე 50 %-ით მეტს, იურიდიული პირებიდან დასუფთავების საფასურიშეადგენს დაახლოებით 20 X 12 X 167 000= 40 მილიონ ლარს. ეს ანალიზი საბოლოოჯამში გვაძლევს იმის თქმის საფუძველს, რომ 2012 წელს დასუფთავების საფასურისსახით შპს „თბილსერვის ჯგუფის“ ანგარიშზე მობილიზებულ იქნება მინიმუმ 80მილიონი ლარი.როგორც თბილისის ბიუჯეტის დასუფთავების და სანიტარული წესრიგისგადასახდელების თაობაზე მონაცემები აჩვენებს, 2008 წლიდან 2010 წლამდე ამმიმართულებით გამოყოფილი სახსრები მკვეთრად იზრდება წლიდან წლამდე. თუმცა,2010–2011 წლებში გამოყოფილი სახსრები დაახლოებით იდენტურია და 50 მილიონილარის ფარგლებშია. თუ გავაკეთებთ დაშვებას, რომ დასუფთავების, სანიტარულიწესრიგის და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების უტილიზაციის დანახარჯებიმნიშვნელოვნად არ გაიზრდება 2012 წლის განმავლობაში, ის 50 მილიონი ლარისფარგლებში იქნება. ამასთან, ჩვენი გაანგარიშებით, 2012 წელს „თბილსერვის ჯგუფის“ანგარიშზე მობილიზებულ იქნება მინიმუმ 80 მილიონი ლარი, რაც გაცილებითაღემატება ორგანიზაციის ხარჯებს.დასკვნის სახით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ დასუფთავების მიმართულებითშემოსავალ–გასავალი არ არის დაბალანსებული. თუ წინა წლებში ადგილი ქონდამერიის მხრიდან დამატებით სახსრების გამოყოფას და მოსაკრებლის სახით მიღებულიშემოსავლები ხარჯების მხოლოდ 55–65%–ს შეადგენდა, 2012 წელს შემოსავლებს დაგადასახდელებს შორის ჩვენი ვარაუდით 30 მილიონიანი დადებითი სხვაობაა. ანუ,3 აღნიშნული ციფრი მიღებულია უხეში გათვლების შედეგად ვინაიდან საჭირო ინფორმაცია შესაბამისიორგანოებიდან არ იქნა მოწოდებული. მოცემული გაანგარიშებები ეფუძნება რეალურ გათვლებს(კონსერვატული მიდგომა) და მხოლოდ ილუსტრირების მიზნით არის მოყვანილი.
 8. 8. „თბილსერვის ჯგუფის“ შემოსავლები ხარჯებს 30 მილიონი ლარით გადააჭარბებს.ალბათ ამით აიხსნება თბილისის ხელისუფლების მცდელობა დამალოს ინფორმაციადასუფთავების საფასურით მიღებული სახსრებისა და გაწეული ხარჯების შესახებ. ესასევე ბუნებრივად ბადებს ეჭვებს, ხომ არ ხდება ჭარბი შემოსავლების გამოყენებაარამიზნობრივად.ყოველივე ზემოთთქმულიდან გამომდინარე, პროექტის გუნდმა შეიმუშავარეკომენდაციები:რეკომენდაციები - მოკლე მიმოხილვა 1) საზოგადოების ფართო მონაწილეობით შემუშავდეს დასუფთავების მოსაკრებლის/ტარიფის ოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება მომხმარებელთა ეკონომიკური ინტერესები; დაუყოვნებლივ უნდა იქნას გადახედილი ხელისუფლების გადაწყვეტილება მოხმარებული ელექტროენერგიის ოდენობის დასუფთავების საფასურის გაანგარიშებასთან მიბმის თაობაზე. ზოგიერთი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების (ბოსნია, ხორვატია, მაკედონია, ალბანეთი) გამოცდილება გვაჩვენებს, რომ დასუფთავების საფასური დაკავშირებულია საცხოვრებელი ფართის მოცულობასთან და არა კომუნალური სერვისების მომსახურებასთან. 2) ნარჩენების მართვისა და დასუფთავების ადმინისტრირების და ანგარიშგების საკითხები განისაზღვროს ცალკე საკანონმდებლო აქტით და არ იყოს „ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონის რეგულირების საგანი; 3) წარიმართოს მსჯელობა ნარჩენების მართვისა და დასუფთავების ადმინისტრირების მხოლოდ საჯარო პროცედურებით შერჩეული ოპერატორის ან თბილისის მერიის შესაბამისი სუბიექტის მეშვეობით წარმართვის თაობაზე და შესაბამისი ცვლილებები შევიდეს კანონში; 4) საკანონმდებლო აქტით განისაზღვროს მომხმარებლის მიერ მოსაკრებლის ან ტარიფის მხოლოდ ბიუჯეტში შეტანა და ელექტროენერგიის გათიშვა, როგორც სანქცია გაუქმდეს; 5) საკანონმდებლო აქტით განისაზღვროს კომუნალური და სოციალური მომსახურებების გამწევი სუბიექტების მონაცემთა ერთიანი ბაზის ფორმირების, ამ ბაზების ჰარმონიზაციის/მონაცემთა გაცვლის ვალდებულება. 6) საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ და საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიამ იმსჯელონ
 9. 9. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2010 წლის 13 ოქტომბრის #24/3 გადაწყვეტილების კანონშესაბამისობაზე და უზრუნველყონ მასში სამართლებრივი ხარვეზების აღმოფხვრა;7) დაუყოვნებლივ მოხდეს დასუფთავების, სანიტარული წესრიგისა და ნარჩენების უტილიზაციის მიმართულების ქ. თბილისის პრიორიტეტებში, ისევე როგორც ამ კუთხით მიღებული შემოსულობებისა და გაწეული გადასახდელების 2012 და შემდგომი წლებისდ ბიუჯეტებში, შესრულების ანგარიშებში ასახვა.8) შპს „თბილსერვის ჯგუფი“ ვალდებულია საჯარო გახადოს როგორც ტექნიკური ისე ფინანსური ინფორმაცია. მათ შორის, შექმნას ვებ-გვერდი სადაც განათავსებს კვარტალურ და წლიურ მონაცემებს როგორც ფინანსური მაჩვენებლების, ასევე გაწეული მომსახურების და მოსახლეობისათვის მიწოდებული საზოგადოებრივი სიკეთეების შესახებ.9) მოხდეს ქ. თბილისის მიერ წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების საბიუჯეტო ანგარიშგებაში ასახვა10) განხორციელდეს დასუფთავების სფეროში განხორციელებული ცვლილებების ბიუჯეტში და შესრულების ანგარიშებში უკეთ ასახვა11) მოხდეს ბიუჯეტში და შესრულების ანგარიშებში მოყვანილი დანართების შესაბამისობის-ინფორმაციულობის გაზრდა12) განხორციელდეს პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების ბიუჯეტირება13) მოხდეს პროგრამების მოსალოდნელი შედეგების და ინდიკატორების შედგენა პროგრამაში მოცემული ღონისძიებების მიხედვით14) პროგრამების ანგარიშგებისას ნაჩვენები იქნეს არსებული, წინა წლებთან შედარებითი და მომავლის პროგნოზის ანალიზი
 10. 10. თავი 1. - სამართლებრივი მიმოხილვალევან ალაფიშვილი თბილისში დასუფთავების საფასურის ელექტროენერგიის გადასახადზე მიბმა მოსახლეობის 72%-ისთვის მთავარი პრობლემაა. საზოგადოებრივი განწყობები საქართველოში: 2012 წლის კვლევის შედეგები. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი. მარტი 2012. http://www.civil.ge/files/files/2012/February%202012_NDI%20Survey_Public%20Eng.pdfსაქართველოს კონსტიტუციით, „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ორგანულ კანონით და „საქართველოს დედაქალაქის - თბილისის შესახებ“4 კანონითნარჩენების მართვისა და დასუფთავების საკითხები ადგილობრივითვითმმართველობის - თბილისის, განსაკუთრებული კომპეტენციის სფეროა.თვითმმართველობის კანონმდებლობით გამიჯნულია წარმომადგენლობითი დააღმასრულებელი ორგანოების უფლებამოსილებებიც: საკრებულოს ჩართულობანარჩენების მართვისა თუ დასუფთავების საკითხებში განსაზღრულიამოსაკრებლების/საფასურის (ტარიფის) დაწესების, მისი ოდენობის განსაზღვრის,მართვის წესების დადგენის თუ საბიუჯეტო კონტროლის მექანიზმებით, ხოლოაღმასრულებელი ორგანოს (მერიის) კომპეტენციასა და პასუხისმგებლობასგანეკუთვნება - დარგის მართვა, ორგანიზება და განხორციელება.2011 წლამდე დარგის რეგულირების საბიუჯეტო ფინანსირების წყარო გახლდათმოსაკრებელი, ხოლო შემდგომ (დღემდე) - ტარიფი/საფასური. მართალია ორივეშემთხვევაში მოსაკრებლისა თუ საფასურის/ტარიფის შემოღებაში თბილისისთვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანო შეზღუდულია საკრებულოსჩართულობით (რადგანაც სწორედ და მხოლოდ საკრებულო იღებს გადაწყვეტილებასორივე მათგანის შემოღებისა და გადახდის წესის თაობაზე), თუმცა განსხვავება ის არის,რომ საფასურის/ტარიფის განსაზღვრის საკითხში თვითმმართველობაკანონმდებლობით შეზღუდული არ არის, მოსაკრებლის შემთხვევაში კი მასგანსაზღვრული აქვს ჩარჩო, რომლის ფარგლებშიც შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება.კერძოდ: „ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ“ კანონით დასუფთავებისმოსაკრებლის ოდენობა არ შეიძლება აღემატებოდეს მომსახურების ორგანიზებისა დაადმინისტრირების ხარჯებს. სწორედ აღნიშნულის გათვალისწინებით თბილისისმერიას ჰქონდა თავისუფლება დასუფთავების საფასურის ოდენობა ყოველგვარიმეთოდოლოგიისა და დასაბუთების გარეშე განესაზღვრა: 0.05 თეთრი - 1 კვ.ტ.ელექტროენერგიაზე გაანგარიშებით.5 საკამათოა და ვერ ჩაითვლება ჯეროვანდასაბუთებად „დედაქალაქის დაგვა-დასუფთავების და ნარჩენების მართვისმომსახურების ტარიფის (საფასური) და მისი გადახდის წესის დადგენის შესახებ“4 შემდგომში მოკლედ მოხსენიებულია როგორც თვითმმართველობის კანონმდებლობა5 ამონაწერი თბილისის საკრებულოს 2011 წლის 24 ივნისის სხდომის ოქმი#7-დან;
 11. 11. თბილისის საკრებულოს 2011 წლის 24 ივნისის გადაწყვეტილების განმარტებითბარათში მოცემული ინფორმაცია: „აქედან გამომდინარე, ჩატარდა ქალაქის სხვადასხვა უბნებში ნარჩენების წარმოქმნის ქრონომეტრაჟი და ელ.ენერგიის ხარჯის ოდენობა თითოეულ აბონენტზე. გამოანგარიშების შედეგად არსებულ მონაცემებზე დაყრდნობით მოხდა წარმოქმნილი ნარჩენებისა და ელ.ენერგიის ხარჯის ურთიერთპროპორციულობის საშუალო კოეფიციენტის გამოთვლა, რამაც შეადგინა დახარჯულ 1 კვტ. სთ-ზე 0.05 ლარი.“დროის რომელ პერიოდში ჩატარდა ქრონომეტრაჟი; რა მეთოდოლოგიით ჩატარდა; იყოთუ არა განსხვავებული მიდგომა და შედეგები მრავალბინიან და ინდივიდუალურსახლებში; როგორ ჩატარდა ქრონომეტრაჟი მრავალბიანიან სახლებში და როგორგანზოგადდა ეს მონაცემები ყველა მაცხოვრებელზე; არის თუ არა ქრონომეტრაჟი ისმეთოდი, რომელიც მოგვცემს სწორ, რეპრეზენტატიულ მონაცემებს და მოგცემს თუ არაგანზოგადოების საშუალებას - ეს არის ნაწილი იმ კითხვებისა, რომლებზე პასუხებიცტარიფის ოდენობის განსაზღვრამდე უნდა ყოფილიყო ცნობილი. სწორედ დასაბუთებისსიმცირის (უკეთეს შემთხვევაში) და გადაწყვეტილების არასამართლიანობის დასტურიაის გარემოება, რომ 1 წლის თავზე თბილისის მაცხოვრებელთა თითქმის ¾-სთვისდასუფთავების ტარიფის ელექტროენერგიის გადასახადზე მიბმა მთავარ, #1პრობლემად მიაჩნია6.თბილისში 2011 წლის იანვრიდან დასუფთავების დარგის მართვა ხორციელდებამუნიციპალური საწარმოს შპს „თბილსერვის ჯგუფი“-ს მიერ - ეს არის საწარმო, ხოლო„მეწარმეთა შესახებ“ კანონით (მუხლი 1.2.) საწარმოს ძირითადი მიზანი არის მოგებისმიღება. ეს გარემოება კი თავისთავად გულისხმობს წინააღმდეგობას რომ ამ საწარმოსმიერ გაწეული მომსახურება გარდა ორგანიზებისა და ადმინისტრირების ხარჯებისა(როგორც ეს განსაზღვრულია მოსაკრებლის ოდენობისათვის „ადგილობრივიმოსაკრებლების შესახებ“ კანონით), მოიცავს (უნდა მოიცავდეს) მოგებას - წინააღმდეგშემთხვევაში საწარმო გაკოტრების საფრთხის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს. მიუხედავადსამართლებრივი ფორმისა, თბილისში ნარჩენების მართვა, არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით არ უნდა იყოს მერიისთვის მოგებისწყარო და ორიენტირებული უნდა იყოს სერვისის სრულყოფილ შესრულებასა დაგაუმჯობესებაზე. აღნიშნულის მიღწევა შესაძლებელია ტარიფის, კომპანიის ბიუჯეტის,საოპერაციო ხარჯებისა და რეინვესტიციის მოცულობის განსაზღვრით.ვფიქრობთ მორიგი არსებითი საკითხია მოსაკრებლისა და ტარიფის მეშვეობითრეგულირების განსხვავების ჯეროვნად შეფასება. საქართველოს კონსტიტუციით,6 საზოგადოებრივი განწყობები საქართველოში: 2012 წლის კვლევის შედეგები. ამერიკის შეერთებულიშტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი. მარტი 2012.http://www.civil.ge/files/files/2012/February%202012_NDI%20Survey_Public%20Eng.pdf (2012 წლის 12 მაისისმდგომარეობით)
 12. 12. „მოსაკრებლების სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონით და „ადგილობრივიმოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონით მომსახურების მიმღებს მოსაკრებელიშეაქვს ბიუჯეტში; აღნიშნულისგან განსხვავებით ახლადშემოღებული დასუფთავებისსაფასური/ტარიფი მიემართება არა ბიუჯეტში, არამედ კონკრეტულ საბანკო ანგარიშზე(„ტარიფი მთლიანად ჩაირიცხება დედაქალაქში დაგვა-დასუფთავებისა და ნარჩენებისმართვის მომსახურების განმახორციელებელი პირის მიერ მითითებულ ანგარიშზე.“)7,ეს კი მნიშვნელოვნად ამცირებს საჯარო ფინანსების მართვის, გამჭვირვალებისა დაანგარიშგების ხარისხს. ის გარემოება, რომ სფეროს ოპერირებას ახორციელებს ანშეიძლება განახორციელოს კერძო ოპერატორმა - იმის არგუმენტად ვერ გამოდგება რომსაფასური არ წარიმართოს ბიუჯეტში. თბილისის მერიას უკვე აქვს გამოცდილება:პარკირების სფეროს ოპერირებას ახორციელებს კერძო კომპანია (ct-park) დამიუხედავად ამისა, პარკირების მოსაკრებელი თუ ოპერატორის მიერ დარიცხულიადმინისტრაციული ჯარიმები მიემართება ბიუჯეტში, შემდგომ კი თბილისის მერიაბიუჯეტიდან ოპერატორს ურიცხავს/უბრუნებს საკონკურსო პირობებითა დახელშეკრულებით განსაზღვრულ პროცენტს. შესაძლებელია ეს სისტემაც არ არისუნაკლო და სრულყოფილი, მაგრამ მისი სრულყოფა დიდ სირთულეს არ უნდაწარმოადგენდეს.სატარიფო რეგულირების ინსტრუმენტის არჩევამ დღის წესრიგში დააყენაკონკურენციის, აგრეთვე საფასურების საბაზრო წესით ფორმირების საკითხი. სწორედამიტომ, საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით (2006 წლის 8 თებერვალი #104)8თბილისის ტერიტორიაზე დაგვა-დასუფთავებისა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისმართვის მომსახურება განისაზღვრა რეგულირებად სფეროდ (ეს ცვლილებასაქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებაში შევიდა 2011 წლის 4 მაისის #235ბრძანებულებით)9 და მხოლოდ ამის შემდგომ შეიძინა ლეგიტიმური საფუძველითბილისის საკრებულომ განესაზღვრა საწარმოს მომსახურების ტარიფი/საფასური.პრეზიდენტის ბრძანებულებამ თვალნათელი გახადა უფლებრივი ასიმეტრია თბილისსადა სხვა თვითმმართველობებს შორის - თუკი პრეზიდენტის #104 ბრძანებულებითგანსაზღვრული სხვა დარგების (ტრანსპორტი) რეგულაცია საერთოა ყველათვითმმართველობისათვის, დასუფთავება და ნარჩენების მართვა - მხოლოდ თბილისსშეეხება. ყველაზე მნიშვნელოვანი კი ის გახლავთ, რომ პრეზიდენტის აღნიშნულიბრძანებულება ძალაშია 2013 წლის 1 იანვრამდე, რაც ნიშნავს, რომ ნარჩენების მართვადა დასუფთავება რეგულირებადი სფერო იქნება მხოლოდ 2012 წელს, ხოლო შემდგომსაფასური/ტარიფი უნდა განისაზღვროს საბაზრო წესით.7 მუხლი 5.2. ქალაქ თბილისის საკრებულოს გადაწყვეტილება №7-38. 2011 წლის 24 ივნისი. „დედაქალაქისდაგვა-დასუფთავების და ნარჩენების მართვის მომსახურების ტარიფის (საფასური) და მისი გადახდისწესის დადგენის შესახებ“. https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1386351(2012 წლის 12 მაისის მდგომარეობით)8 https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=97240&publication=0 (2012 წლის12 მაისის მდგომარეობით)9 https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1323136 (2012 წლის 12 მაისისმდგომარეობით)
 13. 13. მნიშვნელოვანია საქართველოს პრეზიდენტის 2011 წლის 4 მაისის #235 ბრძანებულებისანალიზი „თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონთანმიმართებაში, რადგანაც ბაზარზე რეგულირებადი სფეროების განსაზღვრის პრინციპებიდა რეგულაციები სწორედ ამ კანონით არის მოცემული. ამასთან, პრეზიდენტისბრძანებულების პრეამბულაშივე მითითებულია, რომ გამოცემულია სწორედ ამკანონისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე.„თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის10 მე-2მუხლის „თ“ პუნქტი ასე განსაზღვრავს რეგულირებად ეკონომიკურ სფეროს: „თ) რეგულირებადი ეკონომიკური სფეროები – ეკონომიკური საქმიანობის სახეები, რომლებიც მომხმარებელთა ეკონომიკური ინტერესების დაცვის საჭიროებიდან გამომდინარე ექვემდებარება სატარიფო რეგულირებას ან/და ინფრასტრუქტურულ სფეროებში სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული საწარმოები;“სახელმწიფო და ადგილობრივ ორგანოებში მიღებულ ვერც ერთ გადაწყვეტილებაში დაშესაბამის პროექტში ვერ ვხვდებით ჯეროვან და გონივრულ დასაბუთებას, რომელიცმოგვცემდა საშუალებას გვემსჯელა, რომ ეს გადაწყვეტილებები სწორედმომხმარებელთა ეკონომიკური ინტერესების დაცვის საჭიროებით არის ნაკარნახევი.აღნიშნულის საპირისპიროდ პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტისგანმარტებითი ბარათიდან ირკვევა, რომ მისი მიღების ძირითადი მიზანიაელექტროენერგეტიკის, წყალმომარაგების, ბუნებრივი გაზისა და დასუფთავებისსატარიფო/მოსაკრებლების სისტემის ადმინისტრირების გამართვა11, ხოლო თბილისისსაკრებულოს მიერ გადაწყვეტილების მიღებისას წარმოდგენილი მოხსენებითა დაგანმარტებითი ბარათით - დასუფთავების მომხმარებელთა ბაზის და ადმინისტრირებისგაუმართაობის გამოსწორება და ტარიფის დადგენა.„თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7მუხლის „გ“ პუნქტი: „სახელმწიფო ან ადგილობრივი ხელისუფლების ყველა ორგანოს ეკრძალება: გ) საქონლის წარმოების ან რეალიზაციის მონოპოლიზაციის მიზნით შექმნას სახელმწიფო ან ადგილობრივი ხელისუფლების სტრუქტურები ან უკვე არსებულ სტრუქტურებს მიანიჭოს ისეთი უფლებამოსილება, რომელიც გამოიწვევს კონკურენციის შეზღუდვას;“10 https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=29644 (2012 წლის 12 მაისისმდგომარეობით)11 საქართველოს პარლამენტის 2012 წლის 14 მარტის #2034/3-5 და 10 აპრილის #3008/3-5 წერილები დაკანონპროექტები;
 14. 14. „საქართველოს დედაქალაქის - თბილისის შესახებ“ საქართველოს კანონის 441 მუხლისპირველ პუნქტში 2011 წლის 3 ივნისს შეტანილი ცვლილებით12, კანონში გაჩნდაჩანაწერი, რომ ნარჩენების მართვის განხორციელება გარდა ტენდერისა და კონკურსისწესისა (რომლებიც საჯაროობის უფრო მეტი ხარისხისაა), თბილისის მთავრობასშეუძლია ნარჩენების მართვის უფლება ტენდერისა და კონკურსის გარეშე გადასცესმისივე საწარმოს. არც კანონით და არც სხვა აქტით არ არის განსაზღვრული თუ რაპირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს ეს საწარმო, როგორი წესით უნდა იქნეს მიღებული ესგადაწყვეტილება, როგორ განხორციელდება მონიტორინგი და ფინანსური ანგარიშგება.ყოველივე აღნიშნულის გათვალისწინებით გონივრულია ვარაუდი, რომ„ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონშიგანხორცილებული დამატებები შეუსაბამობაში მოდის „თავისუფალი ვაჭრობისა დაკონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის „გ“ პუნქტთან.დასუფთავების საფასურის ოდენობის გარდა, მნიშვნელოვანია დასუფთავებისსაფასურის ელეტროენერგიის გადასახადზე „მიბმის“ გადაწყვეტილებების ანალიზი.2010 წლის 1 ოქტომბერს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი„ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონში 6დამატებების შეტანის თაობაზე13 რომლითაც კანონს დაემატა 49 მუხლი, რომლითაცმოხდა აღნიშნული 2 ტარიფის დარიცხვა-ამოღების, ადმინისტრირების გაერთიანება.თავდაპირველად უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამ კანონის რეგულირების სფერო არ გახლავთდასუფთავება; წყალმომარაგების, ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზისრეგულირება - ეს არის კანონის პირველივე მუხლში მკაფიოდ გახცადებული მიზანი დაამოცანა. წინააღმდეგობა და ნაჩქარევი გადაწყვეტილების/ცვლილების მკაფიო დასტურიიმთავითვე სახეზეა.კვლევის ფარგლებში საქართველოს პარლამენტიდან გამოთხოვილი დოკუმენტაციით14ირკვევა, რომ კანონპროექტი, ინიცირების შემდგომ განხილულ იქნა დაჩქარებულიწესით. მიუხედავად აღნიშნულისა, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 160-ემუხლით სავალდებულო იყო კანონპროექტთან დაკავშირებით კომიტეტებისდასკვნების არსებობა (უნდა დართვოდა კანონპროექტს სამივე მოსმენაზე). გარდა ამისა,კანონპროექტების თავფურცელზე მითითებულია, რომ არსებობს პარლამენტისაპარატის იურიდიული დეპარტამენტის დასკვნა. მიუხედავად პარლამენტისათვისწარდგენილი რამდენიმე წერილობითი თხოვნისა აღნიშნული დასკვნები (გარდაკანონპროექტის ინიციატორი კომიტეტის დასკვნისა) არ გადმოგვცემია, რაც იძლევა12 https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1381578 (2012 წლის 12 მაისისმდგომარეობით)13 გამოქვეყნებულია და ძალაშია 2010 წლის 11 ოქტომბერი.https://www.matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1042376# (2012 წლის 12მაისის მდგომარეობით)14 საქართველოს პარლამენტის 2012 წლის 14 მარტის #2034/3-5 და 10 აპრილის #3008/3-5 წერილები;
 15. 15. დასაბუთებული ვარაუდის საფუძველს, რომ ეს დასკვნები არ არსებობდა, რაცკანონდარღვევაა. 6საგანგებოდ შევჩერდებით კანონპროექტის 49 მუხლის მე-4 პუქტზე, რომლითაცგანისაზღვრა ტარიფების ადმინისტრირების წესი: „4. ადმინისტრატორი ადმინისტრირების ერთიანი სისტემის მეშვეობით მომსახურების გაწევისას ვალდებულია ქვითარში ასახული ერთ-ერთი საფასურის ან/და მოსაკრებლის გადაუხდელობის ან არასრული გადახდის შემთხვევაში შესაბამის მომხმარებელს შეუწყვიტოს თავისი მომსახურების გაწევა, რაც არ არის ადმინისტრატორის მიერ მომხმარებლის წინაშე სახელშეკრულებო ვალდებულებების დარღვევა. ამასთანავე, მომსახურების გამწევი პირის მიერ ადმინისტრატორისათვის მიწოდებული ინფორმაციის სისწორისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება ინფორმაციის წარმდგენს.“აღნიშნული დებულებიდან გამომდინარეობს, რომ თუკი მომხმარებელს გადახდილიაქვს ელექტროენერგიის, მაგრამ არ აქვს (ან არასრულად აქვს) გადახდილიდასუფთავების ტარიფი/საფასური ან წყლის საფასური, თელასი მაინც ვალდებულიაგაუთიშოს ელექტროენერგიის მიწოდება და ეს არ ეთვლება სახელშეკრულებოვალდებულების დარღვევად. სახეზეა კერძო, სახელშეკრულებო ურთიერთობებშიუხეში ადმინისტრაციული ჩარევა, ხოლო თვით საკანონმდებლო ნორმისკონსტიტუციასთან შესაბამისობის (კონსტიტუციურობის) საკითხი ეჭვქვეშ დგება,რადგანაც ილახება როგორც საკუთრების, ასევე სამეწარმეო საქმიანობის თავისუფლებათუ მომხმარებელთა უფლებები.ზემოაღნიშნული კანონის საფუძველზე და მის შესასრულებლად საქართველოსენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2010 წლის13 ოქტომბრის (!) - კანონი ძალაში შევიდა 11 ოქტომბერს) #24/3 გადაწყვეტილებით15ელექტროენერგიის, წყლის და დასუფთავების ერთიანი ადმინისტრირების არეალადგანისაზღვრა მხოლოდ თბილისი, სუბიექტებად: თელასი, ენერგოპრო ჯოჯია, თბილისიუოთერ ენდ პაუერ და თბილისის მერიის დასუფთავების საქალაქო სამსახური;ელექტროენერგიის, წყლის და დასუფთავების სისტემის ადმინისტრატორებადგანისაზღვრა თელასი და ენერგო პრო ჯორჯია. ზემოაღნიშნული კანონის მსგავსადკომისიის გადაწყვეტილებაშიც გვხვდება ზემოაღნიშნული სადავო ნორმის გამეორება.როგორც კანონის, ასევე კომისიის გადაწყვეტილების ეს ნორმები სადავო შეიძლებაგახდეს საკონსტიტუციო ან საერთო სასამართლოში და მხოლოდ ამ უკანასკნელთაგადაწყვეტილების არსებობის პირობებში შესაძლებელია ამ ნორმების და სისტემის15 https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1060012 (2012 წლის 12 მაისისმდგომარეობით)
 16. 16. გაუქმება. აღნიშნულისაგან განსხვავებული და უფრო ოპტიმალური გადაწყვეტილებაშეუძლია მიიღოს პარლამენტმა და გააუქმოს ან შეცვალოს როგორც ნორმა, ასევე ამაქტით შექმნილი სისტემა.დღეისათვის, როგორც კანონი, ასევე კომისიის გადაწყვეტილება ძალაშია.თბილისის მერის 2010 წლის 29 დეკემბრის #33 ბრძანებით16 2011 წლის 3 იანვრიდანგაუქმებულია თბილისის მერიის დასუფთავების საქალაქო სამსახური. აღნიშნულისგათვალისწინებით აღარ არსებობს კომისიის გადაწყვეტილებით განსაზღვრულისისტემის სუბიექტი (თბილისში ნარჩენების მართვის ოპერირებას ახორციელებსთბილისის მერიის შპს „თბილსერვის ჯგუფი“ და არა დასუფთავების საქალაქოსამსახური). აღნიშნულით კი ეჭვქვეშ დგება ყველა იმ გადაწყვეტილებისა და ქმედებისლეგიტიმურობა რომელიც შეეხება კომისიის გადაწყვეტილებით განსაზღვრულდარგებს, სისტემას, სუბიექტებს და მომხმარებლებს, ან მიღებულია ადმინისტრატორისათუ სისტემის სუბიექტების მიერ.დასასრულს, შევჩერდებით საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგებისმარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2010 წლის 13 ოქტომბრის #24/3გადაწყვეტილების, „ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ 6საქართველოს კანონის 49 მუხლთან შეუსაბამობასა და სამართლებრივ უსწორობაზე.„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის პირველიპუნქტის შესაბამისად ნორმატიული აქტის პროექტი სამართლებრივი დასკვნისათვისუნდა გადაეცეს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს. კვლევის ფარგლებში ცენტრმამიმართა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს და მოითხოვა საქართველოსენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2010 წლის13 ოქტომბრის #24/3 გადაწყვეტილების პროექტისა და მასზე გაცემული საქართველოსიუსტიციის სამინისტროს სამართლებრივი დასკვნების ასლები. საქართველოსიუსტიციის სამინისტროს 2012 წლის 13 ივლისის #29937 წერილით საქართველოსიუსტიციის სამინისტრომ გვაცნობა, რომ კომისიის გადაწყვეტილება საქართველოსიუსტიციის სამინისტროს სამართლებრივი დასკვნისთვის არ გადასცემია. აღნიშნულისგათალისწინებით, სახეზეა კანონით დადგენილ პროცედურებთან აშკარაწინააღმდეგობით გამოცემული ნორმატიული აქტი - საქართველოს ენერგეტიკისა დაწყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2010 წლის 13 ოქტომბრის#24/3 გადაწყვეტილება. აღნიშნულ საკითხზე, მიზეზებსა თუ შედეგებზე მსჯელობა დაგადაწყვეტილების მიღება უნდა გახდეს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსსაგანგებო მსჯელობის საგანი.16 https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1160011# (2012 წლის 12 მაისისმდგომარეობით)
 17. 17. გარდა აღნიშნულისა, „ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ 6საქართველოს კანონის 49 მუხლის მე-2 პუნქტით განისაზღვრა კომისიის შემდეგიუფლებამოსილება და ადმინისტრატორის განსაზღვრის წესი: „2. კომისია გადაწყვეტილებით განსაზღვრავს ადმინისტრირების ერთიანი სისტემის გავრცელების არეალს (ტერიტორიულ ფარგლებს) და ამ სისტემით მომსახურების გამწევ პირებს. კომისიის გადაწყვეტილებით განსაზღვრული მომსახურების გამწევი ერთ-ერთი პირი (შემდგომში – ადმინისტრატორი) ადმინისტრირების ერთიანი სისტემის მეშვეობით ახორციელებს მომსახურების საფასურის/მოსაკრებლის ადმინისტრირებას.“კანონით განსაზღვრული მხოლოდ ამ კომპეტენციის ფარგლებში იყო უფლებამოსილიკომისია მიეღო გადაწყვეტილება; აღნიშნულის საპირისპიროდ კომისიის 2010 წლის 13ოქტომბრის #24/3 გადაწყვეტილების მე-2 პუნქტში აღნიშნულია: „2. პირველ პუნქტში მითითებულ ტერიტორიულ ფარგლებში ადმინისტრირების ერთიანი სისტემის მეშვეობით მომსახურების საფასურის/მოსაკრებლის ადმინისტრირება თავიანთ მომხმარებლებთან მიმართებით განახორციელონ სს ,,თელასმა“ და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიამ“ (შემდგომში – ადმინისტრატორი).“როგორც ვხედავთ, კომისიამ ნაცვლად კანონით განსაზღვრული მხოლოდ ერთიადმინისტრატორის განსაზღვრის უფლებამოსილებისა, განსაზღვრა 2ადმინისტრატორი, რაც პირდაპირი კანონშეუსაბამობაა. ეს კანონშეუსაბამობაც ასევეგახლავთ საკითხი, რომელიც უნდა იქცეს როგორც საქართველოს იუსტიციისსამინისტროს, ასევე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგებისმარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მსჯელობის საგანი და გადაწყვეტილებებისმიღების საფუძველი.
 18. 18. თავი 2. ქ. თბილისის „ქალაქის დასუფთავების და სანიტარული წესრიგის,საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის და უტილიზაციის“ პროგრამის 2012წლის შესრულების ანალიზიპროგრამის შესრულების მონიტორინგისათვის პი–ემ–სი კვლევითი ცენტრი დაეყრდნოქ. თბილისის 2012 წლის ბიუჯეტს, ისევე როგორც ბიუჯეტის შესრულების 3 და 6 თვისანგარიშებს. 9 თვის ანგარიში არ არის ხელმისაწვდომი მერიის და საკრებულოს ვებ-გვედზე. ამასთან საბიუჯეტო კოდექსის მიხედვით მერია ვალდებულია საკრებულოსწარუდგინოს 9 თვის ანგარიში 30 ოქტომბრამდე.ქ. თბილისის ბიუჯეტი დამტკიცებულია საკრებულოს 2011 წლის 25 ნოემბრის №12-49გადაწყვეტილებით. 2012 წლის ბიუჯეტში ცვლილება განხორციელდა 4–ჯერ, 2011 წლის23 დეკემბერს, 2012 წლის 30 მარტს, 29 ივნისს და 27 ივლისს. ცვლილებები არ შეხებიადედაქალაქის 2012 წლის პრიორიტეტებს და პროგრამებს, მათი შეცვლის ან გაუქმებისმიმართულებით.2012 წლის ქ. თბილისის ბიუჯეტის პრიორიტეტებია:  სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება  მოსახლეობის სოციალური დაცვა  მოსახლეობის ხელშეწყობა  თბილისის ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა  ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე  ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება  ქალაქის ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ავარიული შენობების გამაგრება  ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება  თბილისი – 2015 წლის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის მასპინძელი ქალაქი  ხელოვნების დარგების განვითარებაროგორც ვხედავთ, დასუფთავების, სანიტარული წესრიგის დამყარების ღონისძიებებითბილისის პრიორიტეტებში საერთოდ არ არის მოხსენიებული. შესაბამისად, ბიუჯეტისარც ტექსტობრივ, არც ფინანსურ ნაწილში საერთოდ არ არის მოცემული ინფორმაციადასუფთავების საფასურის სახით მობილიზებული სახსრების ან დასუფთავების დასანიტარული წესრიგის, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანისა და უტილიზაციისკუთხით განხრციელებული ღონისძიებების შესახებ.ანალოგიური სიტუაციაა ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშების მიმართულებითაც,სადაც დასუფთავების, ნარჩენების გატანის და სანიტარული ღონისძიებებისმიმართულებები საერთოდ არ არის მოხსენიებული.
 19. 19. ხაზგასასმელია ის გარემოება, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებსაქართველოს კანონის მე–16 მუხლის შესაბამისად, თვითმმართველობის საკუთარკომპეტენციას წარმოადგენს „დასახლებებში ქუჩების დასუფთავება, განათება,წყალმომარაგების, სანიაღვრე მეურნეობის, კანალიზაციის, საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისშეგროვებისა და უტილიზაციის სამუშაოთა წარმოების დაგეგმვა და განხორციელება ანმათ განხორციელებაზე მუნიციპალური შესყიდვის ორგანიზება“.შესაბამისად, აუცილებელია ეს მიმართულება წარმოადგენდეს თვითმმართველიერთეულის ადგილობრივი სამეურნეო პოლიტიკის და ხარჯების ერთ–ერთპრიორიტეტს. ბუნებრივია, რომ ამ კუთხით გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაციაუნდა იყოს საჯარო და საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომი.ამერიკის საერთაშორისო დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ 2012 წლის თებერვალსადა ივნისში განხორციელებული საზოგადოებრივი განწყობების კვლევა აჩვენა, რომთბილისის მოსახლეობის 2/3–ზე მეტისათვის კვლავ მწვავე პრობლემად რჩებადასუფთავების საფასურის ელექტროენერგიის მოხმარების რაოდენობაზე მიბმისსაკითხი. შესაბამისად, ქ. თბილისის ხელისუფლების გადაწყვეტილება, არ მოახდინოსამ საკითხზე მოსახლეობისათვის საჯარო ინფორმაციით უက

×