Yuridichna vidpovidalnist ponyattya_pidstavi_ta (1)

241 views
212 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
241
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
163
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Yuridichna vidpovidalnist ponyattya_pidstavi_ta (1)

 1. 1. 1. Поняття юридичної відповідальності 2. Види юридичної відповідальності 3. Підстави юридичної відповідальності
 2. 2. Здійснення правопорушень тягне за собою юридичну відповідальність у вигляді вжиття заходів державного примусу каральної спрямованості, зазнавання правопорушником втрат особистого, організаційного чи матеріального характеру. 1. Поняття юридичної відповідальності
 3. 3. Юридична відповідальність — різновид соціальної відповідальності, який закріплений у законодавстві і забезпечуваний державою юридичний обов'язок правопорушника пізнати примусового позбавлення певних цінностей, що йому належать. позитивна (перспективна або заохочувальна) відповідальність — передбачає заохочення за виконання корисних для суспільства і держави варіантів поведінки; негативна (ретроспективна або охоронна) відповідальність — передбачає покарання за правопорушення.
 4. 4. Цілі (функції) юридичної відповідальності — превентивна і карна. Превентивна пов'язана з загальним попередженням правопорушень і виховним впливом на особистість (загальна превенція). Карна полягає у несприятливих наслідках застосування санкцій правових норм для конкретного суб'єкта (спеціальна превенція). Виділяють, також, охоронну, правовідновну, профілактичну, виховну, штрафну, регулятивну функції.
 5. 5. Співвідношення соціальної та юридичної відповідальності Юридична відповідальність Інші види соціальної відповідальності Призначається компетентними органами держави Призначаються недержавними структурами Передбачається правовими нормами Регламентуються соціальними нормами Має примусовий характер Як правило, не є засобом примусу Застосовується відповідно до нормативно закріпленого процесу Регламентуються у довільному порядку Має визначений вид і форму Мають довільну форму Породжує доповнюючий обов'язок Націлені на реалізацію основного обов'язку Є невіддільною від правопорушення та є його наслідком Пов'язуються з порушенням соціальних норм Пов'язана з державно-владною діяльністю Пов'язані з засобами громадського впливу Призначається відповідно до санкції правової норми Соціальні норми, що регламентують відповідальність, не мають структурних елементів Настає незалежно від розуміння змісту норм суб'єктами та ставлення до них Настають лише в результаті порушення норм у залежності від розуміння їх змісту і ставлення до них Має виключно правовий характер Існують у різних видах
 6. 6. Кримінальна відповідальність — різновид юридичної відповідальності, обов'язок особи, яка вчинила злочин, зазнати державного осуду в формі кримінального покарання. Передбачені Кримінальним кодексом обмеження прав і свобод особи, що вчинила злочин, що індивідуалізуються в обвинувальному вироку суду і здійснюються спеціальними органами виконавчої влади держави. Фізична особа є кримінально-відповідальною з 16 років.
 7. 7. Адміністративна відповідальність — вид юридичної відповідальності. Підставою для А. в. є адміністративне правопорушення. Питання порядку застосування А. в. регулюються Кодексом України про адміністративні правопорушення (КпАП). До порушників застосовуються адміністративні стягнення (попередження, штраф, оплатне вилучення предмета, конфіскація, позбавлення спеціального права, громадські роботи, виправні роботи, адміністративний арешт). Виняток передбачений ст. 21 КпАП, згідно з якою орган, уповноважений розглядати справи про адміністративні правопорушення, з урахуванням характеру вчиненого правопорушення і особи правопорушника може звільнити його від А. в., передавши матеріали на розгляд громадськості для вжиття заходів громадського впливу.
 8. 8. Цивільна відповідальність - одна з форм юридичної відповідальності, суть якої полягає у примусовому впливі на порушника цивільних прав і обов'язків шляхом застосування щодо нього санкцій, які тягнуть за собою додаткові невигідні майнові наслідки.
 9. 9. Дисциплінарна відповідальність – відповідальність робітників і службовців за порушення трудової дисципліни, яке виражається у накладенні стягнень адміністрацією підприємства чи установи. Такі порушення можуть бути виражені як у діях, так і у бездіяльності, допускатися як свідомо, так і з необережності. Деякі категорії державних службовців у зв'язку з виконанням своїх повноважень відповідають у дисциплінарному порядку і за проступки, які порочать їх як державних службовців або дискредитують органи, в яких вони працюють.
 10. 10. Матеріальна відповідальність працівників — це один з видів юридичної відповідальності, що виражається в обов'язку працівників покрити повністю або частково матеріальну шкоду, що була заподіяна з їх вини. Найбільш суттєвими умовами матеріальної відповідальності працівника є: Перебування працівника в трудових відносинах з підприємством, установою, організацією, якому було заподіяно матеріальну шкоду; Встановлення розмірів відповідальності працівника; Наявність вини працівника.
 11. 11. Конституційно-правова відповідальність — це передбачене нормами Конституції чи законів України, які є джерелами конституційного права, зазнавання негативних наслідків органами влади, посадовими особами, громадянами чи їх об'єднаннями за невиконання чи порушення норм конституційного права.
 12. 12. Платники податків притягуються до фінансової відповідальності за порушення податкового законодавства, що тягне застосування санкції у виді штрафу та/або пені. Притягнення до фінансової відповідальності не звільняє від притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності за наявності підстав для цього
 13. 13. Підстави юридичної відповідальності — це сукупність обставин, наявність яких робить юридичну відповідальність можливою і належною. Відсутність сукупності таких обставин виключає таку відповідальність. В юридичній науці відрізняють: • підстави притягнення до юридичної відповідальності; • підстави настання юридичної відповідальності.
 14. 14. Підстави притягнення до юридичної відповідальності — це сукупність обставин, наявність яких робить юридичну відповідальність можливою. Фактичною підставою притягнення до юридичної відповідальності є склад правопорушення.
 15. 15. Підстави настання юридичної відповідальності — це сукупність обставин, наявність яких робить юридичну відповідальність належною. Такими підставами є: • факт учинення небезпечного діяння (правопорушення) — фактична підстава; • наявність норми права, яка забороняє таку поведінку та встановлює відповідні санкції — нормативна підстава; • відсутність підстав звільнення від юридичної відповідальності; • наявність правозастосовчого акта — рішення компетентного органу, яким покладається юридична відповідальність, визначаються вид та міра державного впливу — процесуальна підстава.
 16. 16. За різні правопорушення юридична відповідальність наступає з різного віку. Так, кримінальна відповідальність наступає з 16 років, а за особливо тяжкі злочини — з 14 років (ст. 10 КК України), за адміністративні правопорушення — з 16 років, за дисциплінарні — з 16 років, а в окремих випадках — з 15 років. Юридична відповідальність наступає лише за власні дії правопорушника. Ніхто не може нести відповідальність за когось іншого.
 17. 17. Можна визнати два блоки підстав звільнення від юридичної відповідальності: - особа, яка скоїла правопорушення, вважається такою, що втратила суспільну небезпечність; - правопорушення внаслідок зміни обставин перестало бути суспільне небезпечним.
 18. 18. Презентацію підготували студенти 3 курсу; спеціальності 6508/1; 2 групи Ковальчук Ігор Тараненко Лідія Хлань Ярослав

×