Teoriyi pokhodzhennya derzhavi_i_prava

 • 39 views
Uploaded on

 

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
39
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Теорії походження держави і права Підготував студент III курсу спец. 6601/2 Лачинов Заур
 • 2. План 1.Основні теорії походження держави і права: 1.1. Теологічна теорія. 1.2. Патріархальна теорія. 1.3 Органічна теорія. 1.4. Теорія насильства. 1.5. Психологічна теорія. 1.6. Теорія суспільного договору (природного права) 1.7. Історико-матеріалістична теорія. 2. Шляхи виникнення держави. 3. Походження права. Ознаки, що свідчили про появу права. 4. Висновок.
 • 3. Більшість істориків, учених-юристів виділяють шість основних теорій походження держави:  1. Теологічна теорія.  2. Патріархальна теорія.  3. Органічна теорія.  4. Теорія насильства.  5. Психологічна теорія.  6. Теорія суспільного договору (природного права)  7. Історико-матеріалістична теорія.
 • 4. Теологічна теорія  Була однією з перших теорій походження держави і права і пояснювала їх виникнення божественною волею. Представники: численні релігійні діячі Стародавнього Сходу, середньовічної Європи (Хома Аквінський - XIII в.), ідеологія Ісламу і сучасної католицької церкви (Ж. Маритен).
 • 5. Патріархальна теорія  Держава виникає з родини, що розростається з покоління в покоління. Глава цієї родини стає главою держави - монархом. Його влада, у такий спосіб - це продовження влади батька, монарх же є батьком усіх своїх підданих. Теорія виникла в Стародавній Греції. Засновником був Арістотель (III в. до н.е.), однак подібні ідеї висловлювалися й у порівняно недавні часи (Фільмер, Михайлівський і інші).
 • 6. Органічна теорія  Людство виникло як результат еволюції тваринного світу. Подальший розвиток призвів до об'єднання людей у процесі природнього добору (боротьба із сусідами) у єдиний організм - державу, в якій уряд виконує функції мозку, керує всім організмом, використовуючи, зокрема, право як передані мозком імпульси. Представники: Блюнчлі, Спенсер, Вормс, Прейс та інші.
 • 7. Теорія насильства  Пояснення виникнення держави і права факторами військово-політичного характеру: завоюванням одним плем'ям (союзом племен) іншого. Представники:Л. Гумплович, К.Каутсткий, Е. Дюрінг і інші.
 • 8. Психологічна теорія  Пояснює появу держави і права проявом властивостей людської психіки: потребою підкорятися, наслідуванням, свідомістю залежності від еліти первісного суспільства, усвідомленням справедливості визначених варіантів дії і відносин та ін. Представники:Г. Тард, Л.И.Петражицький та інші.
 • 9. Теорія суспільного договору (природного права)  У процесі розвитку людства права одних людей входять у суперечність із правами інших, порушується порядок, виникає насильство. Щоб забезпечити нормальне життя, люди укладають між собою договір про державотворення, добровільно передаючи їм частину своїх прав. Представники: Г. Гроцій, Т. Гобс, Д. Лок, Б. Спиноза, Ж.-Ж. Руссо, А.Н.Радищев.
 • 10. Історико-матеріалістична теорія  Держава виникає як результат природного розвитку первісного суспільства, насамперед економічного, яке не тільки забезпечує матеріальні умови виникнення держави і права, але і визначає соціальні зміни суспільства, що також являють собою важливі причини й умови виникнення держави і права. Представники: Л.Морган, К. Маркс, Ф. Энгельс.
 • 11.  “Родовий лад віджив своє століття. Він був висаджений поділом праці і його наслідком був розкол суспільства на класи. Він був замінений державою”. (Ф. Енгельс “Про походження родини, приватної власності і держави”)
 • 12. Шляхи виникнення держави Ведучим державотворним фактором був класовий поділ суспільства. Відбувалося інтенсивне формування приватної власності на землю, а також на інші засоби виробництва - худобу, рабів.
 • 13. Ознаки, що свідчили про появу права: соціальне і майнове розшарування в суспільстві;  поява класів-антагоністів — бідних і багатих, пригноблених і гнобителів; поступове зосередження приватної власності і права на неї в одних руках і повна їхня відсутність в інші;  поява, поряд з майновими, сімейно- шлюбних і інших правовідносин.
 • 14. Висновки  Головні причини виникнення і розвитку держави і права лежать зовсім не в сфері релігії чи моралі, а в області економіки та у соціальній сфері життя людей.  Державна організація приходить на зміну родоплемінної організації, право — на зміну звичаям. Саме вони привели до розкладання первісно-общинного ладу і до втрати здатності первісними звичаями регулювати суспільні відносини в нових умовах.  До появи майнового поділу населення і соціальної нерівності суспільство не мало потребу в праві. Однак положення докорінно змінилося, коли з'явилися групи, шари і класи зі своїми власними, суперечними один одному і протиборчими інтересами.З'явилася життєва необхідність у нових правилах — регуляторах суспільних відносин, які б враховували корінні зміни в суспільстві і забезпечувалися б не тільки силою суспільного впливу, але і державним примусом.
 • 15. Список використаної літератури 1. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства.- М.:1970 2. Основи держави і права: Навч. Посібник / Гусарєв С. Д., Калюжний Р. А., Колодій А.М. та ін.; За ред. Колодія А.М. та Олійника А.Ю. – К.: Либідь, 1997. – 208с. 3. Конституція України. – К:.1996 4. Лазарев В.В. Общая теория права и государства. –М.:Юрист, 2000.-500с. 5. Матузова Н. Теория государства и права. – М., 1997. Гл.2 6. История политических и правовых учений. Учебник под ред. Нерсисанца В.С. – М.: юрид. лит. 1996 7. Рабінович П.І. Основи загальної теорії права та держави. – М.,1994 8. Бачило И.Л. Факторы, влияющие на государство // Государство и право. - 1993. - № 2 9. Юридична термінологія: Довідник / В.В. Головченко, В.С. Ковалівський. – К.: Юріком – Інтер, 1998.-224с.
 • 16. Дякую за увагу!