Teoriyi pokhodzhennya derzhavi_i_prava

62
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
62
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Teoriyi pokhodzhennya derzhavi_i_prava

 1. 1. Теорії походження держави і права Підготував студент III курсу спец. 6601/2 Лачинов Заур
 2. 2. План 1.Основні теорії походження держави і права: 1.1. Теологічна теорія. 1.2. Патріархальна теорія. 1.3 Органічна теорія. 1.4. Теорія насильства. 1.5. Психологічна теорія. 1.6. Теорія суспільного договору (природного права) 1.7. Історико-матеріалістична теорія. 2. Шляхи виникнення держави. 3. Походження права. Ознаки, що свідчили про появу права. 4. Висновок.
 3. 3. Більшість істориків, учених-юристів виділяють шість основних теорій походження держави:  1. Теологічна теорія.  2. Патріархальна теорія.  3. Органічна теорія.  4. Теорія насильства.  5. Психологічна теорія.  6. Теорія суспільного договору (природного права)  7. Історико-матеріалістична теорія.
 4. 4. Теологічна теорія  Була однією з перших теорій походження держави і права і пояснювала їх виникнення божественною волею. Представники: численні релігійні діячі Стародавнього Сходу, середньовічної Європи (Хома Аквінський - XIII в.), ідеологія Ісламу і сучасної католицької церкви (Ж. Маритен).
 5. 5. Патріархальна теорія  Держава виникає з родини, що розростається з покоління в покоління. Глава цієї родини стає главою держави - монархом. Його влада, у такий спосіб - це продовження влади батька, монарх же є батьком усіх своїх підданих. Теорія виникла в Стародавній Греції. Засновником був Арістотель (III в. до н.е.), однак подібні ідеї висловлювалися й у порівняно недавні часи (Фільмер, Михайлівський і інші).
 6. 6. Органічна теорія  Людство виникло як результат еволюції тваринного світу. Подальший розвиток призвів до об'єднання людей у процесі природнього добору (боротьба із сусідами) у єдиний організм - державу, в якій уряд виконує функції мозку, керує всім організмом, використовуючи, зокрема, право як передані мозком імпульси. Представники: Блюнчлі, Спенсер, Вормс, Прейс та інші.
 7. 7. Теорія насильства  Пояснення виникнення держави і права факторами військово-політичного характеру: завоюванням одним плем'ям (союзом племен) іншого. Представники:Л. Гумплович, К.Каутсткий, Е. Дюрінг і інші.
 8. 8. Психологічна теорія  Пояснює появу держави і права проявом властивостей людської психіки: потребою підкорятися, наслідуванням, свідомістю залежності від еліти первісного суспільства, усвідомленням справедливості визначених варіантів дії і відносин та ін. Представники:Г. Тард, Л.И.Петражицький та інші.
 9. 9. Теорія суспільного договору (природного права)  У процесі розвитку людства права одних людей входять у суперечність із правами інших, порушується порядок, виникає насильство. Щоб забезпечити нормальне життя, люди укладають між собою договір про державотворення, добровільно передаючи їм частину своїх прав. Представники: Г. Гроцій, Т. Гобс, Д. Лок, Б. Спиноза, Ж.-Ж. Руссо, А.Н.Радищев.
 10. 10. Історико-матеріалістична теорія  Держава виникає як результат природного розвитку первісного суспільства, насамперед економічного, яке не тільки забезпечує матеріальні умови виникнення держави і права, але і визначає соціальні зміни суспільства, що також являють собою важливі причини й умови виникнення держави і права. Представники: Л.Морган, К. Маркс, Ф. Энгельс.
 11. 11.  “Родовий лад віджив своє століття. Він був висаджений поділом праці і його наслідком був розкол суспільства на класи. Він був замінений державою”. (Ф. Енгельс “Про походження родини, приватної власності і держави”)
 12. 12. Шляхи виникнення держави Ведучим державотворним фактором був класовий поділ суспільства. Відбувалося інтенсивне формування приватної власності на землю, а також на інші засоби виробництва - худобу, рабів.
 13. 13. Ознаки, що свідчили про появу права: соціальне і майнове розшарування в суспільстві;  поява класів-антагоністів — бідних і багатих, пригноблених і гнобителів; поступове зосередження приватної власності і права на неї в одних руках і повна їхня відсутність в інші;  поява, поряд з майновими, сімейно- шлюбних і інших правовідносин.
 14. 14. Висновки  Головні причини виникнення і розвитку держави і права лежать зовсім не в сфері релігії чи моралі, а в області економіки та у соціальній сфері життя людей.  Державна організація приходить на зміну родоплемінної організації, право — на зміну звичаям. Саме вони привели до розкладання первісно-общинного ладу і до втрати здатності первісними звичаями регулювати суспільні відносини в нових умовах.  До появи майнового поділу населення і соціальної нерівності суспільство не мало потребу в праві. Однак положення докорінно змінилося, коли з'явилися групи, шари і класи зі своїми власними, суперечними один одному і протиборчими інтересами.З'явилася життєва необхідність у нових правилах — регуляторах суспільних відносин, які б враховували корінні зміни в суспільстві і забезпечувалися б не тільки силою суспільного впливу, але і державним примусом.
 15. 15. Список використаної літератури 1. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства.- М.:1970 2. Основи держави і права: Навч. Посібник / Гусарєв С. Д., Калюжний Р. А., Колодій А.М. та ін.; За ред. Колодія А.М. та Олійника А.Ю. – К.: Либідь, 1997. – 208с. 3. Конституція України. – К:.1996 4. Лазарев В.В. Общая теория права и государства. –М.:Юрист, 2000.-500с. 5. Матузова Н. Теория государства и права. – М., 1997. Гл.2 6. История политических и правовых учений. Учебник под ред. Нерсисанца В.С. – М.: юрид. лит. 1996 7. Рабінович П.І. Основи загальної теорії права та держави. – М.,1994 8. Бачило И.Л. Факторы, влияющие на государство // Государство и право. - 1993. - № 2 9. Юридична термінологія: Довідник / В.В. Головченко, В.С. Ковалівський. – К.: Юріком – Інтер, 1998.-224с.
 16. 16. Дякую за увагу!
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×