Поняття, види таПоняття, види та
порядок укладенняпорядок укладення
трудового договорутрудового договору
Виконали:Виконали...
Трудовий договір –Трудовий договір – це угода міжце угода між
працівником і власником підприємства,працівником і власником...
Працівник має право реалізуватиПрацівник має право реалізувати
свої здібності до продуктивної ісвої здібності до продуктив...
Особливою формою трудового договоруОсобливою формою трудового договору
є контракт, в якому строк його дії, права,є контрак...
Стаття 22. Гарантії при укладенні, зміні та припиненні трудового договоруСтаття 22. Гарантії при укладенні, зміні та припи...
Стаття 23. Строки трудового договоруСтаття 23. Строки трудового договору
1) безстроковим, що укладається на1) безстроковим...
Строковий трудовийСтроковий трудовий
договір укладається удоговір укладається у
випадках, коли трудовівипадках, коли трудо...
Стаття 24.Стаття 24. Укладення трудового договоруУкладення трудового договору
1) при організованому наборі працівників;1) ...
При укладенні трудовогоПри укладенні трудового
договору громадяниндоговору громадянин
зобов'язаний подати паспорт абозобов...
Укладення трудового
договору оформляється
наказом чи
розпорядженням
власника або
уповноваженого ним
органу про зарахування...
Особі, запрошеній на роботу в порядкуОсобі, запрошеній на роботу в порядку
переведення з іншого підприємства,переведення з...
Стаття 24-1.Стаття 24-1. Реєстрація трудового договоруРеєстрація трудового договору
У разі укладення трудового договору мі...
Стаття 25.Стаття 25. Заборона вимагати при укладенні трудовогоЗаборона вимагати при укладенні трудового
договору деякі від...
Стаття 25-1.Стаття 25-1. Обмеження спільної роботи родичів наОбмеження спільної роботи родичів на
підприємстві, в установі...
До початку роботи за укладеним трудовимДо початку роботи за укладеним трудовим
договором власник або уповноважений нимдого...
3) визначити працівникові робоче місце,3) визначити працівникові робоче місце,
забезпечити його необхідними длязабезпечити...
Працівник має право реалізувати свої здібності доПрацівник має право реалізувати свої здібності до
продуктивної і творчої ...
Тривалість роботи заТривалість роботи за
сумісництвом не можесумісництвом не може
перевищувати чотирьох годин наперевищува...
Окрім працівників, якимОкрім працівників, яким
законодавчими актами забороненозаконодавчими актами заборонено
працювати за...
Дякуємо за увагу!Дякуємо за увагу!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

трудовий договір

191 views
145 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
191
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
48
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

трудовий договір

 1. 1. Поняття, види таПоняття, види та порядок укладенняпорядок укладення трудового договорутрудового договору Виконали:Виконали: студенткистудентки llllll курсукурсу 4 групи, КЕФ4 групи, КЕФ Демяненко ДашаДемяненко Даша Горковенко ЮліяГорковенко Юлія
 2. 2. Трудовий договір –Трудовий договір – це угода міжце угода між працівником і власником підприємства,працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим нимустанови, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якоюорганом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу,працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганнямвизначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, авнутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організаціївласник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізичнаабо уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачуватиособа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечуватипрацівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи,умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю,передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторінколективним договором і угодою сторін.. Стаття 21. Трудовий договір
 3. 3. Працівник має право реалізуватиПрацівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної ісвої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладеннятворчої праці шляхом укладення трудового договору на одномутрудового договору на одному або одночасно на декількохабо одночасно на декількох підприємствах, в установах,підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше неорганізаціях, якщо інше не передбачене законодавством,передбачене законодавством, колективним договором абоколективним договором або угодою сторін.угодою сторін.
 4. 4. Особливою формою трудового договоруОсобливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права,є контракт, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (в томуобов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріальногочислі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації працізабезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, впрацівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можутьтому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сферавстановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначаєтьсязастосування контракту визначається законами України.законами України.
 5. 5. Стаття 22. Гарантії при укладенні, зміні та припиненні трудового договоруСтаття 22. Гарантії при укладенні, зміні та припиненні трудового договору  Забороняється необґрунтована відмова у прийнятті на роботу.Забороняється необґрунтована відмова у прийнятті на роботу.  Відповідно до Відповідно до Конституції УкраїниКонституції України будь-яке пряме або непряме будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих перевагобмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні трудового договору залежнопри укладенні, зміні та припиненні трудового договору залежно від походження, соціального і майнового стану, расової тавід походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів,національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншомурелігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, роду і характеру занять, місця проживанняоб'єднанні громадян, роду і характеру занять, місця проживання не допускається.не допускається.  Вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров'я працівникаВимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров'я працівника можуть встановлюватись законодавством України.можуть встановлюватись законодавством України.
 6. 6. Стаття 23. Строки трудового договоруСтаття 23. Строки трудового договору 1) безстроковим, що укладається на1) безстроковим, що укладається на невизначений строк;невизначений строк; 2) на визначений строк, встановлений за2) на визначений строк, встановлений за погодженням сторін;погодженням сторін; 3) таким, що укладається на час3) таким, що укладається на час виконання певної роботи.виконання певної роботи. Трудовий договір може бути:
 7. 7. Строковий трудовийСтроковий трудовий договір укладається удоговір укладається у випадках, коли трудовівипадках, коли трудові відносини не можуть бутивідносини не можуть бути встановлені навстановлені на невизначений строк зневизначений строк з урахуванням характеруурахуванням характеру наступної роботи, або умовнаступної роботи, або умов її виконання, або інтересівїї виконання, або інтересів працівника та в іншихпрацівника та в інших випадках, передбаченихвипадках, передбачених законодавчими актами.законодавчими актами.
 8. 8. Стаття 24.Стаття 24. Укладення трудового договоруУкладення трудового договору 1) при організованому наборі працівників;1) при організованому наборі працівників; 2) при укладенні трудового договору про роботу в2) при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними ірайонах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеногогеологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я;ризику для здоров'я; 3) при укладенні контракту;3) при укладенні контракту; 4) у випадках, коли працівник наполягає на укладенні4) у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі;трудового договору у письмовій формі; 5) при укладенні трудового договору з неповнолітнім;5) при укладенні трудового договору з неповнолітнім; 6) при укладенні трудового договору з фізичною6) при укладенні трудового договору з фізичною особою;особою; 7) в інших випадках, передбачених законодавством7) в інших випадках, передбачених законодавством України.України. Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов'язковим:
 9. 9. При укладенні трудовогоПри укладенні трудового договору громадяниндоговору громадянин зобов'язаний подати паспорт абозобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчуєінший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а уособу, трудову книжку, а у випадках, передбаченихвипадках, передбачених законодавством, - також документзаконодавством, - також документ про освіту (спеціальність,про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'якваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи.та інші документи.
 10. 10. Укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу. Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ чи розпорядження не були видані, але працівника фактично було допущено до роботи.
 11. 11. Особі, запрошеній на роботу в порядкуОсобі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства,переведення з іншого підприємства, установи, організації за погодженням міжустанови, організації за погодженням між керівниками підприємств, установ,керівниками підприємств, установ, організацій, не може бути відмовлено ворганізацій, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.укладенні трудового договору. Забороняється укладення трудовогоЗабороняється укладення трудового договору з громадянином, якому задоговору з громадянином, якому за медичним висновком запропонованамедичним висновком запропонована робота протипоказана за станомробота протипоказана за станом здоров'я.здоров'я.
 12. 12. Стаття 24-1.Стаття 24-1. Реєстрація трудового договоруРеєстрація трудового договору У разі укладення трудового договору між працівником іУ разі укладення трудового договору між працівником і фізичною особою фізична особа або за нотаріальнимфізичною особою фізична особа або за нотаріальним дорученням уповноважена нею особа повинна удорученням уповноважена нею особа повинна у тижневий строк з моменту фактичного допущеннятижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи зареєструвати укладений упрацівника до роботи зареєструвати укладений у письмовій формі трудовий договір у державній службіписьмовій формі трудовий договір у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у порядку,зайнятості за місцем свого проживання у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади,визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики ущо забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захистусферах трудових відносин, соціального захисту населення.населення.
 13. 13. Стаття 25.Стаття 25. Заборона вимагати при укладенні трудовогоЗаборона вимагати при укладенні трудового договору деякі відомості та документидоговору деякі відомості та документи При укладенні трудового договоруПри укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, якізабороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їхпоступають на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність,партійну і національну приналежність, походження, реєстрацію місцяпоходження, реєстрацію місця проживання чи перебування тапроживання чи перебування та документи, подання яких недокументи, подання яких не передбачено законодавством.передбачено законодавством.
 14. 14. Стаття 25-1.Стаття 25-1. Обмеження спільної роботи родичів наОбмеження спільної роботи родичів на підприємстві, в установі, організаціїпідприємстві, в установі, організації Власник вправі запроваджувати обмеження щодоВласник вправі запроваджувати обмеження щодо спільної роботи на одному і тому ж підприємстві, вспільної роботи на одному і тому ж підприємстві, в установі, організації осіб, які є близькими родичамиустанові, організації осіб, які є близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, ачи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо утакож батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв'язку з виконанням трудових обов'язків вонизв'язку з виконанням трудових обов'язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольнібезпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному.один одному. На підприємствах, в установах, організаціях державноїНа підприємствах, в установах, організаціях державної форми власності порядок запровадження такихформи власності порядок запровадження таких обмежень встановлюється законодавством.обмежень встановлюється законодавством.
 15. 15. До початку роботи за укладеним трудовимДо початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений нимдоговором власник або уповноважений ним орган зобов’язаний:орган зобов’язаний: 1) роз’яснити працівникові його права і1) роз’яснити працівникові його права і обов’язки та проінформувати під розписку прообов’язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, деумови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливихвін буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, тавиробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, йогоможливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу вправа на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинноготаких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору.законодавства і колективного договору. 2) ознайомити працівника з правилами2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку тавнутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;колективним договором;
 16. 16. 3) визначити працівникові робоче місце,3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними длязабезпечити його необхідними для роботи засобами;роботи засобами; 4) проінструктувати працівника з техніки4) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієнибезпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.праці і протипожежної охорони.
 17. 17. Працівник має право реалізувати свої здібності доПрацівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладенняпродуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно натрудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях,декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством,якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.колективним договором або угодою сторін. Чинним законодавством передбачено, що виконанняЧинним законодавством передбачено, що виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярноїпрацівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору уоплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншомувільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або упідприємстві, в установі, організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймомгромадянина (підприємця, приватної особи) за наймом вважається сумісництвом.вважається сумісництвом.
 18. 18. Тривалість роботи заТривалість роботи за сумісництвом не можесумісництвом не може перевищувати чотирьох годин наперевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня удень і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалістьвихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягомроботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищуватимісяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочогополовини місячної норми робочого часу. Оплата праці сумісниківчасу. Оплата праці сумісників провадиться за фактично виконанупровадиться за фактично виконану роботу.роботу.
 19. 19. Окрім працівників, якимОкрім працівників, яким законодавчими актами забороненозаконодавчими актами заборонено працювати за сумісництвом, непрацювати за сумісництвом, не мають права працювати замають права працювати за сумісництвом також керівникисумісництвом також керівники державних підприємств, установ ідержавних підприємств, установ і організацій, їхні заступники,організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділівкерівники структурних підрозділів (цехів, відділів, лабораторій тощо) та(цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники (за виняткомїхні заступники (за винятком наукової, викладацької, медичної інаукової, викладацької, медичної і творчої діяльності).творчої діяльності).
 20. 20. Дякуємо за увагу!Дякуємо за увагу!

×